MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI,ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

* Kim Âu * Chính Nghĩa * Chính Nghĩa * Tinh Hoa

* Bài Của Kim Âu * Chính Nghĩa Media * Lưu Trữ

* Vietnamese Commandos * Biệt kích  * StateNation

* Video/TV * Dictionaries * Tác Giả * Tác Phẩm

* Khảo  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển * Tham Khảo

* Thời Thế * Văn Học * Báo Chí * Mục Lục * Pháp Lư

* FOXSport *Archives *ESPNSport * Lottery

* Constitution * Làm Sao * T́m IP * Computer

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 3. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 4. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 5. Liberal World Order

 6. The Heritage Constitution

 7. The Invisible Government Dan Moot

 8. The Invisible Government David Wise

 9. Montreal Protocol Hand Book

 10. Death Of A Generation

 11. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 12. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 13. Phân Định Chính Tà

 14. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 15. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 16. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 17. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 18. Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

 19. Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

 20. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 21. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 22. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 23. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 24. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 25. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 26. 8406= VC+VT

 27. Hài Kịch Nhân Quyền

 28. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 29. Tội Ác PG Ấn Quang

 30. Âm mưu của Ấn Quang

 31. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 32. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 33. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 34. Lịch Sử CTNCT

 35. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 36. Về Tác Phẩm Vô Đề

 37. Hồng Y Và Lá Cờ

 38. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 39. Giấc Mơ Lănh Tụ

 40. Biến Động Miền Trung

 41. Con Đường Đạo

 42. Bút Kư Tôi Phải Sống

 43. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 44. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 45. Kháng Chiến Phở Ḅ

 46. Băng Đảng Việt Tân

 47. Mặt Trợn Việt Tân

 48. Tù Binh và Ḥa B́nh

 49. Mộng Bá Vương

 50. Phía Nam Hoành Sơn

 51. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 52. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 53. Drug Smuggling in Vietnam War

 54. The Fall of South Vietnam

 55. Giờ Thứ 25

 56. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 57. RAND History of Vietnam War era

 58. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008 -11/2008 -11/2008

-12/2008 -01/2009 -02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009 -10/2009 -11/2009

-12/2009 -01/2010 -03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010 -11/2010 -12/2010

-01/2011 -02/2011 -03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011 -11/2011 -12/2011

-05/2012 -06/2012 -12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014 -09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016 -02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016 -01/2017 -02/2017

-03/2017 -04/2017-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017-01/2018 -02/2018

-03/2018 -04/2018 -05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. Mar/2017. 

Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017. Jul/2017. Aug/2017.

Sep/2017. Oct/2017. Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018.

Feb/2018. Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018. Nov/2018.

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch

v  MediaFactCheck

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

 

THỜI THẾ TẠO ĂN MÀY

 

 

 

Năm Chuẩn Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của Việt Nam Cộng Ḥa, ông ta mới có ba mươi mấy tuổi, những bậc trưởng thượng thời đó chỉ coi ông ta là một ông tướng trẻ chịu chơi hơn là một chính khách hoặc một lănh tụ. bởi những hành vi nhố nhăng của ông tướng trẻ- không mấy chiến tích mà lên tướng nhanh “như diều gặp gió” chẳng khác ǵ “chó nhảy bàn độc” nhờ vào những vụ nhiễu nhương nội bộ - đă chứng minh ông ta chỉ là một người chưa bao giờ nuôi ư tưởng cầm quyền lại bỗng dưng được giao phó vận mệnh của cả một dân tộc.

Nguyễn Cao Kỳ chấp chánh là một sự riễu cợt của lịch sử đối với dân tộc Việt nam đồng thời cũng chứng minh chính sách ngu xuẩn của Hoa Kỳ vào thời đó ở Đông Dương.

Nguyễn Cao Kỳ suy cho cùng chỉ là một sản phẩm của Hoa Kỳ dựng lên sau khi chính họ đă thanh toán anh em cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm để đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp tham chiến ở Việt Nam với mục đích củng cố tiền đồn của Thế Giới Tự Do ở Đông Nam Á -thời kỳ Chiến Tranh Lạnh c̣n gọi là Chiến Tranh Ư Thức Hệ-

Sự nghiệp chính trị đúng hơn là “quậy” của ông Kỳ không kéo dài bởi người Hoa Kỳ không thể nào dung túng một h́nh ảnh lănh tụ mà họ dựng lên lại công khai sùng bái Hitler.

Sau một tuần trăng mật ngắn những màn “diễn tuồng, mặc đồ bay - quay súng sáu” trở nên nhạt nhẽo, Nguyễn Cao Kỳ bị đá hất khỏi vũ đài chính trị, trở thành một vị “ tướng không quân” đành phải bỏ đi làm đồn điền ở Khánh Dương.

Người Việt hải ngoại hiện nay hay nhắc lại chuyện ông Kỳ với những lời chê trách, khinh bỉ cũng chỉ v́ cái tật nhố nhăng, hoang tưởng của ông lúc nào cũng nghĩ chỉ ḿnh ông là con trời - Ông quá dốt đến không biết : “Con người là sản phẩm của Thượng Đế”-.

Việc ông Kỳ trở lại Sài G̣n vào lúc đất nước lâm nguy, t́nh nguyện và xin quân để tái chiếm Ban Mê Thuật là hành động đáng khen hơn đáng chê cho dù đó cũng chỉ là một màn “show up” và xem xét kỹ th́ ông Kỳ thực chất đă là con số “0” to tướng từ lâu rồi.

Trong t́nh trạng đất nước ở bên bờ vực thẳm, các tướng tá nhốn nháo lừa bịp cấp dưới để t́m cách tháo thân, ḷng dân dễ ngả theo người c̣n chút uy tín v́ thế nếu quân dân tin cậy, yêu quư và ủng hộ ông th́ chắc chắn họ đă theo ông.

Nói để mà chơi ai không nói được. Nhưng hô hào “ tử thủ, quyết chiến”, lệnh cho cấp dưới chiến đấu đến viên đạn cuối cùng mà rồi bỏ trốn th́ chỉ có Nguyễn Cao Kỳ và đám tẩu tướng làm được. 

Tôi không muốn nói đám tẩu tướng này là mất hết liêm sỉ bởi v́ họ nào có liêm sỉ bao giờ mà mất. Cả một đời hoạn lộ quen thói “thượng đội hạ đạp”, bợ đỡ tranh công. Đến khi “nước mất nhà tan” là đàn đàn, lũ lũ đánh bài “tẩu vi thượng sách”

Ra đến hải ngoại những tưởng rằng quá khứ nhục nhă là một bài học lớn để họ sửa đổi tâm tánh, vận dụng tinh thần trọng nghĩa của quân dân Việt Nam lưu vong để làm một điều ǵ không nhiều th́ ít có lợi cho đại cuộc, văn hồi CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA chuộc lại phần nào tội lỗi với tiền nhân nhưng tuyệt nhiên không có mà trái lại chỉ lợi dụng t́nh cảm và tinh thần trọng nghĩa để đàn đúm ăn uống, nhậu nhẹt để mơ tưởng thời kỳ “chó nhảy bàn độc” mà không biết nhục.

Trên mảnh đất tạm dung này thật ra những tước vị, danh xưng của quá khứ nên bỏ vào sọt rác.

Thuộc cấp ngày xưa có gọi các ông là tướng cũng do họ được thừa hưởng một nền giáo dục có đạo đức, biết trọng cương thường.

Không ai muốn nói động đến các ông v́ giai đoạn mỉa mai của lịch sử - mất tự chủ- đó đă đưa cả dân tộc Việt Nam đến một hậu quả kinh hoàng chưa biết đến bao giờ mới khắc phục được.

Khương Tử Nha bảy mươi hai tuổi mới ra làm tướng nhưng “công thành danh toại”.

Ông Kỳ - nhảy lên bàn - làm thủ tướng lúc mới ba mươi mấy tuổi (thôi th́ ba mươi lăm đi cho dễ nhớ) th́ góp phần làm mất cả non sông.

Năm nay ông Kỳ đă bảy mươi ba - nhân sinh thất thập cổ lai hy - những tưởng con người ông đă chín chắn để biết ngậm ngùi về những sai lầm của bản thân khi cơ hội đă đưa ông lên “tột đỉnh công hầu” mà chẳng làm được lợi ích ǵ cho quốc gia, dân tộc nhưng khốn thay ông vẫn c̣n mơ ḿnh sẽ trở lại làm tướng quốc.

Vừa qua báo Asian có đăng bài phỏng vấn ông với cái “tít” lớn:

Welcome back!

Former premier and anti-communist Nguyen Cao Ky is going home with a team of expatriate business investors at the invitation of Hanoi

(xem bản dịch trong phần sau) 

Qua bài báo này một lần nữa ông Nguyễn Cao Kỳ lại muốn tỏ ra ḿnh là một nhân vật quan trọng và có tài “kinh bang tế thế” như bản chất nhố nhăng cố hữu của ông.

Tài “kinh bang tế thế” của ông Kỳ ra sao th́ chúng ta quá rơ.

Bỏ qua thời kỳ ở Việt Nam, chỉ xét việc ở tại nước Mỹ tạm dung này cũng đă thấy ông Kỳ rất xuất sắc trên con đường đi từ MẠNH ĐẾN YẾU, từ BẠI TỚI XỤI, từ CÓ TỚI KHÔNG, từ THƯƠNG MẾN ĐẾN KHINH BỈ.

 

Xách cặp buôn ngô - ngô nảy mộng.

Ra khơi kéo lưới - được đầu tôm. 

(1- đầu tôm là nơi chứa cặn bă).

 

Tài của ông Kỳ là như vậy

Nếu quả t́nh ông Kỳ về giúp cho Cộng Sản sớm “phá quốc- vong gia” được th́ thật đó cũng là một trong những chuyện có ư nghĩa lịch sử nhưng khốn thay cái bọn ở Bắc Bộ Phủ nếu có mời ông về th́ cũng chỉ muốn ông làm một Đỗ Mậu thứ hai. Thâm ư của chúng chỉ muốn làm nhục người quốc gia bằng cách mua chuộc vài tên tẩu tướng quỳ gối, liếm gót cái thây ma chết thối của Cáo Già Hồ Chí Minh ở Ba Đ́nh.

Chiến trường đă ngưng tiếng súng từ lâu - hơn hai mươi bảy năm - nhưng trên lĩnh vực tư tưởng th́ cuộc chiến vẫn c̣n chừng nào chủ nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam chưa hoàn toàn đi vào bóng đêm của lịch sử.

Nguyễn Cao Kỳ phát ngôn láo lếu rằng: “Trước kia th́ có chống cộng cực đoan, nhưng bây giờ th́ những người chống cộng chẳng là ǵ cả. (Nguyên văn câu nói của Tướng Kỳ: There used to be fanatic anti-communism, but today the anti-communists are nothing.)

Nixon đă nói về “đa số thầm lặng” của Hoa Kỳ. Vâng, cộng đồng tị nạn VN cũng có 1 “đa số thầm lặng” như thế. Trong nhiều thập niên, tôi đă nói với người ta hăy quên cuộc chiến đi, và hăy nghĩ tới ḥa giải. Điều duy nhất người Mỹ gốc Việt muốn chỉ là 1 nước VN dân chủ, thịnh vượng”.

Ông Kỳ lại một lần nữa tỏ ra mù quáng bởi v́ chính Nguyễn Cao Kỳ ngày hôm nay mới không là ǵ cả chứ những người chống Cộng cực đoan mới thật sự là những người tận trung và tận tín với quốc gia dân tộc tuy có phân hóa nhưng vẫn c̣n là một lực lượng hùng mạnh có thể góp phần phục hưng dân tộc.

Lớp người trẻ mà ông Kỳ nói tới là ai vậy? Con ông hay cháu ông?

Tôi chắc ông Kỳ thừa biết tục ngữ dân gian có câu : “ Cha nào, con nấy!”

Chúng tôi tin lớp người trẻ con cái của những người chống Cộng cực đoan vẫn không khác ǵ cha mẹ họ.

Họ vẫn mơ một nước VN dân chủ, thịnh vượng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đất nước sạch bóng Cộng Sản.

Ông Kỳ nói rằng : Việt Nam bây giờ không c̣n là Cộng Sản.

Ưtưởng của ông thật là hài hước v́ sự biến h́nh của Cộng Sản Việt Nam trong giai đọan hiện nay mới chỉ là một lớp phấn mỏng hơn lớp phấn thô kệch để che đậy bộ mặt của một gái làng chơi về già ế khách.

Và hiện nay con điếm già Bắc Bộ Phủ đang cần rất nhiều ma cô .

Cái “Job” này Đỗ Mậu đă xin làm nhưng không có kết quả.

Ông Kỳ có lẽ thấy Đỗ Mậu ngu dốt, không bằng ḿnh mà c̣n được nhận làm nên vội vàng bắn tiếng xin thay. Ông Kỳ đă già mắt mũi kèm nhèm nên không thấy cái gương của một lũ đầu trâu, mặt ngựa đội lốt doanh nhân vào Việt Nam tưởng “vớ bở” nhưng cuối cùng “ tiền mất , tật mang”vẫn c̣n choán đầy mặt báo.

Người xưa vẫn lấy cái Đức Trung và Đạo Hiếu để làm nền tảng tạo lập công danh.

Thể chế Việt Nam Cộng Ḥa sở dĩ tiêu vong cũng v́ có những kẻ nhặt được quyền lănh đạo mà chẳng biết ǵ chuyện “Tu Tề”. Đạo Hiếu chẳng có mà Đức Trung cũng không.

Chắc những người làm phó thủ tướng như Đỗ Mậu, làm thủ tướng rồi phó tổng thống như Nguyễn Cao Kỳ nghĩ rằng họ có đặc quyền bất trung, bất tín và cũng bất cần tiết tháo, liêm sỉ.

Thế mới biết người anh hùng lập chí khi gặp được thời vận th́ :

“Thời thế tạo anh hùng và Anh hùng tạo thời thế. Hai vế cân bằng th́ lưu công đức, danh thơm cho đến muôn đời.”

C̣n như chẳng may cơ trời trớ trêu xui khiến để mệnh nước lọt vào tay những kẻ không xứng đáng th́ trách chi: THỜI THẾ TẠO ĂN MÀY./. 

 

 

Kim Âu

Chủ Nhiệm & Chủ Bút

Tuần Báo Chính Nghĩa - Atlanta, Georgia

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim Âu



Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: