MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎  Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

KIM ÂU

 

 PHÂN ĐỊNH

CHÍNH TÀ

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel, Garden Grove, Cali  (Jan 4 - 2007)

**********

 

 

Chiều thứ tư ngày 3 tháng giêng đầu năm 2007, chúng tôi bay sang Orange County để thủ tín với công luận mặc dù vào giờ chót ông Phan Nhật Nam đă báo không đủ khả năng để thực hiện buổi hội thoại, đối luận về bài viết Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất “ nên SBTN và ông buộc phải “cancel”.

Ngồi trên phi cơ, chúng tôi ôn lại diễn biến của cuộc đối đầu giữa Chính với Tà, giữa SỰ THẬT và GIAN DỐI từ sau bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất” “ được đăng tải trên báo chí và loan tải trên liên mạng.

Thật ra câu chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi trả lời phỏng vấn rên đài THVNHN tại Washington DC trong chương tŕnh “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” vào ngày 1 tháng 8 - 2005.

Nội dung buổi nói chuyện này chỉ ôn lại một chút quá tŕnh lịch sử của Vụ Vietnamese Commandos kiện chính phủ Hoa Kỳ, việc chúng tôi vào Quốc Hội điều trần ngày 19 - 6 -1996 đưa tới thắng lợi chung cuộc là Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bồi thường cho những người Biệt Kích bị bỏ rơi sau khi kư kết Hiệp Định Paris về Việt Nam USD20,000,000.

Trong buổi nói chuyện này, cô phóng viên của đài THVNHN đă hỏi chúng tôi về một số vấn đề trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ. Mặc dù không hề chuẩn bị trước nhưng chúng tôi đă chuyển đề tài “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” thành một đ̣n phản công chống lại những âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Chúng tôi tŕnh bày một số nhận định :

1-Những người đặt ra vấn đề Ḥa Hợp Ḥa Giải chỉ là những kẻ hoạt đầu chính trị, Bởi v́ bọn cầm quyền Cộng sản có ḥa giải là ḥa giải với Mỹ để t́m đường gia nhập WTO, t́m kiếm viện trợ về nhân đạo, kinh tế và quân sự để củng cố sức mạnh, bảo vệ quyền lợi của chúng mà thôi. Không bao giờ bọn cầm quyền Cộng Sản chịu ḥa hợp, ḥa giải với người quốc gia chúng ta. Bởi Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta đâu có ǵ để mà họ phải ḥa giải.

2- Bọn Cộng Sản và đám tay sai ở hải ngoại tung ra những lời kêu gọi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản về đầu tư làm ăn, góp phần xây dựng đất nước nhưng thực tế chỉ một vụ Trịnh Vĩnh B́nh cũng cho chúng ta thấy bộ mặt ăn cướp trắng trợn của chúng. Chúng tôi kết luận: Về nước đầu tư có nghĩa là đem dâng của cải cho bọn cướp ngày.

3- Nhiều tổ chức hoạt đầu ở hải ngoại đứng đầu là bọn Mặt Trận - Việt Tân chuyên làm chuyện bịp bợm móc túi đồng bào nay đưa ra khẩu hiệu “xóa ngăn cách, vượt thử thách”, âm mưu biến Ngày Quốc Hận 30 - 4 thành Ngày Tự Do là v́ chúng đang làm tôi mọi cho Cộng Sản để bóp méo lịch sử nhằmẩ chuyển ngày toàn quốc bị nhấn ch́m trong thảm họa Cộng Sản thành ngày hội mừng chiến thắng. Bọn hoạt đầu bịp bợm này mơ tưởng chuyện chia ghế trong quốc hội CSVN nên chúng đang bày đủ mọi tṛ hề để chứng tỏ chúng là tổ chức lănh đạo toàn khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Theo chúng tôi bọn Cộng Sản Việt Nam đưa miếng mồi đó ra để nhử lũ chuột hoạt đầu háo danh, tham chức. Đây là một đ̣n chính trị thâm hiểm nhằm tiếp tục phân hóa cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Những cái ghế mà đám hoạt đầu chính trị , những tổ chức c̣ mồi mơ tưởng chỉ là loại ghế bàn chông, ghế điện.v.. v.

 

Kết thúc buổi nói chuyện dài 52 phút trên truyền h́nh VNHN, chúng tôi nói rơ quan điểm của những Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính ngày hôm nay là cần phải xây dựng, củng cố lại tổ chức Cộng Đồng ở các địa phương, tạo thực lực để nâng tầm vóc của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản lên ngang tầm với các Cộng Đồng Thiểu Số khác đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ. Lấy đó làm bàn đạp cho những thế hệ sau hội nhập vào các cơ cấu lập pháp, hành pháp bản địa đến mức độ khả dĩ vận dụng tài nguyên của Hoa Kỳ vào việc chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.

 

Trong phạm vi vài câu nói, chúng tôi chỉ phác họa một ư tưởng của chúng tôi về chiến lược đấu tranh của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Nhưng hơn một năm nay, giữa những thế lực hoạt đầu, tay sai Cộng Sản từ xa với chúng tôi - Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa - đă có một cuộc đối đầu không khoan nhượng trên liên mạng.

Bằng mọi thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn nhất bọn Mặt Trận Việt Tân cấu kết với một vài tên lưu manh vô danh tiểu tốt do Nguyễn Hữu Luyện đứng đầu đă cố gắng bịa đặt, chụp mũ, thêu dệt đủ mọi chuyện nhằm đánh phá chúng tôi.

Nhưng kết quả sau cùng chỉ làm cho uy tín và thực lực của Chính Nghĩa đi tới những tầm cao hơn và xa hơn....

 

***

 

Một chuyến đi

Chuyến đi đầu năm vừa rồi là chuyến đi thứ ba của chúng tôi sang Nam Cali trong mấy tháng gần đây, hai chuyến trước trong nửa cuối năm 2006. Chuyến đầu tiên đi San Diego dự đám cưới ái nữ của ông Vũ Công Dân và bà Nông Kim Yến chủ báo Con Ong Việt, tiện dịp thăm các bậc lăo thành trong đấu tranh như ông Phùng Ngọc Sa, Chu Tử Kỳ, Đinh Thạch Bích. Chuyến đó chúng tôi có đến Orange County thăm mấy người anh em cũ.

Chuyến thứ hai, chúng tôi đến Orange County để lên truyền h́nh VHN - TV nói chuyện về bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất “ với ông Nguyễn Phương Hùng.

Nhiều vị độc giả sẽ đặt câu hỏi: Tại sao chỉ một bài báo mà dẫn tới việc xuất hiện trên h́nh VHN - TV?

“Đúng thế! Nếu một bài báo viết về một câu chuyện b́nh thường, tất nhiên không thể gây sóng gió trên công luận. Nếu cuộc đối đầu chỉ mang tính chất cá nhân chắc chắn không thể tạo thành một cuộc bút chiến kéo dài gần hai năm trên diễn đàn liên mạng. Thực chất đó là cuộc đối đầu không khoan nhượng đó là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa CHÍNH và TÀ, giữa SỰ THỰC và DỐI TRÁ nên buộc phải kết thúc một cách minh bạch trên hai đài truyền h́nh lớn nhất của Người Việt ở hải ngoại là (Truyền H́nh Việt Hải Ngoại) VHN - TV và SBTN.”

 

Đài VHN - TV thực hiện buổi nói chuyện này nhằm làm sáng tỏ một SỰ THẬT gây ra nhiều tranh căi ảnh hưởng lớn đến công luận, đồng thời thực hiện đạo tắc truyền thông hai chiều.

Buổi nói chuyện của chúng tôi - Kim Âu Hà văn Sơn- với ông Nguyễn Phương Hùng dài hơn 1 tiếng và phát nhiều lần trên VHN - TV ngay sau đó vài hôm. Kết thúc buổi nói chuyện, nhằm tránh kéo dài sự tranh căi một cách vô bổ, chúng tôi - Kim Âu Hà văn Sơn - đă lên tiếng thách thức ông Nguyễn Hữu Luyện và phe đảng nếu có đủ can đảm đối diện với SỰ THẬT xin mời lên VHN - TV đối luận hay đối chất ǵ cũng được.

Thật ra sau buổi nói chuyện của chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Luyện (Người Tù Kiệt Xuất) đă thân bại, danh liệt. Chính Nghĩa đă cả thắng, chúng tôi thừa hiểu không bao giờ ông Nguyễn Hữu Luyện dám đối đầu với chúng tôi để bị hạ nhục thêm nữa nên sự thách thức của chúng tôi đưa ra một cách quang minh chính đại chẳng qua chỉ muốn cho công chúng được thấy ông Nguyễn Hữu Luyện tự đóng nắp quan tài bằng những hành động trí trá, gian xảo và lưu manh của chính ông ta (Nguyễn Hữu Luyện).

Dựa trên nguyên tắc truyền thông hai chiều mà đài VHN - TV chủ trương, việc chúng tôi thách thức ông Nguyễn Hữu Luyện đối chất xem như chắc chắn sẽ được VHN - TV đồng ư.

 

 

 

Sau khi lời thách thức của chúng tôi công khai trên diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Luyện - bấy lâu nay núp dưới một số email của người khác để làm chuyện mất tư cách (chính ông ta và Ngô thị Hiền, Sơn Tùng viết bài nhưng lại lấy tên người khác để dán vào như h́nh thức notary public) - v́ cùng đường nên buộc phải lộ diện.

Tất nhiên ông Nguyễn Hữu Luyện t́m mọi cách tránh né đối đầu bằng những tṛ cũ rích không c̣n tác dụng như : tung hỏa mù, chụp mũ, bịa đặt, phỉ báng cá nhân.

Ông ta kết bạn với những tên bất hảo như : Tinh C̣i, Ánh Cuội, Khánh Lèo, Quư Chổi, Thái Vồ, Độ Lợn, Ngung Cái Sắn, Tân Sún (thành phần mà trước đây ông ta chối bỏ) để lấy chúng làm khiên mộc cho ông ta.

Nhưng khốn thay những cái tên kèm theo những biệt danh dị hợm, quái đản này đă phơi bày bản chất của một dúm lưu manh được xếp vào loại “Nhân bất học, bất tri lư”

Khi buộc phải ứng phó với sự thách thức của chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Luyện đă lộ nguyên h́nh là một gă vô liêm sỉ khi viết một lá thư đ̣i chúng tôi phải đài thọ cho chuyến đi của ông ta như sau:

 

13- 11 - 2006

Ông Nguyễn Hữu Luyện Chấp Nhận Đối Chất

Với Ông Kim Âu - Hà Văn Sơn tại Nam Cali...

 

Kính thưa Quư Vị,

Tôi vắng nhà ít ngày, vừa trở về và nhận được tin ông Kim Âu Hà Văn Sơn báo là ông đă lên đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại tại Nam California để nói về những vấn đề xoay quanh bài viết của ông ấy nhan đề Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện. Ông Kim Âu Hà Văn Sơn lên tiếng thách đố tôi lên đài truyền h́nh để đối chất. Tôi nghĩ rằng đây là dịp thuận tiện để ông Kim Âu Hà Văn Sơn nh́n thấy sự thật về những ǵ ông đă nói và viết trên NET, Website và tờ báo Chính Nghĩa của ông ấy nên tôi đă nhận lời lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại để thưa chuyện cùng Quư Vị.

Kính chúc Quư Vị luôn an khang

Kính bút

Nguyễn Hữu Luyện

 

TÁI BÚT: Kính xin ông Thế Phương post bài này lên Take2tango.

Chân thành cám ơn Ông.

 

Kính thưa ông Kim Âu Hà Văn Sơn,

Tôi về tới nhà check email mới biết là ông muốn tôi lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại tại Nam California để đối chất với ông những ǵ ông đă nói và đă viết về tôi. Tôi xin nhận lời với những điều kiện rất dễ dàng và thoải mái cho ông như sau:

1. Đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại phải chính thức loan báo trên NET là sẽ thực hiện một show đối chất giữa ông và tôi về những ǵ ông đă viết trong bài. Hồi Chuông Báo Tử cho Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện và những ǵ ông đă nói và viết về tôi trong mấy tháng qua.

2.Thời lượng của show này do ông và Đài Việt Hải Ngoại quyết định

3. Show đối chất này phải có Trọng Tài. Tôi xin nhường quyền lựa chọn trọng tài cho ông và tôi xin hứa trước là tôi chấp nhận bất kể một vị trong tài nào mà ông đă lựa chọn. *(thực tế cho thấy ông NHL rất cần trọng tài về phe với ông ta)

4. Xin ông tôn trọng luật chung, về phần tôi, xin hứa là sẽ chứng minh bất kể một sự việc nào

mà tôi nói ra, xin ông cũng hứa tôn trọng luật này như vậy. Bất kể sự việc nào mà không chứng minh được th́ coi đó là dối trá, người nói ra phải chịu trách nhiệm trước dư luận.

5. Đài Truyền H́nh VHN phải cam kết đưa ngay cho tôi một DVD của buổi truyền h́nh này sau khi kết thúc, tất nhiên tôi phải ngồi đợi để lấy DVD đó, và tôi chỉ ra về sau khi đă có DVD trong tay. Nếu v́ một lư do nào đó, show phải kết thúc ngoài dự tính, Đài truyền H́nh cũng vẫn phải cho tôi DVD của show c̣n dang dở đó, và Trọng Tài phải tuyên bố rơ lư do dẫn đến việc kết thúc ngoài ư muốn

6. Đài Việt Hải Ngoại phải tuyên bố trước dư luận rằng đài VHN cho phép tôi được phổ biến DVD đó tại bất cứ đài truyền h́nh nào trong và ngoài nước Mỹ

7. Về điều kiện thời gian phát biểu của mỗi bên sẽ quyết định như sau:

a/ Ông Kim Âu Hà Văn Sơn có 15 phút để tóm tắt tất cả những ǵ ông đă nói và viết về tôi trong suốt mấy tháng qua, sau đó sẽ đi vào phần đối chất

b/ Vào phần đối chất, ông Kim Âu Hà Văn Sơn được quyền nói trước. Mỗi người nói trong ṿng 5 phút. Trong Tài sẽ tuyệt đối nghiêm khắc trong vấn đề đo thời gian này.

8. V́ Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn nêu lên vấn đề này và lên tiếng mời do đó Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn phải cung cấp vé máy bay đi và về, cũng như tiện nghi ăn ở cho tôi trong thời gian làm show đối chất. Tôi sẵn sàng ở bất cứ nơi nào Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn chỉ định, miễn là có cơm ăn và có chỗ để ngủ cho qua ngày làm show đối chất là tôi cảm ơn rồi. Phương tiện đi lại từ nơi ở tới đài truyền h́nh cũng do ông Kim Âu Hà Văn Sơn đài thọ. Trong trường hợp ông Kim Âu Hà Văn Sơn bảo tôi cùng ăn cùng ở một chỗ với ông tôi cũng vui vẻ nhận lời vô điều kiện.

9. Thiếu một trong những điều kiện trên là mặc nhiên coi như ông Kim Âu Hà Văn Sơn đă từ chối và về phần tôi, cũng bải bơ việc nhận lời thách đố của ông Kim Âu Hà Văn Sơn.

Kính chúc ông Kim Âu luôn vui mạnh

Kính

Nguyễn Hữu Luyện

 

Trước đ̣i hỏi vô lư này chúng tôi đă trả lời ông ta qua lá thư ngày 14 - 11 - 2006

 

Atlanta 14 - 11 - 2006

Kinh Gởi Ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Tôi không hề nhận được lá thư gửi bằng e mail của ông. Take2tango cũng không phải là website tôi thường ghé đến. V́ thế tôi biết được lá thư của ông hơi muộn!

Đó là lư do khiến e mail này tới ông hơi chậm.

Tôi đă đọc qua lá thư của ông và có vài ư kiến sau đây:

 

1 - Việc chúng tôi lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại hoàn toàn do công luận yêu cầu và đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại chỉ làm chức năng của một cơ quan truyền thông chân chính là thực hiện “nguyên tắc truyền thông hai chiều”.

2 - Khác với thái độ hèn kém của các ông, tôi đă lên tiếng thách ông lên đối luận đồng thời có đề nghị Trung Uư Đặng Đ́nh Thuư (Cố vấn Hector 2 cùng tham gia). Đây là một thái độ hoàn toàn cởi mở, thẳng thắn trước công luận (fair play) để ông có quyền biện giải về những ǵ tôi đă viết trong bài “Hồi Chuông Báo Tử Cho (Người Tù Kiệt Xuất)”. Lời thách thức này có thành hiện thực hay không là do sự đồng ư giữa hai phía và chủ đài THVHN . Trước công luận, tôi và ông đều b́nh đẳng trong quyền phát biểu nếu đài Truyền H́nh VHN (hoặc đài khác do ông chọn) đồng ư thực hiện. V́ thế ông và tôi đều không có quyền đặt điều kiện.

3 - Trọng tài không là ai khác ngoài khán thính gỉa của đài (công luận). Và người điều hợp cuộc đối luận không ai khác hơn là anchor man của đài VHN (hoặc đài khác do ông chọn). Tôi sẽ tôn trọng phương thức đối luận đứng đắn, công minh của chủ đài đưa ra.

4 - Tôi đă có điều kiện lên tiếng kết luận ông PHẢN BỘI rồi nên không cần thiết phải lên tiếng trước. Tôi xin dành cho ông quyền ưu tiên để bác bỏ những ư kiến của tôi. Nhưng tôi nhận thấy h́nh như ông không hiểu nguyên tắc của việc đối luận một cách nghiêm cẩn.

5 - Danh dự của con người là vô giá. Nếu ông coi danh dự của ông và phe nhóm chỉ bằng giá một vé máy bay khứ hồi với phí tổn của vài ngày lưu lại Nam Cali th́ theo tôi đây chỉ là một cách thoái thác khéo.

6 - Để đáp lễ việc phe nhóm của ông bịa đặt phỉ báng cá nhân tôi trước và sau khi những SỰ THẬT về ông bị vạch trần, để có câu trả lời đích đáng cho một số kẻ làm công tác truyền thông thiếu lương tâm, chúng tôi đă phải dành thời gian và tự trả chi phí cho chuyến đi của chúng tôi để làm sáng tỏ SỰ THẬT trước công luận.

V́ thế, khi ông đặt điều kiện tôi phải đài thọ chi phí cho ông qủa là một đ̣i hỏi thật phi lư. Tôi nghĩ ông phải hiểu hai chữ đối luận đă hàm chứa ư nghĩa thách thức, đồng thời cũng là mở một lối thoát cho ông có ĐIỀU KIỆN chứng minh ông không phải là người PHẢN BỘI.

7 - Chúng tôi không dư tiền bạc nhưng đủ hào hiệp nếu cần phải đài thọ chi phí cho những người đồng bạn, chiến hữu thân thiết đang cùng đấu tranh v́ đại cuộc và chính nghĩa của dân tộc nhưng đối với những người đă PHẢN BỘI th́ chúng tôi không thể tốn một đồng xu cắc bạc nào cho họ.

8 - Phần chúng tôi sẵn sàng đến bất cứ đài TH nào mà ông cảm thấy ưng ư nhất. Và tôi không cần đ̣i hỏi bất kỳ ai đài thọ chi phí ăn ở đi lại cho chúng tôi, ngoài việc yêu cầu có sự đồng thuận về thời gian thu h́nh (thứ bảy hay chủ nhật), về quyền đặt máy quay riêng và quyền phổ biến buổi đối luận này.

9 - Chúng tôi, Kim Âu Hà văn Sơn chỉ viết lên SỰ THẬT nên không có nhu cầu biện giải v́ sự việc coi như đă kết thúc.Việc chúng tôi sẵn sàng thực hiện đạo tắc truyền thông là để trả sự công bằng trong phát biểu ư kiến cho chính ông Nguyễn Hữu Luyện.

Ông Nguyễn Hữu Luyện tiếp nhận hảo ư của chúng tôi hay không điều đó tự ông quyết định lấy.

Kính chúc ông cùng gia quyến mạnh khoẻ.

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

Sau khi lá thư của chúng tôi được đưa lên, ông Nguyễn Phương Hùng có công khai một lá thư mời cả hai bên:

 

Fountain Valley, 15 tháng 11 năm 2006

Kính gửi 2 ông Nguyễn Hữu Luyện. Hà Văn Sơn

Cùng kính gửi quư diễn đàn,

Kính thưa 2 vị và quư vị diễn đàn,

 

Trước hết chúng tôi thay mặt Ban Giám Đốc đài truyền h́nh VHN-TV rất vui mừng về sự quan tâm của quư khán thính giả và qúy vị về câu chuyện Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện và Hồi Chuông Báo Tử của ông Hà Văn Sơn.

Với chủ trương và tôn chỉ của đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại là phổ biến những tin tức, thông báo và sinh hoạt có ảnh hưởng hoặc liên quan đến đời sống của cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng tôi rất cảm thấy đầy khích lệ về sư quan tâm nói trên. Lẽ dĩ nhiên là một cơ quan truyền thông chức năng của chúng tôi tiên khởi là phổ biến rộng răi tin tức, sinh hoạt và giải trí đến mọi gia đ́nh cũng như trau dồi Việt ngữ cho con em chúng ta. Tuy nhiên, trong những tháng qua đă có những buổi phỏng vấn trên đài truyền h́nh của chúng tôi tạo nên những mâu thuẫn về chính kiến trong cộng đồng tại hải ngoạị Một cách công bằng, VHN-TV là đài truyền h́nh Việt ngữ duy nhất đă làm công việc mà chúng tôi nghĩ rằng đă làm một sự thông tin hai chiều và công bằng cho cả hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn.

Nhưng h́nh như cả hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn cũng như nhưng người bênh vực h́nh như vẫn chưa thỏa măn về những ǵ đă phổ biến và sự thông cảm vẫn chưa thật sự giải tỏa. Mặc dù, truyền h́nh Việt Hải Ngoại chưa chính thức nhận được lời yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Luyện (Ông Nguyễn Hữu Luyện chỉ ngỏ ư trên diễn đàn là sẵn sàng đối chất với ông Hà Văn Sơn, nếu đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại bằng ḷng nhận lời trung gian tổ chức buổi hội thoại).

Sáng nay, chúng tôi đă nhận được điện thoại của ông Hà Văn Sơn để xin đài truyền h́nh VHN-TV tổ chức buổi hội thoại giữa ông và ông Nguyễn Hữu Luyện để làm sáng tỏ một lần xong rồi anh em bắt tay nhau. Sau khi thảo luận Ban Giám Đốc chúng tôi đi đến quyết định như sau:

1. Buổi hội luận sẽ được thâu h́nh vào ngày Thứ Năm từ 8 giờ tối (Giờ California). Thời gian chấm dứt có thể sau 1 hay 2 giờ hội thảo.

2. Tuyệt đối không đả kích bất cứ cá nhân nào trong buổi tranh luận. Nhất là tránh đề cập đến đời tư và cuộc sống cá nhân của người hội thoại hoặc những nhân chứng cần trưng dẫn hoặc bất cứ nhân vật nào.

3. Tránh to tiếng hay xử dụng những lời nói khiếm nhă hoặc không thích hợp nơi công cộng và trên đài truyền h́nh.

4. Tránh đề cập đời tư của người đang hội thoại và thảo luận trong tinh thần tương kính và tôn trọng.

5. Mỗi người sẽ có tối đa 5 phút để trả lời câu hỏi của người điều hợp hoặc người đang hội thoại và tránh đi ra ngoài đề tài hoặc câu hỏi. Điều hợp viên có quyền cắt ngang để tránh sự mất th́ giờ.

6. Buổi hội thọai sẽ được thu h́nh và không trực tiếp phát h́nh. Ban giám đốc sẽ phát h́nh 100% và không kiểm duyệt để giữ sự trung thực của hội thoại viên cũng như tôn trọng khán thính giả trong sự nhận định qua những dữ kiện.

7. Chương tŕnh nếu dài hơn 1 giờ sẽ được phát hơn 1 lần nếu cần. VHN-TV sẽ thông báo chương tŕnh của các buổi phát h́nh.

8. Để tránh tốn kém phương tiện di chuyển, hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn không cần hiện diện tại California để thu h́nh. Ban Giám Đốc chỉ cần 2 vị gửi h́nh về để chúng tôi chiếu trên truyền h́nh khi nói chuyện với khán thính giả. Lẽ nhiên nếu có sự của quư vị trên đài th́ sự hội thoại sẽ sinh động hơn.

9. Xin 2 vị nếu được e-mail nguyenhung@bdqvn.org những câu hỏi muốn được hỏi hoặc những vấn đề không muốn tranh luận hoặc gửi tài liệu chứng minh, chúng tôi sẽ phổ biến trên truyền h́nh. Khán thính giả và diễn đàn cũng có thể gửi câu hỏi về e-mail nói trên. Xin vui ḷng ngắn gọn, tránh đề cập cá nhân, Chúng tôi chỉ nhận những e-mail có để số điện thoại hầu kiểm chứng tác giả câu hỏị Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc chuyển đạt câu hỏi.

10. Xin 2 vị cho biết tôn ư hoặc cần bổ túc. Chúng tôi sẽ cho biết chương tŕnh thảo luận sau khi được sự hồi âm của 2 vị.

Trân trọng cám ơn 2 vị và quư diễn đàn. Một lần nữa thay mặt truyền h́nh Việt Hải Ngoại VHN-TV chúng tôi xin minh xác hoàn toàn đứng trung lập trong buổi thảo luận và chỉ giữ đúng vị trí điều hợp. Chúng tôi chỉ mong quư vị sẽ t́m được một sự cảm thông và tạo sự đoàn kết anh em trong đại gia đ́nh Biệt Kích sau buổi điều hợp.

 

Nguyễn Phương Hùng

VHN-TV Đặc Phái Viên &

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Điện thoại tư gia (714) 923-9126

hoặc Cell (714) 469-0462

Đọc tiếp phần 2

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: