MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎  Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

    

ĐẤU TRANH V̀ THÙNG TIỀN

DONATION

 

www.chinhnghia.com/dautranhnhanquyenhaydauhangvietcong.asp

 

 

Thương nữ bất tri vong quốc hận

Cách giang do xướng Hậu Đ́nh Hoa

 

 

Trước ngày 5/3/2012, chúng tôi đưa nửa bài “Ma Đầu Vào Ṭa Bạch Ốc lên liên mạng. Sang đến ngày 7/2012 hoàn thành nửa bài c̣n lại đưa lên xem như quá đủ  không c̣n cần thiết bàn nhiều về cái gọi là “Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư”. V́ như chúng tôi đă viết trong bài “Ma Đầu Vào Ṭa Bạch Ốc”, thỉnh nguyện thư chỉ là loại “chuyện ruồi bu”, “chuyện dài nhân dân tự vệ”  đă có từ  khi h́nh thành các cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn CS ở hải ngoại đến nay (37 năm) và sẽ c̣n tiếp tục chừng nào dân trí Việt Nam hải ngoại vẫn thích van nài, cầu xin.

 

Sở dĩ người ta coi đó là chuyện ruồi bu, chuyện dài nhân dân tự vệ v́ không năm nào không có các tổ chức kêu gọi mọi người kư vào những lá thư van nài, cầu xin (thỉnh  nguyện). Thường thường mỗi địa phương đông dân đều kư được vài ngh́n. Tuy không ai có thời gian cộng lại toàn bộ con số của tất cả các tiểu bang (công việc của CĐNVQGHK) nhưng chắc chắn lần nào cũng trên dưới trăm ngh́n. Và hầu như năm nào cũng có những phái đoàn vào Quốc Hội, Văn Pḥng Ṭa Bạch Cung (Old Executive Office Building ) đạo đạt những lá thư van nài, cầu xin (thỉnh  nguyện) nhưng không ai khoa trương rầm rộ (cầu khẩn giúp đỡ mà rầm rộ làm ǵ).

 

Năm nay việc kư thỉnh nguyện thư cho “Hài Kịch Nhân Quyền” đột nhiên trở thành ồn ào, náo nhiệt chẳng phải v́ t́nh h́nh đấu tranh đ̣i hỏi nhân quyền đă chín mùi hay v́ an nguy của cậu Việt Khang nào đó đă sáng tác hai bản nhạc được ca tụng như “tiếng sấm chân mây!?”. Thực tế cho thấy nguyên nhân gây nên cao trào vừa qua chỉ v́ hai khẩu hiệu c̣ mồi, bịp bợm  “Vào Ṭa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Obama” và “Quốc Hội Lưỡng Viện Tiếp Đón Phái Đoàn TNT”, nên gần 10% công dân Mỹ gốc Việt nháo nhào kư tên vào TNT và một thiểu số khác tưởng tượng  ra chuyện đi dạo Vườn Hồng cùng tổng thống Obama đồng thời c̣n được Quốc Hội tiếp đón, mời vào The House Chamber (1)  nên vội vă ghi danh, mua vé tàu bay, thuê xe kéo nhau về Washington D.C để “Dâng TNT cho tổng thống Obama” (ngôn ngữ nô lệ).

 

Nhưng đoàn người tưng bừng ra đi…rồi ……trở về tê ..tái.. và ..tẽn.. ṭ.

Những ǵ chúng tôi đă viết trong bài “Ma Đầu Vào Ṭa Bạch Ốc” đă xảy ra hoàn toàn chính xác về nơi chốn, địa điểm và lần tiếp TNT này thật sự tệ hại. http://www.chinhnghia.com/madauvaotoabachoc.asp

 

 

Nh́n vào thực tế diễn biến dở khóc, dở cười qua những cuộc phỏng vấn, tường thuật tại chỗ, đọc thêm những bài viết của nhiều cây bút; đến giờ phút này, “Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư”  đă trở thành một giai thoại tiếu lâm trong những phút trà dư, tửu hậu khắp các cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Niềm hy vọng cháy bỏng về việc “diện kiến tổng thống Obama miễn phí” được bơm căng lên như bong bóng bỗng xẹp lép, những ngôn từ tán tụng khoa trương như sấm động bỗng câm nín nghẹn ngào, và sự phấn khích kiểu “hồ hởi, phấn khởi” trở nên sượng sùng khi được nghe bà Christina dạy cho bài học nâng cao dân trí: Anh là ai?. Who are you?

Vô tri bất (nhục)! Không nghe được English, không biết người ta nói ǵ can chi xấu hổ, ngượng ngùng. Nhưng người nghe được như Andy Phạm của chương tŕnh Phố Đêm (Cali Today) th́ trong lời tường thuật đă thấm thía nỗi đau.

 

Anh là ai? Thôi đừng tưởng bở. Anh là ai ! Chớ háo hư danh.

Đất nước Hoa Kỳ chẳng phải của anh…. Thôi đừng tưởng bở.

 

Đành rằng theo điều lệ “We the People” bất cứ “petition” nào đạt 25,000 chữ kư trong ṿng một tháng Ṭa Bạch Cung sẽ đáp ứng ..nhưng… đây là cái chữ “nhưng” mọi người cần phải “sáng mắt, sáng ḷng” tự hỏi là liệu nội dung của “petition” có đem lại lợi ích ǵ thiết thực cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay cá nhân tổng thống Obama không để mà được tiếp đón trọng thị? Tự hỏi và ráng trả lời cho đúng đừng hoang tưởng theo nhân vật AQ trong “AQ chính truyện” (2).

 

Sau hai ngày mắc dịch (chứ không phải chiến dịch) trắc trở chấm dứt. Cộng đổng chia phe luận “thành công và thất bại của Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư”. Diễn đàn liên mạng choảng nhau tới tấp. Chỉ là một lá thư van nài, cầu xin giúp đỡ (mà ngoa ngôn là lịch sử..?!) đạo đạt vào Quốc Hội và Hành Pháp th́ hăy đợi đấy “dân cần, quan trễ, từ từ để các ban, bộ hữu quan nghiên cứu khai dụng”. Chuyện dài nhân dân tự vệ mà! Lần này không động tịnh ǵ, lần tới ta lại kư tiếp, lại đội đơn vào Quốc Hội, Bạch Cung rồi  “kiên tŕ chờ sung rụng” như 37 năm qua chứ có chết ông Tây nào để luận thành hay bại.

Việc hoang phí sức người, sức của do cái tật háo hức, hí hửng nên bị bọn lưu manh chúng lừa, ai ngu nấy chịu, xem như học tập kinh nghiệm lần này lỡ ngu, lần sau ngu nữa..

 

Riêng với những người chủ xướng tung ra hai cái chiêu bài “Vào Ṭa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Obama” và “Quốc Hội Lưỡng Viện Tiếp Đón Phái Đoàn TNT” như  Nam Lộc , Trúc Hồ , Nguyễn Đ́nh Thắng nhằm thu hút quần chúng về Washhington D.C để tạo uy tín cho chính họ xem như đă đạt mục đích..Bước sắp tới là chuẩn bị tuồng tích cái bang “xin tiền làm business”, làm “fundraising” móc túi đồng bào….

 

Đối với  Người Việt Quốc Gia Chân Chính  th́  “những tṛ ruồi bu kiểu thỉnh nguyện thư”,  “những vở hài kịch chống cộng ở hải ngoại” và “những phim đấu tranh Dân Chủ Cuội do Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng ở Yết Kiêu thực hiện và phát hành” đều chung một kết thúc bằng phong trào ”quyên góp, móc túi đồng bào để làm giàu bất chính”.

 

Điểm lại phong trào đấu tranh chống cộng của ba mươi bảy năm lưu vong chỉ thấy một chuỗi dài của những vụ lừa đảo ô nhục, dùng chiêu bài ái quốc, quyên góp tiền bạc của đồng bào, đồng hương để kháng chiến (bịp) , để cứu nguy đồng bào (bợm), để hỗ trợ những phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội (cuội), để đ̣i lại tên Sài G̣n (xạo), để vạch mặt Hồ Chí Minh (thừa), để cứu nguy tổ quốc (dóc)… chỉ làm tổn thương niềm tin và hy vọng của những người c̣n thủy chung với tiền đồ của dân tộc, những vụ lừa đảo này là loại tội ác trời không dung đất không tha.

 

Chúng tôi tạm liệt kê dưới đây một số vụ nổi đ́nh đám để quư đồng hương tham khảo và đặt vấn đề những đồng tiền từ tâm, quảng đại của đồng hương đóng góp đă đi về đâu, dẫn tới kết quả nào?

 

1- Ô nhục nhất là vụ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của ḍng họ Hoàng Cơ qua vụ Kháng Chiến Bịp, copyright by Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Việt Tân

 

2- Vụ Làng Việt Nam ở Palawan Phi Luật Tân, copyright by Pascale Lê Thị Tríu, Nguyễn Đ́nh Thắng

 

3- Vụ Ngày Đại Nghĩa và Cứu Lụt Miền Trung copyright by Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, Nguyễn Đ́nh Thắng

 

4- Vụ quyên góp ủng hộ Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ Cuội copyright by Việt Tân (Tổ Chức Phục Hưng),

 

5- Vụ quyên tiền cho Phong Trào Đ̣i Lại Tên Sài G̣n copyright by Nguyễn Hữu Lễ- Trần Quốc Bảo (Tổ Chức Phục Hưng) Việt Tân,

 

6- Vụ quyên góp ủng hộ DVD Huyền Thoại HCM  copyright by Nguyễn Hữu Lễ- Trần Quốc Bảo (Tổ Chức Phục Hưng) Việt Tân,

 

7- Vụ quyên góp ủng hộ Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc copyright by Nguyễn Hữu Lễ- Trần Quốc Bảo (Tổ Chức Phục Hưng),

 

8- Vụ quyên góp ủng hộ Phong Trào Bán Vong Linh VNCH copyright Lư Ṭng Bá- Nguyễn văn Chức,

 

9- Vụ quyên góp gây quỹ CAMSA copyright Nguyễn Đ́nh Thắng

 

10- vừa qua lại c̣n Phong Trào Đốt Xác Hồ Chí Minh  copyright Nguyễn Hữu Lễ- Trần Quốc Bảo (Tổ Chức Phục Hưng) vừa ló ra lập tức bị diễn đàn Chính Nghĩa Việt đánh phủ đầu lại thụt vào.

 

11- Đến nay là vụ thuốc nổ TNT với lá bài c̣ mồi Việt Khang; hiện nay Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Vơ Thành Nhân và toàn ban Asia đang soạn thảo tuồng tích lưu diễn để quyên góp, …Nguyễn Đ́nh Thắng đang xem lại trong hồ lô có danh sách mấy ông bà chủ tịch các địa phương để “order” làm “fundraising” móc túi đồng bào.

 

12- Vụ từ thiện Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ lợi  dụng h́nh ảnh Thương Phế Binh để bịp bợm móc túi đồng hương với chiêu bài Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Qủa Phụ đọc qua là đă lộ rơ sự dối trá hết sức vụng về. V́ thế nào là Cô nhi và  thế nào là Quả phụ? (đọc bài ở đây)

 

Xem qua liệt kê trên, chắc hẳn mọi người đều nhận thấy tất cả những tṛ lưu manh bịp bợm đấy chỉ làm hao tổn ngân sách gia đ́nh đồng bào tỵ nạn và tiếp tục làm băng hoại niềm tin, hủy hoại tư cách của cộng đồng tỵ nạn, làm hoen ố bản chất lương thiện của người Việt Nam, dậy cho thế hệ trẻ những thủ đoạn lưu manh, xảo trá, phi đạo đức, xem thường lịch sử của dân tộc.

 

Chủ xướng của những màn bịp bợm này là một đám gian nhân hiệp đảng, trí thức vô hạnh, bọn đội lốt thầy tu, chính khứa nhà quàn  bất cố liêm sỉ. Bọn ma đầu này lừa được ai là chúng lừa, bịp được ai là chúng bịp không từ một thủ đoạn nào.

Chúng tiếm mạo danh nghĩa cộng đồng, kinh doanh từ thiện, buôn bán xác chết, buôn bán h́nh ảnh thương phế binh, buôn bán bài vị QLVNCH, phát măi lịch sử dân tộc, miễn sao vơ vào cho đầy túi tham.

Thật không thể tưởng tượng nổi trong mấy ngày sôi động vừa qua mà tổ chức BPSOS vẫn không quên nhiệm vụ để tung ra phiếu ủng hộ kêu gọi đóng góp cho 600 đồng bào tỵ nạn ở Thái.

 

Nhưng mục đích của những tên ma đầu này ngoài TIỀN c̣n là cái ǵ?

Mời quư hăy đọc tiếp để rút ra một kết luận cho riêng ḿnh…

 

Trong bài “Ma Đầu Vào Ṭa Bạch Ốc” chúng tôi có viết: “Người Việt Quốc Gia Chân Chính Lưu Vong sống và chết với quyết tâm quang phục đất nước, mục đích tối hậu của Người Việt Quốc Gia Chân Chính là một tổ quốc Việt Nam độc lập, tự chủ, nhân bản”…. “Nguời Việt Quốc Gia Chân Chính không từ bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng. Đối với Người Việt Quốc Gia Chân Chính, dân tộc Việt Nam chỉ có Tự do, Dân Chủ và Nhân Quyền khi Nhà Nước Cộng Sản bị giải thể, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự giải tán để trở về trong ḷng dân tộc.”

Lập trường này hoàn toàn khác biệt với chính sách của Hoa Kỳ về Việt Nam: “Đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ th́ Việt Cộng đă có Nhân Quyền những hiện tượng vi phạm  hay chà đạp chỉ là chuyện thời tiết bất thường, trái gió trở trời. Bởi Hoa Kỳ ngày nay là đồng minh của Việt Cộng, là bạn hàng quan trọng, là nguồn cung cấp vũ khí cho VC trong tương lai, là sở hữu chủ của những khối tư bản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.” Trích “Ma Đầu Vào Ṭa Bạch Ốc.” http://www.chinhnghia.com/madauvaotoabachoc.asp

 

 

Nh́n nhận kỹ bối cảnh chính trị hiện nay,  chúng ta thấy bọn VC cướp được nước th́ muốn bán nước cho Tàu. Bọn bị mất nước chẳng có tấc đất cắm dùi, sống kiếp “robot” lưu vong xứ người nhưng lại muốn bán nước cho Mỹ.

Thực tế chỉ rơ cả hai bọn người âm mưu bán nước đó mới chính là bọn phản bội quốc gia dân tộc. Bán nước cho Nga, Tàu hay Pháp, Mỹ chung quy cũng là PHƯỜNG BÁN NƯỚC.

 

Người Việt Quốc Gia Chân Chính phải đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc vào bản vị tối thượng chứ không phải quyền lợi của Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Ấn hay bất cứ tôn giáo, chủ nghĩa, thế lực quốc tế nào khác. Đây là bài học ABC sơ đẳng, căn bản của những người yêu nước. Ư niệm quốc gia, tinh thần độc lập, tự chủ từ ngày lập quốc đă trở thành những giá trị thiêng liêng của dân tộc, là nền tảng cho sức mạnh quật khởi của giống ṇi chống lại tham vọng đồng hóa của những vương triều phương Bắc, âm mưu đặt ách nô dịch vĩnh viễn của thực dân Pháp và các thế lực quốc tế đương đại. Người quốc gia chân chính không ai dám bán rẻ nhân phẩm, liêm sỉ  bằng cách trơ tráo nhân danh yêu tổ quốc, thương đồng bào để làm tṛ bịp bợm nhằm thủ lợi cho riêng cá nhân, gia đ́nh và tổ chức của ḿnh.

 

Sự khác biệt giữa tâm huyết của Người Việt Quốc Gia Chân Chính với tâm địa của phường giá áo túi cơm rắp tâm làm tôi tớ, nô lệ cho ngoại bang đưa đến việc Người Việt Quốc Gia Chân Chính kẹt giữa hai lằn đạn.

Bọn VC th́ xem Người Việt Quốc Gia Chân Chính là loại phản động cần phải tiêu diệt.

Bọn giá áo túi cơm muốn bán nước cho Mỹ th́ chụp mũ, đội nón cối cho Người Việt Quốc Gia Chân Chính.

 

Trong những ngày này, chúng to mồm xuyên tạc, chụp mũ cho những người nói lên sự thật là đánh phá thỉnh nguyện thư..v..v..

 

Như chúng tôi đă nói, vụ thỉnh nguyện thư không có ǵ đáng gọi là thành công hay thất bại dù việc Nguyễn Đ́nh Thắng và Cao Quang Ánh đă lợi dụng, lạm dụng phong trào TNT của quần chúng để “build credit” cho riêng ḿnh và phe đảng (Việt Tân) nên thay đổi chương tŕnh  soành soạch nảy sanh trục trặc, mâu thuẫn với nhóm Trúc Hồ, Việt Dzũng vốn cũng có ư đồ riêng tư. Chuyện đă qua không đáng bàn nhiều.

 

Nhưng điều chúng tôi mong Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nên nhận biết rơ ràng trong buổi nói chuyện với Vơ Thành Nhơn trước ngày 5/3 Nguyễn đ́nh Thắng cho biết đă gạt bỏ hệ lụy của Chiến Tranh Việt Nam, khéo léo cho cuộc chiến đi vào tiền kiếp bằng khẩu hiệu chọn đại diện toàn là giới trẻ không biết ǵ về quá khứ.... Đây chính là hành động thâm hiểm nhằm xóa bỏ căn cước tỵ nạn, bôi bác lịch sử, tự từ bỏ những giá trị đích thực của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn trên nước Mỹ, biến một cộng đồng di dân thiểu số h́nh thành từ vấn đề xung đột ư thức và chính trị trở thành một loại di dân kinh tế tầm thường, tha phương cầu thực.

 

Phần Trúc Hồ chỉ có những người vô tri, bại năo mới không nh́n và nghe Trúc Hồ đă thay mặt gần 150, 000 người kư TNT công nhận chính quyền Cộng Sản Việt Nam, Trúc Hồ không chống cộng chỉ xin “chính quyền cộng sản” ban bố cho đồng bào chút quyền sống. Lời lẽ của Trúc Hồ nói ra không “ám thị” một ư tưởng chống cộng cao xa nào cả (ngoài khả năng của đương sự) mà chỉ là bằng chứng cụ thể chứng minh đài Sinh Bắc Tử Nam nhiều lần đưa bọn Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên lên bày tṛ Tiểu Diên Hồng, “hội luận về t́nh h́nh đất nước” là nhằm chủ ư tuyên truyền vận động cho vấn đề thỏa hiệp, ḥa giải, ḥa hợp và đầu hàng Việt Cộng. Hành động của Trúc Hồ thể hiện rơ “lập trường trước sau như một” tô đậm thêm ư nghĩa của cái tên đài: Sinh Bắc Tử Nam, bạch hóa trước công luận, tái khẳng định chủ trương thỏa hiệp đầu hàng, ḥa hợp, ḥa giải với VC.

 

Tất cả những điều này Trúc Hồ, Nguyễn Đ́nh Thắng cùng đồng bọn đă  “minh bạch và hợp thức hóa việc công nhận chế độ Việt CộnG , chọn con đường ḥa hợp, ḥa giải” của đài Sinh Bắc Tử Nam và Dịch Vụ Di trú, Du Học, Xuất Nhập Cảnh BPSOS.

 

Vậy th́ những người nào thích và chọn đi theo con đường ô nhục là thỏa hiệp, đầu hàng, ḥa hợp , ḥa giải với VC, “tự lừa dối bản thân bằng tự kỷ ám thị chống cộng của Trúc Hồ”, tự từ bỏ những giá trị đích thực của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn trên nước Mỹ xin cứ tự nhiên nhưng đừng nên lên tiếng mời gọi hay thách thức người yêu nước làm theo bọn bịp bợm phản quốc; đừng rủ “thầy tu đi chơi gái”; đừng dụ lương dân đi móc túi, ăn trộm, ăn cướp; ca tụng những hành vi lừa đảo, bất lương là chống cộng và dựng chuyện phỉ báng, thóa mạ, những người chống cộng chân chính.

 

Luận điệu vu khống là chống hay đánh chết thỉnh nguyện thư quả là luận điệu hết sức ấu trĩ. Như chúng tôi đă phân tích,  thỉnh nguyện thư không thành công cũng chẳng thất bại. Bảo đảm những bản báo cáo thỉnh nguyện thư đó c̣n nằm trong ngăn tủ của những nhân vật hữu quan khá lâu trước khi đi vào sọt rác. Nhưng vạch mặt chỉ trán bọn trí thức vô hạnh, con buôn cố t́nh lừa đảo đồng bào, đồng hương là trách nhiệm cần làm và phải làm.

 

Đối với Người Việt Quốc Gia Chân Chính, chiêu bài nhân quyền của Hoa Kỳ thực chất chỉ là hài kịch, dân tộc Việt Nam ta cũng có óc trào phúng và tài diễn xuất; v́ thế chúng ta nên dùng năng khiếu kịch nghệ để đồng diễn với Hoa Kỳ cho vui cửa, vui nhà v́ thế chớ nên hoang phí tiền bạc. Kư thỉnh nguyện thư vốn miễn phí, nếu nội dung thỉnh nguyện thư vô hại cho bản thân cứ kư.Kư càng nhiều càng khỏe tay, chữ kư càng đẹp.

Nhưng có điều quan trọng nhất chúng tôi nhắc nhở quư đồng bào, đồng hương là đừng nên kư “check đóng tiền ngu”.

Tiền trăm, tiền ngàn bố thí trực tiếp cho những việc thiết thực, chính đáng là chuyện tạo phước đức nhưng mất tiền mà bị cười vào mũi là ngu xuẩn, là khờ khạo th́ chỉ vài đồng cũng nhức nhối, ray rứt.

Tuy vậy, người nào đă đọc bản liệt kê những vụ lừa đảo bên trên mà c̣n dại dột nộp tiền cho bọn bịp bợm th́ có bị gọi là ngu xuẩn ắt cũng xứng đáng.

 

Trúc Hồ, Đỗ Phủ và Vơ Thành Nhơn đă công khai lộ đồ công tác. Trúc Hồ tŕnh bày việc làm giám đốc Sinh Bắc Tử Nam coi như lỗ 900,000 USD. Vơ Thành Nhơn đă đưa ra kế hoạch lưu diễn. Ngày cậu Hồ chống gậy Trúc đi kiếm tiền bù lỗ không c̣n xa lắm. Tiến sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng dĩ nhiên cũng không chịu lùi. Mấy tổ chức cộng đồng, hội đoàn nào ngài tiến sĩ chuyên nghề  xin “fund” đă ghi danh cho vào ṭa Bạch Ốc hăy lo đền ơn, đáp nghĩa. V́ vụ Ṭa Bạch Ốc gây ra tác hại khiến “vốn liếng chính trị! của tiến sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng đang trên đường bankruptcy”.

Một anh chuyên nghề ăn xin, lừa lọc đồng bào bằng tṛ “fundraising”, làm dịch vụ du sinh, bảo lănh xuất nhập cảnh mà tự cho là ḿnh có “vốn liếng chính trị” quả thật quá lộng ngôn.

Tiến sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng hiếp đáp cộng đồng Hawaii, công khai tổ chức ca nhạc đú đởn làm “fundraising” vào ngày 30-4 chia chác với Việt Tân, cộng đồng NVQGHK nhắm mắt làm ngơ; Thắng lừa mấy ông già ở Atlanta gây quỹ CAMSA và ra mắt sách được v́ đó chỉ là chuyện nhỏ trong quan hệ cộng sinh nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng, Trúc Hồ xem thường dư luận bằng cách công khai lập trường ḥa giải, ḥa hợp, đầu hàng Việt Cộng, bôi xóa lịch sử Người Việt Tỵ Nạn, bước qua Lằn Ranh Quốc Cộng th́ nếu có bị phỉ nhổ, khinh bỉ cũng là chuyện tất nhiên.

 

 

Kim Âu

March 23/2012

 

 

 Bài đọc thêm:

CON CÁ SẤU KHÓC trên NHÁT KIẾM CHÉM GIÓ

  


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: