֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

Quang Ph Chính Tr Hoa Kỳ 

 Nói Chuyn Vi Bình Dân Kỳ 29

S Thái Quá Và Bt Cp

Vĩnh Tường

 

… chính tr y à? Tôi không màng ti!

Có tht vy không, khi mt chính ph ly lý do nhân loi bình đng, lý do nhân đo, g b hàng rào biên gii đ k l t phương ai mun vào ra, cũng được t do như đi ch? Cho đến khi, mi th t nn, bnh hon mang vào đến quanh ca, đến sân sau, nh hưởng đến an toàn ca bn hay ca con cháu bn, thì bn mi la lên! …

Nếu không phi thì hi có ai trên đi này tránh khi chính tr? - Có đy! Đó chính là người hành tinh khác hay hoang đo mt mình.

Sau biến c lch s đen ti ca Vit nam năm 1975, người Vit min Nam không chp nhn chế đ cng sn, xhcn, đã b nước ra đi đến khp nơi trên trái đt, đ tìm t do bng nhiu cách. Cuc ra đi kéo dài đến thp niên ’90. Nhiu người may mn được sng nước văn minh nhiu cơ hi và đy đ vt cht, và cũng có nhng người cam chu s phn hm hiu, sng nơi nghèo kh, vt v hơn quê nhà thi đó, nhưng h vn đành ch vì không mun quay v dưới chế đ cng sn.

T đó đi vi chính tr, có th nói rng người t nn Vit nam coi vic s cng sn, s ch nghĩa cng sn, s ch nghĩa xã hi là đ. Vic tìm hiu nn tng ca các đng phái chính tr khác nhau nơi mình đang sinh sng sng ch dành cho mt s ít người quan tâm đến vn mnh ca nước nhà. Kh  ni hu hết truyn thông thuc v mt đng DC. Nghĩa là người dân ch có mt ngun thông tin duy nht, y ht như Vit nam ch có báo – đài thuc nhà nước. Có hai mi so sánh đ biết tht hư. Đàng này ch có mt thì làm sao tránh b thao túng, nhi s? Chng hn, ch có DC mi lo cho dân nghèo, dân t nn, trong khi s tht Cp tiến DC ra đến Hà Ni ng h CS như Jane Fonda, Thng đc Jerry Brown không cho máy bay ch người t nn VN đu xung phi trường Travis Cali. Joe Biden nói rng người Vit tt hơn nên VN… Hoc dân t nn được tuyên truyn rng Welfare là ca DC lo cho dân nghèo, trong khi nó là chương trình an sinh xã hi ca quc gia. Hoc được tuyên truyn rng Cng hoà là đng nhà giàu, bóc lt dân nghèo, trong khi Cng hòa cũng có công nhân làm hai ba ca, chy xe trành, chung cư, gia đình hu hết là có tôn ti trt t, hnh phúc. Hoc Cng Hoà là bn da trng thượng tôn, trong khi s tht ngược li, đám kỳ th này t DC, còn gii phóng nô l chính là do TT Cng hoà Abraham Lincoln vân vân. . . Tuy là tt c là ng nhn nhưng nó đã tr thành hình nh đp trong đu, đâu d gì xóa! Quay lưng thì s, nhưng không biết s cái gì. Trong khi Hoa Kỳ đng ch cái đu bút chì mà thôi; nay vào mai ra khe hơn đi ch, không cn tuyên th, không ai dám nói mt li. Và bây gi người M đen sinh ra là DC t đi ông c ni ti gi đang t phát, dy lên và n r phong trào “#Quay lưng” (#WalkAway), chi và b DC, vì chính h đã nhn ra s tht là h đã b li  dng như thế nào!

Th hi Hoa Kỳ, hơn 40 năm qua, có bao nhiêu người t nn hiu được khái quát v quang ph chính tr Hoa Kỳ? Người bình dân thiếu sót điu này thì có th hiu. Nhưng s tht đáng bun cho mt dân tc, là có t do mà quý ngài truyn thông thông ngôn, hay a dua đã dính vi đng thì không cn gì c, c nghĩ như đng nghĩ, nói như đng nói, y như đã ký bán thân; tt c thuc v đng t lúc nào không biết. Ngt ni là khi đã thun hoá - đng vi mình là mt, thì không th nào biết đâu là cái tht ca riêng mình!

Ngay c đng trước nhng s tht t hi cho quc gia, xã hi - dưới ánh mt tri, nhưng nếu là sn phm ca phía đng mình thì c nhm mt, ngy bin che chn mt cách t đng, không còn can d ca ý thc, ca lương tri, không h biết được ti sao mình làm như thế!!! Càng ngày bình dân càng thy, óc đng phái tht là quái đng; và càng rõ vi“tự tẩy não”  nước t do và “bị tẩy não”  nơi đc tài, kết qu cũng là mt! Nhưng đáng cười là "t ty não" trong khi được t do!

Mi người dân là thành viên ca mt xã hi, các mt trong đi sng ca mình, quyn hn và trách nhim ca mình đu b chi phi bi th chế hay đường li chính tr ca đt nước mà mình sinh sng. Vì vy, hiu đường li chính tr là điu hết sc cn thiết, trước hết là t bo v mình ch chưa nói ti vn đ xa hơn là phi có tinh thn yêu nước, có trách nhim bo v quc gia, xây dng xã hi.

Đ giúp cho quý bình dân chưa có dp tìm hiu, có cái nhìn tng quát đ t đó có quan đim tích cc thích hp vi lp trường ca mình, k viêt bài này xin trình bày mt biu đ khái quát v quang ph chính tr Hoa Kỳ.  

 

Hoa Kỳ là nước đc bit chưa bao gi tri qua chế đ quân ch. Chế đ đu tiên mãi đến gi là chế đ  Cng Hòa, được xây dng trên nn tng mt Hiến pháp rt rõ ràng da trên tinh thn nhân bn, t do, nhân quyn, an toàn và hnh phúc ca toàn dân. Hiến pháp được thành lp ngày 17/9/1787 và chính thc được thông qua ngày 4/3/1789 do 55 đi biu k c nhng nhà lãnh đo xut sc, hoc còn gi là nhng T Ph (Founding Fathers) sáng lp ca tân quc gia. Đây là ct lõi ca chính th, và là lut ti cao ca quc gia. Hơn 200 năm qua, nó đã dn đường cho s thăng hoa các đnh chế ca chính ph và to cơ s cho s n đnh chính tr, t do cá nhân, tăng trưởng kinh tế và tiến b xã hi.

Nói đến ch nghĩa chính tr ngày nay trên thế gii mà phát ngán cho cái trí manh mún ca con người -nhân danh thông minh, v ra nhng cách s dng và bao vây con người! phn ph lc dưới đây là hàng lot ch nghĩa, ai không cn thiết thì chng cn đc làm gì cho mt óc.

HK ch còn h tư tưởng ch yếu là t do tư bn. Ln ranh hai đng chính tr ngày nay ngày càng ni rõ, khó xoá, y ht như âm dương, chính tà lưỡng din, nht là sau 8 năm cm quyn ca TT Obama, ch nghĩa xã hi đã ươm và mc mm t trong đng DC vi bao nhiêu t chc bên ngoài như quân c đen, c đ trong thi lon lc.

Đng phái chính tr  HK có nhiu, nhưng tu trung có hai đng ln thay phiên nhau ngi ghế Tng thng, hoc chiếm đa s trong lưỡng vin Quc hi, đó là Dân ch - bên trái và Cng hoà - bên phi. Ch ngi trong Quc hi được chia ra hai bên, cánh bên Trái (t) Dân ch và bên phi (hu) Cng hòa.

Quyn lc gia chính ph và dân được chia như thế nào, s nm phn quyết đnh s phát trin ca mt đt nước. Đt nước giàu mnh hay không là do lc lượng dân chúng như thế nào ch không phi là chính quyn. Đơn gin d hiu, có th nhìn qu cam ct ngang s thy trong đó có nhiu múi. Tt c các múi đi din cho con s quyn lc c đnh dành cho chính quyn và cho dân, không thêm, không bt. H người dân được nhiu thì chính quyn s ly phn ít hơn và ngược li. Hiến pháp HK đã cho người dân được nhiu quyn lc hơn chính ph: “We The People”. Đây là mt trong nhng lý do then cht khiến đt nước Hoa Kỳ giàu mnh.

Quan đim v quyn lc ca Dân ch và Cng hòa, quyết đnh tương lai ca đng mình và s nh hưởng đến xã hi.

CNG HOÀ: Có các nhóm bo th, Tea party, Libertarian (t do)  và ôn hoà,

Bo th là t gc Hán (保守) Bo: Gánh vác trách nhim, bo v, gi gìn, Th: Tiết tháo, đc hnh, chăm sóc, trông nom. Bo th là bo v, gi gìn, không làm mt đi nhng nguyên tc, hay truyn thng văn hoá, nhng thành qu đã được nhân loi công nhn là tt đp. Trong tiếng Anh, Conservative có thêm nghĩa gi gìn các đnh chế, chp nhn thay đi dè dt, không thay đi nguyên tc, gi cho khi b thoái hoá, sa đa.

Tea party: Ch trương chng tăng thuế, khuyến khích và to điu kin cho cá nhân và các cơ s kinh tế ln nh t do phát trin.

Libertarian: ng h t do ý chí, tư tưởng và hành đng ca cá nhân, t chu trách nhim vi chính bn thân.

C ba nhóm này ca CH đu có đim chung là: Chính ph phi nh, quyn lc ít, không dòm gi ngó treo, xen vào đi tư kinh tế, s chn la đeo đui hnh phúc ca người dân. Chính ph không được bt buc người dân phi quyết đnh cuc sng theo ý chính ph, kitoàn dân nht trí “one size fits all”, dưới s lãnh đo ca chính ph. Chính ph phi coi quyn người dân trên hết, ch không phi “xin cho”. Cá nhân, phi có tinh thn đc lp, phi hiu rõ quyn hn và chu trách nhim cá nhân v hành vi ca mình, t giáo dc, t tiết chế dc vng. Chính ph to điu kin và khuyến khích, thúc gic và nâng đ cá nhân t vươn lên. Ngoài ra còn có nhóm ôn hoà không khác ch trương chung nói trên, nhưng thường tho hip.

Dân ch:  Có nhóm liberal, (t do), Progressive (Cp tiến), Ch nghĩa CS/ CNXH, và cũng có nhóm ôn hoà 

Liberalism: Liberal cũng có nghĩa là “t do”, nhưng ch hiu lm, Liberal bên DC khác vi Libertarian phía CH. Liberal nghĩa là cho không, cho, hay đưa ra nhiu hơn cn thiết hay thường l (giving freely; giving more than necessary or usual in quantity…), v vt cht cũng như tư tưởng m rng, buông th suy nghĩ hơn là chuyên môn hay truyn thng, ngay c din dch lut pháp, tôn giáo cũng không cn tôn trng b bến. Liberal đòi din dch như mt văn bn sng theo yêu cu ca xã hi. (Living Constitution) Đây là điu đáng s nhât cho nn t do tư bn vng vàng nht thế gii ca Hoa Kỳ  

Cp tiến(急進): Cũng là t gc Hán, có nghĩa là tiến nhanh, ti gp. T này đã được CS Vit nam dùng hàng ngày trong các bui hc tp dành cho công nhân viên chc, giáo chc. Nhưng h không dùng t “Cp tiến” mà dùng t“Tiến nhanh, tiến mnh” trong nhóm t “Tiến nhanh, tiến mnh lên ch nghĩa xã hi”. B hết nhng đnh chế v kinh tế, văn hoá, lch s, tôn giáo, nhân văn…  Và trong nhân đo, ch TÍN b đánh ngã trước tiên, không còn ai dám tin ai , k c người thân trong gia đình cũng phi dè chng, ri sau đó là nhân – nghĩa - l - trí cũng ln lượt ra đi. Ging mi xây dng và gìn gia an bình hnh phúc ca xã hi k như b bt phá, toàn din b sp đ.

HK, trong thp niên 60 phong trào này ni cm nht là chng chiến tranh, và đã đóng góp vào s bc t chế đ Vit nam Cng hoà đ người t nn ngày nay có mt khp nơi trên trái đt.

Thế nhưng, khi được x t do như HK, thì truyn thông phe đng li khá thành công trong vic tuyên truyn đ có mt khi lượng cơ s kinh doanh, và người dân t nn tin theo. Bây gi cho dù có mun thay đi, h cũng không th, bi nn tng ng nhn mà h đã xây dng sâu dày trong cơ s bo tr và khán thính gi, s quay lưng vi h. Cho nên dù có phát giác ra rng Cp tiến là tin thân ca XHCN, mà chính h đã b chy thc mng đ sang nơi này, h vn c tiếp tc như thế, vì túi tin hàng ngày không cho phép h nói khác hơn! Ch ti cho người dân! Đúng vy, ch ti cho người dân, cho tương lai ca cng đng và có th cho c bà con quê nhà! 

Ch nghĩa cng sn và ch nghĩa xã hi, khi cn nói nhiu vì người Vit đã có bài hc xương máu ti nay chưa hết. Dân tc Vit nam còn đang nm trong rng la đ, đêm đêm nhìn mt ánh sao vàng.

Có mt điu ai cũng có th ghi nhn là Hoa Kỳ, chúng ta không thy chính tr gia lt sách ch nghĩa chính tr ca ông t nào lp ra, đ nht mc sùng bái, đ nói theo, làm theo như t sư Karl Marx, hay Lenin, hay B.H đi vi cng sn Vit nam. Nhưng HK luôn luôn là nước giàu mnh nht thế gii. Cái l t do – nhân bn đơn gin và kết qu trước mt như thế mà gn trăm năm Vit nam không mò ti ni. Ti sao li như vy? Câu tr li gn gàng và chính xác nht là:

1.    Không biết nm bt cơ hi. Cơ hi đến không phi như sung rng, nó đến ri li đi. Mun nm bt cn thông minh, sáng sut và nht là phi đ dũng cm.

2.    Ch nghĩa ngu dân có sc mnh hơn bom đn, nó trói tay chân, đu óc ca bt c dân tc nào, cho dù có lch s bao nhiêu nghìn năm văn hiến!

Vit nam, mt con s không ít người đã b ty não, nhi s theo mt ch thuyết hoang tưởng cao siêu cp tiến, văn minh, Nhưng thc cht là đy nhân loi đi ti đa ngc, ch không phi đến thiên đàng ha hn trên trái đt, bi vì nó bt ngun t lòng ganh t, tham lam, ngu mui, xung đt, chp tranh, thng kh, gian manh, tàn ác và chết chóc, oan khiên. H qu ca nó nht đnh s kéo dài nhiu thế h.

Hoa Kỳ, điu ma mai hơn c là mt s không ít người đã là t nn nhưng cũng bước vào con đường nghe – nhìn ca dân min Bc đã buc phi chu trong sut gn ¾ thế k mt cách rt t nhiên. Song song vi b TTTT tuyên truyn ty não, còn t mình ty não, t bán mình cho đng. Óc đng phái ch huy toàn b sinh hot trí óc, và đc bit là tưởng ca mình nhưng li là ca đng! Đây là hin tượng “đng ta”  Hoa Kỳ, ngày càng ni rõ, t trong 8 năm ca Obama và đến cao đim là t cuc bu c tng thng 2016 đến gi - không khác my Vit nam.   

S THÁI QUÁ và BT CP s dn đng phái đi v đâu?

Cng hoà cũng như Dân ch dĩ nhiên bên nào cũng có tôn ch là quan tâm đến người dân, đến xã hi, nhưng đường li và hình nh xã hi theo quan đim ca mi bên có khác nhau và bên nào cũng có nhng khuyết đim thái quá như bt cp.

1.     Phía Dân ch:

Biên cương lãnh th không phi là điu quan trng. DC đòi d dãi vi bt kỳ ai mun vào HK qua biên gii, lý lun là mi người sinh ra được đi x đu bình đng – nhưng không đá đng đến lut pháp ca mi quc gia, lp l gia nhân quyn và quyn công dân; DC đòi xây cu thay vì tường. Có v tuyên b s đp b bc tường (Joe Kennedy).

V mt tinh thn, các giá tr văn hóa, nhân đo, tôn giáo, gia đình được phái Liberal, Cp tiến bt b ging mi đ tha mãn nhng đòi hi thái quá ca bn năng. Xã hi muôn màu, muôn sc đp đến phát ngp. Người bình thường không còn biết li nào nên đi, tiêu chun nào nên gi. Cá nhân được t do buông th hp pháp xì ke, ma tuý, phá thai t do. Đến mc sinh mng bào thai cũng được tái đnh nghĩa đ thoái thác trách nhim. Đây là mt trái ca t do, t do lm dng, chính nó s giết chết t do trong tương lai.

Quan đim ca DC là chính quyn phi quan tâm chăm sóc mi mt ca dân. Mun như thế thì chính quyn phi ln, nhiu chi nhánh, ri khp nơi t trung ương đến đa phương. Đây li là đu mi ca tham nhũng, thi nát, lm quyn, quan liêu, nhiu k h khiến dân thp c bé ming s có ngày chu thit. Ch trương tái phân phi li tc đng đu bng cách đóng thuế cao. Nhưng cơ s cũng như người đ ra tin không phi là công c như CS đnh nghĩa.  Con người ch hăng say sáng to và làm vic hết mình vì có li hoc thích thú. Hai yếu t này và cnh tranh b trit tiêu thì kinh tế cũng chng còn phát trin. Nhiu người da dm, ăn ch; các cái máy đ ra tin ca b chn cht, không còn hng thú làm vic, không di gì mà không kiếm cách tránh né. Hàng hóa s vì thuế cao mà tăng giá cùng lúc gim c lượng và phm, cui cùng mèo li hoàn mèo, người nghèo gánh hết.  Ly chia” ch được lúc đu. Kinh tế b nhiu ràng buc, ln sau không làm ra đ thì ly gì mà chia.  Người được chia thì mt tiêu luôn ý chí t lp, sáng kiến cũng cùn lt, nhu nhược yếu hèn, nga tay ch đi chính ph ban phát. Dân nghèo và tư tưởng sng buông th không k tiêu chun đo đc, cá nhân thiếu trách nhim, xã hi s rơi vào cnh bần cùng sinh đạo tặc, đâu còn đim ta nào đ vươn lên.

T T do buông th đến Cp tiến nht đnh s đến ‘đu tranh” đòi công bng: “ly chia” - đóng thuế cao, hăm da trit h công ty kinh doanh hay người giàu tc là đánh “tư sn”. Như thế là tư tưởng CS, xã hi ch nghĩa, Marxism mc mm và phát trin t trong đng DC, vì bn cht và cương lĩnh ca c hai tương t như anh em chú bác hay cô cu. Đng CS cũng tuyên b cương lĩnh tương t như đng DCĐng DC khó vch ln ranh phân bit rõ ràng. DC gi mình là đng ca người lao đng, lo cho dân nghèo, “đu tranh” cho công bng xã hi. Do đó chính quyn phi trương n ln, quyn dân nh dn. Chính ph chi tiêu nhiu, thiếu thc tế, kém hiu qu, d lm dng, d thi nát; dân làm ra ít, tư tưởng da dm, phi hy sinh dn nhân quyn, bi không còn quyn lc làm ch kinh tế trong tay.  Thi Obama ln ranh này càng m nht hơn khi ông ch trương chia đu, li tc (spread the wealth), tái phân phi li tc (redistribution), thành công không phi là ca cá nhân (you’re not building it), mà là thuc v tp th (collective), tc là Marxism, cnxh đã hin l, và Sander là nhân tuyn đu tiên, nay có thêm cô Ocasio Cortez đang qut la cho phong trào.

Phía DC nếu thái quá xã hi s xy ra xung đt miên vin; chính ph ln, quyn lc nhiu s phát trin tai mt khp nơi. Sc mnh kinh tế không còn được bao nhiêu trong tay dân, thì ly gì làm cánh tay đòn đ dân giành quyn vi chính phVà xã hi nghèo, tht nghip gia tăng, kinh tế trì tr, người dân sng buông th quen thói không còn ging mi đo đc, xã hi lon, quyn lc chính ph sn ln, hoàn toàn đ điu kin đ mt bước đến đc tài toàn tr, XHCN hay CSCN. Nhng th không mong đi nht đnh s đến theo đà tiến nhanh, tiến mnh ch không còn cu cánh nào khác. Có th nhìn Venezuelađang rn ràng trong thiên đàng xã nghĩa! 

2.     Phía Cng hoà:

Còn phía CH, ch trương biên cương, lãnh th, lut l phi được duy trì nghiêm minh. Hiến pháp phi được tuyt đi tôn trng

CH không phi là vùng đt cho ht CS, Marxism, xhcn. Nếu có rơi vào thì cũng b nướng ngay, ch không mc lên được. Không bao gi và s không bao gi có ht này trong đó, ch bi vì bn cht và cương lĩnh ca nó trái ngược hoàn toàn. Đó là ch trương quyn dân ln, chính quyn nh, gim nh vai trò ca chính quyn theo đúng HP và bo v Hiến pháp trit đ; tránh b máy cng knh, gim nn quan liêu, ca quyn, bè phái, tham ô, lm quyn. Chính quyn chi tiêu ít, dân làm ra nhiu, hưởng nhiu, thúc gic và to nhiu cơ hi cho người dân t thăng tiến v c tinh thn ln vt cht. Cá nhân có quyn lc kinh tế ca người đóng thuế, ch l thuc chính ph trong trường hp bt đc dĩ theo chương trình an sinh ca chính phCh trương ca CH là to cơ hi đng đều, nhưng tuyt đi không bao gi chp nhn tái phân phi thành qu kiu cs, xhcn; mà ngược li chp nhn thành qu khác nhau như mt đnh lut t nhiên. Chính ph không xen vào, ch huy quyết đnh cho đi sng cá nhân; không chp nhn cái chung cho mi người (“one size fits all”). Thuế ít, cá nhân được khuyến khích t phát huy sáng kiến, n lc vươn lên vì hnh phúc cá nhân. Cá nhân không lo s chính quyn theo dõi, tước đot thành qu bng siêu cao thuế nng, v. v… CH ch trương coi trng t do cá nhân theo hướng tích cc gi gìn truyn thng văn hóa, coi trng giá tr gia đình, đo đc, cá nhân t tiết chế dc vng và coi trng tinh thn trách nhim cá nhân.

Qua đó ta thy, điu then cht quan trng là con người phi được giáo dc tt v ý thc t giác, tinh thn t ch, tinh thn trách nhim.

Phía Cng hòa nếu thái quá: đòi làm cho chính ph quá nh, thiếu quyn lc, thiếu kh năng kim soát, li quyn dân thái quá mà  giáo dc yếu, con người dư tha vt cht, t do nhưng thiếu tinh thn trách nhim thì tương lai CH s xy ra tình trng VÔ CHÍNH PH (Anarchy), xã hi ri lon, mt đnh hướng  - ch không th nào có kết qu đc tài CS, XHCN, hay Fascist như mt s thy cô Cp tiến dy cho con em chúng ta các trường. Bi vì, chính ph nh, kém quyn lc trong khi dân nhiu quyn hn, t do cá nhân, mi người mt v thì làm sao có đc tài, hay Fascist được?

Sai Lm t bn cht: Quan đim ca hai bên v con người và xã hi khác nhau nên sai lm và cách din dch, sa sai cũng khác nhau:

Cng hòa thì sng khc k, t tiết chế, tôn trng nhng giá tr tinh thn, truyn thng, tôn trng ging mi tt đp nh đó mà xã hi an bình;  đc lp, tc túc t cường, t vươn lên.

Dân ch thì trng tiến nhanh, không ngi xóa b nhng giá tr mà h cho là rào cn khát vng, nhng đòi hi bn năng cá nhân; người dân được nhà nước ban phát, chăm sóc.  Khu hiu là “đu tranh” cho công bng xã hi – nghĩa là HK không có công bng xã hi!  

Sau my chc năm HK, ai thường xuyên quan tâm đến chính tr s thy mt điu hết sc ly kỳ; đó là chuyn sai lm, kém phm cht nhiu nht vn thuc v sn phm ca bên trái. Điu này khiến nhiu người hay nói, bên trái thường hay làm trái. Và nếu phi k hết thì bài này không đ ch đ k chi tiết.

Bên trái sai lm ri thì không chu nhn, quanh co ngy bin ti bến, và “đng ta” rt đoàn kết che đ kiu còn nước còn tát. Kiu chu trách nhim tp th xhcn, cui cùng không ai chu trách nhim gì c! Sai lm ca tôi, ca chúng tôi không tính! Người Vit không ai l gì kiu chu trách nhim tp th, phê bình, kim tho ni b này ca chính quyn trong hơn 40 năm qua..

Và đến khi không còn bin h hay bao che được na thì, h rt t nhiên nói rng: “Oh! Bên nào cũng có! Hãy b qua và đi ti”. (Oh, it’s not partisan! Let’s move on! ) Nhưng khi bt kỳ người CH nào sai phm dù ch là không đáng k thì h li làm ln chuyn rùm beng! 

S tht đy đng nhng kch bn chính tr d hm nht ca thi đi dưới ánh mt tri ch có l gì đâu. Nhân đây xin nêu lên vài ví d mi nht t khi có ông Trump xut hin. Xã hi  đc trong được phơi bày ngày càng rõ, nhng gì chưa biết thì nay ta biết, nhng gì ng nhn nay đã và đang nhn ra.  

Ví d như 33 ngàn emails trong đó có cha bí mt quc gia, được bà ngoi trưởng Clinton đt máy ch lưu tr ti ch kín trong nhà riêng, và tiêu hy sau khi b trát đòi ca Quc hi. FBI cũng b lm dng theo phe mình, kết lun trước khi điu tra, và sa t ng pháp lý, mt cách kch cm đ thoát ti. Có th nghĩ rng bà thoát ti nh là thuc Dân ch và sp làm Tng thng!

Tham vng quyn lc cá nhân và phe đng qu là kinh khiếp. Nó vượt lên trên tt c pháp lut hơn ba trăm năm ca HK! Nó khiến thn tượng ca DC, bà Clinton và bu đoàn hư hng, c gan b tin cho người làm h sơ gi bôi bn, qua mt c quan toà đ ly lnh theo dõi nhà ng viên đi th, mong giành thng li bu c. Bao nhiêu đó chưa đ, khi tri bt k bt chính tht bi, thì lòng tham, ý gian sn thêm bước na vi kch bn “Thông đng vi Nga”, chp mũ lên đu Tng thng mi, người được dân tín nhim, nhm tìm cách trut phế. Nhưng đc bit là c đng và truyn thông phe mình luôn ch trích đi phương là coi thường nn dân ch! Đây mi tht là điu tuyt đích ly kỳ!

Truyn thông tr thành cơ quan tuyên truyn phe đng, thay vì theo đúng nghĩa TTDC đưa tin nhng li ha đâu làm đó, thành công vượt mc cho dân được nh, h chn đánh phá. Đánh người đng thng không ngã thì ta ngã, t phơi bày l liu c bn cht đê hèn nht ca mình. Hết keo này h bày keo khác, toàn là gi trá, tm xàm, l bch, đến mc mt cm giác ngượng ngùng! Tht ra cô Stormy Daniels, hay cô Omarosa mi đây là nhng k non nt, được h đc tên tng ngày, tng gi cũng ch là nhng con c thí đáng thương, b khai thác cho mc tiêu b i, đ ri các cô s tr v như nhng bt bèo sình chương trong ao cn mà thôi!

Cơ quan quyn lc phi chính tr ca quc gia b lm dng phc v cho cá nhân, phe nhóm; nhng tên tui còn đang ni đình đám như Peter Strokz, Lisa Page, James Comey, Andrew McCabe. . .

Peter Strokz được DC nhao nhao bênh vc trong Q. Hi như phiên ch, chưa nhn huân chương Purple Heart ca DC tng, cui cùng đã b đui vì kém phm cht (13/8/2018)

John Brennan cu giám đc tình báo va b tước phm v an ninh, t nay không được s đến tài liu an ninh quc gia, bi ăn nói ba bãi ghép ti phn bi t quc là ti t hình cho Tng thng trên truyn thông, mt cách vô căn c,vô ti v. Nhưng c ngày đêm TTDC, đã làm công vic như cơ quan tuyên truyn ca đng, cho rng ông Trump đàn áp quyn t do ăn nói. Như vy, theo h, phm v an ninh được cp đ có phép thc tay vào tài liu bí mt an ninh quc gia li đng nghĩa vi quyn t do ăn nói !!!

K mi không hết!   

Bài này không thiết tha mong bt kỳ ai tin nhng li này – hoàn toàn không. Đc gi hãy t nghim thy, hay t tìm hiu.

Có l tài ngy bin và s đoàn kết, nht trí, bao che ca c tp th, b gãy được c l phi thông thường, k c lut pháp, nên đã hp dn mt s người tình nguyn theo đng, bt k đng y thế nào, ch bi vì tài này làm cho h có cm giác hãnh din và an tâm! 

Bên phi sai lm – Cng hoà thì khác, dĩ nhiên cũng có người sai lm, nhưng có tính cá nhân riêng l, và mi khi có sai lm, thì bn thân cá nhân y phi chu trách nhim và t chc lin, vì có li cũng không được s ng h nào ca đng. Ví d mi đâu, tuy James Comey là người Cng hòa nhưng CH không bao che cá nhân, ai làm ny chu trách nhim.

My mươi năm qua HK, người ta chưa thy đng Cng hòa đoàn kết dàn trn bao che cho ai. Vì vy mà đng này thường b chê là chia r, nhưng nhìn v khía cnh xây dng thì đây là điu tt. Cá nhân phi có trách nhim v vic mình làm, ch không th chia đu cho tp th, đ ri trách nhim không thuc v ai. Điu này dĩ nhiên có li cho người dân.

Hành vi thin hay bt thin ch khác nhau mt li. B dn dt đi lc đường, trái đo, ng h cái NHÂN đ có mt ngày hưởng cái QU mà chính mình và c dân tc đang ngày ngày phn đi, thì tht khó tr v. Đng phái chính tr không làm cho cng đng chia r, mà do con người không chu khó tìm hiu đ biết nhng gì mình nên tín thác.

Ch khi nào chúng ta cùng tin và bo v mt giá tr chung – đó là ging mi an bình hnh phúc ca cá nhân và xã hi phù hp vi giá tr tinh thn dân tc v văn hoá, đo đc, xã hi mà toàn dân đang cùng mơ ước và tranh đấu thì mi mong có được s đoàn kết tht s.  

Vĩnh Tường

Ph lc: Các loi ch nghĩa chính tr:

Ch nghĩa tư bn (Capitalism), Ch nghĩa t do (Liberalism), ch nghĩa t do xã hi (Social Liberalism), ch nghĩa xã hi (socialism), ch nghĩa cng sn (Communism), ch nghĩa chng cng (anti-communism), ch nghĩa Trotsky, ch nghĩa Stalin, ch nghĩa Max, ch nghĩa Mao, ch nghĩa hòa bình (pacifism), ch nghĩa quc xã (Nazism), ch nghĩa phát xít (fascism), ch nghĩa toàn tr (totalitarianism), ch nghĩa bo th (conservatism), ch nghĩa bo th xã hi (social conservatism), ch nghĩa duy lý (rationalism), ch nghĩa chng duy lý (Anti-rationalism), , ch nghĩa quc gia (Nationalism), ch nghĩa xét li (revisionism), ch nghĩa môi trường (Environmentalism), ch nghĩa phân bit chng tc (racism), ch nghĩa bài Do thái (Anti-Simitism), ch nghĩa chính thng (Fundamentalism), ch nghĩa duy linh , ch nghĩa trí thc (intellectualism), ch nghĩa  t do (libertarianism), ch nghĩa dân túy (populism) , ch ngha chng duy ý thc (anti- intellectualism) ch nghĩa bo h (protectionalism), ch nghĩa trung tâm (Centralism), ch nghĩa đa văn hóa (multiculturalism), ch nghĩa toàn tr so vi ch nghĩa vô chính tr (totalitarianism vs anarchism), ch nghĩa cng sn so vi ch nghĩa cá nhân (Commutarianism vs individualism), Ch nghĩa ngoi l (exceptionalism), Ch nghĩa giáo quyn so vi chng giáo quyn (Clericalism vs. Anti-clericalism), ch nghĩa can thip, (inerventionalism), ch nghĩa không can thip (non-interventionalism), chũ nghĩa đa phương so vi ch nghĩa cách ly và đơn phương (multilateralism vs isolationism an unilateralism), ch nghĩa đoàn kết so vi ch nghĩa liên bang so vi ch nghĩa ly khai (unionism vs federalism vs saperatism); hoc ch nghĩa trung tâm so vi ch nghĩa khu vc (centralism vs regionalism) . . .  

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân