MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

NHỮNG XĂ HỘI BÍ ẨN

 

CHƯƠNG 5

 

ĐIỀU KẾT CỦA CÁC NGƯỜI TUỔI THẨM M OF CỦA ZION

 

 

[ H: EDITORS: Bạn có thể tập trung vào mục tiêu, ví dụ như "press" ... Có rất ít "truyền thông" giữa máy tính cũ và máy tính cũ. Chúng tôi không có cách nào để có thể sao chép từ một đến khác mà không cần tốn nhiều thời gian "mă". Ngoài ra, xin vui ḷng, nếu có từ thiếu hoặc lỗi chính tả rơ ràng như trong ví dụ "hai so với", xin vui ḷng sửa đổi hoặc chèn từ đầy đủ cho "ư nghĩa". Cảm ơn bạn.] Đây là bản dịch của "Người Anh" của toàn bộ văn bản của "Các Nghị định thư của những người khôn ngoan của Zion " của Nilus .

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

 

"... Bỏ qua một bên các cụm từ tốt đẹp chúng ta sẽ nói về ư nghĩa của mỗi ư nghĩ: bằng cách so sánh và khấu trừ, chúng ta sẽ ném nhẹ lên những sự kiện xung quanh. Điều mà tôi sắp đặt ra là hệ thống của chúng ta theo hai quan điểm, của chính chúng ta và của người goyim (tức là gia súc của người = không phải Do Thái).

 

Cần lưu ư rằng những người đàn ông có bản năng xấu hơn số gook nhiều hơn và do đó những kết quả tốt nhất trong việc quản lư chúng là đạt được bằng bạo lực và khủng bố, chứ không phải bằng thảo luận học thuật. Mỗi người đều có quyền lực, mọi người đều muốn trở thành một nhà độc tài nếu có thể, và thật hiếm có những người không sẵn sàng hy sinh phúc lợi của tất cả v́ lợi ích của chính họ.

 

Điều ǵ ngăn cản con thú của con mồi được gọi là đàn ông? Những ǵ đă phục vụ cho hướng dẫn của họ cho đến nay?

 

Trong những ngày đầu của cấu trúc xă hội, họ phải chịu sức mạnh tàn bạo và mù; Sau đó là Luật, cũng là lực lượng, chỉ có ngụy trang. Tôi rút ra kết luận rằng theo luật của tự nhiên, phải có hiệu lực.

 

Tự do chính trị là một ư tưởng chứ không phải là một thực tế. Ư tưởng này phải biết làm thế nào để áp dụng bất cứ khi nào nó cần thiết với mồi này của một ư tưởng để thu hút quần chúng của người dân vào bữa tiệc của một người nhằm mục đích đánh đập người khác có thẩm quyền. Nhiệm vụ này trở nên dễ dàng hơn nếu đối phương tự nó bị nhiễm ư tưởng về tự do, cái gọi là chủ nghĩa tự do, và, v́ một ư tưởng, sẵn sàng để cho ra một số quyền lực của ḿnh. Chính xác ở đây là sự thành công của lư thuyết chúng ta xuất hiện: sự cai trị của chính phủ ngay lập tức, theo luật lệ của cuộc sống, bị bắt và tập hợp lại bằng một bàn tay mới, bởi v́ sức mạnh mù quáng của quốc gia không thể tồn tại mà không có một ngày nào đó Hướng dẫn, và cơ quan mới chỉ phù hợp với nơi cũ đă bị suy yếu bởi chủ nghĩa tự do.

 

Trong thời của chúng ta, quyền lực, đă thay thế cho những người cai trị tự do, là sức mạnh của vàng. Thời gian là khi đức tin cai trị. Ư tưởng về tự do là không thể thực hiện được v́ không ai biết cách sử dụng nó với sự kiểm duyệt. Đủ để bàn giao một người cho chính quyền tự trị trong một khoảng thời gian nhất định để những người đó trở thành đám đông không tổ chức. Từ giây phút đó, chúng ta bắt đầu cuộc xung đột giữa những lớp học, giữa những quốc gia đang bị bỏng và tầm quan trọng của chúng đă giảm xuống thành một đống tro tàn.

 

Bất kể nhà nước nào cũng có thể bị co giật, bất kể sự bất ḥa nội bộ của nó mang nó dưới sức mạnh của những kẻ thù bên ngoài, dù sao đi nữa, nó có thể bị mất đi một cách không thể cứu văn: đó là quyền lực của chúng ta. Chủ nghĩa độc tài của Thủ đô, hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta, vươn đến một rơm mà Nhà nước, Willy-nilly, phải nắm giữ; Nếu không, nó sẽ đi xuống đáy. Nếu bất kỳ ai trong tâm trí tự do nói rằng những phản ánh như trên là vô đạo đức, tôi sẽ đưa ra những câu hỏi sau:

Nếu mỗi quốc gia có hai kẻ thù và nếu đối với kẻ thù bên ngoài, nó được cho phép và không bị coi là bất hợp pháp để sử dụng mọi cách thức và mâu thuẫn, ví dụ như để giữ cho kẻ thù không biết kế hoạch tấn công và pḥng thủ, Ban đêm hay bằng những con số cao hơn, th́ theo cách nào th́ các kẻ thù tồi tệ hơn, kẻ phá hoại cấu trúc xă hội và cộng đồng có thể bị gọi là vô đạo đức và không được chấp nhận?

Có thể nào bất cứ lư trí hợp lư nào để hy vọng với bất kỳ thành công nào để hướng dẫn đám đông bằng sự trợ giúp của các lời khuyên và lập luận hợp lư, khi bất kỳ sự phản đối hoặc mâu thuẫn nào, vô nghĩa dù nó có thể được thực hiện và khi nào sự phản đối đó có thể có lợi hơn với Con người, có quyền năng lư luận là bề ngoài? Người đàn ông trong quần chúng và những người đàn ông trong quần chúng, chỉ hướng dẫn bởi niềm đam mê nhỏ, niềm tin nhỏ, phong tục tập quán, truyền thống và lư thuyết thần thoại t́nh cảm, là một con mồi cho sự xáo động của đảng, gây trở ngại cho bất kỳ thỏa thuận nào ngay cả trên cơ sở lư luận hoàn toàn hợp lư.

 

Mọi sự giải quyết của đám đông phụ thuộc vào cơ hội hay phần đông đông đúc mà trong sự thiếu hiểu biết của ḿnh về những bí mật chính trị, đưa ra một số giải pháp lố bịch đặt ra trong chính quyền một hạt giống vô chính phủ. Chính trị không có điểm ǵ chung với đạo đức. Người cai trị bởi đạo đức không phải là một nhà chính trị có tay nghề, và do đó không ổn định trên ngai vàng của ḿnh. Người nào muốn cai trị phải có quyền sử dụng cả để khéo léo và tin tưởng.

 

Những phẩm chất vĩ đại của quốc gia, như sự thẳng thắn và trung thực, là những điều tệ hại trong chính trị, v́ họ mang những người cai trị lên từ ngai của họ hiệu quả hơn và chắc chắn hơn kẻ thù hùng mạnh nhất. Những phẩm chất như vậy phải là thuộc tính của các vương quốc của goyim, và chúng ta, theo cách không khôn ngoan, không được hướng dẫn bởi chúng. Quyền của chúng tôi nằm trong lực lượng. Chữ "đúng" là một tư duy trừu tượng và không có ǵ chứng tỏ. Chữ này có nghĩa là không hơn: Cho tôi cái tôi muốn sao cho tôi có thể có bằng chứng rằng tôi mạnh hơn bạn.

 

Quyền bắt đầu ở đâu? Nó kết thúc ở đâu?

 

Ở bất kỳ quốc gia nào có cơ quan có thẩm quyền, một sự không tôn trọng luật pháp và của những người cai trị đă mất tính cách của ḿnh trong lúc lũ lụt quyền đă bao trùm khỏi chủ nghĩa tự do, tôi t́m ra một quyền mới - tấn công bằng quyền Mạnh mẽ, và để phân tán tất cả các lực lượng hiện có của trật tự và quy định, để tái thiết lại tất cả các tổ chức và trở thành chủ quyền của những người đă để lại cho chúng ta quyền của quyền lực của họ bằng cách đặt chúng xuống tự nguyện trong chủ nghĩa tự do của họ.

Sức mạnh của chúng ta trong t́nh trạng chao đảo hiện tại của tất cả các h́nh thức quyền lực sẽ trở nên bất khả chiến bại hơn bất cứ ai khác, bởi v́ nó sẽ không thể nh́n thấy cho đến khi nó đạt được sức mạnh đó mà không có thủ đoạn nào có thể làm suy yếu nó.

 

[ H: Kiểm tra nó cho chính ḿnh và lưu ư rằng hiện chỉ có đủ để lộ ra để thậm chí chạm vào "kẻ bất khả chiến bại", mặc dù một vài người đă biết TRUTH và cố gắng cung cấp cho bạn những người trong khi bạn ngủ trên và trên và trên…]

 

Từ cái ác tạm thời mà chúng ta đang buộc phải cam kết sẽ nổi lên nhờ một luật lệ bất khả thi, sẽ khôi phục lại quá tŕnh thường xuyên của máy móc của đời sống dân tộc, bị chủ nghĩa tự do bỏ rơi. Kết quả giải thích phương tiện. Tuy nhiên, trong kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi hướng sự chú ư của chúng tôi đến những ǵ là tốt và đạo đức như những ǵ cần thiết và hữu ích.

Trước chúng ta là một kế hoạch trong đó được đặt ra một cách chiến lược đường dây mà từ đó chúng ta không thể đi chệch hướng mà không gặp nguy cơ nh́n thấy sự lao động của nhiều thế kỷ bị bỏ lại.

 

Để xây dựng các h́nh thức hành động thỏa đáng, cần phải quan tâm đến sự tàn nhẫn, thiếu sót, sự bất ổn của đám đông, "thiếu khả năng hiểu và tôn trọng các điều kiện của cuộc sống của chính ḿnh, hoặc phúc lợi của riêng ḿnh. Phải hiểu rằng sức mạnh của một đám đông là lực lượng mù quáng, vô nghĩa và không có lư do tại sự thương xót của một lời đề nghị từ phía nào. Người mù không thể dẫn người mù mà không đưa họ vào vực thẳm; Do đó, các thành viên của đám đông, nổi dậy từ người dân mặc dù họ phải là một thiên tài cho sự khôn ngoan, nhưng không có hiểu biết về chính trị, không thể đi ra như là lănh đạo của đám đông mà không mang cả nước để hủy hoại.

 

Chỉ có một người được đào tạo từ thời thơ ấu cho một quy tắc độc lập mới có thể hiểu được những từ có thể được tạo thành từ bảng chữ cái chính trị.

 

Một người để lại cho chính nó, tức là để upstarts từ giữa nó, tự nó tự hủy hoại bởi sự bất măn của đảng kích động bởi việc theo đuổi quyền lực, danh dự và các rối loạn phát sinh từ đó. Liệu quần chúng dân chúng có b́nh tĩnh và không có những ganh t pet nhỏ nhặt để h́nh thành các bản án, để đối phó với các vấn đề của đất nước, không thể lẫn lộn với lợi ích cá nhân? Họ có thể tự vệ khỏi một kẻ thù bên ngoài không? Không thể tưởng tượng nổi, v́ một kế hoạch chia thành nhiều phần như có người đứng đầu trong đám đông, mất đi sự đồng nhất, và do đó trở nên không thể hiểu được và không thể thực hiện được.

 

Chỉ với một người cai trị độc đoán rằng các kế hoạch có thể được xây dựng rộng răi và rơ ràng theo cách phân phối toàn bộ trong một số bộ phận của bộ máy của Nhà nước: từ đó kết luận là không thể tránh khỏi rằng một h́nh thức chính đáng của bất kỳ Quốc gia là một quốc gia tập trung vào tay một người có trách nhiệm. Nếu không có chế độ chuyên quyền tuyệt đối, không thể tồn tại được cho nền văn minh được thực hiện, chứ không phải của quần chúng mà bởi người hướng dẫn của họ, bất cứ ai đó có thể là như vậy. Đám đông là một người dă man và thể hiện sự tàn ác của nó ở mọi cơ hội. Ngay khi đám đông nắm lấy quyền tự do, nó nhanh chóng trở thành vô chính phủ, mà chính nó là mức độ tàn ác nhất.

 

Hăy xem những con vật bị nghiện rượu, bị lẫn lộn với đồ uống, quyền được sử dụng quá mức cùng với sự tự do.

 

[ H: TAKE GOOD HARD LOOK YOUR YOURSF, XIN VUI L̉NG]

 

Nó không phải cho chúng ta và của chúng ta để đi trên con đường đó. Các dân tộc của Goyim là bemuse với rượu liquic; Tuổi trẻ của họ đă trở nên ngu xuẩn về chủ nghĩa cổ điển và các quy tắc độc lập có thể có từ thời kỳ vô đạo đức ban đầu mà các nhân viên đặc biệt của chúng tôi đă được giới thiệu bởi những người dạy kèm, những người phụ nữ, những người dại trong nhà giàu, bởi các nhân viên và những người khác, Những nơi tản ra thường xuyên do goyim. Trong số những điều này cuối cùng tôi cũng đếm được cái gọi là "phụ nữ xă hội", những người theo học tự nguyện của những người khác trong tham nhũng và sang trọng.

 

Phép đếm của chúng ta là sức mạnh và sự tin tưởng. Chỉ có lực lượng chinh phục trong các vấn đề chính trị, đặc biệt là nếu nó được che giấu trong tài năng thiết yếu cho các chính khách. Bạo lực phải là nguyên tắc, và khôn ngoan và tin tưởng rằng các quy tắc cho các chính phủ mà không muốn đặt crowns của họ dưới chân của các đại lư của một số quyền lực mới. Cái ác này là cái duy nhất và chỉ có nghĩa là đạt được cái kết thúc, cái tốt. Do đó, chúng ta không được ngăn chặn hối lộ, lừa dối và phản bội khi họ phải phục vụ để đạt được mục đích của chúng ta. Trong chính trị, chúng ta phải biết cách nắm bắt tài sản của người khác mà không do dự nếu bởi chúng ta đảm bảo an toàn và đệ tŕnh.

 

Nhà nước của chúng ta, diễu hành dọc theo con đường chinh phục ḥa b́nh, có quyền thay thế những nỗi kinh hoàng của chiến tranh bằng những án tử h́nh không đáng chú ư và đáng chú ư hơn, cần thiết để duy tŕ sự khủng bố có xu hướng tạo ra sự mù quáng. Chỉ bởi mức độ tàn nhẫn tàn nhẫn là yếu tố lớn nhất của sức mạnh trong Nhà nước: không chỉ v́ lợi ích mà c̣n v́ nhiệm vụ, v́ lợi ích của chiến thắng, chúng ta phải giữ cho chương tŕnh bạo lực và tin tưởng. Học thuyết về các tài khoản cân bằng chính xác là mạnh mẽ như các phương tiện mà nó sử dụng. Do đó, nó không phải là bằng phương tiện tự nó như theo học thuyết về tính nghiêm trọng mà chúng ta sẽ chiến thắng và đưa tất cả các chính phủ vào sự quản chế của chính phủ của chúng ta. Nó đủ để họ biết rằng chúng ta tàn nhẫn v́ tất cả những bất tuân phải chấm dứt.

 

Từ xa xưa chúng tôi là những người đầu tiên kêu lên trong quần chúng mọi người những từ "Tự do, B́nh đẳng, T́nh huynh đệ", những lời nói nhiều lần lặp đi lặp lại từ những ngày đó bởi những con vẹt ngu xuẩn ngu ngốc từ mọi phía đă bay xuống dưới những mồi mồi này và Với họ đă mang đi hạnh phúc của thế giới, sự tự do thực sự của cá nhân, trước đây rất được bảo vệ chống lại áp lực của đám đông. [H: Làm thế nào để "vũ khí hủy diệt hàng loạt", "Saddam người điên", "Nhân dân điện" và "HOLOCAUST" đánh bạn? Có "giảng viên" (người xử lư) lặp lại nó đủ và bạn sẽ chấp nhận lời nói dối và đặt cuộc sống của riêng bạn trên đường dây để bảo vệ nó.

 

Các HƯỚNG DẪN KHÔNG đặt cuộc sống của họ trên ḍng cũng không phải là của con cái họ -. Kiểm tra này ra là tốt, xin vui ḷng] Các muốn trở thành người đàn ông khôn ngoan của goyim, các nhà trí thức, không thể làm bất cứ điều ǵ ngoài các từ thốt ra trong họ Trừu tượng; Đă không chú ư đến mâu thuẫn về ư nghĩa và mối liên hệ; Không thấy rằng trong tự nhiên không có sự b́nh đẳng, không thể được tự do; Rằng Bản chất tự nhiên đă tạo ra bất b́nh đẳng về trí tuệ, về các nhân vật và năng lực, cũng như không thay đổi khi cô thiết lập sự phụ thuộc vào luật pháp của ḿnh; Không bao giờ dừng lại để nghĩ rằng đám đông là một điều mù; Những người nổi dậy được bầu ra trong số đó để có thể cai trị được, đối với chính trị, những người đàn ông mù ḷa như đám đông, rằng những người giỏi, mặc dù ông là một kẻ ngốc, vẫn có thể cai trị, trong khi những người không giỏi, Ngay cả khi anh ta là một thiên tài, không hiểu ǵ về chính trị - cho tất cả những điều này, goyim không trả lời; Tuy nhiên tất cả thời gian nó được dựa trên những điều này mà các quy tắc triều đại nghỉ; Người cha truyền cho con trai một kiến ​​thức về quá tŕnh chính trị trong những người khôn ngoan như vậy mà không ai có thể phản bội lại chính quyền.

 

Theo thời gian đă đi vào ư nghĩa của sự chuyển đổi dynastic của vị trí thực sự của các vấn đề trong chính trị đă bị mất, và điều này đă giúp đỡ sự thành công của chúng tôi. Ở khắp mọi nơi trên trái đất, những chữ "Tự do, B́nh đẳng, T́nh huynh đệ" đă mang lại cho chúng ta, nhờ các nhân viên mù, toàn bộ quân đoàn mang biểu ngữ của chúng tôi với sự nhiệt t́nh.

 

Và tất cả những lúc những lời này đều là những chiếc bánh đậu ở nhàm chán trong cuộc sống tốt đẹp của goyim, chấm dứt mọi nơi để ḥa b́nh, yên tĩnh, đoàn kết và phá huỷ tất cả các nền tảng của các quốc gia goy. Như bạn thấy sau này, điều này đă giúp chúng tôi chiến thắng; Nó đă cho chúng ta khả năng, trong số những thứ khác, đưa tay vào thẻ chủ - sự hủy hoại của các đặc ân, hay nói cách khác là sự tồn tại của tầng lớp quí tộc của chúng ta, chúng ta đă thiết lập tầng lớp quí tộc của tầng lớp giáo dục của chúng ta Bởi tầng lớp quư tộc của tiền bạc.

 

Các bằng cấp cho tầng lớp quư tộc này chúng ta đă thiết lập trong sự giàu có, phụ thuộc vào chúng ta, và trong kiến ​​thức mà các bậc trưởng lăo của chúng ta đă tạo ra động lực. Thành công của chúng tôi đă trở nên dễ dàng hơn bởi sự kiện trong mối quan hệ của chúng tôi với những người mà chúng tôi muốn chúng tôi đă làm việc trên những hợp âm nhạy cảm nhất trong tâm trí con người, trên tài khoản tiền mặt, trên sự kiêu ngạo, trên sự hài ḷng cho nhu cầu vật chất của con người ; Và mỗi một trong những điểm yếu của con người, được thực hiện một ḿnh, là đủ để làm tê liệt sáng kiến, v́ nó bàn giao ư chí của nam giới theo cách bố trí của anh ta đă mua các hoạt động của họ.

 

Sự trừu tượng của tự do đă cho phép chúng tôi thuyết phục đám đông ở tất cả các nước rằng chính phủ của họ không là ǵ khác ngoài người quản lư của những người là chủ sở hữu của đất nước, và người quản lư có thể được thay thế như một chiếc găng tay đă bị ṃn.

 

Đó là khả năng thay thế các đại diện của nhân dân đă đặt chúng theo ư của chúng tôi, và, như nó đă được, cho chúng tôi quyền hạn của cuộc hẹn.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

 

Đó là điều không thể thiếu cho các mục đích của chúng ta mà cuộc chiến tranh, càng lâu càng tốt, không nên làm tăng lănh thổ; Do đó, chiến tranh sẽ được đưa lên trên nền tảng kinh tế, nơi mà các quốc gia sẽ không không nhận thức được sự hỗ trợ của chúng ta, sức mạnh của sự nổi bật của chúng ta, và t́nh trạng này sẽ làm cho cả hai phía phải chịu đựng thương xót của các agentur quốc tế của chúng ta, Hàng triệu con mắt trên đồng hồ và không bị hạn chế bởi bất kỳ hạn chế nào. Quyền quốc tế của chúng ta sau đó sẽ xóa bỏ các quyền dân tộc theo đúng nghĩa của nó, và sẽ thống trị các quốc gia một cách chính xác như là luật dân sự của Hoa Kỳ điều chỉnh quan hệ giữa các đối tượng của chúng.

 

Các quản trị viên, những người mà chúng ta sẽ lựa chọn trong công chúng, với sự tuân thủ nghiêm ngặt về khả năng phục tùng của họ, sẽ không phải là những người được đào tạo về nghệ thuật của chính phủ, và do đó dễ dàng trở thành những con cờ trong tṛ chơi của chúng ta trong tay những người đàn ông học tập và thiên tài Những người sẽ là cố vấn của họ, các chuyên gia được nuôi nấng và nuôi dưỡng từ thời thơ ấu để cai trị công việc của cả thế giới. Như các bạn đă biết, các chuyên gia của chúng ta đă thu hút họ để nắm lấy quy luật, thông tin họ cần từ kế hoạch chính trị của chúng ta, từ các bài học của lịch sử, từ các quan sát được thực hiện bởi các sự kiện của từng thời điểm khi nó đi qua.

 

Goyim không được hướng dẫn bằng cách sử dụng thực tế của quan sát lịch sử không có định hướng, nhưng theo thói quen lư thuyết mà không có bất kỳ quan trọng đối với kết quả hậu quả. Do đó, chúng ta không cần quan tâm đến chúng - hăy vui chơi cho đến khi giờ đ́nh công, hoặc sống dựa vào những hy vọng về những h́nh thức giải trí mới mẻ, hoặc những kỷ niệm của tất cả những ǵ họ thích. Đối với họ, điều đó sẽ đóng vai tṛ chủ đạo mà chúng tôi đă thuyết phục họ chấp nhận như là những chỉ dẫn về khoa học (lư thuyết).

 

Đó là với đối tượng này theo quan điểm rằng chúng ta liên tục, bằng phương tiện của báo chí, nảy sinh sự tự tin mù quáng trong những lư thuyết này. Các nhà trí thức của goyim sẽ phai nhạt với kiến ​​thức của họ và không có bất kỳ sự xác minh hợp lư nào về nó sẽ đưa vào hiệu lực tất cả các thông tin có sẵn từ khoa học, mà các chuyên gia agentur của chúng tôi đă hợp nhất một cách khéo léo nhằm mục đích giáo dục tâm trí của họ theo hướng mà chúng ta muốn .

 

Đừng cho rằng một thời điểm mà các tuyên bố này là những từ trống rỗng: suy nghĩ cẩn thận về những thành công mà chúng ta sắp xếp cho chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Mác, Nietzcheism. Đối với người Do Thái chúng ta, dù sao đi nữa, cũng cần phải hiểu rơ tầm quan trọng của sự phân huỷ của những chỉ thị này đối với tâm trí của goyim. Chúng ta cần phải tính đến những suy nghĩ, nhân cách, khuynh hướng của các quốc gia để tránh bị lôi cuốn về mặt chính trị và theo hướng hành chính.

 

Sự thành công của hệ thống của chúng tôi, trong đó các bộ phận cấu thành của máy móc có thể được xử lư đa dạng theo tính khí của các dân tộc đă gặp trên con đường của chúng tôi, sẽ không thành công nếu việc ứng dụng thực tế của nó không phải là dựa trên một tổng kết các bài học Của quá khứ trong ánh sáng của hiện tại.

 

Trong tay của các quốc gia ngày nay có một lực lượng lớn tạo ra chuyển động của tư tưởng trong nhân dân, và đó là báo chí. Phần của Báo chí là để chỉ ra các yêu cầu cần thiết là không thể thiếu, để nói lên những lời phàn nàn của người dân, diễn đạt và tạo ra sự bất măn. Chính trong Báo chí rằng chiến thắng của tự do ngôn luận được t́m thấy trong sự nhập thể của nó.

 

Nhưng các nước goyim đă không biết làm thế nào để sử dụng lực lượng này, và nó đă rơi vào tay chúng ta. Thông qua Báo chí chúng tôi đă có được sức mạnh để gây ảnh hưởng trong khi giữ ḿnh trong bóng râm; Nhờ báo chí chúng tôi đă có vàng trong tay của chúng tôi, mặc dù chúng tôi đă phải thu thập nó ra khỏi đại dương của máu và nước mắt. Nhưng nó đă trả cho chúng ta, mặc dù chúng ta đă hy sinh nhiều người của chúng ta. Mỗi nạn nhân ở bên chúng tôi đều đáng giá trước mắt Thiên Chúa một ngàn goyim.

 

Nhận xét về t́nh h́nh hiện nay: Như đă thấy trong danh sách "Ủy ban ba bên" trong phần này, hầu hết các cơ quan báo chí trên thế giới đều bị kiểm soát bởi liên kết "Ủy ban ba bên - CFR" (hai tổ chức này sẽ được giải thích thêm) ...

 

[ H: Chúng tôi đang nỗ lực hơn nữa để nhắc nhở bạn đă quên "tất cả những ǵ về Alphie!". Chúng ta có thể "làm điều này" nếu bạn muốn. Bạn đă lạc lối với một người chăn chiên thay thế có thể muốn xem xét lại vị trí của bạn ngay cả khi bạn so sánh giáo sư.]

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

 

Hôm nay tôi có thể cho bạn biết rằng mục tiêu của chúng tôi bây giờ chỉ là một vài bước đi. Vẫn c̣n một không gian nhỏ để vượt qua và con đường dài mà chúng ta đă trải qua đă sẵn sàng để đóng chu tŕnh của Snake Symbolic, qua đó chúng ta tượng trưng cho người của chúng ta. Khi ṿng này đóng lại, tất cả các quốc gia châu Âu sẽ bị khóa trong cuộn dây của nó như trong một vise mạnh mẽ.

 

Hiến pháp quy mô của những ngày này sẽ sớm tan ră, v́ chúng tôi đă thiết lập chúng với sự thiếu cân bằng chính xác để có thể dao động liên tục cho đến khi họ đeo qua trục quay mà họ quay. Goyim có ấn tượng rằng họ đă hàn chúng đủ mạnh và họ vẫn giữ nguyên kỳ vọng rằng cân sẽ cân bằng. Tuy nhiên, các chốt trục - các vị vua trên ngai của họ - bị những người đại diện của họ đóng vai kẻ trộm, bị xáo trộn bởi sức mạnh không kiểm soát và vô trách nhiệm của chính họ. Quyền lực này họ nợ những kẻ khủng bố đă bị hít vào cung điện.

 

V́ họ không có phương tiện để vào người của họ, vào giữa họ, các vị vua trên ngai của họ không c̣n có thể thỏa hiệp với họ nữa và củng cố họ chống lại người t́m kiếm sau khi có quyền lực. Chúng tôi đă tạo ra một khoảng trống giữa việc Thắng lợi với Sovereign Power và lực mù của nhân dân để cả hai đă mất hết ư nghĩa, như người mù và cây gậy của ḿnh, cả hai đều không có quyền lực.

 

Để kích động người t́m kiếm sau khi quyền lực lạm dụng quyền lực, chúng tôi đă đặt tất cả các thế lực vào cuộc đối nghịch nhau, phá vỡ các khuynh hướng tự do của họ đối với độc lập. Để kết thúc này, chúng tôi đă khuấy động mọi h́nh thức doanh nghiệp; Chúng tôi đă vũ trang cho tất cả các bên; Chúng tôi đă thiết lập thẩm quyền như một mục tiêu cho mọi tham vọng.

 

Các nhà báo dày dạn và các báo cáo kỷ luật vô đạo đức hàng ngày khi các quan chức điều hành. Những vụ lạm dụng quyền lực sẽ tạo ra sự liên lạc cuối cùng trong việc chuẩn bị cho mọi tổ chức về sự lật đổ của họ và mọi thứ sẽ bay lên trời dưới sức ép của đám đông điên cuồng. Tất cả mọi người bị xiềng xích nặng nề bởi đói nghèo chặt chẽ hơn bao giờ hết họ bị xiềng xích bởi chế độ nô lệ và nô lệ; Từ những cách này, cách này hay cách khác, họ có thể giải phóng bản thân, những điều này có thể được giải quyết bằng, nhưng từ mong muốn họ sẽ không bao giờ thoát khỏi. Chúng tôi đă đưa vào trong hiến pháp quyền như những người có vẻ hư cấu và không thực tế.

 

Tất cả những cái gọi là "Quyền con người" chỉ có thể tồn tại trong ư tưởng, một ư tưởng không bao giờ có thể nhận ra trong cuộc sống thực tế. Điều ǵ đă làm cho người lao động giai cấp vô sản, gấp gáp gấp đôi so với việc nặng nề của anh ta, bị nghiền nát bởi cuộc sống của anh ta, nếu người nói có quyền nói lảm nhảm, nếu các nhà báo có quyền viết ra bất kỳ điều vô nghĩa nào bên cạnh những thứ tốt; Một khi giai cấp vô sản không có lợi nhuận nào khác ngoài bản hiến pháp, chỉ để lại những mảnh vỡ đáng tiếc mà chúng ta bỏ khỏi bàn của chúng ta để đổi lấy sự ủng hộ của những ǵ chúng ta dictate, đối với những người đàn ông mà chúng ta nắm giữ quyền lực, các servant của agentur của chúng ta ...

 

Quyền của đảng Cộng ḥa đối với một người đàn ông nghèo không chỉ là một sự mỉa mai cay đắng, v́ sự cần thiết mà ông ta đang phải chịu đựng hầu như suốt ngày không cho họ sử dụng chúng, nhưng mặt khác lại cướp đi tất cả sự đảm bảo của thu nhập thường xuyên và nhất định Bằng cách làm cho anh ta phụ thuộc vào cuộc đ́nh công của đồng đội của ḿnh hoặc khóa-outs của ông chủ. Những người dưới sự hướng dẫn của chúng tôi đă tiêu diệt được tầng lớp quư tộc, là người bảo vệ duy nhất và duy nhất của họ v́ lợi ích riêng của họ, nó gắn liền với hạnh phúc của người dân. Ngày nay, với sự tàn phá của tầng lớp quư tộc, người dân đă rơi vào tay của những kẻ thợ mổ tiền tàn nhẫn, những người đă đặt một cái ách độc ác và tàn nhẫn trên cổ của người lao động.

 

Chúng tôi xuất hiện trong cảnh tượng này như là những người cứu hộ bị cáo buộc của công nhân từ sự áp bức này khi chúng tôi đề nghị anh ta vào hàng ngũ lực lượng chiến đấu của chúng tôi - xă hội, các nhà vô chính phủ, cộng sản - mà chúng tôi luôn ủng hộ theo một quy định anh em T́nh liên đới của toàn thể nhân loại) của nề xây dựng xă hội của chúng ta. Các tầng lớp quư tộc, theo luật pháp, lao động của người lao động quan tâm đến việc thấy rằng người lao động được ăn kiêng, khỏe mạnh và mạnh mẽ.

 

Chúng tôi quan tâm đến điều ngược lại - trong sự suy giảm, sự diệt vong của GOYIM. Sức mạnh của chúng ta là sự thiếu hụt lương thực và sự yếu kém về thể chất của người lao động v́ bởi tất cả những điều đó hàm ư rằng anh ta là nô lệ của ư chí của chúng ta, và anh ta sẽ không t́m thấy trong chính quyền của ḿnh sức mạnh và năng lực để chống lại ư muốn của chúng ta. Sự đói khát tạo ra quyền có vốn để cai trị công nhân một cách chắc chắn hơn là nó đă được trao cho tầng lớp quư tộc bởi thẩm quyền pháp lư của các vị vua.

 

Nhu cầu, sự ghen tị và hận thù nảy sinh, chúng ta sẽ di chuyển những con quái vật và tay chúng ta sẽ quét sạch tất cả những ai cản trở chúng ta trên con đường của chúng ta.

 

Khi giờ tấn công Chúa Chủ Tịch của chúng ta trên toàn thế giới được vương miện, chính những bàn tay này sẽ cuốn trôi mọi thứ có thể là một trở ngại cho nó.

 

Goyim đă mất thói quen suy nghĩ trừ khi được gợi ư bởi những gợi ư của các chuyên gia của chúng tôi. Do đó họ không thấy sự cần thiết cấp bách của những ǵ chúng ta, khi mà vương quốc của chúng ta đến, sẽ phải chấp nhận ngay, đó là điều cần thiết để dạy trong các trường quốc gia một trong những kiến ​​thức đơn giản, thực sự, cơ sở của tất cả kiến ​​thức - kiến ​​thức Cấu trúc của cuộc sống con người, của sự tồn tại xă hội, đ̣i hỏi sự phân chia lao động, và do đó phân chia nam giới thành các lớp và điều kiện. Điều quan trọng là tất cả mọi người phải biết rằng do sự khác biệt trong các đối tượng của hoạt động của con người th́ không thể có bất kỳ sự b́nh đẳng nào, rằng người đó bởi bất kỳ hành động nào của sự thỏa hiệp của ḿnh cả lớp cũng không thể chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật với anh ta chỉ ảnh hưởng đến ai Danh dự của ḿnh.

 

Sự hiểu biết đúng đắn về cấu trúc xă hội, vào những bí mật mà chúng ta không thừa nhận là goyim, sẽ chứng minh cho tất cả mọi người rằng các vị trí và công việc phải được giữ trong một ṿng tṛn nhất định, để chúng không trở thành nguồn gốc của sự đau khổ của con người, Phát sinh từ một nền giáo dục không tương ứng với công việc mà cá nhân được kêu gọi làm.

 

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về hiểu biết này, các dân tộc sẽ tự nguyện chấp nhận và chấp nhận những chức vụ được chỉ định trong Nhà nước. Trong kiến ​​thức hiện tại và hướng chúng ta đă phát triển cho con người, mù quáng tin tưởng vào những thứ in ấn, yêu mến - nhờ những gợi ư nhằm lừa dối và vô minh của chính ḿnh - mù quáng mù quáng đối với tất cả các điều kiện mà nó tự nhận thấy ở trên, V́ nó không hiểu được ư nghĩa của tầng lớp và t́nh trạng.

 

Niềm hận thù này sẽ tiếp tục được phóng to bởi những ảnh hưởng của một cuộc khủng hoảng kinh tế, nó sẽ ngừng các giao dịch trên các sàn giao dịch và làm cho ngành công nghiệp bế tắc. Chúng ta sẽ tạo ra tất cả trong tay của chúng ta, một cuộc khủng hoảng kinh tế phổ quát, theo đó chúng ta sẽ ném đi những con đường đồng bộ của công nhân đồng thời ở tất cả các nước châu Âu. Những đám đông này sẽ vội vă vui vẻ đổ máu của những người mà theo sự đơn giản của sự thiếu hiểu biết của họ, họ đă ghen tị với những cái nôi, và tài sản của họ sẽ có thể cướp bóc.

 

"Của chúng ta" họ sẽ không đụng, bởi v́ thời điểm tấn công sẽ được chúng tôi biết đến và chúng ta sẽ có những biện pháp để bảo vệ chúng ta.

 

Chúng tôi đă chứng minh rằng tiến bộ sẽ mang lại cho tất cả các goyim chủ quyền của lư trí. Chế độ độc tài của chúng ta sẽ chính xác là vậy; V́ nó sẽ biết bằng cách nào bởi những sự khôn ngoan khôn ngoan để làm tràn trề tất cả những bất ổn, để đánh lừa chủ nghĩa tự do khỏi tất cả các thể chế.

 

Khi dân chúng thấy rằng tất cả các loại nhượng bộ và sự ân xá được mang lại cho nhân danh tự do, nó tự nghĩ là chúa tể chủ quyền và đă đi đến quyền lực, nhưng, tự nhiên, giống như mọi người mù khác, nó đă đến Một loạt các chướng ngại vật, nó đă vội vă đi hướng dẫn, nó chưa bao giờ có ư trở về trạng thái cũ và nó đă đặt ra quyền lực toàn quyền của nó dưới chân chúng ta. Hăy nhớ cuộc Cách mạng Pháp, mà chính chúng ta đă đặt tên cho "Đại"; Những bí mật của sự chuẩn bị của nó đă được biết đến với chúng ta bởi v́ nó hoàn toàn là công việc của bàn tay chúng ta.

 

Kể từ đó, chúng ta đă dẫn dắt dân chúng khỏi sự mất phương hướng đến người khác, để rồi cuối cùng họ cũng quay lưng lại với chúng ta để ủng hộ Vua-Đế Thích máu Zion mà chúng ta đang chuẩn bị cho thế giới.

 

Vào thời điểm hiện tại, chúng ta, như một lực lượng quốc tế, bất khả chiến bại, bởi v́ nếu bị tấn công bởi một số chúng ta được hỗ trợ bởi các quốc gia khác. Đó là sự tàn ác không đáy của những người goyim, những người thu thập dữ liệu trên bụng của họ để buộc, nhưng tàn nhẫn về phía điểm yếu, không quan tâm đến những sai sót và thích thú với những tội ác, không sẵn ḷng chịu đựng những mâu thuẫn của một hệ thống xă hội tự do nhưng phải chịu đựng tử v́ đạo Một chế độ độc tài đậm - đó là những phẩm chất giúp chúng ta độc lập. Từ các nhà lănh đạo độc tài của thời đại ngày nay, các dân tộc goyim phải chịu đựng kiên nhẫn và chịu đựng những lạm dụng như đối với ít nhất là họ sẽ bị chặt đầu hai mươi vị vua.

 

Giải thích về hiện tượng này là ǵ, sự không liên quan ṭ ṃ của quần chúng trong thái độ của họ đối với những ǵ có vẻ như là các sự kiện có cùng thứ tự? Điều này được giải thích bởi thực tế là các nhà độc tài này th́ thầm với các dân tộc thông qua các đại lư của họ rằng thông qua những hành động lạm dụng họ đang gây ra thiệt hại cho các quốc gia có mục đích cao nhất - để bảo vệ phúc lợi của các dân tộc, t́nh huynh đệ quốc tế của tất cả họ, sự đoàn kết và B́nh đẳng về quyền. Đương nhiên họ không nói với các dân tộc rằng sự thống nhất này phải được hoàn thành chỉ dưới sự cai trị của chúng tôi.

 

Và do đó mọi người lên án người ngay thẳng và trừng trị những kẻ có tội, và thuyết phục ngày càng nhiều rằng nó có thể làm bất cứ điều ǵ nó muốn. Nhờ trạng thái của sự việc mà mọi người đang phá hủy mọi loại ổn định và gây ra rối loạn ở từng bước.

 

Từ "tự do" đưa ra các cộng đồng nam giới để chống lại mọi loại tṛ hề, chống lại mọi loại thẩm quyền, thậm chí chống lại Thiên Chúa và các luật lệ tự nhiên. V́ lư do này, khi chúng ta bước vào vương quốc của chúng ta, chúng ta sẽ phải xóa bỏ từ ngữ này của từ lexicon của cuộc đời như là một nguyên lư bạo lực biến quái vật thành những con quái vật khát máu. Những con thú, đúng là, ngủ lại mỗi lần khi chúng say nát máu, và vào những thời điểm đó có thể dễ dàng bị riveted vào chuỗi của chúng.

 

 

QUY CHUẨN 4

 

Mọi nước cộng ḥa đều trải qua nhiều giai đoạn. Việc đầu tiên trong số này bao gồm trong những ngày đầu của điên cuồng tấn công bởi những đám đông mù quáng, ném và ở đó, phải và trái; Thứ hai là sự mờ nhục, từ đó là sự bất chính của giới sinh, và điều đó chắc chắn dẫn đến sự chuyên chế - không c̣n hợp pháp và công khai nữa, và do đó chịu ảnh hưởng của chế độ độc tài, nhưng cũng vô h́nh và bí mật giấu kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chuyên chế trong tay của một tổ chức bí mật nào đó Những người khác, hành động của họ là vô đạo đức hơn bởi v́ nó hoạt động phía sau màn h́nh, đằng sau lưng của tất cả các loại đại lư, sự thay đổi của người mà không chỉ không ảnh hưởng xấu đến thực sự hỗ trợ lực lượng bí mật bằng cách tiết kiệm nó, nhờ những thay đổi liên tục, Từ sự cần thiết của việc sử dụng các nguồn lực của ḿnh vào việc khen thưởng các dịch vụ lâu dài.

 

Ai và cái ǵ đang ở trong t́nh trạng lật đổ một lực lượng vô h́nh? Và đây chính xác là sức mạnh của chúng ta. Gạch người ngoại lai mù quáng phục vụ như một màn h́nh cho chúng ta và các đồ vật của chúng ta, nhưng kế hoạch hành động của lực lượng chúng ta, thậm chí cả nơi trú ngụ của nó, vẫn c̣n cho cả người và bí ẩn.

 

Nhưng ngay cả tự do cũng có thể là vô hại và có chỗ đứng trong nền kinh tế nhà nước mà không gây tổn thương cho phúc lợi của các dân tộc nếu nó dựa trên niềm tin của Thiên Chúa , về t́nh huynh đệ của nhân loại, không liên quan đến quan niệm b́nh đẳng, đó là Tiêu cực bởi chính những luật tạo ra, v́ họ đă thiết lập sự phụ thuộc.

 

Với niềm tin như thế này, một dân tộc có thể bị chi phối bởi sự nhiệt t́nh của các giáo xứ, và sẽ bước đi trọn vẹn và khiêm tốn dưới bàn tay hướng dẫn của vị mục sư tâm linh của nó, đưa ra các định hướng của Thiên Chúa trên trần gian. Đó là lư do tại sao chúng ta không thể làm suy yếu toàn bộ đức tin, phá bỏ được tâm trí của thần đèn, chính là nguyên tắc của Thiên Chúa đứng đầu và tinh thần, và đưa ra các phép toán số học và nhu cầu vật chất của nó.

 

Để cho thời gian goyim suy nghĩ và chú ư, tâm trí của họ phải hướng về ngành công nghiệp và thương mại. V́ vậy, tất cả các quốc gia sẽ bị nuốt chửng theo đuổi để đạt được và trong cuộc đua v́ nó sẽ không ghi nhận của kẻ thù chung của họ. Nhưng một lần nữa, để tự do có thể phân hủy và hủy hoại các cộng đồng của goyim, chúng ta phải đặt nền công nghiệp trên cơ sở suy đoán; Kết quả của việc này là những ǵ mà ngành công nghiệp thu hồi đất sẽ trượt qua tay và chuyển sang đầu cơ, nghĩa là, đối với các lớp học của chúng tôi.

 

Cuộc đấu tranh mănh liệt cho sự vượt trội và những cú sốc đối với cuộc sống kinh tế sẽ tạo ra, đă, đă tạo ra những cộng đồng không biết đến, lạnh lùng và vô cảm. Những cộng đồng như vậy sẽ thúc đẩy một sự ghét bỏ mạnh mẽ đối với chính trị và tôn giáo cao hơn. Hướng dẫn duy nhất của họ là đạt được, đó là vàng, mà họ sẽ dựng thành một nền văn hóa thực sự, v́ lợi ích của những thú vui vật chất mà nó có thể cung cấp. Sau đó, giờ sẽ xảy ra khi mà không phải để đạt được điều tốt đẹp, thậm chí không giành được sự giàu có, mà chỉ v́ thù hận đối với những người có đặc quyền, tầng lớp thấp hơn của goyim sẽ theo đuổi chúng ta chống lại các đối thủ của chúng ta về quyền lực, các nhà trí thức Các goyim.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 5

 

H́nh thức quản trị hành chính nào có thể được trao cho các cộng đồng tham nhũng đă xâm nhập vào mọi nơi; Các cộng đồng nơi mà sự giàu có chỉ đạt được bởi các chiến thuật bất ngờ thông minh của thủ đoạn lừa đảo; Nơi nương rẫy; Nơi đạo đức được duy tŕ bằng các biện pháp h́nh sự và luật khắc nghiệt nhưng không phải bằng các nguyên tắc được chấp nhận tự nguyện; Nơi mà những cảm xúc đối với đức tin và đất nước bị xóa bỏ bởi những niềm xác tín toàn cầu? H́nh thức quy tắc nào sẽ được trao cho những cộng đồng này nếu không phải là chủ nghĩa chế độ mà tôi sẽ miêu tả cho bạn sau này?

 

Chúng ta sẽ tạo ra một sự tập trung mạnh mẽ hơn của chính phủ để nắm chặt tay chúng ta trong tất cả các lực lượng của cộng đồng. Chúng ta sẽ điều chỉnh cơ học tất cả các hành động của đời sống chính trị của các đối tượng theo luật mới. Những đạo luật này sẽ thu hẹp lại tất cả những sự ân xá và quyền tự do đă được phép của goyim cho phép, và vương quốc của chúng ta sẽ được phân biệt bởi một chế độ chuyên quyền có tỷ lệ tuyệt vời như vậy là ở bất cứ thời điểm nào và ở mọi nơi có thể lau sạch bất kỳ Goyim người phản đối chúng ta bằng hành động hay lời nói. Chúng ta sẽ được nói rằng một chế độ chuyên quyền như tôi nói về nó không phù hợp với sự tiến bộ của những ngày này, nhưng tôi sẽ chứng minh với bạn rằng đó là.

 

Trong những thời kỳ này, khi các dân tộc nh́n các vị vua trên ngai của họ như một biểu hiện tinh khiết của ư muốn của Thiên Chúa , họ đă đưa ra không có tiếng thề với quyền lực hèn mọn của các vị vua, nhưng từ ngày chúng tôi thề trong tâm trí họ về quan niệm của họ Quyền bắt đầu coi những người cư ngụ của ngai vàng là những người b́nh thường. Sự thiêng liêng của Đấng Xức Dầu của Đức Chúa Trời đă từ đầu các vua đến trước mắt dân chúng, và khi chúng tôi cướp lấy họ v́ đức tin của họ nơi Thiên Chúa, sức mạnh quyền lực đă bị ném xuống đường phố vào nơi công cộng và bị bắt giữ bởi chúng tôi.

 

Hơn nữa, nghệ thuật chỉ đạo quần chúng và cá nhân bằng cách sử dụng lư thuyết thao tác khéo léo và sử dụng lời nói, bằng các quy tắc chung của cuộc sống và tất cả các loại quirks khác, trong tất cả những ǵ goyim hiểu không có ǵ, cũng thuộc về các chuyên gia trong bộ năo hành chính của chúng ta. Dựa vào phân tích, quan sát, về tính tinh vi, trong loại kỹ năng này chúng ta không có đối thủ, hơn bất cứ ǵ chúng ta có trong việc lập kế hoạch hành động chính trị và đoàn kết.

 

Về mặt này, các tu sĩ ḍng Tên chỉ có thể so sánh với chúng ta, nhưng chúng ta đă tạo ra một cái ǵ đó để làm mất uy tín trong mắt những đám đông không suy nghĩ như một tổ chức công khai, trong khi bản thân chúng ta vẫn giữ tổ chức bí mật của chúng ta trong bóng râm. Tuy nhiên, có lẽ cả thế giới đều là chủ quyền của nó, cho dù là người đứng đầu Công giáo hay vị hoàng đế của chúng ta là máu Zion! Nhưng đối với chúng tôi, Dân tộc Chosen, nó là một vấn đề không quan tâm.

 

Trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể thành công trong việc liên kết với GOYIM trên toàn thế giới, nhưng từ sự nguy hiểm này, chúng ta được bảo vệ bởi sự bất ḥa giữa những người có gốc rễ sâu xa đến nỗi họ không thể nào bị bẻ găy. Chúng ta đă thiết lập một cuộc đối đầu giữa cá nhân và quốc gia về các hận thù goyim, tôn giáo và chủng tộc, mà chúng ta đă tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt 20 thế kỷ qua.

 

Đó là lư do tại sao không có một Nhà nước nào có thể nhận được sự hỗ trợ nếu muốn nâng cao cánh tay của ḿnh, v́ mỗi người trong số họ phải ghi nhớ rằng bất kỳ thỏa thuận nào đối với chúng tôi sẽ không có lợi cho chính họ. Chúng tôi quá mạnh - không có kết thúc với quyền lực của chúng tôi. Các quốc gia không thể đi đến một thoả thuận cá nhân không đáng kể mà không có sự trợ giúp của chúng ta một cách bí mật.

 

Per Me reges regnant. "Bởi Ta là Đấng cai trị." Và đă được các vị tiên tri nói bởi chính Thiên Chúa đă chọn chúng ta để cai trị toàn trái đất. Thiên Chúa đă ban cho chúng ta một thiên tài để chúng ta có thể ngang bằng với nhiệm vụ của chúng ta. Là thiên tài trong trại đối lập nó sẽ vẫn chiến đấu chống lại chúng ta, nhưng ngay cả khi một người mới đến không phải là trận đấu của người lập lập cũ, Cuộc đấu tranh sẽ tàn nhẫn giữa chúng ta, một cuộc chiến như thế giới chưa bao giờ nh́n thấy. Aye, và thiên tài về phía họ đă đến quá trễ.

 

Tất cả các bánh xe của máy móc của tất cả các quốc gia đi bằng sức mạnh của động cơ, nằm trong tay của chúng ta, và động cơ của máy móc của Nhà nước là - Vàng. Khoa học về kinh tế chính trị phát minh ra bởi các bậc trưởng lăo đă học hỏi từ lâu đă cho uy tín của hoàng gia về vốn.

 

Vốn, nếu nó là hợp tác không bị rắc rối, phải được tự do thành lập ngành độc quyền về công nghiệp và thương mại; Điều này đă được thực hiện bằng một bàn tay không nh́n thấy ở tất cả các khu vực trên thế giới. Tự do này sẽ cho lực lượng chính trị cho những người tham gia vào ngành công nghiệp, và điều đó sẽ giúp đàn áp người dân. Ngày nay, điều quan trọng hơn là giải giáp các dân tộc hơn là đưa họ vào chiến tranh; Quan trọng hơn để sử dụng cho lợi thế của chúng tôi những niềm đam mê đă bốc cháy hơn để ngập lửa của họ; Quan trọng hơn để bắt kịp và giải thích các ư tưởng của người khác để phù hợp với ḿnh hơn là để diệt trừ chúng.

 

Đối tượng chính của ban giám đốc của chúng tôi bao gồm: làm suy nhược tâm trí công cộng bằng những lời chỉ trích; Để dẫn nó đi từ phản xạ nghiêm trọng tính để kích thích sự phản kháng; Để làm sao lăng lực lượng của tâm đối với một cuộc chiến tranh giả dối của hùng biện trống rỗng.

 

Ở mọi lứa tuổi, các dân tộc trên thế giới, b́nh đẳng với các cá nhân, đă chấp nhận lời nói cho hành động v́ họ hài ḷng với một chương tŕnh và hiếm khi dừng lại để lưu ư, ở nơi công cộng, liệu những lời hứa có được thực hiện hay không. V́ vậy, chúng ta sẽ thiết lập các cơ sở cho thấy rằng sẽ cung cấp bằng chứng hùng hồn về lợi ích của họ để tiến bộ. Chúng ta sẽ tự cho phép bản thân cái tự nhận thức tự do của tất cả các bên trên tất cả các hướng, và chúng ta sẽ cho rằng cái thân thể đó bằng giọng nói với những kẻ diễn thuyết, những người sẽ nói nhiều đến nỗi họ sẽ cạn kiệt sự kiên nhẫn của người nghe và gây ra một sự chán chường của lời nói.

 

Để đưa ư kiến ​​công chúng vào tay chúng ta, chúng ta phải đưa nó vào trạng thái hoang mang bằng cách biểu lộ từ tất cả các bên đến nhiều ư kiến ​​mâu thuẫn và trong một khoảng thời gian đủ để làm cho goyim mất đầu trong mê cung và Đến để thấy rằng điều tốt nhất là không có bất kỳ ư kiến ​​của bất kỳ h́nh thức trong vấn đề chính trị, mà không phải là cho công chúng để hiểu, bởi v́ họ chỉ được hiểu biết bởi những người hướng dẫn công chúng. Đây là bí mật đầu tiên.

 

Thứ hai bí mật cần thiết cho sự thành công của chính phủ của chúng tôi bao gồm trong những điều sau đây:

Để nhân lên đến mức độ quốc gia thất bại, thói quen, đam mê, điều kiện của cuộc sống dân sự, sẽ không ai có thể biết được anh ta đang ở đâu trong sự hỗn loạn kết quả, để cho người dân kết quả sẽ không hiểu nhau. Biện pháp này cũng sẽ phục vụ chúng ta theo một cách khác là gieo mâu thuẫn trong tất cả các bên, lật đổ tất cả các lực lượng tập thể mà chúng ta vẫn không muốn tŕnh cho chúng ta, và để ngăn cản bất cứ sáng kiến ​​cá nhân nào có thể gây bất lợi cho mối quan hệ của chúng ta.

 

Không có ǵ nguy hiểm hơn sáng kiến ​​cá nhân; Nếu nó có thiên tài đằng sau nó, sáng kiến ​​như vậy có thể làm nhiều hơn là có thể được thực hiện bởi hàng triệu người trong số những người mà chúng tôi đă gieo sự bất công. Chúng ta cần phải hướng sự giáo dục của các cộng đồng Goyim rằng bất cứ khi nào họ có vấn đề đ̣i hỏi sự chủ động, họ có thể bỏ tay vào sự tuyệt vọng. Các căng thẳng mà kết quả từ tự do hành động saps các lực lượng khi nó đáp ứng với sự tự do của người khác.

 

Từ sự va chạm này phát sinh những cú sốc đạo đức nghiêm trọng, những sự chệch hướng, thất bại. Bằng tất cả những phương tiện này, chúng ta sẽ làm cho goyim bị buộc phải đưa ra sức mạnh quốc tế về bản chất mà theo vị trí của nó sẽ giúp chúng ta không có bạo lực dần dần để hấp thụ tất cả các lực lượng Nhà nước trên thế giới và h́nh thành Super- Chính quyền.

 

Thay cho các nhà cai trị của ngày hôm nay, chúng ta sẽ thành lập một tên cướp biển được gọi là Cơ quan Quản lư Siêu chính phủ. Bàn tay của nó sẽ vươn tới mọi hướng như cạo mủ và tổ chức của nó sẽ có những không gian khổng lồ như vậy mà nó không thể không đánh bại tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

PHỤ LỤC SỐ 6

 

Chúng ta sẽ sớm bắt đầu thiết lập độc quyền to lớn, các hồ chứa giàu có khổng lồ, mà ngay cả những may mắn lớn của goyim sẽ phụ thuộc đến mức chúng sẽ đi xuống đáy cùng với sự tín nhiệm của các quốc gia vào ngày sau khi xảy ra cuộc xung đột chính trị ... Các bạn ở đây có ai là nhà kinh tế học, chỉ cần đánh vào ước tính tầm quan trọng của sự kết hợp này!

 

Trong mọi cách có thể chúng ta phải phát triển tầm quan trọng của Chính phủ Siêu của chúng tôi bằng cách đại diện cho nó như là Người bảo vệ và ân nhân của tất cả những người tự nguyện tŕnh cho chúng ta.

 

Tầng lớp quư tộc của goyim như một lực lượng chính trị, đă chết - chúng ta không cần phải tính đến; Nhưng với tư cách là chủ sở hữu đất, họ vẫn có thể gây hại cho chúng tôi v́ thực tế họ đang tự cung cấp các nguồn lực mà họ đang sống. V́ vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải trả giá bằng cách lấy đi đất của họ. Mục tiêu này sẽ đạt được tốt nhất bằng cách tăng gánh nặng lên tài sản trên đất - trong việc xếp dỡ các khoản nợ. Những biện pháp này sẽ kiểm tra việc giữ đất và giữ nó trong t́nh trạng khiêm tốn và không điều kiện. Các quư bà của goyim,

 

Đồng thời chúng ta cần phải bảo vệ thương mại và công nghiệp một cách mạnh mẽ, nhưng, trước hết là đầu cơ, một phần do đó tạo ra sự phản đối đối với ngành công nghiệp; Nếu không có ngành đầu cơ sẽ tăng vốn trong tay tư nhân và sẽ phục vụ cho việc khôi phục nông nghiệp bằng cách giải phóng đất đai khỏi nợ nần cho các ngân hàng đất đai. Điều chúng tôi muốn là ngành công nghiệp sẽ rút khỏi đất cả lao động và vốn, và bằng cách chuyển giao đầu cơ vào tay chúng tôi tất cả tiền của thế giới, và do đó ném tất cả các goyim vào hàng ngũ giai cấp vô sản. Sau đó, goyim sẽ cúi đầu trước chúng ta, nếu không có lư do nào khác mà là để có được quyền tồn tại.

 

Để hoàn thành sự tàn phá của ngành công nghiệp của goyim, chúng tôi sẽ mang đến sự hỗ trợ của đầu cơ sang trọng mà chúng tôi đă phát triển trong số các goyim, đó là nhu cầu tham lam cho nhu cầu sang trọng mà nuốt tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ nâng cao tỷ lệ tiền công, tuy nhiên sẽ không đem lại lợi ích ǵ cho người lao động, v́ đồng thời chúng ta sẽ làm tăng giá các thứ cần thiết đầu tiên của cuộc sống, cho rằng nó phát sinh từ sự suy giảm của nông nghiệp Và chăn nuôi gia súc.

 

Chúng ta sẽ làm suy yếu các nguồn sản xuất nghệ thuật và sâu sắc, bằng cách quen các công nhân với t́nh trạng vô chính phủ và say rượu và sát cánh cùng mọi biện pháp để tống khứ khỏi mặt đất tất cả các lực lượng giáo dục của goyim. Để ư nghĩa thật sự của sự việc có thể không tấn công goyim trước thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ che giấu nó theo một mong muốn được cho là phục vụ cho tầng lớp lao động và các nguyên tắc vĩ đại của nền kinh tế chính trị mà theo đó các học thuyết kinh tế của chúng ta đang thực hiện một tuyên truyền tràn đầy năng lượng.

 

 

PROTOCOL số 7

 

Việc tăng cường vũ khí, tăng lực lượng cảnh sát - đều là điều cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch nói trên. Những ǵ chúng ta phải làm là ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ngoài bản thân chúng ta, chỉ có quần chúng của giai cấp vô sản, một vài triệu phú cống hiến cho lợi ích của chúng ta, là cảnh sát và quân đội.

 

Trên khắp châu Âu và qua các mối quan hệ với châu Âu, ở các châu lục khác, chúng ta phải tạo ra các men, sự bất ḥa và thù địch. Ở đó chúng ta có được lợi thế gấp đôi. Trước tiên, chúng tôi kiểm tra tất cả các quốc gia, v́ họ sẽ biết rằng chúng tôi có quyền lực bất cứ khi nào chúng tôi muốn tạo rối loạn hoặc để khôi phục lại trật tự. Tất cả những quốc gia này đă quen với việc nh́n thấy chúng ta trong lực lượng ép buộc không thể thiếu.

 

Ở vị trí thứ hai, bởi những mưu đồ của chúng ta, chúng ta sẽ rối lên tất cả các chủ đề mà chúng ta đă trải qua trong các tủ của tất cả các quốc gia thông qua các chính trị, bởi các hiệp định kinh tế, hoặc nghĩa vụ cho vay. Để thành công trong việc này, chúng ta phải sử dụng sự thông minh và thâm nhập trong đàm phán và thoả thuận, nhưng đối với cái được gọi là "ngôn ngữ chính thức", chúng ta sẽ giữ chiến thuật ngược lại và đảm bảo sự trung thực và tuân thủ.

 

Bằng cách này, các dân tộc và các chính phủ của goyim, những người mà chúng tôi đă chỉ dạy nh́n bên ngoài bất cứ điều ǵ chúng tôi đưa ra để thông báo, sẽ vẫn tiếp tục chấp nhận chúng tôi như là các ân nhân và người cứu rỗi của loài người. Chúng ta phải ở trong vị trí để đáp ứng mọi hành động chống đối của chiến tranh với các nước láng giềng của nước đó dám phản đối chúng ta; Nhưng nếu các nước láng giềng này cũng liên doanh với nhau để chống lại chúng ta, th́ chúng ta phải chống lại cuộc chiến tranh phổ quát.

 

Yếu tố nguyên tắc của thành công trong chính trị là bí mật của các cam kết; Từ không nên đồng ư với hành động của nhà ngoại giao.

 

Chúng ta phải bắt buộc các chính phủ của goyim phải hành động theo hướng được ưa chuộng bởi kế hoạch đă được nhiều người biết đến của chúng ta, đang tiến tới sự hoàn thành mong muốn, bởi những ǵ chúng ta sẽ đại diện là ư kiến ​​công chúng, được chúng tôi thông báo một cách bí mật thông qua các phương tiện mà được gọi là " Quyền lực "- báo chí, trong đó, với một vài ngoại lệ có thể bị bỏ qua, đă hoàn toàn nằm trong tay của chúng tôi.

 

Nói cách khác, để tổng hợp hệ thống của chúng tôi để giữ cho các chính phủ của goyim ở châu Âu kiểm tra, chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh của chúng tôi cho một trong số họ bằng nỗ lực khủng bố và với tất cả mọi người, nếu chúng ta cho phép khả năng một sự gia tăng chung chống lại chúng tôi, chúng tôi Sẽ phản ứng bằng khẩu súng Mỹ của Trung Quốc Nhật Bản.

 

 

PHỤ LỤC SỐ số 8

 

Chúng ta phải tự trang bị cho ḿnh tất cả vũ khí mà đối thủ của chúng ta có thể sử dụng để chống lại chúng ta. Chúng ta phải t́m ra những cách diễn đạt tốt nhất và những điểm sai trái của từ điển của luật pháp đối với những trường hợp chúng ta sẽ phải đưa ra các phán đoán có vẻ như táo bạo và bất công, v́ điều quan trọng là nên đưa ra các nghị quyết này Trong những cách diễn đạt có vẻ như là những nguyên tắc luân lư cao quư nhất được đưa vào h́nh thức pháp lư.

 

Ban giám đốc của chúng tôi phải bao quanh ḿnh với tất cả các lực lượng của nền văn minh trong đó nó sẽ phải làm việc. Nó sẽ bao quanh ḿnh với các nhà báo, các nhà thực hành pháp luật, các nhà quản lư, các nhà ngoại giao, và cuối cùng, với những người được chuẩn bị bởi một chương tŕnh đào tạo siêu giáo dục đặc biệt trong các trường học đặc biệt của chúng tôi. Những người này sẽ nhận thức được tất cả các bí mật của cấu trúc xă hội, họ sẽ biết tất cả các ngôn ngữ có thể được tạo thành bởi bảng chữ cái chính trị và chữ; Họ sẽ được làm quen với toàn bộ dưới của bản chất con người, với tất cả các hợp chất nhạy cảm của nó trên đó họ sẽ phải chơi.

 

Những hợp âm này là tâm trí của goyim, xu hướng, khiếm khuyết, tật xấu và phẩm chất của chúng, đặc điểm của các lớp học và điều kiện. Không cần phải nói rằng các trợ lư tài năng của người mà tôi nói chuyện sẽ không được lấy từ những người goyim, những người quen với việc thực hiện công việc hành chính của họ mà không để cho ḿnh rắc rối để suy nghĩ mục đích của nó là ǵ, và không bao giờ xem xét nó là ǵ cần thiết cho. Các quản trị viên của các giấy tờ goyim kư mà không đọc chúng, và chúng phục vụ cho một trong những lư do lính đánh thuê hoặc từ tham vọng.

 

Chúng ta sẽ bao vây chính phủ của chúng ta với cả thế giới của các nhà kinh tế. Đó là lư do tại sao khoa học kinh tế h́nh thành chủ đề chính của giáo huấn cho người Do Thái. Xung quanh chúng ta sẽ là một cḥm sao của ngân hàng, nhà công nghiệp, tư bản và - chủ yếu - các nhà triệu phú, bởi v́ trong thực chất tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết bằng câu hỏi số liệu.

 

Trong một thời gian, cho đến khi sẽ không c̣n bất cứ nguy cơ nào trong việc ủy ​​thác các vị trí có trách nhiệm trong các tiểu bang của chúng tôi cho anh em chúng ta-Do Thái, chúng ta sẽ đặt chúng vào tay những người có quá khứ và danh tiếng như vậy giữa họ và người dân nằm trong vực thẳm, Những người, trong trường hợp không vâng lệnh hướng dẫn của chúng tôi, phải đối mặt với cáo buộc h́nh sự hoặc biến mất - điều này để giúp họ bảo vệ mối quan tâm của chúng tôi đối với lần thở gấp cuối cùng của họ.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 9

 

Khi áp dụng các nguyên tắc của chúng tôi, hăy chú ư đến đặc điểm của người dân ở nước bạn sinh sống và hành động; Một ứng dụng chung, giống nhau của chúng, cho đến khi người ta được giáo dục lại theo mô h́nh của chúng ta, th́ không thể thành công. Nhưng bằng cách thận trọng tiếp cận ứng dụng của họ, bạn sẽ thấy rằng không một thập kỷ sẽ vượt qua trước khi nhân vật cứng đầu nhất sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ thêm một người mới vào hàng ngũ những người đă bị chinh phục bởi chúng tôi.

 

Những lời của người tự do, có hiệu lực khi những lời của khẩu hiệu Masonic của chúng ta, như "Tự do, B́nh đẳng, T́nh huynh đệ", khi chúng ta bước vào vương quốc của chúng ta, sẽ được thay đổi bởi chúng ta thành những từ không c̣n là một từ chỉ, nhưng chỉ Một biểu hiện của chủ nghĩa lư tưởng, cụ thể là: "Quyền tự do, nghĩa vụ b́nh đẳng, lư tưởng của t́nh anh em". Đó là cách chúng ta sẽ đặt nó - và v́ vậy chúng ta sẽ bắt ḅ bằng sừng - thực tế chúng ta đă quét sạch tất cả các loại luật trừ chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn c̣n rất nhiều thứ.

 

Ngày nay, nếu bất kỳ quốc gia nào phản đối chúng tôi, đó chỉ là h́nh thức chuyên nghiệp theo quyết định của chúng tôi và theo hướng của chúng tôi, v́ chủ nghĩa chống Do thái của họ là điều tất yếu cho chúng tôi để quản lư các anh em nhỏ của chúng ta. Tôi sẽ không giải thích thêm, v́ vấn đề này đă trở thành chủ đề của các cuộc thảo luận lặp lại giữa chúng ta.

 

Đối với chúng tôi không có séc để hạn chế phạm vi hoạt động của chúng tôi. Chính phủ siêu của chúng tôi tồn tại trong các điều kiện pháp lư ngoài pháp luật, được mô tả trong thuật ngữ được chấp nhận bởi từ mạnh mẽ và có thể cưỡng chế - Chế độ độc tài. Tôi có quyền nói với bạn một lương tâm rơ ràng rằng vào đúng lúc chúng tôi, những người cho phép luật pháp, sẽ thi hành bản án và h́nh phạt; Chúng ta sẽ giết và chúng ta sẽ tha thứ; Chúng tôi, với tư cách là người đứng đầu quân đội của chúng tôi, được đặt trên cỗ xe của người lănh đạo. Chúng tôi cai trị bằng sức mạnh của ư chí, bởi v́ trong tay chúng tôi là những mảnh vỡ của một bữa tiệc mạnh mẽ một lần, bây giờ đă bị chúng tôi đánh bại. Và những vũ khí trong tay chúng ta là những tham vọng vô hạn, đốt cháy ḷng tham, sự báo thù tàn nhẫn, hận thù và ác mộng.

 

Đó là từ chúng tôi rằng tất cả các-engulfing khủng bố tiến hành. Chúng tôi có những người phục vụ mọi ư kiến, về tất cả các giáo lư, phục hồi các chế độ quân chủ, dân quân, xă hội, cộng sản, và những người mơ mộng không tưởng của mọi loại. Chúng tôi đă khai thác tất cả các nhiệm vụ: mỗi người trong số họ trên tài khoản của riêng ḿnh là nhàm chán tại cuối tàn dư của thẩm quyền, là phấn đấu để lật đổ tất cả các mẫu đơn đặt hàng được thành lập. Bằng những hành động này tất cả các quốc gia đang bị tra tấn; Họ kêu gọi yên b́nh, sẵn sàng hy sinh v́ ḥa b́nh: nhưng chúng tôi sẽ không cho họ ḥa b́nh cho đến khi họ công khai thừa nhận chính phủ quốc tế của chúng tôi, và với sự phục tùng.

 

Người dân đă nêu lên một tiếng la hét về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề Chủ nghĩa xă hội theo một thỏa thuận quốc tế. Chia thành các phần nhỏ lẻ đă đưa chúng vào tay chúng ta, v́, để tiến hành một cuộc tranh luận tranh đấu, ta phải có tiền, và số tiền đó nằm trong tay chúng ta.

 

Chúng ta có thể có lư do để bắt một mối liên kết giữa lực lượng "nh́n thấy rơ" của các vị vua goy trên ngai và lực lượng "mù quáng" của lũ quỷ, nhưng chúng tôi đă thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết chống lại bất kỳ khả năng như vậy; Giữa một và một lực lượng khác chúng ta đă dựng lên một bức tường thành trong h́nh dạng của một sự khủng bố lẫn nhau giữa chúng. Bằng cách này, lực lượng mù của người dân vẫn là sự hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi, và chúng tôi, sẽ cung cấp cho họ một nhà lănh đạo và, dĩ ​​nhiên, hướng họ dọc theo con đường dẫn tới mục tiêu của chúng tôi.

 

Để tay người mù có thể không thoát khỏi tay hướng dẫn của chúng ta, chúng ta phải ngay bây giờ và sau đó đi vào sự hiệp thông gần gũi với nó, nếu không thực sự trực tiếp, bất cứ lúc nào qua một số người đáng tin cậy nhất của anh em chúng ta. Khi chúng ta được công nhận là cơ quan duy nhất, chúng ta sẽ thảo luận với nhân dân một cách cá nhân trên thị trường, và chúng ta sẽ hướng dẫn chúng trong các câu hỏi về chính trị trong những người khôn ngoan như thể biến chúng theo hướng phù hợp với chúng ta.

 

Ai sẽ xác minh những ǵ được giảng dạy trong các trường làng? Nhưng những ǵ một sứ giả của chính phủ hay một vị vua trên ngai vàng của ông ta có thể nói là không thể mà ngay lập tức được biết đến với toàn bộ Nhà nước, v́ nó sẽ được lan truyền bằng tiếng nói của người dân.

 

Để không tiêu diệt các hướng dẫn của goyim trước khi chúng tôi chạm vào chúng bằng đồ thủ công và món ăn tinh vi, và đă nắm giữ các đầu của ḷ xo di chuyển cơ chế của chúng. Những ḷ xo nằm trong một trật tự nghiêm ngặt nhưng chỉ; Chúng ta đă thay thế chúng bằng giấy phép hỗn loạn của chủ nghĩa tự do. Chúng tôi đă có những bàn tay của chúng tôi vào việc quản lư luật, tiến hành bầu cử, vào báo chí, vào tự do của con người, nhưng chủ yếu là vào giáo dục và đào tạo như là những góc của một cuộc sống tự do. Chúng tôi đă đánh lừa, làm hỏng và làm hỏng thanh thiếu niên của goyim bằng cách nuôi chúng theo các nguyên tắc và lư thuyết mà chúng ta biết là sai, mặc dù chúng tôi đă được khắc sâu.

 

Trên các luật hiện tại mà không làm thay đổi nó một cách cơ bản, và chỉ đơn thuần là bóp méo chúng vào mâu thuẫn của các diễn giải, chúng ta đă dựng lên một cái ǵ đó hùng vĩ theo cách của kết quả. Những kết quả này được thể hiện trước tiên trong thực tế là các diễn giải đă che giấu luật pháp; Sau đó họ hoàn toàn giấu chúng khỏi tầm nh́n của chính phủ do không thể thực hiện được bất cứ điều ǵ trong mạng lưới pháp luật rối rắm.

 

Đây là nguồn gốc của lư thuyết, tất nhiên, của trọng tài.

 

Bạn có thể nói goyim sẽ tăng lên trên chúng ta, tay trong tay, nếu họ đoán những ǵ đang xảy ra trước khi thời gian đến; Nhưng ở phương Tây chúng ta lại chống lại một cuộc điều khiển khủng khiếp khủng khiếp như vậy mà những trái tim khổng lồ cạn tiền - các hầm ngầm, metropolitans, những hành lang dưới đất, trước thời điểm đến, sẽ được điều khiển dưới tất cả các thủ đô và từ đâu các thủ đô sẽ được Thổi vào không khí với tất cả các tổ chức của họ và lưu trữ.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 10

 

Hôm nay tôi bắt đầu bằng một sự lặp lại những ǵ tôi đă nói, và tôi cầu xin bạn ghi nhớ rằng các chính phủ và các dân tộc đều có nội dung chính trị với ngoại h́nh bên ngoài. Và thật ra, goyim là ǵ để nhận thức được ư nghĩa cơ bản của sự việc khi các đại diện của họ tận dụng tối đa năng lượng để thưởng thức bản thân?

 

Đối với chính sách của chúng tôi, điều quan trọng nhất cần phải chú ư đến chi tiết này: nó sẽ giúp ích cho chúng ta khi chúng ta xem xét việc phân chia thẩm quyền, tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo (tín ngưỡng), về luật pháp Liên kết, b́nh đẳng trước pháp luật, tính bất khả xâm phạm về tài sản, về nhà ở, về thuế (ư tưởng che giấu thuế), về phản lực của luật pháp.

 

Tất cả những câu hỏi này là như không nên được xúc động trực tiếp và công khai trước người dân. Trong trường hợp không thể chạm vào chúng, chúng không được đặt tên chính xác, nó phải được tuyên bố mà không có sự tŕnh bày chi tiết rằng chúng ta đă thừa nhận các nguyên tắc của luật đương đại. Lư do giữ im lặng trong khía cạnh này là không đặt tên cho một nguyên tắc mà chúng ta để lại cho ḿnh quyền tự do hành động, để thả nó ra khỏi nó mà không thu hút thông báo; Nếu họ đă được tất cả các tên phân loại họ có thể dường như đă được đưa ra.

 

Đám đông ấp ủ một t́nh cảm đặc biệt và sự tôn trọng đối với các thiên tài quyền lực chính trị và chấp nhận mọi hành động bạo lực của họ với phản ứng ngưỡng mộ:

"Rascally, vâng, vâng, đó là một cách tàn nhẫn, nhưng nó là thông minh ... một thủ thuật, nếu bạn thích, nhưng làm thế nào chơi một cách khéo léo, làm thế nào lộng lẫy, những ǵ thiếu thận trọng om ṣm! "

Chúng tôi dựa vào việc thu hút tất cả các quốc gia vào công việc xây dựng cấu trúc cơ bản mới, dự án đă được chúng tôi xây dựng. Đó là lư do tại sao, trước mọi thứ, chúng ta cần phải tự bảo vệ bản thân và giữ cho bản thân ḿnh sự táo bạo và sức mạnh không thể cưỡng lại được của tinh thần mà trong người công nhân đang hoạt động của chúng ta sẽ phá vỡ mọi trở ngại trên con đường của chúng ta.

 

Khi chúng tôi đă hoàn thành cuộc đảo chính, chúng tôi sẽ nói với các dân tộc khác nhau:

"Tất cả mọi thứ đă xấu đi rất nhiều, tất cả đă được ṃn ṃn với những đau khổ. Chúng ta đang tiêu diệt các nguyên nhân của sự tra tấn của bạn - quốc tịch, biên giới, sự khác biệt của tiền xu. Bạn đang tự do, dĩ nhiên, để phát âm câu đối với chúng tôi, nhưng có thể nó có thể là một chỉ nếu nó được xác nhận bởi bạn trước khi bạn thực hiện bất kỳ thử nghiệm những ǵ chúng tôi đang cung cấp cho bạn. "

Sau đó, đám đông sẽ tôn vinh chúng tôi và mang chúng tôi lên trong tay của họ trong một chiến thắng nhất trí với hy vọng và mong đợi. Bỏ phiếu, mà chúng tôi đă làm công cụ này sẽ đặt chúng tôi lên ngôi của thế giới bằng cách giảng dạy ngay cả những đơn vị nhỏ nhất của các thành viên của nhân loại bỏ phiếu bằng các cuộc họp và thỏa thuận của các nhóm, sau đó sẽ phục vụ mục đích và sẽ Đóng vai tṛ của nó sau đó cho lần cuối cùng bởi một sự nhất trí của mong muốn để làm cho gần gũi với chúng tôi trước khi lên án chúng tôi.

 

Để đảm bảo điều này chúng ta phải có tất cả mọi người bỏ phiếu mà không có sự phân biệt của các lớp học và tŕnh độ để thiết lập đa số tuyệt đối, mà không thể có được từ các lớp học giáo dục có học. Bằng cách này, bằng việc áp dụng tất cả các ư nghĩa tự quan trọng, chúng ta sẽ tiêu diệt những người goyim tầm quan trọng của gia đ́nh và giá trị giáo dục của nó và loại bỏ khả năng tâm trí cá nhân bị chia cắt bởi đám đông do chúng tôi quản lư sẽ không Hăy để họ đến trước mặt hoặc thậm chí không cho họ nghe; Nó là quen với việc lắng nghe chúng tôi chỉ những người trả nó cho sự vâng phục và sự chú ư.

 

Bằng cách này, chúng ta sẽ tạo ra một lực lượng mù, hùng mạnh mà sẽ không bao giờ có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào mà không có sự hướng dẫn của các đại lư của chúng tôi đặt vào đầu của chúng tôi bởi chúng tôi là những người lănh đạo của đám đông. Người dân sẽ áp dụng chế độ này bởi v́ nó sẽ biết rằng khi các nhà lănh đạo này sẽ phụ thuộc vào thu nhập, sự hài ḷng và nhận được tất cả các loại phúc lợi.

 

Một kế hoạch của chính phủ nên sẵn sàng làm từ một bộ năo, bởi v́ nó sẽ không bao giờ được cai nghiến chặt chẽ nếu nó được phép chia thành những phần nhỏ trong tâm trí của nhiều người. Do đó chúng ta có thể hiểu được kế hoạch hành động nhưng không thảo luận về vấn đề này v́ chúng ta không làm phiền sự thanh lịch, sự phụ thuộc lẫn nhau của các bộ phận cấu thành, sức mạnh thực tiễn của ư nghĩa bí mật của mỗi khoản.

 

Để thảo luận và thực hiện những thay đổi trong một loại lao động bằng cách bỏ phiếu rất nhiều là gây ấn tượng cho nó là dấu ấn của tất cả các sự đánh giá và sự hiểu nhầm không thâm nhập vào chiều sâu và kết nối của nó. Chúng tôi muốn các kế hoạch của chúng tôi để được ép buộc và phù hợp pha chế. V́ vậy CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC CỦA GENIUS CỦA HƯỚNG D ON CỦA CHÚNG TÔI với nanh của đám đông hoặc thậm chí của một công ty được lựa chọn.

 

Những kế hoạch này sẽ không làm đảo lộn các thể chế hiện tại. Họ sẽ chỉ có những thay đổi trong nền kinh tế của họ và do đó trong toàn bộ chuyển động kết hợp của sự tiến bộ của họ, do đó sẽ được định hướng dọc theo những con đường được đưa ra trong kế hoạch của chúng ta. Dưới nhiều cái tên khác nhau tồn tại ở tất cả các quốc gia trong cùng một điều. Đại diện, Bộ, Thượng viện, Hội đồng Nhà nước, Lập pháp và Ban điều hành.

 

Tôi không cần phải giải thích cho bạn cơ chế của mối quan hệ giữa các tổ chức này với nhau, bởi v́ bạn biết tất cả điều đó; Chỉ chú ư đến thực tế là mỗi tổ chức nêu trên đều tương ứng với một số chức năng quan trọng của Nhà nước, và tôi cầu xin bạn nhận xét rằng từ "quan trọng" tôi áp dụng không phải đối với tổ chức mà là chức năng; Do đó nó không phải là các tổ chức quan trọng nhưng chức năng của họ. Các tổ chức này đă chia đều cho ḿnh tất cả các chức năng của chính phủ - hành chính, lập pháp, hành pháp, v́ vậy họ đă hoạt động như các cơ quan trong cơ thể con người. Nếu chúng ta làm bị thương một phần trong máy móc của Nhà nước, Nhà nước sẽ bị bệnh, giống như một cơ thể người, và sẽ chết.

 

Khi chúng tôi giới thiệu vào cơ thể nhà nước chất độc của chủ nghĩa tự do toàn bộ làn da chính trị của nó đă trải qua một sự thay đổi. Các quốc gia đă bị bắt giữ với một căn bệnh chết người - máu ngộ độc. Tất cả những ǵ c̣n lại là để chờ đợi kết thúc cái chết của họ đau đớn.

 

Chủ nghĩa tự do đă tạo ra các Quốc gia Hiến pháp, thay thế cho cơ chế bảo vệ duy nhất của goyim, cụ thể là Chủ nghĩa Xóa bỏ; Và một hiến pháp, như bạn biết, là không ǵ khác ngoài một trường học của sự bất ḥa, hiểu lầm, căi lộn, bất đồng, hỗn loạn bên trái không thành công, bên whims - một từ, một trường học của tất cả mọi thứ phục vụ để tiêu diệt nhân cách của nhà nước hoạt động.

 

Tranh luận của "talkeries" đă không kém hiệu quả hơn báo chí, lên án các nhà cai trị không hoạt động và bất lực, và do đó làm cho họ vô ích và không cần thiết, v́ lư do đó thực sự họ đă được ở nhiều nước bị tước đoạt. Sau đó, thời đại của các nước cộng ḥa trở thành hiện thực; Và sau đó chính là chúng ta thay thế vị vua bằng một h́nh biếm hoạ của một chính phủ - bởi một tổng thống, lấy từ đám đông, từ giữa những con rối của chúng ta, những nô lệ của chúng ta. Đây là nền tảng của cái mỏ mà chúng ta đặt dưới những người goy, tôi nên nói, dưới những người goy. Trong tương lai gần chúng ta sẽ thiết lập trách nhiệm của các tổng thống.

 

Bởi thời gian đó chúng ta sẽ có thể bỏ qua các h́nh thức trong việc thực hiện thông qua các vấn đề mà rối của chúng ta sẽ có trách nhiệm. Chúng ta phải quan tâm đến những ǵ các cấp bậc của những người phấn đấu giành được quyền lực nên được mỏng đi, nếu có thể xảy ra bế tắc v́ không thể t́m được các tổng thống, một bế tắc cuối cùng sẽ làm cho đất nước bị xáo trộn? Để chương tŕnh của chúng tôi có thể đưa ra kết quả này, chúng tôi sẽ sắp xếp các cuộc bầu cử để ủng hộ các tổng thống như trong quá khứ của họ một số vết đen tối, không bị phát hiện, một số "Panama" hoặc những thứ khác - sau đó họ sẽ là các nhân viên đáng tin cậy để hoàn thành kế hoạch của chúng tôi ra khỏi Sự sợ hăi của những phát hiện và từ mong muốn tự nhiên của tất cả những người đă đạt được quyền lực, đó là, giữ đặc quyền, lợi thế và danh dự liên quan đến văn pḥng của tổng thống.

 

Pḥng của các đại biểu sẽ cung cấp bảo vệ, sẽ bầu cử tổng thống, nhưng chúng tôi sẽ lấy từ nó quyền đề xuất mới, hoặc thay đổi pháp luật hiện hành, v́ quyền này sẽ do chúng tôi trao cho chủ tịch có trách nhiệm, Rối trong tay. Đương nhiên, thẩm quyền của Tổng thống sau đó sẽ trở thành mục tiêu cho mọi h́nh thức tấn công có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp cho ông một phương tiện tự bảo vệ quyền khiếu nại cho người dân, cho quyết định của người dân trên đầu Của các đại diện của họ, tức là một lời kêu gọi cho cùng một nô lệ mù của chúng ta - phần lớn đám đông. Độc lập với điều này, chúng ta sẽ đầu tư cho Tổng thống với quyền tuyên bố t́nh trạng chiến tranh.

 

Chúng tôi sẽ biện minh cho điều này ngay trên nền tảng rằng tổng thống là người đứng đầu toàn bộ quân đội của đất nước phải có nó theo ư của ông, trong trường hợp cần để bảo vệ hiến pháp mới của đảng Cộng ḥa, quyền để bảo vệ sẽ thuộc về anh ta Là người đại diện có trách nhiệm của hiến pháp này. Thật dễ hiểu rằng trong những điều kiện này, ch́a khóa của ngôi đền sẽ nằm trong tay của chúng ta, và không ai ngoài bản thân chúng ta nữa sẽ chỉ đạo sức mạnh của luật pháp.

 

Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng với việc đưa ra hiến pháp mới của Cộng hoà, lấy từ Nội các quyền thâm nhập vào các biện pháp của chính phủ, với lư do bảo vệ bí mật chính trị, và hơn nữa, theo hiến pháp mới, số lượng đại biểu sẽ giảm Tối thiểu, qua đó giảm tỷ lệ quan tâm chính trị và niềm đam mê chính trị. Tuy nhiên, nếu không, chúng ta không thể ngờ được, đă bốc cháy, ngay cả trong mức tối thiểu này, chúng ta sẽ hủy bỏ chúng bằng một lời thỉnh nguyện và nhắc đến phần lớn toàn thể nhân dân ...

 

Khi tổng thống sẽ phụ thuộc vào việc bổ nhiệm các tổng thống và phó chủ tịch của Pḥng và Thượng viện. Thay v́ các phiên nghị viện liên tục, chúng ta sẽ giảm bớt các cuộc họp của họ xuống vài tháng. Hơn nữa, Tổng thống, với vai tṛ là người đứng đầu quyền hành pháp, sẽ có quyền triệu tập và giải thể Nghị viện, và, trong trường hợp thứ hai, kéo dài thời gian cho việc bổ nhiệm cuộc họp của nghị viện mới.

 

Nhưng để hậu quả của tất cả những hành vi đó về bản chất là bất hợp pháp, trước tiên không phải là kế hoạch của chúng ta, dựa vào trách nhiệm của chúng ta về tổng thống, chúng ta sẽ khởi xướng các bộ trưởng và các quan chức khác của chính quyền cao hơn về tổng thống Trốn tránh các định chế của ḿnh bằng cách dùng các biện pháp của riêng ḿnh, v́ làm như vậy sẽ làm cho những người đi săn ở nơi của ḿnh ... Phần này chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên để được đóng bởi Thượng viện, Hội đồng Nhà nước, hoặc Hội đồng Bộ trưởng, nhưng Không phải cho một cá nhân chính thức.

 

Tổng thống sẽ, theo ư của chúng tôi, giải nghĩa ư nghĩa của các luật hiện hành như thừa nhận các cách diễn giải khác nhau; Ông sẽ tiếp tục hủy bỏ chúng khi chúng tôi cho ông thấy sự cần thiết phải làm như vậy; Ngoài ra, anh ta sẽ có quyền đề xuất luật tạm thời, và thậm chí là những khởi đầu mới trong công việc hiến pháp của chính phủ, cái cớ cho nhau và là yêu cầu cho phúc lợi tối cao của Nhà nước.

 

Bằng những biện pháp như vậy, chúng ta sẽ có được sức mạnh hủy diệt từng bước từng bước, tất cả những ǵ ngay từ khi chúng ta bước vào quyền của chúng ta, chúng ta buộc phải đưa vào hiến pháp của các quốc gia để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang một sự băi bỏ không thể nh́n thấy Mỗi loại hiến pháp, và sau đó là thời gian để biến mọi h́nh thức của chính phủ thành chế độ độc tài của chúng ta.

 

Sự công nhận của chế độ độc tài của chúng ta cũng có thể đến trước khi hủy bỏ hiến pháp; Thời điểm cho sự công nhận này sẽ đến khi những dân tộc hoàn toàn mệt mỏi bởi những bất thường và thiếu năng lực - một vấn đề mà chúng ta sắp xếp - của những người cai trị của họ, sẽ hét lên: "Hăy đi với họ và cho chúng ta một vị vua trên toàn trái đất, Và hủy diệt các nguyên nhân của sự bất ḥa - biên giới, quốc tịch, tôn giáo, nợ của Nhà nước - những người sẽ cho chúng ta sự b́nh an và yên tĩnh mà chúng ta không thể t́m thấy dưới quyền cai trị và đại diện của chúng ta ".

 

Nhưng bạn hoàn toàn hiểu rằng để tạo ra khả năng biểu hiện những mong muốn như vậy của tất cả các quốc gia, không phải tất cả các nước đều gặp rắc rối trong mối quan hệ của người dân với chính phủ của họ để cạn kiệt con người với sự bất công, hận thù, đấu tranh, ghen tị và Thậm chí bằng cách sử dụng tra tấn, do nạn đói bằng cách TĂNG TRỊ BỆNH, bằng cách muốn, để các goyim không thấy vấn đề nào khác ngoài việc nương tựa vào chủ quyền hoàn toàn bằng tiền của chúng ta và trong mọi thứ khác.

Nhưng nếu chúng ta cung cấp cho các quốc gia trên thế giới một không gian hít thở th́ thời điểm mà chúng ta mong đợi dường như không bao giờ xuất hiện.

 

[ H: Vâng, tôi đoán rằng bạn nh́n thấy rất nhiều thực tế vượt qua các h́nh thức kỳ lạ của người khôn ngoan thông minh và thiên tài với hoàn cảnh mà ở đó các quốc gia tự thấy ḿnh ngày hôm nay - và một ví dụ cụ thể được xem trực tiếp ở Philippin. Đây là lư do tại sao chúng ta phải di chuyển qua các sự phức tạp của máy tính và nhiều giờ đồng hồ, và lặp lại, gơ để đưa nó vào tay bạn để bạn có thể cân nhắc vị trí của bạn - AGAIN. Đây là giai đoạn chuyển tiếp của Kế hoạch 2000 và không ai nói việc thu hồi sẽ dễ dàng hoặc an toàn. Ai vẫn muốn công việc này? Làm thế nào để các primroses mùi khi bạn đấu tranh cho những ngày của Satan?]

 

 

PHỤ LỤC SỐ 11

 

Hội đồng Nhà nước đă, như nó đă được, biểu hiện nhấn mạnh của thẩm quyền của người cai trị:

Nó sẽ là "phần tŕnh diễn" của Ủy ban Lập pháp, cái mà có thể được gọi là ban biên tập các luật và nghị định của nhà cai trị.

Đây là chương tŕnh của hiến pháp mới. Chúng tôi sẽ đưa Luật, Ngay và Công lư (1) theo h́nh thức đề xuất lên Ủy ban Lập pháp, (2) bằng các nghị định của Tổng thống dưới h́nh thức các quy định chung, các lệnh của Thượng viện và các nghị quyết của Hội đồng Nhà nước trong (3) và trong trường hợp phát sinh một cơ hội hợp lư - dưới h́nh thức cách mạng trong Nhà nước.

 

Sau khi đă thiết lập được khoảng thời gian cụ thể, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những kết hợp mà chúng ta vẫn phải hoàn thành cuộc cách mạng trong quá tŕnh máy móc của Nhà nước theo hướng đă chỉ định. Theo những kết hợp này, tôi muốn nói đến quyền tự do lương tâm, nguyên tắc bầu cử và nhiều người khác phải biến mất măi măi trong kư ức của con người hoặc trải qua một sự thay đổi cơ bản ngay sau khi ban hành bản hiến pháp mới.

 

Chỉ vào thời điểm đó chúng ta mới có thể công bố tất cả các mệnh lệnh của chúng ta, v́ sau đó, mọi thay đổi đáng chú ư sẽ là nguy hiểm, v́ những lư do sau: nếu sự thay đổi này được đưa đến với mức độ nghiêm trọng và theo mức độ nghiêm trọng Và những hạn chế, nó có thể dẫn đến một cảm giác thất vọng do sợ thay đổi mới theo cùng một hướng; Nếu, mặt khác, nó được mang theo theo những cảm giác xa hơn, nó sẽ nói rằng chúng ta đă nhận ra hành động sai trái của chính ḿnh và điều này sẽ hủy hoại uy tín của tính không sai lầm của uy quyền của chúng ta, hoặc người nào khác sẽ nói rằng chúng ta có Trở nên hoảng sợ và bị bắt buộc phải thể hiện sự sắp xếp năng suất, v́ chúng ta sẽ không cảm ơn v́ nó sẽ được bắt buộc ...

 

Cả hai và một khác đều gây tổn thương cho uy tín của hiến pháp mới. Điều chúng tôi muốn là ngay từ khoảnh khắc ban đầu, trong khi các dân tộc trên thế giới vẫn c̣n kinh ngạc bởi thực tế hoàn thành của cách mạng, vẫn c̣n trong t́nh trạng khủng bố và sự không chắc chắn, họ nên nhận ra một lần cho tất cả những ǵ chúng ta mạnh mẽ , Không thể kể đến, đầy sức mạnh dồi dào, rằng trong trường hợp nào chúng ta sẽ không quan tâm đến họ, và từ đó không quan tâm đến ư kiến ​​của họ, chúng tôi đă sẵn sàng và có thể đè bẹp sức mạnh không thể cưỡng lại được Sự hiện diện của chúng ở mọi thời điểm và ở mọi nơi, rằng chúng ta đă thu giữ ngay lập tức tất cả những ǵ chúng ta muốn và sẽ không phân chia quyền lực của chúng ta với họ ...

 

Sau đó, trong sợ hăi và run rẩy họ sẽ nhắm mắt lại mọi thứ, và hăy hài ḷng chờ đợi những ǵ sẽ kết thúc tất cả. Goyim là một bầy chiên, và chúng tôi là sói của họ. Và bạn biết điều ǵ xảy ra khi những con sói bắt được đàn chiên! ....

 

Có một lư do khác nữa là tại sao họ lại nhắm mắt: v́ chúng ta sẽ tiếp tục hứa sẽ trả lại tất cả những quyền tự do mà chúng ta đă lấy đi ngay khi chúng ta dập tắt những kẻ thù ḥa b́nh và thuần hóa tất cả các bên ... Không có ǵ đáng để nói Bất cứ điều ǵ về khoảng thời gian họ sẽ được giữ chờ đợi cho sự trở lại của tự do của họ ... Cho mục đích ǵ sau đó chúng tôi đă phát minh ra toàn bộ chính sách và insinued nó vào tâm trí của goys mà không cho họ có cơ hội để kiểm tra ư nghĩa cơ bản của nó? Thật vậy, nếu không phải để có được một cách ṿng luẩn quẩn cho những bộ lạc rải rác của chúng ta không thể đạt được bằng con đường trực tiếp?

 

Chính điều này đă làm cơ sở cho việc tổ chức MASONRY MĂI MĂI BÍ MẬT KHÔNG ĐƯỢC BIẾT VÀ CÁC MỐI KHÔNG ĐƯỢC CẢM GIÁC THEO NH THNG CUỘN NÀY, ĐƯỢC XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CHÚNG TÔI VÀO NHÓM "SHOW" ARMY MÊM LẠI HƯỚNG DERN THÊM BỆNH NHÂN TRONG CÁC NGUỒN VỐN.

 

Đức Chúa Trời đă ban cho chúng ta, Dân Ngài được tuyển chọn, là món quà của sự phân tán, và điều này xuất hiện trong mắt mọi người là điểm yếu của chúng ta, đă phát huy hết sức của chúng ta, điều đă đưa chúng ta đến ngưỡng chủ quyền trên toàn thế giới .

Hiện giờ chúng ta không c̣n nhiều cơ hội để xây dựng nền tảng mà chúng ta đă đặt ra.

 

[ H: Xin vui ḷng không vượt qua nhẹ trên giao thức đặc biệt này v́ sợ bạn không nắm bắt được vấn đề. Để kiểm tra xem điều này chỉ cần ngồi một chút và xem nếu bạn có thể t́m thấy ngay cả một góc của thế giới mà sự thâm nhập của Kiểm soát Một thế giới đă không được tại chỗ. Cũng hăy xem xét kỹ lưỡng các điều khiển WHAT bạn: cung cấp năng lượng, ngay cả ở máy bơm khí, nguồn cung cấp điện, nấu ăn / sưởi ấm nhiên liệu. NƯỚC và chất lượng thực tế của AIR bạn được thở. CÁC ĐIỀU KHIỂN CÙNG CÓ THỂ THỰC HIỆN QUẢN LƯ MỘT SỐ ĐIỂM CÓ. Trong Nghị định 12, bạn sẽ t́m thấy định nghĩa "tự do" của họ - v́ vậy hăy đọc và khóc.]

 

 

PHỤ LỤC SỐ 12

 

Từ "tự do", có thể được hiểu theo nhiều cách, được chúng tôi định nghĩa như sau:

Tự do là quyền làm điều mà luật pháp cho phép. Việc giải thích từ này vào đúng thời điểm sẽ phục vụ chúng ta, bởi v́ tất cả tự do đều do chúng ta cầm tay, v́ luật pháp sẽ băi bỏ hoặc chỉ tạo ra những ǵ chúng ta mong muốn theo chương tŕnh nói trên.

Chúng ta sẽ đối phó với báo chí theo cách sau: Thế nào là một phần của báo chí ngày hôm nay? Nó phục vụ để kích động và kích động những niềm đam mê đó là cần thiết cho mục đích của chúng tôi hoặc khác nó phục vụ ích kỷ kết thúc của các bên. Nó thường là vô ích, bất công, châm biếm, và phần lớn công chúng không có ư tưởng nhỏ nhất những ǵ kết thúc báo chí thực sự phục vụ. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa và cưỡi ngựa với lề đường chặt chẽ; Chúng ta sẽ làm như vậy với tất cả các sản phẩm của báo in, v́ đâu là ư thức để loại bỏ các cuộc tấn công của báo chí nếu chúng ta vẫn là mục tiêu cho cuốn sách nhỏ và sách?

 

Các sản phẩm của công khai, mà ngày nay là một nguồn gây ra chi phí nặng nề do sự cần thiết phải kiểm duyệt nó, sẽ được chuyển của chúng tôi thành một nguồn thu nhập sinh lợi rất lớn cho Nhà nước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đóng thuế tem đặc biệt và yêu cầu tiền đặt cọc trước khi cho phép thành lập cơ quan báo chí hoặc văn pḥng in; Những điều này sau đó sẽ phải bảo đảm cho chính phủ của chúng ta chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía báo chí. Đối với bất kỳ nỗ lực để tấn công chúng tôi, nếu vẫn có thể, chúng tôi sẽ phạt tiền mà không có ḷng thương xót.

 

Các biện pháp như thuế tem, tiền đặt cọc và tiền phạt được bảo đảm bằng tiền gửi của họ sẽ mang lại thu nhập lớn cho chính phủ. Đúng là các cơ quan của đảng có thể không dành tiền v́ lợi ích công khai, nhưng chúng tôi sẽ im lên khi cuộc tấn công thứ hai xảy ra với chúng tôi. Không ai có thể bị trừng phạt một cách ngụ ư trên aureole của sự không thể sai lầm của chính phủ chúng ta. Bí quyết dừng bất kỳ ấn phẩm nào sẽ là lời bào chữa bị cáo buộc rằng nó đang kích động tư tưởng công cộng mà không có sự kiện hoặc sự biện minh. Tôi cầu xin bạn lưu ư rằng trong số những người tấn công chúng tôi cũng sẽ là những cơ quan do chúng tôi thiết lập, nhưng họ sẽ tấn công các điểm mà chúng tôi đă xác định trước để thay đổi.

 

Không một thông báo nào sẽ được công bố mà không có sự kiểm soát của chúng tôi.

 

[ H: FACE IT, ĐỌC NHÂN! ĐÓ LÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI "KHÔNG" TRONG CUỘC THIÊN CẠNH VỚI NH GROUPNG NHÂN VIÊN QUẢN LƯ NÀY. TRUTH CHO CÁC BẠN CÓ THỂ CƠ HỘI "CÓ THỂ THAY ĐỔI - XÁC NHẬN THỰC TẾ, PERSPECTIVES VÀ TỐC ĐỘ CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP THEO CÁCH VÀ "BẠN" PHẢI LÀM G̀ BẠN S W ĐƯỢC CÙNG NH ITNG ĐIỀU CÓ THỂ LÀ MỘT "SỰ CHẤP DỨT MIỄN PHÍ CỦA MAN CÁ NHÂN VÀ NGƯỜI CAO NHẤT."

 

Ngay cả bây giờ điều này đă được đạt được bởi chúng tôi v́ các tin được nhận được bởi một vài cơ quan, trong văn pḥng của họ, họ đang tập trung từ khắp nơi trên thế giới.

 

Các cơ quan này sau đó sẽ hoàn toàn là của chúng ta và sẽ chỉ công khai công khai những ǵ chúng ta chỉ đạo cho họ. Nếu bây giờ chúng ta đă tự tạo cho ḿnh những tâm trí của các cộng đồng goy đến mức họ đến gần nh́n vào các sự kiện của thế giới thông qua kính đeo mắt màu sắc của những chiếc kính mà chúng ta đang đặt trên mũi, nếu bây giờ đă có Không phải là một Nhà nước duy nhất mà ở đó có tồn tại bất cứ rào cản nào đối với sự thừa thăi vào những ǵ mà sự ngu ngốc ngốc nghếch gọi là bí mật nhà nước, vị trí của chúng ta sẽ là ǵ sau khi chúng ta được công nhận các chúa tể tối cao của thế giới trong con người của vua của chúng ta trên thế giới ... Chúng ta hăy quay lại với tương lai của báo in.

 

Mỗi người muốn làm nhà xuất bản, thư viện, hoặc máy in, sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho ḿnh một văn bằng tốt nghiệp do đó, trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào, sẽ bị bắt ngay. Với cách đo lường như vậy, công cụ tư duy sẽ trở thành một phương tiện giáo dục trong tay chính phủ của chúng ta, không c̣n để cho khối lượng quốc gia bị dẫn dắt theo những cách thức và ảo tưởng về những phước lành của tiến bộ. Có ai trong chúng ta không biết rằng những phước lành này là những con đường trực tiếp cho những tưởng tượng ngu xuẩn gây ra những mối quan hệ bất an giữa nam giới và chính quyền, bởi v́ tiến bộ, hoặc đúng hơn là ư tưởng về tiến bộ, đă đưa ra khái niệm về Mỗi loại giải phóng, nhưng đă không thành lập giới hạn của nó ...

 

Tất cả những cái gọi là tự do là những kẻ vô chính phủ, nếu không thực tế, ở bất cứ tỷ lệ nào trong suy nghĩ. Mỗi người trong số họ đang săn lùng sau những ảo tưởng tự do, và rơi vào giấy phép, nghĩa là, vào t́nh trạng vô chính phủ của cuộc biểu t́nh v́ lợi ích của cuộc biểu t́nh ... Chúng tôi quay sang báo chí định kỳ. Chúng tôi sẽ áp đặt nó trên tất cả các ấn phẩm, tem thuế trên một tờ và tiền gửi của thận trọng-tiền, và sách dưới 30 tờ sẽ phải trả gấp đôi. Chúng ta sẽ coi chúng là những tờ rơi nhỏ gọn, một mặt để giảm số lượng tạp chí, loại thuốc độc tồi tệ nhất, và mặt khác, để có thể buộc các nhà văn phải làm những tác phẩm dài như vậy Được đọc rất ít, đặc biệt là khi chúng sẽ tốn kém.

 

Đồng thời, những ǵ chúng ta sẽ công bố bản thân để ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần theo hướng đặt ra cho lợi nhuận của chúng tôi sẽ là giá rẻ và đọc thành thạo. Thuế sẽ mang lại tham vọng văn chương vô nghĩa với giới hạn và trách nhiệm h́nh phạt sẽ làm cho những người đàn ông văn chương phụ thuộc vào chúng ta. Và nếu có ai t́m thấy ai muốn viết thư chống lại chúng tôi, họ sẽ không t́m thấy bất kỳ người nào muốn in các tác phẩm của họ. Trước khi chấp nhận bất kỳ sản phẩm nào để xuất bản bằng in, nhà xuất bản hoặc máy in sẽ phải nộp đơn xin giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền để làm như vậy.

 

V́ vậy, chúng ta sẽ BIẾT TRƯỚC của tất cả các thủ thuật chuẩn bị chống lại chúng tôi và sẽ vô hiệu hóa chúng bằng cách tiếp tục giải thích về đối tượng được điều trị.

 

Văn học và báo chí là hai trong số các lực lượng giáo dục quan trọng nhất và do đó chính phủ của chúng ta sẽ trở thành chủ sở hữu của đa số các tạp chí. Điều này sẽ vô hiệu hóa ảnh hưởng gây tổn hại của báo chí tư nhân và sẽ làm chúng ta có ảnh hưởng to lớn đến tâm trí công chúng ... Nếu chúng ta cho phép mười tạp chí, chúng ta sẽ t́m thấy ba mươi, và tương đương với tỷ lệ tương tự. Tuy nhiên, điều này phải được nghi ngờ bởi công chúng.

 

V́ lư do đó, tất cả các tạp chí do chúng tôi xuất bản sẽ có sự xuất hiện, khuynh hướng và ư kiến ​​trái ngược nhau nhất, từ đó tạo ra sự tin tưởng vào chúng tôi và đưa chúng tôi vào đối phương những kẻ chống đối không thành công của chúng tôi, do đó sẽ rơi vào cái bẫy của chúng tôi và không bị vô hại. Ở cấp trước sẽ đứng các cơ quan của một nhân vật chính thức. Họ sẽ luôn luôn bảo vệ lợi ích của chúng tôi, và do đó ảnh hưởng của họ sẽ là tương đối không đáng kể. Ở hạng thứ hai sẽ là các cơ quan bán chính thức mà phần của nó sẽ là để thu hút sự ấm áp và thờ ơ.

 

Ở hạng thứ ba, chúng ta sẽ thiết lập riêng của chúng ta, cho tất cả sự xuất hiện, đối lập, trong ít nhất một trong các cơ quan của nó, sẽ tŕnh bày những ǵ trông giống như các kháng chiến đối với chúng ta. Những đối thủ thực sự của chúng ta trong trái tim sẽ chấp nhận sự phản đối mô phỏng này như là của riêng họ và sẽ cho chúng ta thấy những lá bài của họ. Tất cả các tờ báo của chúng ta sẽ có tất cả các màu da có giá trị - quư tộc, nhà nước cộng ḥa, cách mạng, thậm chí là vô chính phủ - trong một thời gian dài, dĩ nhiên, như hiến pháp tồn tại ...

 

Giống như thần tượng Ấn Độ Vishnu họ sẽ có một trăm tay, và mỗi người trong số họ sẽ có một ngón tay trên bất kỳ một trong những ư kiến ​​công cộng theo yêu cầu. Khi một xung thúc đẩy những bàn tay này sẽ đưa ra ư kiến ​​theo hướng mục tiêu của chúng ta, v́ một bệnh nhân phấn khởi mất tất cả sức mạnh phán đoán và dễ dàng đưa ra gợi ư. Những kẻ ngốc nghĩ rằng họ đang lặp lại ư kiến ​​của một tờ báo của trại của họ sẽ được lặp đi lặp lại ư kiến ​​của chúng tôi hoặc bất kỳ ư kiến ​​mà có vẻ như mong muốn cho chúng tôi. Trong niềm tin vô ích rằng họ đang theo các cơ quan của đảng của họ, họ sẽ thực sự theo cờ mà chúng tôi treo cho họ.

 

Để hướng dân quân báo chí của chúng ta theo nghĩa này chúng ta phải đặc biệt và chăm sóc tối thiểu trong việc tổ chức vấn đề này. Dưới tiêu đề của bộ phận trung tâm của báo chí, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc tụ họp văn học mà tại đó các đại lư của chúng tôi sẽ không thu hút sự chú ư phát hành các lệnh và khẩu hiệu trong ngày. Bằng cách thảo luận và đối thoại, nhưng luôn bề ngoài, mà không chạm vào bản chất của vấn đề, các cơ quan của chúng ta sẽ thực hiện một cuộc chiến chống lại giả mạo với các tờ báo chính thức chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho chúng ta thể hiện bản thân hơn là có thể làm được từ Bắt đầu trong các thông báo chính thức, bất cứ khi nào, tất nhiên, đó là lợi thế của chúng tôi.

 

Những cuộc tấn công trên chúng ta cũng sẽ phục vụ cho một mục đích khác là các chủ thể của chúng ta sẽ được thuyết phục về sự tồn tại của tự do ngôn luận và để cho các đại lư của chúng tôi một dịp khẳng định rằng tất cả các cơ quan phản đối chúng ta đều là những người lười biếng v́ họ không có khả năng T́m thấy bất kỳ phản đối đáng kể cho đơn đặt hàng của chúng tôi.

 

Các phương pháp của các tổ chức như thế này, không thể nh́n thấy trước mắt nhưng hoàn toàn chắc chắn, được tính toán tốt nhất để thành công trong việc thu hút sự chú ư và sự tự tin của công chúng đối với phía chính phủ của chúng ta. Nhờ các phương pháp như vậy, chúng ta sẽ ở một vị trí như thỉnh thoảng có thể được yêu cầu, để kích động hoặc để làm yên tâm công chúng về các vấn đề chính trị, thuyết phục hoặc gây nhầm lẫn, in ra sự thật, bây giờ nằm, sự thật hoặc mâu thuẫn của nó, theo V́ họ có thể được nhận được tốt hoặc xấu, luôn luôn rất cẩn thận cảm thấy mặt đất của chúng tôi trước khi bước vào nó ...

 

Chúng ta sẽ có một thắng lợi chắc chắn đối với các đối thủ của chúng ta v́ họ sẽ không có các cơ quan thông tin báo chí, trong đó họ có thể bày tỏ đầy đủ và cuối cùng quan điểm của họ do các phương thức đối phó với báo chí nói trên. Chúng ta thậm chí không cần phải bác bỏ chúng ngoại trừ rất bề ngoài.

 

Những bức ảnh thử nghiệm như thế này, chúng tôi đă bắn vào hạng thứ ba của báo chí, trong trường hợp cần thiết, sẽ bị chúng tôi cưỡng bức bác bỏ trong các cơ quan bán chính thức của chúng tôi.

 

Ngay cả bây giờ, chỉ để có báo chí Pháp, có những h́nh thức cho thấy sự liên đới Masonic trong hành động theo ḍng dơi: tất cả các cơ quan của báo chí bị ràng buộc bởi sự bí mật chuyên nghiệp; Giống như các dấu hiệu của tuổi già, không một con số nào của họ sẽ tiết lộ những bí mật của các nguồn thông tin của ḿnh trừ khi nó được giải quyết để thông báo cho họ. Không một nhà báo nào sẽ mạo hiểm để phản bội bí mật này, v́ không ai trong số họ đă được chấp nhận để thực hành văn học trừ khi toàn bộ quá khứ của anh ta có một số vết thương nhục nhă hoặc những vết thương khác ... những vết loét này sẽ được tiết lộ ngay lập tức. Chừng nào mà họ vẫn là bí mật của một số ít uy tín của nhà báo thu hút phần lớn đất nước - đám đông theo sau anh ta với sự nhiệt t́nh.

 

Các tính toán của chúng tôi đặc biệt được mở rộng cho các tỉnh. Đó là điều không thể thiếu đối với chúng ta để làm nóng những niềm hy vọng và động lực của các tỉnh. Đương nhiên, nguồn gốc của chúng sẽ luôn luôn là một và giống nhau - của chúng ta. Những ǵ chúng ta cần là, cho đến khi chúng ta ở trong quyền lực, các thủ đô nên thấy ḿnh bị nhấn ch́m bởi ư kiến ​​của quốc gia về đất nước, nghĩa là phần lớn được sắp xếp bởi agentur của chúng ta.

 

Điều chúng ta cần là ở thời điểm tâm lư, các thủ đô không nên thảo luận về một thực tế đă hoàn thành v́ cùng một lư do, nếu không có ǵ khác, nó đă được chấp nhận bởi dư luận đa số trong các tỉnh.

 

Rằng chúng ta đang trong giai đoạn của chế độ mới chuyển tiếp sang giả định về chủ quyền toàn vẹn của chúng ta, chúng ta không được thừa nhận bất kỳ phát hiện nào của báo chí hoặc bất kỳ h́nh thức nào của sự không trung thực công khai; Cần phải nghĩ rằng chế độ mới nên hoàn toàn măn nguyện với tất cả mọi người rằng ngay cả tội ác đă biến mất ... Các trường hợp biểu lộ tội ác chỉ nên được biết đến với nạn nhân của họ và đối với các nhân chứng có cơ hội - không c̣n nữa.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 13

 

Sự cần thiết cho bánh ḿ hàng ngày buộc các goyim im lặng và trở thành những người hầu hạ khiêm tốn. Các nhân viên đưa ra báo chí của chúng tôi trong số các goyim sẽ theo lệnh của chúng tôi thảo luận bất cứ điều ǵ mà chúng tôi không trực tiếp đưa ra trong các tài liệu chính thức, và trong khi đó, im lặng trong số cuộc thảo luận được nêu ra, sẽ chỉ đơn giản là thực hiện và thực hiện như vậy Các biện pháp như chúng tôi mong muốn và sau đó cung cấp cho công chúng như là một thực tế hoàn thành.

 

Không ai dám yêu cầu hủy bỏ vấn đề một lần định cư, tất cả những điều đó sẽ được thể hiện như một sự cải tiến ... Và ngay lập tức báo chí sẽ làm lu mờ suy nghĩ hiện tại về những câu hỏi mới (chúng ta chưa đào tạo con người luôn t́m kiếm cai gi đo mơi?). Trong các cuộc thảo luận về những câu hỏi mới này, chúng ta sẽ tự ném ḿnh vào những người giàu có, những người không thể hiểu được rằng họ không có quan niệm từ xa về những vấn đề mà họ cam kết thảo luận.

 

Câu hỏi của chính trị là không thể đạt được cho bất kỳ tiết kiệm những người đă hướng dẫn nó đă được nhiều lứa tuổi, người sáng tạo. Từ tất cả những điều này, bạn sẽ thấy rằng trong việc bảo vệ ư kiến ​​của đám đông, chúng tôi chỉ tạo điều kiện cho công việc của máy móc của chúng tôi, và bạn có thể nhận xét rằng nó không phải là hành động mà là cho các từ được đưa ra cho câu hỏi này hoặc câu hỏi mà chúng tôi dường như t́m kiếm sự chấp thuận. Chúng tôi liên tục công khai tuyên bố rằng chúng tôi được hướng dẫn trong tất cả các hoạt động của chúng tôi với hy vọng, gắn liền với niềm tin, rằng chúng tôi đang phục vụ cộng đồng.

 

Để làm sao lăng những người có thể quá phiền hà khi thảo luận các câu hỏi về chính trị, chúng ta đang đưa ra những ǵ mà chúng ta cho là những câu hỏi mới về chính trị, cụ thể là các câu hỏi của ngành. Trong lĩnh vực này cho phép họ tự thảo luận về bản thân ḿnh!

 

Công chúng đồng ư vẫn không hoạt động, nghỉ ngơi từ những ǵ họ cho rằng là hoạt động chính trị (mà chúng tôi đă huấn luyện họ để sử dụng chúng như là một phương tiện để chống lại các chính phủ goy) chỉ khi điều kiện được t́m thấy việc làm mới, trong Mà chúng tôi đang kê toa cho họ cái ǵ đó giống như một đối tượng chính trị tương tự. Để quần chúng có thể không đoán được chúng là ǵ, chúng tôi sẽ đánh lạc hướng chúng bằng các tṛ vui chơi, giải trí, niềm đam mê, cung điện của người dân ...

 

Chẳng bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu thông qua báo chí để đề xuất những cuộc thi đấu trong nghệ thuật, thể thao dưới mọi h́nh thức: những quan tâm này cuối cùng sẽ làm phân tâm của họ khỏi những câu hỏi mà chúng ta nên buộc ḿnh phải chống lại họ. Ngày càng có nhiều người không quen để phản ánh và h́nh thành ư kiến ​​riêng của ḿnh, mọi người sẽ bắt đầu nói chuyện giống như chúng ta, bởi v́ chúng ta sẽ chỉ cho họ một hướng mới để suy nghĩ ... tất nhiên thông qua những người như vậy sẽ không bị nghi ngờ Liên đới với chúng ta.

 

Phần chơi bởi những người theo chủ nghĩa tự do, những người mơ mộng không tưởng, cuối cùng sẽ được chơi khi chính phủ của chúng ta được thừa nhận. Cho đến thời điểm đó họ sẽ tiếp tục làm chúng tôi dịch vụ tốt. V́ vậy, chúng ta sẽ tiếp tục hướng tâm trí của họ đến tất cả những khái niệm vô nghĩa, mới mẻ và rơ ràng tiến bộ, v́ chúng ta không hoàn toàn thành công đă biến những người vô trí của goyim với sự tiến bộ, cho đến khi không có một trong những người goyim có thể Để nhận thức rằng dưới lời này nằm cách xa sự thật trong mọi trường hợp, không phải là vấn đề phát minh vật chất, v́ sự thật là một, và trong đó không có chỗ cho tiến bộ. Tiến bộ, giống như một ư tưởng sai lầm, làm mờ sự thật để không ai có thể biết được điều đó ngoại trừ chúng ta, Đấng Được Chọn lựa của Thiên Chúa , những người bảo vệ của nó.

 

Khi chúng ta bước vào vương quốc của chúng ta, những kẻ diễn thuyết của chúng ta sẽ giải thích những vấn đề lớn đă biến con người lộn ngược để đưa nó vào vị trí cuối cùng dưới sự cai trị của chúng ta. Ai sẽ bao giờ nghĩ rằng tất cả những người này đă được QUẢN LƯ THEO CHÚNG TÔI THEO CHÚNG TÔI THEO MỘT KẾ HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC CẢM ƠN TRONG CUỘC TRUNG QUỐC?

 

 

PHỤ LỤC SỐ 14

 

Khi chúng ta bước vào vương quốc của chúng ta, chúng ta sẽ không cần phải có một tôn giáo nào khác hơn là của một Thiên Chúa duy nhất mà số phận của chúng ta bị ràng buộc bởi vị trí của chúng ta với tư cách là Dân tộc được tuyển chọn và cùng nhau định mệnh của chúng ta với số phận của thế giới. Do đó, chúng ta phải quét sạch mọi h́nh thức tín ngưỡng khác. Nếu điều này sinh ra những người vô thần mà chúng ta thấy ngày nay, nó sẽ không, chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, cản trở quan điểm của chúng ta, nhưng sẽ là lời cảnh báo cho những thế hệ sẽ lắng nghe lời rao giảng của chúng ta về tôn giáo của Môise, Bằng hệ thống ổn định và triệt để của nó, đă đưa tất cả các dân tộc trên thế giới trở nên oán trách chúng ta.

 

Trong đó, chúng ta sẽ nhấn mạnh quyền của nó về thần bí, theo đó, như chúng ta nói, tất cả các quyền lực giáo dục của nó đều dựa ... Sau đó, ở mọi cơ hội chúng ta sẽ công bố các bài báo, trong đó chúng ta sẽ so sánh giữa luật lệ ích lợi của chúng ta và những quy định của lứa tuổi trước đây. Các phước lành của sự tĩnh lặng, mặc dù nó là một sự yên tĩnh buộc phải mang lại bởi nhiều thế kỷ của kích động, sẽ ném vào cứu trợ cao hơn những lợi ích mà chúng tôi sẽ chỉ.

 

Những sai lầm của các chính phủ Goyim sẽ được miêu tả bởi chúng ta trong những sắc thái sinh động nhất. Chúng ta sẽ cương lên sự ghê tởm của họ rằng các dân tộc sẽ thích sự tĩnh lặng trong một trạng thái nô lệ đối với những quyền tự do bị đánh đập đă tra tấn nhân loại và cạn kiệt nguồn gốc sự sống con người, những nguồn đă bị khai thác bởi một đám du kích quái vật Không biết những ǵ họ làm ... Những thay đổi vô ích của các h́nh thức của chính phủ mà chúng tôi xúi giục goyim khi chúng tôi đang phá hoại cấu trúc nhà nước của họ, sẽ làm cho các dân tộc ngày càng mệt mỏi vào thời điểm đó rằng họ sẽ thích chịu đựng bất cứ điều ǵ dưới chúng ta hơn là chạy nguy cơ Chịu đựng lại tất cả những kích động và đau khổ mà họ đă trải qua.

 

Đồng thời chúng ta sẽ bỏ qua để nhấn mạnh những sai lầm lịch sử của các chính phủ goy, những người đă tra tấn nhân loại trong nhiều thế kỷ do thiếu hiểu biết về tất cả mọi thứ tạo thành sản phẩm thực sự của nhân loại trong cuộc đuổi bắt của họ sau những kế hoạch tuyệt vời của các phước lành xă hội và Không bao giờ nhận thấy rằng các kế hoạch này tiếp tục tạo ra một t́nh trạng tồi tệ hơn và không bao giờ tốt hơn của các mối quan hệ phổ quát là nền tảng của cuộc sống con người. Toàn bộ sức mạnh của nguyên tắc và phương pháp của chúng ta sẽ nằm trong thực tế là chúng ta sẽ tŕnh bày chúng và giải thích chúng như một sự tương phản tuyệt vời với thứ tự cũ và đă bị phân hủy của sự vật trong đời sống xă hội.

 

Các nhà triết học của chúng tôi sẽ thảo luận tất cả những thiếu sót của những niềm tin khác nhau của goyim, NHƯNG KHÔNG CÓ MỘT S W ĐƯỢC MANG THEO D̉ KION THOÁT CỦA CHÚNG TÔI T FROM ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC TƯ VẤN CHO CHÚNG TÔI S W KHÔNG PHẢI CHỊU RYNG CÁC BÍ MẬT.

 

Ở những nước được gọi là tiến bộ và giác ngộ chúng ta đă tạo ra một văn học vô ích, bẩn thỉu và đáng ghê tởm. Trong một khoảng thời gian sau khi chúng ta có quyền lực, chúng ta sẽ tiếp tục khuyến khích sự tồn tại của nó nhằm tạo ra một sự giảm nhẹ bằng lời nói với các bài phát biểu, chương tŕnh của đảng, sẽ được phân phối từ các khu phố nổi tiếng của chúng ta ... Những người đàn ông khôn ngoan của chúng ta, được đào tạo để trở thành lănh đạo của Goyim sẽ sáng tác các bài phát biểu, dự án, hồi kư, bài báo, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để gây ảnh hưởng đến tâm trí của goyim, hướng họ tới sự hiểu biết và các h́nh thức kiến ​​thức đă được chúng tôi xác định.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 15

 

Cuối cùng, khi chúng ta cuối cùng bước vào vương quốc của chúng ta bằng sự trợ giúp của cuộc đảo chánh chuẩn bị sẵn sàng ở khắp nơi trong cùng một ngày, sau khi sự vô dụng của tất cả các h́nh thức hiện tại của chính phủ đă được thừa nhận chắc chắn (và không một chút thời gian sẽ vượt qua trước đó Khoảng, có lẽ cả một thế kỷ) chúng ta sẽ làm cho nhiệm vụ của chúng ta để thấy rằng đối với chúng ta những điều như lô sẽ không c̣n tồn tại. Với mục đích này, chúng ta sẽ không giết tất cả những ai có vũ lực để chống lại chúng ta vào vương quốc của chúng ta.

 

Mọi kiểu tổ chức mới của bất cứ cái ǵ như một xă hội bí mật cũng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết; Những người hiện đang tồn tại, được biết đến với chúng ta, phục vụ chúng ta và phục vụ chúng ta, chúng ta sẽ tan ră và gửi đi lưu vong đến các lục địa cách xa châu Âu. Bằng cách này, chúng ta sẽ tiếp tục với những Mason goy biết quá nhiều; Như vậy v́ chúng ta có thể v́ một số lư do phụ tùng sẽ được giữ trong nỗi sợ hăi liên tục lưu vong. Chúng ta sẽ ban hành luật làm cho tất cả các thành viên cũ của các xă hội bí mật có thể bị lưu vong từ châu Âu làm trung tâm của quy tắc của chúng ta. Nghị quyết của chính phủ chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng, mà không cần kháng cáo.

 

Trong các xă hội goy, trong đó chúng ta đă trồng và bắt rễ sâu xa chủ nghĩa phản đối, cách duy nhất để khôi phục lại trật tự là sử dụng các biện pháp tàn nhẫn chứng tỏ sức mạnh trực tiếp của quyền lực; Không có vấn đề phải được trả cho các nạn nhân rơi, họ đau khổ cho hạnh phúc của tương lai.

 

Việc đạt được hạnh phúc đó, ngay cả khi phải hy sinh, là nghĩa vụ của bất kỳ chính phủ nào thừa nhận như là bằng chứng cho sự tồn tại của nó không chỉ là các đặc quyền của nó mà là các nghĩa vụ của nó. Sự bảo đảm chính của sự ổn định của luật là để xác nhận aureole quyền lực, và aureole này chỉ đạt được bởi sự cứng rắn hùng vĩ của nó như sẽ tiếp tục biểu hiện các biểu tượng bất khả xâm phạm từ các nguyên nhân huyền bí - từ sự lựa chọn của Thiên Chúa . Đó là, cho đến gần đây, chế độ độc tài Nga, kẻ thù duy nhất và nghiêm trọng nhất mà chúng ta có trên thế giới, mà không đếm được Papacy.

 

Hăy ghi nhớ ví dụ khi Italy, ướt đẫm máu, không bao giờ chạm vào mái tóc của người Sulla (Một số phiên bản của "Protocols" theo "Dialogues" của Joly sao cho gần như cách viết sai của Joly về tên Sulla như "Sylla cũng được sao chép. Trong bản dịch của "Nghị định thư" ở đây được sử dụng, tuy nhiên, sai lầm đă được sửa chữa), người đă đổ máu đó.

 

Sulla đă có một cuộc b́nh luận khôn ngoan v́ sức mạnh của ḿnh trong con mắt của người dân, mặc dù họ đă bị xé toạc bởi anh ta, nhưng sự quay trở lại của anh ta đến Italy đă làm anh ta quay trở lại với sự bất khả xâm phạm. Người ta không đặt ngón tay vào người đang thôi miên họ bằng sức mạnh dũng mănh và tâm trí của ḿnh.

 

Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta bước vào vương quốc chúng ta, chúng ta sẽ hành động ngược lại; Chúng ta sẽ tạo ra và nhân các nhà nghỉ Masonic tự do ở tất cả các nước trên thế giới, thu hút vào tất cả những ai có thể trở thành hoặc là những người nổi bật trong hoạt động công cộng, v́ trong các nhà nghỉ này chúng ta sẽ t́m thấy văn pḥng thông tin cơ bản và phương tiện ảnh hưởng của chúng ta. Tất cả những nhà nghỉ này chúng tôi sẽ mang theo một cơ quan trung ương, được biết đến với chúng tôi một ḿnh và với tất cả những người khác hoàn toàn không biết, bao gồm những người lớn tuổi của chúng tôi.

 

Các nhà nghỉ sẽ có đại diện của họ những người sẽ phục vụ để kiểm soát việc quản lư trên của masonry và từ đó sẽ phát hành các chương tŕnh và theo dơi. Trong những nhà nghỉ này, chúng ta sẽ kết hợp nút kết hợp tất cả các yếu tố cách mạng và tự do. Thành phần của họ sẽ được tạo thành từ mọi tầng lớp xă hội. Những kế hoạch chính trị bí mật nhất sẽ được biết đến với chúng ta và sẽ rơi vào tay hướng dẫn của chúng ta vào ngày mà họ thụ thai.

 

Trong số các thành viên của các nhà nghỉ này sẽ có hầu như tất cả các đại lư của cảnh sát quốc tế và quốc gia kể từ khi dịch vụ của họ là dành cho chúng tôi không thể thay thế trong sự tôn trọng mà cảnh sát đang ở một vị trí không chỉ sử dụng các biện pháp riêng của ḿnh với người bất lương mà c̣n để màn h́nh Các hoạt động của chúng tôi và cung cấp những cái cớ cho những người bất măn, vv.

 

Hạng người sẵn sàng tham gia vào các xă hội bí mật là những người sống theo trí thông minh, nghề nghiệp của họ, và nói chung mọi người, chủ yếu là những người mà chúng ta sẽ không có khó khăn trong việc xử lư và sử dụng để khử hết cơ chế của máy Do chúng tôi sáng tạo. Nếu thế giới phát triển, điều đó có nghĩa là chúng ta phải khuấy động nó để phá vỡ sự đoàn kết quá lớn của nó.

 

Nhưng nếu nảy ra ư tưởng giữa một âm mưu, th́ người đứng đầu âm mưu đó sẽ không khác ǵ một trong những người hầu đáng tin cậy nhất của chúng ta. Thật là tự nhiên mà chúng ta và không ai khác nên dẫn các hoạt động Masonic, v́ chúng ta biết chúng ta đang lănh đạo ở đâu; Chúng ta biết được mục tiêu cuối cùng của mọi h́nh thức hoạt động khi mà goyim không biết ǵ cả, thậm chí không có tác động trực tiếp của hành động; Họ tự đặt ra trước mặt ḿnh, thường là sự tính toán tạm thời về sự hài ḷng về ư kiến ​​của họ trong việc hoàn thành suy nghĩ của họ mà không hề nhận thấy rằng quan niệm này không bao giờ thuộc về sáng kiến ​​của họ mà là sự thôi thúc suy nghĩ của họ ...

 

Goyim vào nhà nghỉ ṭ ṃ hoặc với hy vọng bằng phương tiện của họ để có được một nibble tại bánh công cộng, và một số trong số họ để có được một buổi điều trần trước công chúng cho những tưởng tượng không thể thực hiện được và vô căn cứ của họ; Họ khao khát cảm xúc thành công và tiếng vỗ tay, trong đó chúng ta rất hào phóng.

 

Và lư do tại sao chúng tôi mang lại cho họ thành công này là sử dụng sự tự cao của bản thân ḿnh mà nó sinh ra, v́ điều đó vô nghĩa bóc tách chúng để đồng hóa các gợi ư của chúng tôi mà không cần cảnh giác với họ trong sự trọn vẹn của sự tự tin của họ rằng đó là Sự không thể sai lầm của chính họ là nói lên lời suy nghĩ của họ và rằng họ không thể mượn của người khác.

 

Bạn không thể tưởng tượng được mức độ khôn ngoan của goyim đến mức nào khi có thể bị mang đến một trạng thái ngây thơ vô thức khi có t́nh trạng này của sự tự cao của bản thân họ, và đồng thời làm thế nào dễ dàng để lấy trái tim ra khỏi họ bởi Ít thành công nhất, mặc dù nó không có ǵ khác hơn là ngừng tiếng vỗ tay họ đă có, và để giảm bớt một sự phục tùng nô lệ v́ lợi ích của việc giành lại sự đổi mới thành công.

 

Bởi nhiều như chúng ta bỏ qua thành công nếu chỉ có họ có thể thực hiện được kế hoạch của họ, bởi rất nhiều GOYIM sẵn sàng hy sinh bất kỳ kế hoạch chỉ để có thành công. Tâm lư học của họ tạo điều kiện cho chúng tôi nhiệm vụ đặt chúng theo hướng bắt buộc. Những con hổ này xuất hiện có linh hồn của cừu và gió thổi dễ dàng qua đầu. Chúng tôi đă đặt chúng vào sở thích của một ư tưởng về sự hấp thụ cá nhân bởi các đơn vị biểu tượng của chủ nghĩa tập thể ... Họ chưa bao giờ và họ sẽ không bao giờ có ư nghĩa để phản ánh rằng điều này ngựa sở thích là một sự vi phạm hiển nhiên của quan trọng nhất Luật tự nhiên, đă được thiết lập từ sự sáng tạo của một thế giới đơn vị không giống như một người khác và chính xác cho mục đích cá nhân hoá.

 

Nếu chúng ta có thể đưa họ đến một mức độ mù quáng như vậy, liệu đó không phải là bằng chứng và bằng chứng rơ ràng đáng kinh ngạc, về mức độ mà trí tuệ của goyim kém phát triển so với tâm trí của chúng ta? Đó là, chủ yếu, đảm bảo thành công của chúng tôi.

 

Và những người lớn tuổi của chúng ta đă nh́n xa như thế nào trong thời cổ đại khi họ nói rằng để đạt được một kết thúc nghiêm trọng, nó không ngần ngại dừng lại ở bất cứ phương tiện nào hoặc đếm những nạn nhân hy sinh v́ mục đích đó ... Chúng tôi chưa tính nạn nhân của Hạt giống của gia súc goy, mặc dù chúng ta đă hy sinh cho nhiều người, nhưng cho đến bây giờ chúng ta đă cho họ vị trí như vậy trên trái đất như họ thậm chí không thể mơ ước. Số lượng tương đối nhỏ các nạn nhân từ số lượng của chúng ta đă bảo vệ quốc tịch của chúng tôi khỏi bị hủy diệt.

 

Cái chết là sự kết thúc tất yếu cho tất cả mọi người. Sẽ tốt hơn nếu kết thúc điều đó gần với những người cản trở công việc của chúng ta hơn là cho chính chúng ta, cho những người sáng lập ra vụ này. Chúng tôi thực hiện Masons một cách khôn ngoan rằng không ai cứu văn t́nh huynh đệ có thể có nghi ngờ về nó, thậm chí cả các nạn nhân của bản án tử h́nh của chúng ta, tất cả họ đều chết khi cần thiết như thể là do một loại bệnh thông thường. Biết được điều này, thậm chí t́nh huynh đệ cũng không dám phản đối. Bằng những phương pháp như vậy, chúng ta đă rút khỏi Masonry gốc của sự phản kháng đối với định hướng của chúng ta. Trong khi giảng thuyết chủ nghĩa tự do cho các goyim chúng tôi đồng thời giữ cho nhân dân của chúng tôi và các đại lư của chúng tôi trong một trạng thái yêu cầu đệ tŕnh.

 

Dưới ảnh hưởng của chúng tôi, việc thực hiện luật của goyim đă giảm xuống mức tối thiểu. Uy tín của luật pháp đă bị bùng nổ bởi những giải thích tự do được đưa ra trong lĩnh vực này. Trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất và các câu hỏi mà các thẩm phán quyết định khi chúng ta chỉ ra cho họ, hăy xem các vấn đề dưới ánh sáng mà chúng tôi bao bọc họ để quản lư goyim, tất nhiên, thông qua những người là công cụ của chúng tôi mặc dù chúng ta không có bất cứ điều ǵ Chung với họ - theo ư kiến ​​của báo chí hoặc bằng các phương tiện khác. Ngay cả thượng nghị sĩ và chính quyền cao cũng chấp nhận lời khuyên của chúng tôi. Tâm hồn thuần khiết của goyim không có khả năng sử dụng để phân tích và quan sát, và c̣n nhiều hơn nữa cho việc dự đoán trước một cách đặt câu hỏi có thể có xu hướng.

 

Trong sự khác biệt trong khả năng suy nghĩ giữa goyim và chúng ta, chúng ta có thể nhận ra rơ ràng dấu ấn của vị trí của chúng ta đối với nhân dân được tuyển chọn và của chất lượng nhân văn cao hơn của chúng ta, trái ngược với tâm hồn hung ác của goyim. Mắt của họ cởi mở, nhưng không nh́n thấy ǵ trước mắt họ và không phát minh ra (trừ khi, có lẽ là vật chất). Từ điều này rơ ràng là thiên nhiên đă đặt chúng ta để hướng dẫn và cai trị thế giới.

 

Khi đến thời của đạo luật công khai của chúng ta, thời gian để thể hiện các phước lành của nó, chúng ta sẽ làm cho tất cả các cơ quan lập pháp, tất cả các luật lệ của chúng tôi sẽ ngắn gọn, rơ ràng, ổn định, không có bất kỳ loại giải thích, để mọi người có thể ở trong vị trí để biết họ Hoàn hảo. Các tính năng chính sẽ chạy ngay qua chúng là tŕnh đơn đặt hàng, và nguyên tắc này sẽ được thực hiện đến một chiều cao grandiose. Mỗi lần lạm dụng sẽ biến mất trong hậu quả của trách nhiệm của tất cả xuống đến đơn vị thấp nhất trước khi cơ quan có thẩm quyền cao hơn của người đại diện quyền lực.

 

Lạm dụng quyền lực trực thuộc vụ án cuối cùng này sẽ bị trừng phạt một cách tàn nhẫn mà không ai thấy lo lắng khi thử nghiệm bằng năng lực của họ. Chúng ta sẽ lấp đầy tất cả các hành động của chính quyền một cách ghê tởm v́ nó phụ thuộc vào việc vận hành máy móc của Nhà nước trôi chảy, v́ sự thiếu sót trong việc này tạo ra sự chao đảo ở khắp mọi nơi; Không phải là một trường hợp bất hợp pháp hoặc lạm dụng quyền lực sẽ bị bỏ lại nếu không có h́nh phạt điển h́nh.

 

Che giấu tội lỗi, liên kết giữa những người trong nhiệm vụ của chính quyền - tất cả những điều ác này sẽ biến mất sau những ví dụ đầu tiên của h́nh phạt nặng. Aureole của quyền lực của chúng tôi yêu cầu phù hợp, đó là, độc ác, h́nh phạt đối với vi phạm nhỏ nhất, v́ lợi ích đạt được, về uy tín tối cao của nó. Người bị thương, mặc dù h́nh phạt của anh ta có thể vượt quá lỗi của anh ta, sẽ được tính là một người lính rơi vào lĩnh vực hành chính trong cuộc chiến v́ lợi ích của thẩm quyền, nguyên tắc và luật pháp, không cho phép bất kỳ ai nắm giữ quyền hạn của huấn luyện viên công cần Quay xa khỏi đường cao tốc công cộng tới con đường riêng của họ.

 

Ví dụ: Thẩm phán của chúng tôi sẽ biết rằng bất cứ khi nào họ cảm thấy có khuynh hướng sốt sắng v́ sự dại dột ngu ngốc, họ vi phạm luật pháp được thiết lập để xây dựng gương mẫu của người đàn ông bằng cách trừng phạt những lời lảm nhảm và không để trưng bày những phẩm chất tinh thần của thẩm phán. Những phẩm chất đó là thích hợp để thể hiện trong cuộc sống riêng tư, nhưng không phải trong một quảng trường công cộng là cơ sở giáo dục của cuộc sống con người.

 

Nhân viên của chúng tôi sẽ không vượt quá 55 tuổi, trước hết là v́ nam giới thường có thái độ kỳ thị hơn, và ít có khả năng đưa ra các hướng đi mới, và thứ hai bởi v́ điều này sẽ cho chúng ta khả năng bằng cách đo độ đàn hồi trong Thay đổi nhân viên, do đó sẽ dễ dàng uốn cong dưới áp lực của chúng tôi; Người muốn giữ chỗ của ḿnh sẽ buộc phải tuân theo mù quáng để xứng đáng. Nói chung, các thẩm phán của chúng ta sẽ được bầu bởi chúng ta chỉ trong số những người hiểu rơ rằng phần mà họ phải chơi là để trừng phạt và áp dụng các luật pháp và không phải để mơ về những biểu hiện của chủ nghĩa tự do bằng các chi phí của chương tŕnh giáo dục của Nhà nước, Như goyim trong những ngày này tưởng tượng nó được.

 

Phương pháp xáo trộn nhân viên này cũng sẽ làm nổ tung bất kỳ t́nh đoàn kết tập thể của những người trong cùng một dịch vụ và sẽ ràng buộc tất cả để lợi ích của chính phủ mà số phận của họ sẽ phụ thuộc. Thế hệ các thẩm phán trẻ sẽ được đào tạo theo những quan điểm nhất định về khả năng không được chấp nhận của bất kỳ hành vi lạm dụng nào có thể làm phiền trật tự đă được thiết lập của các đối tượng của chúng ta.

 

Trong những ngày này các thẩm phán của người goyim tạo ra những ân xá cho mọi loại tội ác, không có một sự hiểu biết đúng về chức vụ của họ, bởi v́ các nhà cai trị thời đại hiện nay trong việc bổ nhiệm thẩm phán đến văn pḥng không quan tâm đến việc trừng trị họ một nghĩa vụ và ư thức Của vấn đề mà yêu cầu của họ. Là một con vật tồi tàn cho phép con người t́m kiếm con mồi, do đó goyim cung cấp cho các đối tượng của họ những lợi nhuận mà không cần suy nghĩ để làm cho rơ ràng cho họ v́ mục đích đó là nơi đă được tạo ra. Đây là lư do tại sao chính phủ của họ đang bị hủy hoại bởi lực lượng của họ thông qua các hành động của chính quyền của họ. Chúng ta hăy mượn từ ví dụ về những kết quả của những hành động đó cho một bài học khác cho chính phủ của chúng ta.

 

Chúng ta sẽ khơi ra chủ nghĩa tự do từ tất cả các vị trí chiến lược quan trọng của chính phủ chúng ta mà phụ thuộc vào việc đào tạo cấp dưới cho cơ cấu Nhà nước của chúng ta. Những bài viết này sẽ dành riêng cho những người đă được chúng tôi đào tạo về quy tắc hành chính. Để phản đối rằng việc nghỉ hưu của các công chức cũ sẽ tốn kém Kho bạc, tôi trả lời, trước hết là họ sẽ được cung cấp một số dịch vụ tư nhân thay cho những ǵ họ mất, và, thứ hai, tôi đă nhận xét rằng tất cả tiền trên thế giới Sẽ được tập trung trong tay của chúng tôi, do đó nó không phải là chính phủ của chúng tôi mà phải sợ chi phí.

 

Chủ nghĩa độc tài của chúng ta sẽ trong tất cả mọi thứ có liên quan hợp lư và do đó trong mỗi nghị định của ḿnh, ư chí tối cao của chúng ta sẽ được tôn trọng và không thể thiếu được; Nó sẽ bỏ qua tất cả những tiếng lẩm bẩm, mọi bất măn của mọi loại và phá hủy mọi gốc rễ của họ bằng cách trừng phạt nhân vật gương mẫu. Chúng ta sẽ hủy bỏ quyền giám hộ, mà sẽ được chuyển giao cho công việc của chúng ta - để nhận thức được người đang cai trị, v́ chúng ta không được cho phép ư tưởng trong số những người có ư nghĩ rằng có thể có một điều như một quyết định Không phải của thẩm phán được thiết lập bởi chúng tôi.

 

Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều ǵ như thế này xảy ra, chúng ta sẽ tự quyết định, nhưng sẽ gây ra h́nh phạt mẫu mực đối với thẩm phán v́ thiếu hiểu biết về nhiệm vụ của ḿnh và mục đích của cuộc hẹn v́ sẽ ngăn cản việc lặp lại các vụ án như vậy. Tôi nhắc lại rằng phải nhớ rằng chúng ta sẽ biết mọi bước trong chính quyền của chúng ta mà chỉ cần theo dơi chặt chẽ để mọi người hài ḷng với chúng tôi, v́ họ có quyền yêu cầu một quan chức tốt từ một chính phủ tốt.

 

Chính phủ của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của một giám hộ gia trưởng trên một phần của nhà cai trị. Quốc gia của chúng ta và đối tượng của chúng ta sẽ phân biệt người cha của ḿnh là người cha chăm sóc mọi nhu cầu, từng hành động, mối liên hệ giữa họ với nhau, cũng như quan hệ với người cai trị.

 

Sau đó, họ sẽ được thấm nhuần với suy nghĩ rằng họ không thể chia tay với sự khéo léo và hướng dẫn, nếu họ muốn sống trong ḥa b́nh và im lặng, họ sẽ thừa nhận tính tự trị của người cai trị của chúng tôi với ḷng mộ đạo giáp với APOTHEOSIS, Đặc biệt là khi họ tin rằng những người mà chúng tôi thiết lập không đặt ḿnh vào vị trí của thẩm quyền, nhưng chỉ làm mù quáng thực hiện các mệnh lệnh của ḿnh.

 

Họ sẽ được vui mừng v́ chúng tôi đă điều chỉnh mọi thứ trong cuộc sống của họ như đă được thực hiện bởi cha mẹ khôn ngoan những người muốn đào tạo con cái của họ trong các nguyên nhân của nhiệm vụ và tŕnh. Đối với các dân tộc trên thế giới liên quan đến những bí mật của chính thể chúng ta th́ măi măi chỉ có trẻ em dưới tuổi, chính xác cũng như chính phủ của họ.

 

Như bạn thấy, tôi đă t́m thấy chế độ chuyên quyền của chúng ta về quyền và nghĩa vụ: quyền buộc thi hành nghĩa vụ là nghĩa vụ trực tiếp của một chính phủ là cha cho các chủ đề của nó. Nó có quyền của người mạnh mẽ mà nó có thể sử dụng nó v́ lợi ích của việc chỉ đạo nhân loại theo thứ tự đó được xác định bởi tính chất, cụ thể là tŕnh.

 

Mọi thứ trên thế giới đang ở trong t́nh trạng nộp, nếu không phải cho con người, sau đó là hoàn cảnh hoặc tính cách bên trong của nó, trong mọi trường hợp, với những ǵ mạnh mẽ hơn. Và chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn v́ lợi ích của nó. Chúng tôi có nghĩa vụ không ngần ngại hy sinh cá nhân, những người vi phạm trật tự đă được thiết lập, v́ trong sự trừng phạt tội ác điển h́nh là một vấn đề giáo dục tuyệt vời.

 

Khi vua của Israel đặt vào đầu thiêng liêng của ông vương miện được cung cấp bởi châu Âu, ông sẽ trở thành Tổ phụ của thế giới.

 

Những nạn nhân không thể thiếu được ông đưa ra do hậu quả của sự phù hợp của họ sẽ không bao giờ đạt được số nạn nhân được cung cấp trong quá tŕnh thế kỷ bởi mania của lộng lẫy, thi đua giữa các chính phủ goy. Vua của chúng ta sẽ liên tục hiệp thông với các dân tộc, làm cho họ từ các bài diễn văn của nhà nước mà danh tiếng sẽ trong cùng một giờ phân phối trên khắp thế giới.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 16

 

Để phá huỷ tất cả các lực lượng tập thể, ngoại trừ chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn đầu của chủ nghĩa tập thể - các trường đại học bằng cách giáo dục lại theo một hướng mới. Các quan chức và giáo sư của họ sẽ được chuẩn bị cho công việc kinh doanh của ḿnh bằng các chương tŕnh hành động bí mật chi tiết, từ đó họ sẽ không bị phân biệt đối xử, không phải bằng một khoản trợ cấp. Sẽ được bổ nhiệm với biện pháp pḥng ngừa đặc biệt, và sẽ được đặt là hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ.

 

Chúng ta sẽ loại trừ khỏi quá tŕnh giảng dạy Luật Nhà nước cũng như tất cả những ǵ liên quan đến câu hỏi chính trị. Những môn học này sẽ được dạy cho một vài chục người được lựa chọn v́ những năng lực ưu việt của họ trong số những người khởi xướng. Các trường đại học không c̣n phải ra khỏi hội trường các tiệm sữa chua để lên kế hoạch cho một hiến pháp, như một bộ phim hài hay bi kịch, tự bận rộn với những câu hỏi về chính sách mà thậm chí cả cha của họ cũng chưa bao giờ có ư nghĩ.

 

Việc người quen với hướng dẫn của một số lượng lớn những người có vấn đề về chính trị sẽ tạo ra những người mơ mộng không tưởng và những chủ thể xấu, như bạn có thể thấy từ ví dụ về giáo dục phổ quát theo hướng này của goyim. Chúng ta phải giới thiệu trong giáo dục của họ những nguyên tắc đă làm nên trật tự tuyệt vời. Nhưng khi chúng ta có quyền lực, chúng ta sẽ loại bỏ mọi loại chủ đề đáng lo ngại khỏi quá tŕnh giáo dục và sẽ làm cho trẻ em ngoan ngoăn của trẻ em có thẩm quyền, yêu thương người điều hành như là sự hỗ trợ và hy vọng ḥa b́nh và yên tĩnh.

 

Chủ nghĩa cổ điển, cũng như bất kỳ h́nh thức nghiên cứu nào về lịch sử cổ đại, trong đó có nhiều xấu hơn các ví dụ điển h́nh, chúng ta sẽ xóa đi từ bộ nhớ của con người tất cả các sự kiện của các thế kỷ trước mà chúng ta không muốn, và chỉ để lại những mô tả tất cả các lỗi Của chính phủ của goyim. Việc nghiên cứu cuộc sống thực tế, về các nghĩa vụ của trật tự, về mối quan hệ giữa người với nhau, tránh những ví dụ tồi và ích kỷ, làm lây lan sự nhiễm độc và các câu hỏi tương tự có tính giáo dục, sẽ đứng đầu trong việc giảng dạy , Chương tŕnh này sẽ được soạn thảo theo một kế hoạch riêng biệt cho mỗi cuộc gọi hoặc t́nh trạng của cuộc sống, không phải là tổng quát hóa việc giảng dạy. Cách xử lư câu hỏi này có tầm quan trọng đặc biệt.

 

Mỗi trạng thái của cuộc sống phải được đào tạo trong những giới hạn nghiêm ngặt tương ứng với điểm đến và công việc trong cuộc sống. Các thiên tài thường xuyên luôn luôn được quản lư và luôn luôn xoay xở để vượt qua những t́nh trạng của cuộc sống, nhưng đó là sự điên rồ hoàn hảo v́ lợi ích của thiên tài hiếm hoi hiếm có để vượt qua những hàng rào xa lạ với họ, Những người thuộc về những cấp bậc của sinh hoặc việc làm. Bạn biết ḿnh trong tất cả những ǵ đă kết thúc cho goyim những người cho phép những absurd khóc.

 

Để người có thể cai trị vững chắc trong trái tim và tâm trí của các đối tượng cần thiết cho thời gian hoạt động của ḿnh để hướng dẫn cả quốc gia trong các trường học và trong thị trường về ư nghĩa và hành động của ḿnh và tất cả các sáng kiến ​​hữu ích của ḿnh . Chúng ta sẽ băi bỏ mọi loại tự do giảng dạy. Học sinh ở mọi lứa tuổi sẽ có quyền tập hợp cùng với cha mẹ trong các cơ sở giáo dục giống như ở trong một câu lạc bộ.

 

Trong các hội nghị này, vào các ngày lễ, các giáo viên sẽ đọc những ǵ sẽ vượt qua như các bài giảng miễn phí về các vấn đề về quan hệ con người, luật về các ví dụ, những hạn chế do mối quan hệ vô thức, và cuối cùng, về triết lư của những lư thuyết mới chưa được tuyên bố thế giới. Những lư thuyết này sẽ được chúng ta đưa ra lên giai đoạn của một tín điều đức tin như một giai đoạn chuyển tiếp đối với đức tin của chúng ta. Về việc hoàn thành chương tŕnh hành động này trong hiện tại và tương lai, tôi sẽ đọc cho bạn nguyên tắc của những lư thuyết này.

 

Nói cách khác, nhờ kinh nghiệm của nhiều thế kỷ mà con người sống và được hướng dẫn bởi những ư tưởng, những ư tưởng này được người dân thu hút bởi sự trợ giúp của nền giáo dục với sự thành công b́nh đẳng ở mọi lứa tuổi tăng trưởng, nhưng dĩ nhiên bằng nhiều cách khác nhau, Chúng ta sẽ nuốt chửng và tịch thu để sử dụng chúng ta là một scintilla cuối cùng của độc lập của tư tưởng, mà chúng ta đă có từ lâu đă được chỉ đạo đối với các chủ đề và ư tưởng hữu ích cho chúng tôi.

 

Hệ thống tư duy nối tiếp đă được thực hiện trong hệ thống cái gọi là giảng dạy bằng các bài học đối tượng, mục đích của nó là biến goyim thành những con ngườơi nghèo hèn thiếu suy nghĩ chờ đợi những điều được tŕnh bày trước mắt họ để h́nh thành ư tưởng Họ. Tại Pháp, một trong những đại lư tốt nhất của chúng tôi, Bourgeois, đă công bố một chương tŕnh dạy học mới bằng các bài học đối tượng.

 

[ H: Tôi THÔNG BÁO THÔNG BÁO NÀY LÀ TỐT NHẤT CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH NÀY CÓ THỂ BẠN CÓ THỂ VUI L̉NG MỘT TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA QUAN TÂM QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.

 

Bất kỳ ai có khả năng chống lại chính sách về năng lượng hoặc trong lĩnh vực kinh tế hoặc các 'nghề nghiệp đă được tổ chức' đều được gửi đến, ngay cả khi cần thiết thông qua học bổng, để kiểm soát hoàn toàn các trường đại học 'cho đào tạo'. HARVARD là một ví dụ điển h́nh, như là YALE, một số trường đại học tiếng Anh và STANFORD.

 

HƯỚNG D GUN CHO "ĐỐI TƯỢNG" TRONG S WH DỤNG ĐƯỢC HƯỚNG D SUBN THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO NH ASNG LUÔN LUẬT TRONG KHI HỌC SINH CÓ MỞ VÀ CÓ THỂ THỰC HIỆN LÀM THẾ NÀO ĐƯỢC THÀNH CÔNG, KHÓA HỌC ĐƯỢC BẢO ĐẢM CHĂM SÓC, CHUYÊN NGHIỆP VÀ KHÔNG CÓ EXCEPTION SO R THNG SINH VIÊN, TRONG THỰC TIỄN, ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LƯ CHO CHỦ TỊCH NƯỚC, KHÔNG CẦN THÔNG BÁO VẤN ĐỀ TÔI S F KHÔNG HÀNH ĐỘNG NGH FA HO ORC SỰ THỰC TẾ - NHƯNG ĐƯỢC CẢM THẤY ROBOTIC ĐÀO TẠO.

 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG CAO ĐESNG VỚI CÁC GIÁO VIÊN TRONG CÁC LỚP TIỀN CÓ THỂ S W KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SINH VIÊN NẾU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA QUYỀN HO ORC CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC XEM XÉT. Quần chúng WHO chưa qua đào tạo AT ALL buộc phải sống theo quy định mới 'AS NẾU' HỌ LÀ ĐÚNG VÀ HỢP PHÁP.

 

ĐỊA ĐIỂM S) CÓ THỂ CÓ THỂ HƯỚNG D GUN VỀ THÀNH VIÊN NÀO NGAY CÓ THỂ ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO CÁC VỊ TRÍ CỦA QUƯ VỊ, NHƯNG CÁC KHUÔN MẠI VÀ CULULES KHÁC S W ĐƯỢC XÁC NHẬN BẤT K AN NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC T FROM CHƯƠNG TR̀NH ĐĂ ĐƯỢC THÀNH LẬP TRỰC TUYẾN. NHÂN DÂN phải thành lập để chấp nhận thay đổi. GHI CHÚ CHUYỂN NHƯỢNG HÀNH CHÍNH XUẤT CẢNH VỚI NGÀY HÔN NHÂN CỦA "VERY ENEMY" CÁC HOẠT ĐỘNG HAY NHẤT.

 

ĐÂY LÀ CẢM ƠN NHƯNG ĐƯỢC CHƯƠNG TR̀NH ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHƯƠNG TR̀NH CÙNG CHÍNH SÁCH VS. Vùng văn hoá được định hướng theo truyền thống. CHÚ THÍCH 'TUYỂN DỤNG' CHO CÁC NHÓM TÔI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO CÁC VỊ TRÍ VỊ TRÍ. ĐIỀU NÀY LÀ NGƯỜI XUẤT XỨ TRONG M FORU MỞ ĐẦU NHẤT

 

NÀY ĐẾN MỘT MỘT TÔN GIÁO - MỘT THẾ GIỚI - CHÍNH PHỦ, NHÀ NƯỚC VÀ TÔN GIÁO VÀ 'NGÀY' NGAY BÂY GIỜ, BẠN BÈ. BẠN CÓ THỂ CẤU H̀NH CỦA BẠN THEO TIMING.

 

CHÚNG TÔI MUỐN ĐƯỢC QUÁ TR̀NH HO ORC KHÁC? KHÔNG, CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẦN MUỐN TỐT NHẤT ĐƯỢC TỐT NHẤT ĐẾN CHO PHÉP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI. Chiến tranh và vượt qua các lực lượng không mang lại phản ứng tích cực - GIẢI QUYẾT GIẢI QUYẾT CỦA GIẢI QUYẾT TỐT HƠN LÀ ĐIỀU G̀ Thay đổi và THAY ĐỔI, TỰ HIỆN, HONOR VÀ 'CHOICE' Sẽ thay đổi nhận thức của CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU. NÀY ĐƯỢC GỌI "TỰ DO TOÀN CẦU" LÀ MỘT MỤC TIÊU TỐT NHẤT TRONG THỰC HÀNH THỰC HÀNH.

 

Hăy ghi những điểm này trong tâm trí khi bạn FIND ANGER XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC PHẠM TỘI VÀ POWER-grabbers. T́m hiểu từ những BÀI HỌC cung cấp bởi PHẠM TỘI (kẻ thù); S US DỤNG RƠ RÀNG TỐT NHẤT VÀ TRUY CẬP ĐÓ LÀ MỘT SỰ THỤ ĐỘNG HO ORC MANIPULATION.]

 

 

Nghị định số 17

 

Thực tiễn vận động tạo ra những người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, kiên tŕ, vô kỷ luật, những người trong mọi trường hợp chiếm một quan điểm không có tính cá nhân, thuần túy pháp lư. Họ có thói quen bất biến để đề cập đến tất cả mọi thứ về giá trị của nó cho việc bào chữa và không để phúc lợi công cộng của kết quả của nó. Họ thường không từ chối bảo vệ bất cứ điều ǵ, họ cố gắng cho bất kỳ một sự tha bổng nào bằng mọi giá, trốn tránh mọi mảng nhỏ của luật pháp và do đó làm họ mất phẩm giá công lư.

 

V́ lư do này, chúng ta sẽ đặt ra nghề này vào những khung hẹp mà sẽ giữ nó trong phạm vi điều hành công vụ này. Những người ủng hộ, cũng như các thẩm phán, sẽ bị tước quyền liên lạc với các đương sự; Họ sẽ chỉ được kinh doanh từ ṭa án và sẽ nghiên cứu nó bằng các ghi chép của các báo cáo và tài liệu, bảo vệ khách hàng của họ sau khi họ đă được thẩm vấn tại ṭa án về những dữ kiện đă xuất hiện. Họ sẽ nhận được một honorarium mà không liên quan đến chất lượng của quốc pḥng.

 

Điều này sẽ làm cho họ chỉ là phóng viên về kinh doanh theo luật pháp v́ lợi ích của công lư và như là đối phó với người điều khiển sẽ là phóng viên v́ lợi ích của việc truy tố; Điều này sẽ rút ngắn thời gian kinh doanh trước ṭa án. Bằng cách này sẽ được thiết lập một cách thực hiện biện pháp pḥng vệ trung thực không thiên vị được thực hiện không phải từ lợi ích cá nhân mà bởi niềm tin. Điều này cũng sẽ xóa bỏ cách thực hiện hợp đồng tham nhũng giữa những người ủng hộ để đồng ư chỉ để cho bên đó chiến thắng mà trả nhiều nhất.

 

Từ lâu chúng ta đă quan tâm đến việc thừa nhận chức linh mục của goyim, và do đó làm hỏng nhiệm vụ của họ trên trái đất mà trong những ngày này vẫn có thể là một trở ngại lớn đối với chúng ta. Từng ngày ảnh hưởng của nó đối với các dân tộc trên thế giới đang giảm xuống. Tự do lương tâm đă được tuyên bố ở khắp mọi nơi, v́ vậy mà bây giờ chỉ có những năm chia rẽ chúng ta từ lúc tàn phá hoàn toàn tôn giáo Cơ Đốc ; Giống như các tôn giáo khác chúng ta sẽ c̣n ít khó khăn hơn trong việc đối phó với chúng, nhưng sẽ sớm nói về điều này ngay bây giờ. Chúng ta sẽ thiết lập các giáo sĩ và các giáo sĩ vào các khung h́nh hẹp như vậy để làm cho ảnh hưởng của họ di chuyển theo tỷ lệ hồi phục trước sự tiến bộ của nó.

 

[H: Hăy nhớ rằng những người theo chủ nghĩa theo Hồi giáo này có cơ chế được xây dựng ngay trong luật và luật của họ, tức là Kol Nidre (lời thệ nguyện của tất cả mọi lời thệ nguyện), những điều vô giá trị và trống rỗng từ năm này sang năm kế tiếp (hồi tố và chủ động) và phủ nhận lời tuyên thệ "hợp pháp" Các loại và bao gồm các tuyên bố sai trong tất cả các trường hợp. Đây là lời thề đầu tiên được thực hiện vào đầu năm của năm mới. Điều này cũng cho phép mở sử dụng nhận dạng sai, địa điểm sai và tất cả các thỏa thuận.

 

NÀY, TIẾP THEO, CH ON LÀ MỤC ĐÍCH S US DỤNG CỦA ZIONISTS ĐƯỢC NỘP ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG TRONG VIỆC S US DỤNG NGUYÊN NHÂN CHUNG (GOYIM).

 

Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng chỉ có "Zionist" mới được phép sử dụng điều này, ví dụ như là một toà án pháp luật - bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này sẽ diễn ra trong "các buồng khép kín" hoặc các thanh bên. Đây là chính xác những ǵ một hoạt động sting IS. Chỉ có mục tiêu, đúng hay sai, là không được phép sử dụng. Điều này rất tốt để ghi nhớ trong bất kỳ giao dịch; Chính trị, kinh doanh hoặc bằng cách khác. Nói dối đă trở thành phương thức được chấp nhận, ví dụ như Philippines, NHƯNG ít nhất cũng nên có tài liệu sẵn có cho nơi ở và bảo vệ của bạn.]

 

Khi thời gian đến cuối cùng để phá hủy các ṭa án của Đức Thánh Cha ngón tay của một bàn tay vô h́nh sẽ chỉ các quốc gia đối với ṭa án. Tuy nhiên, khi các quốc gia tự vươn lên, chúng ta sẽ tiến tới phía trước những người bảo vệ nó như thể để cứu rét máu. Bằng cách này chúng ta sẽ thâm nhập vào ruột của nó và chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đi ra một lần nữa cho đến khi chúng tôi đă gặm qua toàn bộ sức mạnh của nơi này.

 

Vua của người Do thái sẽ là ĐGH thực sự của Vũ trụ, Tổ phụ của một Giáo hội Quốc tế.

 

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, trong khi chúng ta đang giáo dục lại giới trẻ trong các tôn giáo truyền thống mới và sau đó trong chúng ta, chúng ta sẽ không ngụ ư ǵ vào các nhà thờ hiện có, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại họ bằng những lời chỉ trích được tính toán để tạo ra sự phân ly.

 

Nói chung, báo chí đương thời của chúng ta sẽ tiếp tục buộc tội các vấn đề của Nhà nước, tôn giáo, sự bất lực của goyim, luôn sử dụng những cách diễn đạt không trật tự nhất theo thứ tự bằng mọi cách để giảm uy tín của họ theo cách mà chỉ có thể thực hiện bởi thiên tài của chúng ta Bộ lạc có năng khiếu.

 

Vương quốc của chúng tôi sẽ là một lời biện hộ của thần Vishnu [ Thiên Chúa của nhiều ARMS], trong đó được t́m thấy thân của nó - trong trăm tay của chúng tôi sẽ được, ai trong mỗi ḷ xo của bộ máy của cuộc sống xă hội. Chúng ta sẽ thấy mọi thứ mà không có sự trợ giúp của cảnh sát chính thức, trong phạm vi quyền đó mà chúng ta đă xây dựng cho việc sử dụng goyim, cản trở các chính phủ nh́n thấy. Trong chương tŕnh của chúng tôi, một phần ba các đối tượng của chúng tôi sẽ giữ ǵn quan sát từ nghĩa vụ, theo nguyên tắc dịch vụ t́nh nguyện cho Nhà nước.

 

Sau đó sẽ không có ǵ đáng hổ thẹn để trở thành một gián điệp và người cung cấp thông tin, nhưng là một công đức; Nhưng các cáo buộc không có căn cứ sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn v́ không có sự phát triển lạm dụng quyền này. Các đại lư của chúng tôi sẽ được lấy từ các cấp cao hơn cũng như các tầng dưới của xă hội, trong số các tầng lớp hành chính, những người dành thời gian giải trí, biên tập viên, nhà in và nhà xuất bản, nhà bán sách, thư kư, nhân viên bán hàng, người làm nghề, người hướng dẫn, thiếu sót, vân vân .

 

Cơ thể này, không có quyền và không được trao quyền hành động trong chính tài khoản của ḿnh, và do đó cảnh sát mà không có bất kỳ quyền hạn nào, sẽ chỉ làm chứng và báo cáo; Xác minh các báo cáo của họ và bắt giữ sẽ được thực hiện bởi các trang phục và cảnh sát thành phố. Bất kỳ người nào không tố cáo bất cứ điều ǵ được nh́n thấy hay nghe về các câu hỏi về chính thể cũng sẽ bị buộc tội và có trách nhiệm che giấu, nếu nó được chứng minh là anh ta có tội về tội phạm này.

 

Cũng như ngày nay, anh em của chúng ta có trách nhiệm phải mạo nhận những người bỏ đạo kabal của gia đ́nh họ hoặc những thành viên của họ đă được chú ư làm bất cứ điều ǵ trái ngược với kabal, v́ thế trong vương quốc của chúng ta trên toàn thế giới nó sẽ bắt buộc cho tất cả chúng ta Đối tượng thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhà nước theo hướng này.

 

Một tổ chức như vậy sẽ tống khứ các lạm dụng quyền lực, quyền lực, hối lộ, tất cả mọi thứ mà theo lời khuyên của chúng tôi, theo lư thuyết về các quyền con người của con người, đă đưa vào phong tục của goyim. Nhưng làm thế nào khác trong chính quyền của họ? Trong số những phương pháp đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất là - các đại lư để khôi phục lại trật tự, do đó được đặt để có cơ hội trong hoạt động tan ră phát triển và hiển thị những khuynh hướng xấu xa của họ - sự tự tin, tự chủ và vô trách nhiệm, và Và quan trọng nhất, sự độc ác.

 

 

PHỤ LỤC SỐ

18 Khi chúng ta cần phải tăng cường các biện pháp pḥng vệ bí mật (chất độc nhất gây tử vong cho uy tín của thẩm quyền), chúng ta sẽ sắp xếp như mô phỏng các rối loạn hoặc biểu hiện của những người bất b́nh phát hiện qua sự hợp tác của những người nói giỏi. Ṿng các diễn giả này sẽ tập hợp tất cả những người thông cảm với lời nói của ḿnh. Điều này sẽ cho chúng ta cái cớ để thu thập địa hạt và giám sát ở bên trong các công chức của chúng tôi trong số các cảnh sát goyim.

 

V́ đa số các kẻ mưu kế đă hành động v́ t́nh yêu trong tṛ chơi, v́ lợi ích của tṛ chuyện, nên, cho đến khi họ thực hiện một hành động nào đó, chúng ta sẽ không đặt ngón tay lên chúng mà chỉ đưa vào các yếu tố quan sát giữa chúng. Phải nhớ rằng uy tín của thẩm quyền giảm đi nếu nó thường phát hiện ra các âm mưu chống lại chính nó; Điều này hàm ư một giả định về ư thức về sự yếu đuối, hoặc, c̣n tệ hơn, về sự bất công.

 

Bạn biết rằng chúng ta đă đánh mất uy tín của các vị vua cướp bởi những nỗ lực thường xuyên trên cuộc đời của chúng ta thông qua các đại lư của chúng ta, những con chiên mù của đàn chiên của chúng ta, những người này dễ dàng di chuyển bằng một số cụm từ tự do đến các tội phạm chỉ cung cấp chúng được sơn màu chính trị. Chúng tôi đă bắt buộc các nhà cai trị thừa nhận sự yếu kém của họ trong việc quảng cáo các biện pháp công khai về pḥng vệ bí mật và do đó chúng tôi sẽ mang lại lời hứa cho phép hủy diệt.

 

Người cai trị của chúng ta sẽ chỉ được bảo vệ bí mật bởi những người bảo vệ không đáng kể, bởi v́ chúng ta sẽ không thừa nhận như một ư nghĩ rằng có thể tồn tại chống lại ông bất cứ sự nổi loạn nào mà ông ta không đủ mạnh để tranh luận và buộc phải trốn khỏi nó.

 

Nếu chúng ta phải thừa nhận ư nghĩ này, như goyim đă làm và đang làm, chúng ta nên ipso facto phải kư một bản án tử h́nh, nếu không phải là cho người cai trị của chúng ta, ở bất kỳ tỷ lệ nào cho triều đại của ông, vào ngày không xa.

 

Theo sự xuất hiện bên ngoài bắt buộc chặt chẽ, người cai trị của chúng ta sẽ chỉ sử dụng quyền lực của ḿnh chỉ v́ lợi thế của đất nước và không có lợi cho lợi nhuận trong nước của ḿnh. V́ vậy, với việc tuân thủ các trang trí này, thẩm quyền của ông sẽ được tôn trọng và bảo vệ bởi các đối tượng tự; Nó sẽ nhận được một lời khen ngợi trong việc thừa nhận rằng với nó là ràng buộc lên phúc lành của mọi công dân của Nhà nước, bởi v́ nó sẽ phụ thuộc vào tất cả các trật tự trong cuộc sống chung của gói.

 

Sự pḥng vệ của nhà vua cho thấy sự yếu kém trong việc tổ chức sức mạnh của ḿnh. Người cai trị của chúng tôi sẽ luôn luôn trong số những người được bao quanh bởi một đám đông đàn ông và phụ nữ lạ lùng, những người sẽ chiếm vị trí hàng đầu về anh ta, cho tất cả các xuất hiện t́nh cờ, và sẽ hạn chế hàng ngũ của phần c̣n lại trong sự tôn trọng như nó sẽ xuất hiện cho tốt gọi món.

 

Điều này sẽ gieo một ví dụ về sự kiềm chế cũng như những người khác. Nếu một nguyên đơn xuất hiện trong số những người đang cố gắng đưa ra đơn yêu cầu và buộc phải vượt qua hàng ngũ th́ hàng ngũ đầu tiên phải nhận được đơn yêu cầu và trước mắt người nộp đơn chuyển nó cho người cai trị, để mọi người có thể biết rằng những ǵ được giao Đạt đến đích của nó, do đó, có tồn tại một sự kiểm soát của người cai trị. Aureole quyền lực đ̣i hỏi sự tồn tại của nó mà người dân có thể nói: "Nếu nhà vua biết về điều này," hoặc "vua sẽ nghe nói về nó."

 

Với việc thành lập bí mật pḥng thủ bí mật uy tín uy tín biến mất; Với một sự táo bạo nhất định, và mọi người đếm ông ta là chủ nhân của nó, người cầu hôn có ư thức về sức mạnh của ḿnh, và khi có dịp phục vụ đồng hồ cho thời điểm để thực hiện một nỗ lực theo thẩm quyền. Đối với goyim, chúng ta đă giảng dạy điều ǵ đó khác, nhưng thực tế chúng ta đă có thể nh́n thấy những biện pháp bảo vệ công khai đă đưa họ đến.

 

Những kẻ phạm tội với chúng tôi sẽ bị bắt giữ với nghi ngờ đầu tiên nhiều hay ít có căn cứ; Không thể cho phép v́ sợ sai lầm có thể có một cơ hội để trốn thoát cho những người bị nghi ngờ là đă mất chính trị trong tội ác, v́ trong những vấn đề này chúng ta sẽ vô nghĩa. Nếu vẫn c̣n có thể bằng cách kéo dài một điểm, để thừa nhận xem xét lại động cơ gây ra trong các tội phạm đơn giản, không có khả năng bào chữa cho những người đang tự trả lời những câu hỏi mà trong đó không ai ngoại trừ chính phủ có thể hiểu được bất cứ điều ǵ. Và không phải chính phủ nào cũng hiểu chính sách thực sự.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 19

 

Nếu chúng ta không cho phép bất kỳ cuộc tranh luận độc lập nào về mặt chính trị, chúng tôi sẽ khuyến khích mọi loại báo cáo hoặc kiến ​​nghị với các đề xuất để chính phủ xem xét tất cả các loại dự án để cải thiện t́nh trạng của người dân; Điều này sẽ tiết lộ cho chúng ta những khiếm khuyết hoặc những tưởng tượng trong các chủ đề của chúng ta, mà chúng ta sẽ đáp ứng bằng cách hoàn thành chúng hoặc bằng cách bác bỏ khôn ngoan để chứng minh tầm nh́n cận cảnh của người đă phán xét sai lầm.

 

Sự hiếu chiến không chỉ là sự vỗ tay của con voi ở một con voi. Đối với một chính phủ được tổ chức tốt, chứ không phải từ cảnh sát, nhưng theo quan điểm của công chúng, con chó con voi voi voi trong toàn bộ sự bất tỉnh về sức mạnh và tầm quan trọng của nó. Nó không cần ǵ hơn là phải lấy một ví dụ điển h́nh để cho thấy tầm quan trọng tương đối của cả hai và các con chó sẽ ngừng đánh thức và sẽ đánh đu của họ ngay khi họ nh́n vào con voi. Để phá hủy uy tín của chủ nghĩa anh hùng v́ tội phạm chính trị, chúng tôi sẽ gửi nó để xét xử trong các vụ trộm, giết người, và mọi loại tội ác ghê tởm và bẩn thỉu. Ư kiến ​​công chúng sau đó sẽ nhầm lẫn trong quan niệm của nó về loại tội phạm này với sự hổ thẹn gắn liền với mọi người khác và sẽ đánh dấu nó với cùng một sự khinh thường.

 

Chúng tôi đă làm hết sức ḿnh, và tôi hy vọng chúng ta đă thành công, để đạt được rằng goyim không nên đến với phương thức tranh chấp với sự nổi loạn. V́ lư do này, thông qua báo chí và trong các bài phát biểu, gián tiếp - trong các sách giáo khoa đă được biên soạn một cách khéo léo về lịch sử, chúng tôi đă quảng cáo bởi những người theo nghi thức diễu hành v́ ư tưởng về quần chúng. Quảng cáo này đă làm gia tăng đội ngũ những người tự do và đă mang hàng ngàn goyim vào hàng ngũ gia súc nuôi gia súc của chúng tôi.

 

 

PROTOCOL NO.20

 

Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chương tŕnh tài chính, mà tôi đưa ra đến cuối báo cáo của tôi như là một trong những khó khăn nhất, đỉnh cao và là điểm quyết định của kế hoạch của chúng tôi. Trước khi tham gia vào nó, tôi sẽ nhắc nhở bạn rằng tôi nói rằng tổng số các hành động của chúng tôi được giải quyết bằng câu hỏi của con số.

 

Khi chúng ta bước vào vương quốc của chúng ta, chính phủ độc tài của chúng ta sẽ tránh khỏi nguyên tắc tự bảo vệ, gánh nặng cho người dân với thuế, nhớ rằng nó đóng vai tṛ của cha và người bảo vệ. Tuy nhiên, v́ các chi phí tổ chức của Nhà nước rất cần thiết, cần phải có các khoản kinh phí cần thiết. V́ vậy, tôi sẽ giải thích cụ thể về vấn đề cân bằng trong vấn đề này.

 

Quy tắc của chúng tôi, trong đó vua sẽ được hưởng những điều tưởng tượng hợp pháp rằng tất cả mọi thứ trong Nhà nước của ông thuộc về ông (có thể dễ dàng được biến thành thực tế), sẽ được phép sử dụng để thu hồi hợp pháp tất cả các khoản tiền để điều chỉnh Lưu thông trong Nhà nước. Từ sau đó, thuế sẽ được bao gồm tốt nhất bởi một thuế lũy tiến về tài sản. Theo cách này, các khoản phí sẽ được thanh toán mà không có những căng thẳng hoặc làm hư hỏng bất kỳ ai dưới h́nh thức một tỷ lệ phần trăm của tài sản. Những người giàu phải biết rằng trách nhiệm của họ là đặt một phần chất lỏng của họ vào sự quản lư của Nhà nước kể từ khi Nhà nước bảo đảm an toàn cho việc chiếm hữu phần c̣n lại của tài sản của họ và quyền lợi trung thực, tôi nói trung thực, Để kiểm soát tài sản sẽ làm cho đi bằng cướp trên cơ sở pháp lư.

 

Cải cách xă hội phải đến từ phía trên, v́ thời gian đă chín muồi - đó là điều không thể thiếu được như một cam kết của ḥa b́nh.

 

Thuế đối với người nghèo là hạt giống của cách mạng và hoạt động theo sự tàn phá của Nhà nước mà trong việc săn bắn sau khi trifling thiếu cái lớn. Khác với điều này, thuế đánh vào các nhà tư bản làm giảm sự phát triển của sự giàu có trong tay tư nhân mà chúng ta có trong những ngày này tập trung nó như là một sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ về goyim - tài chính nhà nước của họ.

 

Thuế tăng theo tỷ lệ phần trăm đối với vốn sẽ mang lại doanh thu lớn hơn nhiều so với thuế cá nhân hoặc tài sản hiện tại, điều này rất hữu ích cho chúng ta v́ lư do duy nhất nó kích thích sự phiền phức và bất măn giữa goyim.

 

Lực lượng mà vua của chúng ta sẽ nghỉ ngơi bao gồm sự cân bằng và sự đảm bảo của ḥa b́nh, v́ lợi ích mà mọi thứ cần thiết là các nhà tư bản phải kiếm được một phần thu nhập của ḿnh để phục vụ an toàn cho máy móc của Tiểu bang. Các nhu cầu của nhà nước phải được thanh toán bởi những người sẽ không cảm thấy gánh nặng và có đủ để lấy.

 

Một biện pháp như vậy sẽ phá huỷ hận thù của người nghèo đối với người giàu, người mà ông sẽ thấy một sự hỗ trợ tài chính cần thiết cho Nhà nước, sẽ thấy ông là người tổ chức ḥa b́nh và phúc lợi v́ ông sẽ thấy rằng đó là một người giàu có Trả các phương tiện cần thiết để đạt được những điều này.

 

Để người trả tiền của các lớp học có giáo dục không nên quá căng thẳng về các khoản thanh toán mới, họ sẽ có đầy đủ các tài khoản cho họ về điểm đến của các khoản thanh toán đó, ngoại trừ các khoản tiền đó sẽ được sử dụng cho nhu cầu của ngôi và Tổ chức hành chính.

 

Người thống trị sẽ không có bất kỳ tài sản nào của riêng ḿnh một lần trong Tiểu bang đại diện cho di sản của ḿnh, nếu không người đó sẽ mâu thuẫn với nhau, việc giữ phương tiện cá nhân sẽ phá hủy quyền sở hữu tài sản chung của tất cả . Người thân của người trị v́, những người thừa kế ngoại trừ người được duy tŕ bằng nguồn lực của Nhà nước, phải vào hàng ngũ những người hầu việc của Nhà nước phải làm việc để có được quyền sở hữu; Đặc quyền của máu hoàng gia không được phục vụ cho sự hư hỏng của kho bạc.

 

Việc mua, nhận tiền hoặc thừa kế sẽ phải nộp thuế tem tiến. Bất kỳ chuyển nhượng bất động sản, dù là tiền của người khác, không có chứng từ nộp thuế này sẽ được đăng kư đúng theo tên, sẽ làm cho chủ sở hữu cũ có trách nhiệm trả lăi trên thuế kể từ thời điểm chuyển khoản tiền này đến khi phát hiện Trốn tránh hoặc tuyên bố của ḿnh về việc chuyển giao.

 

Các giấy tờ chuyển nhượng phải được xuất tŕnh hàng tuần tại văn pḥng kho bạc địa phương với thông báo về tên, họ và nơi cư trú thường trú của người đó và người giữ tài sản mới. Việc chuyển nhượng có đăng kư tên phải bắt đầu từ một khoản tiền xác định vượt quá các chi phí thông thường khi mua và bán đồ dùng thiết yếu, và chỉ được thanh toán bởi một con tem có số phần trăm xác định của đơn vị.

 

Chỉ cần đánh giá ước tính bao nhiêu lần thuế như vậy sẽ bao gồm doanh thu của các quốc gia goyim.

 

Kho bạc nhà nước sẽ phải duy tŕ một số tiền dự trữ bổ sung xác định, và tất cả những ǵ được thu thập ở trên bổ sung đó phải được hoàn trả lại vào lưu thông. Trên số tiền này sẽ được tổ chức các công tŕnh công cộng. Sáng kiến ​​trong các loại h́nh này, theo các nguồn của Nhà nước, sẽ ràng buộc tầng lớp lao động với lợi ích của Nhà nước và cho những ai cai trị. Từ những khoản tiền tương tự này, một phần cũng sẽ được dành cho phần thưởng của sáng tạo và năng suất.

 

Không có nghĩa là một đơn vị duy nhất trên số tiền ước tính và tự do được giữ lại trong Kho bạc Nhà nước, tiền đă lưu hành và bất cứ hành vi tŕ trệ nào về tài chính tiền tệ sẽ bị hủy hoại khi vận hành máy móc của Nhà nước, Là chất bôi trơn; Sự tŕ trệ của chất bôi trơn có thể làm ngừng hoạt động thường xuyên của cơ chế.

 

Việc thay thế giấy chịu lăi suất cho một phần của mă thông báo trao đổi đă tạo ra sự tŕ trệ chính xác này. Hậu quả của t́nh huống này đă được nh́n thấy đủ.

 

Một ṭa án cũng sẽ do chúng tôi thiết lập và trong đó nhà cai trị sẽ t́m thấy một khoản hạch toán hoàn toàn cho thu nhập và chi tiêu của tiểu bang, ngoại trừ trương mục hàng tháng hiện tại chưa được lập và tháng trước đó, Mà sẽ chưa được giao.

 

Người duy nhất và không có quyền lợi cướp Nhà nước là chủ sở hữu, người cai trị. Đó là lư do tại sao sự kiểm soát cá nhân của anh ta sẽ loại bỏ khả năng bị ṛ rỉ hoặc lăng phí.

 

Chức năng đại diện của nhà cai trị tại các bữa tiệc v́ các nghi thức xă giao, thu hút rất nhiều thời gian vô giá, sẽ bị băi bỏ để nhà cai trị có thể có thời gian để kiểm soát và xem xét. Quyền lực của ông sẽ không được phân chia thành những phần nhỏ trong số những người được yêu thích thời gian bao vây ngai vàng v́ sự sang trọng và hào hoa của nó, và chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng ḿnh chứ không phải là lợi ích chung của Nhà nước.

 

Khủng hoảng kinh tế đă được chúng tôi tạo ra cho goyim bằng bất cứ phương tiện nào khác ngoài việc rút tiền từ lưu thông. Các thủ đô lớn đă tŕ trệ, rút ​​tiền từ các quốc gia, những nước này liên tục bị buộc phải áp dụng cho những khoản vay vốn đọng lại đó. Các khoản vay này đă gánh chịu t́nh trạng tài chính của Nhà nước bằng việc trả lăi và làm cho họ là nô lệ trái phiếu của các thủ đô này. Sự tập trung của ngành công nghiệp trong tay của các nhà tư bản khỏi tay các bậc thầy nhỏ đă làm tiêu tan tất cả các loại nước trái cây của các dân tộc và của họ cũng như của các bang.

 

Vấn đề về tiền nói chung không tương ứng với các yêu cầu trên đầu người, và do đó không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người lao động. Vấn đề tiền phải tương ứng với sự tăng trưởng của dân số và v́ thế trẻ em cũng phải được coi là người tiêu dùng tiền tệ kể từ ngày sinh. Việc sửa đổi vấn đề là một câu hỏi quan trọng cho cả thế giới.

 

BẠN C AWNG BIẾT THÊM TIÊU CHUẨN VÀNG ĐĂ ĐƯỢC RUIN CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC TUYỂN DỤNG. ĐỐI VỚI NH ITNG KHÔNG CÓ THỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU TIỀN, THÊM THÊM BẠN CÓ THỂ V GNG T FROM T FROM T̀NH HUỐNG KHÔNG CÓ THỂ.

 

Với chúng tôi tiêu chuẩn phải được giới thiệu là chi phí nhân lực làm việc, cho dù nó được tính trong giấy hoặc gỗ. Chúng ta sẽ làm cho vấn đề tiền bạc phù hợp với yêu cầu b́nh thường của mỗi chủ thể, thêm vào số lượng với mỗi lần sinh và trừ đi với mỗi cái chết.

 

Tài khoản sẽ do từng bộ phận (bộ phận hành chính của Pháp) quản lư, mỗi ṿng tṛn.

 

Để có thể không có sự chậm trễ trong việc trả tiền cho Nhà nước cần các khoản tiền và thời hạn của các khoản thanh toán đó sẽ được ấn định bởi các nghị định của nhà cai trị; Điều này sẽ làm mất đi sự bảo vệ của một bộ của một tổ chức với sự tàn phá của người khác.

Ngân sách của thu nhập và chi tiêu sẽ được thực hiện song song với nhau để họ không bị che khuất bởi khoảng cách này với nhau.

 

Những cải cách do chúng tôi dự thảo trong tổ chức tài chính và các nguyên tắc của goyim sẽ bị đóng bởi chúng tôi dưới các h́nh thức như sẽ không báo trước cho ai cả. Chúng ta sẽ chỉ ra sự cần thiết của cải cách theo kết quả của bóng tối rối loạn trong đó các goyim bởi những bất thường của họ đă làm giảm tài chính. Những bất thường đầu tiên, như chúng ta sẽ chỉ ra, bao gồm trong đầu của họ với việc lập ra một ngân sách duy nhất mà năm sau năm tăng lên do nguyên nhân sau đây:

Ngân sách này kéo dài đến nửa năm, sau đó họ yêu cầu một ngân sách để đưa ra đúng quyền lợi, và họ sẽ phải chi tiêu trong ba tháng, sau đó họ yêu cầu ngân sách bổ sung, và tất cả điều này kết thúc bằng ngân sách thanh lư. Tuy nhiên, v́ ngân sách của năm sau được tính theo tổng số tiền bổ sung, mức tăng hàng năm từ mức b́nh thường lên đến 50 phần trăm trong một năm, và do đó ngân sách hàng năm được tăng gấp ba lần trong ṿng mười năm. Nhờ những phương pháp như vậy, cho phép bởi sự bất cẩn của các quốc gia goy, kho bạc của họ là trống rỗng. Thời gian cho vay mượn tiền, và đă nuốt phần c̣n lại và đưa tất cả các bang goy đến phá sản.

Bạn hiểu rơ rằng sự sắp xếp kinh tế của loại này, mà chúng tôi đă đề xuất với goyim, không thể được thực hiện bởi chúng tôi.

 

Mọi khoản tiền vay chứng tỏ t́nh trạng tàn tật trong Nhà nước và muốn hiểu rơ các quyền của Nhà nước. Các khoản cho vay giống như một thanh gươm Damocles trên đầu các nhà cai trị, những người thay v́ lấy từ các đối tượng của họ bằng thuế tạm thời, đi xin với ḷng bàn tay mở rộng của các ngân hàng của chúng tôi. Các khoản vay nước ngoài là đỉa mà không có khả năng tháo dỡ khỏi cơ thể của Nhà nước cho đến khi chúng rơi ra khỏi chính họ hoặc Nhà nước giải phóng chúng.

 

Nhưng các quốc gia goy don không xé họ đi; Họ tiếp tục kiên tŕ trong việc tự đặt ḿnh vào bản thân ḿnh để họ phải tránh khỏi bị hủy diệt, bị chảy nước bọt tự nguyện.

Điều ǵ thực sự là, về bản chất, một khoản vay, đặc biệt là khoản vay nước ngoài? Khoản vay là - một vấn đề của hối phiếu của chính phủ trao đổi có chứa một tỷ lệ phần trăm nghĩa vụ tương ứng với tổng số vốn vay. Nếu khoản vay này chiếm 5% th́ trong 20 năm Nhà nước phải trả lăi một khoản tiền bằng với khoản vay mượn, trong bốn mươi năm nó phải trả một khoản tiền gấp đôi, trong sáu mươi ba, và tất cả Nợ vẫn là một khoản nợ chưa thanh toán.

 

Từ tính toán này, rơ ràng là với bất kỳ h́nh thức thuế nào trên mỗi đầu, Nhà nước đang cấp cho những người đóng thuế cuối cùng của người nộp thuế nghèo để thanh toán các tài khoản với người nước ngoài giàu có, h́nh thức mà họ đă mượn tiền thay v́ thu thập đồng xu cho nhu cầu riêng của ḿnh Mà không có sự quan tâm bổ sung.

 

Chừng nào các khoản cho vay trong nội bộ của goyim chỉ xáo trộn tiền của họ từ những túi tiền của người nghèo cho những người giàu có, nhưng khi chúng tôi mua người cần thiết để chuyển các khoản vay sang lĩnh vực bên ngoài, tất cả sự giàu có của các quốc gia chảy vào tiền của chúng ta - Hộp và tất cả các goyim bắt đầu trả tiền cho chúng tôi cống của các đối tượng.

 

Nếu bề ngoài của các vị vua ngốc trên ngai của họ liên quan đến công việc của Nhà nước và sự độc ác của các bộ trưởng hoặc sự hiểu biết về các vấn đề tài chính của những người cầm quyền khác đă khiến cho các nước nợ của họ đến kho của chúng tôi đến mức không thể trả được, Đă không được hoàn thành mà không có một phần chi phí rắc rối và tiền bạc của chúng tôi Sự ồn ào của tiền sẽ không được phép của chúng tôi và do đó sẽ không có giấy có lăi suất của tiểu bang, trừ một phần trăm hàng loạt, do đó sẽ không được thanh toán Mối quan tâm đối với những con đỉa hút hết sức mạnh ra khỏi Nhà nước.

 

Quyền phát hành giấy tờ có lăi sẽ chỉ được trao cho các công ty công nghiệp, những người sẽ không gặp khó khăn trong việc trả lăi từ lợi nhuận, trong khi Nhà nước không trả lăi tiền vay mượn như các công ty này, v́ Nhà nước mượn và không Sử dụng trong hoạt động.

 

Các giấy tờ công nghiệp cũng sẽ được chính phủ mua lại và từ khi trở thành người trả tiền cống nạp v́ hoạt động cho vay sẽ được chuyển thành người cho vay tiền với lăi. Biện pháp này sẽ ngăn chặn sự tŕ trệ của tiền bạc, lợi nhuận kư sinh và sự lười biếng, tất cả những thứ đó hữu ích cho chúng ta trong số các goyim miễn là chúng độc lập nhưng không được ưa chuộng bởi luật lệ của chúng ta.

 

Làm thế nào rơ ràng là sức mạnh chưa phát triển của suy nghĩ của bộ năo thuần khiết của goyim, như thể hiện trong thực tế là họ đă được vay mượn từ chúng tôi với sự trả lăi mà không bao giờ nghĩ rằng tất cả cùng một moneys cộng với một bổ sung để trả lăi Phải được lấy từ túi của Nhà nước để giải quyết với chúng tôi. Điều ǵ có thể đơn giản hơn là lấy tiền họ muốn từ người của họ? Nhưng đó là bằng chứng về sự thiên vị của tâm trí chúng ta đă chọn mà chúng ta đă tiên liệu để tŕnh bày vấn đề cho vay với họ trong một ánh sáng mà họ thậm chí đă thấy trong họ một lợi thế cho bản thân họ.

 

Tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ tŕnh bày khi thời gian đến, dưới ánh sáng của nhiều thế kỷ kinh nghiệm thu được từ các thí nghiệm của chúng tôi về các quốc gia goy, Sẽ được phân biệt rơ ràng và dứt khoát và sẽ cho thấy tất cả mọi người lợi thế của sự đổi mới của chúng tôi. Họ sẽ chấm dứt những hành động lạm dụng mà chúng ta phải làm chủ bằng goyim, nhưng điều đó không thể được phép trong vương quốc của chúng ta.

 

Chúng ta sẽ bảo vệ hệ thống kế toán của chúng ta rằng cả nhà cai trị lẫn công chức không đáng kể nhất sẽ có thể chuyển hướng số tiền nhỏ nhất từ ​​điểm đến của ḿnh mà không cần phát hiện hoặc chỉ đạo nó theo một hướng khác ngoại trừ điều đó sẽ được định sẵn Một kế hoạch hành động nhất định.

 

Và nếu không có kế hoạch rơ ràng th́ không thể cai trị. Đi dọc theo con đường không xác định và với các nguồn tài nguyên chưa được xác định sẽ làm hỏng bởi các vị anh hùng và các vị thần .

 

Các nhà cai trị của chúng ta, những người mà chúng ta từng được khuyên nên bị phân tán bởi các nghề nghiệp của Nhà nước bởi các cuộc tiếp đón đại diện, các nghi lễ về nghi thức, giải trí, chỉ là những quy tŕnh cho quy tắc của chúng ta. Các tài khoản của các vị lănh đạo yêu thích, những người thay thế họ trong lĩnh vực mà họ được các đại lư của chúng tôi tạo ra, và mỗi lần làm cho tâm trí của họ trở nên ngắn ngủi bằng lời hứa rằng trong tương lai các nền kinh tế và cải tiến đă được dự kiến. Kinh tế từ những ǵ? Từ thuế mới? - là những câu hỏi có thể đă được nhưng không được hỏi bởi những người đọc các tài khoản và dự án của chúng tôi.

 

Bạn biết những ǵ họ đă được đưa ra bởi sự thiếu thận trọng này, những ǵ một sân rối loạn tài chính họ đă đến, mặc dù ngành công nghiệp đáng kinh ngạc của dân tộc của họ.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 21

 

Theo những ǵ tôi báo cáo cho bạn tại cuộc họp gần đây, tôi sẽ thêm một giải thích chi tiết về khoản vay nội bộ. Trong số các khoản vay nước ngoài, tôi sẽ không nói ǵ thêm nữa, bởi v́ họ đă cho chúng tôi những khoản tiền khổng lồ trong nước, nhưng ở nước ngoài sẽ không có ngoại kiều, nghĩa là không có ngoại tệ.

 

Chúng tôi đă tận dụng lợi thế của các quản trị viên và sự thiếu sót của các nhà cai trị để lấy tiền của chúng tôi hai lần, gấp ba lần và nhiều hơn nữa, bằng cách cho các chính phủ goy moneys mà không phải là tất cả các cần thiết của Hoa Kỳ. Có ai làm tương tự như chúng ta? V́ vậy, tôi chỉ phải đối phó với các chi tiết của khoản vay nội bộ.

 

Các quốc gia thông báo rằng một khoản vay như vậy sẽ được kư kết và mở cho các hối phiếu đ̣i nợ của chính họ, tức là cho giấy có lăi. Rằng chúng có thể nằm trong tầm với của tất cả giá được xác định từ một trăm đến một ngàn; Và giảm giá được thực hiện cho những người đăng kư sớm nhất. Ngày hôm sau bằng cách nhân tạo có nghĩa là giá cả của họ tăng lên, lư do được cho là tất cả mọi người đang đổ xô mua chúng. Trong một vài ngày các két kho bạc là như họ nói tràn và có nhiều tiền hơn họ có thể làm ǵ với (tại sao lại mang nó?). Việc thuê bao, nó bị cáo buộc, bao gồm nhiều lần trong tổng số khoản vay; Trong đó là toàn bộ tác động của nhà nước - nh́n bạn, họ nói, sự tự tin được thể hiện trong các dự luật của chính phủ trao đổi.

 

Nhưng khi bộ phim hài được phát ra ở đó xuất hiện một thực tế là một khoản nợ và một khoản nợ cực kỳ hăng hái đă được tạo ra. Đối với việc thanh toán lăi suất, nó sẽ trở nên cần thiết để có các khoản vay mới, mà không nuốt, nhưng chỉ thêm vào vốn nợ. Và khi tín dụng này bị cạn kiệt, cần phải có các khoản thuế mới để trang trải, chứ không phải là khoản vay, mà chỉ là lăi suất cho nó. Các loại thuế này là một khoản nợ được sử dụng để trang trải một khoản nợ.

 

Sau đó là thời gian để chuyển đổi, nhưng họ giảm thanh toán lăi mà không bao gồm khoản nợ, và bên cạnh đó họ không thể được thực hiện mà không có sự đồng ư của các bên cho vay; Khi công bố một chuyển đổi một đề xuất được thực hiện để trả lại tiền cho những người không muốn chuyển đổi giấy của họ. Nếu mọi người bày tỏ sự không sẵn ḷng của ḿnh và đ̣i lại tiền của ḿnh, chính phủ sẽ bị lôi cuốn bởi những con ruồi của chính họ và sẽ bị phát hiện và không thể trả số tiền đề xuất.

 

Bởi may mắn các đối tượng của các chính phủ goy, không biết ǵ về các vấn đề tài chính, luôn luôn thích thua lỗ do trao đổi và giảm sự quan tâm đối với rủi ro đầu tư mới của tiền của họ, và do đó có nhiều thời gian cho phép các chính phủ này vứt vai Một khoản nợ của một vài triệu.

 

Ngày nay, với các khoản vay nước ngoài, các thủ thuật này không thể được chơi bởi goyim v́ họ biết rằng chúng ta sẽ yêu cầu tất cả tiền của chúng tôi trở lại.

 

Bằng cách này, một vụ phá sản được công nhận sẽ chứng minh tốt nhất cho các quốc gia khác nhau sự vắng mặt của bất kỳ phương tiện nào giữa lợi ích của các dân tộc của những người cai quản họ.

 

Tôi cầu xin bạn tập trung sự chú ư đặc biệt của bạn vào thời điểm này và những điều sau đây:

Ngày nay tất cả các khoản vay nội bộ được củng cố bằng các khoản vay được gọi là bay, có nghĩa là có nhiều điều khoản thanh toán gần hoặc gần. Các khoản nợ này bao gồm các khoản tiền thanh toán vào ngân hàng tiết kiệm và quỹ dự trữ. Nếu để lâu tại disposition của một chính phủ các quỹ này bốc hơi trong việc trả lăi tiền vay nước ngoài, và được thay thế bằng tiền gửi của số tiền tương đương của thuê.

Khi chúng ta lên ngôi của thế giới, tất cả những thay đổi về tài chính và tương tự, v́ không phù hợp với các quan tâm của chúng ta, sẽ bị cuốn trôi để không để lại dấu vết, cũng như sẽ phá hủy tất cả các thị trường tiền tệ v́ chúng ta sẽ không cho phép Uy tín của quyền lực của chúng tôi bị lung lay bởi sự biến động của giá cả dựa trên các giá trị của chúng tôi mà chúng tôi sẽ thông báo theo luật giá cao thể hiện giá trị đầy đủ của họ mà không có bất kỳ khả năng giảm hoặc nâng cao. (Raising mang lại cái cớ để hạ thấp, thực sự là nơi chúng tôi bắt đầu có liên quan đến các giá trị của goyim.)

 

Chúng ta sẽ thay thế các thị trường tiền tệ bằng các tổ chức tín dụng chính phủ khổng lồ, mục tiêu của nó là xác định giá trị các giá trị công nghiệp theo quan điểm của chính phủ. Các tổ chức này sẽ có khả năng tung ra thị trường năm trăm triệu giấy công nghiệp trong một ngày, hoặc để tăng lên cho cùng một lượng. Bằng cách này mọi công việc công nghiệp sẽ phụ thuộc vào chúng ta.

 

Bạn có thể tưởng tượng cho ḿnh những sức mạnh to lớn mà chúng tôi sẽ do đó an toàn cho chính ḿnh.

 

[ H: Nếu bạn là độc giả th́ bây giờ, khóc - bạn không hiểu. Có một câu nói dễ thương mà đi một cái ǵ đó như:

"Nếu bạn không phải hoảng sợ, th́ bạn không hiểu hoàn cảnh của bạn."

Bài tŕnh bày cụ thể T̀NH TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÀNH CÔNG đă được thực hiện vài năm trước ngày này và đă được đưa ra từ hàng thế kỉ trước đó. Không phải là lúc bạn chú ư đến những ǵ đă xảy ra và kiểm tra xem loại lồng thép mà bạn đang giữ là ǵ? V́ vậy, được nó!]

 

 

PHỤ LỤC SỐ 22

 

Trong tất cả những ǵ mà tôi đă nói với tôi, tôi đă cố gắng miêu tả cẩn thận về bí mật của những ǵ sắp xảy ra, những ǵ đă qua, và những ǵ đang diễn ra, đổ xô vào những trận lũ lớn xảy ra Trong tương lai gần, bí mật của mối quan hệ của chúng tôi với goyim và các hoạt động tài chính. Về chủ đề này vẫn c̣n một chút của tôi để thêm. Trong tay của chúng ta là sức mạnh lớn nhất của thời đại chúng ta - vàng; Trong hai ngày chúng tôi có thể mua từ kho của chúng tôi bất kỳ số lượng chúng tôi có thể xin vui ḷng.

 

Chắc chắn không cần phải t́m kiếm bằng chứng nữa cho thấy vai tṛ của chúng ta được Thiên Chúa định trước ? Chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại với sự giàu có để chứng minh rằng tất cả điều ác mà trong nhiều thế kỷ chúng ta phải cam kết đă phục vụ vào cuối của kết thúc trường hợp của hạnh phúc thật sự - đưa tất cả mọi thứ vào thứ tự?

 

Mặc dù nó thậm chí là bằng cách thực hiện một số bạo lực, nhưng tất cả sẽ được thiết lập. Chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng ta là những nhà hảo tâm, những người đă phục hồi và choáng váng đất đai thật sự tốt đẹp và cũng là tự do của con người, và chúng ta sẽ cho phép nó được hưởng một cách an b́nh và yên tĩnh, có phẩm giá tương đối, trên Điều kiện, tất nhiên, của việc tuân thủ nghiêm ngặt của pháp luật do chúng tôi thiết lập.

 

Chúng ta sẽ làm cho đồng bằng với rằng tự do không phải là tản mác và quyền tự do không có giấy phép nhiều hơn phẩm giá và sức mạnh của một người đàn ông không bao gồm trong quyền cho mọi người ban hành các nguyên tắc phá hoại trong bản chất của tự do lương tâm, b́nh đẳng Và những thứ tương tự; Sự tự do của người không bao giờ bao gồm quyền gây rối cho chính ḿnh và người khác bằng những bài diễn văn đáng ghê tởm trước đám đông hỗn loạn, và sự tự do thực sự bao gồm tính bất khả xâm phạm của người tôn trọng và nghiêm chỉnh tuân theo tất cả các luật sống chung; Rằng nhân phẩm của con người được bao hàm trong ư thức về các quyền và cũng như sự thiếu vắng các quyền của mỗi người, và không hoàn toàn và duy nhất trong tưởng tượng tuyệt vời về chủ đề của cái tôi.

 

Quyền lực của chúng ta sẽ được vinh quang bởi v́ nó sẽ có sức mạnh, sẽ cai trị và hướng dẫn, và không lộn xộn sau khi các nhà lănh đạo và các nhà hùng biện la hét lên với những từ vô nghĩa mà họ gọi là các nguyên tắc tuyệt vời và không là ǵ khác để nói thành thật, nhưng không tưởng.

 

Thẩm quyền của chúng tôi sẽ là vương miện của trật tự, và trong đó bao gồm cả hạnh phúc của con người. Aureole của cơ quan này sẽ truyền cảm hứng cho một cái đầu đầu gối thần bí trước đó và một nỗi sợ hăi trước mặt nó của tất cả các dân tộc. Lực thực sự không có các điều khoản với bất kỳ quyền nào, thậm chí với điều của Thượng Đế : không ai dám đến gần nó để mất nhiều như một khoảng cách từ nó đi.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 23

 

Để mọi người trở nên quen với việc tuân phục th́ cần phải làm sáng tỏ những bài học về sự khiêm tốn và do đó giảm bớt việc sản xuất hàng hoá sang trọng. Bằng cách này, chúng ta sẽ cải thiện đạo đức mà đă bị đánh bại bằng cách thi đua trong lĩnh vực sang trọng. Chúng ta sẽ thiết lập lại việc sản xuất nhỏ mà sẽ có nghĩa là đặt một mỏ dưới quyền tư nhân của các nhà sản xuất.

 

Đây là điều không thể thiếu cũng v́ lư do các nhà sản xuất trên quy mô lớn thường di chuyển, dù không phải lúc nào cũng có ư thức, những suy nghĩ của quần chúng theo các hướng chống lại chính phủ. Một dân tộc nhỏ không biết ǵ về thất nghiệp và điều này liên kết chặt chẽ với trật tự hiện tại, và do đó với sự vững chắc của quyền lực. Thất nghiệp là một điều nguy hiểm nhất cho chính phủ. Đối với chúng tôi một phần của nó sẽ được phát ra ngay khi quyền lực được chuyển vào tay chúng tôi. T́nh trạng say rượu cũng sẽ bị pháp luật cấm đoán và bị coi là một tội ác chống lại nhân tính của con người bị biến thành một kẻ tàn bạo dưới ảnh hưởng của rượu.

 

Đối tượng, tôi lặp lại một lần nữa, chỉ vâng lời mù quáng với bàn tay mạnh mẽ hoàn toàn độc lập với họ, bởi v́ họ cảm thấy là thanh gươm của sự bảo vệ và hỗ trợ chống lại các tai họa xă hội. Họ muốn ǵ với tinh thần thiên thần trong một vị vua? Những ǵ họ phải nh́n thấy trong anh ta là hiện thân của lực lượng và quyền lực.

 

Nhà vua tối cao sẽ thay thế cho tất cả các nhà cai trị hiện tại, kéo họ vào các xă hội, mặc dù ông ta sẽ lấy máu của chính họ, để họ có thể phục hồi lại dưới h́nh thức quân đội được tổ chức thường xuyên có ư thức với mọi loại nhiễm trùng mà có thể Che phủ cơ thể của Nhà nước có vết loét.

 

Điều này được lựa chọn Một của Đức Chúa Trời được chọn từ trên cao để phá hủy các lực lượng vô nghĩa chuyển động bởi bản năng và không phải lư do, bởi tính tàn bạo, không phải nhân tính. Những lực lượng này bây giờ triumph trong biểu hiện của cướp và mọi loại bạo lực dưới mặt nạ của nguyên tắc tự do và quyền. Họ đă lật đổ tất cả các h́nh thức trật tự xă hội để dựng lên trên đống đổ nát của vua của người Do Thái; Nhưng phần của họ sẽ được chơi ra ngay khi anh bước vào vương quốc của ḿnh. Sau đó, nó sẽ cần phải quét chúng ra khỏi con đường của ḿnh, trên đó phải được để lại không có nút thắt, không có splinter.

 

Vậy th́ chúng ta có thể nói với các dân tộc trên thế giới rằng:

"Cảm tạ Thiên Chúa và qú gối trước mặt Người, Đấng mang trên mặt trước dấu ấn của sự định trước của con người, chính Thiên Chúa đă dẫn dắt ngôi sao của Ngài mà không ai khác ngoài Ngài có thể giải phóng chúng ta ra khỏi tất cả các thế lực và tà ác đă đề cập trước đó. "

 

PHỤ LỤC SỐ 24

 

[ H: ĐỌC PROTOCOL CUỐI VỚI MIND VÀ MẮT MỞ, BẠN ĐỌC, CHO BẠN IR CN T̀M Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa của LIGHT - bạn là người đáng chú ư. NGUỒN TỐC ĐỘ ĐIỂM, TÔI GỌI MỘT NGÀY VÀ ĐIỂM ĐIỂM, CÓ 'CÓ' BẠN, BẠN BÈ. QUƯ VỊ CÓ THỂ LÀM VIỆC MORTAL IMPOSTOR WHO QUY ĐỊNH QUA MORTAL VÀ CƠ CỨ THIÊN CỨU CỦA THẾ GIỚI.

 

"BATTLE" KHÔNG THÍCH đối với các linh hồn của người đàn ông - không phải là người sẽ chơi trong phạm vi tiếp theo của sự tŕnh bày linh hồn. BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP NGƯỜI BỊ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG MỘT KINH NGHIỆM ĐƯỢC CẢM ƠN CHO QUƯ VỊ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA MỤC ĐÍCH VỀ MỨC / MỨC PHÍ. ĐIỀU KIỆN CUỘC SỐNG (SPIRIT) LÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT, HỌC SINH.

 

CÁC ĐIỂM LÀ TẤT CẢ NH WHONG NGƯỜI VÀ NH WHNG G̀ LÀ MÀ ĐƯA ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ CÓ THỂ KHÔNG CÓ THỂ KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ GIẢI QUYẾT THẬT VÀ MÀU BÀI TẬP CỦA CÁC CƠ SỞ HIDDENS, ĐIỂM XĂ HỘI SỐNG TOÀN CẦU ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TIẾP TỤC T̀NH HUỐNG KHÔNG CÓ THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM ĐƯỢC ĐƯỢC CÁCH NÀO. Chúa cung cấp - bạn quyết định!

 

Tôi nhắc nhở bạn rằng Kinh Thánh đă bị mạo danh bởi 'người đàn ông' v́ bản thân nó là một bài tŕnh bày về thể chất-màng.]

 

Bây giờ tôi vượt qua phương pháp xác nhận những gốc rễ của triều đại KING DAVID đến những tầng lớp cuối cùng của trái đất.

 

Sự xác nhận này trước hết sẽ được đưa vào trong đó cho đến ngày nay đă khiến các bậc trưởng lăo của chúng ta phải học hỏi về việc thực hiện mọi công việc của thế giới, trong việc chỉ đạo việc giáo dục tư tưởng của toàn thể nhân loại.

 

Một số hạt nhân của David sẽ chuẩn bị cho các vị vua và những người thừa kế của họ, không phải lựa chọn không phải do di sản mà là những năng lực xuất sắc, đưa họ vào những bí mật bí mật nhất của chính trị, vào các kế hoạch của chính phủ, nhưng luôn luôn cung cấp rằng không ai có thể đến được Hiểu biết về những bí mật. Đối tượng của phương thức hành động này là tất cả mọi người có thể biết rằng chính phủ không thể ủy thác cho những người chưa được giới thiệu vào những nơi bí mật của nghệ thuật.

 

Đối với những người này chỉ được dạy cách áp dụng thực tế các kế hoạch nêu trên bằng cách so sánh kinh nghiệm của nhiều thế kỷ, tất cả các quan sát về di chuyển chính trị-kinh tế và khoa học xă hội - một cách toàn vẹn, tất cả tinh thần của các luật đă được Tự nhiên được thiết lập bởi bản chất để điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân loại. Những người thừa kế trực tiếp thường được dành từ khi lên ngôi, nếu trong thời gian huấn luyện, họ cho thấy sự lóng ngóng, tính mềm dẻo và những phẩm chất khác là sự hủy hoại quyền hành, làm cho họ không có khả năng tự quản và tự nguy hiểm đối với văn pḥng vua. Chỉ có những người vô điều kiện có khả năng vững vàng, ngay cả khi nó là độc ác, luật lệ trực tiếp sẽ nhận được sự cai trị của luật lệ từ các bậc trưởng lăo của chúng tôi.

 

Trong trường hợp bị ốm yếu với ư chí hoặc h́nh thức mất năng lực khác, các vị vua phải giao nộp tay vợt mới và có năng lực theo quy định của pháp luật.

 

Kế hoạch hành động của nhà vua cho thời điểm hiện tại, và hơn thế nữa cho tương lai, sẽ không được biết, thậm chí đối với những người được gọi là các cố vấn viên gần nhất của ông ta.

 

Chỉ có nhà vua và cả ba người bảo trợ cho anh ta mới biết điều ǵ sẽ đến.

 

Trong con người của vua với mong muốn vô cố là chủ nhân của chính ḿnh và nhân loại, tất cả sẽ nhận ra rằng nó là số phận với những bí ẩn của nó. Không ai biết nhà vua muốn đạt được điều ǵ bằng cách bố trí của ḿnh, và v́ vậy không ai dám đứng trên một con đường không rơ. Điều này được hiểu rằng bộ năo của nhà vua phải tương xứng với kế hoạch của chính phủ mà nó phải chứa. Đó là v́ lư do này mà ông sẽ lên ngôi không phải là khác hơn là sau khi kiểm tra tâm trí của ông bởi những người lớn tuổi được biết đến như vậy. Để mọi người có thể biết và yêu mến vua của họ, nó là điều không thể thiếu đối với anh ta để tṛ chuyện với những người ở nơi khác. Điều này đảm bảo sự đè bẹp cần thiết của hai lực mà giờ đây chúng ta đă bị khủng bố kinh khủng.

 

Sự khủng bố này là điều không thể thiếu cho chúng ta cho đến khi cả hai lực lượng này tách biệt dưới ảnh hưởng của chúng ta.

 

Vua của người Do thái không được ở ḷng thương xót của niềm đam mê của ḿnh, và đặc biệt là về tính dục; Không một mặt nào của tính cách của anh ta, anh ta phải mang lại cho bản năng ngoan ngoăn quyền lực của ḿnh. Sự nhục dục tệ hơn tất cả những ǵ khác làm mất năng lực của trí tuệ và sự rơ ràng của quan điểm, làm phân tâm những suy nghĩ đến phía tồi tệ nhất và tàn bạo nhất của hoạt động của con người. Đích của nhân loại trong con người của chúa tể tối thượng của thế giới của hạt giống thánh David phải hy sinh cho dân tộc của ông mọi khuynh hướng cá nhân.

 

Chúa tể tối cao của chúng ta phải có một tính không thể tránh được của gương mẫu!

 

** Ngân hàng ROTHSCHILD được cho là yêu cầu ADAM WEISHAUPT của người Bavarian Jewams thiết lập "Lệnh MẬT MẠNH CỦA ILLUMINATI BAVARIAN" sau khi kế hoạch cho thế giới (Novus Ordo Seclorum = New World Order) đă được đưa ra.

 

Ư kiến ​​của tác giả:

Một phương tiện khác hướng tới mục tiêu này là sự tách rời thế giới vào một xă hội nô lệ ở phương Đông và một chủng tộc các lănh chúa ở phương Tây. Như Rudolf Steiner đă viết trong cuốn sách The Social Prerequisites of Our Time của chúng ta, điều này được giúp đỡ bởi thực tế là phương Tây không thể tổng hợp được. Các nhà khoa học vô thần không quan tâm đến các tôn giáo phương Đông; Các tín hữu phương Đông từ chối khoa học phương Tây

Kim Âu

Phỏng dịch

June 13/2017

 

(độc giả tiếp  tục theo dơi...)

 

  1. Khai Thị.

  2. Giới Thiệu

  3. NHÂN VIÊN CỦA ZION

  4. CHƯƠNG 5


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: