MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Associated Press

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v

v American Free Press v

vNational Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Người quốc gia là người đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên bản vị tối thượng chứ không tranh quyền, đoạt lợi cho cá nhân, phe nhóm, đảng phái hay bầy đàn tôn giáo của ḿnh. 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

Kim Âu

 

 

HÀO KIỆT "FOR RENT"

 

 

 

1- NGƯỜI BUÔN VỊT TRỜI

 

Từ ngày đầu tháng mười và suốt trong tháng có khá nhiều bài viết của ông Nguyễn Đ́nh Thắng, Tổng Giám Đốc của BPSOS quảng bá trên diễn đàn. Ngược lại, tên của ông Thắng cũng thêm phần vang dội trên diễn đàn liên mạng qua những lá thư khiếu nại trước đây c̣n dưới dạng "ẩn danh khác với nặc danh" nhưng theo tần suất trao đổi, cường độ ngôn ngữ và thái độ trơ ĺ của ông Nguyễn Đ́nh Thắng nên người khiếu nại cầu cứu sự quan tâm của công luận đă chính thức bước ra khỏi bóng tối.

 

Đọc qua hết những bài của cô Ngô Thị Bạch Huệ hay quen gọi là Holly Ngô -một cựu thành viên của ACF- viết về những hoạt động từ thiện và những bút kư buồn vui trong quăng đời hoạt động trước đây. Chúng tôi thấy Holly Ngô là một người có thiện tâm và nhiệt t́nh cứu giúp người khốn khó. Chẳng những bỏ tiền của, công sức gây quỹ mà c̣n hy sinh cả những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm bay sang tận Thái Lan t́m gặp những người cùng khổ để làm bà tiên dịu hiền; thấy họ đói th́ cho ăn, rách th́ cho mặc, bệnh th́ cho thuốc.

 

Tấm ḷng vị tha, bác ái như vậy thực đáng quư trọng. Phụ nữ làm được đến như thế là đáng được xếp vào hàng nữ lưu. Khi xem lại những thành tích hoạt động từ nhiều năm trước, người ta có thể thấy được cô Holly Ngô  (như nhiều người tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại) c̣n một t́nh yêu quê hương nguồn cội thật nồng nhiệt.

 

Trong trái tim của những người như vậy lúc nào cũng đầy ắp khát vọng được làm một điều ǵ đó cho quê hương, dân tộc. Tâm trạng đó nếu được những Người Việt Quốc Gia Chân Chính điểm hóa, khai huệ nhăn, cô Holly Ngô sẽ làm được nhiều điều lợi ích cho tổ quốc-dân tộc nhưng nếu gặp những kẻ "buôn vịt trời" sẽ xảy ra t́nh trạng dở khóc, dở cười như việc cô Huệ Ngô bận tâm theo đuổi mấy năm nay và chắc kết quả cuối cùng phải nhờ vào sự phán xét của luật pháp.

 

Nh́n vào sự việc cô Holly Ngô bạch hóa hiện nay, điều chúng tôi muốn nói đến là người ta dù có khoa bảng chuyên môn, có thành đạt trong công tác, có thành công trong kinh doanh qua đó tạo cho bản thân có một kho tàng kinh nghiệm; muốn được thử sức trong những lĩnh vực khác, bung ra hoạt động nhưng do lẫn lộn giữa những khái niệm, không thấu triệt những khác biệt của việc cứu người, cứu nước do đó vấp phải những trở ngại đáng tiếc.

 

Cứu người là công việc từ thiện, người Việt Nam đă thấm nhuần Gia Huấn Ca nên ai cũng phóng tay làm được tùy theo mức độ đầy vơi của túi tiền.

 

Cứu nước là một phạm trù hoàn toàn khác biệt, duyên khởi trùng trùng, thiên cơ biến dịch, vũ trụ vận hành  học bao nhiêu cũng không thành, hành bao nhiêu cũng không đạt. Vận khứ, thời lai phụ thuộc vào năng lực tâm ư quốc dân nên những nhà ái quốc chân chính chỉ biết tận lực dùi mài kinh luân, binh giáp; nâng cao sở học.

 

Những người chưa nhận thức được sự khác biệt của cứu người và cứu nước trong bối cảnh quần chúng đang phô bầy nhiệt huyết báo công, nghe Nguyễn Đ́nh Thắng vẽ vời chuyện "kíu biển với kíu nước" chẳng khác ǵ đội quân của Tào Tháo đang hành quân đuổi giặc qua vùng khô hạn, lâm vào t́nh thế khát nước thấy Tào Thừa Tướng vung tay chỉ roi ngựa về phía trước, nói có "Rừng Mơ" là miệng tuôn nước bọt, lập tức hăng hái xông lên, tiến công đánh tan quân địch, thắng trận vẻ vang.

 

Nhiều năm hoạt động chuyên ngành xin "fund" khác hằn với công việc của Tào Tháo nhưng tổng giám đốc BPSOS, Nguyễn Đ́nh Thắng ranh như cáo, giỏi nghề "buôn vịt trời", biết tâm lư đám cừu non, nai tơ đói danh; mê mẩn, háo hức lập công nên giũ tay áo, tung ra món hàng "Hào Kiệt For Rent" đúng chỗ, đúng lúc. Kết quả trông thấy; bù qua, bù lại theo số liệu trong bài của cô Holly Ngô đă bạch hóa các con số như sau:

 

TRÍCH :

 

– Năm 2013, tôi đă gây quỹ được cho BPSOS $6853 để giúp cho 15 cô gái nạn nhân buôn người được giải thoát từ Nga về Việt Nam. Từ đó đến nay, BPSOS chưa hề cho tôi được biết số tiền đó được giúp các cô ấy cụ thể như thế nào, mỗi cô được bao nhiêu, cho tiền trị bệnh được bao nhiêu, có chi trả vé máy bay cho các cô hay không, v.v… Tôi hoàn toàn không biết.

 

– Năm 2013, Nguyễn Đ́nh Thắng mời gọi được 50 người Việt Nam tạm gọi là thành đạt ở Mỹ tham gia tổ chức bí mật của ông với sách lược 5 năm và 100 năm với ư tưởng sẽ phát triển và đào tạo lănh đạo để giúp các xă hội dân sự trong nước và trong vùng Đông Nam Á. Ông Thắng phong cho họ là “hào kiệt” để khuyến khích họ đóng tiền. Điều kiện gia nhập là phải có “tâm huyết, đạo đức, chiều sâu” và đóng góp từ tiền túi của ḿnh 10,000 USD hay tự gây quỹ 10,000 USD cho năm đầu tiên, và 5,000 USD cho năm thứ hai. Ông ta đưa ra một ngân sách budget là 500,000 USD cho năm 2014 và kêu gọi mọi người ra sức gây quỹ ở khắp nơi để đạt được con số này. Kết quả trong năm 2013 mọi người cố gắng hết sức ḿnh chỉ gây quỹ được khoảng hơn 100,000 USD cho chương tŕnh tị nạn và giúp nạn nhân buôn người và trong 50 người “hào kiệt” có tên trong danh sách, chỉ có khoảng 12 người đóng tiền, tổng cộng được khoảng hơn 100,000 USD, c̣n những người c̣n lại th́ là NATO (no action, talk only). Qua năm 2014, th́ kết quả c̣n tệ hại hơn nữa v́ không c̣n nhiều người muốn tổ chức tiệc gây quỹ hay đóng tiền nữa....

 

NGƯNG TRÍCH

 

Đọc đến đây độc giả chắc bực ḿnh: Sao ông Kim Âu không viết thẳng là "bán danh hào kiệt" mà lại viết là "Hào Kiệt For Rent". Chớ có vội nóng nảy quư vị! Hăy cùng lăo phu theo dơi tiếp để thấy trọn vẹn, đầy đủ mưu mẹo gian hùng.

Bán cái danh "Hào Kiệt" đó chỉ được có 10,000USD một lần nhưng "Hào Kiệt For Rent" th́ người ghi danh phải đóng "hụi chết" mỗi năm một lần, từ 5 năm - 100 năm lại c̣n phải cong lưng, lao tâm khổ trí đi vận động (xin xỏ) thiên hạ để kiếm tiền cho những mục đích được ngụy trang bằng mấy chữ bí mật, quan trọng.

 

Món hàng "Hào Kiệt For Rent" trị giá bằng tiền, phù hợp với "thị dục huyễn ngă" của khách nhưng mấy vị ngay khi đó lâm vào t́nh trạng "hào kẹt" tức là "kẹt không có đủ hào" nên người th́ đóng đủ như cô Huệ Ngô, người th́ đóng trước một nửa, người th́ đặt cọc vài ba ngh́n rồi trả góp như mua "insurance" hay thuê nhà. Tổng cộng được 50 người ghi danh "rent" hai chữ "Hào Kiệt" dĩ nhiên "người buôn vịt trời" có cần ǵ phải tận thu v́ "vịt trời biết bay".

Người đă nhận danh hiệu bị móc vào hai chữ "Hào Kiệt" như "Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra" nên trở thành "Hào Kẹt" v́ đă lỡ dại như "nàng Kiều gặp Sở Khanh". Nói ra th́ thấp cổ bé miệng, xấu người hổ ḿnh, mang danh khoa bảng, trí thức, thành đạt mà kiến thức không cao hơn mặt biển. 

 

V́ thế chúng tôi phải thật t́nh khen ngợi ḷng dũng cảm tự thắng sĩ diện cá nhân của cô Huệ Ngô khi đưa sự việc ra trước ánh sáng công luận.... với mục đích tối hậu là yêu cầu Nguyễn Đ́nh Thắng và BPSOS bạch hóa toàn bộ Thu Chi của ngân quỹ ACF do các anh chị em (hào kiệt) đóng góp cho những công việc và kế hoạch nào. Thực tế cho thấy sau khi nộp tiền, các hào kiệt chưa hề có một cuộc họp, một văn bản nền tảng để h́nh thành cơ chế tổ chức, một quyết định hành động nào được thông qua. Trong khi đó nhạy cảm nhất là vấn đề  tài chính đều do ông Nguyễn Đ́nh Thắng tự ư chi vào những công việc vớ vẩn, vẽ vời, trả tiền kín cho những nhà ngoại giao đă về hưu kèm theo những lời lẽ độc thoại huênh hoang, khoa trương nhằm "treo đầu dê ACF, bán thịt chó BPSOS".

 

Qua nhận xét của chúng tôi, cái gọi là "Asian Century Foundation" không hề tồn tại trên b́nh diện pháp lư mà chỉ tồn tại trong sự hoang tưởng của những người đầy ham muốn, thừa háo hức được trở thành những người quan trọng. Những "hào kiệt" c̣n tỉnh táo hay tỉnh ngộ đưa vấn đề "by laws", bầu bán ra với thiện chí xây dựng tổ chức, đặt vấn đề phương thức sử dụng ngân sách (budget) lập tức được chính thức mời ra hay âm thầm loại khỏi diễn đàn chung như chưa từng xuất hiện v́ tránh tác động đến tư tưởng của những kẻ đang mê mệt trên đường làm hào kiệt.

 

Nh́n vào những thủ đoạn của Nguyễn Đ́nh Thắng, người ngoại cuộc đều thấy những hoạt động của ACF là một nhóm chỉ làm tiền, đóng tiền để tạo thành tích cho BPSOS. Tiền bạc và tặng dữ do các "hào kiệt" gây quỹ được xem như  lợi tức (revenue) của BPSOS bỏ vào trương mục của BPSOS chứ các "hào kiệt" chỉ là đầu sai, đầy tớ  không công, c̣n phải bỏ tiền túi ra để "rent" cái hư danh hào kiệt tự phong nhảm nhí để làm tṛ cười cho thiên hạ.

 

H́nh tượng chinh phu hào kiệt được miêu tả qua hai câu diễn nôm trong Chinh Phụ Ngâm đẹp hào hùng, lăng mạn :

 

Chàng trẻ tuổi vốn ḍng hào kiệt.

Xếp bút nghiên theo việc đao cung

 

Thi ngôn đă vẽ nên ngữ cảnh, những trang hào kiệt là những con người của thanh gươm, yên ngựa thời chinh chiến. Công trạng của hào kiệt là đoạt thành, chém tướng, vinh quang ca khúc khải hoàn. Nhà hoạt động cộng đồng Nguyễn Đ́nh Thắng ngày nay v́ mục đích tư lợi nhỏ nhen đă bôi bác văn hóa dân tộc khi biến những trang hào kiệt thành những kẻ chỉ chăm chăm ôm thùng đi xin tiền bá tánh thật quá thảm hại và bôi bác.

 

Một con người có học vị Tiến Sĩ như Nguyễn Đ́nh Thắng hoạt động xă hội nhưng thiếu khái niệm căn bản về ngôn ngữ, thiếu ư thức như vậy chỉ làm băng hoại tinh thần và tư tưởng những người quanh ḿnh. Phong cho người làm hào kiệt mà không hiểu ngữ nghĩa và hoàn cảnh phải có để tạo nên một trang hào kiệt. Người được phong làm hào kiệt cũng chẳng hiểu hào kiệt ư nghĩa thế nào để tự vấn bản thân có xứng dáng là hào kiệt hay chỉ trở thành những con rối nằm trong tay người khác.

 

Những chuyện vô lư, vô văn hóa như vậy diễn ra trong cộng đồng tỵ nạn hải ngoại khiến chúng tôi hết sức chán ngán cho lương tâm của những nạn nhân bị bịp bợm đến nay c̣n im lặng chịu đựng, tự an ủi theo "phương pháp tinh thần" của nhân vật chính trong "AQ Chính Truyện" (1) của tác giả Lỗ Tấn.

 

Suy cho cùng sở dĩ bọn gian nhân hiệp đảng lừa đảo, bịp bợm chuyên nghiệp mạnh dạn làm băng hoại niềm tin trong cộng đồng v́ chúng dựa vào tâm lư những kẻ đă bị lừa, không ai muốn chuốc thêm phiền năo cho bản thân và gia đ́nh khi phải bỏ ra hàng đống tiền, thời gian và công sức "đáo tụng đ́nh" nhằm lấy lại một số tiền nhỏ đă bị mất đi.

 

Nhưng nghĩ như thế là quá nông cạn v́ đồng tiền mất đi có thể làm lại không khó nhưng để mặc cho công đạo bị chà đạp, niềm tin cậy lẫn nhau trong cộng đồng phá sản, khánh kiệt mới là vấn đề quan trọng buộc những người c̣n tâm huyết với cộng đồng phải có thái độ.

 

2-HÀNH VI XÚC PHẠM NHÂN PHẨM PHỤ NỮ

 

Tác giả những lá thư tố cáo sự độc tài và bất minh tài chánh của Tiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng trên diễn đàn, Holly Ngô là một người từng được Thắng nhận làm em kết nghĩa. Khả năng và nhiệt t́nh trong hoạt động từ thiện của cô được nhiều người tán thưởng. Nguyễn Đ́nh Thắng đă đài thọ cho một chương tŕnh phát thanh hàng tuần riêng cho Holly Ngô trên đài VNHN của chị em Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng cả một năm.

 

T́nh nghĩa anh em đó chỉ bắt đầu phai nhạt khi "hào kiệt" Holly Ngô trong vai tṛ phó Ban Tài Chánh của ACF nhận ra "Asean Century Foundation" chỉ là một chương tŕnh dùng thủ đoạn ḷe mỵ, bịp bợm để tập hợp những kẻ đói danh để làm công cụ kiếm tiền cho BPSOS trả lương cho nhân viên chứ chẳng phải "kíu biển, kíu nước", "đội đá vá trời", trở thành những nhà vận động hành lang "chuyên viên lobby" như Nguyễn Đ́nh Thắng tô điểm,vẽ vời.....

 

Những "hào kiệt" ACF ngoài sự trơ trẽn ôm thùng tiền đi ăn xin nào có tài lực ǵ để mơ ước, viển vông đến chuyện "kíu biển, kíu nước" bằng cách vận động quốc hội Hoa Kỳ ra luật để thay đổi chế độ ở tận Việt Nam (kế hoạch dân chủ hóa) chỉ là ảo tưởng của những kẻ ngu ngơ điện rồ tự chui vào tṛng của những tên đại bịp.(2)(3)

V́ muốn sửa  đổi lề lối làm việc, thực hành dân chủ và thắc mắc v́ những chi tiêu mờ ám, tự tiện nên Holly Ngô đóng góp một số ư kiến.

 

Sau khi nghe Holly Ngô tŕnh bày, Nguyễn Đ́nh Thắng im lặng và thay đổi thái độ t́m cách loại trừ. Đối diện và mệt mỏi với thái độ "thủ khẩu như b́nh" của những người khởi xướng ACF. Holy Ngô đă viết thư xin tạm nghỉ vào tháng 4 năm 2014 để thoát ra khỏi t́nh trạng làm việc không công và khỏi phải tiếp tục đóng hụi chết cho năm 2014.

Tháng năm, ngày 22/ 2014 Holly Ngô gởi lá thư vào diễn đàn acfmembers@googlegroups.com trong tư cách một thành viên ACF. Sau đó mới biết cô đă bị loại khỏi nhóm này từ ngày 9/04/2014.

 

Việc bị mất chức "hào kiệt ăn xin" không làm cho Holly Ngô khó chịu v́ đó là cục nợ cần phải vứt bỏ nhưng vấn đề là những thắc mắc về tài chính trong đó không chỉ là tiền bạc, công sức cá nhân Holly Ngô mà c̣n nhiều người tin vào uy tín của Holly Ngô nên rộng ḷng, bạo tay đóng góp. Những đồng tiền đó phải được sử dụng đúng mục đích để ra trước khi gây quỹ, quyên góp. Những đồng tiền đó không biết nói nhưng người đi quyên có tiếng nói và phải trả lời cho những mạnh thường quân đă có hảo tâm, thiện chí khi họ hỏi đến.

 

Cô Holly Ngô nhận tiền từ tay họ và chuyển sang cho Nguyễn Đ́nh Thắng quản lư v́ thế đương nhiên Thắng có trách nhiệm phải trả lời đă xử dụng những đồng tiền đó như thế nào. Nguyễn Đ́nh Thắng không thể chỉ đưa ra một bản khai thuế với những con số tổng quát, v́ đó chỉ là những con số chứng minh BPSOS có báo cáo thu chi một cách hợp pháp với Sở Thuế Liên Bang IRS. Đối với những người gây quỹ như Holly Ngô cần một bản báo cáo chi tiết để tŕnh bày với những nhà hảo tâm đề chứng minh đồng tiền được sử dụng đúng mục đích, hợp lư đến từng xu chứ không phải chạy vào túi bọn bất lương, trả lương thêm cho những người nhận "grant" nhà nước hoặc trả cho luật sư trong các vụ kiện cáo.

 

Những lá thư yêu cầu Nguyễn Đ́nh Thắng minh bạch tài chính đă luân lưu khá lâu trên diễn đàn. Trong khoảng thời gian đó cô Holly Ngô đă không hề nhận được một sự trả lời thỏa đáng. Trái lại cô phải hứng chịu nhiều hành động thù địch, cáo buộc vô lư, thóa mạ, vu chụp không bằng chứng. Việc emailed qua lại giữa từng cá nhân thuộc lĩnh vực riêng tư giải quyết, chúng tôi không đề cập đến, trừ trường hợp một trong các bên chính thức đưa ra công khai.

 

Nhưng điều gây ngạc nhiên nhất với công luận là vào ngày 4/10/2016 ông Nguyễn Đ́nh Thắng và BPSOS ra một thông báo xác định tổ chức BPSOS đă bị vu khống chính thức là ba lần trong mấy năm qua. H́nh như ông Nguyễn Đ́nh Thắng không biết cách viết một bản Thông Báo đúng h́nh thức. Ông đưa luôn cái tâm đầy "tham, sân, si" của bản thân vào để biến bản Thông Báo thành một "nồi lẩu thập cẩm" (thay v́ viết phụ lục hay một bài diễn giải chi tiết, trần t́nh kể lể riêng). Trong phần diễn giải tổng quát lẽ ra nên ngưng lại sau khi chỉ ra các con số, Nguyễn Đ́nh Thắng lại phát pháo tấn công cô Holly Ngô :

 

TRÍCH Thông Cáo 4-10-2016  BPSOS

Vụ Bà Huệ Ngô tố giác BPSOS khai gian thuế

Từ hơn một năm nay Bà Huệ (Holly) Ngô đă nhiều lần vu khống BPSOS và nhóm “tinh thần hào kiệt”. Gần đây nhất, Bà ấy dẫn chứng bản khai thuế năm 2013 của BPSOS với Sở Thuế Liên Bang (IRS) để cáo buộc rằng chúng tôi khai thiếu khoản tiền gây quỹ và đóng góp của các nhà hảo tâm.  Bà ấy nêu con số $125,582 ghi ở hàng số 11 của hồ sơ khai thuế để vu vạ rằng BPSOS đă khai thiếu v́ số tiền thực sự phải là $229,529.90. Nghĩa là chúng tôi đă khai thiếu $103,947.90. Sự thật là, Bà Huệ Ngô không biết đọc hồ sơ khai thuế.

Phần đóng góp cá nhân, tiền gây quỹ và các cấp khoản đều được gom chung ở hàng số 8 (Contributions and grants). C̣n hàng số 11 là những khoản thu nhập phát sinh từ văn pḥng luật sư của BPSOS ở Houston, công tác dịch thuật của nhân viên và thiện nguyện viên, và những thu nhập linh tinh; riêng năm 2013, con số này bao gồm cả tiền bồi thường thiệt hại $28,000 do một người trong cộng đồng đă lợi dụng danh nghĩa BPSOS để làm những điều tổn hại đến hoạt động của chúng tôi. Nhắc lại, mẫu khai thuế của IRS không có hàng nào riêng cho các khoản đóng góp cá nhân mà gộp chung ở hàng số 8. Xem dẫn chứng số 5.

 


 


 

Tuy nhiên, ai muốn t́m hiểu về tổng chi của BPSOS liên quan đến các hoạt động mà Bà Huệ Ngô thắc mắc th́ có thể xem Phần F (Schedule F) của hồ sơ khai thuế: $301,524 cho vấn đề nhân quyền và $89,899 cho việc bảo vệ pháp lư cho người tị nạn, vượt xa con số $229,529.90 mà Bà Huệ Ngô cho là BPSOS đă thu được từ các khoản đóng góp của đồng hương và từ nhóm “tinh thần hào kiệt”. Xem dẫn chứng số 6.

 


 

Nhóm “tinh thần hào kiệt” gồm một số anh chị em cam kết với nhau là “nếu thành công th́ dân tộc hưởng, nếu thất bại th́ tự ḿnh nhận lănh mà không một lời than văn”. Được h́nh thành năm 2012 với trên chục người, nhóm này khởi động kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam được đề ra trong sách “Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm” do tôi biên soạn và BPSOS phát hành năm 2010. V́ nhu cầu hoạt động âm thầm, chúng tôi chủ trương tự nguyện đóng góp chứ không gây quỹ ngoài cộng đồng cho công cuộc dân chủ hoá đất nước – các cuộc gây quỹ của BPSOS ngoài cộng đồng là để giúp đồng bào tị nạn và nạn nhân buôn người mà thôi.

Chúng tôi chấm dứt giai đoạn hoạt động âm thầm vào giữa năm 2015. Từ năm 2012 đến nay mỗi người trong nhóm “tinh thần hào kiệt” đă tự nguyện đóng góp từ vài ngh́n cho đến 50 ngh́n Mỹ kim. Bà Huệ Ngô cũng ở trong số đó.

Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, Bà Huệ Ngô bắt đầu liên lạc riêng để quấy nhiễu (stalking) một vài thành viên nam trong nhóm và gây phiền hà cho gia đ́nh của họ. Một số anh chị em, khi biết chuyện này, đă không chấp nhận sự tham gia tiếp tục của Bà Huệ Ngô trong nhóm. Chúng tôi đă giữ im lặng về sự việc này cho đến hôm nay.

Chúng tôi cũng quyết định không đáp ứng các đ̣i hỏi phi lư và nguy hiểm của Bà Huệ Ngô về thông tin liên quan đến hoạt động âm thầm của nhóm: tài trợ bao nhiêu cho ai; danh tính của họ; họ đi những đâu, làm những công việc ǵ, hoạt động ra sao… Đây là những thông tin cá nhân mà luật pháp Hoa Kỳ không cho phép tiết lộ; hơn nữa những thông tin này có thể gây nguy hiểm cho một số người hoạt động nếu để lộ ra -- đó là lư do chúng tôi đă chủ trương không công bố các hoạt động của nhóm “tinh thần hào kiệt” trong một thời gian dài.

V́ không được thoả măn về các đ̣i hỏi phi lư và nguy hiểm của ḿnh, cách đây hơn một năm Bà Huệ Ngô tung bài vu khống BPSOS là không minh bạch về tài chánh. Chúng tôi đă lên tiếng và giải thích qua bài “Thế nào là minh bạch và làm sao để đạt được sự minh bạch?”đăng trên Mạch Sống và trên trang blog của RFA ngày 14 tháng 9, 2015. Xem: http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/how-to-acheave-transparency-09142015095008.html.

BPSOS hàng năm đều qua kỳ kiểm toán kéo dài khoảng 4 tuần lễ do một công ty kiểm toán chuyên nghiệp được công nhận bởi chính quyền. Họ kiểm tra không bỏ sót một xu, và chúng tôi phải cung cấp giấy tờ chứng minh mọi khoản thu và chi, chi cho ai, cho việc ǵ và ở đâu… V́ là công ty chuyên nghiệp, họ hoàn toàn bảo mật các thông tin này. Bà Huệ Ngô không có vai tṛ kiểm toán, không biết cả cách đọc một hồ sơ khai thuế đơn giản, nhưng lại muốn đóng vai kiểm toán và đ̣i hỏi những thông tin riêng tư của người khác. Dĩ nhiên chúng tôi không thể đáp ứng những đ̣i hỏi phi lư và nguy hiểm của Bà ấy.

Bà Huệ Ngô c̣n đ̣i BPSOS hoàn trả $22,000 đă đóng góp trước đây. Trong bản khai thuế đă trích dẫn ở trên, năm 2013 BPSOS đă chi tổng cộng $301,524 cho kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam, nghĩa là vượt quá tổng số tiền mà nhóm “tinh thần hào kiệt” tự ḿnh đóng góp, trong đó có phần đóng góp của Bà Huệ Ngô. BPSOS đă khoá sổ tài chánh năm 2013 vào cuối năm ấy. Bà Huệ Ngô cũng đă khai trừ thuế với IRS phần đóng góp của ḿnh cho năm 2013. Như thế bất kỳ khoản tiền nào chi ra năm 2016 cũng đều là xuất quỹ từ một nguồn tiền khác chứ không phải tiền đóng góp của Bà Huệ Ngô cách đây 3 năm. Nếu xuất quỹ th́ có nghĩa là BPSOS dùng nguồn tiền nào khác để cống hiến cho Bà Huệ một khoản tiền được xem là thu nhập riêng của Bà ấy trong năm 2016. Việc này không chính đáng và có thể là phi pháp v́ chúng tôi chỉ có thể xuất quỹ để phục vụ cho những đối tượng như nạn nhân bạo hành, nạn nhân buôn người, người tị nạn, tù nhân lương tâm… Bà Huệ Ngô không nằm trong các thành phần này.

Là một tổ chức bất vụ lợi, BPSOS đă minh bạch trong việc chi thu qua sổ sách kế toán và kiểm toán, đă thực thi đúng đắn các chương tŕnh và dự án đề ra, và đă báo cáo hàng năm với IRS. Chúng tôi luôn trân quư những đóng góp của quư ân nhân. Những đóng góp đó sẽ không được hoàn lại sau khi chúng tôi đă khoá sổ tài chánh vào cuối năm. Làm khác đi th́ có nghĩa là trái quy tắc quản trị tài chánh đối với tổ chức bất vụ lợi, trái với sứ mạng của BPSOS, và có thể trái với luật pháp Hoa Kỳ.

NGƯNG TRÍCH

 

Qua trích đoạn thượng dẫn, chúng tôi thấy Nguyễn Đ́nh Thắng dấu đầu nhưng ḷi đuôi và cách lư luận của Nguyễn Đ́nh Thắng không thuyết phục được bất kỳ ai ngoài những "hào kiệt ăn mày" c̣n ngủ mê chưa tỉnh giấc.

Thông Báo của Nguyễn Đ́nh Thắng ra ngày 4-10-2016 th́ Holly Ngô lập tức có lá thư trả lời ngay ngày 5-10-2016.

Chúng tôi trích lại một số đoạn đáng chú ư do Holly Ngô tŕnh bày.

 

TRÍCH

 

Nguyễn Đ́nh Thắng viết :”Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, Bà Huệ Ngô bắt đầu liên lạc riêng để quấy nhiễu (stalking) một vài thành viên nam trong nhóm và gây phiền hà cho gia đ́nh của họ. Một số anh chị em, khi biết chuyện này, đă không chấp nhận sự tham gia tiếp tục của Bà Huệ Ngô trong nhóm. “
 
Trả lời:” Đây là lối viết không đứng đắn mà tôi đă viết trong bài “Phụ nữ nhận diện kẻ tiểu nhân khi bước ra sinh hoạt cộng đồng”. Tôi đă từ chức phó ban ngân sách và đi ra khỏi tổ chức ACF của ông v́ không muốn tiếp tục đóng tiền $5000 trong năm 2014 cho ông chi xài, chứ không có anh chị em nào trong ACF bất ḥa với tôi. Khi tôi xin đi ra, có rất nhiều anh chịem đă gọi điện thoại, viết email năn nỉ tôi ở lại. Tôi vẫn c̣n giữ những email đó để đối chất với ông. Tôi thật vô cùng thất vọng về cách hành văn và lư luận  của một lănh đạo như ông.
Xin ông Thắng cho biết tên chính xác của vài thành viên nam trong nhóm Hào Kiệt của ACF là ai và thành viên đó códám ra mặt đối chất với tôi không ? Nếu tôi không lầm th́ trong thời gian đó có 1 ông hào kiệt ở Dallas bị vợ  đ̣i ly dị v́ bà ta không đồng ư ông chồng  lén lút vợ nhà kư check đóng góp 10000 USD cho ông Thắng để tham gia nhóm Hào Kiệt ACF của ông. Bà ta cứ điện thoại cho tôi để hỏi thăm ông chồng đă đóng bao nhiêu nhưng tôi không trả lời được. Tôi yêu cầu bà ấy nên hỏi thủ quỹ của BPSOS là bà Lê Kim Cúc, hay hỏi trực tiếp ông Thắng. Ông Thắng biết vợ chồng ông ấy  lục đục v́ tiền bạc bắt đóng góp 10000 USD nhưng vẫn tỉnh bơ cash check của ông chồng .
Tôi đang hỏi chuyện tài chánh với những con số, tôi đề nghị ông Thắng nên tập trung trả lời những con số, không nên đi ngoài đề, lái qua chuyện con người và chuyện gia đ́nh của những hào kiệt nạn nhân của ông, không liên quan ǵ đến tôi.”
 
Nguyễn Đ́nh Thắng viết :”Chúng tôi cũng quyết định không đáp ứng các đ̣i hỏi phi lư và nguy hiểm của Bà Huệ Ngô về thông tin liên quan đến hoạt động âm thầm của nhóm: tài trợ bao nhiêu cho ai; danh tính của họ; họ đi những đâu, làm những công việc ǵ, hoạt động ra sao…Đây là những thông tin cá nhân mà luật pháp Hoa Kỳ không cho phép tiết lộ; hơn nữa những thông tin này có thể gây nguy hiểm cho một số người hoạt động nếu để lộ ra. Đó là lư do chúng tôi đă chủ trương không công bố các hoạt động của nhóm “tinh thần hào kiệt” trong một thời gian dài.”
 
Trả lời :”Như vậy có nghĩa là trongmột thời gian dài, các mạnh thường quân hay các hào kiệt đóng góp tiền cho BPSOS sẽ không bao giờ có báo cáo , hay thông tin về việc ông xài tiền đóng góp của người dân Việt Nam ở hải ngoại. Thiên hạ cứ tự nhiên đưa tiền cho ông xài thoải mái. Ông nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu người chấp nhận như vậy trong một thời gian dài ?
 
Nguyễn Đ́nh Thắng viết : « Bà Huệ Ngô c̣n đ̣i BPSOS hoàn trả $22,000 đă đóng góp trước đây. Trong bản khai thuế đă trích dẫn ở trên, năm 2013 BPSOS đă chi tổng cộng $301,524 cho kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam,  vượt xa con số $229,529.90 mà Bà Huệ Ngô cho là BPSOS đă thu được từ các khoản đóng góp của đồng hương và từ nhóm “tinh thần hào kiệt”
 
Trả lời:”Theo báo cáo chi thu nội bộ trong năm 2013  của bà Trần Trang Khanh, BPSOS đă chi xài tổng cộng   $197351.19 (=$124,504.41 + $72,846.78). Bây giờ trong hồ sơ khai thuế ông lại khai BPSOS đă chi $301,524. Tại sao có sự khác biệt $104172.81 này ?  (= $301524 -$197351.19). Ai sẽ là người giám sát những con số này ngoài ông Thắng và bà Trang Khanh ?”
 
 

 

 

 
 
CAMSA/RCS
ACF
Revenues
 
 
Temp. Restricted Contribution 2013
$118,829.90
$110,700.00
 
 
 
Total Revenues
 
 
 
 
 
Expenses
 
 
Personnel
          2,770.84
       15,995.76
Fringe Benefits
          1,265.38
            758.30
Contracted Services
         58,583.64
       32,685.91
Supplies & Materials
          5,660.11
         4,268.25
Training/Meeting
             324.17
            251.24
Travel
         20,330.62
         7,451.54
Advertising & Promotion
             700.00
                    -  
Office Rent & Utilities
          4,060.65
         3,491.14
Postage & Shipping
               61.11
              62.22
Membership & Subcription
               74.95
            217.87
Communication
          1,590.83
            288.94
Donation Expenses
             300.00
            600.00
Fundraising Expenses
          2,916.00
            150.88
Financial Charges
               93.85
              33.34
Management & Support
         11,221.85
         6,591.39
Direct Assistance
         14,550.41
                    -  
 
                     -  
 
Total Expenses
       124,504.41
       72,846.78

 

 

 
Balance
($5,674.51)
$37,853.22
 
 
Nguyễn Đ́nhThắng viết : "BPSOS đă khoá sổ tài chánh năm 2013 vào cuối năm ấy. Bà Huệ Ngô cũng đă khai trừ thuế với IRS phần đóng góp của ḿnh cho năm 2013. Như thế bất kỳ khoản tiền nào chi ra năm 2016 cũng đều là xuất quỹ từ một nguồn tiền khác chứ không phải tiền đóng góp của Bà Huệ Ngô cách đây 3 năm. Nếu xuất quỹ th́ có nghĩa là BPSOS dùng nguồn tiền nào khác để cống hiến cho Bà Huệ một khoản được xem là thu nhập riêng của Bà ấy trong năm 2016." 

NGƯNG TRÍCH

 

Đối chiếu lời lẽ biện minh của Nguyễn Đ́nh Thắng và ngôn từ chất vấn, tŕnh bày rồi phản bác của Holly Ngô. Độc giả chắc đă thấy rơ bản lai diện mục của Nguyễn Đ́nh Thắng là một "người buôn vịt trời". Ai là người bịp bợm? Ai là nạn nhân qua tṛ hề "hào kiệt for rent"?.(3) Độc giả đă có đủ dữ kiện để kết luận.

 

Nguyễn Đ́nh Thắng không thể chối bỏ những lần đóng góp tiền bạc (có mục đích rơ ràng) của Holly Ngô nhưng thay v́ t́m cách hoàn trả cho nạn nhân để bảo toàn danh dự cá nhân và BPSOS, ACF. Thắng đă ra sức biện minh, viện đủ lư do để tự biến ḿnh thành một tay lường gạt, trơ trẽn, thiếu nhân cách.

 

Nguyễn Đ́nh Thắng đă buông ra những lời lẽ xúc phạm đến nhân phẩm của một phụ nữ từng kết nghĩa anh em với Nguyễn Đ́nh Thắng. Việc cô Holly Ngô ra khỏi "nhóm hào kiệt" ACF là do bản thân cô ta tự quyết định nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng diễn tả việc loại cô Holly Ngô với ngôn ngữ như sau :"Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, Bà Huệ Ngô bắt đầu liên lạc riêng để quấy nhiễu (stalking) một vài thành viên nam trong nhóm và gây phiền hà cho gia đ́nh của họ. Một số anh chị em, khi biết chuyện này, đă không chấp nhận sự tham gia tiếp tục của Bà Huệ Ngô trong nhóm. Chúng tôi đă giữ im lặng về sự việc này cho đến hôm nay."

 

Xă hội hiện đại, nam nữ b́nh đẳng người ta có thể phê phán, chỉ trích thẳng thắn để làm rơ đúng sai, phải trái không phân biệt giới tính nhưng không ai có hành động mất tư cách như Nguyễn Đ́nh Thắng khi giở tṛ tiểu nhân "đánh dưới hạ bộ", ám chỉ, gán ghép chuyện hư cấu xấu xa ngoài lề cho cô Holly Ngô. H́nh như đây là thói quen của Nguyễn Đ́nh Thắng. Trước đây, cô Phạm Thu Hạnh cũng đă từng là nạn nhân bị Nguyễn Đ́nh Thắng bới móc những chuyện riêng tư để bêu xấu trên diễn đàn.Vụ kiện "Phạm Thu Hạnh vs Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS" chấm dứt không có thắng bại, chỉ thấy Nguyễn Đ́nh Thắng trưng bày văn bản của ṭa có nội dung nguyên đơn Phạm Thu Hạnh kư giấy băi nại bỏ qua vụ kiện v́ lư do thiếu bằng chứng.

 

Lăo Tử nói "Nhân chi sơ tính bản thiện". Tuân Tử nói:" Nhân chi sơ tính bản ác" nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng không nằm hẳn vào "bản thiện hay bản ác". Nguyễn Đ́nh Thắng quen dùng "cứu cánh biện minh cho phương tiện" nhưng cứu cánh của Nguyễn Đ́nh Thắng chỉ là "Tiền" v́ thế đương sự đă gây ra nhiều chuyện "nổi cộm" trong cộng đồng hải ngoại như vụ "Vào Ṭa Bạch Ốc" ngày 5-3-2012; vụ hát tuồng "Hành Tŕnh Tới Tự Do" rồi vụ  "Vinh Danh và Tri Ơn" ở Kennedy Center, do đó có thể xếpTiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng vào loại lưu manh trí thức, thuộc dạng "Nhân chi sơ tính bản xạo".

 

Bằng chứng "tiến sĩ xạo" nằm đầy trong điện báo Mạch Sống không phải t́m kiếm đâu xa. Đơn cử bài quảng cáo vụ tŕnh diễn hát tuồng ở rạp Kennedy Center  được giới thiệu có sự tham dự của cựu tướng Lê Minh Đảo và 44 vị thượng nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội làm đồng chủ tịch "show" hát tuồng và nhiều nhân vật quan trọng cấp thôn ấp nhưng cuối cùng đă kết thúc không kèn, không trống, "trăm voi không được bát nước xáo".

Cựu tướng Lê Minh Đảo từ chối không tham dự, không một vị dân biểu, nghị sĩ nào trong 44 cái tên nằm trong danh sách Đồng Chủ Tịch quá bộ đến xem diễn tuồng v́ óc hoang tưởng, dốt nát, tầm nh́n thiếu viễn kiến của Nguyễn Đ́nh Thắng. Nhưng bài viết quảng cáo vẫn yên vị không lỗi thời v́ đó là "vốn chính trị" của NĐT.

 

Vụ Holly Ngô cáo buộc Nguyễn Đ́nh Thắng và BPSOS thật sự không có con đường nào để giải quyết ngoài việc đưa đến pháp đ́nh. Tiền bạc, Danh dự và Nhân phẩm bị tổn thương của Huệ Ngô tức Holly Ngô chỉ được phục hồi nếu chiến thắng ở ṭa án, không rơi vào t́nh trạng thiếu tiền để phải bỏ cuộc như cô Phạm Thu Hạnh.

Ở Hoa Kỳ công lư chỉ đến với những người có đủ khả năng tiền bạc để theo đuổi đ̣i hỏi công lư.

 

 

Kim Âu

 

OCT 29/2016-NOV2/2016

 

 

 

CHÚ THÍCH:

 

(1) A Q nổi tiếng v́ phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh th́ anh lại cứ nghĩ "chúng đang đánh bố của chúng". AQ có nhiều t́nh huống lư luận đến "điên khùng". A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn ḿnh nhưng lại sợ hăi trước những kẻ hơn ḿnh về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng ḿnh có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức ḿnh ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng.

 

(2) Trong bài "Hài Kịch Đấu Tranh Nhân Quyền", Kim Âu đă viết: Nghe đâu sau thất bại của ngày 5/3 (nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng vẫn bịp thành công) ban tổ chức sẽ huy động một nhóm trẻ vài chục người “chuyên viên lobby” làm những người hiểu biết tức cười. Dân biểu, nghị sĩ nào cũng có văn pḥng ngay quốc hội, qua cửa an ninh xong th́ t́m địa chỉ như t́m pḥng trong khách sạn. Bảng chỉ dẫn, nhân viên an ninh sẵn sàng. Chỉ có thế mà không đến được th́ đi gặp dân biểu, nghị sĩ cũng bằng thừa. Vận động hành lang là TIỀN và PHIẾU. Không có ǵ free. Vận động bằng nước bọt th́ chắc chắn nhận được nhiều lời hứa suông.  Vụ thỉnh nguyện thư vào ṭa Bạch Ốc năm 2012 đầu voi, đuôi chuột tẽn ṭ cả đám chỉ  có Nguyễn Đ́nh Thắng nhân cơ hội câu được một số "hào kiệt" tiêm vào đầu họ những mơ ước, viển vông "kíu biển, kíu nước"  bằng vận động quốc hội Hoa Kỳ ra luật để thay đổi chế độ ở tận Việt Nam. Ảo tưởng rằng Hoa Kỳ trấn áp, buộc các quốc gia khác thay đổi v́ vài nhà vận động hành lang quả thật điên rồ. Tấm gương của Đạt Lai Lạt Ma kiên tŕ vận động cho Tây Tạng từ nửa thế kỷ trước cho đến nay kết quả vẫn là con số không. Thế kỷ thứ 21 không c̣n thứ đế quốc thực dân toàn quyền chỉ đạo, bắt buộc các nước bị nô dịch làm theo ư họ. Trong vai tṛ một cường quốc, Hoa Kỳ có thể thông qua LHQ hay dùng ảnh hưởng ngoại giao đề nghị các quốc gia khác giải quyết một vài vấn đề xâm hại đến công pháp quốc tế mà thôi. 

 

(3) "Lobby" là một h́nh thức đút lót, mua bán, đổi chác lợi ích (lợi ích công ty, lợi ích quốc gia..). Muốn vận động cho một đạo  luật tại quốc hội mau chóng được thông qua phải mua chuộc, thuyết phục (đút lót) được những nhà lập pháp có uy tín ủng hộ đưa đạo luật ra hạ viện, rồi thượng viện sau đó phải xin cho đủ túc số phiếu thông qua.

Cá nhân tôi (Kim Âu Hà Văn Sơn) hai mươi năm trước đă từng trực tiếp vận động tại quốc hội, không tiền, không phiếu, (nhưng  có gần 23 năm tù cộng sản). Đạo luật mà chúng tôi vận động được thông qua nhanh chóng. Lư do trước đó chúng tôi đă "file lawsuit" kiện chính phủ Hoa Kỳ, ṭa tối cao chuyển hồ sơ vụ án đề nghị quốc hội cứu xét. Ngoài ra chúng tôi  được truyền thông báo chí Hoa Kỳ, các nhà lập pháp gốc quân đội tham chiến ở Việt Nam ủng hộ tối đa tạo nên một tâm lư đồng cảm và sẵn sàng cho phiếu trong lưỡng viện. Đó là trường hợp đặc biệt, cơ hội hiếm có "ngh́n năm một thuở".

 

 

 

 

 

 

 

 Bài đọc thêm:

 

 

 


 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: