MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

Biển Đông Coi Như Đă Mất

Nếu VC C̣n Cầm Quyền

 

LS Nguyễn Thành

2010/09/13

 

 

 

Hoa Kỳ có mặt ở Biển Đông hay không, Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Việt cũng về tay TC qua Luật Biển LHQ nếu VC c̣n cầm quyền

 

Lời Thưa : Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, về phương diện lịch sử, địa lư, hành chính và pháp lư ; hai quần đảo này đều nằm trọn trên thềm lục địa mở rộng của VN và theo Luật Biển LHQ th́ chủ quyền của nước ven biển đối với thềm lục địa là tuyệt đối. TC biết rơ điều này hơn ai hết v́ nếu không, TC đâu cần phải dùng vơ lực xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, vừa vi phạm Hiến Chương LHQ và Công Pháp Quốc Tế, vừa sớm muộn ǵ cũng sẽ phải trả lời trước Toà Án Quốc Tế về hành vi xâm lược này. Mặt khác, nếu công hàm ngày 14/09/1958 VC giao Hoàng Sa Trường Sa cho TC mà có “giá trị pháp lư” th́ TC cũng đă đem vấn đề chủ quyền hai quần đảo này ra trước Toà Án Quốc Tế rồi chứ đâu có để yên cho vài “tiểu quốc” dám “chiếm đóng” đảo, băi của TC rồi đàm phán song phương với đa phương vào lúc mà “thiên triều” hung hăng điên cuồng và thèm muốn Biển Đông như lúc này ?

 

Giới trí thức hay nghiên cứu đứng đắn TC cũng biết rơ công hàm 14/09/1958 VC là bất hợp pháp như Tiến Sĩ Lo Chi-Kin từng thú nhận : “Bắc Kinh không bao giờ dám đưa những tranh chấp về hải đảo tại Biển Đông ra trước các cơ quan trọng tài quốc tế”. [1] Giới cầm quyền ở Trung-Nam-Hải càng biết rơ như vậy nên mới phải thúc ép Hà Nội bầy ra việc phân định lại Vịnh Bắc Việt kư hiệp ước ngày 25/12/2000 khiến VN mất 20 ngàn km2 vùng Vịnh Bắc Việt, bao gồm cả Hoàng Sa. Nhưng công hàm 14/09/1958 th́ vẫn vô hiệu mà hiệp ước 25/12/2000 th́ phải dấu kín v́ VN thua thiệt quá nhiều không dám công bố nên nhân việc LHQ cho mở rộng thềm lục địa ngoài 200 hải lư, Hà Nội đă nộp LHQ hai hồ sơ ngày 06 và 07/05/2009, với lư do mở rộng thềm lục địa VN nhưng thực ra là giới hạn ở 200 hải lư để gạt Hoàng Sa Trường Sa ra ngoài hải phận VN với ư đồ giao cho TC qua Luật Biển LHQ.

 

Trước và sau khi nộp hai hồ sơ cho LHQ, để che dấu gian ư và đánh lạc hướng dư luận, Hà Nội đă tung đủ thứ tin tức xung quanh vấn đề Biển Đông và tổ chức Hội Thảo, không ngoài mục đích tung hoả mù để mọi người không chú ư tới hai cái hồ sơ vô cùng tai hại cho VN của Hà Nội. Ngày 10/12/2009, Hà Nội tổ chức Hội Thảo về Biển Đông ở Hà Nội và tuyên bố : “VN đă nộp báo cáo cho Uỷ Ban Thềm Lục Địa để bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lư”. [2] Sự thực trái ngược, theo học giả Vũ Hữu San, chuyên về Biển Đông : Nếu xem hải-đồ do Hà Nội vẽ để nộp LHQ, chúng ta sẽ thấy : 3/4 biển Hoàng Sa nằm trong hải phận TC ; VN chỉ c̣n 1 đảo độc nhất là Tri Tôn trong số trên 100 đảo của nhóm Hoàng Sa ; 4/5 biển Trường Sa không c̣n trong hải phận VN ; VN chỉ c̣n đảo Trường Sa nổi và 2 đảo ch́m, trong số hơn 100 đảo nổi, ch́m của nhóm Trường Sa”. Sau Hội Thảo Biển Đông ở Paris ngày 27/02/2010 không thành, Hà Nội lại vừa mới bày trỏ Hội Thảo Biển Đông ở Phidelaphia, Hoa Kỳ, với sự tiếp tay của một vài “Việt-kiều yêu nước” đến từ Âu Châu, nên không ai ngạc nhiên khi nhân vật chủ chốt của Hội Luận Philadelphia đă trắng trợn xuyên tạc lịch sử trên BBC : “Không thể nói chắc rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam !”.

 

Như thế, việc “hiến đất dâng biển” cho TC để đền ơn và để được bảo kê cho việc toàn trị đất nước rơ ràng là chủ trương của Đảng CSVN từ hơn nửa thế kỷ nay. Chủ trương “bán nước cầu vinh” này hoàn toàn phù hợp với sách lược bành trướng của Đảng CSTH. Tập đoàn cầm quyền Hà Nội hiện nay đang làm nhiệm vụ hoàn tất hay “hợp pháp hoá” những ǵ hai Đảng đă thoả thuận ngầm hay kư kết bất hợp pháp mà thôi. Nói khác đi, Việt Nam sẽ mất Hoàng Sa Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt về tay TC qua Luật Biển LHQ nếu VC c̣n tiếp tục cầm quyền. Những ǵ xảy ra lâu nay xung quanh vấn đề Biển Đông đều chỉ là những hoả mù để Hà Nội và Bắc Kinh hoàn tất sách lược của chúng mà thôi.

 

Do đó, xin đừng thổi phồng quá đáng vai tṛ Hoa Kỳ ở Biển Đông, đặc biệt là sau tuyên bố của bà Hillary Clinton ở Hà Nội ngày 24/07/2010 ? Đừng quên Hoa Kỳ nhập cuộc trước hết v́ quyền lợi của chính Hoa Kỳ ! Quyền lợi th́ TC sẽ sẵn sàng “chia xẻ” v́ “của người phúc ta” và rốt cuộc chỉ VN là thua thiệt ! Hay cho dù có “thực tâm” và v́ những “ǵ ǵ” như bà Clinton đă nói th́ liệu Hoa Kỳ [và khối ASEAN] sẽ làm được ǵ khi Hoa Kỳ đứng ngoài [v́ không phải là thành viên Luật Biển LHQ], trong lúc VC và TC gần như “thao túng” Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa là cơ quan có thẩm quyền thông qua hai hồ sơ Hà Nội về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Vịnh Bắc Việt hay phần lớn Biển Đông ?

 

Người viết tin rằng bài viết dưới đây sẽ chứng minh được những nhận xét trên đây.

 

Thông Cáo của LHQ

 

Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa LHQ [Uỷ Ban] kết thúc khoá họp thứ 24 về Thềm Lục Địa “mở rộng” [Extended Continental Shelf] ngoài 200 hải lư tại trụ sở LHQ, New York, ngày 11/12/2009. Thông Cáo [3] hay bản tường tŕnh rất dài của Uỷ Ban [Statement of Commision CLCS/64] được phổ biến trên trang nhà “UNCLOS”, người viết xin tóm lược một số điều cần biết hay liên quan tới Biển Đông và Việt Nam dưới đây.

 

1. Uỷ Ban cho biết đă nhận được 35 hồ sơ mới của 41 nước ven biển nộp cho khoá họp thứ 24, từ 10/08/2009 đến 11/09/2009. Tuy là khoá họp thứ 24 nhưng là khoá họp đầu tiên của Uỷ Ban về thềm lục địa mở rộng, sau hạn kỳ nộp đơn 10 năm do LHQ quy định, tính từ 13/05/1999 đến 13/05/2009. Uỷ Ban chưa giải quyết được ǵ về 35 hồ sơ mới này, trong đó có 2 hồ sơ của Hà Nội nộp ngày 6 và 7/05/2009.

 

Uỷ Ban dành gần hết khoá họp để giải quyết 5 hồ sơ cũ [của Pháp, Barbados, Anh+North Ireland, Indonesia, Nhật] tồn đọng từ các khoá họp trước. Cả 5 hồ sơ này đều đă được các Tiểu Ban [Sub-Commission] thành lập từ các khoá họp cũ cứu xét và đề nghị khuyến cáo, nhưng Uỷ Ban chỉ giải quyết dứt điểm được hồ sơ của Pháp. Bốn hồ sơ cũ c̣n lại, Uỷ Ban có giải quyết được th́ sớm nhất cũng là năm 2010 hay 2011.

 

Tuy nhiên, Uỷ Ban đă nghe đại-diện 18 nước tŕnh bầy về 15 hồ sơ mới xin “mở rộng” thềm lục địa, trong số này đại diện Hà Nội đă tŕnh bầy về hồ sơ nộp ngày 6/05/2009 liên quan tới Nam Biển Đông và Trường Sa và hồ sơ ngày 07/05/2009 liên quan tới Bắc Biển Đông và Hoàng Sa và Vịnh Bắc Việt.

 

2. Về Thủ Tục Cứu Xét hồ sơ, muốn mở rộng thềm lục địa ngoài 200 hải lư, nước ven biển phải nộp hồ sơ cho Uỷ Ban ; hồ sơ gồm các bản đồ kỹ thuật với toạ độ và cách tính toạ độ để quy định đường ranh thềm lục địa ngoài 200 hải lư theo Luật Biển. Tổng Thư Kư LHQ phải thông báo bằng văn bản cho các nước hội viên Luật Biển khi nhận được hồ sơ và văn bản này cũng phải được phổ biến trên trang nhà UNCLOS.

 

Để giải quyết 1 hồ sơ, Uỷ Ban trước hết phải chỉ định 1 Tiểu Ban gồm 7 người để xem xét. Tiểu Ban họp riêng khi xem xét hồ sơ và có thể yêu cầu nước nộp hồ sơ cung cấp thêm tài liệu hoặc thay đổi hồ sơ, nếu cần. Tiểu Ban phải cho nước liên hệ biết kết luận về hồ sơ của Tiểu Ban và phải đọc cho nước này biết các khuyến cáo [Recommendations] của Tiểu Ban trước khi đệ tŕnh Uỷ Ban.

 

Trong lúc Uỷ Ban hội họp để duyệt xét các khuyến cáo do Tiểu Ban đệ tŕnh, nước liên hệ có quyền tŕnh bầy quan điểm của ḿnh về khuyến cáo của Tiểu Ban. Uỷ Ban cũng có thể yêu cầu nước liên hệ thay đổi một phần hay toàn bộ hồ sơ cho phù hợp với Luật Biển LHQ. Nếu Uỷ Ban không có ư kiến khác th́ khuyến cáo của Tiểu Ban sẽ là quyết định của Uỷ Ban và quyết định này có giá trị chung quyết và ràng buộc nước liên hệ.

 

3. Uỷ Ban hiện nay do Đại Hội Đồng các nước hội viên Luật Biển bầu ra ngày 15/06/2007, gồm 21 uỷ viên, với nhiệm kỳ 5 năm, từ 16/06/2007 đến 15/06/2012. Như thế, Uỷ Ban chỉ có thể thành lập tối đa 3 Tiểu Ban ; do đó việc giải quyết hồ sơ rất chậm, thường mất nhiều năm. Hồ sơ của Brazil nộp ngày 17/05/2004, Uỷ Ban giải quyết ngày 09/04/2008, mất 4 năm ; hồ sơ Barbados nộp ngày 08/05/2008, Uỷ Ban hẹn sẽ giải quyết vào năm 2010 ; hồ sơ Cuba nộp ngày 01/06/2009, Uỷ Ban quyết định năm 2030 mới giải quyết, tức 20 năm nữa.

 

Như thế, nếu không có ǵ đặc biệt xảy ra, hai hồ sơ của Hà Nội có được Uỷ Ban giải quyết cũng phải 5, 7 năm nữa, thời gian đủ để TC xây dựng Hoàng Sa, Trường Sa thành các căn cứ đồ xộ và rất có thể c̣n trở thành các địa điểm du lịch quốc tế, đặt mọi việc vào “sự đă rồi” hay “thực tế lịch sử” rất khó giải quyết cho dù khi đó công lư có đứng về phía VN hậu cộng sản.

 

4. Tóm lại, Hà Nội ở lợi thế cầm quyền và hội viên Luật Biển LHQ nên đă được Uỷ Ban thông qua hai hồ sơ bước đầu và Hà Nội cũng có quyền hay rất có thể đă sửa đổi hay thậm chí thay đổi toàn bộ hồ sơ sau khi nộp [nên mới được cứu xét dù bị phản đối lúc đầu]. Trong số 21 thành viên của Uỷ Ban đương nhiệm [và quyền hành c̣n kéo dài tới năm 2012] có đại diện của Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn, là một lợi thế khác của Hà Nội. Hà Nội biết rất rơ những điều trên đây và đang khai thác tối đa để hoàn tất những ǵ hai Đảng CS này đă thoả thuận ngầm từ bao năm nay, cụ thể là Hà Nội đang toan tính bàn giao Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt cho Bắc Kinh qua chính Luật Biển LHQ.

 

Luật Biển LHQ và Biển Đông

 

1. Để có một nhận định chính xác về 2 hồ sơ của Hà Nội, trước hết cần lưu ư một số điều sau đây :

 

- Ngày 13/05/2009 là hạn kỳ chót để các nước ven biển nộp hồ sơ mở rộng thềm lục địa đến tối đa 350 hải lư theo Luật Biển LHQ, không phải là ngày chót để xác định Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lư.

- Việc Hà Nội bỏ phí suốt 10 năm [từ 13/05/1999 đến 07/05/2009] và chỉ c̣n vài ngày là hết hạn mới nộp 2 hồ sơ là một dấu hiệu cần phải lưu ư.

- Ai cũng biết hiện nay Đảng CSVN hoàn toàn lệ thuộc vào Đảng CSTH ; do đó nếu không có sự đồng ư hay dàn dựng của Bắc Kinh th́ Hà Nội không khi nào dám nộp hồ sơ.

 

2. Theo Luật Biển LHQ, Vùng Đặc Quyền Kinh Tế rộng 200 hải lư thuộc chủ quyền tuyệt đối và đương nhiên của các nước ven biển, không cần phải đăng kư.

 

- Nếu xảy ra tranh chấp ở vùng này th́ có thể nhờ Toà Án Quốc Tế Hamburg hay Toà Án Quốc Tế La Hague phân xử hoặc đưa ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ nếu có xâm lăng.

- Hà Nội kư Luật Biển ngày 10/12/1982, phê chuẩn ngày 25/07/1994, tức rất sớm tất biết rơ như trên. Khi Trung Cộng lấn chiếm Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lư, bắn giết ngư dân VN hành nghề hợp pháp trong vùng và xâm lăng Trường Sa, Hà Nội có trách nhiệm phải đưa vấn đề ra trước các cơ quan thẩm quyền để phân xử, trừ khi đă thoả thuận ngầm với Bắc Kinh nên Trung Cộng mới lộng hành như vậy.

- Luật Biển LHQ rất phức tạp, ngoài 320 điều khoản, 9 phụ bản, c̣n có những thoả thuận riêng. Việc ǵ Luật Biển LHQ không quy định th́ giải quyết theo tập tục và qui tắc tổng quát của Luật Quốc Tế.

 

3. Biển Đông rộng gần 1 triệu 100 ngàn hải lư vuông, Vịnh Bắc Việt chiếm hơn 1/3 diện tích Biển Đông, VN nằm sát bên Biển Đông và bờ biển dài 3260 km, trải qua 13 vĩ độ, từ vĩ độ 21 N đến vĩ độ 8 N.

 

- V́ bờ biển VN rất dài [so với diện tích đất liền] nên Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lư của VN có diện tích gần gấp 2 diện tích 329600 km2 đất liền.

- Nếu Thềm Lục Địa VN mở rộng ra 350 hải lư theo quy định của Luật Biển LHQ th́ hải phận VN [rộng gấp 4 lần đất liền và] sẽ bao gồm luôn Hoàng Sa Trường Sa v́ khi đó hai nhóm đảo này nằm gần trọn trên Thềm Lục Địa “mở rộng” 350 hải lư của VN.

- Hai nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có một phần nhỏ nằm cách bờ biển VN 200 hải lư, hầu hết các đảo của hai nhóm này đều nằm rất xa ngoài khơi, có nơi cách bờ biển VN tới 400 hải lư. Hà Nội biết rơ điều này nên việc không xin mở rộng thềm lục địa VN ra 350 hải lư là phải có ư đồ ? Phải chăng đă đến lúc Bắc Kinh tăng tốc chiếm Biển Đông và buộc Hà Nội phải “hợp pháp hoá” những ǵ hai đảng CS đă thoả thuận ngầm từ lâu, trong đó hiệp ước về Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 là mục tiêu chính ?

 

Hồ sơ ngày 06/05/2009 của Hà Nội và Trường Sa ? [4]

 

1. Ngày 13/05/2009 là ngày chót để nộp hồ sơ về Thềm Lục Địa “mở rộng” [Extended Continental Shelf] ra ngoài 200 hải lư và đến tối đa 350 hải lư mà VN có đầy đủ điều kiện theo Luật Biển để được hưởng, không phải để đăng kư Vùng Đặc Quyền Kinh Tế [Exclusive Economic Zone] 200 hải lư [5] & [6].

 

Theo Luật Biển, Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lư là vùng biển mà các nước ven biển đương nhiên được hưởng, không phải đăng bộ. Thế nhưng, hồ sơ ngày 06/05/2009 của Hà Nội không những không xin mở rộng thềm lục địa mà c̣n giới hạn hải phận VN ở mức 200 hải lư và cố ư gạt nhóm đảo Trường Sa ra ngoài thềm lục địa VN. 

 

2. Vẫn theo Luật Biển, Uỷ Ban sẽ không cứu xét nếu hồ sơ có sự phản đối hay tranh chấp. Hai hồ sơ của Hà Nội đều bị Trung Cộng và Phi Luật Tân phản đối nhưng vẫn được Uỷ Ban cứu xét và rất có khả năng sẽ được Uỷ Ban thông qua. V́ sao ? Đây chính là “kẽ hở” của Luật Biển LHQ qua ‘Thủ Tục Cứu Xét” hồ sơ [được tóm lược trên đây] mà cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều đă nhận ra và lợi dụng nên mới có việc Hà Nội “dám” nộp hồ sơ về Biển Đông cho LHQ, tức “quốc tế hoá” hay “pháp lư hoá” là những “khắc tinh” đối với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông xưa nay.

 

3. Trung Cộng kư Luật Biển LHQ ngày 10/12/1982 và phê chuẩn ngày 07/06/1996 nhưng chưa bao giờ tôn trọng Luật Biển LHQ. Trung Cộng c̣n tự ban hành Luật Biển riêng và bản đồ lưỡi ḅ chiếm 80 % Biển Đông, bất chấp quy định của Luật Biển.

 

- Bản đồ lưỡi ḅ lấn sát bờ biển VN, có nơi chỉ cách bờ biển VN 40 hải lư, chạy dài xuống tận đảo Natuma, Nam Dương, tức cách xa lục địa Trung Hoa khoảng 1000 hải lư, trong lúc Luật Biển quy định Thềm Lục Địa mở rộng không được qúa 350 hải lư.

 

- Trung Cộng không nộp hồ sơ cho Uỷ Ban là cơ quan được uỷ nhiệm về vấn đề thềm lục địa mở rộng và chỉ cho đại diện tại LHQ gửi công hàm ngày 08/05/2009 cho Tổng Thư Kư LHQ để yêu cầu Uỷ Ban không cứu xét hồ sơ của VN mà thôi. Kèm với công hàm là bản đồ Lưỡi Ḅ v́ Trung Cộng biết chắc rằng nếu chính thức gửi cho Uỷ Ban th́ sẽ bị bác bỏ v́ cái bản đồ quái đản này không theo một quy tắc nào của Luật Biển LHQ cả.

 

 

Bản đồ “lưỡi ḅ” của TC

 

4. Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa không có thẩm quyền phân định ranh giới biển. Nguyên tắc của Uỷ Ban là khuyến khích các nước liên hệ tự giải quyết việc phân ranh với nhau. Trong suốt tiến tŕnh giải quyết một hồ sơ về thềm lục địa, Uỷ Ban luôn luôn phải tham khảo ư kiến của các nước liên hệ [như đă tŕnh bầy trong phần Thủ Tục Cứu Xét Hồ Sơ, ở trên]. Nếu có tranh chấp giữa 2 hay nhiều nước, Uỷ Ban có thể không chấp thuận hồ sơ của cả 2 hay nhiều nước.

 

 Ngoài ra, tuy các nước liên hệ c̣n có quyền đưa vấn đề ra trước Toà Án Quốc Tế, nhưng đưa ra Toà Án Quốc Tế La Hague [1945] th́ cũng như không, chẳng giải quyết được ǵ v́ theo quy chế của Toà này th́ hai bên tranh tụng có quyền “không thi hành” phán quyết của Toà dù chính họ nhờ Toà phân xử. Trái lại, phán quyết của Toà Án Quốc Tế Hamburg [1996] chuyên về Luật Biển có gía trị chung quyết và các bên tranh tụng phải chấp hành. Hà Nội có dám tiến tới hay không ? Điều này rất khó xảy ra lúc này v́ ai cũng biết đảng CSVN hiện nay hoàn toàn lệ thuộc đảng CSTH. Bắc Kinh bảo sao th́ Hà Nội cúi đầu làm vậy.

 

Hồ sơ ngày 07/05/2009 của Hà Nội và Hoàng Sa ? [7]

 

1. Ngày 07/05/2009, Hà Nội nộp Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa hồ sơ liên quan đến phía Bắc Biển Đông, tức liên quan đến Vịnh Bắc Việt và quần đảo Hoàng Sa. Tuy lời mở đầu hồ sơ này có nói Hoàng Sa và Trường Sa là của VN và nói tới việc “mở rộng” Thềm Lục Địa VN ra ngoài 200 hải lư nhưng phần chính văn bản th́ lờ đi không đề cập ǵ tới Hoàng Sa nữa và điều quan trọng là bản đồ kỹ thuật kèm theo hồ sơ th́ đường ranh 200 hải lư đột ngột dừng lại ở vĩ độ 15 N khi vừa đụng tới nhóm đảo Hoàng Sa, với lư do vùng trên vĩ độ 15 N này đă “được giải quyết” giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

 

 

Bản đồ trong hồ sơ HN nộp LHQ ngày 07/05/2009

 

- Đường ranh 200 hải lư này cũng được vẽ không chính xác ; Hà Nội cố ư vẽ đường ranh này nhô lên tận vĩ độ 16 N, trong lúc theo hồ sơ viết th́ đường ranh này dừng lại ở vĩ độ 15 N 067, tức chỉ nhô khỏi vĩ độ 15 N một chút, chứ không thể tới vĩ độ 16 N được.

- Vùng biển Hà Nội xin “mở rộng” ra ngoài 200 hải lư trong hồ sơ 07/05/2009 có h́nh tam giác ngược, đỉnh nhọn ở phía dưới [ở vĩ độ 10 N 798], cạnh đáy hơi nghiêng nằm chếch ngang phía trên [cạnh phía Đông có đỉnh ở vĩ độ 15 N 067, cạnh phía Tây có đỉnh ở vĩ độ 15 N 200].

- Đỉnh h́nh tam giác ngược này cách xa quần đảo Trường Sa như cố tránh đụng nhóm đảo Trường Sa, cạnh đáy nằm chếch ngang ở phía trên khi chớm đụng nhóm đảo Hoàng Sa là dừng lại, trong lúc nhóm đảo Hoàng sa trải dài từ vĩ độ 15 N lên hết vĩ độ 17 N.

- Rơ ràng là Hà Nội cố ư gạt cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa ra ngoài vùng biển h́nh tam giác ngược mà Hà Nội nói là xin mở rộng. Hay nói khác đi, Hà Nội có xin mở rộng thềm lục địa VN ra ngoài 200 hải lư một chút [qua hồ sơ ngày 07/05/2000], nhưng vùng biển xin mở rộng h́nh tam giác ngược này chỉ là một vùng nước biển, dưới tránh đụng Trường Sa, trên né chạm Hoàng Sa ; tức chẳng ảnh hưởng ǵ tới hai quần đảo này hay có đụng chạm đôi chút đến nhóm Trường Sa th́ chỉ là vài đụn hay đá rất ít giá trị.

 

Đến đây, xin được mượn lời của học giả Vũ Hữu San, chuyên về Biển Đông, để kết luận phần phân tích hai hồ sơ Hà Nội nộp LHQ ngày 06 và 07/05/2009 : “Hà Nội đă lùi bước khi vẽ hải-đồ nộp LHQ. Dân chúng VN đừng bao giờ nghe chúng nói, hăy nh́n những ǵ chúng làm. Nếu xem hải-đồ do Hà Nội vẽ để nộp LHQ, chúng ta sẽ thấy : 3/4 biển Hoàng Sa nằm trong hải phận TC ; VN chỉ c̣n 1 đảo độc nhất là Tri Tôn trong số trên 100 đảo của nhóm Hoàng Sa ; 4/5 biển Trường Sa không c̣n trong hải phận VN ; VN chỉ c̣n đảo Trường Sa nổi và 2 đảo ch́m, trong số hơn 100 đảo nổi, ch́m của nhóm Trường Sa. Hà Nội đă công khai vẽ hải-đồ và chính thức nộp cho LHQ. Từ nay, Việt Nam căi ǵ ngược lại về hải phận cũng không được. Hà Nội tuyên bố sẽ t́m mọi cách để giải quyết vấn đề Biển Đông và trong thời gian sắp tới, hai bên “cùng bàn bạc, đàm phán, phân định biên giới biển. Khi đó, TC sẽ dùng hải-đồ mà Việt Nam đă nộp LHQ để đàm phán th́ số phận Hoàng Sa Trường Sa coi như xong !”.

 

Thềm Lục Địa với Hoàng Sa và Trường Sa ?

 

1. Tại hội nghị chuyên đề về Biển Đông ở Hà Nội ngày 10/11/2009, Vụ-trưởng Ban Biên-giới Nguyễn Duy Chiến tuyên bố : “Việc Uỷ Ban Thềm Lục Địa xem xét báo cáo [NT : tức hai hồ sơ của Hà Nội] không ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền biển đảo”. Nguyễn Duy Chiến không hiểu hay bóp méo Luật Biển như Lê Công Phụng khi kư hiệp định 25/12/2000 hay nói dối như Vũ Dũng, một khác thứ trưởng của Hà Nội ? [8]

 

Hai hồ sơ Hà Nội nộp LHQ chẳng những trước mắt mất Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt qua Luật Biển mà hậu qủa tất yếu là rồi đây Trung Cộng có thể thôn tính VN dễ dàng bất cứ lúc nào khi đă khống chế được phía Đông VN là điều ai cũng thấy ! Quyền lợi cấp thiết và sinh tử của VN ở đây rơ ràng là mở rộng thềm lục địa ra 350 hải lư mà VN có đủ điều kiện theo Luật Biển để được hưởng v́ nếu thềm lục địa VN được mở rộng ra 350 hải lư th́ Hoàng Sa Trường Sa sẽ nằm gọn trên thềm lục địa VN. Theo Điều 77 Luật Biển, quyền của các nước ven biển đối với thềm lục địa là một quyền tuyệt đối để thăm ḍ và khai thác dầu khí và như thế liệu các công ty dầu khí quốc tế có dám kư hợp đồng hàng chục tỷ với Trung Cộng để khai thác dầu khí ở vùng biển được LHQ xác định thuộc độc quyền khai thác của VN không ?

 

Thế nhưng Hà Nội lại xác định thềm lục địa VN chỉ 200 hải lư ; tức gạt vùng biển Hoàng Sa Trường Sa ra ngoải thềm lục địa VN, gián tiếp gạt Hoàng Sa Trường vào trong hải phận hay chu vi bản đồ lưỡi ḅ Trung Cộng. Về mặt luật pháp, đây là một hành vi “chuyển nhượng lănh thổ quốc gia” bất hợp pháp ngoại bang ; luật pháp quốc gia xem tội này là “tội phản quốc” và luật pháp quốc tế hiện nay coi là “tội lạm quyền” và liệt vào loại tội ác nghiêm trọng [9].

 

2. Âm mưu dâng Hoàng Sa Trường Sa cho ngoại bang của đảng CSVN lộ rơ hơn nữa khi đại diện Hà Nội vừa tuyên bố “sẽ t́m mọi cách để giải quyết vấn đề Biển Đông” và trong thời gian sắp tới “2 bên cùng bàn bạc, đàm phán, phân định biên giới trên biển”. Hai bên sẽ đàm phán thế nào th́ vụ đàm phán 10 năm trước với hiệp ước 25/12/2000 về Vịnh Bắc Việt đủ để biết trước hậu quả của đàm phán song phương của Hà Nội với Bắc Kinh.

 

10 năm trước, Nhật Báo Nhân Dân Bắc Kinh của Trung Cộng đă hoan hỉ ghi lại kết quả về đàm phán : “Hải Nam là tỉnh nhỏ nhất của TH, nhưng sở hữu tới 2 triệu 200 ngàn km2 Vùng Đặc Quyền Kinh Tế” và - 10 năm trước - học gỉa Vũ Hữu San kêu lên : “Chỉ một ḥn đảo Hải Nam thôi, TH đă chiếm phần lớn Biển Đông … Làm sao VN c̣n đầy đủ sức lực cho cuộc thương thảo nhiều lần quan trọng hơn về Trường Sa Hoàng Sa cũng như toàn thể chủ quyền Biển Đông sau này”.

 

Nói rơ hơn, qua thương thảo 10 năm trước trong việc phân định lại Vịnh Bắc Việt, Hà Nội đă dâng cho Bắc Kinh khoảng 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt, đă để cho Bắc Kinh lấy bằng hết vùng thuỷ tra thạch ở cửa sông Hồng, nơi có tiềm năng dầu khí, và để cho Trung Cộng lấn chiếm Vùng Đặc Quyền Kinh Tế phía Bắc VN, có nơi chỉ c̣n cách bờ biển VN có 40 hải lư.

 

Nay, qua 2 hồ sơ Hà Nội nộp LHQ, hậu quả c̣n tệ hại vô cùng v́ chưa bước vào thương thảo tay đôi với Bắc Kinh mà Hà Nội đă tự “trói miệng” hay chịu mất trước, khi xác nhận với LHQ là Thềm Lục Địa hay Vùng Đặc Quyền Kinh Tế chỉ có 200 hải lư, tức Hoàng Sa Trường Sa nằm ngoài hải phận VN, tức “không chắc” là của VN [như “luận điệu” của TS Vũ Quang Việt trong Hội Thảo Biển Đông ở Phidelaphia và trên BBC cuối tháng 07/2010 : “Không thể nói chắc rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của VN”].

 

Hà Nội biết rơ hơn ai hết Hoàng Sa Trường Sa là của VN với đầy đủ bằng chứng gía trị về tất cả mọi mặt, Trung Cộng dùng vơ lực xâm chiếm Hoàng Sa và cùng một số nước khác chiếm đóng bất hợp pháp phần lớn Trường Sa th́ Hà Nội có trách nhiệm phải đưa vấn đề ra trước cơ quan thẩm quyền để trục xuất kẻ xâm lược nếu không tự ḿnh làm được điều này chứ sao lại thương thảo để chia chác biển đảo VN với quân cướp ? Cho dù không trục xuất được bọn cướp ngay th́ phán quyết của một Toà Án Quốc Tế [như Hamburg chuyên về Luật Biển chẳng hạn] chí ít cũng giúp VN giữ được chủ quyền về pháp lư [và rất cần thiết cho mai sau] và ngăn chặn bất cứ ai muốn nhẩy vào hợp đồng khai thác với bọn cướp.

 

3. Việc mở rộng thềm lục địa VN liên đới chặt chẽ với chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa ; rơ ràng là nếu thềm lục địa VN mở rộng ra 350 lư th́ VN đương nhiên làm chủ Hoàng Sa Trường Sa v́ khi đó Hoàng Sa Trường Sa nằm gọn trên thềm lục địa VN. Hơn nữa, theo Điều 77 Luật Biển th́ đây là chủ quyền tuyệt đối của nước ven biển trong việc thăm ḍ và khai thác dầu khí.

 

Một lư do quan trọng khác khiến không nên tách Hoàng Sa Trường Sa ra khỏi thềm lục địa VN là v́ 2 nhóm đảo này không được xem là hải đảo hay quần đảo theo nghĩa của Luật Biển. Theo Luật Biển, hải đảo hay đảo là một giải đất thiên nhiên bao bọc bởi nước và cao hơn mực nước thuỷ triều. Nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có tiểu đảo, không có thường dân cư ngụ và không tự túc về kinh tế nên không được hưởng quy chế hải đảo hay đảo [Điều 121 Luật Biển].

 

Hoàng Sa Trường Sa cũng không phải là quần đảo theo nghiă Luật Biển v́ diện tích quá nhỏ [6 hải lư vuông] trong một vùng biển rộng 180 ngàn hải lư vuông, v́ theo Luật Biển [Điều 46 và 47], quần đảo bao gồm các đảo nằm san sát bên nhau và phải có diện tích bằng ít nhất 1/9 vùng biển, như Nam Dương chẳng hạn.

 

4. Hà Nội lúc nào cũng cho rằng VN có chủ quyền đối với Hoàng Sa Trường Sa nhưng chỉ tuyên bố cho có tuyên bố hay hội thảo um sùm nhưng thực tế th́ để cho Trung Cộng chiếm trọn Hoàng Sa và lấn chiếm dần dần Trường Sa. Hoàng Sa Trường Sa là của VN với đầy đủ bằng cớ giá trị về tất cả phương diện lịch sử, địa lư, hành chánh và pháp lư th́ ai cũng biết và chắc chắn Trung Cộng cũng biết nên mới phải dùng vơ lực lấn chiếm. Nếu không đử sức để bảo vệ khi Hoàng Sa Trường Sa bị xâm lăng, Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lư huyết mạch bị xâm lấn và thậm chí ngư dân VN bị bắn giết bừa băi, tịch thu tàu thyền trong lúc hành nghề hợp pháp trong vùng biển VN, th́ chí ít Hà Nội có trách nhiệm phải đưa vấn đề ra trước các cơ quan thẩm quyền phân xử. Nhưng Hà Nội chỉ phản ứng xuông qua loa v́ có nhiều dấu hiệu khả tín chứng tỏ đảng CSVN đă dâng Hoàng Sa Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt cho đảng CSTH từ lâu rồi và nay Nguyễn Tấn Dũng nộp hồ sơ cho LHQ để hoàn tất tiến tŕnh bàn giao những ǵ đă thoả thuận ngầm giữa 2 đảng CS này mà thôi.

 

Về công pháp quốc tế, sau nhiều thập niên bàn căi qua nhiều hội nghị quốc tế, Luật Biển LHQ ra đời để giải quyết những tranh chấp xảy ra trên biển nhất là từ khi khám phá ra tiềm năng to lớn về dầu khí và khí đốt dưới đáy biển. Quan niệm biển cả là tài sản chung của nhân loại, Luật Biển dành quyền giải quyết mọi tranh chấp xảy ra trên biển, đặc biệt là vấn đề mở rộng thềm lục địa với những điều khoản quy định rơ ràng và “chỉ vấn đề nào Luật Biển không đề cập tới mới giải quyết theo tập tục hay qui tắc tổng quát của Công Pháp Quốc Tế”. Do đó, các nguyên tắc như quyền chiếm hữu [occupation] hay công bố minh thị [express proclamation], nếu có được viện dẫn sau này để cho rằng “việc Trung Cộng chiếm cứ Hoàng Sa Trường Sa không có tác dụng tước đoạt chủ quyền lănh thổ của VN” thiết nghĩ làm sao vô hiệu được quyết định của Uỷ Ban Thềm Lục Địa khi Uỷ Ban này căn cứ vào thẩm quyền minh thị bởi Luật Biển LHQ để xác định thềm lục địa hay hải phận VN 200 hải lư - tức Hoàng Sa Trường Sa nằm ngoài hải phận VN - do Hà Nội đă xác định qua hồ sơ nộp LHQ ?

 

Hiệp ước phân định lại Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 ?

 

1. Hà Nội và Bắc Kinh lén lút kư kết hiệp ước phân định lại Vịnh Bắc Việt ngày 25/12/2000 nhưng dấu kín nội dung, dù dư luận ầm ĩ từ trong nước ra Hải Ngoại là VN mất trên 11 ngàn km2 vùng Vịnh Bắc Việt qua hiệp ước này. Khi 1 bản đồ trong hơ sơ mật của Hà Nội bị phát hiện th́ mọi ngưới mới hay Hà Nội đă hiến cho Bắc Kinh tới 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt, không phải chỉ 11 ngàn km2.

 

Trong số 21 điểm quy định trong bản đồ đính kèm hiệp ước 25/12/2000 [dưới đây], ngoại trừ điểm 1 nằm ở vĩ tuyến 21 độ Bắc, tức cửa sông Bắc Luân ở ranh giới tỉnh Móng Cáí /VN và tỉnh Quảng Đông /TH, các điểm mốc từ số 2 đến số 21 đều lấn sâu vào bờ biển VN.

 

Như điểm mốc 17 cách bờ biển VN 44 hải lư và cách Hải Nam 73 hải lư ; tức sự phân chia vùng biển không đồng đều như Luật Biển quy định mà phía TH vượt trội phía VN tới 29 hải lư. Theo các nhà nghiên cứu và giới hiểu biết vấn đề th́ Hà Nội đă để cho Bắc Kinh lấy bằng hết vùng thuỷ tra thạch cửa sông Hồng VN, nơi có tiềm năng dầu khí.

 

 

 

Bản đồ ở hồ sơ “mật” 25/12/2000 của Hà Nội

 

2. Trước dư luận lên án đảng CSVN lén lút dâng biển cho đảng CSTH ngày càng dữ dội, ngày 28/01/2002 Lê Công Phụng - Thứ Trưởng Ngoại Giao và Trưởng Ban đàm phán về biên giới và phân định lại Vịnh Bắc Việt, lên tiếng thanh minh th́ lại lộ ra chẳng những Đảng CSVN đă bán nước cho Đảng CSTH từ lâu rồi mà chính Phụng cũng dối gạt dân chúng về cả Luật Biển LHQ.

 

- Theo lời Phụng th́ chính TBT Đỗ Mười [năm 1993] và TBT Lê Khả Phiêu [1997] đă sang Bắc Kinh để “thoả thuận các nguyên tắc căn bản về biên giới và lănh hải” với TBT Giang Trạch Dân. Phụng c̣n dám dối gạt rằng y đă “căn cứ vào các quy định của Luật Biển LHQ và các nguyên tắc quốc tế và tập quán” trong lúc đàm phán với Bắc Kinh. Sự thực trái ngược hẳn lời Phụng tuyên bố và sau đây là vài thí dụ :

 

- Theo Luật Biển LHQ, nếu 2 bên không thoả thuận được với nhau th́ phân chia lănh hải theo “đường trung tuyến” [median line]. Đường trung tuyến trong trường hợp này là đường giữa đảo Bạch Long Vị của VN và đảo Hải Nam của TH ; khoảng cách phải bằng nhau giữa 2 đảo này. Nhưng Phụng đă bất chấp điều luật này và chấp thuận đường phân chia cách Bạch Long Vĩ 15 hải lư và cách Hải Nam 55 hải lư, tức là phiá TH vượt trội phía VN 40 hải lư.

 

- Luật Biển LHQ cũng quy định đường trung tuyến phải chạy giữa 2 đường bờ biển hay giữa 2 đảo ; Phụng đă bất chấp quy định này và chấp thuận đường truong tuyến giữa đảo Hải Nam với bờ biển VN, hy sinh luôn đảo Bạch Long Vĩ của VN.

 

 - Toà Án Quốc Tế, án lệ Lybia VS Malta [1985], đă phán quyết đảo dù lớn đến đâu cũng không b́nh đẳng với lục địa được và không cho đảo Malta được có lănh hải bằng lục địa Lybia. Phụng đảo ngược Án Lệ Lybia khi cho đảo Hải Nam có lănh hải hơn hẳn lục địa VN.

 

3. Theo giới am hiểu vấn đề th́ cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều không có một lư do nào để phân định lại Vịnh Bắc Việt. Hiệp ước Constans kư kết tại Bắc Kinh ngày 16/06/1887 giữa đại diện Pháp [đô hộ VN lúc đó] và đại diện nhà Thanh [đô hộ TH] vẫn c̣n hiệu lực và phù hợp với Luật Biển LHQ mà Hà Nội và Bắc Kinh đều đă kư kết. Ngày 12/11/1982, chính Hà Nội đă công bố lănh hải VN vùng Vịnh Bắc Việt phải theo hiệp ước 16/06/1887, tức 63 % diện tích Vịnh Bắc Việt thuộc về VN.

 

- Bắc Kinh không chịu, buộc Hà Nội phải phân định lại vùng này và đảng CSVN đă cúi đầu khuất phục và lén lút kư hiệp ước 25/12/2000.

 

- Hậu qủa của hiệp ước 25/12/2000 là VN đi từ 63 % diện tích cũ xuống c̣n 53 %. Thực tế c̣n bi đát hơn nữa : Trung Hoa chiếm tới 55 % và VN 45 % là tối đa, tức VN mất 20 % hay khoảng 20 ngàn km2 vùng Vịnh Bắc Việt và quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Cộng qua việc phân định lại Vịnh Bắc Việt. V́ mất mát quá nhiều như thế nên Hà Nội đă dấu kín hiệp ước suốt bao năm qua.

 

Lời Kết

 

Với sự tiếp tay đắc lực của đảng CSVN, Bắc Kinh đang từng bước chiếm VN mà không cần phải động binh vừa hao người tốn của lại bị thế giới xúm vào lên án. Sau việc cho nhập cảnh không cần chiếu khán, đảng CSVN đă rước Trung Cộng vào ngồi ngay trên “mái nhà” VN giả danh khai thác bauxite bất chấp sự phản đối quyết liệt của người dân. Nay, lợi dụng việc xin mở rộng Thềm Lục Địa, đảng CSVN mưu toan dâng Trường Sa, Hoàng Sa và Vịnh Bắc Việt tức “nền nhà” VN cho Bắc Kinh qua hai hồ sơ nộp LHQ ngày 06 và 07/05/2009 ...

 

Đất nước đă đến bờ vực thẳm ! Bắc Kinh đang chiếm VN bằng “diễn tiến hoà b́nh” với sự đồng loă công khai của Hà Nội và với đà này th́ VN sẽ lâm vào t́nh trạng Tân Cương và Tây Tạng một ngày không xa. Xin chớ nghĩ rằng VN từng bị ngàn năm Bắc-thuộc mà vẫn vùng lên giáng cho quân xâm lược những đ̣n chí tử v́ kẻ thù ngày nay thâm độc và tàn ác gấp ngàn lần ; nh́n gương Tây Tạng và Tân Cương th́ rơ. Và cũng đừng ngây thơ mà trông chờ, tin tưởng vào bất cứ ai v́ chén đắng 30/04/1975 c̣n nguyên trước mặt.

 

Ngoại xâm đang ngang nhiên cấu kết với nội xâm và tăng tốc để thực hiện những bước cuối cùng chiếm trọn VN. Nếu đồng bào quốc nội không mau tỉnh giấc để nhận ra t́nh huống vô cùng nguy hiểm của chính ḿnh, người thân và dân tộc mà can đảm nhất loạt đứng lên th́ rồi đây sẽ rơi vào số phận đáng thương người Tây Tạng và Tân Cương ! Nếu đồng hương Hải Ngoại không gạt bỏ tị hiềm phe phái, vô t́nh hay cố ư lôi kéo mọi người vào những việc làm tŕnh diễn hay chưa cần thiết và ngoảnh mặt làm ngơ trước t́nh thế cực kỳ mong manh của đất nước và dân tộc hiện nay th́ sẽ phải trả giá với lương tâm và với lịch sử một ngày không xa ! 

 

LS Nguyễn Thành 2010/09/13

 

Coordinator, “Justice & Peace Committeee for Paracel & Spratly Islands of Vietnam”

[Tham luận tại Hội Luận Quốc Tế Biển Đông, do Hội Nghiên Cứu Quốc Tế Biển Đông tổ chức ở Wesminster, California, Hoa Kỳ, ngày 12/09/2010].

 

Tài liệu tham khảo :

 

- United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ;

- Vũ Hữu San, Địa Lư Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa, 1995, 2007 ;

- Nguyễn Thành, Đưa Việt Cộng ra trước LHQ, Toà Án các Quốc Gia và Toà Án H́nh Sự Quốc Tế 2002 , tạp chí Tiếng Vang, Sacramento, Hoa Kỳ, số tháng 05 và tháng 06/2002.

- Nguyễn Hữu Thống, Vấn đề Hoàng Sa Trường Sa theo Công Pháp Quốc Tế, 2008

 

Chú thích :

 

[1] “On its position over the islands, China has been most reluctant to sujects the disputes to international legal arbitration : The case of South China Sea Islands by Chi-Kin Lo, 1989”.

 

[2] Tại hội nghị chuyên đề về Biển Đông ở Hà Nội ngày 10/11/2009, Vụ-trưởng Ban Biên Biới Bộ Ngoại Giao Hà Nội Nguyễn Duy Chiến nói với báo chí : “VN là nước ven biển nên đă nộp báo cáo cho Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa để bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lư”. [Vietnamnet, 10//11/2009]

 

[3] Statement of Commision CLCS/64

 

[4] Joint Submission by Malaysia & Viet Nam in the South part of the South China Sea [May 6, 2009]

 

[5] Điều 76 Luật Biển LHQ : “An Exclusive Economic Zone extends for 200 nautical miles [370km] beyond the baselines of the territorial sea, thus it includes the territorial sea and its contiguous zone. A coastal nation has control of all economic resources within its EEZ, including fishing, mining, oil exploration, and any pollution of those resources. However, it can’t regulate or prohibit passage or loitering above, on, or under the surface of the sea, whether innocent or belligerent, withinthat portion of its EEZ beyond its territorial sea”.

 

[6] Điều 77 Luật Biển LHQ : “The continental shelf of a coast al nation extends out to the outer edge of the continental margin but at least 200 nautical miles from the baselines of the territorial sea margin does not stretch that far. The outer limit of a country’s continental shelf shall not stretch beyond 350 nautical miles of the baseline, or beyond 100 miles nautical miles from the 2,500 meter isobath”.

 

[7] Submission by Viet Nam in the Nrth Area [May 7, 2009]

 

[8] Vũ Dũng, thứ-trưởng ngoại giao Hà Nội, tuyên bố với báo chí đầu năm 2008 đă bị chính cựu Đại tá CS Bùi Tín cho là dối trá và thách đối chất như sau : “Do nắm chắc t́nh h́nh … mà tôi [Bùi Tín] muốn hỏi ông Vũ Dũng là theo ông có thật là ta không mất đất ở vùng Hà Giang, Lào Kay, Hoàng Liên Sơn không ? Theo tôi, các đoàn đàm phán của ta từ 1996 đến 1999 đă tỏ ra rất mềm yếu. Nhiều giải núi ở Tây Bắc thưa dân, giầu tài nguyên, có gía trị quân sự bị lấn chiếm. Con số 700 đến 800 km2 bị mất không phải là bịa đặt. Thực tế có thể hơn … Giang Trạch Dân luôn thúc dục Lê Khả Phiêu phải thương lượng nhanh, phải kư hiệp ước trên bộ trong năm 1999 và trên biển trong năm 2000. Có ai đi thương lượng lại chịu ép trước về thời gian đến thế ? Cho nên rất dễ hiểu là các nhà đàm phán VN đều nhũn như con chi chi. Chính Đỗ Mười cũng tố cáo Lê Khả Phiêu là nhượng bộ quá, “để mất quá nhiều” cho TC … Hai bên đă thoả thuận tháng 06/2008 này sẽ hoàn tất việc phân giới, cắm mốc và kư nghị định thư về biên giới trên bộ … Lúc ấy muốn che dấu, úp mở cũng không được nữa. Phía Bắc Kinh sẽ nhanh nhẩu phổ biến tập bản đồ mới để khoe thắng lợi, v́ họ thắng đậm … Lúc ấy, các ông Vũ Dũng, Lê Dũng, Lê Công Phụng, rồi các ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Di Niên, đến ông Lê Khả Phiêu và 4 ông tứ trụ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng sẽ có đầy đủ chứng cớ minh bạch là đă bảo vệ biên giới bất khả xâm phạm của Tổ-quốc ra sao, hay sẽ đực mặt bán đất bán nước ra sao !” [Vietbao, 04/09/2008].

 

[9] Toà Án Quốc Tế ad hoc Bosnia truy tố Slobodan Milosovic [Tổng Thống Liên Bang Nam Tư], Thẩm Phán Tây Ban Nha Baltasar Gapzon kư trát nă bắt quốc tế bắt giam Augusto Pinochet [cựu Tổng Thống Chile] ở London ngày 16/10/1998 và yêu cầu được thẩm vấn Henry Kissinger [cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ] khi Kiss đến London diễn thuyết năm 2002, cả ba đều bị truy tố về « tội lạm quyền » cùng với nhiều tội ác nghiêm trọng khác. [Nguyễn Văn Thành, « Vụ án Pinochet làm rung chuyển công pháp quốc tế », VN Nhật Báo, San Jose, 05/08/2000].

 

http://www.youtube.com/watch?v=DM6jOjTjul0

http://www.youtube.com/watch?v=cFa9Yz15KtM

 

BÀI LIÊN QUAN

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: