MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

֎

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

  

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

VÀI LỜI ….CHO MỘT HIỆN TƯỢNG

 

 

 

 

 

Khu hội CTNCT San Jose,  do ông cán bộ áo đen đảm nhiệm chức vụ hội trưởng đă hoàn thành công tác giúp cho vệ binh Hải Cụt dạy dỗ cho mấy ông cựu sĩ quan QLVNCH bài học về cải tạo đến nơi đến chốn khiến diễn đàn có lắm ư kiến về nhân vật được dựng lên bằng những tin tức giả dối, lừa bịp như bị chặt cụt tay, đấu tranh tuyệt thực hơn một tháng do đấu tranh cho một nền truyền thông trung thực!!!

Có vài ông cương quyết hy sinh để bảo vệ lập trường không chấp nhận Hải Cụt là c̣ mồi cụ thể Wissai  chẳng hạn.

Có những người đến giờ này mới nhận ra rằng Hải Cụt không cùng quan điểm, lập trường với người quốc gia.

Có những người chăm chú vào việc không thừa nhận rồi miễn cưỡng thừa nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để kêu gọi tẩy chay Hải Cụt. Diễn đàn căi nhau hăng quá làm chúng tôi buộc phải có vài ḍng góp ư.

 

Thứ nhất: ba bản tin giả dối :  Do tin Hải Cụt bị chặt tay được loan ra nên Lê Công Định gọi anh ta là Hải Cụt nhưng rốt lại không cụt, là nhà báo tự do nhưng không viết nổi một bài báo làm bằng chứng, tuyệt thực hàng tháng trời không hề hấn ǵ là chuyện xạo ngớ ngẩn cho thấy Hải Cụt là một sản phẩm được nhào nặn lên từ một số thế lực ở hậu trường không phải là một nhà đấu tranh độc lập như một số nguồn tin tŕnh bày. Một sản phẩm bù nh́n, con rối được dựng lên rồi các bên đồng thuận cho xuất ngoại mà không phải là “c̣ mồi” để thu hút sự chú ư của dư luận th́ dùng vào mục đích nào?

Thứ hai: một sản phẩm được nhào nặn, dựng lên bằng những chất liệu giả không thể trở thành “người thật, việc thật” chẳng qua chỉ là một diễn viên cho “vở tuồng tự do báo chí giả hiệu” với kết thúc được xuất ngoại sang Hoa Kỳ nếu không phải là c̣ mồi kích thích “bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh” khiến những người phản kháng rơi vào t́nh trạng mất thận trọng, tự nguyện đưa đầu vào bẫy tù tội thực sự th́ có mục đích nào hay là Việt Cộng đă thực sự có tự do ngôn luận và tự do báo chí mà chúng ta chưa biết.

Thứ ba: Mục đích mà Hải Cụt bám lấy là làm truyền thông trung thực nhưng bản thân của hắn là sản phẩm của một nhóm làm truyền thông bất lương vậy th́ liệu những người trung thực có ai tin vào cách “làm truyền thông trung thực của Hải Cụt” và điều ngạc nhiên không ai hỏi mấy tháng nay Hải Cụt đă làm được ǵ cho truyền thông trung thực hay chỉ lang thang kiếm cà phê lẻ ở Bolsa. Hỏi nhưng đành trả lời luôn là chẳng có ǵ ngoài việc làm bung xung cho truyền thông xạo láo. Cụ thể là bản tin có tiêu đề “Điếu Cày hội luận với Obama”.

Thực chất bản tin đó thể hiện bản chất của “loại truyền thông bất lương, truyền thông bồi bút” của RFA, RFI, BBC để lừa dối người trong nước. Dù không quan tâm lắm nhưng tôi tin chắc Hải Cụt không nghe và nói được Anh văn và anh ta cùng một cô người châu Phi chỉ được đưa ra làm nền cho Obama ḷe mỵ thế giới trong “Ngày báo chí thế giới”. Hai sinh thể được đặt ngồi hai bên Obama không hơn ǵ hai người câm điếc nếu không muốn nói chẳng khác ǵ mấy thứ đồ vật như cái bàn, cái ghế, cái micro.

 

Thật là chỉ có loại bồi bút khoác mặt nạ vô liêm sỉ mới dám viết rằng “Điếu Cày hội luận với Obama”. Thực tế mọi người đều thấy những đoạn phim Trọng Lú nói chuyện với Obama c̣n được phổ biến huống chi việc một nhà đối kháng hội luận với Obama mà phải giấu kín chỉ phát có đoạn Obama độc thoại.

President Obama meets Journalists Simegnish 'Lily' Mengesha and Nguyen Van Hai

https://www.youtube.com/watch?v=tBBltPqJo38&feature=youtu.be

 

Thứ tư là “Thái độ cần có của các tổ chức, hội đoàn cộng đồng hải ngoại”: Một trong những điều làm một số người vin vào đó để tấn công Hải Cụt là việc anh ta từ chối lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và sau đó có những kẻ đă có thái độ cưỡng dâm bắt anh ta phải miễn cưỡng kết hôn không cảm xúc với cái khăn rằn nền vàng ba sọc đỏ như bà nào đó nếu tôi không nhầm tên là Kim Oanh ở Virginia. Tại San Jose cũng tái diễn tṛ khỉ đó. Đối với tôi cái khăn rằn nền vàng ba sọc đỏ không phải là quốc kỳ VNCH. Lá cờ của tổ quốc tôi chào từ thuở ấu thơ phải có vị thế trang trọng để mọi người tôn kính chứ không thể hiện qua y phục, mũ nón v..v.

 

H́nh như chưa bao giờ tôi nh́n thấy dưới chế độ Việt Nam Cộng Ḥa lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cách điệu thành những món đồ như khăn nón, quần áo. Khi chúng ta đă không biết tôn kính lá cờ thiêng liêng của chúng ta để rầm rộ đem “Hồn Thiêng Sông Núi” đi đón rước một cựu bộ đội th́ mang nhục là đáng đời. Những kẻ đáng trách, đáng phê phán v́ lợi dụng , lạm dụng “Hồn Thiêng Sông Núi” th́ không ai nói tới, trách cứ ǵ anh “bộ đội Cụ Hồ có tên là Hải Cụt” chỉ biết ơn “bác Hồ, đảng, nhà nước” và anh ta đă cùng với các đồng chí quyết tâm “SBTN” dưới lá cờ đỏ sao vàng. Anh ta chỉ phản ứng như vậy là c̣n nhẹ và tôi thấy Hải Cụt có liêm sỉ hơn “những thằng tự nhận là quốc gia làm điều ngu xuẩn”.

Đặt vào trường hợp như tôi nếu đến tham dự một sinh hoạt với một tổ chức nào đưa Cờ Đỏ Sao Vàng vào chắc chắn tôi sẽ: “ Đù Má vứt lá cờ đó vào sọt rác ngay giùm tôi. Nếu không tôi sẽ tự làm”.

Lập trường của Hải Cụt và Vũ Nợn (CHHV) đă quá rơ ràng không phải đến nay bả Bé Bảy mới nhận ra.

Vấn đề của nguời quốc gia hiện nay là chớ có “quàng vai bá cổ sảng” mà mang nhục.

Người quốc gia tỵ nạn cộng sản luôn đối đầu với cộng sản đương nhiên phải biết khai thác và vận dụng những lời nói, việc làm (dù là giả dối) của những người trong hàng ngũ Việt Cộng vào những mục đích tuyên truyển nhưng khi lá bài đó hết tác dụng, chúng ta phải biết trả nó về t́nh trạng nguyên thủy.

Khai thác và vận dụng khác với việc tôn vinh “thờ giặc làm cha, nhận giặc làm thầy”.

Hai thái độ hành xử đó xác định trí tuệ, phẩm chất và giá trị con người.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

Aug 03/2015

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: