MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềOANĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

THAM KHẢO DECEMBER 2017

 

November- 2016 . December/2016 . January/2017 . February/2017 . March/2017 . April/2017 . May/ 2017 . June/2017

July 2017 . August/2017 . September/2017 . October/2017 . November/2017 . December/2017 . January/2018

FOXSport  NBCSport  Dictionaries

ELECTION IN USA - Conservative News- ConservativeDailyPost

 

http://www.softpanorama.org/Skeptics/Political_skeptic/Elite_theory/deep_state.shtml

https://exposingmodernmugwumps.com/tag/heritage-foundation/

http://www.carrollquigley.net/pdf/the_anglo-american_establishment.pdf

http://www.realworldorder.net/

http://www.ebook777.com/principles-web-design-6th/

http://www.ebook777.com/

 

 

ElectionAnalysis2016.us - http://www.maxreading.com/sach-hay/kinh-doanh

C-Span - Senate - LiveStream.

http://houselive.gov/ - https://foreignaffairs.house.gov/live-feed/ - https://www.congress.gov/committees/video

https://www.ranker.com/list/best-political-magazines/ranker-books . http://www.world-newspapers.com/

http://www.allyoucanread.com/top-10-political-magazines/ . http://www.onlinenewspapers.com/. http://www.refdesk.com/paper.html- https://www.financeattitude.com/ -

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36179

 

 

World Bank

https://journalistsresource.org/tip-sheets/reporting/investigating-nonprofits-and-charities-where-to-find-internal-data-and-public-records

 

https://dp.la/

Digital Public LibraryUSA

Expression Web

https://www.taisachhay.com/ky-nang-song

http://sachvui.com/

Philanthropy 

https://www.charitywatch.org/

https://archive.webstandards.org/edu_faq.html

https://www.state.gov/t/pm/iso/c21542.htm

 

https://www.justice.gov/usam/usam-5-15000-land-acquisition-section

RESEARCH+ON+LAND+ACQUISITION+IN+usa

https://www.justice.gov/file/408306/download

https://www.gao.gov/products/CED-81-135

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/4651

https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC-150-5100-17-Change-7-Land-Acquisition.pdf

https://www.law.cornell.edu/uscode/text

https://www.law.cornell.edu/category/keywords/property_law

 

https://www.law.cornell.edu/wex/voluntary_waste

https://www.law.cornell.edu/wex/permissive_waste

https://law.justia.com/codes/new-york/2012/pvh/article-6/217/

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_possession

http://statelaws.findlaw.com/property-and-real-estate-laws/adverse-possession.html

 

 

http://statelaws.findlaw.com/florida-law/florida-adverse-possession-laws.html

https://www.law.cornell.edu/wex/adverse_possession

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/state-state-rules-adverse-possession.html

 

 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-can-claim-property-based-adverse-possession-florida.html

Adverse-possession-in-the-state-of-Florida-Statutory-Analysis-and Considerations

https://www.google.com/search?q=adverse+possession+requirements+florida&client

https://www.google.com/search?q=adverse+possession+requirements+USA&client

Adverse Possession Statute of Limitations by State

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5899

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/wha/254545.htm

http://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1344121.html

http://doitaisan.org/tin-moi-news/2017/09/02/doi-boi-thuong-the-ket/

 

 

Nhà vắng Chủ

US Vietnam Relation 2008

https://conganbolsa.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu chửu

https://tuantdtcn.blogspot.com/2014/04/pdf-han-viet-tu-ien-ao-duy-anh.html

http://tuantdtcn.blogspot.com/search/label/tudien

http://nguyentienhai.blogspot.com/2011/05/ao-duy-anh-han-viet-tu-ien-gian-yeu.html

http://tiengtrungbackinh.edu.vn/pham-mem-tieng-trung/tu-dien-viet-han-hien-dai-n96.html

https://thegioingoaingu.com/214-bo-thu-chu-han

https://chinese.com.vn/214-bo-thu-trong-tieng-trung-quoc.html

http://www.tudienabc.com/tra-han-tu/bo-am/tu-han-%E9%9F%B3/id-247/searched_kanji:247

http://ngonngu.net/index.php?p=317

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_%C4%91%E1%BB%93ng_%C3%A2m_trong_Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

 

 

 

 

 

 

+tax+document+of+non+profit+organizations

 

Sexually Harash -History of Dollar - Timeline of USD- Relationship of Israel-US -Expression-Web-Tutorials - Israel Nuclear Weapon

http://innov8tiv.com/unlocking-iphone-7-iphone-6-iphone-5-metro-pcs-sim-cards-guide/

https://www.att.com/deviceunlock/#/

 

http://www.sun-sentinel.com/news/nationworld/fl-cuban-american-lost-property-20150405-story.html

http://www.sun-sentinel.com/news/nationworld/fl-cuban-american-lost-property-20150405-story.html

https://www.nbcnews.com/storyline/u-s--cuba-relations/recovering-properties-cuba-still-far-dream-some-cuban-americans-n271421

https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-cuba

http://www.american.edu/clals/cuba-archive_property-claims.cfm

American Plan Claim Property In Cuba - International Law

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article161810183.html

 

America Cuban Claim Property in Cuba

http://articles.latimes.com/1994-03-25/local/me-38430_1_american-citizen

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9a/entry-3369.html

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1350&context=cilj

https://stockton.usnwc.edu/ils/

International Claims Settlement Act to establish the U.S. Federal Claims Settlement Commission

https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html

https://www.american.edu/clals/cuba-archive_property-claims.cfm

https://www.fiscal.treasury.gov/fsservices/gov/pmt/unpdforclaims/unpdforclaims_home.htm

Foreign_Claims_Settlement_Commission

 

 

 

 

 

http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html

https://www.connectsavannah.com/savannah/does-the-rothschild-family-control-every-central-bank-in-the-world/Content?oid=3505592

http://drrichswier.com/2016/03/20/organizations-funded-directly-by-george-soros-by-discover-the-networks/

https://archive.org/details/pdfy-nmqlMcOu-icCFhIe

http://www.overthrowthegovernment.org/

https://nsarchive2.gwu.edu/

https://archive.org/details/economicsocialhi00carn

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Hague-Peace-Conference_1899.pdf

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Rohingya

http://statecrime.org/data/2015/10/ISCI-Rohingya-Report-PUBLISHED-VERSION.pdf

http://www.converge.org.nz/pirm/corporat.htm

https://www.globalresearch.ca/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list-of-u-s-regime-changes/5400829

https://www.globalresearch.ca/plunder-capitalism-a-looting-machine/5621544

https://www.globalresearch.ca/a-timeline-of-cia-atrocities/5348804

https://archive.org/stream/pdfy-y_8iHigC3Ms5TngF/BLUM%20killing%20hope_djvu.txt

https://williamblum.org/chapters/freeing-the-world-to-death/myth-and-denial-in-the-war-against-terrorism

https://archive.org/details/ChurchCommittee?q=CIA+OVERTHROW

https://www.google.com/search?q=american+imperialism+19th+century&oq=American+Imperial&aqs=chrome.

2.69i57j0l5.16022j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/03/how-us-dictatorship-works.html

https://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130

http://www.provident-living-today.com/international-bankers-control-of-the-world.html

http://thefreethoughtproject.com/rothschilds-prove-elite-bankers-rule-world-establish-billionaire-tax-haven-america/

https://www.thebalance.com/cost-of-afghanistan-war-timeline-economic-impact-4122493

https://wakeup-world.com/2016/08/16/americas-humanitarian-war-against-the-world/

https://www.globalresearch.ca/the-cia-and-the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/5471956

http://villa.org.pl/villa/wp-content/uploads/2017/06/WHW-Report-2017.pdf

https://baotiengdan.com/2017/12/01/me-nam-di-tu-va-phuong-uyen-du-hoc-my/

 

Power to People  ConservativeDailyPost CIA Overthrow Governments - Oil Crude Politics War

Do Thái- Nation's Debt- Immitationg Democracy - Overthrow a Government- Carnegie Emdownment

Statistics Of The United States -  Intelligent RobotWho control banking system in the world - Economy Glance

Who Created Communist - Money Power - Web fit All type Resolution - How to  make a Responsive Website

Lịch Sử Đức - Nhật Bản - Thế Chiến II - Complete Bush Family-Nazi Documents - List_of_Skull_and_Bones_members

Vietnam and French. East Sea Dispute -State.Gov- Reeducation Camp- MemoryofTheWorld

 

https://archive.org/details/RothschildFamilyBookCollection

https://archive.org/details/nandonnando

https://archive.org/details/therothschilddynastyworks4

https://archive.org/details/therothschilddynastyworks2

https://archive.org/details/worldhistory2

https://archive.org/details/JamesPerloffAuthorOfShadowsOfPower?q=deep+state

https://archive.org/details/AmericasDeadliestExportBlumWilliam

https://www.worldgovernmentsummit.org/

https://www.google.com/search?q=politics+control+media&oq=control+politics&aqs=chrome.3.69i57j0l5.20886j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://www.converge.org.nz/pirm/index.htm

https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html

https://ccrjustice.org/icc-vatican-prosecution

https://isidore.co/calibre/get/pdf/5082

http://www.esa.doc.gov/

https://www.bea.gov/

https://www.bls.gov/eag/eag.us.htm

https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

https://www.census.gov/econ/

https://www.census.gov/retail/index.html

https://www.statista.com/topics/760/united-states/

https://www.statista.com/topics/1467/global-economy/

https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=monthly

https://www.thebalance.com/jobs-report-monthly-employment-growth-statistics-3305732

https://tradingeconomics.com/united-states/indicators

https://data.worldbank.org/country/united-states

https://library.law.yale.edu/news/75-sources-economic-data-statistics-reports-and-commentary

http://stats.oecd.org/

https://www.bts.gov/

https://www.dol.gov/general/topic/statistics/employment

https://www.statcan.gc.ca/eng/start

https://www.usda.gov/topics/data

https://www.rand.org/

 

 

W3STANDARD

https://www.w3.org/standards/

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility.html

https://www.w3.org/standards/about.html

 

http://www.archives.gov.vn/content/magazine/Lists/Magazines/Attachments/42/XUAN%20HE%201972.pdf

https://archive-it.org/

https://www.w3schools.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_social_media_buttons.asp

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

https://joshondesign.com/p/books/canvasdeepdive/chapter01.html

http://www.ebook777.com/principles-web-design-6th/

https://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/drawing/drawing-dom

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/

https://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/responsive-web-design/

https://www.impactbnd.com/blog/responsive-design-best-practices

 

https://stackoverflow.com/questions/28262385/how-do-make-my-website-resize-automatically-when-the-screen-resolution-changes

https://www.codeproject.com/Articles/762201/Adjusting-your-websites-to-fit-all-types-of-resolu

http://ccm.net/faq/2171-adjust-your-website-to-fit-all-resolutions

http://www.inserthtml.com/2011/08/making-website-fit-screen/

https://buddypress.org/support/topic/how-to-make-website-automatically-scale-to-the-screen-size/

https://forums.asp.net/t/1889700.aspx?How+to+set+the+CSS+to+make+my+website+fit+to+any+screen+resolution+

https://forums.adobe.com/thread/1155424

https://css-tricks.com/snippets/css/centering-a-website/

https://wpbeaches.com/make-images-scale-responsive-web-design/

http://www.digitalfamily.com/tutorials/how-to-create-responsive-adaptive-web-sites/

https://www.smashingmagazine.com/2011/01/guidelines-for-responsive-web-design/

https://friendsofevil.wordpress.com/category/genocide-denial/page/3/

 

https://archive.org/details/worldhistory2

http://memory.loc.gov/ammem/about/index.html - https://www.loc.gov/collections

http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/how-the-harriman-gang-started-the-cold-war/

http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Containment.html

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/cwihp_wp_81_larry_watts_july_2016.pdf

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB94/

http://www.hist.asu.ru/faculty/cafedrs/library/Last_Decade_of_Cold_War.pdf

http://historynewsnetwork.org/article/1811

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ZB-78.pdf

https://joseywales1965.files.wordpress.com/2014/11/0001_bush_unauthorized_biography.pdf

http://classic.fec.gov/disclosure_data/mur/2163.pdf

http://etheses.dur.ac.uk/4481/1/4481_1945.PDF

http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/research/p003.pdf

http://www.rubincenter.org/wp-content/uploads/2013/02/Paved-with-Good-Intentions-final.pdf

http://uscrisis.lege.net/hiddenhistory/bush_book.txt

https://networks.h-net.org/user/71882/recent/reviews?page=128

https://home.heinonline.org/ - https://consortiumnews.com/archive/xfile.html

https://academic.oup.com/dh/article-abstract/21/3/383/695394?redirectedFrom=fulltext

https://mafiadoc.com/fleshing-out-skull-bones-conspirazzi_59d04e381723ddd9861cf9cf.html

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=258269.25;wap

http://ebooks.bharathuniv.ac.in/gdlc1/gdlc4/Arts_and_Science_Books/arts/political_science/Politics%20Economics%20and%20Law%202/Books/China%20Confidental.pdf

https://www.globalresearch.ca/page/531?authorfirst=tom&author

http://neocon-insanity.blogspot.com/2005/05/bio-of-bush-10.html

http://www.perspectivia.net/publikationen/bulletin-of-the-ghi-washington-supplements/2004-1/bulletin-of-the-german-historical-institute-washington-supplement-1-2004

https://www.turkaramamotoru.com/en/containment-125937.html

 

http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/rise_to_Globalism__American_Foreign_Policy_Since_1938

__Ninth_Revised_Edition.pdf

https://dubravka.memoryoftheworld.org/

http://wrap.warwick.ac.uk/55809/1/WRAP_thesis_Kanwar_2000.pdf

http://vaksinite.info/MURDER%20BY%20INJECTION.html

https://fas.org/sgp/othergov/ds-history.pdf

https://academic.oup.com/dh/article-abstract/21/3/383/695394?redirectedFrom=fulltext

http://documents.theblackvault.com/documents/cia/DOC_0001262737.pdf

http://www.afsa.org/sites/default/files/november2013fsj.pdf

http://104.151.46.13/cache/E97323C8B7BF6BAC4A2FD314B40FD59C.pdf

http://forum.jfkmurdersolved.com/viewtopic.php?p=2260

http://www.hourofthetime.com/1-LF/November2012/Hour_Of_The_Time_11012013-The_Invisible-Government-David_Wise.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Priscilla_Roberts/publication/301764009_Cuban_Missile_Crisis_The

_Essential_Reference_Guide/links/58c67227aca272e36dde591e/Cuban-Missile-Crisis-The-Essential-Reference-Guide.pdf

https://www.wanttoknow.info/secrecynewsarticles-0-10000

http://truthseeker24s3rdmillenniumtidbits.blogspot.com/2009/03/

https://memory.loc.gov/service/mss/mfdip/2011/2011hug02/2011hug02.pdf

https://www.e-reading.club/bookreader.php/140769/Legacy_of_Ashes:_The_History_of_the_CIA.pdf

http://fbxlib.ru/book/494482/read/

http://www.wordsbloom.com/uploads/files/barack-h-obama-the-unauthorized-biography.pdf

http://dl2.yazdanpress.ir/LIB/ENCY/13112016-ENCY-2.pdf

https://jtremaine.wordpress.com/tag/tyranny/

http://www.lovethetruth.com/books/global_tyranny_step_by_step-william_jasper.pdf

http://www.academicroom.com/topics/what-is-international-relations

https://www.bilderberg.org/nwo2007.htm

https://www.jec.senate.gov/reports/103rd%20Congress/The%20Former%20Soviet%20Union%20in%20Transition%20Volume%20II%20(1598).pdf

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19980003950.pdf

https://www.docdroid.net/yTNhC5F/dhdf.pdf

http://911nwo.com/

https://www.alternatehistory.com/forum/threads/new-deal-coalition-retained-part-i-a-sixth-party-system-wikibox-timeline.429192/

https://archive.org/details/bub_gb_UkdGJDavyN0C

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/cia-and-the-vietnam-policymakers-three-episodes-1962-1968/epis3a.html

http://fliphtml5.com/yrxy/ifnf/basic/351-400

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB222/

http://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=86

http://nguyentandung.org/nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha-lanh-14-nam-tu.html

https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/communism-computing-china/index.html

Who created Communist

https://www.britannica.com/topic/communism

http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/museum/hisfram1.htm

http://blogs.bu.edu/guidedhistory/jews-in-russia-and-eastern-europe/lauren-kolodkin/

http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html

https://www.marxists.org/archive

http://www.philosophybasics.com/branch_communism.html

https://www.livescience.com/42980-what-is-communism.html

https://www.henrymakow.com/ - http://www.lookintoit.org/C.I.A.html -

http://the-daily-growler.blogspot.com/2010/12/daily-growler-remeets-john-stockwell.html

http://acienciala.faculty.ku.edu/communistnationssince1917/index.html

http://acienciala.faculty.ku.edu/communistnationssince1917/intro.html

http://spartacus-educational.com/USAcommunist.htm

http://www.coldwar.org/articles/90s/fall_of_the_soviet_union.asp

http://www.justinegosling.com/iron-curtain/

https://communismblog.wordpress.com/2014/12/11/list-of-communist-jews/

http://www.sovietposters.com/ - http://www.cpusa.org/

https://www.diffen.com/difference/Communism_vs_Democracy

http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/literature/articles/

whofinanced/whofinancedleninandtrotsky.html

https://archive.org/stream/pdfy--Pori1NL6fKm2SnY/The+Creature+From+Jekyll+Island_djvu.txt

http://howtheworldreallyworks.info/ - http://www.thirdworldtraveler.com/Book_Excerpts/Books_by_Subject.html

http://www.thirdworldtraveler.com/Reforming_System/HRJusticeReform.html

http://www.whale.to/b/stockwell_b.html#ANGOLA_

http://www.belowgotham.com/Deep-State-Wins.pdf

http://www.thetreeofliberty.com/vb/showthread.php?226539-Myron-Fagan-Exposes-Illuminati-CFR

https://www.indymedia.org.uk/en/2012/05/496511.html

http://www.serendipity.li/cia.html

http://www.whale.to/b/prados_b.html

https://www.illuminatirex.com/operation-mockingbird/

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://theglobalelite.org/globalists/ -http://www.realworldorder.net/-http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/

 

http://worldheritage.org/articles/Containment

 

http://www.nytimes.com/1984/09/12/world/more-vietnamese-to-get-permission-to-enter-the-us.html

http://www.nytimes.com/1984/09/02/world/us-said-to-weigh-offer-to-receive-hanoi-prisoners.html

DiplomaticRelationshipBetweenUS-Vietnam

http://www.nytimes.com/1995/07/12/world/opening-vietnam-overview-us-grants-vietnam-full-ties-time-for-healing-clinton.html?pagewanted=all

https://www.foreignaffairs.com/articles/vietnam/1978-07-01/us-vietnam-relations-and-security-southeast-asia

https://fas.org/sgp/crs/row/IB98033.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438717300443

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33316.pdf

http://www.americanforeignrelations.com/O-W/The-Vietnam-War-and-Its-Impact-Vietnam-and-the-united-states.html

https://www.voanews.com/a/us-normalizes-diplomatic-relations-with-vietnam/3937528.html

http://www.foxnews.com/story/2005/06/21/timeline-us-vietnamese-relations.html

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/vietnam/france-and-vietnam/

http://www.history.com/this-day-in-history/u-s-establishes-diplomatic-relations-with-vietnam

https://www.brookings.edu/opinions/the-future-of-vietnam-u-s-relations/

http://www.press.org/ -http://www.aei.org/-http://www.afpc.org/-https://www.armscontrol.org/-https://www.acus.gov/

https://fpc.state.gov/156202.htm

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9f/entry-3456.html

https://history.state.gov/historicaldocuments

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v13/abtseries

https://www.archives.gov/research/alic/reference/foreign-relations/about-frus.html

https://www.archives.gov/research/foreign-policy/other-resources

https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/66064/h-diplo-frus-review-29-foreign-relations-united-states-1977-1980

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/november-2016/office-of-the-historian-releases-new-frus-volumes-historical-advisory-committee-cautiously-optimistic

https://history.state.gov/historicaldocuments/nixon-ford

https://history.state.gov/historicaldocuments/carter

https://history.state.gov/historicaldocuments/reagan

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v13p2/d849

 

 

 

http://nymag.com/nymetro/news/rnc/9695/

http://www.bilderberg.org/skulbone.htm - http://www.publiceye.org/conspire/conspiracism.html

http://historynewsnetwork.org/article/1811

https://www.dailykos.com/stories/2008/7/12/550816/-

https://www.globalresearch.ca/the-bush-family-saga-airbrushed-out-of-history/5512738

https://www.jta.org/1963/08/08/archive/harriman-sees-test-ban-u-s-policy-on-egypt-beneficial-to-israel

https://www.rbth.com/articles/2011/12/20/1971_war_how_russia_sank_nixons_gunboat_diplomacy_14041

http://www.theworldreporter.com/2011/10/1971-india-pakistan-war-role-of-russia.html

http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/theory/conspiracy.html

http://richardboyden.com/bush_hitler_family_values_eugeni.htm

https://brucelyonsblog.wordpress.com/category/world-affairs/

http://www.communitycurrency.org/BushCrimeFamily.html - https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/85739.htm

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230349209_3

https://www.archives.gov/publications/prologue/2011/spring/court-martials.html

https://communicationleadership.usc.edu/news/let-us-now-praise-famous-conspiracy-theories/

http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/local/ford_foundation.html

https://nationalvanguard.org/2017/11/conservative-socialism-vs-partisan-rhetoric/

https://natall.com/about/what-we-believe/ - https://en.wikipedia.org/wiki/National_Alliance_(United_States)\

http://countryconservatives.proboards.com/thread/5627/paul-craig-roberts-conspiracy-theories?page=1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-3606.2012.00157.x/full

http://www.ibrattleboro.com/article.php/20070521214605812

https://www.archaeological.org/archaeologyday - https://www.ai-journal.com/ - http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=209

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/about/publications/ai

http://www.internationalarchaeologyllc.com/

http://archaeology.tau.ac.il/internationalMA/

https://missilethreat.csis.org/analysis/-

https://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-ii-nazi-germany-was-financed-by-the-federal-reserve-and-the-bank-of-england/5530318

 

https://www.strategic-culture.org/news/2017/05/04/deep-history-us-britain-never-ending-cold-war-russia.html

https://www.moneyandmarkets.com/three-theories-about-russiaally-cold-war-adversary-or-enemy-1-87320

https://www.investors.com/politics/editorials/petraeus-russia-using-syria-for-new-cold-war/

http://www.financespotlight.com/

https://www.google.com/search?q=indochine+in+wwi&oq=indochine+in+wwi&aqs=chrome..69i57.16779j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

GlobalResearch - Đ̣i Tài Sản-Tusach.ThuvienKhoahoc - Exercise age 70 -NewStatesman-

 

http://reprints.longform.org/skull-and-bones-yale- http://www.refreshbrand.com/

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Exercise_after_age_70

http://thesocialskinny.com/how-to-link-your-website-to-your-facebook-page-or-profile-for-insights/

https://quangcaosieutoc.com/cach-chuyen-website-thanh-app/

 

https://www.google.com/search?q=how+to+insert+facebook+icon&oq=how+to+insert+facebook&aqs=chrome.1.

69i57j0l5.15826j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/word-formation/prefixes

http://www.enchantedlearning.com/grammar/prefixsuffix/- https://www.thoughtco.com/common-prefixes-in-english-1692724

https://en.oxforddictionaries.com/grammar/grammar-a-z- https://www.englishclub.com/learn-english.htm

http://www.dictionary.com/browse/suffixed - https://en.oxforddictionaries.com/definition/suffix

 

https://www.thoughtco.com/learn-the-most-important-english-nouns-4087688 - https://www.thoughtco.com/esl-4133095

 

https://www.omega.com/technical-learning/next-industrial-revolution.html

https://www.strategy-business.com/article/10-Principles-for-Leading-the-Next-Industrial-Revolution?gko=f73d3

https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/09/the-next-industrial-revolution/498779/

 

https://www.ge.com/digital/blog/next-industrial-revolution-here -

https://www.investigativeproject.org/4630/ipt-exclusive-qatar-insidious-influence-on-  http://www.scmp.com/frontpage/hk

https://www.investors.com/politics/editorials/russia-scandal-is-real-involves-hillary-clinton/

 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2016/07/11/will-you-lead-or-lose-out-in-the-next-industrial-revolution/#3bd107024f98

https://www.theverge.com/2017/3/15/14935360/automation-robots-ai-manufacturing-future-sxsw-2017

http://www.fabians.org.uk/fabian-review/

https://www.techrepublic.com/article/how-the-next-industrial-revolution-will-impact-industry-sectors-and-consumer-behavior/

http://www.goldenindustrial.com/- http://video.freevietnews.com/realstory01.php - http://www.albafarmers.org/

https://www.israel21c.org/akol-using-the-cloud-to-feed-the-developing-world-2/ - http://www.akol4u.com/

https://companytime.weebly.com/home/akol-the-farmers-best-friend

https://news.microsoft.com/es-xl/tag/akol-agriculture-knowledge-online/

https://www.fastcompany.com/company/agricultural-knowledge-online

https://agriculturalsciencesblog.wordpress.com/2016/05/09/akol-su-dung-dien-toan-dam-may-de-nuoi-song

-cac-nuoc-dang-phat-trien/

http://www.vanderloop.com/default.htm- https://www.vox.com/ - https://songnews.net/a1276/vuong-quoc-lua- http://www.sbtn.tv/f

AndrewLam Interviewed KenBurns

https://www.globalpolicy.org/global-taxes/47948-the-threat-of-globalization.html

https://www.the-american-interest.com/2016/03/08/globalization-and-political-instability/

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e6.htm- https://ideas.repec.org/a/fip/feddel/y2006isepnv.1.no.9.html

https://www.interest.co.nz/category/tag/globalisation- https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm\

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_id=147&id=1583

http://vanhocvietnam21.blogspot.com/2016/09/van-hoc-viet-nam-sau-1975-en-nay.html

http://tai-lieu.com/tai-lieu/tai-lieu-van-hoc-viet-nam-sau-1975-10766/

http://trannhuong.net/tin-tuc-20019/40-nam-van-hoc-viet-nam-nhung-gi-con-voi-mai-sau.vhtm

http://huynhaitong.blogspot.com/2013/03/hai-muoi-nam-van-hoc-mien-bac-1954-1975.html

http://chimviet.free.fr/vanhoc/phuctrun/HuynhAiTong_VanHocMN1.pdf

https://ngoclinhvugia.wordpress.com/2016/08/26/bo-sach-van-hoc-viet-nam-tac-gia-huynh-ai-tong/

 

http://www.vietnamvanhien.net/BaoChiNhaVanThoiSoKhoi.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocMienNam54-75.1.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENNAM54-75.2.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.3.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENNAM54-75.4.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENNAM54-75-5.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENNAM54-75-6.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENNAM54-75-7.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.1.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.2.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.3.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.4.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VANHOCMIENBAC5475.5.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai1.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai2.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai2.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai3.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai4.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai5.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai6.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/VanHocVietNamCanVaHienDai7.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/TruyenCuaToiB.pdf

http://www.vietnamvanhien.net/ThaChetVinhHonSongNhuc.pdf

http://truyentieulam.vn/ - http://khotangcadao.com/tuc-ngu/ - http://khotangdanhngon.com/ - http://danhngoncuocsong.vn/

https://danhngon.net/ - http://danhngondoisong.com/ - http://www.tudiendanhngon.vn/ - http://www.e-cadao.com/

 

CIA IN LAOS

 

 

ViolatePrivacyRights

https://legaldictionary.net/invasion-of-privacy/

https://theintercept.com/2014/10/10/privacy-matters-ted-talk/

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1946

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_%C4%91%E1%BB%9Di_t%C6%B0

ttps://www.vietnam.ttu.edu/events/2018_Conference/

https://deusnexus.wordpress.com/2017/01/26/rothschild-central-bank/

http://beforeitsnews.com/

http://beforeitsnews.com/politics/2016/10/bombshell-clinton-crime-family-floated-hillary-drone-story-about-assange-as-a-threat-not-to-release-info-today-2846874.html

https://www.thoughtco.com/regulation-and-control-in-the-us-economy-1147549

https://www.usnews.com/news/politics/articles/2017-11-13/could-anyone-stop-trump-from-launching-nukes-the-answer-no

https://wtop.com/national/2017/11/could-anyone-stop-trump-from-launching-nukes-the-answer-no/

http://www.wpxi.com/news/politics/could-anyone-stop-trump-from-launching-nukes-the-answer-no/646832209

http://www.ktuu.com/content/news/Senator-Corker-says-nuclear-hearing-isnt-a-Trump-rebuke-457478863.html

https://www.moodys.com/credit-ratings/China-Petrochemical-Corporation-credit-rating-823134637

https://howmuch.net/articles/foreign-investment-usa- https://www.trade.gov/investamerica/

https://tradingeconomics.com/united-states/foreign-direct-investment

https://www.goodfinancialcents.com/low-risk-investments-options-high-yield/

https://www.state.gov/e/eb/ifd/oia/

https://www.selectusa.gov/FDI-in-the-US

https://www.usa.gov/personal-insurance

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2081067/chinas-silk-road-fund-seeking-investment-projects

http://www.cpecinfo.com/silk-road

https://www.swfinstitute.org/public-investors/silk-road-fund/

https://www.euromoney.com/article/b14t0s0j4ws7ql/making-sense-of-belt-and-road-the-chinese-driver-the-silk-road-fund

https://thediplomat.com/tag/silk-road-fund/

https://www.bloomberg.com/profiles/companies/1314453D:CH-silk-road-fund-co-ltd

https://doithoaionline.wordpress.com/category/bai-cac-trang-web/viet-studies/

https://vietcongonline.com/category/viet-studies/

http://www.vanchuongviet.org

http://nghiencuuquocte.org/diem-tin/

http://www.tapchithoidai.org/

http://minhtrietviet.net/cong-san-viet-nam-thanh-trung-noi-bo/

http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=968&Itemid=69

http://kllct.dlu.edu.vn/vi/tu-tuong-ho-chi-minh-b890d/ho-chi-minh-toan-tap-f27c9

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-dang-toan-tap/books-011920169483846.html

https://infovietnam.wordpress.com/2009/12/21/nh%E1%BB%AFng-ly-do-d%E1%BB%83-d%E1%BB%8Dc-t%C6%B0-b%E1%BA%A3n-lu%E1%BA%ADn/

 

https://www.archives.gov/

Lịch Sử - Lịch Sử Việt Nam -

 

https://www.thoughtco.com/what-is-history-collection-of-definitions-171282

 

 

 

 

 

https://livestream.com/broadcaster/?ref=nav

https://getmevo.com/tech-specs/camera#content

https://quantrimang.com/huong-dan-thiet-lap-tinh-nang-live-stream-video-tren-facebook-120124

http://thuthuat.taimienphi.vn/phat-video-truc-tiep-tren-facebook-5559n.aspx

 

http://www.nguyenvancanh.com/2017/03/live-stream-facebook-la-gi.html

 

 

 

 

https://learn.org/articles/What_are_the_Core_Courses_for_Broadcasting_Majors.html

http://arbradio.com/

http://www.jeadigitalmedia.org/2011/09/07/let-students-learn-broadcasting-through-watching-tutorials-and-teaching-by-example/

http://radioschool.com/faq.htm

https://learn.org/articles/What_Training_Do_I_Need_for_a_Career_in_Television_Broadcasting.html

https://www.udemy.com/learn-how-to-live-broadcast-on-youtube-twitch/

https://radio.co/radio-university/broadcasting-live-user-accounts

http://study.com/articles/Online_Radio_Broadcasting_Courses_and_Education_Programs.html

http://www.bswusa.com/Broadcast%20Tools-M40.aspx

http://broadcasttools.com/

https://obsproject.com/

https://www.lifewire.com/tools-for-broadcasting-live-video-3486110

http://www.omessenger.com/om/lan_broadcast.aspx

http://www.ciscounitytools.com/Applications/CxN/BroadcastMessageManager/BroadcastMessageManager.html

http://kilopad.com/Tieu-su-Hoi-ky-c12/doc-sach-truc-tuyen-su-that-ve-vu-tap-kich-cuu-phi-cong-my-b3569

 

http://www.heritage.org/index/rule-of-law

https://conservativedailypost.com/breaking-clinton-campaign-manager-brother-indicted-special-counsel-takes-aim/?utm_source=Email&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=14_November-1&mc_cid=a2408c8502&mc_eid=ff5c245127

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/three-principles-to-strengthen-the-rule-of-law

http://www.businessdictionary.com/definition/rule-of-law.html

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/rule+of+law

http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/overview-rule-law

http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/rule-law

https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law

https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/

 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/johnkerrysenateforeignrelationsvietnamwar.htm

https://facultystaff.richmond.edu/~ebolt/history398/johnkerrytestimony.html

https://www.democracynow.org/2004/7/30/flashback_a_rare_broadcast_of_john

http://www.vvaw.org/commentary/?id=399

 

100 YEARS OF COMMUNISM

https://swarajyamag.com/world/what-happens-after-a-nation-escapes-communism

http://www.renewamerica.com/columns/swashington/171025

https://chicago.suntimes.com/columnists/stossel-100-years-of-communism-nothing-to-celebrate/

https://waitbutwhy.com/2013/08/the-death-toll-comparison-breakdown.html

http://www.truthbeknown.com/victims.htm

 

Christian Astrocity

http://catholicarrogance.org/Catholic/RC_victims.html

http://www.truthbeknown.com/victims.htm

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newworldencyclopedia.org - www.aljazeera.com/

 

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm2.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm3.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm4.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm5.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm6.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm7.htm

https://web-archive-2017.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm8.htm

http://tinhthankhaiminh.blogspot.com/2015/07/dan-chu-la-gi-p1.html

http://tinhthankhaiminh.org/category/danchu/

 

 

 

911 Truth -  911 Truth Conspiracy - Scientistsfor911truth - http://www.ae911truth.org/ - http://www.pilotsfor911truth.org/

VeteransToday/ - VeteransNewsnow - What's Democracy?

AmericanForeignRelations:The-Military-Industrial-Complex-Forces - Military Industrial Complex - Big-Money Behind War

ForeignPolicy - Heritage - Political Critique - What's Democracy?- Non-exist-Nations

Biên Giới Việt Trung - Quốc Gia Việt Nam - Bản Đồ Việt Nam - Lănh Thổ TheoThời Kỳ - Đảng Lao Động - Đế Quốc Việt Nam

Trung Quốc - Triều Tiên - Mông Cổ - Đài Loan - Afganistan- Kyrgyzstan - Tajikistan - Russia - Kazakhstan - Ấn Độ . Pakistan - Bangladesh - Turkmenistan - Uzbekistan - Miến Điện - Lào - Cambodia - Thái Lan  - Việt Nam - Bhutan - Nepal - Philippin - Indonesia - Malaya - Singapore - Japan - Korea - Danh Sách Tướng Lĩnh QĐND. QLVNCH. Đỗ Ngọc Uyển

Lá Bài Ngô Đ́nh Diệm -  Thuyền Nhân Việt Nam - Ngô Đ́nh Diệm

Tài Liệu Thuộc Địa - BĐ World - Bản Đồ VN - BĐ Châu Á -Duy Tân - Đông Du - Việt Nam XX - Thằng Bé -

Moody Investor Service - Global Debt - Vietnam Debt - World Debt Clock - Debt Knowledge - Economic Research

US Debt Clock - Current Dederal Debt - US Gov Debt - Vietnam Public Debt - National Debt - National GDP 

Global GDP - World Bank - World Bank Groups -

ElectionAnalysis2016.us  COMING REVOLUTION https://stonecoldtruth.com/  George Orwell - Global Elite  

Viet Art - Viet Sciences - TT Bông Giấy - Thi Âm Lâu - Max Reading - Truyện Cổ - Đại Việt Cổ Phong - Trang Nhất

Hoa Học Tṛ - Nước Việt NamZero News - VietJapan - VN Television - Stop Oil Drilling

 

 

https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-vietnam

https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-vietnam-lead-decisions

http://articles.latimes.com/1994-03-25/local/me-38430_1_american-citizen

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10758216.2015.1083377?src=recsys&journalCode=mppc20

http://vietnamembassy-usa.org/basic-page/land-regulations

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241793.htm

https://www.nytimes.com/2015/12/14/world/americas/talks-begin-in-cuba-on-confiscated-us-property-worth-billions.html?mtrref=www.google.com&gwh=D2029DEC6063C8047B58DAA14A6BC45A&gwt=pay

https://www.bna.com/hot-topic-cuba-n57982065950/

ttps://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1024&context=law_urbanlaw

https://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1176&context=fac_pubs

https://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1176&context=fac_pubs

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1535&context=iclr

http://history-world.org/united_states_government.htm

https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/property-disputes-vietnam/

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1350&context=cilj

http://vietnamlawmagazine.vn/taking-security-over-future-property-in-vietnam-3717.html

http://www.mondaq.com/x/336988/real+estate/House+ownership+and+landuse+rights+for+overseas+Vietnamese+in+Vietnam

http://articles.latimes.com/1994-10-05/local/me-46602_1_vietnamese-vice-president

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Claims_Settlement_Commission

http://apjjf.org/2011/9/49/Geoffrey-Gunn/3658/article.html

https://www.google.com/search?q=claim+properties+in+vietnam&client=safari&channel=iphone_bm&ei=aSIvWpzKNueijwTbh6fwCg&start=20&sa=N&biw=1920&bih=959

http://www.giadinhanphong.com/home/cpdd/chuyen-phiem-dhao-dhoi-tap-4

https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-vietnam-lead-decisions   International Claims Settlement Act

https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2014/10/09/vietnam_as.pdf

https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-vietnam

http://doitaisan.org/

http://www.dw.com/en/suspected-vietnamese-agent-held-in-berlin-over-cold-war-style-kidnapping/a-40219735

http://www.pbs.org/video/this-is-what-we-do-july-1967-december-1967-vietnamese-rvbgea/

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html

CIDGs

https://en.wikipedia.org/wiki/Hmong_Veterans%27_Naturalization_Act_of_2000

The Turin shroud - Dead Sea Scrolls - Trần Lục . VN Economic

http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview

https://www.focus-economics.com/countries/vietnam

https://www.adb.org/countries/viet-nam/economy

https://www.ft.com/content/ae0eec25-c0c3-39d0-92b9-2fde84a9b1ad?mhq5j=e6

https://tradingeconomics.com/vietnam/forecast

https://www.eurochamvn.org/node/16443

Modern Missile  https://www.armslist.com/store/202 . Military Industrial Complex

https://www.realclearpolitics.com/video/2017/06/27/american_pravda_project_veritas_catches_

cnn_producer_admitting_russia_story_is_bullshit_about_ratings.html

https://thangnghia.org/

Tỉnh VNCH  http://www.lasan.org/hoiky-journal/hoiky1/phanbon-9.htm

http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan11.php

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._cities_with_significant_Chinese-American_populations

http://www.worldometers.info/world-population/china-population/

http://countrymeters.info/en/China

http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/

https://www.livepopulation.com/country/china.html

https://tradingeconomics.com/china/population

https://www.statista.com/statistics/279013/population-in-china-by-region/

http://www.populstat.info/Asia/chinac.htm

 

http://tongiaovadantoc.com/c1036/20120328085712533/linh-muc-tran-luc-la-mot-anh-tai-mot-vi-nhan-bui-kha.htm

http://vietcatholic.net/News/Html/111930.htm

http://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-c40/doc-sach-truc-tuyen-cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-linh-muc-tran-luc-b3294/chuong-5-viec-dep-phe-dang-van-than-ti5

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=50616

https://toithichdoc.blogspot.com/2016/12/1-chum-anh-gai-ban-hoa-o-mien-nam-vn.html

https://www.c-span.org/video/?156770-1/vietnam-war-cultural-fallout

https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/VLOS:Trang_Ch%C3%ADnh

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/vietnam

http://www.rationalrevolution.net/war/american_involvement_in_vietnam.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_power_

http://www.historynet.com/ed-lansdales-black-warfare-in-1950s-vietnam.htm

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_C%C3%B4ng_l%C3%BD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF

http://990finder.foundationcenter.org/990results.aspx?990_type&st&zp&ei&fy&fn=Hillary+clinton+foundation&action=Find

https://www.sourceintelligence.com/news/ - http://www.hollywoodreporter.com/

http://www.zergnet.com/news/2027883/steve-bannons-surprising-comments-on-the-catholic-church

http://www.makeuseof.com/tag/read-intelligent-content-2016-35-sites/

https://www.quora.com/-

http://libguides.utep.edu/c.php?g=429966&p=2931920

https://intelnews.org/ - https://www.intelligenceonline.com/

http://www.bulletinintelligence.com/

http://www.storypick.com/intelligence-agencies/

https://fas.org/irp/news/sources.htm

https://www.sciencedaily.com/news/computers_math/artificial_intelligence/

https://www.newsup.com/

http://www.janes.com/

http://www.twis.org/?gclid=Cj0KCQjwub7NBRDJARIsAP7wlT8HlfOaD6ueZJLCxlGn1UnnW5EoSbkWXsfCIS9yPE2EAEXljx95ChoaAg33EALw_wcB

https://nosi.org/

http://www.breitbart.com/ - http://www.breitbart.com/tag/breitbart-news/ - https://newswars.com/

http://money.cnn.com/2017/08/06/media/kayleigh-mcenany-trump-campaign/index.html

http://openvault.wgbh.org/catalog/V_7E951EDFA03047D884EA7347DB73EF67

http://www.hannity.com/content/2017-08-31-hannity-shameful-media-using-hurricane-harvey-to-smear-president-trump/

https://vi.wikivoyage.org/wiki/Pakistan

http://khamphaviet.vn/dia-danh/pakistan/gioi-thieu-dat-nuoc-con-nguoi-pakistan

http://nghiencuuquocte.org/2016/09/26/di-san-bao-luc-cua-cuoc-chia-cat-an-do-pakistan/

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_chia_c%E1%BA%AFt_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/168

http://arbitration.org/award/266

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2001-1223&language=EN

https://www.italaw.com/browse/arbitration-rules?field_case_type_tid[1090]=1090&field_arbitration_rules_tid=52&page=3

https://www.google.com/search?q=the+first+case+of+trinh+vinh+binh&ei=zUasWfHjLqLjjwSX95n4Aw&start=10&sa=N&biw=1920&bih=960

 

https://www.google.com/search?q=the+first+case+of+trinh+vinh+binh&oq=the++first+case+of+trinh+vinh+binh

&aqs=chrome..69i57.17391j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://globalarbitrationreview.com/benchmarking/the-asia-pacific-arbitration-review-2018/1141966/vietnam

https://www.vietnambreakingnews.com/tag/mr-trinh-vinh-binh/

http://www.eurajournal.com/en/news/four-foreign-investors-are-suing-the-vn-government

 

https://www.law.cornell.edu/supct/html/03-13.ZO.html

http://www.nytimes.com/2004/06/08/us/justices-allow-suit-against-austria-to-regain-art.html?mcubz=1

http://www.freep.com/story/news/local/michigan/detroit/2014/10/02/accused-catholic-priest-prisoner-sex-confession/16608127/

http://baotreonline.com/danh-sach-tu-nhan-luong-tam/

 

 

Reddit - HuffingtonPost - IntelligenceOnline - ZeroHedge - GlobalSecurity  - SputnikNews

Germany&Vietnam - National Center for Charitable Statistic - DACA . Chinese Invest to USA . China In Vietnam

Vietnam Television History - Incoterms - American troop withdraw - Hard Drive Recovery - Altmann vs Austria -

Antartic Ozone 2016 - Ozone Hole v Ozone Watch- Nature- National Review Ozone- Smithsonian

Global Warming v Motreal Protocol v Harvard Research Studies Misinformations v

 

ARMY 2017 - INCOTERMS - INT CHAMBER OF COMMERCE

BIGGEST CAUSE OF POLLUTION - THE SOURCE OF POLLUTION - DRAIN  THE SWAMPCLIMATE NASA

TRADING ONLINE vCLIMATE CHANGE v  CONSERVATIVE NEWPAPERS v CORRUPTION - CONSERVATIVE MEDIA

CONSERVATIVE v RIGHTWING v  CORRUPTIOS IN DC  FACTSONE  FACTSTWO v GOVERNMENT ETHICS  -

LEFT TO RIGHT v LEFTWING vSCIENCE&TECHNOLOGY v LITERATURE vLIBERAL WORLD ORDER - RIGHTWING

THUẬT XỬ THẾ -   MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ CHUYỆN BÁ LÁP

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: