MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

Biển Đông Dậy Sóng [3]

 

 

Từ hiệp ước kư kết với TC ngày 25/12/2000 đến 2 hồ sơ đệ nạp LHQ ngày 6 và 7/5/2009, VC mưu toan dâng hơn 80% Biển Đông cho TC!

 

 

Hiệp ước phân bố lại Vịnh Bắc Việt ngày 25/12/2000

 

Sau khi chiếm được nhiều giải đất biên giới rộng lớn của VN sau trận chiến tranh  biên giới Việt -Trung tháng 2/1979, Bắc Kinh buộc Hà Nội phân định lại Vịnh Bắc Việt dù cả hai không có một lư do nào để hành động như thế. V́ hiệp ước về Vịnh Bắc Việt mang tên Constans kư kết tại Bắc Kinh ngày 16/6/1887 giữa đại diện Pháp [đô hộ VN lúc đó] và đại diện nhà Thanh [đô hộ TH] vẫn c̣n nguyên hiệu lực và hoàn toàn phù hợp với Luật Biển LHQ.

Ngày 25/12/2000, Hà Nội đă cúi đầu khuất phục, lén lút kư kết với Bắc Kinh hiệp ước phân định lại Vịnh Bắc Việt và dấu kín chi tiết nhưng dư luận vẫn ầm ĩ từ trong nước ra hải ngoại là VC đă dâng cho TC 11 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt qua hiệp ước này. Khi một bản đồ [dưới đây] trong hồ sơ mật của Hà Nội liên quan tới hiệp ước 25/12/200 bị phát hiện th́ giới nghiên cứu cho rằng Hà Nội đă dâng cho Bắc Kinh hơn 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt, không phải 11 ngàn km2.

V́ trong số 21 điểm mốc ở bản đồ kỹ thuật kèm theo hiệp ước 25/12/2000, ngoài điểm 1 [ở ranh giớí Quảng Đông TC và Móng Cái VN], 20 điểm từ số 2 đến số 21 đều lấn sâu vào bờ biển VN. Điểm 17 cách bờ biển VN 44 hải lư nhưng cách đảo Hải Nam TC 73 hải lư, tức TC vượt trội VN 29 hải lư. Ngoài việc không đồng đều, sự phân chia cũng không đúng Luật Biển LHQ, tức bờ biển với bờ biển hay đảo với đảo của hai nước; ở đây lại giữa bờ biển VN với đảo Hải Nam TC, tức hy sinh đảo Bạch Long Vĩ của VN.

   

       

              Bản đồ trong hồ sơ mật của Hà Nội về hiệp ước Vịnh Bắc Việt 25/12/2000

 

Ngày 28/1/2002, trước dư luận mạnh mẽ lên án VC lén lút dâng biển cho TC, thứ-trưởng ngoại-giao Hà Nội Lê Công Phụng [trước đó là trưởng đoàn đàm phán và phân định lại Vịnh Bắc Việt] lên tiếng thanh minh th́ lộ ra việc Đảng CSVN từ lâu đă lén lút nhượng đất dâng biển cho Đảng CSTH. Theo lời Phụng nói với báo chí ngày 28/1/2002 th́ chính Tổng Bí Thư CSVN Đỗ Mười [năm 1993] và Lê Khả Phiêu [năm 1997] đă sang tận Bắc Kinh để “thoả thuận các nguyên tắc căn bản về biên giới và lănh hải” với Tổng Bí Thư CSTH Giang Trạch Dân. Riêng Phụng th́ cũngđă dối gạt trắng trợn rằng y đă “căn cứ vào các qui định của Luật Biển LHQ và các nguyên tắc quốc tế và tập quán trong lúc đàm phán với Bắc Kinh”.

 

Sự thực trái ngược hẳn lời Phụng nói và sau đây là vài dẫn chứng:

 

-Theo Luật Biển LHQ, nếu 2 bên không thỏa thuận được với nhau th́ phân chia lănh hải theo “đường trung tuyến”. Đường trung tuyến ở đây phải là đường giữa đảo Bạch Long Vĩ [VN] và đảo Hải Nam [TC]; khoảng cách phải bằng nhau giữa 2 đảo này. Phụng bất chấp điều luật này khi chấp thuận đường phân chia cách Bạch Long Vĩ 15 hải lư và cách Hải Nam tới 55 hải lư, tức không đều nhau và để cho TC vượt trội VN tới 40 hải lư.

 

-Đường trung tuyến phải là đường chạy giữa bờ biển hai nước hay giữa đảo của hai nước. Phụng cũng bất chấp qui định này và chấp thuận đường trung tuyến giữa đảo Hải Nam TC với bờ biển VN thay v́ ở đây đường trung tuyến phải giữa đảo Bạch Long Vĩ VN với đảo Hải Nam TC; v́ không tính Bạch Long Vĩ như thế mà VN đă mất nhiều ngàn km2 biển vùng này cho TC.

 

-Toà Án Quốc Tế [qua vụ án Lybia kiện Malta năm 1985] đă phán quyết: Đảo dù lớn đến đâu cũng không b́nh đẳng với lục-địa được, và không cho đảo Malta có hải phận rộng bằng lục địa nước Lybia. Phụng đảo ngược án-lệ này khi cho đảo Hải Nam của TC có hải phận rộng hơn cả lục địa nước VN.

 

Hậu qủa của hiệp ước 25/12/2000 là VN đi từ 63% diện tích cũ xuống c̣n 53%. Theo chuyên gia về Biển Đông Vũ Hữu San, thực tế c̣n bi đát hơn nữa: TC chiếm 55%, VN 45% là tối đa, tức VN mất 20% hay 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt. Tác giả “Địa Lư Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa” Vũ Hữu San cũng cảnh báo: “Chỉ một ḥn đảo Hải Nam thôi, TC đă chiếm phần lớn Biển Đông! Làm sao VN c̣n đầy đủ sức lực cho cuộc thương thảo nhiều lần quan trọng hơn về Trường Sa Hoàng Sa cũng như toàn thể chủ quyền Biển Đông sau này.”[*]

 

V́ mất mát quá nhiều như thế nên Hà Nội đă dấu kín hiệp ước 25/12/2000 và nay mưu toan “công khai hoá “ hay “hợp pháp hóa” qua hồ sơ nộp LHQ ngày 7/5/2009 liên quan tới lănh hải Trung-phần VN, trong đó đường ranh 200 hải lư VN đột ngột dừng lại ở vĩ tuyến 15N khi gặp quần đảo Hoàng Sa, tức gián tiếp coi như vùng quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Việt đă giải quyết qua hiệp ước “bất hợp pháp” và “bất b́nh đẳng” ngày 25/12/2000 rồi.

 

Hồ sơ Hà Nội nộp LHQ về Thềm Lục Địa VN

Ngày 13/5/1999, LHQ ra qui định các nước ven biển có thời hạn 10 năm để nộp hồ sơ mở rộng thềm lục điạ, có thể đến tối đa 350 hải lư. Ngày 6 và 7/5/2009, tức chỉ c̣n vài ngày là hết hạn nộp đơn, Hà Nội nộp LHQ hai hồ sơ:

-Hồ sơ [1] ngày 6/5/2009 [nộp chung với Mă Lai] liên quan tới Lănh Hải hay Thềm Lục Địa phía Nam VN và quần đảo Trường Sa? Đường ranh 200 hải lư [màu đỏ] Lănh Hải hay Thềm Lục Địa VN ở bản đồ kỹ thuật kèm theo hồ sơ này “cố ư” gạt gần toàn bộ nhóm đảo Trường Sa ra ngoài Thềm Lục Địa hay Lănh Hải VN. Theo nhà nghiên cứu chuyên về Hoàng Sa Trường Sa Vũ Hữu San: “4/5 vùng biển Trường Sa không c̣n trong hải phận VN; VN chỉ c̣n đảo Trường Sa nổi và 2 đảo ch́m, trong số trên 100 đảo nổi và ch́m của nhóm Trường Sa.”

                                             Bản đồ trong hồ sơ ngày 6/5/2009

-Hồ sơ [2] ngày 7/5/2009 liên quan đến Lănh Hải hay Thềm Lục Địa Trung-phần VN và quần đảo Hoàng Sa? Tuy lời mở đầu hồ sơ này nói Hoàng Sa Trường Sa là của VN nhưng phần chính văn bản th́ lờ đi và đường ranh 200 hải lư th́ rơ ràng là gạt Hoàng Sa ra ngoài Thềm Lục Điạ VN. Hà Nội vẽ đường này đột ngột dừng lại khi đụng nhóm đảo Hoàng Sa, tức xem như vùng biển phía trên vùng biển này đă được giải quyết qua hiệp ước ngày 25/12/2000 rồi. Về điểm này, theo học gỉa Vũ Hữu San, “3/4 vùng biển Hoàng Sa nằm trong hải phăn TC, VN chỉ c̣n 1 đảo độc nhất là Tri Tôn trong số trên 100 đảo của nhóm Hoàng Sa.” 

 

                                             Bản đồ trong hồ sơ ngày 7/5/2009                    

Đường ranh [màu đỏ] trong cả hai bản đồ Hà Nội nộp LHQ đều xác định Lănh Hải hay Thềm Lục Địa VN chỉ 200 hải lư. Theo Luật Biển LHQ th́ vùng biển rộng 200 hải lư [tính từ Đường Căn Bản -tức lằn nước thủy triều lúc xuống thấp nhất- ra khơi] cũng là Vùng Đặc Quyền Kinh Tế và các nước ven biển có chủ quyền tuyệt đối đương nhiên đối với sinh vật sống [tức đánh cá] ở Vùng Đặc Quyền Kinh Tế và không phải đăng kư.

Trong hồ sơ [2] ngày 7/5/2009, tuy bản đồ [màu vàng] của Hà Nội có nới rộng ra ngoài đường ranh 200 hải lư VN một h́nh tam giác ngược nhưng không thể coi đây là: “VN đă bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lư” như Hà Nội đă tuyên bố được. [**] Bởi lẽ h́nh tam giác ngược “mở rộng” này, đỉnh nhọn ở dưới cách xa nhóm Trường Sa, cạnh đáy nằm nghiêng ở trên và vừa đụng nhóm Hoàng Sa là dừng lại, tức Hoàng Sa và Trường Sa đều ở ngoài vùng biển h́nh tam giác “mở rộng”.

Nói khác đi, vùng “mở rộng” h́nh tam giác ngược này chỉ là một vùng nước biển chẳng có giá trị bao nhiêu, dưới cố tránh đụng Trường Sa, trên cố né chạm Hoàng Sa, tức chẳng ảnh hưởng ǵ tới phần chính của hai quần đảo này hay đúng ra chỉ gồm “một đảo nổi và 2 đảo ch́m, trong số trên 100 đảo nổi và ch́m của nhóm Trường Sa” [như học gỉa Vũ Hữu San đă ghi nhận trên đây] và hoàn toàn không đụng chạm ǵ đến hơn 130 đảo, đá, băi,.. của nhóm đảo Hoàng Sa.

Bờ biển VN dài 3260 km, nằm trải dài trên suốt 13 vĩ tuyến, từ vĩ tuyến 8 N [ngang Cà Mâu VN] lên đến vĩ tuyến 21N [sát tỉnh Quảng Đông, TH]. Hai nhóm đảo Hoàng Sa Trường Sa chỉ có một phần rất nhỏ nằm cách bờ biển VN 200 hải lư; hầu hết gần 250 đảo, đá, băi… của hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa đều nằm ở ngoài khơi, có nơi cách xa bờ biển VN tới 400 hải lư.

V́ thế, nếu Thềm Lục Địa VN mở rộng đến 350 hải lư th́ chẳng những hải phận VN rộng gấp 4 lần đất liền mà bao gồm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa v́ khi đó hai quần đảo này nằm gần trọn trên Thềm Lục Địa mở rộng VN. Theo Điều 77 Luật Biển, quyền của nước ven biển đối với thềm lục địa “mở rộng” là một quyền tuyệt đối để thăm ḍ và khai thác dầu khí, khoáng sản [tức không phải sinh vật sống] và khi đó liệu các công ty dầu khí quốc tế có dám kư hợp đồng hàng chục tỷ Mỹ-kim với TC ở vùng biển thuộc thẩm quyền tuyệt đối của VN?

Hà Nội biết rất rơ điều này và cũng nghiên cứu Luật Biển LHQ rất kỹ; bởi lẽ trong số 51 hồ sơ nộp Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa LHQ trước khi hết hạn vào ngày 13/5/2009 có 18 hồ sơ được Uỷ Ban thông qua bước đầu vào cuối năm 2009 và VN là nước duy nhất trong số 18 này đă nhờ chính chuyên viên kỹ thuật của LHQ giúp “soạn thảo” hồ sơ.

Tóm lại, qua hai hồ sơ nộp LHQ ngày 6 và 7/5/2009, lẽ ra Hà Nội phải xin mở rộng thềm lục địa VN đến tối đa 350 hải lư v́ VN có đầy đủ điều kiện để được hưởng và đây là “cơ hội vàng” để Hà Nội xác nhận với Quốc Tế và Luật Pháp: “Hoàng Sa Trường Sa là của VN” v́ nằm trên Thềm Lục Địa “mở rộng” của VN. Thế nhưng Hà Nội lại xác nhận thềm lục địa VN chỉ 200 hải lư và gạt Hoàng Sa Trường Sa ra ngoài hải phận VN là v́: Chủ trương của ĐCSVN, trước sau như một, bằng mọi cách dâng phần lớn Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa Trường Sa cho ĐCSTH, như đă chứng minh ở bài Biển Đông Dậy Sóng 2 và bài 3 trên đây.

 

Ls. Nguyễn Thành

Justice & Peace Committee for Paracel & Spratly Islands of VN

 

Ghi chú:

[*] Ấn bản đầu tiên của tập tài liệu gía trị “Địa Lư Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa” của cựu HQ Tr. tá Vũ Hữu San, Hạm-trưởng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ.4 trong trận hải chiến chống quân TC xâm lược Hoàng Sa ngày 19/1/1974, do các Hội Thân Hữu Đà Lạt [Ls Nguyễn Thành], Hội Cựu HS Chu Văn An [Ls Lê Duy San], Hội Cựu SVSQ Vơ Bị Đà Lạt/Bắc CA [HT Hoàng Trọng Đức], Hội Cựu CSQG Bắc CA [Ls Ngô Văn Tiệp], Hội Thân Hữu Bắc Ninh [Ls Nguyễn Bích] bảo trợ việc in ấn lần đầu và Lễ Phát Hành lần đầu ở San Jose, 29/4/1995, [Ls Nguyễn Thành, trưởng Ban Tở Chức] đă bán hết ngay 250 tập của đợt in đầu tiên năm 1995.

[**] Tại Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông [lần 1] ở Hà Nội ngày 10/11/2009, Vụ-trưởng Ban Biên-giới Nguyễn Duy Chiến tuyên bố: “VN đă nộp báo cáo cho Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa để bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lư.”

 

 

BÀI LIÊN QUAN

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: