MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn Học ֎ Báo Chí

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn Nghệ

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

 

ĐĂ ĐẾN LÚC LHQ PHẢI CẢI CÁCH:

 

Tổng Thư Kư LHQ Antonio Guterres xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn phát ngày 23/4/2018 trên kênh truyền h́nh SVT của Thụy Điển đă thừa nhận Tổ chức LHQ “bất lực” trong giải quyết nhiều vấn đề đang phải đối mặt.

 

Ngày Thứ Ba 25/9/2018, trước Đại Hội Đồng LHQ, Tổng thống Donald Trump dành 3 lần đề cập cụ thể tới Tàu Cộng bằng thái độ giận dữ và ông cáo buộc Bắc Kinh đă thực hiện nhiều chính sách bất công đối với Hoa Kỳ. TT Trump: “Bắc Kinh không ngừng bán phá giá sản phẩm, cưỡng ép chuyển gia công nghệ và ăn cắp sở hữu trí tuệ. Nước Mỹ đă mất hơn 3 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất - gần ¼ của toàn bộ công ăn việc làm trong ngành thép và 60.000 nhà máy, sau khi TC gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Chúng tôi đă mất 13.000 tỷ USD v́ thâm hụt thương mại trong 2 thập kỷ qua,” ông nói. “Những ngày đó đă chấm dứt. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng với sự lạm dụng này nữa. Chúng tôi sẽ không cho phép công nhân của ḿnh trở thành nạn nhân, các doanh nghiệp của ḿnh bị lừa gạt và tài sản của Mỹ bị ḅn rút và chuyển ra nước ngoài. Mỹ sẽ không bao giờ xin lỗi v́ bảo vệ công dân của ḿnh.

 

TT D. Trump khẳng định sự độc lập của Mỹ đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói: “Chúng tôi bác bỏ chủ thuyết toàn cầu và chúng tôi ủng hộ thuyêt “ái quốc”. Tổng thống Trump đưa ra một loạt danh sách các cơ chế mà chính phủ Mỹ hiện đang muốn làm suy yếu hoặc rời bỏ, từ Ṭa Án Tội phạm Quốc tế (ICC) cho tới Ủy Ban Nhân Quyền LHQ. Rơ ràng, cơ quan LHQ đă tỏ ra bất lực đối Tàu Cộng đang ra sức thao túng cơ quan này. Ông nói: “Hăy tập trung nhiều hơn vào con người, ít hơn vào bộ máy quan liêu”. Khi đang là ứng cử viên tổng thống, ông Trump đă chỉ trích gay gắt LHQ và nói về sự yếu kém và bất tài thậm tệ của tổ chức này”.

 

Ngày 18/9/2018, TT Trump nói: “LHQ đă không đạt được triển vọng của chúng ta do bộ máy quan liêu và quản lư tồi,” ông khuyến khích các quốc gia thành viên có lập trường can đảm để thay đổi cách làm việc của LHQ, thay v́: “Theo cách làm của quá khứ mà hiện giờ không c̣n hoạt động tốt”. Ông kêu gọi vị Tổng thư kư mới của LHQ, ông Antonio Guterres phải tiến hành cải cách.

 

TÀU CỘNG THAO TÚNG CƠ QUAN LHQ NHƯ THẾ NÀO?:

 

Theo bài phân tích của chuyên gia Patrick Wintour. Sau nhiều năm lặng tiếng, Tàu Cộng giờ đang nỗ lực thao túng quyền lực, tăng cường đóng góp ngân sách và bắt đầu gieo mầm quan điểm thế giới của ḿnh vào LHQ, nhất là các vấn đề chấp hành luật pháp quốc tế và nhân quyền.

 

BÁC PHÁN QUYẾT CỦA T̉A TRỌNG TÀI LHQ:

 

Ṭa án Công lư Quốc tế (ICJ) có trụ sở ở La Haye, Ḥa Lan, là cơ quan Tư pháp của LHQ, được thành lập vào năm 1945 theo Hiến chương LHQ. Mục đích chính của ICJ là để xét xử tranh chấp giữa các quốc gia trên thế giới. Trong một phán quyết quan trọng, Ṭa án Trọng tài Thuờng trực tại La Haye bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Tàu Cộng trên Biển Đông, phán rằng TC không có “Chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử” tại vùng biển rộng lớn này là để xử vụ kiện của Philippines vào năm 2013, Manila đă tố cáo Bắc Kinh vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển - gọi tắt là UNCLOS, qua các hành động muốn lấn chiếm băi cạn Scarborough, chỉ cách bờ biển Philippines khoảng 225 km.

 

Ṭa án Trọng tài Thường trực La Haye - PCA nói tuyên bố của Bắc Kinh đ̣i chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông theo lằn ranh cái gọi là “đường 9 đoạn” trải dài từ vùng duyên hải phía Tây Hoa Lục, đi ngược lại với Công ước LHQ về Luật Biển, ấn định ranh giới biển của một nước trong phạm vi 12 hải lư từ bờ biển của nước nầy và quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế trong phạm vi 200 hải lư tính từ bờ biển của nước đó. Nhưng, Bắc Kinh đă ngang ngược tẩy chay các thủ tục tố tụng tại ṭa, nói rằng Ṭa Trọng tài Quốc tế không có quyền tài phán trong cuộc tranh chấp và nhấn mạnh họ sẽ không chấp nhận, công nhận hoặc thực thi bất cứ phán quyết nào về Biển Đông, mặc dù họ đă kư Công ước LHQ về Luật Biển.

 

Ngày 15/11/2018, Phó tổng thống Mike Pence nói tầm nh́n của Hoa Kỳ về khu vực cần sự tôn trọng đối với các nước láng giềng và luật pháp quốc tế, tái khẳng định cam kết của Ṭa Bạch Ốc tại Ấn Độ - Thái B́nh Dương. Ông khẳng định rằng, “Mỹ vẫn tiếp tục cam kết duy tŕ tự do vùng trời và vùng biển, nơi chúng tôi kề vai sát cánh với các bạn trong vấn đề tự do đi lại” và Hải quân Mỹ đă tiến hành tuần tra thường xuyên trên Biển Đông, thực hiện hoạt động “tự do hàng hải” bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, đă khiến Bắc Kinh tức giận phản đối bằng mồm, v́ những ǵ mà họ cáo buộc Mỹ là “xâm phạm chủ quyền” của nước họ.

 

THAO TÚNG CÁC CƠ QUAN NHÂN QUYỀN CỦA LHQ:

 

Tháng 10//2017, Human Rights Watch, một tổ chức nhân quyền quốc tế lớn của Mỹ, công bố một báo cáo dài 96 trang nói về những nỗ lực của Tàu Cộng trong việc chi phối và phá hoại các cơ chế nhân quyền chủ yếu của LHQ. Bắc Kinh hành động như vậy để tránh bị chỉ trích về nhân quyền, vừa để bảo vệ các đồng minh của ḿnh. Báo cáo này có tên là “Cái giá của vận động quốc tế - Sự can thiệp của TQ vào các cơ chế Nhân quyền LHQ”. Nó đề cập đến một vấn đề rất quan trọng rằng, trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đă bày binh bố trận để đẩy lùi những chỉ trích đối với thành tích nhân quyền ngày càng xấu của họ.

 

Kể từ vụ thảm sát ở Tiananmen (Thiên An Môn) năm 1989. Đàn áp dă man Pháp Luân Công, mổ sống cướp nội tạng của 2 triệu học viên Pháp Luân Công đem bán chợ đen thu USD. Đây là một nghề kinh doanh đẫm máu mà Bắc Kinh đă t́m mọi cách bào chữa cho những chỉ trích về nhân quyền một cách quyết liệt. Nhà hoạt dân chủ Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) khôi nguyên Nobel Ḥa B́nh, mắc bệnh ung thư trong trại giam và qua đời ngày 13/7/2017 trong một bệnh viện được an ninh TC canh pḥng cẩn mật mà không có áp lực quốc tế nào can thiệp được.

 

Cái khác của hôm nay so với 10 hay 20 năm về truớc là mức độ ảnh hưởng của TC và một số các quốc gia khác ngày càng dè dặt trong việc chống lại sự chi phối và đe dọa của TC về vấn đề nhân quyền. Không có ǵ đáng ngạc nhiên khi TC sẽ chống lại hoặc thậm chí phá vỡ các cơ chế “nhân quyền toàn cầu”. Cả trước và sau khi trở thành tổng thống 45 của Hoa Kỳ, TT D. Trump đă chỉ trích LHQ một cách không thương tiếc về sự kém cỏi toàn diện của LHQ, nếu không nói là bất lực trong vấn đề nhân quyền.

 

Ngoài các đặc điểm chung của Chủ nghĩa cộng sản độc tài, toàn trị, chuyên chế phản dân chủ, xâm lăng các nước nhỏ để bành trướng lănh thổ. Thực hiện chính sách “Hán hóa” vô cùng dă man tàn bạo. Bắc Kinh không ngần ngại tàn sát dân chúng bản địa nhằm tiêu diệt những người chúng cho là chủng tộc “hạ đẳng”, chỉ có Hán tộc là chủng tộc “thượng đẳng” dù họ không phải là đối tượng của chiến tranh. Hành động nói trên xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bệnh hoạn của Tập Cận B́nh, gần giống như Hitler, coi chủng tộc German là thượng đẳng.

 

Tại diễn đàn LHQ, TT D. Trump tuyên bố rằng, “Xă hội Chủ nghĩa” chỉ đem lại sự nghèo đói, đàn áp dân chúng bằng bạo lực và kêu gọi toàn thể nhân loại đoàn kết tiêu diệt “Chủ nghĩa xă hội” trên thế giới. Ngược lại, Đảng Dân Chủ với những cặp bài trùng hoạt đầu Barrack Obama - Hillary Clinton, Bernie Sanders - Joe Biden với sự yểm trợ tài chánh của tỷ phú “mất dạy” George Soros muốn biến Hoa Kỳ thành một nước Xă Hội Chủ Nghĩa (c̣n khuya!). Bắc Kinh đừng xem thường những ǵ TT Trump nói, ông sẽ thực hiện lời hứa này trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

 

CHÍNH SÁCH “HÁN HÓA” TÂN CƯƠNG & TÂY TẠNG:

 

Dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Uighur) nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, theo đạo Hồi ở Tân Cương và nguời Tây Tạng theo Phật giáo. Mặc dù giữa Tân Cương và Tây Tạng từ địa lư, văn hóa đều không có một điểm nào tương đồng, nhưng các cuộc bạo động tại hai vùng ven biên của TC đều mang sắc thái chung. Theo nhận định của giới chuyên gia được AFP trích dẫn th́ mẫu số chung này đều phẫn nộ chính sách “Hán hoá” cực kỳ dă man, thô bạo của Bắc Kinh, nếu không muốn nói Bắc Kinh muốn diệt chủng cả hai dân tộc này, bắt buộc họ phải nổi dậy phản kháng bằng bạo lực để tồn tại là chuyện tự nhiên.

 

Chính sách đồng hóa này, được thực hiện có hệ thống từ khi ĐCSTQ do Mao Trạch Đông lănh đạo, chiếm chính quyền từ năm 1949 tại Đại Lục. Sau hơn 69 năm, chính sách Hán hóa bằng cách đưa người Hán lên định cư tại 2 khu vực tự trị này làm đảo lộn quân b́nh dân số. Chỉ riêng tại thủ phủ Lhassa, người Hán chiếm hơn 20% và kiểm soát hầu hết mọi hoạt động kinh tế - thương mại. C̣n tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, người Hán đă chiếm đa số với khoảng 80%, người Duy Ngô Nhĩ trở thành thiểu số ngay trên quê hương của ḿnh.

 

Chính sách Hán hóa được Bắc Kinh và các chính quyền địa phương qua các biện pháp tàn nhẫn và khốc liệt như bóp nghẹt văn hóa truyền thống, tiêu diệt ngôn ngữ, ngăn cấm tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo. Người Hán xem người Duy Ngô Nhĩ & Tây Tạng xuống cấp là loại “công dân hạng hai” ngay trên quê hương của tổ tiên họ để lại.

 

THẢM HỌA DIỆT CHỦNG DÂN TỘC UIGHURS:

 

Ngày 17/9/2018 vừa qua, bà Louisa Greve, Giám đốc đối ngoại của Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ có trụ sở tại Washington, D.C, đă tham gia vào một cuộc thảo luận về nhân quyền tại Đại Lục cùng 2 luật sư nhân quyền David Matas và Madeleine Briggett. Bà Greve đă đưa ra những thông tin mới nhất về t́nh h́nh người Duy Ngô Nhĩ tại Khu tự trị Tân Cương.

 

Thảm họa diệt chủng tại Đông Turkestan (Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương) cần sự vào cuộc khẩn cấp của LHQ và cộng đồng quốc tế. Việc bắt giam những người Duy Ngô Nhĩ trên quy mô lớn vào các trại tập trung đang diễn ra ở đây. Đă có hơn 1.000.000 người Duy Ngô Nhĩ, có thể nhiều hơn nữa, đă bị bắt đi khỏi tổng số 11 triệu dân bản địa. Không có người Duy Ngô Nhĩ nào có thể tránh khỏi bị bắt vào các hệ thống trại tập trung.

 

Theo tổ chức nhân quyền Human Rights có tài liệu đầy đủ về việc phụ nữ mang thai, người già mắc trọng bệnh và người tàn tật cũng bị giam tại các trại tập trung bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Ước tính có khoảng 1,3 triệu người buộc phải tham gia các khóa huấn luyện tẩy năo tuyên truyền chính trị vào ban ngày hoặc buổi tối.

 

Trải qua tiến tŕnh Hán hóa thông qua các giờ học tiếng Tàu và văn hóa Chệt. Những chương tŕnh gây áp lực tâm lư nặng nề kiểu này, cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang muốn cưỡng chế đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ, triệt tiêu nền văn hóa truyền thống và tín ngưỡng của họ. Ngoài ra, việc cưỡng bức cướp lấy nội tạng từ những người Duy Ngô Nhĩ c̣n khỏe mạnh để thỏa măn nhu cầu cần thay thế nội tạng của bệnh nhân ngày càng nhiều tại Hoa Lục. V́ vậy, vào ngày 30/7/2018, Hội đồng Nhân quyền LHQ đă bày tỏ quan ngại về việc này, một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ bị mất tích và đă gia tăng trong năm nay.

 

Hiệp hội các học giả Nghiên cứu Diệt chủng Quốc tế “International Association of Genocide Scholars” (IAGS) là một tổ chức phi chính trị của các học giả trên khắp thế giới được thành lập với mục đích nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của các cuộc diệt chủng, đă gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công và bắt giam hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung tại Đại Lục là một cuộc diệt chủng lạnh (cold genocide) - một thuật ngữ mới được sử dụng trong nghiên cứu tội ác diệt chủng của Bắc Kinh.

 

Hăng Reuters ngày 10/8/2018 dẫn lời bà Gay McDDougall thuộc Hội đồng Nhân Quyền LHQ, bà nói trong phiên họp ở Geneve: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước nhiều báo cáo đáng tin cậy rằng, dưới danh nghĩa chống lại “chủ nghĩa cực đoan tôn giáo” và ǵn giữ ổn định xă hội, Bắc Kinh đă biến khu tự trị Tân Cương, tập trung người Duy Ngô Nhĩ vào hệ thống trại giam khổng lồ và bí mật”. Bà McDougall ước tính có đến 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ và Hồi giáo thiểu số bị buộc phải vào “các trại giáo dưỡng chính trị” ở miền Tây Tân Cương”.

 

Mới đây, ngày 06/11/2018 tại Genève, phái đoàn đông đảo của Bắc Kinh do thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành (Le Yucheng) làm trưởng đoàn, đă hứng chịu trận băo chỉ trích trong phiên “Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát” (UPR) ở Hội đồng Nhân Quyền LHQ.

 

·        Đại diện Mỹ Mark Cassayre đ̣i hỏi Bắc Kinh: “Chấm dứt tất cả các  kiểu bắt giam tùy tiện, trả tự do ngay lập tức cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người Uighurs bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương”.

 

·        Đại sứ Pháp Francois Rivasseau cũng yêu cầu: “Kết thúc việc giam giữ người hàng loạt trong các trại tập trung,” ông đề nghị. “Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet giám sát t́nh h́nh tại chỗ”.

 

Trong lúc đại sứ các nước liên tục đặt câu hỏi, đả kích, chất vấn phái đoàn Tàu Cộng, bên ngoài trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ, có khoảng 500 người biểu t́nh với các khẩu hiệu đ̣i Bắc Kinh “Chấm dứt diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ”.

 

Do bị đả kích tại LHQ cũng như các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, Bắc Kinh sau nhiều tháng chối căi sự hiện diện của các trại giam này. Đă tung ra một chiến dịch tuyên truyền nhằm giới thiệu các trại cải tạo trên đây như là các trung tâm dạy nghề. Mục đích lập ra, theo Tàu Cộng là: ngăn ngừa khủng bố trỗi dậy, trong số bối cảnh người Duy Ngô Nhĩ là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của AFP dựa trên 1.500 tài liệu có thể tham khảo trên mạng cho thấy các trung tâm trên là “nhà tù” thay v́ trường dạy nghề.

 

Hàng ngàn quản giáo được trang bị hơi cay, ma - trắc, súng điện… giám sát các trại cải tạo bao quanh là những hàng rào thép gai và camera hồng ngoại. Những trại này phải giảng dạy như ở trường học, nhưng được quân đội quản lư và được canh gác chặt chẽ  như những nhà tù. Một chỉ thị cho chính quyền địa phương đ̣i hỏi, mỗi gia đ́nh phải có ít nhất một người vào trại tập trung cải tạo trong thời gian tối thiểu 3 tháng? Có nhiều người Duy Ngô Nhĩ ra đi chẳng bao giờ trở về nhà, v́ nội tạng của họ bị đem ra bán chợ đen. Tại Tân Cương, người dân Duy Ngô Nhĩ giống như bầy cừu đang chờ vào ḷ mổ để bị làm thịt lấy nội tạng. Họ đă mất hết hy vọng.

 

Tưởng cũng nên nhắc lại sự kiện, bà Rebiya Kadeer kêu gọi LHQ điều tra về số phận của 10.000 người Duy Ngô Nhĩ bị lực lượng an ninh vũ trang TC bắt đi mất tích trong đêm 05/7/2009. Số người này bị bắt chở đi đâu hay bị đưa vào ḷ mổ lấy nội tạng? Bà Rebiya Kadeer kêu gọi LHQ cho đại diện đến khu tự trị Tân Cương điều tra, nhưng tiếng kêu gọi của bà không được LHQ đáp ứng. LHQ bất lực v́ bị Tàu Cộng dùng quyền phủ quyết, bác bỏ lời yêu cầu của bà.

 

Một bài điều tra trên báo Libération dẫn lời Omurbei Eli, một nguời Duy Ngô Nhĩ bị đi cải tạo khoảng 20 ngày mô tả: “Trong xà lim có khoảng 40 tù nhân, tất cả đều là người đạo Hồi, có 2 camera giám sát. Ngủ th́ phải thay phiên, mỗi tháng chỉ được tắm một lần. Việc bị đánh đập thường xuyên diễn ra, có những người không chịu nỗi đă tự sát”. Bị đàn áp dă man như thế, nhưng theo chuyên gia Thierry Kellner trên Le Monde, khả năng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đứng lên đấu tranh vũ trang là rất thấp. Ngoài sự bênh vực từ các tổ chức phi chính phủ, ít có nuớc nào muốn chọc giận Bắc Kinh, chỉ trừ TT D. Trump của Hoa Kỳ đă làm cho Tập Cận B́nh phải kiêng nể, không dám chọc giận ông. Gió đă đổi chiều ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

 

THẢM HỌA DIỆT CHỦNG DÂN TỘC TÂY TẠNG:

 

Hành động thiêu sống tù binh của IS trước đây, xem ra thật dă man và cực kỳ tàn bạo, nhưng không thể nào so sánh được với 140 người dân hiền lành Tây Tạng tự thiêu để cảnh tỉnh thế giới về bản chất “Hán hóa” quá tàn bạo của Bắc Kinh, muốn xóa sổ Tây Tạng. Ông Gyatso là người Tây Tạng thứ 140 đă nổi lửa tự thiêu. Cuộc bức hại của chính quyền Bắc Kinh đă và đang làm trên 1.000.000 người Tây Tạng bị thiệt mạng.

 

Dân tộc Tây Tạng với nền văn hóa truyền thống theo đạo Phật đồ sộ ở khu tự trị Tây Tạng có diện tích 1,25 triệu km2, nhưng dân số chỉ c̣n có 3,18 triệu người. Bắc Kinh vẫn thường xuyên tuyên bố rằng, Tây Tạng là một phần thuộc lănh thổ của Tàu Cộng bất chấp sự phản đối từ người dân Tây Tạng. Vào ngày 07/10/1950, chính quyền cộng sản TQ mang quân đánh chiếm xứ này. Chính phủ Tây Tạng dưới sự lănh đạo của Đức Đạt Lại Lạt Ma đă sử dụng các biện pháp ḥa b́nh để đàm phán. Nhưng Bắc Kinh không giữ cam kết.

 

Đầu năm 1957, QĐNDTQ đă pháo kích, ném bom, phá hủy làng mạc, chùa chiền của Tây Tạng. Nhiều dân lành vô tội bị quân lính TC tra tấn sát hại. Những nông dân nào tỏ ư chống đối chính quyền Bắc Kinh, con gái của họ từ 13 - 20 tuổi bị cưỡng bức lơa thể đi diễn hành ngoài đường phố, trong khi lính TC đứng nh́n la ḥ thích thú. Nhiều ni cô Tây Tạng bị lính TC hăm hiếp tập thể. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải kết hôn.

 

Nạn nhân đôi khi c̣n bị tra tấn bằng cách lột da sống. Chồng bị tàn sát trước mặt vợ; các phụ nữ và con gái bị cưỡng hiếp và bị bắn chết trước sự chứng kiến của thân nhân. Trẻ con Tây Tạng bị bắt buộc cầm súng bắn giết cha mẹ… Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra tại Quốc hội Hoa Kỳ về nạn nhân bị sát hại dưới chánh quyền của ĐCSTQ trong thời gian những năm 1949 - 1971 là vào khoảng vài triệu người Tây Tạng. Cho tới nay, người Tây Tạng vẫn đang sống dưới sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh. Sự bức hại người Tây Tạng vẫn c̣n tiếp tục đă bị cả thế giới lên án.

 

Chính quyền Bắc Kinh rất mạnh tay trong việc đốt phá chùa chiền. Từ chỗ có hơn 2.600 ngôi chùa Phật Giáo, Tây Tạng nay chỉ c̣n lại vỏn vẹn 70 chùa. Trong 10 năm “cách mạng văn hóa” (1966 -1976), Phật giáo Tây Tạng c̣n bị phá hủy nặng nề hơn nữa. Chùa chiền, tu viện bị đập phá đến hoang tàn, bị ném bom tiêu hủy. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải hoàn tục, kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại giới luật và đức tin của ḿnh, thậm chí c̣n bị tra tấn, bỏ tù. Sự kiện mới đây, hồi cuối tháng 7/2016, chính quyền Bắc Kinh đă đưa quân đội vào phá vỡ Học viện Phật giáo Larung Gar, nơi vốn được coi là thánh địa Phật Giáo Tây Tạng. Chính quyền đă huy động cơ giới máy kéo, máy xúc đập phá rất nhiều kiến trúc truyền thống ở đây, đẩy hơn 40.000 tăng ni vào cảnh màn trời chiếu đất.

 

KẾT LUẬN:

 

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tŕnh dự luật hôm 14/11/2018 kêu gọi chính quyền TT Trump có biện pháp mạnh mẽ hơn về việc Bắc Kinh đàn áp dă man người Hồi giáo Uighur. Việc chế tài có thể gồm các quan chức khác bị cáo buộc lạm dụng nhân quyền. Theo Reuters, dự luật cũng sẽ yêu cầu Tổng thống Trump lên án các hành động của Tàu Cộng ở Tân Cương, kêu gọi có một “điều phối viên đặc biệt” của Mỹ về vấn đề này và gây áp lực về việc cấm xuất cảng công nghệ của Mỹ mà Bắc Kinh có thể lợi dụng để giám sát và giam giữ hàng loạt người dân tộc Uighur. Dân biểu Chris Smith là một trong những người đề xướng dự luật này tại Thượng viện và Hạ viện. Ṭa Bạch Ốc và sứ quán TC tại Washington không b́nh luận về dự luật được TNS Cộng Ḥa Marco Rubio và TNS Dân chủ Bob Menendez đề xướng.

 

Các nhà Lập pháp Mỹ cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước các chết của một vị cao tăng Tây Tạng trong nhà tù TC và thúc giục Bắc Kinh ngưng ngay các chính sách đàn áp ở Tây Tạng. Theo tường thuật do thông tín viên Yang Chen của đài VOA gởi về từ Điện Capitol, nữ dân biểu Zoe Lonfgren c̣n tố cáo Bắc Kinh phạm tội diệt chủng ở Tây Tạng..

 

Hiến chương LHQ được kư kết trong Hội nghị LHQ về Tổ chức Quốc tế tại San Francisco, California ngày 26/6/1945 bởi 51 nước thành viên đầu tiên, có hiệu lực từ ngày 24/10/1945 sau khi được phê chuẩn bởi 5 quốc gia sáng lập: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc là có quyền phủ quyết. Các chuyên gia cho rằng, cơ cấu của HĐBA ngày nay đă quá lỗ thời, v́ 5 thành viên thường trục kể trên trong đó có Tàu Cộng là quốc gia sống ngoài ṿng luật pháp Quốc tế và là nước vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới qua 6 hành động điển h́nh bị cả thế giới lên án từ 50 năm qua tới nay:

 

·        Đàn áp Phật Giáo Tây Tạng.

 

·        Đàn áp Thiên Chúa Giáo.

 

·        Thảm sát Thiên An Môn.

 

·        Đàn áp Pháp Luân Công.

 

·        Bác bỏ Phán quyết của Ṭa Thường trực Quốc tế PCA.

 

·        Diệt chủng dân tộc Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

 

Chính v́ HĐBA LHQ bất lực trong việc giải quyết các vấn để vừa kể trên v́ quyền phủ quyết của Tàu Cộng. Bắc Kinh luôn bác bỏ và kêu gọi Hoa Kỳ và Quốc tế không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc ở Tân Cương và Tây Tạng… Chính v́ vậy, Hoa kỳ đă rút chân ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, “Cơ quan “đạo đức giả và vụ lợi” và tạo ra một sự nhạo báng về quyền con người”, đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ  Nikki Haley nói.

 

Tôi tin chắc rằng, Tổng thống D.Trump sẽ thực hiện lời hứa của ḿnh, tái cấu trúc HĐBA Liên Hiệp Quốc loại tên hung đồ Tàu Cộng ra khỏi Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây.

 

 Tổng hợp & Nhận định

 

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

 

18/11/2018

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: