MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

 

Em rất đau ḷng phải gởi đến anh Sơn những tâm tư này và trả lời những điểm trong hai thư anh gởi cho em.  Em rất tiếc quan hệ giữa chúng ta phải đi đến giai đoạn này, nhưng khi kẻ đă cố t́nh bất nhân th́ người phải đành bất nghĩa.  Em xin lỗi phải có những lời cay đắng sau đây v́ đây là nỗi ḷng của một người bị phụ t́nh phụ nghĩa.

 

Anh hơn ai hết hiểu rơ những khó khăn cưc khổ của những người trong Ủy Ban Xây Dựng Tuợng Đài (UBXDTĐ) Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Dallas-Arlington-Fort Worth, TX trong công tŕnh xây cất tượng đài 4 năm qua.  Thế mà chỉ c̣n một thời gian ngắn trước khi khánh thành tượng đài, em không hiểu v́ sao anh lại gây khó khăn cho em.  Anh cũng biết Liên Hội đă sát cánh bên UBXDTĐ trong 4 năm qua, và họ sẽ có những đóng góp quan trọng trong ngày khánh thành.  Em vô cùng ngạc nhiên và thất vọng khi tự nhiên nhận được điện thư của anh ngày 29-08-2015 bắt đầu cuộc bút chiến ví những anh chị em trong UBXDTĐ là lục súc để những anh em phải phẫn nộ.  Sau đó xẩy ra một mâu thuẫn nội bộ của Liên Hội Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa tại Dallas-Fort Worth về vai tṛ Liên Hội Trưởng.  Nếu ḿnh có ḷng th́ nên giúp anh em giải quyết một cách êm thấm.  Nhưng anh tự cho ḿnh có thẩm quyền đàn anh về đây để giải quyết những mâu thuẫn nội bộ của họ, và anh lại cố t́nh làm những mâu thuẫn này càng trầm trọng thêm.  Anh thừa biết em kính trọng và thương quư anh như thế nào trong 4 năm qua.  Em đă dùng hết t́nh hết lư để năn nỉ anh v́ ngày khánh thành tượng đài không xa ngưng tay lại những sóng gió để môi trường yên tĩnh cho ngày khánh thành tượng đài được vui vẻ và thành công.  Nhưng anh vẫn tiếp tục gây khó khăn cho địa phương này.  Những hành động của anh dù cố t́nh hay vô t́nh th́ cũng đă trực tiếp tạo ra những trở ngại cho việc tổ chức ngày khánh thành.  Em thật không hiểu được lư do tại sao anh có những hành động như vậy, nên em phải gởi cho anh những tâm tư này.

 

BỘ MẶT DỐI TRÁ QUỶ QUYỆT

CỦA ĐÀNG THIỆN HƯNG

 

 

 

 

Tối hôm qua, chúng tôi lại nhận được lá thư “tâm tư “ thứ hai của cậu em Đàng Thiện Hưng với giọng điệu đầy sân hận, không khác ǵ lá thư cũ nhưng đặc biệt là gian dối và xảo trá đến mức vô liêm sỉ. Hẳn nhiên cậu Đàng Thiện Hưng uất hận v́ bài viết “Tượng Đài không phải là đền thờ” đă giải thiêng lá bùa để la làng “đánh phá tượng đài” mà Đàng Thiện Hưng - Bùi Quang Thống vẫn lạm dụng để tác yêu, tác quái; chửi bới hết những người nào không ủng hộ UBXDTĐ hay không chiều theo ư muốn của chúng. Sự thật bị vạch trần đối với những kẻ háo hức danh phận là một đ̣n đau hơn hoạn nên phản ứng của chúng chẳng khác ǵ những con chó điên, sinh ra nói năng viết lách càn rỡ không c̣n tỉnh táo để nhận ra sai trái hớ hênh của bọn chúng.

 

Ngày tôi trở lại Dallas, một đám côn đồ, thảo khấu đua nhau tung lên những luận điệu rất là nhảm nhí khi chúng cho rằng tôi sẽ là chủ tọa buổi họp báo của Liên Hội, kèm theo những emails chửi bới cả các hội đoàn khác một cách hết sức thô bỉ. Đồng thời cậu trọc phú mua danh t́m cách tác động lên giới báo chí truyền thông để ngăn chặn và bẩn thỉu nhất là việc ngăn cộng đồng Dallas không cho Liên Hội thuê chỗ tổ chức họp báo.

 

Tương kế tựu kế tôi c̣n tung thêm tin tôi sẽ ngồi bàn chủ tọa cuộc họp báo và sẽ bạch hóa một số việc. Điều này khiến cho nhóm Đàng Thiện Hưng- Bùi Quang Thống bối rối ra mặt. Cuối cùng buổi sáng chủ nhật, tôi lái xe ra địa điểm họp báo, quan sát xem chẳng thấy vị “cường sơn thảo khấu rởm” nào xuất hiện ngoài người của mấy hội đoàn và cộng đồng Dallas chuẩn bị khai mạc nên cũng lái xe đi uống cà phê.

 

Buổi họp báo của Liên Hội diễn ra đúng theo dự liệu và bản Quyết định đă được tuyên đọc trước khi bế mạc hoàn toàn trái với sự phỏng đoán hàm hồ, thiếu đầu óc của phe đảng Đàng Thiện Hưng – Bùi Quang Thống.

 

Có một sự trùng lắp là địa điểm họp báo của Liên Hội cũng chính là nơi UBXDTĐ trước đây đă tổ chức họp báo mấy năm trước và tôi khi đó được Đàng Thiên Hưng mời về tham gia cùng chủ tọa nhưng chúng tôi cũng từ chối v́ nhận thấy điều này hoàn toàn không phù hợp v́ tôi không phải là người trong UBXDTĐ và lần này tôi cũng không phải là người trong Liên Hội th́ lấy tư cách nào ngồi trên bàn chủ tọa. Chỉ một lư do nhỏ đó đă đủ cho người c̣n tỉnh trí thấy rằng không bao giờ có chuyện Kim Âu đóng vai chính trong buổi họp của tổ chức bạn.

 

Đă bị hớ nặng lẽ ra nên im đi th́ hơn nhưng với bản chất chày cối, Đàng Thiện Hưng lại nhắc đến chuyện này để  chứng minh cái ngu của đương sự với cư dân vùng Dallas khi viết “tâm tư” với luận điệu hết sức nhảm nhí.

 

Đàng Thiện Hưng nên tỉnh táo lại và nên biết xấu hổ để đừng viết bậy, nổ sảng nữa v́ ở Hoa Kỳ mà nói chuyện “giang hồ” với đối thủ của ḿnh là chuyện rất khó xảy ra. Cái thói hung hăng vơ mồm đó là đại ngu. Ông bà ta có câu “Nói trước bước không tới”. Người ở Dallas thừa biết nếu phe đảng của Đàng Thiện Hưng - Bùi Quang Thống mà dám làm như  chúng to mồm phét lác, nổ sảng th́ vài chục người có ân oán với Đàng Thiện Hưng - Bùi Quang Thống  như Tom Hà, Trương Sĩ Lương, Nguyễn Kinh Luân ở Tarrant đă “tiêu tán thọng” từ lâu rồi.

 

Chuyện nhố nhăng như thế mà c̣n dám nhắc lại người lớn nghe qua thấy rác tai, bịt mũi và phải khạc nhổ cho bớt lợm giọng. Cuộc họp báo hoàn toàn thành công và bản quyết định của Liên Hội đă được tuyên đọc, phổ biến sẽ dẫn tới sự ổn định, tốt đẹp trong thời gian ngắn nhất. Chuyện phải đến sẽ đến khi những người c̣n mưu t́m một sự đoàn kết, hợp tác ngồi lại với nhau. Và những người có ư thức dân chủ không ai cấm các hội viên băi chức, chế tài người khác miễn họ làm đúng theo tinh thần và nguyên tắc, nội quy của tổ chức chứ không phải dở tṛ rừng rú để tranh đoạt mà thành công. Đàng Thiện Hưng thật ngớ ngẩn khi cao giọng thách thức người chẳng liên quan.

Kể ra Đàng Thiện Hưng cũng rất thủ đoạn khi khích tướng nhưng emails vẫn c̣n đây chưa xóa.

Chuyện đâu c̣n đó, chưa yên đâu. Người ta c̣n nhiều việc khác để làm chứ không phải sống chỉ lo kiện cáo.

 

Đàng Thiện Hưng!

 

Anh Sơn thật chẳng muốn nói những chuyện không đáng nói về cậu v́ khi viết về một sự việc nào phải đưa những bằng chứng về sự việc đó chứ người có khả năng biện luận chẳng ai phải làm chuyện vẽ vời ra một h́nh ảnh xấu nào về người đối địch v́ đó chỉ là những ư nghĩ xuất phát từ sự bất b́nh, sân hận của cá nhân ḿnh. Cho đến giờ phút này em vẫn tưởng nhầm rằng lá thư của em viết ngày 22-9-2015 là một lá thư có thể làm anh sứt mẻ ǵ quả là đáng buồn cho cậu. Anh Sơn có mất mát ǵ đâu ngoài việc mất đi một cậu em mà ḿnh từng thương quư nay đă biến tính.

 

 Và có lẽ người chị đó muốn giành lời khuyên cho em nh́n lại bản thân em đó thôi. Em nên tự trách em đă dùng những lời văn hàm hồ trẻ nít, vớ vẩn hạng bét v́ những điều anh viết ra đều căn cứ trên ngôn từ của em sử dụng và lư lẽ tự mâu thuẫn trong bài viết của em mà thôi. Anh th́ không muốn mất th́ giờ bàn bạc về chuyện lỗi chính tả trong những bài viết của em. Đối với anh, chẳng cần xét nét những chuyện lặt vặt đó làm ǵ trừ khi đó là một sự chọn lựa quan trọng đụng chạm tới văn hóa, lịch sử. Em nghĩ rằng bài viết của em đă hoàn hảo về chính tả hay sao? Em lấy làm đắc ư khi tràng giang đại hải về những chuyện không đâu, giải thích những điều không đáng giải thích, nhặt nhạnh một vài câu nói bâng quơ lấy đó làm điều quan trọng để kết luận hồ đồ.

 

Anh th́ không muốn nhưng nếu em muốn anh sẽ cho em thấy chút đỉnh thôi v́ nếu nhắm vào những chuyện lặt vặt này th́ anh thấy hoàn toàn không đáng v́ sai lỗi của em hơi nhiều.

 

Chỉ một chữ “Thi ân vô cầu báo” em viết thành “Tri ân bất cầu báo” và không thay đổi trong cả hai lá thư cho thấy kiến thức của em đến đâu. “Tri ân bất cầu báo” có nghĩa là tri ơn không cần phải báo ơn đó cậu em. “Thi ân vô cầu báo” mới có nghĩa là làm ơn không cần báo đáp. Lỗi đó không nhẹ đâu Đàng Thiện Hưng, nhà nho ngày xưa dạy người làm ơn đừng cầu trả ơn lại viết thành dạy sống vong ơn th́ quả là “bác sĩ”.

 

Tại sao anh lại phải biện hộ về những chuyện không hề có thực nhỉ. Điều có thực th́ em chưa nói ra anh đă cho người khác biết để họ thấy t́nh cảm của em dành cho anh từ phút đầu tiên, cho họ thấy em là người biết sống ân nghĩa. Chỉ có em làm hỏng chính em mà thôi, anh không cần lập lại và cũng không cần nói ngược, nói gỡ lại những ǵ ḿnh đă viết ra. Em hăy cố viết làm sao cho người đọc khỏi phải nhịn cười v́ ở Hoa Kỳ mà nói chuyện “tống tiền” người khác nhất là người đó là bác sĩ Đàng Thiện Hưng th́ đó quả là “nhân vật siêu đẳng” đấy em ạ.

Nếu không th́ kẻ bị tống tiền đúng là “thiên hạ đệ nhất ngu”.

 

Mới lá thư trước em viết khác khi bị bẻ gẫy lư luận, em lại viết khác. Ba chữ “v́ ân nghĩa” đâu có dễ chuyển sang “tống tiền” hay “viết mướn” dễ vậy cậu  em. Lối viết đó mọi người đều biết là thua lư viết bừa, căi chấy, căi cối đó em. Có ai viết mướn mà mấy năm sau mới lấy tiền nhuận bút nhỉ? Lọa quá he!  Quảng cáo có thiếu tiền th́ ba tháng là phải kư check trả rồi. Vừa thôi xạo làm sao để cho người ta tin được chứ chày cối thế này chỉ làm cho tư cách của bác sĩ Đàng Thiện Hưng càng ngày càng tệ mạt mà thôi.

 

Thư trước em đă viết quá hớ khi nghĩ rằng anh ca tụng sự  “linh thiêng của tượng đài” đến khi đọc lại bốn bài của anh viết về tượng đài chẳng t́m ra được đoạn nào nói đến sự linh thiêng của những pho tượng v́ quan điểm của Kim Âu rất rơ ràng:  “những nhóm tượng Việt Nam tạo nên tại  Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng không đi xa hơn giá trị minh định căn cước, nguyên nhân h́nh thành của một cộng đồng thiểu số cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ.Điều quan trọng là nhóm tượng ở Dallas nói lên được tinh thần tiếc thương đồng đội, tâm tư tri ân,  ư chí hoài vọng về cố quốc của Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa lưu vong trên đất khách.”  Bài thứ 3

 

Nhưng đó là tượng Thương Tiếc chứ không phải là pho tượng hiện nay cậu đang giấu diếm mọi người đâu nhé cậu em Đàng Thiện Hưng. Hơn ai hết anh thừa biết ở hải ngoại này lũ bợm chỉ mượn người chết để hù dọa và lừa bịp người sống v́ người chết đâu c̣n nói được nữa và tượng đồng, tượng đá chỉ là vật thể vô tri, vô giác mà thôi.

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ đă từng có bài thơ “Ông phỗng đá“ như sau:

 

Ông đứng làm chi đó hỡi ông?

Trơ trơ như đá, vững như đồng.

Đêm ngày ǵn giữ cho ai đó?

Non nước đầy vơi có biết không?

 

Nếu cậu em cho là cậu khá th́ hăy thử phân tích ư tưởng, nghĩa đen nghĩa bóng của bài thơ này chứ đừng làm mấy câu thơ “Con cóc” để đời khinh thường cái mảnh bằng bác sĩ.

 

Đúng em có hỏi anh Sơn về nghi thức nhập vong nên làm thế nào. Anh Sơn chỉ vẽ cho cậu về nghi thức làm ǵ trước, làm ǵ sau chứ có bảo rằng có vong hồn tử sĩ đến nhập vào tượng hồi nào. Đầu óc em thiếu b́nh thường nên càng viết càng lộ rơ tính bá láp, bá xàm. Muốn cầu hồn phải có pháp sư cao tay ấn, lập đàn tràng mới có thể làm lễ cầu hồn, nhập vong trong một thời khắc nhất định. Nếu không th́ “cô hồn các đảng” quấy phá cho tới số. Những nghi thức lễ bái của cộng đồng hiện nay chẳng qua chỉ là làm theo tập quán cho có h́nh thức lễ bộ. Tử sĩ chiến tranh Việt Nam một là nhập vào Hồn Thiêng Sông Núi, hai là đă đi đầu thai hết rồi, không lẽ đă 40 năm Đàng Thiện Hưng c̣n muốn giam giữ họ hay sao?

Đàng Thiện Hưng ơi ngớ ngẩn cũng vừa thôi! Ngữ như em là cái thá, cái ví ǵ mà đ̣i anh Sơn phải biện hộ?

Một đứa trẻ con bày đặt bàn chuyện về “ngũ thường”. Anh Sơn đă dạy cho một bài học sơ đẳng về ngũ thường nhưng Đàng Thiện Hưng vẫn c̣n gân cổ căi chầy căi cối. Em cho rằng em viết trí thức, có lẽ thứ trí thức của em là “trí thức chồn lùi” v́ chẳng mấy ai viết đứng đắn mà ví người với cắc kẻ hay độc xà rồi căi cọ như trẻ nít.

 

Bài “Tượng đài không phải là đền thờ” chỉ là một bài viết nhẹ thôi v́ ḷng ta cũng không nỡ nặng tay với một đứa em cũ nhưng hôm nay Đàng Thiện Hưng đă tự lột trần bản chất ngu xuẩn, trơ tráo, láo xạo hết sức vô liêm sỉ của Đàng Thiện Hưng khi bịa ra câu chuyện ta muốn đặt tên vào ban cố vấn để tạc trên đá. Trong khi thực tế đă ba bốn lần cậu đề nghị nhưng ta cương quyết không chịu. Thậm chí  Đàng Thiện Hưng c̣n phải năn nỉ:” Em xin phép anh Sơn cho em đưa tên anh vào.” Nhưng Kim Âu trả lời, nói theo cách của Đàng Thiện Hưng, là ngạo mạn, ngông cuồng: “Tên anh đă lưu danh muôn thuở. Quốc Hội và chính phủ đă vinh danh là tối thượng. Chẳng c̣n tổ chức nào cao hơn để vinh danh anh nữa.”

                                                                                                                                          

Chắc Đàng Thiện Hưng nghĩ rằng, anh Kim Âu không lưu giữ “documents” v́ không thấy trưng dẫn ǵ cả nên trắng trợn, tráo trở đến độ vô liêm sỉ khi láo xạo như sau: “Không lẽ v́ anh đă muốn có tên trong Ban Cố Vấn khi chỉ viết vài bài ủng hộ UBXDTĐ và góp vài ư kiến cho em, nhưng bị em từ chối, và sau đó muốn có tên trong thành viên UBXDTĐ để được khắc tên lên bức tường đá mà cũng không được, nên bây giờ anh đă biến thể?”

 

Ai là người biến thể hay biến thái Đàng Thiện Hưng đọc lại emails sau đây là rơ:

 

TRÍCH EMAILS


---------- Forwarded message ----------


 

On Thursday, August 13, 2015 1:49 PM, Kim Au <kimau48@yahoo.com> wrote:

On Thursday, August 13, 2015 9:25 AM, hung dang <bsdangthienhung@gmail.com> wrote:

 

Kính thưa Anh Sơn,

Cám ơn những đóng góp ư kiến sâu sắc của anh.

Mến,

Hưng

 

On Wed, Aug 12, 2015 at 6:47 PM, Kim Au <kimau48@yahoo.com> wrote:

 

Hưng mến!

Như anh đă nói , anh rt cm ơn m ư ca em và anh ch em trong UBXDTĐ  mun đ tên anh vào bng danh sách chung đ t ḷng ghi nh nhng đóng góp ca anh v mt tinh thn, tư tưởng bo v chính nghĩa ca vic xây dng Tượng Đài Arlington. Tuy nhiên thc tế cho thy cái tên Hà văn Sơn đă đi vào lch s chiến tranh Vit Nam đến muôn đi nên vic khc tên anh vào mt tượng đài, bia đá nào không c̣n cn thiết. Trong cuc hp em có th nhc chuyn em có ư đnh và nói vi anh th́ anh đă khng đnh không cn làm như vy…. 

Đây là điu em cn suy nghĩ v́ làm Tượng Đài là đ vinh danh và tri ơn. Chúng ta vinh danh và tri ơn là chuyn đi thường (m hát con khen) gia hai ngôi. Điu quan trng là ngôi th ba, v́ thế tượng đài các nơi thiếu mt đon chính văn đ xác đnh giá tr ca nhng người đă hy sinh..

Ti Hip Chng Quc Hoa Kỳ s vinh danh ti thượng phi t Quc Hi Hoa Kỳ và Chính Ph Hoa Kỳ

Đon văn chính thc CÓ TÍNH CÁCH LCH S do Quc Hi và US Government tôn vinh quân lc Vit Nam Cng Ḥa và các quân binh chng ca các lc  lượng Đng Minh tham d cuc chiến Vietnam War anh nói ti là

SEC. 535 TRONG ĐON VĂN DƯỚI ĐÂY 

TRÍCH 

Như mi người đu biết t trước năm 1975 chính ph VNCH /QLVNCH  b dư lun thế gii, chính ph và quc hi Hoa Kỳ khinh b là hèn nhát, không chu chiến đu nên không xng đáng được hưởng t do. Dư lun đc ác, thiên kiến đó đă bôi nh th chế VNCH /QLVNCH mà không cá nhân hay t chc nào ty xóa được. 

Hai mươi mt năm sau, năm 1996 mt người đă đường hoàng đu tranh, vn đng dn ti vic Quc Hi Hoa Kỳ phi lưu tâm ri chính thc nhn li b rơi VNCH và vinh danh quân lc VNCH cùng các lc lượng quân s ca các quc gia Đng minh đă tham chiến TRONG thi kỳ chiến tranh Vit Nam. 

Người đă ty ra mi nhc nhă oan khiên cho VNCH/QLVNCH và các lc lượng quân s tham gia cuc chiến gii tr tai ha cng sn cho thế gii Vit Nam là ai? 

Người đó chính là ông Hà văn Sơn, cu Bit Kích Lôi H c̣n gi là Kim Âu Hà văn Sơn hay Kim Âu. 

Dưới đây là tài liu ca v kin lch s “VIETNAMESE COMMANDOS VS US GOVERNMENT lưu li vĩnh cu trong Quc Hi Hoa Kỳ: 

The Select Committee on Intelligence of the United States Senate 

The Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996 

The Committee held a hearing on June 19, 1996, to hear testimony regarding a Vietnam-era covert action program. This operation, funded and supported by the United States, sent several hundred Vietnamese commandos into North Vietnam on espionage and sabotage missions. Nearly all of these commandos were killed or captured by the North Vietnamese. Those who were captured were not released in 1973 following the Paris peace agreement and spent as long as twenty years in North Vietnamese jails. Recently declassified documents and statements made by individuals involved with this program suggested that in 1964 U.S. officials directing the operation began declaring these men as killed-in-action so that the captured commandos could be dropped from the program’s payroll. In a case in the U.S. Court of Claims, 281 of these commandos sought payment from the U.S. Government for the time they spend in prison.After the Committee’s hearing, Senators John Kerry and JohnMcCain offered an amendment to the Defense Authorization Bill to provide these men, or their heirs, with compensation. The Administration, without reference to any outstanding legal issues, supported the Kerry-McCain amendment. This provision was included in the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1997 signed by President Clinton. The Department of  Defense Appropriations Conference Report contained identical language and provided up to $20 million for payment of the claims.

Đc bit chính nghĩa ca cuc đu tranh này đă thuyết phc được c Thượng Ngh Sĩ John Kerry, nay là đương kim Ngai Trưởng Hip Chng Quc Hoa Kỳ vn thuc thành phn phn chiến thi đó đă phát biu trong cuc điu trn vi văn ng như sau: 

“ ….. We know the difficulties of that time. We know what it did to the country. We know the road and journey we've traveled since then. And I think all of us are anxious to continue the process of healing. And that is more important in many regards, and in many ways that is exactly what this effort is about.

But we should understand what happened so that such a choice is never made again. We're here simply to do the right thing. And it is important not to compound the judgment that was exercised during the 1960's by avoiding a better judgment and our responsibility today. We can't bring anybody back to life. We can't make up for the extraordinary suffering or for the torture or for the years of having turned away from these fighters. But we can honor their service, and we can make it clear to those who wish to join us in the struggle for freedom and democracy in the future, that we are a country big enough to admit mistakes, and strong enough to understand our clear sense of responsibility and duty and to move to rectify mistakes when they are made. And that while sometimes individuals may make a mistake, as a country, we are a people with extraordinary generosity, a great country, that will always honor and thank those who fight with us in common cause.”

 

Tm dch

“…Chúng tôi biết nhng khó khăn ca thi đim đó. Chúng tôi biết nhng ǵ nó đă làm cho đt nước. Chúng tôi biết con đường và cuc hành tŕnh, chúng ta đă đi qua k t đó. Và tôi nghĩ rng tt c chúng ta đu st sng đ tiếp tc tiến tŕnh hàn gn. Và đó là điu quan trng hơn c trong nhiu mi quan tâm, và bng nhiu cách đó chính xác là nhng ǵ mà n lc này hướng ti.

Nhưng chúng ta nên hiu nhng ǵ đă xy ra đ cho mt s la chn như vy s  không bao gi được tái din. Chúng ta đây ch đơn gin là đ làm điu đúng. Và điu quan trng là không đ hp thc phán đnh đă được thc hin trong thp niên 1960 bng cách hy b mt bn phán đnh tt hơn và đy trách nhim ca chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không th mang bt c ai tr li cuc sng. Chúng ta không th bù đp cho s đau kh bt thường hoc b tra tn, cho nhng năm tháng đă quay lưng li vi nhng người chiến sĩ. Nhưng chúng ta có th tôn vinh tinh thn phc v ca h, và chúng ta có th làm sáng t đi vi nhng người mun tham gia vi chúng ta trong cuc đu tranh cho t do và dân ch trong tương lai, rng chúng ta là mt quc gia ln, đ đ tha nhn sai lm, và đ mnh đ hiu ư nghĩa rơ ràng trách nhim và bn phn ca chúng ta và tiến lên đ khc phc sai lm khi chúng đă xy ra. Và rng trong lúc đôi khi cá nhân có th to ra mt sai lm, như mt quc gia, chúng ta là mt dân tc có ḷng ho tâm phi thường, mt đt nước tuyt vi, mà s luôn luôn tôn trng và cm ơn nhng người chiến đu vi chúng ta trong lư tưởng hng hu. " 

Nhng li xin li chính thc thượng dn đă mc nhiên xác đnh vic chúng tôi đă tuyên b “Viết Li Lch S”, làm sáng t nguyên nhân dn đến s tiêu vong ca th chế Vit Nam Cng Ḥa.  Quc Hi Hoa Kỳ c̣n đi xa hơn khi ghi nhn trong hai văn bn liên quan như sau: 

SEC. 535. SENSE OF CONGRESS REGARDING THE HEROISM, SACRIFICE, AND SERVICE OF THE MILITARY FORCES OF SOUTH VIETNAM AND OTHER NATIONS IN CONNECTION WITH THE UNITED STATES ARMED FORCES DURING THE VIETNAM CONFLICT. 

(a) FINDINGS- Congress finds the following:

(1) South Vietnam, Australia, South Korea, Thailand, New Zealand, and the Philippines contributed military forces, together with the United States, during military operations conducted in Southeast Asia during the Vietnam conflict.

(2) The contributions of the combat forces from these nations continued through long years of armed conflict.

(3) As a result, in addition to the United States casualties exceeding 210,000, this willingness to participate in the Vietnam conflict resulted in the death, and wounding of more than 1,000,000 military personnel from South Vietnam and 16,000 from other allied nations.

(4) The service of the Vietnamese and other allied nations was repeatedly marked by exceptional heroism and sacrifice, with particularly noteworthy contributions being made by the Vietnamese airborne, commando, infantry and ranger units, the Republic of Korea marines, the Capital and White Horse divisions, the Royal Thai Army Black Panther Division, the Royal Australian Regiment, the New Zealand `V' force, and the 1st Philippine Civic Action Group.

(b) SENSE OF CONGRESS- Congress recognizes and honors the members and former members of the military forces of South Vietnam, the Republic of Korea, Thailand, Australia, New Zealand, and the Philippines for their heroism, sacrifice and service in connection with United States Armed Forces during the Vietnam conflict. 

Tm dch:

SEC. 535. CM NHN CA QUC HI  LIÊN QUAN ĐN CH NGHĨA ANH HÙNG, TINH THN HY SINH TRONG PHC V CA NHNG LC LƯỢNG QUÂN S NAM VIT NAM VÀ CÁC QUC GIA KHÁC LIÊN QUAN VI LC LƯỢNG QUÂN ĐI HOA KỲ TRONG CHIN TRANH VIT NAM 

(A) KT QU- Quc hi t́m thy nhng điu sau đây:

(1) Nam Vit Nam, Australia, Hàn Quc, Thái Lan, New Zealand, và Philippines đă đóng góp lc lượng quân s, cùng vi Hoa Kỳ, trong quá tŕnh tiến hành hot đng quân s ti khu vc Đông Nam Á trong cuc xung đt Vit Nam.

(2) S đóng góp lc lượng chiến đu t các quc gia này tiếp tc qua nhiu năm dài ca cuc xung đt vũ trang.

(3) Kết qu là, ngoài các thương vong ca Hoa Kỳ vượt quá 210.000, thái đ sn sàng tham gia vào các cuc xung đt Vit Nam dn đến thương vong hơn 1.000.000 quân nhân Nam Vit Nam và 16.000 t các quc gia đng minh khác.

(4) S phc v ca Vit Nam và các quc gia đng minh khác đă liên tiếp được đánh du bi tính cht anh hùng ngoi hng và s hy sinh, s đóng góp đc bit đáng chú ư được thc hin bi Nhy dù Vit Nam, Bit Kích, B Binh và nhng đơn v Bit Đng Quân,  Đi Hàn TQLC, the Capital and White Horse divisions, the Royal Thai Army Black Panther Division, the Royal Australian Regiment, the New Zealand `V' force, and the 1st Philippine Civic Action Group.

(B) CM NHN CA QUC HI- Quc hi công nhn và vinh danh các thành viên và cu thành viên ca lc lượng quân đi ca min Nam Vit Nam, Hàn Quc, Thái Lan, Úc, New Zealand, và Philippines cho ch nghĩa anh hùng, s hy sinh trong phc v ca h khi liên kết vi lc lượng quân đi Hoa Kỳ trong chiến tranh Vit Nam. 

SEC. 536. SENSE OF CONGRESS REGARDING THE HEROISM, SACRIFICE, AND SERVICE OF FORMER SOUTH VIETNAMESE COMMANDOS IN CONNECTION WITH UNITED STATES ARMED FORCES DURING THE VIETNAM CONFLICT.

(a) FINDINGS- Congress finds the following:

(1) South Vietnamese commandos were recruited by the United States as part of OPLAN 34A or its predecessor or OPLAN 35 from 1961 to 1970.

(2) The commandos conducted covert operations in North Vietnam during the Vietnam conflict.

(3) Many of the commandos were captured and imprisoned by North Vietnamese forces, some for as long as 20 years.

(4) The commandos served and fought proudly during the Vietnam conflict.

(5) Many of the commandos lost their lives serving in operations conducted by the United States during the Vietnam conflict.

(6) Many of the Vietnamese commandos now reside in the United States.

(b) SENSE OF CONGRESS--Congress recognizes and honors the former South Vietnamese commandos for their heroism, sacrifice, and service in connection with United States armed forces during the Vietnam conflict.

 

Tm dch:

SEC. 536. CM NHN CA QUC HI LIÊN QUAN ĐN CH NGHĨA ANH HÙNG, TINH THN HY SINH TRONG PHC V CA BIT KÍCH CM T NAM VIT NAM LIÊN QUAN VI LC LƯỢNG QUÂN ĐI HOA KỲ TRONG CHIN TRANH VIT NAM 

(A) KT QU- Quc hi t́m thy nhng điu sau đây:

1) Bit kích Nam Vit Nam được tuyn dng bi Hoa Kỳ như là mt phn ca OPLAN 34A hoc kế hoch tiên khi ca nó hoc OPLAN 35 t 1961-1970.

(2) Các bit kích đă tiến hành các hot đng bí mt ti min Bc Vit Nam trong cuc chiến tranh Vit Nam.

(3) Nhiu người trong s các bit kích b bt và b giam cm bi các lc lượng Bc Vit, mt s tù hơn 20 năm.

(4) Các Bit kích tng chiến đu rt đáng t hào trong cuc chiến tranh Vit Nam.

(5) Nhiu người trong s các bit kích b hy sinh trong khi h phc v nhng chiến dch do Hoa Kỳ tiến hành trong cuc chiến Vit Nam.

(6) Nhiu người trong s các bit kích Vit Nam hin cư trú ti Hoa Kỳ.

(b) CM NHN CA QUC HI  - Quc hi công nhn và tôn vinh nhng cu Bit Kích Vit Nam cho ch nghĩa anh hùng, s hy sinh ca h, trong phc v liên quan vi quân đi Hoa Kỳ trong chiến tranh Vit Nam. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-11-12/xml/FR-2009-11-12.xml

 

 

VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ VĂN BN TÔN VINH CU BIT KÍCH NAM VIT NAM

TRONG ĐÓ NÊU ĐÍCH DANH ÔNG HÀ VĂN SƠ

HONORING FORMER SOUTH VIETNAMESE ARMY COMMANDOS 

(House of Representatives - May 21, 1998) 

[Page: H3733]  GPO's PDF 

(Ms. SANCHEZ asked and was given permission to address the House for 1 minute and to revise and extend her remarks.)

Ms. SANCHEZ. Mr. Speaker, 2 weeks ago the House Committee on National Security unanimously approved my amendment to honor and recognize the former South Vietnamese army commandos who were employees of the United States Government during the Vietnam War.

Today, the Members of this House had the opportunity to properly honor those brave men by supporting the Department of Defense authorization bill for fiscal year 1999.

Last year, the President signed into law legislation that I advocated to ensure that the United States Government honor a 30-year-old  bad debt and pay these men who worked for the United States Government the wages they earned but were denied during the Vietnam War.

These individuals were trained by the Pentagon to infiltrate and destabilize communist North Vietnam.

Many of these commandos were captured and tortured while in prison for 15 to 20 years, and many never made it out.

Declassified DOD documents showed that U.S. officials wrote off the commandos as dead even though they knew from various sources that many were alive in Vietnamese prisons.

The documents also show that U.S. officials lied to the soldiers' wives, paid them tiny `Death Gratuities' and washed their hands of the matter. 

For example, Mr. Ha Van Son was listed as dead by our Government in 1967, although he was known to be in a communist prison in North Vietnam. Today he is very much alive and well and living in Chamblee, GA. In my hand I hold the United States Government's official declaration of his death.

Because it was a secret covert operation, the U.S. Government thought they could easily ignore the commandos, their families, friends, and their previous contacts without anyone noticing.

As the Senior Senator from Pennsylvania said in a recent hearing, `This is a genuinely incredible story of callous, inhumane, and really barbaric treatment by the United States.'

In the 104th Congress, this House approved legislation that required the Department of Defense to pay reparations to the commandos.

This bill would have provided $20 million to the commandos and their survivors, an average grant of about $40,000 per commando. It called them to be paid $2,000 a year for every year they were in prison, less than the wages they were due.

President Clinton signed this legislation into law (Public Law 104-201).

However, in April of 1997, the Department of Defense said that the statute was legislatively flawed and the Secretary could not legally make payments.

I then contacted Secretary Cohen requesting the administration's help to correct this error.

The administration responded by supporting inclusion of the funding in the Supplemental Appropriations Bill for fiscal year 1997 (Public Law 105-18)

Last year, I met at a public forum with 40 commandos from my district.

One individual shared with me his story of how he parachuted into enemy territory, was captured, convicted of treason, beaten, thrown into solitary confinement for 11 months, then moved among hard--labor camps for the next seven years.

His story is not unlike countless others. I request unanimous consent to insert into the record one story of this abuse headlined `Uncommon Betrayal' as reported by an Atlantia newspaper recently.

Today, however, I am pleased to provide this Body with this update.

To date, the Commando Compensation Board has been established at the Pentagon; 266 claims have been processed; 142 Commandos have been paid.

All this was made possible because of the commitment of this House.

After years of torture by the North Vietnamese, the callousness of being declared dead by the United States Government, and years of anguish over not receiving their rightful compensation--these brave men now deserve recognition.

The South Vietnamese Lost Army Commandos are finally a step closer to having the United States Government honor their contracts for their years of service to the United States Army.

I am proud that the members of the House had an opportunity to properly honor these brave men.

We can not bring those who perished back, but we can give these individuals the dignity and respect that's been so long overdue. 

Who supports this resolution?

The State of California American Legion strongly endorses this amendment and I would like to submit the letter from the Department Commander Frank Larson into the Record. 

In Commander Larson's letter dated May 1, 1998, he states, `Ms. Sanchez: I'm sure if history were unfolded for all to see it would show that the South Vietnamese commandos, who aided the United States Government in covert actions against the North Vietnamese, were responsible for saving many American lives.' 

It goes on to say: `To that end, the same recognition due our soldiers, sailors, marines and airman involved in the Vietnamese Conflict should be afforded to the former South Vietnamese commandos, who so gallantly served and endured.' 

It is also supported by: The Air Commando Organization; The Special Forces Organization. 

American veterans who fought side by side with the Commandos, come to their defense in letters of support. 

I would like to share with you what our soldiers have to say about the commandos. 

This letter comes from a special forces NCO: 

`Dear Sir: I had the opportunity to work with these men in which they not only risked their lives, but continually put themselves in harms way. * * * We are aware of terrible trials and conditions these men endured for so long and we would like to help * * *'

 

I would also like to take this opportunity to mention that last year, during POW/MIA recognition day, I had the opportunity to meet with several members of my veteran community. 

I had the opportunity to speak with former POWs and family members whose loved ones were taken as prisoners or declared missing in action. Several of the veterans mentioned their support for the Commandos and urged that the Government honor its word. 

Today, we gave these commandos what they really wanted, the distinction of honoring their service in the Vietnam War. And on behalf of the 40 commandos residing in the 46th Congressional District of California, I would like to thank the Members of this body for their commitment to honor and to recognize the former South Vietnamese army commandos. 

Mr. Speaker, I submit for the Record a series of documents relating to these former South Vietnamese commandos. 

[Page: H3734]  GPO's PDF

 

Qua nhng trang chính s (real history) thượng dn, đc gi có th nhn ra đây là trang s cui cùng khép li, xác đnh li nhng giá tr ca cuc chiến tranh Vit Nam, tr li vinh quang cho tt c nhng người trong quân lc VNCH cùng nhng lc lượng Đng Minh đă tng chiến đu và hy sinh trong cuc chiến Vit Nam đ gii tr tai ha cng sn cho toàn thế gii.

V  này đă làm xôn xao dư lun Hoa Kỳ và thế gii tuy mt đ liên tc ca nhng bn tin không dày nhưng kéo dài gn 10 năm. Báo chí, truyn thanh, truyn h́nh, các hăng thông tn quc tế đu tp chú đưa tin, phng vn.

Điu này cho thy tm vóc và ư nghĩa ln lao ca s kin. 

Con người là đng lc to nên lch s. Nhưng như chúng tôi đă nói: ”Ch nhng người có tâm t́nh vi lch s, mi làm nên lch s.”. Ngược gịng lch s, đ̣i hi công lư, tr li danh d và vinh quang cho nhng người không ch là Vit Nam mà c nhng lc lượng Đng Minh đă tng chiến đu và hy sinh trong mt giai đon ca lch s b đi x bt công đó chính là Viết Li Lch S. 40 năm nay hi ngoi, người nào, nhóm nào đă làm được chuyn có th so sánh vi s kin có tm vóc và ư nghĩa lch s này?

S vic lch s đó đă lui vào quá kh 20 năm nhưng mt trăm năm, mt ngh́n năm na vn c̣n đó. 

HT TRÍCH 

Tùy nhn đnh ca em, tin đây anh cũng gi cho em danh sách 7 v tướng Hoa Kỳ đă hy sinh trong chiến tranh Vit Nam đ em có tài liu khi nói chuyn vi mi người. 

The old soldiers will be died but everybody will remember their sacrifice 

Thân mế

Kim Âu

Aug 12/2015 

http://www.chinhnghia.com/vietnamesecommandosregarding.asp

http://www.chinhnghia.com/vietnamesecommandoshonor.asp

Văn cho tường đá(3)

People

hung dang <bsdangthienhung@gmail.com>

To

Kim Au

 Aug 13 at 11:14 AM

Kính thưa Anh Sơn,

Đính kèm là văn viết cho hai tường đá và mong anh giúp ư kiến.  Trong SEC. 535 Quốc Hội Mỹ cũng đă tuyên dương "Vietnamese Commando" rồi cùng những binh chủng khác, nên em nghĩ rằng nếu em dùng thêm SEC. 536 để nói riêng về "Vietnamese Commando" th́ em nghĩ rằng sẽ có nhiều trở ngại với những binh chủng và đơn vị khác.  Đối với những thế hệ sau th́ sư hy sinh của những binh chủng, đơn vị tuy khác nhau v́ t́nh thế chiến trường và những yếu tố khác, nhưng những hy sinh đó đều cao quư cả. 

Em nghĩ chúng ta cũng nên ghi lại những tuyên dương của Quốc Hội Mỹ cho những dân tộc thiểu số, và Cao Đài và Ḥa Hảo.  Anh nghĩ sao?

Mến,

Hưng

·         Text for front of walls of donors

.docx

DownloadView

Reply, Reply All or Forward | More

Kim Au <kimau48@yahoo.com>

To

Hung Dang

 Aug 13 at 1:05 PM

Hưng  thân!

Ư kiến đó rt đúng nên làm (thiu s, Cao Đài Ḥa Ho).

Good job! Sa li ch Kmer (Kahmer)

Nhng văn t đó s làm sáng lên giá tr ca tượng đài.

Chuyn này chưa tượng đài nào có.

 

Mến

Anh Sơn

 Hide original message

On Thursday, August 13, 2015 11:14 AM, hung dang <bsdangthienhung@gmail.com> wrote:

 

Kính thưa Anh Sơn,

Đính kèm là văn viết cho hai tường đá và mong anh giúp ư kiến.  Trong SEC. 535 Quốc Hội Mỹ cũng đă tuyên dương "Vietnamese Commando" rồi cùng những binh chủng khác, nên em nghĩ rằng nếu em dùng thêm SEC. 536 để nói riêng về "Vietnamese Commando" th́ em nghĩ rằng sẽ có nhiều trở ngại với những binh chủng và đơn vị khác.  Đối với những thế hệ sau th́ sư hy sinh của những binh chủng, đơn vị tuy khác nhau v́ t́nh thế chiến trường và những yếu tố khác, nhưng những hy sinh đó đều cao quư cả. 

Em nghĩ chúng ta cũng nên ghi lại những tuyên dương của Quốc Hội Mỹ cho những dân tộc thiểu số, và Cao Đài và Ḥa Hảo.  Anh nghĩ sao?

Mến,

Hưng

 

Front of base:

COUNTRY – HONOR – DUTY

VIETNAM WAR MEMORIAL

Back of base:

IN MEMORY AND REMEMBRANCE OF THE VALIANT SOLDIERS IN THE ARMED FORCES OF REPUBLIC OF VIETNAM, THE UNITED STATES AND ALLIES WHO FOUGHT AND SACRIFICED IN THE VIETNAM WAR.  THEY ARE THE HEROES OF SOUTH VIETNAM – GONE BUT NOT FORGOTTEN.  MAY THEY FIND ETERNAL PEACE IN GOD’S EMBRACE

 

Front of Wall #1:

THEY SACRIFICED SO OTHERS COULD LIVE

Vietnam was for so many years engulfed in the fires and destruction of war.  More than 2 millions soldiers in the Republic of Vietnam Armed Forces, and more than 500,000 soldiers in the Armed Forces of United State of America and Allied Nations fought valiantly and selflessly side by side for South Vietnam.  Countless soldiers suffered injuries and became disabled.  More than 300,000 South Vietnamese soldiers and more than 58,000 American soldiers gave the ultimate sacrifice, dying so the people of South Vietnam could live.  They died, but their heroic spirits will never die.  They were gone, but they are never forgotten.

Let us pray for their souls.  May they rest eternally in God’s protective embrace.  Let us pray for the Vietnam veterans and their families.  May time ease their sufferings and heartaches.  May we be able to lift the burden of their sorrows off their hearts and put it in ours instead.  May future generations never take freedom and democracy for granted, because countless valiant soldiers fought and died, and continue to fight and die, for these sacred ideals.  We are forever indebted to their sacrifices.

Let us pray for Vietnam.  So that one day the guns will be silenced.  The Vietnamese people will no longer suffer from pains and heartaches.  The hatred and animosity will be forgotten.  Love for our people will fill our hearts.  Let us pray for Vietnam.  So that one day the blood and tears will no longer saturate our motherland.

                                               *******************

“South Vietnam, Australia, South Korea, Thailand, New Zealand, and the Philippines contributed military forces, together with the United States, during military operations conducted in Southeast Asia during the Vietnam conflict.

As a result, in addition to the United States casualties exceeding 210,000, this willingness to participate in the Vietnam conflict resulted in the death and wounding of more than 1,000,000 military from South Vietnam and 16,000 from other allied nations.

The service of the Vietnamese, indigenous groups, and other allied nations was repeatedly marked by exceptional heroism and sacrifice, with particularly noteworthy contributions being made by the Vietnamese Airborne, Commando, Infantry, and Ranger units, the Republic of Korea Marines, the Capital and Whitehorse divisions, the Royal Thai Army Black Panther division, the Royal Australian regiment, the New Zealand “V” Force, and the 1st Philippines Civic Action group.

Congress recognizes and honors the members and former members of the military forces of South Vietnam, the Republic of Korea, Thailand, New Zealand, and the Philippines, as well as members of the Hmong, Nung, Montagnard, Kahmer, Hoa Hao, and Cao Dai, for their heroism, sacrifice, and service in connection with the United States Armed Forces during the Vietnam conflict”

September 22, 1998 United State Congressional Records

 

hung dang <bsdangthienhung@gmail.com>

To     Kim Au 10/15/14 at 2:40 PM

Cám ơn Anh Sơn rất nhiều.

Hưng

 

2014-10-15 13:36 GMT-05:00 Kim Au <kimau48@yahoo.com>:

 Hide original message

 

Anh Sơn đă đọc. em nên sửa lại chữ..... bất tâm "qua cầu rút ván"... thành bất nghĩa.  Chữ "bất tâm" không có ai dùng, chỉ có chữ "vô tâm" th́ ư rất nhẹ.

Anh đi Oklahoma sáng thứ hai Ông Chủ tịch CĐ Nguyễn Khắc Vinh  đă xin được đất ngay trong thành phố nơi đông người qua lại nên mời anh lên gặp nhau, lấy copy resolution cấp đất. xem có giúp ǵ cho ông về việc quảng bá chương tŕnh.

 Mấy ngày ở Dallas anh có nghe vài chuyện về việc tranh nhau một chỗ đặt tên, đưa tên người vào trong bảng ghi công, thiếu hợp lư. Với anh, đến ngày nay chuyện tượng đài ở Arlington coi như đă xong. Nhưng anh nhắc em như thế này: Nghĩa trang của quân đội VNCH ở khắp các nơi đều bị đào xới, bia bị đục phá mồ mả bị san bằng. Tượng đài Arlington nằm ở nơi vắng vẻ , chuyện tên họ người làm bị đục phá sẽ có thể xảy ra v́ ở ngay nơi cư ngụ của những người chống đối. Anh đă dặn em phần cuối rồi đừng cover thêm cho ai cả . Hăy để họ quyết định. Người Việt Nam rất giỏi tranh công và không bao giờ biết một tí xíu khái niệm về dân chủ. Khi làm việc th́  huy động tài nguyên cộng đồng (tiền bạc, công sức) nhưng họp hành quyết định th́ chỉ một nhóm rất nhỏ và không bao giờ công khai minh bạch nên bị phản ứng là chuyện đương nhiên.

Anh Sơn

 

Atlanta

15/10/2014

 

HẾT TRÍCH EMAILS

 

Như mọi người đều thấy, chúng tôi đă nhắc Đàng Thiện Hưng sửa lỗi chính tả cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nhưng nào chúng tôi có cho ḿnh là THẦY của Đàng Thiện Hưng như cậu ta và tên Bùi Quang Thống to họng rống lên khi thấy được một lỗi chính tả của chúng tôi. Và ngay những sai lỗi trầm trọng trong bài viết của Đàng Thiện Hưng tôi vẫn cho qua. V́ chúng tôi là người quân tử xem đó là chuyện vặt vănh không đáng nói tới. Đối với chúng tôi sai lầm về tư tưởng và văn hóa, lịch sử gây ra ảnh hưởng lớn mới là điều đáng phải bàn.

 

Trên nguyên tắc thông thường, khi một kẻ đă dối trá, lật lọng đến độ lộ rơ bản chất vô liêm sỉ th́ tất cả những điều ǵ hắn nói hay viết ra đều trở thành xuyên tạc, bịa đặt, vu chụp không c̣n mảy may giá trị.

 

Biết khả năng Đàng Thiện Hưng quá giới hạn nên chúng tôi không ngạc nhiên khi Đàng Thiện Hưng ra sức tận dụng những bài viết bịa đặt về tôi đem ra sử dụng trong khi tất cả những chuyện nhảm nhí đó dù những kẻ âm mưu đă lao tâm khổ tŕ dàn dựng nhưng chúng tôi đă bẻ găy như bẻ tăm và những bài viết của chúng tôi nằm ngay trên ba “websites chinhnghia.com, kimau.com, tinhhoa.com” và c̣n nhiều hơn thế nữa nhưng chúng tôi không muốn làm mất th́ giờ của người đọc.

Chúng tôi cũng không mất công phản công những kẻ quá kém nhận thức không biết sử dụng tin tức, tài liệu, không biết giá trị của nguồn tin mà chỉ “hear and say”. Nghe vào tai rồi lập lại không suy nghĩ, đó là biểu hiện của bản năng sinh vật người ta gọi là “vẹt”.

Người viết văn chân chính khi luận chiến, bút chiến vẫn phải giữ lấy sự công bằng cho cả đối phương chứ không thể viết bừa theo ḷng sân hận, không đi lạc đề. Tôi không thù hận ǵ “bè lũ bốn tên” hay bất cứ ai đă từng đối đầu với tôi. Tôi chỉ ghét cái tính gian dối, lạm dụng cơ hội để lộng quyền, đàn áp người cô thế, không tôn trọng những nguyên tắc công bằng, phá vỡ trật tự xă hội. Do đó tôi không cần phải viết về quá khứ nhân thân, gia đ́nh và những nỗi bất hạnh của một người nào nếu họ không tự viết ra. Cậu em Đàng Thiện Hưng hăy tự sờ lại gáy của ḿnh nh́n lại gia đ́nh ḿnh đi để hiểu phong độ của người quân tử khác hẳn với bọn tiểu nhân.

Kim Âu chỉ viết lên sự thật về sự việc đang bàn tới và phân tích những diễn biến của sự việc để chứng minh sự thật và lẽ phải ở phía nào. Đọc Đàng Thiện Hưng viết lách tôi cười và thương hại cho sự dại dột của cậu ta chỉ v́ tự ái và háo danh nên đang húc đầu vào núi đá. Trước đây hơn mười năm đă có khoảng chục cái websites được dựng lên chỉ để tập hợp những bài bôi bác Kim Âu nhưng chẳng có tác dụng nào cả. Lẽ dễ hiểu Kim Âu Hà văn Sơn “làm thật và nói thật” và đó là REAL HISTORY không thể bôi bác được. Ngày nay đám côn đồ, thảo khấu ở Dallas và cậu em Đàng Thiện Hưng nhặt lại những thứ phế thải của bọn lưu manh, nằm vùng đem ra xài cũng chẳng hề hấn ǵ. Muốn t́m loại bài lảm nhảm, cay cú v́ bị đ̣n đau cứ vào tinparis.net có cả một sưu tập nhảm nhí đem về nghiên cứu.

Cậu em Đàng Thiện Hưng này cho rằng tôi không thể biện hộ v́ những câu hỏi và kết luận ấu trĩ của cậu ta. Thật ra tôi không muốn mất th́ giờ v́ thấy đầu óc của cậu ta quá kém cỏi có học chỉ để kiếm tiền chứ c̣n lâu lắm mới có nhận thức đứng đắn. Trước đây nghe và xem you tube Đàng Thiện Hưng bị cộng đồng Tarrant nguyền rủa tôi cảm thấy xót xa, bất nhẫn nên phải ra tay giúp đỡ chứ không thể đồng t́nh với việc làm của những người chửi thẳng vào mặt cậu ta. Chuyện về những cái xấu và tệ của cá nhân Đàng Thiện Hưng tôi nghe đầy lỗ tai nhưng không bao giờ nói tới v́ đó là ư kiến của người khác, không dính dấp ǵ tới sự việc hiện nay.

Đàng Thiện Hưng chưa hiểu thế nào là bút chiến. Sở dĩ có bút chiến, đấu lư là v́ lẽ phải, sự công chính chứ không có nghĩa là thi nhau chửi bừa, chửi bậy, chửi càn, không cần biết đúng sai.

Đối với tôi Đàng Thiện Hưng kém hơn một đứa trẻ học “middle school” ở Hoa Kỳ v́ bất cứ một đứa trẻ nào đọc những văn bản của quốc hội, bài vở các hăng thông tấn quốc tế, các phóng viên Hoa Kỳ viết và loan tải đều biết đó là “real history” chứ đừng nói đến những người Hoa Kỳ lớn tuổi. “Congressional Records” ở Hoa Kỳ là nguồn tin bất khả tư nghị. Cỡ Đàng Thiện Hưng chưa đủ tư cách để gặp ai cao hơn Thị trưởng một thành phố nhỏ mà đ̣i b́nh phẩm những giá trị được cả ba ngành Tư Pháp, Lập Pháp, Hành Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ công nhận trước toàn thế giới đúng là “một tấc đến trời”. Chuyện nhỏ kiện tụng vặt vănh c̣n chưa thắng quay ra oán trách lung tung, lại c̣n in cả tài liệu để phân trần chẳng ai muốn đọc. Sao không biết tự xấu hổ mà ngưng cái chuyện nhố nhăng đó đi cho bớt nhục.

Xây dựng tượng đài là chuyện nên làm nhưng tính chuyện mua danh th́ pho tượng ở Arlington giỏi lắm nổ bằng cái pháo tép. Bài trước chúng tôi đă viết nay nhắc lại. Ngày bàn giao pho tượng cho thành phố Arlington đang gần tới, sau hơn hai tuần nữa UBXDTĐ sẽ trở thành dĩ văng gian dối dễ ǵ dấu diếm.

Tượng đài sẽ đứng đó trong Veterans Park hẻo lánh của thành phố Arlington v́ nào có ai “đánh phá tượng đài” như Đàng Thiện Hưng và Bùi Quang Thống la hoảng. Có lẽ Đàng Thiện Hưng và Bùi Quang Thống sẽ rất buồn v́ Liên Hội CCS/VNCH/DFW đă ra ngoài tầm kiểm soát không c̣n là công cụ của họ.

 

 

Kim Âu

OCT 8/2015

 

THE VIETNAM WAR MEMORIAL WAS A PROJECT HEADED BY:

 

HEROES OF SOUTH VIETNAM MEMORIAL FOUNDATION

 

BOARD MEMBERS AND ADVISORS

THONG QUANG BUI   DUC VAN MAI   PETER CHI-NHAN DAO

PAULINE THUY HUYNH   MAI-ANH NGUYEN

LIEN-BICH DAO   KIM-DUNG DANG   LOC HOA THAI

LT. GEN. RICHARD E. CAREY    MAJ. GEN. GIAI KE DO

BRIG. GEN. LINH DINH DANG    BRIG. GEN. NATHAN VAIL

COL. SIM GOODALL    COL. LUAN DINH LE    COL. ON THACH DINH

COL. NGON THIEN DANG    LT. COL. JOE ORR     ALBERT ROSS    PAULA PIERSON   ROLAND STEWART    KURT GRIMM    GREY PIERSON

EMILY TRUC DANG    BAO-XUAN DANG    DAT SY NGUYEN   JENNIFER NGUYEN

NO VAN NGUYEN    TY VAN NGO    CON HOANG   HA VAN SON

HUNG PHI TRAN    NGOC DINH TRAN    RENG PHUOC DANG

THIEN VAN NGUYEN    LAT KHA NGUYEN    BA NHU HOANG   THUY-TIEN TRAN    HANH HIEU NGUYEN    NHU KHAC NGUYEN   NGOC LAM LE

CHAT VAN NGUYEN   DIANE PATRICK    JIM MESSINGER, PhD

ANGIE CHEN BUTTON   HUBERT VO   HUNG THIEN DANG, MD

 

HONORARY ADVISORS

MAYOR ROBERT CLUCK, MD

MAYOR RONALD E. JONES

 

GENERAL BUILDER:  QUY PHAM

 

SCULPTOR:  MARK BYRD

 

ARCHITECT:  RON HORTON

 

ENGINEER:  AME ENGINEERING, LLC

 

LEGAL ADVISOR:  MICHAEL PECK

 

 

THE MEMORIAL RECEIVED SUPPORT FROM THE FOLLOWING CITY GOVERMENTS AND CIVIC GROUPS:

 

THE ARLINGTON CITY COUNCIL

THE ARLINGTON TOMORROW FOUNDATION

THE VETERANS PARK FOUNDATION

THE GREATER SOUTHWEST ROTARY CLUB

THE COALITION OF REPUBLIC OF VIETNAM ARMED FORCES VETERANS DFW

THE DALLAS VIETNAMESE COMMUNITY

THE CITY OF GARLAND

 

 

THE MEMORIAL ALSO RECEIVED SUPPORT FROM THE FOLLOWING INDIVIDUALS:

 

****

PLATINUM

 

BÁC SĨ ĐÀNG THIỆN HƯNG, MD - BÀ ĐÀNG NGUYỄN BẢO XUÂN

 

MŨ ĐỎ BÙI QUANG THỐNG - BÀ BÙI PHƯƠNG MAI

 

CÁNH DÙ HỘI NGỘ 2013

GIA Đ̀NH MŨ ĐỎ VIỆT NAM - LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT - NHA KỸ THUẬT

 

****

GOLD

 

DALLAS VIETNAMSE RADIO – BÀ ĐÀO LIÊN BÍCH & ÔNG ĐÀO CHÍ NHÂN PETER

 

NGƯỜI VIỆT DALLAS – ÔNG THÁI HÓA LỘC

 

BÚT VIỆT NEWS – ÔNG MAI VĂN ĐỨC

 

THANH THANH RESTAURANT - BÀ HOÀN PHẠM LÊ

 

THE STEWART FAMILY FOUNDATION

 

ÔNG BÀ KURT GRIMM

 

BÀ QUẢ PHỤ TRẦN Đ̀NH TRƯỜNG

 

ĐÀNG THỊ THANH TRÚC EMILY - NGUYỄN KHẮC NHU ANDREW

 

LURACO TECHNOLOGIES, INC.

 

V247

 

TRƯỜNG SƠN

 

HIỆP THÁI FOOD STORE LTA  

                        

HONG KONG SUPER MARKET

                  

ÔNG BÀ HUY THẤT TRIỀU & ANH TRIỀU TRẦN                   

 

CINDI'S RESTAURANT CORPORATION

 

****

SILVER

 

LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG H̉A DFW

 

GIA Đ̀NH MŨ ĐỎ DFW

 

HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW

 

TỔNG HỘI NHA KỸ THUẬT

 

HỘI LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT

 

ĐƠN VỊ 101

 

ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG

NHÂN BẢN - DÂN CHỦ - THỊNH VƯỢNG, THÀNH LẬP NĂM 1965 VIỆT NAM

 

HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN DALLAS

 

ÔNG BÀ ĐÀO CƠ CHÍ - HẢI QUÂN

 

MŨ ĐỎ HOÀNG CÔN VÀ BÀ HOÀNG THỊ THỜI

 

ÔNG CAO HỮU HÙNG VÀ BÀ TRẦN THỊ OANH

 

ÔNG BÀ KHÔNG QUÂN NGUYỄN QUỐC PHAN

 

BÁC SĨ ANTHONY B. TRẦN, MD

 

SND DESIGNS MANUFACTURING

 

 BÁC SĨ VŨ TIẾN THÔNG, MD – BÁC SĨ TRẦN THỊ VÂN, MD

 

NAM HƯNG SUPERMARKET

 

BÁC SĨ HOÀNG VŨ QUỲNH MAI, MD - BÁC SĨ NGUYỄN HỮU TUẤN, MD

 

SMILEY DENTAL - ARLINGTON, PLLC

 

NGUYỄN THẾ VĂN - HUỲNH HẠNH THÚY

 

CÔ ĐÀNG THỊ TUYẾT VIÊN

 

THÂN HỮU HĂNG BELL HELICOPTER IN GRAND PRAIRIE

 

THÂN HỮU HĂNG LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS IN FORT WORTH

 

BAN TỔ CHỨC HỌP MẶT VBS 18 NĂM

 

BÀ QUÁ PHỤ LÊ LAM NGỌC CÙNG GIA Đ̀NH  

TƯỞNG NIỆM CỐ TRUNG ÚY Y SĨ PHAN BÁ EM

 

ÔNG LÂM VĂN HƯỚNG

 

TIẾN SĨ KHƯƠNG HỮU LỘC, Ph. D - TIẾN SĨ KHƯƠNG VŨ HẠNH PHƯỚC, Ph. D

 

ÔNG BÀ TRẦN KỲ MINH

 

THÍNH GIẢ ĐÀI RADIO TNVP TIẾNG NƯỚC TÔI DALLAS

 

GIÁO DÂN NHÀ THỜ THÁNH PHÊRO DALLAS   

 

VIETV

              

BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ TẾT – 2011

 

ÔNG BÀ BÁC SĨ PHẠM VĂN CHẤT, MD

 

****

BRONZE

 

GIA Đ̀NH MŨ ĐỎ:  WICHITA KANSAS - KANSAS CITY – OKLAHOMA – AUSTIN

 

TEAM 162 CỐ VẤN RED BERET – RED HAT – RED MARKER

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS

 

THỪA THIÊN HUẾ ASSOCIATION

 

LIÊN TRƯỜNG QUỐC GIA NGHĨA TỬ

 

BÙI PHƯƠNG MAI - PAUL TRẦN

TƯỞNG NIỆM CHA CỐ TRUNG TÁ TRẦN Đ̀NH BÁNG VÀ MẸ HOÀNG THÚY LỊCH

 

MARY JANE - JOHN WELLS

TƯỞNG NIỆM CHA DR. COY LEE WELLS

 

ĐẶNG FAMILY

TƯỞNG NIỆM CHA MẸ ÔNG BÀ ĐẶNG VĂN KÍNH

 

NGUYỄN FAMILY

TƯỞNG NIỆM CHA MẸ ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN TƯ

 

JK REALTY

 

ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

 

ÔNG MAI VĂN ĐỨC & THÂN HỮU

 

BAN VĂN NGHỆ LƯU GIA

 

MŨ ĐỎ BÙI ĐỨC LẠC & GIA Đ̀NH, SAN JOSE

 

GIA Đ̀NH BÀ QUẢ PHỤ ĐÀNG THIỆN NGƯƠN

TƯỞNG NIỆM CỐ TRUNG TÁ KHÔNG QUÂN ĐÀNG THIỆN NGƯƠN

 

ANH ĐÀNG THIỆN LAM SƠN - CHỊ TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN

 

MR. & MRS. GREY AND PAULA PIERSON

 

ANH NGUYỄN VĂN THỊNH - CHỊ NGUYỄN YẾN CHÂU

 

BÁC SĨ VŨ THUẦN, MD - BÀ VŨ KHANH

 

NHA SĨ TRẦN BÍCH HELEN, D.D.S

 

ARCADIA LIQUOR

 

ĐẠO QUANG TEMPLE

 

NHA SĨ CHRISTOPHER B. TRẦN, D.D.S

 

NHA SĨ ANDREW DAO, D.D.S

 

ÔNG BÀ CAO XUÂN TIẾN

 

ÔNG BÀ LÊ QUỲNH THỦY TIÊN 

 

BÁC SĨ SỸ LÊ, MD

 

LINH MỤC PHAN Đ̀NH CHO - BÀ CỐ PHAN VĂN HIỂN

 

VIETNAMESE HEALTH PROFESSIONALS OF NORTH TEXAS

 

CHOCTAW CASINO & RESORT

 

CAFÉ TAO NGỘ

 

PHẬT GIÁO H̉A HẢO ARLINGTON

 

BÁC SĨ NGUYỄN Ư ĐỨC, MD - THỜ̀ BÁO

            

CLINICAL NEPHROLOGY ASSOCIATES 

                     

GIA Đ̀NH QUẢ PHỤ ĐẶNG QUANG DƯƠNG

                   

PHAN NGỌC THUẦN - HẬU DUỆ BIỆT ĐỘNG QUÂN     

             

VĂN PH̉NG LUẬT SƯ ERIC LOPEZ & ASSOCIATES, P.C    

         

ÔNG BÀ KHIÊM TRỌNG TRẦN - MICHELLE TRẦN   

                

HAI CHÁU ĐẠT ĐỖ - ĐĂNG ĐỖ VÀ GIA Đ̀NH

 

GIA Đ̀NH ÔNG TRẦN NGỌC TÂM

 

ÔNG BÀ VƠ ĐẠT

 

A-1 TOP WORLD PRODUCTS, INC

 

ÔNG BÀ HOÀNG NGỌC DŨNG – KIM NGỌC JEWELRY

 

ÔNG HỒ T. PHƯƠNG

 

BÁC SĨ ĐÀO CÔNG MINH, MD

 

****

 

TẬP QUÂN NHÂN QLVNCH CỰU TÙ CỘNG SẢN SUỐI MÁU (BIÊN HÒA) VÀ A20 (XUÂN PHƯỚC) CÙNG CÁC CHIẾN HỮU

 

ĐỒNG TƯỞNG NIỆM VÀ VINH DANH

 

SÁU SĨ QUAN QLVNCH VƯỢT NGỤC TÙ TRẠI A20 XUÂN PHƯỚC BỊ CỘNG SẢN TRUY TÌM & XỬ TỬ TẠI PHÚ YÊN THÁNG 11, 1980:

 

ĐẠI ÚY ĐẶNG LY THÔNG

TRƯỜNG ANH NGỮ QUÂN ĐỘI

 

ĐẠI ÚY  TRẦN LƯU ÚY

KHÔNG QUÂN

 

TRUNG ÚY  NGUYỄN NGỌC BỬU

THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

 

TRUNG ÚY  NGUYỄN DUY ĐỨC

BIỆT ĐỘNG QUÂN

 

TRUNG ÚY  NGUYỄN VĂN MINH

THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

THIẾU ÚY  NGUYỄN HÙNG QUÂN

PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG

****

 

THE FOUNDATION ALSO RECEIVED NUMBEROUS SMALLER DONATIONS FROM OTHER PEOPLE.  REGRETTABLY, THERE WERE TOO MANY NAMES TO BE LISTED HERE.   THE FINANCIAL CONTRIBUTIONS FROM THESE IDIVIDUALS WERE JUST AS MUCH VALUED AND APPRECIATED

 

****

 

THE HEROES OF SOUTH VIETNAM MEMORIAL FOUNDATION SINCERELY THANKS THE CITY OF ARLINGTON AND THE ARLINGTON TOMORROW FOUNDATION WHICH GAVE A GRANT OF $150,000, AND TO ALL THE PEOPLE AND ORGANIZATIONS WHO HELPED MAKE THIS PROJECT POSSIBLE

 

 

 

BOARD MEMBERS AND ADVISORS

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: