MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

KHÓ VỪA L̉NG NGƯỜI

 

 

 

 

 

Thư Gởi Bạn Tôi,

 

Bạn ơi, nhân bạn đoc tin trên net và hỏi tôi có biết ǵ về chuyện  địa phương này, tôi xin chuyển những thư sau đến bạn, để:

 

Xem cho biết thế thái nhân t́nh! Đúng là "nhiều thầy thối ma,  nhiều người ta thối kít" .

 

 Dallas-Fortworth là  2 trong những thành phố lớn của quốc gia Hoa Kỳ,   phát triển mạnh,  kinh tế vững vàng, nơi "đất lành chim đậu",  nên người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản  tụ hội  về đây  cư ngụ  khá đông  (khoảng  gần 100 ngàn),  và  ở  đây cũng có 2 cộng đồng Người Việt Quốc Gia  đại diện cho  một số đồng hương cho  2  thành phố .  Sở dĩ phải thật thà khai báo cho bạn,  v́ ngoài tôi,  bạn cũng có nhiều anh, em , bà con bằng hữu ở đây.    Dựa vào con số biểu t́nh 1 lần đông nhất là  khoảng từ 4 đến 5 ngàn người,  c̣n  mỗi lần đi bầu  ban đại diện cộng đồng là  ba  đến 4 trăm người,  vậy con  số  đồng hương mà 2 CĐ thật sự  "đại diện"  phải tính làm sao cho  chính danh  trung thực hở bạn ? .

 

Có  lẽ v́ vậy,  mà  từ ngày khai sinh ra  CĐ thứ 1 ở Dallas vào khoảng giữa năm 1985,   sau  vài  năm th́ CĐ thứ 2,  CĐ Fortworth ra đời,  tính   đă  hơn 27 năm,  mà đến nay vẫn chưa  xây được một  tượng đài  cộng đồng hay tượng đài chiến sĩ VNCH để  đánh dấu  bước chân lịch sử  của  khối  di dân  Người Việt Quốc Gia Tị nạn Cộng  Sản v́ quyền lợi riêng   giữa  đồng minh và thế giới,  mà  chúng ta phải trở thành người tha hương bất đắc dĩ,  mang thân phận tị nạn chính trị  lưu lạc  đến  đây,   mặc dù  2 thành phố này  như đă giới thiệu ở trên,  là nơi đất lành chim đậu, nên đồng hương VN khá đông và đa số đều  thành công trên nhiều phương diện,   nhờ công ăn việc làm  không khó t́m, lương hướng  nhiều ngành nghề lại cao hơn các nơi khác, giá sinh hoạt phải chăng và  nhất là giá nhà  quá rẻ, thêm vào  thời tiết tuy không lư tưởng như California, nhưng cũng đủ bốn mùa xuân hạ thu đông,  nhất là mùa đông không quá lạnh và thỉnh thoảng mới có vài ngày tuyết giá. Thế hệ con cháu thành danh và thành công khá đông, c̣n thành nhân hay không th́ không dám lạm bàn. Triệu phú  VN  cũng khá nhiều .

 

Có lẽ v́ sự hội nhập dễ dàng theo đà người trước giúp người sau,  nên  mười năm trở lại đây, vai tṛ cộng đồng chỉ c̣n là biểu tượng chống cộng là chính,  chứ không c̣n là trọng tâm cần thiết trong vai tṛ phục vụ, giúp đỡ,  hướng dẫn đồng hương khi hữu sự  như  thời gian 10 năm đầu thành lập cộng đồng, v́ vậy sự  tương quan giữa cộng đồng và đồng hương rất giới hạn,  khó ḷng mà kết hợp  được  số  đông để  có  hậu thuẩn tinh thần hay yểm trợ tài chánh cho những công tŕnh gây quỹ quy mô,  như  xây dựng một tượng đài kỷ niệm  để  lưu dấu sự hiện hữu của chúng ta tại địa phương Dallas-Fortworth trong  thế kỷ này .

 

Ngay cả việc cộng đồng Fortworth  cũng c̣n phải  "ăn nhờ ở đậu"  nơi cơ sở của một người tàu,  chưa  có khả  năng tạo măi  một  nơi chốn sinh hoạt, họp hành riêng  cho cộng đồng,  nói chi đến dự án công tŕnh to tát như  xây dựng tượng đài,  mặc dù cộng đồng này có một ông cố vấn là BS Y Khoa,  tài chánh khả quan,  một ông cựu chủ tịch tuổi trẻ tài cao NX Hùng,  gia đ́nh có  công ty  bạc triệu,  nhưng một vài cánh én đâu làm nổi mùa xuân,  chỉ c̣n hy vọng  mong manh là nay ông NX Hùng đă  trở thành một  ủy viên điều hành ngân khoản cho quận Tarrant,  hy vọng ông biết ăn cây nào, rào cây đó,  sẽ  giúp cho cộng đồng Fortworth  t́m được mảnh đất cắm lều .

 

May sao, nay có BS Y Khoa Đàng Thiện Hưng  là con trai Cựu Đại Tá Đàng Thiện Ngôn (một cựu tù nhân chính trị, bị cộng sản giam và đày đọa 13 năm);  can đảm  đứng ra  kêu gọi  và   thành lập  được một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tri Ân  và Tưởng Niệm  Chiê"n Sĩ Quân Lực VNCH và Đồng Minh Hoa-Kỳ  tại  vùng Dallas-Fortworth này .  BS Hưng sinh năm 1967, có thể xem như  thế hệ II như con cháu của  chúng ta .  Sau l975,  khi  cha c̣n ở trong tù,  BS Hưng  lúc  đó mới 18 tuổi , đă  được Mẹ lo cho vượt biên, một thân một ḿnh,  tị nạn tại  Mỹ;  vừa đi làm vừa đi học,  thân lập thân từ tôt nghiệp Kỷ Sư đến  sau là Bác Sĩ Y Khoa , hiện đang cư ngụ tại cùng  thành phố Fort Worth này. Tuy  xưa nay, BS Hưng chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào sinh hoạt của CD Fortworth,  nhưng  trong 10 năm vừa qua, BS Hưng  luôn luôn là một mạnh thường quân  đă  yểm trợ tài chánh (gần  cả  20 chục ngàn mỹ kim)  cho  các  chương tŕnh như  quỹ sinh hoạt  CĐ Fortworth, học bổng cho học sinh ưu tú  Việt-Nam tại Dallas  (qua   Hội Thương Măi Người Mỹ gốc Á - DFW ),  các buổi gây quỹ  hay sinh hoạt  của các  Hội  Đoàn  quân  nhân tại địa phương, v.v..

 

Năm ngoái,  nhân  dịp cùng thân phụ là  Cựu Đại Tá Đàng Thiện Ngôn  đi dự lễ  kỷ niệm Ngày Quân Lực - 19 tháng 6  do Liên Hội CSVNCH-DFW tổ chức, qua  phần chiếu Slice Show, BS Đàng Thiện Hưng  mới  được  biết  rỏ  hơn về  khả năng thao lược,  đức tính can đảm,  oai hùng,  thanh liêm,  chính trực  của  5 vị  danh tướng  và Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn  cùng sự tuẩn tiết cao cả  của họ,  song song  với  sự  chiến đấu anh dũng cũng như sự  hy sinh  của  toàn thể  sĩ quan,  binh lính VNCH đă  dâng hết  tuổi thanh xuân,  hạnh phúc cá nhân  của họ  để bảo vệ  nền tự do,  dân chủ  cho Miền Nam VN,  trong  trận chiến Quốc-Cộng suốt   20 năm  dài ;   BS Hưng đă  cảm xúc, bồi hồi   đến tột cùng,  và  sau đó vài tháng,  th́ BS Hưng  và vợ  đă  ngỏ ư  tự nguyện  đóng góp  một số tiền  khá lớn (vài chục ngàn mỹ kim)  để  thành lập Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Tri Ân&Tưởng Niệm  chiến sĩ quân lực VNCH và  đồng minh Hoa-Kỳ;  đây quả thật là một sự hy sinh đáng nể  của  đôi vợ chồng trẻ này,  v́ vợ BS Hưng  cũng  phải  đi làm, ( kỹ sư tại Lockheat-Martin - công ty  thầu chế tạo chiến đấu  cơ cho Bộ Quốc Pḥng Hoa Kỳ),  không như  đa  số phu nhân bác sĩ,  chỉ   biết ra pḥng mạch thu tiền .  

 

Vào mùa thu năm 2011, BS Hưng  đă  thật tâm, hết ḷng mời gọi 2 cộng đồng,  đoàn thể quân nhân, hội đoàn thân hữu tham gia  thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tri Ân-Tưởng Niệm, nhưng kết quả là  cả 2 cộng đồng và  tất cả hội đoàn tham dự buổi họp  sau buổi cơm  giao t́nh  tại  tư gia BS Hưng hôm đó  đều trả lời họ  cần hỏi ư kiến nội bộ và sẽ  trả lời sau . Qua hơn 2 tuần  chờ đợi .....Gia Đ́nh BS Hưng lại mời 2 cộng đồng và các đoàn thể, hội đoàn trên  đến dùng cơm  và họp  xin kết quả,  nhưng  chỉ có  một số  người  đồng ư  tham gia Uỷ  Ban  với tư cách cá nhân mà thôi;  nên BS  Hưng  đành phải gồng ḿnh cùng một số ít cá nhân có cùng chí hướng, nguyện vọng và tâm huyết  đứng ra thành lập Heroes South Viet-Nam Memorial Foundation  (khoảng  gần 20  thành viên)  để   khởi công,  bắt tay vào công tŕnh này.   

 

Nay, sau  chỉ gần 1 năm hoạt động, Ủy Ban HSVNMF với nhân sự rất khiêm nhường,  đă xin được một vùng đất rất khang trang, phong thủy rất tốt, sát cạnh ngay Tượng Đài THƯƠNG TIẾC ĐỒNG ĐỘI của Hội Cựu Chiến Binh Hoa-Kỳ  trong VETERANT PARK ,  Thành Phố Arlington, quận Tarrant, tiểu bang TX. USA. Ba  ông BS PV Chất/Cựu Chủ Tịch CĐ Fortworth, ông NX Hùng/ Chủ Tịch kế nhiệm /nay là Ủy Viên Điều Hành Ngân Khoảng Quận Tarrant và ông NK Luân/đương kim chủ tịch CD Fortworth  bổng nhiên  KHÔNG LÀM MÀ ĐƯỢC HƯỞNG  v́  cả ba ông  này đều  được BS Hưng  trân trọng mời vào HSVNMF lúc ban đầu, nhưng  cả ba  đều  đă từ chối, nay  lộc trời rơi xuống trúng ba ông,  v́  tượng đài này sẽ  là niềm vinh dự và hănh diện cho  thành phố  Arlington-Fortworth  và quận Tarrant ,  đồng  thời cũng là  giấc mộng mà ba ông ấp ủ  10 năm qua nay đă thành h́nh,  đúng là  hay không bằng hên,  bất chiến tự nhiên thành ..

 

Bạn tôi ơi! Tôi nói có sách mách có chứng v́ cả ba ông;  BS PV Chất, NX Hùng và NK Luân nhiều lần xác nhận trong các buổi họp khoáng đại, họ đă ấp ủ Giấc Mộng Xây Dựng Tượng Đài  tại  vùng Arlinton-Fortworth hơn  mười năm nay rồi,   mà  MỘNG CHƯA THÀNH   (không biết ba ông  này  ÔM MỘNG trong suốt 10 năm qua,  để   xây  dựng tượng đài Cộng Đồng Fortworth  hay TƯỢNG ĐÀI G̀ ? 

Mong rằng  nó không  giống  như  cái  "tượng đài CĐ Dallas",  chỉ  có cái bệ  đúc bằng  ciment  loang lổ,  nham nhở;  chẳng thấy  có tượng lớn tượng nhỏ  nào cả, mà  tổn phí  gần 50 ngàn mỹ kim tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào  địa phương đóng góp,  nằm ch́nh ́nh  trước tiền sảnh CĐ Dallas,  chọc  vào mắt  đồng hương và khách qua đường,  làm mất  cảnh quan của một  khu thương mại  sầm uất,  trên một đại lộ của thành phố Garland. Cái bệ tượng  "Vũ  Như Cẩn"  từ  ngày  ông NV Tường, cựu chủ tịch CD Dallas bàn giao công tŕnh xây dựng tượng đài lại cho ông Thái Hóa Tố, tân chủ tịch CĐ Dallas, và  trải qua 6 năm  dưới trào  ông  TH Tố, cái bệ tượng đài  vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" với nguyên dạng  h́nh hài .    

 

Măi đến năm vừa qua, v́  đại diện  City Garland  đôi ba lần  đến tận  CĐ Dallas  gặp bà  LL Ngọc/chủ tịch hiện nay,  yêu cầu CĐ Dallas phải hoàn tất  công tŕnh tượng đài, nếu  không hoàn tất được  th́ phải đập bỏ cái bệ tượng đài nham nhở kia đi,  hoặc  phải sơn phết cho sạch sẻ, đẹp đẻ.  Nghe đâu  cũng  nhờ  BS Đàng Thiện Hưng tặng mấy ngàn, để mời một  họa sĩ  VN vẽ 4 bức tranh  khá  đẹp và ư nghĩa như:  Vá Cờ,  CSVNCH&Đồng Minh Hoa Kỳ dựng cờ Mỹ/Việt,  Vượt Biên và  Quê Nhà,   đă  biến  cục ciment nham nhở này trở thành một tác phẩm nghệ thuật của trung tâm sinh hoạt CĐ Dallas. 

 

Trở lại  BS Hưng và  HSVNMF,  nghe  đâu dự tính chi phí cho công tŕnh  xây dựng tượng đài  THƯƠNG TIẾC CSVNCH&ĐỒNG MINH HOA KỲ  (bằng đồng, cao hơn 08 FT)  phải cần  từ 350 ngàn đến 400 trăm ngàn mỹ kim.   Hiện nay,  theo tin sơ khởi  của lần gây quỹ  thứ nh́  vào thứ bảy, ngày 7 tháng 7 vừa qua,  vận động được hơn  40 ngàn mỹ kim .  Tổng  cộng  2 lần gây quỹ,  đă  được  hơn  150 ngàn mỹ kim  tiền đồng hương đóng góp,  c̣n tiền  chi phí  cho 2 buổi gây quỹ th́  nhờ vào  tiền vé  và tiền  yểm trợ  của  BS Hưng .   

 

THÀNH QUẢ NÀY THẬT ĐÁNG KHÍCH LỆ VÀ ĐÁNG NGƯỠNG PHỤC,  phải không bạn? Nhờ bạn yểm trợ và tiếp tay phổ biến kêu gọi đồng hương khắp nơi  của ít ḷng nhiều,

cùng nhau đóng góp để  giúp cho  công tŕnh  mang tính cách lịch sử thiêng liêng này  sớm  được  viên măn.   Tin tức cần biết  xin mời bạn đọc bài của Nhà Báo Nguyễn-Lập sau đây,  và mời bạn vào website  Trẻ Đẹp ONLINE  để xem video và h́nh ảnh rất trang trọng và cảm động trong ngày Đặt Viên Đá Đầu Tiên  của HSVNMF.

 

Và bạn ơi!  Đừng như ai kia,  nếu bạn thấy việc làm của BS Đàng Thiện Hưng (hậu duệ  của chúng ta)  và HSVNMF là đúng th́ hảy vui ḷng yểm trợ,  đừng đ̣i hỏi nọ kia,  yêu sách, cật vấn  theo kiểu vạch lá t́m sâu.   Muốn có tượng đài theo  nhăn quan của ḿnh,  th́  tự  bỏ  công bỏ của,  hy sinh tiền bạc cá nhân trước,  rồi hăy đ̣i hỏi sau.

C̣n không có tiền,  hăy trực tiếp góp tay góp sức vào ủy ban vận động,  để  có thể đóng góp ư kiến  trực tiếp,  thực tế, hữu hiệu hơn,  đừng như  phu nhân  của một  Bác Sĩ Y Khoa  đă   và đang hành nghề  hơn 30 năm  tại địa phương này,  vừa là  cựu chủ tịch cộng đồng,  vừa  là cựu chủ tịch Liên Hội CSVNCH, tổng cộng 2 lần gây quỹ,  chỉ  đóng góp có  hai ngàn đô,  mà bà ta  lên lớp yêu sách tượng đài phải  như thế này,  phải  như thế kia mới đúng v.v.,   và  bạn  lại  càng không nên  noi gương xấu như ông ủy viên tài chánh quận Tarrant  NXH,  một trong những triệu phú trẻ tại đây,   đóng góp lần đầu  $100.00  trong khi  vé  VIP  2 vợ chồng  tham dự  $150.00  đă có người bao,  và lần thứ nh́ vừa qua,  tặng thêm $500.00  và  giống như lần đầu,   vé VIP   hai vợ chồng  tham dự  là $200.00  cũng có người bao (sao giống hối lộ quá) , nhưng ông ta  không ngừng kể lể, nhắc đi nhắc lại trong mấy cái thư trao đổi qua lại về việc yểm trợ tượng đài. 

Ông này c̣n tuyên bố trong buổi họp khoáng đại ngày 1-7 vừa qua,  có thu vào YOUTUBE  dơng dạc cam đoan ông ta  sẽ yểm trợ HSVNMF trong công tŕnh xây dựng tượng đài  bằng  cả ĐẦU M̀NH và TỨ CHI,   chẳng lẽ  giá trị toàn thân ông ta chỉ đáng $600.00 thôi sao ? 

 

Xin có đôi lời  thưa gởi  đến  niên trưởng mũ xanh PV Tiền,  chiến binh mũ đỏ  NĐ Có  và   những người  đang  lên tiếng  đề nghị,   chê bai,  bắt thay đổi thế này,  thế kia theo ư riêng của quư vị,   xin hăy  tích cực  yểm trợ  trong tinh thần  xây dựng  và  ư thức bổn phận . Vấn đề mỹ  thuật,  tâm tư,  hoàn toàn phụ thuộc vào  đặc tính  "BÁCH NHÂN BÁCH TÍNH,  ở sao cho vừa ḷng người ?   Huống chi  vấn đề  h́nh dáng pho tượng  đă  thuận theo  ư kiến đa số   theo đúng chủ đề  là  Tượng Đài Tri Ân và Tưởng Niệm,  qua  một cuộc tham khảo và trưng cầu  ư kiến  của  thành viên  HSVNMF.  2 chữ TƯỞNG NIỆM  là   hàm  chứa  sự  CẢM THƯƠNG  và  HOÀI  NIỆM   (một sự kiện  thuộc về Quá Khứ) .

 

Where were you at the beginning?  My dear!   It is your right to take it or to leave it!

!Stop talking   -   Action please !

 

Quư vị  hăy xem kỹ  trong  "YOUTUBE"  buổi lễ  đặt viên đá đầu tiên,   tượng  TIẾC THƯƠNG ĐỒNG ĐỘI  của Quân Nhân Hoa Kỳ,  người lính Mỹ  khoảng hơn 20 tuổi thôi,  đă để  MŨI SÚNG CHĨA XUỐNG  ĐẤT,  ĐẦU  CÚI THẤP ,  MẮT  BI THƯƠNG v.v...,  đâu phải trong TƯ THẾ CHIẾN ĐẤU  mặc dù QUÂN ĐỘI HOA KỲ  vẫn c̣n ĐANG HÙNG MẠNH VÀ  ĐÁNH GIẶC NGÀY ĐÊM TRÊN CÁC CHIẾN TRƯỜNG KHỐC LIỆT TẠI TRUNG ĐÔNG HIỆN NAY .

 

Cám ơn bạn đă  lưu tâm  chuyện địa phương tôi .

 

Câu lạc bộ binh nh́

 

Tái bút :  Mời bạn  đọc hết những thư  theo kiểu Thầy Bàn Ra,  Quân Sư Quạt Vào   của  một số người trẻ ,  ăn theo nói vuốt  một số  người già  ra vẻ  ta đây là

"miệng nhà quan có gan có thép"  như bà vợ ông BS có tên sau đây ;  giấc mộng chồng bà ôm mười năm  chai cứng như  trứng gà ung, nay  con cháu ra  tay biến  mộng thành thực  giùm cho chồng bà,  bà  phải nên dốc 1/2 hồ bao ra mà giúp mới phải đạo,  sao nở ḷng  a ṭng cùng ban tam ca:  PVT- NKL-NĐC ca bài "Phe ta th́ tha phe người th́ phá"   dưới sự  điều khiển của nhạc sĩ   Trương Sĩ Lương , đâm ngang hơi  BS Hưng và ông BQ Thống vậy ? 

 

 

 tài liệu tham khảo:

 

*THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

 

--- On Fri, 6/22/12, Jade Bui <ngocbuibktd@yahoo.com> wrote:

 

 

From: Jade Bui <ngocbuibktd@yahoo.com>

Subject: Fw: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

To: "Hung Dang" <dangthung62@yahoo.com>, "Commissioneer Nguyễn-xuân-Hùng" <go4freevn@yahoo.com>, "CDFortWorth" <lkn7843@yahoo.com>, "CĐDallas" <lelamngoc2000@yahoo.com>, "Tom Bui" <tombuinhaydu@hotmail.com>, "Hội Trưởng Thủ Đức" <nnsthuducdfw@yahoo.com>, "Bút Việt" <butvietnews@aol.com>, "Thạch Trần" <thachacl@yahoo.com>, "Lo Hoang" <lohoang1@yahoo.com>

 

Date: Friday, June 22, 2012, 12:40 PM

 

 

Kính thưa Bác-Sĩ Đàng-thiện-Hưng, Commisioneer Nguyễn-xuân-Hùng & Chủ-Tịch Cộng-Đồng Tarrant County Nguyễn-kinh-Luân & Liên-Hội-Trưởng Chiến-Sĩ DFW Bùi-quang-Thống & Hội-Trưởng SVSQTB Thủ-Đức Nguyễn-ngọc-Sơn,

  

Nếu buổi Họp Mặt Hè của Hội Thủ-Đức mà có sự hiện-diện của tất-cả quư Vị là một dịp trao đổi ư-kiến hầu tạo sự đồng-thuận th́ rất là tốt-đẹp.

 

Theo thiển-nghĩ Bác-Sĩ, Commisioneer và Chủ-Tịch đều có Phụ-Thân là Quân-Nhân Công-Chức của Việt-Nam Cộng-Ḥa cho nên rất dễ-dàng tạo nên sự đồng-thuận.

 

Thiển-kiến của Ngọc là danh xưng của việc Xây-Dựng Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ vẫn đễ nguyên-trạng, chỉ cần bổ-túc thêm có sự hợp lực của Công-Đồng & Liên-Hội & Các Hội-Đoàn & Đồng-Bào qua sự khởi-xướng của Bác-Sĩ Đàng-thiện-Hưng & Liên-Hội-Trưởng Bùi-quang-Thống nếu cần. Ngoài ra thêm vào Danh-Sách Ban Tổ-Chức có 1 Ban Tư-Vấn có Commisioneer Nguyễn-xuân-Hùng và Nhị Vị Chủ-Tịch Cộng-Đồng Dallas & Fort Worth và Đại-Tá Đinh-thạch-On & Đại-Tá Lê-đ́nh-Luân, th́ có-thể nói là rất hoàn-hảo.

 

Kính thư,

 

 

Bùi-tấn-Ngọc

 

CQN & BKTĐ

----- Forwarded Message -----

From: luan nguyen <lkn7843@yahoo.com>

To: Andy Nguyen <go4freevn@yahoo.com>; Tom Bui <tombuinhaydu@hotmail.com>; ngoc jade <ngocbuibktd@yahoo.com>; bs hung dang <dangthung62@yahoo.com>; butvietnews duc <butvietnews@aol.com>; "lohoang1@yahoo.com" <lohoang1@yahoo.com>; Son n Nguyen <nnsthuducdfw@yahoo.com>

Sent: Friday, June 22, 2012 11:59 AM

Subject: Re: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

Kính thưa quư vị,

 

Trước hết, v́ nội dung thảo luận, theo email của ông County Commissioner Andy Nguyễn Xuân Hùng, có liên quan đến buổi tổ chức của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, chúng tôi xin được cộng tên của ông Nguyễn Ngọc Sơn vào danh sách email addresses này.

 

Chúng tôi cũng không mong ǵ hơn là có được một tượng đài Việt Mỹ tại địa phương. Tuy nhiên, v́ có sự khác biệt trong cách làm việc mà cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa có thể làm việc trong t́nh đoàn kết muôn người như một như trong quá khứ chúng ta đă làm.  Lư do th́ như chúng tôi đă trả lời cho chú Ngọc vào tối hôm qua. V́ vậy chúng tôi tán đồng ư kiến của ông County Commissioner Andy Nguyễn Xuân Hùng về việc nên có một buổi họp để mọi người có thể tŕnh bày quan điểm của ḿnh, ngỏ hầu t́m một phương cách nào đó để đạt được sự đồng thuận của mọi người, từ tổ chức CĐ, LH, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương.

 

Trân trọng kính chào quư vị.

 

 

 

Nguyễn Kinh Luân 

 

 

From: Andy Nguyen <go4freevn@yahoo.com>

To: Tom Bui <tombuinhaydu@hotmail.com>; ngoc jade <ngocbuibktd@yahoo.com>; bs hung dang <dangthung62@yahoo.com>; butvietnews duc <butvietnews@aol.com>; "lohoang1@yahoo.com" <lohoang1@yahoo.com>; "lkn7843@yahoo.com" <lkn7843@yahoo.com>

Sent: Friday, June 22, 2012 11:32 AM

Subject: Re: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

 

Kính anh Thống, Bs. Hưng, anh Đức, chú Lộ, và chú Ngọc:

 

Xin anh Thống và quư vị đừng hiểu lầm ư của em.  Điều em mong mỏi là CĐ Hạt Tarrant và mọi đoàn thể khác cùng tiếp tay với anh Thống, Bs Hưng, và Ủy Ban để cho mọi việc được sớm thành tựu.  Món quà đẹp mà chúng ta đeo đuổi là có được một tượng đài Việt Mỹ để ghi nhận và tưởng niệm sư hy sinh của các chiến sĩ VNCH và đồng minh cho nền tự do của Việt Nam.  Như anh Thống viết trong thư của anh, "Đây không phải là của ai cả, mà của tất cả chúng ta.".  Thật vậy, đây là món quà mà tất cả chúng ta sẽ trao lại cho thế hệ mai hậu.  Sau này, khi các chiến sĩ VNCH nằm xuống theo thời gian, con cháu của chúng ta sẽ nh́n vào tượng đài để nhớ về nguồn gốc của chúng nó.  Em không nh́n công tŕnh tượng đài này là của riêng ai, mà thật sự là của chúng ta trao tặng cho thế hệ mai hậu.  Quan trọng không kém là người Mỹ (như thành phố Arlington) họ sẽ nh́n vào công tŕnh này để phẩm định sức mạnh của chúng ta.  Công tŕnh này phản ánh toàn thể cộng đồng VN, đối với người Hoa Kỳ.

 

Do đó, cách thức chúng ta trao tặng món quà này cho Arlington, cho Tarrant County, cho Texas, cho Hoa Kỳ, và cho thế hệ tương lai rất quan trọng. Nếu chúng ta không bỏ qua được những hiểu lầm hoặc những đ̣i hỏi chủ quan và t́m nơi nhau những mẫu số chung để cùng hợp tác trong công việc ư nghĩa, làm sao chúng ta có thể vượt qua được những thử thách lớn hơn để mang lại tự do và công bằng cho VN?

Nếu có sự cấn cái khi dùng danh nghĩa của tổ chức, chúng ta có thể dùng danh nghĩa cá nhân con cháu nước Việt để góp một tay.  Em thiết nghĩ có được danh nghĩa của các tổ chức cộng đồng và mọi hội đoàn th́ tốt hơn.  Em hiểu là mỗi tổ chức có một quan niệm làm việc khác nhau.  Riêng em trong cương vị County Commissioner có thể giúp Ủy Ban được nhiều lắm.  Tuy nhiên, các thủ tục hành chánh của Quận phải được thông qua.  Anh Thống và quư vị có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong cộng đồng chắc chắn là hiểu được các thủ tục mà mỗi tổ chức đ̣i hỏi.

Kính thưa quư vị - Email qua lại không nói hết ư và dễ tạo hiểu lầm.  Em đề nghị là chúng ta cùng gặp nhau một lần để cùng giải tỏa mọi nghi vấn.  Có thể buổi họp mặt của Hội Thủ Đức vào ngày thứ bảy này là một cơ hội tốt.  Em nghĩ chúng ta làm như thế nào để vào ngày Nhị Thất sắp đến, tất cả chúng ta sẽ cùng có mặt, tay bắt mặt mừng, thật sự hợp tác với nhau trong sự cảm thông và gắn bó.  Được vậy, đó chính là ân đức của cộng đồng và dân tộc vậy!

Kính bút trong t́nh thân và xây dựng, 

 

Nguyen Xuan Hung

 

Be A Part Of The Solution

 

 

From: Tom Bui <tombuinhaydu@hotmail.com>

To: ngoc jade <ngocbuibktd@yahoo.com>; bs hung dang <dangthung62@yahoo.com>; butvietnews duc <butvietnews@aol.com>; hung nguyen cd <go4freevn@yahoo.com>; lohoang1@yahoo.com; lkn7843@yahoo.com

 

Sent: Thursday, June 21, 2012 11:04 PM

Subject: RE: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

 

Hùng thân mến. Cảm ơn em đă có tấm ḷng với việc xây dựng Tượng Đài. Đây không phải là của ai cả, mà của tất cả chúng ta.

Lời nói và việc làm phải đi đôi nếu không th́ chả bao giờ có kết quả. Cụ thể đă bao năm rồi.

Anh nghỉ, hôm trước anh em ḿnh đă thông cảm nhau và nhận ra được sự lợi ích chung. Nay lại nhận thêm lá thư thứ hai của em.

Không rỏ mục đích của em muốn ǵ ? Anh khó hiểu quá.

 

Anh sẽ viết thư và cạn lời cho em sau.

 

Anh Thống, 682-551-7591

 

Chỉ có bọn cộng sản VN mới chủ trương phá hoại công tác xây dựng Tượng Đài Việt/Mỹ như chúng đă chủ trương phá hoại Tượng đài Thuyền Nhân ở các nước ĐNA.

 

Date: Thu, 21 Jun 2012 20:30:22 -0700

From: ngocbuibktd@yahoo.com

Subject: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

To: dangthung62@yahoo.com; tombuinhaydu@hotmail.com; butvietnews@aol.com

----- Forwarded Message -----

From: Andy Nguyen <go4freevn@yahoo.com>

To: Jade Bui <ngocbuibktd@yahoo.com>; CDFortWorth <lkn7843@yahoo.com>; Lo Hoang <lohoang1@yahoo.com>

Sent: Thursday, June 21, 2012 5:40 PM

Subject: Re: *THƠ RIÊNG* Về Việc Xây-Dựng Tượng Đài Chiến-Sĩ Việt Mỹ

Kính anh Chủ Tịch CĐ Nguyễn Kinh Luân, chú Ngọc, và chú Hoàng Lộ:

 

Quan điểm của tôi về việc Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đă được tŕnh bày rơ rệt trong một thư riêng đến chú Ngọc, Bs Hưng, anh Thống, anh Mai Văn Đức, và anh Đào Chí Nhân.  Tôi xin được tóm gọn quan điểm của tôi một lần nữa như sau:

 

1.Tôi tán đồng và ủng hộ mục tiêu xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.  Tôi đă chứng minh sự ủng hộ này qua những hành động cụ thể như:

 

 •Đối thoại với Bs Hưng.  Qua cuộc đối thoại này, Bs Hưng đă cho biết là hiện tại mọi sự suông sẻ, chưa cần đến sự hợp tác hoặc tiếp tay của tôi.

 •Tôi đă mời Bs Hưng, anh Nguyễn Kinh Luân, và anh Sơn cùng bàn thảo về việc hợp tác tiếp tay xây dựng tượng đài.

 •Tôi đă tham dự buổi gây quỹ tại Arlington Convention Center và đă ủng hộ $100.  Mong quư vị hiểu cho rằng tôi đă không nhận được thơ mời tham dự nhưng vẫn đến trong tư cách của một người Việt trong cộng đồng ủng hộ việc làm ư nghĩa này.

 •Văn pḥng Commissioner, Khu Vực 2, Tarrant County đă liên lạc với thành phố Arlington để xác định sự ủng hộ của chúng tôi đối với việc xây dựng tượng đài tại Veteran Park.

 

 2.Riêng về cách thức làm việc để xây dựng tượng đài, tôi tin rằng Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (Ủy Ban) cần phải làm như thế nào để tạo sự đoàn kết và tin tưởng trong cộng đồng.  Tôi không dám b́nh phẩm về phương thức làm việc của Ủy Ban v́ mỗi tổ chức và cá nhân đều có phương thức làm việc riêng biệc.  Tôi thật không dám làm ǵ hơn ngoài việc ủng hộ công cuộc xây dựng tượng đài với tư cách cá nhân của một thành viên trong cộng đồng v́ tôi đă từng bị nghi kỵ và dèm pha là hám danh bởi một vài nhân vật hợp tác với Ủy Ban.

 

Nếu Ủy Ban cần hoặc muốn tôi huy động tài nguyên của Quận Tarrant trong tư cách của một Commissioner để ủng hộ cho việc xây dựng tượng đài, thiết nghĩ Ủy Ban cần phải cho tôi biết điều đó.  Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa nhận được một văn thư hay lời nói chính thức nào từ Ủy Ban, kể cả thư mời hoặc lời mời tham dự các buổi gây quỹ trong quá khứ và tương lai. Danh dự của cá nhân tôi có thể tạm bỏ qua v́ ích lợi chung của tập thể, nhưng tôi không thể chấp nhận giảm thiểu uy tín và danh dự của Văn Pḥng Tarrant County Commissioner, Precinct 2, Texas.

Nói tóm lại, kính thưa quư vị, món quà tặng quả thật là quư báu, nhưng cách tặng món quà nhiều khi cũng không kém phần quan trọng.  Việc làm của Ủy Ban trăm phần khó khăn và vạn phần nhức đầu.  Thêm cộng tác viên, thêm sự ủng hộ từ các hội đoàn và tổ chức cộng đồng là sẽ giảm bớt đi gánh nặng cho Ủy Ban.  Việc làm này là để vinh danh sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH và đồng minh.  Chính v́ sự phân hóa trong quốc gia VNCH, cộng sản mới có cơ hội thống trị toàn cơi quê hương VN trong gần 38 năm qua.  Bài học lịch sử c̣n sờ sờ đó, không lẽ chúng ta đă quên??!!!??  Hăy đối thoại với nhau, trong tinh thần gắn bó, mỗi người, mỗi nhóm nhường nhau một bước th́ mọi việc sẽ suông sẻ, và anh linh của các vị chiến sĩ VNCH sẽ được mỉm cười nơi chín suối.

 

Đôi lời chia sẻ trong tinh thần xây dựng và đoàn kết, kính mong quư vị chấp nhận và thông cảm cho vai tṛ của tôi trong trạng huống chẳng đặng đừng này.  Nếu tôi làm được ǵ để tạo sự hài ḥa cho việc xây dựng tượng đài được chóng thành công, xin quư vị cho biết.  Tôi sẽ cố gắng hêt ḿnh!

 

Thân kính,

 

Nguyen Xuan Hung

 

 

Be A Part Of The Solution

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: