MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

  Obama liên lạc với Nga và các tổ chức khủng bố khi chạy đua tổng thống

năm 2008

10:09, 09/12/2017

 

 

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ứng viên Barack Obama không chỉ t́m cách liên lạc với Nga, mà c̣n với các tổ chức và nhà nước đă bị Mỹ liệt kê vào danh sách khủng bố hoặc tài trợ khủng bố.

 

Ngày 9/2/2017, báo Washington Post đă có bài báo đả kích việc Tướng Michael Flynn gặp gỡ các quan chức Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, bài báo cũng hé lộ một thông tin “nhạy cảm” khác: “Michael McFaul, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga trong thời chính quyền của ông Obama, nói rằng ông đă ở Moscow và gặp gỡ các quan chức Điện Kremlin trong những tuần lễ dẫn đến chiến thắng của Obama trong cuộc bầu cử năm 2008”.

Điều đáng ngạc nhiên là thông tin này không được các báo ḍng chính khai thác. Ngay cả Washington Post cũng chỉ có một ḍng duy nhất về sự kiện này.

Ông McFaul, người về sau là Đại sứ của Obama, đă sang tận Moscow để gặp gỡ các quan chức Kremlin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. (Ảnh: thegatewaypundit.com)

Không chỉ gặp gỡ với các quan chức Nga, chiến dịch của Obama cũng đă gặp những nhóm bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, gồm tổ chức Hamas và nhóm FARC.

Việc kiểm tra các thư mục trên máy vi tính bị bắt giữ của FARC cho thấy ông Obama được tổ chức này xem là “đồng minh”. Những kẻ khủng bố FARC mong đợi Barack Obama sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Mỹ vào tháng 11/2008 v́ ông được cho là “thân cận nhất” với nhóm phiến quân ở Colombia.

Tài liệu này được đăng tại Martha Colmenares (tiếng Tây Ban Nha) và Free Republic: “Những người nước ngoài yêu cầu một cuộc hẹn. Họ nói rằng tổng thống mới của đất nước họ sẽ là Obama và họ quan tâm đến đồng bào của bạn. Obama sẽ không ủng hộ “Kế hoạch Colombia” và ông sẽ không kư TLC (Hiệp định Tự do Thương mại Colombia)…”.

Chiến dịch của Obama cũng gặp Iran, nước bị Mỹ liệt kê trong danh sách nhà nước tài trợ khủng bố. Chuyên gia Iran, Tiến sĩ Michael Ledeen, cho biết ông Obama đă cử người sau này là Đại sứ William G. Miller đến Tehran vào năm 2008 để đảm bảo với họ rằng ông là một người bạn của chế độ này.

Michael Ledeen đă viết về các cuộc họp bí mật của Obama với Tehran vào ngày 29/8/2014: “Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần đầu tiên của ông hồi năm 2008, ông Obama đă sử dụng kênh bí mật của Tehran để đảm bảo rằng ông là một người bạn của Cộng ḥa Hồi giáo và họ sẽ rất hài ḷng với chính sách của ông”.

Việc chính phủ Obama kư kết thỏa thuận hạt nhân với Iran (mà Tổng thống Trump đang chống lại) có lẽ để hoàn thành lời hứa này.Tất cả những điều này đă bị Nhà Nước Ch́m (Deep State) ở Mỹ che giấu, theo Puppet String News.

 

Ông Obama thả 10 gián điệp Nga trước khi  kư thỏa thuận Uranium One

17:29, 11/12/2017

Trước khi kư thỏa thuận hạt nhân Uranium One với Nga, Tổng thống Barack Obama đă cho thả 10 gián điệp của Moscow, theo New York Times (NYT).

 

Bài báo trên NYT vào tháng 10/2010 cho biết các nhân viên gián điệp của Nga đă được thả và trục xuất sang Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân. Những người này đă bị bắt vào mùa hè cùng năm.

Các gián điệp này đă được chính phủ của Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitri A. Medvedev tôn vinh. “Các nhân viên t́nh báo được Mỹ thả về Nga vào tháng 7 nằm trong số các nhân viên của Cơ quan T́nh báo Nước ngoài của Nga (FIS) nhận giải thưởng tại buổi lễ ở Kremlin”, bà Natalya Timakova, phát ngôn viên của Tổng thống Medvedev, nói với các phương tiện truyền thông Nga.

Các gián điệp đă bị bắt trong mùa hè năm 2010 ở ngoại ô New York, Boston và miền Bắc Virginia. Những người này đă sử dụng tên giả, mực vô h́nh và các dấu vết khác của “thời đại áo choàng và dao găm” để có thể truy cập vào các cổng thông tin của Mỹ. Nhưng cuối cùng, họ thậm chí không bị buộc tội gián điệp.

Tuy nhiên, tại Nga họ đă được các nhà lănh đạo hàng đầu tôn vinh v́ đă phục vụ cho tổ quốc. Ông Vladimir V. Putin, khi đó là Thủ tướng Nga, đă hát tặng bài hát yêu nước cho các nhân viên mật vụ khi ông đến thăm họ ngay sau khi họ đến Moscow.

Động thái của ông Obama khiến nhiều người thắc mắc. V́ sao ông có thể dễ dàng thả những nhân viên mật vụ Nga trong khi chính phủ đang cần tất cả những thông tin cần thiết để có quyết định sáng suốt trong thỏa thuận hạt nhân với Nga.

Theo tờ Puppet String, có thể ông Obama một lần nữa đă bán an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, v́ ông thả 10 nhân viên Nga đang bị giam giữ trong thời kỳ diễn ra thỏa thuận Uranium One. Điều này nghe có vẻ giống như những ǵ ông làm với Taliban năm 2009, khi thả 5 thành viên khủng bố để đổi lại binh sỹ phản bội Bowe Bergdahl.

 

Chính quyền Obama nói dối về

xuất khẩu uranium

03:48, 14/12/2017

 

Thượng nghị sĩ John Barrasso. (Ảnh: zerohedge)

 

Nghi ngờ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama cố t́nh lừa dối đại biểu nghị viện về hoạt động xuất khẩu của Uranium One sau khi bị Nga mua lại, một thượng nghị sĩ đă hành động, theo Zero Hedge.

 

Thượng nghị sĩ John Barrasso (R-WY) đang làm nóng cuộc điều tra Uranium One, yêu cầu các văn bản của cả Bộ Năng lượng (DOE) và Ủy ban Điều tiết Hạt nhân (NRC) trong một bức thư thứ hai gửi đến cả hai cơ quan này.

Ông Barrasso muốn t́m hiểu xem chính quyền Obama có cố t́nh lừa đảo ông về việc Uranium One có thể xuất khẩu uranium ra khỏi Mỹ sau khi Nga mua lại công ty hay không.

Lá thư của Barrasso viết: “Trước khi phê duyệt việc bán Uranium One, tôi đă viết cho Tổng thống Barack Obama, nêu rơ những mối quan ngại mạnh mẽ về việc Nga kiểm soát các cơ sở sản xuất uranium của Mỹ và khả năng Nga đưa uranium của Mỹ ra nước ngoài. Tôi cũng yêu cầu thông báo ngay lập tức việc ARMZ có giấy phép xuất khẩu uranium của Mỹ hay không. Dựa trên thông tin gần đây đă được đưa ra ánh sáng, tôi tin rằng phản ứng mà tôi nhận được đă gây hiểu nhầm”.

Vào ngày 21/3/2011, cựu Chủ tịch NRC Greg Jaczko đă trả lời lá thư của ông Barrasso thay mặt cho Tổng thống Obama:

“Tại thời điểm này, cả Uranium One Inc. và ARMZ đều không có giấy phép xuất khẩu cụ thể của NRC. Để xuất khẩu Uranium từ Mỹ, Uranium One, Inc. hoặc ARMZ sẽ cần phải xin và có được một giấy phép cụ thể của NRC, cho phép xuất khẩu uranium để sử dụng trong nhiên liệu ḷ phản ứng”.

 

Chính quyền Obama và bà Clinton được cho đă lừa dối người Mỹ về thỏa thuận hạt nhân với Nga. (

Ảnh: National Review)

 

Báo cáo gần đây của The Hill đă khám phá ra rằng Uranium One đă có thể xuất khẩu uranium mà không cần xin giấy phép xuất khẩu cụ thể. Bắt đầu từ năm 2012, Uranium One đă xuất khẩu uranium của Mỹ bằng cách chuyên chở như một nhà cung cấp theo giấy phép xuất khẩu của công ty vận tải RSB Logistic Services Inc.

Khi Nghị viện xem xét lại thỏa thuận Uranium One vào năm 2010, họ vẫn được đảm bảo rằng uranium của Mỹ không bao giờ bị xuất khẩu. “Không có uranium sản xuất tại một trong hai cơ sở có thể được xuất khẩu”, NRC tuyên bố trong một thông cáo báo chí tháng 11/2010.

Một năm sau, cơ quan điều tiết hạt nhân đă lặp lại sự bảo đảm này trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ John Barrasso, một đảng viên Cộng ḥa ở bang Wyoming – nơi các mỏ Uranium One hoạt động.

 “Cả Uranium One Inc. lẫn AMRZ đều không có giấy phép xuất khẩu NRC cụ thể. Để xuất uranium từ Mỹ, Uranium One Inc. hoặc ARMZ cần phải xin giấy phép NRC cụ thể cho phép xuất khẩu urani để sử dụng trong nhiên liệu ḷ phản ứng”, Chủ tịch NRC Gregory Jaczko Barrasso viết.

 

Đă xuất khẩu ‘bánh vàng’

Nhưng bản ghi nhớ mà The Hill tiếp cận được vào tháng 11 đă xác nhận rằng trên thực tế “bánh vàng” của Uranium One đă nhiều lần được xuất khỏi Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014.

 

 

Bê bối Uranium One hé lộ những mặt tối của chính quyền Obama. (Ảnh: The Duran)

 

Các bản ghi nhớ của NRC được The Hill xem xét cho thấy nó đă chấp nhận việc vận chuyển uranium dưới dạng bánh vàng (yellowcake – nguyên liệu thô sử dụng để sản xuất nhiên liệu hạt nhân và vũ khí) từ các mỏ của Nga tại Hoa Kỳ đến Canada vào năm 2012 thông qua bên thứ ba. Sau đó, chính quyền Obama đă cho phép một số uranium đó đi tới châu Âu, theo các tài liệu của chính phủ.

Các quan chức NRC cho biết họ không thể tiết lộ tổng lượng uranium đă được Uranium One xuất khẩu v́ thông tin này là độc quyền. Tuy nhiên, NRC nói các chuyến hàng chỉ kéo dài từ năm 2012 đến năm 2014 và họ không biết ǵ về xuất khẩu kể từ đó.

 Các quan chức của NRC nói với The Hill rằng xuất khẩu Uranium One chảy từ Wyoming sang Canada và sang châu Âu từ năm 2012 đến năm 2014, và sự chấp thuận liên quan đến một quá tŕnh với nhiều cơ quan.

Như Thượng nghị sĩ Barrasso lưu ư trong bức thư của ông, “Theo The Hill, Uranium One không chỉ xuất khẩu uranium của Mỹ, mà nó c̣n được xuất khẩu ra khỏi Canada”, và kết luận “Bằng cách tuyên bố DOE không có vai tṛ ǵ trong vấn đề này, DOE đă che giấu khả năng xuất khẩu tiếp theo và trách nhiệm của họ trong việc xem xét chúng”.

 

Bộ Tư pháp Mỹ công bố lực lượng đặc nhiệm điều tra hoạt động buôn ma túy của Hezbollah thời Obama

16:01, 13/01/2018

 

 

Chính quyền Obama đă t́m cách hỗ trợ cho Hezbollah buôn ma túy và rửa tiền ngay trên đất Mỹ, theo Politico. (Ảnh: PSN)

 

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đă công bố thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra và theo đuổi việc truy tố các cá nhân và mạng lưới đă hỗ trợ cho nhóm khủng bố Hezbollah buôn ma túy ngay trên đất Mỹ.

 

Thông báo của Tổng Chưởng lư Jeff Sessions được đưa ra theo sau việc ông ra lệnh xem xét dự án Cassandra vào tháng 12/2017. Dự án Cassandra là một sáng kiến ​​thực thi pháp luật nhằm vào các cơ sở buôn bán ma túy của Hezbollah và các hoạt động có liên quan của chúng tại Hoa Kỳ và ở nước ngoài.

Lệnh xem xét được đưa ra sau khi Politico báo cáo rằng nhằm lôi kéo sự ủng hộ của Iran trong thỏa thuận hạt nhân, chính quyền của ông Obama đă can thiệp vào cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhắm vào Hezbollah của các nhân viên Cơ quan Chống ma túy (DEA).

Iran là nhà tài trợ chính cho Hezbollah, một nhóm khủng bố được thành lập vào đầu những năm 1980 nhằm thúc đẩy chương tŕnh nghị sự chống Israel của Iran. Nhóm này được chính thức xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1997. Cho đến nay, Hezbollah vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel.

 

 

Những tay khủng bố Hezbollah tham dự một buổi lễ vào Ngày tử đạo vào ngày 11/11/2010. (MAHMOUD ZAYAT / AFP / Getty Images)

 

“Trong khi tôi hy vọng rằng không có rào cản được chính quyền tiền nhiệm xây lên để ngăn chặn DEA hoàn thành dự án Cassandra, đây là một vấn đề quan trọng cần làm rơ để bảo vệ người Mỹ”, ông Sessions cho biết khi ra lệnh xem xét những cáo buộc của Politico.

Các cá nhân được điều tra bởi lực lượng đặc nhiệm có thể bao gồm các quan chức thời kỳ của Obama, những người bị cáo buộc làm cản trở cuộc điều tra, bao gồm cả chính Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trượng Hillary Clinton.

Politico cáo buộc chính phủ Obama đă có những nỗ lực có hệ thống nhằm ngăn chặn truy tố h́nh sự đối với Hezbollah bất chấp những bằng chứng rơ ràng về thương mại ma túy và rửa tiền ở Hoa Kỳ, trong khi chính quyền của ông t́m cách đưa Iran tới thảo luận về chương tŕnh hạt nhân của họ.

Những cuộc đàm phán này đă dẫn đến một thỏa thuận trong năm 2015 nhằm ngăn chặn việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong 10 năm. Năm 2026, các điều khoản quan trọng của hiệp định, bao gồm những hạn chế về làm giàu uranium, sẽ hết hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng vào thời điểm đó chế độ Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân chỉ trong ṿng 6 tháng.

Tổng thống Donald Trump đă công bố vào tháng 10 rằng ông sẽ đàm phán lại những phần của thoả thuận đưa ra những hạn chế về thời gian đối phó với chế độ Iran. Ông cũng nói ông muốn bao gồm chương tŕnh phát triển tên lửa đạn đạo của Iran trong thỏa thuận. Hôm nay (13/1), Tổng thống Trump đặt ra hạn chót trong ṿng 120 ngày các điều khoản thỏa thuận phải được sửa đổi, nếu không Mỹ sẽ rút lui.

Đội đặc nhiệm mang tên Đội chống Tài chính và Ma túy Hezbollah (HBS), bao gồm các công tố viên có kinh nghiệm trong việc điều tra rửa tiền, tội phạm có tổ chức, khủng bố và buôn ma túy quốc tế.

Đội sẽ bắt đầu bằng cách đánh giá các bằng chứng trong các cuộc điều tra hiện tại, bao gồm các trường hợp bắt nguồn từ Dự án Cassandra.

“Bộ Tư pháp sẽ lật từng cục đá để loại bỏ các mối đe doạ đối với công dân của chúng ta khỏi các tổ chức khủng bố và ngăn chặn cơn khủng hoảng ma túy tàn phá”, ông Sessions tuyên bố.

Trước đó, Ron DeSantis, Thành viên của Ủy ban Giám sát kiêm Chủ tịch của Tiểu ban An ninh Quốc gia của Hạ viện, đă nói với Washington Beacon vào ngày 20/12 rằng ông và các nhà lập pháp hàng đầu khác đang xem xét bằng chứng chống lại các quan chức cấp cao của chính quyền Obama, bao gồm cả Ben Rhodes, kiến ​​trúc sư của chính quyền cũ trong các chính sách thân Iran.

 

 

Nghị viện Mỹ bắt đầu điều tra Obama

 

17:31, 22/12/2017

 

 

Các nhà lập pháp Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra về những nỗ lực của ông Obama nhằm ngăn chặn chiến dịch điều tra của Hoa Kỳ đối với nhóm khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn, Washington Free Beacon đưa tin.

 

Theo một báo cáo của Politico, chính quyền Obama đă nỗ lực ngăn chặn một chiến dịch điều tra kéo dài suốt 1 thập niên của Cơ quan Chống Ma túy (DEA), gọi là Dự án Cassandra. Chiến dịch này nhằm phanh phui đường dây buôn bán ma túy có lợi nhuận cao ở Mỹ Latinh của Hezbollah.

 

Theo các nhà lănh đạo Dự án Cassandra, chiến dịch của họ mở những cuộc điều tra và có nhu cầu tiến hành truy tố, bắt giữ và xử phạt tài chính rất lớn, nhưng các quan chức của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính thời Obama đă tŕ hoăn, cản trở hoặc bác bỏ yêu cầu của họ, Politico cho biết.

 

Chính quyền Obama lo ngại cuộc điều tra của DEA sẽ làm phật ḷng người Iran, điều này có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận hạt nhân.

 

Nghị viện Mỹ hiện đang tiến hành các bước chính thức để điều tra báo cáo của Politico. Free Beacon c̣n cho biết chính quyền Obama có những nỗ lực lớn hơn để bao che cho các hoạt động khủng bố toàn cầu của Iran để củng cố thỏa thuận hạt nhân.

 

 

Chính quyền Obama đă t́m cách hỗ trợ cho Hezbollah buôn ma túy và rửa tiền ngay trên đất Mỹ, theo Politico. (Ảnh: PSN)

 

Đại diện Ron DeSantis, Thành viên của Ủy ban Giám sát kiêm Chủ tịch của Tiểu ban An ninh Quốc gia của Hạ viện, đă nói với Washington Beacon vào thứ Tư 20/12 rằng ông và các nhà lập pháp hàng đầu khác đang xem xét bằng chứng chống lại các quan chức cấp cao của chính quyền Obama, bao gồm cả Ben Rhodes, kiến ​​trúc sư của chính quyền cũ trong các chính sách thân Iran.

 

“Hezbollah là một nhóm khủng bố tàn bạo đă dính máu của người Mỹ. Nên rất vô lư nếu chính sách của Mỹ lại bao che cho một nhóm bất chính như vậy”, ông Ron DeSantis nói.

 

Các nhà lập pháp cũng sẽ chú ư đặc biệt đến việc liệu Rhodes hay các quan chức cao cấp có cố t́nh gây hiểu nhầm cho Nghị viện và công chúng Mỹ về thỏa thuận với Iran hay không.

 

Các nhà điều tra của Nghị viện đă chuẩn bị gửi thư đến các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác nhau để thu thập thông tin nhiều hơn về chuỗi hành vi can thiệp của chính quyền Obama, Free Beacon cho biết.

 

Nghị sĩ Peter Roskam, người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia trong Hạ viện, nói với Washington Beacon rằng Nghị viện phải điều tra hành động của chính quyền Obama và làm việc để tăng sức ép lên Hezbollah.

 

Ông Roskam nói: “Báo cáo cáo buộc chính quyền Obama nhắm mắt và cho phép Hezbollah bơm thuốc vào Hoa Kỳ để tài trợ các chiến dịch khủng bố ở Trung Đông không có ǵ đáng ngạc nhiên. Hành vi cản trở DEA điều tra Hezbollah sẽ là biểu tượng cho cách quản lư của chính quyền Obama. Họ sẵn sàng bất chấp mọi giá để đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran”.

 

Mỹ Khánh

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: