MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

* Kim Âu -Chính Nghĩa -Tinh Hoa -Bài Vở Kim Âu

* Chính Nghĩa Media -Vietnamese Commandos 

* Biệt kích  -StateNation -Lưu Trữ. -Video/TV

* Dictionaries -Tác Giả -Tác Phẩm -Báo Chí

* Khảo  Cứu -Dịch Thuật -Tự Điển -Tham Khảo

* Thời Thế -Văn Học -Mục Lục -Pháp Lư

* FOXSport -Archives -ESPNSport -Lottery

* Constitution -Làm Sao -T́m IP -Computer

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 3. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 4. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 5. Liberal World Order

 6. The Heritage Constitution

 7. The Invisible Government Dan Moot

 8. The Invisible Government David Wise

 9. Montreal Protocol Hand Book

 10. Death Of A Generation

 11. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 12. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 13. Phân Định Chính Tà

 14. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 15. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 16. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 17. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 18. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 19. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 20. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 21. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 22. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 23. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 24. Hài Kịch Nhân Quyền

 25. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 26. Tội Ác PG Ấn Quang

 27. Âm mưu của Ấn Quang

 28. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 29. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 30. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 31. Lịch Sử CTNCT

 32. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 33. Về Tác Phẩm Vô Đề

 34. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 35. Bút Kư Tôi Phải Sống

 36. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 37. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 38. Kháng Chiến Phở Ḅ

 39. Băng Đảng Việt Tân

 40. Mặt Trợn Việt Tân

 41. Tù Binh và Ḥa B́nh

 42. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 43. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 44. Drug Smuggling in Vietnam War

 45. The Fall of South Vietnam

 46. Giờ Thứ 25

 47. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 48. RAND History of Vietnam War era

 49. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008 -11/2008 -11/2008

-12/2008 -01/2009 -02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009 -10/2009 -11/2009

-12/2009 -01/2010 -03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010 -11/2010 -12/2010

-01/2011 -02/2011 -03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011 -11/2011 -12/2011

-05/2012 -06/2012 -12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014 -09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016 -02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016 -01/2017 -02/2017

-03/2017 -04/2017-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017-01/2018 -02/2018

-03/2018 -04/2018 -05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. Mar/2017. 

Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017. Jul/2017. Aug/2017.

Sep/2017. Oct/2017. Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018.

Feb/2018. Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018. Nov/2018.

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch

v  MediaFactCheck v Infowar

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

 

 

 

PHÁT NGÔN NGU XUẨN

CỦA NGUYỄN VĂN LƯƠNG

 

 

 

 

Vừa qua chúng tôi có đưa lên diễn đàn mấy ḍng t́m trẻ lạc, đó là ông tiến sĩ Nguyễn văn Lương và ông Đỗ Xuân Sơn hai người luôn hô hào không nên gởi tiền về Việt Nam, không đi du lịch Việt Nam, không về Việt Nam để cho Việt Cộng “mau sụp đổ”. Việc kêu gọi mọi người chống Cộng để tỏ ḷng yêu nước bằng cách nào tùy theo góc độ quan sát và hiểu biết của từng cá nhân nhưng riêng ông Nguyễn văn Lương lúc nào cũng đổ rác lên đầu các “bậc đàn anh của ông ta” là tại v́ thành phần HO gởi tiền và về Việt Nam ăn chơi du lịch nên Việt Cộng hiện nay an nhiên trường trị. Nhiều lúc đọc thấy mấy bài tham lọan hoặc b́nh lọan của mấy tên khoa bảng hết thời (obsolete) trên diễn đàn, chúng tôi cảm thấy tội nghiệp cho những cái học vị kiếm cơm kèm theo. Ông Nguyễn văn Lương kết tội những người tù nhân chính trị (Political Prisoners chứ không phải HO) nuôi sống chế độ cộng sản. Tất nhiên luận điệu ngu xuẩn của ông Nguyễn văn Lương là luận điệu của những bọn nhanh chân đánh bài chuồn từ khi cộng sản c̣n ở tận đâu đâu. Thật t́nh chúng tôi không hiểu và cũng chẳng biết ông ta căn cứ vào đâu mà phát biểu láo lếu trên diễn đàn câu nói đáng lănh bằng “tiến sĩ ngu” như thế. Ông tiến sĩ ngu Nguyễn văn Lương muốn “nói thẳng với anh em HO mà không bị gọi là  TIẾN SĨ NGU NGUYỄN VĂN LƯƠNG” th́ ông phải đưa ra những con số chính xác để chứng minh điều ông tiến sĩ ngu Nguyễn văn Lương “nói có sách, mách có chứng. Ông Nguyễn văn Lương cần đáp ứng những yêu cầu của CÁC BỰC ĐÀN ANH CỦA ÔNG những số liệu sau đây:

-tổng số cựu tù nhân chính trị VNCH (Political Prisoners chứ không phải HO) bắt đầu đến Hoa Kỳ từ ngày 5-1-1990 đến khi chấm dứt chương tŕnh tái định cư  cựu tù nhân chính trị được bao nhiêu người?

-một con số thống kê cụ thể đối chiếu xem tỷ lệ cựu tù nhân chính trị phản bội lư tưởng so với đám “vịt ḱu áo gấm về nước” từ đầu thập niên 1980 đến nay cao thấp ra sao.

-Một bản danh sách những người gởi tiền về Việt Nam, đi về Việt Nam ăn chơi, lấy vợ  nhất là những CTNCT với số lượng cụ thể, không cần đ̣i hỏi chính xác lắm.

Trường hợp ông Nguyễn văn Lương không đáp ứng những yêu cầu này, theo tôi ông Nguyễn văn Lương phải lên tiếng xin lỗi toàn thể anh em CTNCT đă bị ông vu khống và phải chấp nhận ḿnh là loại “tiến sĩ ngu” quen nghề nói láo. Bởi thực tế cho thấy thành phần chống cộng ṇng cốt ở hải ngoại chính là anh em CTNCT,  trong đó có rất nhiều người cương quyết không trở về Việt Nam nếu c̣n lá cờ Việt Cộng. Tất nhiên, trong thành phần CTNCT (cách gọi của NVL là HO) không phải toàn bộ 100% đều có tinh thần chống cộng quyết liệt nên một thiểu số cam tâm học theo bọn Vịt ḱu ṃ về Việt Nam hưởng lạc không phải là không có.

Nhưng chắc chắn ông Nguyễn văn Lương không thể có bằng cớ nào cho thấy thành phần CTNCT gởi tiền về với số lượng cao nuôi sống Việt Cộng.

Tại sao chúng tôi dám kết luận Nguyễn văn Lương này là “tiến sĩ ngu” v́ bằng chứng rơ ràng là từ năm 1975 đến năm 1991 tính ra hơn 16 năm chưa có một người tù nhân chính trị (Political Prisoners) mà Nguyễn văn Lương gọi là HO đến Hoa Kỳ th́ ai nuôi sống chế độ Việt Cộng nếu không phải những thằng hèn nhát, tham sanh úy tử bỏ cha mẹ vợ con, chú bác, đồng đội cao bay xa chạy thật sớm trước khi VC vào Sài G̣n năm 1975. Thời điểm năm 1979 đến 1990 là thời đoạn sinh tử của chế độ Cộng Sản v́ ảnh hưởng của cuộc cấm vận nhưng bọn gọi là Việt Ḱu ở Mỹ tranh nhau “áo gấm về làng”, những tên chẠy trước bỏ cả vợ trẻ, con thơ gởi tiền về nuôi vợ con đă tạo ra một nguồn tiền giúp cho chế độ cộng sản thanh toán cán cân chi phó ngoại thương để ngắc ngoải sống cho đến khi Mỹ chấm dứt cấm vận VN “lift embargo”. Đây là bằng chứng thứ nhất để cho thấy Nguyễn văn Lương rất ngu mà lại ăn nói vô trách nhiệm. Thời đoạn đó gia đ́nh những cựu quân cán chính VNCH khốn khổ lắm v́ hầu như chỉ có phụ nữ là người làm việc chính để nuôi chồng ở tù, nuôi con sống c̣n; đến khi các đấng mày râu đi tù về đại bộ phận chỉ có cuốc đất, làm cu li mạt hạng, phu hồ, bán vé số, đạp xích lô.

Đến khi bắt đầu có chuyến bay chở những người tù nhân chính trị (Political Prisoners) đầu tiên rời khỏi Việt Nam vào ngày 5-1- 1990 đến Hoa Kỳ th́ những người tù nhân khốn khổ này cũng là những người thiệt tḥi nhất, làm nghề hạ đẳng nhất, lại c̣n bị bọn “đồng bào, đồng chủng” hèn nhát chạy trước ngày 30 – 4- 1975 bóc lột tận xương tủy mà vẫn phải mang ơn vậy th́ bọn “áo gấm về làng” nuôi sống VC lúc đó là ai?. Ông Nguyễn văn Lương có cái bằng tiến sĩ và khoe khoang khoác lác dọa thiên hạ “xem 28 trường đại học rồi từ chức đi làm công ty khác” nghe xong muốn bể lỗ nhĩ  (thực ra Nguyễn văn Lương chỉ là một nhân viên IT làm việc cho hăng điện thoại  AT-T mà thôi) nhưng theo tôi ngoài cái bằng tiến sĩ ǵ  đó để ông kiếm cơm, ông c̣n cái bằng “tiến sĩ ngu lâu” v́ ông Nguyễn văn Lương hăy nhớ những người tù nhân chính trị c̣n khả năng làm việc đến Hoa Kỳ muốn nhập tịch phải hơn năm năm và phải từ mười năm hoặc 15 năm trở lên mới tạm ổn định gia đ́nh. Thử hỏi với đồng lương mạt hạng ở xă hội Hoa Kỳ, hai đầu lương trả tiền “bill” c̣n nuôi con ăn học giật gấu vá vai chưa xong, phải cày thêm job, lấy tiền đâu để gởi cho ai hay “áo gấm về làng”. Nếu có một số người phải hoàn nợ khi vay mượn làm thủ tục tái định cư  th́ số tiền đó cũng không bơ bèn ǵ so với tụi Việt Ḱu về kiếm gái, cưới vợ bé.

Chúng tôi là một người sang Hoa Kỳ theo diện CTNCT (Political Prisoners) năm 1994 đến nay được 20 năm vẫn giữ vững lời thề quyết không trở lại Việt Nam khi c̣n lá cờ máu. Những con người v́ nghĩa lớn xem TOÀN TRUNG là TẬN HIẾU nên không nại lư do cha mẹ qua đời, lo mồ mả gia tiên mà cúi đầu nuốt nhục chui qua lá cờ của VC. Gia đ́nh tôi ở Việt Nam cũng không cần đến đồng tiền của chúng tôi làm ra khi c̣n lưu vong ở quê người nên hầu như chúng tôi không gởi tiền về Việt Nam trừ trường hợp nhận tương trợ vài hồ sơ TPBVNCH. Và chúng tôi chẳng bao giờ tin rằng lời ông Lương kêu gọi có tác dụng v́: Thứ nhất chẳng mấy người nghe theo ông Lương v́ đó là chuyện hết sức ấu trĩ chỉ khiến gia đ́nh con cháu họ khốn khổ phải bán thân cho Tàu, Hàn, Đài Loan mà thôi (nên nhớ ngày nay bọn Việt Cộng đă tư sản và tư bản hóa toàn đàng viên của chúng) điều này cho thấy nhận thức của Nguyễn văn Lương quá kém khi làm cho người nghèo bị chèn ép càng nghèo thêm mất luôn sức chịu đựng và phản kháng và cơ hội vươn lên. Thứ hai từ ngày Mỹ bỏ cấm vận đến nay ngân hàng thế giới, ngân hàng á châu, các ngân hàng phát triển đổ vào Việt Nam hàng 4, 5 trăm tỷ USD th́ số tiền người Việt Nam gởi về chẳng đáng nói đến và cộng đồng tỵ nạn không giàu đến nỗi gởi về 2,500 USD/ mỗi đầu người để đáp ứng con số 10 tỷ mà ông Nguyễn văn Lương đề quyết là của cộng đồng tỵ nạn và thành phần HO.

Đúng ra việc phải lên tiếng trước lời vu khống vô trách nhiệm có tính chất sỉ nhục hàng ngũ CTNCT của một anh khoa bảng lỗi thời như Nguyễn văn Lương là trách nhiệm của THCTNCT nhưng không hiểu sao các ông có chức trách bất ly cục cựa.

Với tư cách một CTNCT trước lời vu khống vô căn cứ của ông tiến sĩ ngu Nguyễn văn Lương, chúng tôi cũng thẳng thắn nói với ông tiến sĩ ngu Nguyễn văn Lương rằng nếu không đưa ra được bằng chứng cụ thể cho lời nói của ông, thiết tưởng ông cần phải lên tiếng xin lỗi tập thể CTNCT ở Hoa Kỳ và rút lại phát ngôn ngu xuẩn của ông.

 

Trân trọng

 

 

Kim Âu

Atlanta 15/9/2014

 

From:"Kim Au kimau48@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com>

Date:Thu, Sep 18, 2014 at 5:47 AM

Subject:[PhoNang] THƯ THỨ HAI VỀ PHÁT NGÔN NGU XUẨN CỦA TIẾN SĨ NGU 

 

 

Kính diễn đàn và ông Nguyễn văn Lương

 

Ông Lương không được tránh né lá thư thứ hai này  đă đưa lên từ sáng ngày 16. Nếu ông không đáp ứng được mà c̣n loanh quanh th́ chẳng những là tiến sĩ Ngu mà c̣n HÈN và LÁO.

Ông hăy công bố danh sách 21,000 người đă về VN và danh sách HO (CTNCT) MÀ ÔNG SỞ HỮU hay nếu chỉ là bốc phét th́ cũng nên thú nhận. Ông nổ quá trớn nào là làm thứ trưởng bộ giáo dục Hoa Kỳ v.v., hăy trưng ra bằng chứng cho mọi người ngưỡng mộ xem sao. Theo tôi biết  ông chỉ là một IT tầm thường cho hăng điện thoại AT-T .Người đă từng làm thứ trưởng giáo dục Hoa Kỳ sao ăn nói hồ đồ, láo xạo vậy.

Trong bài viết của tôi đưa ra ba điều kiện cho ông tự chứng tỏ ông không phải là người vô trách nhiệm, ăn nói không suy nghĩ cẩn thận để khỏi mang tiếng tiến sĩ ngu. Thay v́ đưa ra bằng cớ cụ thể để chứng minh lời nói của ḿnh có uy tín và trọng lượng đồng thời làm cho anh em CTNCT sáng mắt ra th́ ông lại loanh quanh chuyện ngoài lề.

Tuy nhiên ít ra ông cũng thành thật gần như  xác nhận tôi đă nói đúng : Học vị của ông chỉ để kiếm cơm không thể chứng tỏ được tầm hiểu biết ngoài lĩnh vực chuyên môn, không tự tài bồi là thất nghiệp.

Bản thân tôi là một CTNCT, t́nh cờ tôi đọc được câu nói láo lếu, vô bằng cớ của ông và thấy danh dự CTNCT bị xúc phạm, tôi phải lên tiếng và những CTNCT nào c̣n danh dự cũng sẽ phải lên tiếng như tôi hay họ hèn, giả hoặc quá cao thượng nên im lặng theo cái cách “người khôn nói với người ngu bực ḿnh”.

Như tôi đă viết đến năm 1990 th́ những người CTNCT mới bắt đầu sang Hoa Kỳ, người trẻ nhất cũng là đàn anh của ông Nguyễn văn Lương. Nhà tù đă cướp đi của họ tất cả, họ không c̣n khả năng như trung úy Nguyễn văn Lương năm 1975 đang phơi phới sức xuân và họ c̣n đủ thứ trách nhiệm phải gánh vác trên đôi vai cằn cỗi. Ông ăn nói xúc phạm cả một khối người không bằng cớ mà c̣n cho rằng tôi phải đi xách động

Tôi rất đồng ư với cái kết luận những tên nào chạy trốn cộng sản mà trở về Việt Nam hưởng lạc đều là lũ súc vật. Vậy th́ loại súc vật có tên gọi là Việt Kiều chúng bắt đầu ḅ về Việt Nam từ năm 1980 đấy ông tiến sĩ ngu ạ. Chúng nó là bạn ông đấy, có một số tên khoa bảng hơn ông nhiều, chúng nó c̣n ôm mộng nhớn hơn ông nữa. Thành thật mà nói, tôi nghe ông nói một đoạn, quá chán ngán trước phát ngôn kịch cỡm của một anh khoa bảng lỗi thời vênh váo ḷe những người không được khôn. Một ư kiến của ông trung tá pháo binh LVS đưa lên diễn đàn nói thẳng là nếu có gặp mặt ông Nguyễn văn Lương th́ phải quẹt C. vào mồm ông Lương đấy.Tôi thành thật khuyên ông hăy cố gắng trả lời ba vấn đề tôi yêu cầu, đừng lạc đề để chứng tỏ ông là một người nói đúng và đủ đồng thời tự thân ông nên tránh lối ăn nói “vơ đũa cả nắm”. Ông có thể nói tại Florida nơi ông ở có một vài người CTNCT sống như loại súc sinh chẳng hạn nhưng chắc chắn vài người đó so với bọn Việt Ḱu đi trước năm 1975 đua nhau “áo gấm về làng” th́ tỷ lệ quá nhỏ.

Đây chưa phải là lúc bàn chuyện hiệu quả từ những đề nghị của ông. Nhưng thực tế cho thấy trong hai mươi năm cấm vận của Hoa Kỳ, Việt Cộng vẫn c̣n đi xâm lược Cam Bốt bị sa lầy, năm 1979 bùng nổ chiến tranh Trung Việt, và từ năm 1980 vẫn chiến tranh giới hạn đến 1992 cuộc tranh chấp ở Núi Đất, Thanh Thủy, Hà Giang mới chấm dứt nhưng Việt Cộng nào có đổ ( lư do có lực lượng nào đối kháng với chúng đâu mà đổ).

Nhưng thế nào gọi là “đổ” th́ ông Nguyễn văn Lương vẫn chưa nhận ra dù đă học ra tiến sĩ chính trị kinh tế ở Hoa Kỳ, ông chỉ là một con vẹt chứ không phải là một người có trí tuệ sắc sảo.

Xin lỗi ông Lương nhé! ngu như ông th́ bàn chuyện chính trị kinh tế khỉ khô ǵ cho “thối ma”. Ông chỉ là một loại cu li có bằng chứng nhận thôi, “tài ba kinh bang tế thế” ǵ đâu mà tự hănh, nói năng càn rỡ. Người hiểu biết phải quay lưỡi bảy lần trước khi nói. Ông hăy giải quyết ba vấn đề tôi yêu cầu trước đă, trường hợp biết ḿnh nói càn không bằng cớ, vô trách nhiệm th́ ông chính thức rút lại lời láo lếu của ḿnh và xin lỗi anh em CTNCT, sau đó ông muốn bàn luận chuyện trên trời, dưới biển, chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa hay bộ môn nào đi nữa, tôi sẵn sàng tiếp ông.

C̣n bây giờ th́ chưa, v́ ông không có nhân cách của một người có khoa bảng, ông chỉ là một loại robot được lên chương tŕnh để làm việc, tuyệt không có chút tư cách làm người. Lập luận của ông c̣n kém lắm hăy đọc lại tôi đă đưa ra con số (2500 usd/mỗi đầu người) nghĩa là để đáp ứng đúng con số 10 tỷ USD gởi về một năm của 4 triệu người Việt ở hải ngoại. Nh́n qua ai cũng thấy đó là con số phi lư v́ sự thực 4 triệu người ở hải ngoại không thể gởi về quá 1 tỷ USD. Số 9 tỷ c̣n lại là tiền của lao động xuất khẩu, gái lấy chồng ngoại, các công ty kinh doanh của VC v..v.

Ông Lương quả là tiến sĩ ngu tận mạng, quá sức ấu trĩ khi viết ra câu văn rất nhi đồng: ”Kim Âu nghĩ sao khi người ngoại quốc nghĩ rằng :"Người Việt hải ngoại gửi tiền vào Việt-Nam, và du lịch Việt-Nam gia tăng; 90 triệu người Việt trong nước không nổi dậy... Đây là bằng chứng là tất cả người Việt-Nam (hải ngoại và trong nước) đă ủng hộ, chấp nhận chế đó CSVN nầy" và họ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Việt-Nam.”

Họ là ai, người ngoại quốc đó là ai? Họ đâu phải là người Việt Nam mà phải quan tâm đến Việt Nam. Họ yêu nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thay ông Nguyễn văn Lương và những người Việt Nam yêu nước khác ư? Hăy mở mắt thật to và đọc cho rơ:” Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

Những người gốc Việt nào c̣n thương yêu tổ quốc và dân tộc cần phải tỉnh táo trước những đ̣n hỏa mù của Cộng Sản và các thế lực quốc tế để xác định cần phải làm ǵ tiếp sức cho quốc dân Việt Nam bảo vệ được sự toàn vẹn lănh thổ, lănh hải và không gian sinh tồn của dân tộc cho ngh́n đời con cháu mai sau, không thể để lọt vào tay bọn giặc Trung Cộng.’

Quốc dân Việt Nam đủ khả năng và trí tuệ để hoàn thành cuộc cách mạng phục hưng dân tộc. Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương, thảm hại vào ngày 30 – 4- 1975.

Nhân quyền, dân chủ, tự do của dân tộc Việt Nam không ở đâu xa mà nằm ngay trong tư tưởng và hành động, ở ngay trong trái tim, khối óc ở trong tinh thần yêu độc lập tự chủ của quốc dân Việt Nam. Sự trường tồn của tổ quốc và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi vị kỷ đen tối của những kẻ không có chính nghĩa hàng tỷ tỷ lần. Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.

Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam biến chất có khoảng gần 4 triệu đảng viên đang kư sinh trên tổng số 92 triệu dân Việt Nam giống như một cành táo ghép trên gốc cây mẹ sinh ra trái táo đỏ vỏ nhưng ruột khi chín sẽ vàng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam là một hiện tượng nghịch lư, quái đản nhất trong lịch sử nhân loại nên sự sụp đổ sẽ diễn ra như một tất yếu.

 Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan ră không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử. Những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân.

 

 

Trân trọng

 

Kim Âu

Atlanta 16/9/2014

 

 

THƯ THỨ BA VỀ PHÁT NGÔN NGU XUẨN CỦA TIẾN SĨ NGU

me

To           chinhnghiaviet@yahoogroups.com

CC           chinhnghia@yahoogroups.com CDNVQGHK_DDTV@yahoogroups.com Goidan@yahoogroups.com phonang@yahoogroups.com caovung@gmail.com Sep 18

 

 

 

Thư thứ ba cho Nguyễn văn Lương

 

 

 

Ông vẫn tiếp tục quanh co tránh né cái lỗi của ḿnh nghĩa là vẫn cứ bảo lưu những lời lẽ láo lếu xúc phạm người khác. Thái độ hèn nhát quay lưng lại với sự thật không phải là tư cách của một chính nhân. Dù ông không dám thú nhận mọi người cũng biết Nguyễn văn Lương đă bị “chiếu bí” v́ ăn nói thiếu “academic”.

Tôi tán thành việc coi những kẻ đă chạy trốn cộng sản, tỵ nạn chính trị trở về Việt Nam chui qua lá cờ máu v́ bất cứ lư do ǵ đều thuộc loại súc sinh. Nhưng tôi hoàn toàn bất đồng với cách thức ăn nói vô trách nhiệm thiếu tự trọng của Nguyễn văn Lương khi hồ đồ “vơ đũa cả nắm”. Tôi chẳng tạo ra cơ hội cho Nguyễn văn Lương giải thích ǵ cả. Nguyễn văn Lương đưa hai chữ măi lực vào là chuyện của Nguyễn văn Lương. Và hai chữ măi lực đó với tôi chẳng có ǵ cần giài thích, cầu nhiều th́ cung nhiều, cầu ít th́ phải giảm cung (sản xuất sẽ đ́nh trệ), Hoa Kỳ trước đây nhập siêu của TQ quá nhiều nay giảm nhập hàng TQ th́ khối lượng sản phẩm sẽ ứ đọng, nhà máy phải giảm công suất hoặc đóng cửa nếu không t́m ra thị trường tiêu thụ. Mất đi một thị trường lớn như Mỹ th́ quả có khó khăn nhưng vội nuôi ảo tưởng TQ sụp đổ th́ quá chủ quan. Ai cho Nguyễn văn Lương đem suy nghĩ tự ti cá nhân của Nguyễn văn Lương trở thành đại diện cho tư tưởng của cả dân tộc để đi tới kết luận Tàu Cộng sẽ đồng hóa được Việt Nam. Đó chỉ là lối suy nghĩ hết sức bệnh hoạn, tật nguyền của một thứ khoa bảng chưa đạt ngưỡng trí thức.

Thạm vọng đồng hóa gịng Lạc Việt suốt mấy ngh́n năm, qua bao nhiêu triều đại của kẻ thù phương Bắc không thể trở thành hiện thực và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Dù thế giới có đổi thay cách nào đi chăng nữa Việt Nam vẫn trường tồn v́ tinh thần và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam đă được lịch sử chứng minh. Hiện tượng nhiều tên tự cho ḿnh là trí thức ở hải ngoại ḷe thiên hạ bằng cách báo về hiểm họa đồng hóa của Tàu Cộng làm như chúng biết lo lắng cho tiền đồ của dân tộc chỉ là tṛ hề kịch cỡm. Nguyễn văn Lương cũng thuộc loại như thế.

Tỉnh lại đi! Nguyễn văn Lương và lũ khoa bảng, chuyên viên nô lệ lỗi thời! Hiểm họa ngh́n đời đó một đứa trẻ Việt Nam bắt đầu có ư thức đă được dạy dỗ không phải đến ngày hôm nay mấy tên làm nô lệ cho Mỹ nhắc chuyện đó dân tộc Việt Nam mới biết.

Từ sau Ngô Quyền đuổi quân Nam Hán, Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng xây dựng nền độc lập cho đến nay bao lần TQ xâm lăng đều bị dân tộc Việt Nam đánh tan tành. Quốc sử Việt Nam chói lọi chiến công hầu như toàn là diệt Hán.

Hiện nay dân số Việt Nam đă phát triển tới hơn 90 triệu (92.477.857 tháng 7, 2013, đứng hàng 14 trên thế giới so với Tàu Cộng (1.349.585.838Tháng 7, 2013  ) tỷ lệ một chọi 18 cũng không có ǵ đáng ngại.

Những gă khoa bảng chưa đạt ngưỡng trí thức quên rằng không phải chỉ có mỗi nước Việt Nam là có chung biên giới với Tàu mà c̣n hàng chục quốc gia khác như Afghanistan , Ấn Độ, Bhutan, Triều Tiên, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanma, Nepal, Nga, Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Tajikistan..v..v..bao quanh. Trong đó nước lớn hằng tỷ người như Ấn Độ, nhỏ như Bhutan 47.500 km² th́ vài triệu dân nhưng chẳng thấy quốc gia nào quanh năm, suốt tháng, cả ngày kêu la mất nước như mấy anh công dân ngoại gốc Việt Nam lúc nào cũng ca bài hiểm họa mất nước cho Tàu Cộng.

Thậm chí có một số c̣n trắng trợn cho rằng Việt Nam đă mất nước lâu rồi, thể chế của bọn Việt Cộng ở trong nước hiện nay chỉ là bọn thái thú của Tàu Phù rồi th́ người ta tranh nhau đưa ra đủ thứ bằng chứng toàn là tài liệu “mật” (nhưng ai cũng biết cả nên chẳng hiểu đó là mật cóc hay mật ruồi) các loại, tài liệu “mật” về Hội Nghị Thành Đô v..v..

Dựa theo nguồn tin tức “mật” mấy ông BUCAMY kiểu Nguyễn văn Lương đưa ra hù dọa đám trẻ nít với đám ngu dân là sẽ mất nước cho Tàu. Thậm chí có ông tự xưng VNQDĐ “hí hửng, phấn khởi, hồ hởi” khi thấy vài anh Mẽo đi tán dóc để bán vũ khí thừa, bán tàu hết niên hạn xử dụng làm như đó là sinh lộ cho Việt Nam mà thấy rầu cho tinh thần và tư tưởng của cái ông mạo nhận VNQDĐ này quá sức. Nếu đă bán nước th́ bán cho Tàu hay cho Mẽo cũng đều là bán nước cả thôi, chẳng có ǵ là vinh dự, chẳng có ǵ để khoe cái tư tưởng bán nước cho Mẽo v́ cùng là ṇi Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Vấn đề của đất nước và dân tộc Việt Nam là độc lập, tự chủ của giống ṇi chứ đâu phải là theo Mỹ hay theo Tàu. Việt Nam và Trung Hoa là lân bang và cũng là kẻ thù truyền kiếp nhưng mấy ngh́n năm dân tộc ta quyết không làm nô lệ cho Tàu. Thế mà ngày nay có lắm kẻ lưu vong thay v́ học tập, tu dưỡng, t́m đường quang phục lại muốn cả dân tộc Việt Nam đi làm bồi Mỹ dù nước Mỹ cách Việt Nam cả một đại dương.

Ngày 19 - 1 - 1974 khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, người bạn Đồng Minh khắng khít, yêu quư của VNCH là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ở đâu và đă làm ǵ cho VNCH.? Xin thưa Hạm đội 7 hiện diện nhưng không can thiệp, thậm chí không làm công tác nhân đạo hàng hải là vớt những thủy thủ Việt Nam lênh đênh trên biển khi tàu của họ bị ch́m sau hải chiến. Lúc đó ai cũng đặt dấu hỏi, đoán ṃ..?..?

Ngày nay lịch sử cho thấy chính Hoa Kỳ ( Kissinger) đem Hoàng Sa, Trường Sa ra làm quà cho Trung Cộng để đẹp mối lương duyên Trung - Mỹ. Vụ hải chiến Hoàng Sa chính Hoa Kỳ (Kissinger)  và Trung Cộng dàn cảnh cho VNCH vào tṛng. May mà thời đó lực lượng Không quân và Hải Quân Trung Cộng c̣n quá kém nếu không th́ Trường Sa mất hết sạch từ thời “Xưa rồi Diễm Ơi”, đâu c̣n có chuyện Gạc Ma 1988.

Kim Âu này v́ liêm sỉ của một chiến sĩ quốc gia thà mai một xứ người, quyết không về Việt Nam nếu c̣n lá cờ của Việt Cộng, nên những điều Nguyễn văn Lương kêu gọi ta cũng đồng t́nh nhưng chẳng qua đó chỉ biểu thị tinh thần “căm ghét Việt cộng” mà thôi không có hiệu quả. Cuba bị Hoa Kỳ cấm vận 53 năm cũng chẳng sụp đổ, Triều Tiên bị c̣n lâu hơn nhưng vẫn hung hăng giở thói côn đồ. Tuy nhiên cái thói lạm dụng cơ hội nói năng vô trách nhiệm, vô bằng cớ cần phải sửa đổi.

Người có kinh luân thấu hiểu tam tài (thiên địa nhân) dù ngồi trong trướng hay lưu vong xứ người cũng vẫn truyền đạt tư tưởng cho những người đàn em đă được tổ chức chọn lọc và có cơ hội, điều kiện thi thố tài năng để làm thay đổi vận nước. Chẳng ai như Nguyễn văn Lương già nua hưu trí lỗi thời rồi, kiến thức th́ chút xíu mà cứ cho rằng ḿnh giỏi hơn người. Làm cu li, nô lệ (làm thuê) cho người th́ dễ nhưng “làm cách mạng phục hưng dân tộc, làm cho dân tộc được độc lập, tự chủ và phú cường” không phải là làm thuê nên đ̣i hỏi con người phải có lư tưởng, có liêm sỉ, dám hy sinh. Những kẻ đă ba chân bốn cẳng chuồn khỏi Việt Nam trong khi người khác c̣n tử thủ chiến đấu với giặc Cộng chắc chắn không đủ tư cách để tự nhận ḿnh là người yêu nước.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

Atlanta,18/9/2014

 

hoang lamvan lamvan_hoang@yahoo.com [ChinhNghiaViet]

To           ChinhNghiaViet@yahoogroups.com Today at 2:13 PM

 

Làm ǵ có chuyện T/S Lương  Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Dân Orlando, Florida ai mà không biết ông Lương này.  Vừa vừa thôi ngài t/s ơi. Nói dóc coi chừng ông Kim Âu sờ gáy bây giờ.

 

 
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas Truất Phế... by kimau

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 1 by kimau

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 2 by kimau

 

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 3 by kimau

 

 

 

 

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: