MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Tội của Tổng Thống Donald Trump Và Những Lời Cảm Ơn Không Cần Nói

Lee Duong 3/17/2018 06:56:00 PM 

 

 

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 9

 

 

 

 

 

Để biết sự thật, b́nh dân Việt nam thường nói: “Một trăm lần nghe không bằng một lần thấy - một trăm lần thấy không bằng một lần làm”. Và câu nói bất hủ trong thế kỷ 20 của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, không chỉ là lời nhắc nhở cách nh́n sự thật riêng về chính trị ở một thời, mà b́nh dân đă dùng giá trị của nó trong mọi sinh hoạt: ‘Đừng nghe mà hăy nh́n kỹ!’ . Hiện nay, trong giới truyền thông và chính trị gia cũng như dân chúng Hoa Kỳ, kẻ binh người chống ông Trump có thể tính đến hàng triệu, và không ai bảo đảm con số chính xác hơn kém bao nhiêu. Cứ gửi niềm tin vào mấy con số tỉ lệ lượng giá (Poll) có khác nào người mù được dắt đi sờ voi, bỡi lẽ cái máy tính chỉ cộng - trừ - nhân - chia theo lệnh của người sử dụng. Bao giờ cũng vậy, chính con người là vấn đề và ở đó luôn luôn là câu hỏi.

 

Có thể nào mỗi cá nhân chúng ta, một ḿnh - tự một ḿnh, nh́n kỹ các vấn đề hiện xảy ra trước mắt xem những ǵ ảnh hưởng, hay không ảnh hưởng đến hạnh phúc của ta hôm nay và ngày mai, hay đến đời sau của con cháu chúng ta. Nhất là tự đặt câu hỏi, trong tám năm trước khi ông Trump vào Bạch Ốc, xă HK đă đi về đâu, và hơn một năm qua đất nước này tại sao phải chuyển động một cách khó khăn đến thế. Những ai c̣n hăng say mắng chửi, có nên lắng đọng một chút xem trong ḷng ḿnh là ông bụt, là thánh thiện hay là con ǵ đang chỉ huy lối suy nghĩ, và hành vi hiện tại của ḿnh. Ông Trump có tội ǵ đối với đất nước, đối với dân HK, trong đó có cả chính ḿnh và gia đ́nh ḿnh, cũng như gia đ́nh, tương lai con cháu của chính ông ta?

 

Vực dậy một nền kinh tế tŕ trệ, mang về cũng như tạo ra nhiều việc làm cho dân, là một tội. Giảm siêu cao thuế nặng cho dân mọi giới, là một tội. Lược bỏ, không thương tiếc những qui luật đă trói cẳng kinh tế, là một tội. Đối đầu với nước ngoài từ lâu đă lạm dụng tự do mậu dịch qua các hiệp định, gian lận, móc túi tiền mồ hôi của chúng ta, là một tội. Chỉnh đốn lại hệ thống công quyền mà chúng ta hănh diện đă bị lạm dụng đến biến chất, mục ruỗng, kể cả ông xăm ḿnh đối đầu với một thứ vô cùng nguy hiểm cho chế độ dân chủ như chính phủ ngầm là một tội. Thi hành luật pháp do Quốc hội của chúng ta làm ra để chỉnh đốn lại di trú bị lạm dụng, đất nước ngày càng không kiểm soát được, là một tội. Cũng cố lại an ninh nội địa và quốc pḥng, là một tội.  Giải quyết những vấn đề quốc tế tồn đọng như những căn bệnh nan y đến thời kỳ cuối, ảnh hưởng đến hoà b́nh cả thế giới, là một tội. Đặt chính sách bảo vệ thai nhi, khuyến khích bảo trợ, là một tội. Lo cho tương lai thanh niên, rường cột của nước nhà khỏi bị ma túy đầu độc, là một tội. Xây tường để giảm người canh giữ, giảm chi phí và hạn chế nguy hiểm cho lính biên pḥng; cắt đường xâm nhập ma túy, tội phạm và di dân không rơ lai lịch tràn vào ảnh hưởng tệ hại đến xă hội lâu dài, không có ngày chấm dứt, là một tội.  Xây tường để giúp cả cho phía Mễ giảm bớt người từ thập phương, đổ về nằm chờ vượt biên, mang theo đủ thứ bất an cho đời sống dân ở ở đó, là một tội. Xă hội Mỹ hấp dẫn người khắp nơi, Hoa Kỳ phải tỏ ra có trách nhiệm, làm tường để ngăn v́ không thể lănh hết hậu quả nhân tai của các nước khác là vô nhân đạo, là một tội nữa, vân vân, kể cả ngày không hết … Nếu tất cả đều không phải, th́ tội của một ông ở tuổi “cổ lai hy” bỏ đàng sau sự nghiệp tài chánh của ḿnh để làm những việc ấy đến mất ăn, mất ngủ là tội ǵ? Phải có chỗ chỉ chứ! Lương tri chưa mất th́ tự đặt câu hỏi, chứ đâu có lư ǵ dễ dăi, để cho con ma sân si trong ḷng nó hoành hành, ngăn cản chúng ta qua sông để xem bờ bên kia người ta đang dự hội như thế nào. Có phải không?

 

Là người đă may mắn được sống ở xứ sở văn minh, ta muốn giúp cho người khác, hay nói đúng ra là giúp cho đồng bào thân thương của ḿnh ở bên kia bờ đại dương, theo lẽ thường th́ phải xem ta đă văn minh chưa. Tự do nói bừa, chửi bậy thực ra không phải là tự do, bỡi chính đó đă là sự trói buộc của tư tưởng bệnh hoạn rồi, và đó chính là nguồn gốc giết chết tự do. Người b́nh dân th́ đơn giản mộc mạc, nên họ tự lo được việc này. Nhưng, chuyện quái dị của thế kỷ lại là người có nhiều chữ nghĩa hay quên lẽ phải thông thường, đă tự đánh mất ḿnh mà c̣n muốn lôi kéo người khác đi theo.  Đă trễ, nhưng có c̣n hơn không, cần biết đâu là thực chất của những vấn đề chúng ta đang đối mặt. Và trước mắt, người được mướn vào Toà Bạch Ốc - trung tâm chuyển dịch xă hội để lănh đạo đất nước này, ông TT Donald Trump đang làm ǵ và ông nên cảm ơn ai?

 

Khi thành công, người ta thường cảm ơn Thượng đế, Trời Phật hay tổ tiên tùy theo tín ngưỡng. Người ta c̣n ghi nhận lời cảm ơn có thể nghe - thấy đối với con người. Nhưng ít ai nghĩ đến cơ duyên đưa đến sự thành công, trong khi yếu tố then chốt lại nằm ở đó.

 

Không phải lúc bấy giờ (2015) v́ thích làm tổng thống hay được đảng ủng hộ nên ông Trump mới ra ứng cử. Như nhiều bài viết đă nhắc, ông Donald Trump chuẩn bị làm Tổng thống từ hơn ba thập niên về trước, qua các câu trả lời trên các chương tŕnh truyền h́nh của Oprah Winfrey, Rona Barrette rằng “ông chỉ ra ứng cử khi nào thấy đất nước trở nên tồi tệ”. Dù bị người ta diễn dịch thế nào, th́ sự thật cũng đă được chứng minh rơ như ban ngày, cả đứa trẻ tiểu học cũng thấy.

 

Dĩ nhiên có nhiều người không đồng ư, nhất là đối với những ai chỉ ở bên này sông và ít khi muốn thấy bờ bên kia có ǵ. Nói ǵ đi nữa th́ sự thật vẫn như chính nó. Ông Trump có những chỗ cần cảm ơn mà ông không cần nói lời nào.

 

Trước hết là cảm ơn cựu TT Obama.

Năm 2016 là một trang hiếm có trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ. Cựu TT Obama để lại gia tài khá đồ sộ làm nền móng cho phong trào xă hội chủ nghĩa của ông cụ Bernie Sander và cho cả phong trào cách mạng Trump. Xin nhắc lại cho dễ hiểu, là gia tài đầy gai gốc này đă đẻ ra hai phong trào. Một là phong trào xă hội chủ nghĩa, toàn cầu hoá của cụ Sanders, và hai là phong trào Quốc gia, dân túy (Dân vi qúi)(American First) của Donald Trump.

Ngọn lửa hướng về xă hội chủ nghĩa nhen nhóm từ bên trong đảng DC, bùng lên khá mạnh bắt đầu vào mùa bầu cử 2015 - 2016, tiếp sau nhiệm kỳ TT Obama. Người dẫn đầu là nghị sĩ ứng viên Bernie Sanders với những khẩu hiệu vận động như “free healthcare” “Free College”, tăng thuế nhà giàu và giới 1%, vân vân . . .

 

Ở đâu và thời kỳ nào có nhiều bất công (xin mở ngoặc, có khi chỉ là tuyên truyền), nghèo khó, nợ nần chồng chất ngày một nhiều đến mức khó ngóc đầu lên, xă hội chia rẽ, phân hoá th́ cuộc sống trở nên bất an; tâm tư người dân lo sợ cho hiện tại và sợ luôn những ǵ chưa biết ở ngày mai; niềm tự tin sẽ mất dần và họ chắc chắn sẽ mong có nơi nương tựa. Có hai nơi con người t́m đến: - về mặt tinh thần th́ con người t́m đến Thần, Phật, hay đấng Tạo hoá để cầu xin. Về nhu cầu vật chất cho đời sống thường ngày, th́ người dân mong cầu ở một xă hội khác hơn, từ đó chính phủ sẽ nắm quyền “xin – cho”. Một khi, được sự đăi ngộ của chính phủ, th́ lại có nỗi sợ khác. Đó là sợ chính quyền. Thói quen dựa dẫm dần hồi gặm nhấm niềm tự tin và ư chí tự túc, tự cường; có khi ngay cả tự do dân chủ cũng dễ dàng chấp nhận từ từ từng bước hy sinh vào tay chính quyền. Đây chính là miền đất và thời tiết thuận lợi nhất cho phong trào XHCN, CSCN “đấu tranh” để mọc mầm, phát triển. Tin rằng người gốc Việt ở hạng có tuổi, đă là tỵ nạn chắc hầu hết ai cũng biết lẽ này. Phong trào xhcn được hưởng ứng càng mạnh th́ càng chứng tỏ cái nền móng ấy đă hiển lộ rơ ràng – đó chính là hiện t́nh xă hội xảy ra sau tám năm trước khi ông Trump đắc cử. Căn cứ địa này có phải tự nhiên mà có hay không có, hoặc cứ che mắt lại, để nói không có ǵ cả, tùy ở mỗi người. Sự thật nó không theo ai cả.

 

Một điều nghe lạ, nhưng nh́n kỹ th́ sẽ thấy không lạ chút nào. Cũng từ trên miền đất ấy, loại cây khác hẳn, mọc lên – tuyệt đối không phải là cây xhcn. Nỗi lo sợ cho một viễn ảnh tương lai đă đánh thức người dân Hoa Kỳ thầm lặng, và một phong trào khác, tương phản hoàn toàn với phong trào xhcn của ông Sanders, cùng lúc nổi lên như giông băo. Đó là chính là phong trào Trump. Ông Trump đánh mạnh, đánh thẳng với những lời táo bạo chưa bao giờ thấy. Chính giới có đầu óc thâm căn cố đế với mớ lư thuyết chính trị (political ingrained), không ít người hoang mang, hay xốc nổi, ngứa ngáy, ngồi đứng chẳng yên v́ cho rằng hiện tượng phi lư, và Hoa Kỳ không thể có một ông tổng thống như ông Trump. Nhưng b́nh dân, ai đă biết lẽ thường: 'không có việc ǵ xảy ra mà không có nguyên do của nó,' th́ vẫn b́nh chân như vại mà xem. Ở chỗ cực âm, cũng là nơi chứa mầm dương để sinh trưởng. Đó là quan hệ tồn vong, sinh diệt giữa âm dương không bao giờ dừng (negative and positive). Ở chế độ lưỡng đảng như Hoa Kỳ, - một tả, môt hữu (một trái, một phải) nên nguyên lư này càng hiển hiện rơ nét hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

 

Bảo người dân HK phải hy sinh những những giá trị tự do tinh thần đích thực cho con người trong nền dân chủ pháp trị tuyệt vời mà họ đă quen sống, để có những thứ tự do xin cho, mị dân làm thoả măn những đ̣i hỏi của bản năng là điều có thể có, nhưng không dễ chút nào. Bỡi thứ nhất - nền tảng văn hoá của dân Hoa Kỳ là niềm tin Thiên Chúa tuy bị mưa gió dập vùi, nhưng nó vẫn tồn tại vững chắc như định luật thiên nhiên. Thứ hai - đa số dân bản xứ (miễn trừ di dân mới đến gần đây), người ta đă có tập quán theo nguyên tắc giữ ǵn tự do - chính là tư tưởng thực tế kiểu cowboy, tự túc, tự cường, tự đứng trên đôi chân của ḿnh, không ngại đối đầu với cuộc đời đầy chông gai phía trước. Hầu hết, họ là những người có tư tưởng hạnh phúc ở hiện tiền, ḷng không mong chờ dựa dẫm vào những lời hứa lâu dài từ chủ thuyết chính trị nào. Thứ ba, - là người dân Hoa Kỳ im tiếng, không đồng nghĩa với vô cảm. Lâu nay họ ngậm bồ ḥn để nh́n chính trị gia của ḿnh quen thói phải đạo chính trị (Political correctness). Chính trị gia th́ ỷ lại chiếc đũa thần chính trị mị dân như bùa phép tà quyền mà quên rằng nó không c̣n mấy tác dụng trong thế kỷ 21 - thời đại của kỹ thuật thông tin. Bên nào sử dụng thứ này thành tập quán, b́nh dân hăy nh́n cho kỹ mà tự trả lời. Từ lâu đă ở trong cái kén chính trị bài bản, nên họ quên rằng người dân đang nhẫn nhịn những điều chướng tai, gai mắt, chứ không phải là họ không biết ǵ - tức là chính trị gia đă thái quá mà không coi chừng bất cập. 

 

Ba điều trên đây chính là nền tảng cử tri mà ông Trump khéo vận dụng chứ không phải Nga - Tàu nào rót mật vào tai hoặc cầm tay họ bỏ phiếu vào thùng cả. Phong trào xă hội chủ nghĩa và chủ nghĩa toàn cầu hoá nổi lên càng mạnh bao nhiêu th́ nỗi lo sợ gia tăng bấy nhiêu, và nền tảng cử tri của cuộc cách mạng Trump càng mạnh bấy nhiêu. Cái thế lưỡng cực – âm, dương (- /+) của cục bin điện ta dùng hàng ngày cũng vậy. C̣n nhớ, trong khi vận động có lần, ngay sau lời khen cử tri của ông rất thông minh và chắc chắn trung thành, ông Trump tỏ sự tự tin đến mức tuyên bố nảy lửa rằng “Dù tôi có bắn người trên Đại lộ Năm tôi cũng không mất cử tri của tôi.”. Truyền thông cứ tự do xô nghiêng, đá ngữa. C̣n b́nh dân cứ tự nh́n, nh́n kỹ, thật kỹ và chắc chắn sẽ rất lư thú khi thấy sự thật này.

 

TTTT (truyền thông thiên tả) và qúi vị DC tha hồ bôi bẩn, ném bùn ông Trump tơi tả đến chó nhà cũng sủa v́ không c̣n nhận ra ông. Ư tưởng, cách mạng ủng hộ ông Trump mạnh và chắc đến mức không ǵ lay chuyển nổi, người ta không cần nghe TTTT bôi bác nữa. Những h́nh ảnh chặn đường, rấp ngơ, có tác dụng ngược lại – ông Trump trở thành nạn nhân của ḷng ngay thẳng, và phong trào bảo vệ giá trị của tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và ḷng yêu nước ngày càng tôi thành thép, dưới sự lănh đạo của một người chứng tỏ có gan, đứng thẳng lưng, dám nói, dám làm để xóa bàn xây dựng lại, đưa đất nước trở về đúng vị thế xứng đáng.  Ngoài cụ xă nghĩa Sanders – tuy không thành công, c̣n có ông Trump và dân Hoa Kỳ dĩ nhiên phải cảm ơn mâm bát đầy xương xóc của ông Obama để lại.

Nhờ đất ấy mà ông Trump có nơi dụng vơ.  Và – và - cũng chính v́ nó, - v́ nó mà ông rất khổ công sửa cho Hoa Kỳ ngay ngắn trở lại chứ có sung sướng ǵ cho cam!

 

Thứ hai, lượng giá một kẻ thiện trí, cần phải chờ xem họ ứng xử thế nào trong nhiều trường hợp khác nhau. T́nh h́nh chính trị sôi động khiến nhiều người kể cả nhà văn hay các cụ tỵ nạn từng có chức sắc mất luôn tự chủ, để rồi thố lộ nhưng câu như nước đổ xuống đất, không thể thu về. Chẳng hạng như: “tôi bầu cho Obama bỡi v́ ông ta là người da đen, và bầu cho bà Clinton v́ là đàn bà – v́ đă đến lúc nước Mỹ phải có đàn bà làm tổng thống.”! Chao ôi! Hóa ra, đối với họ, ghế tổng thống là phần thưởng chứ không phải cho người nắm vận mệnh quốc gia! Cái lẽ thường “chọn mặt gửi vàng” mà người chữ nghĩa một bụng cũng đành quên! Phải chăng thế kỷ này nhân loại tiếp tục thuyết tiến hoá, nên có nhiều điều thật quái lạ như thế xảy ra! Rốt cuộc b́nh dân sống với “đạo thường” lại thấy khác. Đối với ông Trump, ơn của bà Clinton c̣n đó, và ơn này phải chia làm năm phần:

 

Ơn số một:  ban vận động của bà Clinton đă chơi tṛ gian lận, ma giáo để hạ đối thủ trong đảng là ông Sanders. Phong trào của ông đang lên đến đỉnh th́ đùng một cái - tắt ngủm! Tội nghiệp, ông cụ này phải lom khom ôm hết nghị tŕnh sang hợp tác với bà Clinton. Trọn gói nghị tŕnh của bà Clinton là của Obama cũng như của cụ xă nghĩa. Ông Trump liền lái hướng vận động, đem đ̣ sang sông rước một số cử tri bất măn từ phía ông Sanders sang phía ḿnh.

 

Ơn số hai, bà Clinton tấn công ông Trump quấy rối, khinh thường phụ nữ mà quên rằng làm như thế là tự ḿnh làm sống dậy cái bản quyền Monica scandal - suy đồi đạo đức của gia đ́nh bà, có sách, có chứng đầy đủ, một thời chấn động thiên hạ, đă mồ yên mả đẹp cách đây 20 năm. Than ôi! Như vậy có khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Rơ ràng, có khác nào trên vơ đài, cứ xông vào đánh đại mà không biết thủ. Chỉ mặt người ta có chút lọ do vui chơi, trong lúc ḿnh đă có lần rơi vào ống khói. B́nh dân thấy tiếc! Tiền của bà nên để dành cho cháu ngoại tốt hơn là trả cho ban vận động kém cỏi như thế. C̣n cái đám TTTT trống kèn inh ỏi cũng góp phần ăn hại, chứ có giúp ǵ cho bà Clinton. Trách ông Trump thiếu lịch sự khi ông đem cả một đoàn nạn nhân của ông chồng bà lên sân khấu, như một dàn đại pháo, là chuyện buồn cười hết sức. Có luật lệ nào bảo đối thủ khoanh tay cho ḿnh đánh trên vơ đài đâu?

 

Ơn số ba, chưa chắc thắng cử mà nhận tiền làm ǵ, từ các nước ngoài, kể cả những nước vi phạm nhân quyền có chính sách hẳn ḥi - coi thường phụ nữ, phân biệt đối xử với đồng tính – trái ngược hoàn toàn với những chiêu bài vận động then chốt của chính ḿnh.  Về điểm này, ông Trump khỏe nhất, chỉ cần khèo nó ra để bà đă tự đánh ḿnh. Chửi cử tri ủng hộ ông Trump là thứ tồi bại hết thuốc chữa (deplorable, irredeemable), chỉ để bớt cơn giận của phụ nữ, và lănh hậu quả tác dụng ngược chứ có ích ǵ đâu.

 

Ơn thứ tư, bà tự gây rắc rối, làm kho riêng lưu trữ và xóa trên ba mươi ngàn email của chính phủ, trong đó có chứa tài liệu mật, để làm ǵ cho phải bị điều tra rối loạn cả hệ thống công quyền. Điều lạ là người ủng hộ DC, không thấy ai lên tiếng rằng có hại cho uy tín của đảng ḿnh, mà cứ chỉ trích Nga khui email mới biết phe bà gian lận đối với phe ông Sanders. Vấn đề là làm bậy, hay không chứ sao lại trách người khui. Sự bao che những sai trái, kiểu trách nhiệm tập thể có khác nào cha chung không ai khóc, có lợi nhất thời; nhưng dù đốt đuốc đi t́m hết thảy thế gian, cũng sẽ không bao giờ t́m thấy b́nh dân nào nói rằng không có hại lâu dài. DC không khổ sao được! 

 

Ơn số năm, phải chăng Toà Bạch Ốc có nợ chưa trả hay sao mà ông bà loanh quanh măi, không chịu rút lui, về hưu hưởng đời nhàn hạ để được hơn hàng triệu người ngưỡng mộ, trong đó có cả người thưa chuyện hôm nay! Tiếc quá! Thật đáng tiếc! Phải chăng ông bà sợ không ai có khả năng, hay không ai yêu nước bằng ḿnh. Nghĩ như thế th́ tội cho những tài năng mới của DC. Và hơn ba trăm triệu dân của nước văn minh nhất thế giới mà không có ai tài giỏi th́ đất nước này c̣n ǵ nữa! 

 

Thấy sự t́nh cong queo như thế, ông Trump đem ra cái búa tạ để đập rất mạnh. Ông đặt tên cho bà là người quanh co (crooked) và lặp đi, lặp lại cho lọt vào tai cử tri. Loại sắt cứng mà cong queo th́ phải dùng búa mà g̣, tức là dùng ngay cái qui luật trời cho để kiếm sống hàng ngày của thợ rèn; đem cái đạo thường ra xài đúng lúc, khiến nó phát huy tác dụng, chứ có cao siêu ǵ đâu. Ông Trump và dân Hoa Kỳ không nói nhưng chắc phải cảm ơn ứng viên này của DC, đă cho họ một cơ hội ǵn giữ đất nước này.

 

Thứ ba, Khủng bố tung hoành, ngày càng lấn tới, ăn hiếp khi Hoa Kỳ tỏ ra yếu nhược.  Đă biết hoà với khủng bố không thể được, nhưng chính quyền cũ đánh th́ không ra tay đủ mạnh và không dứt khoát. Trong khi đó, ông Trump tỏ ra là người không sợ trời, không sợ đất. Ông tuyên bố mạnh là sẽ quét sạch khủng bố khỏi địa cầu và ông đă làm thiệt. Nhờ có khủng bố mà ông có chút uy tín với b́nh dân HK, mặc dù TTTT và truyền thông lẻ tẻ ăn theo, đă keo kiệt không cho chút nào.

 

Thứ Tư, di dân chạy loạn khắp thế giới. Nhờ đó, người ta mới thấy rơ ông Trump là người dám nói, dám làm. Ông kư ngay sắc lệnh tạm ngưng nhận di dân 6 nước, làm cho TTTT và bên DC càng đoàn kết chống chế, buộc tội ông vi hiến, phi pháp, kỳ thị.  Và cuối cùng ông cũng đúng nốt! Dù ưa hay không ưa ông, rồi ra b́nh dân vẫn thấy rơ đâu ra đó. Ai thực sự lo cho an ninh của dân, và mặc cho ai hát, cứ hát rằng “v́ giá trị của người Mỹ ta cứ việc mở cửa cho di dân tràn mà không cần chi thanh lọc kỹ và rất kỹ”

 

Thứ Năm, Di dân bất hợp pháp – Dĩ nhiên không ai ghét những người trong hoàn cảnh khốn khó nhưng c̣n luật pháp quốc gia không thể không thi hành. Do chính sách bắt rồi thả (catch and release), biên giới lỏng lẻo và phát triển thành phố bảo hộ như tuyên chiến với cơ quan Di trú và Hải quan liên bang mà di dân khắp nơi không rơ lai lịch tràn vào HK ngày càng nhiều hơn. Vấn nạn không giải quyết được mà khiến cho ảnh hưởng trực tiếp an ninh lẫn kinh tế, xă hội ngày càng mạnh. Có chính sách dễ dăi th́ ắt có người đang chờ sẵn tràn vào là điều đương nhiên chứ cần ǵ đọc báo “kiểm tra sự thật” (Factcheck) để xem người ta vặn vẹo kiểu nào!  Nhờ vấn nạn này ngày càng leo thang mà ông Trump vận động thêm phần ăn khách, và ông đă không thất nghiệp trong năm qua. Trong chữ luật đâu có chữ t́nh, mất ḷng đảng DC th́ đành chịu, nhưng rốt cuộc th́ ông Trump sẽ có thêm uy tín ở cuối con đường. Có việc làm không hết, chắc ông Trump phải cảm ơn chính phủ trước đă để lại cho.

 

Thứ Năm, truyền TTTT. Ông Trump từ trong sào huyệt của truyền thông mà ra, ông có lạ ǵ ngơ ngách bịp bợm của TTTT đối với quần chúng. Cái khổ của TTTT là bây giờ ông đại diện toàn dân. Một số nhà báo tép riu của chúng ta, cứ vội nói bừa nên chi đă liên tục sụp bẫy, nhưng vẫn không chịu chừa. Thông cảm cho kẻ học nhiều hay quên, nhưng b́nh dân th́ nhớ rằng: “Có ở trong chăn, mới biết chăn có rận”. Lâm trận này làm sao TTTT thắng nổi. Ông Trump không tweet th́ c̣n đường nào bắn thông điệp gốc cho dân vượt qua bức tường loa phóng thanh của TTTT như ở giữa Nam - Bắc Hàn. Ông Trump làm cho kẻ bất thiện hoàn lương được chút nào hay chút ấy cho xă hội. Nếu không có Trump, chẳng bao lâu nữa cái gọi là đệ tứ quyền của qúi vị trở thành giàn loa tuyên truyền y như kiểu mà qúi vị thường chê trách. Như vậy đối với người dân, là oán hay ân?

 

Thứ Sáu, chuyện điều tra Nga Trump.  Bây giờ sự thật như cây kim đă ḷi ra khỏi áo. Bầu đoàn DC chung quanh bà Clinton, có cả quan chức an ninh, họ đă chi hàng triệu dollars để dàn dựng hồ sơ giả nhằm ngăn chặn và làm hại ông Trump trước, sau bầu cử. Trống kèn, nhạc đệm hàng ngày ai mà không nghe thấy. Những người ở đằng đuôi cứ theo kịch bản mà h́ hục đ̣i đào tận gốc cho biết tay. Ngờ đâu đào măi lại ḷi ra bằng chứng bí mật sắp xép ở đằng đầu của phe ḿnh.  Có ǵ đắng hơn sự thật phủ phàng như thế!  Và thật rơ khổ cho các ban bệ lănh nhiệm vụ bới lông t́m vết! “Sorry thôi!” Sao qúi ông bà không chịu nói sớm! Hoá ra, ông Trump nói đâu có đó.

 

Bây giờ có lẽ DC nên cảm ơn Ủy ban t́nh báo Hạ viện phía CH đă đưa ra bản dự thảo để kết thúc cuộc điều tra sau một năm, thẩm vấn hàng khối người, công khai cũng như không công khai, và xét hàng ngh́n tài liệu, cuối cùng t́m thấy không có bằng chứng nào để cáo buộc ban vận động của ông Trump thông đồng với Nga – như tiêu đề của kịch bản. Sự kết thúc này, phe DC ta cũng có lợi chút đỉnh v́ được dịp đổ trách nhiệm cho phe bên kia, chứ không lẽ ḿnh đ̣i kết thúc cuộc đào bới do ḿnh hùng hổ bày ra, và rút lui tay trắng. Không biết ông Trump có nên thông cảm cho bên thua cuộc lần nữa không, nhưng có lẽ ông cũng nên cảm ơn chuyện Nga Trump đă làm cho cử tri của ông thấy đâu là bến bờ, qua đám khói mù dày đặc trên sân khấu chính trị.

 

Hôm nay (16/3/2018), Bộ Tư pháp, ông Sessions chắc phải uống cả vỉ Advil để cân nhắc măi đến giờ chót mới đuổi Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, ông McCabe. Nghe ai biện bạch, chỉ đông, chỉ tây, nói hươu nói vượn, không bằng tự hỏi, đuổi việc một viên chức có dễ như đuổi gà, đuổi vịt không. Bộ trưởng Tư pháp đă dựa trên bằng chứng và kết luận có văn bản của Văn pḥng Tổng Thanh tra (OIG) Tư Pháp và Văn pḥng Điều tra Trách nhiệm Chuyên môn (OPR) thuộc Cục Điều Tra Liên Bang, rằng ông này đă nhiều lần tiết lộ ra truyền thông trái phép và thiếu sự liêm chính kể cả đối với sự tuyên thệ. Đây mới chỉ là sự khai mương đầu tiên cho cái đầm, v́ c̣n nhiều trường hợp cần xả nữa. B́nh dân chỉ việc chờ xem.

 

Thứ bảy, Kim jong Un, “Cậu nhóc bướng bĩnh”. Ông Trump đă giăng lưới bom tứ phía, và chừa cho họ Kim một cửa. BH, họ Kim bắn hoả tiễn như chơi pháo bông đe doạ nền an ninh của đồng minh và nhất là đối với HK. Bên Trump và đồng minh th́ tập trận sát nách và phô diễn sức mạnh quân sự. Trung Quốc, Nga và chính trị gia tai to mặt lớn, kêu gọi ông hạ nhiệt. Một số quí anh b́nh luận gia, nhà báo anam ta cũng khua chiêng, chỉ trích Trump làm tầm bậy, gây nguy hiểm, mất ổn định trong vùng! Không biết họ có nghĩ qua, cái ổn định mà họ đang có mấy chục năm qua là ǵ. B́nh dân biết uống thuốc tạm thời giảm đau, không phải là cách chữa bịnh. Nhưng kẻ có học lại hay quên! Cách giải quyết 25 năm đă quá đủ để chuẩn bị cho kết quả đầu hàng. Ông Trump đứng trước hậu quả nào nên chọn, chứ không phải là nguyên nhân. Và ông đă làm thế nào? Câu trả lời b́nh dân chúng ta đă bàn ở bài trước, nay xin tóm lại một chút.

 

Thứ nhất -  Cố t́nh làm cho cả thế giới lo sợ. Thứ hai - đấu khẩu mạnh hơn và lập lờ quyết định. Thứ ba, là phô trương lực lượng. Thứ tư là siết chặt ṿng vây kinh tế, từng đợt tăng dần, và quyết không buông. Thứ năm, gọi Thượng viện nhóm họp khẩn, bất thường, cấm tiết lộ nội dung. Thế giới thót ruột. Và kết quả Hội đồng LHQ nhất tề bầu theo Trump. Cửa c̣n lại do Ngoại trưởng Tillerson gắn bảng “HĂY ĐI LỐI NÀY!”. Họ Kim c̣n chạy đi đâu? Sang Tàu, Nga à?  Tàu - Nga cũng đang loay hoay với bài toán kinh tế để đối đầu với ông Trump. Họ giật dây, xúi dại, lợi dụng cái xác khô BH, th́ được chứ dại ǵ chịu gánh của nợ mà không tính toán. Trump chỉ chờ, và sau cùng là họ Kim đă xin chọn Trump, như chúng ta đă biết.  Đàm phán thế nào th́ hăy chờ xem, v́ c̣n nhiều yếu tố quan trọng liên hệ đến ván bài, mà ông Trump nắm con bài chủ như chính tên của ông. Yếu tố quan trọng quanh vấn đề là từ quân đội Mỹ ở Nam hàn, sự giao thương, dàn chống hoả tiễn THAAD, sự cấm vận, chương tŕnh nguyên tử của Bắc Hàn, Trung Cộng, Đài loan, vị thế của Việtnam và biển đảo vân vân. . .  Nhưng tin rằng quyết tâm đ̣i “phi hạt nhân” BH của tổng thống sẽ có kết quả nhất định ở mức độ nào đó, chứ không c̣n kiềm chế (contain) kiên nhẫn nằm chờ cho đến khi đầu hàng, theo kiểu nghiện ma túy như trước. Có điều là bước đi nào về phía BH cũng đều ảnh hưởng đến Việt nam, v́ vị thế chiến lược và v́ Nam - Bắc Hàn nằm trong mô thức tiền thân của Việt nam hôm nay.

 

Các vị tiền nhiệm đă để lại cục nợ BH, cái thế bất khả từ, và Tổng thống Trump nhất định phải làm nên lịch sử.  

 

Thứ tám, NATO,  từ lúc thành lập (1949) nhằm chống Liên Bang Sô Viết đến giờ mới có một ông Trump cho rằng lỗi thời. TTTT và TT lẻ tẻ tả khuynh nửa vời ăn theo, lập tức chửi mắng xối xả. Trump ngu, Trump khùng! B́nh dân tự hỏi không lỗi thời (obsolete) th́ chữ nào thích hợp trong khi LBSV không c̣n nữa. Rốt cuộc, mỗi thành viên phải đóng góp 2% GDP của họ để giải quyết bất công mà Hoa Kỳ phải gánh chịu từ lâu. TTTT lại há miệng mắc quai lần nữa! Ông Trump cũng nên cảm ơn hiện t́nh lỗi thời của NATO.

 

Khổng Minh trong Tam Quốc Chí, sau khi dùng kế dụ quân Tào bắn tên qua màn sương mù và thu được hàng ngàn tên bắn trong thời gian ngắn, mà không cần dùng chút sức, đă bảo quân ḿnh hô lên “Cảm ơn Thừa tướng cho tên!”. Cứ thế, ông Trump đă mắc nợ không kể hết những lời cảm hơn không cần nói. Và biết đâu, có một ngày ông sẽ tweet ra, cảm ơn sự tệ hại của TTTT đă tiếp tay ông, đánh thức b́nh dân chân chính của Hoa Kỳ bằng gương phản chiếu, giúp ông ngày càng nổi tiếng là người làm việc có kế hoạch, bất chấp khó khăn và nhất là nổi rơ chính nghĩa v́ dân, v́ nước.

 

“Hoặc v́ như thế nào”, b́nh dân chúng ta sẽ cùng tóm tắt đại nghị tŕnh của tổng thống Trump ở kỳ sau. 

 

Vĩnh Tường

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: