MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Tổng Thống Donald Trump Và Cuộc Cách Mạng Về Nguồn

Lee Duong 3/24/2018 06:41:00 PM 

 

 

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 10

 

 

 

 

 

 

 

… trong khi Tập Cận B́nh đưa đất nước Trung Quốc trở về thời quân chủ - kèm thêm chủ nghĩa Marxism biến thể, th́ ở Hoa Kỳ, TT Donald J. Trump cũng đưa đất nước trở về, nhưng trở về thời độc lập, tự do tư bản - vàng son của nó (Make America Great Again). Hoa Kỳ không có quá khứ vua chúa, và may mắn là chưa bao giờ được nếm mùi xă hội chủ nghĩa. V́ vậy chuyến tàu Trump chắc chắn không có ghế cho những ai muốn chạy về huớng cổ mộ của Mác – Lenin (Marxism – Leninism). Đường gập ghềnh, đầy gai gốc và chướng ngại dọc ngang khiến con tàu phải lắc lư là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường của lối trở về sau thời gian hoang phế - không chỉ sự vật mà cả ḷng người đă ngă nghiêng, xa rời chính đạo, mất định hướng. Cho dù con người quyết định tất cả, nhưng tất cả quyết định không ra ngoài chữ thời, cũng như lúc này, cuộc cách mạng về nguồn khi đủ cơ duyên th́ nó nhất định phải đến.

Cuộc cách mạng VỀ NGUỒN:

Nghị tŕnh của TT Trump,  b́nh dân có thể nói là cuộc các mạng về nguồn. Trong tám năm qua TT Obama đă tích cực xây dựng nền móng đưa đất nước thiên hướng chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa toàn cầu hoá (globalism), các chính sách đă đi xa về phía trái và có thể ông đă nắm chắc rằng bà Clinton sẽ kế thừa và phát triển con đường của ḿnh để h́nh thành một trật tự thế giới mới như mộng “thiên đàng không c̣n bất công, không c̣n giai cấp”. B́nh dân điểm lại kỹ sẽ lóe lên một cái nh́n, luật bảo hiểm y tế là bước đầu tiên - kế đến là biên giới lỏng lẻo, dễ giải đối với di dân bất hợp pháp, kể cả tôi phạm - hàng ngàn qui luật trói buộc kinh tế HK v́ lư thuyết thay đổi khí hậu.  -  vận động người lănh đạo gần hai trăm nước cùng đứng chung hoà ước thay đổi khí hậu và dĩ nhiên, tiến tŕnh này sẽ không dừng ở đó - chuẩn bị đón nhận nhiều di dân từ các nước HG kiểu như bà Markel, thủ tướng Đức đă làm và đang rước khó khăn -  quan tâm chiếu lệ đối với vấn đề TQ tung hoành ở biển đông -  đối với khủng bố HG cực đoan hay Syria cũng không quyết liệt mất c̣n. Trong suốt thời kỳ TT Obama, ngay ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois nơi khởi đầu sự nghiệp chính trị của ḿnh, dân Mỹ gốc Phi giết nhau hàng ngày, có gần 4000 người chết,  tương đương số tử sĩ ở chiến trường Iraq, nhưng không thấy ông quan tâm triệt để. Người dân Hoa Kỳ chính gốc đă thấy đất nước đang đi về hướng chẳng nên đi, nên quyết giao quyền cho ông Trump khi ông này đ̣i dừng lại để “Make America Great Again – and American First.” Một đi ra xa phía trái, một  trở về trung tâm để Make America Great như trước. Nếu không phải là cách mạng về nguồn th́ b́nh dân gọi bằng ǵ?

1.    Cải tổ truyền thông:

Cứ tưởng ông Trump nhất thời nóng giận, đôi co với truyền thông, hay ghét truyền thông, là tiếp tục mù tịt trong cái đống bùi nhùi sân si, chứ không thể hiểu được ǵ hơn.

Truyền thông ḍng chính càng ngày trở thành TTTT (truyền thông thiên tả). Như b́nh dân đă dư biết, truyền thông không c̣n lạ ǵ với ông Trump, bỡi v́ nó là một phần trong kinh doanh của ông qua rất nhiều năm. Ông làm chủ và đóng nhiều vai trong các chương tŕnh TV; ông đă viết nhiều sách. Tin giả và sự mị dân, lèo lái dư luận hoặc ngu hoá quần chúng không qua mắt ông được. Họ đă làm giàu trên những thứ mang lại tai hại cho xă hội.. Muốn cải tổ xă hội, giữ ǵn giá trị tinh thần và truyền thống văn hoá không c̣n ǵ quan trọng hơn là phải đánh thức hoặc chiến đấu để loại trừ truyền thông thiên tả hoặc bất lương. Chính v́ vậy mà b́nh dân không lạ ǵ khi thấy ông điểm thẳng mặt fake new tức khắc, hoặc phản công khi nào có cơ hội. Ông thuộc dạng người thà lội śnh, đi đứng thẳng lưng chứ không chịu đi kḥm trên đường vạch sẵn. Khi gạn lọc nước, thường phải khuấy đục để khi lắng yên ta mới thấy đâu là nước trong, đâu là chất bẩn. Truyền thông loại này đă luôn sập bẫy của ông Trump có cái tên là “nói nửa lời”, phần c̣n lại để cho TTTT diễn dịch. Dĩ nhiên là họ sẽ diễn dịch theo cái tâm bất chính chứ không phải là sự thật. Nửa lời c̣n lại là sự thật sẽ được nói sau. Như thế có khác nào bảo họ tự vả miệng ḿnh.  Họ sẽ phải tự thanh lọc, hoặc xă hội sẽ dần hồi đào thải họ. Ông Trump đă mượn tay b́nh dân sửa trị truyền thông bất lương. Ông Trump không ngán, không sợ TTTT như ông Bush con v́ ông đi guốc trọng bụng họ. B́nh dân không nói đến Clinton hay Obama v́ suốt nhiệm kỳ họ tốt quá nên luôn được TTTT khen nức nở chứ không thấy ai chê trách! Truyền thông ḍng chính bây giờ hầu hết là TTTT, đă trở thành cơ quan tuyên truyền cho một bên th́ dân c̣n mong ǵ ở họ. May mắn cho xă hội ngày nay, nhờ Twitter giúp  tổng thống bắn thông điệp gốc, nguyên lời nói của ông đến cho dân, vượt qua khỏi bức tường loa tuyên truyền của TTTT. Bây giờ b́nh dân đă rơ tại sao tồng thống cứ tweet và TTTT th́ cố t́m cách ngăn chặn. 

2.    Cải tổ lại chính quyền: Ai là người đầu tiên đ̣i xả cái đầm? Từ “xả cái đầm lầy” (drain the swamp) đă làm cho chính giới phẩn nộ, nhưng đó là sự thật mà lâu này không ai dám đụng tới.

Ông Trump tuy chưa giữ chức vụ ǵ trong chính quyền nhưng ông là người từng vào ra chốn quan trường để vận động hành lang để t́m sự ủng hộ cho những công tŕnh xây dựng, hay kinh doanh của ông. Ngay cả ông bà Clinton cũng đă nhận tiền của ông không nhỏ. Ông cũng từng ủng hộ tiền cho cả hai đảng DC cũng như CH. Lẽ ra họ phải là những đại diện công minh liêm chính nhưng họ đă thái quá, làm hỏng hệ thống công quyền. Ông Trump đă xăm ḿnh đ̣i xả đầm, làm sao tránh khỏi thiên hạ cay cú, v́ quyền uy và địa vị lâu đời của họ có thể sẽ lung lay bỡi môt tay không sợ trời, không sợ đất; một người chỉ v́ dân, v́ nước mà làm, và đặc biệt là không ai có thể mua chuộc được. Cả DC và CH đều lo sợ và ít có người ưa ông thần Trump là v́ lư do dễ hiểu: hễ “thẳng mực tàu th́ nhất định đau ḷng gỗ” hoặc nói cách khác “trung ngôn th́ ắt phải nghịch nhĩ" đấy thôi. Thời nay nhân đạo suy vi, người ngay đâu dễ có chỗ đứng. Cái đạo lư này, có khó hiểu lắm không?

Nghe lại những lời phát biểu của TT Trump trong ngày nhậm chức, chúng ta sẽ thấy ông ta đang làm ǵ. Ông đă nói:

“Đă quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đă gặt hái bổng lộc công quyền trong khi người dân phải trả giá. Washington hoa mỹ nhưng người dân không được chia phần phong phú đó. Chính trị gia trở nên thịnh vượng, nhưng nhiều việc làm biến mất và nhiều nhà máy đóng cửa. Giới cầm quyền bảo vệ chính họ chứ không phải người công dân của đất nước chúng ta. Thắng lợi của họ không phải là tháng lợi của quí bạn. Niềm hân hoan của họ đă không phải là của qúi bạn. Và trong khi họ ăn mừng ở thủ đô của đất nước chúng ta th́ không có ǵ đáng kể để tán dương cho những gia đ́nh chật vật ở khắp mọi miền đất nước.”

Vấn đế quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà liệu chính phủ của chúng ta có phải do người dân kiểm soát hay không.

Giờ đây mọi người đang lắng nghe qúi bạn. Hàng chục triệu người tập hợp để tham gia một phong trào lịch sử, như thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.

Đây là lễ mừng của quí bạn. Và đây, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là của quí bạn.”

“Cốt lơi của phong trào này là một niềm tin thiết thực rằng quốc gia tồn tại chính là để phục vụ công dân. Người Mỹ cần trường học tốt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đ́nh, và công ăn việc làm tốt cho bản thân họ. Đây là những đ̣i hỏi công bằng và hợp lư của người dân đúng nghĩa và công chúng đúng nghĩa.”

Ngày 28/1/2017 sau khi nhậm chức TT đă kư ngay sắc lệnh xả đầm lầy ở Washington, cấm các viên chức hành chính thay mặt cho một chính phủ nước ngoài vận động hành lang Hoa Kỳ và áp đặt lệnh cấm vận kéo dài 5 năm riêng biệt. Và từ đó, ông tổng thống này không ngại làm người khai mương xả đầm, tấn công thẳng bất kỳ chính trị gia nào chỉ có nói mà không làm, hoặc quen thói ngụy ngôn, chính trị mị dân.

3.    Cách mạng phải đạo chính trị:

Từ lâu, chính trị gia cho ḿnh là thành phần ưu tú, đă quá quắt đến quên rằng những lời họ nói kiểu phải đạo chính trị không phải là lời nói thật. Nó phản tác dụng trong thế kỷ thông tin hiện đại. Trong kỷ nguyên của ông Trump, kiểu nói quanh co, nặn cho ra cái lư giả tạo cho những vấn đề liên quan đến những sai lầm của cá nhân viên chức hay của đảng; hoặc dùng đủ mọi cách bao che, bào chữa, mị dân hướng dẫn dư luận - tất cả đă và đang bị đánh bại trước những lời nói thật, như vác đá đập trứng. Ông nói thật, làm thật, làm cho chính trị gia dần hồi chừa bớt lối nói kiểu đạo đức giả. Bất kể lúc nào, có khi ba, bốn giờ sáng không chừng, người dân cũng thấy những lời tweet bắn ra, phanh phui huỵch toẹt sự thật. Chẳng hạn, khi chủ tịch khối dân chủ Thượng viện, ông Chuck Schumer dắt mấy gia đ́nh HG ra trước micro; ông mếu máo, sụt sùi, quẹt nuớc mắt, chỉ trích sắc lệnh ngưng nhận di dân 7 nước HG của TT Trump để có thời gian t́m kế hoạch thanh lọc, TT tweet rằng “Nancy Pelosi và ông Nước Mắt Giả Chuck Schumer tập trung ở bực thềm của Tối cao pháp viện và micro không có hiệu quả ǵ cả…” Trước khi người ta khóc theo th́ đă bị ông Trump cảnh báo. Đây chỉ là một ví dụ trong muôn ngàn. Ông Trump lật tẩy hết. Họ không tức sao được chứ! C̣n b́nh dân th́ thích nghe sự thật, nhưng không ít kẻ c̣n thích nghe lời vuốt ve cho ngọt tai, hoặc xem biểu diễn sao cho mát mắt?

4.    Chỉnh đốn nạn di dân bất hợp pháp (tả khuynh gọi đổ đồng là người không c̣ giấy tờ) : Cái tường biên giới là quan trọng nhất.

Bao nhiêu năm qua, các chính quyền trước không giải quyết được ǵ, và gần đây trong thời Obama, t́nh h́nh trở nên tồi tệ hơn bỡi tỏ rơ chính sách dễ giải bên trong và lỏng lèo ở biên giới - tức là những ai đă chạy lọt vào Hoa Kỳ vào thành phố bảo hộ, nhưng ngoài kia biên giới th́ “bắt rồi thả”. Như vậy có khác nào phí tiền của và tội nghiệp cho lính biên pḥng, để rồi lănh hết hậu quả? 

Ông Trump cứ theo lẽ thường, đ̣i thực thi luật đă thông qua từ trước, là xây tường bít đầu vào và giải quyết hậu quả tồn đọng bên trong. DC đ̣i xây cầu mới hợp với giá trị người Mỹ, thay v́ xây tường. Vậy chờ khi nào qúi ông, qúi bà hô đập bỏ tường rào chung quanh nhà của họ để xây cầu bắt qua nhà hàng xóm cho gần gũi, th́ b́nh dân ta cùng t́nh nguyện đi giúp. Nếu không phải cầu như thế th́ c̣n là cầu ǵ? Chính trị ngày nay thật dị hợm như người ở hành tinh khác. Bức tường biên giới ngoài mục tiêu an ninh, kinh tế, nó c̣n là giải pháp có tính nhân đạo nữa. Thử nghĩ xem, Hoa Kỳ hấp dẫn cả thế giới, th́ cần phải có trách nhiệm, mạnh dạn giải quyết vấn đề một lần cho xong. Chính sách đối với di dân bất hợp pháp đă bị vỡ. Người khắp nơi liều mạng chen vào, và bao nhiêu người đă chết bằng đủ mọi cách trên đường đi. Khi dân khắp nơi vào Mễ, tập trung ở các thanh phố biên giới, mang theo không biết bao nhiêu vấn nạn ở đó, kể cả xă hội đen, nạn buôn người, buôn thuốc phiện. Các thành phố Mễ ở đó đă biến thành nơi không c̣n luật lệ, chính quyền không c̣n kiểm soát nổi những tệ nạn. Một khi đă liều thân vào được ở HK th́ họ đi làm thuê với giá lương rẻ và không được quyền lợi ǵ cả. HK phải tiếp tục chi hàng tỉ dollars để trợ giúp có tính nhân đạo, xă hội lại có thêm giai cấp thấp hơn người lao động b́nh thường. Lư luận dễ dăi cho họ vào v́ họ là thành phần kinh tế của HK. Đây có phải thật sự nhân đạo không? Ai nói đúng th́ giơ cao tay lên xem.

Ba vấn nạn mà bức tường có thể giải quyết là An ninh, Kinh tế, và Nhân đạo. Sau khi có bức tường, bề lâu bề dài sẽ giảm được lính canh giữ - có khi thiệt mạng, giảm chi phí rất lớn hàng năm, giảm nhân mạng, giảm hẳn đường dây thuốc phiện xâm nhập làm hại thanh thiếu niên HK, trong đó có con em và gia đ́nh người Mỹ gốc Việt. Kinh tế sẽ ổn định hơn, an ninh trong nước sẽ tốt hơn. Không c̣n di dân làm nô lệ v́ sinh kế. Quan hệ với các nước trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Sau khi có bức tường, tất cả những người di cư bất hợp pháp đang ở HK sẽ được chính sách khoan hồng để trở thành người có đầy đủ quyền công dân mà không c̣n ngại sẽ khuyến khích người mới xâm nhập. Chống xây bức tường không phải là nhân đạo, bỡi v́ như thế là khuyến khích người ta vượt biên và măi miết sống chui nhủi sau khi vào HK. Thành phố bảo hộ cho họ quyền như người công dân, trong khi họ chưa phải. Có quyền lợi mà không có trách nhiệm ràng buộc th́ tội phạm sẽ gia tăng. C̣n tệ hại hơn nữa bỡi ngân sách ngày càng cạn kiệt và thuế sẽ tiếp tục tăng, túi người dân ngày càng cạn. Trong khi biên giới chưa giải quyết, thành phố bảo hộ chính là khuyến khích người ta tiép tục tràn vào. Rốt cuộc chỉ là do số phiếu dự trử mà thôi. 

5.    Khủng bố: Ông Trump nói và đă dứt khoát làm nên. Khủng bố HG cực đoan đă bị mất đất.

6.    Cựu chiến Binh, từ lâu đă bị xem thường, ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cho họ cũng không được quan tâm đúng mức, đă để cho rất nhiều người chờ đợi đến chết trưóc khi được chữa bệnh. TT Trump đă đặt vấn đề lên một trong những ưu tiên hàng đầu. Và ông đă kư lệnh cải tiến.

7.    Chiến tranh thương mại.

Từ lâu các hiệp ước thương mại đă bị các nước đối tác lợi dụng. TQ đă tha hồ thao túng và làm giàu trong mấy chục năm qua kể từ khi vào WTO (2001). Trong khi vận động, ông Trump đă đe rằng sẽ đối đầu với TQ. về mậu dịch. Sau khi thắng cử, TT Trump gặp Tập Cận B́nh th́ vỗ vai khen ngợi và không quên nhắc đến t́nh hữu nghị. TTTT tha hồ được phen nhạo báng thậm tệ. Vài cụ nhà báo tỵ nạn cũng chạy theo bồi thêm ít đ̣n. Nhưng có ai hiểu rằng sau khi thắng cử, Donald Trump mới rơ là phải cầm đũa một ḿnh với mâm bát Obama để lại, cho nên chiến thuật phải thay đổi chút ít, nhưng mục tiêu th́ không.

TT Trump sang TQ được đón tiếp đúng như đón lănh đạo một cường quốc số một – khác hẳn Obama đáp máy bay vào TQ nhằm lúc thảm đỏ đă bán hết.  TQ đúng là bội bạc, lẽ ra họ phải biết ơn Obama mới phải, bỡi nhờ kế hoạch bốn cột mốc trong 8 năm của Obamma đốt nóng, TQ mới chạy đua nước rút đến thành công như hôm nay.  Thứ nhất, tái cân bằng Châu Á – Thái b́nh dương  (“rebalance to Asia-Pacific”) tuyên bố SẼ đem 60% lực lượng hải quân và không quân sang Thái b́nh dương, và để lại 20% tại vị, c̣n 20% di động - TQ kể như được thông báo khẩn, lập tức gia tăng khả năng quân sự. Thứ hai là thành lập TPP, loại trừ TQ. Thứ ba là điều mà bà Clinton gọi là “quyền lực thông minh” (smart power), trong quan hệ ngoại giao, lợi dụng sự xung đột giữa các nước trong vùng đối với TQ để đóng nêm hay chỉa mũi dùi vào TQ. Thứ tư là tiếp tục liên lạc với TQ.  Các điều này đă thúc giục TQ đối đầu, nên lập ngay “Hợp tác kinh tế toàn diện trong khu vực”  (Regional Comprehensive Economic Partnership gọi tắt là RCEP) và “Khu vực thương mại tự do Á châu Thái b́nh dương” (Free Trade Area of the Asia-Pacific gọi tắt là FTAAP) cũng như “Một ṿng đai, một con đường” (One Belt, One Road), - thúc đẩy TQ dẫn đầu việc thành lập ngân hàng phát triển BRICS và ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á. Kết cuộc, sau 8 năm của Obama TQ đă rút ngắn khoảng cách cân bằng quyền lực với HK. Lực lượng cân bằng đă đến, nhưng không mang lại ḥa b́nh như lư thuyết mà ngược lại nó đă mang đến chiến tranh!

Những diễn biến trên đây, khiến các nước quanh vùng hoăng sợ ngă vế phía TQ. Ngay cả đồng minh thân cận HK cũng sốt ruột lúng túng không kém. Và đây chính là lư do TT Trump gấp rút thi hành chiến lược xác định vai tṛ HK ở biến đông một cách quyết liệt bằng quân sự, kinh tế, ngoại giao, ngay khi có cơ hội BH thử hoả tiễn. Rút chân khỏi TPP, ngoài yếu tố kinh tế, c̣n giữ phần ảnh hưởng của kế hoạch thật sự độc lập của HK ở Biển đông để đối đấu với TQ. B́nh dân nghĩ thử xem, HK là nước mạnh có thể tự do tung hoành như TQ, sao lại phải đút tay qua cửa số cho người ta khoá, không phải là mạnh trở thành yếu sao?  Ông Trump khen lănh đạo TQ trước thế giới là tránh xung đột trực diện, tránh sức mạnh do tự ái dân tộc khiến dân TQ đoàn kết với chính quyền. Không Trách lănh đạo TQ mà trách lănh đạo của ḿnh kém, nên đă để cho người ta lợi dụng, là cách củng cố nền tảng cử tri ủng hộ tổng thống. B́nh dân thử nghĩ xem, một ná bắn mấy chim? Đă gọi là thương trường tự do, ḿnh dở th́ phải chịu, đâu có lư ǵ đổ cho người ta. Đây là cách rất khéo dùng sự thật. Nhưng chiến lược vẫn phải triển khai. Bàn cờ vẫn tiếp tục đánh và cuộc chiến với TQ nếu không là quân sự th́ nhất định phải là kinh tế. B́nh dân nghĩ xem HK c̣n tránh đi đâu?

Ông Trump chẳng cần lời khen của TTTT, th́ lời gièm xiểm có có giá trị ǵ, đối với “b́nh dân”. Riêng những kẻ hẹp ḥi, chắc chắn phải tự thấy xấu hổ, là điều không tránh khỏi.

Đến hiệp ước NAPTA, ông Trump đă nói từ khi tranh cử. Dĩ nhiên ông đă biết nhược điểm tương tự như WTO, là HK đă bị thiệt tḥi từ quá lâu. Nếu không th́ hết việc làm hay sao mà lại bàn chuyện phiếm. Đâu có b́nh dân nào phản đối việc làm có lợi cho đất nước. Chỉ có TTTT mới nhắm mắt, cái ǵ cũng lắc đầu, phun nước bọt, ngay cả tiền cắt giảm thuế vào túi cũng t́m cách nói ngă, nói nghiêng. Đâu có lẽ nào đứng, ngồi bên trái th́ cái ǵ cũng phải làm trái mới được!  

Ông Trump xuất đầu lộ diện để nhận chữ “THỜI” không phải là được thời an hưởng quyền lực và bỗng lộc như người ta quen nghĩ - tưởng, mà là lănh một sứ mệnh to lớn vô cùng. Như đúng thời, đúng lúc hồn thiêng đất nước này giao cho. Hăy nh́n xem! Bên ngoài Từ Iran, Syria đến TQ, Biển đông, Bắc Hàn, Iran, Syria… đến những vấn đề trong nước như di dân hợp pháp hay bất hợp pháp, DACA, bảo hiểm y tế, thuế má, nợ nần, công ăn việc làm, văn hoá, giá trị gia đ́nh, đoàn kết quốc gia, sửa lại hệ thống công quyền đă bị hỏng, vân vân … Tất cả, - tất cả đều đă đến đỉnh điểm phải thay đổi – không thay đổi không được. Đây chính là cái “thời” có một không hai của một cuộc cách mạng – cách mạng về nguồn của nền tự do tư bản mà ông Trump phải gánh vác.

B́nh dân nghĩ xem, có nên cầu nguyện cho ông TT này thành công không?

Vĩnh tường

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: