MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Donald Trump và Chữ Thời

Lee Duong 3/24/2018 06:25:00 PM 

                 Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 11                          

 

 

Hàng ngàn người phải đứng ngoài v́ hết chỗ ngồi trong hội trường "Chữ thời”…

Chữ thời, nghe to lớn và có thể giải thích bằng nhiều trang triết lư Đông – Tây, nhưng rốt ráo cũng không ǵ qua đạo thường như bốn mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông hoặc nói đến thế sự, lúc thăng, lúc trầm, mỗi mỗi đều có cái lư của nó. Cũng vậy, con người và thời cuộc gắn kết với nhau cùng trong một cơ trời (thiên cơ). Những ǵ xảy ra cùng một thời điểm nhất định, đều có sự tương tác, ảnh huởng tương hợp, tương phản theo qui luật tự nhiên. Cơ duyên đủ đầy th́ nó đến. Biết điều này, th́ nên dừng lại, nh́n lại chính ḿnh mà tu bồi cái đức sáng của chủng loại trước khi tự ḿnh hủy hoại bằng những sân si, mù quáng, nhỏ nhen.

 

Trước hết ta hăy xem ông Trump thuộc dạng người thế nào.

 

Sơ lược về Donald Trump:  lúc c̣n nhỏ là một đứa trẻ rất khó bảo, ư chí bất khuất và cạnh tranh mạnh, thích vượt trội và thành công. Cha ông đă nh́n ra tiềm năng này, nên đă đưa ông vào học ở trường quân đội, vừa để tránh phiền hà thường xảy ra đối với thầy cô, vừa giúp ông có môi trường thích hợp để trui rèn. Ông đă thành công, đầu tiên ở đây, 17 tuổi đă giữ chức đại úy ở Học Viện quân sự New York. Cha ông là nhà thầu xây dựng. Từ tuổi thiếu nhi, ông thường đến công trường xây dựng, cha ông đă dạy ông bằng gương thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Mỗi dollar cho ông cũng đều có điều kiện lao động tương xứng. Có thể nói ông đă thấm nhuần lư lẽ độc lập, tự túc tự cường bằng “tay làm hàm nhai”. Ông nối nghiệp cha nhưng không chịu dừng ở những công tŕnh nhỏ, ông thích đánh những mẻ cá lớn. Ông đă từng nói: "Tôi thích nghĩ lớn. Nếu đằng nào bạn cũng phải suy nghĩ, th́ hăy nghĩ lớn" Cuộc đời ông luôn gặp phong ba; ông đă vượt qua những thăng trầm trong nghề nghiệp, có lúc mất sạch sành sanh; vợ chồng chia tay, nhưng rồi cuối cùng ư chí kiên cường trong máu đă giúp ông đạt đến đỉnh thành công lẫy lừng trong kinh doanh - trở thành một nhà xây dựng và kinh doanh địa ốc có một không hai. Ông cũng là tác giả nhiều cuốn sách, nổi tiếng nhất là cuốn “Nghệ Thuật Đám Phán” (The Art Of The Deal); ông đă làm chủ show và đóng rất nhiều film truyền h́nh. Trong đó có chương tŕnh “Người Tập Sự” (The Apprentice) và trong thời gian này ông nổi tiếng với biệt danh “You are Fired!” Nhân viên nào thiếu trách nhiệm hay khả năng không phù hợp với công việc, tức khắc bị ông đuổi việc không do dự.

 

   Những ai tin rằng có hữu, ắt có vô, cũng như có thứ cụ thể, ắt có thứ trừu tượng th́ chịu khó xem lá số tử vi của ông Trump sẽ thấy khí chất, tính t́nh, và cuộc đời của ông qua những lúc thăng trầm đều có ghi rơ. Ông có lá số rất đặc biệt. Cung mệnh có năng lượng thiên nhiên, ngày đêm tranh nhau tỏa sáng (Thái dương, Thái âm), và chính v́ thế mà luôn luôn có tranh đấu. Sau cùng ông lên đến đỉnh quyền lực là nhờ có Quốc ấn và Thiên h́nh, tức là Ấn triện của vua và cây kiếm vừa bén, vừa có uy lực, vừa sáng. Ngoài ra c̣n có nhiều sao chỉ văn vơ đi kèm. Điều này cũng cho biết bất kỳ ai có lá số này cũng đều là người rất thông minh, tính t́nh cương trực, khẳng khái, bất khuất, sắc bén và rất dứt khoát, ư chí tranh đấu mạnh, thường cả quyết - ăn cả, ngă về không v́ có cái nh́n xa hơn người; lời nói nhất định thô, kém chải chuốt, không ba hoa chích cḥe nhưng rất ngay thẳng.

 

Thiên thời: Năm 2016, niên hạn của ông Trump rơi vào cung có bộ sao dữ dằn nhất là  Thất sát, Phá quân, Tham lang (Sát Phá Tham) và Liêm Trinh. Đây là bộ sao bách chiến vô địch thủ của anh hùng trong thời loạn. Thời càng nhiễu nhương th́ càng chắc chắn đạt thắng lợi. Người có tuổi Bính Tuất muốn thành công trong việc lớn phải chờ đến đúng thời điểm nhất định như theo chiều gió, hay cỡi cơn sóng. Bà đối thủ Clinton, thần tượng của nhiều người, có cả người gốc Việt đầy chữ nghĩa bất kể bà có thành tích thế nào. Bà đă giúp ông Trump rất nhiều với một bao nặng trĩu hàng khối scandals mà vợ chồng bà đă tạo ra. Bà đă nổi tiếng có thời gian làm việc lâu dài kèm với những scandals này khiến cho cả hệ thống chính quyền HK lắc lư cho đến nay vẫn chưa ra khỏi. Ngoài ra, truyền thông thiên tả (TTTT) đă đến giai đoạn nổi rơ những tệ hại nhất, không c̣n c̣n lập lờ được giữa lằn ranh với ḍng chính đúng nghĩa. Đây không phải là THIÊN THỜI cho một ông Trump đem cái búa tạ ra đấu th́ c̣n là ǵ?

 

  Năm 2016 là năm thiên mệnh thuận lợi cho lá số này.

  Đến năm 2020, lá số sẽ trở lại bộ sao nói trên. Ở cung Nô có Thất sát triều đẩu cùng bộ sao tứ linh Long, Phụng, Hổ, Cái - chỉ nọi sự may mắn, cùng các sao khác chỉ sự pḥ trợ đắc lực cả văn lẫn vơ. Ai tranh cử với Trump, phải là kỳ phùng địch thủ, có là số ngang ngữa hoặc tốt hơn, bằng không th́ ông Trump nói chơi cũng thắng. Nhưng t́m đâu cho ra một nhân vật như thế!

 

Địa lợi. Obama và DC đă để lại cho ông các tiểu bang chắc chắn bỏ túi của DC, như Wisconsin, Pensylvania, Michigan, bao năm nay người lao động, nhất là dân Mỹ trắng thường nghe đàn hát chia rẽ chủng tộc, có ư thù ghét, tấn công mà không quan tâm đến đời sống sa sút và công ăn việc làm của họ. Ông cũng đánh đúng trọng điểm bảo tồn giá trị tín ngưỡng và văn hoá cũng như quan tâm đặt sống dân Hoa Kỳ lên trên lư thuyết ràng buộc về thay đổi khí hậu, nên ông đă thắng những tiểu bang sống nhờ mỏ than. Họ cũng để lại h́nh ảnh vườn không nhà trống ở các thành phố trước đây là thành tŕ kinh tế thuộc ngành xe hơi. Các hảng xưởng bỏ nhà sang nước khác làm ăn. Đây không phải là lợi thế cho những ư tưởng mới, đem hảng xưởng trở về của Trump, như là yếu tố ĐỊA LỢI th́ c̣n là ǵ?

 

Nhân hoà:  Như ta đă biết, mấy năm qua, hố chia rẽ chủng tộc đă bị đào ngày càng sâu rộng hơn, kể cả chủng tộc đối với công quyền. Ở Hoa Kỳ, nền văn hoá tự do tư bản đă hơn hai trăm năm, chuyện kẻ giàu, người nghèo đă có những chính sách của chú SAM lo cả rồi. Thỉnh thoảng tùy t́nh h́nh mà Quốc hội chỉnh đốn cho hợp thời thế. Người dân đă sống yên với niềm tin và văn hoá tốt đẹp, hài hoà. Nhưng tiếc rằng mấy năm qua đă không thấy hướng giúp người nghèo vươn lên mà trái lại, cái lằn ranh bị đào ra sâu rộng hơn thành cái hố ngăn cách; thậm chí người giàu và kẻ thành công c̣n bị đổ tội,  tấn công bằng cách này hay cách khác. Những giá trị tinh thần bị lung lay đến cội rễ. Giá trị nhân đạo và gia đ́nh th́ suy biến. Khủng bố hoành hành, dân t́nh bất an, ḷng tin của dân chúng đối với chính phủ suy giảm. Quốc pḥng bị cắt giảm quá nặng, đến các tướng phải lo lắng v́ chiến cụ lỗi thời, hư hỏng, e không sẵn sàng chiến đấu. Kinh tế bị trói buộc tŕ trệ, và nợ nần chồng chất, đời sống người dân khó khăn. . . Ngoài ra, người dân Anh lo sợ tập thế hoá sẽ dần hồi mất độc lập cho nên phong trào ly khai (Brexit) khỏi liên hiệp Âu châu thành công. Tất cả những thứ ấy, đă giúp cho ông Trump hoà ḿnh vào cơn phẩn nộ của người b́nh dân qua những tuyên bố thẳng - chắc và mạnh, và ông đă thắng ḷng dân. Hăy nói đi, đây không phải là NHÂN HOÀ th́ c̣n là ǵ?

 

   Tóm lại, ông Trump có được THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ. Đúng vào năm 2016, cho dù ông Trump hay bất kỳ ai có lá số này, có tính t́nh như ông, có cuộc đời như ông, ăn nói như ông, chiến đấu như ông th́ nhất định thắng. Chữ “thời” không phải là vận may như người ta thường nghĩ mà là “thời điểm” cho một sự việc xảy ra. Đă đến lúc đủ cơ duyên, đến thời khắc cho một bông hoa nở ra, th́ dù ta có nằm giữ nó lại, cũng không thể được. 

 

   Xét tiếp về các mặt khác: Cung quan, cung Điền trạch và cung Tài lộc tốt, ít liên hệ đến vấn đề hiện tại nên b́nh dân ḿnh tạm gác lại. Duy có cung Nô bộc lại gặp bộ sao Sát - Phá - Tham, là dấu chỉ yếu điểm thường không tránh khỏi tranh giành ảnh hưởng, có ư vượt quyền thế, và thuộc cấp thường phải thay đổi mới nên. Nhưng nhờ đóng ở nơi vượng địa và có nhiều cát tinh chỉ văn – vơ pḥ trợ, cùng các sao hoá giải, nên người tùy tùng dưới tay có tài năng; tuy thường thay đổi nhưng không phải là sự đổ vỡ.

 

   Quả nhiên, từ khi TT Trump nhậm chức đến nay có đến 34 người giữ chức vụ, cao thấp khác nhau bị sa thải v́ tắc trách, thiếu khả năng hay quan tâm chưa đủ đến tầm quan trọng của nghị tŕnh, hoặc tự ư từ chức v́ bất đồng quan điểm cách mạng . . . Mỗi lần cây kiếm báu trong lá số của ông nhúc nhích th́ chắc chắn có người rụng chức. Đầu tiên là bà Sally Yates, làm Quyền Bộ Trưởng Tư pháp thời Obama lưu lại bị đuổi tức th́, v́ bà chống lại sắc lệnh đầu tiên - tạm ngưng nhận di dân từ các nước Hồi giáo có nguy cơ chứa khủng bố. Gần đây từ cuối tháng 2, ngày 28 cô Hope Hicks Giám đốc Truyền thông Toà Bạch Ốc từ chức. Ngày 6 tháng 3/2018, ông Gary Cohn Cố vấn Kinh tế từ chức v́ không đồng quan điểm áp thuế thép và nhôm của TT. 12/3/2018 John McEntee Phụ tá TT bị đuổi th́nh ĺnh v́ lư do an ninh.  13/3/2018 Ngoại trưởng Rex Tillerson cuối cùng bị băi nhiệm v́ lư do bất đồng quan điểm với những chính sách đối ngoại, hoặc có những lư do khác mà Tổng thống không thể tiếp tục dùng. 16/3/2018 Andrew McCabe, Phó Giám đốc FBI bị đuổi bỡi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions v́ lư do trách nhiệm chuyên môn - thiếu công minh liêm chính. Và hôm nay 22/3/2018 McMaster cố vấn An ninh quốc gia bị thay thế bỡi ông John Bolton, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc thời TT Bush.

 

Sự thay đổi ào ạt trong thời điểm quan trọng này chứng tỏ tổng thống Trump đang chuẩn bị thật sự bước vào trọng tâm cuộc cách mạng. Một nghị tŕnh rất Trump, đối đầu giải quyết những vấn nạn mà ông phải thừa hưởng từ trong ra ngoài nước đă đến hồi không c̣n đường thoái thác - cờ phải đi, không thể dừng. B́nh dân xem show chiếu live, sẽ hồi hộp, hấp dẫn hơn phim Hàn quốc.

 

   Chuyện thay đổi để dần hồi xây dựng một nội các nhất trí, vững mạnh là chuyện thường xảy ra trong các đời TT, nhưng ai cũng biết chính quyền TT Trump thay đổi nhiều hơn, nhanh hơn và quả quyết hơn. Nh́n từ ngoài vào, người thường không tránh khỏi hoang mang tưởng như rối loạn, và cứ hô lên là rối loạn! Truyền thông thiên tả (TTTT) th́ dùng những những cái tít ác ư, giật gân để câu khách, hoặc nhân cơ hội đó mà phóng lời gièm pha qua cửa sổ .Truyền thông a dua cũng theo đó mà chê cười cho hả ḷng thù ghét, tức giận phi lư, chưa nguôi của ḿnh. Và cũng có b́nh dân thấy áy náy, thương tiếc những người bị sa thải và quở trách ông Trump thiếu t́nh cảm. Ông Trump thành công nhờ lư trí chế thắng được t́nh cảm trong công việc. Như chúng ta đă biết biệt danh của TT Trump là “You are fired” cho nên việc dùng người tùy yêu cầu theo thời điểm, để khai triển nghị tŕnh đối với ông không c̣n là chuyện bất thường. Điều quan trọng là ông có lo sợ, có nao núng không? Hoàn toàn không. Ông rất tự tin như người thợ săn chuyên nghiệp. Chỉ có truyền thông thiên tả (TTTT) mới nhốn nháo mà thôi.

 

   Thực chất của vấn đề là một cuộc cách mạng. Ông Trump là nhà thầu đang nắm bản vẽ “blue print” cho tiền đồ của một quốc gia – một công tŕnh vĩ đại để có được "nước Mỹ tốt đẹp trở lại” chứ không phải làm một tổng thống an phận hưởng bỗng lộc trong thời b́nh. Chỉ cần sơ hở, để một người thợ thay đổi cấu trúc ở một góc cạnh nào, hay sử dụng vật liệu không đúng th́ tất cả đểu sụp đổ và mỗi người dân chúng ta đều chịu ảnh hưởng. Hiểu được bản chất đứng trên đầu gươm mũi giáo của một cuộc cách mạng th́ mới thấy cái bản lĩnh vốn có của người lănh đạo.

 

   Chữ “thời” không ở trong tầm kiểm soát của con người. Vận mệnh của đất nước đến hồi cực thịnh th́ ắt phải chuẩn bị thời suy. Chưa nếm đủ mùi bĩ cực th́ nhất định phải có cho đủ mới thôi. Một ông tổ chức cộng đồng, Obama lên làm tổng thống 8 năm của môt nước vĩ đại nhất thế giới cũng vậy. “Thời”cứ thế mà từng giây, từng phút, tiếp diễn không ngừng. Đă biết thời đại như thế, vận mệnh đất nước này đă đến như thế; và để đáp lại, phải có một con người như thế - bây giờ nhất định phải là Donald Trump, chứ không thể là bà Clinton -  cũng như hoa trái có loại, đến ngày phải đơm bông kết trái, và trái, ắt phải là trái của nó. Nhưng tâm người đời th́ như cờ treo trước gió. H́nh ảnh chấp trước (attachment), một ông - bà tổng thống của ḿnh phải thế này hay thế kia, khiến người ta chạy theo cái bóng của chính ḿnh!

 

   Ai đă hiểu "Chữ thời" mà ḷng chẳng an, khổ công xoi mói, đào bới những đống rác của thế gian làm ǵ?! Khổ ơi là khổ chỉ v́ chẳng thấy cái lẽ thường!

B́nh dân hăy thử ngẫm xem!

 

Vĩnh Tường

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: