MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG THÍNH THỊ  HẢI NGOẠI

99% TIN VỊT, BỊA ĐẶT, XẠO LÁO

PHÓNG SỰ = PHÓNG XẠO, LÀM BÁO = VIẾT LÁO, B̀NH LUẬN = B̀NH LOẠN.

 

 

Một xă hội ch́m nghỉm trong những tin tức giả tạo, bịa đặt, dàn dựng, xuyên tạc,, lấy giả dối làm  sự thật  như xă hội, cộng đồng hải ngoại Việt Nam hiện nay không thể tạo ra những con người chân thật, lương thiện. Xă hội, cộng đồng như vậy là một xă hội băng hoại, con người trong xă hội, cộng đồng đó sẽ nhiễm thói dối trá, xuyên tạc, đánh mất khái niệm về lương tri, cuối cùng khánh kiệt niềm tin. Kim Âu

 ***

 

Sáng nay, tôi thấy ông Tú Gàn trích dẫn lời của tổng thống Roosevelt nói về cách ứng xử của người dân Hoa Kỳ với tổng thống nhằm biện minh cho những người đang chỉ trích tổng thống một cách nhố nhăng trong đó có bản thân ông Tú Gàn.

 

“To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public.”

 "Nói rằng không được chỉ trích Tổng Thống, hoặc phải đi theo Tổng Thống, cho dù ông ta đúng hay sai, th́ không những không ái quốc và có tinh thần nô lệ, mà c̣n là phản bội dân tộc Hoa Kỳ"

Theodore Roosevelt    

 

Ông Tú Gàn nhặt được câu nói của Roosevelt để biện giải cho việc làm của những người thuộc nhóm phản kháng và chỉ trích Donald Trump nhưng tôi thấy ông Tú Gàn không hiểu ư nghĩa nội dung của câu nói này và ”thể hiện một thái độ cào bằng  “cá đối bằng đầu, cá mè một lứa” mang tính chất xă hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản, đặt nền móng cho tư tưởng cộng sản phát triển.

Nước Mỹ có nhiều quyền tự do, đă cư ngụ trên nước Mỹ mọi người đều b́nh đẳng trong việc xử dụng những quyền tự do mà hiến pháp cho phép trong đó quyền đầu tiên chính là quyền tự do ngôn luận,. Nhưng tự do ngôn luận không có nghĩa là ai cũng có thể chỉ trích một vị tồng thống hay một thượng nghị sĩ và bằng ngôn ngữ láo lếu hạ tiện mà quên đi họ đang lănh đạo, đại diện cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta, và tất cả mọi người đang sinh sống trên nước Mỹ đều b́nh đẳng với nhau trong tư cách con người nhưng khó có chuyện đồng đẳng. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ chuyện đồng đẳng với những người không xứng đáng, không đủ tư cách, tŕnh độ hiểu biết để đồng đẳng với tôi về kiến thức, tri thức dù người đó có học vị như thế nào, giàu có đến đâu, đảm nhiệm chức vụ ǵ chăng nữa. Tuy nhiên ư tưởng đó chỉ được phép bộc lộ, khi bản thân ḿnh phải có đủ trải nghiệm để thoát ra khỏi ảnh hưởng của những phe nhóm bầy đàn chính trị,  tôn giáo….

 

Qúy vị muốn chỉ trích một vị tồng thống, không ai cấm nhưng quư vị phải có đủ tŕnh độ để phân biệt đời tư với đời công, hiểu những vấn đề mọi người đang thảo luận bàn bạc một cách tường tận ngơ hầu được quyền chỉ trích hay phê phán. Nếu quư vị chỉ học theo mấy anh bút nô, mơ làng, loa sống trong hệ thống truyền thông thính thị của Mỹ suốt ngày, suốt tháng dí mồm vào cái hĩm của một vài con điếm th́ điều đó cho thầy sự suy đồi thảm hại đă nằm ngay trong năo những kẻ ở thượng từng hệ thống chính trị thù địch chủ trương tấn công,  để hạ bệ ông Trump th́ mục đích của họ ám thị và tẩy năo quư vị đă có hiệu lực khi điền thế vào đó những tin tức rác rưởi thay cho sự thật.

 

Chuyện sinh lư, t́nh dục, mua dâm "ăn bánh trả tiền" không có ǵ đáng phải bàn v́ ông Donald Trump không phải là giáo chủ và ông ta làm việc đó đúng nơi đúng chỗ. Ông ta không hề dùng công ốc quốc gia để cho gái thổi kèn như Bill Clinton hoặc giả như giáo hoàng hay mấy anh thầy chùa gian dâm với gái ở ngay nơi thờ phượng tôn nghiêm. Nếu quư vị muốn phê phán chỉ trích tổng thống Trump về đường lối, chính sách xin cứ tự nhiên nhưng điều quan trọng là quư vị có hiểu ǵ về hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức kín và chính thức đang vận hành mọi hoạt động kinh tế, quân sự, ngoại giao của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không?

 

Tôi chắc chắn phần đông những nhà báo to mồm, nhắm tịt mắt khi phát ngôn thực ra chẳng có một mảy may hiểu biết ǵ về những hệ thống vận hành nước Mỹ bởi v́ họ chỉ lập lại những tin tức như một con vẹt cho những bà già làm nail ế khách nghe và những “b́nh loạn gia” hot kid tầm hiểu biết không hơn một bản tin hàng ngày của CNN, MSNBC, ABC thi nhau “b́nh loạn” chính trị khơi khơi trên đài truyển h́nh SBTN, VHN cho rằng Trump sẽ mất ghế bất cứ lúc nào khi tên quái thai Mueller phỏng vấn ông Trump. Chuyện trời ơi như thế mà khối người tin là thật. Làm báo, làm truyền thanh, truyền h́nh kiểu ngu dân hóa đó xem ra c̣n tệ hơn Việt Cộng nhiều lần nên trách chi xă hội Việt Nam tỵ nạn hải ngoại có lắm người mắc bệnh hoang tưởng.

 

Tôi đă từng nghe một bà làm nail nói vanh vách về Donald Trump là một gă thất học, lừa đảo, ngu dốt v..v. và Hillary Clinton sẽ trở thành nữ tổng thống v́ bà ta quá giỏi v..v. rồi bà hỏi tôi ông sẽ bầu cho ai. Tôi nói bầu cho Trump, bà ta nói tôi không hiểu ǵ về tính h́nh chính trị cả. Tôi cười trừ không nói thêm để tránh t́nh trạng "đem đàn đi gẩy tai trâu" mà lại là trâu cái.

 

Bà làm nail nói th́ không đáng chấp nhưng những nhà báo lâu năm như Tú Gàn và NĐT th́ không nên viết tầm bậy, tầm bạ như những bài báo gần đây như bài viết về sự mâu thuẫn đối địch giữa John Mc Cain và Donald Trump. Đọc bài ông NĐT thấy ông nđt viết về vụ “subpeona” tổng thống Trump chúng tôi thấy  thực hết sức tào lao. Đây là một bằng chứng cho thấy các ông nhả báo Việt Nam rất lười nghiên cứu nên chẳng hiều ǵ về luật pháp Hoa Kỳ chỉ viết bừa, viết ẩu rồi đưa lên báo. Cách làm việc như vậy không những mang tư tưởng coi thường độc giả mà c̣n coi thường chính bản thân ḿnh. Ông nhà báo này khơi khơi cho rằng ông Trump sẽ phải đối diện với luật pháp và mất chức không biết lúc nào. Sự thật th́ ông Donald Trump luôn luôn phải đối diện với luật pháp nhưng bảo rằng ông ta sẽ mất chức th́ chuyện đó không hề đơn giản v́ t́nh h́nh cho thấy  khả năng Donald Trump sẽ tiếp tục đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai càng ngày, càng sáng.

 

Tôi không hiểu tại sao có những người tỏ thái độ căm thù ông Trump thay cho Nga và Trung Cộng khi họ đang sống trên nước Mỹ nhưng dù có thù đến đâu đi nữa th́ nhà báo phải viết cho đúng theo định chế pháp lư và hệ thống luật pháp, hiến pháp Hoa Kỳ.

Thủ tục “Subpeona” có nhiều h́nh thức khác nhau, tên quái thai Mueller suy nghĩ và hành động chẳng khác ǵ Gestapo hay Công An CHXHCN Việt Nam nhưng c̣n chưa dám gởi trát mà phải thăm ḍ và tạo dư luận xem ông Donald Trump có điên khùng cho hắn phỏng vấn (thực sự là thẩm cung khéo) hay không. V́ hắn chỉ có thể ”subpeona” những nhân chứng thường đến làm chứng trước ṭa chứ mời tổng thống làm chứng chuyện vớ vẩn th́ ông Trump không có quyền tiệu phí thời gian vàng ngọc của một vị tổng thống kiêm tổng tư lệnh tối cao của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hơn nữa đă rất nhiều lần ông Trump nói rằng “Russia Collusion” chỉ là tṛ “Witch Hunt”. Thực tế cho thấy, sau một năm làm loạn, tiêu phá hết 10 triệu tiền thuế của chúng ta đóng góp tên phát xít Mueller chỉ đưa ra được một bản cáo trạng truy tố 13 người và công ty ngoại quốc tham gia vào việc phá hoại cuộc bầu cử 2016 không có tên tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đồng thời hai tên quái vật Mueller cũng như Rosenstein đều xác nhận tổng thống không phải là mục tiêu điều tra.

 

Không phải là mục tiêu điều tra, không bị “indictment” (nghi can bị truy tố) mà khơi khơi “subpeona” và mất chức tổng thống th́ chỉ có ông nhà báo ndt viết như thế mà thôi. Điều đáng nói là chẳng có mấy tờ báo đưa tin hai chiều những việc như Mueller đang bị chặn họng trong vụ truy tố Manafort khi thẩm phán T Ellis có thể hủy bỏ vụ án này v́ việc điều tra Manafort đi quá thẩm quyền của Mueller nên có thể mất tố quyền và thiếu những bằng chứng cụ thể.

 

Việc này c̣n đang trong ṿng tranh căi nhưng cho thấy “không có ai đứng trên pháp luật” dù định chế pháp lư của Hoa Kỳ đang bị thách thức bởi hành vi phát xít, chớp thời cơ “múa gậy vườn hoang”của nhóm “Rosenstein – Mueller” xa hơn là George Soros . Làm báo chí hướng dẫn dư luận như vậy trách nào người Việt Tỵ Nạn thiếu kiến thức xă hội. Xem ra lời của Lăo Tử nhắc nhở: Làm văn hóa mà sai lầm th́ hậu họa đến muôn đời vẫn c̣n giá trị với những người c̣n quan tâm đến văn hóa Việt Nam. Điều đáng nói là các ông nhà văn, nhà báo, nhà đài Việt Nam ngày nay hoàn toàn chẳng quan tâm đến phục vụ văn hóa một cách chân chính mà chỉ lo kiếm tiền qua cách loan báo tin tức giả dối nhắm câu khách, viết “phóng sự thành phóng xạo” và “b́nh luận thành b́nh loạn”.

 

Đọc câu văn cưỡng từ đoạt lư trong bài viết cho rằng một người lính ngay thẳng và tự trọng không bao giờ trở thành bạn cùng chí hướng với một vị đại gian thương, chúng tôi càng thấy thương cho ông nhà báo già v́ thực tế cho thấy ông John Mc Cain không cùng chí hướng với người trong đảng Cộng Ḥa, và phản đảng Cộng Ḥa một cách quá trắng trợn chỉ v́ ông ta bị sai khiến bởi đồng tiền tài trợ của tên đại gian thương George Soros, lưu manh và giàu hơn ông Donald Trump đến 14 lần. Điều này cho thấy ông nhà báo nđt chẳng biết ǵ về vụ Keating Five và vụ John Mc Cain Institution là hai trong nhiều vụ đă hủy hoại h́nh ảnh người lính ngay thẳng và tự trọng John Mc Cain chuyển thành h́nh ảnh của một gă chính trị gia biển lận, thô thiển kém mưu lược và vụ đưa hồ sơ giả mạo Christ Steele cho FBI là cây đinh cuối cùng đóng lên cỗ quan tài của ông ta.

Bản thân tôi là một nhà báo Việt Nam Tỵ Nạn đồng thời cũng là một người lính có ḷng tự trọng và ngay thẳng, trước đây tôi rất quư trọng ông John Mc Cain v́ khi tôi bị giải từ bên Lào về đến Hà Nội (31/7/1967), đang bị thẩm cung tại trại Thanh Liệt (Xà Lim Bộ/B14) Thanh Tŕ, Hà Đông th́ biết tin phi công John Mc Cain bị bắn rơi, nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch, găy cả hai tay và chân nên suưt chết đuối.. Năm 1973 sau khi Hiệp Định Paris được kư kết, qua báo chí Hà Nội tôi thấy h́nh ảnh John Mc Cain chống nạng đứng hàng đầu nhóm phi công trong một đợt trao trả. Sau đó, tôi bị giữ lại ở miền Bắc không được trả về miền Nam……

Năm 2000 John Mc Cain vận động để làm đại diện tranh cử chức tổng thống của đảng Cộng Ḥa, tôi viết bài ủng hộ đăng trên tờ báo Chính Nghĩa của tôi phát hành tại Atlanta có đoạn như sau:

” Ngày thiếu tá John Mc Cain bị bắn hạ, tôi nằm trong xà lim trại tù Thanh Liệt, Hà Nội. Hôm sau nghe tiếng ông nói trên đài phát thanh và vài hôm sau nữa th́ nh́n thấy tấm h́nh của viên phi công trẻ tuổi con Tự Lệnh Các Lực Lượng Hoa Kỳ tại Thái B́nh Dương trên báo.

Năm 1973, khi ở B́nh Đà, tôi thấy h́nh Mc Cain đứng trong hàng tù binh được trao trả và được đọc qua bài báo châm biếm cách đối xử của người Hoa Kỳ với nhau... Những người Mỹ đă được trả về.........

C̣n chúng tôi, số phận tiếp tục nổi trôi theo mệnh nước...

Không ngờ 23 năm sau. Năm 1996, người phi công tù binh năm ấy đă hết ḷng giúp đỡ những người tù sót lại không được trao trả. Diện kiến với ông vài lần, tôi hiểu con người này c̣n nhiều suy tư về những ǵ ông ta đă trải qua trong chiến cuộc và nhà tù Cộng Sản Việt Nam.

Giữa ông với lực lượng BKCT có một sự cảm thông sâu sắc của những người chiến hữu đă nếm trải đau thương v́ phụng sự lư tưởng Tự Do. Quá khứ làm chúng ta khó tin người Hoa Kỳ nhưng với TNS John Mc Cain tôi tin vào những ǵ ông đă nói ra.

Thế hệ những người đă từng chiến đấu cho Tự Do ở Việt Nam mang nặng trong ḷng một sự phẫn nộ về kết thúc kỳ lạ, nhục nhă của cuộc chiến.

Cho đến ngày hôm nay tuy sống lưu vong trên đất nước người, tôi vẫn c̣n chưa nguôi mối nhục. TNS John Mc Cain chắc hẳn không thể quên quá khứ đau nhục đó.

Trong tất cả những người đang vận động tranh chức tổng thống năm nay như chúng ta thấy chỉ duy nhất có TNS Mc Cain là thực sự lưu tâm đến vấn đề Việt Nam.

Nh́n lại tất cả những ǵ ông đă và đang làm tôi mong mỏi ông sẽ là người được đề cử tranh chức tổng thống để người Việt Nam có thể dồn phiếu cho ông.

Chúng ta cần người ít nhiều thực sự quan tâm tới Việt Nam. Đừng phủ nhận trong chính trị, t́nh cảm vẫn là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc quyết định một vấn đề.

“Miếng ngon nhớ lâu. Đ̣n đau nhớ đời”

TNS John Mc Cain vẫn chưa quên quá khứ tù tội tại Bắc Việt.”

 

Trong tư thế của một người đă từng trải nghiệm thời gian dài trong nhà tù Cộng Sản, chúng tôi có thể hiểu những ǵ đă xảy ra với người tù John Mc Cain điều mà những người  chưa từng bị thẩm cung, ép cung, chưa từng biết đến mặt mũi một tên cai tù, một nhà tù cộng sản, không thể hiểu. Chúng tôi tin John McCain không làm điều ǵ xấu v́ chúng tôi biết tất cả những phi công Hoa Kỳ đều bị buộc phải thâu băng để phát trên đài Tiếng Nói Việt Nam và các phi công Hoa Kỳ cũng chẳng có bí mật ǵ ghê gớm để che dấu khi họ chỉ có nhiệm vụ oanh tạc các mục tiêu được chỉ định.

Ông Mc Cain chỉ thực sự bị tha hóa khi rơi vào tay George Soros và để hắn sai khiến, những chuyện ông ta làm ở quốc hội hầu hết đều phục vụ cho những thế lực cầm quyền của nước Mỹ.

Ngay trong khi viết bài này, chúng tôi vẫn c̣n thấy Mc Cain ráng chút hơi tàn để chống Trump và phản đảng Cộng Ḥa thêm một lần nữa bằng cách tỏ vẻ đạo đức giả khi không ủng hộ Gina Haspel -một chuyên gia chống khủng bố xuất sắc- trở thành giám đốc CIA với lư do bà này đă để cho nhân viên tra tấn tên chính phạm vụ 9/11.

Việc tra tấn là hành động vô nhân đạo, cần phải ngăn cấm nhưng đổ lỗi cho Haspel là tṛ đạo đức giả v́ bà ta chỉ là nhân viên thừa hành lệnh của George Bush.

Phái tả hiện giờ chủ trương đánh đổ tất cả những ai đứng về phía đảng Cộng Ḥa và Trump. Bọn tài phiệt này không tiếc tiền để thuê mướn người làm chuyện bất lương như trả tiền thuê luật sư Michael Avenatti cho Stormy Daniels và cung cấp tài liệu giả cho tên này tung ra tố cáo Michael Cohen luật sư riêng của Trump nhận tiền từ người Nga nhưng lập tức bị phát giác và dư luận đă lên tiếng đặt vấn đề đưa tên này vào tầm ngắm khi đ̣i hỏi điều tra nguồn gốc bản tin và nguồn tiền chu cấp cho hắn từ đâu.

Hùa theo, bênh vực những tên lưu mạnh mạt hạng tả phái như vậy chứng tỏ những kẻ theo hùa cũng chẳng thuộc loại đứng đắn và tử tế ǵ. Làm báo đâu có nghĩa v́ viết thuê mà phải VIẾT  BỪA, VIẾT LÁO, làm phóng sự đâu có nghĩa là thả giàn PHÓNG XẠO, PHÓNG UẾ và b́nh luận chắc chắn không thể là B̀NH LOẠN.

Hành nghề như vậy là phản nghề, giết nghề, đă là người cầm bút ít nhiều phải có tấm ḷng yêu quư chữ nghĩa, thấm nhuần đạo tắc "văn dĩ tải đạo", làm truyền thông không thể buông thả lương tâm làm điều dối trá, hiểu như vậy mới thấy những kẻ làm nghề truyền thông thính thị, báo chí Việt Tỵ Nạn thời nay hầu hết đều là những kẻ thiếu đầu óc, mất tư cách và vô liêm sỉ đang giết chết, phá hủy nền văn hóa Việt Nam hải ngoại, không chỉ bôi nhọ phẩm giá làm người của chính họ mà c̣n tạo ra một cộng đồng ung thối v́ những nguồn tin giả tạo, gian dối, bịa đặt, lừa đảo. Bao nhiêu năm qua cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại ch́m  đắm trong những vũng lấy gian manh, dối trá nên ngu đần, dốt nát, bất lực tưởng cũng không có ǵ phải ngạc nhiên.

 

Một xă hội ch́m nghỉm trong những tin tức giả tạo, bịa đặt, dàn dựng, xuyên tạc,, lấy giả dối làm  sự thật  như xă hội, cộng đồng hải ngoại Việt Nam hiện nay không thể tạo ra những con người chân thật, lương thiện. Xă hội, cộng đồng như vậy là một xă hội băng hoại, con người trong xă hội, cộng đồng đó sẽ nhiễm thói dối trá, xuyên tạc, đánh mất khái niệm về lương tri, cuối cùng khánh kiệt niềm tin.

 

Kim Âu

May 10/2018

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: