MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vS.G.EchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

Kim Âu

 

TRẢ LỜI HAI CÂU HỎI VỚ VẨN

 

 

 

 

Ông Chính Irvin

 

Trước đây tôi cứ tưởng ông là người chịu đọc sách sử. Không ngờ ông đưa ra những cái câu hỏi quá sức thiếu nhận thức và cách dùng chữ của ông lại rẻ tiền ba xu quá mức. Ông phải nhớ một điều, con người khác hơn loài thú là ở chỗ biết suy nghĩ đúng sai, phân biệt được phải trái và không phải là cục bột ai muốn nặn sao cũng được.
Tôi hơi buồn cười v́ ông “quyết tâm ăn mày dĩ văng”. Việt Nam Cộng Ḥa chết đă 43 năm rồi, từ ngày các ông cởi áo, tụt quần, bỏ bốt đờ sô để yên thân về nhà rồi sau đó đi tŕnh diện “học tập cải tạo” và tôi không phải là VC nên tôi không biết chúng nghĩ sao về cái bọn thối tha c̣n đi mua quần áo lính về đeo đủ thứ huy chương diễn hành xịch đụi làm tṛ hàng năm. Nhưng tôi biết chắc một điều Việt Cộng rất sợ quốc dân Việt Nam chứ không phải ba ngoe VNCH ở hải ngoại, (đúng hơn là ở Mỹ) v́ chúng biết nếu chúng làm bộ bỏ trống mảnh đất nào cho đám bát nháo này cưỡi phi cơ về làm lănh tụ th́ người ta sẽ thấy phi cơ đáp xuống phi trường hàng hai ba tiếng chẳng thấy ai xuống, sau nhân viên phi trường lên mở cửa th́ mới biết đám này tranh giành nhau xuống trước, xuống sau đạp nhau, dày xéo nhau chết mẹ hết rồi. 
Trả lời thế chắc ông hiểu rồi chứ ǵ? Hay ông muốn tôi trả lời bằng thơ cho nó nhẹ chút không? Mạo muội nhé!

 

NỬA ĐÊM NGHE HỒN SỬ GỌI

KIM ÂU

1. 
Nửa đêm giở lại trang đời cũ.
Nghe giọt sương buồn động tịch liêu.
Văng vẳng lời than từ cố quận
Thoắt hồn lưu lạc hốt phiêu diêu.

2. 
Nửa đêm điểm lại đời ly xứ.
Nỗi nhục lưu vong nặng trĩu hồn.
Bao năm qua... sẽ .... bao năm nữa?
Ai người tri kỷ hiểu ta không?

3. 
Nửa đêm trăng sáng bờ tâm thức
Vằng vặc soi đời rơ đục trong.
Không lẽ gươm mài đành bỏ xó
Đối bóng từng đêm tự vấn ḷng

4. 
Ta lỡ sinh ra thời quốc mạt
Phải đâu Chiến Quốc, chẳng Xuân Thu
Tẩu tướng một bầy như chó đói
Phản thầy, giết chủ, đám ngu phu.

5.
Lịch sử có bao giờ đứng lại?
Cho loài cẩu trệ mộng Hoàng Lương.
Nửa đêm sôi hận phường vô sỉ
Ta hiểu c̣n mang nợ bốn phương.

6. 
Đồ điếu, gian manh thường vỗ ngực.
Tiểu nhân toàn nói chuyện Kinh Kha
Tuồng tích gian hùng xem phát chán
Ngoảnh đầu, mái tóc đă sương pha.

7.
Hồn sử c̣n vang lời réo gọi.
Bao giờ đất mẹ hết tang thương?
Quặn thắt cơn đau từ tạng phủ
Đại cuộc nhiêu khê - những đoạn trường

8.
Ta đă từng đi vào đất chết
Ươm mộng cho trời Việt nở hoa
Tuy nay ôm mối hờn vong quốc
Mộng thời son trẻ chửa phôi pha.

9.
Nh́n lũ ngợm người ôi mạt kiếp
Tranh giành buôn bán chút danh xưng
Quên ơn “vạn cốt - công thành” cũ
Vô sỉ quên rồi nợ máu xương.

Kim Âu

 

Ông đặt ra hai câu hỏi không đáng trả lời nhưng thôi cũng chiều ông. Nhưng sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trước trong đó sẽ trả lời rơ luôn câu thứ nhất.


Dĩ nhiên hơn ai hết, tôi biết không có chế độ nào là toàn bích nhưng ông nói chính nghĩa của VNCH làm tôi ph́ cười, ông hăy đi t́m đọc lại các hồi kư của những tướng lănh, đọc thật kỹ những bài viết của chính những người lính viết ra mà tôi gọi là “những bản cáo trạng về VNCH từ những người lính”. Xem các “you tube” của các chính khách, chính khứa VNCH trả lời phỏng vấn của ông Lâm Lễ Trinh ( tôi có download và bỏ vào “account You tube” của tôi). Đọc các tài liệu của Hoa Kỳ từ năm 1945 cho đến khi chấm dứt chiến tranh. Nếu ông muốn học hỏi đến nơi đến chốn theo bài bản tử tế, tôi dư khả năng đứng lớp giảng dậy trực tiếp cho ông tới nơi tới chốn. Nếu ông muốn học hàm thụ qua “live stream” th́ cứ nói và t́m thêm chừng vài chục người tôi sẽ lên “live stream”. 
Tôi ở tù Cộng Sản, mất nước hàng chục năm mới ra khỏi tù về với gia đ́nh, lấy vợ, con c̣n một tháng mới ra đời tôi đă bị bắt lần thứ hai v́ “âm mưu chống phá cách mạng” thêm 5 năm tù nữa trong đó đă mất 4 năm xà lim mới được thấy mặt vợ con v́ thế tôi khinh chẳng cần phải trả lời câu thứ nhất của ông làm ǵ. Loại lính tráng đi tù về đạp xích lô, bán vé số, hèn nhát chịu cho cộng sản dày ṿ, quản chế, tôi rất khinh. Ông Chính Irvin năm nay bao nhiêu tuổi ông ra khóa mấy ở TĐ, ông đă qua đơn vị nào, ông có dám trả lời không? 
Tôi chỉ muốn biết để xem có người bạn nào của tôi biết ông không? Thí dụ như ở vùng Dallas, TX có ông Phạm Văn Tiền khóa 20 Vơ Bị th́ tôi có người bạn cùng khóa với ông ta là Phạm Văn Lương từng làm chánh văn pḥng cho Tổng Trưởng Quốc Pḥng Nguyễn văn Vỹ để cho thấy tôi là con người thật, việc thật. Hay là Nguyễn Hữu Duyệt th́ tôi có hai người bạn học cùng khóa với Duyệt. Tôi có may mắn bất ngờ là người ta thấy con người tôi hơn họ quá xa về kiến thức và bản lĩnh nên ghen tỵ nhưng rồi lại có người khác đứng ra tiết lộ những chuyện bất ngờ. Như gần đây có bài báo của Nguyễn Qúy Đức viết về cuốn hồi kư của ông Nguyễn văn Đăi Đại Biểu Hành Chánh Vùng I Chiến Thuật bị Việt Cộng bắt năm Mậu Thân đưa ra Bắc Việt giam giữ , năm 1973 ông và tôi bất ngờ gặp nhau ở một trại tù để chờ trao trả, bất ngờ v́ tôi và ông biết nhau từ khi c̣n ở Đà Lạt. Tôi ở chúng với ông được đến chiều 30 tết 1973 th́ bị đưa đi biệt giam , ông cụ viết về tôi trong hồi kư của ông rất chân thực, nhân bản xen với nỗi ngậm ngùi. Và cũng do t́nh cờ khi tôi qua San Jose họp Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ sau khi điều trần thắng lợi, báo chí truyền thông, truyền h́nh phỏng vấn, ông cụ biết tôi vẫn c̣n sống nên viết một bài đăng trên Thời Báo nói rơ tôi chính là nhân vật Văn mà ông viết trong hồi kư “Ánh Sáng và Bóng Tối” v́ lúc đó không biết tôi c̣n sống hay đă chết sợ tôi bị ảnh hưởng không tốt nên phải tá danh. Đoạn văn đó chính thức bác bỏ câu chuyện tôi đă vào đến Thạch Hăn để trao trả nhưng tôi chống đối nên bị giữ lại. Sự thực tôi đă bị xếp vào thành phần chống đối v́ để lộ kiến thức chính trị và thái độ của ḿnh qua đối đáp với bọn cán bộ trung ương.
Trả lời ông Chính Irvin thế này th́ hơi dài ḍng nhưng nhận thức ông quá nông cạn nên phải mất công giải thích cặn kẽ và tường tận.


 

Kim Âu

 

June 15/2018

 

* Hoa Kỳ đă chính thức có mặt ở Việt Nam từ ngày 16 tháng 7 năm 1944, nhóm OSS của Allison Thomas nhảy dù xuống an toàn khu Việt Cộng ở khu vực lân cận làng Tân Trào (Kim Lũng) cùng hai thành viên người Mỹ trong đội của anh là Prunnier, Zielski, hai người Pháp và một người Việt tên là Phác tiếp theo là nhiều người nữa. Nhóm OSS này huấn luyện quân sự cho Việt Cộng nên xem như cha đẻ của "Quân đội nhân dân" được khai sinh vào ngày 22-12-1944.

Thiếu tá Thomas trở thành bạn thân của Vơ Nguyên Gíap và Hồ Chí Minh đă cùng hành quân từ Tân Trào về Hà Nội ngày 16 tháng 8, Allison Thomas và Vơ Nguyên Giáp tấn công Thái Nguyên.Thomas đă nỗ lực giúp Vơ Nguyên Giáp buộc quân Nhật tại Thái Nguyên phải đầu hàng ngày 26 – 8 – 1944, khi Vơ Nguyên Giáp vào Hà Nội sớm từ ngày 21. Lúc đó  Đại uư Archimedes Patti cùng đội Mercy đáp xuống phi trường Gia Lâm vào Hà Nội trở thành một trung tâm quyền lực của Đồng Minh. Archimedes Patti và Hồ Chí Minh đă có một mối quan hệ thân thiết tại Côn Minh từ trước. Ngày 25-8-1945  Hồ Chí Minh ghé thăm Thomas trước khi vào Hà Nội gặp Archimedes Patti ngày 26. Nhưng sau hiệp định Geneve 20-7 1954, Hoa Kỳ mới chính thức can dự sâu vào Việt Nam qua việc dựng lên lá bài Ngô Đ́nh Diệm.

ĐỌC THÊM

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: