MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

LOẠT BÀI VẠCH MẶT TR̉ LỪA BỊP  CỦA BỌN

NAM LỘC, HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ SBTN

 

BẤM VÀO TỪNG LINK DƯỚI ĐÂY

 

 

 

 

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ LỢI DỤNG

DANH NGHĨA

THƯƠNG PHẾ BINH VNCH.

 

 

 

 

Từ trái sang phải: Nguyễn Thanh Thủy, Hạnh Nhơn, Nguyễn Thị Hoàng,

Đặng Tú Quỳnh, Huỳnh Ánh Nguyệt trong một buổi làm việc chung.


 

Năm 2011, chúng tôi viết một bài đóng góp ư kiến với diễn đàn để giải quyết vấn đề đang nổi lên trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Bài viết này ra đời v́ trong những lúc trà dư tửu hậu, anh em cựu quân nhân tại Georgia kháo nhau về chuyện ông chủ tịch Khu Hội CTNCT tại đây “hạm” hơn hai trăm ngh́n tiền của Khu Hội trong tám năm ông này thủ chức chủ tịch. Một số anh em trách tôi không chịu nhận làm khi mọi người đều chỉ định tôi đảm đương vai tṛ chủ tịch mà tôi lại nhường cho Nguyễn Kỳ Thành nên mới sinh chuyện.

 

Sự thực tôi vốn không thích bị ràng buộc bởi những danh vị hăo huyền, “quyền rơm vạ đá”. Sau hai năm làm tổng thư kư Cộng Đồng Việt Nam – một cộng đồng đích thực do dân bầu lên qua một cuộc bầu cử đặt 11 thùng phiếu tại các thành phố đông người Việt tại Atlanta – trong cuộc bầu cử diễn ra vào một ngày mưa tuyết nặng nề, cuộc bầu cử này có hai lần “debate” và liên danh Phạm Đức Thạc thụ ủy và chúng tôi đă thắng một liên danh đối đầu gồm những nhân vật Vũ Nguyễn Bảo Kỳ  (nay vẫn  là nhân vật quan trọng của Việt Tân) con Vũ Qúy Kỳ, nguyên Vụ Trưởng Vụ Nghiên Huấn Mặt Trợn HCM. Bà Đặng Mỹ Dung tác giả “Ngàn Giọt Lệ Rơi” con đại sứ Mặt Trận GPMN ở Liên Xô, Đặng Quang Minh. Nguyễn Đại Hiển (sau này trở lại theo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nên được ủng hộ ra ứng cử  trở thành nghị viên thành phố Clarkston)…

 

Việc chúng tôi nhường chức chủ tịch Khu Hội CTNCT/GA cho Nguyễn Kỳ Thành có lư do rất dễ hiểu v́ lúc đó chúng tôi chỉ mới đến Hoa Kỳ, con cái c̣n nhỏ lại đa đoan công việc v́ vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, không có dư dă để mỗi tuần phải tốn hàng mấy trăm đi dự những buổi quan hôn đ́nh đám v́ được đóng vai “tiên chỉ” ở một vùng đất tạm dung và khó chịu nhất là  chính vai tṛ “tiên chỉ làng xă” này ràng buộc nên mất cả tự do của người cầm bút khi viết về những sự thật chướng tai gai mắt, giả dối, ḷe bịp trong cộng đồng.

Trong khi đó nguy hại nhất là bọn Mặt Trợn Kháng Chiến Ma chui luồn trong tổ chức cộng đồng dưới lớp vỏ thiện nguyện viên để thực hiện kế “minh cưu”, lót ổ cho những tṛ “gà què ăn quẩn cối xay”. Sau đó chúng sẽ thực hiện âm mưu thôn tính cộng đồng chiếm lấy danh nghĩa làm phương tiện kinh tài cho bọn chúng. Điều này đă trở thành sự thực và chúng tôi khai sinh tờ tuần báo Chính Nghĩa cũng kịp thời để yểm trợ cho cộng đồng tỵ nạn suốt mười mấy năm.

 

Bài viết về câu chuyện lợi dụng, lạm dụng danh nghĩa Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Ḥa để làm tiền là chuyện thật 100% và hiện nay tại Atlanta, Georgia dư luận đang hâm nóng lại sự việc trên báo chí và có thể sẽ đưa Nguyễn Kỳ Thành ra ṭa.

 

Qua bài viết này, độc giả nào trân quư  sự thật và muốn xă hội tỵ nạn thực sự lành mạnh hằn nhận thấy sự góp ư của chúng tôi rất đứng đắn để làm một cách trọn vẹn và trong sạch vụ Thương Phề Binh VNCH. Bài viết của chúng tôi không hề là một bài đánh phá như phe đảng lưu manh lừa đảo mụ ma cà rồng Hạnh Nhơn bịa đặt, xuyên tạc mà chúng tôi đưa ra giải pháp tối ưu, dẫn tới toàn thể các tổ chức hội đoàn và cộng đồng trên đất nước Hoa Kỳ đều chung vai gánh vác. Mỗi tổ chức tự kiểm soát, quản lư có khoảng hơn chục hồ sơ, không tạo ra kẽ hở để những phường lưu manh ở Nam Cali hiện nay đang lợi dụng luật lệ "non-profit organization" để lừa dối đồng bào một cách trắng trợn mà những người hoạt động chân chính như chúng tôi v́ quá hiểu nên lương tâm không cho phép và không muốn dính vào. Luật Hoa Kỳ cho phép những người trong tổ chức thiện nguyện quyền xử dụng đến 90%. cho việc trả lương và các chi phí văn pḥng, hành chánh, quản trị khác.

 

TRÍCH Ethical Fundraising:

 

Types of Management

Some nonprofits have a paid executive director or CEO who hires and manages office staff similar to a for-profit business. While the executive director might agree to a lower salary than market value, he will usually have to pay competitive salaries for a human resources director, finance manager, marketing director and other support staff. Executive directors at smaller nonprofits might perform all of the work of the office, working as a contractor under the direction of a board of directors. At very small nonprofits, board and committee members and volunteers perform all of the work without pay. The income of a nonprofit also affects salaries. A $100,000 CEO salary would be considered high for an organization that raises only $200,000 per year, but low for an organization that raises $10 million per year.

 

HẾT TRÍCH

 

Trích đoạn thượng dẫn chỉ là một đoạn nhỏ nói về việc sử dụng đồng tiền gây quỹ theo luật pháp Hoa Kỳ đủ cho chúng ta thấy rằng tất cả các tổ chức thiện nguyện, từ thiện trên đất nước Hoa Kỳ đều không phải là những tổ chức làm từ thiện không công như nếp nghĩ của người Việt Nam. V́ thế việc băng đảng của mụ Hạnh Nhơn qua sự lèo lái lách luật của Nam Lộc, Đỗ Phủ , SBTN có đớp đến 90% số tiền thu được hàng năm qua những tṛ lừa đảo gọi là “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Phế Binh VNCH”, đồng bào cũng chẳng làm ǵ được chúng.

V́ chúng không hề làm sai luật pháp quốc gia sở tại. Có chăng là chúng không làm đúng theo như đạo đức và tập quán vị nghĩa báo ân của dân tộc Việt Nam mà thôi. Nhân nghĩa của chúng là loại “Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ” và đạo đức của bọn chúng là đạo đức của bọn lừa đảo, xiết máu quần chúng, đồng bào ngu đần để vừa đớp hít, liếm láp, uống máu của anh em Thương Phế Binh nhưng vẫn to mồm “Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ”.

 

Sau vụ ĐNH 10, qua mấy điện thư tranh căi trên diễn đàn ngoài những tên viết lách chửi bới tung toé v́ bọn này là lũ “rây máu ăn phần “ nên sợ mất đi quyền ăn chặn,  chúng tôi ghi nhận được một vài điện thư nói lên được bản chất của sự việc trong đó có điện thư như sau:

 

TRÍCH

 

Joann Ngoc Hu Ha, DDS <dietcongpc@gmail.com>

Aug 10 at 1:28 AM

To

cuong0@sbcglobal.net Nguyen Thi Thanh hinh_tran2005@yahoo.com Y. VO Dao Nguyen 72 and 3 more...

Message body

---------- Forwarded message ----------

From: Joann Mai Thanh Dung, Ph D

Date: 2016-08-09

Subject: Fwd: ..Có Người Hỏi Số Tiền Này Đi Về Đâu - Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10 thu được $600,000

To:

Tiền của đồng bào đóng góp thì ai cũng có quyền hỏi; nếu ban tổ chức không trã lời hay trả lời không chính xác về chi thu là có vấn đề. Hai đại nhạc hội vừa qua ỡ quận Cam, dân trí thức và giàu ở quận Cam rất ít người ũng hộ vì có họp báo để tường trình chi thu nhưng có vẽ không được mạch lạc thêm vào đó thiền chi tiêu hàng năm cũng như không rõ ràng. Tuy nhiên xin vui lòng đừng kết án người có lòng khi chưa có bằng chứng chắc chắn; nếu muốn bằng chứng quý vị vui lòng liên lạc IRS <sở thuế vụ liên bang> xin hồ sơ thuế của Hội TPBQP trong 3 năm qua thì sẽ rõ. Vì hồ sơ thuế của hội TPBQP cung cấp có thể là giả.

Hội TPBQP là hội thiện nguyện bất vụ lợi có giấy phép của sở thuế vụ liên bang nên hàng năm họ phải khai thuế; theo luật liên bang ban tổ chức có quyền tiêu 60 phần trăm của số tiền thu được một cách hợp pháp. Họ có thể tiêu 90 phần trăm số tiền thâu được nếu họ thích nhưng có nếu bị phanh phui có thể mất giấy phép bất vụ lợi của sở thuế vụ liên bang.

Thân Kính, JMTD

 

HẾT TRÍCH

 

Nội dung điện thư này cho thấy những người trí thức và giàu có ở Nam Cali đă tỉnh ngộ v́ họ đă nh́n thấy những sự gian dối, man trá của bọn lưu manh mượn sự đau khổ của Thương Phế Binh để móc túi đồng bào để làm giàu cá nhân. Qua tin tức báo chí cho thấy số tiền 600,000 gồm có cả tiền của những cộng đồng tiểu bang  khác gởi về như Cộng Đồng Houston, Georgia, Louisiana..v..v..

Kể cũng lạ đồng bào đă bớt ĐÓNG TIỀN NGU th́ tới những thằng, những con chủ tịch trong cộng đồng các nơi lại NGU tiếp. Ở Atlanta, Georgia ngày nay chẳng ai c̣n dám đứng ra gây quỹ Thương Phế Binh v́ đào ở đâu ra Thương Phế Binh để mà bố thí nhưng cũng có những loại háo hức danh hăo đảnh phải ra đứng ở cửa chợ Việt Nam để níu áo người quen ăn mày, ăn xin dưới danh nghĩa giúp cho ĐNH Cám Ơn Anh của bọn trùm lừa đảo để chúng được xướng danh đóng góp khi gởi tiền. Đám ở Houston cũng vậy quyên tiền xong chẳng có danh sách anh TPB VNCH nào lại cũng đem “gửi trứng cho ác”.

Giữa thời buổi điện toán phổ cập liệt kê danh sách 15,000 hay 20,000 thậm chí 50,000 TPB để đưa lên website chẳng có ǵ khó khăn và lư lịch của họ cũng chẳng làm hại ǵ cho bản thân họ mà chỉ có lợi nhưng lời yêu cầu chính đáng của công luận chỉ làm cho bọn lưu manh câm họng, bịt mắt, che tai, “ngậm miệng ăn tiền” xua lũ ma cô, đĩ điếm ùa nhau lên diễn đàn chửi láo.

Đọc Đỗ Hoàng Thông viết Kim Âu tôi ph́ cười, theo tôi Đỗ Hoàng Thông nên đổi tên là U Minh chứ Tâm Minh cái quái gỉ chú em. Dĩ nhiên U Minh Đỗ Hoàng Thông và băng đảng  Mặt Trợn Việt Tân là phải cầu cho Kim Âu này chết sớm. V́ toàn hải ngoại này chỉ có Kim Âu dám vạch mặt thằng Hoàng Cơ Minh là thiên cổ tội nhân

 

 (linkhttp://www.chinhnghia.com/thiencotoinhan.asp )

 

và gọi cả ḍng họ của hắn là Hoàng Cơ Đại Bịp, dám coi ngày bọn Mặt Trợn Việt Tân cúng bái ông tổ chúng chẳng khác ǵ bọn đĩ điếm ế khách Đốt Phong Long.

 

( linkhttp://www.chinhnghia.com/dotphonglong.asp ).

 

U Minh Đỗ Hoàng Thông nên biết rằng gần hai mươi năm trước tên đầu lĩnh Mặt Trợn Nguyễn Kim Hườn đă ba lần đến “lều cỏ” của ta mời tham gia với chúng đề nghị trả lương tử tế nhưng v́ bọn chúng là thứ đồ giả, lưu manh nên ta từ chối. Khi ta viết bài về Hoàng Cơ Minh và Kháng Chiến Ma bọn chúng đă tiến hành mọi thủ đoạn ngăn chặn ta, nào là kéo nhau áp lực thân chủ đừng quảng cáo, ăn trộm báo để vứt đi không cho đồng bào đọc, gởi thư nặc danh và điện thoại công cộng hăm dọa ám sát Kim Âu và Phạm Đức Thạc chủ tịch cộng đồng Georgia chứ chỉ cầu nguyện th́ quá thường. Chúng hù dọa nhầm người v́ gặp thứ dữ hơn bọn lính lác K9 bội phần.

Hàng năm chúng tưởng ta làm báo trốn thuế nên gởi đơn tố cáo nhưng không ngờ ta làm ăn nghiêm chỉnh, tôn trọng pháp luật nên vô hiệu.

Sau đó chúng phát động chiến dịch bịa đặt, xuyên tạc, ném bùn bôi nhọ ta hàng bao nhiêu năm trời thậm chí lập cả mấy trang web dúng cả đài phát thanh, báo chí  và truyền h́nh để bôi bác Kim Âu Hà văn Sơn nhưng chẳng hề có tác dụng v́ “sự thực vẫn là sự thực”. Và Kim Âu Hà Văn Sơn thừa bản lĩnh để đối phó với tất cả những băng đảng lưu manh hải ngoại. Sự thật là năm 1994,  Kim Âu Hà Văn Sơn mới tới Mỹ và đứng đầu vụ  Biệt Kích Cảm Tử kiện chính phủ Hoa Kỳ. Sau 18 tháng "đơn thân độc mă" xách cặp ra hầu ṭa và tự ḿnh đi vận động các dân biểu, nghị sĩ quốc hội dẫn tới cuộc điều trần ngày 19-6-1996 trước Ủy Ban Đặc Trách T́nh Báo Thượng Viện của US Congress và kết quả sau cùng cả ba ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp, US Government,  chính thức công nhận sự hy sinh chiến đấu anh dũng của quân lực VNCH, Vietnamese Commandos và các lực lượng đồng minh tham chiến ở Việt Nam.

Bản thân Kim Âu Hà Văn Sơn chính thức được vinh danh tại Quốc Hội.

 

Sự kiện tiên phong này đă trở thành một bài học cho đám hậu sinh hiện nay học hỏi về phương cách "lobby". Thời gian đó Nguyễn Đ́nh Thắng chưa khôn lớn c̣n tơ lơ mơ đi học việc. (hai links dưới đây để thấy rơ  ông Kim Âu Hà Văn Sơn đă nói ǵ và những nhà lập pháp Hoa Kỳ đă nói ǵ).

 

 

Một đứa trẻ ở Hoa Kỳ đọc và xem những tài liệu này đều biết đó là “real history” và thực tế cho thấy từ  ngày ra hải ngoại đến nay chưa hề thấy một thằng tướng tá nào, làm điều ǵ cho cái thể chế VNCH được chính thức nhắc tới một cách vinh dự như Hà Văn Sơn đă làm.

 

Tất cả bọn tướng tá, lính tráng tháo chạy chỉ có được một cái tài là làm mất nước rồi thoát ra nước ngoài trở thành một lũ nói phét, nói thánh, nói tướng, hô hào, bốc láo tự lưu manh hóa, ăn mày, lừa đảo đồng bào để kiếm sống. Cứ thử nh́n lại sinh hoạt tại các cộng đồng địa phương sẽ thấy không tuần nào mà không có chuyện ăn mày, ăn nhặt gọi là quyên góp. Bọn này lúc nào cũng diễn tuồng  hô hoán “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” nhưng thực tế chúng đang bôi cứt lên ba tín niệm đó qua những tṛ hề hiện nay. Nếu trong quá khứ bọn chúng chỉ cần có một chút tinh thần Trách Nhiệm, một tí xíu Danh Dự và hiểu thế nào là Tổ Quốc th́ làm sao dẫn đến Ngày Quốc Hận 30-4-1975 để rồi kéo nhau tŕnh diện đi ”học tập” cả đám và tha phương cẩu thực xứ người.

 

Xin lỗi diễn đàn! Nói nhẹ, lư luận phải trái chúng nó không nghe nên phải nặng lời với chúng. Những thằng ngày nay đang  múa may cờ quạt diễn tuồng ăn mày. Chính chúng mày làm cho mất thể chế, làm tiêu vong quân lực VNCH, chế độ VNCH. Chính chúng mày LÀ LOẠI VÔ LIÊM SỈ chưa đáng để hậu thế KHINH BỈ NHỔ MỘT BĂI NƯỚC BỌT v́ chẳng làm được một việc ǵ cho sáng danh thể chế ḿnh đă từng phục vụ nếu không muốn nói là làm nhục VNCH thêm như bọn Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khắc B́nh.v.v chẳng hạn.

Chừng nào chúng mày c̣n sót một thằng chưa xuống lỗ th́ VNCH dù đă chết từ lâu vẫn mang nhục v́ sự ngu dốt, hèn hạ, vô liêm sỉ của chúng mày.

Ngày nay, người Việt tỵ nạn chính trị trên khắp thế giới thật sự đều biết VNCH chỉ là một thể chế đă qua như tất cả mọi vương triều trong lịch sử. Cuộc cách mạng dân tộc ở Việt Nam không thể ươm mầm ở hải ngoại v́ đời sống ở Hoa Kỳ không sản sinh ra những nhà ái quốc Việt Nam mà chỉ sản sinh ra những kỹ sư, y sĩ, dược sĩ, giáo sư, v.v. để phục vụ cho quốc gia Hoa Kỳ. Làm công chức, vào quân đội, làm cu li  lĩnh lương để nuôi sống bản thân và gia đ́nh nào có mang lại lợi ích ǵ cho đất nước Việt Nam mà chúng mày vẫn vơ vào cho là Vẻ Vang Dân Tộc.

Hỡi lũ lưu manh vong thân sao chúng mày không vỗ trán tự hỏi bao năm ở hải ngoại có ai đă làm được ǵ cho dân tộc Việt Nam? Hay chúng mày chỉ “khôn nhà dại chợ” lừa đảo đồng bào?

Sao chúng mày không biết kiện Hoa Kỳ như ông Kim Âu để lấy một lúc 20 triệu USD cho đồng đội. Sao chúng mày không biết phát ngôn như ông Kim Âu khiến những TNS Hoa Kỳ c̣n phải nể nang, bọn báo chí truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế c̣n phải trích dẫn và khâm phục. Bọn chúng mày chưa mù và tai chúng mày không điếc để xem và nghe những sự thực rành rành.

Phàm con người có tí xíu nhận thức th́ khi đọc một bài báo phải hiểu được chủ đề, mục đích và tư tưởng của người viết để nhận xét tác giả kiến thức tới đâu viết đúng hay sai, có ư thức xây dựng, giải quyết sự việc hay không?

Phương pháp giải quyết tác giả đưa ra có hợp lư hay không?

Sau đó dựa vào bài viết của tác giả để phân tích, phản bác: chứng minh tác giả viết không có căn cứ, cách thức giải quyết hoàn toàn bất khả thi v.v..đưa ra những bằng chứng minh bạch về công tác cứu trợ, con người được cứu trợ  như vậy mới làm sáng tỏ được sự thật trước công luận chứ tự dưng hạ ḿnh xuống làm bầy chó để sủa bậy bạ nhặng xị trên diễn đàn th́ chẳng khiến ai sợ hăi. V́ loài chó không biết sủa không phải là chó. Con người có nhân phẩm là người trí tuệ và lương tâm khác với loại súc vật sống theo quán tính bầy đàn cứ nghe sủa qua là lên tiếng sủa lại.

 

Chó Chu TấtTiến ở Nam Cali gâu gâu th́ chó Đỗ Hoàng Thông ở DC phụ họa gầu gầu, chó cái Thùy Hương ở Arizona cũng gấu gấu. Chó bầy chỉ là bầy chó không ai ngăn được chó sủa nhưng những người công chính đâu có ai sợ chúng.

 

Kết luận sau cùng : “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Phế Binh, Cô Nhi Qủa Phụ VNCH/” chỉ là một tṛ lạm dụng danh nghĩa người phế binh để dối trá lừa đảo, đồng bào giàu từ tâm nhưng thiếu hiểu biết và ngu đần. Việc làm của bọn lừa đảo dẫu có bị phát giác cũng không thu hồi được ǵ do luật pháp liên bang cho phép các tổ chức “non – profit organization”  tiêu vào chi phí hành chánh, quản trị tới 90% số tiền thu được.

 

V́ thế nếu tiền thu được 1,000,000 USD bọn chúng có bỏ túi 900,000USD cũng vẫn là hợp pháp.

 

Đó là SỰ THẬT. Không có Nhân Nghĩa và Đạo Đức nào trong cái tṛ hề “Cám Ơn Anh Thương Phế Binh VNCH” và thật là nhố nhăng khi đọc đến bốn chữ CÔ NHI – QUẢ PHỤ.

 

SỰ THẬT PHŨ PHÀNG là AI NGU TH̀ ĐÓNG TIỀN NGU CHO LŨ MA CÀ RỒNG CHUYÊN HÚT ĐÔ LA HƯỞNG. V́ LÀM TỪ THIỆN ở hải ngoại có nghĩa là LÀM TIỀN (XÂY BIỆT) THỰ.

 

 

Kim Âu     

Aug 11/2016

 

Bài liên quan:

 1. Cám Ơn Anh

 2. Lưu Manh Nhân Danh Đủ Thứ .

 3. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dụng Danh Nghĩa TPB

 4. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng

 5. Thương Phế Binh Sống Măi Trong Sự Nghịêp Bán Xương Anh

 6. Thương Phế Binh VNCH

 7. Tại Sao Khó Truy Tố Tổ Chức Từ Thiện

 8. Từ Thiện Ở Hoa Kỳ: Tổ Chức Lừa Đảo

 9. Làm Giàu Ở Hải Ngoại.

 10. Đại Bịp Đ̣i Nhà.

 11. Từ Thiện Bịp Bợm

 12. Mặt Nạ Từ Thiện.

 13. Từ Thiện Tṛ Lừa Đảo Tại Hoa Kỳ

 14. Hải Ngoại Với Việc Làm Từ Thiện

 15. Lại Chuyện Qũy Pháp Lư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nhakythuatvnch.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/2010/10/vietnamese-commando-hearing.html

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: