MINH THỊ

TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THIÊN H̀NH VẠN TRẠNG TRONG TỪNG SÁT NA. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY THỜ PHẬT, MAI THEO CHÚA NHƯNG KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CHA SINH, MẸ ĐẺ, HUYẾT THỐNG, GỈNG GIƠI, DÂN TỘC. NGƯỜI TA CÓ THỂ NAY CHỌN CHỦ NGHĨA NÀY MAI CHỌN CHỦ NGHĨA KIA ĐỂ LÀM LƯ TƯỞNG PHẤN ĐẤU NHƯNG CHỚ QUÊN RẰNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU LÀ PHỤC VỤ CHO BẢN THÂN, GIA Đ̀NH, DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC. ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN BỌN NGƯỜI NẶNG CĂN TÍNH TÔI Đ̉I, NÔ LÊ VỌNG NGOẠI, PHI DÂN TỘC, PHI NHÂN ĐỀU BỊ XEM LÀ PHẦN TỬ NGU XUẨN VÀ ĐÁNG KHINH NHẤT.

  Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

* Kim Âu * Chính Nghĩa * Chính Nghĩa * Tinh Hoa

* Bài Của Kim Âu * Chính Nghĩa Media * Lưu Trữ

* Vietnamese Commandos * Biệt kích  * StateNation

* Video/TV * Dictionaries * Tác Giả * Tác Phẩm

* Khảo  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển * Tham Khảo

* Thời Thế * Văn Học * Báo Chí * Mục Lục * Pháp Lư

* FOXSport * NBCSport * ESPNSport * Lottery

* Constitution * Làm Sao * T́m IP * Computer

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 3. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 4. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 5. Liberal World Order

 6. The Heritage Constitution

 7. The Invisible Government Dan Moot

 8. The Invisible Government David Wise

 9. Montreal Protocol Hand Book

 10. Death Of A Generation

 11. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 12. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 13. Phân Định Chính Tà

 14. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 15. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 16. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 17. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 18. Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

 19. Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

 20. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 21. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 22. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 23. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 24. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 25. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 26. 8406= VC+VT

 27. Hài Kịch Nhân Quyền

 28. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 29. Tội Ác PG Ấn Quang

 30. Âm mưu của Ấn Quang

 31. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 32. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 33. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 34. Lịch Sử CTNCT

 35. Về Tác Phẩm Vô Đề

 36. Hồng Y Và Lá Cờ

 37. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 38. Giấc Mơ Lănh Tụ

 39. Biến Động Miền Trung

 40. Con Đường Đạo

 41. Bút Kư Tôi Phải Sống

 42. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 43. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 44. Kháng Chiến Phở Ḅ

 45. Băng Đảng Việt Tân

 46. Mặt Trợn Việt Tân

 47. Tù Binh và Ḥa B́nh

 48. Mộng Bá Vương

 49. Phía Nam Hoành Sơn

 50. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 51. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 52. Drug Smuggling in Vietnam War

 53. The Fall of South Vietnam

 54. Giờ Thứ 25

 55. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 56. RAND History of Vietnam War era 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008

-11/2008 -11/2008 -12/2008 -01/2009

-02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009

-10/2009 -11/2009 -12/2009 -01/2010

-03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010

-11/2010 -12/2010 -01/2011 -02/2011

-03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011

-11/2011 -12/2011 -05/2012 -06/2012

-12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014

-09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015

-02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016

-02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016

-01/2017 -02/2017 -03/2017 -04/2017

-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017

-01/2018 -02/2018 -03/2018 -04/2018

-05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018

-01/2019 -02/2019 -03/3019 -04/2019

-05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019

 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

Nov/2018. Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

.

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity .

.Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS .NghiênCứuLS .Nhân Quyền

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt .Việt Báo .Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu .ChúngTa .Eurasia

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê B́nh .Trái Chiều

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xă Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài G̣n .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .B́nh Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử * Diễn Đàn *

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *

Công giáo Việt Nam có hỗ trợ việc Pháp đô hộ nước ta?

 

 

 

- Hai tuần qua, trên diễn đàn có vài người dùng danh từ thiếu văn hóa như “bọn đầu trọc” và cáo buộc sai lầm rằng, các chùa Phật giáo là nơi chứa chấp CS. [Trong thực tế, chùa Phật Giáo chứa chấp Nghĩa quân Việt Minh chống Pháp]. Luận điều nầy cho thấy sự nhận định sai lầm của một số người Công giáo về tinh thần yêu nước rất khác biệt của Phật giáo.

Thực vậy, trong thời Pháp thuộc, nhiều nghĩa binh chống Pháp lúc gặp cảnh sơn cùng lộ tuyệt họ vào chùa nương náu, và đây cũng là những nơi rất an toàn. Chùa c̣n là nơi mà nghĩa quân thường lui tới để hội họp và bàn luận kế hoạch chống thực dân.

 

Trái lại, nhiều nhà thờ, nếu có nghĩa quân chạy vào trốn sự vây lùng của Pháp th́ phần lớn họ đều bị bắt hoặc bị giết. Kèm theo là một số hành động không mấy tốt đẹp của nhiều chức sắc Công Giáo, mà đúng ra nên để ch́m vào dĩ văng. Nhưng v́ một vài tín hữu CG nhận định sai ḷng yêu nước của họ và của Phật tử, nên tôi viết bài nầy để rộng đường dư luận.

 

1. Linh Mục Alexandre de Rhodes vận động Pháp đánh Việt Nam:

 

Nguyên văn, chính A. de Rhodes chứ không ai khác, đă viết như sau:

 

"Tôi tưởng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn cơi Đông phương đưa về quy phục Chúa Ki Tô và nhất là tôi sẽ t́m được các giám mục, cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn. Với ư đó, tôi rời Roma ngày 11/9/1652 sau khi tới hôn chân Đức Giáo hoàng.

 

 

Linh mục Đắc Lộ

 

Tôi chưa công bố thánh chiến chống mọi địch thù của đức tin ở Nhật, ở Trung Hoa, ở Đàng Trong, ở Đàng Ngoài và ở Ba Tư th́ lập tức đă có một số đông con cái thánh Inhaxu, đầy tinh thần đă đưa thánh Phanxicô Xavie tới 300 quốc gia, các ngài đă bừng bừng ao ước vác thánh giá Thầy và đem đi cắm ở những nơi cùng kiệt cơi đất  [Bùi Kha, “Nguyễn Trường Tộ & vấn đề canh tân”, NXB VH HN,30.3.2011, tr. 59.60 & 61].

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

["J'ai cru que la France estant le plus pieux Royaume du monde, me fournirait plusieurs soldats qui aillent à la conqueste de tout l'Orient, pour l'assujettir à Jésus-Christ, & particulièrement que j'y trouuerois moyen d'avoir des Euesques, qui fussent nos Pères, & nos Maistres en ces Églises, je suis sorti de Rome à ce dessein le vinziesme Septembre de l'année mil six cents cinquante deux après avoir baisé les pieds au Pape…]

 

2. Linh Mục, Giám Mục gây loạn cho tổ quốc:

 

Để vấn đề được vô tư hơn, và để thấy ngay các hành động mà giáo sĩ đă tác hại cho đất nước Đại Nam, chúng ta nên nghe lời than phiền của Đô đốc Rigault de Genouilly về hành động mà họ gọi là "kẻ tử đạo".

 

"Không một nền cai trị nào, dù là phục vụ cho đạo Công Giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ (các giáo sĩ, BK). Nếu cũng v́ những yếu tố buộc tội đó mà Giám mục Pellerin bị nhà cầm quyền An Nam trục xuất th́ báo chí của người truyền đạo lại kêu la om ṣm là họ bị bạo hành".[ Bùi Kha, sđd, tr. 63&64]

 

[Nguyên văn tiếng Pháp: "Fut – elle au service de l'intérêt chrétien, ne pouvait tolérer leur intrusion permanente et insolente dans les affaires politiques, civiles et militaires qui ne sont et ne…].

 

3. Nguyễn Trường Tộ đề nghị bán nước:

 

Lúc quốc gia bị Pháp xâm chiếm, NTT  đề nghị “Theo cách ngày nay th́ nên để cho quân lính nghỉ ngơi, rồi làm theo chước Hán Cao Tổ ngày xưa cắt Quan Trung cho Hạng Vơ (?) để họ giữ bờ cơi cho ḿnh, như có hổ báo trong rừng th́ chồn cáo không dám bén mảng tới...[ Trương Bá Cần “Nguyễn Trường Tộ Con Người và Di Thảo”  Bài 1 Thiên Hạ Đại Thế Luận”, NXB TPHCM, 1988, tr. 111 ].

 

4. Thư đề ngày 24/7/1862, Đô đốc Bonard gởi cho Chasseloup Laubat

 

cho ta thấy hành động xấc xược ngạo mạn của mấy tên Linh mục, Giám mục:

 

"Ai (các giáo sĩ, BK) cũng ôm ấp lư tưởng trở lại thời kỳ mà Giám mục Bá Đa Lộc được xem như ông vua thực sự của xứ An Nam, thời kỳ mà mọi việc chỉ có thể được thực hiện theo lời khuyến cáo của ông giám mục này, hoặc được ông cho phép. Để đạt mục đích đó, các nhà truyền giáo đă dùng kế hoạch sau đây: Nếu những ai nối vị vua Gia Long mà không theo ư của các ông giáo sĩ, th́ họ sẽ t́m cách phủ nhận tính chính thống của vua này, và khi lật đổ được triều đ́nh hiện tại th́ sẽ bầu lên một ông vua khác theo ư họ".

 

[Nguyên văn tiếng Pháp:  Tous caressent l'idée de revenir au temp où l'Évêque d'Adran était le véritable souverain du royaume d'Annam,…[Bùi Kha, sđd, tr.73].

 

5. Giáo sĩ ḍng Đô Mi Ni Căng c̣n bất trị hơn:

 

"C̣n tu sĩ ḍng Dominique Tây Ban Nha thường chiếm cứ nhiều vùng miền thượng du Bắc Việt, họ lại c̣n bất trị hơn: Hăng hái và quá cuồng tín, đa số trong bọn này phát xuất từ các đoàn du kích và phe Carlistes, họ rời bỏ Tây Ban Nha và sẵn sàng mang gươm, súng và thánh giá chữ thập, dốc toàn lực tham dự vào các cuộc nổi loạn gây tai họa cho xứ Bắc Kỳ".

 

Nguyên văn tiếng Pháp: "Quant aux Dominicains espagnols qui occupant…[Bùi Kha, sđd, tr. 74 ].

 

6. Nhà sử học Cultru nhận định:

 

"Tầng lớp có khả năng cai trị th́, hoặc vắng mặt, hoặc xấu bụng. Đó là cuộc ra đi hàng loạt của các bậc sĩ phu và của dân chúng, rời bỏ các tỉnh miền Đông Nam Kỳ bị người Pháp chiếm đóng, để về vùng tự do, ở miền Tây và tổ chức kháng chiến.

 

Thái độ bất hợp tác chung khắp nơi đó buộc các đô đốc toàn quyền, muốn duy tŕ bộ máy hành chính Pháp tại Nam Kỳ, chỉ c̣n sử dụng được một số tối thiểu những công chức An Nam (phiên dịch, thư kư...) mà thôi. Và duy chỉ có những phần tử kém hạnh kiểm nhất trong dân, t́nh nguyện đứng ra phục vụ cho những ông chủ mới...".

 

Đề đốc Rieunier, về sau, nói rằng: "Chúng tôi chỉ có những giáo dân và bọn du thử du thực".

 

"Bọn lang bạt bị trục xuất khỏi làng v́ đói rét hoặc v́ tội phạm", Đại tá Bernard viết: "Xô về đây với cái lưng mềm dễ uốn, họ tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào... Người ta sẽ tuyển dụng, trong số họ, tất cả nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đ́nh: làm đầy tớ, làm khuân vác, làm người chạy giấy, và cả những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép, được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của Hội truyền giáo, chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà bọn thực dân và công chức, vừa mới đổ bộ lên, làm quen với dân tộc An Nam..." (1).

 

Sử gia Cultru kết luận:

 

"Hoàn toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây mà họ đă được tiếp thu, những thanh niên An Nam này đă trở thành những ông thông, ông phán, ông kư, kiểm soát, phiên dịch... ấy, lập thành tại xứ sở thuộc địa một tầng lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của chúng để nhân danh chính phủ Pháp, lúc này không đủ biện pháp cai quản họ, để áp bức, đục khoét dân chúng buộc ḷng phải nhờ đến sự trung gian của họ..." (2).

 

"... Tại Nam Kỳ, chính là từ trong những người Công giáo An Nam mà người ta tuyển chọn những kẻ giúp việc cho chính phủ Pháp, Phạm Quỳnh đă viết. Họ có tài cán ǵ?... Phần lớn chỉ là những tay dạy giáo lư Cơ đốc, v́ hạnh kiểm kém mà bị các giáo chủ đuổi về, và dưới một cái tên Latin (bởi v́ họ nói lơm bơm tiếng Latin), là đại diện sơ lược của thủ đoạn, của sự vô trách nhiệm, và sự thoái hóa của châu Á (3).

 

(1); (2); (3) cité par J. Chesneaux Contribution, à l'Histore de la Nation Vietnamienne, p. 115 (Dẫn theo Nguyễn Xuân Thọ trong cuốn Histoire de la Pénétration Francaise Au Vietnam (1858-1897, Trung tâm Văn hóa Linh Sơn xuất bản, Hawaii, 1993, tr.  126-127).]

 

"Những phong trào cách mạng lớn tiếp tục, chú ư nhất là các phong trào Quản Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Quản Lịch, Quản Thanh, không ngừng giương cao ngọn cờ kháng chiến và gây nhiều khó khăn cho bọn chiếm đóng. Những sĩ phu và quan lại từ chối làm việc với Pháp, những nông dân rời bỏ vùng quê bị giặc chiếm; chẳng ai ngạc nhiên khi thấy ở vùng tự do tất cả những người kháng chiến đó đều được nhân dân ủng hộ nhiệt t́nh".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"Dès la ratification, la Cour de Huế fit savoir, à l'aide de documents très nets, qu'elle ne considérait pas la cession des trois provinces comme définitive…[Bùi Kha, sđd, tr. 83 & 84 ].

 

7. Đại diện của Giáo Hoàng Vatican âm mưu đô hộ nước ta:

 

"Bí thư của phái đoàn Pháp ở Trung Hoa, theo lệnh của hoàng đế muốn tập trung tài liệu về các phái bộ Truyền giáo ở Đông Dương, đă tiếp xúc với các đại diện giáo hoàng ở Xiêm, Đại Nam và Campuchia. Căn cứ vào các tin tức do những người này cung cấp, chính phủ Pháp đă quyết định phái Montigny thực hiện sứ mệnh trong vùng này. Nhưng đây là các vận động được hỗ trợ bằng sự can thiệp của các nhân vật quan trọng như Tổng Giám mục Bonnechose ở Rouen và của chính hoàng hậu, bà này đă thuyết phục được vua, dù lúc đó vua không có kế hoạch thực dân nào rơ rệt. Các vận động này do hai người truyền giáo thực hiện: Linh mục Huc, hội viên Hội thánh Lazare, cựu đại diện giáo hoàng ở Trung Hoa, tác giả cuốn Đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc, Tartarie và Tây Tạng cùng nhiều tác phẩm khác về Trung Hoa, và Giám mục Pellerin đại diện giáo hoàng tại Bắc Kỳ và Nam Kỳ".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"En 1855, de Courcy, secrétaire de la légation de France en Chine, sur l'ordre de l'empereur qui voulait réunir… [Bùi Kha, sđd, tr. 105 & 106 ].

 

8. Nguyễn Trường Tộ, một giáo dân, hỗ trợ ông Giám mục T́nh báo Gauthier để dối gạt triều đ́nh việc mở trường kỷ thuật ở Huế:

 

“Theo tờ phúc tŕnh của Giám mục Gauthier ngày 23/2/1868 gởi cho vua Tự Đức th́ các vị giáo chức có bằng cấp chuyên môn để dạy huấn nghệ, kỹ nghệ. Nhưng theo Hội truyền giáo Paris th́ mấy vị này không có các bằng cấp hoặc khả năng mà Giám mục Gauthier mô tả. Nguyên văn:

 

"Theo một tờ phúc tŕnh của Giám mục Gauthier ngày 30 tháng 2 năm Tự Đức 21 (23/02/1868):

 

– Linh mục Thông (tức Montrouzies) biết phép toán, bản đồ các nước thiên hạ, in bóng (quang học), điện khí, phân ngũ kim; biết nói có thứ đất thứ đá ấy th́ có những giống chi.

 

Nhưng theo kư sự của Hội Truyền giáo Paris, th́ Linh mục Montrouzies trước khi nhập Hội Truyền giáo Paris, ngày 01/5/1867 đă đậu cử nhân văn chương.

 

�Linh mục Đồng (tức Renauld) biết phép toán, thiên văn, đo độ số mặt trời mà họa đồ bản, đo thiên xích cho được đi biển, biết phép cầu cao cầu viễn, biết đo đất cho biết nơi nào cao nơi nào thấp, biết bản đồ các nước thiên hạ, biết dùng truyền tin thẳng, biết làm thu lôi trụ.

 

Nhưng cũng theo kư sự của Hội Truyền giáo Paris th́ sau khi học xong chủng viện, Linh mục Renauld gia nhập Hội Truyền giáo Paris 14/10/1866 và theo học một khóa đặc biệt về kiến trúc và họa đồ một năm trước lúc lên đường sang Việt Nam.

 

�Giáo sĩ (tức bác sĩ Hernaiz) không phải linh mục hay tu sĩ mà chỉ là một nhân sĩ tôn giáo nên gọi giáo sĩ như Nguyễn Trường Tô cũng được gọi là giáo sĩ, th́ không dạy học tṛ được v́ nặng tai, nhưng cũng giúp Linh mục Thông mà phân tích các tính ngũ kim ngũ hành. Lại biết làm thuốc. Nhưng tới Việt Nam chưa được mấy ngày giáo sĩ này do bệnh cũ tái phát đă xin về Pháp trở lại.

 

�C̣n Ca Xanh (nguyên tên là Ca Sa Nhi) là một người thợ máy, trước đă giúp việc tàu Thuận Thiệp, có lẽ do giám mục gặp ở Sài G̣n đem về giới thiệu với triều đ́nh, nhưng Ca Xanh đ̣i lương quá cao (320 đồng/tháng, tính ra tiền là 1.760) và đ̣i hỏi nhiều điều kiện, nên không dùng" (TBC, Sđd, tr. 49-50). Các đối chiếu nên trên chứng tỏ vua quan triều Tự Đức bị thầy tṛ Nguyễn Trường Tộ dối trá lừa bịp có hậu ư” [ Bùi Kha, sđd, tr. 134 & 135].

 

9. Giám mục Gauthier, một tên t́nh báo bên cạnh Nguyễn Trường Tộ:

 

Theo hiệp ước 1862, được vua Napoleo III kư, th́ 3 tỉnh bị chiếm trong năm 1862 được trả lại cho Đại Nam, ngoại trừ thành phố Sài G̣n, Mỹ Tho, Vũng Tàu và Côn Đảo. Để đổi lại việc trả 3 tỉnh này, Pháp có quyền bảo hộ 6 tỉnh Nam Bộ, 3 hải cảng Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Nam...

 

Theo Hiệp ước 1864, Aubaret chủ trương chiếm Nam Kỳ bằng con đường tôn giáo và thương mại, chứ không phải Aubaret có ḷng tốt ǵ đối với dân Đại Nam đâu (CHT. Sđd, tr. 174-175). Trong triều đ́nh Pháp chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe chống. Phe chống khuyên vua đừng phê chuẩn hiệp ước.

 

b1. Gauthier theo phe Aubaret.

 

Về phía các nhà truyền giáo cũng chia làm 2 phe, phe chống, phe bênh. Trong phe ủng hộ có Giám mục Sohier và Giám mục Gauthier hai người có liên hệ đến việc mở trường nói trên. Thư của Giám mục Lefèbre viết cho Linh mục Pernot, cho chúng ta thấy điều đó:

 

"Hiệp ước Aubaret bị d́m, đó không phải là điều rủi ro. Chỉ có Giám mục Sohier và Giám mục Gauthier là tán đồng hiệp ước, nhưng đứng trên quan điểm chính trị thực sự và quyền lợi của hội truyền giáo chúng ta, việc trả lại 3 tỉnh để lấy tiền thật là một sự ngu ngốc kỳ lạ. Vấn đề bây giờ là phải lấy luôn 3 tỉnh phía Nam: Đó là ư đồ của chính phủ và của toàn thể Bộ Tham mưu chúng ta, nhưng cần phải có một nguyên cớ nghe được, v́ cần phải có tôn trọng công lư và tôi không biết từ khi hiệp ước được kư kết với Bonard, người An Nam có cố t́nh phá vỡ hiệp ước hay không; v́ không có ǵ rơ ràng là triều đ́nh Huế không tôn trọng, dù có nhiều vi phạm ở địa phương mà họ có thể quy trách nhiệm cho dân chúng và quan lại, là những người, dĩ nhiên, không mấy sẵn sàng chấp nhận bất cứ hiệp ước nào với nước ngoài, nhất là ở Bắc Kỳ. Chắc Cha đă gặp Giám mục Sohier, người theo phe Aubaret, nhưng bất đồng ư kiến với tôi. Ông Aubaret đă trở lại Xiêm, hết sức xấu hổ về việc thất bại ngoại giao của ông, sự thất bại tôi đă cho ông thấy trước, khi ông ghé Sài G̣n".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"Le traité Aubaret est enfoncé …

 

 

Giám Mục Jean Denis Gauthier

 

b2. Gauthier được mời họp mật.

 

Năm 1872, tàu Bouragne chở Trung tá Hải quân Senez ra Bắc Kỳ để ḍ xét tin tức cho một cuộc chiếm cứ vùng này. Trong thư báo cáo của Hạm trưởng Senez gởi cho Đô đốc Dupré chúng ta thấy có mời Giám mục Gauthier họp mật với vị Sĩ quan Senez này:

 

"... Vừa lên bờ, tôi gởi ngay thư cấp tốc cho Giám mục Gauthier cách đó lối mười cây số và hẹn gặp ở trong làng. Chúng tôi sống suốt ngày giữa đám dân Thiên Chúa giáo, họ rất niềm nở với chúng tôi... Lúc 4 giờ, chúng tôi thấy một nhà truyền giáo, Cha Frichot đến nói chuyện với chúng tôi v́ giám mục đi vắng. Cha xác nhận lại những ǵ mà chúng tôi biết lúc sáng do sự tiết lộ của những phái viên: Loạn lạc ngày càng bành trướng, từ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang lan đến Sơn Tây, Bắc Ninh, Quảng Yên, Hải Dương và những người khởi nghĩa làm loạn, trộm cướp, đă làm những điều cực kỳ táo bạo.

Cha xứ vùng Phát Diệm xác nhận các tin tức đó ngoại trừ vấn đề chính thống và tôn giáo của người ḍm ngó ngôi vua, về hai điểm này có những ư kiến mâu thuẫn nhau. Nhưng sự kiện chắc chắn là cầm đầu cuộc nổi loạn này có một người đang ḍm ngó ngôi vua Bắc Kỳ, dù thuộc ḍng chính thống hay không".

 

Nguyên văn tiếng Pháp: �"... Aussitôt débarqué, j'envoyai un exprès à Mgr. Gauthier …

 

b3. Giám mục Gauthier viết:

 

"Triều đ́nh Huế chỉ nghe tiếng nói của đại bác mà thôi".

 

Trong thư đề ngày 12/02/1873 và ngày 19/02/1873 gởi cho Đô đốc Dupré, Giám mục Gauthier viết:

 

"Cuộc chiến này làm hao ṃn tài chánh và giết hại những tinh hoa của dân tộc (dĩ nhiên là dân tộc Pháp, BK). Giám mục Gauthier viết như vậy và c̣n than phiền về những việc sách nhiễu con chiên. Theo tôi, (Giám mục Gauthier) khi nói đến triều đ́nh Huế và quan lại. Các người đó chỉ có nghe theo tiếng nói của đại bác, c̣n th́ điếc hẳn không nghe ǵ khác". (Tức là giám mục khuyên không nên nghe triều đ́nh Huế về một giải pháp ở Bắc Kỳ mà phải chiếm nhanh, BK).

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"... Cette guerre ruine les finances et décime l'élite de la population…

 

b4. Gauthier muốn có một chính phủ Ki Tô tại Bắc Kỳ.

 

"Bằng những sự phóng đại đó, các kẻ truyền đạo cố lôi cuốn các viên chỉ huy quân sự Pháp vào các cuộc chinh chiến và họ tin rằng một khi sự xung đột tái diễn th́ nhất định Pháp sẽ mắc kẹt trong guồng máy chiến tranh.

 

Tôi tin rằng, Giám mục Gauthier và Giám mục Puginier, nhất là ông thứ nh́, không chịu nổi ư kiến một giải pháp ḥa b́nh cho vấn đề: Giải pháp này sẽ phá tan hy vọng của họ mong muốn thấy một chính phủ riêng biệt, chính phủ này có lẽ sẽ là một chính phủ Công giáo. Các tín đồ Công giáo lại càng phóng đại hơn nữa các ư tưởng đó và xúi giục các linh mục, các người chăn dẫn họ để đưa đến một sự đổ vỡ mới giữa hai chính phủ... Suốt ngày, chúng tôi nhận tới tấp các báo cáo và các lời yêu cầu đem quân chinh phạt các tỉnh đó".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"Par ces exagérations, les missionnaires s'efforcaient d'entrainer les chefs militaires francais dans des expéditions, convaincus qu'une fois que les hostilités recommencaient, les Francais seraient fatalement pris dans l'engrenage de la guerre….

 

b5. Tại sao giám mục Gauthier muốn có một chính phủ Ki Tô tại Bắc Kỳ?

 

Trả lời: Sẽ dễ dàng biến người Bắc Kỳ trở thành Ki Tô giáo hoàn toàn. Có ích ǵ lúc người Bắc Kỳ trở thành Ki Tô? Giám mục Puginier trả lời thế cho chúng ta:

 

"Tôi xác nhận rằng, khi nào Bắc Kỳ trở thành  Công Giáo, th́ nó cũng trở thành một nước Pháp nhỏ, hoàn toàn giống như các đảo Philippines đă thành một nước Tây Ban Nha nhỏ... Giám mục Puginier viết tiếp:

 

Nếu chính phủ hiểu rơ quyền lợi thực sự của nước Pháp mà ủng hộ chúng tôi một cách thật sự dù che đậy đôi chút để tránh đụng chạm dư luận, tôi quả quyết rằng, trong sứ mệnh của tôi, mỗi năm chúng ta có thể thu về cho nước Pháp khoảng 20.000 người bạn bằng cách cải đạo, chắc chắn tỉ lệ này sẽ gia tăng hằng năm, và có đủ lư do mạnh để hy vọng rằng, sau 30 năm, gần hết xứ Bắc Kỳ đều trở thành người Ki Tô, nghĩa là trở thành người Pháp hết".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"J'affirme que du moment où le Tonkin deviendra chrétien, il deviendra aussi la petite France de l'Extrême-Orient, absolument comme les iles Philippines sont une petite Espagne...

 

Tất cả các giám mục, linh mục Pháp đều là những tên thực dân cuồng nhiệt. Trong số đó, Giám mục Puginier được xếp hạng nhất, Giám mục Gauthier, thầy của Nguyễn Trường Tộ đứng hạng nh́. Là hai kẻ đắc lực và nguy hiểm nhất trong chủ trương biến Bắc Kỳ thành một nước Pháp nhỏ và độc lập khỏi triều đ́nh Huế. Giám mục Puginier đă uổng công đích thân đến Sài G̣n (từ Bắc Kỳ, BK) để bàn trực tiếp với Đô đốc Dupré, nhưng Dupré vẫn cương quyết không can thiệp vào những vấn đề của nội bộ Bắc Kỳ.

 

Giám mục Puginier

 

Dupré viết: "Những lần tôi nói chuyện với Giám mục Puginier. Trước khi ông rời Sài G̣n, ḷng tôi vẫn không thay đổi: V́ thế, tôi vẫn giữ nguyên các nhận xét mà tôi đă tŕnh bày với ngài, dù vị Giám mục này đă khổ công khuyến cáo rằng, hăy bỏ cái chính nghĩa đă tạo cho dân chúng (An Nam) có cảm t́nh với nước Pháp và theo con đường mà ông Garnier, một anh hùng bị kết án, đă vạch sẵn, nhưng người ta đă không biết những khó khăn của t́nh thế, do viên sĩ quan khốn nạn này để lại mà chúng ta phải gánh chịu".

 

b6. Giám mục Gauthier cũng thuyết phục, nhưng Dupré cũng không thay đổi ư kiến:

 

"Chắc chắn tôi sẽ không làm vừa ḷng hoàn toàn Giám mục Gauthier được, ông ta quá hăng say và trong nhiều trường hợp tôi nhận thấy thật sự quá nguy hiểm nếu nhắm mắt nghe lời của ông giám mục này".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

Mgr. Puginier avait beau venir en personne à Saigon pour discuter directement avec Dupré, celui-ci restait ferme dans sa position de non-ingérence dans les affaires intérieures du Tonkin…].

 

10. Ở Trung Quốn năm 1850 có loạn Thái b́nh Thiên quốc với đạo quân Giê-su cướp và chiếm nhiều tỉnh. Năm 1869 vụ Thiên Tân Giáo án, cô nhi viện của mấy bà xơ bị t́nh nghi buôn bán trẻ em.  Nhân vụ nầy, bảy quốc gia đem binh chiếm Thiên Tân.

 

Tại Việt Nam, năm 1835, Lê văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt nỗi loạn chiếm thành Gia Định, giáo sĩ Marchand (cố Nhu) làm cố vấn với âm mưu lập một  vương quốc Công Giáo ly khai. Ở Bắc Tạ Văn Phụng được các giáo sĩ đổi tên thành Lê Duy Phụng rồi cùng với giáo dân nỗi loạn chống lại triều đ́nh núp dưới chiêu bài “Khôi phục nhà Lê”[Bùi Kha, sđd, tr. 152 & 153. Xem thêm Y.Tsuboi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, 1847-1885, bản dịch của Nguyễn Đ́nh Đầu, Ban Khoa Học Xă Hội Thành Ủy, TP. Hồ Chí Minh, 1990, tr. 261-262 ].

 

11. Linh mục Trần Lục

 

quản xứ Phát Diệm, năm 1886 nhận phép "lành" của Giám mục Puginier rồi tiếp viện cho quân Pháp 5.000 giáo dân. V́ vậy, chiến lũy Ba Đ́nh của Đinh Công Tráng bị thất thủ (... père Tran Luc, curé de Phát Diệm?Celui-ci avec la bénédiction de Mgr. Puginier vint à la rescousse des Francais avec 5000 chrétiens. Et Ba Dinh fut pris (Linh mục Trần Tam Tĩnh trong cuốn Thập giá và lưỡi gươm (Dieu et Casar)), Paris 10. 1978, pp. 41-42).

 

12. Hiện tượng núp bóng tôn giáo cũng được công sứ Bonnal cho biết:

 

"Khi một giáo sĩ đă thiết lập được một xứ đạo trong một làng rồi th́ chuyện ǵ sẽ xảy ra? Người bản xứ từ chối không đóng thuế và tuyên bố không thừa nhận chính quyền nào ngoài chính quyền của ông giáo sĩ, là người đích thân dạy cho giáo dân không thừa nhận chính quyền nào ngoài chính quyền của giám mục..." (Nguyễn Xuân Thọ, Sđd, tr. 360-361).

 

Giám mục Puginier cũng nói thẳng:

"Không có các giáo sĩ và giáo dân th́ người Pháp cũng giống như cua bị bẻ găy hết càng"(Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes).

 

13. Sắc lệnh của Giáo Hoàng thúc đẩy con chiên đi xâm lăng:

 

"Sắc lệnh phát xuất từ nguyên lư là tất cả đất đai đều thuộc về Chúa Ki Tô và người đại diện Chúa Ki Tô (tức là giáo hoàng, BK) có quyền sử dụng tất cả các đất đai của người không theo đạo Ki Tô, những kẻ ngoại đạo không có quyền sở hữu một mảnh đất nào. Nếu những người phi Ki Tô được cấp phát đất đai th́ họ phải theo đạo Ki Tô dù tự ư hay bị cưỡng bách.

Năm 1493, Giáo hoàng Alexandre VI cũng kư sắc lệnh chia thế giới cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, và buộc họ phải truyền đạo để giải thích lư do việc chiếm thuộc địa".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"La bulle, écrit Henri Martin, partait du principe que la terre appartient au Christ et que le vicaire du Christ a…[ Henri Martin, “Histoire de France”, Paris, Furne,... T. VII p. 293).

 

Từ đó đạo Công Giáo Việt Nam theo gót thực dân Pháp đập phá nhiều đ́nh chùa lăng miếu của dân Việt Nam rồi xây nhà thờ lên trên đó. Mà Tháp Bảo Thiên tại HN bị phá rôi xây nhà thờ Chánh Ṭa, nhà thờ “Đức Bà” tại Sài G̣n nguyên là một ngôi chùa. Nhà thờ La Văng Quảng Trị  trước đây là chùa Lá Vằng.

14. Linh mục Legrand De La Liraye viết:

"Theo thần, chiến tranh là cách duy nhất để đạt kết quả nghiêm chỉnh tại nước đó. Cần phải chấp nhận chiến tranh như là cách tốt nhất, phải đánh gấp ở Bắc Kỳ, Huế và Đà Nẵng cùng lúc, nếu được th́ lật đổ chính phủ, bàn chuyện giải phóng cho hai dân tộc thua trận ở Cochinchine và đặt lên ngôi ở Bắc Kỳ một kẻ giả danh là con cháu nhà Lê".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"La guerre suivant moi est le seul moyen d'arriver avec ce pays…[Bùi Kha, sđd, tr. 166].

 

15. Giám mục Retort (viết thư cho M. Kleckowski):

 

"Nước Pháp cần phải làm cái ǵ lớn lao quan trọng lâu dài, xứng với nó và hoàng đế của nó. Nếu nước Pháp chinh phục xứ này (có lẽ việc này không khó) và cai trị trực tiếp, người dân Bắc Kỳ sẽ bằng ḷng, nhưng họ thích sống dưới sự bảo hộ và ảnh hưởng của Pháp với một ông vua riêng" (đưa ra ảo tưởng để thuyết phục triều đ́nh Pháp, BK).

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"La pensée de Mgr. Retort était plus nette encore; Il faut, déclarait-il, que la France fasse quelque chose de grand, …

 

16. Linh Mục Huc:

 

Nên chiếm cả nước Đại Nam. Ông tŕnh bày trước Ủy ban Nam Kỳ:

 

"Có một gia đ́nh cho rằng, ḿnh thuộc ḍng vua chính thống và có lẽ chúng ta có thể sử dụng nó để lật đổ triều đ́nh hiện nay... Ngay từ đầu, nên lập chế độ bảo hộ mà giữ nước của vua này lại nghiên cứu tổ chức trong nước giống với tổ chức của chúng ta và cuối cùng sẽ tuyên bố chúng ta là chủ của xứ đó".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"Une famille qui prétend être la branche royale légitime…

 

17. Giám mục Pellerin:

 

"Việc lập một hiệp ước có chữ kư của vua, việc có mặt của một lănh sự, việc mở các cảng, việc xuất hiện của hải quân bảo đảm được trong một thời gian mọi quyền lợi của chúng ta, nhưng một sự chiếm đóng hay một nền bảo hộ th́ tốt hơn nhiều".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"La conclusion d'un traité signé par le roi, la présence d'un consul,…[ # 14, 15, 16 & 17, Bùi Kha, sđd, tr. 166 – 168.

 

18. Đô đốc Page công nhận lư lẽ vững chắc của triều đ́nh Huế.

 

Chính ông cũng bực ḿnh về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ:

 

"Thật vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân th́ 3000 tín đồ Công Giáo đi theo Pháp và xin được đưa vô Sài G̣n là nơi mà Page đă dựng lên một thị trấn. Tôi ngạc nhiên biết bao khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo, họ nói như thế. Sao! Họ cũng không muốn có cảnh sát để chận đứng trộm cướp du đăng, cướp bóc thành phố? Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với Ngài rằng Giáo Hội Ki Tô tại An Nam đă ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên lư đó: Ngoài ra không người An Nam theo Ki Tô nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua An Nam không theo đạo, không phải là vua của họ. Chắc bây giờ ngài đă hiểu tại sao vua, quan đă coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?".

 

Nguyên Văn tiếng Pháp:

 

"Après avoir �beaucoup parcouru le pays, beacoup regardé, beaucoup écouté, l'amiral Page finit par reconnaitre le bienfondé des arguments du gouvernement de Huế, lui même ayant été choqué par l'attitude des missionnaires et de leurs chrétiens…

 

19. Linh Mục Nguyễn Hoằng và Trương Vĩnh Kư:

 

"... Sau khi Hàm Nghi lên ngôi đi kháng chiến, Chánh Mông sang ṭa khâm sứ Pháp xin De Courcy để tên đại tướng giặc thương t́nh cho hai đội lính Pháp hộ tống sang thành nội làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, đặt ra niên hiệu Đồng Khánh th́ ông vua bù nh́n này được sự cố vấn của Trương Vĩnh Kư và Linh mục Nguyễn Hoằng (chức Ngự Tiền Hành Nhân) hợp cùng tay sai đắc lực Pháp như Nguyễn Hữu Độ, Phan Liêm... ra sức dùng mồi danh lợi kêu gọi nghĩa quân..." (Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam, tr. 340). Cùng trang 340 sách này, tác giả Nguyễn Sinh Duy, chú thích thêm:

 

"C̣n Nguyễn Hoàng (có chỗ chép Hoằng), sinh 1839, người Hà Tĩnh, theo đạo Thiên Chúa, từng du học ở chủng viện Pénang, Mă Lai. Năm 1876, được cử làm Tham Biện Thương Chính ở Hải Pḥng và Hải Dương, năm 1885, hàm Hường lô tự Khanh kiêm Tham Biện viện Cơ Mật, năm 1886, giữ chức Phụ tế đại thần và Ngự tiền triều vua Đồng Khánh".

 

20. Giám Mục Nguyễn Bá Ṭng:

 

Giám mục Nguyễn Bá Ṭng, năm 1940, tại nhà thờ Phát Diệm đă nhận lănh Ngũ Hạng Bắc Đẩu Bội Tinh do thống tướng Pétain, quốc trưởng Pháp tặng. Trong phần đáp lễ, Giám mục Nguyễn Bá Ṭng nói:"Tỏ ḷng cảm ơn chính phủ, tỏ ḷng trung thành con dân Việt Nam đối với Mẫu quốc Pháp" (Toan Ánh, Hội hè đ́nh đám).

 

21. Giám Mục Ngô Đ́nh Thục:

 

Thư viết tay ngày 21/8/1944, Giám mục Ngô Đ́nh Thục (anh của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm) từ ṭa truyền giáo Vĩnh Long gởi cho Đô đốc Jean Decoux chúng ta thấy có đoạn:

 

"Với tư cách của một giám mục, của một người An Nam và với tư cách là người con của một gia đ́nh mà thân phụ tôi (tức là Ngô Đ́nh Khả, BK) được phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam, và đă nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đ́nh Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tĩnh...".

 

Nguyên văn tiếng Pháp:

 

"Je la désapprouve au font du coeur, comme évêque, comme Annamite, et comme membre d'une famille dont le père a servi la France dès sa première venue en Annam et a exposé maintes fois sa vie pour elle dans les expéditions menées, comme lieutenant de Nguyễn Thân, contre les rebelles commandés par Phan Đ́nh Phùng au (à) Nghệ An et Hà Tĩnh..." (Xin xem thêm cuốn hồi kư “Việt Nam máu lửa quê hương tôi”. Hoành Linh Đỗ Mậu, Hoa Kỳ 1995, Phần phụ lục).

 

Linh mục Hoàng Quỳnh cũng đă từng tuyên bố: "Thà mất nước không thà mất Chúa".

 

21a. Quạ th́ đen:

 

"Những giáo sĩ Công giáo tự động trở nên những tác viên chính trị tạo thành nền tảng quyền lực chính trị của Giáo hội bất cứ nơi nào họ dựng lên những cộng đồng Công giáo" �(Avro Manhattan, Catholic Imperialism and World Freedom, London 1952, P.365, NTT, Sđd, tr. 218. Xin xem thêm kế hoạch Liên minh Thánh và lời tuyên bố của Giáo hoàng Phao Lô II trong cuốn NTT, GĐ, Sđd, tr. 153-154).

 

22. Trong 58 bản chiêu dụ, Nguyễn Trường Tộ không hề nhắc đến tên các nhà yêu nước, các anh hùng dân tộc, nhất là các sĩ phu.

 

Tại sao vậy? Đó là v́ Giáo Hội La Mă đang cố t́nh tiêu diệt giới sĩ phu. Chúng ta nên nghe cuộc đối thoại giữa ông Toàn quyền de Lanessan và Giám mục Puginier như sau:

 

De Lanessan: Theo ông th́ nước Pháp nên đối xử với tầng lớp sĩ phu như thế nào?

 

Puginier: Phải thủ tiêu họ đi.

 

De Lanessan: Tại sao?

 

Puginier: V́ các sĩ phu có một ảnh hưởng rất lớn, một uy tín rất lớn; họ được kính trọng khi họ ra làm quan, cho nên cần thiết phải thủ tiêu họ đi. Chừng nào tầng lớp sĩ phu c̣n, th́ chúng ta c̣n phải lo sợ tất cả, bởi v́ với ḷng yêu nước nồng nàn, họ không thể nào chấp nhận nền đô hộ của chúng ta. C̣n một điều nữa là chẳng ai trong họ chịu theo đạo Công giáo cả (Nguyễn Xuân Thọ, Sđd, tr. 436-437).

 

23. Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu từng nói một câu nổi tiếng

 

"Khi họ đến chúng tôi có đất, họ có cuốn thánh kinh;chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện theo sự hướng dẫn của họ,  lúc mở mắt ra, họ có đất, c̣n chúng tôi có cuốn thánh kinh." 

 

Cầu nguyện của người công giáo, nhất là công giáo đi theo họng súng của thực dân, buồn thay, không phải v́ mục tiêu ḥa b́nh hay an sinh, mà v́ những mục tiêu khác, kể cả chiếm đất.

 

Bây giờ, vẫn chiêu bài “cầu nguyện” đó, họ tụ tập trước Ṭa Khâm Sứ cũ ở Hà Nội để làm loạn [Theo Truyền thông công giáo trong vấn đề “ṭa nhà khâm sứ” the http://www.chuyenluan.net/200802/0801_01.htm. Trần Đ́nh Hoàng. Nguồn: Google ].

 

24. Trương Vĩnh Kư viết thư cho viên trung tá thực dân.

 

Thư này yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam mà họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư viết tay vào cuối tháng 3.1859, lúc Trương 22 tuổi, trong đó có đoạn như sau:

 

“... Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Ki-tô kính dâng lên Ngài lời cầu xin của chúng tôi... nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đ́nh gây ra... Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù* của chúng ta...” (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu tập).

 

[Nguồn: “Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại’, Chánh Đạo, Tập I (1892-1924), in lần thứ hai. Văn Hóa, Hoa Kỳ].

 

 Đọc đến đoạn này, có người sẽ nghĩ rằng v́ vua quan nhà Nguyễn quá tàn ác với giáo dân Công giáo nên Trương Vĩnh Kư phải kêu gọi thực dân giải cứu. Thực tế không phải như vậy. Đô đốc Page, một tên thực dân cao cấp, viết cho Bộ trưởng Hải quân Pháp ngày 15.12.1859 như sau:

 

"Những năm đầu mới lên ngôi, vua Tự Đức có một thái độ đối xử khá ân cần với họ (các giáo dân, BK). Nhà vua đă ra lệnh cho các quan lại địa phương có thái độ khoan dung, rộng răi với họ trong những chuyện làm trái pháp luật, những vụ phạm pháp nhỏ. Nhưng rồi các giáo dân, do các giáo sĩ lănh đạo ngày càng xấc xược ngạo mạn đến mức độ họ không thèm biết đến cả chính quyền địa phương. Họ công khai nổi loạn, họ tuyên bố người Công giáo không thể vâng lời những kẻ theo một tôn giáo khác..." (Nguyễn Xuân Thọ, Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống Thuộc địa Pháp ở Việt Nam - 1858-1897, tác giả xuất bản Hoa Kỳ 1995, trang 86. Phần tiếng Pháp có thể t́m thấy trong thư khố Pháp, tài liệu Hải Quân số hiệu BB4-77).

 

 Dưới đây là lời phát biểu của một đô đốc thực dân khác, người chỉ huy tấn công Đà Nẵng. Thư đề ngày 29.1.1859 (Hai tháng trước thư của Trương Vĩnh Kư), Genouilly viết:

 

"Không một nền cai trị nào, dù là phục vụ đạo Công giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ (các giáo sĩ - BK).

 

25. Giáo Hoàng Pius XII:

 

Giáo hoàng Pius XII và Hồng Y Spellman vận động và đề nghị chính phủ Mỹ thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để giải cứu quân đội Pháp đang bị quân đội Việt Minh bao vây tại trận Điện biên phủ, năm 1954. Trái bom nguyên tử dự định dùng có sức công phá bằng 3 lần trái bomb ở Hiroshima.

 

Hồng y Spellman và Giáo hoàng Pius XII

 

Qua 25 thí dụ trong vô số, đă cho thấy tinh thần phản quốc của nhiều giáo dân và giáo sĩ. Rất mong số con chiên cuồng tín không nên khơi lại đống tro tàn của quá khứ.

 

Bùi Kha

12.3.2014


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: