MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn Nghệ

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

VỤ ÁN NGUYỄN PATRIOT BỊ BẮT

TẠI HONG KONG

 

VỤ ÁN NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HỒNG KÔNG – HỒ TÙNG MẬU GIẢI CỨU NGUYỄN ÁI QUỐC

 

Mùa xuân năm 1930, sau khi triệu tập và chủ tŕ thành công Hội nghị hợp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Tống Văn Sơ tiếp tục ở lại Hồng Kông, cư trú tại ngôi nhà 186 phố Tam Kung, Cửu Long - Hương Cảng, và nơi đó trở thành trụ sở liên lạc bí mật giữa Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí khác. Kể từ khi thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp kư tên vào bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi hội nghị Vecxay - Pháp, cho đến khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đă trở thành một nhân vật bị thực dân Pháp truy lùng ráo riết theo một án tử h́nh vắng mặt của toà Đại h́nh Vinh phán quyết số 115 (10-10-1929. Địa chỉ Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông rơi vào tay mật thám Anh (khi cảnh sát Xingapo bắt Được - Serge Lefranc). V́ thế Nguyễn Ái Quốc - Tống Văn Sơ ở số nhà 186 Tam Kung - Hương Cảng (6-6-1931) bị xộ khám.

Toàn quyền Robin đă điện từ Hà Nội cho Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp và Tổng Lănh sự Pháp tại Hồng Kông về “niềm vui bất ngờ này” và đồng thời mở cuộc vận động chính quyền Hồng Kông giao Nguyễn Ái Quốc cho chính quyền Pháp dẫn độ về Đông Dương v́ “trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc có thể gây thêm những hoạt động có hại của phong trào chống thuộc địa Đông Dương”.

 

SỰ KIỆN – NHÂN VẬT - DIỄN BIẾN

 

Trong khi đó, biết tin Nguyễn Ái Quốc bị bắt, Hồ Tùng Mậu, qua Liên đoàn Quốc tế cứu tế đỏ đă đến gặp luật sư Francis Henry Loseby - một luật sư tiến bộ người Anh ở Hồng Kông nhờ giúp đỡ. Việc bắt người trái pháp luật đă bị bại lộ khi báo chí đồng loạt đưa tin sự kiện Nguyễn Ái Quốc bị bắt. Để hợp pháp hóa việc bắt giữ, Thống đốc Hồng Kông đă phải ra lệnh bắt giam Nguyễn Ái Quốc nhiều lần và Sở cảnh sát Hồng Kông buộc phải đồng ư để luật sư vào gặp Tống Văn Sơ (24-6-1931). Luật sư đă t́m cách bào chữa và ngăn cản âm mưu của chính quyền Hồng Kông giao nộp Nguyễn Ái Quốc cho chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương.Luật sư nói sẽ ra sức cứu giúp v́ danh dự chứ không phải v́ tiền, mong người tù hăy tin tưởng và hăy cung cấp cho luật sư những điều ǵ có thể giúp trong việc bênh vực…Và biết được mỗi người cách mạng đều có bí mật riêng của họ, nên ông đă không muốn hỏi thêm nhiều nữa…

Thời gian Tống Văn Sơ bị giam giữ cũng đồng thời là khoảng thời gian nước rút của cuộc đua giữa một bên là gia đ́nh luật sư và những người bảo vệ Tống Văn Sơ, một bên khác là sự cấu kết, có điều kiện của mật thám Anh và mật thám Pháp muốn hăm hại Tống Văn Sơ. Dưới sức ép của dư luận và những phương tiện thông tin báo chí như: Báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp ngày 19-6-1931 đăng bài “Bọn đế quốc câu kết với nhau. Người Anh đă bắt nhà cách mạng An Nam ở Thượng Hải” - thực chất Người bị bắt ở Hồng Kông và khẳng định: “Vụ bắt Nguyễn Ái Quốc không dập tắt được làn sóng cách mạng của nhân dân Đông Dương”. Báo Điện tín Hồng Kông ngày 22-6-1931 th́ đưa tin “Một vụ bắt giữ quan trọng ở Hồng Kông. Thành công của Chính phủ Pháp. Nhà lănh đạo An Nam bị bắt”, c̣n báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 20-7-1931 khi đang bài “Vụ án Nguyễn- Người yêu nước” đă đưa ra câu hỏi đặt ra trong Phủ Toàn quyền Đông Dương là” hiện Nguyễn Ái Quốc có bị trục xuất hay không”, v.v.. luật sư Francis Henry Loseby đă đưa vụ án Tống Văn Sơ ra xử trước Ṭa tối cao.

Lần đầu tiên trong lịch sử thuộc địa, Toà án tối cao phải xét xử một bản án chính trị. Tính chất đặc biệt của vụ án, sự giúp đỡ cùng tài trí của luật sư và người cộng sự, sự thông minh và nhất quán trong từng câu trả lời của Tống Văn Sơ đă buộc toà án phải xét xử một cách công khai. Tống Văn Sơ phải trải qua ba cuộc thẩm vấn của Thư kư Trung Hoa vụ Hồng Kông và 9 phiên toà xét xử tại Hồng Kông (ngày 31-7-1931 là phiên thứ nhất, diễn ra trong không khí căng thẳng, quyết liệt và phiên cuối cùng kết thúc vào ngày 12-9-1931).

Luật sư F.C. JenKin, người cộng sự thay mặt luật sư Francis Henry Loseby bào chữa trước toà cho Tống Văn Sơ suốt chín phiên đă vạch ra những điểm sai trái, vi phạm luật của chính quyền Hồng Kông.

Ngay phiên thứ nhất (31-7-1931), luật sư đă cho rằng: “Những bị can đă bị cảnh sát bắt ngày 6 tháng 6 mà không có lệnh bắt giữ là một việc làm bất hợp pháp”.

Ở phiên thứ hai (14-8-1931) th́ ông nhấn mạnh: “Chỉ có chính quyền mới là người có quyền trục xuất ngay tức khắc và ban hành bất cứ một lệnh nào. Yêu cầu Ṭa đề nghị công tố bảo đảm không thực hiện lệnh trục xuất chừng nào tính pháp lư của lệnh đó chưa được khẳng định. Cũng tại phiên thứ hai, luật sư cho rằng: lời khai có tuyên thệ của Tống Văn Sơ tố cáo nội dung thẩm vấn của ban Thư kư Trung Hoa vụ do Công tố Alabaster đọc không đúng luật, trong đó nêu rơ ư kiến của nguyên đơn là nếu bị “trục xuất đến Đông Dương, tôi (Tống Văn Sơ) sẽ bị giết, dù có xét xử hay không xét xử”.

Phiên ṭa thứ ba (15-8-1931) là một cuộc tranh căi về trục xuất, và phản đối việc giao nộp Tống Văn Sơ cho người Pháp…trong đó Tống Văn Sơ nói rằng” Tôi không muốn bị trục xuất. Tôi muốn được tự do… tôi muốn được sang Anh quốc”.

Tiếp theo, trong phiên thứ tư (20-8-1931), Ṭa tuyên bố lệnh trục xuất thứ nhất là sai do nội dung thẩm vấn sai, và Công tố tuyên bố lệnh trục xuất thứ hai vừa được ban hành vào chiều ngày thứ 7 (15-8). Luật sư cho rằng việc ban hành một lệnh mới giữa hai phiên ṭa là sai trái…

Tại phiên ṭa thứ năm (24-8-1931), luật sư đề nghị Ṭa áp dụng Luật Bảo thân (Habeas Corpus) cho Tống Văn Sơ. Điểm đặc biệt của phiên này là những lời chỉ trích mạnh mẽ Hội đồng hành pháp về “sự lừa dối và bịp bợm”. Theo luật sư cả hai lệnh trục xuất (lệnh trục xuất và lệnh buộc phải lên một tàu biển) cũng đều bất hợp pháp… Ông cho rằng “lệnh trục xuất Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương thực chất là sự dẫn độ trá h́nh nhằm đưa Nguyễn Ái Quốc vào chỗ chết”. Và lệnh trục xuất có điều kiện này chính là nhằm pháp hóa nội dung bức thư ngày 31-7-1931 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp nói Bộ Thuộc địa Anh hứa sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Nguyễn Ái Quốc trên tinh thần “sẽ yêu cầu Bộ Thuộc địa làm mọi cách để kẻ phiến loạn Đông Dương này không thể tiếp tục hoạt động được nữa”.

Trong phiên thứ sáu (25-8-1931), luật sư yêu cầu Công tố tuyên bố tài liệu đánh máy câu hỏi và câu trả lời của Tống Văn Sơ do Trung Hoa Thư kư vụ đưa ra, trong đó nêu Tống Văn Sơ cung khai bí danh thứ ba Nguyễn Ái Quốc “là tài liệu giả” để ép cung. Trước ṭa, công tố viên đă đọc lời khai của Tống Văn Sơ trong các phiên thẩm vấn, nhưng Tống Văn Sơ đă không công nhận những điều xuyên tạc trong biên bản, đồng thời, sự thông minh, nhất quán và thận trọng trong từng câu trả lời, đă khiến Ṭa không thể khép vào bất cứ tội danh nào để đưa về Đông Dương.

Đến phiên thứ bảy (2-9-1931), những t́nh tiết cụ thể cho thấy: sự thừa nhận Tống Văn Sơ bị bắt, bị giam giữ bất hợp pháp cho thấy chính quyền Hoàng gia có hai đuối lư theo điều khoản trong sắc lệnh của Hồng Kông, v́ vậy: trục xuất Tống Văn Sơ nghĩa là “không thể làm cho việc giam giữ bất hợp pháp trở thành hợp pháp bằng việc ban hành một lệnh hợp lệ”. Vấn đề đ̣i trả tự do cho Tống Văn Sơ không được giải quyết dứt điểm tại Ṭa Hồng Kông, bởi rằng: dù biết Nguyễn Ái Quốc vô tội, biết chính quyền thực dân Pháp muốn đưa về Đông Dương để thi  hành án tử h́nh, song để “không làm mất ḷng nhau”, chính quyền Luân Đôn vẫn chỉ thị Thống đốc Hồng Kông ra lệnh trục xuất Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương. Trong phiên thứ tám (11-9-1931), mặc dù đă thừa nhận những điều sai trái trong quá tŕnh bắt Tống Văn Sơ, song Ṭa vẫn quyết định thực hiện lệnh trục xuất Nguyễn Ái Quốc/ Tống Văn Sơ. Luật sư F.C. JenKin  đă kịch liệt phản đối về tính hợp pháp lệnh trục xuất của Thống đốc, và thông báo sẽ kháng án lên Hội đồng Cơ mật. Và phiên cuối cùng - phiên thứ chín (12-9-1931), Ṭa đă cho phép kháng án lên Hội đồng Cơ mật và chỉ thị rằng: hồ sơ phải được chuẩn bị và gửi đi trong ṿng ba tháng.

 

THOÁT CHẾT

 

Tiền án phí và những thủ tục bắt buộc đă được luật sư lo liệu đầy đủ và hai người bạn của luật sư là luật sư Denis Noel Pritt và Richard Stafford Cripps đă nhận lời giúp đỡ Tống Văn Sơ. Theo luật sư Richard Stafford Cripps, vụ án này là một biểu hiện rất xấu cho chính quyền Hồng Kông và Bộ Thuộc địa, và nếu xét xử, th́ chắc chắn Nguyễn Ái Quốc thắng lợi, v́ lệnh trục xuất của Thống đốc Hồng Kông đă vượt quá giới hạn. Trên cơ sở đó, để không làm mất uy tín của chính quyền Hồng Kông, luật sư đại diện Bộ Thuộc địa Anh đă t́m cách thoả thuận với  luật sư của Tống Văn Sơ. Kết quả của cuộc thoả thuận (vẫn thực hiện lệnh trục xuất của Thống đốc Hồng Kông, nhưng hủy bỏ lệnh phải đi trên một con tàu của Pháp, đến một địa điểm thuộc lănh thổ của Pháp, mà được tự do lựa chọn nơi ḿnh đến) đă được tŕnh lên nhà Vua, được nhà Vua đồng ư. Toà án Viện Cơ mật Hoàng Gia Anh đă đồng ư trả tự do cho Tống Văn Sơ, và ngày 28-12-1932, Tống Văn Sơ định đi đến nước Anh, song khi đi đến Singapore, Tống Văn Sơ lại bị chính quyền sở tại buộc quay trở lại Hồng Kông và ngày 19-1-1933 lại bị bắt giam. Ngay khi ấy, Tống Văn Sơ đă kịp thời viết thư báo tin cho luật sư Loseby và nhờ ông giúp đỡ. Luật sư đă đề nghị Thống đốc Hồng Kông can thiệp, và Thống đốc đă buộc phải ra lệnh thả Tống Văn Sơ và hạn trong ba ngày Tống Văn Sơ phải rời khỏi Hồng Kông. Một lần nữa gia đ́nh luật sư Loseby lại bênh vực và cứu Tống Văn Sơ ra khỏi nhà tù và bí mật tổ chức cho Tống Văn Sơ trốn. Khi ở tạm thời trong Kư túc xá Hội Thanh niên Thiên chúa giáo Trung Hoa (YMCA), khi th́ ở ngay trong nhà của luật sư Loseby, cuối cùng ngày 22-1-1933, Nguyễn Ái Quốc/Tống Văn Sơ đă cải trang thành một thương gia Trung Quốc giàu có, và với một viên thư kư tháp tùng (thư kư của luật sư, tên Lung Ting Chang), đi xuồng ra khơi, rồi lên tàu Anhui đi và cập bến Hạ Môn vào ngày 25-1-1933, vừa đúng 30 Tết âm lịch.

Ở Hạ Môn một thời gian, Nguyễn Ái Quốc/Tống Văn Sơ lên Thượng Hải, và sau khi nhờ bà Tống Khánh Linh giúp đỡ, Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc được với Quốc tế Cộng sản và trở về Liên Xô an toàn sau đó.

 

HẬU QUẢ

 

Phần Hồ Tùng Mậu sau khi  lộ diện thi  hành công tác cứu Nguyễn Ái Quốc, Nhờ sự tích cực của ông, Vụ án Tống Văn Sơ diễn ra theo chiều hướng có lợi. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 6 năm 1931, Hồ Tùng Mậu bị chính quyền thực dân Anh bắt giam với lư do hoạt động chống nhà cầm quyền Hồng Kông, nhưng v́ không đủ chứng cứ buộc tội nên họ trục xuất ông khỏi Hương Cảng, đồng thời thông tin cho mật thám Pháp đón lơng bắt giữ ngay khi vừa đặt chân đến Thượng Hải. Ông bị giải về tô giới Pháp rồi bị đưa về Việt Nam xét xử. Ông bị chính quyền thực dân Pháp tuyên án tử h́nh tại phiên ṭa ngày 6 tháng 12 năm 1931 tại Nghệ An, nhưng sau đó giảm xuống thành án chung thân khổ sai.

Ông trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, sau đó mới đến nhà đày Kontum. Tại ngục Kontum, ông tham gia sáng lập "Hội tao đàn ngục thất", lấy thơ văn để nuôi dưỡng chí khí chiến đấu.

Trong những năm sau đó, ông bị đày qua nhà đày Buôn Ma Thuột, rồi ngục Trà Khê. Măi đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, ông cùng các đồng chí của ḿnh vượt ngục Trà Khê, trở về quê nhà tại làng Quỳnh Đôi, Nghệ An. Bấy giờ, Chính phủ Trần Trọng Kim có mời ông ra làm cố vấn, nhưng ông dứt khoát từ chối.

 

LAI LỊCH HỒ TÙNG MẬU

 

Ông tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cha ông là Hồ Bá Kiện, một chí sĩ trong phong trào Văn Thân, bị thực dân Pháp bắt giam và bắn chết trong khi vượt ngục tại Lao Bảo.Chịu ảnh hưởng sâu sắc của cha, năm 1916, ông thoát ly gia đ́nh, dạy học ở hai huyện Thanh Chương và Anh Sơn (Nghệ An) mong t́m được bạn cùng chí hướng.

Năm 1919, với bí danh Hồ Tùng Mậu, ông cùng với Lê Hồng Sơn, Ngô Chính Học, Nguyễn Thị Tích, Đặng Quỳnh Anh, dưới sự dẫn đường của Đặng Xuân Thanh, bí mật xuất dương sang Lào rồi sang Xiêm[3]. Sau ba tháng ở Trại Cày ở Bản Đông (tỉnh Ph́ Chịt), tháng 7 năm 1920, ông cùng Lê Hồng Sơn được cụ Đặng Thúc Hứa bố trí vượt biển sang Quảng Châu (Trung Quốc). Ông ở trọ nhà của chí sĩ Hồ Học Lăm, một họ hàng gần của ông (vai chú), học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, rồi học trường Trung học An Định và trường Bưu điện.

Năm 1923, ông cùng Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái… thành lập nhóm Tâm Tâm Xă, một tổ chức thanh niên mang tư tưởng phục quốc, hoạt động chính trị với mục đích giành độc lập cho Việt Nam khỏi chế độ thực dân Pháp. Tháng 3 năm 1924, ông được Phan Bội Châu giao nhiệm vụ mang tài liệu về nước tuyên truyền và vận động thanh niên xuất dương[3], nhưng đến tháng 7 năm 1924, được tin Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Martial Henri Merlin, ông trở lại Quảng Châu.

 

T̀NH ĐỒNG CHÍ MẬT THIẾT HỒ TÙNG MẬU- NGUYỄN ÁI QUỐC/HỒ CHÍ MINH

 

Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu, tiếp xúc với một số thành viên của Tâm Tâm xă, kết nạp các thành viên này vào tổ chức Cộng sản đoàn. Trong số các thành viên này có Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn.

Hồ Tùng Mậu nhanh chóng trở thành một trong những thành viên tích cực trong việc phát triển Hội. Trong quá tŕnh hoạt động cách mạng, ông c̣n sử dụng một số bí danh khác như Lương, Ích, Phan Tái, Hồ Mộng Tống, Hồ Quốc Đống, Hồ Tùng Tôn, Ninh Vơ, Hà Quị, Yên Chính, Lương Gầy, Lương Tử Anh.

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội trên cơ sở Cộng sản đoàn và mở lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên ở trong nước sang. "Ban huấn luyện chính trị đặc biệt" của Hội đặt ở ngôi nhà số 13 đường Văn Minh (Quảng Châu). Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn là giảng viên phụ giảng của Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 3 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc giới thiệu ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1927, ông bị chính quyền Trung Quốc Quốc dân Đảng bắt giam 3 lần, lần lâu nhất bị giam 5 tháng, nhưng cuối cùng ông được trả lại tự do cùng một số người khác. Tháng 8 năm 1928, ông lại bị bắt giam tới tháng 11 năm 1929. Sau khi được thả, ông đến Hồng Kông. Tại đây, ông gia nhập Chi bộ Hải ngoại của An Nam Cộng sản Đảng. Cũng trong thời gian này, thực dân Pháp đă cho lập phiên ṭa ở Nghệ An để xử vắng mặt và kết án tử h́nh Hồ Tùng Mậu với tội danh "vận động lập Đảng Cộng sản, xúi giục đưa người ra nước ngoài, mưu đồ phản loạn".

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đến Hồng Kông, tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam. Hồ Tùng Mậu là một trong 7 thành viên tham dự Hội nghị Hội nghị ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng), do Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ tŕ. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn tham dự Hội nghị với tư cách "cán bộ lănh đạo ở hải ngoại", tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông nhận được giấy mời ra Hà Nội của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Tại đây, ông gặp lại người bạn cũ Lê Thiết Hùng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Chính ủy và Khu trưởng Khu 4 để chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh đang đến gần. Ông giữ chức vụ Chính ủy Khu 4 từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 11 năm 1946. Ông cũng đồng thời làm Giám đốc kiêm Chính ủy Trường Quân chính Nhượng Bạn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 1947, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu IV, đồng thời được bầu làm Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy.

Ngày 19 tháng 3 năm 1948, Hồ Mỹ Xuyên, con trai duy nhất của ông, trên đường công tác tại địa phận Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đă bất ngờ lâm nạn và hy sinh khi tuổi đời vừa tṛn 28. Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay đánh máy chữ, gửi thư chia buồn tới gia đ́nh ông. Ngày 18 tháng 12 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kư Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra Chính phủ và cử ông giữ chức vụ Tổng Thanh tra. Đầu năm 1950, Hội Việt - Hoa hữu nghị được thành lập. Ông được bầu làm Hội trưởng đầu tiên của Hội. Tại Đại hội Đảng lần thứ II vào tháng 2 năm 1951, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 23 tháng 7 năm 1951, ông hy sinh trên đường đi vào Liên khu IV công tác, do bị máy bay Pháp bắn trúng tại Phố C̣ng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi được tin ông hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kư sắc lệnh truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và tự tay viết Lời điếu viếng ông, trong đó có đoạn: "Chú Tùng Mậu ơi! Ḷng ta rất đau xót, linh hồn chú biết chăng? Về t́nh nghĩa riêng - tôi với chú là đồng chí, lại là thân thiết hơn anh em ruột. Khi hoạt động ở đất khách quê người, khi bị giam ở lao tù đế quốc, khi tranh đấu ở nước nhà… đă bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ như tay với chân". "Mất chú, đồng bào mất một người lănh đạo tận tụy, Chính phủ mất một người cán bộ lăo luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết! Mấy nguồn thương tiếc! Mấy nguồn thương tiếc cộng vào một ḷng tôi…"

Năm 2008, ông được truy tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quư nhất của nhà nước Việt Nam.

Tên ông được đặt cho nhiều đường phố và trường học tại Việt Nam.

Ông lập gia đ́nh với bà Nguyễn Thị Thảo, nhưng ông bà chỉ có một người con trai duy nhất là Hồ Mỹ Xuyên, nguyên tên là Hồ Bá Bối, sinh năm 1920. Ông Xuyên hy sinh năm 1947, nhưng trước đó đă lập gia đ́nh với bà Nguyễn Thị Chanh và có với nhau 3 người con, về sau đều trở thành những chính khách cao cấp của Việt Nam là

Hồ Anh Dũng, nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền h́nh Việt Nam

Hồ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xă hội Việt Nam

Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 

THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG

 

Thời kỳ thứ nhất từ lúc Nguyễn Tất Thành/Nguyễn Văn Ba rời bến Nhà Rồng..ra đi..đến Paris trở thành Nguyễn Patriot, sau đó sang Nga, Trung Hoa, Hồng Kông…bị bắt dưới cái tên gỉa Tống Văn Sơ. Lư do Pháp muốn dẫn độ Tống Văn Sơ v́ nhân vật này chính là Nguyễn Patriot nhưng không thành công.Tống Văn Sơ/Nguyễn Patriot bại lộ chân tướng, thoát chết, trở về Moscow sau đó đi vào bóng tối và thất tung. Bởi Nguyễn Patriot là một điệp viên sáng giá của cục Phương Đông, một lănh tụ quan trọng của đảng cộng sản Đông Dương đă bị phát lộ h́nh tích nên trung ương cục của Quốc Tế Cộng Sản phải tung tin rằng NAQ đă chết trong nhà tù ở Hồng Kông để gọi về Moscow tái huấn luyện để thời gian làm cho mọi việc lắng xuống.

 

Nguồn tin NAQ đă chết trong tù Hồng Kông đầu tiên phát xuất từ luật sư Loseby. Ngày-6-9-1969, bốn ngày sau khi HCM chết (2-9-1969) ở Hà Nội, bà Loseby đă tiết lộ trên báo New York Times rằng chính chồng bà đă tung tin rằng NAQ đă chết trong nhà tù ở Hồng Kông năm 1932 nhằm đánh lạc hướng điều tra của t́nh báo Pháp. Báo Daily Worker ở London (Anh Quốc) cũng loan báo rằng NAQ đă chết ngày 11-8-1932 (Sophie Quinn Judge, sđd. tr. 194 và tr. 289.) Ngày 15-2-1933, Quốc tế Cộng sản loan báo NAQ đă chết từ 26-6-1932. (Chính Đạo, Hồ Chí Minh, con người & huyền thoại, tập II, Houston, Nxb. Văn Hóa, tt. 126-127.) Theo Nguyễn Khánh Toàn, Quốc tế Cộng sản c̣n làm lễ truy điệu NAQ tại Moscow. (Chính Đạo, sđd. tr. 117.)

 Ngoài những nguồn tin trên đây, một nguồn tin quan trọng được nhiều người nhắc đến là bài báo của L’Humanité ngày Thứ ba 9-8-1932, nhan đề như sau: “Luttons pour libérer l’Indochine – Nguyen Ai Quoc – Le vaillant fondateur du P.C. Indochinois est mort emprisonné”. (Hăy chiến đấu để giải phóng Đông Dương – Nguyễn Ái Quốc – Người sáng lập dũng cảm đảng C.S. Đông Dương đă chết trong tù”.)

 

 

 

 

 

Thời kỳ thứ hai Nguyễn Patriot tái xuất công khai dưới cái tên Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, Côn Minh. Hầu như tất cả những đảng phái, phe nhóm hoạt động chống Pháp ở Trung Hoa đều biết Hồ Chí Minh là tên mới của Nguyễn Patriot (một điệp viên chính thức của Quốc Tế Cộng Sản được đào tạo từ Moscow đă trở về Moscow sau vụ bị bắt ồn ào ở Hong Kong). Biết rơ nguồn gốc Quốc Tế Cộng Sản của Lucius/Hồ Chí Minh/ Nguyễn Patriot nên OSS chỉ sử dụng điệp viên Lucius/ Hồ Chí Minh/Nguyễn Patriot trong giai đoạn cấp thiết và không thể giúp đỡ nhiều hơn do  chính quyền Mỹ không hợp tác với chính phủ VNDCCH.

Những tài liệu chính cho biết Nguyễn Ái Quốc chưa chết ở Hồng Kông, c̣n rất nhiều trong đó có bộ hồ sơ cùa The United Kingdom National Archive (Thư khố quốc gia Vương quốc Liên hiệp Anh) là tài liệu gốc về việc NAQ bị tù ở Hồng Kông, mang số hiệu CO 129/539/2, gồm 133 trang, từ ngày 29-01-1932 đến ngày 31-1-1933, tập hợp những ghi chú viết tay, những thư từ đánh máy của các quan chức, luật sư ṭa án Hồng Kông liên hệ đến vấn đề Nguyễn Ái Quốc bị tù ở Hồng Kông và việc trục xuất NAQ ra khỏi Hồng Kông; số thứ tự trang được viết bằng tay.

 

 

Hoặc có thể t́m đọc trong các tác phẩm và tài liệu

 

1) Pierre Brocheux, Ho Chi Minh, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.

2) Sophie Quinn-Judge, Ho Chi Minh, the Missing Years, University of California Press, 2002.

3) Hong Kong Memory (Hương Cảng kư ức) – Ho Chi Minh in Victoria Gaol (2011).

4) Céline Marangé, Le Communisme Vietnamien (1919-1991), Sciences Po Presses, Paris, 2012.

5) Bia kỷ niệm Hồ Chí Minh tại Singapore. (T́m trên Internet)

6) The United Kingdom National Archive, “Nguyen Ai Quoc: arrangement for deportation”.

 

Nếu Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc th́ nhân vật này trở thành một kẻ hoàn toàn không có nguồn gốc, “nứt đất trồi lên, trên trời rơi xuống” không thể lănh đạo được các đảng viên cộng sản Việt Nam v́ không ai tin cậy. Nhưng tạo ra một nhân vật giả để điền thế nhân vật Nguyễn ÁI Quốc là người trực tiếp khai minh cho những người cộng sản đầu tiên, là bạn, là thầy, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt th́ việc qua mắt khối người đó có thể lên đến hàng ngh́n chỉ là chuyện hoang tưởng.

Hơn nữa trong chiến tranh t́nh báo, phản gián việc đóng thế vai một người bằng một người khác có nhân dáng, h́nh tích hao hao đă xảy ra nhưng chỉ nhất thời chớp nhoáng trong vài tiếng v́ lâu hơn sẽ bị lộ. Thay thế một lănh tụ bằng một người giả hoàn toàn cho đến chết không lộ ra sự thật th́ chỉ những kẻ điên rồ mới tưởng tượng ra rồi bán ra tán vào trong cái hố thẳm u minh của chính họ chỉ làm quần chúng thêm khinh bỉ loại trí thức đầu ruồi liệt năo, vô dụng.  Không lẽ cả dân tộc Việt Nam ở hai phía Quốc Cộng đều ngu, mù, điếc. Điều đáng nói trong thời kỳ 1933-1943 cơ sở của đảng Cộng Sản c̣n phôi thai. Nguyễn Patriot cũng chưa thiết lập được quyền uy và lực lượng nền tảng nên không phải là không thể thay thế. Những môn đệ, đồng chí của Nguyễn Patriot như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ đều bỏ mạng, Hồ Tùng Mậu và những nhân vật cao cấp trong đảng đều lâm ṿng tù tội, bản thân Hồ Chí Minh cũng bị “ủ tờ” làm sao dám chắc người giả Nguyễn Ái Quốc sẽ trở thành lănh tụ tiến hành cách mạng thành công để phải lập kế đánh tráo từ hàng chục năm trước.

Việc Nguyễn Patriot về hang Pác Bó, Kim Lũng, Tân Trào là một cú ăn may mang tính chất “định mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam”.

Tại sao những đảng phái quốc gia hoạt động cách mạng vốn được quốc gia sở tại ưu ái lại không hề có một nhân vật nào được OSS để mắt đến như Hồ Chí Minh

 

 

KẾT LUẬN

Khi Hồ Tùng Mậu gặp Hồ Chí Minh, đương nhiên ông ta phải nhận ra người đồng chí thân thiết mà ông đă tận t́nh “cứu giá” khiến chính ông suưt bị xử tử tuy may mắn thoát chết nhưng vẫn phải chịu mười mấy năm tù tội, lưu đày . Chẳng lẽ ông Hồ Tùng Mậu không nhận ra Nguyễn Ái Quốc/ Hồ Chí Minh đó là giả hay sao? Thậm vô lư! Và chẳng việc ǵ Hồ Chí Minh phải đích thân đánh máy thư điếu khi Hồ Tùng Mậu bị phi cơ bắn chết trên đường công tác nếu không phải v́ thọ ơn cứu tử ở Hong Kong năm 1932.

Theo chúng tôi những kẻ nào cố t́nh bảo vệ lập luận HỒ CHÍ MINH là người Tầu đều là những kẻ xuyên tạc và bôi nhọ, bóp méo lịch sử của dân tộc Việt Nam. Những kẻ này đă xúc phạm, sỉ nhục toàn thể dân tộc Việt Nam như là loại người không có thính giác và thị giác. Họ xem thường hàng trăm ngh́n người tham gia cuộc biểu t́nh 19/8/1945, tham gia ngày 2/9/1945. Họ xem thường tất cả những người đă từng gặp Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Ngô Đ́nh Diệm, Linh Mục Lê Hữu Từ, Linh mục Cao Văn Luận. Họ khinh thường lực lượng quốc gia trong các đảng phái đối lập với cộng sản suốt thời gian từ 1945 cho đến khi xuất hiện cuốn sách rác rưởi “Hồ Chí Minh Sinh B́nh Khảo”. Họ không thấy khi bàn về việc THỰC/GIẢ này đă là một sự ngu xuẩn, điên rồ tột độ, một sự xúc phạm quần chúng quá đáng. Họ chỉ bàn láo trong khi người dân đă trực tiếp gặp Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh ở khắp nơi trên miền Bắc trong thời gian ông ta c̣n sống v́ ông ta không ru rú trong Bắc Bộ Phủ hay trong tháp ngà lănh tụ. Những người đầu tṛ bày ra chuyện bàn bạc nhảm nhí này nên tôn trọng tính lương thiện trí thức quay lại với thực tế lịch sử để suy luận một cách đứng đắn, chính xác khỏi làm tṛ cười cho hậu thế và ngoại bang.

 

Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật có ảnh hưởng không chỉ với lịch sử Việt Nam mà cả lịch sử thế giới. Cho dù trong suốt cuộc đời đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc và Quốc Tế Cộng Sản, ông Nguyễn Ái Quốc/ Hồ Chí Minh có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác không chỉ với kẻ thù, đối thủ mà kể cả với đồng bào, thậm chí cả với vợ con, anh chị và đồng chí nhưng Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh vẫn là một nhân vật chính trị lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

 

Lịch sử không phải là sản phẩm riêng biệt của một cá nhân, bầy đàn, phe nhóm, đảng phái, tôn giáo nào. Lịch sử của đất nước và dân tộc là thành quả sau cùng của những giai đoạn đấu tranh, chiến tranh v́ nền độc lập của dân tộc.

Gần năm ngh́n năm lịch sử thăng trầm của dân tộc Việt Nam không chỉ có những anh hùng chính diện kiệt xuất như: Trưng Vương, Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Lư Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,  Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đ́nh Phùng, Hoàng Hoa Thám mà cũng có những kẻ phản diện tài ba lỗi lạc như Kiều Công Tiễn, Trần Di Ái, Trần ích Tắc, Trần Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Thiêm B́nh, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Phúc Ánh.

Trong cuộc chiến tranh giành độc lập tự chủ, giải phóng dân tộc khỏi xích xiềng thực dân, đế quốc và chế độ phong kiến yếu hèn bán nước cho ngoại bang ngoài những kẻ phản dân tộc, phi dân tộc như Trần Lục, Nguyễn Trường Tộ, Petrus Kư, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, Phan Thanh Gỉan, Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại. Ngược lại cũng không thiếu những người ái quốc chân chính có kẻ anh hùng đứng ra mộ quân kháng chiến, chống giặc và hy sinh như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học cùng 13 liệt sĩ..có những kẻ xuất bôn t́m đường cứu nước như Phan Sào Nam, Phan Chu Trinh, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tất Thành..v.v. Họ đều là những tinh hoa của dân tộc.

Khi đối diện với những trào lưu tư tưởng lớn của nhân loại từng nhóm người lĩnh hội lựa chọn con đường phù hợp với ư nguyện khác biệt với các nhóm khác khiến nảy sinh chia rẽ, mâu thuẫn đối kháng dẫn tới cuộc nội chiến ư thức hệ tương tàn khốc liệt v́ sự tiếp sức nham hiểm của các thế lực quốc tế trong việc thực hiện âm mưu khống chế nhân loại.

Tất cả những con người

 

Kim Âu 

Nghiên Cứu Sưu Tầm Lịch Sử

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: