* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

 

BÀI ĐANG VIẾT CHƯA XONG

Ai thực sự kiểm soát thế giới?

Theo Giáo sư Tiến sĩ Mujahid Kamran

Nghiên cứu toàn cầu, ngày 17 tháng 2 năm 2018

Tạp chí Bình minh mới 26 tháng 4 năm 2015

 

 

Kể từ khi tôi bước vào chính trị, tôi chủ yếu có quan điểm của đàn ông tâm sự với tôi một cách riêng tư. Một số người đàn ông lớn nhất ở Hoa Kỳ, trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, sợ điều gì đó. Họ biết rằng có một quyền lực ở đâu đó được tổ chức, rất tinh tế, rất thận trọng, quá lồng vào nhau, quá đầy đủ, quá phổ biến, rằng họ không nói tốt hơn hơi thở của họ khi họ lên tiếng lên án. - Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ (1856-1924)

 

Vì vậy, bạn thấy đấy, Coningsby thân yêu của tôi, rằng thế giới bị chi phối bởi những nhân vật rất khác nhau từ những gì được tưởng tượng bởi những người không ở đằng sau hậu trường. - Benjamin Disraeli, Thủ tướng Anh (1804-1881)

 

Sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp, việc phát minh ra một hệ thống ngân hàng dựa trên nợ nần, và những tiến bộ khoa học và công nghệ trong ba thế kỷ qua đã có ba hậu quả lớn. Những điều này đã tạo ra sự tập trung đáng kinh ngạc trong một vài tay, đã dẫn đến việc xây dựng vũ khí ngày càng nguy hiểm lên đến đỉnh điểm trong vũ khí hủy diệt hàng loạt, và có thể tạo ra tâm trí của quần thể rộng lớn bằng cách áp dụng các kỹ thuật khoa học thông qua các phương tiện truyền thông và kiểm soát hệ thống giáo dục.

 

Các gia đình giàu có nhất trên hành tinh trái đất gọi các mũi chích ngừa trong mọi biến động lớn mà họ gây ra. Lĩnh vực hoạt động của họ mở rộng trên toàn cầu, và thậm chí xa hơn nữa, tham vọng và tham lam của họ đối với sự giàu có và quyền lực không biết giới hạn, và đối với họ, hầu hết nhân loại là rác thải - "rác của con người". và duy trì dân số thấp hơn nhiều so với những gì chúng ta có bây giờ.

 

Đó là Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) đã từng nói:

 

“Tôi không quan tâm đến những gì con rối được đặt trên ngai vàng của nước Anh để cai trị Đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn. Người đàn ông kiểm soát nguồn cung tiền của Anh kiểm soát Đế quốc Anh, và tôi kiểm soát nguồn cung tiền của Anh. ”

 

Những gì đã đúng của Đế quốc Anh cũng đúng với Đế quốc Mỹ, được điều khiển từ xa bởi Elite dựa trên London thông qua Hệ thống Dự trữ Liên bang. Đánh giá bởi hậu quả của nó, hệ thống dự trữ liên bang là công việc con lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

 

Thật buồn và đau đớn vì công trình đẹp nhất của con người, và nguồn gốc của quyền lực và sự giàu có nhất trên trái đất, tức là. tri thức khoa học - biểu hiện tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất và có tổ chức nhất của món quà vốn có của con người về tư tưởng, kỳ diệu và kinh ngạc - đã trở thành một công cụ để chinh phục nhân loại, một công cụ rất nguy hiểm trong tay của một nhóm nhỏ người đàn ông. Những người này "thuê" nhà khoa học và lấy đi, như một vấn đề đúng, sức mạnh mà nhà khoa học tạo ra thông qua những phát minh của ông. Quyền lực này sau đó được sử dụng cho mục đích riêng của họ, với chi phí con người và vật chất to lớn cho nhân loại. Mục tiêu của số ít người đàn ông này, các thành viên của các gia đình giàu có nhất trên hành tinh, Elite, là một thế giới mới, một Chính phủ Thế giới, dưới sự kiểm soát của họ.

 

Bí mật và ẩn danh là không thể thiếu đối với các hoạt động của Elite như là tuyệt đối tàn nhẫn, lừa dối sâu sắc và gián điệp và tống tiền sordid nhất. Elite đẩy mạnh các quốc gia chống lại nhau, và nhắm vào việc phá hủy tôn giáo và các giá trị truyền thống khác, tạo ra hỗn loạn, cố tình lây lan nghèo đói và đau khổ, và sau đó chiếm quyền lực đặt stooges của nó tại chỗ. Những gia đình "mua trong khi máu vẫn còn chảy trên đường phố" (Rothschild dictum). Cuộc chiến, "cuộc cách mạng" và ám sát là một phần chiến thuật của họ để tiêu diệt nền văn minh truyền thống và tôn giáo truyền thống (như ở Nga), tích lũy tài sản và quyền lực, loại bỏ đối thủ và tiến tới không ngừng mục tiêu, thế hệ sau thế hệ. Họ hoạt động thông qua các xã hội và tổ chức bí mật và công khai.

 

Giáo sư Carroll Quigley đã viết:

 

Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản tài chính có một mục đích vươn xa hơn, không kém gì để tạo ra một hệ thống kiểm soát tài chính thế giới trong tay tư nhân để có thể thống trị hệ thống chính trị của mỗi quốc gia và nền kinh tế của thế giới nói chung. Hệ thống này được kiểm soát theo phong cách thời phong kiến ​​bởi các ngân hàng trung ương của thế giới diễn xuất trong buổi hòa nhạc, bởi các thỏa thuận bí mật, đã đến trong các cuộc họp và hội nghị riêng tư. quyền lực này vì lợi ích trực tiếp của các nhà tài chính và tổn thương gián tiếp cho tất cả các nhóm kinh tế khác.

 

Winston Churchill, người cuối cùng đã "chán bởi tất cả," đã viết khoảng năm 1920:

 

Từ thời Spartacus-Weishaupt đến những người của Karl Marx, đến những người của Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg, và Emma Goldman, âm mưu thế giới rộng lớn này cho sự lật đổ nền văn minh và tái hòa nhập của xã hội trên cơ sở phát triển bị bắt, ghen tị sự bất bình đẳng và bất bình đẳng, đã tăng trưởng đều đặn. Nó đóng vai trò rõ ràng trong bi kịch của Cách mạng Pháp. Nó đã là nguồn gốc của mọi phong trào lật đổ trong thế kỷ XIX, và bây giờ cuối cùng, ban nhạc của những nhân vật phi thường từ thế giới ngầm của các thành phố lớn của châu Âu và châu Mỹ đã nắm chặt người Nga bằng đầu của họ, và đã trở thành thực tế là các bậc thầy không thể tranh cãi của đế chế khổng lồ đó.

 

Các Cabal cao tiếp xúc bởi JFK

 

Đó là trong những ngày đen tối của Đệ nhị thế chiến mà Churchill đề cập đến sự tồn tại của một “High Cabal” đã mang lại sự đổ máu chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Churchill cũng được cho là đã nhận xét về Elite: “Họ đã vận chuyển Lenin trong một chiếc xe tải kín như một trực khuẩn bệnh dịch từ Thụy Sĩ sang Nga…” (trích dẫn bởi John Coleman tại  Viện Quan hệ Nhân văn Tavistock , Ấn phẩm Toàn cầu 2006). 'Họ' là ai?

 

Xem xét tuyên bố năm 1961 của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy (JFK) trước nhân viên truyền thông:

 

Bí mật của từ là sự chống đối trong một xã hội tự do và cởi mở, và chúng ta là một người, vốn dĩ và lịch sử phản đối với các xã hội bí mật, lời thề bí mật và các thủ tục bí mật. Đối với chúng ta bị phản đối trên toàn thế giới bởi một âm mưu nguyên khối và tàn nhẫn, dựa chủ yếu vào các phương tiện bí mật để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó. Nó phụ thuộc vào xâm nhập thay vì xâm lược, trên lật đổ thay vì bầu cử, đe dọa thay vì tự do lựa chọn. Nó là một hệ thống có nguồn tài nguyên con người và vật chất khổng lồ để xây dựng một cỗ máy chặt chẽ, hiệu quả cao kết hợp các hoạt động quân sự, ngoại giao, tình báo, kinh tế, khoa học và chính trị. Việc chuẩn bị của nó được che giấu, không được công bố, những sai lầm của nó được chôn cất, không bị vạch trần, và những người bất đồng chính kiến ​​của nó im lặng, không được ca ngợi, không có chi phí được đặt câu hỏi,

 

Các xã hội bí mật, lời thề bí mật, thủ tục bí mật, xâm nhập, lật đổ, đe dọa - đây là những từ được sử dụng bởi JFK!

 

Vào ngày 4 tháng 6 năm 1963, JFK đã ra lệnh in hóa đơn đô la tiền bạc thay vì ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang (Lệnh điều hành 11110). Ông cũng ra lệnh rằng một khi chúng đã được in, các lưu ý của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được rút ra, và các tín phiếu Kho bạc được đưa vào lưu thông. Một vài tháng sau đó (ngày 22 tháng 11 năm 1963) ông bị giết trong ánh sáng ban ngày rộng lớn trước toàn thế giới - bộ não của ông bị thổi bay. Sau khi giả định quyền lực, người kế nhiệm ông, Tổng thống Lyndon Johnson, ngay lập tức đảo ngược lệnh chuyển sang hóa đơn tín phiếu cho thấy rất rõ tại sao JFK bị sát hại. Một đơn đặt hàng khác của JFK, để giải phóng quân sự khỏi Viễn Đông bằng cách rút "cố vấn" của Mỹ khỏi Việt Nam, cũng ngay lập tức bị đảo ngược sau khi ông qua đời. Sau cuộc khủng hoảng Cuba, JFK muốn sự chung sống không đối đầu hòa bình với Liên Xô và điều đó có nghĩa là không có chiến tranh nào trên thế giới.

 

Ngành công nghiệp quốc phòng và các ngân hàng kiếm tiền từ chiến tranh thuộc về Elite. Elite đăng ký một triết lý Hegel biện chứng, như được chỉ ra bởi Antony Sutton, theo đó họ mang lại "xung đột kiểm soát". Hai cuộc chiến tranh thế giới là 'xung đột kiểm soát'! Sự kiêu ngạo của họ, năng lượng không ngừng của họ, sự tập trung của họ, không quan tâm đến cuộc sống con người, khả năng lập kế hoạch hàng thập kỷ trước, để hành động theo kế hoạch đó, và thành công liên tục của họ là đáng kinh ngạc và niềm tin.

 

Các tuyên bố của những người như Disraeli, Wilson, Churchill, JFK và những người khác không nên để lại bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí của người đọc về những người kiểm soát thế giới. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã viết vào tháng 11 năm 1933 cho Đại tá Edward House: "Sự thật thực sự của vấn đề là, như bạn và tôi biết, một yếu tố tài chính ở các trung tâm lớn hơn đã sở hữu chính phủ kể từ những ngày của Andrew Jackson." có thể nhớ lại rằng Andrew Jackson, Tổng thống Hoa Kỳ từ 1829-1837, đã rất tức giận bởi chiến thuật của các chủ ngân hàng (Rothschilds) mà ông nói:

 

“Bạn là một den của vipers. Tôi định định bạn ra ngoài và bởi Đức Chúa Trời Vĩnh Cửu, tôi sẽ định hướng bạn ra ngoài. Nếu người ta chỉ hiểu được sự bất công của hệ thống tiền bạc và ngân hàng của chúng ta, thì sẽ có một cuộc cách mạng trước buổi sáng. ”

 

Cấu trúc lồng ghép của Elite Control

 

Trong cuốn sách  Big Oil và các ngân hàng của họ ở Vịnh Ba Tư: Bốn Horsemen, Tám gia đình và tình báo toàn cầu của họ, ma túy và mạng khủng bố,  Dean Henderson nói: “Các truy vấn của tôi cho các cơ quan quản lý ngân hàng về chứng khoán quyền sở hữu trong 25 công ty hàng đầu của ngân hàng Mỹ được trao cho tình trạng Đạo luật Tự do Thông tin, trước khi bị từ chối trên cơ sở 'an ninh quốc gia'. Điều này là mỉa mai vì nhiều cổ đông của ngân hàng cư trú ở châu Âu. ”Đây là, trên khuôn mặt của nó, khá đáng kinh ngạc nhưng nó đi để hiển thị các công trình của chính phủ Mỹ không phải cho người dân nhưng cho Elite. Nó cũng cho thấy rằng bí mật là tối quan trọng trong các vấn đề Elite. Không có phương tiện truyền thông nào sẽ gây ra vấn đề này bởi vì Elite sở hữu phương tiện truyền thông. Bí mật là điều cần thiết để kiểm soát Elite - nếu thế giới tìm ra sự thật về sự giàu có, tư duy, ý thức hệ và hoạt động của Elite sẽ có một cuộc nổi dậy trên toàn thế giới chống lại nó. Henderson nói thêm:

 

Bốn Horseman của Ngân hàng (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup và Wells Fargo) sở hữu bốn Horsemen dầu (Exxon Mobil, Royal Dutch / Shell, BP Amoco và Chevron Texaco); song song với những người khổng lồ tiền bạc châu Âu và cũ. Nhưng độc quyền của họ đối với nền kinh tế toàn cầu không kết thúc ở rìa của miếng dầu. Theo công ty 10K hồ sơ cho SEC, Bốn Horsemen Ngân hàng là một trong mười cổ đông hàng đầu của hầu như tất cả các công ty Fortune 500.

 

Được biết, trong năm 2009, trong số 100 thực thể kinh tế lớn nhất thế giới, 44 công ty là tập đoàn. Sự giàu có của những gia đình này, nằm trong số 10% cổ đông hàng đầu trong số này, vượt xa các nền kinh tế quốc gia. Trên thực tế, tổng GDP toàn cầu vào khoảng 70 nghìn tỷ đô la. Chỉ riêng tài sản gia đình Rothschild được ước tính là hàng tỷ tỷ đô la. Vì vậy, là trường hợp với các Rockefellers người đã được giúp đỡ và cung cấp tiền tất cả cùng bởi các Rothschilds. Hoa Kỳ có GDP hàng năm trong khoảng 14-15 nghìn tỷ đô la. Điều này không đáng kể trước sự giàu có của các tỷ phú này. Với chính phủ Hoa Kỳ và hầu hết các nước châu Âu trong nợ cho Elite, cần phải hoàn toàn không có nghi ngờ về những người sở hữu thế giới và những người kiểm soát nó. Để trích dẫn Eustace Mullins từ cuốn sách của mình  The World Order:

 

Người Elite cai trị Hoa Kỳ thông qua Tổ chức của họ, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và Hệ thống Dự trữ Liên bang không có những thách thức nghiêm trọng đối với quyền lực của họ. Các chiến dịch chính trị đắt tiền thường xuyên được tiến hành, với các ứng cử viên được sàng lọc cẩn thận, những người được cam kết tham gia vào chương trình của Trật tự Thế giới. Nếu họ đi chệch khỏi chương trình, họ sẽ có một 'tai nạn', được đóng khung về phí giới tính, hoặc bị truy tố một số bất thường về tài chính.

 

Các thành viên Elite hoạt động tuyệt đối để chống lại lợi ích công cộng, chống lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại, trong đó cá nhân được tự do phát triển sự sáng tạo bẩm sinh của mình, một cuộc sống tự do chiến tranh và đổ máu. James Forrestal, Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Hoa Kỳ, đã nhận thức được âm mưu của Elite và theo Jim Marrs, đã tích lũy được 3.000 trang ghi chú để viết một cuốn sách. Anh ta chết trong hoàn cảnh bí ẩn và gần như chắc chắn bị sát hại. Ghi chú của ông đã bị lấy đi và một phiên bản được khử trùng được công bố sau một năm! Ngay trước khi ông qua đời, gần mười lăm tháng trước khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, ông đã tiết lộ rằng lính Mỹ sẽ chết ở Hàn Quốc! Marrs trích dẫn Forrestal: “Những người này không đủ năng lực hoặc ngu ngốc. Tính nhất quán chưa bao giờ là dấu hiệu ngu xuẩn. Nếu họ chỉ đơn thuần là ngu ngốc, đôi khi họ tạo ra một sai lầm trong lợi của chúng tôi. ”Nhóm Bilderberg, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Ủy ban Ba ​​bên và mẹ của tất cả những điều này, Viện Hoàng gia Quốc tế, là những cơ quan mà các quyết định về tương lai của nhân loại được đưa ra . Ai thiết lập và kiểm soát chúng? Các "ngân hàng quốc tế" tất nhiên.

 

Trong cuốn sách  The Secret Team: CIA và các đồng minh của mình trong sự kiểm soát của Hoa Kỳ và thế giới, Đại tá Fletcher Prouty, là viên chức báo cáo cho Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1955-1963, viết về “một khu vực bên trong của một trật tự tôn giáo mới.” Theo cụm từ Secret Team, ông có nghĩa là một nhóm “các cá nhân an ninh trong và ngoài chính phủ nhận được dữ liệu tình báo bí mật do CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thu thập và phản ứng với những dữ liệu đó. ”Ông nói:“ Sức mạnh của Đội xuất phát từ cơ sở hạ tầng nội bộ rộng lớn của chính phủ và mối quan hệ trực tiếp với các ngành công nghiệp tư nhân lớn, quỹ tương hỗ và nhà đầu tư, trường đại học và các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các nhà xuất bản trong và ngoài nước. ”Ông nói thêm:“ Tất cả các thành viên thực sự của Đội vẫn ở trong trung tâm quyền lực quản lý hoặc ra khỏi văn phòng với bộ lõi cứng.Họ chỉ đơn giản là xoay chuyển và từ các công việc chính thức và thế giới kinh doanh hoặc thiên đường dễ chịu của học viện. ”

 

Đào tạo thanh niên cho thành viên Elite

 

Nó rất đáng chú ý là làm thế nào 'họ' có thể thực hiện kiểm soát và làm thế nào 'họ' luôn tìm người để thực hiện công việc, và làm thế nào là 'họ' luôn đưa ra quyết định 'đúng' vào đúng thời điểm? Điều này chỉ có thể có nếu có tồn tại một chương trình ẩn dụ và đào tạo cán bộ tinh thần, tư tưởng, triết học, tâm lý và khả năng, trong thời gian dài và trồng chúng ở các trung tâm quyền lực của các nước như Mỹ, Anh, v.v. Đào tạo này sẽ bắt đầu từ khi còn nhỏ nói chung. Cũng phải có một phương pháp đánh giá liên tục, bởi những nhóm nhỏ những người có tay nghề cao, phát triển tình huống với những người đàn ông 'họ' được trồng khắp các trung tâm quyền lực lớn trên thế giới để hành động ngay lập tức Lợi ích ưu tú, có thể được thực hiện. Điều đó xảy ra như thế nào?

 

Đó là trong việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này rằng vai trò của các xã hội bí mật và sự kiểm soát của họ đối với các trường đại học, đặc biệt là ở Mỹ, giả định tầm quan trọng sâu sắc hơn. Công việc được thực hiện bởi những người đàn ông như Antony Sutton, John Coleman, Eustace Mullins và những người khác đều bị phá vỡ. Bất cứ khi nào bạn theo dõi nguồn tiền của các sáng kiến ​​quan trọng được thiết kế để mang lại những cuộc chiến tranh lớn, đặt ra các chính sách cho tương lai, tăng cường quyền kiểm soát của Elite trên nhân loại, v.v ... , bạn sẽ luôn luôn tìm thấy chúng liên kết với các gia đình ngân hàng được gọi là và stooges của họ hoạt động trên nền tảng.

 

Vào tháng 4 năm 2008, tôi là một trong khoảng 200 Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng và Chủ tịch các trường đại học từ Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và Hoa Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Toàn cầu trong hai ngày, được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington DC. Hội nghị thượng đỉnh đã được giải quyết bởi năm thư ký Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Sự nhấn mạnh thực sự trong suốt Hội nghị thượng đỉnh chỉ là một điều - rằng các trường đại học ở các nước đang phát triển hoạt động trong quan hệ đối tác với các nền tảng để các vấn đề toàn cầu có thể được giải quyết! Đây là  riêng tư nền tảng và cách duy nhất để hiểu được sự nhấn mạnh này là nhận ra chính phủ Hoa Kỳ được sở hữu bởi những người sở hữu những nền tảng này. Bên cạnh đó, địa chỉ khai mạc đã được cung cấp bởi tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho hàng triệu người chết ở Rwanda, được đào tạo tại các tổ chức quân sự Hoa Kỳ, và được trao bằng tiến sĩ - Tiến sĩ Paul Kagame! Buổi thuyết trình đầu tiên được thực hiện bởi CEO của Quỹ Agha Khan!

 

Trong một nghiên cứu hấp dẫn về xã hội bí mật và xương sọ của Yale, Antony Sutton đã khám phá ra rất nhiều khía cạnh quan trọng sâu sắc về xã hội này. Trong cuốn sách của ông  Cơ sở bí mật của Mỹ - Giới thiệu về trật tự sọ và xương , Sutton chỉ ra rằng có một bộ “Gia đình người Mỹ gốc cũ và sự giàu có mới” thống trị trật tự (của xương sọ) - gia đình Whitney, Gia đình Stimson, gia đình Bundy, gia đình Rockefeller, gia đình Harriman, gia đình Taft, gia đình Bush, và vân vân. Ông cũng chỉ ra rằng có một kết nối Anh:

 

Các liên kết giữa Order và Britain đi qua Lazard Freres và các chủ ngân hàng thương mại tư nhân. Đáng chú ý là cơ sở Anh cũng thành lập một trường Đại học - Đại học Oxford, và đặc biệt là All Souls College tại Oxford. Phần tử Anh được gọi là 'Nhóm'. Nhóm liên kết với tương đương Do Thái thông qua Rothschilds ở Anh (Lord Rothschild là một thành viên ban đầu của vòng tròn bên trong Rhodes ''). Đơn hàng ở Mỹ liên kết với các gia đình Guggenheim, Schiff và Warburg… Có một kết nối Illuminati.

 

Hàng năm, 15 thanh niên, và những phụ nữ rất gần đây, đã được giới thiệu vào The Order từ các sinh viên Yale từ năm 1832. Ai chọn chúng? Một nghiên cứu về quỹ đạo nghề nghiệp của nhiều người trong số những người được chọn cho thấy họ nổi lên như thế nào trong cuộc sống của người Mỹ và cách các đồng nghiệp của họ đảm bảo những người đàn ông này xâm nhập vào chính các cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ. Họ luôn luôn có những vị trí chủ chốt trong chiến tranh và hòa bình, thao túng và xem liên tục.

 

Ảnh hưởng của các gia đình Elite trong quá trình suy nghĩ của các quốc gia được thực hiện thông qua các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cũng như các phương tiện truyền thông. Sutton viết:

 

Trong số các hiệp hội học thuật, Hiệp hội Lịch sử Hoa Kỳ, Hiệp hội Kinh tế Mỹ, Hiệp hội Hóa học Mỹ, và Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đều được bắt đầu bởi các thành viên của The Order hoặc những người gần với The Order. Đây là những hiệp hội quan trọng cho điều kiện xã hội. Hiện tượng The Order là FIRST đầu tiên được tìm thấy đặc biệt là trong số Foundations, mặc dù có vẻ như The Order vẫn giữ được sự hiện diện liên tục giữa các tổ chức Foundation… Chủ tịch đầu tiên của một tổ chức có ảnh hưởng nhưng gần như chưa biết được thành lập năm 1910 cũng là thành viên của The Gọi món. Năm 1920, Theodore Marburg thành lập Hiệp hội Mỹ về Giải quyết Tranh chấp Pháp lý, nhưng Marburg chỉ là Tổng thống. Chủ tịch FIRST là thành viên William Howard Taft. Hiệp hội là tiền thân của Liên đoàn để thực thi Hòa bình,

 

Liên Hợp Quốc là một công cụ của Elite được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc thành lập một Chính phủ Thế giới dưới sự kiểm soát của Elite. Tòa nhà LHQ đứng trên khu đất Rockefeller.

 

Lựa chọn các Thủ tướng tương lai để phục vụ trật tự thế giới mới

 

Trong bài viết của mình, 'Đại học Oxford - Khu vực sinh sản của Illuminati', David Icke kể lại một sự cố thể hiện cách các tổ chức và nhóm bí mật này làm việc cho Elite, chọn, đào tạo và lên kế hoạch lắp đặt người của họ ở những vị trí chủ chốt. Năm 1940, một thanh niên đề cập đến một “nhóm nghiên cứu” của Đảng Lao động trong một căn phòng tại Đại học Oxford. Ông nhấn mạnh rằng ông thuộc về một nhóm bí mật mà không có một cái tên đã lên kế hoạch “tiếp quản chủ nghĩa Mác” của Anh, Rhodesia và Nam Phi bằng cách xâm nhập vào Quốc hội Anh và các Dịch vụ Dân sự. Vì người Anh không thích những kẻ cực đoan, họ bác bỏ các nhà phê bình của họ là 'những người cánh hữu' trong khi họ đặt ra là 'người kiểm duyệt' (điều này có vẻ như phí chống Do Thái của ADL, v.v. bất cứ khi nào Israel bị chỉ trích). Người đàn ông trẻ tuyên bố rằng ông đứng đầu cánh chính trị của nhóm bí mật đó và ông dự kiến ​​sẽ được làm Thủ tướng Anh một ngày nào đó! Người thanh niên này là Harold Wilson, người đã trở thành Thủ tướng Anh (1964-70, 1974-76)!

 

Tất cả những người trẻ tuổi học tại các trường đại học ở Ivy League, và ở những người khác, phải nhớ rằng họ đang được các giáo sư của họ liên tục rà soát kỹ lưỡng với ý định lựa chọn giữa họ, những người sẽ phục vụ cho Elite, và trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu của các tổ chức và tổ chức bí mật và đan xen đan xen, làm việc cho trật tự thế giới mới. Một số trong những người đã được chọn sẽ có mặt trong số họ, trộn lẫn với họ nhưng, trong trái tim của họ, tách ra khỏi họ bởi một cảm giác thuộc về một tình huynh đệ với một nhiệm vụ đã diễn ra trong một thời gian dài. Những người đàn ông trẻ tuổi này cũng biết rằng họ sẽ được khen thưởng bởi sự tiến bộ trong sự nghiệp và cũng có thể nếu họ chùn bước họ có thể bị giết!

 

Sự kín đáo và trung thành tuyệt đối là điều cần thiết cho sự thành công liên tục của chương trình này. Điều này được thực thi thông qua lo sợ giết người hoặc phá sản và thông qua một giáo phái có thể đưa chúng ta trở lại thời đại của các kim tự tháp và trước đây. Về mặt triết học, 'họ' tin vào phương ngữ Hegel thông qua đó họ biện minh cho việc mang về những cuộc chiến tranh khủng khiếp - được gọi là 'xung đột kiểm soát'. Tư tưởng chính trị của họ là 'chủ nghĩa tập thể', theo đó nhân loại phải được 'quản lý' bởi một nhóm đàn ông, 'họ', được tổ chức cho mục đích - một 'thiểu số chi phối' ẩn. 'Họ' tin rằng họ biết rõ hơn những người bình thường. Illuminati, Freemasons, các thành viên của các xã hội bí mật đã biết và chưa biết, tất cả đều cùng nhau dưới sự giàu có trong lịch sử nhân loại để lấy một nhân loại bị mê hoặc, không hoạt động và bị đánh đập từ vực thẳm này sang vực thẳm tiếp theo.

 

Trong cuốn sách Memoirs của ông  , xuất bản năm 2002, David Rockefeller, Sr. nói rằng gia đình ông đã bị tấn công bởi “những kẻ cực đoan ý thức hệ” trong “hơn một thế kỷ… Thậm chí một số người tin rằng chúng ta là một phần của một bí mật làm việc chống lại lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, mô tả gia đình tôi và tôi là 'các nhà quốc tế' và âm mưu với những người khác trên thế giới để xây dựng một cấu trúc kinh tế và chính trị toàn cầu tích hợp hơn - một thế giới, nếu bạn muốn. Nếu đó là phí, tôi có tội.

 

Giáo sư Tiến sĩ MUJAHID KAMRAN  là Phó Hiệu trưởng, Đại học Punjab, Lahore, Pakistan, và cuốn sách của ông The Grand Deception - Corporate America và Perpetual War vừa được xuất bản (tháng 4 năm 2011) bởi Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistan, và có sẵn từ  www.amazon.co.uk . Trang web của Giáo sư Kamran là  www.mujahidkamran.com .

 

Nguồn gốc của bài viết này là New Dawn Magazine

 

Who Really Controls the World?

By Prof. Dr. Mujahid Kamran

Global Research, February 17, 2018

New Dawn Magazine 26 April 2015

 print 199   66  49    408

 

(Article originally published in April 2015)

 

Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organised, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. – Woodrow Wilson, 28th President of the United States (1856-1924)

 

So you see, my dear Coningsby, that the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes. – Benjamin Disraeli, British Prime Minister (1804-1881)

 

The advent of the industrial revolution, the invention of a banking system based on usury, and scientific and technological advancements during the past three centuries have had three major consequences. These have made the incredible concentration of wealth in a few hands possible, have led to the construction of increasingly deadly weapons culminating in weapons of mass destruction, and have made it possible to mould the minds of vast populations by application of scientific techniques through the media and control of the educational system.

 

The wealthiest families on planet earth call the shots in every major upheaval that they cause. Their sphere of activity extends over the entire globe, and even beyond, their ambition and greed for wealth and power knows no bounds, and for them, most of mankind is garbage – “human garbage.” It is also their target to depopulate the globe and maintain a much lower population compared to what we have now.

 

It was Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) who once said:

 

“I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the British Empire on which the sun never sets. The man that controls Britain’s money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.”

 

What was true of the British Empire is equally true of the US Empire, controlled remotely by the London based Elite through the Federal Reserve System. Judged by its consequences, the Federal Reserve System is the greatest con job in human history.

 

It is sad and painful that man’s most beautiful construction, and the source of most power and wealth on earth, viz. scientific knowledge – the most sublime, most powerful and most organised expression of man’s inherent gift of thought, wonder and awe – became a tool for subjugation of humanity, a very dangerous tool in the hands of a tiny group of men. These men “hire” the scientist and take away, as a matter of right, the power the scientist creates through his inventions. This power is then used for their own purposes, at immense human and material cost to mankind. The goal of this handful of men, the members of the wealthiest families on the planet, the Elite, is a New World Order, a One World Government, under their control.

 

Secrecy and anonymity is integral to the operations of the Elite as is absolute ruthlessness, deep deception and the most sordid spying and blackmail. The Elite pitches nations against each other, and aims at the destruction of religion and other traditional values, creates chaos, deliberately spreads poverty and misery, and then usurps power placing its stooges in place. These families “buy while the blood is still flowing in the streets” (Rothschild dictum). Wars, “revolutions” and assassinations are part of their tactics to destroy traditional civilisation and traditional religions (as in Soviet Russia), amass wealth and power, eliminate opponents, and proceed relentlessly towards their avowed goal, generation after generation. They operate through covert and overt societies and organisations.

 

Professor Carroll Quigley wrote:

 

The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands to be able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in private meetings and conferences.… The growth of financial capitalism made possible a centralisation of world economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury to all other economic groups.

 

Winston Churchill, who was eventually “bored by it all,” wrote around 1920:

 

From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, to those of Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg, and Emma Goldman, this world wide conspiracy for the overthrow of civilisation and reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence and impossible equality, has been steadily growing. It played a definitely recognisable role in the tragedy of French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the nineteenth century, and now at last, this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads, and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.

 

The High Cabal Exposed by JFK

 

It was in the dark days of World War II that Churchill referred to the existence of a “High Cabal” that had brought about unprecedented bloodshed in human history. Churchill is also said to have remarked about the Elite: “They have transported Lenin in a sealed truck like a plague bacillus from Switzerland into Russia…” (quoted by John Coleman in The Tavistock Institute of Human Relations, Global Publications 2006). Who are ‘they’?

 

Consider the 1961 statement of US President John F. Kennedy (JFK) before media personnel:

 

The word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people, inherently and historically opposed to secret societies, secret oaths and secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy, that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It depends on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published, its mistakes are buried, not headlined, and its dissenters are silenced, not praised, no expenditure is questioned, no secret revealed… I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.”

 

Secret societies, secret oaths, secret proceedings, infiltration, subversion, intimidation – these are the words used by JFK!

 

On June 4, 1963, JFK ordered the printing of Treasury dollar bills instead of Federal Reserve notes (Executive Order 11110). He also ordered that once these had been printed, the Federal Reserve notes would be withdrawn, and the Treasury bills put into circulation. A few months later (November 22, 1963) he was killed in broad daylight in front of the whole world – his brains blown out. Upon assumption of power, his successor, President Lyndon Johnson, immediately reversed the order to switch to Treasury bills showing very clearly why JFK was murdered. Another order of JFK, to militarily disengage from the Far East by withdrawing US “advisors” from Vietnam, was also immediately reversed after his death. After the Cuban crisis JFK wanted peaceful non-confrontational coexistence with the Soviet Union and that meant no wars in the world. He knew the next war would be nuclear and there would be no winners.

 

The defence industry and the banks that make money from war belong to the Elite. The Elite subscribes to a dialectical Hegelian philosophy, as pointed out by Antony Sutton, under which they bring about ‘controlled conflict’. The two world wars were ‘controlled conflicts’! Their arrogance, their ceaseless energy, their focus, their utter disregard for human life, their ability to plan decades in advance, to act on that planning, and their continual success are staggering and faith-shaking.

 

Statements by men like Disraeli, Wilson, Churchill, JFK and others should not leave any doubt in the mind of the reader about who controls the world. President Franklin Delano Roosevelt wrote in November 1933 to Col. Edward House: “The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centres has owned the government since the days of Andrew Jackson.” It may be recalled that Andrew Jackson, US President from 1829-1837, was so enraged by the tactics of bankers (Rothschilds) that he said:

 

“You are a den of vipers. I intend to rout you out and by the Eternal God I will rout you out. If the people only understood the rank injustice of our money and banking system, there would be a revolution before morning.”

 

Interlocking Structure of Elite Control

 

In his book Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network, Dean Henderson states: “My queries to bank regulatory agencies regarding stock ownership in the top 25 US bank holding companies were given Freedom of Information Act status, before being denied on ‘national security’ grounds. This is ironic since many of the bank’s stockholders reside in Europe.” This is, on the face of it, quite astonishing but it goes to show the US government works not for the people but for the Elite. It also shows that secrecy is paramount in Elite affairs. No media outlet will raise this issue because the Elite owns the media. Secrecy is essential for Elite control – if the world finds out the truth about the wealth, thought, ideology and activities of the Elite there would be a worldwide revolt against it. Henderson further states:

 

The Four Horsemen of Banking (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup and Wells Fargo) own the Four Horsemen of Oil (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco and Chevron Texaco); in tandem with other European and old money behemoths. But their monopoly over the global economy does not end at the edge of the oil patch. According to company 10K filings to the SEC, the Four Horsemen of Banking are among the top ten stockholders of virtually every Fortune 500 corporation.

 

It is well known that in 2009, of the top 100 largest economic entities of the world, 44 were corporations. The wealth of these families, which are among the top 10% shareholders in each of these, is far in excess of national economies. In fact, total global GDP is around 70 trillion dollars. The Rothschild family wealth alone is estimated to be in the trillions of dollars. So is the case with the Rockefellers who were helped and provided money all along by the Rothschilds. The US has an annual GDP in the range of 14-15 trillion dollars. This pales into insignificance before the wealth of these trillionaires. With the US government and most European countries in debt to the Elite, there should be absolutely no doubt as to who owns the world and who controls it. To quote Eustace Mullins from his book The World Order:

 

The Elites rule the US through their Foundations, the Council on Foreign Relations, and the Federal Reserve System with no serious challenges to their power. Expensive ‘political campaigns’ are routinely conducted, with carefully screened candidates who are pledged to the program of the World Order. Should they deviate from the program, they would have an ‘accident’, be framed on a sex charge, or indicted in some financial irregularity.

 

The Elite members operate in absolute unison against public benefit, against a better life for mankind in which the individual is free to develop his or her innate creativity, a life free of war and bloodshed. James Forrestal, the first Secretary of Defence of the US, became aware of Elite intrigue and had, according to Jim Marrs, accumulated 3,000 pages of notes to be used for writing a book. He died in mysterious circumstances and was almost certainly murdered. His notes were taken away and a sanitised version made public after one year! Just before he died, almost fifteen months before the outbreak of the Korean War, he had revealed that American soldiers would die in Korea! Marrs quotes Forrestal: “These men are not incompetent or stupid. Consistency has never been a mark of stupidity. If they were merely stupid, they would occasionally make a mistake in our favour.” The Bilderberg Group, the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission and the mother of all these, The Royal Institute of International Affairs, are bodies where decisions about the future of mankind are arrived at. Who set these up and control them? The “international bankers” of course.

 

In his book The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World, Col. Fletcher Prouty, who was the briefing officer to the President of the US from 1955-1963, writes about “an inner sanctum of a new religious order.” By the phrase Secret Team he means a group of “security-cleared individuals in and out of government who receive secret intelligence data gathered by the CIA and the National Security Agency (NSA) and who react to those data.” He states: “The power of the Team derives from its vast intra-governmental undercover infrastructure and its direct relationship with great private industries, mutual funds and investment houses, universities, and the news media, including foreign and domestic publishing houses.” He further adds: “All true members of the Team remain in the power centre whether in office with the incumbent administration or out of office with the hard-core set. They simply rotate to and from official jobs and the business world or the pleasant haven of academe.”

 

Training the Young for Elite Membership

 

It is very remarkable as to how ‘they’ are able to exercise control and how ‘they’ always find people to carry out the job, and how is it ‘they’ always make the ‘right’ decision at the right time? This can only be possible if there exists a hidden program of inducting and training cadres mentally, ideologically, philosophically, psychologically and ability-wise, over prolonged periods of time and planting them in the centres of power of countries like the US, UK, etc. This training would begin at a young age in general. There must also be a method of continual appraisal, by small groups of very highly skilled men, of developing situations with ‘their’ men who are planted throughout the major power centres of the world so that immediate ‘remedial’ action, action that always favours Elite interests, can be taken. How does that happen?

 

It is in finding answers to these questions that the role of secret societies and their control of universities, particularly in the US, assumes deeper importance. The work done by men like Antony Sutton, John Coleman, Eustace Mullins and others is ground breaking. Mankind owes a debt to such scholars who suffer for truth but do not give in. Whenever you trace the money source of important initiatives designed to bring about major wars, lay down policies for the future, enhance control of the Elite over mankind, etc., you will invariably find them linked to the so called banking families and their stooges operating out of Foundations.

 

In April 2008 I was among approximately 200 Vice Chancellors, Rectors and Presidents of universities from Asia, Africa, Europe and the US at a two day Higher Education Summit for Global Development, held at the US State Department in Washington DC. The Summit was addressed by five US Secretaries, including Secretary of State Condoleezza Rice. The real emphasis throughout the Summit was only on one thing – that universities in developing countries operate in partnership with foundations so that global problems could be solved! These are private foundations and the only way to understand this emphasis is to realise the US government is owned by those who own these foundations. As an aside the inaugural address was delivered by the war criminal responsible for millions of deaths in Rwanda, trained in US military institutions, and awarded a doctorate – Dr. Paul Kagame! The very first presentation was made by the CEO of the Agha Khan Foundation!

 

In a fascinating study of the Yale secret society Skull and Bones, Antony Sutton uncovered numerous aspects of profound importance about this one society. In his book America’s Secret Establishment – An Introduction to the Order of Skull & Bones, Sutton points out there is a set of “Old Line American Families and New Wealth” that dominates The Order (of Skull & Bones) – the Whitney family, the Stimson family, the Bundy family, the Rockefeller family, the Harriman family, the Taft family, the Bush family, and so on. He also points out that there is a British connection:

 

The links between the Order and Britain go through Lazard Freres and the private merchant bankers. Notably the British establishment also founded a University – Oxford University, and especially All Souls College at Oxford. The British element is called ‘The Group’. The Group links to the Jewish equivalent through the Rothschilds in Britain (Lord Rothschild was an original member of Rhodes’ ‘inner circle’). The Order in the US links to the Guggenheim, Schiff and Warburg families… There is an Illuminati connection.

 

Every year 15 young men, and very recently women, have been inducted into The Order from Yale students since 1832. Who selects them? A study of the career trajectories of many of those ‘chosen’ shows how they rise to prominence in American life and how their peers ensure these men penetrate the very fabric of important US institutions. They are always there in key positions during war and peace, manipulating and watching ceaselessly.

 

The influence of the Elite families on the thought processes of nations is carried out through academic institutions and organisations, as well as the media. Sutton writes:

 

Among academic associations the American Historical Association, the American Economic Association, the American Chemical Society, and the American Psychological Association were all started by members of The Order or persons close to The Order. These are key associations for the conditioning of society. The phenomenon of The Order as the FIRST on the scene is found especially among Foundations, although it appears that The Order keeps a continuing presence among Foundation Trustees… The FIRST Chairman of an influential but almost unknown organisation established in 1910 was also a member of The Order. In 1920 Theodore Marburg founded the American Society for the Judicial Settlement of Disputes, but Marburg was only President. The FIRST Chairman was member William Howard Taft. The Society was the forerunner of the League to Enforce Peace, which developed into the League of Nations concept and ultimately the United Nations.

 

The United Nations is an instrument of the Elite designed to facilitate the setting up of One World Government under Elite control. The UN building stands on Rockefeller property.

 

Selecting Future Prime Ministers to Serve the New World Order

 

In his article, ‘Oxford University – The Illuminati Breeding Ground’, David Icke recounts an incident that demonstrates how these secret societies and groups, working for the Elite, select, train and plan to install their men in key positions. In 1940 a young man addressed a “study group” of the Labor Party in a room at University College Oxford. He stressed that he belonged to a secret group without a name which planned a “Marxist takeover” of Britain, Rhodesia and South Africa by infiltrating the British Parliament and Civil Services. Since the British do not like extremists they dismiss their critics as ‘right-wingers’ while themselves posing as ‘moderates’ (this seems like the anti-Semitism charge by ADL, etc. whenever Israel is criticised). The young man stated that he headed the political wing of that secret group and he expected to be made Prime Minister of Britain some day! The young man was Harold Wilson who became Prime Minister of Britain (1964-70, 1974-76)!

 

All young men studying at Ivy League universities, and at others, must bear in mind they are being continually scrutinised by some of their Professors with the intention of selecting from amongst them, those who will serve the Elite, and become part of a global network of interlocked covert and overt societies and organisations, working for the New World Order. Some of those already selected will be present among them, mingling with them and yet, in their heart, separated from them by a sense of belonging to a brotherhood with a mission that has been going on for a long time. These young men also know they will be rewarded by advancement in career and also that if they falter they could be killed!

 

Utter secrecy and absolute loyalty is essential to the continued success of this program. This is enforced through fear of murder or bankruptcy and through a cult which probably takes us back to the times of the pyramids and before. Philosophically ‘they’ believe in Hegelian dialectics through which they justify bringing about horrible wars – euphemistically called ‘controlled conflict’. Their political ideology is ‘collectivism’ whereby mankind has to be ‘managed’ by a group of men, ‘them’, organised for the purpose – a hidden ‘dominant minority’. ‘They’ believe that they know better than ordinary mortals. The Illuminati, the Freemasons, members of other known and unknown secret societies, all mesh together under the wealthiest cabal in human history to take a mesmerised, dormant and battered mankind from one abyss to the next. Former MI6 agent John Coleman refers to a “Committee of 300” that controls and guides this vast subterranean human machinery.

 

In his book Memoirs, published in 2002, David Rockefeller, Sr. stated that his family had been attacked by “ideological extremists” for “more than a century… Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterising my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty.

 

Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN is Vice Chancellor, University of the Punjab, Lahore, Pakistan, and his book The Grand Deception – Corporate America and Perpetual War has just been published (April 2011) by Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistan, and is available from www.amazon.co.uk. Prof. Kamran’s website is www.mujahidkamran.com.

 

The original source of this article is New Dawn Magazine

Copyright © Prof. Dr. Mujahid Kamran, New Dawn Magazine, 2018

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự