MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch

v  MediaFactCheck v Infowar

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

 

THƯƠNG PHẾ BINH, CÔ NHI, QUẢ PHỤ SỐNG MĂI

 

TRONG SỰ NGHIỆP BỊP BỢM CỦA

 

NAM LỘC, NGUYỄN HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ & SBTN

 

bọn lừa đảo đă NGU, kẻ cho tiền c̣n NGU HƠN

LOẠT BÀI VẠCH MẶT TR̉ LỪA BỊP  CỦA BỌN NAM LỘC, HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ SBTN

Câu chuyện cứu trợ Thương Phế Binh VNCH chỉ thực sự được các cộng đồng tỵ nạn địa phương quan tâm tới khi con số những người CTNCT/VNCH  tuần tự đến tái định cư ở Hoa Kỳ ngày càng đông đảo. Vào khoảng thời gian từ năm 1994 rất nhiều địa phương có tổ chức CTNCT, ngoài công tác giúp đỡ anh em ổn định đời sống trên xứ người một công tác quan trọng hầu như tất cả các Khu Hội CTNCT/VNCH đều tiến hành tổ chức những buổi gây quỹ để trợ giúp anh em TPB c̣n sống sót ở Việt Nam.

 

Công tác này nhằm thể hiện t́nh cảm huynh đệ chi binh và nghĩa đồng đội chứ cũng không phải là tri ơn như một số người chưa từng cầm súng,  chưa từng tù tội ngày nay cường điệu. Hơn ai hết những người CTNCTVNCH đă nếm trải tất cả đau thương, khốn khổ từ khi cộng sản chiếm được miền Nam mới là những người thực hiểu và đồng cảm với thân phận của những anh em TPBVNCH sau khi tàn cuộc chiến vào ngày 30 – 4 – 1975.

 

Trước khi bỏ nước ra đi hầu như những người CTNCT đều có mối quan hệ thân t́nh với những anh em đồng hội, đồng thuyền, đồng tù, đồng cảnh và đồng chung số phận trong đó có TPBVNCH cùng bị khu trừ trên chính quê hương, bị xă hội cộng sản phân biệt đối xử qua mấy danh từ  “ngụy quân, ngụy dân, ngụy quyền” v́ thế sự quyên góp cứu trợ là một hành động t́nh nghĩa chính đáng mọi người đều thấy cần phải thực hiện.

 

Khởi đi đầu tiên phần đông TPBVNCH đều là những người có tiếp xúc với những người CTNCT từ khi c̣n ở Việt Nam, sau đó dần dà những TPB c̣n lại t́m ra, móc nối với những anh em TPB ở tận nơi thâm sơn cùng cốc c̣n hồ sơ, tài liệu, bằng chứng để xin cứu trợ nhưng chưa bao giờ con số lên đến 5, 6 ngh́n TPB và hầu như TPB nào gởi qua khi công khai danh tánh, đơn vị, binh chủng đều có cấp chỉ huy hoặc anh em đồng đội cùng chiến đấu với họ xác nhận nên việc gởi tiền cứu trợ khá thông suốt.

 

Sau này khi số TPB lên khá đông và bắt đầu có nhiều nghi vấn, tại Atlanta, Georgia  một số anh em phát giác phiếu hồi báo của  những TPB ở các tỉnh ngoài Sài G̣n, ở miền Trung đều có tuồng chữ viết và kư nhận giống nhau. Vào thời gian đó chúng tôi đă nhờ vài người đi về các tỉnh miền Trung v́ lư do gia đ́nh, t́m đến vài địa chỉ TPB gặp họ để t́m hiểu mới phát giác ra bọn CA Việt cộng dùng hồ sơ TPBVNCH để gởi sang Mỹ xin tiền cứu trợ. Ớ  miền Trung bọn  công an gọi các Thương Phế Binh lên, thu giấy tờ với lư do nhận giúp tiền cho anh em nhưng thật ra để chúng tiện bề ăn chặn.Từ phát giác đó sau này phát sanh nhiều cách gởi tiền khác trong đó có việc chuyển cho các binh chủng tự lo liệu v́ hầu như tháng nào cũng có bà con đi về Việt Nam.

 

Tất nhiên theo quy luật sinh diệt, số lượng TPB giảm đi rất nhanh theo thời gian v́ đời sống cơ cực ở Việt Nam, người b́nh thường lo chạy gạo th́ c̣n dễ chứ người bệnh tật, tàn phế chạy thuốc th́ kết cuộc ra sao ai cũng đă rơ. Khi người cho và người nhận đă được khoanh vùng với nhau (binh chủng, đồng hương lo giúp trực tiếp) coi như mọi việc đă xong.

 

Phong trào cứu trợ của Cựu Tù Nhân Chính Trị đă mờ nhạt dần th́ bùng nổ chiêu bài “Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH và Cô Nhi - Qủa Phụ”.

 

Đọc qua cái chiêu bài đă thấy nhuốm màu “nước vỏ lựu, máu mào gà” hết sức trơ trẽn và thất học của bọn xướng ca vô loại.  Phần thương phế binh VNCH thực ra đă  được chế độ VNCH  đăi ngộ nhà cửa đường hoàng từ năm 1969 nên cái tṛ khai thác h́nh ảnh thê thảm của TPB chỉ lừa được những kẻ ngu đần dốt nát.

 

Nhưng bọn ma cà rồng này c̣n quá độ tới mức đưa thêm mấy chữ Cô Nhi – Qủa Phụ vào để “Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh được mồi chài khen bà quả phụ của lính VNCH làm điếm nuôi 6 con”. Việc này chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào chế độ VNCH đă bất nhân với gia đ́nh tử sĩ VNCH trong khi thực tế cô nhi th́ được cho vào học trường Quốc Gia Nghĩa Tử hoặc Thiếu Sinh Quân, c̣n quả phụ th́ lănh tiền tử tuất hẳn ḥi để làm kế sinh nhai. Tất nhiên sinh mạng con người nặng hơn trái đất nhưng trong hoàn cảnh đất nước bị cộng sản xâm lăng nhà nào cũng góp người vào việc bảo vệ lănh thổ nên khó tránh khỏi mất mát, đau khổ nhưng sự chia xẻ và trách nhiệm của xă hội với gia đ́nh người quá cố cũng là một niềm an ủi lớn trước khi thời gian sẽ làm nguôi ngoai.

 

Năm 1975 tổng số TPB VNCH vào khỏang gần 20,000 người (RFA), sau 41 năm theo các số liệu mụ Hạnh Nhơn, tên điếm Nam Lộc và đám ma cà rồng tung ra con số đó không hề giảm theo tuổi tác, bệnh tật mà c̣n nâng lên đến 50,000?!! Triển vọng sắp tới có thể lên tới 90 hay 100,000…bull shit..

 

 Sự thực cho đến nay số THƯƠNG PHẾ BINH VNCH chẳng c̣n được mấy người. Ḍng Chúa Cứu Thế đă tận lực t́m kiếm, năn nỉ họ đến tập hợp cũng chỉ được hơn ngh́n nhưng danh sách của mụ Hạnh Nhơn và Nam Lộc đẻ nhanh như ruồi, mớinăm nào mụ kêu ca có 15,000 và tỷ lệ tử vong của những người tàn phế trong điều kiện sống nghèo khổ, cơ cực rất cao nhưng năm sau chẳng bớt người nào mà c̣n tăng lên 20,000 và thậm chí khi gặp Janet Nguyễn, mụ ma cà rồng này dám nâng con số lên tới 50,000. Như vậy có lẽ số thặng dư 30,000 là số mới được Việt Cộng tổng kết lại giao cho bọn nằm vùng làm ăn và báo cáo thành tích chiến thắng.

 

Nhưng khi chúng tôi yêu cầu như thách thức nhóm ma cà rồng này đưa danh sách lên công khai th́ chúng nghẹn họng ỉm đi, rồi đổ cho là không có người làm (lũ khốn nạn rây máu ăn phần chia chác bị lật tẩy th́ kêu không có người làm.

 

Giữa thời buổi điện toán phổ cập, liệt kê danh sách 15,000 hay 20,000 thậm chí 50,000 TPB để đưa lên website chẳng có ǵ khó khăn và lư lịch của họ cũng chẳng làm hại ǵ cho bản thân họ mà chỉ có lợi nhưng lời yêu cầu của dư luận chỉ làm cho bọn lưu manh giật ḿnh câm họng, bịt mắt, che tai, “ngậm miệng ăn tiền” xua lũ ma cô, đĩ điếm trong băng đảng chúng ùa nhau lên diễn đàn chửi láo, căi xóa”. Chúng cho rằng không ai có quyền hỏi han , thắc mắc ǵ cả và những kẻ thắc mắc đều là những người có tâm địa xấu, ganh ghét, đánh phá, là việt gian, việt cộng..

 

Sống trong một xă hội tốt đẹp, văn minh; từng con người phải có trách nhiệm với xă hội ḿnh đang sống. Đi dạo trong một công viên, đi mua sắm trong một shopping thấy người té ngă cũng phải giúp đỡ, thấy rác rưởi cũng phải nhặt bỏ vảo đúng chỗ.

 

Khi chứng kiến những tṛ thiếu ngay thẳng, bịp bợm làm ung thối, mục ruỗng xă hội, con người có lương tâm càng phải có ư thức trách nhiệm thanh trùng tẩy uế, phải góp tiếng nói, ư kiến để vạch mặt chỉ trán bọn lưu manh lừa đảo đó mới là lối sống đứng đắn và hữu ích của một con người ngay thẳng, có nhân phẩm.  Ngược lại những băng đảng lưu manh ở  California chuyên sống bám xă hội bằng đầu môi chót lưỡi, đeo mặt nạ đạo đức để làm tiền, lợi dụng từ tâm của xă hội để lường gạt th́ “có tật giật ḿnh” lúc nào cũng sắp sẵn băng đảng lưu manh, bồi bút để ném bùn, vu cáo, chửi bới người tử tế, lương thiện.

 

Trên đất nước Hoa Kỳ làm từ thiện cũng là một nghề kiếm tiền hợp pháp. V́ vậy nhóm của mụ Hạnh Nhơn, Nam Lộc có quyền kiếm tiền nuôi sống bản thân họ qua việc làm nghề từ thiện. Nhưng một khi đă ngửa tay xin tiền của xă hội để làm từ thiện th́ phải công khai tài chánh, chứng minh chi thu để mọi người được biết bao nhiêu phần trăm đă đến với những người bị mượn danh. Đó là sự ngay thẳng đối với cộng đồng và xă hội mà luật lệ liên bang yêu cầu. Có lẽ mấy ngày gần đây số ư kiến của những người đứng đắn về việc phải công khai danh sách và bản chi thu  cho TPB đă khá nhiều. Hầu hết mọi người đều xác nhận việc đặt câu hỏi về vấn đề, chi tiêu, cứu trợ  TPB là hoàn toàn chính đáng.

Và đó là nguyên nhân lần này tên Ma Cô Nam Lộc tuyên bố rùm beng nào là:

 

Cũng tương tự như các buổi họp báo tường tŕnh công tác và kết quả tài chánh trước đây, khách mời tham dự không phân biệt thành phần đều có thể nêu lên những thắc mắc hoặc đặt các câu hỏi trực tiếp đến bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cùng các thành viên trong ban điều hành của Hội HO/TPB&QP/VNCH về mọi vấn đề như Giấy Phép Hoạt Động, Quản Trị Tài Chánh, Kiểm Toán Thuế Vụ, Danh Sách Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (đă, đang và sẽ nhận được tiền cứu trợ), Sổ Sách Chi Thu, cùng tất cả mối quan tâm khác nếu có…..

 

Hoạt động của Hội HO/ TPB&QP/VNCH luôn luôn rộng mở như một quyển sách mà ai cũng có thể đọc và xem được mọi chi tiết, đặc biệt là qua các buổi tường tŕnh kết quả và công tác hàng năm, đều đặn và liên tục từ hơn 1 thập niên qua. Hội HO/TPB&QP/VNCH trân trọng và tri ân những ư kiến đóng góp, những lời chỉ trích và phê b́nh xây dựng ngơ hầu kết quả mỗi ngày một khả quan hơn để có thể giúp đỡ cho các chiến hữu đă phải hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tư do và dân chủ, họ đang sống vất vưởng ở quê nhà trước khi quá trễ. Việc minh bạch về sổ sách cùng kết quả tích cực về tài chánh cũng là câu trả lời gián tiếp cho những luận điệu không đúng sự thật của những kẻ phá hoại. Những người không dám xuất hiện hay trực tiếp đối chất để đặt câu hỏi với các thành viên trách nhiệm của Hội HO/ TPB&QP/ VNCH qua những buổi họp báo công khai hàng năm, mà chỉ lén lút viết bài đưa lên mạng chỉ trích một cách vô ư thức.

 

Kỳ thực  tên Ma Cô Nam Lộc toàn nói láo, bịa đặt v́ chưa bao giờ bọn chúng Nam Lộc, Hạnh Nhơn và SBTN trưng ra một bằng chứng xác thực nào suốt gần mười năm qua.

 

Danh sách Thương Phế Binh nói là 15,000, rồi nâng lên 20,000 và cuối cùng là 50,000 chưa bao giờ được công khai. Danh sách người được cứu trợ cũng hoàn toàn giấu biệt với lư do không có người làm danh sách để đưa lên mạng “internet”. Đúng là tṛ đùa công luận coi thường đám người ngu độn ở Nam Cali và đám “TRÂU B̉” ở Georgia, Houston, Orlando và các nơi đă nhắm mắt giao trứng cho ác.

 

Việc lật tẩy bọn lưu manh, ma cà rồng này đối với tôi thật không khó. Như đă nói chúng chẳng bao giờ dám thách thức Kim Âu về Nam Cali lên đài đối chất với chúng dù tôi đă tuyên bố nếu cần chúng tôi một chấp năm để nói chuyện về vấn đề Thương Phế Binh.

 

Tuy nhiên nếu vị nào cảm thấy đă đến lúc cần phải làm sáng tỏ và chặn đứng tṛ lưu manh, lạm dụng h́nh ảnh thương phế binh VNCH để lừa bịp tiền bạc đồng bào. Vào ngày 15 này quư vị chỉ trực tiếp đưa ra vài câu hỏi dưới đây cho đám Ma Cà Rồng Hạnh Nhơn, Nam Lộc để yêu cầu chúng trả lời.

 

1-Thế nào là một quả phụ VNCH đủ tiêu chuẩn lănh tiền?

2-Mười năm nay đă giúp bao nhiêu quả phụ? Đề nghị công khai danh sách.

3-Thế nào là một cô nhi VNCH? Không lẽ một người đủ tuổi trưởng thành pháp định vẫn cứ là cô nhi

4-Mười năm nay đă giúp được bao nhiêu cô nhi VNCH? Đề nghị công khai danh sách.

5-Năm nay giúp bao nhiêu Thương Phế Binh? Đề nghị công khai danh sách đă nhận tiền với bằng chứng cụ thể (biên nhận của người nhận). Không phải chỉ báo tổng số qua loa.

6- Việc chuyển tiền cho Thương Phế Binh qua account của SBTN làm sao kiểm soát được khi bà Hạnh Nhơn kêu không có ai làm danh sách. Chắc đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu?

7- SBTN đă giao cho bà Hạnh Nhơn bao nhiêu lần tiền và có ai thấy đây là một điều bất hợp lư khi tổ chức từ thiện gây quỹ nhưng cơ sở thương mại SBTN lại nhận tiền. Chứng từ giao nhận?

8- Như vậy SBTN sẽ bị khấu trừ thuế rất nặng, hội của bà Hạnh Nhơn giải quyết số tiền thuế của SBTN đóng như thế nào? Trả lại tiền? Điều này có hợp lư không?....

 

Chưa hết c̣n nhiều thứ đen tối nữa nhưng như vậy cũng tạm đủ. Hy vọng có người in mấy câu hỏi này đến giao cho bọn Ma Cà Rồng vào ngày 15/10/2016 để đám ma đầu trả lời cho công chúng.

May cho bọn Ma Cà Rồng là Kim Âu không ở tại Nam Cali nhưng cũng thấy tội nghiệp cho những kẻ ngu đần đem tiền đi nuôi bọn lưu manh, lừa đảo, bịp bợm. Người Việt tha hương đă sống ở Hoa Kỳ được 41 năm NGU vẫn hoàn NGU.

 

Từ bên Pháp xa xôi vạn dặm ông y sĩ trưởng TQLC Nguyễn văn Dơng cũng phải góp lời:

 

Vandong Nguyen <vandongn@gmail.com>  Today at 12:28 PM

To:Chinh Nghia Viet  Kim Au

CCchinhnghia@yahoogroups.com  phonang@yahoogroups.com  goidan@yahoogroups.com

Message body

Quả thật là đại bá láp.

Danh sách đã có sẫn - hay phải có sẵn - thì mới biết ai là ai để gởi tiền "ủy lạo" chớ?  Với máy móc ngày nay chuyện công bố danh sách dù có đến mấy ngàn trang cũng chỉ là chuyện thực hiện trong giay phút. Chẳng lẽ ngồi đó là bút giáy ra chép tay ? Đã sống trong xã hội tiến bộ sao lại có thể nói chuyện tối dạ đến thế được nhỉ? Quả thật là tào lao.

Khi không có ý muốn công bố việc mình làm, lại nêu lên những lý do ngốc nghếch đến như vậy, buộc lòng người ngay thẳng phải có ý nghĩ cong quẹo. Kẻ gian không khi nào dám nói ngay làm thẳng. Lý luận cũng cong queo khó lòng ngay thẳng được. Sợ khi công bố danh sách thì lòi ra "lính ma" quá nhiều chăng? Và mặt khác, thiên hạ sẽ điều tra tìm ra những người đã "vắng mặt" và nhứt là những tên "lính ma" thì bể mặt và bị nhiều phiền toái.

Kể cũng lạ. trước đây cả cộng động đểu "đồng lòng chui vào bẩy Kháng chiến" mà không hề suy nghĩ, kể cả bao nhiêu nhà khoa bảng. Chuyện chẳng có gì khó hiểu : làm KC mà lập chiến khu trên đất nước Thái xa cách VN bao nhiểu ngàn km? Giởn chơi hay sao vậy? Trong thiên hạ có ai ngu si để cho những kẻ làm loạn với nước họ đăc bản doanh trên đất mình không ? Chưa nói đến chuyện phương tiện của MT có là bao mà đòi "uýnh nhau" với VC? Toàn chuyện bá láp.

Nay lại tái diễn cái trò bá láp mà rồi cộng đồng hải ngoại vẫn lao đầu vào không chút đấn đo suy nghĩ gì cả. Cứ tiếp tục "vô tư" tốt bụng như vậy thì làm sao giải phóng VN khỏi họa CS?

Jivago NV Dõng

Bài viết cũng đă khá dài nhưng chắc chắn chưa phải là đă hết, bởi lẽ bọn gian nhân hiệp đảng không bao giờ cạn tham tâm, nghe đâu kỳ tới chủ tịch mới ở Virginia sẽ kế thừa sự nghiệp bịp bợm này.

Phần cộng đồng tỵ nạn ở Hoa Kỳ nên lấy đây làm bài học khai tâm để tránh khỏi bị lừa dối bởi những kẻ kinh doanh bằng nghề từ thiện mà ḷng cứ đinh ninh rằng việc làm của bọn này là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ tấm ḷng ĐẠI BÁC ái.

 

Kim Âu

OCT 13/2016

 

Bài liên quan:

 1. Cám Ơn Anh

 2. Lưu Manh Nhân Danh Đủ Thứ .

 3. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dụng Danh Nghĩa TPB

 4. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng

 5. Thương Phế Binh Sống Măi Trong Sự Nghịêp Bán Xương Anh

 6. Thương Phế Binh VNCH

 7. Tại Sao Khó Truy Tố Tổ Chức Từ Thiện

 8. Từ Thiện Ở Hoa Kỳ: Tổ Chức Lừa Đảo

 9. Làm Giàu Ở Hải Ngoại.

 10. Đại Bịp Đ̣i Nhà.

 11. Từ Thiện Bịp Bợm

 12. Mặt Nạ Từ Thiện.

 13. Từ Thiện Tṛ Lừa Đảo Tại Hoa Kỳ

 14. Hải Ngoại Với Việc Làm Từ Thiện

 15. Lại Chuyện Qũy Pháp Lư.

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: