MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

NHỮNG XĂ HỘI BÍ ẨN

 

 CHƯƠNG 2

 

NHÂN VIÊN CỦA ZION

 

 

Một tổ chức bí mật khác có ảnh hưởng to lớn đă t́m cách kiểm soát nước Anh. Những người Do thái Do Thái giàu có, những nhà lănh đạo tôn giáo và chính trị của những người Do Thái bị nghiền nắng, thống nhất quyền lực của họ trong một nhóm được biết đến như là " THE ELDERS OF ZION ". Manifred Adler: Các con trai của bóng tối Phần 2.) Người đàn ông theo chủ nghĩa Y-sơ-ra-ên xem ḿnh như là người ưu tú "thiên sai" của đạo Do Thái và mong mọi người Do Thái trên thế giới bày tỏ t́nh liên đới với mục đích của họ Manfred Adler:

 

Từ năm 1640 đến năm 1689, "ELDERS OF ZION" ở Hà Lan đă lên kế hoạch "Cách mạng Anh" (sự trầm lắng của Stuarts từ triều Anh), và cho mượn tiền cho nhiều đảng phái. Nhiều năm trước khi họ đă sử dụng ảnh hưởng của họ để có được WILLIAM I, SILENT, một hoàng tử Đức của Hạ viện Nassau, dẫn đầu quân đội Hà Lan và sau đó làm cho ông ta trở thành WILLIAM PRINCE OF ORANGE.

 

Họ sắp xếp một cuộc gặp giữa ông và Mary, con gái cả của DUKE OF YORK và em gái của Charles II của Anh, và với anh trai của người thứ hai và người kế nhiệm James II. WILLIAM và MARY đă kết hôn năm 1677 và có một con trai, William III, người sau này đă kết hôn với Mary II, con gái của James II. Bây giờ, các nhà của Hoàng gia Hà Lan và Anh có liên quan. Năm 1688, họ buộc Stuarts, với sự trợ giúp của Whigs, một nhóm người có tiếng Anh có tiếng tăm và người Scot, từ ngôi, và năm 1689 WILLIAM III OF ORANGE được đặt tên là KING OF ENGLAND.

 

WILLIAM III, người có ư là Freemason, đă thành lập cùng một năm ORYER ORYER LOYAL, chống lại Công giáo và nhằm mục đích thiết lập vững chắc đạo Protestantism ở Anh. Lệnh vẫn tồn tại ngày nay và có khoảng 100.000 thành viên ở Ailen nơi nó đại diện mạnh nhất và đang quấy rầy những ngọn lửa của cuộc chiến tôn giáo.

 

Vua William III nhanh chóng nhận Anh tham gia vào các cuộc chiến tranh tốn kém chống Pháp Công giáo, khiến nước Anh phải trả nợ. Đây là cơ hội của William để trả lại lợi cho ELDERS OF ZION . Với sự trợ giúp của đại diện WILLIAM PATERSON, ông thuyết phục Bộ Tài chính vay 1,25 triệu Pounds Sterling từ các ngân hàng Do Thái, những người đă giúp ông lên ngôi.

 

Kể từ khi nợ của nhà nước đă tăng lên đáng kể, chính phủ không c̣n cách nào khác ngoài chấp nhận.

 

Các điều kiện cho vay như sau:

Tên của các nhà cho vay vẫn giữ bí mật, và họ được quyền thành lập "Ngân hàng Anh" (Ngân hàng Trung ương).

Các giám đốc của ngân hàng nói trên được phép đặt ra tiêu chuẩn vàng cho tiền giấy.

Họ được phép cho vay 10 bảng Anh tiền giấy cho mỗi pound vàng gửi. Họ được phép củng cố nợ quốc gia và tăng số tiền từ người dân bằng các khoản thuế trực tiếp.

Như vậy Ngân hàng Trung ương đầu tiên, "Ngân hàng Anh", được thành lập.

Loại h́nh kinh doanh ngân hàng này đă mang lại 50% lợi nhuận cho khoản đầu tư của ngân hàng 5%.

Người Anh phải trả tiền. Những người cho vay không hề quan tâm đến khoản tiền mà họ đă Cho vay lại v́ nợ nần đă cho họ ảnh hưởng chính trị.

Nợ quốc gia của Anh tăng từ 1.250.000 pao trong 1694 đến 16.000.000 pao vào năm 1698. Sau khi William III, HOUSE OF HANOVER đă giành được ngôi vua của Anh và họ vẫn c̣n đó ngày hôm nay, cho những người thắng giải xuống dưới đường trực tiếp từ Hạ viện.

 

(Hanoverians cung cấp cho tất cả các vua chúa đến năm 1901, khi Edward VII kết hôn với công chúa Đan Mạch Alexandra và tên đă được đổi thành "Saxe-Coburg-Gotha", tên của người cha của Edward ở Đức.Ngày 17 tháng 7 năm 1917 tên này đă được đổi thành WINDSOR, như nó vẫn là ngày hôm nay.)

 

Có thể hiểu được rằng nhiều người Anh đă "không vui sướng" về luật lệ của Đức, và nhiều tổ chức đă cố gắng đưa STUARTS trở lại ngôi.

 

Do mối đe dọa này, người Hanover không c̣n cho phép một đội quân vĩnh viễn ở Anh và thuê các đội quân cần thiết từ chính xứ sở của họ và từ bạn bè Đức. Đương nhiên những quân đội này đă được ngân khố Anh trả tiền, điều này đă đem lại lợi ích cho các ngân hàng trung ương người Do Thái. Hầu hết các lính đánh thuê đến từ PRINCE WILLIAM IX OF HESSE-HANAU , người cũng là bạn của người Hanoverians.

Trở về mục lục

 

Quay lại Các Nghị định thư của những người cao niên được học của Si Ôn

 

 

Chương 3

MASONRY tương đương với tự do

 

Năm 1567 các Freemasons tiếng Anh chia thành hai nhà nghỉ, "York" và "London". Thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử của Freemasons là vào đầu thế kỷ 17, khi nhân vật của một guild của các viên đá biến thành một nhân vật bí ẩn và huyền bí. Các nhà nghỉ cũng được mở cho "non-masons", dẫn đến thực tế là khoảng năm 1700 gần 70% của tất cả Masons đến từ các ngành nghề khác.

 

Vào ngày 24 tháng 6 năm 1717, đại diện của bốn nhà nghỉ Anh gặp nhau ở London và thành lập Grand Lodge tiếng Anh, c̣n được gọi là "Mẹ Grand Lodge của thế giới". Hệ thống mới bắt đầu có ba độ: Nhập Học, Thủ Công và Master Mason, cái được gọi là "Bằng Cấp Xanh".

 

Grand Lodge chắc chắn muốn cho người Hanover đứng trên ngai vàng của Anh và do đó "đưa ra" hai độ đầu tiên cho Frederick, Hoàng tử xứ Wales, năm 1737. Một số thế hệ sau của Hanoverians thậm chí đă trở thành Grand Masters (Augustus Frederick, King George IV, Vua Edward VII, và Vua George VI).

 

Tuy nhiên, họ cũng có kẻ thù. Năm 1688, sau khi lật đổ vua James II, những người ủng hộ Stuarts bắt đầu một số nhóm, trong số đó là các chiến binh JACOBITES, cố gắng đưa Stuarts trở lại ngôi.

 

Một chi nhánh mới của Freemasonry, "Scottish Templar Lodge", được thành lập bởi Andrew Michael Ramsay năm 1725 để hỗ trợ James III và đă có trong cựu Knights Templar. Nhà nghỉ này có tŕnh độ cao hơn trường mẹ Grand Lodge ở London, và do đó nó đă cố gắng thu hút các thành viên từ đó.

 

Năm 1736 chứng kiến ​​sự ra đời của "Grand Lodge of Scotland", nó c̣n giới hạn khía cạnh của guild đối với một chủ nghĩa huyền bí tối thiểu và được nuôi dưỡng. Trong các nhà nghỉ của Scotland, Templar Freemasonry đă được chấp nhận rộng răi và sau đó đă được cấp Templar.

Như chúng ta đă thấy, bây giờ có hai hệ thống của Freemasonry mà không có ư nghĩa, người Hanoveria ở MOTHER GRAND LODGE ở London và Stuarts trong SCOTTISH TEMPLAR LODGE. Ai có thể là bên thứ ba có quan tâm đến cuộc xung đột này? Không phải là ILLUMINATI, mayhap?

 

Trở về mục lục

 

Chương 4

Gia đ́nh ROTHSCHILD

"Hăy cho tôi quyền kiểm soát đồng tiền của một quốc gia và tôi không quan tâm ai đă đưa ra luật lệ của nó!"

Mayer Amschel Rothschild

(1743-1812)

Trung tâm bí mật của ngân hàng quốc tế, Nhà của ROTHSCHILD, bị che giấu bí ẩn.

 

Mayer Amschel Bauer , một Khazar hay NON-HEBREW JEW (được giải thích trong chương kế tiếp), sinh ra ở Frankfurt, Đức năm 1743. Ông là con của ông Moes Amschel Bauer, một người cho vay lưu động và thợ kim hoàn từ Đông Âu. Sau khi làm việc vắn tắt cho ngân hàng Oppenheimer ở ​​Hanover, Mayer đă mở một cửa hàng hoặc đếm ngôi nhà riêng của ḿnh trên phố Judenstrasse (Phố người Do Thái) ở Frankfurt.

 

Trên cánh cửa, ông đặt một cái khiên màu đỏ, biểu tượng của Khazar Khazar người theo chủ thuyết cách mạng của người Do Thái ở Đông Âu . Ngay sau khi Mayer Amschel Bauer đổi tên thành Rothschild (tiếng Đức: rotes Schild = red shield). Công việc kinh doanh của ông được biết đến với cái tên House of Rothschild.

 

Mayer kết hôn với Gutele Schnaper mười sáu tuổi và có 5 người con trai và 5 con gái.

 

Tên của các con trai là Amschel, Salomon, Nathan, Kalman (Charles) và Jakob (James).

 

Sự nổi lên của ông nổi tiếng đă tăng lên khi ông được PRINCE WILLIAM X OF HESSEHANAU ủng hộ trong công ty ông tham dự các cuộc họp của Freemasons tại Đức. Hoàng tử William, một người bạn của người Hanoveria, đă nhận một số tiền lớn cho quân đội của Hesse, ông đă cho mượn vị vua Anh Quốc (Hanoverian). Đây là những quân đội tương tự đă từng chiến đấu với quân đội của George Washington tại Valley Forge.

 

Rothschild trở thành chủ ngân hàng cá nhân của William. Khi William phải trốn sang Đan Mạch v́ t́nh trạng bất ổn chính trị, ông ta đă để mất 600,000 bảng để mua bảo vệ an toàn cho ngân hàng Rothschild. NATHAN ROTHSCHILD (con trai cả của Mayer Amschel) đă lấy số tiền này với anh ta để London để thành lập một ngân hàng ở đó. Vàng được sử dụng như là an toàn đến từ "Công ty Ấn Độ Đông". Nathan đă có bốn lần lợi nhuận từ việc cho vay các khoản nợ cho DUKE OF WELLINGTON, do đó tài trợ cho các hoạt động quân sự của ông. Lợi nhuận tăng thêm do việc bán trái phép vàng sau này nhằm mục đích bảo đảm.

 

Đây là nguồn gốc của sự giàu có khổng lồ của gia đ́nh Rothschild. Sau đó họ bắt đầu hoạt động ngân hàng quốc tế bằng cách cho mỗi con trai mở một ngân hàng ở các quốc gia khác nhau, Amschel ở Berlin, Salomon ở Vienna, Jakob ở Paris và Kalman ở Naples. MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD đă để lại cho thấy tài sản của gia đ́nh sẽ được xử lư như thế nào trong tương lai. Những người đàn ông sẽ quản lư tài sản và người lớn nhất sẽ có quyết định bỏ phiếu trong sự khác biệt và trong các quyết định quan trọng. Tất cả các tài khoản được giữ bí mật, đặc biệt từ chính phủ.

 

Điều này được cho là vào năm 1773 MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD đă tổ chức một cuộc họp bí mật trong ngôi nhà ở Judenstrasse (Phố Do Thái) ở Frankfurt với mười hai người ủng hộ tài chính Do Thái có ảnh hưởng và giàu có (THE ELDERS OF ZION) để tạo kế hoạch kiểm soát tài sản hoàn toàn của thế giới.

 

Theo Herbert G. Dorsey, họ đă nói về thực tế là Ngân hàng Anh đă kiểm soát đáng kể sự giàu có của Anh, tuy nhiên cần có sự kiểm soát hoàn toàn là nền tảng để kiểm soát tài sản của thế giới. Điều này sau đó đă được phác thảo và lưu ư.

 

Bằng chứng của Dorsey và William Guy Carr cho thấy đây là kế hoạch mà sau này trở thành được biết đến như là các văn kiện của những người lớn tuổi của Zion . Nguồn gốc của các giao thức đă thực sự tồn tại hàng thế kỷ, nhưng dường như chúng đă được ROTHSCHILD thực hiện lại và do đó đă cho tầm quan trọng của chúng. Các giao thức này được giữ bí mật cho đến năm 1901, khi rơi vào tay của Giáo sư Nga S. Nilus . Ông đă xuất bản chúng dưới cái tên The Jewish Peril . Năm 1921, Victor Marsden dịch chúng sang tiếng Anh theo THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION .

 

24 giao thức này cho thấy t́nh h́nh thực tế ngày nay trên thế giới.

Kim Âu

Phỏng dịch

June 13/2017

 

(độc giả tiếp  tục theo dơi...)

 

  1. Khai Thị.

  2. Giới Thiệu

  3. NHÂN VIÊN CỦA ZION

  4. CHƯƠNG 5


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: