MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

http://www.chinhnghia.com/nhungkecungduong.asp

http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

http://www.chinhnghia.com/daochinhhienchuong.asp

http://www.chinhnghia.com/tauhoanhapma.asp

http://www.chinhnghia.com/haikichlenlon.asp

http://www.chinhnghia.com/tainhochilao.asp

 

 

 

Thư ngỏ của CĐVN Trung tâm Florida

 

 

 

v/v: Thư ngỏ của ô. Nguyễn Văn Tần, nhân danh phát ngôn nhân của CĐNVQG HK và việc TCHC trong ĐH 2011 tại Orlando.

 

 

 

Kính thưa CĐNVQG HK và quư vị

 

Thơ này chúng tôi gởi tới BQT CĐNVQG HK (gồm có HĐĐB, HĐCHTU và HĐGS) và quư vị trên các DĐ để rộng đường dư luận. Chúng tôi xin được đề cập đến những vấn đề mà chúng tôi nhận thấy không những bất hợp lệ mà c̣n sai trái qua bức thư ngỏ của Ô. Nguyễn Văn Tần:

 

Thứ nhất, thưa ông Tần ông làm sao có thể nhân danh CĐNVQG HK để đưa ra bức thư ngỏ này như là một thông cáo chính thức của CĐNVQG HK (mà ông là một thành viên với chức vụ CT HĐCHTU). Nếu ông đọc lại nội quy chương thứ tư gồm các điều 23, tiểu mục 2 (nhiệm vụ của CT HDCHTU) th́ ông chỉ là phát ngôn nhân để chuyển tải những nội dung đă được sự đồng thuận, phê chuẩn của Ban Lănh Đạo của Tổ Chức (gồm HĐĐB, HĐCHTU và HĐGS như trong cơ cấu của CĐNVQG HK). Thư ngỏ này ông đă bàn với ai trong TC chưa và có ai đồng ư để ông đưa ra như là một thông cáo chính thức của TC?

Nực cười nhất là nội dung bức thơ này lại chỉ trích chính TC mà ḿnh là người đại diện. Thưa ông có khi nào PNN của Tổng Thống lại công kích TT, PNN Quốc Hội lại công kích QH vv..vv. Ông không nắm vững vấn đề hay là ông đă tùy tiện hạ thấp hoạt động CĐ thành một tṛ cười và coi thường tŕnh độ của các thành viên trong TC (trong đó có chúng tôi).

Ấy là chưa kể nội dung bức thơ của ông đưa ra những điều sai lạc, có tính cách chia rẽ trong nội bộ TC của ông và trực tiếp kết án CĐ Tiểu Bang Florida đă làm rạn nứt TC CĐNVQG HK. Thực ra nhận xét của đại đa số là ĐH do Florida tổ chức rất thành công và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên ở đây tôi không cần làm người biện hộ cho các người mà ông công kích. Nhân đây xin các ông Nguyễn Văn Tánh (HĐĐB), BS Vơ Đ́nh Hữu (HĐGS) và CĐTB Florida chính thức lên tiếng để rộng đường dư luận.

 

Thứ hai, chúng tôi nhận thấy sự tranh căi hiện có là v́ bản TCHC (đúng ra là một bản HC mới) đă bị ĐHĐ bỏ phiếu ngưng thảo luận để sẽ có giải pháp khác về vấn đề này trong các buổi họp về sau. Nhóm bênh vực TCHC lư luận rằng cuộc bỏ phiếu chỉ để ngưng cuộc thảo luận, chúng tôi đồng ư về điểm này nếu chỉ ngưng ở đó, ngay sau khi bỏ phiếu ngưng thảo luận. Nhưng theo dơi tiếp th́ chính ông Tần, TB TCHC và trước đó ông Nguyễn N. Anh Phó Ban cũng đă tuyên bố từ chức không tiếp tục nữa và giao lại cho CĐNVQG HK giải quyết tiếp (xin xem toàn bộ video ghi lại buổi họp chứ không phải biên bản sơ sài của ông Đỗ văn Phúc). V́ vậy trong tinh thần xây dựng chúng tôi đề nghị quư vị ngồi lại hay triệu tập một ĐH bất thường để quyết định có Tu Chính (chứ không phải làm HC mới) HC không? bầu ra một ban TCHC và quyết định dùng bản Dự Thảo (draft) cũ hay viết một DT mới tùy theo đề nghị của cuộc họp.

 

Điểm chót chúng tôi nhận thấy nhóm bênh vực TCHC luôn lớn tiếng kết tội các người không đồng ư với ḿnh là không dân chủ, không cho họ phát biểu, xa luân chiến, bè phái…Thực ra th́ ngược lại nếu quư vị xem toàn bộ video buỗi họp th́ thấy rơ. Nực cười nhất là quư vị đó chỉ phản đối giận dữ hay bước ra ngoài thay v́ tham gia thảo luận tích cực, xin nhớ người ĐHV cho thảo luận TCHC là ông Nguyễn N. Tiên từ đầu cho đến cuối chứ không ai khác.

Sau ĐH qua các trao đổi trên DĐ được  phát rộng ra ngoài càng thấy rơ hành động bè phái từ nhóm bênh vực TCHC. Bắt đầu từ email của nick ma Sông Hậu do ông NKL chuyển vào và sau đó các email của nhóm bênh vực TCHC, rơ ràng là một cố gắng liên hợp (concerted efforts) của những người này để phản đối quyết định của ĐHĐ, coi thường ư kiến của đa số.  Quư vị đó kẻ tung người hứng, phê b́nh những điểm sơ xuất nhỏ (technical mistakes) để phủ nhận kết quả bỏ phiếu. Thưa QV ở nghị trường, CTĐ có thể không ṭan hảo hay căi nhau gay gắt là chuyện thường nhưng cuối cùng có đạt được biểu quyết hay không mới là quan trọng. Thông cáo của HĐGS  (sau buổi họp để xét khiếu nại là ĐH không dân chủ) đă xác định là ĐH đă tiến hành và biểu quyết một cách dân chủ, hợp lệ. Nhân đây có biện luận cho rằng các vị trong HĐGS không đưọc phát biểu trong ĐH và sau đó v́ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ḿnh là GS. Xin quư vị nhớ rằng các hội viên trong HĐGS cũng có ư kiến về bản TCHC v́ họ là những TV, điều đó không loại trừ (disqualify) họ trong vai tṛ HĐGS. Hơn nữa HĐGS chỉ xét là ĐH có tiến hành hợp lệ, dân chủ hay không chứ không phán quyết TCHC là đúng hay sai nên ư kiến cá nhân (về bản HC) của họ không liên quan.

 

Thưa QV, chúng tôi nghĩ rằng chuyện này chẳng có ǵ mà ầm ỹ nếu nhóm bênh vực TCHC hiểu rằng Dân Chủ là Đôc Tài của Đa Số. Nếu QV thua keo này thi bày keo khác đó là dân chủ hiểu bởi mọi người ở đây. C̣n dựa vào các tiểu tiết, mỉa mai, công kích cá nhân hay mượn tay người ngoài cũng chỉ là vô ích v́ sự thật vẫn là sự thật.

 

Trước khi dứt lời, tôi nghĩ rằng nhóm bênh vực TCHC c̣n nợ CĐ Florida và các CĐ khác về đây dự ĐH một lời xin lỗi về sự chuyển bài cuả Sông Hậu và phát tán trên mạng nhục  mạ quư vị có mặt trong đêm là để Thế Sơn thi hành NQ 36 trong đêm đó. Câu chuyện thực sự là chuyện không có (hoax). Sau đó qua lời trần t́nh và những hoạt động cuả TS chúng tôi thấy anh xử sự cao hơn là những lời xuyên tạc,công kích anh.

 

Thưa ông Tần và QV, lời thật mất ḷng, thuốc đắng giă tật nhưng v́ chúng tôi muốn giữ vững TC CĐNVQG HK mà chúng tôi là thành viên nên mới viết thơ này. Xin QV nghĩ lại và hành động xứng đáng trong cương vi của ḿnh để chúng tôi và các CĐTV khác noi gương.

 

Trân trọng.

Châu N. An

CT HĐĐD CDVN /TT Florida                                 

* tham khảo phần dưới

 

 THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH - CĐ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

 

 

  

From: Cong Dong Viet Nam Hoa Ky

Subject: [CDNVQGHK_CDTV] Phát Ngôn Nhân CD/NVQG/HK kính gửi Đồng Hương

 To: CDNVQGHK_HDCH@yahoogroups.com, CDNVQGHK_CDTV@yahoogroups.com, CDNVQGHK_HDDB@yahoogroups.com

 Date: Thursday, November 24, 2011, 11:47 AM

 

 

 

Thưa quư vị,

Một số Đồng Hương thắc mắc về những trở ngại của CD/NVQG/HK đă xảy ra tại Đại Hội 2011 và đă gởi Email yêu cầu Phát Ngôn Nhân

 của CD/NVQG/HK trả lời.

 Dưới đây là Thư Ngỏ của Phát Ngôn Nhân và là CT/HDCHTU/CD/NVQG/ tường tŕnh mọi việc đến Đồng Hương.

 Kính chuyễn đến quư vị để xin tùy nghi khai dụng và phổ biến rộng rải v́ địa chỉ Email này không liên lạc được với các Diễn Dàn bên ngoài.

 Xin cám ơn quư vị

 Kính

 Nguyễn Văn Tần - HTD

 CT/HDCHTU

 Phát Ngôn Nhân/CD/NVQG/HK

 11/24/2011

 

****************************** ********************

 

 

Kính thưa quư Đồng Hương, quư Cộng Đồng Thành Viên,

 

Chúng tôi rất cám ơn sự quan tâm của quư vị về sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (CĐNVQGHK). Rất tiếc chúng tôi không đến với quư vị bằng những tin tức về sinh hoạt hữu ích của CĐNVQGHK mà bằng những khủng hoảng nội bộ do một số vị Lănh Đạo gây ra. Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương (CTGĐCHTƯ) và Phát Ngôn Nhân chính thức của CĐNVQGHK, chúng tôi xin mạn phép kính tŕnh bày với quư Đồng Hương tất cả những lư do dẫn đến sự rạn nứt và chia rẽ nội bộ trầm trọng nầy.

 

Kính thưa quư vị,

 

Sự việc bắt đầu từ Đại Hội 2009(ĐH2009), v́ nhận thấy Hiến Chương cũ có những điều khoản không thích hợp cho sự phát triển của CĐNVQGHK. Do đó, các Đại Biểu tham dự ĐH 2009 đă bỏ phiếu quyết định chọn cơ cấu tổ chức Corporation/Non-Profit Organization (NPO). Chúng tôi có audio và Biên Bản (bên dưới) chứng minh:

 

http://www.youtube.com/watch?v=DOJXhBjz-0Y

 Để chu toàn công tác thay đổi cơ cấu tổ chức thành Corporation/Non-profit Organization (NPO), ĐH2009 đă chỉ định BanTu Chính Hiến Chương mới (Ban Soạn Thảo Hiến Chương mới (STHC) th́ đúng hơn) gồm:

- Ông Đỗ Đức Chiến, CT/CĐ Bắc Pennsylvania, Trưởng Ban

 

- Ông Nguyễn Văn Tần, CT/HĐCHTƯ, Thành Viên

 

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cựu CT/CĐ NVQG Arizona, Thành Viên

 

- Ông Phạm Văn Thanh, CT/CĐNVQG Michigan, Thành Viên

 

- Luật Sư Hoàng Duy Hùng, CT/CĐ Houston, Thành Viên

 

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, CT/CĐ Hạt Tarrant, Thành Viên

 

V́ phải soạn Hiến Chương mới cho cơ cấu mới Corporation/Non-profit Organization (NPO) nên LS Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch Cộng Đồng Houston và ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch Cộng Đồng Hạt Tarrant, nhận nhiệm vụ soạn thảo và hứa sẽ hoàn tất trong ṿng 6 tháng. Sau đó, v́ LS Hoàng Duy Hùng bận việc tranh cử nên Hiến Chương Mới không được hoàn tất đúng thời hạn. Gần đến ĐH 2010, ông Phạm Văn Thanh liên lạc với cá nhân chúng tôi, yêu cầu được đưa vào chương tŕnh ĐH để ông tŕnh bày HC do ông tự soạn và nói do ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu (CTHĐĐB) yêu cầu ông soạn thảo (ông Tánh không có nhiệm vụ trong Ban TCHC/STHC).

 

Mặc dù đây là việc không đúng nguyên tắc v́ Bản Dự thảo TCHC chưa được Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) duyệt xét và thông qua, nhưng v́ nhu cầu mong muốn sớm có một Bản Hiến Chương làm căn bản cho sinh hoạt của CĐNVQGHK nên Ban Tổ Chức đă du di cho vào chương tŕnh ĐH2010. Sau khi ông Phạm Văn Thanh đă tŕnh bày Dự Thảo TCHC do ông soạn thảo, ĐH 2010 không biểu quyết và chỉ định Ban BTCHC/STHC mới:

 

- Ông Nguyễn Văn Tần, CTGĐCHTƯ, Trưởng Ban  

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Cựu CT/CĐ Hạt Tarrant, Thành Viên  

- Ông Phạm Văn Thanh, Cựu CT/CĐ NVQG Michigan, Thành Viên  

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cựu CT/CĐ NVQG Arizona, Thành Viên (được mời tham gia sau ĐH2010 v́ đă có kinh nghiệm)  

ĐH 2010 cho Ban TCHC/STHC thời hạn 1 năm để hoàn tất công tác.

 

Ban TCHC/STHC phân công như sau:  

- Ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Ngọc Anh soạn Dự Thảo  

Hiến Chương (DT/HC) mới. Sau khi soạn xong sẽ gửi qua ông Thanh đọc lại, góp ư trong 2 tháng.  

- Ban TCHC/STHC tŕnh bản Dự Thảo HC lên Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương (HĐ/CHTƯ) để duyệt xét và biểu quyết. 

- Sau đó, HĐ/CHTƯ tŕnh bản Dự Thảo HC lên Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD), gồm 3 Hội Đồng - Đại Biểu, Chấp Hành Trung Ương và Giám Sát, để được duyệt xét trước khi gửi ra các Cộng Đồng Thành Viên (CĐTV).

 

HĐĐD đă duyệt xét và chấp thuận đưa bản DT/HC ra Đại Hội 2011 để thảo luận và biểu quyết.

Ngày 15 tháng 07 năm 2011, HĐCHTƯ gởi bản DT/HC cho các CĐTV và ấn định thời hạn chót để được góp ư sửa chữa là ngày 15 tháng 09 năm 2011. Sau 2 tháng có 2 CĐ Michigan và Oklahoma góp ư kiến. Ban TCHC/STHC đă nhận và sửa bản DT/HC theo đề nghị của 2 CĐ trên. Sau đó, Ban TCHC/STHC tŕnh bản DT/HC lên HĐCHTƯ duyệt xét lần cuối trước khi tŕnh lên Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD).

 

Ông Nguyễn Văn Tánh chủ tŕ HĐĐD đă chấp thuận bản Dự Thảo Hiến Chương và chuyển qua cho Ban Tổ Chức ĐH2011 để đưa vào Chương Tŕnh ĐH 2011 tại Orlando, Florida, ngày 7-8-9 tháng 10 năm 2011.

 

Những tưởng bản DT/HC sẽ được Ban TCHC/STHC tŕnh bày trong ĐH2011 như chương tŕnh đă ấn định. Nào ngờ, đến phần Bàn Thảo Hiến Chương, th́ các ông Nguyễn Văn Tánh, Lưu Văn Tươi, Bác Sĩ Đỗ Văn Hội đă thay phiên nhau đả kích Ban TCHC/STHC và bản DT/HC một cách quyết liệt. Họ viện dẫn nhiều lư do. Ông Nguyễn Văn Tánh: "DT/HC dài quá, 70 trang không ai đọc, Ban BTCHC/STHC vi hiến trầm trọng. Bản TC/HC 2011 thay đổi hoàn toàn, không giống như bản HC cũ, .v..v...".

 

Ông Tánh nêu lên ư kiến cá nhân là không chấp nhận bản DT/HC nầy và yêu cầu không cho đem ra bàn thảo. Ông cũng thú nhận chỉ mới đọc trên máy bay trên đường xuống Orlando họp ĐH2011. Đúng nguyên tắc, ông Tánh đă phải đọc và đồng ư với nội dung của bản DT/HC trước khi chuyển qua cho ĐH2011 đưa vào chương tŕnh. Đàng nầy, ông Tánh chưa đọc mà đă chấp thuận và cho đưa ra ĐH2011 thảo luận. Hơn nữa, Ông Tánh hoàn toàn vi hiến khi không chấp hành quyết định của ĐH2009 và HĐĐD/CĐ/NVQG/HK và ngăn cản không cho BTCHC/STHC tŕnh bày về DT/HC để được ĐH2011 biểu quyết.

Ông Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch CĐ Florida kiêm Trưởng Ban Tổ Chức, không có nhiệm vụ nhưng được ông Tánh sắp xếp cho ngồi trên bàn Chủ Tọa. Ông Tươi cũng cực lực lên án bản DT/HC: "Quá dài, khó hiểu, là HC mới, không phải tu chính từ HC cũ, .v..v...".

 

Bác Sĩ Đỗ Văn Hội, CT/HĐĐB Florida, MC cho Đại Hội cũng tham gia vào việc cản trở không cho Ban TCHC/STHC tŕnh bày DT/HC trước ĐH2011.

 

Bác Sĩ Vơ Đ́nh Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát (CTHĐGS) có nhiệm vụ quan sát và can thiệp khi có chuyện sai trái xảy ra, nhưng Bác Sĩ Hữu, không biết v́ lư do ǵ, đă không làm tṛn nhiệm vụ của một CT/HĐGS ??

 

Ban TCHC/STHC hoàn toàn không được tŕnh bày ǵ về nội dung Bản DT/HC nên Ban TCHC/STHC xin phép rút lui, một số Đại Biểu của các CĐ địa phương hiện diện như: Michigan, Georgia, Pittsburg, cũng đă lên tiếng phản đối Chủ Tọa Đ̣an và có một số bỏ ra khỏi pḥng họp. (Xin mời xem các videos chứng minh)

 

Ông Dương Đức Vĩnh, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Michigan phản đối hành động thiếu Dân Chủ của Chủ Tọa Đoàn (CTĐ):

 

http://www.youtube.com/watch?v=zFGqR-H3yA4

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Ban Tu Chính/Soạn Thảo Hiến Chương phản đối việc CTĐ sĩ nhục Ban TC/STHC:

 

http://www.youtube.com/watch?v=KiHvoicNork

 

Ông Đỗ Văn Phúc, Đại Biểu, xác định và nhắc nhở CTĐ về quyết định củaĐH2009, đổi cơ cấu tổ chức thành Corporation/NPO:

 

http://www.youtube.com/watch?v=p6Jrp-WaYK0

 

Sau đó v́ quá chán năn, v́ mệt và quá trễ, nên các Đại Biểu c̣n lại đồng ư ngưng việc bàn thảo HC với số phiếu 39/4, không tính một số ĐB đă rời pḥng họp.

 

BS Hữu hỏi: "Quư vị có đồng ư tiếp tục bàn thảo vể bản TCHC này hay không? Quư vị để Yes, hay No. Nếu yes th́ tiếp tục. Nếu No th́ defer để kỳ tới" :

 

http://www.youtube.com/watch?v=DOJXhBjz-0Y

 

Hành động vi hiến của những ông Nguyễn Văn Tánh, Lưu Văn Tươi và Đỗ Văn Hội đă gây ra sự rạn nứt trầm trọng trong CĐ/NVQG/HK cho đến ngày naỵ

 

Bây giờ không c̣n là chuyện nội bộ, kính mong quí Đồng Hương căn cứ vào tài liệu thật bằng h́nh ảnh video và audio để đóng góp ư kiến trung thực và giúp CĐNVQGHK vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quư Đồng Hương và quư Cộng Đồng Thành Viên tại Hoa Kỳ.

 

Trân trọng kính chào,

 

Nguyễn văn Tần

 

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TrungƯơng/Phát Ngôn Nhân

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

11/24/2011

 

Sự thật thế nào xin mời quí vị cùngxem youtubes về phần Tu Chính Hiến chương tại Đại Hội 2011đă phổ biến:

 

http://www.youtube.com/watch?v=dQumYatd0Cg

http://www.youtube.com/watch?v=z2NqvyjBmeA 

http://www.youtube.com/watch?v=hcnn9dlMls4

http://www.youtube.com/watch?v=tQK__Cha3Jg 

http://www.youtube.com/watch?v=T3iOa88GKN0 

http://www.youtube.com/watch?v=AAMQPHFi2gE 

http://www.youtube.com/watch?v=ObTIl38g1vQ 

http://www.youtube.com/watch?v=DXVdxUMjvcQ 

http://www.youtube.com/watch?v=f_s-mc_um0c

http://www.youtube.com/watch?v=lf02uOrAF_I

 

 

--------------------------

 

Trích từ Biên Bản Đại Hội ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Dallas

 

Kết quả phiếu bầu chọn cơ cấu tổchức cho CĐ/NVQG Hoa Kỳ trong ĐH 2009:  

3 mô h́nh: Tổng thống chế, Nghị ViênChế, Công Ty Chế  

1- Pre: Speaker, President, Judi (HĐB, Chủ Tịch, HDGS)  

2- Crow: Pre nắm quyền  

3- Chairman: CEO, ban chấp hành

 

Biều quyết:  

Co chế thứ 1: 26 phiếu (Tam Quyền Phân Lập)  

Co chế thứ 3: 29 phiếu (NPO/Corporation)  

BS Hữu: Tu chỉnh hiến chuong chỉ áp dụng cho tuong lai mà thôi.  

(sẽ cung cấp toàn Biên Bản nếu cần)

 http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/14699-TH%C6%AF-NG%E1%BB%8E-C%E1%BB%A6A-H%E1%BB%98I-%C4%90%E1%BB%92NG-CH%E1%BA%A4P-H%C3%80NH-C%C4%90-NG%C6%AF%E1%BB%9CI-VI%E1%BB%86T-QU%E1%BB%90C-GIA-HOA-K%E1%BB%B2

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: