MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn Học ֎ Báo Chí

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider 

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn NghệvSOTT

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

   

LỊCH SỬ NAM TIẾN

MỞ RỘNG LĂNH THỔ ĐẠI VIỆT

VỀ PHÍA NAM

 

Nam tiến là một sự kiện lịch sử quan trọng, nó thể hiện chiều hướng phát triển của dân tộc. Xu thế phát triển đó không phải vô cớ mà có, có những động lực, nguyên nhân đưa đến quá tŕnh mở cơi về phía Nam của dân tộc Việt. Những nguyên nhân đó đă đưa đến xu thế Nam tiến của người Việt, nhưng phải cần có những tiền đề, những điều kiện để thực hiện cuộc Nam tiến ấy.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải biết cách thức, phương pháp của người xưa để thực hiện cuộc Nam tiến, trong đó có hệ thống những chủ trương, đối sách của các triều đại, các ông vua, chúa, đây là một vấn đề rất quan trọng. Những chủ trương, đối sách rất rất cần thiết khi nghiên cứu, thực hiện đề tài này, v́ từ đó ta có thể hiểu được diễn biến công cuộc Nam tiến sau này. Mặt khác, chúng ta cũng cần nên quan tâm đến những thành phần, lực lượng từ quan lại, đến nhân dân đă tham gia, đóng góp vào quá tŕnh Nam tiến.

Những vấn đề trên sẽ được chúng tôi tŕnh bày trong chương này: chúng tôi chia nội dung phần này ra làm hai phần: một là hoàn cảnh lịch sử đưa đến việc tiến hành Nam tiến, thứ hai là những đối sách, chủ trương, những thành phần lực lượng tham gia vào quá tŕnh này.

1, Bối cảnh lịch sử, những nguyên nhân của cuộc Nam tiến.

Từ trước đến nay khi nói đến nguyên nhân đưa đến cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam, chúng ta thường thấy nói rằng: v́ nước Việt Nam phía Bắc đối diện với Trung Quốc hùng mạnh, lúc nào cũng đe dọa đến sự tồn vong, đến nền độc lập Đại Việt. Do đó để phát triển lănh thổ, cũng như tăng cường sức mạnh, tạo ra những đề kháng trước phương Bắc (Trung Quốc), tổ tiên chúng ta phải Nam tiến, v́ phía Tây nước ta giáp với Lào có dăy Trương Sơn hùng vĩ ngăn trở, địa h́nh khó khăn để đi qua và liên kết, trong khi nh́n về phía Đông lại là biển nên người Việt không thể mở ra. Chỉ có phương Nam là dể tiếp xúc, dễ liên kết, phương Nam lại là vùng đất mới tuy là lănh thổ của dân tộc khác, nhưng đất đai chưa khai phá hết, càng về phương Nam đất đai lại càng trù phú, người Việt chỉ có thể mở cơi về phương Nam, để mưu cái lợi sau này.

Nói như vậy, có thể đúng, nhưng lại chưa đủ. Nước Việt Nam, từ bao đời nay, lúc nào cũng lo lắng cho sự trường tồn của ḿnh trước một đế quốc Trung Hoa, một đế quốc lúc nào luôn lăm le xâm chiếm nước ta. Nhưng đó chưa phải là tất cả lư do, để người Việt thực hiện cuộc Nam tiến. Việc đưa ra nguyên nhân trên để giải thích Nam tiến có chỗ không xác đáng, ở chỗ người Việt không cần phải mở đất về Nam họ vẫn có thể đối chọi với Trung Quốc và khi họ đă Nam tiến th́ đâu có nghĩa là Trung Quốc không có tham vọng xâm lược nước Việt nữa, đó là những điều không xác đáng của nguyên nhân này. Có lẽ người ta đưa ra nguyên nhân này để cố biện minh cho sự Nam tiến là bắt buộc, là hoàn cảnh khó xử của nước Việt. Xem thế, th́ nguyên nhân này không đủ là lư do của cuộc Nam tiến, nó không giúp chúng ta lư giải được nguyên nhân thực tế, nguyên nhân xâu xa của công cuộc Nam tiến, từ nguyên nhân này chúng ta không thể xem Nam tiến như là một xu thế phát triển của đất nước, một xu thế tự nhiên, tất yếu được.

Trong bài viết này, tôi muốn tŕnh bày nguyên nhân của quá tŕnh Nam tiến như là một xu thế tất yếu của lịch sử. Một dân tộc nào cũng vậy, khi thực lực của họ đă lớn, đă hùng mạnh họ cần phải có một vùng đất để phát triển, khi mở rộng họ phải gặp một dân tộc khác và kết quả là h́nh thành xung đột, nếu gặp phải một dân tộc yếu th́ dân tộc đó sẽ bị tiêu diệt mà lấy đất, nhược bằng gặp phải dân tộc mạnh th́ có thể lại bị xâm chiếm. Cái quy luật tất yếu, “cá lớn nuốt cá bé” đời nào mà không có, nơi nào mà không tồn tại. Có dân tộc nào, đất nước nào khi sức mạnh phát triển lại không lo mở đất, tạo điều kiện cho ḍng giống ḿnh phát triển, trong quy luật đó kẻ yếu phải cáo chung kẻ mạnh th́ phát triển cũng là chuyện thường t́nh!

Ngày xưa người Trung Quốc vốn ở phía Bắc sông Dương Tử, cũng v́ cái quy luật chung đó, mà tiến xuống phia Nam sông Dương Tử, giành lấy đất đai của người Bách Việt mà phát triển, người Bách Việt ngày càng ṃn mỏi, phải dần dàn tháo lui về phương Nam xa xôi., quốc gia Trung Quốc từ đó mới có được phần lănh thổ lớn như bây giờ. Xa hơn về nước Mỹ, ban đầu lập quốc cũng chỉ có một phần đất nhỏ ở phía Đông, sau đó nhờ đi xâm chiếm, nhờ mua bán mà mở rộng lănh thổ ra gắp nhiều lần.

Nước Việt Nam ta, cũng nằm trong xu thế đó, từ sau khi thoát ra khỏi ách thống trị ngót ngàn năm của phương Bắc. Đất nước, bước vào thời kỳ độc lập tự chủ, đương sung măn, trải qua các triều đại ban đầu ngắn ngủi, bước vào thời đại Lư – Trần, kinh tế, văn hóa, xă hội không ngừng phát triển, từ đó Đại Việt đă đạt được những sự hưng thịnh nhất định, thời Lê Sơ, đặc biệt là thời Lê Thánh Tông nước Đại Việt lại phát triển thịnh đạt vô cùng, sau này đến thời chúa Nguyễn cũng vậy. Một quốc gia phát triển như thế th́ phải mở rộng cương thổ của ḿnh chứ! Làm sao có thể ở một chổ, một vùng mà phát triển được? Theo chúng tôi đây là một xu thế tất yếu, một nguyên nhân khách quan.

Hơn nữa, dân cư Đại Việt ngày càng phát triển, đồng bằng Bắc Bộ không c̣n đủ sức chứa cho một dân tộc đang sung măn, dân cư ngày càng đông đúc, làng xă miền Bắc th́ ngày càng chật hẹp, ruộng đất canh tác ngày càng không đáp ứng được nhu cầu đất đai, chổ ở, lương thực cung cấp cho con người…Theo tính toán của nhà nghiên cứu Li Tana, dân số Đại Việt khoảng cuối thế kỷ XV là 3 triệu người, Li Tana tính toán dân số dựa trên số làng xă, cũng như số đinh mà sử liệu ghi lại rồi tính toán dựa trên số đinh b́nh quân của mỗi làng xă, cách tính này dựa khá nhiều vào sự chính xác của số làng xă và số lượng dân cư b́nh quân[1].

Một căn cứ khác để xác nhận tính đúng đắn của con số 3 triệu người là vào thời nhà Hồ, Hồ Qúy Ly muốn xây dựng một đội quân 1 triệu người, Hoàng Hối Khanh mới được giao làm sổ hộ tịch và thống kê số đinh, không có sử liệu ghi nhận về số đinh, số thống kê, nhưng xem mong ước và thái độ hài ḷng sau khi xem thống kê số dân của Hồ Qúy Ly th́ ta thấy dân số Đại Việt thời đó có thể sấp xỉ theo tính toán của Li Tana. Nhiều nhà nghiên cứu gần đây cho rằng tham vọng xây dựng một đội quân 1 triệu người thời kỳ này là không tưởng, nhưng như ta đă thấy Hồ Qúy Ly là một con người thực tế, một nhà cải cách quan trọng, xét cho cùng cũng là một người tài biết suy nghĩ, chẳng lẽ ông lại đưa ra ư định xây dựng một đội quân triệu người, mà không một tính toán, không có một cơ sở nhất định. Đặt giả thuyết ông có một đội quân triệu người th́ dân số Đại Việt thời này phải khoảng 5 triệu, cứ 5 dân 1 quân là chuyện không hiếm thời kỳ này, v́ chúng ta biết lúc này nhà Hồ đang chuẩn bị kháng chiến với quân Minh. Hoặc giả, cho rằng việc xây dựng đội quân 1 triệu người của Hồ Qúy Ly là quá đáng, không thể thực hiện được th́ cứ bỏ bớt quân đi, khi đưa ra ư định trên hẳn rằng, Hồ Qúy Ly phải có một tính toán nhất định, nếu như không thể xây dựng được một đội quân triệu người th́ ít nhất cũng là nữa triệu tức là ½ với ước muốn của Hồ Qúy Ly. Tóm lại, khi đă đưa ra yêu cầu xây dựng đội quân triệu người, th́ một nhà chính trị lỗi lạc như Hồ Qúy Ly đă có một tính toán, một cơ sở chắc chắn và ít nhất nếu như không có một đội quân triệu người th́ cũng có một đội quân nữa triệu, theo giả thuyết 5 dân 1 quân, th́ ít nhất Đại Việt thời này có khoảng 2,5 – 3 triệu. Vậy, th́ thống kê dân số của Li Tana cũng có cơ sở lắm!

Tất nhiên, điều quan trọng không phải ở đó mà qua đó tôi muốn nói rằng: ở Đại Việt thời Lê Sơ, Đàng Ngoài thời Lê – Trịnh trong hai thế kỷ XV – XVII dân số ngày càng tăng, thậm chí đến cả triệu người, với tŕnh độ sản xuất thời đó, sản lượng nông sản tạo ra ngày càng không đáp ứng hết nhu cầu của người dân kết quả là nhiều người phải đi t́m cùng đất mới để khai phá, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn phân tranh, cộng với sự gia tăng thiên tai thường xuyên hằng năm cũng làm cho t́nh trạng, đói kém ngày càng phổ biến và có tính liên tục. Theo thống kê của Sakurai, trong số 49 trận lụt ở đồng bằng sông Hồng từ 1422 đến 1786, th́ 22 trận xảy ra trong ṿng 100 năm gần nhất[2].

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (Toàn Thư), liên tục thống kê các sự kiên đói kém, mất mùa ở miền Bắc trong những năm 1561, 1570, 1572, 1585, 1586, 1589, 1594, 1608… sách Toàn Thư chép về năm 1571 như sau “…Năm ấy đất Thanh Hoa mất mùa, dân đói to, nhiều người xiêu giạt…”, sang năm sau 1571 Toàn Thư lại chép “…Năm ấy, các huyện ở Nghệ An, đồng ruộng bỏ hoang, không thu được hạt thóc nào, dân đói to lại bị bệnh dịch, chết đến quá nửa, nhiều người xiêu giạt, kẻ th́ lần vào Nam, người th́ giạt ra Bắc, trong hạt rất tiêu điều…”[3].

Tất nhiên t́nh trạng đói kém, mất mùa trên không hẳn chỉ là do sự phát triển của dân số và gia tăng của thiên tai như đă nói ở trên, mà một nguyên nhân nữa cũng quan trọng không kém dẫn đến t́nh trạng trên, tạo điều kiện cho những cuộc Nam tiến của nhân dân (cần phân biệt Nam tiến của nhân dân và Nam tiến của chính quyền, cuộc Nam tiến của nhân dân là các cuộc di dân tự phát của những lưu dân, trên bước đường họ di cư vào Nam). Đó là t́nh trạng xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đầu tiên là Lê – Mạc, sau đến Trịnh – Nguyễn đă làm cho đời sống của người nông dân ngày càng cơ cực, ruộng đồng bỏ hoang. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy cuộc Nam tiến của người Việt, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân chủ quan.

Trong khi đó, ở về phía Nam từ miền đất Thuận Hóa, Quảng Nam đất đai ph́ nhiêu chưa khai thác hết, sản vật th́ phong phú, nông sản tươi tốt. Ở phương Nam cuộc sống an lành, sung túc, đó thật sự là miền đất hứa cho người Việt xuống khai phá. Sách Toàn Thư viết về đời sống xứ Đàng Trong vào cùng thời điểm mà ở phía Bắc liên tục mất mùa, đói kém như sau: “…Hoàng (Nguyễn Hoàng) vỗ trị mấy chục năm, chính lệnh khoan hoà, thưởng ban ân huệ, dùng phép công bằng, chấn chỉnh, khuyên răn tướng sĩ bản bộ. Cấm chỉ, trừ bỏ bọn hung ác, dân hai trấn đều cảm mến nhân đức, thay đổi phong tục, chợ búa không nói thách, dân chúng không làm giặc, cổng ngoài không phải đóng, thuyền buôn nước ngoài đều tới buôn bán trao đổi phải giá, quân lệnh nghiêm cẩn, người người gắng sức…”[4].

Về sự trù phú, ph́ nhiêu của xứ Đàng Trong, Phủ Biên Tạp Lục viết: “…Những sản vật quư phần nhiều xuất từ miền Nam…Xứ Quảng (kể cả Gia Định) là đất ph́ nhiêu nhất thiên hạ…Ở phủ Thăng Hoa, phủ Điện Bàn đồng ruộng rộng răi, lúa tốt…Ba phủ Quy Nhơn, Quảng Nghĩa, Gia Định lúa gạo phần nhiều không kể xiết…ở Gia Định giá lúa rẻ chưa nơi nào như thế. Gạo nếp, gạo tẻ đều trắng trẻo, tôm cá rất to, ăn không hết…”[5]. Sách Ố Châu Cận Lục chép: “…Đồng bằng th́ nông trang vốn sẵn nghiệp nhà, bờ biển th́ cá, muối là kho vô tận…Hải vị sơn hào của nhiều trang chứa. Cá tôm có sẵn ở sông bể, gỗ lấy ở núi rừng. Xóm làng trù mật, nên gà, chó từng đàn; cỏ, nước ngon lành, nên trâu ḅ béo tốt…; đất cát ph́ nhiêu, được thóc gạo không cần khó nhọc…”[6].

Kết quả là những đoàn người lần lượt kéo nhau vào phía Nam, từ thời cuối đời Lê Sơ sang thời Lê Trung Hưng con số này ngày càng tăng. Vào thời Lư, Trần, Hồ việc di dân này đa phần mang tính cưỡng ép, do nhà nước tổ chức nhiều hơn là tự phát nhưng trong thời kỳ sau, đại bộ phận các cuộc di dân là do nhân dân tự phát, nói cách khác từ sau năm 1471, đặt biệt là những năm cuối thế kỷ XVI – XVII số lượng những di dân không ngừng tăng, trong một ḍng chảy rất đều, không ngừng nghĩ, nó hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của chính quyền, để sinh ra hiện tượng mà sau này khi nghiên cứu Nam tiến chúng ta hay nói đến: “lưu dân đi trước, nhà nước theo sau”.

Tác giả Li Tana, trong luận án về xứ Đàng Trong của ḿnh, bà đă bỏ ra nhiều công lao để nghiên cứu về sự di dân, nhất là giai đoạn sau khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ phía Nam. Dựa trên những tài liệu của Ô Châu Cận Lục và Phủ Biên Tạp Lục, Li Tina thống kê thí điểm ở phủ Điện Bàn, Quảng Nam dân số hằng năm tăng 0,78 %, dân số phủ Điện Bàn từ 1555 đến 1777 tăng từ 29040 đến 86680, đây là mức tăng trưởng cao so với phía Bắc, nhưng là mức tăng trung b́nh của cả Đàng Trong[7]. Trong sách Phủ Tập Quảng Nam Kư Sự, có nói đến việc Bùi Tá Hán nhận lệnh diệt quân Mạc ở Cổ Lũy, ông dẫn quân vào Cù Lao Ré và giả làm người di cư đổ bộ lên bờ và tấn công quân Mạc[8]. Điều này cho thấy những đoàn người di cư vào Nam khoảng thế kỷ thứ XVI – XVII là rất đông đúc, một đoàn lớn có thể tương đương một đội quân.

Những nguyên nhân ở trên, như đă nói là do các cuộc di dân, nó nằm ở cấp độ “lưu dân đi trước”, hay là những nguyên nhân tự phát. Bây giờ chúng tôi phân tích những nguyên nhân từ góc độ nhà nước, chính quyền những lư do nào khiến các ông vua, chúa chủ trương thực hiện cuộc Nam tiến. Trong loại nguyên nhân này tôi không đề cập về nhà Lư, Trần nữa mà sẽ bắt đầu tư nhà Hồ, Lê và đặc biệt là từ phía chính quyền chúa Nguyễn.

Từ các thời Lư – Trần, Đại Việt đă bước những bước đầu tiên về phía Nam, nhưng dựa vào những chứng cớ lịch sử từ hai phía (Đại Việt và Champa), th́ lúc này Đại Việt chưa có chủ trương Nam tiến, lúc này họ chỉ thu được phần lănh thổ mới do vua Champa dâng nộp: lần đầu vào năm 1069, thu lấy Bồ Chính, Ma Linh, Địa Lư do vua Champa dâng cho Đại Việt để được tha về nước, đến năm 1306 cũng do vua Champa dâng hai đất châu Ô, Lư để cưới công chúa Đại Việt.

Măi đến thời Hồ – Lê, các quân vương Đại Việt mới chủ động đánh và lấy các phần đất của Champa về cho Đại Việt, mở rộng cương vực quốc gia. Về Nguyên nhân các vương triều này tấn công xuống, lấy đất Champa tôi không bàn đến nữa, tôi cho rằng đây là chủ trương của họ, trong những lần Nam tiến này chính quyền đều là lực lượng chính và những lưu dân sau này mới di dân vào vùng đất mới thu lấy. Như vậy, theo tôi, cuộc Nam Tiến thời Hồ (1402) và thời Lê Thánh Tông (1471), nằm trong nguyên nhân là muốn mở rộng sức mạnh, thực hiện theo t́nh thần tự nhiên, khách quan của quy luật mạnh được yếu thua (đă đề cập lúc đầu) mà ở bất cứ thời gian nào, không gian nào của lịch sử cũng đều tồn tại.

Một nguyên nhân nữa cũng quan trọng nằm ở khía cạnh “Nhà nước theo sau” của Nam tiến chính là cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn và khát vọng vươn lên, tăng cường sức mạnh của chúa Nguyễn. Cuộc xung đột này đă dẫn đến cuộc phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài. Trong cuộc xung đột đó, lúc đầu thực lực của chúa Nguyễn rất kém, chúa Nguyễn từng phải xưng thần, tỏ ra thần phục với chúa Trịnh, chính v́ thế để tăng cường thực lực của ḿnh chúa Nguyễn đă t́m cách bấm vững chắc ở vùng Thuận – Quảng, không những thế một chủ trương quan trọng khác, nhầm tăng cường thế mạnh của ḿnh, đề pḥng với chúa Trịnh ở phương Bắc, chính là hoạt động Nam tiến.

Nam tiến đối với chúa tôi họ Nguyễn chính là vấn đề mang tính chất sống c̣n. Nhiệm vụ Nam tiến thời các chúa Nguyễn được xem như là một quyết sách hàng đầu, có vai tṛ quan trọng như là chính sách Bắc cự họ Trịnh của họ. “Đất Thuận Quảng phía bắc có núi Ngang [Hoành Sơn] và sông Gianh [Linh Giang] hiểm trở, phía nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia [Thạch Bi sơn] vững bền. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng vơ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh để chống chọi với họ Trịnh th́ đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thế lực không địch được, th́ cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta”[9].

Tóm lại, ở trên chúng tôi đă đề cập đến những nguyên nhân đưa đến sự di dân của người Việt, có thể tóm tắt lại ở ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, phải kể đến sự vươn lên mạnh mẽ của một quốc gia Đại Việt đang muốn trở thành một quốc gia hùng mạnh, được các quốc gia lân bang kính sợ, các quốc gia lớn nể phục, thiết nghĩ sự bành trướng của người Việt cũng chỉ là quy luật mạnh được yếu thua, anh không đi chiếm đất người th́ người cũng chiếm đất anh!

Thứ hai, là sự gia tăng của dân số, thiên tai, đất đai ngày càng thu hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân, cộng với chiến tranh, sưu thuế, lao dịch liên tục, thúc đầy hàng đoàn người di cư về Nam. Những bước chân của những người lưu dân này chính là những minh chứng cho quá tŕnh Nam tiến, những bước chân của những người khai thiên mở cơi chính là những bước tiến vỉ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam, trên lộ tŕnh mở cơi về phương Nam.

Thứ ba, một nguyên nhân chủ quan là cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn và những kỳ công mở cơi của các chúa Nguyễn về phương Nam. Đây là giai đoạn Nam tiến cuối cùng, nhưng mạnh mẽ, sôi nổi nhất trong lịch sử Nam tiến của người Việt, một cuộc Nam tiến chỉ vơn vẹn trong chưa đến 1,5 thế kỷ, nhưng có vai tṛ quan trọng nhất trong lộ tŕnh Nam tiến từ trước đến nay. Chính từ thời kỳ chúa Nguyễn, lănh thổ nước Đại Việt đă tăng lên gấp đôi, những vùng lănh thổ mới ở Nam bộ, nổi tiếng là vựa lúa “khổng lồ” của cả nước, được sáp nhập vào nước ta. Xem thế, th́ vai tṛ của chúa Nguyễn với quá tŕnh Nam tiến thật là to lớn!

2. Chủ trương, đối sách và thành phần tham gia vào công cuộc Nam tiến.

2. 1 Hoàn cảnh, điều kiện quốc gia và khu vực ảnh hưởng đến việc đề ra chủ trương, đối sách và những thành phần dân cư thực hiện cuộc Nam tiến của Đại Việt:

Nam tiến không chỉ là một quá tŕnh xuất phát từ những hoàn cảnh cơ bản của nội t́nh Đại Việt, mà nó c̣n liên quan nhiều đến mối quan hệ của Đại Việt với các quốc gia lân bang, gận cận và liên quan trực tiếp nhất là Champa và Chân Lạp, không những thế quá tŕnh Nam tiến c̣n gắn liền gian tiếp với các mối quan hệ giữa Đại Việt với các quốc gia lân bang khác như Trung Quốc, Xiêm La. Nam tiến như thế, là một tổng ḥa các mối quan hệ giữa Đại Việt với các quốc gia lân bang, không những chỉ là mối quan hệ song phương, mà c̣n là đa phương.

Trong tổng ḥa mối quan hệ đó Nam tiến không chỉ quyết định từ ư chí chủ quan của người Việt, hoàn cảnh lịch sử của nước Đại Việt, mà c̣n phải phụ thuộc nhiều vào nội t́nh của các quốc gia Champa, Chân Lạp, cũng như những hoàn cảnh chung của mối quan hệ lịch sử những biến động của khu vực trong từng giai đoạn, từng thời kỳ khác nhau. Trong từng thời kỳ, từng hoàn cảnh khác nhau đó, người Việt (bao gồn chính quyền và nhân dân Việt) phải có những chủ trương, đối sách phù hợp với từng thời kỳ, khôn khéo, linh hoạt thay đổi ở mỗi hoàn cảnh khác nhau để có thể thực hiện thành công quá tŕnh Nam tiến.

V́ thế, trước khi phân tích những hệ thống chủ trương, đối sách để thực hiện Nam tiến, tôi xin khái lược về những hoàn cảnh, điều kiện trong mỗi thời kỳ Nam tiến của lịch sử Việt Nam. Những hoàn cảnh, điều kiện trong nước và mối quan hệ khu vực đó chính là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc đề ra những chủ trương, đối sách của chính quyền Đại Việt qua mỗi thời kỳ mở cơi về phương Nam.

Trong giai đoạn đầu, cuộc Nam tiến của người Việt, chủ yếu chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ Đại Việt – Champa, có khi là mối quan hệ Đại Việt – Chân Lạp, Đại Việt – Trung Quốc, Đại Việt – Champa – Chân Lạp – Trung Quốc…Tất nhiên, mối quan hệ Đại Việt – Champa là yếu tố chính chi phối cuộc Nam tiến thời kỳ này (thời kỳ đầu), nội t́nh nước Champa cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chủ trương, đối sách của Đại Việt thời kỳ này. Trong giai đoạn này, nội t́nh Đại Việt, Champa, mối quan hệ Đại Việt – Champa, có một số đặc điểm sau:

Về nội t́nh Đại Việt, sau năm 938 nước Đại Việt bước vào thời kỳ độc lập tự chủ, vượt qua những biến chuyển, những rối loạn ban đầu của quá tŕnh xây dựng một quốc gia phong kiến tự chủ từ thời Ngô – Đinh – Tiền Lê, đến thời Lư – Trần, sau này là Lê Sơ quốc gia Đại Việt nói chung và chế độ phong kiến Đại Việt nó riêng ngày càng đi vào ổn định và không ngừng hoàn thiện. Trong bối cảnh đó, các ông vua Đại Việt một mặt lo cũng cố nội trị một mặt lo đối phó với Trung Quốc, tuy bề ngoài xưng thần với phương Bắc nhưng bên trong vẫn luôn cố gằng giữ vững nền độc lập và vẫn luôn lo lắng xây dựng, cũng cố thế lực hầu đối chọi với phương Bắc. Đối với các bộ tộc thiểu số, các quốc gia lân bang khác, Đại Việt luôn cố khẳng định uy quyền, sức mạnh của ḿnh, buộc các nước này phải triều cống, xưng thần, vị thế của Đại Việt trong khu vực thời kỳ này rất mạnh mẽ. Đặc biệt, vào thời Lê Thánh Tông, chế độ phong kiến Đại Việt hưng thịnh nhất, Trung Quốc phải kính nể, các lân bang phải nể sợ.

Trong hoàn cảnh đó, quốc gia Đại Việt không thể chấp nhận những quốc gia ở phương Nam, phía Tây luôn chống đối lại ḿnh, tỏ ra không thần phục ḿnh, các nước này c̣n chủ trương liên hệ với phương Bắc để tấn công Đại Việt, hay thường xuyên đánh phá miền biên viễn Đại Việt. Ở đây tôi muốn nói đến Champa, một quốc gia ở phía Nam, mà sử liệu ghi nhận luôn luôn quấy rối miền biên giới, luôn nằm trong liên minh với phương Bắc để chống lại Đại Việt, đặc biệt vào thời nhà Trần, quốc gia Champa c̣n trở thành mối đe dọa lớn cho Đại Việt khi hết lần này đến lần khác, quân Champa đánh phá Đại Việt, thậm chí c̣n tiến vào vào tận kinh đô nước Đại Việt. Chưa có thời nào, Champa lại trở thành mối đe dọa lớn cho Đại Việt như thời kỳ này. Đại Việt liên tục phải đem quân chinh phạt, trừng trị Champa, hoặc khẳng định sức mạnh, uy thế của ḿnh với Champa, như những lần hành binh năm 1069, 1402, 1471…

Về nội t́nh Champa, bước vào thế kỷ thứ X, t́nh trạng chiến tranh liên tục với Java giai đoạn trước c̣n để lại nhiều hậu quả, làm suy thoái đất nước. Sau thế kỷ thứ X, một mặt phải đối diện với người Việt với những cuộc chiến tranh liên tiếp từ những năm 980, 1044, 1096, 1227, đặc biệt những cuộc xung đột liên tục trong thế kỷ XIV, chiến sự năm 1400, 1402, 1446, 1471. Mặt khác, trong thế kỷ XI – XVII, Champa lại liên tục bị tàn phá bởi những xung đột với Chân Lạp, có lần kinh đô của họ c̣n bị thiêu cháy, nhiều đền tháp bị phá hủy…Bên cạnh đó, Champa với đặc thù của một quốc gia theo quy chế Mandala, có những t́nh trạng chía cắt và phân liệt. Trong đó, một tiểu quốc phía Nam là Panduranga, luôn được sử liệu, bia kư và các chuyên gia về lịch sử Champa ghi nhận rằng không bao giờ chịu thần phục chính quyền trung ương, liên tục nổi loạn, có thể nguyên nhân này cũng làm cho thực lực quốc gia này liên tục suy yếu. Một quốc gia trước rất cường thịnh, thậm chí c̣n độc lập trước nước Việt hàng trăm năm, nhưng nay do những nguyên nhân đó mà nội lực liên tục suy yếu, thế lực ngày càng suy ṃn (chỉ trừ một lần vùng lên dười thời Chế Bồng Nga), để rồi lụi tàn măi măi, ngày càng bị nước Đại Việt chèn ép, dần dần lấy hết lănh thổ này đến lănh thổ khác.

Ở trên, tôi chỉ mới lượt xét về nội t́nh của hai quốc gia, bây giờ đến nội t́nh mối quan hệ giữa hai quốc gia. Năm 1069, nhà Tống (Trung Quốc) đă tạo một liên minh trong đó có Champa, nhầm bao vây, cô lập Đại Việt. Nhà Tống kích động Champa không cống nạp và tiến hành tấn công biên giới hai nước, kết quả là vua Đại Việt, Lư Thánh Tông quyết định thân chinh đánh Champa để trừng phạt, kết quả là vua Champa Rudravarman III (Chế Củ) phải nhượng lại vùng đất cực Bắc tương đương ba châu Bồ Chính, Địa Lư, Ma Linh (Quảng B́nh, Bắc Quảng Trị) của Champa cho Đại Việt.

Bước sang thời kỳ nhà Trần, sau khi cùng nhau hợp tác chống Mông – Nguyên xâm lượt thế kỷ XVIII, mối quan hệ Đại Việt – Champa trở nên thân thiện. Nhầm xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai quốc gia, Phật Hoàng Trần Nhân Tông sang thăm Champa, được sự đoán tiếp nồng hậu của vua Champa Simhavarman III (Chế Mân), Trần Nhân Tông đă hứa gả công chúa Huyền Trân cho Đại Việt. Sau khi về nước vua Trần Anh Tông theo lời hứa của cha, gả Huyền Trân cho Chế mân, nhưng do sự phản đối của quần thần, nên Simhavarman III (Chế Mân) phải lấy hai châu Ô, Lư (Nam Quảng Trị đến Bắc Quảng Nam ngày nay) để làm quà cưới. Đây là chặng hai của quá tŕnh Nam tiến.

Nhưng sau giai đoạn này, khi Đại Việt cướp công chúa Huyền Trân về nước, hai nước luôn mâu thuẫn, các vị vua Champa liên tục tiến hành chiến tranh với Đại Việt để thu lại vùng đất cũ đă bị mất, dù có nhiều lúc đă tấn công vào đến tận Thăng Long, làm nước Đại Việt rung chuyển, nhưng chung cuộc Champa vẩn thất bại. Đến năm 1402, Hồ Hán Thương đem quân đánh Champa, chắc là để trừng phạt một giai đoạn dài Champa đánh phá Đại Việt và trong lần đó nhà Hồ đă lấy tiếp hai vùng đất Chiêm Động, Cổ Lũy (Nam Quảng Nam, Quảng Ngăi ngày nay).

Sang thời nhà Lê đặc biệt là thời Lê Thánh Tông, nước Đại Việt vươn lên phát triển mạnh mẽ, đó là thời kỳ cực th́nh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Chính trong giai đoạn này ưu thế của Đại Việt ngày càng mạnh, một quốc gia Đại Việt đương sung sức, không bao giờ chấp nhận những quốc gia lân bang luôn bất tuân, chống đối, không chịu cống lễ, lại liên tiếp đánh phá miền biên ải nước Việt như Champa nên Thánh Tông quyết định thân chinh trừng phạt Champa, kết quả là Đại Việt nhập vùng đất từ Quảng Nam đến B́nh Định ngày nay vào lănh thổ (trước nhà Hồ đă lấy vùng Chiêm Động, Cổ Lũy tương đương với Nam Quảng Nam đến Quảng Ngăi, nhưng khi Đại Việt bị nhà Minh đô hộ, th́ Champa đă lấy lại vùng đất này).

Trên là lượt xét về những điều kiện, hoàn cảnh trong giai đoạn đầu của Nam tiến, bây giờ sẽ đến những điều kiện, hoàn cảnh của quốc gia Đại Việt, Champa, Chân Lạp, , cũng như hoàn cảnh khu vực vào thời chúa Nguyễn, rồi từ đó mới hiệu được những yếu tố tác động đến hệ thống chủ trương, đối sách để thực hiện công cuộc Nam tiến vào thời kỳ này.

Bối cảnh Đại Việt: lợi dụng lúc nhà Lê trở nên suy yếu, năm 1527 Mặc Đăng Dung cướp ngôi lập ra nhà Mạc. Sau đó không lâu, Nguyễn Kim một tướng cũ của nhà Lê, t́m người hậu duệ lập nên nhà Lê Trung Hưng ở Thanh Hóa và chống lại nhà Mạc ở Thăng Long, sử gọi giai đoạn này là thời kỳ Nam – Bắc triều. Ngay trong thời kỳ này, trong nội bộ Nam triều (Lê Trung Hưng) cũng bắt đầu phân liệt, trong đó sau khi Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm nắm quyền mang tiếng pḥ vua Lê, loại trừ thế lực của họ Nguyễn, Nguyễn Hoàng (con của Nguyễn Kim) dùng mưu để về phía Nam làm trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam, dần dần họ Nguyễn của Nguyễn Hoàng ở phía Nam trở thành đối trọng với họ Trịnh ở phương Bắc, h́nh thành cục diện Trịnh – Nguyễn phân tranh. Ở phía Nam một mặt Bắc cự với chúa Trịnh, các chúa Nguyễn lo mở rộng cương thổ, cường tỏa ảnh hưởng của ḿnh xuống tận miền đất Chân Lạp, để trở thành một thế lực quan trọng, đủ sức đối trọng với chúa Nguyễn.

Vương Quốc Champa như đă nói, trong thời kỳ chúa Nguyễn Hoàng về trấn thủ Quảng Nam trở về sau thực lực ngày càng ṃn mỏi, yếu kém, sức đề kháng ngày càng yếu trước chúa Nguyễn, trong các năm 1611, 1653, 1692, các chúa Nguyễn đă lần lượt tích hợp, thu nhập hết phần đất c̣n lại của vương quốc này vào lănh thổ Đại Việt.

Đáng chú ư nhất thời kỳ này chính là t́nh h́nh quốc gia Chân Lạp, trong giai đoạn trước quá tŕnh Nam tiến của Đại Việt (ở đây tức là vương quốc Đàng Trong của chúa Nguyễn) chỉ liên hệ trực tiếp đến Champa, nhưng giai đoạn này lại liên hệ nhiều đến Chân Lạp, thậm chí mối quan hệ này c̣n phức tạp hơn, khi c̣n liên quan đến cả Xiêm La. Hoàn cảnh Chân Lạp và mối quan hệ Đại Việt – Chân Lạp, hay Đại Việt – Chân Lạp – Xiêm La có những đặc điểm sau đây, sẽ ảnh hưởng đến việc đề ra hệ thống các chủ trương đối sách của chúa Nguyễn trong quá tŕnh mở đất.

Từ sau thế kỷ thứ XV trở đi, sau một thời kỳ Angkor rực rỡ, Chân Lạp bước vào thời kỳ suy thoái, kinh tế kém phát triển, những mâu thuẫn xă hội vốn t́m tàng, nay càng trở nên gay gắt, xung đột phe phái, tranh chấp quyền lực liên tục nổ ra, không đủ sức phát triển kinh tế xă hội, sức đề kháng của quốc gia ngày càng yếu, ngày càng trở nên yếu thế trước các quốc gia lân bang hùng mạnh. Từ thế kỷ XVI, Chân Lạp đă trở thành nơi tranh giành phạm vi ảnh hưởng của hai bên một là Đàng Trong của các chúa Nguyễn và một bên là đế quốc Xiêm La[10].

Trong bối cảnh đó, trước sự lớn mạnh của Xiêm La và chủ thuyết “Đại Thái” của triều đ́nh Xiêm đang ngày càng đe dọa đến quyền lợi của chúa Nguyễn ở Chân Lạp, nếu thế lực của Xiêm ngày càng lớn mạnh, khống chế Chân Lạp, đưa một lực lượng thân Xiêm lên cầm quyền ở Chân Lạp th́ an ninh, chủ quyền, quyền lợi của Đàng Trong cũng đang ngày càng bị đe dọa. Trước t́nh h́nh đó, một mặt, các chúa Nguyễn phải lo ngăn chặn nguy cơ từ Xiêm thực hiện cuộc mở mang lănh thổ, mặt khác tiếp tục thực hiện việc mở rộng đất đai về Nam Bộ. Như vậy, nổi bật lên trong bối cảnh thời bấy giờ là cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các chúa Nguyễn với Xiêm La tại Chân Lạp, những điều này sẽ chi phối rất nhiều đến việc đưa ra các chủ trương đối sách Nam tiến, mối quan hệ tay ba này là nét đặc thù chưa từng có trong quá tŕnh Nam tiến giai đoạn trước.

2.2 Hệ thống các chủ trương, đối sách của người Việt để thực hiện Nam tiến:

Dựa vào những yếu tố, đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh của từng quốc gia, của khu vực, của mối quan hệ bang giao giữa Đại việt với các quốc gia lân bang…đă đề cập, phân tích ở trên, cũng như những nghiên cứu sử liệu, tham khảo tài liệu của các chuyên gia tôi có thể đưa ra một số những chủ trương, đối sách của các vương triều Đại Việt trong việc thực hiện “Nam tiến” như sau:

Thực hiện chiến tranh chinh phạt, rồi thu lấy đất đai. Ở đây, tôi không đi sau vào diễn biến chiến sự, nhưng cũng xin giới thiệu một số các cuộc chinh phạt để mở mang bờ cơi (chủ trương này th́ phần lớn sử dụng cho Champa). Trừ lần hành quân đầu tiên năm 1069 của Lư Thánh Tông, sau đó th́ vua Rudravarman III mới dâng đất cho Đại Việt để được tự do, một lần vua Champa dâng đất để làm sính lễ cưới công chúa Đại Việt năm 1306, th́ các lần hành quân năm 1402, 1471, 1611, 1653, 1692 phía Đại Việt luôn tiến hành chiến tranh chinh phạt rồi sau đó thu lấy đất của Champa (phần diễn biến cụ thể sẽ được tŕnh bày ở chương sau).

Thực hiện chiến tranh, can thiệp, dàn xếp vào nội t́nh của Chân Lạp: Trong gia đoạn từ những năm 20 của thế kỷ thứ XVII, đến những năm 60 của thế kỷ XVIII, nội bộ quốc gia Chân Lạp liên tục nổ ra những cuộc xung đột quyền lực, những mâu thuẫn này c̣n bắt nguồn từ những cuộc can thiệp của Xiêm La và chúa Nguyễn. Hay nói cách khác, những xung đột giữa phe phái này phe phái nọ ở Chân Lạp có sự can thiệp của các chúa Nguyễn và Xiêm La, nó nằm trong cuộc tranh giàng ảnh hưởng của Đàng Trong và Xiêm La ở Chân Lạp.

Năm 1658, vua nước Chân Lạp mất, nội bộ nước Chân Lạp lục đục v́ tranh giành ngôi. Chúa Nguyễn Phúc Tần đem 3000 quân sang đánh, bắt Nặc Ông Chân, sau tha về nhưng buộc phải triều cống và tạo điều kiện cho lưu dân Việt đi sinh sống. Sau khi Ông Chân qua đời chúa Nguyễn đă giúp một hoàng thân Chân Lạp là Batom Reachea lên ngôi, đáp lại vị vua mới của Chân Lạp đă kư hiệp ước triều cống chúa Nguyễn hàng năm và cho phép người Việt được làm chủ vùng đất đă khai hoang ở Sài G̣n, Đồng Nai, Bà Rịa.

Năm 1672, vua Chân Lạp bị giết, con là Angcheng lên nối ngôi, sang cầu viện Xiêm La để đánh hoàng thân Angton và Angnon, những lực lương thân Việt Nam, Angnon cầu cứu Đàng Trong, chúa Nguyễn Phúc Tần cử binh giúp Angnon, lấy đất Saigon làm Phó vương Chân Lạp.

Năm 1755, biết vua Chân Lạp là Nặc Nguyên (Ang Tong) thông sứ với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài để lập mưu đánh chúa Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Khoát sai Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nặc Nguyên. Năm 1756, Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam Vang chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ, rồi xin dâng hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp (nay là Tân An và G̣ Công) cho chúa Nguyễn để cầu ḥa.

Năm 1757 Nặc Nguyên mất, chú họ là Nặc Nhuận dâng hai phủ Trà Vinh và Ba Thắc (Sóc Trăng) xin chúa Nguyễn Phúc Khoát phong cho làm vua Chân Lạp. Sau đó Nặc Nhuận bị người con rể là Nặc Hinh giết và cướp ngôi. Quan tổng suất là Trương Phúc Du thừa kế sang đánh thắng Nặc Hinh. Chúa Nguyễn cho lập Nặc Tôn (Outey II), con Nặc Nhuận vốn đang nương nhờ Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên trong lúc hoạn nạn làm vua Chân Lạp. Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long (vùng đất nằm giữa Sông Tiền và Sông Hậu tương ứng với Châu Đốc, Sa Đéc) để tạ ơn chúa Nguyễn[11].

Nhà nước chủ trương, khuyến khích và tạo điều kiện cho di dân người Việt và người Hoa di cư vào vùng đất mới ở phía Nam. Ngay từ thời nhà Lư, sau khi Đại Việt sát nhập những vùng đất của Champa, các triều đại luôn có chính sách khuyến khích lưu dân vào vùng lănh thổ mới để một mặt mở rộng địa bàn cư trú, mặt khác đưa những người dân đến vùng đất mới để khẳng định và xác lập chủ quyền với vùng đất mới.

Chúng ta biết vào thời Nhà Lư, năm 1075, Lư Thường Kiệt có đi đánh Champa, họa đồ ba vùng đất Bồ Chính, Địa Lư, Ma Linh đă được nhập vào lănh thổ Đại Việt trong cuộc hành quân của Lư Thánh Tông với Champa, sau đó Lư Thường Kiệt c̣n được giao mộ dân binh xuống cư trú tại vùng đất này[12]. T́nh trạnh cũng diễn ra tương tự vào thời Trần, sau khi vùng đất châu Ô, Lư năm 1306.

Sang đến thời nhà Hồ, vua nhà Hồ đă thể hiện một quyết tâm to lớn nhầm xây dựng, giữ vững chủ quyền vùng đất mới thu lấy của Champa là Chiêm Động và Cổ Lũy. Toàn thư ghi lại về sự kiện nhà Hồ di dân vào đất mới: Quư Mùi, [1403], Mùa xuân, tháng 2, Hán Thương đem những người không có ruộng mà có của dời đến Thăng Hoa, biên chế thành quân ngũ…Người ở châu nào th́ thích hai chữ tên châu ấy vào hai cánh tay để làm dấu hiệu. Đến năm sau đưa vợ con đi theo, giữa đường, bị băo chết đuối, dân phần nhiều ta oán. Hán Thương mộ dân nộp trâu để cấp cho dân mới dời đến ở Thăng Hoa, người nộp được ban tước…”[13].

Sang đến thời Lê, sau khi Lê Thanh Tông chinh phục Champa lấy những vùng đất từ Quảng Nam đến B́nh Định vua đă cho những tù binh bị lưu đầy ở Thanh Hóa, nghệ An, Hà Tĩnh di cư vào vùng đất mới biên chế cho họ theo từng địa phương[14].

Sang đến giai đoạn sau, đặc biệt là thời chúa Nguyễn cho dù đại đa số di dân không phải do nhà nước tổ chức như trước nữa, mà phần đông là do tự nguyện di cư vào miền Nam (nguyên nhân đă phân tích ở phần trước), nhưng nếu như không có chủ trương tổ chức và tạo điều kiện của chúa Nguyễn th́ chưa chắc đă có đông di dân đến như vậy. Một mặt, những di dân này bỏ quê hương bản quán, vốn khó khăn, bị đe dọa liên tục bởi thiên tai, đói kém. Bên cạnh đó, chúa Nguyễn cũng rất muốn thu giữ những người này, cấp đất đai, tổ chức hành chính, làng xă cho họ, để nhầm gia tăng lực lượng, sức mạnh cho cháu Nguyễn chống với họ Trịnh ở Đàng Ngoài, ngoài ra những lưu dân này c̣n giúp chúa Nguyễn xác lập chủ quyền của quốc gia ở những vùng đất mới sáp nhập, như các triều trước đă làm.

Đến thời chúa Nguyễn, một chính sách tổ chức di dân chưa có tiền lệ trước đó, được thực hiện, đó là sử dụng, tạo điều kiện cho lực lượng di dân người Hoa vào khai phá phương Nam. Nguyên là vào thế kỷ XVII nhà Minh bị lật đổ, quan lại, binh sĩ và cư dân Trung Quốc không chịu phục tùng nhà Thanh do ngoại tộc thành lập, nên vượt biển vào vùng Đàng Trong với số lượng hàng ngàn người. Họ xin chúa Nguyễn giúp cho chổ ở, nhân t́nh h́nh chúa Nguyễn mới cho những di dân này đến vùng đất Đông Nam bộ ngày nay cư trú, hành động này có tác dụng to lớn trong cuộc Nam tiến, bởi v́ cho dù trước đó đa số người Việt đă đến đây làm ăn, sinh sống, chúa Nguyễn củng đă lập hai trạm thu thuế ở đây, tức là vai tṛ của người Việt ở vùng mà ngày nay là Biên Ḥa, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, nhưng trên thực tế chủ quyền khu vực này vẫn thuộc về người Chân Lạp, nên sử dụng một lực lượng rất đông người Hoa đến khai phá vùng đất này, sẽ tạo điều kiện để sau này chúa Nguyễn công khai xác lập chủ quyền về Đại việt vùng đất này một cách dễ dàng.

Như vậy, trong suốt tiến tŕnh Nam tiến, những di dân buổi đầu đều là do nhà nước tổ chức, những di dân tự nhiên có, nhưng rất ít (chính v́ thế ở chương sau tôi xếp giai đoạn này là Nam tiến tự phát, sang đến thời kỳ sau th́ Nam tiến mới chuyển sang tự giác). Sang đến thời chúa Nguyễn, đại đa số là những di dân là tự do, số lượng những di dân này tuy không trực tiếp do chúa Nguyễn tổ chức, nhưng ít nhất phải có sự đồng thuận, tạo điều kiện của các chúa Nguyễn, th́ họ mới có thể đến định cư những vùng đất mới, tổ chức thành làng xă, sản xuất phục vụ cho chính quyền, đáng chủ ư là những lưu dân người Hoa. Đây là một chủ trương, đối sách quan trọng của chính quyền, góp phần thu giữ, xác lập chủ quyền của người Việt trên các vùng đất mới.

Sử dụng con đường hôn nhân. Trong quá tŕnh Nam tiến, có hai cuộc hôn nhân đáng chú ư đó là cuộc hôn nhân giữa Simhavarman III (Chế Mân) và Huyền Trân công chúa, thứ hai là hôn nhân giữa vua Chey chetta II và công nữ Ngọc Vạn.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, giữa công chúa Huyền Trân với vua Champa. Chúng ta thấy nổi lên những điểm đáng chú ư được sử liệu ghi nhận rằng: “…Tháng 2 (1305), Chiêm Thành sai Chế Bồ Đài và bộ đảng hơn trăm người dâng hiến vàng bạc, hương quư, vật lạ làm lễ vật cầu hôn. Các quan trong triều đều cho là không nên…”, năm 1306 “…Trước đây, Thượng hoàng vân du sang Chiêm Thành, đă hứa gă rồi. Các văn sĩ trong triều ngoài nội nhiều người mượn chuyện vua Hán đem Chiêu Quân gả cho Hung Nô làm thơ, từ bằng quốc ngữ để châm biếm việc đó…”, năm 1307 “… đổi hai châu Ô, lư thành châu Thuận và châu Hoá…Trước đấy chúa Chiêm Thành Chế Mân đem đất hai châu đó làm lễ vật dẫn cưới…”[15].

Như vậy, trong cuộc hôn nhân đầu tiên liên quan đến vấn đề mở nước này, chúng ta nhận ra được vua Champa Simhavarman III (Chế Mân) đă lấy hai châu Ô, Lư dâng cho Đại Việt để làm sính lễ cưới công chúa Đại Việt, ở đây tôi không đi vào nguyên nhân, rơ ràng trong lần hôn nhân này do phía Champa tự cầu hôn và dâng đất cho Đại Việt. Nhưng như trên đă thấy, cuộc hôn nhân này là do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi sang Champa, hứa gả công chúa cho Chế Mân. Nhưng khi sứ giả được vua Chế Mân gửi sang, th́ các quan đại thần đa phần không tán đồng, vua Champa có thể phải dâng thêm hai châu Ô, Lư, th́ lúc đó vua Trần Anh Tông mới quyết đem gả công chúa Huyền Trân cho vua Champa. Như vậy, cuộc hôn nhân này tuy là phía Đại Việt thụ động, nhưng Đại Việt đă đồng ư v́ sính lễ là hai châu Ô, Lư. Nên tôi cho rằng, cuộc hôn nhân này sở dĩ thành hiện thực cũng do một phần nào năm trong tư duy chính trị của phía Đại Việt.

Cuộc hôn nhân thứ hai, giữa công chúa Ngọc Vạn và vua Chân Lạp Chey Chetta II năm 1620, lại có điểm khác biệt, cuộc hôn nhân này không trực tiếp đem đến cho Đại Việt một phần đất đai nào. Nhưng cuộc hôn nhân này lại là tiền đề cho công cuộc mở cơi về vùng đất Nam bộ thời bây giờ. Thông qua cuộc hôn nhân này, những người Việt đầu tiên đă theo bà Ngọc Vạn sang Chân Lạp, những lưu dân người Việt đầu tiên đă đến định cư trên vùng đất Nam bộ (lúc bấy giờ thuộc Chân Lạp). Sau cuộc hôn nhân này, dưới ảnh hưởng của ḿnh, công nữ Ngọc Vạn đă cho phép, khuyên khích lưu dân người việc đến đây ngày càng đông. Nhờ cuộc hôn nhân này, mà chúa Nguyễn có thể lập được các trạm thu thuế đầu tiên ở vùng Gia Định, Biên Ḥa. Đây chính là những tiền đề sau này để chúa Nguyễn có thể xác lập chủ quyền ở vùng đất Đông Nam bộ. Cuộc hôn nhân này, đánh dấu một bước ngoặt lớn, một sự kiện sẽ chi phối những sự kiện khác sau này của cả công cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc.

Tóm lại, quá tŕnh Nam tiến là một quá tŕnh đấu tranh giữa Đại Việt với các quốc gia láng giềng, các quốc gia trong khu vực. Đó là quá tŕnh vừa kiềm chế, ḥa hợp, vừa t́m cách xâm chiếm, mở rộng lănh thổ theo quy luật lịch sử. Quá tŕnh đó, không phải ngắn ngủi, mà là một bước tiến dài, trải qua biết bao nhiêu biến cố của thời cuộc, của lịch sử, của mối quan hệ từng quốc gia, từng khu vực. Do đó, mà ở mỗi thời kỳ, cần có những chủ trương, đối sách, khôn khéo, phù hợp, thay đổi linh hoạt để hoàn thành cuộc Nam tiến một cách trọn vẹn. Ở trên, tôi đă tŕnh bày ra bốn chủ trương, đối sách chính để thực hiện cuộc Nam tiến: tiến hành chiến tranh; can thiệp vào t́nh h́nh nội bộ Chân Lạp; tổ chức và tạo điều kiện cho di dân; con đường hôn nhân.

2.3 Những lực lượng, thành phần tham gia vào cuộc Nam tiến.

Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt, không chỉ là một quá tŕnh mà nhà nước thu giữ, xâm chiếm, sáp nhập, tuyên bố chủ quyền vùng đất mới, mà có được, đó c̣n phải là quá tŕnh mà người Việt (hoặc do nhà nước tổ chức, hoặc tự nguyện) di cư vào vùng đất mới, sinh sống, lao động. Một mặt họ đă dựng làng, mở xóm, xây dựng, mở rộng nền hành chính của quốc gia ḿnh, mặt khác sự có mặt của những di dân trên những vùng đất mới chiếm lĩnh, mới sáp nhập này, c̣n khẳng định chủ quyền quốc gia, cũng như quyết tâm giữ vững vùng đất mới chiếm giữ đó. V́ vậy, nói đến Nam tiến, mà chỉ nói về lịch sử những lần thu giữ, sáp nhập, chiếm lĩnh đất đai, thiết lập chế độ hành chính ở vùng đất mới là chưa đủ. Cần phải nói đến những di dân đă vào sinh sống, làm ăn trong vùng đất mới. T́m hiểu xem họ gồm những ai? V́ lư do ǵ mà phải vào Nam? Những cuộc di cư này là tự nguyện hay bắt buộc.

Những nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh của đất nước và quan hệ khu vực được tŕnh bày ở phần trên không những chỉ ảnh hưởng đến việc đề ra những chủ trương, đối sách Nam tiến của chính quyền, mà c̣n ảnh hưởng đến thành phần, lực lượng của những người di cư vào Nam, trên đường mở cơi. Tùy từng giai đoạn, từng thời kỳ với những diều kiện, hoàn cảnh lịch sử quốc gia, khu vực khác nhau th́ thành phần, lực lượng những di dân này cũng sẽ khác nhau.

Sử sách, chép khá rơ về những ḍng di dân vào thời kỳ Nam tiến. Chúng tôi xin nêu ra ở đây những loại người được sử liệu đề cập phổ biến, đă tham gia vào công cuộc Nam tiến.

• Những tướng lĩnh, quan chức tiên phong đi chính chiến mở cơi hoặc đi trấn thủ vùng đất mới, rồi ở lại cùng với gia đ́nh, thân thuộc, người hầu, linh canh trên vùng đất mới. Chẳng hạn như Lương Văn Chánh (thời Nguyễn Hoàng, người được giao đưa quân vào Phú Yên khai phá)[16], Nguyễn Hữu Cảnh (người được chúa Nguyễn giao thu lấy phần đất B́nh Thuận và sau đó là kinh lược sứ Đồng nai, Gia Định), hay trường hợp Chủ sự Văn Phong[17]…

• Những tướng lĩnh và quan chức không được triều đ́nh yêu trọng, thậm chí khinh ghét, trù dập, bị đưa ra trấn giữ vùng đất mới mở. Những người này lại mang theo gia đ́nh và gia nhân của họ với số lượng lớn đi theo. Tiêu biểu trong số này có Nguyễn Hoàng[18], hay trường hợp một vị quan thần của ông là Đào Duy Từ (có tài nhưng không được chúa Trịnh trọng dụng bỏ vào Nam theo chúa Nguyễn).

• Những binh lính, cũng đồng thời là những nông b́nh, trong những năm tháng đầu tiên mở cơi. Những người này được chính quyền đem đến để trấn thủ, bảo vệ những vùng đất vừa tiếp quản, nhưng cũng một số họ ở lại vùng đất mới lập nghiệp. Nhà nước tổ chức cho họ vừa là quân sĩ, lúc nhàn th́ tham gia sản xuất nông nghiệp.

• Những người nông dân không có ruộng, ruộng ít hay ruộng đất bị chiếm đoạt bởi t́nh h́nh khủng hoảng ruộng đất ngày càng trầm trọng của phía Bắc bộ, nhất là thời kỳ Lê – Trịnh. Về những người đầu tiên trong số này, thật ra đă vào Nam từ thời Hồ đă di cư vào Nam, Toàn Thư ghi lại năm 1403: “…Mùa xuân, tháng 2, Hán Thương đem những người không có ruộng mà có của dời đến Thăng Hoa, biên chế thành quân ngũ…”[19].

• Những người bỏ quê hương, bản quán trên đường lánh nạn đao binh trong những thời kỳ chiến tranh, phân liệt, đặc biệt là vào thời kỳ phân tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn. Về những con người này, sử liệu cung cấp cho chúng ta nhiều cứ liệu, trong đó sách Toàn Thư có đoạn chép: “…Năm (1571) ấy, các huyện ở Nghệ An, đồng ruộng bỏ hoang, không thu được hạt thóc nào, dân đói to lại bị bệnh dịch, chết đến quá nửa, nhiều người xiêu giạt, kẻ th́ lần vào Nam…”[20].

• Những tội đồ, bị chính quyền xử tội lưu đầy, được chính quyền sử dụng như là những nhân công cho cuộc khai thác, làm chủ những vùng đất mới chiếm được. Với các thành phần này, sử liệu năm 1474 của Toàn Thư cũng chép rơ: “…Mùa hạ, tháng 4, ngày 22, ra sắc chỉ rằng: Tù nhân bị tội lưu, ở châu gần th́ sung làm quân vệ Thăng Hoa, ở châu ngoài th́ sung làm quân vệ Tư Nghĩa, ở châu xa th́ sung làm quân vệ Hoài Nhân, những kẻ được tha tội chết cũng sung làm làm quân vệ Hoài Nhân…”[21].

• Những tù binh của cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn, những nông dân Đàng Ngoài bị chúa Nguyễn bắt hoặc ép vào Đàng Trong, làm gia tăng lực lượng cho chúa Nguyễn tạo sức mạnh và thực hiện công cuộc mở cơi. Minh chứng về điều này, Toàn thư chép vào năm 1633 như sau “…Tháng 2, Nguyễn Phúc Nguyên sai quân đánh phá châu Nam Bố Chính, giết quan châu, lấy tiền của kho bắt hết dân đinh ở đó làm lính, đặt ra 24 đội thuyền…”[22].

• Một trong những lực lượng đặc biệt, cũng cần phải kể đến trong số những lực lượng liên quan đến vấn đề Nam tiến. Những lưu dân người Hoa, biên niên sử chính thức của nhà Nguyễn, Đại Nam Thực Lục (Tiền biên) chép chi tiết về sự kiện liên quan đến những cư dân này như sau: “…Kỷ mùi, năm thứ 31 [1679], mùa xuân, tháng giêng, tướng cũ nhà Minh là Long Môn tổng binh Dương Ngạn Địch và Phó tướng Hoàng Tiến Cao Lôi Liêm, Tổng binh Trấn Thượng Xuyên và phó tướng Trần An B́nh đem hơn 3.000 quân và hơn 50 chiến thuyền đến các cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng, tự trần là bô thần nhà Minh, nghĩa không chịu làm tôi nhà Thanh, nên đến để xin làm tôi tớ. Bấy giờ bàn bạc rằng : Phong tục tiếng nói của họ đều khác, khó bề sai dung, nhưng họ bị thế cùng bức bách đến đây th́ không nỡ cự tuyệt. Nay đất Đông Phố (tên cổ của Gia Định) nước Chân Lạp đồng ruộng ph́ nhiêu ngh́n dặm, triều đ́nh chưa rỗi mà kinh lư chi bằng nhân lấy sức của họ cho đến khai khẩn để ở, làm một việc mà lợi ba…”[23]. Thực tế, sau này lực lượng này đă đóng một vai tṛ rất quan trọng, cùng với lưu dân người Việt thực hiện công cuộc khai phá miền đất Nam bộ.

Tất nhiên những nhóm người, những lực lượng mà tôi lược kể ở trên, không phải là tất cả. Chắc rằng, trong những khoảng không gian, thời gian khác nhau, sẽ có những con người v́ nhiều lư do khác nữa để đi vào Nam, ḥa ḿnh vào ḍng chủ lưu, vào xu thế chung của cả cuộc Nam tiến. Nhưng những người được đề cập ở trên là tiêu biểu nhất, ưu tú nhất cho những con người vào Nam mở cơi thời bấy giờ.

Cho dù, những con người đó dù là lực lượng nào, thành phần nào xuất thân từ đâu, hay v́ nguyên nhân ǵ mà di cư vào Nam. Th́ chính họ, tất cả họ đă tạo nên một cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc, tạo nên một bản sắc vùng mới. Những bước chân nhỏ bé của họ, những người tiên phong mở cơi, chính là một bước tiến vĩ đại của lịch sử dân tộc.

3. Tiểu kết: Nghiên cứu về Nam tiến, không chỉ là nghiên cứu về các mốc thời gian, các lănh thổ được mở rộng, lư do mở rộng, hệ quả, công việc sau khi mở rộng lănh thổ… Nghiên cứu về Nam tiến, dưới góc độ một quá tŕnh lịch sử cũng cần phải t́m ra những nguyên nhân, những tiền đề, bối cảnh lịch sử xuất phát của cuộc Nam tiến. Tiếp đó, phân tích những chủ trương, đối sách của người Việt (chính quyền người Việt), cũng như những thành phần, lực lượng tham gia vào công cuộc Nam Tiến. Ở chương này, tôi đă nghiên cứu những điều trên, đối với bài niên luận này, tôi xem những nghiên cứu ở chương này là những tiền đề quan trọng cho quá tŕnh đi sâu vào nghiên cứu Nam tiến, dưới góc độ tiến tŕnh lịch sử ở phần sau.

 

Nguồn: Sưu Tâm

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: