MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

NHO GIÁO BÀN VỀ LẤY DÂN LÀM GỐC

 

 

Mạnh Tử

 

 

VUA PHẢI LÀ VUA HIỀN

Mạnh Tử nói: “Vua hiền th́ giữ ḿnh khiêm cung, ăn tiêu tiết kiệm, có lễ độ với kẻ bề tôi, và lấy thuế của dân có chừng mực” (Hiền quân tất cung kiệm, lễ hạ, thủ ư dân hữu chế)

Mạnh tử, Đằng Văn Công – thượng, tiết 3.

Bề trên phải giữ ḿnh ngay thẳng và luôn tự xét ḿnh.

Mạnh Tử nói : “Ḿnh yêu thương người mà người chẳng thân mến ḿnh, vậy ḿnh nên tự xét coi ḿnh có đủ ḷng nhân hay chăng? Ḿnh cai trị người mà người chẳng phục tùng, vậy ḿnh nên tự xét coi ḿnh có đủ trí sáng hay chăng? Ḿnh lấy lẽ mà đăi người, mà người chẳng đáp lại, vậy ḿnh nên tự xét coi sự kính trọng của ḿnh có toàn vẹn chăng? Ḿnh làm việc mà chẳng được kết quả theo ư muốn, vậy ḿnh nên tự xét để t́m nguyên nhân thất bại. Bậc quốc trưởng trước hết phải giữ ḿnh cho ngay thẳng, sau đó thiên hạ mới qui thuận theo ḿnh”.

Mạnh Tử, Ly Lâu – thượng, tiết 4

Vua nhân nghĩa th́ mọi người nhân nghĩa.

Mạnh Tử nói : “Vua ăn ở có nhân th́ chẳng ai cư xử bất nhân. Vua noi theo điều nghĩa, th́ chẳng ai bỏ bê việc nghĩa”. (Quân nhân, mạc bất nhân. Quân nghĩa, mạc bất nghĩa).

Mạnh Tử, Ly Lâu – hạ, tiết 5

 

VUA ĐỐI VỚI DÂN

“Dân lấy vua làm tâm, vua lấy dân làm thân thể”. (Dân dĩ quân vi tâm, quân dĩ dân vi thể) - Lễ Kư

“Vua bởi dân mà c̣n, cũng bởi dân mà mất” (Quân dĩ dân tồn, diệc dĩ dân vong) - Kinh Thư.

Cùng vui buồn với dân.

Mạnh Tử nói với Tề Tuyên Vương rằng: “…Nếu người bậc trên mà vui với sự vui của dân th́ dân cũng vui với sự vui của ḿnh; nếu ḿnh buồn với sự buồn của dân th́ dân cũng buồn với sự buồn của ḿnh. Bậc quốc trưởng mà chia vui với thiên hạ, chia buồn với thiên hạ, th́ thế nào nền cai trị của ḿnh cũng có bề hưng vượng đó”.

Mạnh Tử, Lương Huệ Vương – hạ, tiết 4.

Muốn được ḷng dân.

Mạnh Tử nói : “Kiệt Trụ mất thiên hạ v́ mất dân, sở dĩ mất dân chính là v́ mất ḷng dân. Có được thiên hạ là nhờ đường lối sau đây: Có được dân là có được thiên hạ. Có được dân cũng do đường lối sau đây: Được ḷng dân là có dân. Muốn được ḷng dân th́ nên như sau: Những ǵ dân thích th́ đem lại cho họ, tích tụ lại cho họ, những ǵ dân ghét th́ chớ làm”.

Mạnh Tử, Ly Lâu – thượng, tiết 9.

Dân có hằng sản mới có hằng tâm.

Mạnh Tử nói : “Dân thường ăn ở như thế này: nếu họ có của cải bền vững th́ họ có ḷng dạ bền vững; nếu họ không có của cải bền vững th́ họ chẳng giữ được ḷng dạ bền vững. (Hữu hằng sản giả hữu hằng tâm; vô hằng sản giả vô hằng tâm). Nếu ḷng dạ họ chằng bền vững, th́ họ trở nên dông dài, càn dỡ, chẳng có việc ác nào mà họ chẳng dám làm. Tới chừng họ vướng và ṿng tù tội, nhà cai trị cứ chiếu theo pháp luật mà trừng phạt họ. Đó là bủa lưới dân vậy”.

Mạnh Tử, Đằng Văn Công – thượng, tiết 3

Hoặc

Mạnh Tử, Lương Huệ Vương – thượng, tiết 7

 

LẤY ĐỨC ĐỂ CAI TRỊ

Nhà cầm quyền bạo nghịch và thấp hèn.

Đức Khổng Tử nói rằng: “Nhà cầm quyền chẳng giáo hóa mà lại giết đi; như vậy gọi là ngược.Trước chẳng dặn bảo người ta cho rành mạch, kế buộc người ta làm xong công việc một cách cấp tốc, như vậy gọi là bạo. Tự ḿnh ra lệnh một cách chậm trễ, rồi kỳ hạn cho người ta làm cho chóng, như vậy gọi là tặc. Khi cho ai vật ǵ th́ chẳng cho ngay, c̣n so tính thiệt hơn một cách biển lận, như vậy gọi là cử chỉ của một viên chức nhỏ đó”.

Luận ngữ, Nghiêu viết, tiết 2

Mạnh Tử, Ly Lâu – thượng, tiết 3

Phải giáo hóa dân.

Đức Khổng đến nước Vệ, khen rằng: “Dân nước Vệ đông thay!” Ông Nhiễm Hữu hỏi: “Dân đă đông, nhà cầm quyền phải làm ǵ cho họ nhờ?” Đáp: “Phải giúp cho họ giàu có”. Hỏi: “Họ đă giàu có rồi, phải lam ǵ cho họ nữa?” Đáp: “Phải giáo hóa họ”.

Luận Ngữ, Tử Lộ, tiết 9

Lấy đức, lấy lễ mà dẫn dắt dân.

Đức Khổng nói rằng: “Nhà cầm quyền nếu chuyên dùng pháp lệnh mà dẫn dắt dân, chuyên dùng h́nh phạt mà trị, th́ dân sợ mà chẳng phạm pháp đó thôi, chứ họ không biết xấu hổ. Vậy muốn dẫn dắt dân, phải dùng đức hạnh; muốn trị dân phải dùng lễ tiết, th́ chẳng những dân biết tội lỗi là đáng xấu hổ mà họ c̣n cảm hóa trở nên tốt lành”. (Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ h́nh, dân miễn nhi vô sỉ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách).

Luận Ngữ, Vi Chính, tiết 3

Làm cho đừng có kiện tụng.

Đức Khổng nói rằng: “Xử kiện th́ ta cũng xử được như người. Nhưng phải làm cho đừng có những việc kiện tụng, há không phải là hay hơn sao?”

(Thính tụng ngô du nhân giă. Tất giă sử vô tụng hồ?)

Luận Ngữ, Nhan Uyên, tiết 13

 

DÂN LÀ QUƯ

Dân và trời.

“Trời thương xót dân, điều ǵ dân muốn th́ trời nghe theo”. (Thiên căng vụ dân, dân chi dở dục, thiên tất tùng chi) - Kinh Thư

Dân và trời

“Trời nhiền tự dân ta nh́n, trời nghe tự dân ta nghe”. (Thiên thị tự ngă dân thị, thiên thính tự ngă dân thính) - Kinh Thư

Dân là quư

Mạnh Tử nói rằng: “Dân là quư hơn hết, kế đó là xă tắc; vua là nhẹ”. (Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh). V́ vậy, hễ ai được ḷng dân th́ được làm thiên tử, ai được ḷng thiên tử th́ được làm vua chư hầu, ai được ḷng vua chư hầu th́ được làm quan đại phu”

Mạnh Tử, Tận Tâm – hạ, tiết 14

Khi biết “v́ dân”

Mạnh Tử nói rằng: “ Nhà cầm quyền v́ sự yên ổn cho dân, nên lúc phải sai khiến dân làm lụng, dân chúng dẫu cực khổ, mà chẳng oán hờn. Nhà cầm quyền v́ lo bỏa toàn tính mệnh cho dân, nên có khi giải quyết đứa phạm pháp, tuy trong dân chúng có kẻ phải chết, mà họ chẳng oán nhà cầm quyền đă ra lệnh giết”.

Mạnh Tử, Tận Tâm – thượng, tiết 12

Dân không tin th́ chính phủ đổ.

Tử Cống hỏi về cách cai trị. Đức Khổng nói rằng: “Nhà cầm quyền cần có: lương thực đủ, binh lực đủ, ḷng tin cậy của dân”. Tử Cống hỏi tiếp: “Ba điều ấy, bất đắc dĩ phải bỏ bớt th́ bỏ điều nào trước?” Đáp: “Bỏ binh lực”. Tử Cống hỏi nữa: “Nếu phải bỏ nữa th́ bỏ điều nào?” Đáp: “Bỏ lương thực. Từ xưa đến nay, nếu trong nước thiếu lương thực th́ xẩy ra nạn chết đói, chứ dân mà không tin th́ chính phủ phải đổ”.

Luận Ngữ, Nhan Uyên, tiết 7.

Hết ḷng lo cho việc dân việc nước.

Tử Trương hỏi về cách cai trị. Đức Khổng nói rằng: “Trong tâm ḿnh lúc nào cũng lo việc dân việc nước, chẳng biết mệt chán, và làm việc ǵ th́ cũng giữ niềm trung chính, hết ḿnh”. (Cư chi vô quyện, hành chi dĩ trung).

Luận Ngữ, Nhan Uyên, tiết 14

Tự ḿnh làm trước.

Tử Lộ hỏi về cách cai trị. Đức Khổng nói rằng: “Tiên chi, lao chi” (Tự ḿnh nên làm trước, và phải chịu khó mà lo liệu giúp đỡ dân). Tử Lộ xin được giải thêm, Đức Khổng nói: “Vô duyện” (cứ thế mà làm, không biết mỏi).

Nếu chính đáng, không ra lệnh, dân cũng làm.

Đức Khổng nói rằng: “Nếu tự ḿnh giữ theo chính đạo, th́ chẳng đợi ra lệnh, dân cũng ăn ở trúng phép; c̣n như tự ḿnh chẳng giữ theo chính đạo, th́ dẫu ra lệnh buộc dân theo, họ cũng không theo”. (Kỳ thân chính, bất lệnh, nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh, bất tùng).

Luận Ngữ, Tử Lộ, tiết 6

Hết ḷng v́ dân, th́ sống: dân quư, chết: dân thương

Tử Cống nói: “…Thầy ta (Đức Khổng Tử) nếu được nước nhà mà cai trị, ắt sẽ (như lời cổ ngữ nói): “Gây dựng cho dân th́ dân sống tự lập, dắt đường cho dân th́ dân biết đường mà đi, giúp dân yên ổn th́ dân đến với ḿnh, cảm động ḷng dân th́ dân biết ḥa thuận. Như vậy, khi sống được dân tôn vinh, khi chết được dân thương tiếc”. (lập chi, tư lập; đạo chi, tư hành; tuy chi, tư lai; động chi, tư ḥa. Kỳ sinh giă vinh; kỳ tử giă ai).

Luận Ngữ, Tử Trương, tiết 25.

Cai trị hoàn hảo, phải có đủ trí, nhân, trang, lễ.

Đức Khổng nói rằng: “Ḿnh có đủ trí thức để hiểu đạo trị dân, nhưng ḿnh chẳng có đủ ḷng nhân để giữ ǵn, dẫu ḿnh có được đạo ấy, rồi cũng mất đi.

Ḿnh có đủ trí thức để hiểu đạo trị dân, nhưng đến với dân, ḿnh chẳng đoan trang th́ dân chẳng kính trọng ḿnh.

Ḿnh có đủ trí thức để hiểu đạo trị dân, ḿnh có đủ ḷng nhân để giữ ǵn, ḿnh đoan trang khi đến với dân, nhưng ḿnh chẳng theo lễ tiết mà trị dân, th́ ḿnh chưa đáng gọi là nhà cai trị hoàn hảo” Luận Ngữ, Vệ Linh Công, tiết 32

Cai trị nhân đức, th́ dân chỉ bằng gậy gộc cũng đánh đuổi được giặc.

Mạnh Tử nói rằng: “Với một vùng đất chỉ vuông vức trăm dặm, một vị vua chưa hầu có thể nổi lên làm vua thiên hạ. Muốn được như vậy, vua cần phải thi hành phép cai trị nhân đức đối với dân: giảm h́nh phạt, bớt thuế liễm, khiến dân siêng lo việc cày sâu cuốc bẫm, làm vườn tược. Khuyến khích những kẻ trai tráng, trong những ngày nhàn hạ, tu học những đức, hiếu, đễ, trung tín. Nhờ vậy mà khi ở nhà, họ biết thờ trọng bậc cha anh; khi ra ngoài, họ biết kính nhường ngôi trưởng thượng.

Dân tâm đă lên đến mức ấy, dẫu nhà cầm quyền chỉ cấp cho họ gậy gộc, họ cũng có thể đánh đuổi binh tướng của nước Tần nước Sở vũ trang bằng áo giáp kiên cố và đao thương bén nhọn.

Mạnh Tử, Lương Huệ Vương – thượng, tiết 5

Dân có của cải bền vững th́ ḷng dạ mới bền vững.

Mạnh Tử nói rằng: “Không có của cải bền vững, nhưng có ḷng dạ bền vững, duy kẻ sĩ mộ đạo mới được như thế thôi. C̣n người thường dân, nếu họ không có của cải bền vững, th́ họ chẳng giữ được ḷng dạ bền vững. Nếu ḷng dạ họ chẳng bền vững, họ trở nên bông lông, tà vạy, xa xỉ, chẳng có việc ác nào mà họ chẳng dám làm. Tới chừng họ vướng vào ṿng tù tội, nhà cai trị cứ chiếu theo luật pháp mà hành h́nh họ. Đó là nhà cai trị bủa lưới gài bẫy dân vậy”.

Mạnh Tử, Lương Huệ Vương – thượng, tiết

 


 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: