MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

 

NHỮNG XĂ HỘI BÍ ẨN

 

MỞ ĐẦU

 

 

 

 

Hăy tưởng tượng bạn là một người ngoài hành tinh, đă vượt qua hàng triệu năm ánh sáng tiến gần Trái Đất. Nhiệm vụ của bạn là khám phá hành tinh này, thiết lập mối quan hệ với cư dân tại đây để trao đổi thông tin và kiến ​​thức về tất cả loại h́nh, lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nếu sự giao tiếp, tương tác chứng minh được tính tích cực và sự chân thành yêu chuộng  ḥa b́nh của nhân loại thuyết phục được bạn.Trái Đất có thể được chấp nhận vào Liên đoàn giữa các thiên hà.

 

Sau đó, có thể có những mối quan hệ cởi mở, ḥa nhập với cư dân của các hành tinh khác, điều này sẽ tạo ra sự phát triển ư thức, nhận thức, văn minh, công nghệ, khoa học và dịch vụ y tế của nhân loại trên trái đất một cách nhanh chóng.

 

Sau khi vào quỹ đạo bạn bật màn h́nh lên để nhận tín hiệu cuối cùng. Bạn nhận được báo cáo về những ǵ đang diễn ra trên trái đất. Do đó, bạn nhận ra rằng đây là một hành tinh chiến tranh, nơi mà hàng ngàn năm qua người ta đă chiến đấu, gây tàn phế và giết hại lân nhau, chứ không phải như bạn tưởng lúc đầu tiên, đặc biệt hơn đây hành tinh của sự thù địch LẪN NHAU.

 

Bạn sớm nhận ra rằng không có khái niệm đằng sau những cuộc chiến tranh, bởi v́ một số chiến đấu cho tôn giáo của họ, những người khác v́ màu da của họ. Có một số người không hài ḷng với quy mô đất nước của họ và những người khác chỉ chiến đấu để sống sót, v́ họ không có thức ăn. Một số chỉ có lợi ích tài chính trong tâm trí, nhưng về tổng thể, tất cả mọi người là chủ yếu chỉ quan tâm đến bản thân ḿnh. Bạn nhận ra rằng hành tinh này chưa sẵn sàng cho thông tin và công nghệ mà bạn đem đến để cung cấp. Cho dù bạn chọn phần đất nào đi chăng nữa, quà tặng của bạn chắc chắn sẽ không được sử dụng v́ lợi ích của tất cả mọi người trên trái đất, mà chỉ đáp ứng lợi ích vị kỷ của những người lănh đạo đất nước đó.

 

Có lẽ bạn sẽ nghĩ lại về hành tinh của ḿnh vào thời gian xa xưa cũng đă có chiến tranh ở đó. Nhưng kể từ khi nó đă được khắc phục hàng ngàn năm trước, công dân hành tinh của bạn không có xu hướng hồi tưởng lại viễn cảnh đó, và kể từ khi bạn phát hiện thấy một số "tên lửa" hướng tới không gian của bạn, bạn nhanh chóng quyết định rằng bạn nên đến thăm một hành tinh khác.

 

Bạn đă bao giờ tự hỏi tại sao loài người ở đây luôn chiến đấu với nhau?

 

Nhà khoa học Thụy Sĩ Jean-Jacques Babel phát hiện ra rằng trong suốt 5.600 năm, nhân loại chiến đấu với 14.500 cuộc chiến tranh với ba tỷ rưỡi người chết. Đó là một nửa dân số thế giới ngày nay. Ví dụ trong năm 1991, đă có 52 cuộc chiến tranh hoặc khủng hoảng chiến tranh trên Trái Đất. Điều này có nghĩa là trong năm đó, sau vô số cuộc chiến tranh và xung đột trên hành tinh này, trong số đó có hai cuộc chiến tranh thế giới chỉ trong một thế kỷ, có 104 ư thức hệ phản đối đối mặt với nhau, với những mối quan tâm dường như cân nhắc đủ để biện minh cho việc giết thêm hàng triệu mạng sống của con người.

 

Mục đích ǵ có thể được phục vụ bởi chiến tranh giữa chúng?

 

Trong nhiều thế kỷ, các tổ chức ḥa b́nh và các triết gia cũng đă cân nhắc về vấn đề này và nhận thấy rằng hầu hết mọi người trên trái đất đều chiến đấu chống lại việc xâm lấn lănh thổ và thực phẩm. Nhưng hành vi hung dữ giữa các con vật không thể được so sánh trực tiếp với hành vi của con người v́ con người có trí thông minh, ư thức và đạo đức. Chỉ cần nghĩ đến sự khác biệt giữa hai kẻ săn mồi chiến đấu chống lại các công ty đa quốc gia bán vũ khí cho con mồi bạn đă hiểu tại sao chiến tranh trở thành chu  kỳ thường trực, vĩnh viễn.

 

Đó là "cuộc đấu tranh cho sự sống c̣n" cũng có thể là một nguồn giải trí được biết đến từ thời Rôma cổ đại, khi theo phương châm " panem et circenes " (nhà làm bánh ḿ và xiếc) các đấu sĩ phải chiến đấu với nhau để làm hài ḷng plebes và làm sao lăng suy nghĩ của họ, tạo ra sự bất lực của họ. Nguyên tắc tương tự hiện nay áp dụng cho truyền h́nh, video và thể thao quần chúng như bóng đá, bóng chày, tranh đua thế vận với những giải thưởng giá trị đem lại giàu sang, danh vọng  cho người thắng cuộc.

Tất cả đều được sử dụng để giúp các công dân hưởng thụ bề ngoài thoát khỏi sự tồn tại trống rỗng, vô nghĩa của họ.

 

Các phương tiện truyền thông chuyển tin từ đâu?  

Những ǵ người đàn ông có lẽ có thể nhận ra nếu không bị chuyển hướng liên tục?

 

Người ta thường biết rằng bên thứ ba thường đạt được lợi ích từ xung đột của hai người khác. Nếu chúng ta mở rộng suy nghĩ này cho người dân đến các nước trên toàn hành tinh, th́ chúng tôi vẫn sẽ thấy nó có giá trị. Ví dụ, các hệ thống ngân hàng đă cho một quốc gia đang chiến đấu mượn tiền . Tất nhiên họ có một mối quan tâm đặc biệt làm cho cuộc chiến tranh kéo dài.

 

Chiến tranh và bất ổn cũng có thể thuyết phục người dân chấp nhận việc thiết lập các thể chế, và thậm chí chào đón họ, nếu trong những hoàn cảnh b́nh thường, nó sẽ không bao giờ chấp nhận (ví dụ như NATO , LHQ ). 

 

Tuy nhiên, nh́n chung, những người không quan tâm đặc biệt, ngoại trừ người chết, sẽ không t́m thấy mối liên hệ giữa các cuộc chiến tranh của các thế kỷ qua.

Ví dụ như ở Nam Tư, nhiều dân tộc đă sống chung với nhau trong nhiều thập niên chỉ để giết nhau. Trong những người này, những người anh em của họ sống trong cùng một làng, nói cùng một ngôn ngữ, trông giống nhau, mặc cùng một bộ quần áo, những người yêu thích và thích thú, cười và khóc cũng giống như họ làm, là những kẻ thù cay đắng nhất của họ, v́ vậy họ giết mổ con cái, hiếp dâm vợ con, đưa người vào trại tập trung ...

 

 

Có lẽ.

 

Trong cuốn sách này, câu chuyện về một số người rất hữu h́nh được kể, vào năm 1773, trong một ngôi nhà ở phố Judenstrasse (phố người Do Thái) ở Frankfurt, đă lên kế hoạch mở đường cho "One World Government" vào năm 2000 với ba Cuộc chiến tranh thế giới, một kế hoạch hoàn hảo được lập ra sử dụng những nỗi sợ hăi và điểm yếu của người dân chống lại họ.

 

Để nhắm tới một chính phủ thế giới không c̣n là điều ǵ mới mẻ, ngay cả ngày nay Vatican muốn làm cho thế giới này trở nên công giáo. Và lịch sử cho thấy rằng để đến kết thúc này hàng triệu người đă bị tra tấn và giết chết.

 

Hồi giáo có cùng mục tiêu, và hôm nay có cơ hội tốt nhất để đạt được nó như Hồi giáo bây giờ là tôn giáo lớn nhất và cũng cuồng tín nhất.

 

Hệ tư tưởng "pan-slavic" của Nga, được Đức Vua Đệ Nhị ban đầu, yêu cầu xóa bỏ Đức và Áo để đưa Ấn Độ và Ba Tư sau khi chinh phục châu Âu, là một trong số đó.

 

Một hệ tư tưởng khác cần được đề cập đến là một yêu cầu cho một liên minh châu Á được tuyên bố dưới thời Nhật Bản với phương châm "Châu Á với người châu Á".

 

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, có một hệ tư tưởng "pan-Germanic" hoạch định sự kiểm soát của châu Âu bởi Đức, sau đó được mở rộng ra toàn thế giới.

 

Tuy nhiên, những người được đề cập trong cuốn sách này là độc lập với bất kỳ tín ngưỡng nào và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Họ không phải là "cánh hữu" hay "cánh tả" hay "tự do" nhưng họ sử dụng TẤT CẢ các thể chế cho mục đích của họ. Họ là thành viên của tổ chức này hoặc tổ chức khác, nhưng chỉ để cản trở bất kỳ nghiên cứu nào, để gây nhầm lẫn cho "ṭ ṃ" và đưa chúng vào sai đường. Họ sử dụng Kitô giáo và người Do Thái, phát xít và cộng sản, người Do Thái và người Mormon, người vô thần và Satanists, người nghèo và người giàu ... MỌI NGƯỜI!

Trên tất cả mặc dù họ sử dụng những người ngu dốt, lười biếng, không quan tâm và không quan trọng.

 

Trong số những người trong cuộc, những người này được gọi là " ILLUMINATI " (những người giác ngộ, đồng tu), Big Brother, chính phủ vô h́nh, Grey Men, chính phủ bóng tối, chính phủ bí mật, cơ sở ...

 

Theo như tôi biết, cái gọi là "Illuminati" bắt đầu các hoạt động của họ trên thế giới khoảng 300.000 năm trước công nguyên, khi  BROTHERHOOD OF THE SNAKE ở Mesopotamia bị thâm nhiễm bởi nhóm người chúng ta gọi là "Illuminati" ngày nay và đă bị lạm dụng V́ mục đích tiêu cực của họ. Không chỉ có thể, nhưng, rất có thể, bộ phim này đă bắt đầu sớm hơn nhiều, vào thời điểm "bản ngă" phát triển.

 

Nhưng v́ công tŕnh của "Brotherhood of the Snake", chúng ta có thể theo dơi hoạt động này trong một thời gian trong lịch sử mà theo sau là các nhóm như người Do Thái, Christian , Freemasons hoặc các tôn giáo khác chỉ thuộc thế hệ có 3,000 .

Ngày nay, "tṛ chơi" này được chơi bởi một vài thành viên của cộng đồng người Syjon, như cuốn sách sẽ hiển thị, nhưng nó không bắt đầu với họ và cũng không kết thúc với họ. Những ǵ đă bắt đầu cách trở lại ngày hôm nay là ngày hôm nay vẫn theo các quy tắc tương tự. Do đó, cần phải nh́n vào t́nh h́nh hiện tại để nhận ra những vấn đề đang xảy ra.

 

Nếu ai đó muốn phân loại tư tưởng hay hệ thống tín ngưỡng của Illuminati, th́ có lẽ mọi người phải chọn "Machiavellism" để biện minh cho chính trị quyền lực mà không có các tiêu chuẩn về đạo đức, từ đó: sự vô đạo đức về chính trị .

 

Ví dụ: POWER

 

Bạn là vị vua mới của một đất nước và bạn muốn chắc chắn là vẫn giữ được ngôi vị hoàng gia. V́ vậy, bạn gọi hai người đến từng người một, người kia chắc chắn rằng họ sẽ làm như đă nói.

 

Người đầu tiên bạn giáo dục theo các nguyên tắc "cánh tả" và bạn cho ông ta tiền để thành lập một bữa tiệc.

 

Thứ hai, bạn cũng giúp đỡ tài chính, nhưng bạn yêu cầu anh ta tập hợp những người theo nguyên tắc  "cánh hữu" để cùng ăn bữa tiệc lớn.

 

Bây giờ bạn đă thành lập hai đảng đối lập, bạn tài trợ cho tuyên truyền, bầu cử, hoạt động và do đó bạn luôn biết kế hoạch của họ. Bạn kiểm soát cả hai. Nếu bạn muốn một trong số họ được đi trước, bạn chỉ cần cho họ nhiều tiền hơn người kia. Cả hai nhà lănh đạo đều nghĩ rằng bạn đang ở bên họ, và bạn là "bạn" của cả hai.

 

Người dân sẽ bị cuốn vào việc "trái" và "phải" để họ không bao giờ nghi ngờ rằng bạn là vị vua của họ có thể đứng sau tranh chấp.

 

Người dân thậm chí sẽ yêu cầu bạn giúp đỡ và tư vấn.

 

Trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865), các quốc gia Bắc Mỹ (người chống lại chế độ nô lệ) đă chiến đấu ở miền Nam nước Mỹ (người đă làm nô lệ).

 

Trước chiến tranh , gia đ́nh ROTHSCHILD đă có các lư thuyết gia  khuấy động t́nh cảm liên đoàn ở Bắc Mỹ. Các lư thuyết gia khác, mặc dù, đồng thời truyền bá tư tưởng ly khai ở các bang phía Nam.

 

Khi chiến tranh bắt đầu, ngân hàng London Rothschild tài trợ cho phía Bắcngân hàng Paris Rothschild phía Nam.

 

Những người chiến thắng thực sự duy nhất trong cuộc chiến này là ROTHSCHILDS.

 

Tóm tắt hệ thống:

V́ "Illuminati" muốn đạt được sức mạnh thế giới, cách để đạt được của họ là gieo rất nhiều bất ḥa giữa người dân và các quốc gia trên thế giới; v́ thế những điều này sẽ bị cuốn vào những thông tin sai lệch và sẽ không bao giờ t́m ra ai thực sự đằng sau tất cả. Các tổ chức xă hội bí mật quốc tế, mà chúng ta đang nghiên cứu, là công cụ mạnh nhất để gieo sự bất ḥa giữa nhân dân. Đồng thời, người ta liên tục tham gia vào cuộc chiến tranh với nhau để cuối cùng họ sẽ mệt mỏi và sẽ "cầu xin" cho việc thành lập một World Government

 

Và ở đây chúng ta thấy kế hoạch. "Tổ chức có lợi" sẽ được kêu gọi chấm dứt xung đột. Và ai là người trên hành tinh này? Liên Hợp Quốc! Chúng ta hăy nh́n thấy những người thực sự ở hậu trường của Liên Hợp Quốc. "Illuminati" được đề cập ở đây không chỉ là một người, họ là những người giàu nhất trên thế giới.

 

Họ không bao giờ xuất hiện trên truyền h́nh hoặc trong các phương tiện truyền thông khác, v́ họ không chỉ sở hữu và do đó kiểm soát tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mà c̣n cả các cơ quan tin tức. Và nếu bao giờ một cái ǵ đó được biết về họ, đó là một trong hai trung lập hoặc tích cực.

 

Phần lớn nhất của dân số thậm chí không biết tên của họ. Và các tác giả đă phát giác ra một số công cụ của họ măi măi vô danh, mặc dù những tác giả này cần phải được trao giải Nobel.

Nh́n ra được sự thật để chống lại điều này lá đem an b́nh cho gia đ́nh, ḥa b́nh cho tổ quốc và nhân loại, nhưng nhân loại ngày nay hơn 7 tỷ người làm thế nào có thể chống lại một cái ǵ đó thậm chí họ không thấy tồn tại?

 

Đó là một thực tế rằng gần như cùng một số người bị mắc kẹt trong "những vấn đề" cá nhân của họ nên chưa bao giờ có - hoặc bị mất trong thời gian đó - cái nh́n đúng mức về những ǵ xảy ra trên thế giới và xung quanh họ. Phần lớn do "thất vọng về chính trị" và do đó đă rút khỏi. Thiếu thời gian, không quan tâm, và thiếu sự phân biệt đối xử v́ thiếu kiến ​​thức chuyên môn, đă dẫn đến sự "kiêng cữ" này. Tuy nhiên, việc rút lui sẽ không thay đổi bất cứ điều ǵ ở đây, trái lại, đây là những ǵ "những người chỉ huy" của chúng tôi muốn. Mỗi một ư tưởng từ bỏ lgiúp họ dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu của họ.

 

Và như một bậc thầy vĩ đại của thế giới đă nói:

"T́m Chân lư, v́ Chân lư sẽ giải phóng bạn!"

 

Có thể phân chia nhân loại thành ba loại:

 

 

V́ lư do này, cuốn sách này là đóng góp của tôi "" để mang lại một số trong những sự kiện này để ánh sáng. Nó cố gắng truyền đạt kiến ​​thức về một số điều đă được giữ kín bởi những người kéo dây trên hành tinh này. Người đọc sẽ được cho phép, nếu anh ta thấy ḿnh ở mục 3, ít nhất là tiến tới mục 2, nếu không phải là mục 1!

 

Là tác giả của cuốn sách này, tôi không đại diện cho bất kỳ nhóm sở thích nào, tông phái tôn giáo hay quốc gia dân tộc nào.

 

Tôi là một con người trên trái đất này, người tuyên bố có quyền tự do và sự phát triển tự do của ḿnh để hoàn thành nhiệm vụ của ḿnh ở đây.

 

Và v́ tôi rất coi trọng ḥa b́nh giữa các quốc gia và quan hệ giữa con người - giống như một bộ phận lớn của nhân loại, hy vọng - tôi thấy đó là trách nhiệm cá nhân của tôi ít nhất là tŕnh bày thông tin này cho đồng nghiệp của tôi để họ có thể đạt được Quyết định.

 

Những điều sau đây không chỉ như những câu chuyện được phục vụ chúng ta hàng ngày trên báo chí, truyền thanh, truyền h́nh nên đầu tiên đ̣i hỏi người đọc đừng vội nuốt mà không nhai.

 

Tôi muốn giới thiệu những người bề ngoài hạnh phúc với những thứ như họ đang có, đóng cuốn sách ngay tại đây. Nhưng những người thường nh́n đằng sau hậu trường để có thể t́m thấy một số kích thích sâu rộng cho  nhận thức và thách thức được tiết lộ.

 

Nếu chúng ta thấy ḿnh là "người t́m" chân lư và không chỉ là những "người t́m kiếm suốt đời", chúng ta nên nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để có được kiến ​​thức mới, để thử nghiệm và cuối cùng chấp nhận nó. Điều này có nghĩa là nếu tâm trí của chúng ta có nhiều quan điểm, quan điểm giáo điều hoặc quan điểm của thế giới, không c̣n chỗ cho TRUTH nữa và có lẽ sự thật có vẻ khác so với những ǵ chúng ta tưởng tượng.

 

Đây là lư do tại sao tôi yêu cầu ở đây, ngay từ đầu, để vẫn mở.

 

Hăy quên đi sự thiên vị tôn giáo, chính trị và sắc tộc của bạn cho chiều dài của cuốn sách này và chúng ta hăy chỉ là con người, như trẻ em, cởi mở và sẵn sàng để học hỏi.

 

Và chúng ta hăy cố gắng không để so sánh những ǵ được nói ở đây với một cái nh́n cố định hoặc ư kiến ​​của người khác, nhưng để theo trực giác của chúng ta, cảm xúc của chúng ta và để xác định cho chính ḿnh nếu thông tin này có đúng hay không - ngay cả khi cuối cùng chúng ta thấy buồn bă.

 

Hăy để chúng tôi tắt các chế độ suy nghĩ đă đặt ra: "Ôi Chúa ơi , nếu tất cả điều đó là đúng, th́ cuộc sống có ư nghĩa ǵ, và vai tṛ của tôi trong tất cả những điều này là ǵ?"

 

Đừng hoảng sợ, chương cuối cùng sẽ giải quyết vấn đề này.

 

Cuốn sách này kêu gọi người đọc trở nên tự phê b́nh và do đó trở thành một công dân thực sự có trách nhiệm.

 

T́m kiếm cho chính ḿnh, t́m "chân lư của riêng bạn" và kiểm tra những điều này mà không có thành kiến. Tuy nhiên, tôi sẽ thử các trang sau đây để dán vào các sự kiện lịch sử ngay cả khi chúng chưa được nhận thức rộng răi như vậy. Tôi để lại các lư thuyết cá nhân của tôi ra để đưa ra một bản tóm tắt các nguồn được đề cập ở cuối của cuốn sách và nói chung có thể truy cập.

 

Kim Âu

Phỏng dịch

June 13/2017

 

  1. Khai Thị.

  2. Giới Thiệu

  3. NHÂN VIÊN CỦA ZION

  4. CHƯƠNG 5

 

(độc giả tiếp  tục theo dơi...)

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: