MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn Nghệ

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

SEPTEMBER 2017

 

 

TỔ QUỐC LÂM NGUY

CAO PHI VIỄN TẨU

 

 

Vụ lộn xộn nội bộ của TCCĐHTĐ với LHCCSHTĐ đă làm phiền diễn  đàn hơi lâu và cách giải  quyết sự việc này rất đơn giản như chúng tôi đă hai ba lần có ư kiến.Tuy nhiên t́nh h́nh vẫn dẫm chân tại chỗ và Bùi Dương Liêm Bé Bảy, Nguyễn Văn Tần ra sức tố cáo Đinh Hùng Cường là người của Việt Tân nên đă thứ nhất là cố t́nh thay đổi HC, thứ hai là kêu gọi bất hợp tác với ĐHC v́ lư do đă nói rơ trong bản tuyện cáo của LHCCSVNCH.

Thật ra th́ chẳng có ai ở vùng Virgina mà không biết ông Đinh Hùng Cường vốn là người của MTKCM và nay là VT loại gộc già khú đế rồi vẫn c̣n phải ráng hoạt động do VT hết cán bộ trẻ. Nhưng tổ chức cộng đồng ở Virginia mà tôi gọi là Cộng Đồng Đà Điểu vấn đề Lằn Ranh Quốc Cộng vốn rất nhập nhằng dù bề ngoài “vẫn khoác một lớp vỏ chống cộng tại chỗ”. Chống cộng ǵ mà người nào do Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng xuất cảng là Cộng đồng Virginia tá danh là Hoa Thịnh Đốn lập tức rước ngay về để tôn vinh, tặng quà, thi nhau nịnh bợ, phủ phục lạy vái, lắng nghe bọn “tù nhận lương tháng hạ cấp” cao giọng dạy dỗ, sau đó tranh nhau chụp h́nh để khoe khoang và giữ làm bài vị. Nào là Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Cù Vũ Nợn, Hải Cụt tức Điếu Cày…

Nhưng láo và ngu nhất là có mụ già vác cái khăn vàng có ba sọc đỏ lên quàng vào cổ, ư là tặng Hồn Thiêng Sông Núi cho Bộ Đội Sao Vàng để hắn vứt vào sọt rác (không thể gọi đó là cờ Vàng v́ truyền thống Việt Nam không người ái quốc nào dám đem Hồn Thiêng Sông Núi  ra làm y phục, mũ, nón, khăn quàng, khăn tay, áo lót như lũ hề dốt nát ngày nay tranh nhau biểu diễn mà không biết chúng đang hạ nhục lá cờ thiêng liêng).

Cộng đồng chống cộng mà lại đi ủng hộ những kẻ biến Ngày Quốc Hận 30 – 4 thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do không xong lại chuyển qua ủng hộ việc chuyển thành Ngày DânThiểu Số Nam Việt Nam chưa hết sau đó lại tiếp tục ủng hộ Ngày Hành Tŕnh Đến Tự Do.V́ thế cách đây khoảng năm năm, ông Đinh Hùng Cường đă cho ra đời một tác phẩm có bài viết ca ngợi tên “thiên cổ tội nhân” đại bịp Hoàng Cơ Minh. Cuốn sách có tiêu đề “V́ Ngọn Cờ Vàng” được khoảng hơn 200 người ở vùng Virginia nhiệt liệt chào đón ủng hộ. Lư do ông Đinh Hùng Cường tuyên bố tất cả những số tiền thu được từ việc bán sách (ông không lấy lại tiền vốn hoặc chi phí in ấn), tiền ủng hộ từ quan khách và thân hữu sẽ được gửi về giúp những chiến hữu, những đồng đội của ông đang sống trong cảnh cơ cực, những người đă hy sinh một phần thân thể để bảo vệ miền nam Việt Nam. Nghĩa cử của ông ĐHC khiến tôi bỏ qua không lư tới nội dung cuốn sách này dù tôi vô cùng căm ghét đám Kháng Chiến Ma, bọn lừa đảo vô liêm sỉ đă làm khánh kiệt ḷng tin vào chính nghĩa quang phục,  khi chúng dựng chiêu bài ái quốc, làm kháng chiến giả để móc túi đồng bào. Thực tế đă cho thấy Hoàng Cơ Minh chỉ là một tên đại bịp làm ǵ đủ tư cách so sánh với Trần Văn Bá – vốn là bạn tôi từ thời c̣n học những năm cuối trung học đệ nhị cấp ở Đà Lạtngày nay vẫn c̣n những người bạn ở Pháp, Canada nhắc lại chuyện tôi và Bá có vài lần xích mích định choảng nhau khiến một người bạn quân đội là thiếu úy Á cứ phải cố sức can gián cả đôi bên).

Trong môi trường “cài răng lược, da beo” như vậy việc ứng cử viên của VT, ông Đinh Hùng Cường được chức chủ tịch là chuyện đương nhiên. Điều này thật ra không có ǵ nghiêm trọng v́ điều lệ và nội quy c̣n đó, ông ĐHC không thể tự ư muốn làm ǵ th́ làm. Và nếu muốn băi chức ĐHC th́ cũng phải  dựa vào các điều khoản trong nội quy của tổ chức.  Khốn nỗi Nguyễn Văn Tần và vợ chồng Bùi Dương Liêm Bé Bảy không được mấy người ủng hộ nên đành chơi vơ tự do. Chúng tôi rất tôn trọng quyền tự do nhưng lại thích sự  công bằng và dân chủ nên chứng kiến cái cảnh “đội cải cách QGHC tổ chức đấu tố “địa chủ tịch” ĐHC” chúng tôi rất lấy làm khó chịu v́ thấy nó lạc hậu, rừng rú, mọi rợ như..Việt Cộng...

 

Hôm nay đọc ba emails đối thoại của hai anh lính thua trận bị giặc bỏ tù và một anh lính cao bay xa chạy trước khi thấy giặc chúng tôi cảm thấy diễn biến của cuộc đối thoại đă quá lố, đáng được lưu tâm để làm rơ một số vấn đề bao nhiêu năm nay không ai muốn nhắc tới.

 

Đây là lần đầu tiên, chúng tôi thấy ông Trần Quang Duật dám trút bỏ lớp vỏ cả nể vô lư để nói lên sự thật một cách thẳng thắn. Tôi không quen ông TQD nhưng biết từ trước đây lâu lắm. Vào khoảng năm 1980- 1982 tại  K1, trại Thanh Phong, huyện Như Xuân, Thanh  Hóa. Chúng tôi ăn cùng mâm nằm cùng chiếu với một đại úy TQLC tên Trịnh văn Thềm  do Thềm và 1 đại  úy bộ binh tên Nghiêm được chuyển từ K2 ra làm kỹ thuật cưa máy của đội xẻ ván cho trại tù, chúng tôi ở cùng đội. Tôi thân với Trịnh văn Thềm v́ khi gặp nhau biết anh là TQLC nên tôi hỏi thăm tin tức của hai người em bà con và một người bạn. Thềm vô cùng ngạc nhiên khi tôi hỏi về Vàng Huy Liễu từng ở chung tiểu đoàn của anh và em Liễu là Vàng Huy Luyến đă tử trận ở Quảng Trị. Khi tôi hỏi đến Nguyễn Quang Đan một bạn thân đang học khóa 21 khi tôi c̣n ở Đà Lạt, Trịnh vănThềm  cho biết Nguyễn Quang Đan là chánh văn pḥng sau cùng cho tướng Lân, đă thoát được sang Mỹ. Gần đây, tôi đă gặp lại Vàng Huy Liễu khi đến dự buổi hội ngộ của khóa 22 VBĐL ở thành phố Houston,TX và mấy tháng trước vợ chồng Nguyễn Quang Đan có đến Atlanta, chúng tôi gặp nhau hàn huyên rất lâu.

Gần hai năm dựa lưng nhau sống trong tù tội nhường cơm xẻ áo chia nhau từng củ sắn, củ khoai, hơi thuốc, cục đường đương nhiên chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện trong đó anh Thềm có nhắc đến cái tên Duật lúc kể chuyện tan hàng của đơn vị khi về đến Sài G̣n ngày 30 - 4 - 1975.

 

Ông Duật đă nói đúng sự thật về Nguyễn văn Tần nói riêng và đúng cả với con số bốn chục ngh́n kẻ hèn nhát đào ngũ, đào nhiệm bỏ đồng đội khi quốc biến. Nguyễn văn Tần chỉ lư sự cùn, căi chầy căi cối, không ai cần những chi tiết đến ngày 2-5 đoàn tàu bỏ trốn mới khởi hành ở Côn Sơn làm ǵ. Để đến được Côn Sơn phải trải qua một hải tŕnh khá dài. Côn Sơn chỉ là điểm cuối cùng để tập hợp, kiểm lại số chiến hạm trước khi cùng nhau đào thoát.

Trên website Chính Nghĩa của tôi sưu tầm được khoảng bốn năm bài viết rất chi tiết về chuyến hải hành cuối cùng của Hải Quân VNCH đúng hơn là tháo chạy để t́m đường sống trong lúc quốc gia lâm nguy.

Mỗi bài viết do một tác giả nên xét về chi tiết không bài nào hoàn toàn giống bài nào nhưng tựu chung đều cho thấy kế hoạch bỏ chạy đă được chuẩn bị trước ngày 30 -4 -1975 khoảng một tuần sau khi hai tên tội đồ Nguyễn văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm được Hoa Kỳ bí mật cho rời khỏi Sài G̣n khoảng 8 giờ rưỡi tối 25/4/1975.

Gạt bỏ tất cả những lời ngụy biện vớ vẩn. Cuộc tháo chạy bằng mấy chục chiến hạm của Hải quân VNCH là một cuộc đào ngũ, đào nhiệm, đào tẩu tập thể quá lớn hết sức đáng trách đă xóa sạch tất cả các tín niệm “Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm” sao chép của quân lực Hoa Kỳ và mục đích “Bảo Quốc An Dân”.   

Những h́nh ảnh và tài liệu lịch sử đă cho thấy sự thật khi “quốc gia VNCH lâm nguy” thay v́ phải trụ lại ở Sài G̣n, nhiệm sở siết chặt hàng ngũ để quyết chiến, sinh tử một trận oanh liệt cuối cùng cho biết đá vàng th́ có hàng mấy chục ngh́n quân cán chính VNCH “cao phi viễn tẩu”. Bọn hèn nhát, phản quốc, phản đồng đội hăy biết nhục, chớ có to mồm!

Đời người chỉ có một lần chết nhưng tham sinh úy tử đến mức chưa đánh đă chạy, tự hạ quốc kỳ để được đặt chân lên đất Phi Luật Tân? Hành động đó là vết nhơ, nỗi nhục “quân hồi vô phèng” ngh́n năm không rửa được của một tập thể VNCH đào ngũ, đào nhiệm. Thằng bại là lẽ thường t́nh nên thua không phải là nhục mà chưa đánh đă chuồn mới thực sự đáng khinh.

Cái giá phải trả của những kẻ đào tẩu là dân chúng Hoa Kỳ hết sức khinh bỉ không muốn cho nhập cư. Quốc hội Hoa  Kỳ đă không chịu cho đám người họ coi là cặn bă vào Hoa Kỳ. Tổng thống Gerald Ford buộc phải viết một lá thư khẩn cầu quốc hội mở rộng từ tâm, rủ ḷng nhân đạo.

Ngày nay lẽ ra những người đă tham gia cuộc đào tẩu nhơ nhuốc đó nên tự thấy xâu hổ, nhục nhă mà câm đi đừng nhắc tới, đừng khơi lại hành động phản quốc đó làm ǵ,  đừng so sánh khập khiễng xúc phạm đến những người chiến hữu bị phản bội. Việc Nguyễn văn Tần to mồm trơ trẽn, mắng chửi xỉ nhục người khác trong khi cả hai cũng cùng chung tư tưởng và hành động đào tầu trước quân thù. Rồi ông Đào Trọng Hiếu chỉ dùng một nửa bán cầu năo để mắng ông Đinh Hùng Cường, phần bán cầu năo kia vẫn để dành ủng hộ Nguyễn Văn Tần.

Ông Duật nhắc ông Hiếu đúng theo lẽ công bằng v́ Đinh Hùng Cường và Nguyễn văn Tần chẳng có ǵ khác nhau th́ ông Nguyễn Văn Tần đă không tỉnh ngộ ngược lại c̣n khua môi múa mỏ, át giọng, vỗ ngực xưng danh phản ứng láo lếu, phét lác, vỗ ngực kể công để xóa tội một cách lố bịch làm như tập thể tỵ nạn hải ngoại đến sau phải chịu ơn những thành phần “cặn bă, hèn nhát” đă đào tẩu ngh́n dặm trước khi VC tiến chiếm Sài G̣n.

Ông Nguyễn văn Tần c̣n hăm he, đe dọa ông Trần Quang Duật là 40,000 người sẽ lên tiếng.

 

Xin lỗi nếu ông Trần Quang Duật sợ th́ có Kim Âu Hà Văn Sơn này sẽ lên tiếng không chỉ với 40,000 mà vài trăm ngàn cũng không sao v́ đó chỉ là con số của những kẻ làm điều ô nhục, cần phải biết hổ ngươi tự thẹn mà im tiếng.

 

Sở dĩ bao nhiêu năm nay không ai nói về sự hèn hạ của những người phản bội khi đất nước lâm nguy là v́ thành phần vượt biên sau sự biến  30 – 4- 1975 vào Hoa Kỳ từng nhóm lẻ tẻ không đáng kể nên không người nào dám lên tiếng phê phán công khai nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những hành vi phản bội chiến hữu, quốc dân đều được bôi xóa, chôn vùi theo độ dầy của lớp bụi thời gian.

 

Chuyện xưa đă ch́m vào quá khứ người ta có thể tha thứ nhưng không thể quên. V́ đó là lịch sử.

Một khi đă đụng chạm tới lịch sử là phải phân minh sai đúng, phải trái, phân định chính tà, công tội.

 

15 năm sau sự biến Sài G̣n thất thủ mới lèo tèo có chuyến bay đầu tiên đưa anh em cựu quân cán chính VNCH bị tù tội cùng gia đ́nh đến Hoa Kỳ và tiếp tục kéo dài hàng chục năm.

Những người đă hứng chịu bao khổ nhục, đày đọa, mất mát, cay đắng này là NHỮNG NGƯỜI ĐĂ THI ƠN chứ không phải THỌ ƠN bất cứ ai.

 

Tổng thống Reagan đă thay mặt Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lệnh cho Bộ Ngoại Giao thương thảo với VC đễ nhận họ vào Mỹ như một hành động giải quyết dứt điểm món nợ quốc gia với những người đă từng cộng tác với Hoa Kỳ tại Việt Nam qua đó khôi phục lại uy tín và thể diện của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước toàn thế giới.

Chương tŕnh tái định cư cựu quân cán chính VNCH bị giam giữ sau 30-4-1975 là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ CHXHCN Việt Nam có mục đích giải quyết những hậu qủa của chiến tranh Việt Nam đạt được sự đồng thuận của cả hai quốc gia liên quan sau nhiều cuộc thương thuyết dưới sự bảo trợ của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) chứ không phải Hoa Kỳ tự ư muốn nhận thành phần nào cũng được.

 

V́ thế chúng tôi yêu cầu ông Nguyễn Văn Tần một cựu sĩ quan hải quân đă đào ngũ, đào nhiệm khi quốc biến và những người đồng dạng với ông Nguyễn văn Tần hăy dành thời gian để tự vấn nhiều hơn là gây ra lắm điều rắc rối hay trơ tráo phịa ra công lao đấu tranh không tưởng ḷe người không biết. Câu chuyện nhận vơ của Khúc Minh Thơ chỉ là câu chuyện cổ tích của những kẻ ngu dần, hoang tưởng háu danh, ḷe bịp những kẻ cũng ngu dốt không đủ khả năng nhận thức tầm vóc của sự việc. Chẳng có chương tŕnh tái định cư nào của Hoa Kỳ do đám tỵ nạn Việt Nam đấu tranh bằng nước bọt mà thành cả. Tất cả chỉ là chuyện “nghe hơi nồi trơ” rồi khua môi, múa mỏ, láo lếu. Cái thói nhận vơ, nói dóc trơ trẽn từ nay không nên tái phạm.

 

Tiện đây chúng tôi cũng nhắc lại không hề có chương tŕnh HO mà chỉ có chương tŕnh The Orderly Departure Program cho toàn Việt Nam trong đó kư hiệu H dùng để chỉ thành phần cựu quân cán chính VNCH. Sở dĩ có sự nhầm lẫn này do một số người quá giỏi chữ nghĩa thay v́ H-01 lại gọi thành HO-1 tới HO-9 là chấm dứt . Sau đó là H-10..H-23... Những kẻ nhận vơ như  Khúc Minhh Thơ khi dùng hai chữ HO làm chính danh của tổ chức cho thấy bà ta (họ) hoàn toàn không biết nguồn gốc của chương tŕnh tài định cư CTNCT.

 

Đặt chân lên đất Mỹ  trong t́nh trạng “trâu chậm uống nước đục” tất cả mọi người CTNCT đều phải lập tức lao vào lo sinh kế gia đ́nh để an cư và điều đầu tiên họ gặp phải là nạn “ma cũ bắt nạt ma mới”, lũ hèn nhát đi trước sau 15 năm đă ổn định đời sống quay ra chèn ép, bóc lột kẻ đến sau và có thái độ xem thường các anh hùng đă tận hiến cho đất nước rất phổ biến. Hiện tượng người tỵ nạn đến Hoa Kỳ định cư sợ những cán sự xă hội gốc Việt Nam hơn VC hầu như không người nào không biết.

Trở lại vấn đề Nguyễn văn Tần đưa ông tướng Bùi Thế Lân ra để nhát ma, hù dọa ông Trần Quang Duật khiến chúng tôi thực sự khó chịu. Không hiểu ông Trần Quang Duật nghĩ sao nhưng đối với chúng tôi mọi chuyện  đều phân minh. Ngoại trừ những ông tướng đă chia sẻ mùi tân khổ với mọi người như  tướng Lê Minh Đảo, Đỗ Kế Giai, Phạm Duy Tất v..v.c̣n lại những ông chuồn từ sớm Kim Âu này đều gọi chung là “bọn tẩu tướng”.

 

Con người có phẩm giá phải biết tôn trọng để tự trọng. Người ta có thể tôn trọng lẫn nhau bền vững qua mối quan hệ t́nh cảm cá nhân nhưng đ̣i hỏi sự tôn trọng quân kỷ, quân giai, quân phiệt khi những kẻ cầm quyền ở thượng từng kiến trúc đă là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ th́ quả là ngu xuẩn hết chỗ nói.

 

Có kẻ hay dùng câu “dậu đổ b́m leo” để chỉ trích những người nói lên sự thật nhưng sự thật trong chính thể VNCH chẳng có ai là “phên dậu” mà chỉ có bọn đầu cơ thời cuộc, chó nhảy bàn độc, bọn lưu manh chính trị và thảo khấu quân phiệt kết thành bầy đàn chuyên lạm dụng guồng máy chính quyền và quân đội để tham nhũng, sách nhiễu, hút máu mỡ quân dân vun đắp tài sản của chúng và gia đ́nh, gịng họ nên miền Nam mới sụp đổ chóng vánh đến  thế.

 

Bản thân chúng tôi chưa từng cầm lá phiếu để bầu cho Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ v́ ra đi sớm trước khi có bầu cử tổng thống VNCH nhưng trong thời gian tù tội ở miền Bắc, chúng tôi vẫn giữ ǵn thể diện quốc gia khi đối đầu với bọn làm cung và cai tù tỏ ư miệt thị Thiệu Kỳ, chúng tôi lập tức trả đũa gọi thẳng lănh tụ của chúng là Cáo Ǵa, đảng cướp. bất kể sau đó là bị cùm kẹp, biệt giam. Nhưng từ khi ra đến hải ngoại có đầy đủ các chứng liệu lịch sử trong tay, chúng tôi không ngần ngại khi gọi những tên Thiệu Kỳ Khiêm là bọn tội đồ dân tộc đă làm sụp đổ miền Nam. Nhờ có những tài liệu chứng cớ đấy chúng tôi mới giải tỏa được thắc mắc tại sao phía quốc gia thua trận. Một thể chế quân phiệt tự xưng ‘quân đội là cha của dân”, qua chín năm cầm quyền điều bọn chúng làm được là chà đạp hiến pháp, tạo ra hệ thống tham nhũng- thối nát, mua quan bán chức, hệ thống buôn lậu từ tạp chí Playboy đến thuốc phiện, bạch phiến, bán cả tây dược, lương thực, vũ khí cho VC th́ tại sao chung ta phải mù quáng tôn trọng họ..

 

Viết như vậy để minh định với mọi người rằng “sự tôn trọng chỉ có ư nghĩa đối với những sự việc và con người xứng đáng được tôn trọng và sẽ mất ư nghĩa thậm chí phản tác dụng khi dành cho những kẻ không xứng đáng được tôn trọng”.

 

Ngày nay sau hơn 40 chục năm, đối với những người đang sống trên nước Mỹ tất cả những cấp bậc chức vụ thời Việt Nam Cộng Ḥa chỉ là hoài niệm, không c̣n mảy may giá trị trong xă hội đương đại tuy vậy vẫn có những kẻ hoang tưởng “ăn mày dĩ văng” cố bám lấy cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp để nuôi dưỡng giấc mơ trở thành “lănh tụ cộng đồng”.

 

Thật khốn khổ cho những người như Nguyễn văn Tần, Đỗ văn Phúc, Nguyễn Ngọc Tiên, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn văn Tánh, Vơ Đ́nh Hữu, Đỗ Văn Hội, Nguyễn Tài Quyền, Lưu Văn Tươi trong hai cái tổ chức non profit tự phong có tên là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, những người này mê muội đến nỗi họ không thấy rằng hai cái tổ chức này chưa đáng là một mụn ghẻ ruồi trên cơ thể của Đại Khối Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại.

 

Ở đây tưởng cũng cần cho độc giả biết, chính tôi Kim Âu Hà Văn Sơn là một trong những người chủ chốt tạo ra hai cái “tổ chức tự phong” này nên những ǵ tôi viết ra hoàn toàn đứng đắn và là sự thực không thể chối căi.

 

Đối với chúng tôi “tất cả những hội đoàn vô vụ lợi tự phong đang hoạt động ở Hoa Kỳ dù mang những cái tên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ hay Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, BPSOS v..v..đều không có một giá trị ǵ với những người không phải là thành viên của tổ chức đó” .

Điều này có nghĩa  những cái gọi là tuyên cáo, tuyên mèo mà những tổ chức này tung lên liên mạng thực chất chỉ là những văn bản vô giá trị đối với công luận mà tùy theo nội  dung c̣n có thể nói đó là hành động của những kẻ hoang tưởng khùng điên.

 

Từ thơ ấu bắt đầu có ư thức, cầm sách vở bút mực đến trường cho đến nay trở thành một lăo niên, tôi chưa thấy một giống người nào trên thế giới lấy làm hả hê khi nói về những hiện tượng xấu xa, lạc hậu, quê mùa, ngớ ngẩn của dân tộc họ; mở miệng ra là chê bai, nguyền rủa chính dân tộc ḿnh. Những con người này ngu đần đến độ bệnh hoạn không nhận ra chính bản thân họ phải có trách nhiệm thể hiện t́nh yêu thương đất nước và dân tộc cội nguồn của ḿnh để bằng mọi cách nâng cao dân trí, thay đổi con người và xă hội Việt Nam. Những người này không bao giờ nhận thấy việc để cho bạo quyền gây ra những tội ác tày trời, ngu hóa dân tộc chính là tội lỗi của họ v́ chỉ biết chạy lấy thân không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo quốc, an dân, không giữ được những tín niệm tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, và lời thề son sắt trong bài quốc ca mà họ thường hát trong vô thức mỗi khi thượng kỳ mà không bao giờ tự vấn lương tâm về ư nghĩa của ca từ.

 

Lư do chúng tôi phải nặng lời với đám người này v́ họ không đủ sáng suốt nhận ra thân phận tàn dư, cặn bă và vị trí của họ chỉ là những kẻ đang đứng ngoài gịng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam nên không biết học hỏi những bài học đau thương của quá khứ để tu thân, tề gia t́m đường góp phần nhỏ bé vào công cuộc quang phục đất nước, giải thể bạo quyền mà chỉ muốn đào sâu huyệt mộ chôn vùi cả tương lai dân tộc trong đói nghèo, lạc hậu.

 

Quốc ca kêu gọi công dân: Đồng ḷng cùng đi hy sinh tiếc ǵ thân sống. V́ tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên, Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Nhưng mấy ai dám hy sinh, xông pha trái lại chỉ nhanh chân tháo chạy và làm mất nước.

 

Quốc ca kêu gọi mọi người: Dù cho phơi thây trên gươm giáo, Thù nước, lấy máu đào đem báo. Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy, Người Công Dân luôn vững bền tâm trí. Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi. Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!

Nhưng khi đất nước đang đối diện với nguy biến th́ hạm đội hải quân lên kế hoạch tháo chạy trước quân địch kéo theo hơn 40,000 ngh́n quân nhân đào ngũ, đào nhiệm, mặc kệ ai đổ máu, ai phơi  thây.

 

Quốc ca kêu gọi: Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ! Công Dân ơi! Mau làm cho cơi bờ

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang ṇi giống. Xứng danh ngh́n năm gịng giống Lạc Hồng!

Chắc lắm kẻ nghĩ rằng khi họ chào cờ hát quốc ca trên sân khấu là đă hiến thân, sống trên nước Mỹ văn minh đầy đủ no cơm rửng mỡ là làm vẻ vang ṇi giống, xứng danh Lạc hồng rồi.

 

Những kẻ không đủ trí lực, tâm t́nh, khả năng để hiểu những thay đổi sắp tới th́ tốt nhất nên im lặng để những người yêu nước chân chính đang tiềm phục trong ḷng quốc dân làm việc. Hạng người ngu dốt, vô dụng, bất trí, phản bội, trâng tráo đến độ mở miệng ra là nguyền rủa trù ẻo “dân tộc Việt Nam đang trên đường diệt vong”, suốt đời tự sướng với những bản tin vịt, bịa đặt th́ đến chết vẫn c̣n ngu dốt và hậu duệ của chúng cũng vĩnh viễn là thứ trâu ḅ, nô lệ.

 

Hăy nh́n lên đồng hồ dân số để thấy dân số Việt Nam đă tăng lên đến 94 triệu và trước 2020 sẽ xấp xỉ 100 triệu. Hăy nh́n các con số thống kê của Tổ Chức Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới để hiểu rằng đất nước và dân tộc Việt Nam đă bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển từ cuối thập niên đầu của thế kỷ thứ 21 và thời kỳ từ năm 2020 cho đến 2050 sẽ đưa đất nước và dân tộc vào hàng những quốc gia cường thịnh.

 

Thể chế "Mafia" cộng sản độc tài đảng trị sau khi tranh cướp thành quả xương máu của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ hơn trăm năm, giành lại quyền độc lập tự chủ hơn nửa thế kỷ, nay đă lỗi thời trên b́nh diện thế giới và quốc gia không thể măi măi làm loài ma cà rồng để hút máu dân tộc.

 

Mấy ngh́n năm lịch sử đă đúc kết thành những chân lư rất đơn giản để giữ nước và dựng nước: Dĩ dân vi bản. Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân nghèo nước mạt, Dân giàu nước mạnh, Dân vạn đại, quan nhất thời. Ư dân là ư trời. Quốc dân là nguồn gốc, là mẹ đẻ của tất cả các lực lượng, thể chế cầm quyền của dân tộc. Quốc dân là nền tảng, là sức mạnh, là trí tuệ của đất nước. Quốc dân c̣n tổ quốc vẫn c̣n.

 

Giai cấp thống trị tham nhũng, thối nát, bạo ngược hiện nay đă trở thành mục tiêu phản kháng của trào lưu tiến bộ của quốc dân v́  thế dù một thành phần đa số trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn c̣n tư tưởng ngoan cố trụ lại nhưng luật đào thải sẽ đưa họ vào hoàng hôn của chủ nghĩa.

Lịch sử của loài người không bao giờ đứng lại. Luật đào thải tự thân sẽ loại bỏ tất cả những ǵ xấu xa, lạc hậu lỗi thời, không phù hợp, tồi tệ không mang lại lợi ích cho dân tộc, tổ quốc và nhân loại. Những tư tưởng mới sẽ vượt lên những tư tưởng xưa cũ như sóng trường giang. Lịch sử đă chứng minh, sức mạnh quật khởi của quốc dân sẽ đập tan tất cả các thế lực nội thù, ngoại xâm.

 

 

Kim Âu

Sept 25/2017

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: