r

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Con người và loài thú đều cảm nhận đói rét, đau đớn như nhau nhưng người biết giữ ǵn nhân phẩm và ḷng tự trọng phải dùng lư trí chế ngự bản năng sinh vật. Một người tù đủ ư chí, nghị lực khắc phục được cùm kẹp, đói rét trường kỳ mới xứng đáng là một con người chân chính. Những kẻ ở trong tù sợ đói khổ, mới cùm được vài ngày đă lạy lục xin tha đó chính là những tên hèn hạ, phản bội sẵn sàng bán rẻ lương tâm làm tay sai cho kẻ thù.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn Nghệ

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

Người Tù Bất Khuất

 

 

 

 

 

 

Kim Âu

 

 

Con người cảm nhận đói rét, đau đớn như nhau nhưng người biết giữ ǵn nhân phẩm và ḷng tự trọng phải dùng lư trí  chế ngự bản năng sinh vật. Khi một người tù đủ ư chí nghị lực chịu đựng được tra tấn, cùm kẹp, đói rét dài ngày mới xứng đáng là một con người chân chính. Những kẻ ở trong tù mới cùm được vài ngày đă lạy lục xin tha đó chính là những tên hèn hạ, phản bội sẵn sàng bán rẻ lương tâm làm tay sai cho kẻ thù. Loại như Lăo Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trương Minh Ḥa, Nguyễn Như Ánh rất đông.

 

 

 

LĂO MÓC, TÊN NHÂN DIỆN THÚ TÂM

 

 

               “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”

                 Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc

 

 

Đọc qua bài viết của bồi bút Lăo Móc ở San Jose chuyển qua Lê Duy San đưa lên diễn đàn, chúng tôi thật khó nhịn cười. Tên bồi bút này cho rằng chúng tôi “tiền hậu bất nhất” khi chỉ trích chúng “rước voi về dày mả tổ” “cơng rắn cắn gà nhà” nhưng lại nói chúng làm quái ǵ có “nước”… Chúng tôi không ngờ Lăo Móc ngu như vậy. Ngu đến nỗi không phân biệt được “những kẻ lưu vong chẳng có tấc đất cắm dùi trên quê hương” với “những người dân quốc nội đang nhẫn nại chịu đựng chính khách cai trị hà khắc của bọn Việt Cộng để trụ lại ǵn giữ giang sơn gấm vóc của tiền nhân”.

Những người  của thể chế VNCH bị đánh bật gốc khỏi quê hương gần 40 năm, lưu vong xứ người th́ lấy đâu ra đất nước để dâng và bán cho ai.  Họa chăng chỉ những kẻ có ṇi phản quốc Lăo Móc, Lê Duy San, Đỗ văn Phúc, Lư Trung Tín mới nuôi ảo mộng tranh quyền bán nước với Việt Cộng. Hoặc sinh bệnh  điên rồ, oán hận mong cho Trung Cộng chiếm hết cả giang sơn gấm vóc tiền nhân để lại cho bọn chúng được hả dạ.

Tên Lăo Móc càng lếu láo khi cho rằng chúng tôi ăn theo Lê Thành Nhân trong khi ngay từ những ngày đầu tiên mới xảy ra vụ giàn khoan HD981, qua bài viết “Nội Xâm Hay Ngoại Xâm Cùng Là Giặc” chúng tôi đă lên tiếng chỉ trích những khẩu hiệu và hành động ngớ ngẩn cũng như tiên liệu trước tṛ chụp mũ cố hữu của loại bồi bút như tên chó săn Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc.

Đối với chúng tôi loại viết lách chẳng biết lư luận, kiến thức rập khuôn, đồng phục như tên Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc chẳng đáng để tâm. Đọc bài của hắn ngoài việc vu chụp bừa băi chỉ thấy hết cái ngu này đến cái ngu khác. Lần này hắn liều mạng nói câu HVS ít học khiến chúng tôi tội nghiệp cho cái đầu càng già càng quắt lại như cái b́nh vôi của hắn.

50 năm trước chưa chắc tên Nguyễn văn Nghiêm được ăn học bằng HVS và ngày nay sau 50 năm chắc chắn lư luận và kiến thức của tên Nguyễn văn Nghiêm so với Kim Âu chưa đáng học tṛ. Chúng tôi vẫn thường hay mỉm cười khi thấy bọn học hành ấm ớ khoe tấm khoa bảng độ nhật hạng bét cách đây nửa thế kỷ để giấu dốt nhưng khốn thay kiến thức và bản lĩnh con người không thể ngụy tạo hay che dấu được.

Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc phải thú nhận HVS có lư luận và văn chương rổn rảng v́ hắn cũng tự biết những bài viết của chúng tôi  có tŕnh độ kiến thức  và uy lực thuyết phục vượt trội hơn của hắn.

Lăo Móc chỉ có một phương diện nổi hơn người đó là bản chất lưu manh,hạ tiện và vô liêm sỉ qua thói quen xuyên tạc và chụp mũ.

Tuy không ở San Jose nhưng chúng tôi cũng được biết Lăo Móc, nguyên đội trưởng đội nhà bếp trại tù cải tạo K4, Tân Lập, Yên Bái. Chủ tờ báo Tiếng Dân tại San Jose, Hoa kỳ qua bài viết THÁNG TƯ ĐEN: TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH của Nguyễn văn Nghiêm mà chúng tôi trích lại một số đoạn dưới đây cho thấy  Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc đă tự xác định nhân cách cùi hủi của chính hắn (Lăo Móc).

 

TRÍCH:

 ..............

 

Tôi đă cặm cụi chép vào quyển tập học tṛ những câu khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại – Học, học nữa, học măi – Lao động là vinh quang…” Và c̣n nhiều câu khẩu hiệu mà tôi không c̣n nhớ, cũng như không dám nhớ!

Như đa số các tù binh, tôi thuộc loại “ngậm miệng qua sông.” Để chứng tỏ ḿnh đă có tiến bộ về mặt tư tưởng, vào những ngày 19 tháng 5, ngày 2 tháng 9, ngày Tết Âm lịch, tôi đă sáng tác thơ ca tụng “cách mạng” gửi đăng “báo tường”.

Chính ở nơi đây, tôi đă cay đắng nghe viên thiếu úy bộ đội miền Bắc mà các “cải tạo viên” thường gọi là “anh hai thơ” (v́ lúc nào anh ta cũng ngâm nga thơ của Tố Hữu), đọc cho nghe câu thơ mà anh ta bảo là của một chị phụ nữ miền Nam. Câu thơ như sau:

“Có chồng bộ đội là tiên

Có chồng quân ngụy đảo điên cửa nhà!”

Cũng chính nơi đây, chúng tôi đă dở khóc, dở cười khi được các “đỉnh cao trí tuệ” dạy dỗ. Chuyện mới nghe tưởng chừng như chuyện tiếu lâm mà lại là sự thật, tôi xin được kể lại như sau:

Sau một thời gian học tập, chúng tôi được phát giấy để làm bản tự kiểm. Thôi th́ đủ thứ tội t́nh phải cố nhớ ra để mà “tự kiểm”: Trong thời gian phục vụ trong hàng ngũ ngụy quân đă đốt bao nhiêu cái nhà? Đă hăm hiếp bao nhiêu phụ nữ? Đă giết bao nhiêu “cách mạng”? Viết xong phải thông qua tổ, đội rồi nộp lên Ban Chỉ huy trại.

………………………………

Cùng với những tù binh khác, sau đó chúng tôi được đưa đến Long Giao, rồi về trại cải tạo Suối Máu ở Biên Ḥa. Tôi vẫn tiếp tục “ngậm miệng qua sông” và làm thơ ca tụng “cách mạng” vào những ngày lễ lạc của những người thắng trận , với hy vọng là được “cách mạng” biết là ḿnh đă “học tập, lao động tốt và đă có tiến bộ về mặt tư tưởng!”

Năm 1977, cùng với những người tù khác, tôi đă lênh đênh trên tàu Sông Hương lưu đày ra miền Bắc.

……………………………………..

Tầng địa ngục thứ tư mà tôi phải đi qua là trại Nghĩa Lộ nằm trong một thung lũng là trại cải tạo đầu tiên tôi đặt bước chân lưu đày ra miền Bắc. Đêm đầu tiên mặc bộ đồ tù màu xanh có sọc trắng, các tù nhân trông giống như những đạo t́ đi khiêng quan tài người chết.

Chính nơi đây, những người tù miền Nam mới thực sự biết đến cái đói. Mỗi bữa ăn chỉ được một miếng bột ḿ đen khuấy chín để đặc lại với vài cọng rau muống luộc chấm mắm tôm khuấy lỏng. Mỗi ngày tù nhân phải leo lên núi chặt giang, đốn củi.

Ở đây, tôi cũng lại tiếp tục “ngậm miệng qua sông” để mà sống. Có ai đó đă vô cùng có lư khi nói rằng: “Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”

Cái đói là đ̣n cân năo tàn phá nhân phẩm của những người tù. Người ta giành nhau từng phần chia lớn, nhỏ. Tù nhân đă phải t́m bắt tất cả những con vật động đậy có thể ăn được. Bỏ cấp bậc, lon lá xuống, mặc vào bộ quần áo tù, rất dễ nhận ra nhân cách của mỗi người. Có những người để lập công chuộc tội đă lén lút báo cáo người này có tư tưởng phản động, kẻ kia có âm mưu chống đối.

 

……………………………………………………………………….

 

Trong thời gian này, trại phát động làm báo tường. Những trại viên có bài vở đóng góp sẽ được nghỉ lao động một ngày. Mỗi ngày lên rừng chặt, cột, vác về trại 15 cây giang rất là nặng nhọc đối với một người ốm yếu như tôi; do đó, tôi đă làm bài thơ “Đại dương trong ḷng con sóng nhỏ” ca tụng công đức của ông Hồ Chí Minh để được nghỉ lao động một ngày

 

Bài thơ như sau:

 

“Con chưa khóc Bác một lần

Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn

Con chưa hát bản Kết Đoàn

Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương

Kiếp xưa đă lỡ cung đường

Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài

Trên cao Bác vẫn vẫy tay

Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn

Xa rồi thung lũng đau thương

Hạt mưa sa đă về nguồn yêu thương

Muôn vàn cảm tạ công ơn

Tấm ḷng biển lớn bao dung ngất trời

 

(quên mất 2 câu)

 

Bác ơi! Ơn Bác tái sinh

Trên đường sống lại, trăm năm ghi ḷng!”

 

Trương Văn Tuyên là người biết về âm nhạc, anh ta đă đem bài thơ phổ nhạc và đem hát trong buổi lễ sinh nhật của ông Hồ Chí Minh.

Hôm sau, lúc xuống suối rửa chén, gặp đại úy Hồ Bác Ái là người làm việc chung Pḥng với tôi ở Bộ Tổng Tham Mưu, anh ta đă hỏi tôi một cách mỉa mai:

Ông anh đổi họ hồi nào vậy, ông anh?”

làm tôi ngượng chín người. Từ lúc đó, tôi cố ư tránh gặp mặt anh ta. Tôi là người tham sống, sợ chết. Tôi là kẻ ngậm miệng qua sông. Tôi đă muối mặt ca tụng Bác, Đảng với mục đích duy nhất là chứng tỏ ḿnh đă có tiến bộ về mặt tư tưởng để được Đảng và Nhà Nước khoan hồng, để được sớm đoàn tụ với gia đ́nh, theo như lời phủ dụ của các cán bộ quản giáo. Có điều tôi đă không bước trên xác đồng đội mà đi, tôi chưa làm cái việc đốn mạt là làm “ăng-ten” báo cáo người này, người nọ để lập công.

 

Cuối năm 1977, trong đêm, chúng tôi, những tù nhân thuộc các diện Chiến Tranh Chính Trị, Cảnh Sát, T́nh Báo tức các loại được Việt Cộng gọi là ác ôn được chất lên những chiếc molotova có mui che bằng lá gồi chuyển trại.

…………………………………………………………….

Tầng địa ngục thứ năm của chúng tôi là trại cải tạo Tân Lập ở Lào Kai. Ở đây tôi ở đội 4 rồi sau đó được đưa qua đội 5 của phân trại K.4 phụ trách việc làm gạch. Mỗi ngày chỉ tiêu được giao cho 3 tù nhân là đạp nhuyển đất để làm thành một cối đất để đóng thành 200 viên gạch.Cái đói ở đây thật khủng khiếp. Ăn ít như tôi mà đêm nào tôi cũng phải uống thêm nửa “gô” nước cho đầy bụng để cố dỗ giấc ngủ.

Mỗi ngày ra hiện trường lao động, tôi được hai anh em cùng cối đất giao công tác là lén bứt rau tàu bay rửa sạch, bỏ vào ống vầu (một loại giống như tre ở miền Nam), lén đặt vào đống lửa, sau đó lấy ra chia nhau ăn cho đầy bụng để mà đạp đất giữa trời. 

Dù đă được các cảnh vệ cảnh cáo là ăn rau tàu bay sẽ bị mất máu, các tù nhân vẫn lén lút ăn rau tàu bay để có đủ sức mà hoàn tất chỉ tiêu, để khỏi bị phê b́nh là chây lười lao động.

Ở đây có một số anh em tù ở trại K.1 chuyển vào. Có người đă dè bĩu chuyện một ông Tướng, khi anh em chia thức ăn làm rớt một cọng rau muống xuống đất, ông này đă nhặt lên, không cần phủi bụi, đưa vào miệng ăn. Tôi th́ tôi chỉ thấy chua xót.

…………………………………………………………………………

 

Viên trung sĩ công an phụ trách đội nhà bếp là một tay sính thơ văn. Không biết ai giới thiệu với anh ta là tôi biết làm thơ, anh ta cho gọi tôi lên văn pḥng, chỉ mấy bức tranh mai, lan, cúc trúc và ra lệnh cho tôi làm mấy câu thơ và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho tôi một kư mật. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tôi lại cố chứng tỏ ḿnh đă được:

 

“Đảng cho sáng mắt, sáng ḷng

Xin làm một giọt máu hồng về tim!”

 

bằng cách sửa bốn câu lục bát viết cho T. thành những vần thơ ca tụng công ơn trời biển của Bác, Đảng và nhân dân, như sau:

 

“Mai:

 

Mai vàng nở khắp muôn phương

Đảng đưa ta tới một vườn đầy Xuân

 

Lan:

 

Nhờ ơn Bác với nhân dân

Mùa Hè thơm nức hương lan đại đồng.

 

Cúc:

 

Mùa Thu cách mạng thành công

Cúc vàng khoe sắc, muôn ḷng nở hoa.

 

Trúc:

 

Đông về, Bác bận đi xa

Trúc rừng Pắc Bó thiết tha ơn Người!”

 

Dù đă t́m mọi cách để chứng tỏ ḿnh đă “sáng mắt, sáng ḷng” tới như vậy, nhưng lúc Trung Cộng và Việt Cộng đánh nhau, tôi cũng như những người tù khác bị c̣ng chung chiếc c̣ng “made in Vietnam xă hội chủ nghĩa” làm bằng kẽm gai, leo lên xe molotova của Liên Sô, giă từ Phố Lu:

về trại cải tạo Cây Dừa ở Hạ Ḥa thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Hạ Ḥa nổi tiếng với câu ca dao:

 

Thương nhau cho thịt, cho xôi                                                  

Ghét nhau đem đến Mai Côi, Hạ Ḥa.” 

 

Tháng 4 năm 1980, tôi có tên trong danh sách được xét tha theo diện “quan tha, ma bắt.” Trong số 120 người tù được tha, tôi lại là người mạnh khoẻ nhất, chỉ có kẹt một nỗi là cái b́u dái sưng đỏ, đau nhức chịu không nỗi. Những người khác, kẻ th́ bị bệnh teo cơ, kẻ th́ bại xuội, người th́ bị ho lao, phải chống những cây gậy “tự biên, tự diễn” tức là tự ḿnh “sáng chế” ra mà lếch trở về với đời.

May mắn khi tôi trở về, T., vợ tôi, vẫn c̣n:

Tôi viết “TỰ THÚ CỦA MỘT TÙ BINH” chỉ có mục đích tŕnh bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo”. Với tôi, sống b́nh thường trong các trại tù “cải tạo” của Việt Cộng đă là … “anh hùng” lắm rồi! Phần khác, cũng để tŕnh bày v́ sao đă không thể có sự ḥa hợp ḥa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận; Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng nguỵ”!

 

HẾT TRÍCH

 

Đọc văn biết người “le style, c'est l'homme”. Đọc bài “Tự thú của một tù binh” (tự nguyện tŕnh diện để đi cải tạo) chắc chắn mọi người đều thấy Nguyễn văn Nghiêm cựu Đại Uư Tổng Tham Mưu là một con vật ở trong tù nay ăn năn hối cải xin được trở lại làm người. Tất nhiên với bản chất xảo quyệt của Nguyễn văn Nghiêm đời nào hắn thực ḷng hối lỗi,chẳng qua  đó là tṛ “giả dại qua ải” để cầu xin được bao dung nhưng qua cơn bĩ cực th́ “chó lại hoàn chó . V́ thế thật chẳng có ǵ ngạc nhiên khi ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă có những gịng viết về tên Nguyễn văn Nghiêm như sau: ” Nếu bần bút nhớ không sai th́ ông Lăo Móc có tên cúng cơm là Nguyễn Văn Nghiêm. Tên Nguyễn Thiếu Nhẫn hay Lăo Móc đều là bút hiệu của ông Nghiêm. Bần bút biết ông Nguyễn Văn Nghiêm khi ở tù tại trại k4 Tân Lập, Yên Bái, đội nông nghiệp, trong khi ông Nghiêm là đội trưởng đội nhà bếp cùng trại. Năm rồi, có anh bạn cùng trại tâm sự, ông Nguyễn Văn Nghiêm đội trưởng đội nhà bếp K4 Tân Lập đă chết từ lâu rồi, chỉ c̣n ông Nguyễn Thiếu Nhẫn hay ông Lăo Móc nhà văn, nhà báo, và nhà hoạt động cộng đồng th́ vẫn c̣n sống và sống rất hùng tại San Jose, California.

Lăo Móc là tên ông Nguyễn Văn Nghiêm dùng để viết phiếm. Nguyễn Thiếu Nhẫn là tên ông dùng để viết truyện và sinh hoạt cộng đồng. Không mấy người biết tên cúng cơm của ông là Nguyễn Văn Nghiêm, nhưng Nguyễn Thiếu Nhẫn và Lăo Móc th́ ở San Jose đă trở thành một nhân vật nổi đinh nổi đám lắm, bàn dân thiên hạ không ai không biết. Ông vừa là nhà văn vừa là nhà báo (thực tế là chủ báo). Tờ Tiếng Dân của ông nổi tiếng đánh đấm có hạng ở miền Bắc Cali này, nghe đâu mỗi tuần phát hành những 200 số lận. Ông và người đồng chí của ông là nhà văn Kiêm Ái, Lê Văn Ấn thường oanh tạc, thả bom, bắn tên lửa các ông thẩm phán Nguyễn Cần tức nhà báo Tú Gàn, ông chủ báo Thời Báo Vũ B́nh Nghi, có khi cả ông chủ báo Tin Việt News Cao Sơn và nhiều người khác nữa. Đây là cuộc chiến tranh không tuyên chiến, nhiều khi rất ác liệt. Bần bút, viết lách thuộc hàng tôm tép, ngửa mặt lên nh́n xem mấy ông tai to mặt lớn làng báo VN hải ngoại chơi nhau đẹp quá, chẳng khác ǵ Cuộc Chiến Giữa Các V́ Sao (Stars War) trên TV vậy.Nay bỗng dưng, bần bút, một tên văn dốt vũ rát, viết lách lem nhem, được nhà văn nhà báo lừng danh Lăo Móc chiếu cố, móc cho một ḷ th́ cảm thấy vinh hạnh lắm lắm, và cảm thấy ḿnh lớn hẳn lên. Bần bút xin chân thành cám ơn sự quan tâm của nhà văn nhà báo Lăo Móc vô cùng.”

 

Và trên liên mạng người ta cũng đă vạch mặt chỉ trán tên Lăo Móc với những nét đặc biệt cần lưu ư:

 

TRÍCH WEB HỒN VIỆT

 

1- Khi đi tù cải tạo của việt-gian cộng-sản đă được ưu đăi cho làm đội trưởng đội nhà bếp trại K4, Tân Lập, Yên Bái, nên mạnh khỏe, béo tốt c̣n hơn người dân thường được "tự do" ngoài miền Bắc lúc bấy giờ.

2- Tên thật là Nguyễn văn Nghiêm.

Khi sang định cư tại Mỹ không dàm dùng tên thật để làm báo, viết văn v́ sợ anh em đồng tù lật mặt nên dùng bút hiệu Lăo Móc và Nguyễn Thiếu Nhẫn. Đa số nội dung những bài viết nhằm có lợi cho âm mưu thôn tín cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản.

3- Cùng với tay chân là Kiêm Ái, tức Lê văn Ấn (cùng ḷ của bọ ngựa cái Đoan Trang đài phát thanh Quê Hương). Một thời ra sức bảo vệ cho tên chủ động điếm quán bà Mau, Hải Pḥng, Alibaba Nguyễn Chí Thiện. Và với tờ Tiếng Dân, Nguyễn Thiếu Nhẫn là kẻ duy nhất chủ động phỏng vấn tên việt gian già Hoàng Minh Chính, tuyên truyền cho cái gọi lả "tiểu Diên Hồng". Và cuộc họp "Tiểu Diên Hồng" đă được tổ chức ở trong núi tại Mỹ với các bộ mặt: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Ngô Nhân Dụng (thuộc báo Người Việt của việt-gian Đỗ Ngọc Yến), Đỗ Phủ (đài truyền h́nh SBTN), cả bộ sậu ban điều hành Đàn Chim Việt... Đặc biệt với sự có mặt của Alibaba Nguyễn Chí Thiện (thần tượng của Nguyễn Thiếu Nhẫn), Lê văn Ấn, Đỗ thị Thuấn, Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam... Điều chúng ta cần lưu ư là cả bọn có tên nêu trên đều có những thần tượng chung với nhau và cũng là chung trong đám Việt Tân: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn văn Lư, Lê thị Công Nhân. (cho nên, đừng nghĩ rằng chúng không có một kẻ chỉ huy chúng để mỗi tên thực hiện một nhiệm vụ riêng biệt. Nhưng thực tế, chúng hỗ trợ nhau trên những nét tổng quát của việc thực thi mục tiêu chính của cái "nghị quyết 36" của việt-gian cộng-sản là: "Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù", "Ḥa giải ḥa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước"! (với sự tham gia của đám "đấu tranh" dân chủ cuội trong nước và tất cả đều dưới cây gậy chỉ huy của tập đoàn việt-gian cộng-sản). Đó chính là lư do bọn chúng luôn t́m cách đánh phá những ng̣i bút vạch trần tội ác của đá, dân chủ cuội trong và ngoài nước và của bè lũ việt-gian cộng-sản. Chúng dùng thủ đoạn chụp mũ, bôi nhọ và lư luận (nếu có) th́ là loại ngụy biện rẻ tiền 

 

HẾT TRÍCH

 

Thử hỏi với những bằng chứng từ bài tự thú kèm theo “những thành tích bưng bô cho bọn phái khiển, “đám dân chủ c̣ mồi,  chống cộng hai mang, cổ xúy cho"Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù", "Ḥa giải ḥa hợp dân tộc, chung tay xây dựng đất nước"!” của hắn lâu nay đă chỉ rơ bộ mặt nằm vùng của tên súc vật có cái tên Lăo Móc th́ cần ǵ phải viết thêm.

 

Để biện minh cho hành động tội lỗi của hắn trong tù , Nguyễn văn Nghiêm viết rằng “Cái đói là đ̣n cân năo tàn phá nhân phẩm của những người tù. Người ta giành nhau từng phần chia lớn, nhỏ. Tù nhân đă phải t́m bắt tất cả những con vật động đậy có thể ăn được. Bỏ cấp bậc, lon lá xuống, mặc vào bộ quần áo tù, rất dễ nhận ra nhân cách của mỗi người. Có những người để lập công chuộc tội đă lén lút báo cáo người này có tư tưởng phản động, kẻ kia có âm mưu chống đối.”. ..

 

Chế độ VNCH bại vong khiến số người buộc tŕnh diện cải tạo quá đông. Hàng triệu người tù đều hiểu cái đói, cái rét và cùm kẹp là thách thức cao nhất đối với phẩm giá của con người. Nhưng đă là con người có chút nhân cách th́ không dễ  biến thành con vật như Nguyễn văn Nghiêm biện giải. Ở trong trại muốn làm người tù b́nh thường chỉ cần “không nghe, không nh́n, không thấy, không biết” là yên thân “giả dại qua ải” chỉ trừ phi loại “nhân diện thú tâm, bản chất gian nịnh”, “thượng đội hạ đạp” chuyên làm “ăng ten” từ đời thường đến nhà tù như Nguyễn văn Nghiêm mới vụng về tự thú là “ngậm miệng qua sông” và làm thơ ca tụng “cách mạng” viết như vậy, ai cũng hiểu rằng hắn chẳng hề  “ngậm miệng qua sông mà hắn mở miệng làm chó săn rất nhiều lần” để sống trên xương máu đồng đội.

 

Tên đốn mạt Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc trắng trợn chấp nhận: Thà làm con chó sống hơn là làm con sư tử chết!”. V́ vậy tṛ viết tự thú của hắn là một thủ đoạn của con chó chui dưới gầm giường vẫy đuôi phục tội để chờ cơ hội ..làm chó tiếp. Cổ nhân nói rằng “giang sơn dị cải, bản tính nan di” bản chất Nguyễn văn Nghiêm là loại chó săn th́ đến khi nhắm mắt Lăo Móc vẫn là loại chó đánh hơi rồi sủa càn. Khi Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc vẫy đuôi phục tội cầu tha thứ dẫu biết rằng tên này ḷng lang dạ sói nhưng chẳng ai chấp nhặt tuy vậy ḷng bao dung nào cũng phải có giới hạn nhất là khi bản năng thú vật trong ḷng hắn trỗi dậy vượt qua ranh giới cho phép dĩ nhiên phải có người chặn hắn lại. Con chó dại phát bệnh nhẹ th́ rọ mơm, nặng th́ đập đầu.

Khi một con người chẳng đủ tư cách làm người th́ làm sao có đủ tư cách để làm văn chương, làm chính trị, làm nhân sĩ cộng đồng, làm chủ tịch văn bút. Họa chăng đó là tổ chức cộng đồng súc vật hay trung tâm văn bút bốn chân.

Tṛ thú tội của Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc chẳng qua là tṛ lấy "hiện tượng để che dấu bản chất" không qua mắt được chúng tôi.

 

Thật ra muốn làm anh hùng chống đối trong tù không khó, miễn sao có đủ bản lĩnh để chịu đựng đói rét, cùm kẹp lâu dài. Bản thân tôi hơn hai mươi hai năm tù cộng sản đói rét cùm kẹp không kể xiết. Năm 1973 chỉ cần tôi hạ ḿnh là thoát thân nhưng tôi đă chấp nhận lưu đày, gian khổ để giữ khí phách của một chiến sĩ tự do. Thay v́ được trao trả, tôi bị loại khỏi danh sách, tống thẳng lên trại Cổng Trời để thủ tiêu.

 

Tính riêng trên trại Quyết Tiến, Cổng Trời bọn Việt Cộng đă cùm tôi một đợt kéo dài 27 tháng, đói rét cùng cực (cùm cho chết) nhưng việc chúng tôi quyết không đầu hàng, vẫn sống sót, vẫn ngang tàng đă trở thành kỷ lục ngoại hạng không một người tù Biệt Kích nào có thể vượt qua.

 

Ngay trong lực lượng BK, số người chống đối kịch liệt bị cùm kẹp thường xuyên và dài ngày tính bằng tháng, bằng năm cũng không nhiều hơn một bàn tay năm ngón, đa phần chọn lối sống cầu an. Thời kỳ lên Cổng Trời c̣n trong t́nh trạng tranh tối, tranh sáng. Dù bị đày đọa nhưng chính thể VNCH vẫn c̣n nên không biết bất ngờ được trao trả vào lúc nào nếu phía quốc gia đủ khôn ngoan trong việc ranh đấu đ̣i người. V́ thế một số biệt kích cũng nhân cơ hội sắm vai chống đối, tỏ thái độ phản kháng. Từ trại Phố Lu, trại Hoành Bồ, trại Tân Lập; ba nhóm được chọn lọc đưa lên trại Cổng Trời. Nhưng khi một số bị đưa vào trong khu nhà cùm nơi tôi đă nằm hơn bốn tháng trước khi họ có mặt ở trại th́ chỉ sau vài tuần một nửa đă mất máu "anh hùng rơm" hèn hạ quỳ gối xin cán bộ cho gặp riêng viết kiểm điểm để được ra pḥng lớn đi lao động cải tạo.

 

Tại sao chúng tôi chịu được đói rét, cùm kẹp mà người khác th́ không?

Rất dễ hiểu! Chúng tôi sống bằng lư trí của một con người có nhân phẩm và ḷng tự trọng. Chứ không phải sống với bản năng sinh vật như Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc và đồng bọn. Nh́n chung con người ai cũng tạo thành bằng xương bằng thịt giống nhau, cảm nhận đói rét, đau đớn như nhau nhưng người biết giữ ǵn nhân phẩm phải chấp nhận đối đầu, phải chiến thắng bản năng sinh vật  để sống xứng đáng là một con người chân chính. Khi một người tù đă chiến thắng, đủ ư chí nghị lực vượt qua được mọi gian khổ xem thường sự giày ṿ của cái đói, cái rét, cùm kẹp tra tấn là trở thành người tù bất trị, bất khuất chẳng khác ǵ luyện xong thần công bí kíp vô địch.

Ngược lại những kẻ hèn yếu, sợ đói, sợ rét, sợ gian khổ, thích sống an nhàn, sung sướng trên sự đau khổ của người khác đương nhiên sẵn sàng phạm tội, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự và nhân phẩm. Đó là trường hợp của Nguyễn văn Nghiêm tức Lăo Móc.

 

Lê Duy San bị hớ trong vụ bênh ẩu Đỗ văn Phúc vớ được bài chửi bới bừa băi của tên Lăo Móc như người sắp chết đuối vớ được cây cọc lớn. Ai ngờ đó chỉ là thứ cọc mục, cọc nát. V́ những cọc cứng bọc sắt người ta đem đóng ở Bạch Đằng Giang để chặn giặc Tàu xâm lược chứ có đâu dành cho những tên thuộc ṇi phản quốc bám víu để làm chuyện hại dân, phản quốc.

Đọc bài văn chợ cá Tiếng Dân, chúng tôi định vạch mặt tên chó săn Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Lăo Móc cho thiên hạ cùng biết để đề pḥng nhưng khi vào web mới thấy những bài vạch mặt chỉ trán hắn đọc mà phát mệt chỉ cần trích dẫn và phân tích thêm cũng đă làm phiền người đọc. Cảm ơn quư vị đă kiên nhẫn đọc hết bài trích dẫn này.

 

 

Kim Âu

June 26/2014

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days  ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: