MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

DỐT MÀ LẮM CHUYỆN

 

 

 

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Greater Rochester NY

 

Sáng nay đọc một bài viết của một cái tên mới Nguyễn H Quốc dù thừa biết bút danh này chỉ là một bút danh mới của mụ nặc nô quá đát Hoàng Lan Chi chúng tôi thấy tội nghiệp cho cây bút “học làm văn” chuyên viết “lưu bút ngày xanh” và “kịch lói”  lưng vốn kiến thức, chữ nghĩa chẳng bao lăm đang ra sức chèo chống chiếc bè nát của những tên vô lại đang cố t́nh gây trở ngại và phá hoại việc xây dựng tượng đài ở Arlington, Dallas. Mở đầu, nặc nô chửi mướn dài ḍng lư sự cho rằng người viết dài sẽ viết dại và lập tức trích ngay một câu văn trong bài viết của chúng tôi đă vốn đă được bold đậm như sau:

 

“V́ một đội quân đă không làm tṛn nhiệm vụ bảo quốc an dân, lưu lạc xứ người, làm thân vong quốc c̣n đ̣i vinh danh nỗi ǵ?”

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Greater Rochester NY

 

Chắc hẳn khi chọn được  câu văn này đương sự hí hửng tưởng rằng chúng tôi thất thố và trong cái đầu lưu manh, hạ tiện của đương sự mưu dùng câu văn này để gào thét, kích động lôi kéo những tên u mê hoang tưởng, cực đoan sống trong ảo giác về phía ả nhưng khốn thay, ả nặc nô và đồng bọn đành phải tự thán :”Thế mà nhiều cựu quân nhân vẫn giao du với loại người đó.” Ả và đồng bọn không hiểu được rằng  những người quân nhân chẳng lẽ không giao du với chiến hữu cùng màu cờ sắc áo với họ mà đi giao du với loại nặc nô hay sao?.

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Phoenix,  Arizona

 

Điều ngu thứ hai do y thị không hiểu được đạo tắc của người cầm bút, tinh thần  “văn dĩ tải đạo“ của một kẻ sĩ khiến những người như Kim Âu không bao giờ ngần ngại khi cần phải viết lên sự thật.

Và sự thật mà Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản không ai chối bỏ là thể chế Việt Nam Cộng Ḥa và quân lực VNCH đă bại vong hơn 37 năm.

 

V́ thế câu văn chúng tôi viết ra hoàn toàn chính xác, không ai thắc mắc chỉ có nặc nô Hoàng Lan Chi kẻ ghép form, giả kết hôn với chồng già mới sang Hoa Kỳ ít lâu và đồng bọn sống trong hoang tưởng, mộng du đang mơ màng được vinh danh, nên bị dị ứng căi càn.

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Marshalltown, Iowa

 

Điều chắc chắn, những người anh hùng, liệt sĩ đă tận hiến cho tổ quốc và dân tộc xứng đáng được vinh danh đều là những người đă đi vào thiên cổ. Họ không kêu đ̣i ai vinh danh, họ chẳng cần bảng vàng, bia đá, lễ vật, v́ anh linh của họ đă ḥa nhập thành hồn thiêng sông núi, trường tồn với giang sơn cẩm tú Việt Nam.

 

Hơn ai hết Kim Âu Hà văn Sơn là một trong vài chiến sĩ kiên cường biết tin mất nước ngày 30 – 4- 1975 trong lúc đang bị cùm hai chân trên trại Cổng Trời, Quyết Tiến, Hà Giang và những người từng khóac chiến y hiểu sự hy sinh của những người lính vạn lần hơn những loại “tự nguyện làm vong quốc nô“.

 

Và cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản sẽ là cộng đồng nào nếu không biết tri ân người lính vốn là thế hệ cha anh nhưng tri ân khác với vinh danh v́ người thọ ơn chỉ được báo ơn, đáp nghĩa chứ lấy tư cách nào để vinh danh người đă khuất?

 

 

Tượng đài ở Quebec Montreal Canada

 

Bồi bút Hoàng Lan Chi nên tập tành viết lách cho khá lên để tránh t́nh trạng viết sảng không bằng chứng khi dùng mấy chữ “luận điệu tương tự”  Giao Chỉ Vũ Văn Lộc và báo Người Việt nhưng không có một ḍng trích dẫn nào để người đọc so sánh, đối chiếu. Viết không bằng chứng là vu khống, bịa đặt và than thở kẻ thù ḿnh được ưu đăi, trọng thị được ủng hộ như đoạn văn này “…”mà không nói “tất cả.” V́ Chủ Tịch CĐ Dallas và đa số các ông Hội Trưởng các hội đoàn cựu quân nhân nhân nằm trong Liên Hội Chiến Sĩ VNCH  đều nằm trong Ban Điều Hành của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, cho nên họ đă không phản đối mô h́nh do BS Hưng đưa ra. Nói cách khác, chính họ đă tán thành mô h́nh tượng đài này trước khi đem ra cho công chúng xem xét. .. chính là tự thú thế yếu của ḿnh và phe đảng mà không nên hỏi tại sao.

 

Chúng tôi vốn không thích lối viết liệt kê nhưng bài viết quá kém, có lẽ kiến thức c̣n quá non nớt ấu trĩ chưa lĩnh hội được chữ nghĩa Việt Nam nên phạm một số lỗi.

 

1-Tác giả Hoàng Lan Chi lập lại một đoạn văn của chúng tôi viết về việc VNCH đă “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử trong tang thương huyết lệ” đương sự cóp nhặt, đem ra dùng nhưng không hiểu ư nghĩa của đoạn văn nên chỉ viết “quân lực đă hoàn thành nhiệm vụ” chẳng lẽ là nhiệm vụ làm mất nước?        

 

2- Trong khi mọi người đều thấy chủ đề bức tượng là “Thương Tiếc” vậy c̣n có sự ngu xuẩn nào hơn khi tác giả đặt vấn đề : “Có ai thấy được cái gọi là “tinh thần tiếc thương đồng đội, tâm tư tri ân, ư chí hoài vọng về cố quốc” trong khi những h́nh ảnh của lá cờ, sự thảng thốt bàng hoàng, buồn bă đă nói lên nội tâm của pho tượng.

 

3-H́nh như tác giả thiếu khả năng hay rơi vào cơn mê sảng khi đọc chữ tác ra chữ tộ, không phân biệt nổi đoạn văn giải thích rơ chỉ có “cờ rủ” trong nghi thức quốc tang và ngoài ra lá cờ trong tay người lính vốn là biểu tượng quốc gia b́nh thường để rồi Nguyễn H Quốc trắng trợn bịa đặt ra cả một đoạn văn như sau:” kẻ đó viết rằng cờ rũ trong bàn tay người lính ở mô h́nh tượng đài DFW được coi như là một h́nh ảnh tương tự quốc tang. Phải chăng đây là một sự ngụy biện, khiên cưỡng nhằm che đậy một âm mưu thâm độc nào đó? Lá cờ rũ để tang cho một nhân vật là một ư niệm và một hoàn cảnh khác. Lá cờ ấy chỉ rũ trong 1 ngày hay 7 ngày tùy trường hợp. Không bao giờ lá cờ của một quốc gia lại phải chịu cảnh “rũ” muôn năm ở tượng đài cả.:” Chi tiết này cho thấy y thị mới đọc lóm đoạn chúng tôi viết về nghi thức quốc tang nhưng chưa đủ ư niệm nên viết bừa băi rồi tỏ ra thiếu lương thiện khi bốc lửa, gán ghép câu văn của ḿnh vào người khác.

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Louisiana Super Dome

 

4- Hăy đọc ư kiến Nguyễn H Quốc đưa ra một đề nghị cho thấy bản chất xảo trá , qủy quyệt của đương sự khi đề quyết “Tiếc thương” một người là phải nói cái hay, cái tốt cái đẹp kể cả việc phải dối trá. Y thị bớt nói th́ bớt ngu. Những chuyện giả dối về một con người trong phạm vi cá nhân và gia đ́nh là chuyện nhỏ không mấy ai quan tâm có thể cho qua nhưng trong lĩnh vực đời công không ai chấp nhận những hành vi dối trá nhất là với lịch sử v́ cuối cùng sự thật vẫn là sự thật.

 

5-Nguyễn H Quốc  tiếp tục lải nhải về cái đa số đồng hương không được  đến 50 mống. Nghị viên Robert Rivera  của Arling ton City Council đă biết cái đa số mà Andy Hùng và Tom Hà nói chỉ là con số quá nhỏ không đáng kể so với số người ủng hộ Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài. 

 

6-Nguyễn H Quốc mới sống ở Hoa Kỳ được vài năm mù tịt về tổ chức hành chánh và luật pháp, không biết ǵ về tổ chức vô vụ lợi độc lập nên mở miệng ra là nói theo luật rừng xă hội chủ nghĩa.

 

Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài đă xác định thẩm quyền, trách nhiệm với những người ủng hộ và mạnh thường quân nên thực hiện chương tŕnh xây dựng tượng đài sẽ san bằng mọi trở ngại và sớm thành công mỹ măn.

 

 

Một vài nhận định về bức tượng Thương Tiếc

 

Có một sự thật cần phải nói đến là đa phần người Việt Nam rất ít suy nghĩ nên không t́m hiểu ư nghĩa của một tượng đài. Người ta chỉ nặng phần tŕnh diễn h́nh ảnh chứ không hề nhận biết ngôn ngữ của tượng đài, không phân biệt được sự “cách biệt âm dương” giữa những người lính đă khuất mặt với h́nh tượng “Thương Tiếc”. Nếu thiếu óc nhận xét và lư luận người ta không thấy bức tượng của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu là biểu tượng của một người lính (c̣n sống) ngồi “Thương Tiếc” đồng đội đă an nghỉ trong những nấm mộ của nghĩa trang quân đội Biên Ḥa.

Tượng Thương Tiếc ở Dallas cũng là biểu tượng của hai người lính ở cơi dương: một Mỹ , một Việt; trong đó có một người lính VNCH đang hoài vọng quê hương, nuôi ḷng báo phục và tri ân, tưởng niệm những đồng đội đă khuất mặt (biểu tượng là không gian hư vô).

Khi phân biệt được như vậy người ta sẽ hiểu rơ ư nghĩa h́nh tượng của người lính VNCH trong mẫu tượng “Thương Tiếc”  là biểu tượng của một người lính bất kỳ đang sống kiếp lưu vong đă được chúng tôi đem so sánh với h́nh ảnh bất hủ của danh tướng Đặng Dung bạc đầu mài kiếm dưới trăng và nỗi buồn ẩn náu trong h́nh tượng như toát thành tiếng thở dài xuyên suốt cổ kim của một danh tướng lâm vào cảnh ngộ “lực bất ṭng tâm” đành nhảy xuống biển tự trầm. Sự nghiệp của ông để lại cho hậu thế, duy nhất có một bài thơ với nội dung hận ngút càn khôn của một đấng anh hùng lỡ vận dưới đây.

 

trích:

 

Cảm hoài

 

Thế sự du du nại lăo hà?

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.

Thời lai đồ điếu thành công dị,

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.

Trí chủ hữu hoài phù địa trục,

Tẩy binh vô lộ văn thiên hà.

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,

Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

 

Bản dịch của Phan Kế Bính

 

Việc đời bối rối tuổi già vay,

Trời đất vô cùng một cuộc say.

Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,

Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.

Vai khiêng trái đất mong pḥ chúa,

Giáp gột sông trời khó vạch mây.

Thù trả chưa xong đầu đă bạc,

Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày

 

Hết trích

 

Trong đời thường trên đất tạm dung hiện nay, mấy ai đă dám nhận ḿnh là kẻ có được chí khí của Đặng Dung, nhưng h́nh tượng người lính VNCH trong pho tượng “Thương Tiếc” đă được cưu mang tâm sự của một đấng anh hùng mài gươm phục quốc.

Và tôi tin rằng c̣n có những người lính lưu vong cùng chung niềm tâm sự của kẻ mài gươm.

 

Lịch sử Việt Nam vốn đầy rẫy những thăng trầm, hưng phế. Và dân tộc Việt Nam có truyền thống “Không đem thành bại luận anh hùng”.

 

Do đó vầng hào quang chiến thắng của Ngô Quyền, Hưng Đạo Đại Vương, Quang Trung không làm mờ đi khí phách anh hùng của những vị tướng chiến bại Trần B́nh Trọng, Đặng Dung, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khoa Nam …v.v..

 

Với tư cách một người cầm bút có đầy đủ nhận thức về nghệ thuật, văn hóa và lịch sử khác với loại nặc nô dốt nát tù nhân của sự ngu muội vô minh.

 

Chúng tôi đă giả định pho tượng đại diện cho những người lính đương đại và sẽ trở thành quá khứ trong hai mươi năm nữa; ư nghĩa Tri Ân Tưởng Niệm và Hoài Hương vẫn nguyên vẹn. Đồng thời chúng tôi dẫn chứng một số h́nh ảnh của những tượng đài tưởng niệm Vietnam War ở một số địa phương tại Hoa Kỳ cho thấy ngôn ngữ đặc thù của nghệ thuật điêu khắc hết sức khai phóng nhưng tàng ẩn những suy tưởng nhân bản cho thấy đẳng cấp trí tuệ thẩm mỹ của công chúng Hoa Kỳ đứng trên tầm thế giới. Những tượng đài và tác phẩm nghệ thuật cho  thấy:"Khái niệm vinh danh, tưởng niệm trong nghệ  thuật, văn hóa không hề hạn chế, đóng khuôn trong một trạng thái tâm lư, t́nh cảm hay h́nh thức khí sắc, diện mạo riêng biệt nào."

 

Cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản h́nh thành đă hơn 37 năm về trước. Và nếu ai có liêm sỉ chắc chưa quên mối nhục từ việc đương kim Phó Tổng Thống Biden hiện nay đă xua đuổi những người Việt Nam “nhanh chân đào tẩu” đến Hoa Kỳ gần bốn mươi năm xưa.

 

Và chẳng ai dám loạn trí “vinh danh” sự việc hơn ba mươi chiến hạm VNCH chở đầy quân cán chính VNCH vào cảng Subic Bay, tự hạ cờ để lũ lượt kéo nhau lên bờ sống đời vong quốc.

 

Ngày nay ước mơ quang phục đă héo ṃn v́ những tṛ lừa đảo nhưng người lính c̣n sống vẫn tha thiết với quê hương, dân tộc. Tượng đài ở Arlington trong tương lai sẽ được xây dựng thành công với ư tưởng, h́nh tượng và chủ đề “Thương Tiếc” và người lính sẽ c̣n ngồi đó có thể hàng trăm năm và ngh́n năm nữa nhớ thương những đồng đội đă ngă xuống, vẫn ǵn giữ lá cờ là biểu tượng quốc gia, nhắc nhở những thế hệ người Mỹ gốc Việt tương lai về lịch sử và cội nguồn của cộng đồng.

 

Kim Âu

 

Sept 07/2012

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: