MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Wall Street và sự Phản Bội của Nixon trong Chiến Tranh Việt Nam

Robert Parry - Đỉnh Sóng chuyển ngữ

 

http://consortiumnews.com/2012/03/04/profiting-off-nixons-vietnam-treason/

 

 

 

 

Ư niệm cho rằng các chủ ngân hàng Wall Street họp kín để t́m cách khai thác một âm mưu kéo dài Chiến Tranh Việt Nam và hy sinh mạng sống của hàng ngàn binh sỹ Hoa Kỳ có thể nghe có vẻ mhư một truyện phim âm mưu, nhưng đó là một thực tế bi thảm được phản ảnh trong những tài liệu mật một thời của Ṭa Bạch Ốc.

 

Tôi (Robert Parry) đă lục lạo những tài liệu từ cái mà các nhà lưu trử công văn ở Thư Viện Lyndon Johnson gọi là những "X-File" của họ - cho thấy Richard Nixon rơ ràng phá hoại cuộc ḥa đàm năm 1968.  Tôi ngạc nhiên trước một sự kiện đặc biệt:  làm thế nào Ṭa Bạch Ốc của Johnson đánh hơi được những ǵ Johnson về sau gọi là sự "phản bội" của Nixon.

Theo các tài liệu, vào cuối tháng 10/1968 (trước khi Nixon đắc cử tổng thống và thay thế Johnson), Eugene Rostow, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Johnson đặc trách chính trị sự vụ, nhận được một nguồn tin từ giới Wall Street cho biết rằng một trong những người đở đầu tài chánh thân cận nhất của Nixon tiết lộ rằng Nixon đang có kế hoạch "ngăn chặn" một thỏa ước ḥa b́nh cho Chiến Tranh Việt Nam.  Nhân vật đở đầu nói trên chia xẻ tin tức với những chủ ngân hàng đồng nghiệp của ông để giúp họ hành động trên thị trường chứng khoán.

Nói cách khác, những ngân hàng đầu tư nầy đang đồng lỏa để làm giàu nhờ tin tức bên trong liên quan đến ư đồ kéo dài Chiến Tranh Việt Nam.  Một h́nh ảnh như thế của các "sư tổ của vũ trụ"  nầy đang ngồi quanh bàn để hoạch định những chiến thuật tài chánh trong khi nửa triệu lính Mỹ đang chiến đấu ngoài mặt trận quả là một bức tranh mà ngay cả những người phê phán Wall Street gắt gao nhất cũng khó tưởng tượng nỗi.

Tiết lộ về ư đồ của Nixon về đường lối Chiến Tranh VN cùng với tiết lộ về kế hoạch của các chủ ngân hàng muốn khai thác ư đồ đó để làm giàu là dấu hiệu rơ ràng đầu tiên cho Ṭa Bạch Ốc của Johnson thấy rằng sự chống đối bất ngờ từ phía Tổng Thống Miền Nam Nguyễn Văn Thiệu đối với ḥa đàm Paris có thể dính dáng đến một sự hợp tác (của ông Thiệu) với Nixon, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Ḥa vốn sợ rằng, nếu ḥa đàm thành công, ông sẽ thất cử.

Ngày 29/10/1968, Eugene Rostow đưa tin nầy cho người anh em của ông là Walt W. Rostow, cố vấn an ninh quốc gia của  Johnson.  Eugene Rostow cũng viết một giác thư liên quan đến nguồn tin được tiết lộ, đồng thời tường thuật rằng ông đă biết được tin đó từ một nguồn ở New York phát xuất từ một "thành viên của cộng đồng ngân hàng rất thân cận với Nixon".

Nguồn tiun của Eugene Rostow nói rằng cuộc nói chuyện xảy ra giữa một nhóm những chủ ngân hàng Wall Street có mặt trong một bữa ăn trưa để thẩm định những xu thế khả thể của thị trường và quyết định phải đầu tư thế nào.  Phụ tá của Nixon, không bao giờ được nêu tên trong các tài liệu của Ṭa Bạch Ốc, nói với các chủ ngân  hàng thân tín của ông rằng Nixon đang ngăn cản các cuộc ḥa đàm.

Eugene Rostow viết, "Cuộc nói chuyện nằm trong khuôn khổ một bàn thảo chuyên nghiệp liên quan đến tương lai của thị trường tài chánh sắp tới. Phát ngôn viên nói rằng ông ta nghĩ rằng viễn tượng ngưng dội bom hay ngưng chiến rất mờ mịt, v́ Nixon đang áp dụng chiến thuật như đă làm để ngăn cản Johnson bổ nhiệm Fortas vào chức vụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện - để ngăn cản...Họ sẽ xúi dục Sài G̣n cứng rắn và Hà Nội phải chờ.  Một phần của chiến lược của ông là hy vọng rằng một cuộc tấn công sẽ sắp sửa xảy ra, chúng ta sẽ phải trả giá nhiều hơn (và chuốc lấy nhiều thương vong hơn) - một sự kiện sẽ đảo ngược thị trường chứng khoán và trái phiếu. Đợt tấn công của Bắc Việt là một yếu tố quyết định trong cách suy nghĩ của họ về tương lai."

Nói cách khác, những bạn bè của Nixon ở Wall Street đang đầu tư dựa trên nguồn tin bên trong theo đó sáng kiến ḥa b́nh của Johnson phải thất bại. (Trong một tài liệu khác, Walt Rostow  minh định nguồn tin của người anh em của ông là Alexander Sachs, bấy giờ có chân trong hội đồng quản trị của  Lehman Brothers).

Một giác thư riêng của Eugene Rostow nói rằng người phát ngôn dấu tên tại bữa ăn trưa đă nói thêm rằng Nixon "đang cố làm cho tổng thống thất vọng bằng cách xúi dục Sài G̣n gia tăng những đ̣i hỏi của họ, và để cho Hà Nội biết rằng, khi Nixon cầm quyền, 'ông sẽ chấp nhận bất kỳ điều ǵ và qui trách mọi chuyện cho người tiền nhiệm của ông.'"

Như thế, theo người phát ngôn, Nixon đang cố thuyết phục cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam rằng họ sẽ được lợi hơn nếu họ ngăn chặn sáng kiến ḥa b́nh của Johnson.  Trong một giác thư về sau với một thời biểu của tiến tŕnh, Walt Rostow nói rằng ông nhận được tin liên quan đến bữa ăn trưa của Wall Street từ người anh em của ông không bao lâu trước khi tham dự một phiên họp buổi sáng  trong đó Tổng Thống Johnson được Đại Sứ Hoa Kỳ tại Miền Nam VN là Ellsworth Bunker cho biết về sự "ngoan cố bất ngờ của Thiệu".  Walt Rostow cho biết, "thông tin ngoại giao nhận được trước kia cộng với thông tin từ New York mang một ư nghĩa lớn và nghiêm trọng," đưa đến một cuộc điều tra của FBI do Johnson ra lệnh, và đă khám phá ra kế hoạch trong chiến dịch ngăn chặn của Nixon.

Những giác thư của Rostow được lưu giữ trong một hồ sơ được đánh dấu tối mật theo dơi tṛ chơi ḥa đàm Việt Nam của Nixon trong khi Johnson ra sức chặn đứng chiến dịch truy cản của Nixon để cố đạt được một ḥa ước vào những ngày cuối của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Sau khi Nixon thắng cử năm 1968 với số phiếu suưt soát và khi Johnson rời Ṭa Bạch Ốc mà chưa nắm được ḥa ước trong tay, ông bảo Walt Rostow cầm theo hồ sơ với ông.  Rostow đă giữ những tài liệu trong cái mà ông gọi là "The 'X' Envelope" mặc dù những người quản thủ thư viện LBJ ở Austin, Texas đặc tên nó là "X-File" theo tựa đề của bộ phim trường kỳ nổi tiếng bấy giờ. Cho măi đến năm 1994 bao thư "'X' Envelope" của Rostow mới được mở ra, khởi đầu một tiến tŕnh bạch hóa những nội dung; một số vẫn c̣n giữ kín cho đến ngày nay.

Sau khi sáng kiến ḥa b́nh của Johnson thất bại, Chiến Tranh VN kéo dài thêm bốn năm, đưa đến những tử vong mới  là 20,763 binh sỹ Hoa Kỳ, với 111,230 bị thương. Thêm khoảng một triệu người Việt Nam đă chết.

 

Một số b́nh phẩm bên lề:

 

F. G. Sanford on March 4, 2012

...Khi có người làm bậy trong guồng máy quân sự, câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ người lính nào cũng hỏi một cách chính đáng, "Ai chịu trách nhiệm?"  Đó là một câu hỏi mà công chúng nên bắt đầu hỏi.  Đương nhiên người chịu trách nhiệm không phải là chúng ta. Những kẻ bảo thủ thường mù quán trung thành với "Tổ Quốc tôi, không cần biết đúng sai", với điều mà Adolf Hitler gọi là "niềm tin của kẻ mộng du".  Các người hăy thức tĩnh.  Chúng ta đang hướng về một vụ đắm tàu khác nữa đây...

 

 Lin on March 4, 2012

...Khi báo chí "rẽ nguồn" tường thuật, "Kinh tế đang cải thiện," họ chỉ để mắt đến Casino, Wall Street.  Kinh tế thế giới đă rơi vào tay của những tay nghiện cờ bạc.  Tương tự như tất cả những biểu hiện của hội chứng hành vi xuẩn động (nghiện rượu, ma túy v.v.), những nạn nhân, nếu được cho phép, sẽ đưa toàn bộ gia đ́nh nhân loại đi xuống với họ...Tôi giả định rằng khi toàn bộ cuộc sống của con người chỉ xoay quanh đồng tiền, đạo đức ngồi ở ghế sau.  Đúng, Nixon và Kisinger đă bán đứng binh sỹ của chúng ta; sinh mạng người Việt Nam cũng như người Mỹ bị hy sinh để "khỏi mất mặt"...

 

Deke4 on March 5, 2012

Kịch bản kéo dài Chiến Tranh Việt Nam có một màn phụ khác.  Chúng ta đừng quên vai tṛ của Henry Kisinger trong việc giúp kéo dài chiến tranh để thêm 20 ngàn sinh mạng nữa có thể bị mất và thêm hơn 100 ngàn thương vong (chỉ về phía Hoa Kỳ).  Tại Hội Đàm Paris, Kisinger bỏ ra khoảng hai năm để căi qua căi lại với Bắc Việt về  chuyện có nên tổ chức hội nghị tại một "cái bàn tṛn, vuông, hay chữ nhật".  Đó là điều mà tôi cho là ngu xuẩn bạo hành.  Kissinger nghĩ rằng quyết định chấm dứt chiến tranh sẽ khác đi nếu h́nh thù của cái bàn phù hợp sở thích của chúng hơn? Đó là sự ngu xuẩn cực độ.

 

Wall Street và Bolshevik 1 - Wall Street và Bolshevik 2 - Wall Street và Bolshevik 3 - Wall Street và Bolshevik 4

Wall Street và Bolshevik 5 -

 

 

 

 

Collective Evolution  Financed Lenin Bolshevik Revolution

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: