MINH THỊ

Lớp trẻ Việt Nam ở nước Mỹ đạt được rất nhiều bằng cấp, học vị cao trong mọi lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp vì giáo dục phổ cập của Mỹ nằm ở cấp đại học. Do tính chất đào tạo chuyên nghiệp nên những mảnh bằng chuyên môn đó giúp cho họ có nghề nghiệp và một đời sống ổn định, đầy đủ trên xứ người; nhưng  trong một xã hội nơi đó con người bị tha hóa, vong thân, nô dịch bởi những nhu cầu vật chất nên không còn đóng góp được gì cho dân tộc và tổ quốc. Đó là định mệnh lịch sử đã an bài cho thế hệ nối tiếp của một cộng đồng hình thành từ những kẻ hèn nhát, đào nhiệm, đào ngũ chạy theo ngoại bang khi đất nước lâm nguy.   

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Bán Bnh
 

BS Nguyen Thuong Vu

 

Thưa các anh ch


Anh BS Hoàng Cơ Lân, Y sĩ Đi tá ti Paris, va gi cho tôi mt bài viết ca BS Nguyn Thượng Chánh.
Disclosure: tôi không liên h
gia đình và cũng không h quen biết BS Nguyn Thượng Chánh.

Ta đ ca bài viết ca BS Nguyn Thượng Chánh là: Phóng S Điu Tra V Thuc Tây: Bán Bnh

Tht tinh ra BS Nguyn Thượng Chánh không chính tay tham d vào cuc điu tra mà ông viết trong bài này.
BS Chánh l
ượm lt các bài phóng s, các bài điu tra ca các báo Âu Châu, nht là các báo bên Pháp.
Sau đó BS Chánh d
ch 1 cách nôm na nhng điu mà các phóng viên nêu ra bng tiếng Pháp.
Tuy d
ch nôm na nhưng tt c nhng điu quan trng BS Chánh đã ghi li hết , bng tiếng Vit cho người đc hiu rõ vn đ.
V
n đ BS Chánh viết li rt quan trng:

Trong 2 chc năm gn đây, chúng ta nhn thy có rt nhiu căn bnh “mi” mà các gii k ngh làm thuc Tây ( Pharmaceutical Industry) vi các Lobby ca h, vi nhng người tiến sĩ, bác sĩ “đánh mướn” cho h đã to ra các căn bnh này hay là h đnh nghĩa li các căn bnh sn có, vi nhng tiêu chun đnh bnh mi:
Chúng ta th
y bnh “cao máu” Hypertension, thi chúng tôi còn đi hc trong thp niên 50 -60 thì được đnh bnh khi áp huyết systolic cao hơn 140mm Hg khi đo áp huyết ca cánh tay, trên cùi ch/Khu tay.
V
sau, ln ln gii Lobby này h cách đnh bnh “Cao Máu” là trên 130 mm Hg cũng là cao máu, hin nay trên 120 mm hg cũng là cao máu và phi uông thuc h máu ngay

Vô hình chung, ng qua 1 đêm, người ta to thêm lên 1 tng s “bnh nhân” ln hơn 7-8 ln con s nguyên thu kết qu là s thuc được bán ra cng gp 7-8 ln s thuc nguyên thuỳ.
L
dĩ nhiên, có nhng người áp huyết máu gia 130 mm và 120 mm Hg cũng b các tai biến mch máu, tuy nhiên con s này rt, rt nh.
Nhìn t
ng quát hơn , thì cũng có các người áp huyến “bình thường” dưới 120 mm Hg cũng có th chết vì tai biến mch máu, nhưng con s này quá nh.
Đ
nh bnh và điu tr “Áp Huyết Cao” ch là mt trường hp đin hình.

Bnh Tiu Đường cũng được thay đi phương cách đnh bnh.
Khi chúng tôi m
i vào hc Y Khoa trong thp niên 1950 thì bnh “Tiu Đường” được đnh bnh là cht đường trong máu cao hơn 120 mg.
Trong m
y chc năm qua, con s này được h thp ln ln xung dui 100 mg/dl
Nh
ng năm gn đây thì người ta đnh bnh Tiu Đường bng Hemoglobin A 1 C, phi dưới 6 thì mi tt.

Và k ngh sn xut Dược Khoa dương nhiên có 1 con s khng l các người “tin” Tiu Đường cn phi điu tr..
Nhi
u thuc mi được chế to ra, và thuc nào cng vô cùng mc tin c, và thuc nào cũng khó x dng, có th d dàng gây nguy him.

Tôi có 1 người bn đng nghip, ngày xưa làm bác sĩ Nhy Dù, trong my chc năm qua hành ngh bác sĩ Nhi Khoa ti San José. Bà xã người bn tôi hi đó được mt người bn thân khác điu tr bnh Tiu Đường, cho dùng 1 loi thuc mi “rt công hiu” và cũng rt đt tin.
Sau 1 th
i gian ngn dùng thuc mi này, bnh ca ch tr nên trm trng, phi mang vào nhp vin , năm Bnh Vin Stanford,và ch qua đi sau ít ngày nhp vin.

Hành ngh Y Khoa lm khi là mt cái vòng lun qun.

Mt khi các cơ quan Y tế Quc Gia đnh nghĩa li Bnh và cách Điu Tr Bnh, thì người bác sĩ gia đình cũng như người bác sĩ chuyên khoa bt buc phi theo.
N
ếu không theo , mà vì môt lý do nào mà người bnh b tai biến trong cơ th, nếu người bác sĩ đó b kin ra toà thì có th tan tành s nghip.
Ng
ười bác sĩ điu tr mun cưỡng li cũng không được , mt khi các cơ quan Y tế, các Trường Đi Hc Y Khoa thay đi lp trường và đòi hòi phi điu tr các trường hp mà mi tháng trước, minh nghĩ người ta không b bnh và không cn thiết phi điu tr.
Bài vi
ết phóng s ca bác sĩ Nguyn Thượng Chánh rt đáng cho chúng ta đc và suy nghĩ.
Cám
ơn anh BS Hoàng Cơ Lân đã chuyn li cho chúng tôi 1 bài viết rt quan trng
Thân m
ến
BS Nguyen Thuong Vu

: Đc cho biet..

Black heart (cards)Black heart (cards) Xin chuyen 1 de tai rat HUU ICH.

Nếu đang khe mnh, không nên nghe li qung cáo mua thuc ung “nga bnh”, vì thuc nào cũng có cht đc đ giết vi trùng, đng thi cũng giết mt s tế bào chung quanh và không có vi trùng thì nó giết các tế bào hu ích ca ta. Đng thi cơ th cũng t đ kháng cht l vào cơ th. Đến khi có bnh tht s, thì loi thuc đó mt hiu nghim vì cơ th mình đã kháng thuc đó ri..
Hay nh
t là ung nước lc hàng ngày đng đ thiếu nước, tp th dc và ăn cht b dưỡng, tránh ăn đ ăn có hóa cht đc hi…

Vch trn s tht ca ngành Y DƯỢC .
Xin chuy
n đến mi người cùng theo dõi bài này !
Hy v
ng ai cũng thích thú vì mang nhiu li ích cho chúng ta .

Phóng S Điu Tra V Thuc Tây: Bán Bnh

Bs Nguyn Thượng Chánh

Phóng s điu tra (journal denquête) t cáo mt s đi công ty dược phm c tình “to bnh mi” đ bán thuc.

Người gõ xin phng dch ra nhng ý chánh trong cun phim.

Video: LES VENDEURS DE MALADIES – FR2 (1.31 hrs)-nói tiếng Pháp
http://www.youtube.com/watch?v =fgbz8LM0Zbo

LES VENDEURS DE MALADIES – FR2
http://www.youtube.com/
FR2http://toxicantidepressants ...fr/

Ngun tham kho chánh: TV France 2 và báo Le Nouvel Observateur
LES VENDEURS DE MALADIES – FR2
Play video

http://www.youtube..com/watch?v =fgbz8LM0Zbo

Pharmaceutical Industry Profile(Canada)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/l sg-pdsv.nsf/eng/h_hn01703.html
“From 2001 to 2013, total pharmaceutical sales in Canada have almost doubled to $21.6 billion, with 89 percent sold to retail drug stores and 11 percent sold to hospitals. Governments account for 42 percent of drug expenditures and private payers the remaining 58 percent (private coverage and individuals).”
* * *

Các nhà bào chế c tình “to ra” ra mt bnh lý (pathologie) phù hp vi phân t (molécule) mà h va tìm ra được
m
c dù đôi khi món thuc mi ny có nhng phn ng ph không th tránh khi được.
Ròng rã trong th
i gian 6 tháng, nhóm Cash Investigation đã điu tra v l li làm ăn ca mt s nhà tài phit ln trong ngành dược phm và h đã phi git mình trước nhng điu khám phá ra: “T 15 năm qua, các nhà bào chế ln đã to (façonner) ra nhiu bnh mi đ bán thêm được nhiu thuc”.
B
nh lý gi to, hi chng tưởng tượng…L li làm ăn vô lương tâm kiu ny có hi vô cùng cho sc kho bnh nhân. Thuc mi cha đy phn ng ph nguy him mà nhà sn xut c tình l đi.

Đây là mt cuc điu tra vô tin khoáng hu ca các nhà báo Pháp. H đã dám vut râu hùm đ tìm s tht và gom
góp
chng c ti Pháp cũng như ti nhiu quc gia khác chng hn như Hoa Kỳ và Canada.
T
15 năm qua, các nhà bào chế to ra bnh nhm mc đích đbán thuc.
(Ph
ng dch t: Psychologies.com/seniors/ les vendeurs de maladies)
http://forum.psychologies.com/ psychologiescom/Seniors/vendeu rs-maladie-sujet_3972_1.htm
Các b
nh mi không ngt ra đi, ly thí d như “Hi chng biến dưỡng” (Syndrome métabolique) hay còn gi li Hi chng thùng nước lèo hay bng b(Syndrome de la bédaine).Công ty dược phm Sanofi (Pháp) tuyên b rm r v s ra đi ca mt món thuc mi: Acomplia (Ribonabant) và tung ra mt chiến dch nhi s qung cáo trên khp thế gii. Ngày nay, nhiu nhà chuyên môn trong y khoa qu quyết rng tt c đu trên là ba đt, sai bét hết.
H
i chng biến dưỡng tht s ra không có. Nhưng đó là bn loi bnh đã được biết t trước ri: áp huyết cao, cholesterol, tiu đường, và dư cân (hypertension, cholesterol, diabète et surpoids) kết hp li chung vi nhau trong mt bao bì mi (nouvel emballage) hay nói mt cách khác là bình cũ nhưng rượu mi. (fait du neuf avec du vieux).
Thu
c Acomplia cho thy đã gây phn ng ph cho trên 1000 bnh nhân ti Pháp (xáo trn tâm thn nng, troubles psychiatriques graves). Có 10 người chết trong s ny có 4 người t t
M
t năm rưởi sau ngày có mt trên th trường,
Acomplia b
cm bán ti Pháp và sau đó thuc cũng b cm trên c thế gii.
H
ơn na, qua thí nghim lâm sàng trước khi thuc được phép bán,công ty Sanofi hơn ai hết đã biết rt rõ tm quan trng ca các phn ng ph
C
ơ quan qun lý dược phm Liên Âu (Agence européenne du médicament) đã quyết đnh cho phép bán Acomplia sau khi h cân nhc “ li nhiu nhiu hơn hi” (bénéfice supérieur au risque).
Thiên phóng s
đã cho chúng ta thy có mi liên h tài chánh gia cty Sanofi và mt s bác sĩ specialists “chuyên môn” v “bnh” đó.(chng hn như Gs Després ti Canada hay Bs Boris Hansel ti Pháp.)
Riêng t
i Pháp, có th nói rng 90% dân chúng rt tính nhim bác sĩ gia đình ca h. Nhưng sau nhng scandales v thuc men lòng tính nhim ca người bnh đi vi bác sĩ cũng b st m đi rt nhiu.
Đ
ược biết là các nhà bào chế chi 25 000 euros/ mi năm/cho mi bác sĩ đ to nh hưởng tt đp cho sn phm mi. (rapport IGAS, inspections générales des affaires sociales).
Đ
nhm vào mt th trường càng rng ln càng tt, các nhà bào chế qung cáo khuyến mãi nhng loi bnh mà hu như ai cũng có th mc phi hết. H thu li rt nhiu qua vic sn xut nhng món thuc đ tr nhng căn bnh ph thông hơn là sn xut thuc d cha tr nhng bnh hiếm thy hơn mà ít người mc phi.
Nói chung, đó là nh
ng bnh không rõ ràng thường hay thy xãy ra nhng người bình thường. Cui cùng nhà bào chế thành công trong vic làm cho mt s ln qun chúng tin là h đang mc phi bnh đó.. Th trường dược phm n rng ra. Đôi khi h to ra nhng “bnh dm”, đôi khi h cho m rng thêm chu vi ca căn bnh.
B
ng cách nào? Nhà bào chế cho h ngch s đnh bnh (baisse le seuil de diagnostic) đ th tr được mt s ln bnh nhân, càng nhiu, càng lâu, càng tt.

Mt kho cu Hoa Kỳ cho biết ch cn thay đi du chm, hay thay đi cái du phết trên ngch s ca mt bnh là s có thêm được mt s lượng ln bnh nhân mi.($$$$).

Bênh tiu đường type II.
Ngày x
ưa được xác đnh là đường huyết phi trên mc 140mg/dL.
Năm 1997, ng
ch mc trên b Cơ quan y tế thế gii OMS rút xung còn 126 mg/dL (7mmol/L)…
L
p tc có thêm 1 700 000 người M được xếp vào danh sách bnh nhân tiu đường (sut đi!)

Cholestérol..

Năm 1998.ngch mc t 240mg/dL b rút xung còn 200mg/dL.
Lâp t
c xã hi Hoa Kỳ có thêm 42 600 000 bnh nhân có cholesterol cao trong máu…
Các nhà bào ch
ế có thêm được 86% khách hàng mi.
“Trên th
ế gii, ch có hai nhóm người: nhóm người đã bnh ri và nhóm người chưa biết h bnh.”
Đó là m
c tiêu ca các nhà bào chế dược phm.
«Dans le monde, il ny a plus que 2 groupes de gens: ceux qui sont malades… et ceux qui ne le savent pas encore… et ça, cest lobjectif des firmes pharmaceutiques.»

Nhng chiến lược thường được các công ty bào chế áp dng

1 – Cho gim ngch s đnh bnh (réduire le seul de diagnostic):
Đây là chi
ến lược nhm thi phng lên mt cách gi to s bnh nhân cn phi được điu tr.
L
y thí d bnh tiu đường type 2.
Nh
ư vy s người cn phi ung thuc gia tăng thêm lên mc dù nguy cơ tiu đưởng rt ư là thp.
Nay h
li phi b bt buc chu đng thêm nguy cơ phn ng ph t nhng loi thuc ung vào.
Réduire le seuil de diagnostic: il sagit dune stratégie destinée à gonfler artificielleme
nt le nombre de gens à traiter. On peut prendre par exemple le cas du diabète de type 2. Bien que garder un niveau faible de glucose dans le sang na pas de réel impact pour la majorité des patients, le seuil de glucose à partir duquel le diabète est diagnostiqué ne cesse de baisser. Ainsi, le nombre de gens médiqués augmente, et les personnes avec un risque diabétique très faible sont soumis aux risques dus aux effets secondaires des médicaments quon leur fait prendre

2 – Phóng đi s hiu nghim (Exagérer lefficacité);
t
o cho bnh nhân n tượng thuc có hiu nghim rt ln nhm thng lĩnh thêm th trường. Theo các nhà chuyên môn, chiến lược ny rt thường được áp dng nhưng cũng ch là đ h tr cho nhng chiến lược khác mà thôi.
Exagérer lefficacité: de l
a même façon, faire croire à une plus grande efficacité permet de conquérir de nouveaux marché. Daprès les auteurs, cette stratégie est fréquente mais nest quun complément aux autres stratégies.

3 – To ra nhng bnh mi (créer de nouvelle maladie):
Có gì hay h
ơn là to nên được mt th trường mi. Người ta chng kiến s ra đi ca nhng bnh lý mi, chng hn như tin tiu đường (Pre-diabète) và tin cao máu (Pré-hypertension)
Đ
ng thi vi vic gim ngch mc đnh bnh,( baisser seuil de diagnostic) hoc áp dng nhng s thay thế (utilisation de substituts). Người ta có th nghĩ đến chng ostéopénie nghĩa là nhng xương có mt đ thp (faible densité) nhưng chưa đ đ phi b lit vào trường bnh loãng xương ostéoporose.
Ngày nay, ostéopénie đ
ược công tuy dược phm nhi vào đu bnh nhân và nó tr thành mt bnh mi và chiếm mt s bnh nhân nhiu hơn là s bnh nhân ca bnh loãng xương ostéoporose tht s gp bi. Nhà bào chế tha h mà bán ra thuc Fosamax(bisphosphonate) là thuc đc tr do bs kê toa trong trường hp các bà b loãng xương.

“Laccueil réservé à la ménopause, somme toute normale, en dit long lui aussi sur lamplitude du désastre. Comme le racontait, en 2005, Jưrg Blech, journaliste scientifique au “Spiegel”, dans son livre d’enquête “les Inventeurs de maladies” (Actes Sud), les fabricants sont parvenus à ancrer dans les esprits que lostéoporose (dont la définition ne cesse de sétendre avec lostéopénie ) est une fatalité”.
Đ
ược biết thuc bisphosphonate mc dù có hiu qu trong vic gim thiu bnh loãng xương nhưng thuc có th có phn ng ph làm osteonecrosis hư mc xương hàm (osteonecrosis), nhưng cũng rt hiếm thy.
Créer de nouvelles maladies: quoi de mieux quun nouveau marché? On a ainsi pu assister à la création de nouvelles pathologies,
comme le pré-diabète et la pré-hypertension (en conjonction donc avec la baisse des seuils de diagnostic ou lutilisation de substituts). On peut aussi penser à lostéopénie, qui correspond à des os de faible densité, mais dune densité suffisante pour ne pas être un cas dostéoporose. Cette “maladie” touche beaucoup plus de personnes que lostéoporose, et permet donc de vendre plus de bisphosphonates.

BNH HON, MT TH TRƯỜNG BÉO B
Rf Anne Crignon –Le Nouvel Observateur -La maladie, un marché juteux
Messages sanitaires mensongers

Laccueil réservé à la ménopause, somme toute normale, en dit long lui aussi sur lamplitude du désastre. Comme le racontait, en 2005, Jưrg Blech, journaliste scientifique au “Spiegel”, dans son livre d’enquête “les Inventeurs de maladies” (Actes Sud), les fabricants sont parvenus à ancrer dans les esprits que lostéoporose (dont la définition ne cesse de sétendre avec lostéopénie ) est une fatalité. Message sanitaire mensonger, conçu pour faire peur. Car cest par la peur que les firmes gagnent les vastes marchés de la prévention et ses milliards de dollars et d euros. Plus le mensonge est énorme et moins il se voit.
Depuis qu on a abaissé la valeur de référence en matière de cholestérol, on est passé de 13 millions de patients traités à vie à 36 millions. Combien de bien portants ainsi capturés sur la base dune étude biaisée ? John Abramson, médecin et auteur d”Amérique sous overdose”, raconte comment l industrie pharmaceutique a focalisé toute la prévention des troubles cardio-vasculaires sur labaissement du taux de cholestérol par les statines alors que la recherche montre que la meilleure prévention relève bien plus simplement de lexercice physique et de lalimentation.
D
ch t báo Nouvel Observateur:

Thông tin y hc láo khoét
Năm 2005, phóng viên khoa h
c Jorg Blech ca báo Spiegel (Đc Quc) trong tác phm điu tra ca ông dưới ta đ là “ Nhng người sáng chế ra bnh” cho biết các nhà bào chế đã thành công trong vit nhi s dân chúng ý nim loãng xương ostéoporose (mà đnh nghĩa ca nó không ngng được m rng thêm ra vi hin tượng thiếu xương ostéopénie) là mt đnh mnh (fatalité). Chính s s hãi ca dân chúng đã giúp các xí nghip dược phm thng tr được mt th trường to tát v vic phòng nga loãng xương và nh đó mà h thu được hng t dollars và euros. Láo khoét càng to tát chng nào thì khó phát hin chng đó.
T
lúc ngch mc chn đoán cholesterol được người ta c tình h xung thì s bnh nhân lúc trước là 6 triu người phi ung thuc sut đi, nay thì tăng lên 36 triu người. Như vy có biết bao là nhng người có sc khe bình thường nay thì tr thành nn nhân ca mt kho cu thiên v (biasé) và bt buc h phi ung thuc hết. John Abramson, là bác sĩ và tác gi ca quyn:
Overdosed America – John Abramson M.D..- the Dov
e.us

Theo Bs John Abramson, k nghê dược phm tp trung vic phòng nga bnh tim mch qua vic làm h cholestérol bng thuc statines trong khi các kho cu minh chng là

vic phòng nga bnh tim mch tt nht là thc phm dinh dưỡng và vn đng th dc th thao.
Đ
c cho biết tin mi nht: Bnh t k không phi do thuc chng MMR gây ra.
Năm 1998 t
p chí y hc ni tiếng thế gii Lancet có đăng bài“đính chánh” (a now retracted study) kho cu ca Gs Andrew Wakefield liên h đến nguyên nhân bnh ca bnh t k(autism) liên quan đến thuc chng nga MMR (measles, mump, rubella) tc là si, quai b và si Đc. Bs Wakefield b treo bng sau đó.
V
a qua, July 1, 2014, tp chí y khoa Pediatrics cho biết nhiu kho cu liên quan đến “S liên h ca vaccine MMR và bnh t k” đã đưa ra kết lun là Vaccin MMR không có gy ra “ hi chng ph t k” (autism spectrum disorders).
Video: Journal questions validity of autism and vaccine study-By Debra Goldschmidt, CNN august 28/2014

http://www.cnn.com/2014/08/27/ health/irpt-cdc-autism-vaccine -study/index.html?hpt=hp_c2

The debate over whether autism spectrum disorders are caused by vaccines started when researcher Andrew Wakefield published a now-retracted study in The Lancet in 1998 that linked the MMR vaccine to autism.
Most of Wakefield’s co-authors withdrew their names from the study when they learned Wakefield had been compensated by a law firm intending to sue manufacturers of the vaccine in question. In 2010, Wakefield lost his medical license. And in 2011, The Lancet retracted the study after an investigation found Wakefield altered or misrepresented information on the 12 children who were the basis for the conclusion of his study.

Other researchers have not been able to replicate Wakefield’s findings. In fact, several subsequent studiestrying to reproduce the results have found no link between vaccines and autism, including several reviews by the Institute of Medicine. Most recently, a study published in Pediatrics on July 1 concluded that vaccines do not causeautism spectrum disorders.
Vaccine MMR là gì?
http://www.healthlinkbc.ca/hea lthfiles/bilingua/vietnamese/h fil::4Â1::-V.pdf

Đc thêm: video:Maladies inventées:un juteux marché
http://www.youtube.com/watch?v =3EQ2nn3Jx7o
Video:Overdosed America – John Abramson M..D.- the Dove.us
http://www.youtube.com/watch?v =OYBrXcsDzhI (44phút) –nói ti
ếng Anh

(Các bn nên xem đon video ca 1 bs M dám nói lên stht v thuc men, FDA và k ngh dược phm!)
Nguy
n Thượng Chánh & Nguyn Ngc Lan:

– Bên trong k ngh thuc Tây:
http://khoahocnet.com/2012/07/ 23/duoc-si-nguyen-ngoc-lan-bac -si-thu-y-nguyen-thuong-chanh- ben-trong-ky-nghe-thuoc-tay/

– Bnh loãng xương, trng đánh xuôi, kèn thi ngược
http://nguoivietboston.com/?p= 23694

– Psychologies.com-Seniors /Les vendeurs de maladies
http://forum.psychologies.com/ psychologiescom/Seniors/vendeu rs-maladie-sujet_3972_1.htm

– Le Nouvel Observateur- Anne Crignon-Maladie,un marché juteux
http://tempsreel.nouvelobs.com /societe/20111107.OBS3985/la-m aladie-un-marche-juteux.html

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: