MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn Học ֎ Báo Chí

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018. Jan/2019

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider 

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn NghệvSOTT

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

NGƯỜI VIỆT SỐNG NGOÀI NƯỚC VIỆT

 

 

 PHẠM Đ̀NH LÂN, F.A.B.I.

 

 

 

Người Việt Nam sống bằng nghề nông và chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Giáo nên thường sống lần quẩn nơi sinh quán để canh tác đất đai và ǵn giữ mồ mả ông bà. Đến cuối thế kỷ XVIII một số quân lính của họ Nguyễn pḥ chúa Nguyễn Ánh lánh nạn sang Xiêm La tức nước Thái Lan bây giờ. Vào thế kỷ XIX việc cấm đạo và giết đạo làm cho một số tín đồ Thiên Chúa Giáo Việt Nam chạy trốn sang Xiêm La.

Xiêm La và miền Nam nước Trung Hoa là nơi tạm trú của những nhà cách mạng Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Nhà cách mạng Phan Bội Châu, các đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu và ông Thầu Chín (Hồ Chí Minh) đều có sống và hoạt động một thời gian ở Xiêm La.  

Năm 1917 có một số lính Việt Nam được đưa sang Pháp với tư cách lính thợ không chuyên nghiệp (ONS: ouvrier non spécialisé). Khi đệ nhất thế chiến chấm dứt một ít người trong số này ở lại Pháp. Trong hai cuộc chiến tranh Việt Nam có một số sinh viên du học ở Pháp không về nước mà ở lại làm việc và nhập Pháp tịch.

Sau năm 1954 có một số người Việt có Pháp tịch hồi hương về Pháp. Căn cứ vào lịch sử ông Đỗ Hữu Phương, thân sinh của ông Đỗ Hữu Vị, là người Việt Nam đầu tiên có Pháp tịch từ năm 1879.

Vào cuối thế kỷ XIX Pháp mộ phu trên châu thổ sông Hồng đưa sang New Calédonia gần Úc Đại Lợi để làm thợ khai mỏ nickel. Một số con cháu các vị này về Việt Nam trong thời kỳ đất nước qua phân. Một số sang Pháp sống. Một số sống ở Úc hay Tân Tây Lan. Hiện nay ở New Calédonia chỉ c̣n lối 4,000 người Việt Nam. Tất cả đều nói tiếng Pháp rất thông và có cuộc sống ổn định.

Vào đầu thế kỷ XX nhà cách mạng Phan Bội Châu hoạt động ở Trung Hoa sau khi Phong Trào Đông Du thất bại. Ông lập Việt Nam Quang Phục Hội trên lănh thổ Trung Hoa. Nhiều thanh niên hưởng ứng hoạt động cách mạng của Phan Bội Châu sang Hoa nam. Sau này có người theo Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam, do Lư Thụy tức Hồ Chí Minh sau này thành lập cùng với Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ (Nguyễn Công Viễn) v.v. Một số theo Kuomintang (Quốc Dân Đảng). Các ông Nguyễn Hải Thần, Hồ Tùng Mậu, Trương Bối Công, Vũ Hồng Khanh (VNQDD)… là những sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng dưới sự thống lănh của thống chế Chiang Kaishek (Tưởng Giới Thạch). Nguyễn Sơn là sĩ quan cao cấp của Hồng quân Trung Quốc. Một số thanh niên cách mạng sống ở Hoa nam vào đầu thế kỷ XX có vợ người Hoa và sống ở quê vợ như người địa phương.

Cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất chấm dứt. Đất nước bị qua phân. Gần một triệu người trên châu thổ sông Hồng di cư vào Nam. Họ rời nơi sinh quán nhưng vẫn c̣n sống trên đất Việt, nói tiếng Việt và sống chung với người đồng chủng, đồng văn hóa và đồng ngôn ngữ.

Cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ hai chấm dứt bằng sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hoà. Một làn sóng vượt biên bằng đường thủy và đường bộ kéo dài 20 năm (1975- 1995) như là một thông điệp của những người mất tự do và lẽ sống gởi cho chánh quyền Cộng Sản Việt Nam và cộng đồng thế giới. Đó là những thương nhân khá giả người Việt gốc Hoa, những người liên hệ đến chế độ cũ bị ngược đăi dưới chế độ Cộng Sản, những ngư dân sống dọc theo duyên hải Thái B́nh Dương và Vịnh Thái Lan. Họ bị tước đoạt quyền sống và các quyền tự do căn bản của con người. Con cái không được quyền học cao dù có khả năng và không được học hành theo ước muốn. Tính đến thập niên đầu thế kỷ XXI có lối 4 triệu người Việt Nam sống trên 80 quốc gia trên thế giới.

Về phương diện chánh trị và địa lư những người Việt sống ở nước ngoài gồm có hai nhóm:

NHÓM I: là những người sống ở phía nam vĩ tuyến 17 tức Việt Nam Cộng Hoà. Nhóm này gồm những người rời VNCH trước ngày 30-04-1975, những người vượt biên, những người Việt gốc Hoa đăng kư ra đi bán chánh thức bằng cách nộp mỗi đầu người từ 5 đến 10 lượng vàng, những người Mỹ lai Việt (Amerasians), những người đến Mỹ theo diện bảo lănh theo Chương Tŕnh Ra Đi Trật Tự (ODP: Orderly Departure Program), các quân nhân, công chức VNCH học tập từ 03 năm trở lên ra đi theo diện HO (Humanitarian Operation). Nhóm I (gồm cả một số người ở miền Bắc vượt biên sang Hồng Kông trong thời kỳ bang giao giữa Trung Quốc và Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam căng thẳng và một số cán bộ Cộng Sản miền Bắc lẫn MTGP vượt biên). Đa số được định cư ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc Đại Lợi, Tây Đức v.v.

NHÓM II: là những người đăng kư lao động ở các quốc gia Cộng Sản như Liên Sô, Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Romania, Bulgaria. Trước năm 1975 những người lao động này đều sống ở phía bắc vĩ tuyến 17. Sau năm 1975 có một số người ở phía nam vĩ tuyến 17 được danh du sang các nước Cộng Sản Đông Âu lao động. Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Đông Âu (1989) và Liên Sô (1991) họ t́m cách ở lại Âu Châu chớ không về nước. Nhóm II trở nên hùng hậu và giàu có hơn với các du sinh Việt Nam học ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức… từ thập niên 1990 về sau. Không nghe nói về số du sinh ưu tú này về nước bao nhiêu và đă ứng dụng điều đă học để phát triển nước Việt Nam mà chỉ nghe nói họ mua nhà nguy nga tráng lệ, lái xe đắt tiền nhất và cưới vợ, con gái người vượt biên hay con gái gia đ́nh HO, để được ở lại Mỹ và âm thầm nhập tịch Mỹ.

Người Việt sống ngoài nước Việt vẫn là người Việt?

 Câu hỏi có vẻ lẩm cẩm nếu không nói là ngu ngốc. Người Việt không phải người Việt chớ người ǵ? H́nh hài có ǵ thay đổi? Vẫn da vàng, mũi tẹt, mắt xếch, lưỡng quyền cao, râu tóc thưa. Rơ ràng là ḍng giống Mongoloids không cách ǵ chối căi được. Sống trên xứ người vẫn có trường dạy tiếng Việt, chùa chiền, nhà thờ Thiên Chúa, nhà thơ Tin Lành với các sư tăng, linh mục, mục sư người Việt nói tiếng Việt lưu loát. Có chợ búa bán thức ăn Việt Nam và đủ các loại trái cây ngon miền nhiệt đới. Có báo chí, truyền h́nh Việt Nam với đầy đủ phim Tàu các loại. Có dân biểu Liên Bang và nghị sĩ tiểu bang. Có tướng lănh và sĩ quan trong quân đội Mỹ. Có các nhà kinh tế, khoa học gia và nhà giáo dục gốc Việt khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới v.v.

Các bậc thức giả nh́n xa thấy rộng, muốn duy tŕ tiếng nói và văn hóa Việt Nam cho con cháu Việt Nam lớn lên ở Mỹ hay sinh và trưởng thành ở Mỹ. Đó là một cố gắng lớn lao đáng đề cao c̣n kết quả ra sao thời gian sẽ trả lời.

H́nh hài cố định nhưng tư tưởng di động để thích ứng với hoàn cảnh và môi trường sống. Nước Mỹ là một Liên Bang hợp chủng. Tất cả các sắc dân và văn hóa của loài người đều hiện diện ở Mỹ. Người Anh, Pháp, Đức, Ư, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ḥa Lan, Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc v.v. há không muốn bảo tồn văn hóa của họ ở Mỹ sao?- Có, nhưng tất cả đều bị nung chảy để có một nền văn hóa mới: văn hóa Hoa Kỳ!

Ngày xưa người Mỹ muốn nhập tịch Anh rất khó khăn. Bây giờ người Anh lại muốn nhập tịch Mỹ.

Người Pháp ở Mỹ là những người Pháp từ Canada đến (Cajuns âm trại từ Canadians). Một số khác từ Pháp đến sau cuộc cách mạng 1789 và sự sụp đổ đế triều của Napoleon I năm 1815. Người Pháp ở Mỹ tập trung đông đảo ở Louisiana. Hiện nay không c̣n mấy người Mỹ gốc Pháp ở miền nam nước Mỹ nói được tiếng Pháp. Những người Mỹ gốc Ḥa Lan, Ư, Đức, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Ái Nhĩ Lan… cũng không cưỡng lại nổi làn sóng hội nhập và đồng hoá của Mỹ.

 

Tiếng Anh đơn giản hơn tiếng Pháp và các tiếng nói Âu Châu khác v́ không dấu, không giống đực, giống cái, không chia động từ với quá nhiều th́. Tiếng Anh của người Mỹ càng đơn giản và tự nhiên trong cách diễn đạt ư tưởng. Sức mạnh và sự lôi cuốn của tiếng Anh xuất phát từ sức mạnh kinh, quân của Anh và Mỹ. Ngôn ngữ của người Tây Phương có khả năng chinh phục cao v́ sức mạnh kinh tế và quân sự của các nước ấy. Người b́nh dân Việt Nam không biết chữ nhưng nói phú lít (police) hay mă tà (matas- tiếng Mă Lai) th́ biết mà nói cảnh sát th́ không biết! Nói nhà băng(banque) th́ hiểu mà nói ngân hàng th́ không hiểu v.v. Người cao niên ở Mỹ cũng vậy. Nói ‘welfare’, ‘food stamp’ th́ hiểu ngay mà nói 'phúc lợi xă hội' hay ‘tem phiếu lương thực' th́ có vẻ xa lạ lắm!

Trẻ em ở Mỹ nói tiếng Anh dễ dàng hơn nói tiếng Việt. Cha mẹ, ông bà là người Việt, nói tiếng Việt trong nhà. Trẻ em vẫn nói tiếng Việt không dấu như người Mỹ. Cách diễn đạt tiếng Việt của các cháu cũng theo lối Mỹ như ông nội nhà; con gà nó hátchẳng hạn. Cha mẹ, ông bà và con cháu ít nói chuyện nhau. Con cháu không biết nhiều từ ngữ Việt. Ông bà, cha mẹ không nói tiếng Anh thông suốt nên các cháu đành im lặng v́ không có đối thủ để đối thoại. Nhưng khi gặp trẻ em khác th́ các cháu nói chuyện ồn ào như cảnh chợ nhóm.

Tôi có nghe câu chuyện một nữ trí thức Hoa lúc bà c̣n ở Mỹ. Bà dành một số th́ giờ trong tuần để dạy quan thoại cho trẻ em người Hoa ở Mỹ để chúng biết văn hóa Trung Hoa và nhớ nguồn gốc Trung Hoa. Lạ thay! Chính con trai bà nhất định không học. Th́ ra cậu bé ấy đă chịu ảnh hưởng của nền giáo dục thực tiễn của Mỹ. Tôi xin đưa ra một thí dụ điển h́nh về vấn đề này qua một câu hỏi và hai cách trả lời khác nhau để thấy óc thực tiễn của người Mỹ.

 

Một bà lớn Việt Nam hỏi một học sinh Việt Nam: "Cháu học để làm ǵ?”

Cậu học sinh Việt Nam trả lời: ” Cháu học để làm người.”

Cũng câu hỏi ấy học sinh Mỹ sẽ trả lời: "Cháu học để kiếm việc làm.”

Câu trả lời thứ nhất của cậu học sinh Việt Nam làm cho chúng ta giựt ḿnh và hỏi lại:

"Vậy trước khi đi học cậu ấy không làm người th́ làm cái ǵ?”

"Những người không đi học không làm người sao?”

 

Câu trả lời thứ hai phản ánh mục đích trung thực của việc học: có việc làm, ổn định và cải thiện cuộc sống. Và chính v́ cái thực tiễn đó mà cậu bé người Hoa sinh và lớn lên ở Mỹ không chịu học tiếng quan thoại do mẹ cậu dạy. Cậu bé không sinh, không sống ở Trung Hoa. Cậu được nuôi bằng sữa, bánh ḿ, thịt, cá của Mỹ, được học ở trường Mỹ. Sức khỏe của cậu được bảo vệ bởi thuốc men và thầy thuốc Mỹ. Cậu được luật pháp Mỹ bảo vệ. Mỗi ngày cậu phải mất 07 tiếng đồng hồ ở trường. Khi đi học phải mang trên lưng từ 05 đến 15 pounds sách. Về nhà phải làm túi bụi các bài làm ở nhà, đọc sách, xem truyền h́nh, tập thể dục. Thật khó đối với cậu khi phải thương, nhớ và ra công ǵn giữ một cái ǵ tưởng như gần và quen thuộc, thực tế rất xa lạ, trừu tượng và mơ hồ.

 

Các em bé Việt Nam sinh và lớn lên ở Mỹ có khác với em bé gốc Hoa kia không? H́nh như câu trả lời đă có trong hiện tại và sẽ rơ nét trong tương lai.Thời Pháp thuộc ở Việt Nam người ta tranh nhau học tiếng Pháp để có công việc tốt ở các nhà buôn, ngân hàng, nhà máy sản xuất bia, nước ngọt hay trong các đồn điền do người Pháp làm chủ đúng như câu trả lời của cậu học tṛ Mỹ: Học để kiếm việc làm.

Trong chiến tranh Việt Nam lần thứ hai người ta đổ xô nhau học tiếng Anh ở Hội Việt- Mỹ hay ở các trường tự thực dạy Anh Văn không ngoài mục đích vừa nói.

 

Trẻ em Việt Nam sinh ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ và trẻ em sinh và lớn lên ở Mỹ mang h́nh hài Việt Nam 100% nhưng các cháu hoà nhập văn hóa và đời sống Mỹ 100%. Các cháu nói tiếng Anh như người Mỹ, thích ăn thức ăn Mỹ hơn là thức ăn mà cha mẹ các cháu ưa thích. Chắc chắn cha mẹ các cháu không có cách ǵ ngăn cản sự tự do yêu đương của các cháu sau này. Sự thuần chủng ḍng giống Rồng Tiên là giấc mơ quá khứ của người già.

 

Đó là trường hợp trẻ em Việt Nam sống ngoài nước Việt Nam.

 

Con người lớn th́ sao?

 

Bốn triệu người Việt Nam sống rải rác trên 80 quốc gia trên thế giới. Họ có 80 quốc tịch khác nhau và nói đủ các thứ tiếng của quốc gia nơi họ định cư, sinh sống và nhập tịch. H́nh hài c̣n đó nhưng họ là con người khác. Họ có quyền lợi và nghĩa vụ đối với quốc gia ban quốc tịch cho họ. Họ phải theo đường lối chánh trị và tuân hành luật pháp của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Bốn triệu người Việt Nam sống ngoài nước Việt Nam có 80 khuynh hướng chánh trị, kinh tế, xă hội khác nhau. Người Việt Nam mang quốc tịch của nước A được quyền ứng cử và bầu với tư cách công dân nước A theo luật định. Nhưng đừng quên rằng người ấy là công dân nước A chớ không phải là người Việt Nam. Anh ấy ra tranh cử để phục vụ cho quyền lợi nước A và dân chúng nước Á trong đó có người Việt Nam nhập tịch công dân A chớ không ích kỷ phục vụ cộng đồng Việt Nam và nước Việt Nam được. Bỏ phiếu lựa chọn người lănh đạo đất nước là hướng về tương lai chớ không phải ngó ngoái về quá khứ. Nên những lập luận đảng Cộng Hoà chống Cộng, đảng Dân Chủ lật đổ Ngô tổng thống, Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà, Việt Nam Cộng Ḥa mất v́ Do Thái, v́ ông Kissinger v.v. trong các kỳ bầu tổng thống Hoa Kỳ đều có vẻ lạc lơng.

 

Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới tội phản quốc là tội nặng nhất. Thống chế Petain (1856- 1951) của Pháp, người anh hùng Verdun năm 1916 trong đệ nhất thế chiến, bị xử tử h́nh v́ hợp tác với Đức trong đệ nhị thế chiến (chánh phủ Vichy). Bản án tử h́nh được đổi thành bản án chung thân v́ người Pháp vẫn c̣n nghĩ đến công lao của ông trong đệ nhất thế chiến. Ông chết trong ngục từ năm 1951.

 

Nh́n chung người Việt sống ngoài nước Việt thay đổi h́nh hài từ 25% đến 30% (mập mạp, hồng hào, phong thái, ngôn từ và cách ăn mặc có vẻ trí thức và Tây Phương hơn v.v). Nhưng tinh thần, quyền lợi và nghĩa vụ chánh tri, kinh tế, xă hội của họ thay đổi hoàn toàn để sống hài ḥa với cư dân trên tân thổ. Cây cao su Dầu Tiếng, Hớn Quản, Xuân Lộc, Bà Rà, Mă Lai, Indonesia… rời nguồn gốc Brazil để thích ứng với đất, nước và khí hậu nhiệt đới Á Châu.

 

 

PHẠM Đ̀NH LÂN, F.A.B.I.

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: