MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

Biển Đông Dậy Sóng [2]

 

 

Biển Đông với Hoa Kỳ, Trung Cộng và Việt Cộng

                                                                                                                    

Vấn đề “Biển Đông với Hoa Kỳ” và “Hoàng Sa Trường Sa với Trung Cộng” rất phức tạp. Luật Biển LHQ đă phức tạp lại quá mới mẻ, nhất là Thềm Lục Địa “mở rộng” [350 hải lư], nơi có trữ lượng dầu khí lớn. TC và VC lại tung đủ thứ hoả mù vào cho vấn đề này rối mù thêm xung quanh hai cái hồ sơ mạo danh mở rộng thềm lục địa VN mà Hà Nội đă nộp LHQ.  

 

Do đó, chẳng những dân chúng mà ngay giới trí thức, nghiên cứu, nếu không theo sát vấn đề hay thiếu cẩn trọng cũng rất dễ ngộ nhận và sa vào “sách lược bành trướng của TC” và “chủ trương hiến biển dâng đảo cho Bắc Kinh” để bảo kê cho chế độ độc tài đảng trị của VC.

 

Để dễ hiểu và không mất nhiều thời gian của bạn đọc, người viết xin được triển khai tổng quát đề tài trên qua 3 tiểu mục:

1] Hoa Kỳ với Biển Đông,

2] Sách lược xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Trung Cộng,

3] Chủ trương “hiến biển dâng đảo” cho Trung Cộng của Việt Cộng.

 

Hoa Kỳ với Biển Đông

 

Ngày 24/7/2010, sau lời tuyên bố của bà Hillary Clinton ở Hà Nội và trước sự suy diễn hay kỳ vọng quá đáng vào vai tṛ của Mỹ ở Biển Đông, qua bài tham luận gửi cho “Hội Thảo Quốc Tế về Biển Đông” ngày 12/9/2010 ở Nam California, Hoa Kỳ, và sau đó thuyết tŕnh ở hội luận “Tổ Quốc Lâm Nguy! Phụ Nữ VN Phải Làm Ǵ” ngày 3/10/2010 ở Paris, Pháp-quốc, người viết bài này đă lưu ư bạn đọc: Mục tiêu “chủ chốt” của Hoa Kỳ ở Biển Đông là quyền lợi kinh tế. Trong lúc đó mục tiêu “cốt lơi” của Trung Cộng là chiếm trọn Hoàng Sa Trường Sa của VN. Và rồi ra hai bên cũng đi đến thoả hiệp với nhau và chỉ VN là thua thiệt.

 

Thật vậy, chỉ cần đọc kỹ các tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc Pḥng Robert Gates ở Indonesia ngày 5/6/2010 hay của chính Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton ở Hà Nội ngày 24/7/2010 th́ thấy chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông, trước sau như một, gồm ba vấn đề:

 

1. Về kinh tế, Hoa Kỳ chủ trương tự do đi lại hay “tự do hàng hải”, chủ chốt là các công ty năng lượng Mỹ không bị đe doạ hay ngăn chặn.

2. Về lănh hải, Hoa Kỳ chủ trương “không đứng về phía nào” và giải quyết các tranh chấp thông qua Luật Biển LHQ.

3. Về an ninh, Hoa Kỳ không chấp nhận dùng vơ lực, giải quyết tranh chấp qua đàm phán “đa phương” và Mỹ sẵn sàng làm trung gian.

 

Một bản nghiên cứu của Bộ Quốc Pḥng Hoa Kỳ được công bố trước đó đă viết rơ ràng hơn nữa về chính sách của Hoa Kỳ về lănh hải hay HS và TS: “Hoa Kỳ không có quan điểm đúng sai về pháp lư đối với các tuyên bố về chủ quyền lănh hải. Lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ trong việc duy tŕ đường thông thương nối liền Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương đ̣i hỏi sự chống lại các xác lập chủ quyền vượt khỏi các điều Luật Biển LHQ cho phép.”

 

Như thế, không những không hề có ư giúp “bảo vệ” hay “đ̣i lại” HS TS cho VN như một số “b́nh luận gia” đă “tưởng tượng” mà Hoa Kỳ c̣n tỏ ra “thiên vị” hay “tránh né” TC. Bởi lẽ, chính Hoa Kỳ đă chứng kiến việc TC xâm lăng HS của VNCH ngày 19/1/1974 bằng vơ lực [và sau này đánh chiếm 7 vị trí của TS ngày 14/3/1988], tức vi phạm trắng trợn Công Pháp Quốc Tế và Luật Biển LHQ. Nay kẻ xâm lăng là TC đ̣i hỏi chủ quyền pháp lư đối với hai quần đảo này mà Hoa Kỳ lại “không có quan điểm đúng sai về pháp lư đối với các tuyên bố về chủ quyền lănh hải” của TC là thế nào? Cho dù “thiên vị” như thế, nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn trịch thượng, mạnh mẽ và dứt khoát không chấp nhận cho Hoa Kỳ xen vào vấn đề Biển Đông, trong lúc thật ra th́ chính TC và Đài Loan là 2 nước không nằm trong vùng Biển Đông [South China Sea].

 

Hơn nữa, phần lớn chủ trương về Biển Đông của Hoa Kỳ đều “lặp lại” những ǵ TC và VC đă làm hay đang mưu toan!

 

-Về lănh hải, Hoa Kỳ cho rằng “phải giải quyết thông qua Luật Biển LHQ” th́ Hà Nội đă đệ nạp Ủy Ban Thềm Lục Địa LHQ hồ sơ ngày 6/5/2009 để giải quyết vấn đề lănh hải ở Nam VN [liên quan tới Trường Sa] và hồ sơ ngày 7/5/2009 về lănh hải ở Trung VN [liên quan tới Hoàng Sa]. Bất cứ ai theo dơi t́nh h́nh VN đều biết người dân trong nước chỉ nói “Hoàng Sa Trường Sa là của VN” là đă bị đàn áp thẳng tay hay bỏ tù rồi, huống hồ là đưa vấn đề ra trước Luật Biển LHQ, trừ khi có sự đồng ư hay dàn dựng của Bắc Kinh th́ Hà Nội mới dám làm như thế. 

 

V́ sao Bắc Kinh lại cho phép Hà Nội đưa vấn đề mà cả hai vẫn coi là “nhậy cảm” này ra trước LHQ? -Xin thưa: Bắc Kinh đă nhận ra “kẽ hở” của Luật Biển LHQ và có thể lợi dụng được kẽ hở này để chiếm trọn Hoàng Sa Trường Sa qua chính Luật Biển Quốc Tế với sự tiếp tay của “nội gián” Hà Nội. Hoa Kỳ có thể không thấy điều này v́ cho đến nay Hoa Kỳ vẫn đứng ngoài Luật Biển LHQ [tuy vẫn tuyên bố chấp hành]. Hay Hoa Kỳ biết rơ nhưng “lơ đi” hay thật ra, với Hoa Kỳ th́ Hoàng Sa Trường Sa ở trong tay Trung Cộng hay Việt Cộng th́ cũng như nhau mà thôi. [Xin đọc bài 4 để thấy “kẽ hở” của Luật Biển LHQ].

 

Về lănh hải phía Bắc VN th́ Bắc Kinh đă buộc được Hà Nội kư hiệp ước [bí mật và bất hợp pháp] ngày 25/12/2000, tức 10 năm trước, phân bố lại Vịnh Bắc Việt để lấn chiếm của VN hơn 20 ngàn km2 biển và Hoàng Sa. Hà Nội sau đó rêu rao là đă giải quyết vùng lănh hải này đúng Luật Biển LHQ dù sự thật hoàn toàn trái ngược. Hoa Kỳ làm sao biết Hà Nội nộp hồ sơ ngày 7/5/2009 cho LHQ trong đó cố ư giới hạn thềm lục địa VN ở 200 hải lư và gạt Hoàng Sa ra ngoài hải phận VN là để “hợp pháp hóa” cái hiệp ước “bí mật” đă kư vói Bắc Kinh ngày 25/12/2000?

 

-Về an ninh, tự do đi lại ở Biển Đông chẳng những quan trọng đối với Mỹ và thế giới mà cũng vô cùng cần thiết cho cả TC. Hơn nữa, TC đâu cần dùng vơ lực khi mà mục tiêu “cốt lơi” là Hoàng Sa đă nằm trọn trong tay và Trường Sa th́ sớm muộn cũng đạt được trong “hoà b́nh, hợp pháp” qua chính hai hồ sơ Hà Nội đă nộp LHQ v́ cả hai hồ sơ đều cố ư gạt hai quần đảo này ra ngoài thềm lục địa hay hải phận VN, tức gián tiếp cho rằng “Hoàng Sa Trường Sa chưa chắc là của VN” như TS Việt-kiều Vũ Quang Việt xuyên tạc lịch sử trên đài BBC cuối tháng 7 vừa qua!

 

Về cái bản đồ lưỡi ḅ chiếm 80% Biển Đông do TC tự biên tự diễn th́ TC cũng dư biết là làm sao thoả măn trọn vẹn được v́ nó vượt ra ngoài tất cả các quy định của Luật Biển LHQ và bị cả thế giới dị nghị, phản đối. Nhưng quy luật TC áp dụng xưa nay là “mềm nắm dắn buông” nhất là mục tiêu “cốt lơi” là HS TS đă đạt. Xin lưu ư ở đây là chiều rộng Biển Đông, chỗ hẹp nhất ở vùng Vịnh Bắc Việt cũng gần 120 hải lư. Do đó, dù Trung Cộng có dành được chủ quyền pháp lư đối với Hoàng Sa th́, theo Luật Biển LHQ, nhiều nhất th́ Hoàng Sa cũng chỉ được hưởng lănh hải rộng 12 hải lư mà thôi, v́ Hoàng Sa không đủ điều kiện để có Vùng Đặc Quyền Kinh Tế hay Thềm Lục Địa 200 hải lư; tức tự do đi lại ngay ở vùng Biển Đông hẹp nhất này vẫn hay sẽ được tôn trọng dù quần đảo này thuộc hẳn về TC.

 

-Về kinh tế, mục tiêu cốt lơi của Hoa Kỳ khi tăng cường can dự vào Biển Đông th́ xem ra đă được giải quyết giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng qua sự kiện điển h́nh xảy ra vào đúng ngày Hà Nội khai diễn Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông 2, 11/11/2010 ở Sàig̣n, tức ngay sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hà Nội Nguyễn Phương Nga lại một lần nữa lên án Bắc Kinh "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền VN đối với Hoàng Sa Trường Sa, Thềm Lục Địa và Vùng Đặc Quyền Kinh Tế."

 

Thật thế, ngày 10/11/2010 Thủ Tướng Anh David Cameron đến Bắc Kinh, mang theo đoàn đại biểu thương mại tới 50 người [nhiều nhất của Anh đến TQ từ xưa đến nay] trong đó có công ty dầu khí BP và BP sẽ kư hợp đồng thăm ḍ dầu khí với Tổng Công Ty dầu khí CNOOC của TQ. Nên nhớ, BP trước đây đă kư dự án thăm ḍ dầu khí với VN tại 2 lô 5.2 và 5.3. Sau khi đă tiến hành việc thăm ḍ một thời gian, BP phải án binh bất động v́ phản đối của TC và cuối năm 2009 th́ tuyên bố chính thức chấm dứt hợp đồng khai thác với VN. Nay BP kư hợp đồng với CNOOC và ước lượng trữ lượng dầu khí của khu vực này có thể đến 22 tỉ thùng.

 

Ngoài ra, công ty dầu khí khổng lồ Chevron của Mỹ cũng cho biết là đang chuẩn bị kư dự án thăm ḍ dầu khí tại 3 lô ở Biển Đông với TC. Tuy cả hai công ty Anh-Mỹ này đều không nói rơ các lô sắp thăm ḍ nằm ở đâu trên Biển Đông nhưng giới nghiên cứu đều cho rằng "không thể ngoài" vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa v́ chỉ 2 vùng quần đảo này mới có thể có một trữ lượng dầu khí lớn như thế. Công ty dầu khí BP hiện nay do Bob Dudley, người Mỹ điều hành, sau khi Tổng Giám Đốc người Anh vừa bị mất chức sau vụ bể ống dấu ở vùng Louisiana và Florida.

Tóm lại, sự kiện điển h́nh nói trên đă chúng minh cụ thể Hoa Kỳ tăng cường can dự vào Biển Đông lúc này trước hết là v́ vấn đề kinh tế. Sau tuyên bố 24/7/2010 của Bà Hillary Clinton, sau hàng loạt hội nghị cấp cao ở Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn, việc hai công ty dầu khí BP [Anh] nhưng do Mỹ đứng đầu và Chevron [Mỹ] đang chờ kư kết hợp đồng khai thác dầu khí hàng chục tỉ USD với Trung Cộng chứng tỏ Hoa Kỳ đă đạt được mục đích cốt lơi. Mọi sự ồn ào phản đối của Hà Nội hay Bắc Kinh hay hết Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông này đến Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông khác chỉ là hoả mù che dấu các mưu toan của TC và VC mà thôi.

 

Sách lược của Trung Cộng và chủ trương của Việt Cộng

 

“Sách lược xâm chiếm HS TS của TC” và “chủ trương hiến biển dâng đảo cho TC của VC” tuy hai mà một nên người viết xin được gom chung vào một mục để tránh lập lại và dài ḍng.

 

Hơn 700 trăm năm xưa, sau 3 trận chiến đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc ra ngoài Đất Việt, vua Trần Nhân Tôn [1279-1293] để lại di chúc: “Các ngươi chớ quên nước lớn thường làm trái đạo. Hoạ muôn đời của ta là Trung Hoa. Họ không tôn trọng quy ước và biên giới, luôn luôn bầy đặt chuyện để gây hấn. Không thôn tính được th́ gậm nhấm đất đai của ta. Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Đấy là di chúc cho con cháu muôn đời.”

 

Với TC, ngay sau khi chiếm trọn Hoa-lục, Mao Trạch Đông đă khơi dậy chủ nghiă “bá quyền Đại-Hán” nhằm bành trướng trên đất dưới biển bằng đủ mọi  phương cách ngọai giao, chính trị và nhất là quân sự. Biển Đông hay Vịnh Bắc Việt, HS và TS là mục tiêu đầu tiên của TC. Điều không may hay nghiệt ngă của lịch sử là VN lại rơi vào tay VC nên TC đă lấn chiếm được một phần Vịnh Bắc Việt, HS và một phần TS và với đà này th́ dân Việt sẽ rơi vào ṿng bành trướng một ngày không xa!

 

Xin nêu một số trường hợp xâm chiếm điển h́nh của TC với sự tiếp tay của “nội gián” VC:

 

-Ngày 4/9/1958, TC vừa công bố chủ quyền lănh hải 12 hải lư, bao gồm HS và TS [mà TC gọi là Tây Sa và Nam Sa] th́ 10 ngày sau, ĐCSVN đă vội vă ra lệnh cho Phạm Văn Đồng gửi công hàm cam kết tôn trọng; tức gián tiếp dâng HS TS cho TC.

 

-Ngày 19/1/1974, lợi dụng lúc Mỹ rút quân ra khỏi VN, TC xua quân chiếm HS; VC giữ thái độ im lặng đồng loă và trước đó 2 năm, tháng 2/1972, Cục Đo Đạc và Bản Đồ, trực thuộc thủ tướng VC, đă xóa tên HS TS và thay vào đó tên Tây Sa Nam Sa của TC.

 

-Ngày 14/3/1988, vào lúc “cơm không lành, canh không ngọt” giữa Bắc Kinh và Hà Nội, TC xua quân xâm chiếm 7 vị trí của nhóm đảo TS; VC phản đối cho có phản đối nhưng sau đó để yên cho TC chiếm giữ và xây dựng thành căn cứ quân sự ngày càng vững chắc.

 

-Ngày 25/12/2000, TC ép buộc VC kư hiệp ước phân bố lại Vịnh Bắc Việt để chiếm của VN hơn 20 ngàn km2 vùng Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa. Chẳng những Lê Công Phụng, trưởng đoàn đàm phán nói ngược lại là “không mất biển mà c̣n có lợi” mà chính Bộ-trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Duy Niên c̣n trắng trợn nói với báo chí “Bạch Long Vĩ được hưởng lănh hải 15 hải lư tức được thêm 3 hải lư” trong lúc sự thật th́ VN đă bị mất trên 20 ngàn km2 biển quanh đảo này. Điều ghi nhận ở đây nữa là, sau hiệp ước vùng Vịnh Bắc Việt 25/12/2000, TC không ngừng bắn giết bừa băi ngư dân VN hành nghề trong vùng Vịnh Bắc Việt và HS, VC hoặc im lặng hoặc phản đối cho có phản đối và TC th́ ngày càng hung hăn hơn.

 

-Ngày 6 và 7/5/2009, lợi dụng việc LHQ cho mở rộng thềm lục địa [từ 200 ra 350 hải lư], TC đă dàn dựng cho VC nộp hồ sơ xin “mở rộng” nhưng thực ra là “giới hạn” thềm lục địa VN ở 200 hải lư và gạt Hoàng Sa Trường Sa ra ngoài hải phận VN để thoả măn tham vọng bành trướng trên Biển Đông của TC qua cái bản đồ lưỡi ḅ của chúng..

 

Qua các động thái của TC ở Biển Đông, chúng ta có thể nhận ra “sách lược xâm chiếm HS và TS của Bắc Kinh” diễn tiến như sau:

 

1. Lấn chiếm, bằng mọi phương cách, kể cả xâm lăng bằng vơ lực [như các trường hợp nói trên] rồi tuyên bố lung tung bất chấp lư lẽ để gây hỏa mù và vừa gây áp lực vừa lôi kéo hợp tác.

 

2. Đàm phán song phương, để dễ hù họa, o ép, mua chuộc như các hiệp ước nêu trên giữa Bắc Kinh và Hà Nội, hoàn toàn thua thiệt về phía VN nhưng Hà Nội luôn luôn dối gạt và tuyên truyền ngược lại là thắng lợi.

 

3. Thực tế hiển nhiên hay đặt trước sự đă rồi hay t́nh trạng hiện hữu, TC đă triệt để áp dụng các phương thức này và đă hưởng lợi lớn trong các hiệp ước trước đây.

 

Xin được tạm kết thúc bài này ở đây và mời đọc bài 3 với nội dung: “Từ hiệp ước vịnh Bắc Việt 25/12/2000 với Bắc Kinh đến 2 hồ sơ ngày 6 và 7/5/2009 nộp LHQ, Việt Cộng toan tính dâng phần lớn Biển Đông cho Trung Cộng qua Luật Biển LHQ.”

 

Ls Nguyễn Thành

Coordinator, Justice & Peace Committee for Paracel & Spratly Islands of VN

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: