* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

BÀI ĐANG VIẾT CHƯA XONG

KIỂM SOÁT TÂM TRÍ  QUẦN CHÚNG

BẰNG HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH

 

Có phải suy nghĩ của bạn là của riêng bạn?

Tác gỉa Alex Ansari, InformationLiberation.com, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

Chú thích: Để biết thêm thông tin về kiểm soát tâm trí, xem phần của tôi, " Kiểm soát tâm trí của quần chúng " và phần " Kiểm soát tâm trí "chung , Wes Penre, www.illuminati-news.com

  

Tại sao có vô số người Mỹ đi cùng với cuộc chiến tranh ở Iraq? Tại sao rất nhiều người gọi cho một mạng lưới cảnh sát nhà nước kiểm soát ? Một thành phần chính để hiểu đầy đủ về lý do tại sao loại  doanh nghiệp ung thối lũng đoạn  của chính phủ  là khám phá khoa học hiện đại về kiểm soát tâm trí và kỹ thuật xã hội. Thật khó hiểu khi chỉ nhìn lướt qua đống tài liệu mà chính phủ thế giới này đang tạo dựng không vì lợi ích to lớn của nhân loại. Mặc dù ngày càng có nhiều người thức dậy thực tế của chiếc lồng mềm trong suốt đang phát triển của chúng ta, nhưng dường như chỉ có đủ cho những người dân đang còng trong giấc ngủ. Tệ hơn nữa, có những người là một bô phận đã thức dậy vào một thời điểm nhưng thấy cần trở lại với giấc ngủ êm đềm trong thế giới mộng mị.

 

Đây không phải là tai nạn; đây là một thiết kế được chế tạo cẩn thận. Các ổ đĩa để câm xuống các quần thể của hành tinh trái đất là một nghệ thuật cổ điển đã tồn tại trước khi Hoa Kỳ đã làm. Một thành phần để hiểu và giải mã các hệ thống kiểm soát là trở thành một sinh viên của các pháp sư về ảnh hưởng và tuyên truyền. Để đánh bại kẻ thù của chúng ta (hoặc các nhà độc tài), điều bắt buộc là chúng ta phải hiểu cách họ suy nghĩ và những gì họ tin tưởng.

  

Khi mọi người nghĩ về kiểm soát tâm trí, họ thường nghĩ về "lý thuyết âm mưu" cổ điển đề cập đến Dự án MK-Ultra. Chương trình này là một ví dụ đã được kiểm chứng về 'kiểm soát tâm trí quá mức'. Dự án đã phát triển từ một chương trình bí mật trước đó, được gọi là Bluebird được chính thức thành lập để chống lại những tiến bộ của Liên Xô trong việc tẩy não. Trên thực tế, CIA có các mục tiêu khác. Mục đích trước đó là nghiên cứu các phương pháp 'thông qua việc kiểm soát cá nhân nào có thể đạt được'. Sự nhấn mạnh của thử nghiệm là 'narco-thôi miên', sự pha trộn của các loại thuốc thay đổi tâm trí với lập trình thôi miên cẩn thận.

 

Một nhóm CIA nứt đã được hình thành có thể đi du lịch, tại một thời điểm thông báo, đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra các kỹ thuật thẩm vấn mới, và đảm bảo rằng các nạn nhân sẽ không nhớ bị thẩm vấn và lập trình. Tất cả các cách thức ma tuý, từ cần sa đến LSD, heroin và natri pentathol (cái gọi là 'thuốc thật') đều được sử dụng thường xuyên.

 

Mặc dù kết quả ban đầu kém, chương trình kiểm soát tâm trí do CIA tài trợ phát triển. Vào ngày 13 tháng 4 năm 1953, dự án siêu bí mật MK-ULTRA ra đời. Phạm vi của nó rộng hơn bao giờ hết, và chỉ những người ở cấp cao nhất của CIA mới biết được điều đó. Các tài liệu chính thức của CIA mô tả MK-ULTRA như một “dự án ô” với 149 tiểu dự án. Nhiều trong số các tiểu dự án này xử lý việc kiểm tra các loại thuốc bất hợp pháp để sử dụng trong lĩnh vực tiềm năng. Những người khác xử lý các thiết bị điện tử. Một người khám phá khả năng kích hoạt 'cơ thể con người bằng điều khiển từ xa'. Trong suốt, nó vẫn là mục tiêu chính để tẩy não các cá nhân để trở thành những người giao tiếp và gián điệp mà họ không biết.

 

Khi nó được thành lập vào năm 1947, CIA bị cấm có bất kỳ cảnh sát trong nước hoặc quyền lực an ninh nội bộ nào. Tóm lại, nó chỉ được phép hoạt động 'ở nước ngoài'. Ngay từ đầu, nhân viên MK-ULTRA đã phá vỡ quy định của Quốc hội này và bắt đầu thử nghiệm trên những công dân Mỹ không muốn.

 

Chính xác việc thử nghiệm bất hợp pháp rộng lớn đã trở thành bao giờ sẽ không bao giờ được biết đến. Richard Helms, Giám đốc CIA và kiến ​​trúc sư trưởng của chương trình, đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các hồ sơ MK-ULTRA ngay trước khi rời văn phòng vào năm 1973. Mặc dù các biện pháp phòng ngừa này đã bị làm mờ và đưa ra ánh sáng vào cuối những năm 1970. Họ đặt trần sự hoài nghi của cơ quan gián điệp. Mặc dù có hiểu biết rộng rãi về MK Ultra và các vụ kiện dân sự theo sau, dạng sửa đổi hành vi này không phải là mở rộng nhất. Những mối nguy hiểm thực sự là những kiểu kiểm soát suy nghĩ là 'bí mật' và không phải là chủ đề của hàng tá phim Hollywood như "Clockwork Orange" và "The Conspiracy Theory" của Mel Gibson.

 

A crack CIA team was formed that could travel, at a moments notice, to anywhere in the world. Their task was to test the new interrogation techniques, and ensure that victims would not remember being interrogated and programmed. All manner of narcotics, from marijuana to LSD, heroin and sodium pentathol (the so called 'truth drug') were regularly used.

 

Despite poor initial results, CIA-sponsored mind control program flourished. On 13 April 1953, the super-secret project MK-ULTRA was born. Its scope was broader than ever before, and only those in the top echelon of the CIA were privy to it. Official CIA documents describe MK-ULTRA as an 'umbrella project' with 149 'sub-projects'. Many of these sub-projects dealt with testing illegal drugs for potential field use. Others dealt with electronics. One explored the possibility of activating 'the human organism by remote control'. Throughout, it remained a major goal to brainwash individuals to become couriers and spies without their knowledge.

 

When it was formed in 1947, the CIA was forbidden to have any domestic police or internal security powers. In short, it was authorized only to operate 'overseas'. From the very start MK-ULTRA staff broke this Congressional stipulation and began testing on unwitting American citizens.

 

Precisely how extensive illegal testing became will never be known. Richard Helms, CIA Director and chief architect of the program, ordered the destruction of all MK-ULTRA records shortly before leaving office in 1973. Despite these precautions some documents were misfiled and came to light in the late 1970's. They laid bare the spy agency's cynicism. Despite the widespread knowledge of MK Ultra and the civil lawsuits that followed, this form of behavior modification is not the most expansive. The real dangers are the types of thought control that are 'covert' and not the subject of several dozen Hollywood movies like "Clockwork Orange" and Mel Gibson's "Conspiracy Theory."

 

Những người cha sáng lập của chúng tôi phải đối mặt với những thách thức to lớn trong sự hình thành của đất nước này và hóa đơn quyền của họ. Một thách thức đặt ra nền tảng hoặc một xã hội tự do mà không biết những tiến bộ công nghệ nào sẽ được thực hiện. Ai có thể đoán được trong những thời điểm mà chúng tôi cần một bài viết trong dự luật quyền cấm cụ thể chính phủ và liên kết của nó từ việc kiểm soát tâm trí hoặc kiểm soát suy nghĩ. Vật phẩm gần nhất hứa hẹn sự bảo vệ của chúng ta với chính phủ là Điều 4 trong Tuyên ngôn Quyền, nói rằng "Quyền của người dân được an toàn trong người, nhà cửa, giấy tờ và hiệu ứng của họ, chống lại các tìm kiếm và động kinh không hợp lý, không được bị vi phạm,

 

Our founding fathers faced enormous challenges in the formation of this country and its bill of rights. One challenge was laying down the groundwork or a free society without knowing what kind of technological advances would be made. Who would have guessed in those times that we needed an article in the bill of rights that specifically prohibits the government and it's associates from engaged in mind control or thought control. The closest item that promises our protection from the government is the 4th Article in The Bill of Rights which states, "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized." Like many are now beginning to note, the US Constitution and its Bill of Rights are merely given lip service by our supposedly elected officials.

 

Một trong những ví dụ phổ biến nhất về kiểm soát tâm trí trong cái gọi là xã hội tự do và văn minh của chúng ta là sự ra đời và sử dụng của bộ truyền hình. Đây không phải là để nói rằng tất cả mọi thứ trên TV đều hướng đến tẩy não bạn. Họ không phải. Nhưng hầu hết các chương trình trên truyền hình ngày nay được điều hành bởi các tập đoàn truyền thông lớn nhất có lợi ích trong các hợp đồng quốc phòng, chẳng hạn như Westinghouse (CBS), và General Electric (NBC). Điều này làm cho cảm giác hoàn hảo khi bạn thấy cách nghiêng và biến dạng tin tức là ngày hôm nay. Kiểm tra các xung đột lợi ích chỉ đơn thuần là liếc nhìn vấn đề, mặc dù để hiểu được nhiều cách mà dối trá trở thành sự thật,

 

Đài phát thanh không phải là bất kỳ khác nhau trong khả năng của mình để tẩy não một dân số vào trình. Sáu mươi bảy năm trước, sáu triệu người Mỹ đã trở thành những đối tượng không mong muốn trong một cuộc thử nghiệm trong chiến tranh tâm lý. Đó là đêm trước Halloween, 1938. Lúc 8 giờ tối CST, Đài Phát thanh Mercury trên Không bắt đầu phát sóng sự thích nghi radio của Orson Welles trong Chiến tranh Thế giới của HG Wells. Như bây giờ được biết, câu chuyện được trình bày như thể nó đang phá vỡ tin tức, với bản tin rất thực tế mà ước tính một triệu người tin rằng thế giới thực sự đang bị tấn công bởi người sao Hỏa. Trong số đó, hàng ngàn người đã phải chịu nổi cơn hoảng loạn, không phải chờ đợi để nghe Welles '

 

Theo nhà nghiên cứu Mack White ( http://www.mackwhite.com/ ),

One of the most common examples of mind control in our so-called free and civilized society is the advent and usage of the television set. This isn't to say that all things on TV are geared towards brainwashing you. They're not. But most of the programming on television today is run by the largest media corporations that have interests in defense contracts, such as Westinghouse (CBS), and General Electric (NBC). This makes perfect sense when you see how slanted and warped the news is today. Examining the conflicts of interest is merely glancing at the issue, although to understand the multiple ways that lies become truth, we need to examine the techniques of brainwashing that the networks are employing.

 

Radio isn't any different in its ability to brainwash a population into submission. Sixty-seven years ago, six million Americans became unwitting subjects in an experiment in psychological warfare. It was the night before Halloween, 1938. At 8 p.m. CST, the Mercury Radio on the Air began broadcasting Orson Welles' radio adaptation of H. G. Wells' War of the Worlds. As is now well known, the story was presented as if it were breaking news, with bulletins so realistic that an estimated one million people believed the world was actually under attack by Martians. Of that number, thousands succumbed to outright panic, not waiting to hear Welles' explanation at the end of the program that it had all been a Halloween prank, but fleeing into the night to escape the alien invaders

 

Stanton sau đó sẽ tiếp tục đứng đầu bộ phận tin tức của CBS, và trong thời gian sẽ trở thành chủ tịch của mạng lưới, cũng như chủ tịch hội đồng quản trị của RAND Corporation, bể tư duy có ảnh hưởng đã thực hiện nghiên cứu đột phá, trong số những thứ khác, tẩy não hàng loạt. Hai năm sau, với tiền của Rockefeller Foundation, Cantril đã thành lập Văn phòng Nghiên cứu Ý kiến ​​Công cộng (OPOR), cũng tại Princeton. Trong số các nghiên cứu do OPOR thực hiện là phân tích hiệu quả của "các hoạt động chính trị tâm lý" (tuyên truyền, bằng tiếng Anh đơn giản) của Văn phòng Dịch vụ chiến lược (OSS), tiền thân của Cơ quan tình báo trung ương (CIA). Sau đó, trong Thế chiến II, Cantril và Rockefeller hỗ trợ thành viên CFR và phóng viên CBS Edward R. Murrow trong việc thành lập Trung tâm nghe Princeton, mục đích là nghiên cứu tuyên truyền phát thanh của Đức Quốc xã với mục đích áp dụng các kỹ thuật của Đức Quốc xã để tuyên truyền OSS. Trong số dự án này đã có một cơ quan chính phủ mới, Dịch vụ tình báo phát thanh nước ngoài (FBIS). FBIS cuối cùng đã trở thành Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (USIA), là cánh tay tuyên truyền của Hội đồng An ninh Quốc gia. Vì vậy, vào cuối những năm 1940, nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện và bộ máy tuyên truyền của nhà nước an ninh quốc gia đã được thiết lập - đúng lúc cho Dawn of Television. ”

 

Các thí nghiệm được tiến hành bởi nhà nghiên cứu Herbert Krugman tiết lộ rằng khi một người xem truyền hình, hoạt động của não chuyển từ trái sang bán cầu phải. Bán cầu não trái là chỗ ngồi của tư tưởng logic. Ở đây, thông tin được chia nhỏ thành các bộ phận cấu thành của nó và được phân tích một cách phê bình. Tuy nhiên, não phải xử lý dữ liệu đến một cách bất thường, xử lý thông tin trong wholes, dẫn đến phản ứng cảm xúc, chứ không phải logic. Sự thay đổi từ hoạt động não trái sang phải cũng làm cho việc giải phóng endorphin, chất độc tự nhiên của cơ thể - do đó, có thể trở thành nghiện vật lý để xem truyền hình, một giả thuyết được đưa ra bởi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rất ít người có thể đá thói quen truyền hình. Nó không còn là một lời nói quá đáng để lưu ý rằng thanh thiếu niên ngày nay được nuôi dưỡng và giảng dạy qua truyền hình mạng bị thiếu trí tuệ bởi tuổi thiếu niên của họ.

 

Sự suy yếu của nhân loại được biểu hiện bằng một sự thay đổi khác xảy ra trong não khi chúng ta xem truyền hình. Hoạt động ở các vùng não cao hơn (chẳng hạn như neo-vỏ não) bị giảm đi, trong khi hoạt động ở các vùng não thấp hơn (chẳng hạn như hệ thống limbic) tăng lên. Loại thứ hai, thường được gọi là não bò sát, được kết hợp với các chức năng tinh thần nguyên thủy hơn, chẳng hạn như phản ứng "chiến đấu hoặc bay". Bộ não bò sát không thể phân biệt giữa thực tế và thực tế mô phỏng của truyền hình. Đối với não bò sát, nếu nó trông thật, nó là thật. Vì vậy, mặc dù chúng ta biết trên một mức độ ý thức nó là "chỉ một bộ phim", trên một cấp độ tiềm thức chúng ta không - trái tim đập nhanh hơn, ví dụ, trong khi chúng tôi xem một cảnh hồi hộp. Tương tự, chúng tôi biết thương mại đang cố gắng điều khiển chúng tôi, nhưng trên một mức độ bất tỉnh, thương mại thành công, khiến chúng tôi cảm thấy không đủ cho đến khi chúng tôi mua bất kỳ thứ gì đang được quảng cáo - và hiệu quả là tất cả đều mạnh mẽ hơn vì nó bất tỉnh, hoạt động ở mức độ sâu nhất của phản ứng của con người. Bộ não bò sát làm cho chúng ta có thể tồn tại như những sinh vật sinh học, nhưng nó cũng khiến chúng ta dễ bị tổn thương bởi các thao tác của các lập trình viên truyền hình. Đây là nơi mà những người thao túng sử dụng cảm xúc của chính chúng ta làm dây để kiểm soát chúng ta. Các biến dạng và hướng mà chúng ta đang được chuyển đến đang diễn ra trong tiềm thức, thường không bị phát hiện.

 

Các kỹ thuật tuyên truyền đầu tiên được lập trình và áp dụng một cách khoa học bởi nhà báo Walter Lippman và nhà tâm lý học Edward Bernays (cháu của Sigmund Freud) vào đầu thế kỷ 20. Trong Thế chiến I, Lippman và Bernays được thuê bởi Tổng thống Hoa Kỳ, Woodrow Wilson, để tham gia vào Ủy ban Creel, nhiệm vụ trong đó là gây ảnh hưởng đến những ý kiến ​​phổ biến ủng hộ chiến tranh, ở phía bên Anh. Edward Bernays nói trong Tuyên truyền sách năm 1928,

 

"Các thao tác có ý thức và thông minh của các thói quen và ý kiến ​​có tổ chức của quần chúng là một yếu tố quan trọng trong xã hội dân chủ. Những người thao túng cơ chế xã hội không nhìn thấy này tạo thành một chính phủ vô hình, là quyền lực thống trị thực sự của đất nước chúng ta."

 

Ủy ban Creel cung cấp các chủ đề cho bài phát biểu của "người đàn ông bốn phút" ở các chức năng công cộng, và cũng khuyến khích kiểm duyệt báo chí Mỹ. Ủy ban đã rất không được ưa chuộng sau chiến tranh, Quốc hội đã đóng cửa mà không cung cấp kinh phí để tổ chức và lưu trữ giấy tờ của mình. Chiến dịch tuyên truyền chiến tranh của Lippman và Bernays được sản xuất trong vòng sáu tháng như một cơn cuồng loạn chống Đức mãnh liệt để gây ấn tượng vĩnh viễn cho doanh nghiệp Mỹ (và Adolf Hitler, trong số những người khác) với tiềm năng tuyên truyền quy mô lớn để kiểm soát dư luận. Bernays đã đặt ra các khái niệm "tâm trí nhóm" và "sự đồng ý về kỹ thuật", các khái niệm quan trọng trong công tác tuyên truyền thực tế. Ngành công nghiệp quan hệ công chúng hiện tại là một sự phát triển trực tiếp của công việc của Lippman và Bernays và vẫn được sử dụng rộng rãi bởi chính phủ Hoa Kỳ. Trong nửa đầu thế kỷ 20, Bernays và Lippman đã điều hành một công ty quan hệ công chúng rất thành công. Chiến tranh thế giới thứ hai đã tiếp tục sử dụng tuyên truyền như một vũ khí chiến tranh, cả bởi nhà tuyên truyền của Hitler là Joseph Gobbles và Nhà điều hành Chiến tranh Chính trị Anh, cũng như Văn phòng Thông tin Chiến tranh Hoa Kỳ.

 

Bật bản tin địa phương của bạn. Bạn có một vài phút của tội phạm cổ áo màu xanh, hầu như không có bất kỳ tội phạm cổ áo trắng, một vài phút của thể thao, misc. chit chat, ngẫu nhiên chính trị jibber-jabber, và nhìn vào thời tiết mà không ai được dự báo một cách chính xác. Đó có phải là những gì đã xảy ra trong thị trấn của bạn không? Và chúng ta phải sở hữu sóng vô tuyến! Các phương tiện truyền thông chính thống công khai ủng hộ lợi ích của khu công nghiệp nhà tù. Những câu chuyện tập trung vào các nhóm tội phạm thiểu số, và khai thác các mối đe dọa thực sự để xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn họ đang có. Hãy suy nghĩ về số lượng tù nhân tăng trưởng bình quân đầu người trong nước. Sau đó hãy nhớ rằng điều này đang xảy ra cùng lúc mà sự bùng nổ của nhà tù của chúng tôi bắt đầu. Cảnh sát trên đường phố của chúng tôi đã tạo ra bọn tội phạm. Trọng tâm là giữ cho chúng ta trong trạng thái sợ hãi, theo cách đó các elitists có thể tấn công bất kỳ nhóm nào họ muốn mà không sợ hậu quả. Đây là lý do tại sao các phương tiện truyền thông tiếp tục tạo ra nghệ thuật phi nhân đạo vô tận.

 

Các kỹ thuật ngày càng tăng trong sự tinh tế của họ theo thời gian khi các nhà khoa học tâm phục vụ đế chế tiếp tục khám phá những đột phá khoa học về cách thức hoạt động của não người, học hỏi, giữ lại thông tin và hành xử. Các kỹ thuật tẩy não hiệu quả nhất được sử dụng trên các mạng tuyên truyền thành công nhất. Kiểm tra giường âm nhạc nằm thấp trong phạm vi đêm sợ hãi của giây. Đó là ma quái. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nên suy nghĩ với tâm trí của mình hay chuẩn bị sẵn sàng cho diễn viên đóng thế hay không. Quan sát đồ họa bằng âm nhạc. Họ đang lấp lánh và nhấp nháy. Giống như con khỉ bị thu hút bởi những vật thể sáng bóng, nó ' Bàn tay khỉ của chúng tôi điều khiển từ xa thường dừng tìm kiếm giải trí khi số lượng phù hợp của sự quyến rũ thu hút sự chú ý của họ. Quan trọng nhất, chú ý đến sự lặp lại đằng sau những lời dối trá mà các chính khách và các nhóm truyền thông của công ty cho chúng tôi biết. Bạn thấy đấy, những sự sụp đổ không thể tưởng tượng được tạo ra như là 'chân lý' không phải bởi vì nó hợp lý hoặc có thể chứng minh được, mà là vì kỹ thuật ghi lại bị hỏng. Không có vấn đề làm thế nào vô lý nói dối, nó lặp đi lặp lại thường xuyên đủ rằng bộ não không biết sự khác biệt giữa thực tế và vần điệu trẻ. Kỹ thuật này được đánh giá thấp trong khả năng của nó để cho phép những người làm rối để thôi miên hàng triệu người. Thay vì "Công bằng và cân bằng", đó là "

 

Đó là một ngày bi thảm khi nhà nước có thể độc chiếm trên nô lệ và giam giữ dân số. Hollywood sẽ tiếp tục làm chúng tôi sợ hãi với những bộ phim về mafia, gangster, và tên tội phạm cổ áo xanh thẳm có sự ngu xuẩn và tham lam khiến họ bị bắt. Cuối cùng, tâm trí của chúng ta đã được điều kiện để chấp nhận sống trong một nền kinh tế và xã hội của cảnh sát vì chúng ta đọc nó trên báo, thấy nó được ca ngợi trên các tin tức và các chương trình nói chuyện, hoặc thấy nó trong một bộ phim. Có một số bộ phim được lên kế hoạch ngay bây giờ để hỗ trợ câu chuyện chính thức của 911 và một vài bộ phim hấp dẫn cuộc chiến về IRAQ. Theo David L Robb, Tác giả của Chiến dịch Hollywood,

 

Giống như một kịch bản, nó thường sẽ đề nghị thay đổi kịch bản sẽ cho phép bộ phim nhận được sự ủng hộ và phê chuẩn của quân đội. Đôi khi những thay đổi được đề xuất này là nhỏ. Nhưng đôi khi những thay đổi rất ấn tượng. Đôi khi họ thay đổi đối thoại. Đôi khi họ thay đổi nhân vật. Đôi khi họ thậm chí thay đổi lịch sử. "

 

Họ tạo ra một cái gì đó đặt ra 'disinfotainment'. Họ trộn lẫn thông tin giải trí và gọi nó là khử trùng.

 

Bạo lực không được giả mạo hiện được chấp nhận trên TV thông thường. Giết tên nhân danh chính phủ mẹ được ca ngợi, đó là trừ khi bạo lực được thực hiện trong tự vệ để bảo vệ ai đó khỏi hệ thống. Các game bắn súng sắc nhọn, máy bay ném bom và sát thủ được tôn thờ nếu họ đang chiến đấu cho hệ thống, đang ở trong quân đội, hoặc được liên kết với các nhóm kiểm soát quần chúng tại địa phương, chẳng hạn như sở cảnh sát địa phương. Tôi không tha thứ bạo lực, tuy nhiên đạo đức giả ủng hộ một hình thức giết người khi nó ủng hộ giới thượng lưu, và lên án người khác khi nó được thực hiện để bảo vệ đất đai, tự do của bạn hoặc những người thân yêu. Điều này thực tế kỳ lạ chuyển chính nó vào thế giới bóng râm của trò chơi video được bước vào lô và nhiệm vụ để giết càng nhiều càng tốt người chơi có thể. Các cầu thủ đang nhận được trẻ hơn và trẻ hơn với 7 trong số 10 trẻ em chơi trò chơi với một đánh giá 'trưởng thành'. Gần đây tôi đã duyệt qua lựa chọn trò chơi video trên PC tại một cửa hàng điện tử rất lớn. Tôi đã kinh hoàng khi thấy gần 50 trò chơi khác nhau trong đó thiết lập trò chơi là Iraq và mục tiêu là giết càng nhiều quân nổi dậy càng tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Trẻ em ngày nay đang được truyền bá thông qua các trò chơi yêu thích của họ và các chương trình thực thi pháp luật để trở thành nút đẩy của vũ khí hủy diệt hàng loạt cho thế giới ngày mai.

 

Có bất kỳ thắc mắc tại sao có hai hóa đơn nhà và một dự luật thượng viện (với nhiều hơn trên đường), đó là những bước khổng lồ trong việc tháo dỡ bài phát biểu tự do của công chúng. Những hóa đơn này cùng nhau sẽ giết (PEG) các trung tâm truy cập cáp nơi công chúng vẫn sở hữu sóng phát thanh. Đó là chương trình được tạo ra tại địa phương, không kiểm duyệt hoặc đạt được lợi ích thương mại. Thu nhập của họ có nguồn gốc từ nhượng quyền thương mại trong các thành phố địa phương và một phần trăm thuê bao cáp nhỏ giải phóng. Đây là một sự tiếp quản của công ty bởi vì đây là cách tập trung vào truyền thông bằng cách loại bỏ lập trình dựa trên địa phương và di chuyển khán giả đến các chương trình chính thức, quốc gia và giật gân hơn để thúc đẩy bạo lực, đồng nhất, và chế độ nô lệ trên đào, đa dạng và tự do. Truy cập cáp có tính năng tự do ngôn luận và thông tin với các quan điểm bị bỏ quên bởi truyền hình chính thống. Nó cũng có một hệ thống lập trình dòng chảy miễn phí với các chương trình mới được phát sóng bởi các nhà sản xuất mới trên cơ sở luân phiên. Điều này giúp nội dung và thông tin sáng tạo và dựa trên địa phương trong khi mạng truyền hình là cứng nhắc với các khe thời gian thường xuyên và lập trình lặp đi lặp lại.

 

Các khối lập trình được chấp nhận rộng rãi song song với sự thay đổi để tạo ra toàn bộ cuộc sống của chúng ta đối với chuông của nhà máy và ảo tưởng về thời gian. Đây là sự sáng tạo của tâm trí hive. Hive tâm là kết quả của tẩy não lớn cho công chúng. Mọi người đều chia sẻ cùng suy nghĩ, mục tiêu, kiến ​​thức và sự hiểu biết. Một xã hội tâm trí hive tự nó hướng tới sự phù hợp và bỏ qua sự đa dạng trong khi giả mạo như con đường để không thể nhìn thấy trong truyền hình chính thống. Lập trình mạng, thời tiết đó là tin tức hay kịch, được hướng tới việc tạo ra thế giới và thực tại của bạn một cách nhân tạo. Với số lượng thích hợp của giải trí và giật gân, thậm chí chúng ta có thể sống cuộc sống của mình thông qua bộ truyền hình. Nhiều neo và diễn viên rất đẹp và nghiên cứu cho thấy rằng những người hấp dẫn thường được coi là đáng tin cậy. Trong khi tin tức thực sự nhanh chóng trôi qua ở cuối màn hình, thì neo đang bán bạn trên ý tưởng có lỗ địa ngục của chính quyền cảnh sát rất riêng ngay tại khu vực địa phương của bạn, hoặc cách 2 đội thể thao đối đầu truy đuổi trên sân 2 giờ trong nỗ lực để ghi điểm có nghĩa là một cái gì đó cho bạn. Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN. Ngày nay, phương tiện truyền thông đại diện cho một công cụ tẩy não và truyền bá được sử dụng thay mặt cho quyền lợi của chủ sở hữu. Nhiều neo và diễn viên rất đẹp và nghiên cứu cho thấy rằng những người hấp dẫn thường được coi là đáng tin cậy. Trong khi tin tức thực sự nhanh chóng trôi qua ở cuối màn hình, thì neo đang bán bạn trên ý tưởng có lỗ địa ngục của chính quyền cảnh sát rất riêng ngay tại khu vực địa phương của bạn, hoặc cách 2 đội thể thao đối đầu truy đuổi trên sân 2 giờ trong nỗ lực để ghi điểm có nghĩa là một cái gì đó cho bạn. Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN. Ngày nay các phương tiện truyền thông đại diện cho một công cụ tẩy não và truyền bá được sử dụng thay mặt cho các lợi ích của chủ sở hữu. Nhiều neo và diễn viên rất đẹp và nghiên cứu cho thấy rằng những người hấp dẫn thường được coi là đáng tin cậy. Trong khi tin tức thực sự nhanh chóng trôi qua ở cuối màn hình, thì neo đang bán bạn trên ý tưởng có lỗ địa ngục của chính quyền cảnh sát rất riêng ngay tại khu vực địa phương của bạn, hoặc cách 2 đội thể thao đối đầu truy đuổi trên sân 2 giờ trong nỗ lực để ghi điểm có nghĩa là một cái gì đó cho bạn. Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN. Ngày nay các phương tiện truyền thông đại diện cho một công cụ tẩy não và truyền bá được sử dụng thay mặt cho các lợi ích của chủ sở hữu. neo đang bán bạn trên ý tưởng có lỗ địa ngục của chính quyền cảnh sát của bạn ngay tại khu vực địa phương của bạn, hoặc cách 2 đội thể thao đối đầu truy đuổi trên sân trong 2 giờ để ghi điểm có nghĩa là một cái gì đó cho bạn. Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN. Ngày nay các phương tiện truyền thông đại diện cho một công cụ tẩy não và truyền bá được sử dụng thay mặt cho các lợi ích của chủ sở hữu. neo đang bán bạn trên ý tưởng có lỗ địa ngục của chính quyền cảnh sát của bạn ngay tại khu vực địa phương của bạn, hoặc cách 2 đội thể thao đối đầu truy đuổi trên sân trong 2 giờ để ghi điểm có nghĩa là một cái gì đó cho bạn. Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN. Ngày nay các phương tiện truyền thông đại diện cho một công cụ tẩy não và truyền bá được sử dụng thay mặt cho các lợi ích của chủ sở hữu.

 

Kể từ khi hành động Telco năm 1996, các đài truyền hình và đài phát thanh trên toàn quốc đã được mua lại bởi các cửa hàng truyền thông quốc tế lớn. Clear Channel và Infinity là hai tập đoàn lớn nhất trên đài phát thanh hiện nay. Điều này đã tập trung phân phối thông tin và đã đe dọa xã hội tự do của chúng tôi kể từ đó. Các phương tiện truyền thông trống để nhịp tim của chủ sở hữu của nó, có lợi ích không phải của công chúng. Thay vào đó họ quan tâm đến những nỗ lực tài chính khác của họ như hợp đồng quốc phòng, kinh doanh dầu mỏ, các đảng chính trị, ngành công nghiệp nhà tù. Những xung đột lợi ích là hoành tráng với việc bãi bỏ quy định của các tập đoàn. Các dòng hiện đang bị mờ giữa phạm vi phủ sóng của một mạng lưới về cuộc chiến và cái kia.

 

Một khi chúng ta đi đến kết luận rằng các phương tiện truyền thông cố ý lừa dối chúng ta, chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc của vấn đề-phản ứng-giải pháp. Công thức này có một vấn đề bằng cách tạo ra nó hoặc cho phép nó xảy ra và trình bày cho dân số. Nó có thể là khủng bố, molestation, thêm terrestrials. Những chủ đề này tạo ra nỗi sợ hãi và không ai trong tâm trí của họ sẽ hỗ trợ khủng bố hoặc tội phạm. Do đó, OK để phát sóng truyền hình, các giấy tờ và radio với 'vấn đề'. Phản ứng tự nhiên của người dân là yêu cầu kiểm soát nhiều hơn để đảm bảo an toàn hơn. Hầu hết hãy để sự sợ hãi và cảm xúc của họ kiểm soát các quyết định của họ và thường được dịch thành một thứ như thế, " Chính phủ cần nhiều quyền lực hơn trong cuộc sống của chúng ta để làm cho chúng ta an toàn hơn và tự do hơn khỏi chế độ độc tài. "Tôi tin rằng những gì các phương tiện truyền thông nói với tôi vì vậy tôi sẽ hỗ trợ bất cứ quyết định nào họ đưa ra." Chương trình tin tức doanh nghiệp chủ đạo của ngày hôm nay không khuyến khích sự bất đồng của chiến tranh và vẽ các nhà hoạt động với một bàn chải tiêu cực gợi ý phản quốc. Đồng thời, các nhà báo được gọi là bánh răng trong một máy lớn hơn nhiều người biết rằng nếu họ báo cáo một câu chuyện vẽ chính phủ trong một ánh sáng tối, có khả năng vẫn còn trên 'dây' và ra khỏi trang đầu. s chương trình tin tức của công ty chủ đạo không khuyến khích sự bất đồng của cuộc chiến tranh và vẽ các nhà hoạt động với một bàn chải tiêu cực gợi ý phản quốc. Đồng thời, các nhà báo được gọi là bánh răng trong một máy lớn hơn nhiều người biết rằng nếu họ báo cáo một câu chuyện vẽ chính phủ trong một ánh sáng tối, có khả năng vẫn còn trên 'dây' và ra khỏi trang đầu. s chương trình tin tức của công ty chủ đạo không khuyến khích sự bất đồng của cuộc chiến tranh và vẽ các nhà hoạt động với một bàn chải tiêu cực gợi ý phản quốc. Đồng thời, các nhà báo được gọi là bánh răng trong một máy lớn hơn nhiều người biết rằng nếu họ báo cáo một câu chuyện vẽ chính phủ trong một ánh sáng tối, có khả năng vẫn còn trên 'dây' và ra khỏi trang đầu.

 

Điều đáng lo ngại nhất về chi tiêu một giờ kiểm tra tin tức cáp mạng và phim Hollywood hiện đại là những chủ đề tái hiện trong bối cảnh. Ý tưởng trung tâm của vô số các "báo cáo điều tra" hoặc các tính năng "đặc biệt về đêm thứ sáu" là về một mối đe dọa của một số loại trên đường chân trời. Sự kết thúc của thế giới như chúng ta biết nó đang được bán. Nếu tin tức không cho bạn ăn, thì Kênh Lịch sử hoặc Kênh Khám phá đang nói về các cuộc thập tự chinh, tiểu hành tinh, UFO, động đất, khủng bố hoặc phơi bày về những kẻ giết người hàng loạt. Chúng được tạo ra một thông điệp rằng thế giới của chúng ta không ổn định, và mối đe dọa luôn là một thứ vô hình và nguy hiểm mà chỉ có quân đội của chúng ta mới có thể sửa được.

 

Tôi không đơn độc trong việc lưu ý quan sát này. Tin tức địa phương và mạng lưới đang thiết kế các bài xã luận của họ về tuyệt vọng và sợ hãi bởi vì chủ sở hữu, nhà sản xuất và biên tập viên giờ đây hiểu rằng nỗi sợ hãi bán ra. Kết quả cuối cùng là xếp hạng mong muốn, được phân phối như mong đợi. Các bậc thầy của spin hiện đại hiểu rằng chúng tôi muốn được sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào sự thành công trong các thể loại hành động / hồi hộp / khủng bố đã plopped vào băng tải và đóng gói cho tiêu thụ niềm vui của chúng tôi. Khi các biên tập viên phát hiện ra rằng chỉ đơn giản là trát lên một biểu đồ cảnh báo khủng bố không làm người ta sợ hãi như trước đây, họ bắt đầu khởi động chiến dịch khủng bố một vài bậc với những cách mới và sáng tạo để bán nhà nước cảnh sát.

 

Khi bạn đến phía bên kia của các cảnh báo khủng bố của tất cả các hình dạng và kích cỡ, bạn sẽ thấy một cơn ác mộng khác giả mạo như vị cứu tinh. 'Bộ Chân lý' sẽ bảo vệ bạn. Chính phủ mẹ ở đây để giải cứu bạn và tiêu diệt lỗi khủng bố màu nâu này, người ngoài hành tinh xám này, cúm chim gia cầm này, và mọi cơn ác mộng khác mà tin tức hàng đêm mang đến cho bạn. Các chuyên gia quan hệ công chúng tốt nhất đưa khoa học tôn thờ các vị vua của chúng ta xuống một khung theo cấp khung. George W. Bush được chụp trong rất nhiều bài thơ với một cái hallo quanh đầu. Trong những bức ảnh khác, anh đứng cao với hàng chục lá cờ Mỹ bay trong gió phía sau anh. Một màn trình chiếu báng bổ hơn cho thấy anh ta đang nói trước thập tự giá của Chúa Giêsu Kitô. Tin nhắn gửi không thể được trình bày rõ ràng hơn. Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta là tình trạng của Đấng cứu thế và chỉ qua họ, chúng ta sẽ đạt được các cửa an toàn. Lời nói dối đã được chấp nhận bởi rất nhiều sự thật là đây là một cuộc chiến tôn giáo. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Tin nhắn gửi không thể được trình bày rõ ràng hơn. Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta là tình trạng của Đấng cứu thế và chỉ qua họ, chúng ta sẽ đạt được các cửa an toàn. Lời nói dối đã được chấp nhận bởi rất nhiều sự thật là đây là một cuộc chiến tôn giáo. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Tin nhắn gửi không thể được trình bày rõ ràng hơn. Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta là tình trạng của Đấng cứu thế và chỉ qua họ, chúng ta sẽ đạt được các cửa an toàn. Lời nói dối đã được chấp nhận bởi rất nhiều sự thật là đây là một cuộc chiến tôn giáo. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta là tình trạng của Đấng cứu thế và chỉ qua họ, chúng ta sẽ đạt được các cửa an toàn. Lời nói dối đã được chấp nhận bởi rất nhiều sự thật là đây là một cuộc chiến tôn giáo. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng ta là tình trạng của Đấng cứu thế và chỉ qua họ, chúng ta sẽ đạt được các cửa an toàn. Lời nói dối đã được chấp nhận bởi rất nhiều sự thật là đây là một cuộc chiến tôn giáo. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta. Nhiều chương trình thời gian chính đang kể câu chuyện về các cuộc thập tự chinh (không có sự kinh hoàng) để đồng bộ hóa những rung động của chúng ta với một điều gì đó từ thế kỷ 13, thay vì thế kỷ 21. Nếu người Mỹ chấp nhận thực tế là các cuộc thập tự chinh đang ở đây, thì George Bush báo cáo trực tiếp với thượng đế, và những điều mặc khải đó ở đây, sau đó họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta.

 

Loa thì thầm, "Tất cả các vấn đề của chúng tôi là do tai nạn, không bao giờ thiết kế." Ở bên kia căn phòng, tay sai của hệ thống khịt mũi, "Nếu bạn không có gì để che giấu, bạn chẳng có gì phải sợ cả." Đó là âm mưu nói rằng những kẻ khủng bố ở Trung Đông từ một hang động ở Afghanistan là lý do vượt ra khỏi cuộc chiến của chúng ta, "Cuộc chiến chống khủng bố". Các thông điệp liên quan trong kịch bản quỷ hóa các nam thiểu số trẻ và đề xuất các hình phạt khắc nghiệt đối với các tội ác mà họ cam kết. Họ không đi ra công khai và tuyên bố chương trình nghị sự phân biệt chủng tộc của họ. Họ đến từ bạn từ bên cạnh bằng cách phát sóng cùng một tin tức tội phạm lặp đi lặp lại, thường là khi nó được cam kết bởi nhóm thiểu số. Các mạng lưới yêu thích một thực tế là TV đặt ra các tiêu chuẩn trong xã hội và ngày nay, và do đó có ý kiến ​​chính trị. Ai sẽ tưởng tượng rằng ở Hoa Kỳ, cả hai ứng cử viên của cả hai đảng trong cuộc bầu cử năm 2004 sẽ là thành viên của xã hội Skull và Xương ở Đại học Yale? Trong số 290 triệu người Mỹ, đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể đưa ra?

 

Đó là quyết định của chủ sở hữu để tác động đến các nhà sản xuất, biên tập viên, và những người khác liên quan đến việc sơn để chải cho phù hợp với mục tiêu, đó là điểm mấu chốt. Nếu thể thao là những gì mọi người muốn, sau đó họ nhận được nó, thường với liều lượng lớn. Môn thể thao đa phương tiện (hoặc thể thao khán giả) chỉ là một lối thoát khỏi sự tồn tại của chính chúng ta. Nó giống như cờ bạc, hoặc nghiện ma túy. Nó cung cấp vùng đệm của rễ cho một cái gì đó với những người khác mà chúng tôi đã nói là tốt. Trí tưởng tượng của con người cũng dẫn họ đến việc sửa chữa thể thao. Nó được mô phỏng là nam tính, trong một thời đại mà có một sự thúc đẩy để thay đổi chúng ta từ đàn ông sang robot. Đó là bản chất của con người để chống lại và chiến đấu chống lại chúng ta. Các nhà xã hội học và các nhà tâm lý học trong các lĩnh vực ảnh hưởng đều biết điều này. Các môn thể thao của khán giả chứng minh lối ra quốc tế về những gì đã bị tước đi khỏi chúng ta. Chúng tôi đã mất quyền nổi dậy và thay đổi chính phủ của mình thông qua chiến tranh nếu cần thiết. Ngày nay, phần lớn dân số quốc gia của chúng ta ngày nay không biết điều gì đang xảy ra với sự sụp đổ của đồng đô la Mỹ và các kế hoạch chuyển giao tài sản của Mỹ sang các nước khác. Tuy nhiên, hầu hết có thể cho bạn biết ai là người chơi bóng rổ hay bóng đá hàng đầu. Rất nhiều fan muốn họ là những ngôi sao, trên sân khấu, sân khấu và dải kéo. Hoặc bạn là "numero uno" ở giai đoạn trung tâm hoặc bạn không có gì. Kết thúc câu chuyện.

 

Những gì tôi không bao giờ hiểu khi tôi còn học trung học là lý do tại sao bạn bè và bạn bè của tôi sẽ hành động ngây thơ hoặc không biết gì trong một "thế giới của Wayne" hoặc "Beavis và Butthead" loại cách. Những gì tôi đã học được kể từ đó là rất nhiều chương trình được pimping mình là 'giải trí' thực sự được nhắm mục tiêu đến mẫu số chung thấp nhất. Điều này đặc biệt đúng với các jockeys đĩa trong radio ngày nay. Lý do sóng vô tuyến của chúng tôi được bão hòa với những câu chuyện cười và nội dung tập trung vào những câu chuyện cười rắm, phần riêng tư, phân biệt chủng tộc biên giới, và nói chuyện rác nói chung là bởi vì nó đang bán. Trong khi chờ đợi, số lượng lớn trẻ em, thanh niên, và khán giả lớn tuổi đang bắt chước những gì họ thấy và nghe bởi vì 'chuẩn mực' hiện tại đang bán hành vi này là tuyệt vời hoặc 'sang trọng'. Khi điều kiện quá mãnh liệt đến mức các dạng nội dung này được coi là chuẩn mực, bất kỳ điều gì khác có vẻ kì quái hoặc không quan tâm đến nhịp độ chú ý của người Mỹ trung bình đang giảm dần theo ngày. Theo giả thuyết, nếu một nhà sản xuất trên mạng đã thoát khỏi một câu chuyện nổi bật về sự tham nhũng của chính phủ ở mức cao nhất, có thể là tác động lớn cần thiết sẽ không được thực hiện bởi vì bộ não trung bình của người xem đã được điều kiện để tìm ra một số loại thuốc khử trùng . đang bán hành vi này là tuyệt vời hoặc 'sang trọng'. Khi điều kiện quá mãnh liệt đến mức các dạng nội dung này được coi là chuẩn mực, bất kỳ điều gì khác có vẻ kì quái hoặc không quan tâm đến nhịp độ chú ý của người Mỹ trung bình đang giảm dần theo ngày. Theo giả thuyết, nếu một nhà sản xuất trên mạng đã thoát khỏi một câu chuyện nổi bật về sự tham nhũng của chính phủ ở mức cao nhất, có thể là tác động lớn cần thiết sẽ không được thực hiện bởi vì bộ não trung bình của người xem đã được điều kiện để tìm ra một số loại thuốc khử trùng . đang bán hành vi này là tuyệt vời hoặc 'sang trọng'. Khi điều kiện quá mãnh liệt đến mức các dạng nội dung này được coi là chuẩn mực, bất kỳ điều gì khác có vẻ kì quái hoặc không quan tâm đến nhịp độ chú ý của người Mỹ trung bình đang giảm dần theo ngày. Theo giả thuyết, nếu một nhà sản xuất trên mạng đã thoát khỏi một câu chuyện nổi bật về sự tham nhũng của chính phủ ở mức cao nhất, có thể là tác động lớn cần thiết sẽ không được thực hiện bởi vì bộ não trung bình của người xem đã được điều kiện để tìm ra một số loại thuốc khử trùng . bất cứ điều gì khác có vẻ kỳ quái hoặc không quan tâm đến sự chú ý của người Mỹ trung bình đang giảm dần theo ngày. Theo giả thuyết, nếu một nhà sản xuất trên mạng đã thoát khỏi một câu chuyện nổi bật về sự tham nhũng của chính phủ ở mức cao nhất, có thể là tác động lớn cần thiết sẽ không được thực hiện bởi vì bộ não trung bình của người xem đã được điều kiện để tìm ra một số loại thuốc khử trùng . bất cứ điều gì khác có vẻ kỳ quái hoặc không quan tâm đến sự chú ý của người Mỹ trung bình đang giảm dần theo ngày. Theo giả thuyết, nếu một nhà sản xuất trên mạng đã thoát khỏi một câu chuyện nổi bật về sự tham nhũng của chính phủ ở mức cao nhất, có thể là tác động lớn cần thiết sẽ không được thực hiện bởi vì bộ não trung bình của người xem đã được điều kiện để tìm ra một số loại thuốc khử trùng .

 

Các phương tiện truyền thông đã tạo ra hình ảnh xã hội hoàn hảo mà có thể tồn tại nếu chúng ta chỉ làm những thứ theo cách của họ, (lợi ích của họ / lợi ích của chính phủ). Nó cho chúng ta biết hạnh phúc là gì và những gì nó không đồng nghĩa với tình yêu, ghét hay bất cứ điều gì khác mà chúng có thể cấy ghép vào tiềm thức của chúng ta. Chúng ta có thể trở thành nô lệ hoàn hảo cho hệ thống thông qua sự truyền bá qua truyền hình mạng. Theo thời gian, các thông điệp ngày càng trở nên phân biệt chủng tộc, bạo lực và không trung thực. Nhưng lập trình đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước và rất ít người có thể nhìn thấy nó cho những gì nó đã trở thành. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi các quần thể đưa tâm trí của họ đi đến phiên bản chính thức của sự kiện, nơi không tưởng là ngay gần góc khi anh trai đang cưỡi shotgun. Đó là một thế giới mà Hollywood có thể khiến bạn tin vào bất cứ điều gì, ngay cả khi bạn được tự do. Đó là một thế giới trong đó công tố viên và thẩm phán ngồi ở cùng một bên của băng ghế dự bị. Lý do rõ ràng nhất mà tâm trí của chúng ta đang được kiểm soát trên quy mô lớn về mặt tâm lý, là bởi vì văn hóa của chúng ta đã được điều chỉnh từng bước thông qua TV, radio, hay tờ báo. Chúng ta được cho thế giới thực tế thông qua một màn hình, một số mực, hoặc sóng vô tuyến. Sự thật đang ẩn trong trang web đơn giản. Sự truyền bá thông qua những phương tiện này cảnh báo chúng ta rằng những quan điểm khác với những quan điểm được trình bày bởi chúng là không quan trọng và cũng bị lên án.

 

Một số người sai khoảng 5% thời gian. Một số là sai phần lớn thời gian. Tôi ước tôi đã sai tất cả thời gian. Rất nhiều người đối phó với những thực tế mãnh liệt này, bằng cách hỏi tôi một cách hùng biện, "Giải pháp, anh chàng thông minh là gì?" Hãy nhớ rằng, đó là người xem, người tiêu dùng và tất cả các phiếu bầu nhỏ khác được gọi là đô la đã giúp hệ thống đầu sỏ này đặt nền móng bê tông của nó trong sân sau của chúng tôi. Chúng ta phải nhận ra sự thật về lý do tại sao hệ thống là thiếu sót và làm nô lệ chúng ta nếu chúng ta muốn đánh bại nó. Giải pháp quan trọng nhất để chiến đấu với loại tẩy não và kiểm soát tâm trí này là bắt đầu với chính chúng ta và sự thức tỉnh của chính chúng ta trong những điều nhỏ nhặt hơn. Trong trường hợp này, nó ' s tẩy não nhưng sau một thời gian chúng tôi phá vỡ bên ngoài hộp và bắt đầu mạo hiểm bên ngoài hệ thống và vào địa hình không rõ. Chiến đấu với mọi người và buộc họ hiểu 'sự thật của chúng tôi' không phải là một giải pháp. Nếu tập thể miễn phí của chúng tôi sẽ tạo ra cơn ác mộng này, hơn là chỉ tập thể miễn phí của chúng tôi sẽ thay đổi nó. Trận chiến bắt đầu trong trái tim và tâm trí của kẻ thù, và sau đó mở rộng ra ngoài từ đó, chỉ cho những người mở cửa cho thông tin.

 

Nếu bạn chọn di chuyển con đường đến sự thật, thì bạn phải chuẩn bị cho những chướng ngại vật đang chờ đón bạn. Bạn có thể bị kết án hoặc chỉ trích bởi gia đình, bạn bè, người yêu, hoặc đồng nghiệp của bạn. Đây là chương trình của họ bắt đầu từ khi sinh đang làm chính xác những gì nó phải làm. Bạn sẽ phải mạnh hơn thế. Bạn phải nhận ra rằng có một thực tế tồn tại bên ngoài hệ thống nhân tạo được kiểm soát này. Giống như Indiana Jones trong cuộc Thập tự chinh cuối cùng, ông đã thực hiện 'bước nhảy vọt' trên hẻm núi vô tận trong một nỗ lực để đi sang phía bên kia. Giống như Neo trong Ma trận, ông lấy viên thuốc màu đỏ từ Morpheus trong nỗ lực của mình để vượt qua để tự thực sự của mình. Một khi bạn thức dậy, nó giống như một nhà thôi miên đến và bẻ ngón tay của mình. Bạn thức dậy và nói với chính mình, "Ôi trời ơi. Tôi có thể thấy nó ngay bây giờ. Tại sao tôi mất quá nhiều thời gian để thức dậy?" Đối với một số bạn, nó có thể là một cú sốc lớn. Giống như bất cứ điều gì khác, lấy thông tin và kiến ​​thức này trong các giai đoạn. Nếu phải mất cả đời để họ có thể biến đổi thực tại của bạn cho bạn, thì bạn biết rằng nó có thể mất nhiều thời gian hơn một ngày để hoàn toàn thức tỉnh. Hãy nhớ rằng, cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất. Giống như bất cứ điều gì khác, lấy thông tin và kiến ​​thức này trong các giai đoạn. Nếu phải mất cả đời để họ có thể biến đổi thực tại của bạn cho bạn, thì bạn biết rằng nó có thể mất nhiều thời gian hơn một ngày để hoàn toàn thức tỉnh. Hãy nhớ rằng, cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất. Giống như bất cứ điều gì khác, lấy thông tin và kiến ​​thức này trong các giai đoạn. Nếu phải mất cả đời để họ có thể biến đổi thực tại của bạn cho bạn, thì bạn biết rằng nó có thể mất nhiều thời gian hơn một ngày để hoàn toàn thức tỉnh. Hãy nhớ rằng, cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất.

 

Nguồn : http://www.informationliberation.com/?id=25168

 

Viết bình luận và đăng nó ở đây! Viết cho tôi một email và đặt cùng một tiêu đề trong dòng tiêu đề email của bạn làm tiêu đề của bài viết bạn muốn bình luận. Wes Penre .

 

 

Nhận xét về bài viết:

Chris, ngày 4 tháng 5 năm 2008

 

Tóm tắt thú vị liên kết với nhau nhiều điểm tiếp xúc. Nếu thực sự, các phương tiện truyền thông (và Hollywood) đang dẫn đầu suy nghĩ của chúng ta, chúng ta nên rất quan tâm đến những năm trước những bộ phim có nội dung "kiểm dịch và giết". Họ có thể chuẩn bị cho chúng tôi những gì đang xảy ra trong năm nay không?

 

http://www.youtube.com/watch?v=-BRZ0u01KwQ

 

Chỉ là một câu hỏi để suy ngẫm, bởi vì khi đoạn giới thiệu gợi ý - hãy nghĩ đến điều không thể tưởng tượng được ...

 

- Chris

 

PS. Ngày phát hành là một kẻ giết người.

 

George, ngày 30 tháng 4 năm 2008

 

Không chỉ là tuyên truyền một tính năng của truyền hình, nhưng tín hiệu dao động có thể được hẹn giờ để tạo ra một loại thôi miên. Trong trạng thái này, việc chèn các ý tưởng và khái niệm đã đạt được. Trong tập được đánh dấu dưới đây, họ không xây dựng đủ. Không nơi nào con người không bị ảnh hưởng bởi thao tác này. Không phải là một cậu bé với một tình trạng mắt mà mọi người khác nghĩ là điên rồ. Thị trưởng là tham nhũng và thao túng TV để che giấu tội ác của mình trong tâm trí của người xem. Không nơi nào người đàn ông đột nhập vào phòng thu và tắt máy. Ông phát sóng băng của nỗ lực tối của thị trưởng đến một thị trấn được tự do để xem và nghe forf lần đầu tiên. Toàn bộ bộ phim là năm ánh sáng trước thời điểm đó.

 

http://www.nowhereman.org/

 

Mark, ngày 30 tháng 4 năm 2008

 

Cảm ơn bạn đã đăng bài tuyệt vời Mass Mind Control Thông qua mạng truyền hình: Bạn có suy nghĩ của riêng bạn? Wes, để tiến hóa và ở lại!

 

- Đánh dấu

 

Giàu, ngày 29 tháng 4 năm 2008:

 

Tốt bài viết ở đây. Tôi sẽ nhận được tuyên truyền sách. Điều quan trọng là phải hiểu. Cảm ơn bạn đã đưa thông tin này ra khỏi đó. Chúng ta đều cần phải biết công cụ này.

 

Michael, ngày 29 tháng 4 năm 2008:

 

Thưa bạn,

những gì bạn không nhận ra trong bài viết của bạn là một trong những lĩnh vực chính yếu nhưng không được công nhận về khử trùng là trong lĩnh vực tôn giáo.

 

Vì vậy, trái với khẳng định của bạn rằng nó không phải là một cuộc chiến tôn giáo xảy ra, tôi đề nghị bạn xem thông tin trên trang web của tôi trực tiếp giải quyết lỗi thần học tại nền tảng của cuộc xung đột giữa Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo (xem: http: / /after-the-false-peace.blogspot.com/ ) cũng như sự hiểu lầm cơ bản về cấu trúc của ý thức con người (xem: http://science-of-consciousness.blogspot.com/ ).

 

Kinh tế Wageless Robotic, ngày 29 tháng 4 năm 2008:

 

Wes:

Xin vui lòng truy cập liên kết này:

 http://teaminfinity.com/writings/Literature.shtml

 để có được một cảm giác cho nền và Câu hỏi thường gặp của chúng tôi quá:

 http://teaminfinity.com/writings/MagnaCartaFAQ.shtml

 và đây là một tuyệt vời thiết lập các video để chia sẻ một số bạn đã thấy, những người khác bạn có thể không có:

 http://teaminfinity.com/COMMUNICAE-12555.shtml

 

 

Hãy cũng !!

 

Dominick, ngày 28 tháng 4 năm 2008:

 

Cartoon Network, thuộc sở hữu của Time Warner, là một ví dụ hoàn hảo về những gì bạn đang nói đến. Trở lại thập niên 90, mạng đã cho thấy những phim hoạt hình cổ điển, lành mạnh như Looney Tunes, Tom & Jerry, vv. Ngày nay, phim hoạt hình nổi bật là kinh dị, kì lạ và dường như được sản xuất bởi những người điên. Xem Adult Swim và bạn sẽ hiểu ý tôi. Những chương trình như Metalocalypse, Assy Mcgee, Liên doanh Bros., Sealab 20/20 vv không giống như phim hoạt hình tôi thích khi còn nhỏ. Đôi khi tôi nghĩ ai chịu trách nhiệm ở đó phải điên khùng.

 

 

Thể thao của khán giả chứng minh các cửa hàng quốc tế cho những gì đã bị tước đi từ chúng tôi.

Quốc tế có thể cần phải ở trong nội bộ hoặc thêm nội bộ vào cuối câu.

 

... quan điểm khác với những người được trình bày bởi họ là không quan trọng và cũng bị lên án.

too = to

 

Nếu tập thể miễn phí của chúng tôi sẽ tạo ra cơn ác mộng này, hơn là chỉ tập thể miễn phí của chúng tôi sẽ thay đổi nó.

1) miễn phí sẽ = freewill

 

2) miễn phí sẽ thay đổi = freewill có thể / sẽ thay đổi

 

"Chiến tranh chống khủng bố" có thể cần phải "Chiến tranh chống khủng bố"

 

. ... nơi không tưởng là ngay gần góc khi anh trai đang cưỡi shotgun

, anh trai lớn có thể cần phải được viết hoa, Big Brother, có hiệu lực.

 

... nếu chúng ta chỉ làm mọi thứ theo cách của họ, (sở thích của họ / lợi ích của chính phủ).

Không có dấu phẩy sau đường, hoặc không có dấu ngoặc đơn và sử dụng dấu gạch ngang.

 

Không có giáo dục, không có thông tin, SPIN.

Để làm rõ, bạn có thể muốn viết JUST SPIN. Bạn thậm chí có thể muốn thêm một câu ngắn về ý nghĩa của SPIN.

 

MIND CONTROL:

 

 

Mass Mind Control Through Network Television: Are Your Thoughts Your Own?

by Alex Ansari, InformationLiberation.com, Apr 21, 2008

 

 

 

 

"Mind Control of the Masses" and the general "Mind Control" section,  Wes Penre, www.illuminati-news.com

 

 

.

 

According to researcher Mack White ( http://www.mackwhite.com/),

 

"Psychologist Hadley Cantril conducted a study of the effects of the broadcast and published his findings in a book, The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic. This study explored the power of broadcast media, particularly as it relates to the suggestibility of human beings under the influence of fear. Cantril was affiliated with Princeton University's Radio Research Project, which was funded in 1937 by the Rockefeller Foundation. Also affiliated with the Project was Council on Foreign Relations (CFR) member and Columbia Broadcasting System (CBS) executive Frank Stanton, whose network had broadcast the program. Stanton would later go on to head the news division of CBS, and in time would become president of the network, as well as chairman of the board of the RAND Corporation, the influential think tank which has done groundbreaking research on, among other things, mass brainwashing. Two years later, with Rockefeller Foundation money, Cantril established the Office of Public Opinion Research (OPOR), also at Princeton. Among the studies conducted by the OPOR was an analysis of the effectiveness of "psycho-political operations" (propaganda, in plain English) of the Office of Strategic Services (OSS), the forerunner of the Central Intelligence Agency (CIA). Then, during World War II, Cantril and Rockefeller money assisted CFR member and CBS reporter Edward R. Murrow in setting up the Princeton Listening Center, the purpose of which was to study Nazi radio propaganda with the object of applying Nazi techniques to OSS propaganda. Out of this project came a new government agency, the Foreign Broadcast Intelligence Service (FBIS). The FBIS eventually became the United States Information Agency (USIA), which is the propaganda arm of the National Security Council. Thus, by the end of the 1940s, the basic research had been done and the propaganda apparatus of the national security state had been set up--just in time for the Dawn of Television."

 

Experiments conducted by researcher Herbert Krugman reveal that when a person watches television, brain activity switches from the left to the right hemisphere. The left hemisphere is the seat of logical thought. Here, information is broken down into its component parts and critically analyzed. The right brain, however, treats incoming data uncritically, processing information in wholes, leading to emotional, rather than logical responses. The shift from left to right brain activity also causes the release of endorphins, the body's own natural opiates--thus, it is possible to become physically addicted to watching television, a hypothesis borne out by numerous studies which have shown that very few people are able to kick the television habit. It's no longer an overstatement to note that the youth today that are raised and taught through network television are intellectually dead by their early teens.

 

The dumbing down of humanity is represented by another shift which occurs in the brain when we watch television. Activity in the higher brain regions (such as the neo-cortex) is diminished, while activity in the lower brain regions (such as the limbic system) increases. The latter, commonly referred to as the reptile brain, is associated with more primitive mental functions, such as the "fight or flight" response. The reptile brain is unable to distinguish between reality and the simulated reality of television. To the reptile brain, if it looks real, it is real. Thus, though we know on a conscious level it is "only a film," on a subconscious level we do not--the heart beats faster, for instance, while we watch a suspenseful scene. Similarly, we know the commercial is trying to manipulate us, but on an unconscious level the commercial nonetheless succeeds in, say, making us feel inadequate until we buy whatever thing is being advertised--and the effect is all the more powerful because it is unconscious, operating on the deepest level of human response. The reptile brain makes it possible for us to survive as biological beings, but it also leaves us vulnerable to the manipulations of television programmers. This is where the manipulators use our own emotions as strings to control us. The distortions and directions we are being moved to are taking place in the subconscious, often undetected.

 

Propaganda techniques were first codified and applied in a scientific manner by journalist Walter Lippman and psychologist Edward Bernays (nephew of Sigmund Freud) early in the 20th century. During World War I, Lippman and Bernays were hired by then United States President, Woodrow Wilson, to participate in the Creel Commission, the mission of which was to sway popular opinion in favor of entering the war, on the side of Britain. Edward Bernays said in his 1928 book Propaganda,

 

"The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country."

 

The Creel Commission provided themes for speeches by "four-minute men" at public functions, and also encouraged censorship of the American press. The Commission was so unpopular that after the war, Congress closed it down without providing funding to organize and archive its papers. The war propaganda campaign of Lippman and Bernays produced within six months such an intense anti-German hysteria as to permanently impress American business (and Adolf Hitler, among others) with the potential of large-scale propaganda to control public opinion. Bernays coined the terms "group mind" and "engineering consent", important concepts in practical propaganda work. The current public relations industry is a direct outgrowth of Lippman's and Bernays' work and is still used extensively by the United States government. For the first half of the 20th century Bernays and Lippman ran a very successful public relations firm. World War II saw continued use of propaganda as a weapon of war, both by Hitler's propagandist Joseph Gobbles and the British Political Warfare Executive, as well as the United States Office of War Information.

 

Turn on your local newscast. You have a few minutes of blue-collar crime, hardly any white collar crime, a few minutes of sports, misc. chit chat, random political jibber-jabber, and a look at the weather that no one is forecasting correctly. Is that what happened in your town? And we're supposed to own the airwaves! The mainstream media openly supports the interests of the prison industrial complex. The stories focus on minority criminal groups, and exploit the real threat to appear much more dangerous than they are. Think about the growing per capita number of prisoners in the country. Then remember that this is happening at the same time that our prison boom began. The police on our streets have created criminals. The focus is to keep us in a state of fear, that way the elitists can attack any group they want to without fear of consequence. This is why the media is continuing to craft the timeless art of dehumanization.

 

The techniques are increasing in their sophistication over time as the mind scientists that serve the empire continue to discover scientific breakthroughs as to how the human brain functions, learns, retains information, and behaves. The most effective brainwashing techniques are used on the most successful propaganda networks. Examine the music bed that lies low during the fright night scope of the second. It's spooky. I wonder if we are supposed to be thinking with our minds or getting ready for stunt. Observe the graphics with the music. They're glitzy and flashing. Like the monkey that is attracted to shiny objects, it's our monkey hand that controls to remote often stops the search for entertainment when the proper amount of glamor catches their attention. Most importantly, notice the repetition behind the lies that the politicians and their corporate media groupies tell us. You see, the unimaginable fallacies are created as 'truth' not because it's logical or provable, but because of the broken record technique. No matter how ridiculous the lie, it's repeated often enough that the brain doesn't know the difference between reality and nursery rhymes. This technique is underestimated in its ability to allow the puppeteers to hypnotize millions of people. Instead of "Fair and balanced" it's "We say it enough times, and you believe it."

 

It's a tragic day when the state can monopolize on the enslaving and imprisonment of a population. Hollywood will continue to frighten us with films on the mafia, gangsters, and the corrupt blue collar criminal whose stupidity and greed get them caught. In the end, our minds are already preconditioned to accept living in a police state economy and society because we read it in the paper, saw it praised on the news and talk shows, or saw it in a movie. There are several movies planned right now that support the official story of 911 and a few movies that glamorize the War on IRAQ. According to David L Robb, Author of Operation Hollywood,

 

"Hollywood and the Pentagon have a long history of making movies together. It's a tradition that stretches back to the early days of silent films, and extends right up until the present day. It's been a collaboration that works well for both sides. Hollywood producers get what they want - access to billions of dollars worth of military hardware and equipment - tanks, jet fighters, nuclear submarines and aircraft carriers - and the military gets what it wants - films that portray the military in a positive light; films that help the services in their recruiting efforts. The Pentagon is not merely a passive supporter of films, however. If the Pentagon doesn't like a script, it will usually suggest script changes that will allow the film to receive the military's support and approval. Sometimes these proposed changes are minor. But sometimes the changes are dramatic. Sometimes they change dialogue. Sometimes they change characters. Sometimes they even change history."

 

They create something coined 'disinfotainment'. They mix disinformation with entertainment and call it disinfotainment.

 

Unadulterated violence is now accepted on regular TV. Killing in the name of the mother government is praised, that is unless the violence is committed in self defense to protect someone from the system. Sharp shooters, bombers, and assassin are worshiped if they are fighting for the system, are in the military, or are associated with groups that control the masses locally, such as the local police department. I don't condone violence, however it's hypocritical to support one form of homicide when it favors the elite, and condemn another when it's done to protect your land, freedom, or loved ones. This odd reality transfers itself into the shady world of video games that are stepped in plots and tasks to kill as much as the player can. The players are getting younger and younger with 7 out of 10 children playing games with a 'Mature' rating. Recently I was browsing the PC video game selection at a very large electronics store. I was appalled to see nearly 50 different games in which the setting of the game is Iraq and the goal is to kill as many insurgents as possible and fulfill the mission. Children today are being indoctrinated through their favorite games and law enforcement programs to be the button pushers of the weapons of mass destruction for tomorrow's world.

 

Is it any wonder why there are two house bills and a senate bill (with more on the way), which are giant steps in dismantling the free speech of the general public. These bills together would kill (PEG) cable access centers where the public still owns the airwaves. It's the programming created locally, without censorship or commercial gain. Their income is derived from franchises within the local cities and a small percentage cable subscriber frees. This is a corporate takeover because this is centralizing communication by removing the locally based programming and moving the audience to the more official, nationalistic, and sensational programs that promotes violence, uniformity, and slavery over peach, diversity and freedom. Cable access features free speech and information with perspectives neglected by mainstream television. It also features a free flow programming system with fresh programs being aired by new producers on a rotating basis. This keeps the content and information creative and locally based while network TV is rigid with regular time slots and repetitive programming.

 

The blocks of programming that are universally accepted parallel the shift to craft our entire lives towards the factory's bell and the illusion of time. This is the creation of the hive mind. The hive mind is result of massive brainwashing to the general public. Everyone shares the same thoughts, goals, knowledge and understanding. A hive mind society gears itself towards conformity and ignores diversity while masqueraded as the road to utopia in mainstream television. Network programming, weather it's the news or drama, is geared towards artificially creating your world and reality. With the proper amount of entertainment and sensationalism, we may even be living our lives through the television set. Many anchors and actors are beautiful and research shows that attractive people are usually perceived as trust worthy. While the real news rolls quickly by on the bottom of your screen, the anchor is selling you on the idea of having your very own police state hell hole right here in your local jurisdiction, or how 2 sports opposing teams chased around on a court for 2 hours in attempt to score points means something to you. No education, no information, SPIN. Today the media represents a tool of brainwashing and indoctrination that is utilized on behalf of the owners interests.

 

Since the 1996 Telco act, television and radio stations all across the nation were bought out by major international media outlets. Clear Channel and Infinity are the two largest corporations in radio today. This has centralized the distribution of information and has threatened our free society ever since. The media drums to the heartbeat of its owners, whose interests are not of the general public. Instead they are interested in their other financial endeavors like defense contracting, oil business, political parties, prison industry. The conflicts of interest are monumental with the deregulation of the corporations. The lines are now blurred between one network's coverage of the war and the other.

 

Once we come to the conclusion that the media is intentionally deceiving us, we can apply the principles of problem-reaction-solution. This formula takes a problem by either creating it or allowing it to happen and presenting that to the population. It could be terrorism, molestation, extra terrestrials. These topics create fear and no one in their right mind would support terrorism or crime. It's therefore OK to blast the television, the papers, and radio with 'the problem.' The natural reaction from the people is a request for more control to ensure more safety. Most let their fear and emotional side control their decisions and usually translated into something like, "The government needs more power over our lives to make us safer and freer from tyranny. I believe what the media tells me so I will support whatever decisions they make." Today's mainstream corporate news program discourages dissent of the war and paints activists with a negative brush that hints of treason. At the same time, the so-called journalists are cogs in a much larger machine who know that if they report a story that paints the government in a dark light, is likely to remain on 'the wire' and off the front page.

 

The most disturbing thing about spending a single hour examining network cable news and modern Hollywood films are the reoccurring themes in the backdrop. The central ideas of countless "investigative reports" or "Friday night special" features are about a threat of some type over the horizon. The end of the world as we know it is being sold. If the news isn't feeding it to you, then the History Channel or Discover Channel are either talking about the crusades, asteroids, UFOs, earthquakes, terrorism, or exposes about serial killers. They are crafted a message that our world is unstable, and the threat is always an invisible and dangerous one that only our military can fix. When you record and log all the messages, you end up with a script, a screen write produced through the movie studios of Hollywood hell.

 

I am not alone in noting this observation. Local and network news are designing their editorials about despair and fear because the owners, producers, and editors now understand that fear sells. The end result are the desired ratings, delivered like expected. The masters of modern spin understand that we like to be terrified. Just look at the success in the action/suspense/terror genres that have plopped onto the conveyor belt and packaged for our glee consumption. When the editors in charge found out that simply plastering a terror alert chart didn't scare the people the same way it used to, they began to kick up the campaign of terror a few notches with new and creative ways to sell the police state.

 

When you get to the other side of the terror alerts of all shapes and sizes, you find another nightmare masquerading as the savior. The 'Ministry of Truth' will protect you. The mother government is here to rescue you and squash this brown terrorist bug, this gray alien, this avian bird flu, and every other nightmare that the nightly news brought you. The finest public relations specialists take the science of worshiping our kings down to a frame by frame level. George W. Bush is pictured in numerous poises with a hallo around his head. In other pictures, he stands tall with dozens of American flags blowing in the wind behind him. A more blasphemous display features him speaking in front of the cross of Jesus Christ. The message send couldn't be more clearly presented. Our current leaders are of the messiah status and only through them, will we reach the gates of safety. The lie that has been accepted by so many as truth is that this is a religious war. Numerous prime time programs are telling the story of the crusades (without the horrors) to synch our vibrations up to something out of the 13th Century, instead of the 21st Century. If the America people accept the fact that the crusades are here, that George Bush reports directly to god, and that revelations are here, then they have won the war for our minds.

 

The loudspeaker whispers, "All our problems are by accident, never design." Across the room the system's minion snorts, "If you have nothing to hide, you have nothing to fear." It's that plot that says Middle Eastern terrorists from an Afghan cave are the reason beyond our little, "War on terror." Related messages in the script demonize young minority males and suggest harsh punishments for crimes they commit. They don't come out overtly and state their racist agenda. They come at you from the side by airing the same crime news repetitively, usually when it's committed by the minority group. The networks love the fact that the TV sets the norms in society and today, and hence politically opinion. Who would imagine that in the United States of America, both candidates of both parties in the 2004 election would be members of the Skull and Bones society at Yale University? Out of 290 million Americans, this is the best we could come up with?

 

It is the decision of the owners to influence producers, editors, and others involved to paint to brush to fit the objective, which is the bottom line. If Sports is what the people want, then they get it, usually in large doses. Multi-media sports (or spectator sports) is just an escape from our own existence. It's like gambling, or drug addiction. It provides that buffer zone of rooting for something with other people that we've been told is good. People's fantasies also lead them to fixating on sports. It's simulated masculinity, in an age where there's a push to change us from men to robots. It's human nature to resist and fight that which is suppressing us. The sociologists and psychologists in areas of influence know this. Spectator sports prove the outlet internationally for what has been stripped away from us. We've lost the right to rebel and change our government through warfare if necessary. Today the bulk of our nation's population today doesn't know what's really going on with the fall of the American dollar and the plans for the transfer of American wealth to other countries. However, most can tell you who the top basketball or football players are. A lot of fans wish they were the stars, out there on the stage, the court, and the drag strip. Either you're "numero uno" in center stage or you're nothing. End of story.

 

What I never understood when I was in high school was why my peers and friends would act naïve or ignorant in a "Wayne's World" or "Beavis and Butthead" kind of way. What I've learned since then is that the numerous programs that are pimping themselves of as 'entertainment' are actually targeted to the lowest common denominator. This is especially true with disc jockeys in radio today. The reason our airwaves are saturated with jokes and content centered on fart jokes, private parts, borderline racism, and general trash talk is because it is selling. In the meantime, large numbers of our children, young adults, and older audiences are mimicking what they see and hear because the current 'norm' is selling this behavior as cool or 'chic.' When the conditioned is so intense that these forms of content are considered the norm, anything else seems either bizarre or uninteresting to the average American's attention span that is decreasing by the day. Hypothetically, if a producer on a network did get away with a feature story exposing government corruption at the highest levels, chances are the large impact necessary wouldn't be realized because the average viewer's brain has already been conditioned to seek out certain types of disinfotainment.

 

The media has created the picture perfect society that could exist if we only did things their way, (their interests/government interest). It tells us what happiness is and what it is not and same for love, hate or anything else they can implant into our subconsciousness. We can become the perfect slave to the system through indoctrination given through network TV. Over time the messages are becoming increasingly racist, violent, and dishonest. But the programming began decades ago and few have the eyes to see it for what it has become. We live in a world where the populations give their minds away to the official version of the event, where utopia is right around the corner when big brother is riding shotgun. It's a world where Hollywood can make you believe anything, even that you are free. It's a world in which the prosecutor and the judge sit on the same side of the bench. The most obvious reason that our minds are being controlled on a massive scale psychologically, is because our culture has been conditioned incrementally through TV, radio, or the paper. We are given the world reality through a screen, some ink, or radio waves. The truth is hiding in plain site. The indoctrination through these mediums warns us that views other than those presented by them are unimportant and too be condemned. This administration and media monopoly has a carefully crafted dehumanization program to anyone that dissents the official version of events.

 

Some people are wrong about 5% of the time. Some are wrong most of the time. I wish I was wrong all the time. A lot of people deal with these intense realities, by asking me rhetorically, "What is the solution, smart guy?" Remember, it's the viewers, the consumers and all the other little votes called dollars that helped this oligarchy system lay its concrete foundation in our backyards. We must recognize the truth about why the system is flawed and enslaving us if we wish to beat it. The most important solution to fighting this type of brainwashing and mind control is to start with ourselves and our own awakening in the smaller things. In this case, it's brainwashing but after awhile we break Outside the Box and begin venturing outside the system and into unknown terrain. Fighting with people and forcing them to understand 'our truth' is not a solution. If our collective free will created this nightmare, than only our collective free will change it. The battle begins in the heart and mind of the beholder, and then extends outward from there, only to those open to the information.

 

If you choose to travel the road to the truth, then you must be prepared for the obstacles that await you. You may be condemned or criticized by your family, your friends, your lovers, or your co-workers. This is their programming that began at birth that is doing exactly what it's supposed to do. You're going to have to be stronger than that. You must realize that there is a reality that exists outside of this controlled artificial system. Like Indiana Jones in the Last Crusade, he took that 'leap of faith' over the bridgeless canyon in an attempt to get to the other side. Like Neo in the Matrix, he took the red pill from Morpheus in his attempt to cross over to his real self. Once you wake up, it's as if a hypnotist came along and snapped his fingers. You wake up and say to yourself, "Oh my god. I can see it now. Why did it take me so long to wake up?!" For some of you it can be a major shock. Like anything else, take this information and knowledge in stages. If it took a lifetime for them to mold your reality for you, then you know that it may take longer than a day to fully awaken. Remember, the journey of a thousand miles begins with a single step.

 

Source:  http://www.informationliberation.com/?id=25168

 

Make a comment and have it posted here! Write me an email and put the same title in your email subject line as the title of the article you want to comment on. Wes Penre.

 

 

Comments on Article:

Chris, May 4, 2008

 

Interesting summary that ties together multiple touch points. If indeed, the media (and Hollywood) are leading our thinking, we should be very concerned about last years spate of movies which had the "quarantine and kill" subtext. Could they have been preparing us for what's HAPPENING this year?

 

http://www.youtube.com/watch?v=-BRZ0u01KwQ

 

Just a question to ponder, because as the trailer suggests- think the unthinkable...

 

- Chris

 

PS. The release date is a killer.

 

George, April 30, 2008

 

Not only is propaganda a feature of TV, but the oscillating signal can be timed to induce a sort of hypnosis. In this state the insertion of ideas and concepts are achieved. In the episode highlighted below, they don't elaborate enough. Nowhere man is not affected by this manipulation. Neither is a young boy with an eye condition who everyone else thinks is crazy. The Mayor is corrupt and manipulating the TV to hide his crimes in the minds of the viewers. Nowhere man breaks into the TV studio and turns off the machine. He airs tape of the mayor's dark endeavors to a town who are free to see and hear forf the first time. The whole series was light years ahead of it's time.

 

http://www.nowhereman.org/

 

Mark, April 30, 2008

 

Thanks for posting the great article Mass Mind Control Through Network Television: Are Your Thoughts Your Own? Wes, to the evolution and stay up!

 

- Mark

 

Rich, April 29, 2008:

 

Good article here. I will be getting the book propaganda. It is important to understand. Thanks for putting this information out there. We all need to know this stuff.

 

Michael, April 29, 2008:

 

Sir,

What you fail to recognize in your article is that one of the principal but unrecognized areas of disinfotainment is in the area of religion.

 

Thus, contrary to your assertion that it is not a religious war that is occurring, I suggest you see the information on my websites which directly address the theological error at the foundation of the conflict between Judaism, Christianity and Islam (see: http://after-the-false-peace.blogspot.com/ ) as well as the fundamental misunderstanding of the structure of human consciousness(see: http://science-of-consciousness.blogspot.com/).

 

The Robotic Wageless Economy, April 29, 2008:

 

Wes:

Please visit this link:

 

http://teaminfinity.com/writings/Literature.shtml to get a feel for the background and our FAQ too:

 

http://teaminfinity.com/writings/MagnaCartaFAQ.shtml and this is a great set of videos to share some you have seen, others you may not have:

 

http://teaminfinity.com/COMMUNICAE-12555.shtml

 

Be well !!

 

Dominick, April 28, 2008:

 

The Cartoon Network, owned by Time Warner, is a perfect example of what you are talking about. Back in the 90's, the network showed classic, wholesome cartoons like Looney Tunes, Tom & Jerry, etc. Nowadays the cartoons featured are horrifying, bizarre, and seem to have been produced by madmen. Watch Adult Swim and you'll see what I mean. Shows like Metalocalypse, Assy Mcgee, The Venture Bros., Sealab 20/20 etc. are nothing like the cartoons I enjoyed as a child. I sometimes think whoever is in charge over there must be insane.

 

Rick, April 28, 2008:

 

Good article here. I will be getting the book propaganda. It is important to understand. Thanks for putting this information out there. We all need to know this stuff.

 

Wendy, April 28, 2008:

 

Hi,

Your article was spot on!

 

My sons and I have not had any TV service or free stations since 1993. I do watch some movies and shows online and agree with you 100%.

 

No offense, but I found a few typos in your article, “Mass Mind Control Through Network Television: Are Your Thoughts Your Own?” I am not a proof-reader, I just like to help. It really does aid the believability of an article.

 

Take care,

Wendy in WV

 

and slavery over peach, diversity and freedom.

peach should be peace

 

George W. Bush is pictured in numerous poises with a hallo around his head.

hallo = halo

 

.., god = God (in 2 places)

 

Spectator sports prove the outlet internationally for what has been stripped away from us.

Internationally may need to be internally, or add internally at the end of the sentence.

 

…views other than those presented by them are unimportant and too be condemned.

too = to

 

If our collective free will created this nightmare, than only our collective free will change it.

1) free will = freewill

 

2) free will change = freewill can/will change

 

“War on terror” may need to be “War on Terror”

 

. …where utopia is right around the corner when big brother is riding shotgun

.,big brother may need to be capitalized, Big Brother, for effect.

 

…if we only did things their way, (their interests/government interest).

No comma after way, or no parenthesis and use a dash.

 

No education, no information, SPIN.

For clarification you may want to write JUST SPIN. You may even want to add a short sentence on what SPIN means.

 

Wes, April 28, 2008:

 

Hi Wendy,

 

Thank you for pointing this out. The article was not written by me, however, so I can't do a spell check on it unfortunately, I have to post it as-is.

 

Best Regards,

Wes

 

Wes Penre

 

 

Wes Penre is a researcher, journalist, the owner of the domains Illuminati News and Zionist Watch and is the publisher of the same. He has been researching Globalization and the New World Order and exposed the big players behind the scenes for more than a decade now. He has published his research on the Internet at the above domains, which are currently updated to keep people informed what is going on. You can also find his articles linked up, discussed and republished all over the Internet.

 

In addition, he has done spiritual research to present a solution to the problems of this world. His MySpace website address is: http://www.myspace.com/wespenre and you can also also visit his blog and make comments at http://wespenre.blogspot.com/.

 

 You can gain your practical skills by using our 642-415 exam certification guide, exam 000-152 audio exam, and 000-104 Certification pdf dumps .Our exam HP2-Z09 material and exam 1z0-050 certification guide also guides you how to act as professional.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn