* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel, Garden Grove, Cali  (Jan 4 - 2007)>>>>>>>>

 

 

 

 

LỜI T̉A SOẠN

TUẦN BÁO CHÍNH NGHĨA

TẠI ATLANTA

 

 

 

(Khi cho đăng lại bài “Sự Thật Thắng Gian Trá” của BN 587.)

 

 

 

 

L.T.S: Tuần vừa qua, chúng tôi có công việc phải bay sang Houston, Texas để dự buổi ra mắt quyển sách “ Ác Mộng Đêm Dài” của đồng nghiệp Anh Vân, gặp mặt một số văn thi hữu đă từng góp sức với chúng tôi và nhân tiện tham khảo giá cả in ấn để chuẩn bị cho giai phẩm xuân 2004 của Tuần Báo Chính Nghĩa.

V́ bận rộn với công việc chuẩn bị và do thời gian có hạn, hơn nữa tờ Sài G̣n Nhỏ lưu hành đến đây với số lượng nhỏ và thường phát hành không đúng định kỳ tin tức th́ chậm chạp, bài vở th́ ngoài hai mục : Một là phiếm dị của Hoàng Dược Thảo chủ nhiệm, hai là “Viết mà chơi...” của tên bồi bút Nguyễn Cần tức Tú Gàn hay Lữ Giang hầu như không có ǵ đáng cho chúng tôi để mắt tới. V́ vậy nên đến sáng thứ tư chúng tôi mới được đọc bài của Tú Gàn do người trong ṭa soạn giao lại.

Tú Gàn là người như thế nào bạn đọc hải ngoại đă biết quá rơ chúng tôi không cần tốn công giới thiệu về ông ta. Trong bài viết này chúng tôi chỉ đáp lại những ǵ ông ta đề cập đến trong bài viết “ Chuyện phải đến” đăng trên Sài G̣n Nhỏ số 238, trong đoạn văn trích dưới đây:

“Khi chúng tôi tố cáo việc này với FBI và INS, Hà Kim Sơn, chủ nhiệm tuần báo Chính Nghĩa ở Georgia, bút hiệu là BN 587, đă viết một tập dưới tiêu đề “Một Vấn Đề của Dă Tâm”, dày 84 trang, như một bản “kháng biện luận”, biện hộ cho Bùi Đ́nh Thi. Hà Kim Sơn là một biệt kích nhảy ra bắc bị Việt Cộng bắt và giam 18 năm. V́ thế, mặc dầu không ở trại Thanh Cẩm ngày nào, không có mặt trong trại khi các biến cố xẩy ra, không rơ địa h́nh địa vật... Hà Kim Sơn vẫn tưởng ḿnh biết hết mọi chuyện trong các trại tù Cộng Sản, tự coi ḿnh là “đi guốc trong bụng cộng sản”, đă đưa ra nhiều giả thiết sai lầm và nhiều lập luận kỳ quái để bác bỏ các sự kiện mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và chúng tôi đă đưa ra.

Không phải là nhân chứng, kiến thức có hạn, không biết phương pháp điều tra và thiết lập phản chứng, không biết phương pháp biện luận, Hà Kim Sơn đă xử dụng lối viết thường t́m thấy trên đa số các “diễn đàn” của người Việt hải ngoại là ngụy biện, gán ghép, xuyên tạc, căi chày căi cối, chụp mũ, xử dụng dao to búa lớn... để biện bộ cho Bùi Đ́nh Thi và lên án những người tố cáo Bùi Đ́nh Thi là mạ lỵ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, là tay sai Cộng Sản... Kết quả, mặc dầu bản “kháng biện luận” này được in và gởi đến khắp nơi, nhưng không được FBI và INS xếp vào hồ sơ nội vụ v́ bị coi là không có giá trị về phương diện dẫn chứng hay phản chứng.”

 

Trước tiên Tú Gàn đă quá u tối khi viết sai tên và bút hiệu của tôi. Chỉ nội chi tiết này chứng tỏ đầu óc Tú Gàn đă xơ cứng (bă nhiều hơn tinh) c̣n nói ǵ tới biện luận với phản chứng. Chúng tôi không bao giờ nói Tú Gàn là người kém học thức mà chỉ xem hắn như một con mọt sách nên biện bác, lư luận th́ kém cỏi v́ chuyên nghề viết mướn, ăn theo, bán rẻ lương tâm để uốn cong ng̣i bút ra sức bóp méo SỰ THẬT chẳng cần biết đến liêm sỉ của một người cầm bút.

Tú Gàn cố quên rằng chúng tôi đă minh định từ đầu là chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến trại Thanh Cẩm và cũng chẳng biết Bùi Đ́nh Thi là ai. V́ thế bài phản bác của chúng tôi lưu hành hoàn toàn lấy thời gian, nơi chốn, địa h́nh, điạ vật và chi tiết từ bài “ Một Vấn Đề Của Lương Tâm.”

Chúng tôi mượn ngay bài của ông Nguyễn Hữu Lễ và những bài viết của Tú Gàn để vạch ra những cái nguỵ tạo, gỉa dối đến mức trở thành DĂ TÂM của họ.

V́ thế bất kể kết luận của ṭa án như thế nào chúng tôi sẽ một lần nữa cho đăng tải lại bài viết :“Một Vấn Đề Của Dă Tâm” , “Sự Thật Thắng Gian Trá” để quần chúng độc gỉa có thêm một cái nh́n chân xác về vấn đề LƯƠNG TÂM hay DĂ TÂM.

 

&&&

 

Như quư độc gỉa đă rơ cách đây gần 8 năm ông LM Nguyễn Hữu Lễ lúc đó c̣n đang là một linh mục vô danh trên diễn đàn đấu tranh hải ngoại ngo ngoe t́m cách tạo vốn liếng chính trị để được đời biết tới bằng một bài viết nhan đề : “ Một Vấn Đề Của Lương Tâm”. Nội dung bài viết thuật lại một quăng đời tù tội của ông nhằm ba mục đích:

 

1- Tự đánh bóng ḿnh lên như là một người hùng, một tử tù trong nhóm “Tử Tù 48 Quyết Tiến”. trong khi thực ra ông ta chỉ là một người tù do “vượt biên” bị bắt lại chẳng có ǵ để đáng được gọi là tử tù nếu so với những người tử tù thật sự. Chắc ông ta tưởng những người tử tù như Hà Văn Sơn và Đặng Đ́nh Thúy mà ông ta đă gặp trong một thời gian ngắn ngủi ở trại Cổng Trời đă chết hết)

2- Tố cáo để trả thù tên Bùi Đ́nh Thi, một trật tự tại trại Thanh Cẩm là đă giết chết hai người đồng cảnh và đánh đập ông ta trong thời gian tù tội.

3- Qua bài viết này, ông ta sẽ nổi lềnh bềnh lên trên cái ḍng chảy chính trị đục ngầu, và đầy rác rưởi ở hải ngoại hiện nay.

 

Bài viết trước khi được lưu hành tới Atlanta, Georgia đă được gởi đến tay chúng tôi qua một người bạn đồng đội ở tận San Jose, Cali - thời gian đó tôi đang phụ trách Nguyệt San Tự Do của Khu Hội CTNCT, GA - Sau khi đọc hết bài viết sặc mùi rửa hận, báo thù của ông Nguyễn Hữu Lễ - trong khi ông luôn mồm nói chuyện THA THỨ, chúng tôi phát giác khá nhiều điều bất hợp lư, nguỵ tạo trong bài viết và cảm thấy cái nhan đề : “ Một Vấn Đề Của Lương Tâm” chẳng qua chỉ mang tính chất ĐẠO ĐỨC GỈA nếu phân tích kỹ bài viết của ông th́ cần phải sửa lại là “Một Vấn Đề Của Dă Tâm” mới đúng.

Thời gian đó người bạn đồng đội thân thiết ở San Jose yêu cầu tôi cùng tham gia làm sáng tỏ SỰ THẬT để cho người bị tố cáo phải được xét xử đúng tội chứ không thể v́ bất cứ lư do ǵ khác mà bắt người đó phải hứng chịu thêm một tội lỗi anh ta không hề phạm. Sau khi cùng nhau trao đổi những nhận định về ảnh hưởng chính trị từ bài viết của ông Nguyễn Hữu Lễ, người bạn của tôi đă viết bài “Một Vấn Đề Của Dă Tâm” và lấy số tù của chính anh ấy làm bút hiệu - BN 587. Tôi nhận nhiệm vụ phổ biến và đối phó cấp thời với những sự kiện phát sinh.

Khi khởi đăng, tôi là người viết lời tựa đă minh định chúng tôi - Kim Âu Hà Văn Sơn - và tác gỉa là hai người khác biệt. Tú Gàn vẫn lú lẫn dù chúng tôi đă gởi bài vào thẳng email của ông ta. Cũng có thể tại ông ấy chưa bao giờ biết hành xử quang minh chính đại nên cứ nghĩ tôi là người quen tính dối trá như ông ta.

Lần thứ nhất sự việc đă lắng xuống - do ông Nguyễn Hữu Lễ đă được đời biết đến.

Lần thứ hai bài viết “ Một Vấn Đề Của Lương Tâm” được tung lên v́ ông Nguyễn Hữu Lễ lại cố t́nh dùng vụ Bùi Đ́nh Thi làm bàn đạp nhằm nâng cao uy tín để nhận chức vụ trong “Uỷ ban quốc tế tư do tôn giáo “ǵ đó. Tú Gàn cũng lẽo đẽo ăn có.

Chúng tôi lại tiếp tục đưa bài “Một Vấn Đề Của Dă Tâm” vào cuộc. Nảy sanh thêm một loạt bài bút chiến. BN 587 viết thêm bài “Sự Thật Thắng Gian Trá”. Và cuộc bút chiến đă ngưng lại khi Tú Gàn hết lư lẽ và ông Nguyễn Hữu Lễ chẳng c̣n chút uy tín nào rồi sau đó phải rời Hoa Kỳ.

Đến nay đă gần ba năm, việc Bùi Đ́nh Thi vừa bị bắt là chuyện tất yếu mà tôi tin chắc ai cũng đă biết trước. Phần chúng tôi khi lên tiếng bác bỏ sự việc “Một Đại uư QLVNCH đánh chết một Thiếu tá QLVNCH trong tù” cũng đă minh định không hề bênh vực BĐT trong những sai lầm của anh ta mà chỉ khẳng định anh ta không hề phạm tội sát nhân. Kẻ thủ ác chính là bọn Công An Cộng Sản tại trại Thanh Cẩm.

Và tất nhiên chúng tôi những CON NGƯỜI NGOẠI CUỘC không có lư do ǵ để làm cái gọi là “kháng biện luận” như Tú Gàn bốc phét. Chúng tôi chỉ đọc lại bài viết:“ Một Vấn Đề Của Lương Tâm” và qua nhận xét, phát giác những chi tiết sơ hở, ngụy tạo đầy ác ư, DĂ TÂM ngay trong bài viết trên nên chúng tôi phải lên tiếng.

Tuy nhiên Tú Gàn chớ vội hí hửng v́ vừa rồi chúng tôi đă chuyển những bài viết tới LS của Bùi Đ́nh Thi kèm theo lời xác định của giáo sư Thuyên (một trong ba người cùng trốn trại và cùng bị đưa vào nằm chung một buồng kỷ luật sau khi bị đánh và đă chứng kiến cảnh tên Thiếu Tá Trại trưởng Thanh Cẩm đạp chết anh Tiếp) cuốn băng này do Đại úy LLĐB Vơ B́nh giao tận tay tác gỉa. Nếu họ vận dụng được những luận cứ trong những bài viết này và bằng chứng trên th́ chắc chắn Bùi Đ́nh Thi sẽ không bị buộc vào tội sát nhân (ngoài ra những chuyện khác chúng tôi không quan tâm). Bởi trong một cuộc họp ở “Thành Cam” của anh em tù tại trại Thanh Cẩm, mọi việc đă sáng tỏ.

 

Tôi không hiểu những người làm công tác truyền thông khác họ nghĩ ǵ khi cứ nhắm mắt đi theo thứ SỰ THẬT một chiều xuất phát từ ḷng thù hận nhỏ nhen của một người để quên đi rằng: SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC XEM XÉT TỪ NHIỀU GÓC ĐỘ.

Tư cách của một người làm công tác truyền thông chân chính trước nhất là phải CÔNG BẰNG. Nếu đă đăng, đă đọc, đă phổ biến bài : “Một Vấn Đề Của Lương Tâm” của ông Nguyễn Hữu Lễ th́ nên cho đăng, đọc và phổ biến bài:“Một Vấn Đề Của Dă Tâm” và “Sự Thật Thắng Gian Trá” cho quần chúng, độc gỉa được nh́n thêm một chiều thứ hai của SỰ THẬT.

 

Có người nói với tôi không lẽ một ông linh mục mà nói dối. Tôi cười v́ sự ngây thơ của họ. Và câu trả lời cho sự ngây thơ ấy đă qúa rơ ràng: Ông Nguyễn Hữu Lễ khi nào được phỏng vấn th́ cũng tỏ ra rất đạo đức, có lương tâm và đầy tính vị tha. Vâng! ông tha một con chiên, thậm chí “tha” cả gia đ́nh con chiên đấy bỏ vào hỏa ngục.

 

MỘT VẤN ĐỀ CỦA LƯƠNG TÂM hay là MỘT VẤN ĐỀ CỦA DĂ TÂM, th́ lưỡi kiếm treo trên đầu Bùi Đ́nh Thi và gia đ́nh anh ta ngày hôm nay đă nói lên tất cả.

 

Ông Nguyễn Hữu Lễ hay Tú Gàn có nói ǵ cũng bằng thừa. Nếu Bùi Đ́nh Thi bị buộc tội sát nhân th́ té ra bao nhiêu chuyện xảy ra trong trại tù chẳng qua chỉ do chính bọn “nguỵ quân và nguỵ quyền tự tra tấn, bức hại lẫn nhau chứ đâu có phải là Nhà Nước Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chủ trương thủ ác.”

 

Mục đích của hai bài “ Một Vấn Đề Của Dă Tâm”, “ Sự Thật Thắng Gian Trá” không phải là bênh vực Bùi Đ́nh Thi mà nhằm làm sáng tỏ SỰ THẬT là mặc dù trong hàng ngũ anh em QLVNCH cũng có những kẻ đă sống hèn, sống bẩn v́ nặng gánh thê nhi, tham sanh uư tử nhưng không thể nào có chuyện sát hại lẫn nhau trong tù. Bởi có những tên hèn th́ cũng có những người can đảm dám ra tay trừng trị chúng.

 

V́ mục đích của SỰ THẬT, tuần này chúng tôi khởi đăng lại bài viết của BN 587 tức Đặng Đ́nh Thúy, Trung úy Cố Vấn Toán HECTOR B với tựa đề: SỰ THẬT THẮNG GIAN TRÁ.

 

Kim Âu

Tuần báo Chính Nghĩa.

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự