MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel, Garden Grove, Cali  (Jan 4 - 2007)>>>>>>>>

 

 

TỘI ÁC CỦA LM NGUYỄN HỮU LỄ

                                                               

VỀ CÁI GỌI LÀ:

                           

LỜI TRỐI CỦA CỐ GIÁM MỤC NGUYỄN QUANG TUYẾN

                            

“GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐĂ BỊ THUẦN HÓA”

                                                                                                                   

 

 

[Lời tỏ bày:  Bài viết này nhằm minh chứng  Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă thêu dệt, bịa đặt  ra cái gọi là LỜI TRỐI, rồi gán ghép cho Cố Giám Mục Nguyễn quang Tuyến. C̣n ngoài ra những vấn đề khác hoàn toàn không là ư của bài này (nếu lỡ có sự trùng hợp), mong cân nhắc kỹ, tránh nhầm lẫn.

Trân trọng, BN 587.]

 

KẾT LUẬN

Không cách chi biện bác hay chối căi, chính Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă “nhẫn tâm” “dựng đứng” lên LỜI và T̀NH TIẾT về sự việc “cái” gọi là LỜI TRỐI(LỜI TỒ CÁO) rồi “nhét” vào “miệng xác chết” Giám Mục  Nguyễn quang Tuyến.

Như vậy:

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TỘI ÁC với Cố Giám Mục Nguyễn quang Tuyến!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI với Giáo Phận Bắc Ninh!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI với Hội Đồng Giám Mục và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI HỦY HOẠI THÁNH LINH THIÊNG LIÊNG của Giáo Hội Công Giáo. 

Để đưa đến được KẾT LUẬN khẳng định trên, trân trọng mời quư vị độc giả và quư vị hằng quan tâm vấn đề này; hăy đọc phần tŕnh bày cụ thể về tâm lư, bằng chứng, lư chứng và luận chứng,  trong toàn bộ  bài viết dưới đây.

 

                                                *****************

Trên diễn đàn thời gian gần đây khá sôi động, sôi động v́ bài viết của Lm Lễ : LỜI TRỐI CỦA CỐ GIÁM MỤC NGUYỄN QUANG TUYẾN “GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐĂ BỊ THUẦN HÓA”!

Bài viết vừa tŕnh làng, người người đọc xong đều “tá hỏa tam tinh”. Khiếp đảm, khiếp đảm quá đi  mất thôi. Giáo Hội Công Giáo VN được ví như “một đàn thú vật hoang dă”, nay đă được người CSVN thuần hóa…. để nhất cử nhất động (làm việc) đều theo (không trái) ư họ (CSVN), mà lời đó là từ miệng một vị Giám Mục!  Nghe như  BOM NỔ vậy! Tin hay không tin?

Và đúng là BOM thật, đă hấp dẫn  khá nhiều ng̣i bút nhẩy vào tiếp tay hỗ trợ cho Lm Lễ, tạo thành một phe: Nào là Nhà Văn Trần Phong Vũ, Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, Lê Hùng Bruxelles, Đinh từ Thức…. viết thành bài vở đàng hoàng, đấy là chưa kể một số viết dạng đoạn ngắn, mổ c̣…cũng khá nhiều. Tất cả đều nhất tín tin những điều được gọi là “lời trối của Cố Giám Mục Nguyễn quan Tuyến (GM NQT)” mà Lm Lễ đưa ra là thực sự lời của GM NQT.

Phe đả phá và chê trách Lm Lễ th́ có Lữ Giang (Nguyễn Cần), FX Nguyễn Văn Thuận.  Qua hàm ư bài viết của hai người này, đều không tin những lời đó là của GM NQT.

Đặc biệt, duy nhất tách biệt không dính líu đến hai phe ở trên, lại là bài viết của một linh mục gốc Bắc Ninh: Lm Phêrô Nguyễn trọng Quư, tự đặt bản thân vào tâm trạng của GM NQT và “đành”chấp nhận “miễn cưỡng” những ư từ “lời trối” của Lm Lễ đưa ra. Nhưng không chấp nhận cách đặt tên của Lm Lễ là  “lời trối”, mà chỉ coi đó là “lời tâm sự”! Trong bài Lm Quư đă xử dụng lối “ẩn dụ” và “phép ước dương” để “nhắn nhủ khéo (mắng vốn)” Lm Lễ.

 

VẬY, ĐÂU LÀ SỰ THẬT?

 

Trước hết, mời quư vị đọc lại đoạn văn đánh số thứ tự từ 1-5,  được gọi là LỜI TRỐI của GM NQT (?) mà Lm Lễ đă công bố (viết ra):

 

“………………

Sau đây là 5 câu nói mà tôi c̣n nhớ nguyên văn từ miệng Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến hôm đó, theo thứ tự thời gian của cuộc điện đàm.

 

1. “Đau đớn và nhục nhă lắm bác Lễ ơi! Những người nào được bọn ma qủy cho chịu chức Linh mục đều phải kư một tờ giấy cam đoan làm việc cho họ”

 

2. “Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 linh mục tại Hà Nội vừa qua là một tṛ hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng cho chế độ. Càng có nhiều Linh mục trẻ th́ Giáo hội càng chết bác Lễ ơi. Tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận của tôi. ”

 

3. “Tôi làm ǵ có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục. Họp hành chỉ là h́nh thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói ǵ. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả

 

4. “Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đă bị THUẦN HÓA cả rồi bác Lễ ơi. Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đă bị THUẦN HÓA cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không? THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử dạy chúng làm tṛ nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục nhă lắm bác Lễ ơi.”

 

5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.

…………………      (Lm Lễ viết )”

 

Để xác tín “sự thật” về đoạn văn trên, Lm Lễ đă xác định:

“LỜI TRẦN T̀NH: V́ Giám mục Nguyễn Quang Tuyến không c̣n sống và làm chứng cho những ǵ tôi (Lm Lễ) sắp viết ra, nên tôi đặt những ḍng chữ sau đây dưới sự chứng kiến của linh hồn cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Tôi (Lm Lễ) sẽ mắc tội nếu tôi viết sai sự thật hoặc là đặt vào miệng vị Giám mục quá cố những ǵ Ngài không có nói.   Về phần tôi, với lương tâm của con người mang chức vụ Linh mục, tôi sẽ viết lại một cách trung thực những ǵ Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đă nhắn gởi cho tôi như một LỜI TRỐI. Những lời nào từ miệng Đức Cha Tuyến nói ra sẽ được tôi viết bằng chữ nghiêng, bên trong dấu ngoặc kép. (Lm Lễ viết)”

    Nội dung “lời trần t́nh” trên của Lm Lễ chính là MỘT LỜI THỀ (tự nguyện): “Nếu Lm Lễ viết sai sự thật th́ sẽ mắc tội”!  Và để củng cố thêm cho “giá trị” lời thề, Lm Lễ đă lấy lương tâm “đấu lưng” cùng thế mạnh chức vụ thiêng liêng “làm” Linh mục, để bảo kê?

 

THỀ

 

THỀ (tự nguyện) là một h́nh thức mượn sự quả báo hay sự thiêng liêng… sẽ trừng phạt lại ḿnh, nếu ḿnh gian trá (tội) … Và THỀ (tự nguyện) chỉ là tập tục tự nhiên không biết từ bao đời, giữa xă hội loài người; để dựa vào đó (lời thề) được coi như “bằng chứng cho sự thật tâm” của người thề, ḥng “thuyết phục” người nghe, người đọc (đối tượng) tin rằng những điều ḿnh (người thề) đă hay sắp sửa nói … ra là hoàn toàn đúng, thật, không manh tâm bịa đặt, lừa dối!

Thông thường trong xă hội: Trẻ con và lưu manh đĩ diếm (dạng mất tư cách) là hay THỀ (tự nguyện) nhất.

Trẻ con hay “thề” (với nhau): V́ chúng c̣n bé, chưa có hiểu biết về tư cách đàng hoàng của con người là phải ăn nói thế nào, lư luận ra sao để mang lại niềm tin…. Nên chúng chỉ c̣n biết “thề” là bằng chứng cụ thể cho sự thành thật. Dù thực tế trẻ con (hầu như) không (chưa biết) nói dối.

Lưu manh, đĩ điếm (dạng mất tư cách) hay “thề thốt”: V́ chúng bản chất gian dối, lấy lời “thề” làm cứu cánh để mong mọi người tin chúng. Nên, thực tế lời “thề” của phường lưu manh và đĩ điếm chỉ là thói quen cửa miệng, không có giá trị ǵ! Cần cân nhắc tinh tế ở đây: Lưu manh, đĩ điếm hay bịa điều,đặt chuyện (gian dối) để lừa…. cho những mưu tính riêng.

[C̣n nguyên cáo, bị cáo, nhân chứng…. thề (bắt buộc) trước toà án chỉ là thủ tục pháp lư. Và thực thế không quan toà  nào đặt tin tưởng vào lời thề của bên bị, bên nguyên hay nhân chứng…! Họ tin tưởng vào tài năng điều tra và phân tích …của họ về lời hay hành động của những người đó, dựa vào tang chứng (nếu có) mà thôi.]

Do đó, qua tŕnh bày trên, sẽ là “vô giá trị” nếu lời thề đó phát suất từ cửa miệng một người đă “mất tư cách”!

 

TẠI SAO LM LỄ PHẢI “tự nguyện” THỀ?

 

Chắc hẳn: Lm Lễ đă tự biết không c̣n đủ tư cách của một con người đàng hoàng, nên buộc phải lấy “lời thề” làm cứu cánh biện minh?

Chắc hẳn: LỜI TRỐI của GM NQT là do  Lm Lễ  biạ đặt? Lm Lễ  tự giật ḿnh (theo tâm lư: Có tật th́ giật ḿnh)  mà phải “thề thốt”để trấn áp ḷng lo sợ (từ bản thân) nhỡ bị phát hiện, cùng dùng nó (lời thề) trấn tỉnh (ngăn chặn) trước những ai có chút nghi ngờ!

Đặt vấn đề như vậy, là thật sự xúc phạm đến danh dự và phẩm giá của Lm Lễ rồi, nếu không trưng dẫn ra được một chút ǵ bằng chứng cho sự thật về vấn đề đă nêu?

Đúng vậy, nên ngay lập tức, “đừng chần chừ và đừng do dự” chúng ta hăy xét TƯ CÁCH LM LỄ để đặt giá trị cho LỜI THỀ tự nguyện đó!

Thật là khó, khi đ̣i hỏi xét tư cách của một con người, mà người đó lại là một Linh mục, khi chúng ta thật sự không hề gần gũi (sống) với nhân vật (Lm Lễ), th́ làm sao đánh giá đúng được?

Cũng may: Quá tŕnh “sinh sống” của con người trên trái đất “ngày này qua tháng khác”, th́ càng ngày càng nẩy sinh thêm kinh nghiệm “sống”. Và theo kinh nghiệm “sống” từ tiền nhân th́: XEM VĂN BIẾT NGƯỜI.

Cũng may: Lm Lễ đă có viết văn! Lại viết ở dạng “bút kư (?)”: Cuốn BÚT KƯ TÔI PHẢI SỐNG (BKTPS). ( “Bút kư” khó hơn viết “hồi kư”, và các nhận vật, sự việc không thể để “đau bụng đau băo”, “đổ nhà gẫy cầu” bất th́nh ĺnh như “tiểu thuyết” được.)

 

TRANG WEB DUNGLAC.NET

 

Trước hết, ta hăy xem những Lm và các bậc thức giả đánh giá thế nào về cuốn BKTPS.

Xin mời vào trang web: dunglac.net. Một trang web với nhóm chủ trương toàn những cây viết “sừng sỏ”, chịu trách nhiệm liên lạc là: Lm Trần cao Tường, Nguyễn long Thao và Trần Vinh.

Xin click vào “Nguyễn Hữu Lễ, lm” ở mục VĂN HỌC, và BKTPS xuất hiện trên màn h́nh. Rồi hàng loạt những đánh giá, nhận xét “thật tuyệt vời về cuốn BKTPS” của các cây viết tiếng tăm ở phía dưới như: Lm Trần cao Tường (Thời Điểm Lm Nguyễn hữu Lễ: Tôi Phải Sống), Trần trung Đạo (Nặng Với Quê Hương Một Tấm Ḷng), Ḥa Giang Đỗ hữu Nghiêm (Cảm Thức Ngổn Ngang Khi Đọc Xong “Tôi Phải Sống”), Nguyễn ngọc Bích (Một Hồi Kư Viết Theo Dạng Giao Hưởng)…….

Qua đó, để chúng ta có được khái niệm: Những ǵ viết ra từ BKTPS là ĐỦ (có nhiều mặt, khía cạnh) để có thể dựa vào đó mà XEM VĂN BIẾT NGƯỜI, không c̣n lo THIẾU (có thể) thành khiếm khuyết sai lệch! Bởi những nhận xét của các quư vị nêu trên từ trang web dunglac.net , đều là những người có tư cách…có học vị và kiến thức….. Do vậy, nếu chúng ta dựa vào cuốn BKTPS, để đánh giá (t́m hiểu) về tư cách của Lm Lễ, th́ chắc chắn không thể nào sai, theo kinh nghiệm từ TIỀN NHÂN: XEM VĂN BIẾT NGƯỜI. (Xin được nói rơ hơn, đoạn này không hề mang ư: Có nghĩa các vị ở web dunglac.net nêu tên trên là đă nhận xét đúng về cuốn BKTPS…”

 

XEM VĂN BIẾT NGƯỜI: XÉT TƯ CÁCH LM LỄ QUA CUỐN BKTPS.

 

TRONG BKTPS:

-Lm Lễ đă gian manh t́nh tiết, chủ tâm vu khống tội giết người cho Bùi Đ́nh Thi. Bằng chứng nằm ngay trang 418, 640, 641 trong BKTPS. Đó là sự mâu thuẫn về lời chứng của Lm Ḥa, mà Lm Lễ vin vào làm hậu thuẫn và đưa ra như thêm một bằng chứng nữa.

Lm Ḥa viết đă chứng kiến Thi và Phát (HAI NGƯỜI) đánh chết Tiếp. Lm Lễ th́ viết chỉ duy nhất (MỘT M̀NH) Thi đánh chết Tiếp và chỉ một ḿnh Lm Lễ chứng kiến sự việc này (không có ai khác). Rồi Lm Lễ nhấn mạnh: “….Nếu tôi (Lm Lễ) không sống sót, th́ ai biết được để ghi thêm một thảm trạng tày trời, đau đớn và đầy nhục nhă này trong ngục tù cộng sản? (BKTPS trg 418)”. Chứng tỏ Lm Lễ “cương bậy”, hăy cứ chết đi, đă có Lm Ḥa cũng biết, lo ǵ? Vậy rơ minh chứng  rằng: Lm Lễ đă gian mang, định đánh lừa người đọc hời hợt!

[Đấy là chưa kể đến đoạn băng ghi âm: Lời Giáo Sư Thuyên (là một trong ba người trốn trại cùng Lm Lễ, cả ba đều bị bắt tại dưới hốc lùm cây nơi bờ sông với nhau) xác định chính tên Thiếu Tá Sử, trưởng trại Thanh Cẩm đă kết thúc mạng sống của anh Đặng văn Tiếp, bằng chân đi giầy đạp lên ngực, lên bụng anh Tiếp nơi buồng kỷ luật, khiến chết liền ngay đó, mà tất cả cựu tù Thanh Cẩm trong cuộc họp ngày 4 tháng 7 năm 2001 tại Orange County – Nam California, đều được nghe!]

-Lm Lễ đă tha hóa đến độ đi “tán và yêu gái đă có chồng” (trang 583-588 BKTPS). KT là tên nữ cán bộ trại giam Nam Hà đă có chồng.

-Lm Lễ đă bịa điều đặt chuyện để hạ nhục Lm Định (trang 445 BKTPS). Bởi trước đây cũng đoạn này trong “Một vấn đề của lương tâm” đăng trên các báo kể cả tờ Sài G̣n Nhỏ th́ không có, nhưng khi in thành sách BKTPS th́ lại thêm đoạn Lm Định ngồi dựa tường hát bản nhạc “Hè Về”.

-Lm Lễ đă vạch áo cho người xem lưng (?): Lm Lễ khẳng định: Sự nhập nhằng giữa tôn giáo và chính quyền thời VNCH đă tạo ra những “lănh chúa áo đen”(?). Kế tố cáo Lm chánh xứ Cái Đôi là bạn thân với Quận Trưởng, mà Quận Trưởng là tên hà hiếp, bóc lột, tham nhũng, hăm hiếp gái tơ và đè đầu cỡi cổ người dân đen trong quận một cách tàn nhẫn (?)…(trang 149 BKTPS).

-Lm Lễ đă kết nghĩa với Tướng Cướp B́nh Thanh. Và Đại Ca (Lm) Nguyễn hữu Lễ đă cầu xin Chúa, Đức Mẹ “phù hộ” cho tên em tướng cướp B́nh Thanh trốn tù được thoát để ra ngoài đời trả mối thù riêng của ḿnh (Lm Lễ), cùng tiếp tục hành nghề cướp của, giết người……(trang 498-499, 524-525 BKTPS). Một Linh Mục chọn Tướng Cướp để kết nghĩa anh em, ắt phải “gần mực th́ đen” chứ!

-Lm Lễ đă xâm trổ nơi mắt cá chân trái chữ H biểu tượng cho HẬN (trang 619 BKTPS). Xâm trổ, vả lại xâm trổ một biểu tượng để luôn cân nhắc về oán thù như thế, trái ngược lời Chúa rao dậy là hăy “tha thứ”, thử hỏi liệu Lm Lễ  c̣n tí ǵ tư cách của một Linh Mục nữa không?

-Lm Lễ đă thành lập hẳn một tổ chức để quy kết tội cho BĐ Thi [trang 643 BKTPS. Lời Lm Ḥa: “….Nhất là trong vụ Bùi (thối th́ có!) này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ Huy và các đơn vị lẻ tẻ rải rác khắp thế giới…”] Tạo thành một hệ thống để trả thù con chiên Thi, th́ đức bác ái của Lm Lễ đă cạn kệt khô rồi!

-Lm Lễ đă bỉ ổi và trắng trợn không thể ngờ được: Đó là hai bức h́nh vợ chồng  BĐ Thi chụp chung với Lm Lễ tại nhà (BĐ Thi) ngày 9-9-1996 [h́nh ảnh tại trang giữa (không đánh số) BKTPS]. Để tŕnh bày về hai tấm h́nh này, chúng ta hăy đọc lại một đoạn lời nhà báo Vơ Xương trên tờ Việt Weekly, số báo tháng 4 từ 1 đến 7 năm 2004 với chủ đề “THÁNG TƯ ĐEN CHO MỘT GIA Đ̀NH HO”: “…. Nếu nói h́nh ảnh nhân từ của vị linh mục đến với gia đ́nh bà hôm đó, người đă ban phép lành, đă nắm tay với chồng bà và vỗ về “thôi bỏ qua nghe ông Thi, cả hai chúng ta già rồi, lớn rồi, quên đi…. Ch́a khóa buộc tội hay kết tội anh nằm trong tay tôi. Nhưng tôi nói tôi tha, anh yên tâm. Dù cho phải ra ṭa làm chứng cho anh khỏi tội, tôi cũng sẽ làm….”  Đối ngược lại h́nh ảnh nhân chứng Nguyễn Hữu Lễ hùng hồn buộc tội phạm nhân Bùi Đ́nh Thi trước ṭa hồi đầu tháng 3 vừa qua, bà Connie (tên tiếng Mỹ của vợ anh Thi ) chỉ c̣n chắp tay nh́n lên mẫu tượng Chúa trên bàn thờ để thở dài…. (Vơ Xương viết)”.  Lời của nhà báo Vơ Xương cộng h́nh ảnh vợ Thi (trong BKTPS) với nụ cười rất tươi, hồn nhiên bám tay vào vai Lm Lễ là chứng tỏ thành tâm của gia đ́nh Thi, hết ḷng tin cậy vào LỜI HỨA của vị chăn chiên Nguyễn hữu Lễ khi đến thăm và chụp h́nh chung ngày 9-9-1966. Tiếc thay miệng cười của Lm Lễ trong bức h́nh cho tới nay chỉ thể hiện:

“Bề ngoài thơn thớt nói cười,

Mà trong nham hiểm giết người không dao.” (Kiều)

Bởi sau khi giải tội, ban phép lành, rồi hứa hẹn …và chụp h́nh với gia đ́nh Thi như nêu trên. Th́ Lm Lễ đă bội ước, làm trái lời hứa: Tố cáo với sở di trú, rao rêu trên các đài và báo chí…hùng hồn buộc tội Thi trước ṭa án, song hành in thành sách, rồi đưa cả h́nh ảnh vợ chồng Thi vào để bêu riếu cho mọi người đều biết mắt, biết tên. Hành động như vậy, có ai c̣n cho là Lm Lễ không trắng trợn và bỉ ổi?

Thực ra từ “trắng trợn và bỉ ổi”, cũng chưa diễn tả đúng về hành động xấu xa của Lm Lễ đă đến nhà và chụp ảnh chung với vợ chồng Thi rồi đưa vào trang sách BKTPS đâu.

Phải có một  từ ǵ nặng hơn thế nữa th́ mới đúng! Bởi, thực tế ngày 9-9-1996, Lm Lễ đến nhà Thi đem theo Lê Sơn và Nguyễn tiến Đạt cùng máy chụp ảnh, là chỉ với chủ đích làm sao kiếm được vài tấm h́nh chụp có vợ chồng Thi để đưa vào BKTPS sau này mà thôi.

Ta hăy xem, ngay từ khi Lm Lễ đưa ra bài “Một vấn đề của Lương Tâm” đề viết tại Auckland, ngày 2 tháng 11 năm 1995 ( đăng ở tuần báo Chính Nghĩa – San Jose, CA  tháng 2/1996), th́ đă xác định ngay trong đó: Đang viết BKTPS.

Như vậy, kẻ dốt nát nhất cũng phải hiểu, muốn BKTPS hấp dẫn, ăn tiền là phải có thêm h́nh ảnh vợ chồng Thi ở trong.

Do đó, Lm Lễ đă tính toán quỷ kế, làm bộ đến thăm rồi buông vài lời “mật ngọt chết ruồi”, đồng thời làm phép ḥa giải (giải tội) và ban phép lành cho gia đ́nh Thi (ngày 9/9/1996) để lấy t́nh cảm mà lừa vợ chồng Thi bằng ḷng (tin tưởng, yên tâm) chụp h́nh. Vợ chồng Thi đă trúng quỷ kế, nên nay chúng ta mới được biết mặt mũi vợ chồng Thi nơi trang sách BKTPS.

Tội nặng nhất của Lm Lễ ở đây: Chủ tâm bằng mọi cách làm sao lấy được h́nh ảnh vợ chồng Thi ḥng đưa vào BKTPS, nễn sẵn sàng đem phép hoà giải và phép lành ra làm tṛ lường gạt! (Chứ thực tế cho đến nay, ai chứng minh nổi mấy tấm ảnh đó mang được ư nghĩa ǵ khác?) Thế thử hỏi: Tính “thánh thiện” trong thiên chức Linh mục của Lm Lễ liệu c̣n không?

Nên, chủ trương “…Mặc dầu tôi (Lm Lễ) đă tha thứ, nhưng tha thứ không có nghĩa là che dấu hoặc chối bỏ sự thật… (trang 627 BKTPS)” của Lm Lễ  chỉ là lối ba láp, nguy biện, là tà thuyết mà không một tôn giáo nào chấp nhận chứ không riêng ǵ đạo Công Giáo!

……………………

Thôi, tạm thời một số điểm nêu trên dựa vào cuốn BKTPS của Lm Lễ, để XEM VĂN BIẾT NGƯỜI. Th́ như thế đủ đánh giá Lm Lễ chẳng c̣n một “tí tị t́ ti” ǵ về tư cách của con người nữa cả! Nói theo toán học th́ tư cách Lm Lễ chỉ là con số 0 to tướng mà thôi!

Đấy là chưa kể nếu cộng thêm chi tiết thực tế:

NƠI T̉A ÁN.

Lm Lễ đă bịa đặt, chụp một tấm h́nh bàn thờ Đặng văn Tiếp ở đâu không biết, rồi nộp cho ṭa án nói là: H́nh chụp bàn thờ đó ở nhà Bùi đ́nh Thi (Lm Lễ nói trước ṭa là nhận được h́nh đó do gia đ́nh Thi gửi cho). Chụp h́nh rồi gán ghép chuyện cho gia đ́nh Thi như thế, th́ phường lưu manh chuyên nghiệp cũng phải xin chào thua nhé!

GIỮA CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN.

Lm Lễ đă hứa tại các địa điểm, khi ra mắt sách BKTPS là: Số tiền lời bán BKTPS sẽ dùng vào việc xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở VN. Đến nay gần 4 năm rồi, không thấy động tĩnh hay nói năng ǵ. Chơi tṛ hứa lèo như vậy th́ tư cách con người Lm Lễ nằm ở đâu?

Quá đủ rồi để khẳng định, không cần phải thêm lời b́nh: LM NGUYỄN HỮU LỄ HOÀN TOÀN LÀ NGƯỜI KHÔNG C̉N TƯ CÁCH, nên lời “thề nguyền” để “bảo đảm” cho “lời trối GM NQT là thật” là hoàn toàn vô giá trị.

Song, “lời thề” tự nguyện của Lm Lễ tuy là vô giá trị, nhưng không có nghĩa: Cái gọi là lời trối của GM NQT đă là không thật.

Bởi, ngay cả lưu manh đĩ điếm cũng vậy thôi, “lời gian” chúng nó cũng đều thề là thật, th́ ắt cũng có khi chúng nó (cả đời) nói được một lần lời thật chứ, th́ chúng cũng vẫn cứ phải thề.

Từ đó suy ra, người không có tư cách th́ lời thề không có giá trị! Chứ hoàn toàn không đồng nghĩa, bất cứ điều ǵ người không tư cách đó đưa ra, là đă không thật.

Nên muốn biết LỜI TRỐI là giả hay thật, chúng ta buộc phải xem xét tiếp. Trước hết, chúng ta xét đến yếu tố không gian và thời gian của sự việc.

 

YẾU TỐ KHÔNG GIAN, THỜI GIAN.

 

Trong bài LỜI TRỐI Lm Lễ viết:

“………………

Lần đầu cũng là lần cuối

 Măi cho tới đầu năm 2006, tôi qua Mỹ để chuẩn bị cho Lễ Ra Mắt PHONG TRÀO QUỐC DÂN Đ̉I TRẢ TÊN SÀI G̉N, tôi được chị Kiều Mỹ Duyên cho hay có Đức Cha Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Bắc Ninh hiện đang trị bệnh tại Mỹ. Tôi nhờ chị liên lạc t́m giùm số điện thoại. Hôm sau chị trao cho tôi số phone của Đức Cha Tuyến đang ở Portland, tiểu bang Oregon, tôi gọi và đă gặp Ngài. Tôi rất vui mừng. Lần đó chúng tôi nói chuyện trên một tiếng rưỡi đồng hồ.

 Mặc dù nội dung câu chuyện hơi khác thường, mang tính cách một sự trối trăn nhưng tôi không ngờ lần đầu nói chuyện với người bạn sau 18 năm xa cách cũng là lần cuối! Tôi coi đây là sự an bài huyền nhiệm để Giám mục Nguyễn Quang Tuyến có dịp gởi lại LỜI TRỐI cho tôi.  Trong cuộc nói chuyện đó, Ngài luôn miệng thúc giục tôi:“Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng những lời bác viết.” Tôi hứa là sẽ viết ra những ǵ Ngài muốn nhờ tôi nói lên. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thực hiện th́ Chúa đă gọi Giám mục Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha vào ngày 24 tháng 9 năm 2006. Khi được báo tin buồn, tôi không cầm được nước mắt.

………………… (Lm Lễ viết)”

Đọc qua đoạn văn trên, rơ ràng Lm Lễ xác nhận: Nói chuyện được với GM NQT tại Mỹ khi ngài đang chữa bệnh ở bang Oregon, lần đầu và cũng là lần cuối bằng điện thoại từ bang California.

Lm Lễ qua Mỹ để chuẩn bị ra mắt Phong trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên SàiG̣n (PTQDĐTTSG). Chuẩn bị có nghĩa là trước ngày đó, mà lễ ra mắt PTQDĐTTSG vào chủ nhật 15/1/2006 tại Little Saigon, Nam Cali, tức Lm Lễ đă nói chuyện với GM NQT trước ngày 15/1/2006, tức là cuộc nói chuyện xẩy ra ngay đầu tháng 1-2006.

Bây giờ chúng ta hăy xét đến thời gian đi đứng của GM NQT:

 

THỜI GIAN BIỂU GM NQT SANG MỸ CHỮA BỆNH.

 

GM NQT hai (2) lần đi Mỹ để chữa bệnh ung thư.

Xin nhắc lại: GM NQT đi Mỹ HAI LẦN để chữa bệnh.

-LẦN THÚ NHẤT : Từ ngày 18-6-2005 đến 17-2-2006  th́ về lại Việt Nam.

-LẦN THỨ HAI:  Ngày 21-7-2006 đến 23-9-2006 th́ mất tại Mỹ (tính theo giờ VN là mất vào ngày 24-9-2006).

GM NQT được đưa về an táng tại nhà thờ Bắc Ninh- Việt Nam, ngày 4 tháng 10 năm 2006.

 

[MẤU CHỐT QUAN TRỌNG:

Việc GM NQT đi sang Mỹ LẦN THỨ HAI, là do yêu cầu từ trước của phía Bác Sĩ  Mỹ hẹn tái khám sau 6 tháng.]

Vậy, so theo “thời gian biểu” nêu trên, th́ “cứ coi như thực sự” là Lm Lễ đă có nói chuyện bằng điện thoại với GM NQT. Nhưng là NÓI VÀO LẦN THỨ NHẤT ĐI MỸ của GM NQT. Và ngay khi đang nói chuyện với Lm Lễ (tháng 1/2006) th́ chính là lúc GM NQT đang chuẩn bị về lại VN (17-2-06).

 

[MẤU CHỐT QUAN TRỌNG:

Xuyên suốt bài LỜI TRỐI của Lm Lễ lộ rơ: -Lm Lễ không hề biết sự việc GM NQT phải về lại Việt Nam sau khi nói chuyện với ḿnh (Lm Lễ). – Không hề biết việc GM NQT đă đi Mỹ tới HAI LẦN để chữa bệnh. – Không hề biết GM NQT bị chết ở lần đi Mỹ THỨ HAI.]

Tại đây một câu hỏi cần được nêu ra:  Như vậy cái gọi là LỜI TRỐI, mà Lm Lễ khá mánh lới viết “…..Mắc dù nội dung câu chuyện hơi khác thường, mang tính cách một sự trối trăn nhưng tôi không ngờ lần đầu nói chuyện với người bạn sau 18 năm xa cách cũng là lần cuối! Tôi coi đây là sự an bài huyền nhiệm để Giám mục Nguyễn Quang Tuyến có dịp gởi lại LỜI TRỐI cho tôi.…..(Lm Lễ viết)” , liệu có đúng nghĩa không?

 

HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG NGHĨA, V̀:

1- Trở về VN vào tháng 2, th́ chắc chắn khi nói chuyện với Lm Lễ tại tháng 1, GM NQT đă biết rằng ḿnh sẽ về vào tháng tới (tháng 2) và sáu tháng sau lại sẽ “phải” qua để tái khám. Có lẽ nếu thật sự (?) đă có cuộc nói chuyện giữa hai người, th́ GM NQT cũng đă báo cho Lm Lễ biết tŕnh tự (khoảng) thời gian về và sẽ qua lại Mỹ rồi.

2- Không cách chi phủ nhận, nếu thật sự “cái” gọi là LỜI TRỐI có thật. Th́ đó chính là những điều ĐẠI BÍ MẬT, bởi từ trước tới nay chưa ai “dám nghĩ đến” hay được biết GHCGVN hiện nay, “thực thể” chỉ là hiện thân của MỘT BẦY THÚ HOANG DĂ, “đă” được THUẦN HÓA bởi người CSVN, mà xác tín cho điều ĐẠI BÍ MẬT này, lại chính TỪ MIỆNG MỘT ĐỨC GIÁM MỤC. Thật hệ trọng , to tát vô cùng!

Và chắc chắn một điều, giữa GM NQT và Lm Lễ vừa nói chuyện những điều “ĐẠI BÍ MẬT” với nhau xong. GM NQT đă về lại VN làm việc b́nh thường, th́ Lm Lễ không thể “bốc phét” thành “…mang tính cách một sự trối trăn…”.

Bởi ư nghĩa những lời mang tính cách trối trăn của một con người (nếu đang bị bệnh), th́ lời người bị bệnh đó sau khi nói hay tiết lộ với ai về một điều ǵ rồi, liền sau đó người bệnh không thể khỏe lại, yếu dần và cuối cùng chết.

Đằng này, hoàn toàn khác, GM NQT ngày 17-2-06 đă về lại VN để tiếp tục quản nhiệm Giáo Phận Bắc Ninh trong chức vụ Giám Mục. Thân xác của GM NQT hoàn toàn cách biệt cái chết (khách quan nh́n vào), và lập tức phải giải quyết liên tục hàng trăm ngàn công việc khác nhau trong giáo phận từ ngày 17-2 đến 21-7-06 (thời gian gần 6 tháng). Th́ tất cả những ǵ GM NQT đă nói với Lm Lễ hay bất cứ ai (thời điểm tháng 1/2006), những lời đó không thể mang tính cách của “lời trối” được.

[Thêm nữa, từ khi nói chuyện là đầu tháng 1 đến măi cuối thánh 9 GM NQT mới chết, trải qua 9 tháng trời (thời gian khá dài), GM NQT đầu óc vẫn minh mẫn, song hành vẫn làm lễ, nói cười….bởi bệnh ung thư hạch, đâu có bị liệt giường liệt chiếu, “đùng” lăn ra chết là chết thôi.

Chứ nói theo kiểu Lm Lễ như thế, th́ bất cứ ai đă có dịp nói chuyện “chỉ có một lần” (lần đầu và cũng là lần cuối) với câu bé Nguyễn quang Tuyến, từ khi “cậu” c̣n mặc quần thủng đũng, th́ cũng có thể gọi những lời đó là mang tính cách “lời trối” đều được cả.]

3- Không thể mang tính cách của “lời trối”. Vậy, nếu những lời “được gọi là lời trối của GM NQT”  mà Lm Lễ đưa ra là “có thật” th́ gọi là lời ǵ?

Trước tiên, có thể được gọi là LỜI TIẾT LỘ CỦA GM NQT, chưa xét kỹ nội dung.

Xét đến nội dung, câu “ 5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.” , mang tính xác định chắc chắn LỜI TỐ CÁO “…Tuyến này sẽ làm chứng…” . Theo tính cách coi như GM NQT hai bàn tay bị tật bệnh không thể viết được nữa, Lm Lễ viết thay vậy thôi. Do đó, nếu thật (?) là lời của GM NQT th́ đúng nghĩa phải gọi là “LỜI TỐ CÁO CỦA GM NQT VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN.”

[Khi Lm Lễ “ngớ ngẩn” dùng từ “…mang tính cách một sự trối trăn…” chỉ chứng tỏ là kẻ dốt chữ! Dốt chữ và dốt cả về hiểu biết xă hội: Thực tế LỜI TỐ CÁO bao giờ cũng giá trị, mạnh hơn LỜI TRỐI bội phần. Bởi LỜI TỐ CÁO luôn được hàm ư từ một người minh mẫn, khỏe mạnh (yếu tố đ̣i hỏi của pháp lư). C̣n LỜI TRỐI, là luôn phát xuất từ người bị bệnh, cần phải xem xét “lại” t́nh trạng sức khỏe và minh  mẫn của con bệnh có c̣n không,  để đặt “giá trị” cho “lời trối (di chúc)” (kiểm tra của pháp lư)!]

Vậy nếu, thật sự GM NQT đă tố cáo về Giáo Hội Công Giáo VN (GHCGVN)  đúng như lời Lm Lễ đă viết ra trong bài “Lời Trối…(của Lm Lễ)” th́ liệu sau khi nói xong với Lm Lễ , GM NQT có dám về VN không, hay buộc phải xé vé máy bay đi?

Nếu thật sự GM NQT đă có nói, th́ cho ăn kẹo cũng “đếch” dám về lại VN (tôi dùng từ “đếch” tuy hơi thô, nhưng là muốn nhấn mạnh rơ nét). Bởi, như trên đă phân tích, LỜI TỐ CÁO (lời trối) này rơ ràng là BOM và ư nghĩa câu “5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.”  C̣n chỉ rơ: Lm Lễ có quyền viết liền ngay đó, GM NQT lập tức làm chứng liền!

Vậy, nếu Lm Lễ viết ra ngay, GM NQT buộc phải làm chứng ngay. Nhưng GM NQT lại phải trở về VN tháng 2-06 để quản nhiệm Giáo Phận Bắc Ninh. Mà GM NQT biết trước ḿnh phải trở về VN ngay sau khi tố cáo về sự tha hóa của GHCGVN và sự lũng đoạn của CSVN trong Công Giáo VN thông qua “phát ngôn nhân” Lm Lễ.

Có nghĩa GM NQT chấp nhận về để chịu búa ŕu từ phía Hội Đồng Giám Mục, các Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân GHCGVN và chấp nhận để CSVN xách “cổ” cho đi tù (học tập cải tạo), cùng CHẤP NHẬN KHÔNG ĐI TÁI KHÁM LẠI (ở Mỹ) SAU 6 THÁNG THEO LỆNH CỦA BÁC SĨ Ở MỸ ?

[Và ai cũng thấy “lời tố cáo (lời trối)” nêu trên là h́nh thức “chỉ mành treo chuông”, chẳng có ǵ cấm cản th́ làm sao biết được lúc nào Lm Lễ nói ra. Và lỡ khi GM NQT đang ở VN mà Lm Lễ lại nói ra, th́ chắc chắn không có cách chi khác; GM NQT lập tức vẫy tay chào mẹ già (bà cố) để đi treo cổ tự tử thôi!]

Hăy xem một bằng chứng cụ thể: Chủ nhật ngày 29-4-2007, GM Nguyễn Chí Linh, địa phận Thanh Hóa, sang Mỹ và có đến quyên tiền để xây dựng một số cơ sở cho giáo phận ḿnh tại nhà thờ Thánh Maria Goretti, San Jose-CA, bị hai giáo dân “dí” chụp h́nh chung với họ có hai lá cờ “nền vàng ba sọc đỏ (cờ VNCH)”. GM Nguyễn chí Linh và những người hộ tống đâu có dám để cho chụp và cuối cùng phải rút vào trong nhà thờ, cuộc quyên tiền thất bại ( tóm tắt từ bản tin Tiếng Dân).

Qua cân nhắc trên, mới mời đứng chụp h́nh với người khác cầm “cờ vàng ba sọc đỏ” thôi, mà GM Linh đă tháo chạy rồi, huống chi LỜI TỐ CÁO của GM NQT rơ ràng là BOM tàn phá nền đạo đức và thánh linh GHCGVN! Bóc trần GHCGVN chỉ là NHỮNG KẺ NÔ DỊCH cho CSVN, và MA QỦY CS đang lợi dụng đạo Công Giáo để đánh bóng cho chế độ! Nếu cụ thể hóa ư nghĩa sự việc “lời tố cáo (lời trối)”, th́ đó chính là hành động GM NQT đang giương cao ĐẠI KỲ VNCH, hiên ngang đứng trước lăng “cáo già” HCM. Không cứ GM NQT,  thử hỏi liệu Lm Lễ có dám làm chuyện “tày trời” này không?

Tâm lư b́nh thường thôi, ai cũng hiểu, không bao giờ có chuyện đó. Nhất là GM NQT lại là một Linh mục chịu chức “CHUI (đêm 15-9-1974, Đức Cha Paulo Giuse Phạm Đ́nh Tụng truyền chức), từ thời CS c̣n thống trị “riêng” miền Bắc. Sau được công nhận (công khai 02-02-1980) và lên đến chức Giám Mục (25-1-1989), th́ sự khôn ngoan của ngài trong ứng xử không phải dễ dàng để Lm Lễ bịa đặt ra cái gọi là “LỜI TRỐI..”, “NGANG TÀNG” nhét vào miệng “XÁC CHẾT” của ngài được!

 

TẠM ĐÚC KẾT.

Sự việc cái gọi là LỜI TRỐI (lời tố cáo), được gọi là của GM NQT do Lm Nguyễn Hữu Lễ đă “thề nguyền” và viết ra, qua phân tích nêu trên dựa trên cụ thể sự việc và thời gian tính, th́ chắc chắn KHÔNG CÓ (không cách ǵ có LỜI TRỐI đó được). Bởi:

GM NQT chưa điên đi “tố cáo” khi biết chắc tháng sau là trở về VN.

GM NQT chưa điên đi “tố cáo” để tự bêu xấu ḿnh v́ cũng là một GM.

GM NQT chưa điên đi “tố cáo” để nhận trăm ngàn búa rừu từ Hội Đồng Giám Mục và GHCGVN.

GM NQT chưa điên đi “tố cáo” để rồi “thích” đi tù (học tập cải tạo), và Bà Cố được “thích” đi tiếp tế (thăm nuôi).

GM NQT chưa điên đi “tố cáo” để “thích” không được đi tái khám lại ở Mỹ.

………………

Do vậy: “cái gọi  là lời trối của GM NQT…” chính thực chỉ là sản phẩm bịa đặt từ tâm địa xấu xa của Lm Lễ, để hỗ trợ cho những tính toán riêng… cùng muốn phỉ nhổ lên GHCGVN bằng từ thô bỉ “BỊ NGƯỜI CS THUẦN HÓA”!

 

CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN.

 

Phân tích sự việc để t́m cho thật, thật tinh tế về sự thật của một vấn đề nào đó. Chúng ta xét theo chủ quan th́ cũng phải tính đến chuyện khách quan. Giữa chủ quan và khách quan không ăn khớp th́ sự thật cũng chưa hẳn đă đúng, đúng cho lắm đâu. Và đó vẫn có thể coi là thiên kiến. Nhưng khi vấn đề đặt ra giữa chủ quan và khách quan hoàn toàn khớp với nhau, bấy giờ được khẳng định là đúng, đúng không thể sai chạy được!

Vừa qua, chúng ta mới xét rằng: Bằng mọi giá, không bao giờ GM NQT nói (tố cáo) như vậy. Tạm được coi như đó là ư “khách quan”, thế c̣n “chủ quan” về phía Lm Lễ thế nào? Nếu minh chứng được Lm Lễ không hề đă có “cái gọi là lời trối…” từ thời GM NQT c̣n sống, th́ lúc đó chủ quan và khách quan được coi như đă “ăn khớp”. Bấy giờ, chúng ta có quyền “tuyên dương và tặng thưởng” cho Lm Lễ  chức LINH MỤC ĐẠI BỊP.

 

TÍNH CHỦ QUAN CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ.

Lm Lễ luôn luôn có tính chủ quan ḿnh là Lm, cái “VỎ LINH MỤC” rất là giá trị với mọi xă hội và mọi thời gian. Lm Lễ nắm được yếu tố này, nên tha hồ làm càn, nói ẩu.

VỤ BÙI Đ̀NH THI:

-Lm Lễ nuốt trôi được cuốn sách: Thu được lắm tiền, lừa được nhiều người tin và kéo thêm được nhiều cây bút khá tiếng tăm “khen bậy”. [AI minh chứng được, tạm đôi điều XẤU XA của Lm Lễ mà tôi đă nêu ra ở trên, dựa vào cuốn BKTPS, theo cách thức XEM VĂN BIẾT NGƯỜI là hoàn toàn SAI? Nếu không AI minh chứng được, th́ ắt từ đó khẳng định “những cây bút (tuy) khá tiếng tăm đó” chỉ là những cây bút (c̣n) dốt, hay phe cánh, hay ăn tiền mà viết “khen bậy”.]

-Nhưng thất bại trong vụ việc vu khống tội Thi đă giết người: Dù rằng, Lm Lễ dùng khá nhiều nhân chứng và thủ đoạn, nhưng bởi gian dối để vu khống nên không có bằng chứng nào khả dĩ làm ṭa tin tưởng để dựa vào đó kết án giết người. Cuối cùng, ṭa chỉ kết án tội đánh người: Trục xuất Bùi đ́nh Thi về VN v́ tội vi phạm nhân quyền và vi phạm quy ước chống tra tấn (trong thời gian làm trật tự tại trại tù Thanh Cẩm).[ Theo bản tin của phóng viên Vũ như Thật trên www.nguoi-viet.com]

Dầu sao cũng quen ăn, và muốn ḿnh (Lm Lễ) bao giờ cũng là trung tâm điểm của những ǵ đặc biệt, cùng tăng cao “vóc dáng vỏ bọc” cho các chuyến đi khắp nơi theo “Lịch Tŕnh Công Tác của PTSG năm 2007”. Lm Lễ lần này tung ra: LỜI TRỐI CỦA CỐ GIÁM MỤC NGUYỄN QUANG TUYẾN “GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐĂ BỊ THUẦN HÓA”. (LỜI TRỐI)

Như đă nêu nhận định từ phần trên, ta hay xem qua TÍNH CHỦ QUAN của Lm Lễ để t́m hiểu LỜI TRỐI là THẬT hay đó chỉ là ĐIỀU BỊA ĐẶT.

Trước hết ta cũng xét về thời gian (giống như xét khách quan ở trên).

 

THỜI GIAN TÍNH

Qua tŕnh bày sẵn ở phần trên, không phải trích dẫn dài ḍng nữa. Lm Lễ xác định nói chuyện với GM NQT đầu tháng 1-2006, nhưng măi đến ngày 19-4-07 lúc 22:23:09, chúng ta mới được đọc LỜI TRỐI của Lm Lễ do Sarah-Anne Nguyen< sarahanne_nguyen@yahoo.com> đưa lên diễn đàn.

Vậy cái gọi là  LỜI TRỐI đă ngủ một giấc dài gần một năm rưỡi; Tính theo tháng là 16 tháng. Mười sáu (16) tháng trời dài đằng đẵng! Thời gian dài đủ để một người mẹ mang thai, rồi sanh con và đứa bé đă biết ḅ (chín tháng sanh, ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết ḅ, chín tháng ḷ ḍ biết đi). Cả một thời gian tuy dài gian nan và vất vả cho ư nghĩa công ơn “dưỡng dục, sinh thành”, nhưng thật tuyệt vời cho các bậc cha mẹ!

Ai trên trái đất này có thể tin Lm Lễ ôm quả bom LỜI TRỐI đến chín tháng mười ngày, chứ chưa dám nói đến 16 tháng mà không cho “nổ”?

Ai trên địa cầu này có thể tin Lm Lễ giữ điều ĐẠI BÍ MẬT kiểu “ông vua tai lừa” đến gần một năm rưỡi?

Chắc chắn không một ai tin (trừ phe nhóm “ngớ ngẩn” của Lm Lễ). bởi tính hệ trọng của lời trối th́ Lm Lễ không thể để đến hôm sau.

 

TÍNH HỆ TRỌNG TRONG LỜI TRỐI ĐỐI VỚI LM LỄ.

 

Chúng ta không cần phải xét rộng, chỉ cần cân nhắc một chi tiết trong PTSG (phong trào Sài G̣n) của Lm Lễ. Hăy đọc một đoạn trong bài “Vài điều suy nghĩ về tên gọi Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh” của Lm Lễ đề ngày 2-11-2005 [trước thời gian nói chuyện với GM NQT khoảng hai tháng (đầu tháng 1-2006)]:

“………..Hiện nay mặc dù một vài người trong nhóm đó đă chết nhưng số c̣n lại vẫn là một tập thể đầy quyền lực dưới trướng của Linh mục Huỳnh Công Minh, người  đang nắm chức vụ Tổng Đại Diện trong cái gọi là“Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngoài chức vụ Tổng Đại Diện đầy quyền uy đó, Linh mục  Huỳnh Công Minh c̣n là Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Sài G̣n và là cha sở Nhà Thờ Đức Bà Sài G̣n…..(Lm Lễ viết)”  

Qua đoạn trên, kể cả các lần phỏng vấn và các bài viết khác liên quan đến PTSG, Lm Lễ luôn luôn cân nhắc cùng ghét cay, ghét đắng Lm Huỳnh công Minh (Lm HcMinh) v́ lộng hành. Nhưng đó cũng chỉ là h́nh thức cá nhân của Lm Lễ, chức vụ th́ “nhỏ (chỉ là Lm)” và lại ở nước ngoài nhận định về Lm HcMinh  (không tường tận bằng người trong nước, dễ bị “nghi ngờ” hàm chứa thiên kiến), nên chưa có ǵ làm nền tảng vững chằc, chân thực về “tính” lộng hành của Lm HcMinh?

Và chúng ta nh́n lại đoạn văn LỜI TRỐI: “3. Tôi làm ǵ có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục. Họp hành chỉ là h́nh thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói ǵ. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả…(Lm Lễ viết)” . Làm nền tảng vững chắc xác định tính “tác oai, tác quái” của kẻ đứng đầu là Lm HcMinh. Bởi người tố cáo có chức vụ  rất “lớn (Đức Giám Mục)” và lại ở trong nước, lăn lộn với CS từ thời c̣n chủng sinh. Ắt tính tường tận, chân thực của lời nói được đánh giá cao hơn.

Vậy tại sao Lm Lễ không lợi dụng những “lợi điểm to lớn và giá trị vô song” từ LỜI TRỐI thêm vào bài phát biểu ngay trong ngày ra mắt PTQDĐTTSG  15-1-2006. Tại sao vậy?

Dễ trả lời thôi. Bởi bấy giờ Lm Lễ đâu dám bịa đặt ra LỜI TRỐI, v́ GM NQT c̣n sống sờ sờ. Lm Lễ đâu có ngu ǵ để bị “cạo đầu bôi vôi”! (Hoặc giả: Thưc sự tại thời điểm đó, liệu Lm Lễ đă có biết (?) GM NQT đang chữa bệnh ở Mỹ không?)

Nên lời trong bài “… Tôi hứa là sẽ viết ra những ǵ Ngài muốn nhờ tôi nói lên. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thực hiện th́ Chúa đă gọi Giám mục Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha vào ngày 24 tháng  9 năm 2006… (Lm Lễ viết)”, chỉ là lời “lừa đảo”.

Bởi thế nào là chưa kịp thực hiện? Thời gian dài 16 tháng trời vừa qua, Lm Lễ đă viết biết bao nhiêu bài và bao nhiêu “lời kêu gọi đặc biệt” rồi. Sao vẫn lấy cớ là chưa kịp thực hiện?

Tại sao, đầu tháng 1-2007 vụ TGM  Wielgus của Warsaw- Ba Lan: TGM Wielgus  buộc phải từ chức ngày 7-1-2007, th́ ba ngày sau 10-1-2007 là Lm Lễ đă có ngay bài “Một bài học qua việc Tổng Giám Mục Warsaw từ chức”, trong đó không tiếc lời lên án và đe dọa HĐGMVN,cũng sẽ bị giống như Ba Lan khi CSVN sụp đố!

Rồi ngày 30-3-2007, vụ xử án Lm Nguyễn văn Lư: Sự việc Lm Lư đă bị CSVN bịt miệng ngay trước ṭa. Lm Lễ cũng có ngay một bài “Cảm nghĩ sau khi xem tấm h́nh bịt miệng”. Và Lm Lễ  cũng không tiếc lời xỉ vả HĐGMVN qua tiểu mục “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng”.

Cân nhắc qua ba sự việc: TGM Wielgus từ chức, Lm Nguyễn văn Lư bị bịt miệng, LỜI TRỐI (lời tố cáo) của GM NQT. Th́ thực tế LỜI TRỐI (lời tố cáo) mức độ quan trọng vẫn cao hơn hai sự việc kia tính theo b́nh diện xă hội về mặt BÍ MẬT . Bởi chuyện “từ chức”, “bịt miệng” th́ ai cũng biết rồi (Lm Lễ viết bài về hai vấn đề đó chẳng qua chỉ muốn chơi tṛ “mượn gió bẻ măng” lồng ư riêng tư cá nhân ḿnh vào). Nên LỜI TRỐI (lời tố cáo) phải cao giá trị hơn hẳn, v́ là điều “ĐẠI BÍ MẬT” chưa từng ai biết, ngoài Lm Lễ ra!

C̣n nếu tính theo đường hướng đấu tranh PTSG của Lm Lễ. Th́ sự việc “từ chức”, “bịt miệng” chỉ là thứ yếu, vô vị trước sự việc “lời trối, lời tố cáo”. Bởi LỜI TRỐI (lời tố cáo) rơ ràng là BOM, là bằng chứng cụ thể xác tín từ miệng một Đức Giám Mục về những ǵ Lm Lễ trong vai tṛ người cầm đầu PTSG đă nói “từ trước” về HĐGMVN, về Lm HcMinh, về sự hèn nhát và tha hóa của GHCGVN … là hoàn toàn đúng. Ắt sẽ đẩy uy tín của Lm Lễ lên vị trí cao nhất, cao hơn hết những người đấu tranh ở Hải Ngoại chứ. Ai mà không biết như thế! Vậy, hà cớ ǵ Lm Lễ lại không đưa LỜI TRỐI(lời tố cáo) ra ngay, bất chấp cả yêu cầu của người tố cáo đă thúc dục “… bác Lễ viết đi….Tuyến này sẽ làm chứng…”. Sao “ngâm tôm” LỜI TRỐI (lời tố cáo) đến 16 tháng trời? Lư do “yếu ớt, ngớ ngẩn”chống đỡ cho việc “chậm” đưa ra LỜI TRỐI của Lm Lễ, đă nêu trong bài “lời trối” là hoàn toàn không hợp lư, không chính đáng (không ai mất trí để tin như thế) th́ có nghĩa là làm ǵ có LỜI TRỐI (lời tố cáo), chẳng qua đó chỉ là tṛ lợi dụng xác chết GM NQT mà bịa điều đặt chuyện ra lừa đảo, trông ḥng tăng cao vị trí người đứng đầu PTSG (Lm Lễ) sắp đi chu du theo “lịch tŕnh công tác trong năm 2007”, tính toán gian manh, xảo quyệt đến thế th́ thôi.

 

TÍNH TOÁN GIAN MANH, XẢO QUYỆT.

Thực ra, trừ phe cánh của Lm Lễ, c̣n hầu hết các bậc thức giả vừa đọc xong đă biết là phịa rồi. Phịa quá láo đi thôi, chỉ riêng ngôn từ trong LỜI TRỐI là đă thấy quá láo. Dù cho là “lời trối” có thật đi chăng nữa, th́ cũng không một Đức Giám Mục nào lại ăn nói thô kệch mang đầy “tính thô lỗ, vô học” để CH̀ CHIẾT MỘT CÁCH ĐỂU CÁNG về Giáo Hội của ḿnh (GHCGVN) như thế… rồi từ xưng hô….bác bác, Tuyến Tuyến… rồi thúc dục “bác Lễ viết đi, bác có khả năng …”, thế th́ các Lm cùng với các giáo dân Bắc Ninh tại hải ngoại đang giúp GM NQT là “ngố” cả sao?   Không ai biết viết thành bài, thành câu được ư?

Tội nghiệp  cho số giáo dân và linh mục Bắc Ninh đó quá đi thôi. HỌ có tiền, HỌ có công đóng góp, HỌ biết chỗ nào để cầu cạnh …. để làm sao và bằng mọi cách đưa vị chủ chăn giáo phận của HỌ được sang Mỹ chữa bệnh, và HỌ đă thực hiện được. Nhưng viết ra câu văn hay thành bài để đọc th́ HỌ mù tịt, nên Đức GM NQT đă đánh giá được HỌ kém, kém lắm, nên không thể “nhờ” HỌ chăng?  Có thật thế không? 

Chắc chắn không, một tỷ lần không!

Bằng chứng, hăy đọc bài ĐỨC CHA CỦA TÔI VỚI LỜI TRỐI CHO CHA NGUYỄN HỮU LỄ của Lm GỐC BẮC NINH Phêrô Nguyễn trọng Quư th́ thấy ngay. Một lối viết “ẩn dụ” dùng phép “ước dương”, đă trổ tài “hùng biện” khép ư của Lm Lễ về (ghi lại) “lời trối” chỉ là dạng nghĩa đen “thiển cận”. Rồi, xử dụng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” để “mắng vốn” hạ đo ván nhẹ nhàng nhưng thật “đau đớn và nhục nhă lắm cho bác Lễ đó ơi!”.  Và chỉ với vài trang thôi, Lm Quư diễn tả lên đầy đủ  tính quy nạp chân thiện, là phong cách “cần và đủ” đ̣i hỏi các nhà đạo đức khi  viết cân nhắc hướng sống với tha nhân!

Nhận định, Lm Lễ viết từ trước đến nay kể cả cuốn BKTPS cũng không hề có được đoạn nào đáng sánh  với lối viết của Lm Nguyễn trọng Quư . Thế rồi bài “lời trối”của Lm Lễ tung lên Net, th́ bài “Đức Cha của tôi….” của Lm Quư cũng đưa được lên Net, nào thua kém ǵ nhau trên phương diện phổ biến.

Vậy GM NQT có cần đến 5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.”, khi mà chính Lm Nguyễn trọng Quư xác định trước kia nhiều lần và năm 2005 cũng đă đến gặp ngài (GM NQT). Vô lư, GM NQT lại không thấy người thân cận bên ḿnh (Lm Quư) tài hơn người thiên hạ (Lm Lễ) nhiều ư! Đó đủ chứng minh, câu 5 trong lời trối của Lm Lễ chỉ là câu phịa láo, tự phịa để tự bốc thơm vai tṛ của ḿnh (Lm Lễ) ḥng lừa người đọc mà thôi.

Cần cân nhắc thêm: Trong khi Lm Lễ cả đời mới ở bên cạnh GM NQT thời c̣n là linh mục năm 1988 (Lm Lễ nói khi mới ra tù và chúng ta cứ cho là có gặp nhau thật?), th́ cao lắm ở với nhau được một vài ngày là hết đất. Chắc chắn hai người trước kia chưa từng quen biết, th́ hiểu được ǵ ở nhau chỉ với vài ngày ban sơ bỡ ngỡ, giữa một kẻ (Lm Lễ) mới ra tù tuy rảnh rỗi, nhưng kẻ kia (Lm Tuyến) vai vế khá lớn “cha sở nhà thờ chánh ṭa” của Giáo Phận dễ ǵ được rảnh. [Chưa kể, với tính cảnh giác của các linh mục đă từng phải chịu chức CHUI như Lm Nguyễn quang Tuyến, th́ “có thể” có cái nh́n (nhận định) về phía Lm Lễ là bằng mặt chứ không hẳn đă bằng ḷng. Bởi Lm NQ Tuyến không hề biết quá khứ của Lm Lễ. C̣n dựa vào khía cạnh ở tù mới được tha th́ càng làm cho người dân miền Bắc nghi ngờ nhiều hơn, bởi rất nhiều Công An CS giả vờ cầm giấy ra trại len lỏi kiếm tin tức rồi đưa dân chúng vào “rọ” nhiều rồi. Thêm nữa, Lm Lễ lại là người miền Nam, nói tù lâu đến 13 năm, mà khi về không lo về ngay với gia đ́nh, giáo xứ, lại đi lang thang, lân la đến các xứ đạo miền Bắc thế này, ai mà không đặt thành vấn đề: “Tên này (Lm Lễ) liệu là linh mục thật không? Đi lung tung thăm ḍ lấy tin tức, chỉ điểm ǵ đây?”]

Ấy thế, rồi qua 18 năm trời xa cách và biệt vô âm tín! Ấy vậy, mới “chợt có dịp” nói chuyện “với nhau” bằng phôn lần đầu (và cũng là lần cuối), do chính Lm Lễ “chủ động” gọi tới, có nghĩa GM NQT hoàn toàn bất ngờ không hề biết trước mà  sắp xếp [và có lẽ cũng không “ngờ (c̣n nhớ)” trong đời ḿnh lại có quen một linh mục tên Nguyễn hữu Lễ]. Vậy mà “tùn tùn” nói chuyện dài đến hơn một tiếng rưỡi  “…chúng tôi nói chuyện trên một tiếng rưỡi đồng hồ…(Lm Lễ viết)”, rồi “tông tốc” tố cáo GHCGVN cho Lm Lễ, rồi “đốc thúc” Lm Lễ phổ biến và ḿnh (GM NQT) sẵn sàng làm chứng!

AI và những AI trên đời này? Có thể tin một con người từng sống dưới chế độ CS từ năm 1954, phải chịu chức Linh mục CHUI, rồi lại được Ṭa Thánh “chọn” phong chức Giám Mục, mà hời hợt nhẹ dạ đến dễ dàng  tin tưởng một Lm chỉ quen có vài ngày cách 18 năm qua. Quỷ tha ma bắt những dạng người mất trí th́ mới đi tin chuyện “tàm xàm ba láp” thể ấy.

Lm Lễ ba láp, tàm xàm đến coi thường người đọc như trẻ em, chẳng biết ǵ. Lm Lễ viết trong bài LỜI TRỐI: “…Điều thứ ba đặc biêt hơn là sau khi về Sài G̣n một thời gian ngắn, tôi (Lm Lễ) nhận được thư cha Tuyến gởi vào, báo tin Ngài được Ṭa Thánh chọn làm Giám Mục và “mời bác Lễ về Bắc Ninh dự lễ phong chức Giám mục của Tuyến sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng 1989, lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại, Quan Thầy của Đức Cha Già (Phaolô Phạm Đ́nh Tụng)”. Hoàn cảnh tôi  lúc bấy giờ không thể đi ra Bắc được, nên chỉ chúc mừng bằng một thư khá dài. Sau đó tôi vượt biên qua Thái Lan không bao lâu trước ngày Cha Tuyến được phong chức Giám mục….(Lm Lễ viết)”

Chúng ta xem trong BKTPS, Lm Lễ xác định trú ngụ và sinh sống ra sao, sau khi ra tù về miền Nam: “…Sau đó, tôi (Lm Lễ) xuôi tàu Thống Nhất về Sài G̣n vào đầu tháng 8 năm 1988. Về Sài G̣n tá túc ở nhà một người cô và có một lần lén về quê thăm mộ cha má tôi đă chết hàng chục năm trước, khi tôi c̣n trong tù. Tôi không thể về nhà quê cách công khai v́ sợ chính quyền địa phương có thể bắt bất cứ lúc nào, trong khi ở thành phố lớn như Sài G̣n dễ sống trà trộn hơn. Hoàn cảnh tôi lúc đó không thể sống ở lại quê hương v́ tôi không được trả quyền công dân, không có hộ khẩu và dĩ nhiên là không được thi hành những công việc thuộc chức vụ Linh mục. Do đó, tôi đă tŕnh bày hoàn cảnh với Giám mục Vĩnh Long, bấy giờ là Đức cha Nguyễn Văn Mầu, với những lư do trên và ư định vượt biên…(trang 613 BKTPS)”

Đọc qua đoạn văn trong BKTPS, Lm Lễ xác nhận đang sống tá túc kiểu “mất sổ gạo” (bất hợp pháp) ở Sài G̣n, cho đến khi vượt biên. Câu “… khi ở thành phố lớn như Sài G̣n dễ sống trà trộn hơn…” là Lm Lễ thêm xác định c̣n không muốn cho ai biết ḿnh đang sống ở nơi nào nữa. Vậy, GM NQT lấy địa chỉ đâu để gửi? Không lẽ gửi đại đến Ṭa Giám Mục nhờ chuyển (mà Ṭa Giám Mục nào? Và liệu Ṭa GM đó có biết địa chỉ sống chui của Lm Lễ không?). Thêm nữa, mời tham dự lễ phong chức Giám Mục th́ bao giờ cũng có thiệp in đàng hoàng. Miền Bắc th́ thiệp in tuy xấu nhưng vẫn là có thiệp, chỉ việc điền tên Lm muốn mời, b́ thư viết địa chỉ, dán tem là gửi đi. Đó là việc làm của ban tổ chức, nên ngay cả GM NQT có ư định mời riêng thêm những ai th́ cũng trao danh sách đó cho ban tổ chức để thành phần khánh tiết c̣n biết số người tham dự…Chứ GM NQT làm ǵ có thời gian lúc đó mà viết thư riêng mời kiểu ấy, chỉ lộ rơ thêm chân tướng chuyên nghiệp bịa đặt của Lm Lễ mà thôi!

Phải nói Lm Lễ là kẻ chuyên nghiệp bịa đặt không oan tí nào. Bản thân tuy “VỎ LINH MỤC”, nhưng kiến thức không có, viết trước quên sau. Nên bất chấp hợp lư hay không, cứ bịa đặt để đáp ứng ư muốn riêng và cứ chủ quan có cái “VỎ LINH MỤC” làm nhăn hiệu “cầu chứng ṭa” là mọi người ắt tin?

Chúng ta hăy đọc đoạn Lm Lễ tự “bốc thơm bản thân” “ngoại ngữ” giỏi hơn GM NQT (khi c̣n là linh mục)trong bài “lời trối”: “….  Việc thứ hai là cha Tuyến xin tôi nếu chưa vội về Nam th́ ở lại giúp cho Ngài một ít kiến thức căn bản về tiếng Anh, tiếng Pháp mà Ngài không có dịp học. …(Lm L viế)t”.

Từ “không có dịp học” mang nghĩa chưa học ngoại ngữ Anh và Pháp bao giờ. Nhưng thực tế GM NQT từ khi c̣n là Linh mục về Pháp văn th́ nghe hiểu nhưng ít nói (nói chậm). Vậy mà Lm Lễ đ̣i dậy tiếng Pháp th́ hẳn là không có “đất để dụng vơ” rồi. C̣n Lm Lễ tŕnh độ tiếng Anh thế nào, hăy đọc đoạn “tự thú” trong BKTPS: “….V́ có nhu cầu viết lách, tôi (Lm Lễ) bèn ghi tên học computer lớp đêm dành cho người lớn, mỗt tuần 2 lần. Tôi chăm chỉ học trong hai tháng với ông thầy người Anh. Vào lớp nghe tiếng Anh c̣n vất vả, th́ nói ǵ tới việc học computer bằng tiếng Anh! Nên sau hai tháng miệt mài, tôi chỉ c̣n nhớ được cái computer tôi học tên là “Apple”, nghĩa là “Quả táo”!....(trang xvii BKTPS)”. Thời gian đó Lm Lễ đă ở New Zealand khoảng năm sáu năm rồi, tiếng Anh mới chỉ có “tŕnh độ cao” như vậy, mà dám “liều” nằm mơ về quá khứ: “Cha Tuyến” xin học ngoại ngữ Anh, Pháp với ḿnh (Lm Lễ). Đúng là bịa đặt càn gở hết cỡ thợ mộc.

 

TÍNH CÀN GỞ VÀ LÁO LẾU CỦA LM LỄ

Phải nói, trên đời này trừ bọn lưu manh đĩ điếm ra, chưa có ai “hỗn láo” đến “mất nết” như Lm Lễ. Ai đời, (cứ cho là có thật ?) gặp  GM NQT (khi c̣n là linh mục) chỉ có một hai ngày thời mới ra tù từ năm 1988 xong, là biệt vô âm tín. Không hề thư từ thăm hỏi nhau lấy được một lần qua 18 năm trời, mà dám xưng xưng nói “…gặp gỡ và kết thân với một Linh mục ở miến Bắc vào năm 1988…

 …Để đọc giả có thể hiểu được mối thâm t́nh giữa cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến và tôi (Lm Lễ)……(Lm Lễ viết trong bài LỜI TRỐI…)”.

Đúng là “ mối thâm t́nh… không phải của giống người ” th́ mới có kiểu: Sau khi Lm Lễ nói chuyện xong với “bạn thâm t́nh (Lm Lễ tự xác định)” là GM NQT từ đầu tháng 1-2006 “…lần đầu nói chuyện với người bạn sau 18 năm xa cách cũng là lần cuối…”  cùng  biết “người bạn thâm t́nh của ḿnh” đang bị bệnh nan y (phải đến Mỹ chữa trị). Và “người bạn thâm t́nh” của Lm Lễ đến ngày 24-9-2006 mới chết. Trong suốt 9 tháng trời đó, “mối thâm t́nh” của Lm Lễ để đi đâu mà không một lời thăm hỏi: - Xem “ông bạn thâm t́nh” bệnh t́nh tăng giảm ra sao? - Xem “ông bạn thâm t́nh” mấy tháng về lại VN bệnh lư có ǵ biến chứng? – Xem “ông bạn thâm t́nh” trở lại Mỹ tái khám chuyến đi b́nh an chứ? ……  Nhưng rồi, “quái thai thật”, đùng một cái khi “ông bạn thâm t́nh” “chết”, th́ Lm Lễ lại biết ngay “…. Chúa đă gọi Giám mục Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha vào ngày 24 tháng 9 năm 2006. Khi được báo tin buồn, tôi không cầm được nước mắt….”  Đúng là “nước mắt cá sấu” th́ có. Bởi ai “báo tin buồn” cho biết đây? Khi chính Lm Lễ không hề thường xuyên liên lạc thăm hỏi bệnh t́nh của GM NQT. Th́ ai hiểu được “mối thâm t́nh” của Lm Lễ với GM NQT để mà báo tin? Rồi thay v́ “…không cầm được nước mắt….(khóc suông trong bóng đêm thế thôi ư, ai mất trí để tin nhỉ?). Tại sao không đủ “trí khôn” để nh́n thấy thường ngày thỉnh thoảng trên Net cũng có người post lên đôi ḍng “thành kính phân ưu” với những người bạn thân của họ khi từ giă cơi đời!  Đă có ai được thấy lời nào của Lm Lễ “Thành Kính Phân Ưu” về GM NQT trên Net chưa? Nên học đàng hoàng theo thiên hạ để có phong cách chững chạc th́ không thấy học, nhưng theo thói ăn nói “xách mé, mách qué” là không ai b́ kịp Lm Lễ!

 

LM LỄ ĂN NÓI XÁCH MÉ, MÁCH QUÉ

Chúng ta hăy đọc bài “lời trối” đoạn: “…  Lời Cầu Nguyện.  Bác Tuyến quư mến, giờ đây Bác có thể nhắm mắt yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu, v́ LỜI TRỐI của Bác gởi gấm lại cho tôi đă được thực hiện. Tôi tin chắc là Bác đang ở Thiên Đàng với Đấng đă sanh dựng ra Bác và ban cho Bác Thánh Chức Giám Mục để phục vụ Dân Chúa. Khi c̣n sống Bác đă ở trong hoàn cảnh ….. (Lm Lễ viết)”

Có ai không nh́n thấy các Linh mục c̣n cúi đầu hôn nhẫn của Đức Giám Mục không? Viết bài đưa lên diễn đàn là chỗ “trăm họ nh́n vào”, th́ cũng phải giữ cho có “tôn ti, trật tự” một chút chứ. “Bác, bác, … tôi, tôi”! Hoá ra Đức Giám Mục với Linh mục đều là “cá mè một lứa”, “cá đối bằng đầu” cả sao!

Lm Lễ giọng “đểu cáng” vẻ người ngoài, kẻ cả và trịnh thượng “….Tôi tin Bác đang ở Thiên Đàng với Đấng đă sanh dựng ra Bác và ban cho Bác Thánh Chức Giám Mục để phục vụ Dân Chúa….”

Thật là “láo lếu” quá mức “…Đấng đă sanh dựng ra Bác …(chứ không sanh dựng ra tôi (Lm Lễ) đâu!)”. Một Linh mục mà nói về Thiên Chúa một cách xấc xược như thế, không biết nền giáo dục của gia đ́nh (Lm Lễ) dậy dỗ khi c̣n bé thế nào?

Tôi (BN 587) đă có nghe và thấy, khi một vị Linh Mục vừa chịu chức xong, người Mẹ đẻ (bà cố) liền xưng hô với vị Tân Linh Mục đó bằng từ THƯA CHA và xưng là CON ngay trước mắt mọi người c̣n đứng vây quanh đang chúc mừng. Ôi, trên đời này “mối thâm t́nh” nào hơn giữa Mẹ và Con, mà người Mẹ c̣n ngay lập tức hạ thấp ḿnh xuống như vậy!

Ấy thế, Lm Lễ cũng có một “mối thâm t́nh” với một Đức Giám Mục mà qua18 năm xa cách, chỉ mới nói chuyện phôn với nhau một lần (?), một “mối thâm t́nh” không một lời thăm hỏi qua 9 tháng trời bệnh tật, và một “mối thâm t́nh” khi chết không phân ưu, chia buồn…. là “mối thâm t́nh” thành “bác, bác…tôi, tôi” với một Đức Giám Mục được sao? Chỉ có hạng người không c̣n tư cách th́ mới hay bịa đặt và ăn nói kiểu quàng xiên “xách mé, mách qué” vậy thôi!

Người không tư cách th́ đâu có ḷng tự trọng; Không có ḷng tự trọng th́ phẩm hạnh không có; Phẩm hạnh không có th́ hay sinh tánh tự phụ và cao ngạo. Mà tự phụ và cao ngạo chính là  bệnh chủ quan.

Lm Lễ như trên đă minh chứng cụ thể là dạng người “không có tư cách”, nên hay có tính chủ quan th́ có chi là lạ. Và luôn luôn chủ quan “cậy” có “VỎ LINH MỤC” cùng chủ quan nếu cộng thêm “lời thề” nữa, th́ bất cứ điều “gian dối” nào của ḿnh (Lm Lễ) đưa ra, ắt mọi người đều tin tuyệt đối (cứ “chủ quan” nghĩ vậy)!  Do đó, có được một số thông tin về GM NQT, Lm Lễ liền quyết định bịa đặt ra cái gọi là LỜI TRỐI, để hỗ trợ “tầm vóc” thành “vĩ đại” cho các chuyến chu du theo “lịch tŕnh công tác trong năm 2007”.

 

THỜI ĐIỂM LM LỄ H̀NH THÀNH LỜI TRỐI

Như đă nêu đôi chi tiết ở phần trên, để đi đến khẳng định không hề có chuyện GM NQT đă nói với Lm Lễ những lời mà được gọi là “lời trối”, từ đầu tháng 1-2006. [Xin được cân nhắc: Tôi (BN587)nói như thế không có nghĩa xác định Lm Lễ đă không có nói chuyện với GM NQT. “Có thể” có cuộc nói chuyện (?), nhưng chỉ là chuyện thăm hỏi sức khỏe, linh tinh …. họa chăng.]

Chúng ta hăy đọc ở tiểu mục “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng” trong bài CẢM NGHĨ SAU KHI XEM TẤM H̀NH BỊT MIỆNG ( bài BỊT MIỆNG)của Lm Lễ:

“………………………………….

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng

…………………………………………

Có một điều ít người biết, ngay cả một số người công giáo cũng chỉ biết lờ mờ, đó là chế độ Việt gian cộng sản đă cướp đi quyền phong chức và bổ nhiệm các Giám Mục và Linh mục của Giáo hội công giáo. Nói cho rơ hơn, Toà Thánh chỉ có quyền tuyển lựa và lập danh sách các ứng viên gởi lên.  Đảng cộng sản toàn quyền lựa chọn và quyết định ai được cho phép chịu chức. Ứng viên nào không “tốt” dưới cái nh́n của đảng sẽ bị loại.

 

Hiện nay trong số các Giám mục c̣n làm việc tại Việt Nam, đa số là những vị chịu chức Giám mục sau năm 1975, nghĩa là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép được làm Giám Mục. Xin nhắc lại, tôi không gọi các Giám mục đó người của cộng sản, tôi chỉ nói các vị đó được đảng cộng sản chọn và cho phép làm Giám mục. V́ là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép làm Giám mục nên các ngài có tự đưa tay Bịt Miệng của ḿnh trước những tội ác tày trời của đảng  xúc phạm đến Dân Tộc là điều không có ǵ khó hiểu.  Một Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) gồm đa số là những Giám mục được đảng chọn và cho phép làm Giám mục sẽ trở thành một Hội Đồng Giám Mục bị Bịt Miệng là lẽ đương nhiên.

………………………………….

Để làm nhiệm vụ Chủ Chăn, hàng năm HDGMVN nhóm họp và ra một Thư Chung cho cộng đồng Dân Chúa. Tôi đă đọc khá nhiều Thư Chung này và thấy trong đó lời nhiều hơn ư. Có người đă làm thơ gởi lên diễn đàn điện tử gọi đó là “Thư Chung …chung!”

 

Viết tới đây tôi bùi ngùi nhớ lại một vị Tổng Giám mục đă can đảm không Bịt Miệng của ḿnh nên đă bị cộng sản giết chết vào năm 1988, đó là Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền của Tổng Giáo phận Huế. Đối với tôi, Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền là một vị Thánh Tử Đạo, là một mẫu Giám Mục điển h́nh của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đă ban cho Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam một người con như Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền.(Gần đây có một số anh em Linh mục kư tên là “Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền”, tôi thích lắm! Tôi cũng muốn được vinh dự mang tên của Ngài nhưng chưa biết làm sao. Nhân đây con xin hỏi các cha trong Nhóm, nếu con muốn xin gia nhâp vào Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền th́ con phải làm sao?)

………………………(Lm Lễ viết)”

 

Bài BỊT MIỆNG này đă được Lm Lễ “nhanh nhẹn” viết ra chỉ SAU 6 NGÀY khi có sự kiện tên công an CSVN đă bịt miệng Lm Nguyễn văn Lư tại vành móng ngựa, lúc ngài hô “đả đảo cộng sản…” trong phiên ṭa xử tại Huế ngày 30-3-2007. Bài do Sarah-Anne Nguyen “sarahanne_nguyen@yahoo.com” đưa lên diễn đàn Date: Thu, 5 Apr 2007 01:08:36 (ngày 5 tháng 4 năm 2007)

Và tính ngược “thật xa” về quá khứ, th́ bài BỊT MIỆNG này “đến” SAU 15 THÁNG (khoảng 460 ngày) so với ngày Lm Lễ đă có sẵn “lời” của LỜI TRỐI. [Lm Lễ xác định “…chúng tôi nói chuyện trên một tiếng rưỡi đống hồ…” vào đầu tháng 1-2006 (đă có nêu trên) và chúng ta cứ tạm cho rằng “lời trối” là có thật(?), mà Lm Lễ cứ để “chửa voi” LỜI TRỐI trong bụng “chơi” vậy thôi!]

Nhưng bài BỊT MIỆNG này, chỉ có TRƯỚC ĐÚNG 14 NGÀY khi “bài” LỜI TRỐI chính thức “chào đời” cũng do Sarah-Anne Nguyen “sarahanne_nguyen@yahoo.com” đưa lên diễn đàn Date:Thu, 19 Apr 2007 22:23:09. Subject: LOI TROI CUA CO GIAM MUC NGUYEN QUANG TUYEN “GIAO HOI CONG GIAO VIET NAM DA BI THUAN HOA” (LM Nguyen Huu Le).

Sở dĩ, tôi trích dẫn đoạn văn nêu trên, cùng nhấn mạnh thời gian khác biệt lúc Lm Lễ “đă” có sẵn “lời” của LỜI TRỐI, lấy điểm mốc khi có bài BỊT MIỆNG dựa vào sự kiện Lm Lư, và cụ thể thời gian khi “bài” LỜI TRỒI được đưa ra tŕnh làng. Là để chúng ta dựa và đó, minh chứng được cụ thể về thời điểm mà Lm Lễ đă h́nh thành (bịa đặt) ra LỜI TRỐI để “nhét” vào “miệng xác chết” cố GM NQT.  

Do đó, chúng ta phải xét kỹ t́nh tiết, tâm trạng, ước nguyện…. từ đoạn văn trên để thấy những “bộc bạch từ câu văn” do chính Lm Lễ viết, đă phơi bày những ǵ?

 

LM LỄ TRỰC TIẾP KHINH BỈ, COI THƯỜNG GM NQT.

Chúng ta đọc lại từng đoạn nhỏ trong trích đoạn trên:

“…. Hiện nay trong số các Giám mục c̣n làm việc tại Việt Nam, đa số là những vị chịu chức Giám mục sau năm 1975, nghĩa là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép được làm Giám Mục. ….(Lm Lễ viết)”

Những lời trên không cách chi hiểu khác, rơ ràng là Lm Lễ đă KHINH BỈ, COI THƯỜNG thành phần Giám Mục chịu chức sau 1975!

CSVN có đáng “khinh bỉ” không? Chắc không một ai phản đối, mà c̣n đ̣i hỏi phải dùng từ miệt thị nào khác cao hơn chữ “khinh bỉ” th́ mới đúng! Mà bọn “khinh bỉ” ấy  lại chọn và cho phép làm…, th́ những Giám Mục đó làm sao thoát khỏi Lm Lễ không đánh giá là hạng người “đáng khinh”.

-Hăy xét: GM NQT chịu chức Giám Mục ngày 25-1-1989, sau điểm mốc “đáng khinh” 1975 của Lm Lễ đến 14 năm. Mới nói chuyện “bác, bác…tôi, tôi” với người bạn có “mối thâm t́nh” (GM NQT) cách hơn một năm (tháng 1-2006) nay, mà giờ đây (5-4-07) nỡ ḷng nào dùng  bài BỊT MIỆNG quay lại “tát” ngay mặt “mối thâm t́nh” bằng ngôn từ như thế, th́ quả Lm Lễ đă “dă man, tàn nhẫn” với “mối thâm t́nh” lắm rồi đó!

Và chúng ta tiếp tục đọc:

“…..V́ là những người được đảng cộng sản chọn và cho phép làm Giám mục nên các ngài có tự đưa tay Bịt Miệng của ḿnh trước những tội ác tày trời của đảng  xúc phạm đến Dân Tộc là điều không có ǵ khó hiểu……(Lm Lễ viết)”

Những lời trên không cách chi hiểu khác, rơ ràng là Lm Lễ đă coi các Giám Mục chịu chức sau 1975 chỉ là bọn “hèn nhát”, bọn “bợ đỡ” CSVN v́ được chúng “chọn và cho phép làm Giám mục” nên cũng “là điều không có ǵ  khó hiểu”.

-Hăy xét: GM NQT đă “tố cáo” bằng LỜI TRỐI (do chính Lm Lễ đưa ra):

1-Về sự ḱm kẹp, lũng đoạn và biến GHCGVN thành tṛ hề, thành tay sai để đánh bóng cho chế độ CSVN.

2-Về sự hèn hạ và mất quyền tự chủ của HĐGMVN trước “bọn” HcMinh (Lm).

3-Về sự tha hóa đến tởm lợm của GHCGVN giống như một “bầy thú hoang dă” nay đă được người CSVN “thuần hóa” để tuân theo lời dậy dỗ, chỉ bảo… của họ (CSVN).  

LỜI TỐ CÁO (lời trối) này đă có trong tay Lm Lễ hơn một năm (gần tṛn 16 tháng)! LỜI TỐ CÁO (lời trối) này đă có từ một cuộc nói chuyện phôn dài hơn tiếng rưỡi đồng hồ giữa Lm Lễ với GM NQT cách đây hơn một năm (khoảng 480 ngày) rồi mà, và “…Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đă nhiều lần thúc giục tôi: “Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho các lời bác viết”…(Lm Lễ viết)”.

Vậy đủ minh chứng GM NQT đâu có “tự đưa tay bịt miệng”! GM NQT đă thúc dục, đă hùng hồn hét to vào “tai” Lm Lễ từ tháng 1-2006 rồi!

 

                                     CHÍNH LM NGUYỄN HỮU LỄ

                            MỚI LÀ KẺ “TỰ ĐƯA TAY BỊT MIỆNG”

Lm Nguyễn hữu Lễ đă thời ơ, mặc kệ trước “nhiệt t́nh” thúc dục của GM NQT . Vậy cái “đểu cáng nhất” của Lm Lễ ở đây là “chính bản thân tự bịt miệng” hơn một năm (gần tṛn 16 tháng) qua, lại đi xa xả, xỉ vả, chửi ngay “mối thâm t́nh (GM NQT)” là “tự bịt miệng”.

Lm Lễ đă “không có tư cách” th́ có tính “đểu cáng” cũng “là điều không có ǵ khó hiểu”.

 

Tuy nhiên, rất có thể đôi ba người thờ ơ nghĩ rằng: Khi viết bài BỊT MIỆNG này, Lm Lễ đă quên phức đi “chuyện” trong ḿnh đang ôm BOM LỜI TRỐI, hoặc giả GM NQT lúc này đă “quy tiên” nên Lm Lễ không “tính” vào “sổ đoạn trường” nữa?

Vậy chúng ta hăy t́m hiểu về cả hai khía cạnh này xem hợp lư hay không?

 

XÉT THEO KHÍA CẠNH TẠM QUÊN “LỜI TRỐI”.

Hăy xem Lm Lễ xác định LỜI TRỐI luôn là “mối canh cánh bên ḷng” Lm Lễ, từ tiểu mục “Sự thôi thúc không nguôi” trong “bài”LỜI TRỐI:

“….. Sự thôi thúc không nguôi

Sau khi Đức Cha Tuyến qua đời, dường như trong tôi có sự thúc giục mănh liệt phải lo thực hiện điều tôi đă hứa với Ngài. Tôi cảm tưởng như Đức Cha Tuyến đă “chết không nhắm mắt”, như cách nói thông thường của người b́nh dân khi nói về người chết mà c̣n có ǵ ẩn uất trong ḷng. Thực ra, không phải là tôi không muốn thực hiện LỜI TRỐI đó, nhưng tôi chờ một thời điểm thích hợp nhất để viết ra những lời tâm tư nhắn gởi của Ngài. Tôi có chia sẻ và bàn ư định này với vài người bạn thân.

Qua những sự việc xảy ra một cách đau buồn làm rối loạn nội t́nh của GHCGVN trong nước cũng như ở hải ngoại một vài tuần lễ vừa qua, nhất là từ sau phiên ṭa “Bịt Miệng” xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lư tại Huế vào ngày 30-3-2007. Tôi nghĩ đă đúng lúc tôi công bố LỜI TRỐI của Cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến để rộng đường dư luận…(Lm Lễ viết)”

Đoạn trên trong “bài” LỜI TRỐI là xác định Lm Lễ không bao giờ quên, từng giây từng phút đều nhớ, mà đă “…có chia sẻ và bàn ư định này với vài người bạn thân…”. Và “...nhất là từ sau phiên ṭa “Bịt Miệng” xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lư tại Huế vào ngày 30-3-2007…”. Cùng khẳng định thời điểm khi đang viết bài BỊT MIỆNG th́ suy nghĩ trong “đầu” Lm Lễ là “…đă đúng lúc tôi công bố LỜI TRỐI của Cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến…”.

Vậy dựa theo tính chủ quan của Lm Lễ xác định không hề quên LỜI TRỐI dù bất kỳ lúc nào, từ đó “suy ngược” ra:  Bài BỊT MIỆNG do Lm Lễ viết đă xỉ mắng thẳng thừng GM NQT là thuộc thanh phần chịu chức sau 1975, là “tự tay bịt miệng”…..như đă nêu trên ở tiểu mục “LM LỄ TRỰC TIẾP KHINH BỈ, COI THƯỜNG GM NQT” . Đó đủ chứng tỏ lúc Lm Lễ đang viết bài BỊT MIỆNG th́ trong đầu chưa hề có chứa chút ǵ “h́nh thành” đến LỜI TRỐI cả (chưa có “lời trối” trong đầu).[Chứ không, chả lẽ Lm Lễ ngu đến độ trong bụng đang chứa BOM LỜI TRỐI, mà ngoài miệng cứ thoải mái xỉ vả “mối thâm t́nh GM NQT” là chủ nhân ông của BOM một cách tàn nhẫn vậy ư, VUỐT MẶT CŨNG PHẢI NỂ MŨI chứ!]

Qua t́nh tiết cụ thể nêu trên, cho chúng ta đi đến khẳng định vững chắc:

LỜI TRỐI không hề có trong tay Lm Lễ khi đang viết bài BỊT MIỆNG, nghĩa là không hề có cái gọi là LỜI TRỐI tại và trước ngày 5-4-2007 (ngày đưa bài BỊT MIỆNG lên diễn đàn). Mà Cố GM NQT mất ngày 24-9-2006; Vậy chính Lm Lễ đă bịa đặt ra LỜI TRỐI!

 

XÉT THEO KHÍA CẠNH “QUY TIÊN”, KHÔNG TÍNH “SỔ ĐOẠN TRƯỜNG”.

Mời xem lại một đoạn ở tiểu mục ““Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng”  trong bài BỊT MIỆNG đă trích dẫn trên:

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bị Bịt Miệng

…………………………………………

Viết tới đây tôi bùi ngùi nhớ lại một vị Tổng Giám mục đă can đảm không Bịt Miệng của ḿnh nên đă bị cộng sản giết chết vào năm 1988, đó là Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền của Tổng Giáo phận Huế. Đối với tôi, Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền là một vị Thánh Tử Đạo, là một mẫu Giám Mục điển h́nh của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đă ban cho Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam một người con như Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền.(Gần đây có một số anh em Linh mục kư tên là “Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền”, tôi thích lắm! Tôi cũng muốn được vinh dự mang tên của Ngài nhưng chưa biết làm sao. Nhân đây con xin hỏi các cha trong Nhóm, nếu con muốn xin gia nhâp vào Nhóm Linh mục Philipphê Nguyễn Kim Điền th́ con phải làm sao?)

………………………(Lm Lễ viết)”

Đoạn trên rơ nét Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền bị CSVN giết chết vào năm 1988 đă được Lm Lễ “hết ḷng ca ngợi” là “đă can đảm không Bịt Miệng”, “…là một vị Thánh Tử Đạo…”, “…là một mẫu Giám Mục điển h́nh của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam”. Có nghĩa Lm Lễ cũng tính sổ đoạn trường cả với người chết nữa, không loại trừ.

 

Vậy mời tất cả đọc lại LỜI TRỐI (LỜI TỐ CÁO) mà chính Lm Lễ đă khẳng định, xem tinh thần GM NQT thế nào (chữ nghiêng là “lời trối” của Lm Lễ, chữ đậm trong ngoặc vuông là nhận xét của tôi BN 587):

1.“Đau đớn và nhục nhă lắm bác Lễ ơi! Những người nào được bọn ma qủy cho chịu chức Linh mục đều phải kư một tờ giấy cam đoan làm việc cho họ”

[GM NQT đâu có Bịt Miệng: Đă tố cáo sự ḱm kẹp, ép buộc của CSVN (bọn ma quỷ) đối với Đạo Công Giáo (các Tân Linh Mục).]

 

2. “Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 linh mục tại Hà Nội vừa qua là một tṛ hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng cho chế độ. Càng có nhiều Linh mục trẻ th́ Giáo hội càng chết bác Lễ ơi. Tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận của tôi. ”

[GM NQT đâu có Bịt Miệng: Đă bóc trần sự việc “cả thể” phong chức 57 linh mục ngày 29-11-2005  tại Hà Nội vừa qua; tuy dưới sự chủ tọa của  Đức Hồng Y Crescenzio Sepe đại diện Ṭa Thánh; và tuy hiệp dâng Thánh Lễ Truyền Chức “trọng đại” gồm hai Đức Hồng Y, 9 Đức Giám Mục và hơn  300 linh mục hiện diện, nhưng “than ôi” đó cũng chỉ là TR̉ HỀ! Th́ cái TR̉ HỀ ấy mặc nhiên hủy diệt TÍNH THIÊNG LIÊNG THÁNH LINH trong chức vụ (Tân) Linh mục!

Cùng đă tố cáo thẳng thừng CSVN (bọn ma quỷ) đang lợi dụng đạo Công Giáo để đánh bóng cho chế độ CSVN.]

 

3. “Tôi làm ǵ có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục. Họp hành chỉ là h́nh thức thôi. Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói ǵ. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả”

[GM NQT đâu có Bịt Miệng: Đă phơi bày sự bất lực của Hội Đồng Giám Mục, và tố cáo ngay mặt bọn Huỳnh Công Minh (Lm) đang điều khiển HĐGM và GHCGVN.]

 

4. “Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đă bị THUẦN HÓA cả rồi bác Lễ ơi. Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đă bị THUẦN HÓA cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không? THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử dạy chúng làm tṛ nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục nhă lắm bác Lễ ơi.”

[GM NQT đâu có Bịt Miệng: Đă trưng dẫn và tố cáo về sự tha hóa thật tồi tệ của GHCGVN, đáng sánh như một đàn thú hoang dă, nay đă “được”(bị) CSVN(+bọn Huỳnh công Minh) thuần hóa để tuân theo ư họ (csvn) cả rồi.]

 

5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.”

[GM NQT đâu có Bịt Miệng: Đă không lùi bước, anh dũng ưỡn ngực, đứng thẳng người trước mọi thế lực của bọn ma quỷ để “…làm chứng cho những lời bác (Lm Lễ) viết   (lời trối).]

 

Vậy xét về mặt chống CSVN, dựa vào  LỜI TRỐI của Lm Lễ đă đưa ra (đánh số từ 1-5, chữ nghiêng), và phần nhận xét (trong ngoặc vuông, chữ đậm) của tôi và tin rằng cũng không khác với nhận định của độc giả. Th́ Đức Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến  đă can đảm không bịt miệng của ḿnh đâu thua kém Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền. Vậy tại sao trong bài BỊT MIỆNG này, Lm Lễ chỉ biết “…. tôi bùi ngùi nhớ lại một vị Tổng Giám mục đă can đảm không Bịt Miệng của ḿnh nên đă bị cộng sản giết chết vào năm 1988, đó là Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền của Tổng Giáo phận Huế. Đối với tôi, Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền là một vị Thánh Tử Đạo, là một mẫu Giám Mục điển h́nh của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam(Lm Lễ viết trong bài BỊT MIỆNG)”

Mà Lm Lễ lại nỡ ḷng nào “TÀN NHẪN, VÔ NHÂN ĐẠO” quên bẵng đi “mối thâm t́nh (GM NQT)” không một lời  “bùi ngùi nhớ lại”  hay ngợi khen, hay chí ít ra th́ cũng phải có một câu TH̉NG rằng:

Quư vị trên diễn đàn đọc xong bài BỊT MIỆNG này. Don’t go away, we’ll be right back [đừng đi đâu, chúng tôi (Lm Lễ) sẽ trở lại ngay]. Đúng 14 ngày nữa, ngày 19 thánh 4 năm 2007, tôi (Lm Lễ) sẽ “long trọng” công bố LỜI TRỐI cho “toàn dân” được biết “một mẫu Giám Mục điển h́nh của Giáo hội và của Dân Tộc Việt Nam” thứ hai “đă can đảm không Bịt Miệng của ḿnh”, đó là Đức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến của Giáo Phận Bắc Ninh.

 

 Vậy dựa theo tính chủ quan của Lm Lễ viết ra trong bài BỊT MIỆNG đă hết ḷng ca ngợi   “cố” TGM Nguyễn Kim Điền và “coi khinh” thành phần Giám Mục chịu chức sau 1975 (trong đó có “cố” GM Nguyễn Quang Tuyến), mà không một lời nào cân nhắc tách biệt “cố” GM NQT riêng ra.  Nhưng “đùng” một cái đến ngày thứ 14 (tính từ ngày đưa ra bài BỊT MIỆNG) th́ tung bài LỜI TRỐI  lên diễn đàn, và xác định “hồi tố” một cách “ngon ơ” ngược về quá khứ 14 ngày trước rằng: Khi viết bài BỊT MIỆNG th́ suy nghĩ đă đến lúc công bố LỜI TRỒI: “…Qua những sự việc xảy ra một cách đau buồn làm rối loạn nội t́nh của GHCGVN trong nước cũng như ở hải ngoại một vài tuần lễ vừa qua, nhất là từ sau phiên ṭa “Bịt Miệng” xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lư tại Huế vào ngày 30-3-2007. Tôi nghĩ đă đúng lúc tôi công bố LỜI TRỐI của Cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến để rộng đường dư luận….(trong bài LỜI TRỐI, Lm Lễ viết)”.

Khiến chúng ta cũng liên tưởng ngược lại: Tuyệt nhiên không có được một chút bóng, chút gió ǵ ám chỉ đến GM NQT ở trong bài BỊT MIỆNG (mà giữa TGM NKĐiền và GM NQTuyến đều là hai Giám mục “đă can đảm không Bịt Miệng”), nhưng tự nhiên 14 ngày sau tung ra  bài LỜI TRỐI, Lm Lễ lại khẳng định “phiên ṭa “Bịt Miệng”(nền tảng để viết bài BỊT MIỆNG)” chính là nhân tố tác động mạnh đă thúc đẩy Lm Lễ công bố LỜI TRỒI. Đó đủ chứng tỏ dựa theo khía cạnh “quy tiên”, tại thời điểm viết bài BỊT MIỆNG đă nhắc và ca ngợi Cố TGM Nguyễn kim Điền, mà không chút ǵ nhắc hay ca ngợi đến Cố GM Nguyễn quang Tuyến, th́ đủ cụ thể chứng minh:

Lúc Lm Lễ “đang xây căn nhà” BIT MIỆNG, th́ chưa có tiền dù chỉ là một đồng, để đặt cọc thuê thợ đào huyệt LỜI TRỐI.

Qua t́nh tiết cụ thể nêu trên, cho chúng ta đi đến khẳng định vững chắc rằng:

LỜI TRỐI không hề có trong tay Lm Lễ khi đang viết bài BỊT MIỆNG, nghĩa là không hề có cái gọi là LỜI TRỐI tại và trước ngày 5-4-2007 (ngày đưa bài BỊT MIỆNG lên diễn đàn).  Mà Cố GM NQT mất ngày 24-9-2006; Vậy chính Lm Lễ đă bịa đặt ra LỜI TRỐI!

 

TẠM ĐÚC KẾT:

Như phần tŕnh bày đă nêu trước khi vào tiểu mục TÍNH CHỦ QUAN CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LÊ. Chúng ta đă chứng minh bằng mọi giá về mọi khía cạnh, không bao giờ GM NQT có thể nói lời trối (tố cáo) như vậy và coi đó là phần khách quan.

Rồi tiếp đó xét về phía ư chủ quan của Lm Lễ từ các t́nh tiết khi đưa ra bài LỜI TRỐI , cho dù bắng mọi cách che che, đậy đậy; rào trước, đón sau; “hồi tố” cả về quá khứ dựa vào bài BỊT MIỆNG.Chính đó lại là cung cấp cho chúng ta đầy đủ bằng chứng xác định LỜI TRỐI KHÔNG HỀ CÓ TRƯỚC ngày 5-4-2007 là ngày đưa ra bài BỊT MIỆNG. Và Cố GM NQT th́ cũng đă CHẾT TRƯỚC ngày 5-4-2007 đúng sáu tháng mười một ngày (6 tháng + 11 ngày).

Vậy xét về hai mặt chủ quan và khách quan đă rất “ăn khớp” là không hề có LỜI TRỐI (LỜI TỐ CÁO) từ cửa miệng GM NQT khi c̣n sống!

Do vậy, chúng tôi rất lấy làm “đau ḷng” “tuyên dương và tặng thưởng” Lm Lễ chức LINH MỤC ĐẠI BỊP.

 

TÂM LƯ CON NGƯỜI.

Thực ra, để minh chứng một sự gian dối nào đó, mà dựa vào  bằng chứng, lư chứng và rồi  luận chứng, th́ luôn đ̣i hỏi tốn công xắp xếp tŕnh tự vấn đề, kiếm tin tức thực tế hỗ trợ, t́m mốc thời gian đo lường, chọn lọc ngôn từ tác động …. là vấn đề dài ḍng, nhiêu khê và phức tạp. Người đọc “đọc” đă muốn nóng đầu, huống chi là người viết và viết không tường tận, dẫn dắt thiếu hợp lư là vất đi ngay, chẳng khác chi củng cố thêm cho sự gian dối trở thành sự thật mà thôi!

Nhưng cũng có một cách sẽ t́m ra được sự gian dối, mà người viết chỉ cần tŕnh bày đôi ba ḍng và người đọc thoáng qua đă hiểu, vấn đề sáng tỏ liền!

Đó là cách dựa vào TÂM LƯ CON NGƯỜI. Con người sống quần tụ, có tiếng nói, quá tŕnh sinh sống, giao dịch thêm kinh nghiệm “sống” đă biết tổng thể nhận thức về tâm tư, t́nh cảm, ư chí, sở thích, nguyện vọng… của mỗi một con người trong hoàn cảnh cụ thể mà ứng xử sao cho phù hợp… gọi là TÂM LƯ CON NGƯỜI. “Tâm lư” là khía cạnh trung thực, rơ nét.

Vua SOLOMON đă nắm vững tâm lư về T̀NH YÊU THƯƠNG CỦA NGƯỜI MẸ. Nên khi có hai người đàn bà cùng nằng nặc đ̣i nhận một đứa bé nọ chính là con của ḿnh. Vua liền ra lệnh chặt đứa bé làm hai chia cho mỗi người một nửa.  Hai người đàn bà đều nghe phán vậy, một bà th́ dửng dưng, c̣n bà nọ vội quỳ xuống khóc sướt mướt thưa cùng vua: “Bà ta đă gian dối, xin hăy phạt tội bà ta, đừng chặt và đứa bé chính là con của bà kia!”  Nghe vậy, vua phán hăy trao đứa bé cho người đàn bà đă khóc và nhận tội gian dối. Chỉ có người mẹ thật mới hết ḷng thương con, sẵn sàng hy sinh mạng sống ḿnh v́ con… đó là TÂM LƯ CON NGƯỜI!.

Trên khía cạnh TÂM LƯ đó, đối với LỜI TRỐI chỉ cần xét về “t́nh tiết” Lm Huỳnh công Minh. Tất cả mọi người đều thấy thật tỏ tường, từ khi gây dựng PTSG, Lm Lễ luôn coi Lm HcMinh là giáo gian, lộng hành, theo CS và cầm đầu “việc” đổi tên Tổng Giáo Phận Sài G̣n thành TGP thành phố HCM.

Vậy phải nói, nếu gọi là có “quyền bắn” th́ lập tức Lm Lễ sẽ “bắn” ngay Lm HcMinh; và nếu “ăn thịt được” th́ Lm Lễ lập tức “ăn tươi, nuốt sống”  Lm HcMinh ngay không une, deux (một, hai) ǵ cả.

Vậy “lời” trong LỜI TRỐI ….Mà thực ra Hội Đồng Giám Mục cũng chả có tiếng nói ǵ. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả… (Lm Lê viết)” như thế, nếu đem tŕnh làng giờ nào, là h́nh thức coi như Lm Lễ đă “bắn được”, đă “ăn thịt được” Lm HcMinh ngay giờ đó. Ngu ǵ mà không đưa ra ngay, khi cả bản thân GM NQT lại c̣n sẵn sàng hỗ trợ và thúc giục “….5. Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết…(Lm Lễ viết)”, th́ chẳng có lư do ǵ cản ngăn để do dự, chần chừ, TÂM LƯ CON NGƯỜI ai cũng vậy! Nên “đúng lư” là ngay tháng 1-2006 phải tức tốc đưa LỜI TRỐI ra, nhưng lại không đưa. Rồi đến 9 tháng sau, ngày GM NQT mất 24-9-2006 th́ chậm lắm là hai ba ngày sau “buộc phải” đưa LỜI TRỐI ra cho “hợp tính khách quan”, mà vẫn không đưa, đúng là “đồ điên (không tâm lư)”! Măi đến khi GM NQT chết đă qua được 6 tháng 25 ngày (ngày 19-4-2007) mới đưa LỜI TRỐI ra. TÂM LƯ CON NGƯỜI nh́n thấy thời gian cắc cớ kiểu ấy, là biết “tṛ gian giảo” tỏng ṭng tong: Sản phẩm LỜI TRỐI của Lm Lễ chỉ là món hàng  bịa đặt tào lao thiên tướng 100%!

Chưa kể đến TÂM LƯ về việc một Lm (Lễ) mà phải THỀ NGUYỀN là đă thấy “không ổn” rồi. Bởi tại sao Lm Lễ lại phải THỀ, v́ không riêng Lm Lễ mà ai đọc qua LỜI TRỐI đều hiểu đây là một VẤN ĐỀ RẤT NGHIÊM TRỌNG (nếu là sự thật).  Cùng Lm Lễ cũng hiểu rằng nói ra không ai tin đâu, nếu không có bằng chứng cụ thể, mà bằng chứng cụ thể ở đây chính là bằng chứng sống. Bằng chứng phải từ miệng GM NQT “…Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.” . Vậy, TÂM LƯ CON NGƯỜI ai cũng vậy thôi. Dại ǵ mà giữ trong bụng, lỡ GM NQT chết  nói ra đâu được nữa (làm sao biết giờ tử thần đến “vẫy gọi” người bệnh)!

Vậy, trước một VẤN ĐỂ RẤT NGHIỆM TRỌNG, th́:  

1- Chọn cách nói ngay ra LỜI TRỐI với  sự sẵn sàng “…Tuyến này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.” từ đầu tháng 1-2006.

2- Chọn cách nói ra LỜI TRỐI , sau khi GM NQT mất qua đúng 6 tháng + 25 ngày (19-4-2007) và lấy Thề Nguyền làm chứng giám cho sự thật vấn đề.

Cả quả địa cầu này, theo TÂM LƯ CON NGƯỜI ai cũng chọn cách số 1. Chỉ có NGƯỜI MẤT TRÍ mới chọn cách số 2.

Lm Nguyễn hữu Lễ chắc chắn chưa “mất trí”, nhưng đă chọn cách số 2, ắt hẳn phải có ǵ LẮT LÉO đây.

LẮT LÉO tất có mờ ám, mà MỜ ÁM là hiện tượng gian dối. Kẻ GIAN DỐI th́ hay lừa bịp, muốn LỪA BỊP ắt phải thêu dệt, bịa đặt. Khéo THÊU DỆT, BỊA ĐẶT cậy nhờ cái miệng, MIỆNG người ta làm chảy làm chảy loài kim (lời xưa), đó là tính ĐỘC HẠI của miệng. LỜI TRỐI toát ra đầy độc hại, ĐỘC HẠI cả về ư nghĩa lẫn ngôn từ, hỏi sao MIỆNG Lm Lễ không GIAN DỐI! Đó là TÂM LƯ CON NGƯỜI.

 

NGÔN TỪ ĐỘC HẠI

Qua ư nghĩa của LỜI TRỐI (nều là có thật) lập tức hủy diệt toàn bộ TÍNH THIÊNG LIÊNG THÁNH LINH CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (đă nêu nhiều ở phần trên).  Nên giờ đây chỉ nhắc đến ngôn từ độc hại.

Đó là từ THUẦN HÓA trong LỜI TRỐI:

 “…Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đă bị THUẦN HÓA cả rồi…”

 

THUẦN HÓA là từ thuần Hán, không Nôm. Trong tiếng Hán, THUẦN thuộc bộ Mich (Mịch bộ): Tinh, tốt, rặt…  .HÓA thuộc bộ Nhân (Nhân bộ): Chuyển di tính hoặc cải lương phong tục….  

THUẦN HÓA (động từ) theo định nghĩa thông thường: Nuôi và luyện động vật hoang dại (rừng rú…)  thành (thích ứng) vật nuôi (nhà).

Do đó, dựa theo ư nghĩa (diễn giải) ngôn ngữ của tổ tiên và tiền nhân về động từ THUẦN HÓA, là chỉ để diễn đạt sự chuyển đổi “tính” từ hướng xấu dần dần thành tốt (THĂNG TIẾN), và chỉ áp dụng cho những động vật hoang dă được con người đem về thuần dưỡng.

Nên từ THUẦN HÓA không bao giờ dùng ám chỉ con người. Bởi con người, khi Thượng Đế tạo dựng là tinh khôn và thuần (tốt đẹp) rồi. Không có sinh vật nào trên trái đất này, có lư trí và thông minh hơn con người. Do đó, không bao giờ chúng ta (con người) “bị” THUẦN HÓA (cho tốt đẹp, cho hiền , cho tinh ….. hơn) bởi sinh vật nào khác được.

Vậy câu LỜI TRỐI: “4. “Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đă bị THUẦN HÓA cả rồi bác Lễ ơi. Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục Tu sĩ đến giáo dân đều đă bị THUẦN HÓA cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của THUẦN HÓA không? THUẦN HÓA cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử dạy chúng làm tṛ nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục nhă lắm bác Lễ ơi. (Lm Lễ viết)”  Với  lối hành văn khẳng định như thế, là cụ thể xác định Giáo Hội Công Giáo VN và con vật đều đang chung một hiện trạng bị THUẦN HÓA từ hai tác nhân khác nhau, mà vẫn đều đúng.

Những CON VẬT HOANG được (bị) CON NGƯỜI “thuần hóa” thành hiền, dễ bảo… con người có thể vuốt ve được! THĂNG TIẾN từ xấu lên tốt.

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN bị (được) CỘNG SẢN VN “thuần hóa” thành dại khờ, ngốc nghếch….Cộng Sản VN có thể sai khiến được! THOÁI HÓA từ tốt xuống xấu. [Bởi CSVN dứt khoát phải xấu, và Giáo Hội Công Giáo VN chả lẽ từ trước  đến nay đều xấu hơn CSVN ư (kể cả từ thời VNCH và về trước nữa)?]

Vậy để sát nghĩa , phải viết là:  

“….CON VẬT HOANG DĂ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN hiện nay đă “được (bị)” CON NGƯỜI CSVN “thuần hóa” rồi!....” Đúng là ngôn từ độc hại!

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, xă hội khởi nguyên giống như con người mới sanh. Chỉ có tốt mà chưa có xấu. Qua tiến tŕnh phát triển của xă hội, cũng như qua quá tŕnh lớn lên và va chạm của con người giữa xă hội mà nẩy sinh cái xấu.  Những người lúc trước tốt mà nay biến thái thành xấu th́ bị gọi là THA HÓA (tự bản thân, bị mua chuộc , bị dụ dỗ…..  thành xấu). Chúng ta (những người tốt), trong trách nhiệm nhân bản phải CẢI HÓA hay CẢM HÓA những người đă bị THA HÓA, để xă hội luôn hoàn thiện và an lành.

Nên muốn ám chỉ Hội Đồng Giám Mục VN (hay Giáo Hội VN ) là theo , tiếp tay…. với Cộng Sản, Lm Nguyễn hữu Lễ chỉ có thể dùng từ THA HÓA mà thôi.

Lm Lễ và những người nói theo Lm Lễ dùng từ THUẦN HÓA liên hệ đến con người, chỉ lộ rơ là những kẻ  DỐT CHỮ, TỰ SỈ NHỤC BẢN THÂN v́ tự đồng hóa con người (Lm Lễ “cũng” là người) như con vật, và BẤT NGHĨA VỚI TỔ TIÊN. Bởi ư nghĩa của ngôn từ để chúng ta tŕnh bày với nhau hiểu được sẵn có như ngày nay, là công lao vô cùng khó khăn của tổ tiên, tiền nhân từ bao đời cân nhắc,đúc kết. Nay tự ư “gán ghép”, nói “nghịch nghĩa” của tổ tiên, Lm Nguyễn hữu Lễ và những kẻ đó không thoát khỏi TỘI BẤT NGHĨA và VÔ GIÁO DỤC!

 

TẠI SAO LM LỄ XƯNG XƯNG BỊA ĐẶT LỜI TRỐI.

Qua phân tích trên với kết quả:  LỜI TRỐI chỉ được h́nh thành (có trong tay) sau thời gian đă tung ra bài BỊT MIỆNG, tức là sau ngày 5-4-2007.

Cụ thể ngày 19-4-2007 th́ bài LỜI TRỐI được đưa lên diễn đàn. Bài LỜI TRỐI dài 5 trang giấy, với nội dung như thế th́ viết lâu lắm là khoảng 3 ngày. Vậy có thể Lm Lễ nẩy sinh ra “quái thai” LỜI TRỐI khoảng một tuần lễ trước ngày đưa lên diễn đàn mà thôi.

Cùng ngày 19-4-2007 th́ "FreedomFighter" <nt2yk@yahoo.com>

post vào dantocviet@yahoogroups.com Tờ fly LỊCH TR̀NH CÔNG TÁC NĂM 2007, trong đó có địa điểm và ngày tháng để Lm Lễ sẽ đi khắp nơi du thuyết về PTSG.

“Tâm lư con người” ai cũng thấy ngay:  “CÁI VỎ LM” của Lm Lễ  bây giờ “tè” rồi, thế mà phải đi chu du khắp nơi theo Lịch công tác năm 2007, nếu không “nặn” ra cho có cái ǵ  đặc biệt th́ “ẹ” quá. Đành liều mạng thêu dệt bịa đặt “đẻ” ra “cái” gọi là “quái thai” LỜI TRỐI làm chút dầu bóng kỳ bí “xoa lên mặt” để đi đây đó cho có bộ “mặt” giá trị “lừa” một tí. Nh́n vô thấy ngay, đơn giản qua, “tâm lư con người” ai mà chẳng hiểu.

 

ĐÚC KẾT

- “Lời Trối” nếu là “có thật” th́ thực sự chính là “Lời Tố Cáo”.

- Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến không thể vừa mới “tố cáo” cho Lm Lễ biết tại tháng 1-2006, mà lại dám “vác xác” về lại VN vào tháng 2-2006.

- Lm Nguyễn hữu Lễ qua những bài phát biểu có liên quan đến PTSG đều coi Lm Huỳnh công Minh như là “mối thù truyền kiếp”. Vậy  nếu “lời trối” là có thật, th́ chắc chắn đưa ra ngay chứ không chịu “ngâm tôm” để đến 16 tháng sau.

- Những ngôn từ trong “lời trối” quá thô kệch, xúc phạm nghiêm trọng đến tính thiêng liêng thánh linh của GHCG, không thể nào phát ra từ miệng một Đức Giám Mục được. [Không một Đức Giám Mục nào dám “liều mạng” coi Đại Lễ THIÊNG LIÊNG Phong Chức do chính Đức Hồng Y từ Toà Thánh Vatican cho 57 Tân Linh Mục ở Hà Nội ngày 29-11-2005 (vừa qua), với Thánh Lễ Hiệp Dâng gồm 2 Đức Hồng Y, 9 Đức Giám Mục và hơn 300 linh mục cùng giáo dân tham dự đông bạt ngàn, lại chỉ  là TR̉ HỀ (THÁNH LINH).]

- Bài BỊT MIỆNG Lm Lễ không ngừng “khinh bỉ” thành phần Giám Mục chịu chức sau năm 1975, trong đó có “Cố” GM NQT . Nhưng thật là “quái thai”, chỉ 14 ngày sau lại tung ra  bài LỜI TRỐI, trong đó Lm Lễ “đảo ngược t́nh huống” nức ḷng khen ngợi “mối thâm t́nh Cố Giám Mục Nguyễn quang Tuyến” của ḿnh (Lm Lễ). Mâu thuẫn t́nh tiết như thế, th́ không cách chi có LỜI TRỐI được, v́ chẳng một ai có thể làm “xác chết biết nói”!

……………………………..

 

KẾT LUẬN

Qua những tŕnh bày cụ thể về tâm lư, bằng chứng, lư chứng và luận chứng, trong toàn bộ bài viết nêu trên. Cho chúng ta được quyền khẳng định:

Không cách chi biện bác hay chối căi, chính Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă “nhẫn tâm” “dựng đứng” lên LỜI và T̀NH TIẾT về sự việc “cái” gọi là LỜI TRỐI(LỜI TỒ CÁO) rồi “nhét” vào “miệng xác chết” Giám Mục  Nguyễn quang Tuyến.

Như vậy:

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TỘI ÁC với Cố Giám Mục Nguyễn quang Tuyến!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI với Giáo Phận Bắc Ninh!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI với Hội Đồng Giám Mục và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam!

- Linh mục Nguyễn hữu Lễ đă phạm TRỌNG TỘI HỦY HOẠI THÁNH LINH THIÊNG LIÊNG của Giáo Hội Công Giáo. 

 

Trân trọng,

BN 587


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: