MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

* Kim Âu * Chính Nghĩa * Chính Nghĩa * Tinh Hoa

* Bài Của Kim Âu * Chính Nghĩa Media * Lưu Trữ

* Vietnamese Commandos * Biệt kích  * StateNation

* Video/TV * Dictionaries * Tác Giả * Tác Phẩm

* Khảo  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển * Tham Khảo

* Thời Thế * Văn Học * Báo Chí * Mục Lục * Pháp Lư

* FOXSport * NBCSport * ESPNSport * Lottery

* Constitution * Làm Sao * T́m IP * Computer

 

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 3. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 4. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 5. Liberal World Order

 6. The Heritage Constitution

 7. The Invisible Government Dan Moot

 8. The Invisible Government David Wise

 9. Montreal Protocol Hand Book

 10. Death Of A Generation

 11. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 12. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 13. Phân Định Chính Tà

 14. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 15. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 16. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 17. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 18. Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

 19. Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

 20. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 21. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 22. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 23. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 24. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 25. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 26. 8406= VC+VT

 27. Hài Kịch Nhân Quyền

 28. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 29. Tội Ác PG Ấn Quang

 30. Âm mưu của Ấn Quang

 31. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 32. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 33. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 34. Lịch Sử CTNCT

 35. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 36. Về Tác Phẩm Vô Đề

 37. Hồng Y Và Lá Cờ

 38. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 39. Giấc Mơ Lănh Tụ

 40. Biến Động Miền Trung

 41. Con Đường Đạo

 42. Bút Kư Tôi Phải Sống

 43. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 44. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 45. Kháng Chiến Phở Ḅ

 46. Băng Đảng Việt Tân

 47. Mặt Trợn Việt Tân

 48. Tù Binh và Ḥa B́nh

 49. Mộng Bá Vương

 50. Phía Nam Hoành Sơn

 51. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 52. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 53. Drug Smuggling in Vietnam War

 54. The Fall of South Vietnam

 55. Giờ Thứ 25

 56. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 57. RAND History of Vietnam War era 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008

-11/2008 -11/2008 -12/2008 -01/2009

-02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009

-10/2009 -11/2009 -12/2009 -01/2010

-03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010

-11/2010 -12/2010 -01/2011 -02/2011

-03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011

-11/2011 -12/2011 -05/2012 -06/2012

-12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014

-09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015

-02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016

-02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016

-01/2017 -02/2017 -03/2017 -04/2017

-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017

-01/2018 -02/2018 -03/2018 -04/2018

-05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018

-01/2019 -02/2019 -03/3019 -04/2019

-05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019

 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

Nov/2018. Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

.CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity .

.Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS .NghiênCứuLS .Nhân Quyền

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt .Việt Báo .Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu .ChúngTa .Eurasia

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê B́nh .Trái Chiều

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xă Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gươngv

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài G̣n .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .B́nh Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử * Diễn Đàn *

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *

Đ̉N HỦY DIỆT NỀN TẢNG LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM

CỦA BỌN CỐ ĐẠO VÀ THỰC DÂN PHÁP

 

Kim Âu

 

 

Dẫn Nhập: Tháng ba có rất nhiều sự kiện, ngày mùng 8 tháng 3 là ngày của các bà đồng thời cũng là ngày quân đội Mỹ đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng trước đây 53 năm. Thời kỳ đấy một chính thể đại  diện cho miền Nam đă đánh mất quốc thể khi để cho quân lính ngoại bang tự động tiến chiếm lănh thổ quốc gia. Sau đó cuộc chiến tranh mở rộng quy mô, vũ  khí thặng dư, vũ khí phế thải, vũ khí hóa học đang thí nghiệm, súng nhỏ, pháo lớn, xe tank, tầu ḅ, tầu biển, tàu bay nằm trong các băi rác ở Hoa Kỳ đều được chuyển qua xử lư ở chiến trường Việt Nam.

Sau khi chính phủ bù nh́n VNCH do Đại Việt Quốc Dân Đảng Phan Huy Quát [1]điều chỉnh hành động xâm lược của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bằng cách “miễn cưỡng phát hành tờ giấy hợp thức hóa t́nh trạng ô nhục đă rồi” do đó mất hết uy tín với quốc dân nên giao lại cho đám thảo khấu núp bóng quân đội cái gọi là “quyền lănh đạo đất nước” mà Nguyễn Khánh đă nói một cách nôm na như sau:"Quân đội là cha quốc gia!”  để chính thức biến quân đội VNCH thành lính đánh thuê cho Hoa Kỳ dù các cơ quan tâm lư chiến cố gắng tô vẽ lớp vỏ mỹ miều với những tín niệm Made in USA “Nation – Honor – Duty”  dịch thành Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm và “Bảo Quốc An Dân”. Đây là một điều đau xót cho những thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết từng đi vào cuộc chiến với lư tưởng nhân bản, dân bản; chiến đấu v́ “thương dân nghèo đồng hoang có cháy” đem ” ḷng súng nhân đạo cứu người lầm than” "thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi"[2], chiến đấu để bảo vệ mảnh đất cuối cùng của những người Việt yêu tự do, đột nhiên thấy ḿnh trở thành tay sai cầm súng chiến đấu cho lợi ích của các mẫu quốc ngoại lai.

Đó là sự tan vỡ của chính nghĩa, cho dù nhiều năm qua người ta đă ra sức biện minh cho việc quân đội Hoa Kỳ đổ vào Việt Nam là để “giúp đỡ cho nền cộng ḥa non trẻ của miền Nam” nhưng chẳng người nào yêu tổ quốc và dân tộc Việt Nam ngu muội để không nh́n thấy quân đội Hoa Kỳ đến Việt Nam chỉ nhằm thực hiện kế hoạch toàn cầu biến nửa phần lănh thổ Việt Nam trở thành tiền đồn ở Đông Nam Á hay như chính ông Diệm nói rằng kéo dài biên cương Mỹ tới Bến Hải để bảo vệ lợi ích của các quốc gia thực dân Âu Tây gọi là phe“Thế Giới Tự Do” đang ra sức ngăn chặn làn sóng giải phóng dân tộc, đ̣i độc lập của thế giới thứ ba không để những lực lượng lănh đạo của các quốc gia thuộc địa trước đây ngả sang phe quốc tế cộng sản do Nga, Trung Cộng đứng đầu đồng thời tiêu thụ bằng hết sản lượng vũ khí, bom đạn từ những dây chuyền sản xuất của tư bản Hoa Kỳ chưa hoàn vốn, thu lăi đầy đủ. Và chỉ mười năm sau, vào ngày 10 tháng ba 1975 trở thành ngày khởi đầu sự diệt vong của Việt Nam Cộng Ḥa khi lực lượng cộng sản rụt rè, dọ dẫm đánh chiếm Ban Mê Thuột....

 

 ֎ ֎ ֎

 

 

Lịch sử cho thấy người Mỹ mới thực sự đặt chân đến Việt Nam vào năm 1945 sau khi OSS tuyển mộ ông Hồ Chí Minh làm điệp viên chính thức -có mật danh Lucius- dẫn tới việc Archimede L Patti gửi các nhân viên t́nh báo nhảy dù xuống Kim Lũng, Tân Trào để bắt tay huấn luyện lực lượng vũ trang chống Nhật của Hồ Chí Minh. Toán Deer do đại úy Allison K.Thompson làm toán trưởng đă huấn luyện quân sự và chiến thuật du kích cho toàn thể ban lănh đạo và một đội quân khỏang hai trăm người được Hồ Chí Minh đặt tên là đội quân Việt Mỹ.

Chính đội quân này dưới sự chỉ huy của Vơ Nguyên Giáp cùng toán Deer đă hành quân từ Tân Trào về Hà Nội trở thành lực lượng yểm trợ mạnh nhất chiếm lĩnh khoảng trống quyền lực sau khi quân Nhật đầu hàng; Việt Minh khôn ngoan ra mặt giành được chính quyền vào ngày 19-8-1945 (Cách Mạng Mùa Thu), giải   thể chính phủ bù nh́n Trần Trọng Kim đồng thời chấm dứt chế độ quân chủ bù nh́n, phong kiến bán nước của gịng họ Nguyễn đă từng kêu gọi Cần Vương nhưng rồi trở mặt phản bội quốc dân , nghĩa sĩ đă hưởng ứng cuộc chiến đấu chống liên minh thực dân Pháp và Vatican xâm lược.

Lịch sử cũng cho thấy Hoa Kỳ -cũng là một đế quốc thực dân- đă không hể có ư thực hiện đường lối giải thực mà Roosevelt theo đuổi khi c̣n sinh tiền như văn tự được ghi lại trong hồi ức của Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Cordell Hull, công bố vào năm 1948, và nhấn mạnh vấn đề này hơn nữa. [Ông viết: Tổng thống ấp ủ những quan điểm mạnh mẽ về nền độc lập của Đông Dương thuộc Pháp. Ông lưu tâm đến sự hèn nhát của Pháp đă trở thành bàn đạp cho người Nhật tấn công: Philippin, Malaysia và vùng Đông Ấn của Hà Lan. Ông không thể quên được cách cư xử của Chính phủ Vichy khi trao cho Nhật Bản quyền đóng quân ở đó; mà không hỏi ư kiến chúng ta nhưng lại cố làm cho thế giới tưởng rằng chúng ta đă đồng ư. Về chế độ quản trị, Hull nói: “Thỉnh thoảng Tổng thống nói thẳng với tôi và những người khác, ư kiến của ông rằng Đông Dương thuộc Pháp sẽ phải đặt dưới một chế độ qủan trị quốc tế ngay sau khi chiến tranh kết thúc, và để cho xứ này được độc lập càng sớm càng hay”.]

Cordell Hull cũng dẫn ra bản bị vong lục tháng Giêng 1944 của Tổng thống Roosevelt, trong đó nói rằng ... Đông Dương sẽ không bị trao trở lại cho nước Pháp mà sẽ được cai quản bởi một chế độ quản trị quốc tế…”. 

 

Tuy tổng thống Roosevelt có những ư kiến mạnh mẽ như vậy, nhưng không có một tuyên bố chính thức nào về chính sách của Mỹ hay một sự thoả thuận nào của Đồng minh được chính phủ Mỹ hoặc Bộ Tổng tư lệnh Đồng minh công bố. 

Đó chính là nguyên nhân, sau khi Roosevelt chết sớm trước khi Nhật đầu hàng; những đế quốc thực dân Âu Tây như Anh,  Pháp, Hà Lan lại giúp nhau tái lập t́nh trạng thực dân ở các thuộc địa cũ (nguyên nhân sâu xa của đệ nhị thế chiến là sự tranh giành các thuộc địa) trong đó có Đông Dương.

Mặc dù đóng vai chính trong thắng lợi của các lực lượng Đồng Minh nhưng Truman mới nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ nên không có chính sách rơ ràng để giải quyết t́nh trạng tại các thuộc địa đưa đến thái độ làm ngơ của Archimede Patti và phái bộ OSS trước những diễn biến ở Hà Nội và sau đó tổng thống thừa nhiệm Truman thẳng thừng bỏ qua những lá thư khẩn cầu sự  giúp đỡ của Hồ Chí Minh, đồng t́nh với âm mưu trở lại các thuộc địa ở Đông Á của Anh Pháp Hà Lan.

 

Định mệnh lịch sử của đă buộc dân tộc Việt Nam phải dùng máu để rửa mối nhục nhà Nguyễn bán nước cho Pháp, Nhật, dùng máu xương để khôi  phục lại giang sơn, quét sạch quân xâm lăng ra khỏi bờ cơi.....một định mệnh lịch sử chung của các dân tộc nhược tiểu trên toàn thế giới đứng lên giành lại quyền tự chủ hằng hữu từ thuở khai thiên lập địa, khi trái đất có loài người.

 

Thử hỏi có dân tộc nào trên thế giới ngu muội và hèn nhát đến độ không dám tận dụng thời cơ để vùng dậy giành lại độc lập và tự chủ mà cứ nhắm mắt chở bọn đế quốc sắp xếp, tiếp tục cam chịu làm tôi mọi, nô lệ cho ngoại bang trong khi thực tế cho thấy hai đế quốc xâm lược Nhật -  Pháp và đế quốc bản xứ là Đế Quốc Việt Nam đă nhẫn tâm bỏ hơn hai triệu dân chết đói trong năm 1945? 

 

Có lẽ chỉ có nhóm ngụy trí thức đang có luận điệu cho rằng việc cướp chính quyền là không có chính danh như thời gian gần đây có mấy “sử gia trẻ” ngô nghê cố sức chứng minh rằng cuộc Cách Mạng Tháng Tám chỉ là việc tranh cướp một cái không có thực. Lập luận của họ cho rằng phe Đồng Minh thắng trận nên quân Nhật phải tuân theo quy định của quân Đồng Minh. Đế Quốc Việt Nam chỉ là b́nh phong của Nhật để chứng minh rằng “không ai có thể cướp được cái mà người khác không có." 

 

Lập luận này thực quá ấu trĩ v́ Đế Quốc Việt Nam chỉ là sự đổi tên của triều đ́nh nhà Nguyễn do Pháp bảo hộ sau khi Nhật đảo chánh. Triều đ́nh này tuy hèn yếu, ích kỷ, bị quân xâm lược làm suy yếu bằng cách tước quyền lực trở thành bù nh́n nhưng vẫn là chủ nhân chính thức của quốc gia; hệ thống quan lại triều Nguyễn vẫn phủ kín mọi miền đất nước, khắp các phủ, huyện, châu, thôn, ấp, làng, xă đều có bảo an binh, thân binh, lính lệ để giữ ǵn trật tự, trấn áp những lực lượng yêu nước; bọn Pháp và Nhật chỉ là quân xâm lược.

Không ai công nhận bọn ăn cướp trở thành chủ nhân của đất nước Việt Nam; trong khi ngay bọn ăn cướp c̣n không dám tự nhận như vậy mà chúng phải ngụy tạo ra t́nh trạng bảo hộ, hợp tác, hỗ trợ, liên minh.Và cũng chẳng dân tộc nào đồng ư cho  rằng việc cướp lại chính quyền từ tay bọn bù nh́n phong kiến, tay sai và bọn cướp nước là hành động không chính danh, loại lập luận như vậy thật dưới tầm ấu trĩ cần phải xem đó là sự lảm nhảm của bọn "SỬ NÔ", bồi bút vô liêm sỉ, điên khùng hèn hạ chỉ quen "nằm chờ sung rụng".

 

Nh́n ra thế giới, cùng thời điểm, chúng ta thấy Indonesia cũng có ngày khởi nghĩa trùng với cuộc cách mạng tháng tám Việt  Nam, diễn biến trên vũ đài chính trị, quân  sự để khôi phục lại nền độc lập, tự chủ ở Indonesia không khác Việt Nam. Thực dân  Hà Lan cũng được quân Anh giúp trở lại và kháng chiến Indonesia cũng bùng nổ cho thấy tinh thần độc lập tự chủ, tự quyết là đặc tính chung của nhân loại chứ không chỉ riêng dân tộc Việt Nam. 

 

Sự thật đáng trách nhất là Hoa Kỳ đă hết sức tráo trở, xảo quyệt và trơ trẽn khi không thực hiện những chính sách giải thực của Roosevelt như đă dự tính đưa Đông Dương vào thành phần các lănh thổ ủy trị hoặc công nhận nền độc lập của những chính  quyền được thành lập do các lực lượng bản xứ, qua viện trợ, giúp đỡ mọi mặt đưa họ vào quỹ đạo và mô thức độc lập trong dân chủ, tự do.

 

Nh́n lại toàn cảnh giai đoạn lịch sử 1945-1954 chúng ta cần thấy rơ Tài Phiệt Quyền Do Thái ở Hoa Kỳ quá sức nham hiểm, khi biết không đủ tiềm lực viện trợ cho chính phủ thối nát tham nhũng ở Nam Kinh của Tưởng Gới Thạch để đánh bại lực lượng Cộng Sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lănh đạo đang trỗi dậy mạnh mẽ nên họ đă chọn việc hủy bỏ chương tŕnh giải thực hậu thế chiến thứ hai như dự định của Roosevelt, trả lại  lănh thổ Đông Dương cho Pháp để dùng xương máu lính Pháp làm nút chặn, tiền đồn bảo vệ quyền lợi của các đế quốc thực dân Âu Tây, qua chiến tranh xâm lược sẽ tạo ra một lực lượng quân sự bản xứ làm tay sai thay thế khi quân đội thực dân bị đánh bại v́ thế cũng như Indonesia, Hàn Quốc, người Việt Nam lâm vào t́nh thế chỉ c̣n cách tiến hành kháng chiến là con đường duy nhất để đấu tranh cho dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc..

 

Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất c̣n gọi là cuộc kháng chiến chống Pháp mang tính toàn dân, toàn quốc kéo dài 9 năm do chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến lănh đạo chia ra làm hai  giai đoạn chính.

Giai đoạn thứ nhất của cuộc kháng chiến không hề được ngoại bang giúp đỡ chỉ tồn tại bằng nội lực của dân tộc nên lực lượng vũ trang phải lui vào rừng núi, chiến khu thực hiện kế sách “tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống” chờ thời cơ.

Giai đoạn này hai phe quốc cộng cùng chung chiến tuyến diệt giặc ngoại xâm trong t́nh trạng thiếu thốn đủ điều nên một số người theo kháng chiến thoái chí ngă ḷng “dinh tê” về thành sống trong vùng Pháp kiểm soát. Thời cơ biến chuyển quyết định hướng đi của chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến đến từ kết quả cuộc chiến tranh Quốc Cộng giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch ở Trung Hoa vào năm 1949.

 

Lực lượng cộng sản của Mao đánh bại quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng chiếm toàn bộ lục địa, Tưởng Giới Thạch đại bại chạy tháo thân ra cố thủ ở hải đảo Đài Loan. Đương nhiên thành phần Cộng Sản trong chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến chiếm ưu thế tuyệt đối và thay đổi toàn bộ đường lối, chính sách và nhân sự để đáp ứng mọi yêu cầu của Cộng Sản Trung Quốc khi được nhận viện trợ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có sự tiếp sức của Mỹ. 

 

Đối diện với chính sách sắt máu, bất bao dung của những người cộng sản, các đảng phái cách mạng và những thành phần quốc gia theo kháng chiến không c̣n lối thoát, nếu muốn sống đều buộc phải tháo chạy khỏi các chiến khu, an toàn khu, muối mặt hồi cư trở về sống trong vùng tạm chiếm của Pháp.

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 1949 lực lượng Kiến Quốc Quân của Vũ Hồng Khanh hàng mấy chục ngh́n người có trang bị vơ   khí từ Trung Quốc tháo chạy về Việt Nam khuất thân hợp tác với Pháp và chính phủ Quốc Gia Việt Nam của Quốc Trưởng Bảo Đại mới do Pháp dựng lên.Vào buổi tối, mồng 6 tháng Giêng năm 1950, một văn thư gửi cho Bộ Chỉ Huy quân đội Liên Hiệp Pháp ở Lạng Sơn xác nhận rằng Kiến Quốc Quân quyết định hạ súng về hàng lực lượng viễn chinh Pháp.

Định mệnh lịch sử. Thời, Thế, Cơ đă an bài cho đảng Cộng Sản Việt Nam mọi điều kiện để “chiếm độc quyền lănh đạo cuộc  kháng chiến chính nghĩa dành lại độc lập của dân tộc” rồi đạt thắng lợi vào năm1954 và đẩy những người yêu nước không   theo lư tưởng cộng sản vào con đường đối địch, từ bỏ con đường kháng chiến cứu nước trở về đấu hàng, thỏa hiệp, hợp tác với  bọn thực dân xâm lược Pháp để t́m con đường sống.  

 

Ván cờ thâm hiểm siêu đẳng của Tài Phiệt Quyền Hoa Kỳ nhằm tiêu thụ cho hết công suất của các nhà máy sản xuất vũ khí trong hệ thống “Liên Hợp Khoa Học Kỹ Nghệ Quân Sự” ở Hoa Kỳ và Liên Xô (cũng do Tài Phiệt Quyền Do Thái tại Mỹ đầu  tư) đă chia cắt tất cả mọi quốc gia làm phân hóa mọi xă hội, phá hủy t́nh tự dân tộc ở tất cả các quốc gia gây ra những cuộc nội chiến tương tàn vô cùng khốc liệt.

Indonesia cũng xảy ra tương tranh Quốc Cộng, Đông Đức đối đầu Tây Đức, Nam Hàn chống Bắc Hàn, Đài Loan chống Trung Cộng.. tất cả các quốc gia thuộc địa Á Phi đều rơi vào t́nh trạng NỘI CHIẾN Ư THỨC HỆ. HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN MỘT MẤT MỘT C̉N....MÁU CHẢY THÀNH SÔNG XƯƠNG CHẤT NHƯ NÚI V̀ GIẤC MƠ CHỦ NGHĨA.

 

Thời cơ tiếp nối thời cơ những người Cộng Sản Việt Nam đă khôn khéo, vận dụng được khát vọng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam, khiến người dân không quản hy sinh xương máu, kiên quyết thà chết không chịu làm nô lệ, đi hết con đường đă chọn, thống nhất đất nước hai mươi mốt năm sau. Tại sao những người Cộng Sản Việt Nam giành được ưu  thế tuyệt đối trong khi cuộc Cách Mạng Mùa Thu bùng nổ họ chỉ có hơn 2.000 đảng viên trên toàn cơi Việt Nam?.

 

Chúng tôi mời quư độc giả đọc đoạn văn trích từ cuốn “Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại 1927-1954-Việt Nam Quốc Dân Đảng” của nhà cách mạng Hoàng Văn Đào để thấy rơ sự lơ mơ, ấu trĩ, chậm lụt đến ngớ ngẩn, đần độn của mấy vị tiền bối của các đảng phái quốc gia, những người hoàn toàn bất lực, bất trí v́ hèn nhát, ngu dốt không biết thê nào là "đấu tranh cách mạng".

 

TRÍCH

(“Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại 1927-1954-Việt Nam Quốc Dân Đảng” của nhà cách mạng Hoàng Văn Đào)

 

T̀NH H̀NH CÁC ĐẢNG PHÁI QUỐC GIA TRƯỚC HIỆN T̀NH ĐẤT NƯỚC

Được tin Nhật Bản sửa soạn đầu hàng Đồng Minh. Ngày 11 tháng 8 năm 1945, một nhân vật người Anh có tên tuổi ở Việt Nam đưa đại diện của Tướng De Gaulle đến gặp vị Tổng Tư Lệnh quân đội Nhật Bản, thương thuyết để cho một số quân đội Pháp đào tẩu hồi tháng 3 trước được đổ bộ lên Hải Pḥng. ‘’Mặt Trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh’’ được biết rơ tin này, liền huy   động tổ chức một cuộc biểu t́nh khá đông đảo phản kháng âm mưu xâm lược của đế quốc thực dân vào ngay buổi chiều ngày  hôm ấy, khiến vị Tổng Tư Lệnh quân đội Nhật Bản không dám để cho Pháp quân đổ bộ lên miền Bắc Việt Nam. Và ngay buổi chiều tối hôm đó Ban Chấp Hành Mặt Trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh triệu tập một buổi họp để quyết định vấn đề đoạt chính quyền Bắc Việt [3].

Trong cuộc thảo luận, hội nghị chia làm hai phái, ư kiến mâu thuẫn nhau. Một phái gồm có Chu Bá Phượng, Trương Tử Anh và đại diện của Nguyễn Tường Long (ông Long bị bệnh thương hàn phải điều trị tại bệnh viện) chủ trương rằng:

‘’Muốn được Đồng Minh công nhận chính phủ của chúng ta sau này, th́ chúng ta không được phép hợp tác với Nhật Bản bất cứ dưới h́nh thức nào. Nếu hợp tác với họ, đó là đă chống lại Đồng Minh và đi ngược lại với trào lưu quốc tế, chúng ta tất sẽ bị tiêu diệt. C̣n nếu Việt Minh cộng sản có cướp chính quyền chăng nữa, cũng chẳng quan ngại ǵ! V́ lực lượng của phe cách mạng dân tộc chúng ta có thể nói là mạnh gấp bội phe Việt Minh cộng sản kể tất cả mọi phương diện, chúng ta có đủ sức tiêu diệt họ. Vậy tốt hơn hết là chúng ta hăy nên chờ cách mạng quân ở Hải Ngoại cùng quân đội Đồng Minh sắp nhập cảnh nay mai bằng ba ngă đường Lao Kai, Lạng Sơn và Móng Cái, rồi sẽ liên hiệp lập chính phủ có Đồng Minh đứng sau ủng hộ, đại cuộc của chúng ta tất sẽ thắng.’’

Một phái chủ trương nên dựa vào thế lực quân đội Nhật Bản cướp chính quyền ngay. Sau khi đă có quyền, đợi các đồng chí cách mạng từ Hải Ngoại về tới, sẽ cùng nhau lập chính phủ. Đại biểu cho phái này là Nguyễn Xuân Tiếu tức Nguyễn Lư Cao Kha. Hội nghị đương họp chưa quyết định bề nào, th́ đột nhiên Trần Văn Chương cùng Đặng Đức Hinh đại diện nhóm ‘’Phụng Sự Quốc Gia’’ hướng dẫn đại biểu ‘’mặt trận Việt Minh’’ tới, đề nghị không nên đảo chính vội cũng viện lư do khi quân đội Đồng Minh tới sẽ cho là chính phủ thân Nhật Bản, không có lợi. Nếu ‘’Mặt Trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh’’ không đồng ư mà cứ đoạt chính quyền trước, th́ ‘’mặt trận Việt Minh’’ cũng sẽ đoạt ngay hết chính quyền ở các tỉnh, đồng thời cho phá vỡ ngay đê sông Hồng cho nước tràn đầy Hà Nội, cô lập hóa Thủ Đô theo kế hoạch đă được bố trí sẵn sàng. Hội nghị đâm hoang mang rồi giải tán.

Trong khi đó, có một lănh tụ phe quốc gia lại quá tin tưởng vào Khâm Sai Phan Kế Toại đă hứa chắc chắn là sẽ trao chính quyền Bắc Việt lại cho phe quốc gia trước ngày quân đội Đồng Minh tới Bắc Việt Nam. Đến giờ phút chót bổ đi t́m Phan Khâm Sai, nhưng Phan Khâm Sai đă chạy theo Việt Minh cộng sản từ mấy ngày hôm trước rồi, c̣n đâu nữa mà t́m!

Để chấm dứt sứ mạng các đồng chí đă tự hy sinh đứng ra thân Nhật Bản trong ‘’Mặt Trận Đại Việt Quốc Gia Liên Minh’’, Tổng Bộ bí mật Việt Nam Quốc Dân Đảng ra lệnh cho những đồng chí ấy phải tuyên bố rút lui khỏi Đảng Bộ, nên sáng ngày 14 tháng 8, trên mặt tờ báo Đông Pháp, người ta thấy tên Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhượng Tống tuyên bố rút lui khỏi Tổng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Chiều ngày 18 tháng 8, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, cuộc mít tin của công chức biến thành cuộc mít tin biểu t́nh của mặt trận Việt Minh. T́nh thế biến chuyển một cách bất ngờ! Nên ngay buổi hôm ấy ‘’Liên Minh Quốc Dân Đảng’’ có cuộc họp khẩn cấp:

- Về phía Việt Nam Quốc Dân Đảng có Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn, Lê Khang (Lê Ninh)…

- Về phía Đại Việt Quốc Dân Đảng có Trương Tử Anh, Phạm Khải Hoàn, Đồng Chí Kim…

Vấn đề đoạt chính quyền ngay vào đêm hôm ấy được đề ra. Các đồng chí Đại Việt Quốc Dân Đảng cho rằng: ‘’Cuộc cách   mạng nào cũng chỉ đi tới mục đích là giành lại độc lập cho Tổ Quốc.’’ Th́ dầu mặt trận Việt Minh hay đoàn thể nào cũng vậy! Việt Minh nắm được chính quyền, chúng ta sẽ tham gia hướng dẫn họ trên công cuộc phục vụ nhân dân, nếu họ trở mặt, lúc đó chúng ta sẽ lấy nhân dân làm hậu thuẫn mà hạ họ xuống. [3] Vả lại, lực lượng của họ có ǵ đáng  cho chúng ta lo ngại! Nếu nay chúng ta dùng vơ lực để đối phó, trong lúc này ắt có cuộc lưu huyết! Cộng sản chưa thấy đâu mà đă thấy ngay dân chúng bị tàn sát. Sau đây lịch sử sẽ quy tội cho chúng ta là tham cầu địa vị, gây nên cảnh ‘’nồi  da sáo thịt’’, tội đó há riêng một cá nhân gánh chịu!

Lê Khang (Lê Ninh) cực lực phản kháng:

‘’Th́ ra đến giờ phút này mà các anh chưa hiểu rơ ‘’Việt Minh cộng sản’’ là thế nào cả ? Huống hồ là dân chúng!Tôi xin   nói thẳng mong các anh đừng mất ḷng! Những phần tử cộng sản họ rất sẵn sàng đi đôi với tất cả các thế lực, mặc dầu là thực dân Pháp hay quân phiệt Tầu, nghĩa là tiêu diệt được những người cách mạng dân tộc chúng ta. Nếu nay cộng sản nắm được chính quyền, họ sẽ đặt t́nh thế trước sự đă rồi! Chúng ta sẽ đi tới tự sát. Cộng sản sẽ áp dụng mọi thủ đoạn để tiêu diệt chúng ta ngay. Cộng sản sẽ tuyên truyền công bố ngay với dân chúng: Chúng ta là những tên phản động, phản  quốc, Việt gian! Chúng ta không nên đóng vai tṛ thụ động, không được phép chờ họ khủng bố rồi ḿnh mới đánh lại, chúng ta nên tấn công họ trước, mới nắm được phần thắng về ḿnh. Tôi khẩn khoản yêu cầu các anh hăy mau hăy mau  nắm lấy chính quyền, rồi tóm cổ hết những phần tử cộng sản nhốt lại, để trừ mối hậu họa cho dân tộc. Chúng ta nắm được chính quyền, chỉ thu số súng đạn của Bảo An Binh cũng có tới 5.000 khẩu, cùng với số súng đủ loại ở kho Ngọc Hà của   Pháp trước mà Nhật tước được có trên 20.000 khẩu, mà nay quân Nhật Bản sẵn sàng trao lại cho chúng ta. Với lực lượng  ấy chúng ta có thể lập ba sư đoàn cách mạng quân để đối phó với t́nh thế, tiến tới một chính quyền thống nhất toàn quốc.

Nếu các anh cương quyết không chịu nghe ư kiến tôi, th́ một ngày rất gần đây khi cộng sản đă nắm vững t́nh h́nh, họ sẽ sách động quần chúng gây nên cuộc ‘’giai cấp đấu tranh’’ hủy diệt Tôn Giáo, tổ chức phong trào đấu tố, th́ ngay vợ con các anh sẽ đấu tố các anh sẽ đấu tố các anh là phản động, là…các anh sẽ không c̣n đất đứng! Để họ tạo nên một giai cấp quan liêu thống trị mới, hưởng mọi đặc ân và sẽ loại trừ hết các đảng phái Quốc Gia, họ sẽ đưa quốc gia dân tộc chúng ta lệ thuộc vào hàng ngũ đệ tam quốc tế.’’

Ư kiến Lê Khang không được hội nghị chấp thuận, bởi Chu Bá Phượng, Nguyễn Văn Viễn…v́ quá nhu nhược lừng chừng, thiếu quả quyết. Thấy cơ hội độc nhất đă lỡ! Vô phương cứu văn! Lê Khang cùng một số đồng chí (Việt Nam Quốc Dân Đảng) lặng lẽ bỏ lên Vĩnh Yên t́m Đỗ Đinh Đạo thảo kế hoạch đoạt chính quyền Tỉnh Vĩnh Yên làm địa bàn hoạt động.[2]

Các vơ trang đảng viên Quốc Dân Đảng được huy động từ chiến khu triệu về tập trung tại Trường Tiểu Học Hàng Kèn, Hà Nội  để đợi lệnh đoạt chính quyền cũng thứ tự rút lui, và thầm bảo nhau: ‘’Mấy ông lănh tụ nhà ḿnh thật đúng là đồ đệ của Khổng Mạnh, quân tử Tầu, thật đáng kính trọng lắm thay!’’

Tóm lại chính phủ Trần Trọng Kim đă không thấu hiểu lực lượng Việt Minh cộng sản lại bị tuyên truyền Việt Minh cộng sản là đồng minh của Khối Đồng Minh, mà hàng ngũ ḿnh là chính phủ thân Nhật, nên tự đặt ḿnh vào thế bỏ cuộc rút lui. Người đại diện Triều Đ́nh Huế nắm chính quyền Bắc Việt là Khâm Sai Phan Kế Toại cũng ngă ḷng trước thời cuộc, ra mặt đầu hàng Việt Minh cộng sản. Người kế vị nắm chính quyền Bắc Việt trong ṿng hơn một tuần lễ là Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, uy quyền chưa có, từ nhân viên đến Bảo An Binh bội phản Triều Đ́nh, thân Việt Minh cộng sản. Bác Sĩ Chữ đứng trong hoàn cảnh cô lập. Hơn nữa, lại c̣n là mẫu người quá trung thực về lễ giáo Khổng Mạnh, đạo đức Phật Giáo, không phải là nhân vật thời chiến quốc.

Các người mệnh danh là lănh tụ các đảng phái Quốc Gia lại quá tin tưởng vào các lănh tụ quân đội Đồng Minh, những đồng chí Trung Hoa sẽ triệt để ủng hộ ḿnh mà lật đổ chế độ Việt Minh cộng sản để thành lập một chính phủ Quốc Gia có Đồng Minh đứng bên hậu thuẫn, hợp t́nh và hợp lư hơn. Có biết đâu! Người Trung Hoa, nhất là một số Tướng lănh chỉ biết trọng ‘’Vàng’’, nếu có kẻ khác trao đầy túi vàng, là họ bỏ rơi chúng ta ngay! Rồi lại quá tin ở Cách Mạng Quân từ Trung Hoa sẽ về kịp thời. Hơn nữa, lại c̣n đánh giá Việt Minh cộng sản đến tầm quá thấp kém. Các lănh tụ các đảng phái Quốc Gia đă thiếu hẳn về phần thủ đoạn chính trị trong những trường hợp phải áp dụng linh động để đoạt lấy phần thắng lợi về ḿnh.

Nếu từ Nội Các Trần Trọng Kim đến các lănh tụ đảng phái Quốc Gia hiểu rơ t́nh h́nh mà hành động kịp thời th́ dân tộc Việt Nam đâu đến nỗi phải chịu cái thảm họa nồi da sáo thịt, đất nước điêu tàn thảm khốc đến ngày nay!”

 

HẾT TRÍCH

(“Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại 1927-1954-Việt Nam Quốc Dân Đảng” của nhà cách mạng Hoàng Văn Đào)

 

Đọc trích đoạn thượng dẫn, chúng ta thấy rơ sự u mê, đần độn, ngớ ngẩn kèm theo hèn nhát của những thành phần Đại Việt Quốc Dân Đảng như Trương Tử Anh, Phạm Khải Hoàn, Đồng Chí Kim…không những đă bỏ lỡ thời cơ cho thế hệ của họ mà c̣n tạo điều kiện để Cộng Sản phát triển, bành trướng quy mô quay lại tiêu diệt toàn bộ các đảng phái quốc gia, tạo ra cuộc nội chiến ư thức hệ mà kết quả sau cùng như chúng ta đă thấy hiện nay….. (thời điểm đó họ c̣n quá trẻ, chỉ là đám  nhóc tỳ mới lớn: Lư Đông A 24t, Huỳnh Phú Sổ 24t, Trương Tử Anh 31t, Hà Thúc Kư 25t giàu nhiệt t́nh nhưng bản lĩnh th́ quá non nớt, ngu dốt vả hèn nhát)

Tuy nhiên nếu các đảng phái có cướp được chính quyền th́ với âm mưu nham hiểm của Tài Phiệt  Quyền Mỹ-Do Thái cuộc chiến tranh “nồi da sáo thịt“ vẫn xảy ra v́ vũ khí vẫn đang tuôn ra từ các nhà máy tạo ra số thặng dư quá lớn trong khi các nhà máy chỉ mới đi vào sản xuất được có vài năm, vũ khí, đạn dược tiêu thụ chưa đủ hoàn vốn, cần phải có vài cuộc chiến nối tiếp để các tập đoàn tư bản tài phiệt Hoa Kỳ gốc Do Thái thu lăi.

V́ vấn đề hoàn vốn, thu lăi, Hoa Kỳ lên kế hoạch đưa Ngô Đ́nh Diệm từ trong xó tối của giáo đường New York ra ánh sáng, dàn xếp để Bảo Đại mời về làm thủ tướng rồi sau đó được Edward Lansdale cố vấn, trở thành phản thần, truất  phế Bảo  Đại, theo lệnh Mỹ dựng lên chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Ḥa để đóng vai tṛ lính gác, bảo vệ lô cốt chặn con đường tràn xuống Đông Nam Á của Quốc Tế Cộng Sản lấy ư tưởng này làm lư do cốt lơi, nền tảng lư luận biện  minh cho chính nghĩa để tiến hành cuộc nội chiến ư thức hệ Quốc Cộng. Thực chất cả hai chế độ Việt Nam Dân Chủ  Cộng Ḥa và Việt Nam Cộng Ḥa đều trở thành tay sai của các thế lực quốc tế.

 

Sau một trăm năm từ khi chiến hạm Pháp khai pháo tấn công Thuận Hóa. Hàm Nghi  xuất bôn thảo hịch Cần Vương, sĩ phu nghe theo đứng dậy kêu gọi quốc dân tập hợp lực lượng chống giặc như Văn Thân, Đề Thám nhưng thất bại tiếp đến các phong trào Đông Du, Duy Tân đều nuôi tư tưởng xuất ngoại đông du, tây du để cứu quốc tạo ra một lớp sĩ phu nặng óc nô lệ vọng ngoại chỉ nhăm nhăm bê nguyên cặn bă của ngọai bang về làm kinh điển quang phục đất nước nhưng rốt cuộc dẫn tới hậu quả tàn hại cả dân tộc. Phan Bội Châu nhân vật tiên phong chủ xướng phong trào Đông Du bị an trí được gọi là Ông Già Bến Ngự đến cuối đời nhận thấy sai lầm nên trước khi chết phải thốt lên:”Vọng ngoại tắc tử”. Nhưng chẳng ai quan tâm  đến lời nói sau cùng đấy v́ một thời những tác phẩm văn chương ái quốc đầy nhiệt huyết tạo nên danh phận, uy tín của ông khiến cả một lớp sĩ phu đàn em ngưỡng vọng và noi theo, đến khi ông nhận ra sai lầm th́ đă quá muộn. Phan Chu Trinh th́ ươn hèn nên sai lầm với câu nói "bạo động tắc tử" và khấu hiệu lộn ngược "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" v́ người ta không thể có chí khí, hay học hành với cái bụng lép, chưa đủ ăn năm nào cũng chết đói lấy đâu ra chí khí và đ̣i mở mang trí thức v́ thế nền tảng của các cuộc cách mạng đều phải đặt vấn đề dân sinh, miếng ăn cái mặc lên hàng đầu. 

 

Tư tưởng vọng ngoại là tinh thần ỷ lại, dựa dẫm, trông chờ, tôn thờ, sùng bái ngoại bang. Bất cứ cái ǵ của ngoại bang cũng tốt đẹp, văn minh, văn hóa, khoa học, triết lư ngoại lai lúc nào cũng thâm sâu, chủ nghĩa ngoại lai luôn luôn là ngọn hải đăng, tôn giáo ngoại lai lúc nào cũng thánh thiện trong khi thực tế lịch sử cho thấy bầy đàn tôn giáo phản quốc cực đoan "thà mất  nước hơn mất chúa" là tay sai đắc lực, dẫn đường cho bọn xâm lược cướp nước, thực dân Pháp, Nhật. Khi Hoa Kỳ thay chân Pháp tiến hành cuộc chiến Việt Nam, thái độ sùng bái, dựa dẫm và lệ thuộc vào sức mạnh của Hoa Kỳ đă đánh mất tinh thần tự chủ, tự quyết dân tộc khiến chế độ Việt Nam Cộng Ḥa tiến tới hoàn toàn diệt vong. 

 

Thoát thai từ bầy đàn đào tẩu theo Mỹ, vào Mỹ trong t́nh trạng 64 % người dân Mỹ không đồng t́nh, khinh bỉ. Tập thể tỵ nạn hải ngoại lưu vong tiếp tục đắm ch́m trong vũng lấy của tâm thức nô lệ, tư tưởng vọng ngoại chưa nh́n ra sự thực dù sau gần   nửa thế kỷ hầu hết đă trở thành công dân bản địa, chưa xóa bỏ được mặc cảm tự ti, chưa gột rửa được tâm thức nô lệ vọng ngoại. Thành phần này vẫn sùng bái  xem  người ngoại chủng có tư cách cao vời hơn hẳn người đồng hương, đồng chủng của ḿnh dẫu thực tế những người ngoại chủng chỉ là hạng người b́nh dân trong xă hội bản địa.

Cái tinh thần, ư thức nô lệ thâm căn, cố đế thể hiện qua thái độ cúc cung, khúm núm trước thành phần dân cử và công bộc xă hội Hoa Kỳ. Đứng đầu cho tư tưởng tôi đ̣i, nô lệ này là một nhóm ở quanh vùng thủ Washington D.C lúc nào cũng sẵn sàng  viết thơ cầu khẩn, van nài, xin xỏ; tự thân làm nhục ḿnh chưa đủ đám này c̣n rủ rê, lôi kéo thành bầy đàn như súc vật vào quốc hội xin xỏnhững giá trị trừu tượng ngay bản thân Cộng Ḥa Liên Bang Mỹ cũng chưa hề có như Nhân quyền, Dân chủ, Tự do”, rồi sau đó tập họp, diễn tuồng, loạn ngôn với “ảo tưởng thắng lợi tinh thần” chẳng khác ǵ nhân vật AQ trong tác phẩm “AQ Chính Truyện” của nhà văn Lỗ Tấn.

Cái tinh thần nô lê vọng ngoại đó thể hiện qua những bài viết, lời lẽ xưng tụng việc chiếc USS Carl Vinson ghé cảng Đà Nẵng trong ngày 5-3 năm nay như một sự kiện quan trọng sẽ làm thay đổi t́nh h́nh ở Việt Nam và Biển Đông, xem đó là thái độ Hoa Kỳ sẵn sàng hành động nếu Trung Quốc xâm phạm Việt Nam trong khi đó chỉ là quan hệ b́nh thường giữa hai quốc gia có t́nh trạng bang giao tốt đẹp tới cấp độ  “hợp tác toàn diện” “đối tác chiến lược” và Việt Nam không hề đặt vận mệnh của đất nước vào trong tay bất cứ thế lực nào....Chắc quư vị c̣n nhớ ngày 30 - 4- 1975 Trịnh Công Sơnv́ lên đài phát thanh hát bài Nối Ṿng Tay Lớn với VC nên đă bị người tỵ nạn phỉ nhổ mấy chục năm qua. Ngày nay ban nhạc của USS Carl Vinson hát bản Nối Ṿng Tay Lớn để lấy ḷng VC th́ bọn làm truyền thông vô liêm sỉ ở hải ngoại nịnh nọt, ca tụng .. 

 

Những người Cộng Sản Việt Nam hiểu Hoa Kỳ quá rơ từ khi Truman làm ngơ trước những lá thơ của Hồ Chí Minh. Họ hiểu rơ v́ khi Hoa Kỳ c̣n là đồng minh chí cốt của Việt Nam Cộng Ḥa nhưng vẫn đâm sau lưng đồng minh tại Hội Nghị Paris bằng cách đi đêm, họp mật với họ (Việt Cộng) để rồi đến khi kư kết, bản hiệp định đ́nh chiến trở thành bản án tử h́nh tại chỗ của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Việc Mỹ gài cho Trung Quốc tiến chiềm Hoàng Sa, và cuối cùng sự diệt vong của Việt Nam Cộng Ḥa đă làm cho dân tộc Việt Nam và cả thế giới sáng mắt nhận rơ bản chất xảo trá của Hoa Kỳ. Trước đây mấy chục năm, chúng tôi đă có bài viết tự hỏi liệu chính quyền nào của dân tộc Việt Nam trong tương lai lại sẵn sàng làm tay sai, làm lính đánh thuê cho Hoa Kỳ khi lịch sử đă cho thấy sự thực dụng tàn nhẫn của Hoa Kỳ đối với các đồng minh giai đoạn.

 

Quốc dân Việt Nam ngày nay đă trải qua chặng đường xương máu đ̣i lại quyền độc lập, tự chủ đă thừa tri thức để không chọn con đường đầy họa hại phụ thuộc, lệ thuộc vào Hoa Kỳ, Vatican hay Trung Quốc như mơ ước của những thành phần phi dân tộc.

V́ đă làm tay sai nô lệ, tôi mọi cho ngoại bang th́ dù đó là Hoa Kỳ hay Trung Cộng vẫn là nỗi nhục và nuôi dưỡng mầm mống đại họa của dân tộc nào có ǵ hănh diện để so sánh, phân biệt, ca tụng chủ Mỹ tốt hơn chủ Tàu như đám tàn dư Việt Nam Cộng Ḥa - Nguyễn Văn Thiệu ôm đít, bám gót thái thú Graham Martin chạy sang Hoa Kỳ khi Việt Cộng tiến chiếm Sài G̣n. Tuy phương tiện vận chuyển là phi cơ, tàu biển hiện đại hơn xe ngựa, xe trâu nhưng xem ra không khác ǵ Lê Chiêu Thống và đám ṭng vong chạy theo Tôn Sĩ Nghị và quân Thanh khi đại quân Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ thống lĩnh tiến vào Thăng Long.

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang nắm quyền cai trị đất nước nhưng họ chỉ có 4 triệu đảng viên khoác lớp áo giấy vàng mă và họ ư thức được sức mạnh vạn năng của quốc dân. V́ nhờ có sự hy sinh của quốc dân, người cộng sản  mới đạt được thắng  lợi, cưỡng chiếm được miền Nam. Sau 30 - 4 năm 1975 đến nay t́nh h́nh nội trị của Việt Nam dưới chính quyền Cộng Sản không có biến cố nào đáng kể dù đă xảy ra hai cuộc chiến tranh với Cam pu chia ở phía Nam và kẻ thù cố cựu ở biên giới phía Bắc -Trung Cộng trong t́nh trạng bị cô lập cấm vận từ Hoa Kỳ. Ngoài những tổn thất nhân mạng, thiệt hại vật chất trong chiến tranh, lănh thổ Việt Nam vẫn xem như toàn vẹn, ngoại trừ những phần lănh hải xa xôi ở Gạc Ma, Hoàng Sa nằm trong tay giặc nhưng vẫn được quốc dân nhắc nhở việc khôi phục khi đủ tiềm lực. 

 

Quốc dân ngày nay không mù quáng để không thấy rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ tạo ra những đổi thay nhất thời do đặt mầm móng bạo động,  khởi loạn từ giai cấp vô sản là thành phần chiếm đa số người nghèo khó, bần cùng và bị đàn áp, xem thường nhất trong mọi xă hội. Ngoài ra giai cấp vô sản c̣n bao gồm tầng lớp thanh niên, sinh viên trí thức mới lớn c̣n trắng tay, chưa sở hữu tài sản, chưa đủ kinh nghiệm, bản lĩnh  sống đang trong t́nh trạng bế tắc, quay cuồng t́m đường xây dựng sự nghiệp. Tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để của giai cấp khố rách áo ôm xuất phát từ ḷng hận thù giai cấp sâu sắc nên trở thành sức mạnh vô địch. Nhất thời, giai cấp vô sản có thể thành công trong việc tạo ra t́nh trạng vô chính phủ rồi soán đoạt quyền điều hành quản trị xă hội nhưng việc đưa xă hội tiến lên nằm ngoài khả năng của giai cấp vô sản.    

Nhược điểm của giai cấp vô sản là khi đă trở thành giai cấp thống trị, những lănh tụ đứng đầu guồng máy cai trị bị tha hóa bởi

 mê cung quyền lực, nảy sinh tác phát tham nhũng trở thành tư sản, tư bản cho thấy tính giai cấp không bền vững dẫn tới việc guồng máy cai trị rối loạn do sự phản bội tất yếu từ thành phần lănh đạo của đảng cộng sản đối với giai cấp vô sản.

Mâu thuẫn nền tảng đó chính là lư do đưa tới việc những nhà nước cộng sản sụp đổ toàn diện ở Liên Xô và Đông Âu. (Kim Âu)

 

Tại Việt Nam vào thời điểm cuối thập niên 1980 hạ tầng xă hội c̣n man khai, chưa có chính sách tài chính, kinh tế sản xuất theo phương thức thủ công tập thể, chưa công nhận quyền tư hữu, công quỹ thiếu hụt Hoa Kỳ cấm vận, do đó chưa xảy ra t́nh trạng chuyển đổi giai cấp nhưng toàn dân ch́m trong nghèo đói, đất nước kiệt quệ, dân tộc trên đà diệt vong nhờ đó thoát khỏi cơn địa chấn chính trị khi Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tận gốc ở Liên Xô làm đứt tung xiềng xích trói buộc các quốc gia Đông Âu, khiến Nguyễn Văn Linh hoảng sợ Cộng Sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo hiệu ứng dây chuyền nên đánh mất tư cách lănh đạo, hạ ḿnh chấp nhận nhượng bộ không điều kiện khi đàm phán về Cam Pu Chia tại Hội Nghị Thành Đô với Trung Cộng vào ngày 3/4 tháng 9- 1990. (Cục T́nh Báo Hoa Nam thổi phồng thành Mật Ước Thành Đô cho tay sai loan truyền trong đám người Việt phi dân tộc ở hải ngoại lâu nay).Thỏa thuận cho anh em cựu quân cán chính VNCH ra tù được đi tái định cư ở Mỹ cũng được kư kết trước đó vào ngày 30 tháng Bảy năm 1989.

 

Ngày 5 tháng 1 năm 1990, chuyến bay đầu tiên xuất khẩu cựu tù nhân chiến tranh VNCH sang Hoa Kỳ tái định cư. Toàn bộ   chương tŕnh này đưa khoảng hơn hai trăm ngh́n người thuộc VNCH và gia quyến rời khỏi Việt Nam mở đường cho quyết định hủy bỏ tỉnh trạng cấm vận, tái lập và b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với CHXHCN Việt Nam.

 

Ngày 11 tháng 7 năm 1995 , Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố chính thức b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam đă trở nên gắn  bó và đa dạng hơn trong những năm đă b́nh thường hóa chính trị. Hai nước đă thường xuyên mở rộng trao đổi chính trị, đối thoại về nhân quyền (giả tạo) và an ninh khu vực, kư kết Hiệp định Thương mại song phương vào tháng 7 năm 2000, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001.

Tháng 11, 2007, Hoa Kỳ chấp thuận Quy chế Quan hệ Thương mại B́nh thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam.

 

Việc giải quyết những hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam qua việc đổi thù thành bạn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thêm một lần nữa cho thấy Việt Nam Cộng Ḥa chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ thế giới phục vụ cho  quyền lợi của Tài Phiệt Quyền Hoa Kỳ.

Thật ra trên bàn cờ tất cả các quân cờ đều có giá trị tương đương. Trong cuộc cờ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại  giao; tự thân con cờ có thể tạo ra giá trị của chính ḿnh bằng những cuộc vận động chuyển biến ư thức nội tại, con tốt có thể chiếu bí con tướng.

Tiếc thay ở thời kỳ hậu thế chiến thứ hai, con tốt Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản biết cách tự vận động, quyền mưu. Ngược lại con cờ Bảo Đại, Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn bại năo, vô cảm, ỷ lại, phó thác vận mệnh cho ngoại bang quyết định; Pháp, Hoa Kỳ đặt đâu ngồi đó, cho sống th́ được sống, cho chết đành chịu chết. Như Nguyễn văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm không có chút liêm sỉ tự xử mà bỏ cả danh dự, mồ mả gia đ́nh để đổi lấy kiếp sống thừa hèn mọn nơi xứ người.

 

Con đường tương lai của đất nước và dân tộc là "dĩ dân vi bản" chỉ có những kẻ ch́m đắm trong "vũng lầy phi dân tộc" do các thế lực ngoại lai như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Vatican, CIA, Cục T́nh Báo Hoa Nam tạo ra mới không nhận thấy những chuyển biến tích cực trong xă hội Việt Nam. Quốc dân Việt Nam ngày nay đă tỉnh giấc v́ thực tế:"Lịch sử đă chứng minh, không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước và dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh.Dân tộc Việt Nam phải  tự quyết định vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ lợi ích của ngoại bang và các thế lực quốc tế."

Bài học vọng ngoại đau nhục của phong trào Đông Du,  Duy Tân tạo ra một lũ xôi thịt c̣ mồi, tôi tớ, tay sai cho ngoại bang đă đưa tới những hậu quả đáng hổ thẹn là sự xuất hiện của chế độ chuyên chính vô sản, độc tài toàn trị sắt máu của những người đi theo chủ nghĩa cộng sản dạy cho quốc dân cần phải b́nh tâm xét lại phương thức mới, con đường mới với những quyết định quan trọng cho tương lai của dân tộc.

Không có bất cứ chủ nghĩa hay tôn giáo ngoại lai nào xứng hợp với dân tộc Việt Nam. Bất cứ thế lực nào dù theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản hay những thế lực tôn giáo ngoại lai, phi dân tộc như Thiên Chúa Gíao đă biến những người sinh ra trên đất nước Việt Nam, trưởng thảnh trong ḷng dân tộc Việt Nam nhưng lại trung thành với một thế lực ngoại giáo xem thường quốc dân, muốn thống trị quốc dân, nhân danh và lợi  dụng tự do tôn giáo để phản bội tổ quốc và dân tộc sẽ không có chỗ đứng trong ḷng dân tộc Việt Nam.

 

Tư tưởng con người thay đổi thiên h́nh vạn trạng trong từng sát na. Người ta có thể nay thờ Phật, mai theo Chúa nhưng không   thể chối bỏ cha sinh, mẹ đẻ, huyết thống, gịng giơi dân tộc. Người ta có thể nay chọn chủ nghĩa này, mai chọn chủ nghĩa kia để làm lư tưởng phấn đấu nhưng chớ quên rằng mục tiêu phấn đấu là phục vụ bản thân, gia đ́nh, dân tộc và tổ quốc. Đó là nguyên  nhân khiến bọn người nặng căn tính tôi đ̣i, nô lệ vọng ngoại, phi dân tộc, phi nhân đều bị xem là phần tử ngu xuẩn đang hủy hoại dân tộc và tổ quốc.

 

Quốc dân cần phải tỉnh táo để nhận thấy rằng nguyên nhân đau khổ của dân tộc Việt Nam khởi phát từ hai lũ giặc Tây phương đó là chủ nghĩa Thực dân Pháp và Thiên Chúa Giáo La mă. Hai lũ giặc này đă "phân chia lĩnh vực" và "phối hợp hành động" tạo ra hệ thống cai trị bằng "thế quyền thực dân Pháp" và "thần quyền Thiên Chúa Gíao La Mă" để đồng hóa, nô lệ hóa dân tộc Việt Nam cả về vật chất và tinh thần.

 

Các tu sĩ Ḍng Phanxicô là những người đến Việt Nam đầu tiên vào năm 1578; các tu sĩ Ḍng Tên đến vào năm 1615 nhưng họ mới là những người có công lớn với Vatican trong việc thiết lập vững chắc những cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại cả Đàng Ngoài và Đàng Trong. Khi đó, đức tin Công giáo đă được truyền bá một cách bí mật, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đă chọn thánh Giuse làm bổn mạng do chiếc thuyền của các nhà truyền giáo cập bến tại Việt Nam đầu tiên đúng vào ngày lễ thánh Giuse.

Bọn truyền giáo  thừa sai, gián điệp của La Mă đă mai phục gần bốn thế kỷ  (1578-1859) dựa vào sự chiến thắng của thế quyền thực dân Pháp chiếm được Việt Nam đă ra mặt xui giục bọn thực dân Pháp ra lệnh băi bỏ chữ Hán và Nôm thay bằng chữ quốc ngữ do chúng tạo ra từ hệ thống phiên âm kư hiệu Latin.

 

Tháng 2/1869  Phó đô đốc Marie Gustave Hector Ohier kư Nghị Định Bắt Buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Nho  ở   Nam Kỳ.Tháng 6/4/1878 Thống đốc Nam Kỳ Lafont kư Nghị định 82. 1882 đưa chữ quốc ngữ vào văn bản hành chánh, quan chức, nhân viên không biết chữ quốc ngữ không được bổ nhậm thăng thưởng ngạch trật. Năm  1879  đưa chữ quốc ngữ vào giáo dục. Miễn thuế thân cho người biết chữ.

Năm 1915 vua Duy Tân ra chỉ dụ băi bỏ các khoa thi (Hương - Hội - Đ́nh) ở Bắc Kỳ. Năm 1918 vua Khải Định ra   chỉ  dụ băi bỏ các khoa thi này ở Trung Kỳ và đến năm 1919 băi bỏ hoàn toàn các trường dạy chữ Nho, thay thế bằng hệ thống trường Pháp - Việt. Ngày 18 tháng 9 năm 1924, toàn quyền Đông Dương Merlin kư quyết định đưa chữ Quốc Ngữ vào dạy ở ba năm đầu cấp tiểu học.

 

Trong một bài viết Nguyễn văn Lục ca ngợi "người Pháp không hề đốt sách vở"  cho thấy tầm nhận thức của anh ta có vấn đề một là quá ngu hoặc là không có tŕnh độ nhận xét, lư luận. Thực dân Pháp cần ǵ đốt sách, chỉ qua mấy sắc lệnh như thượng dẫn đă trở thành một chiến dịch bài trừ có thể gọi là 'thảm  sát văn hóa Việt Nam". Chỉ trong khoảng hơn 50 năm cả một di sản văn hóa Hán Nôm của dân tộc Việt Nam xem như tự biến mất. Các thế hệ Việt Nam sau đó từ năm 1930 hầu như rất hiếm người đọc được chữ Hán và Nôm ngoại trừ những nhà chuyên môn. Sự việc này chính là một đ̣n thảm sát có thể gọi là 'diệt chủng" trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, lịch  sử. 

 

Đó là nỗi nhục, là tội lỗi của Nguyễn triều đă "cơng rắn cắn gà nhà", "rước voi về dày mả tổ", làm mất nước rồi làm bù nh́n, tay  sai cho bọn giặc cướp nước giết hại những người ái quốc và d́m cả dân tộc vào ṿng nô lệ. Điều nguy hại nhất mà chúng ta cần nhận thức rơ là hơn một thế kỷ vừa qua bao nhiêu thế hệ Việt Nam cùng bị nhồi nhét bằng một nền văn hóa lịch sử do đám sử nô, bồi bút của thực dân Pháp và triều Nguyễn viết ra. 

Chúng ta đă bị ngu hóa đến tận cùng về lịch sử dân tộc Việt Nam. Bọn bồi bút, sử nô viết sách, viết sử dạy chúng ta cám ơn công đức khai hóa của bọn  thực dân cướp nước, hiện nay những anh giáo sư trung học Nguyễn văn Lục, Trần Gia Phụng, Phạm Cao Dương v.v ở hải ngoại cũng muốn làm sử gia nhưng lại biến thành sử nô v́ kiến thức lơ mơ, phiến diện đều ca ngợi thực dân Pháp và bọn cố đạo gián điệp không hề biết thẹn với dân tộc.

Những tên này đă đi lộn đầu xuống đất khi tôn vinh tên bán nước Phan Thanh Gỉan, bọn tay sai như Pétrus Kư, Nguyễn Trường Tộ, Trần Lục và những tên bù nh́n thuộc gịng dơi Nguyễn Phước. Những tên này có mắt như mù, có đầu nhưng không có năo nên đă nhắm mắt ca ngợi "sử gia Trần Trọng Kim" qua cuốn "Việt Nam Sử Lược" viết bằng "tân quốc ngữ" để rồi ngày nay những nạn nhân bị nhồi sọ đọc lại mới nhận ra Trần Trọng Kim thật ra chỉ đáng gọi là "sử nô".

Nỗi đau này đối với những thế hệ Việt Nam từ 1920 và thành phần rơi rớt lại của thể chế Việt Nam Cộng Ḥa ở hải    ngoại hiện nay chính là nỗi đau thiên cổ.

Viết những gịng này chúng tôi rùng ḿnh! Tội ác của bọn  cố đạo, giặc Pháp, triều Nguyễn đối với dân tộc Việt Nam thật ghê gớm, sâu nặng. Hậu quả kinh hoàng của một trăm năm nô lệ giặc Tây đă chia cắt đất nước, phân hóa, chia   rẽ dân tộc và biến đổi cả lịch sử, văn hóa, bản chất, dân tộc tính của gịng giống Việt Nam.

 

 

 

 

 

THỰC DÂN PHÁP BÔI XÓA DI SẢN VĂN HÓA DÂN TÔC VIỆT NAM QUA THAY ĐỔI CHỮ VIẾT

 

 

Sau  khi Việt Nam Cộng Ḥa tiêu vong hơn ba năm, chúng tôi được chuyển từ trại tử h́nh Cổng Trời, Quyết Tiến, Hà Giang về trại 5, Lam Sơn, Thanh Hóa rồi lên trại Thanh Phong vùng thượng nguồn sông Mă, sông Chu, Như Xuân, Thanh Hóa sau cùng chuyển từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn; tôi thường tự hỏi: Tại sao Việt Nam Cộng Ḥa sụp đổ và tiêu vong nhanh vậy?

Câu trả lời đă rơ dần lên khi tiếp cận với những sự thật, bằng chứng, nhân chứng nhưng vẫn hoàn toàn không thỏa đáng được nhu cầu của nhận thức lịch sử..

 

Đến khi ra hải ngoại, tham khảo những tài liệu lịch sử phong phú, chúng tôi mới thực hiểu cả dân tộc ta, hay nói đúng hơn là tất cả các quốc gia nhược tiểu trên khắp thế giới đều là nạn nhân của bọn thực dân Âu Tây, đám cố đạo Vatican và các tập đoàn Tài Phiệt Quyền Do Thái đă chiếm thượng phong thi thố âm mưu kiểm soát thế giới và thống trị nhân loại hơn 100 năm qua. [4]

Những thế lực này đă bịt mắt và nô dịch cả nước Mỹ, dùng tiên thuế của dân Mỹ làm ngân sách, công dân Mỹ làm công cụ bạo lực đàn áp thế giới, duy tŕ quyền kiểm soát thế giới dưới chiêu bài "bảo vệ dân chủ và nhân  quyền" giả dối.

Những thế lực này đă tạo ra Quốc Tế Cộng Sản, kích động chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật tạo ra chiến tranh để làm  giàu và dùng ṭa án chiến tranh Nuremberg để che đậy những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân và Vatican đă gây ra suốt mấy trăm năm và c̣n kéo dài đến chừng nào nhân loại chưa hoàn toàn thức tỉnh.

 

Quốc dân Việt Nam ngày nay liệu có ngu muội để cho lịch sử đau thương tái diễn? Chắc chắn là không! Nhưng một bộ phận người Việt Nam lưu vong ở hải ngoại vẫn ngu muội và điên cuồng v́ bị nhồi sọ đến mất cả lương tri khi tiếp tục nuôi giấc mơ bệnh hoạn cầu mong Hoa Kỳ sớm trở lại Việt Nam để lật đổ và tiêu diệt thể chế hiện hành bằng bom đạn.

 

 

Thậm chí có những tên sử nô c̣n ca tụng việc Hoa Kỳ giao toàn bộ Biển Đông cho Hoa Lục năm 1974, phản bội Việt Nam Cộng Ḥa trong cuộc chiến Đông Dương  là một kế sách hoàn hảo để chiến thắng cộng sản?!?!

 

Hỡi những kẻ vô minh, ngu muội v́ bị ảnh hưởng bởi đ̣n tiêu diệt văn hóa dân tộc quá sức hiểm ác, độc địa của Thiên Chúa Giáo La Mă và thực dân Pháp cùng bọn tay sai, bồi bút, sử nô đă giáng lên đầu dân tộc Việt Nam. Các người hăy thức tỉnh để tự giải phóng tư tưởng ra khỏi sự vô minh bằng cách học hỏi, nghiêm chỉnh nh́n nhận sự thật. Trừ một thiểu số người Việt quốc gia chân chính, đại bộ phận cộng đồng hải ngoại hiện nay đều mang tâm địa và hành động của Lê Chiêu Thống và đám ṭng vong phản quốc chạy theo Tôn Sĩ Nghị.

Chính thể cộng sản ở Việt Nam hiện nay vốn là sản phẩm lịch sử do những tội ác của Thiên Chúa Giáo,Thực Dân Pháp và Tài Phiệt Quyền Do Thái - Hoa Kỳ tạo thành đă tự thoái hóa và sớm thay đổi theo nguyện vọng của quốc dân.

Không chỉ quốc dân Việt Nam mà bất cứ quốc dân của một quốc gia nào yêu độc lập tự chủ trên thế giới đương đại đều không chấp nhận chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa can thiệp dưới mọi h́nh thức đồng thời tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Các dân tộc trên thế giới đều có đủ bản lĩnh để làm chủ đất đai, lănh thổ, tài nguyên để từng bước tự tạo dựng xă hội phồn vinh hạnh phúc theo quy luật tiến hóa và đào thải phù hợp với tập quán và văn hóa dân tộc lâu đời của họ.

 

 

Kim Âu

Jan 27/2019

 

 

 

 

Chú Thích:

[1] Phan Huy Quát (1908 - 1979) tự Châu Cử, nguyên quán Hà Tĩnh, là thủ tướng Việt Nam Cộng ḥa từ ngày 16 tháng 2 năm 1965 đến ngày 5 tháng 6 năm 1965. Phan Huy Quát đồng thời là thành viên Đại Việt Quốc dân Đảng và Tổng trưởng Quốc pḥng Quốc gia Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông tổ chức vượt biên nhưng bị phát hiện, bị tuyên án tù và mất trong nhà lao Chí Ḥa ngày 27 tháng 4 năm 1979 do bệnh viêm gan.

[2]  lời bản nhạc "Anh Đi Chiến Dịch" của Phạm Đ́nh Chương

[3] điều này cho thấy đám SỬ NÔ hải ngoại như Trần Thanh Hiệp, Phạm Cao Dương, Trần Gia Phụng quá láo toét khi cho rằng chỉ có cộng sản chủ trương "cướp chính quyền" và "cướp chính quyền" không phải là Cách Mạng.

 

[4] The Federal Reserve Act (ch. 6, 38 Stat. 251, enacted December 23, 1913, 12 U.S.C. §§ 221 to 522) is an Act of Congress that created the Federal Reserve System (the central banking system of the United States), and which created the authority to issue Federal Reserve Notes (commonly known as the US Dollar) as legal ...

 

 

 

 

 

http://www.battle-of-qurman.com.cn/e/hist.htm


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: