MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

NHỮNG TÀI PHIỆT PHỐ WALL VÀ

CUỘC CÁCH MẠNG BOLSHEVIK

 

 

Tác giả David  Sutton - Dịch giả Kim Âu

 Phố Wall và Cuộc Cách mạng Bolshevik ,

do Nhà Arlington ở New Rochelle, NY, 1974, trang 25

 

 

 

Cuốn phim hoạt h́nh của Robert Minor xuất hiện trong cuốn St. Louis Post-Dispatch năm 1911. Nó cho thấy Karl Marx được bao quanh bởi các nhà tài trợ phố Wall nhiệt t́nh: đối tác Morgan George Perkins, JP Morgan, John Ryan của Ngân hàng Thành phố Quốc gia, John D. Rockefeller và Andrew Carnegie . Ngay sau Marx là Teddy Roosevelt, lănh đạo của Đảng Tiến bộ. (Trang 211)

 

 

 

Chương VI

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU PHỤC VỤ


Cuốn sách tuyệt vời của Marx Das Kapital đồng thời là một tượng đài lư luận và kho chứa các sự kiện.

 

 

 

 

Lord Milner, thành viên của Nội chiến Anh, năm 1917, và giám đốc Ngân hàng Cổ phần Luân Đôn


William Boyce Thompson là một tên không được biết đến trong lịch sử thế kỷ XX, nhưng Thompson đóng một vai tṛ quan trọng trong cuộc Cách mạng Bolshevik. 
1 Thật vậy, nếu Thompson không ở Nga năm 1917, lịch sử tiếp theo có thể đă đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có tài chính và, quan trọng hơn, sự hỗ trợ ngoại giao và tuyên truyền cho Trotsky và Lenin bởi Thompson, Robins và các cộng sự New York của họ, các Bolsheviks có thể đă vùi dập và Nga trở thành một xă hội xă hội chủ nghĩa nhưng hiến pháp.

Ai là William Boyce Thompson? Thompson là một nhà quảng cáo của các cổ phiếu khai khoáng, một trong những công ty tốt nhất trong một doanh nghiệp có nguy cơ cao. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông ta đă giải quyết các hoạt động của thị trường chứng khoán v́ lợi ích đồng của Guggenheim. Khi Guggenheims cần một khoản vốn nhanh để đấu tranh với thị trường chứng khoán với John D. Rockefeller, Thompson đă thúc đẩy mỏ vàng Yukon hợp nhất trước khi công chúng không ngờ tới để nâng ngực chiến tranh lên tới 3,5 triệu đô la. Thompson là giám đốc của tập đoàn Kennecott, một hoạt động khác của Guggenheim, trị giá 200 triệu USD. Đó là Guggenheim Exploration, mặt khác, đă đưa ra các lựa chọn của Thompson trên Công ty Đồng bạc giàu cồn của Nevada. Khoảng ba phần tư của Công ty Khám phá Guggenheim ban đầu được kiểm soát bởi gia đ́nh Guggenheim, gia đ́nh Whitney (người sở hữu tạp chí Metropolitan , Sử dụng Bolshevik John Reed), và John Ryan. Năm 1916, các lợi ích của Guggenheim đă được tổ chức lại thành Brothers Guggenheim và đưa William C. Potter, người trước đây làm việc cho Công ty Luyện kim và Lọc dầu của Guggenheim, nhưng năm 1916, ông là phó chủ tịch của Trusty Trust.

Kỹ năng bất thường trong việc huy động vốn cho các hoạt động khai thác mỏ nguy hiểm đă giúp Thompson có được tài sản cá nhân và các giám đốc trong Công ty Copper Copulating Inspiration, Công ty đồng Nevada Consolid và Công ty Đồng Utah - tất cả các nhà sản xuất đồng trong nước lớn. Đồng là, tất nhiên, một vật liệu chính trong sản xuất đạn dược. Thompson cũng là giám đốc của Chicago Rock Island & Pacific Railroad, Đường sắt Magma Arizona và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Metropolitan. Và đặc biệt quan tâm đến cuốn sách này, Thompson là "một trong những cổ đông nặng nhất trong Ngân hàng Quốc gia Chase." Đó là Albert H. Wiggin, chủ tịch của Ngân hàng Chase, người đă đẩy Thompson vào vị trí trong Hệ thống Dự trữ Liên bang;

Đến năm 1917, William Boyce Thompson là một nhà điều hành tài chính các phương tiện đáng kể, đă chứng minh được khả năng, với tinh thần quảng bá và thực hiện các dự án tư bản chủ nghĩa, và sẵn sàng tiếp cận các trung tâm quyền lực chính trị và tài chính. Đây là cùng một người đàn ông đầu tiên hỗ trợ Aleksandr Kerensky, và sau đó trở thành một người ủng hộ nồng nhiệt cho Bolsheviks, thừa kế một biểu tượng c̣n sót lại của sự hỗ trợ này - một cuốn sách nhỏ tán dương bằng tiếng Nga, "Pravda o Rossii i Bol'shevikakh". 2

Trước khi rời Nga vào đầu tháng 12 năm 1917, Thompson đă trao tặng Phái đoàn Chữ Thập Hoa Kỳ cho phó Raymond Robins. Robins sau đó đă tổ chức các nhà cách mạng Nga để thực hiện kế hoạch của Thompson để phổ biến tuyên truyền Bolshevik ở Châu Âu (xem phụ lục 3). Một văn bản của chính phủ Pháp khẳng định điều này: "Dường như Đại tá Robins đă có thể đưa ra một sứ mệnh lật đổ của những người Bolshevi của Nga tới Đức để bắt đầu một cuộc cách mạng ở đó." [3] Nhiệm vụ này đă dẫn tới cuộc nổi dậy Spartacist thất bại của Đức năm 1918. Kế hoạch tổng thể cũng bao gồm các kế hoạch để thả văn học Bolshevik bằng máy bay hoặc để buôn lậu qua các tuyến đường của Đức.

Thompson đă chuẩn bị vào cuối năm 1917 để rời khỏi Petrograd và bán Cách mạng Bolshevik cho các chính phủ ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Thompson đă gọi cho Thomas W. Lamont, một đối tác của công ty Morgan, người sau đó ở Paris với Đại tá EM House. Lamont đă thu âm đoạn biên này trong tiểu sử của ông:

Cũng giống như sứ mệnh của Nhà ở đang hoàn thành các cuộc thảo luận tại Paris vào tháng 12 năm 1917, tôi đă nhận được một dây cáp bắt giữ từ người bạn học cũ của tôi là William Boyce Thompson, người đă từng ở Petrograd phụ trách sứ mệnh Chữ thập đỏ Hoa Kỳ ở đó. 4

Lamont đă hành tŕnh đến London và gặp Thompson, người đă rời Petrograd vào ngày 5 tháng 12, đă đi qua Bergen, Na Uy và đến London vào ngày 10 tháng 12. Thành tựu quan trọng nhất của Thompson và Lamont ở London là thuyết phục Bộ Nội chiến Anh - Quyết định chống lại Bolshevik - rằng chế độ Bolshevik đă ở lại, và chính sách của Anh nên ngừng chống lại Bolshevik, nên chấp nhận những thực tế mới, và nên hỗ trợ cho Lenin và Trotsky. Thompson và Lamont rời London vào ngày 18 tháng 12 và đến New York vào ngày 25 tháng 12 năm 1917. Họ đă cố gắng cùng một quá tŕnh chuyển đổi ở Hoa Kỳ.


MỘT TƯ VẤN VỚI GEORGE LLOYD

Các giấy tờ bí mật của Nội chiến Anh giờ đây đă sẵn có và ghi nhận các luận cứ được sử dụng bởi Thompson để bán chính phủ Anh về một chính sách ủng hộ Bolshevik. Thủ tướng của nước Anh là David Lloyd George. Các công tŕnh tư nhân và chính trị của Lloyd George đă sánh với những chính trị gia của Tammany Hall, nhưng trong suốt cuộc đời và trong nhiều thập niên sau đó, các nhà viết tiểu sử không thể hoặc không muốn gặp gỡ họ. Năm 1970, Mặt nạ của Merlin của Donald McCormick đă nâng bức màn bí mật. McCormick cho thấy rằng vào năm 1917, David Lloyd George đă " sa lầy sâu vào lưới các mưu đồ vũ trang quốc tế để trở thành một nhân viên tự do" và được Sir Basil Zaharoff, một nhà buôn vũ khí quốc tế, có tài sản đáng kể bằng cách bán vũ khí cho cả hai bên Trong một số cuộc chiến tranh. 5 Zaharoff sử dụng quyền lực hậu trường khổng lồ và, theo McCormick, đă được các lănh đạo đồng minh tư vấn về các chính sách chiến tranh. Hơn một lần, McCormick, Woodrow Wilson, Lloyd George và Georges Clemenceau đă gặp nhau tại nhà của Zaharoff ở Paris. McCormick lưu ư rằng "Các nhà lănh đạo và các nhà lănh đạo đồng minh có trách nhiệm tham khảo ư kiến ​​của ông ta trước khi hoạch định một cuộc tấn công lớn." Theo McCormick, t́nh báo Anh đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George " . [ 6] Năm 1917, Zaharoff liên hệ với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Theo McCormick, đă được các lănh đạo đồng minh tư vấn về chính sách chiến tranh. Hơn một lần, McCormick, Woodrow Wilson, Lloyd George và Georges Clemenceau đă gặp nhau tại nhà của Zaharoff ở Paris. McCormick lưu ư rằng "Các nhà lănh đạo và các nhà lănh đạo đồng minh có trách nhiệm tham khảo ư kiến ​​của ông ta trước khi hoạch định một cuộc tấn công lớn." Theo McCormick, t́nh báo Anh đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George " . [ 6] Năm 1917, Zaharoff liên hệ với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Theo McCormick, đă được các lănh đạo đồng minh tư vấn về chính sách chiến tranh. Hơn một lần, McCormick, Woodrow Wilson, Lloyd George và Georges Clemenceau đă gặp nhau tại nhà của Zaharoff ở Paris. McCormick lưu ư rằng "Các nhà lănh đạo và các nhà lănh đạo đồng minh có trách nhiệm tham khảo ư kiến ​​của ông ta trước khi hoạch định một cuộc tấn công lớn." Theo McCormick, t́nh báo Anh đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George " . [ 6] Năm 1917, Zaharoff liên hệ với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Hơn một lần, McCormick, Woodrow Wilson, Lloyd George và Georges Clemenceau đă gặp nhau tại nhà của Zaharoff ở Paris. McCormick lưu ư rằng "Các nhà lănh đạo và các nhà lănh đạo đồng minh có trách nhiệm tham khảo ư kiến ​​của ông ta trước khi hoạch định một cuộc tấn công lớn." Theo McCormick, t́nh báo Anh đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George " . [ 6]Năm 1917, Zaharoff liên hệ với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Hơn một lần, McCormick, Woodrow Wilson, Lloyd George và Georges Clemenceau đă gặp nhau tại nhà của Zaharoff ở Paris. McCormick lưu ư rằng "Các nhà lănh đạo và các nhà lănh đạo đồng minh có trách nhiệm tham khảo ư kiến ​​của ông ta trước khi hoạch định một cuộc tấn công lớn." Theo McCormick, t́nh báo Anh đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George " . [ 6] Năm 1917, Zaharoff liên hệ với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Theo thông tin của McCormick, các t́nh báo Anh, theo McCormick, "đă phát hiện các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George. "[ 6] Năm 1917, Zaharoff gắn liền với Bolsheviks, ông t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống Bolseviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. Theo thông tin của McCormick, các t́nh báo Anh, theo McCormick, "phát hiện ra các tài liệu đă buộc tội các nhân viên của Crown như các điệp viên bí mật của Sir Basil Zaharoff với kiến ​​thức về Lloyd George. "[ 6] Năm 1917, Zaharoff gắn liền với Bolsheviks, ông t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống Bolseviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. [6] Năm 1917, Zaharoff liên kết với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris. [6] Năm 1917, Zaharoff liên kết với Bolshevik; Ông đă t́m cách đưa các vũ khí đi khỏi những người chống lại những người Bolsheviks và đă can thiệp thay cho chế độ Bolshevik ở cả London và Paris.

Vào cuối năm 1917, khi đó Lamont và Thompson đến Luân Đôn - Thủ tướng Lloyd George đă mắc nợ các quốc gia có vũ khí quốc tế hùng hậu liên minh với Bolshevik và hỗ trợ mở rộng quyền lực của Bolshevik ở Nga. Thủ tướng Anh gặp William Thompson năm 1917 không phải là một nhà tự do; Lord Milner là sức mạnh đằng sau hậu trường và, như thể hiện trong chương này, nghiêng về chủ nghĩa xă hội và Karl Marx.

Những "bí mật" giấy tờ War Nội cung cấp cho các "tài khoản của một cuộc tṛ chuyện với ông Thompson Thủ tướng Chính phủ, một người Mỹ trở về từ Nga," 7 và báo cáo do Thủ tướng vào nội chiến sau khi gặp gỡ với Thompson. 8 Nội quy giấy như sau:

Thủ tướng Anh đă báo cáo một cuộc đối thoại với ông Thompson - một du khách người Mỹ và một người đàn ông có nhiều phương tiện - vừa vừa trở về từ Nga và đă đưa ra một ấn tượng khác về các vấn đề ở đất nước này từ những ǵ mà người ta tin . Ư chính của những nhận xét của ông là về việc Cuộc Cách mạng đă đến để ở lại; Rằng các đồng minh đă không cho thấy ḿnh đủ thông cảm với cuộc Cách mạng; Và rằng MM. Trotzki và Lenin không được trả lương của Đức, sau này là một Giáo sư khá phân biệt. Ông Thompson đă nói thêm rằng ông coi các đồng minh nên tiến hành ở Nga một cuộc tuyên truyền tích cực, được thực hiện bởi một số h́nh thức của Hội đồng Đồng minh bao gồm o [người đàn ông được lựa chọn đặc biệt [hoặc mục đích; Hơn nữa, về tổng thể, ông đă cân nhắc, Liên quan đến đặc tính của Chính phủ Nga thực tế, một số Chính phủ liên minh không được đại diện phù hợp ở Petrograd. Theo quan điểm của ông Thompson, cần thiết cho đồng minh nhận ra rằng quân đội Nga và nhân dân đă ra khỏi chiến tranh, và rằng các đồng minh sẽ phải chọn giữa Nga như một nước thân thiện hoặc thù địch.

Câu hỏi được thảo luận là liệu các đồng minh không nên thay đổi chính sách đối với Chính phủ Nga thực tế, Bolsheviks được ông Thompson tuyên bố là và-Đức. Trong mối liên hệ này, ông Robert Cecil đă chú ư đến các điều kiện của cuộc đ́nh chiến giữa quân đội Đức và Nga, cung cấp cho các hoạt động thương mại giữa hai nước và để thành lập Ủy ban Mua hàng ở Odessa, Do người Đức chỉ đạo. Chúa Robert Cecil bày tỏ quan điểm rằng người Đức sẽ cố gắng tiếp tục cuộc chiến cho đến khi quân đội Nga tan chảy.

Sir Edward Carson đă đọc một thông tin liên lạc, được kư bởi M. Trotzki, người đă được gửi cho anh ta bởi một chuyên gia người Anh, người quản lư của chi nhánh Nga của Vauxhall Motor Company, vừa mới trở về từ Nga [Paper GT - 3040]. Báo cáo này chỉ ra rằng chính sách của M. Trotzki, rơ ràng là ở mức nào, là một trong những hành động thù địch cho việc tổ chức xă hội văn minh chứ không phải là v́ thân Đức. Mặt khác, người ta gợi ư rằng một thái độ giả định của loại này không có nghĩa là không phù hợp với Trotzki là một đại lư của Đức, người có ư định phá hoại Nga để Đức có thể làm những ǵ cô ấy muốn ở nước đó.

Sau khi nghe báo cáo của Lloyd George và các lập luận ủng hộ, Nội chiến đă quyết định đi cùng với Thompson và Bolsheviks. Milner có cựu lănh sự quán Anh tại Nga - Bruce Lockhart - đă sẵn sàng và chờ đợi ở cánh. Lockhart được thông báo ngắn gọn và gửi đến Nga với những hướng dẫn làm việc không chính thức với Liên Xô.

Sự toàn vẹn của tác phẩm của Thompson ở London và áp lực mà ông có thể mang lại cho t́nh h́nh này được đề xuất bởi các báo cáo tiếp theo đưa vào tay của Nội chiến, từ các nguồn đích thực. Các báo cáo cung cấp một cái nh́n khá khác biệt về Trotsky và Bolsheviks từ những ǵ được tŕnh bày bởi Thompson, nhưng họ đă bị bỏ qua bởi nội các. Tháng 4 năm 1918, Tướng Jan Smuts báo cáo với Nội chiến rằng ông nói chuyện với Tướng Nieffel, người đứng đầu Phái đoàn quân sự Pháp vừa mới trở về từ Nga:

Trotski (sic). . . Là một kẻ hèn mọn, người có thể không phải là người Đức thân thiện, nhưng hoàn toàn ủng hộ Trotski và là người cách mạng và không thể nào tin được. Ảnh hưởng của ông được thể hiện bằng cách ông đă đến để thống trị Lockhart, Robins và đại diện của Pháp. Ông [Nieffel] khuyên bảo cẩn trọng trong việc đối phó với Trotski, người mà ông thừa nhận là người duy nhất thực sự có khả năng ở Nga. 9

Một vài tháng sau, Thomas D. Thacher, luật sư của Wall Street và một thành viên khác của Phái đoàn Đỏ đỏ của Hoa Kỳ sang Nga, đă ở London. Vào ngày 13 tháng 4 năm 1918, Thacher đă viết thư cho Đại sứ Hoa Kỳ tại London với kết quả là ông đă nhận được yêu cầu từ HP Davison, một đối tác của Morgan, "liên hệ với Lord Northcliffe" về t́nh h́nh ở Nga và sau đó tới Paris "Cho các hội nghị khác." Lord Northcliffe đă ốm và Thacher đă đi cùng với một đối tác Morgan khác, Dwight W. Morrow, một bản ghi nhớ để được nộp cho Northcliffe khi ông trở về London. 10 Biên bản ghi nhớ này không chỉ đưa ra những gợi ư rơ ràng về chính sách của Nga đă hỗ trợ vị trí của Thompson mà thậm chí c̣n tuyên bố rằng "

Đầu tiên . . . Các đồng minh nên ngăn cản sự can thiệp của Nhật Bản vào Siberia.

Ở vị trí thứ hai, Chính phủ Xô-viết nên nỗ lực để tổ chức một đội quân cách mạng t́nh nguyện.

Thứ ba, các Chính phủ Đồng minh nên hỗ trợ tinh thần của họ cho người dân Nga trong nỗ lực của họ để tạo ra các hệ thống chính trị riêng của họ miễn phí từ sự thống trị của bất kỳ quyền lực nước ngoài ....

Thứ tư, cho đến khi cuộc xung đột cởi mở sẽ kết quả giữa Chính phủ Đức và Chính phủ Liên Xô của Nga sẽ có cơ hội thâm nhập thương mại ḥa b́nh của các cơ quan Đức ở Nga. Chừng nào không c̣n thời gian nghỉ ngơi, có thể sẽ không thể ngăn cản được thương mại như vậy. Do đó, các bước nên được thực hiện để cản trở sự vận chuyển hạt và nguyên liệu thô đến Đức từ Nga. 11


Ư định và MỤC TIÊU CỦA THOMPSON

Tại sao một nhà tài trợ Wall Street nổi tiếng và giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang lại muốn tổ chức và hỗ trợ các nhà cách mạng Bolshevik? Tại sao không một trong số các đối tác Morgan làm việc trong buổi ḥa nhạc muốn khuyến khích thành lập một "đội quân cách mạng t́nh nguyện" của Xô viết - một quân đội được cho là đă lật đổ Wall Street, bao gồm Thompson, Thomas Lamont, Dwight Morrow, công ty Morgan và Tất cả các cộng sự của họ?

Thompson ít nhất đă nói thẳng ra về các mục tiêu của ông ở Nga: ông muốn giữ Nga chiến tranh với Đức (nhưng ông vẫn tranh căi trước nội các của Nội chiến Anh rằng Nga vẫn chưa có chiến tranh) và giữ Nga làm thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ sau chiến tranh. Biên bản ghi nhớ Thompson tháng 12 năm 1917 của Lloyd George miêu tả những mục tiêu này. 12 Bản ghi nhớ bắt đầu, "T́nh h́nh Nga bị mất và Nga hoàn toàn cởi mở đối với sự bóc lột của Đức." Và kết luận, "Tôi tin rằng công việc thông minh và can đảm sẽ vẫn ngăn cản Đức xâm chiếm lĩnh vực này và do đó khai thác Nga Tại các chi phí của Đồng minh. " Hậu quả là, Đó là sự bóc lột thương mại và công nghiệp của Đức mà Thompson đă sợ (điều này cũng được phản ánh trong bản ghi nhớ của Thacher) và đưa Thompson và những người bạn New York của ḿnh vào liên minh với Bolsheviks. Hơn nữa, cách giải thích này được phản ánh trong một lời tuyên bố nửa đùa của Raymond Robins, phó của Thompson, với Bruce Lockhart, đại diện của Anh:

Bạn sẽ nghe nó nói rằng tôi là đại diện của Wall Street; Rằng tôi là người hầu của William B. Thompson để lấy đồng Altai cho anh ta; Rằng tôi đă có 500.000 mẫu đất gỗ tốt nhất ở Nga cho bản thân ḿnh; Rằng tôi đă đào thải khỏi Đường sắt xuyên Siberi; Rằng họ đă cho tôi một sự độc quyền của bạch kim của Nga; Rằng điều này giải thích cho công việc của tôi cho người Xô Viết .... Bạn sẽ nghe thấy rằng nói chuyện. Bây giờ, tôi không nghĩ rằng đó là sự thật, Ủy viên, nhưng chúng ta giả sử nó là sự thật. Chúng ta hăy giả định rằng tôi đang ở đây để nắm bắt Nga đối với Phố Wall và các doanh nhân Mỹ. Chúng ta hăy giả định rằng bạn là một con sói người Anh và tôi là một con sói người Mỹ, và khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ ăn thịt lẫn nhau cho thị trường Nga; Hăy để chúng tôi làm như vậy trong thẳng thắn, thời trang của người đàn ông, Nhưng chúng ta hăy giả định cùng một lúc rằng chúng ta là những con sói thông minh và chúng ta biết rằng nếu chúng ta không săn cùng nhau trong giờ này th́ con sói Đức sẽ ăn cả chúng ta, và chúng ta hăy đi làm. 13

Với điều này trong tâm trí chúng ta hăy xem các động lực cá nhân của Thompson. Thompson là một nhà tài trợ, một người quảng bá, và mặc dù không có quan tâm trước đó ở Nga, nhưng đă trực tiếp tài trợ cho Sứ mệnh Chữ thập đỏ cho Nga và sử dụng sứ mệnh như một phương tiện vận động chính trị. Từ tổng thể h́nh ảnh chúng tôi có thể suy luận rằng động cơ của Thompson chủ yếu là tài chính và thương mại. Cụ thể, Thompson đă quan tâm đến thị trường Nga, và làm thế nào thị trường này có thể bị ảnh hưởng, chuyển hướng; Và bị bắt v́ khai thác sau chiến tranh bởi một hội đồng phố Wall, hoặc các tổ hợp. Chắc chắn Thompson xem Đức như một kẻ thù, nhưng ít hơn một kẻ thù chính trị hơn một kẻ thù kinh tế hoặc thương mại. Ngành công nghiệp Đức và ngân hàng Đức là kẻ thù thực sự. Để vượt Đức, Thompson sẵn sàng đặt tiền giống vào bất kỳ chiếc xe quyền lực chính trị nào có thể đạt được mục tiêu của ḿnh. Nói cách khác, Thompson là một đế quốc Mỹ chống lại chủ nghĩa đế quốc Đức, và cuộc đấu tranh này đă được Lenin và Trotsky thừa nhận một cách khôn ngoan.

Bằng chứng ủng hộ cách tiếp cận không chính trị này. Vào đầu tháng 8 năm 1917, William Boyce Thompson đă ăn trưa tại đại sứ quán Hoa Kỳ Petrograd với Kerensky, Terestchenko và Đại sứ Mỹ Francis. Trong bữa ăn trưa, Thompson cho khách Nga của ḿnh một chiếc cáp mà anh ta vừa gửi đến văn pḥng của JP Morgan ở New York yêu cầu chuyển 425.000 rúp để mua một thuê bao cá nhân cho Liberty Loan mới của Nga. Thompson cũng yêu cầu Morgan để "thông báo cho bạn bè của tôi, tôi khuyên bạn nên những trái phiếu này như là đầu tư chiến tranh tốt nhất mà tôi biết, sẽ vui vẻ khi mua sắm ở đây mà không cần bồi thường"; Ông sau đó đă đề nghị cá nhân để có được hai mươi phần trăm của một hiệp hội New York mua năm triệu rúp của khoản vay Nga. Không bất ngờ, Kerensky và Terestchenko đă chỉ ra "sự hài ḷng tuyệt vời" Tại hỗ trợ từ Phố Wall. Và Đại sứ Francis bằng cáp đă thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao rằng Ủy ban Chữ thập đỏ đă "làm việc hài ḥa với tôi" và rằng nó sẽ có "hiệu quả tuyệt vời". 14 Các nhà văn khác đă kể lại cách Thompson đă cố gắng thuyết phục các nông dân Nga ủng hộ Kerensky bằng cách đầu tư 1 triệu đô la của chính ḿnh và các quỹ của chính phủ Hoa Kỳ theo cùng mức độ trong các hoạt động tuyên truyền. Sau đó, Ủy ban giáo dục công dân ở Nga tự do, do Breshkovskaya, "bà nội" cách mạng, với David Soskice (thư kư riêng của Kerensky) làm chủ tịch, thành lập các tờ báo, các văn pḥng tin tức, các nhà in và các pḥng diễn giả để thúc đẩy kháng cáo - "Chiến tranh Kaiser và cứu mạng ". Đáng chú ư là chiến dịch Kerensky do Thompson tài trợ đă có cùng một lời kêu gọi - "Giữ Nga trong chiến tranh" - cũng như sự hỗ trợ tài chính của ông đối với Bolsheviks. Mối liên hệ chung giữa sự hỗ trợ của Thompson đối với Kerensky và sự ủng hộ của ông đối với Trotsky và Lenin là - "tiếp tục chiến tranh chống lại Đức" và ngăn không cho Đức ra khỏi Nga.

Nói tóm lại, dưới và dưới các khía cạnh quân sự, ngoại giao và chính trị của Chiến tranh thế giới thứ nhất, đă có một cuộc chiến tranh khác đang diễn ra, đó là một động thái cho sức mạnh kinh tế thế giới sau chiến tranh bởi các nhà khai thác quốc tế có cơ và ảnh hưởng đáng kể. Thompson không phải là một Bolshevik; Ông thậm chí không ủng hộ Bolshevik. Ông cũng không ủng hộ Kerensky. Ông thậm chí không pro-Mỹ. Động cơ ưu tiên là việc bắt kịp thị trường Nga sau chiến tranh. Đây là một mục tiêu thương mại, không phải là ư thức hệ. Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến các nhà khai thác cách mạng như Kerensky, Trotsky, Lenin và các cộng sự, nhưng không phải là các nhà tài trợ.

Biên bản ghi nhớ của Lloyd George cho thấy Thistson đă không đồng ư với cả Kerensky và Bolsheviks: "Sau khi lật đổ chính phủ Kerensky cuối cùng, chúng tôi đă hỗ trợ cho việc phổ biến văn học Bolshevik, phân phối nó thông qua các đại lư và máy bay tới quân đội Đức." [15]Điều này được viết vào giữa tháng 12 năm 1917, chỉ năm tuần sau khi bắt đầu cuộc Cách mạng Bolshevik, và chưa đầy bốn tháng sau khi Thompson bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Kerensky trong bữa ăn trưa tại đại sứ quán Mỹ.


THOMPSON RETURNS CHO CÁC TÂY NƯỚC

Thompson sau đó trở lại và lưu diễn tại Hoa Kỳ với một lời kêu gọi công khai để công nhận của Liên Xô. Trong một bài phát biểu tại câu lạc bộ Rocky Mountain của New York vào tháng 1 năm 1918, Thompson đă kêu gọi trợ giúp cho chính phủ Bolshevik đang nổi lên và thu hút được nhiều khán giả phương Tây, gợi lên tinh thần của những người tiên phong của Mỹ:

Những người này không ngần ngại kéo dài sự công nhận và giúp đỡ đầy đủ nhất và thông cảm với chính phủ của người lao động Nga, bởi v́ năm 1819 và những năm sau chúng tôi đă có chính phủ Bolsheviki ra khỏi đó. . . Và các chính phủ hùng mạnh ... 16

Nó thúc đẩy trí tưởng tượng để so sánh kinh nghiệm tiên phong của biên giới phương Tây của chúng ta với sự tàn bạo tàn nhẫn của phe đối lập chính trị đang được tiến hành ở Nga. Đối với Thompson, việc thúc đẩy việc này chắc chắn được coi là tương tự như việc quảng cáo cổ phiếu khai thác mỏ của ông trong những ngày trôi qua. Đối với những người trong thính giả của Thompson, chúng ta không biết những ǵ họ nghĩ; Tuy nhiên, không ai đưa ra một thách thức. Người nói là một giám đốc đáng kính của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, một người triệu phú tự chế (và điều đó có ư nghĩa nhiều). Và sau tất cả, liệu anh ta không chỉ trở về từ Nga? Nhưng tất cả không phải là màu hồng. Nhà viết tiểu sử của Thompson, Hermann Hagedorn, đă viết rằng phố Wall "bị choáng" là bạn của ông bị "sốc" và "nói ông ta đă đánh mất đầu, đă tự ḿnh biến Bolshevist". 17

Trong khi Wall Street tự hỏi liệu ông đă thực sự "biến Bolshevik", Thompson đă t́m thấy sự đồng cảm giữa các giám đốc đồng nghiệp trong Ban Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Codirector WL Saunders, Chủ tịch Tập đoàn Ingersoll-Rand và là giám đốc của FRB, đă viết cho Tổng thống Wilson vào ngày 17 tháng 10 năm 1918, nói rằng ông "thông cảm với h́nh thức của Chính phủ Xô viết"; đồng thời ông chối bất kỳ động cơ kín đáo như "chuẩn bị ngay để có được việc buôn bán của thế giới sau chiến tranh. 18

Thú vị nhất của các giám đốc của Thompson là George Foster Peabody, Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và là một người bạn thân của nhà xă hội học Henry George. Peabody đă có một vận mệnh trong việc vận dụng đường sắt, như Thompson đă làm tài sản của ḿnh trong việc thao túng cổ phiếu đồng. Peabody sau đó trở nên hoạt động thay mặt chính quyền sở hữu đường sắt, và công khai thông qua xă hội hóa. 19 Làm thế nào để Peabody ḥa giải thành công của doanh nghiệp tư nhân với việc thúc đẩy quyền sở hữu của chính phủ? Theo người viết tiểu sử ông Louis Ware, "lư luận của ông nói với ông ta rằng điều quan trọng là loại h́nh vận tải này sẽ được vận hành như một dịch vụ công chứ không phải v́ lợi ích của các lợi ích cá nhân." Lư do làm tốt có âm thanh cao này hầu như không đúng sự thật. Sẽ là chính xác hơn nếu lập luận rằng với ảnh hưởng chính trị chi phối của Peabody và các nhà tài trợ đồng nghiệp của ông ta ở Washington, họ có thể kiểm soát được đường ống của chính phủ một cách dễ dàng hơn để tránh sự cạnh tranh gay gắt. Thông qua ảnh hưởng chính trị họ có thể vận dụng quyền lực cảnh sát của nhà nước để đạt được những ǵ họ đă không thể, hoặc những ǵ là quá tốn kém, để đạt được dưới doanh nghiệp tư nhân. Nói cách khác, lực lượng cảnh sát của nhà nước là một phương tiện để duy tŕ sự độc quyền cá nhân. Điều này đă được chính xác như Frederick C. Howe đă đề xuất. 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 Họ có thể bằng cách kiểm soát của chính phủ đường sắt dễ dàng tránh được sự khắt khe của cạnh tranh. Thông qua ảnh hưởng chính trị họ có thể vận dụng quyền lực cảnh sát của nhà nước để đạt được những ǵ họ đă không thể, hoặc những ǵ là quá tốn kém, để đạt được dưới doanh nghiệp tư nhân. Nói cách khác, lực lượng cảnh sát của nhà nước là một phương tiện để duy tŕ sự độc quyền cá nhân. Điều này đă được chính xác như Frederick C. Howe đă đề xuất. 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 Họ có thể bằng cách kiểm soát của chính phủ đường sắt dễ dàng tránh được sự khắt khe của cạnh tranh. Thông qua ảnh hưởng chính trị họ có thể vận dụng quyền lực cảnh sát của nhà nước để đạt được những ǵ họ đă không thể, hoặc những ǵ là quá tốn kém, để đạt được dưới doanh nghiệp tư nhân. Nói cách khác, lực lượng cảnh sát của nhà nước là một phương tiện để duy tŕ sự độc quyền cá nhân. Điều này đă được chính xác như Frederick C. Howe đă đề xuất. 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 Thông qua ảnh hưởng chính trị họ có thể vận dụng quyền lực cảnh sát của nhà nước để đạt được những ǵ họ đă không thể, hoặc những ǵ là quá tốn kém, để đạt được dưới doanh nghiệp tư nhân. Nói cách khác, lực lượng cảnh sát của nhà nước là một phương tiện để duy tŕ một độc quyền tư nhân. Điều này đă được chính xác như Frederick C. Howe đă đề xuất. 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 Thông qua ảnh hưởng chính trị họ có thể vận dụng quyền lực cảnh sát của nhà nước để đạt được những ǵ họ đă không thể, hoặc những ǵ là quá tốn kém, để đạt được dưới doanh nghiệp tư nhân. Nói cách khác, lực lượng cảnh sát của nhà nước là một phương tiện để duy tŕ sự độc quyền cá nhân. Điều này đă được chính xác như Frederick C. Howe đă đề xuất. 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21 20 Ư tưởng về một nước Nga xă hội chủ nghĩa kế hoạch tập trung phải đă kêu gọi Peabody. Hăy suy nghĩ về nó - một độc quyền nhà nước khổng lồ! Và Thompson, bạn của ông và đồng giám đốc, đă theo dơi bên trong với các chàng trai điều hành hoạt động! 21


CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG LÀNH MẠNH: ROBINS, LOCKHART, VÀ SADOUL

Các thành viên Bolsheviks đă đánh giá chính xác sự thiếu đồng cảm giữa các đại diện của Petrograd trong ba cường quốc phương Tây chính: Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Hoa Kỳ được đại diện bởi Đại sứ Francis, không bị che khuất bởi sự thông cảm với cách mạng. Vương quốc Anh được đại diện bởi Sir James Buchanan, người có quan hệ chặt chẽ với chế độ quân chủ Sa hoàng và bị nghi ngờ là đă giúp đỡ giai đoạn Kerensky của cuộc cách mạng. Pháp được đại diện bởi Đại sứ Paleologue, công khai chống Bolshevik. Vào đầu năm 1918, ba nhân vật khác xuất hiện; Họ đă trở thành những đại diện thực tế của các nước phương Tây này và đă vạch ra những đại diện chính thức được công nhận.

Raymond Robins đă tiếp nhận nhiệm vụ Chữ Thập Đỏ từ WB Thompson vào đầu tháng 12 năm 1917 nhưng lại quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế và chính trị hơn là nhận được sự cứu trợ và giúp đỡ cho nước Nga nghèo đói. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1917, Robins đă cộng tác với ông Henry Davison, tạm thời là Tổng giám đốc Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ: "Xin thỉnh cầu Tổng thống về sự cần thiết phải tiếp tục quan hệ với Chính phủ Bolshevik." [22] Vào ngày 23 tháng 1 năm 1918, Robins đă phóng tàu Thompson, rồi đến New York:

Chính phủ Liên Xô ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quyền lực và quyền lực của nó được củng cố mạnh mẽ bằng cách giải thể Quốc hội Lập hiến .... Không thể thúc giục tầm quan trọng của quá tŕnh công nhận ngay thẩm quyền của Bolshevik .... Sisson phê duyệt văn bản này và yêu cầu bạn cho biết cáp này với Creel. Thacher và Wardwell đồng t́nh. 23

Sau đó, vào năm 1918, khi trở lại Mỹ, Robins đă đệ tŕnh một báo cáo lên Bộ trưởng Ngoại giao Robert Lansing có đoạn mở đầu này: "Hợp tác kinh tế Mỹ với Nga, Nga sẽ hoan nghênh sự trợ giúp của Mỹ trong tái thiết kinh tế". 24

Những nỗ lực dai dẳng của Robins thay cho nguyên nhân Bolshevik đă cho ông ta một uy tín nhất định trong trại Bolshevik, và thậm chí có thể có một ảnh hưởng chính trị. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London đă tuyên bố vào tháng 11 năm 1918 rằng "Salkind nợ cuộc hẹn của ông, như Đại sứ Bolshevik ở Thụy Sĩ, sang một người Mỹ ... không ai khác ngoài ông Raymond Robins." 25 Khoảng thời gian này các báo cáo bắt đầu lọc vào Washington rằng Robins là một Bolshevik; Ví dụ, những điều sau đây từ Copenhagen, ngày 3 tháng 12 năm 1918:

Bí mật. Theo một tuyên bố của Radek để George de Patpourrie, cuối Áo Hungary Tổng Lănh sự tại Moscow, Đại Tá Robbins [ sic ], trước đây là tên trộm của Mỹ Hội Chữ thập đỏ Sứ mệnh Nga, có mặt tại Moscow vào đàm phán với Chính phủ Liên Xô và nghệ thuật như Người trung gian giữa Bolsheviki và bạn bè của họ ở Hoa Kỳ. Ấn tượng có vẻ như ở một số nơi mà Đại Tá Robbins là Bolsheviki trong khi những người khác th́ cho rằng ông không chỉ là những hoạt động của ông ở Nga mà trái với mối quan tâm của các Chính phủ Liên kết. 26

Các tài liệu trong các hồ sơ của Văn pḥng Xô viết ở New York, và được Ủy ban Lusk bắt giữ năm 1919, xác nhận rằng cả Robins và vợ của ông đều có liên quan chặt chẽ với các hoạt động của Bolshevik ở Hoa Kỳ và với sự thành lập của Văn pḥng Liên Xô ở New York. 27

Chính phủ Anh đă thiết lập các mối quan hệ không chính thức với chế độ Bolshevik bằng cách gửi cho Nga một điệp viên người Nga trẻ, Bruce Lockhart. Lockhart, có hiệu lực, số người ngược lại của Robins; Nhưng không giống như Robins, Lockhart có các kênh trực tiếp tới Văn pḥng Ngoại giao của ḿnh. Lockhart không được Ngoại trưởng nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao chọn; Cả hai đều thất vọng tại cuộc hẹn. Theo Richard Ullman, Lockhart đă được Milner và Lloyd George chọn làm nhiệm vụ của ḿnh ... Maxim Litvinov, đại diện Liên Xô không chính thức ở Anh, đă viết cho Lockhart một bức thư giới thiệu về Trotsky; trong đó ông gọi là đại lư của Anh "một người đàn ông hoàn toàn trung thực người hiểu vị trí của ḿnh và đồng cảm với chúng tôi. 28

Chúng tôi đă ghi nhận những áp lực đối với Lloyd George để có một vị trí ủng hộ Bolshevik, đặc biệt là của William B. Thompson, và những người gián tiếp từ Sir Basil Zaharoff và Lord Milner. Milner đă, như thể hiện trong chương này, cho thấy chủ nghĩa xă hội cực kỳ. Edward Crankshaw đă phác họa ngắn gọn tính hai mặt của Milner.

Một số đoạn văn [trong Milner] về công nghiệp và xă hội. . . Là những đoạn mà bất kỳ nhà xă hội học nào cũng tự hào khi viết. Nhưng chúng không được viết bởi một nhà xă hội chủ nghĩa. Họ đă được viết bởi "người đă thực hiện Chiến tranh Boer." Một số đoạn văn về chủ nghĩa đế quốc và gánh nặng của người da trắng có thể đă được viết bởi một người cứng đầu Tory. Họ đă được viết bởi học sinh của Karl Marx. 29

Theo Lockhart, giám đốc ngân hàng xă hội chủ nghĩa Milner là một người đă truyền cảm hứng cho anh ta "t́nh cảm và thờ phượng anh hùng vĩ đại nhất". 30 Lockhart mô tả cách Milner bảo trợ cuộc hẹn của ông ở Nga, đẩy nó lên cấp độ nội các, và sau khi ông bổ nhiệm cuộc nói chuyện "gần như hàng ngày" với Lockhart. Trong khi mở đường cho sự công nhận của Bolsheviks, Milner cũng tăng cường hỗ trợ tài chính cho đối thủ của họ ở Nam Nga và các nơi khác, cũng như Morgan ở New York. Chính sách kép này phù hợp với luận án rằng phương thức hoạt động của những người theo chủ nghĩa quốc tế được chính trị hóa - như Milner và Thompson - đă đặt tiền của nhà nước vào bất kỳ con ngựa cách mạng hoặc phản cách mạng nào nh́n có thể là một người chiến thắng. Tất nhiên, những người theo chủ nghĩa quốc tế, Tuyên bố bất kỳ lợi ích tiếp theo. Mối quan hệ có lẽ là trong quan sát của Bruce Lockhart rằng Milner là một người "tin vào t́nh trạng có tổ chức cao". 31

Chính phủ Pháp đă chỉ định một người biểu t́nh công khai hơn nữa của Bolshevik, Jacques Sadoul, một người bạn cũ của Trotsky. 32

Nói tóm lại, các chính phủ Đồng Minh đă vô hiệu hoá các đại diện ngoại giao của họ ở Petrograd và thay thế chúng bằng các đại diện không chính thức ít nhiều đồng cảm với Bolshevists.

Các báo cáo của các đại sứ không chính thức này trái ngược hẳn với những lời cầu cứu được gửi đến phương Tây từ bên trong Nga. Maxim Gorky đă phản đối phản bội những lư tưởng cách mạng của nhóm Lenin-Trotsky, đă áp đặt lệnh bắt giữ bằng sắt của một nhà nước cảnh sát ở Nga:

Chúng tôi là những người Nga chưa bao giờ làm việc trong tự do, mà chưa bao giờ có cơ hội phát triển năng lực và tài năng của họ. Và khi tôi nghĩ rằng cách mạng mang lại cho chúng ta khả năng làm việc tự do, niềm vui sướng nhiều mặt trong việc tạo ra, trái tim tôi tràn ngập niềm hy vọng và niềm vui lớn lao, ngay cả trong những ngày nguyền rủa này bị say đắm bởi máu và rượu.

Có những nơi bắt đầu đường dây của sự tách rời quyết định và không thể ḥa hợp của tôi [hành động điên loạn của Ủy viên Nhân dân. Tôi xem Maximalism trong những ư tưởng rất hữu ích cho những linh hồn vô biên của Nga; Nhiệm vụ của nó là phát triển trong linh hồn những nhu cầu to lớn và đậm đà này để kêu gọi tinh thần chiến đấu và hoạt động cần thiết để thúc đẩy sáng kiến ​​trong tâm hồn biếng nhác này và tạo cho nó h́nh dáng và cuộc sống nói chung.

Nhưng chủ nghĩa Tối huệ nhất của Anarcho-cộng sản và những người có tầm nh́n từ Smolny là tàn phá đối với Nga, và trên hết là đối với tầng lớp lao động Nga. Các Ủy viên Nhân dân đối phó với Nga như tài liệu cho một cuộc thử nghiệm. Người Nga dành cho họ những ǵ mà ngựa dành cho các nhà vi trùng học đă học được tiêm vắcxin với sốt cao để bạch huyết hầu nóng có thể phát triển trong máu. Bây giờ, các Thẩm phán đang cố gắng thử nghiệm như vậy trước khi thất bại đối với người Nga mà không nghĩ rằng con ngựa chết đói, bị chết đói có thể chết.

Các nhà cải cách từ Smolny không lo lắng về Nga. Họ đang hy sinh Nga một cách lạnh lùng dưới tên của ước mơ của họ về cuộc cách mạng trên toàn thế giới và châu Âu. Và càng lâu càng tốt, tôi sẽ gây ấn tượng này với chế độ vô sản Nga: "Bạn đang bị dẫn tới sự hủy hoại" Ông đă bị sử dụng làm chất liệu cho một cuộc thử nghiệm vô nhân đạo! " 33

Ngoài ra, trái ngược với các báo cáo của các đại sứ không chính thức thông cảm là báo cáo của các đại diện ngoại giao cũ. Điển h́nh o [nhiều thông điệp [hạ thấp vào Washington vào đầu năm 1918 - đặc biệt là sau khi Woodrow Wilson thể hiện sự ủng hộ của chính phủ Bolshevik) là cáp sau đây [tom tập đoàn Hoa Kỳ tại Bern, Thụy Sĩ:

Đối với Polk. Thông điệp của Tổng thống tới Lănh sự Moscow không được hiểu ở đây và mọi người đang hỏi lư do tại sao Tổng thống bày tỏ sự ủng hộ của Bolsheviki, theo quan điểm của rapine, murder và anarchie của các ban nhạc này. 34

Tiếp tục hỗ trợ của chính quyền Wilson cho Bolshevik đă dẫn đến sự từ chức của De Witt C. Poole, quan chức phụ trách có thẩm quyền của Mỹ trong Archangel (Nga):

Tôi có nghĩa vụ giải thích thẳng thắn với bộ phận sự lúng túng mà tôi đă bị tuyên bố về chính sách của Nga thông qua bởi Hội nghị Hoà b́nh, ngày 22 tháng 1, theo đề nghị của Tổng thống. Thông báo rất vui mừng công nhận cuộc cách mạng và khẳng định lại rằng toàn bộ sự vắng mặt của sự thông cảm đối với bất kỳ h́nh thức phản cách mạng nào luôn luôn là một lưu ư quan trọng cho chính sách của Mỹ ở Nga, nhưng nó không chứa một lời buộc tội đối với kẻ thù khác của Cách mạng - chính phủ Bolshevik. 35

Do đó ngay cả trong những ngày đầu năm 1918 sự phản bội của cuộc cách mạng tự do đă được ghi nhận bởi các nhà quan sát cấp bách như Maxim Gorky và De Witt C. Poole. Việc Poole từ chức bắt Bộ Ngoại giao, yêu cầu "sự kín đáo về mong muốn của bạn từ chức" và tuyên bố rằng "bạn sẽ cần phải thay thế bạn một cách tự nhiên và b́nh thường để ngăn chặn tác động nghiêm trọng và có thể tai hại đến tinh thần của người Mỹ Quân đội trong quận Archangel có thể dẫn đến mất mát cuộc sống của người Mỹ ". 36

V́ vậy, các chính phủ liên bang không những vô hiệu hóa các đại diện chính phủ của họ, mà Mỹ c̣n lờ đi các lời phàn nàn từ bên trong và nếu không có Nga ngừng hỗ trợ cho các Bolshevik. Sự hỗ trợ có ảnh hưởng của Liên Xô đến từ khu vực tài chính New York (ít có hiệu quả hỗ trợ phát xuất từ ​​các nhà cách mạng trong nước Mỹ). Cụ thể, nó đến từ Tập đoàn Quốc tế Hoa Kỳ, một công ty do Morgan kiểm soát.


XUẤT KHẨU CHUYỂN GIAO: JACOB H. RUBIN

Bây giờ chúng ta có thể so sánh hai trường hợp - không chỉ bằng những trường hợp như vậy - trong đó công dân Mỹ là Jacob Rubin và Robert Minor đă hỗ trợ xuất khẩu cách mạng sang châu Âu và các khu vực khác của Nga.

Jacob H. Rubin là một chủ ngân hàng, theo cách nói của ông, "đă giúp thành lập Chính phủ Xô viết của Odessa." 37 Rubin là chủ tịch, thủ quỹ, và thư kư của Rubin Brothers 19 Tây 34 Street, thành phố New York. Năm 1917, ông được liên kết với Ngân hàng Liên minh Milwaukee và Hiệp hội Khoản vay Providence của New York. Các ủy viên của Hiệp hội Vay Trợ cấp Providence bao gồm những người được đề cập ở nơi khác có liên quan đến Cách mạng Bolshevik: PA Rockefeller, Mortimer L. Schiff, và James Speyer.

Theo một số quá tŕnh - chỉ mơ hồ kể lại trong cuốn sách của ông tôi sống để kể 38  - Rubin là ở Odessa trong tháng 2 năm 1920 và trở thành chủ đề của một thông điệp từ Đô đốc McCully tới Bộ Ngoại giao (ngày 13 tháng hai năm 1920, 861,00 / 6349). Thông điệp này có hiệu lực là Jacob H. Rubin của Union Bank, Milwaukee, ở Odessa và muốn ở lại với những người Bolshevists - "Rubin không muốn rời đi, đă cung cấp dịch vụ cho Bolsheviks và dường như thông cảm với họ." Rubin sau đó đă trở lại Mỹ và làm chứng trước Ủy ban Ngoại giao năm 1921:

Tôi đă từng làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ tại Odessa. Tôi ở đó khi Hồng quân chiếm được Odessa. Vào thời điểm đó, tôi đă nghiêng về phía Chính phủ Liên Xô v́ tôi là một nhà xă hội học và đă là một thành viên của đảng đó trong 20 năm. Tôi phải thừa nhận rằng đến một mức độ nào đó tôi đă giúp thành lập Chính phủ Liên Xô của Odessa .... 39

Trong khi bổ sung rằng ông đă bị bắt giữ như là một gián điệp của chính phủ Denikin của Nam Nga, chúng tôi học được ít hơn về Rubin. Tuy nhiên, chúng ta biết rất nhiều về Robert Minor, người đă bị bắt trong hành động và được thả ra bởi một cơ chế nhắc lại việc Trotsky được thả ra từ một trại tù của Halifax.


XUẤT KHẨU PHỤC VỤ: ROBERT MINOR

Bolshevik công tác tuyên truyền ở Đức, 40 tài trợ và do William Boyce Thompson và Raymond Robins có tổ chức, được thực hiện trong lĩnh vực của công dân Mỹ, dưới sự giám sát của nhân dân Commissariat Trotsky Ngoại giao:

Một trong những đổi mới sớm nhất của Trotsky trong Bộ Ngoại giao là thành lập Cục Báo chí dưới thời Karl Radek và Văn pḥng Tuyên truyền Cách mạng Quốc tế dưới thời Boris Reinstein, trong đó có các trợ lư là John Reed và Albert Rhys Williams, và vụ nổ đầy đủ các nhà máy điện Đă bị chống lại quân đội Đức.

Một tờ báo của Đức, Die Fackel, đă được in ra nửa triệu bản mỗi ngày và được gửi đi bằng tàu lửa đặc biệt tới các Uỷ ban Quân sự Trung ương ở Minsk, Kiev và các thành phố khác, sau đó phân phát cho các điểm khác ở phía trước . 41

Robert Minor là một nhân viên điều hành của pḥng tuyên truyền của Reinstein. Các tổ tiên của vị thành niên rất nổi bật trong lịch sử Mỹ thời kỳ đầu. Tướng Sam Houston, tổng thống đầu tiên của Cộng ḥa Texas, có quan hệ với mẹ của Mormor, Routez Houston. Các thân nhân khác là Mildred Washington, d́ của George Washington, và Tướng John Minor, quản lư chiến dịch của Thomas Jefferson. Cha của ông là một luật sư Virginia di cư đến Texas. Sau những năm khó khăn với vài khách hàng, ông trở thành một thẩm phán San Antonio.

Robert Minor là một họa sĩ vẽ tranh tài và một nhà xă hội học. Ông rời khỏi Texas để đến Đông. Một số đóng góp của ông xuất hiện trong Thánh Lễ, một tạp chí ủng hộ Bolshevik. Năm 1918, Minor là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa về nhân viên của Tập đoàn Công cộng Philadelphia. Nhỏ rời New York vào tháng 3 năm 1918 để báo cáo Cách mạng Bolshevik. Trong khi ở Nga Thiếu niên tham gia Văn pḥng Tuyên truyền Cách mạng Quốc tế của Reinstein (xem sơ đồ), cùng với Philip Price, phóng viên tờ Daily Herald và Manchester Guardian, và Jacques Sadoul, đại sứ Pháp không chính thức và bạn của Trotsky.

Dữ liệu xuất sắc về các hoạt động của Price, Minor và Sadoul đă tồn tại dưới h́nh thức một báo cáo đặc biệt bí mật của Scotland Yard (London), số 4, có tiêu đề, "Trường hợp Philip Price và Robert Minor," cũng như trong các báo cáo trong các tập tin của Bộ Ngoại giao, Washington, DC 42 Theo báo cáo Scotland Yard này, Philip Giá là tại Moscow vào giữa năm 1917, trước khi cuộc cách mạng Bolshevik, và thừa nhận: "tôi lên đến cổ tôi trong phong trào cách mạng." Giữa cách mạng và về sự sụp đổ của năm 1918, Price làm việc với Robert Minor trong Bộ Ngoại giao.
 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TR̀NH NƯỚC NGOÀI TẠI NĂM 1918

ỦY BAN NHÂN DÂN DO CÁC NƯỚC NGOÀI

(Trotsky)

PRESS BUREAU

(Radek)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ QUỐC TẾ

(Reinstein)

Các nhà hoạt động thực địa
John Reed 
Louis Bryant 
Albert Rhys Williams 
Robert Thiếu Nhi 
Philip Price 
Jacques Sadoul

 


 
Tháng 11 năm 1918 Nhỏ và Giá rời Nga và đi đến Đức. 
43 Các sản phẩm tuyên truyền của họ lần đầu tiên được sử dụng trên mặt trận Murman của Nga; Các tờ rơi được các máy bay Bolshevik bỏ rơi trong số quân Anh, Pháp và Mỹ - theo chương tŕnh của William Thompson. 44Quyết định gửi Sadoul, Price và Minor tới Đức do Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra. Tại Đức, các hoạt động của họ đến với thông báo t́nh báo Anh, Pháp và Mỹ. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1919, Trung tá J. Habas của Quân đội Hoa Kỳ đă được gửi đến Düsseldorf, sau đó dưới sự kiểm soát của một nhóm cách mạng Spartacist; Ông đặt ra như là một deserter từ quân đội Mỹ và cung cấp dịch vụ của ḿnh cho Spartacists. Habas biết Philip Price và Robert Minor và gợi ư rằng một số tờ rơi được in ra để phân phối giữa quân đội Mỹ. Báo cáo của Scotland Yard liên quan đến việc Price and Minor đă viết một số cuốn sách mỏng cho quân đội Anh và Mỹ, rằng Price đă dịch một số tác phẩm của Wilhelm Liebknecht sang tiếng Anh và cả hai đều đang làm việc trên những vùng tuyên truyền bổ sung. Habas báo cáo rằng Minor and Price cho biết họ đă cùng nhau làm việc tại Siberia in một tờ báo Bolshevik tiếng Anh để phân phối bằng đường hàng không giữa quân đội Mỹ và Anh. 45 Rằng Price đă dịch một số tác phẩm của Wilhelm Liebknecht sang tiếng Anh, và cả hai đều đang làm việc trên những khu vực tuyên truyền bổ sung. Habas báo cáo rằng Minor and Price cho biết họ đă cùng nhau làm việc tại Siberia in một tờ báo Bolshevik tiếng Anh để phân phối bằng đường hàng không giữa quân đội Mỹ và Anh. 45 Rằng Price đă dịch một số tác phẩm của Wilhelm Liebknecht sang tiếng Anh, và cả hai đều đang làm việc trên những khu vực tuyên truyền bổ sung. Habas báo cáo rằng Minor and Price cho biết họ đă cùng nhau làm việc tại Siberia in một tờ báo Bolshevik tiếng Anh để phân phối bằng đường hàng không giữa quân đội Mỹ và Anh. 45

Vào ngày 8 tháng 6 năm 1919, Robert Minor bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại Paris và chuyển giao cho các cơ quan quân sự Mỹ ở Coblenz. Đồng thời, các nhà Spartacists Đức bị bắt giữ bởi các cơ quan quân đội Anh ở khu vực Cologne. Sau đó, các Spartacists đă bị kết án về tội âm mưu gây loạn lạc và kích động trong lực lượng Đồng Minh. Giá cả đă bị bắt nhưng, giống như Mộc, đă giải phóng nhanh chóng. Sự phát hành vội vàng này đă được ghi nhận trong Bộ Ngoại giao:

Robert Minor đă được giải phóng, v́ những lư do không rơ ràng, v́ những bằng chứng chống lại ông dường như đă được dư dật để đảm bảo niềm tin. Việc phát hành sẽ có một hiệu ứng không may, cho Minor được cho là đă được kết nối mật thiết với IWW ở Mỹ. 46

Cơ chế mà Robert Minor đảm bảo cho việc giải phóng được ghi lại trong hồ sơ của Bộ Ngoại giao. Tài liệu liên quan đầu tiên, ngày 12 tháng 6 năm 1919, đến từ đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ tới thư kư của tiểu bang tại Washington, và đánh dấu sự Khẩn cấp và BÍ MẬT. 47 Văn pḥng Ngoại giao Pháp đă thông báo với đại sứ quán rằng vào ngày 8 tháng 6, Robert Milem, một phóng viên Mỹ, đă bị bắt tại Paris và chuyển sang tổng hành dinh của Quân đội Hoa Kỳ tại Coblenz. Các bài báo t́m thấy trên tờ Minor xuất hiện "để xác nhận các báo cáo được cung cấp cho các hoạt động của ông ta. Do đó có vẻ như đă được xác lập rằng Mối quan hệ giữa Paris và các thành viên chủ nghĩa Bolshevis đă được kư kết." Đại sứ quán coi Minor là "người đặc biệt nguy hiểm." Yêu cầu được thực hiện bởi các cơ quan quân sự Mỹ; Đại sứ quán cho rằng đây chỉ là vấn đề thuộc thẩm quyền của quân đội thôi, v́ vậy nó không tính đến hành động mặc dù các hướng dẫn sẽ được hoan nghênh.

Ngày 14 tháng 6, Thẩm phán RB Minor ở San Antonio, Texas, đă điện báo Frank L. Polk trong Bộ Ngoại giao:

Các báo cáo báo cáo đă giam giữ con trai tôi Robert Minor ở Paris v́ những lư do không rơ. Xin vui ḷng làm tất cả có thể để bảo vệ anh ta tôi tham khảo Thượng nghị sĩ từ Texas.

[Sgd.] Người chưa thành niên RP, Thẩm phán Quận, San Antonio, Texas 48

Polk điện báo Thẩm Phán Minor rằng cả Bộ Ngoại giao và Pḥng Chiến tranh đều không có thông tin về việc giam giữ Robert Minor, và vụ việc này hiện nay trước khi chính quyền quân sự ở Coblenz. Cuối ngày 13 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đă nhận được thông điệp "nghiêm túc bí mật" từ Paris báo cáo một tuyên bố của Cơ quan t́nh báo quân sự (Coblenz) về việc giam giữ Robert Minor: "Các nhà chức trách Pháp đă bị bắt giữ ở Paris theo yêu cầu Của T́nh báo Quân đội Anh và ngay lập tức chuyển sang trụ sở Hoa Kỳ tại Coblenz. " [49] Ông bị buộc tội viết và phổ biến văn học cách mạng Bolshevik, đă được in ở Dusseldorf, giữa quân đội Anh và Mỹ trong các khu vực họ chiếm đóng. Các nhà chức trách quân đội có ư định kiểm tra các cáo buộc chống lại người Nhỏ, và nếu được chứng minh, để thử anh ta bằng cách của ṭa án quân sự. Nếu những cáo buộc này không được chứng minh, th́ họ đă chuyển sang các cơ quan chức năng của Anh Quốc, "người trước tiên yêu cầu người Pháp đưa họ cho họ". 50 Thẩm phán Tiểu bang Texas độc lập liên lạc với Morris Sheppard, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Texas, và Sheppard liên lạc với Đại tá Nhà ở Paris. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1919, Đại tá House đă gửi những điều sau cho Thượng nghị sĩ Sheppard: 50 Thẩm phán Tiểu bang Texas độc lập liên lạc với Morris Sheppard, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Texas, và Sheppard liên lạc với Đại tá Nhà ở Paris. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1919, Đại tá House đă gửi những điều sau cho Thượng nghị sĩ Sheppard: 50 Thẩm phán Tiểu bang Texas độc lập liên lạc với Morris Sheppard, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Texas, và Sheppard liên lạc với Đại tá Nhà ở Paris. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1919, Đại tá House đă gửi những điều sau cho Thượng nghị sĩ Sheppard:

Cả Đại sứ Hoa Kỳ và tôi đang theo dơi vụ việc của Robert Minor. Được thông báo rằng anh ta bị chính quyền quân sự Hoa Kỳ bắt giữ tại Cologne về các cáo buộc nghiêm trọng, bản chất chính xác mà rất khó phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước có thể để đảm bảo chỉ cần xem xét cho anh ta. 51

Cả Thượng Nghị Sĩ Sheppard và Dân Biểu Carlos Bee (Quận 14, Texas) đều quan tâm đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào ngày 27 tháng 6 năm 1919, Nghị sĩ Bee yêu cầu các cơ sở để Thẩm Phán Mạnh có thể gửi cho con trai của ông 350 đô la và một thông điệp. Vào ngày 3 tháng 7 Thượng nghị sĩ Sheppard đă viết Frank Polk, nói rằng ông "rất quan tâm" trong vụ án Robert Minor, và tự hỏi liệu Nhà nước có thể xác định được vị thế của nó và liệu Minor có thuộc thẩm quyền của các quan chức quân đội hay không. Sau đó, vào ngày 8 tháng 7, đại sứ quán Paris đă cho phép Washington: "Bí mật, các nhà chức trách Hoa Kỳ không cho phép thuyền trưởng đầu tiên trở lại Hoa Kỳ." Sự phát hành đột ngột này đă làm gián điệp Bộ Ngoại giao Mỹ, và vào ngày 3 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Lansing Paris: "Bí mật.

Ban đầu, chính quyền quân đội Hoa Kỳ đă muốn người Anh thử Robert Minor là "họ sợ chính trị có thể can thiệp vào Hoa Kỳ để ngăn chặn một niềm tin nếu tù nhân đă được cố gắng của ṭa án Mỹ-vơ". Tuy nhiên, chính phủ Anh lập luận rằng Người Mễ là một công dân Hoa Kỳ, rằng bằng chứng cho thấy ông đă chuẩn bị cho việc tuyên truyền chống lại quân đội Hoa Kỳ trong trường hợp đầu tiên, và do đó - như vậy Tổng Tham mưu Anh đề nghị - Nên được xét xử trước ṭa án Mỹ . Tham mưu trưởng của Anh đă "coi nó là điều quan trọng nhất để có được một niềm tin nếu có thể." 52

Documents in the office of the Chief of Staff of the Third Army relate to the internal details of Minor's release.53 A telegram of June 23, 1919, from Major General Harbord, Chief of Staff of the Third Army (later chairman of the Board of International General Electric, whose executive center, coincidentally, was also at 120 Broadway), to the commanding general, Third Army, stated that Commander in Chief John J. Pershing "directs that you suspend action in the case against Minor pending further orders." There is also a memorandum signed by Brigadier General W. A. Bethel in the office of the judge advocate, dated June 28, 1919, marked "Secret and Confidential," and entitled "Robert Minor, Awaiting Trial by a Military Commission at Headquarters, 3rd Army." The memo reviews the legal case against Minor. Among the points made by Bethel is that the British were obviously reluctant to handle the Minor case because "they fear American opinion in the event of trial by them of an American for a war offense in Europe," even though tire offense with which Minor is charged is as serious "as a man can commit." This is a significant statement; Minor, Price, and Sadoul were implementing a program designed by Federal Reserve Bank director Thompson, a fact confirmed by Thompson's own memorandum (see Appendix 3). Was not therefore Thompson (and Robins), to some degree, subject to the same charges?

Sau khi phỏng vấn Siegfried, nhân chứng chống lại người Miến và xem xét bằng chứng, Bethel b́nh luận:

Tôi hoàn toàn tin rằng Minor có tội, nhưng nếu tôi đang ngồi tại ṭa án, tôi sẽ không đưa ra chứng cứ có tội đối với bằng chứng hiện có - lời khai của một người đàn ông duy nhất và rằng người đàn ông hành động trong nhân vật của một thám tử và thông tin.

Bethel tiếp tục tuyên bố rằng nó sẽ được biết đến trong ṿng một hay mười ngày nếu có chứng cớ chứng thực của lời khai của Siegfried. Nếu có, "Tôi nghĩ rằng người chưa thành niên nên được thử", nhưng "nếu không thể chứng thực được, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bác bỏ vụ án."

Lời tuyên bố này của Bethel được gửi tới Tổng Tướng Harbord dưới một h́nh thức khác trong một bức điện từ ngày 5 tháng 7 tới Tổng Malin Craig (Tham mưu, Quân đội Ba, Coblenz):

Với việc đề cập đến vụ kiện chống lại người Do Thái, trừ phi các nhân chứng khác ngoài Siegfried đă được đặt vào thời điểm này C trong C chỉ đạo vụ án bị bỏ và Giải phóng Nhỏ. Hăy ghi nhận và nêu hành động.

Phản hồi từ Craig cho Tướng Harbord (5 tháng 7) ghi lại rằng Minor đă được giải phóng ở Paris và nói thêm, "Điều này phù hợp với mong muốn của chính ḿnh và phù hợp với mục tiêu của chúng tôi." Craig cũng cho biết thêm rằng các nhân chứng khác đă được thu thập.

Việc trao đổi điện tín này cho thấy một mức độ vội vă trong việc giảm các cáo buộc đối với Robert Minor, và vội vàng cho thấy áp lực. Không có nỗ lực đáng kể nào để phát triển bằng chứng. Sự can thiệp của Colonel House và General Pershing ở cấp cao nhất ở Paris và cáp treo từ Colonel House tới Thượng nghị sĩ Morris Sheppard cho thấy các báo cáo của tờ American report rằng cả Nhà và Tổng thống Wilson đều chịu trách nhiệm cho việc phóng thích vội vă của Minor mà không cần xét xử. 54

Nhỏ trở về Hoa Kỳ và, như Thompson và Robins trước anh, đă đi lưu diễn Hoa Kỳ quảng bá kỳ quan của Bolshevik Russia.

Tóm lại, chúng tôi thấy rằng giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang William Thompson đă hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy các lợi ích của Bolshevik bằng nhiều cách: sản xuất một cuốn sách nhỏ bằng tiếng Nga, tài trợ các hoạt động của Bolshevik, các bài diễn văn, tổ chức (với Robins) một sứ mệnh cách mạng Bolshevik tới Đức (và Có lẽ là Pháp), và với đối tác Morgan, Lamont ảnh hưởng đến Lloyd George và Nội chiến Anh nhằm thực hiện một sự thay đổi trong chính sách của Anh. Hơn nữa, Raymond Robins đă được chính phủ Pháp viện trợ cho việc tổ chức các Bolshevi Nga cho cuộc cách mạng Đức. Chúng tôi biết rằng Robins đă không được che dấu làm việc cho lợi ích Liên Xô ở Nga và Hoa Kỳ. Cuối cùng, chúng tôi thấy rằng Robert Minor, một trong những nhà tuyên truyền cách mạng được sử dụng trong chương tŕnh của Thompson,

Rơ ràng, đây chỉ là một phần của một bức tranh rộng hơn. Đây là những sự kiện không ngẫu nhiên hoặc ngẫu nhiên. Chúng tạo thành một khuôn mẫu liên tục, liên tục trong nhiều năm. Họ cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ ở cấp độ thượng đỉnh của một số chính phủ.

 

Chú thích:

1 Đối với một cuốn tiểu sử, xem Hermann Hagedorn, Đan Mạch: William Boyce Thompson và thời gian của ông (1869-1930) (New York: Reynal & Hitchcock, 1935).

2 Polkovnik 'Villiam' Boic 'Thompson', "Pravda o Rossii i Bol'shevikakh" (New York: Hội Xuất bản Nga-Mỹ, 1918).

3 John Bradley, Can thiệp liên quan ở Nga (London: Weidenfeld và Nicolson, 1968.)

4 Thomas W. Lamont, trên các biên giới thế giới (New York: Harcourt, Brace, 1959), p. 85. Xem thêm trang 94-97 về việc ngực khổng lồ trước thất bại của Tổng thống Wilson để hành động nhanh chóng để làm bạn với chế độ Xô viết. Corliss Lamont, con trai của ông, đă trở thành một phe cánh tả trong nước ở Hoa Kỳ

5 Donald McCormick, Mặt nạ Merlin (London: MacDonald, 1963, New York: Holt, Rinehart và Winston, 1964), trang. 208. Cuộc sống cá nhân của Lloyd George chắc chắn sẽ để anh ta mở rộng để tống tiền.

6 Ibid. McCormick của chữ nghiêng.

7 bài viết của Nội chiến Anh, không. 302, giây. 2 (Văn pḥng Thông tin Công cộng, London).

8 Biên bản ghi nhớ mà Thompson gửi cho Lloyd George và đă trở thành cơ sở cho bản tuyên bố chiến tranh đă có sẵn từ các nguồn lưu trữ của Hoa Kỳ và được in đầy đủ trong Phụ lục 3.

9 Nội chiến, 24/49/7197 (GT 4322) Bí mật, ngày 24 tháng 4 năm 1918.

10 Thư được mô tả đầy đủ trong Phụ lục 3. Cần lưu ư rằng chúng tôi đă xác định Thomas Lamont, Dwight Morrow và HP Davison tham gia chặt chẽ vào việc phát triển chính sách đối với Bolsheviks. Tất cả đều là đối tác của công ty JP Morgan. Thacher là với công ty luật Simpson, Thacher & Bartlett và là bạn thân của Felix Frankfurter.

11 Biên bản ghi nhớ hoàn chỉnh nằm trong Tệp thập phân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 316-13-698.

12 Xem Phụ lục 3.

13 Hoa Kỳ, Thượng viện, Tuyên truyền Bolshevik, Các buổi điều trần trước Tiểu ban Tiểu ban của Ủy ban Tư pháp, Công đoàn 65, t919, tr. 802.

14 Tệp thập phân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 861.51 / 184.

15 Xem Phụ lục 3.

16 Được Thượng nghị sĩ Calder chèn vào Biên bản Quốc hội, ngày 31 tháng 1 năm 1918, tr. 1409.

17 Hagedorn, op. Tit., P. 263.

18 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 3005.

19 Louis Ware, George Foster Peabody (Athens: Nhà xuất bản Đại học Georgia, 1951).

20 Seep. 16.

21 Nếu lập luận này có vẻ quá cường điệu, người đọc sẽ thấy Gabriel Kolko, Đường sắt và Quy chế 1877-1916 (New York: WW Norton, 1965), trong đó mô tả cách áp lực để kiểm soát chính phủ và sự h́nh thành của Ủy ban Thương mại Liên bang đến từ đường sắt chủ , Chứ không phải từ nông dân và người sử dụng dịch vụ đường sắt.

22 C. K. Cumming và Waller W. Pettit, Quan hệ Nga, Mỹ, Tài liệu và Bài báo (New York: Harcourt, Brace & Howe, 1920), doe. 44.

23 Ibid., Doc. 54.

24 Ibid., Doc. 92.

25 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 3449. Nhưng xem Kennan, Nga Lá khỏi chiến tranh, trang 401-5.

26 Ibid., 861.00 3333.

27 Xem chương bảy.

28 Richard H. Ullman, Can thiệp và Chiến tranh (Princeton, NJ: Nhà xuất bản Đại học Princeton, 1961), t). 61.

29 Edward Crankshaw, Ư tưởng Forsaken: Một nghiên cứu! Viscount Milner (London: Longmans Green, 1952), p. 269.

30 Robert Hamilton Bruce Lockhart, Đại diện Anh (New York: Putnam's, 1933), p. 119.

31 Ibid., P. 204.

32 Xem Jacques Sadoul, Ghi chú sur la revolution bolchevique (Paris: Các ấn bản de la sirene, 1919).

34 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 1305, 15 Tháng 3 Năm 1918.

35 Ibid., 861.00 / 3804.

36 Ibid.

37 Hoa Kỳ, Nhà, Ủy ban đối ngoại, Điều kiện ở Nga, Công đoàn 66, 3d sess., 1921.

38 Jacob H. Rubin, 1 Live to Tell: Cuộc phiêu lưu của Nga o! Một nhà xă hội học người Mỹ (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1934).

39 Hoa Kỳ, Nhà, Ủy ban đối ngoại, op. Cit.

40 Xem George G. Bruntz, Tuyên truyền đồng minh và Sự sụp đổ của! Đế quốc Đức vào năm 1918 (Stanford, Calif .: Nhà xuất bản Đại học Stanford, 1938), trang 144-55; Xem thêm ở đây p. 82.

41 John W. Wheeler-Bennett, Ḥa b́nh bị lăng quên (New York: William Morrow, 1939).

42 Có một bản sao của báo cáo Scotland Yard này trong tệp số thập phân của Bộ Số bắt đầu của Hoa Kỳ, 316-23-1184 9.

43 Joseph North, Robert Minor: Nghệ sĩ và Chiến trưởng thập niên Mới (New York: International Publishers, 1956).

44 Mẫu của các cơ sở tuyên truyền của người Măn vẫn c̣n trong hồ sơ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Xem trang 197-200 trên Thompson.

45 Xem Phụ lục 3.

46 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 316-23-1184.

47 Ibid., 861.00 / 4680 (316-22-0774).

48 Ibid., 861.00 / 4685 (/ 783).

49 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 4688 (/ 788).

50 Ibid.

51 Ibid., 316-33-0824.

52 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 4874.

53 Văn pḥng Chánh Văn pḥng, Quân đội Hoa Kỳ, Lưu trữ Quốc gia, Washington, DC

54 Hoa Kỳ, Thượng viện, Biên bản của Quốc hội, Tháng 10 năm 1919, các trang 6430, 6664-66, 7353-54; Và New York Times, October It, 1919. Xem thêm Sacramento Bee, ngày 17 tháng 7 năm 1919.

 

TRỞ LẠI

 

 

Chương VI

BOLSHEVIKS RETURN CHO NEW YORK


Martens là rất nhiều trong ánh đèn sân khấu. Có vẻ như không có nghi ngờ về kết nối của ḿnh với [Đảm bảo sic ] Trust Company, Mặc dù nó có ǵ ngạc nhiên quá lớn và có ảnh hưởng một doanh nghiệp nên có giao dịch với một mối quan tâm Bolshevik.

Scotland Yard Báo cáo T́nh báo, London, 1919 1


Sau những thành công bước đầu của cuộc cách mạng, Liên Xô lăng phí ít thời gian để cố gắng thông qua cựu cư dân Mỹ để thiết lập quan hệ ngoại giao với các cửa hàng tuyên truyền ở Hoa Kỳ. Tháng 6 năm 1918, lănh sự quán Hoa Kỳ tại Cáp Nhĩ Tân nối Washington:

Albert R. Williams, hộ chiếu của người mang hộ chiếu 52,913 15 tháng 5 năm 1917 tiến hành Hoa Kỳ thành lập Văn pḥng Thông tin cho Chính phủ Xô viết mà ông có thẩm quyền bằng văn bản. Tôi có thị thực? 2

Washington đă từ chối visa và v́ vậy Williams đă thất bại trong nỗ lực thiết lập một pḥng thông tin ở đây. Williams tiếp theo là Alexander Nyberg (bí danh Santeri Nuorteva), một cựu di dân người Phần Lan đến Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 1912, người đă trở thành người đại diện đầu tiên của Liên Xô tại Hoa Kỳ. Nyberg là một nhà tuyên truyền tích cực. Trên thực tế, vào năm 1919, theo J. Edgar Hoover (trong bức thư gửi Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ), "tiền thân của LCAK Martens chống lại Gregory Weinstein, cá nhân hoạt động tích cực nhất của tuyên truyền chính thức Bolshevik ở Hoa Kỳ. " 3

Nyberg đă không thành công như một đại diện ngoại giao hoặc, cuối cùng, là một nhà tuyên truyền. Các hồ sơ của Văn pḥng Nhà nước đă ghi lại một cuộc phỏng vấn với Nyberg bởi văn pḥng của cố vấn, ngày 29 tháng 1 năm 1919. Nyberg cùng với H. Kellogg, mô tả là "một công dân Hoa Kỳ, tốt nghiệp đại học Harvard" và, một cách đáng ngạc nhiên hơn, bởi một ông McFarland, luật sư của tổ chức Hearst. Các hồ sơ của Bộ Ngoại giao cho thấy Nyberg đă "nhầm lẫn về thái độ đối với chính phủ Bolshevik" và cho rằng Peters, trưởng ban cảnh sát khủng bố Lett ở Petrograd, chỉ là một "nhà thơ tận t́nh". Nyberg đă yêu cầu bộ này đưa cho Lenin "theo lư thuyết rằng sẽ có ích trong việc đưa ra đề nghị của Allies tại Paris". 4 Thông điệp được đề xuất, một sự hấp dẫn lan truyền đến Lenin để đạt được sự chấp nhận quốc tế xuất hiện tại Hội nghị Paris, không được gửi đi. 5


Một RAID trên SOVIET BUREAU TRONG NEW YORK

Alexander Nyberg (Nuorteva) sau đó được đưa ra và thay thế bởi Văn pḥng Liên Xô, được thành lập vào đầu năm 1919 tại Toà nhà Tháp Thế giới, 110 West 40 Street, Thành phố New York. Văn pḥng do một công dân Đức, Ludwig CAK Martens đứng đầu, thường được coi là đại sứ đầu tiên của Liên bang Xô viết tại Hoa Kỳ, và trước đó là phó chủ tịch Weinberg & Posner, một công ty kỹ thuật Đặt tại 120 Broadway, thành phố New York. Tại sao "đại sứ" và văn pḥng của ông lại nằm ở New York hơn là ở Washington, DC không được giải thích; Nó cho thấy thương mại chứ không phải ngoại giao là mục tiêu chính của nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, văn pḥng đă nhanh chóng phát hành một cuộc gọi thương mại Nga với Hoa Kỳ. Ngành công nghiệp đă sụp đổ và Nga cần thiết máy móc thiết bị, hàng hóa đường sắt, quần áo, Hóa chất, thuốc - thực sự, tất cả mọi thứ được sử dụng bởi nền văn minh hiện đại. Để đổi lấy Liên Xô cung cấp vàng và nguyên vật liệu. Văn pḥng Liên Xô sau đó đă tiến hành thu xếp các hợp đồng với các công ty Mỹ, bỏ qua các sự kiện của lệnh cấm vận và không thừa nhận. Đồng thời nó đă hỗ trợ tài chính cho Đảng Cộng sản mới nổi Hoa Kỳ 6

Vào ngày 7 tháng 5 năm 1919, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đă tuyên thệ nhậm chức để thay mặt Tổng thống [ 7] và phủ nhận Ludwig Martens, Cục Xô viết và chính phủ Bolshevik o1 Nga. Sự bác bỏ chính thức này đă không ngăn cản các thợ săn lệnh háo hức trong ngành công nghiệp Mỹ. Khi các văn pḥng của Bộ Ngoại giao Xô viết bị tấn công vào ngày 12 tháng 6 năm 1919 bởi các đại diện của Ủy ban Lusk của bang New York, các hồ sơ của các doanh nghiệp Mỹ, đại diện cho gần một ngàn công ty, đă được khai quật. Cục Cảnh sát Anh Quốc "Báo cáo đặc biệt số 5 (Bí mật)", phát hành từ Scotland Yard, London, ngày 14 tháng 7 năm 1919, và được viết bởi Basil H. Thompson, dựa trên tài liệu bị tịch thu này; Báo cáo lưu ư:

. . . Mọi nỗ lực đă được thực hiện từ đầu tiên bởi Martens và các cộng sự của ḿnh để khơi dậy sự quan tâm của nhà tư bản Mỹ và có căn cứ tot tin rằng Cục đă nhận được hỗ trợ tài chính từ một số công ty xuất khẩu của Nga, cũng như từ các Đảm bảo [ sic ] Trust Company, Mặc dù công ty này đă bác bỏ cáo buộc rằng nó đang tài trợ cho tổ chức của Martens. số 8

Thompson đă lưu ư rằng tiền thuê hàng tháng của các văn pḥng của Văn pḥng Xô viết là 300 đô la và tiền lương văn pḥng đă lên tới khoảng 4.000 đô la. Quỹ của Martens để thanh toán các hóa đơn này là một phần từ các bộ phận chuyển phát của Liên Xô - như John Reed và Michael Gruzenberg - người đă mang kim cương từ Nga bán cho Mỹ, và một phần từ các công ty kinh doanh Mỹ, bao gồm Công ty Trusty Trust của New York. Các báo cáo của Anh đă tóm tắt các hồ sơ do các điều tra viên Lusk thu thập từ các văn pḥng của văn pḥng, và bản tóm tắt này cần được trích dẫn đầy đủ:

(1) Có một mưu đồ về thời gian Tổng thống lần đầu tiên sang Pháp để cho Chính quyền sử dụng Nuorteva làm trung gian với Chính phủ Xô viết Nga, nhằm mang lại sự thừa nhận của nước Mỹ. Endeavour đă được đưa ra để đưa Colonel House vào đó, và có một bức thư dài và thú vị cho Frederick C. Howe, về sự ủng hộ và thông cảm của cô Nuorteva dường như dựa vào. Có những hồ sơ khác kết nối Howe với Martens và Nuorteva.

(2) Có một tập tin tương ứng với Eugene Debs.

(3) Một lá thư từ Amos Pinchot gửi cho William Kent của Ủy ban Thuế quan Hoa Kỳ trong một phong b́ gửi cho Senator Lenroot, giới thiệu Evans Clark "bây giờ là Văn pḥng Liên bang Xô viết Nga". "Anh ấy muốn nói chuyện với bạn về sự công nhận của Kolchak và việc tăng cường phong tỏa, vv"

(4) Báo cáo của Felix Frankfurter, ngày 27 tháng 5 năm 1919 nói về chiến dịch độc hại đang làm phỉ báng Chính phủ Nga.

(5) Có thư đáng kể giữa một Đại Tá và bà Raymond Robbins [sic] và Nuorteva, cả hai năm 1918 và 1919. Trong tháng bảy năm 1918 bà Robbins hỏi Nuorteva cho bài viết cho "Cuộc sống và lao động", các cơ quan của phụ nữ quốc gia Liên đoàn Thương mại. Vào tháng Hai và Tháng Ba, 1919, Nuorteva đă cố gắng, thông qua Robbins, để được mời đưa ra bằng chứng trước Ủy ban Overman. Ông cũng muốn Robbins tố cáo các tài liệu Sisson.

(6) Trong một lá thư từ Công ty Sản phẩm Vải Jansen, New York, đến Nuorteva, ngày 30 tháng 3 năm 1918, E. Werner Knudsen nói rằng ông hiểu rằng Nuorteva dự định sắp xếp cho xuất khẩu thực phẩm qua Phần Lan và ông Cung cấp dịch vụ của ḿnh. Chúng tôi có một hồ sơ về Knudsen, người đă chuyển thông tin đến và từ Đức qua Mexico về việc vận chuyển của Anh. 9

Ludwig Martens, báo cáo t́nh báo tiếp tục, liên lạc với tất cả các nhà lănh đạo của "bên trái" ở Hoa Kỳ, bao gồm John Reed, Ludwig Lore, và Harry J. Boland, phiến quân Ailen. Một chiến dịch mạnh mẽ chống lại Aleksandr Kolchak ở Siberia đă được tổ chức bởi Martens. Báo cáo kết luận:

Tổ chức [Martens] là một vũ khí mạnh mẽ để ủng hộ nguyên nhân của Bolshevik ở Hoa Kỳ và ... ông liên hệ chặt chẽ với các nhà tổ chức bất ổn chính trị trên toàn bộ lục địa Hoa Kỳ.

Danh sách nhân viên Scotland Yard do Văn pḥng Liên bang Xô viết ở New York thực hiện khá trùng hợp với danh sách tương tự trong các tập tin của Uỷ ban Lusk ở Albany, New York, ngày nay được mở cho công chúng kiểm tra. 10 Có hai điểm khác nhau giữa hai danh sách: phân tích của Anh có tên "Julius Hammer" trong khi Hammer bị bỏ qua trong báo cáo của Uỷ ban Lusk. 11 Báo cáo của Anh mô tả Julius Hammer như sau:

Trong Julius Hammer, Martens có một người theo chủ nghĩa Bolshevik và nhiệt t́nh cánh tả, người đă không lâu trước từ Nga. Ông là một trong những người tổ chức phong trào cánh tả ở New York, và phát biểu tại các cuộc họp trên cùng một nền tảng với các nhà lănh đạo cánh tả như Reed, Hourwich, Lore và Larkin.

Cũng có những bằng chứng khác về công việc của Hammer thay mặt cho Liên Xô. Một lá thư từ ngân hàng National City Bank, New York cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các tài liệu nhận được từ ngân hàng Martens đă được "chứng kiến ​​bởi Tiến sĩ Julius Hammer cho Quyền Giám đốc của Vụ Tài chính" của Văn pḥng Liên Xô. 12

Gia đ́nh Hammer đă có quan hệ chặt chẽ với Nga và chế độ Xô Viết từ năm 1917 đến nay. Armand Hammer hiện nay có thể thu được lợi nhuận cao nhất trong các hợp đồng của Liên Xô. Jacob, ông nội của Armand Hammer, và Julius sinh ra ở Nga. Armand, Harry, và Victor, con của Julius, được sinh ra ở Hoa Kỳ và là công dân Hoa Kỳ. Victor là một nghệ sĩ nổi tiếng; Con trai ông - c̣n có tên là Armand - và cháu gái là công dân Liên Xô và cư trú tại Liên bang Xô viết. Armand Hammer là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Occidental và có một con trai, Julian, giám đốc quảng cáo và ấn phẩm cho Occidental Petroleum.

Julius Hammer là một thành viên nổi bật và là nhà tài trợ của cánh trái của Đảng Xă hội. Tại lễ hội năm 1919 Hammer đă phục vụ với Bertram D. Wolfe và Benjamin Gitlow trong ban chỉ đạo sinh ra Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Năm 1920, Julius Hammer đă nhận được một bản án ba năm rưỡi đến mười lăm năm tại Sing Sing để phá thai h́nh sự. Lenin đề nghị - với sự biện hộ - rằng Julius đă "bị bỏ tù v́ tội hành hung phá thai bất hợp pháp nhưng thực tế là v́ chủ nghĩa cộng sản". 13 Các thành viên khác của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ đă bị kết án tù v́ tội nổi loạn hoặc trục xuất sang Liên Xô. Các đại diện của Liên Xô tại Hoa Kỳ đă nỗ lực hết ḿnh nhưng không thành công để Julius và các thành viên trong nhóm của ông được thả ra.

Một thành viên nổi bật khác của Cục Xô Viết là trợ lư thư kư, Kenneth Durant, cựu trợ lư của Đại tá Nhà. Năm 1920 Durant được xác định là một người chuyển phát nhanh của Liên Xô. Phụ lục 3 tái bản một bức thư gửi Kenneth Durant do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ năm 1920 và mô tả mối quan hệ gần gũi của Durant với hệ thống của Liên Xô. Nó được đưa vào hồ sơ của một cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện vào năm 1920, với b́nh luận sau đây:

ÔNG. NEWTON: Đây là thư gửi thư quan tâm đến ủy ban này để biết bản chất của bức thư đó, và tôi có một bản sao của lá thư mà tôi muốn đưa vào hồ sơ liên quan đến lời khai của nhân chứng. ÔNG. Mason: Chữ đó chưa bao giờ được hiển thị cho nhân chứng. Anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ nh́n thấy lá thư, và đă yêu cầu để xem nó, và rằng bộ phận đă từ chối hiển thị nó với anh ta. Chúng tôi sẽ không đưa bất kỳ nhân chứng nào lên vị trí và yêu cầu ông làm chứng cho một bức thư mà không nh́n thấy nó.

ÔNG. NEWTON: Nhân chứng đă làm chứng rằng ông có một lá thư như vậy, và ông đă làm chứng rằng họ đă t́m thấy nó trong áo khoác của ông trong thân cây, tôi tin. Thư đó đă được gửi đến một ông Kenneth Durant, và bức thư đó đă có trong đó một phong b́ khác cũng được niêm phong. Họ đă được mở ra bởi các quan chức Chính phủ và một photostatic sao chép được thực hiện. Bức thư, tôi có thể nói, được kư tên bởi một người đàn ông tên là "Bill." Nó đề cập cụ thể đến các khoản tiền của chính phủ Liên Xô kư quỹ tại Christiania, Na Uy, một phần mà họ thắt lưng chuyển sang đây cho các quan chức của chính phủ Liên Xô ở đất nước này. 14

Kenneth Durant, người đóng vai tṛ chuyển phát nhanh của Liên Xô trong việc chuyển tiền, là thủ quỹ của Cục Xô viết và thư kư báo chí và nhà xuất bản của Liên Xô Nga, cơ quan chính thức của Cục Xô viết. Durant đến từ một gia đ́nh Philadelphia thành công. Ông đă dành phần lớn cuộc đời ḿnh để phục vụ cho Liên Xô, lần đầu tiên phụ trách công tác công khai tại Cục Xô viết từ 1923 đến 1944 dưới quyền quản lư của Văn pḥng Tass Xô ở Hoa Kỳ. J. Edgar Hoover mô tả Durant là "ở mọi thời ... đặc biệt hoạt động v́ lợi ích của Martens và của chính quyền Liên Xô." 15

Felix Frankfurter - sau này là công lư của Ṭa án tối cao - cũng nổi bật trong các hồ sơ của Bộ Ngoại giao Liên Xô. Một lá thư từ Frankfurter tới đại lư của Liên Xô Nuorteva được tái hiện trong Phụ lục 3 và cho thấy Frankfurter đă có một số ảnh hưởng với văn pḥng này.

Nói tóm lại, Văn pḥng Liên Xô không thể được thành lập mà không có sự hỗ trợ có ảnh hưởng từ bên trong Hoa Kỳ. Một phần của sự hỗ trợ này đến từ các cuộc hẹn có ảnh hưởng cụ thể đến nhân viên của Bộ Nội vụ Xô Viết và một phần đến từ các công ty kinh doanh bên ngoài văn pḥng, các công ty không muốn làm cho sự ủng hộ của họ được công khai.


CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY SOVIET

Vào ngày 1 tháng 2 năm 1920, trang đầu của tờ New York Times mang theo một kư hiệu đóng hộp nói rằng Martens đă bị bắt và trục xuất sang Nga. Đồng thời Martens đă được t́m kiếm như là một nhân chứng xuất hiện trước một tiểu ban của Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện điều tra hoạt động của Liên Xô tại Hoa Kỳ. Sau khi hạ thấp vài ngày, Martens xuất hiện trước ủy ban, thừa nhận đặc quyền ngoại giao, và từ chối từ bỏ những giấy tờ "chính thức" sở hữu. Sau đó, Martens "nhượng bộ", chuyển giấy tờ của ḿnh và thừa nhận các hoạt động cách mạng ở Hoa Kỳ với mục đích cuối cùng là lật đổ hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Martens khoe khoang với các phương tiện truyền thông và Quốc hội rằng các tập đoàn lớn, những nhà đóng gói ở Chicago, đă giúp đỡ cho Liên Xô:

Đối với Martens, thay v́ tiếp tục tuyên truyền giữa các gốc tự do và giai cấp vô sản, ông đă giải quyết hầu hết các nỗ lực của ḿnh để giành chiến thắng bên cạnh Nga, các doanh nghiệp lớn và các lợi ích sản xuất của nước này, các nhà đóng gói, Tổng công ty Thép Hoa Kỳ, Công ty Dầu khí và các mối quan tâm lớn khác tham gia vào thương mại quốc tế. Martens khẳng định rằng hầu hết các nhà kinh doanh lớn của đất nước đă giúp ông trong nỗ lực của ông để có được chính phủ để công nhận chính phủ Liên Xô. 16

Khiếu nại này đă được mở rộng bởi AA Heller, nhân viên thương mại tại Văn pḥng Liên Xô:

"Trong số những người giúp chúng tôi nhận được sự công nhận từ Bộ Ngoại giao là các nhà đóng gói lớn của Chit, Armour, Swift, Nelson Morris và Cudahy ..... Trong số các công ty khác là ... American Steel Export Company, Lehigh Machine Company, Công ty Dệt đan Adrian, Công ty Harvester Quốc tế, Công ty Sản xuất Nhôm, Công ty Nhôm của Mỹ, Công ty Xuất Khẩu Xe hơi Mỹ, MCD Borden & Sons. " 17

The New York Times đă theo dơi những tuyên bố này và đưa ra b́nh luận của các công ty có tên. GF Swift, Jr., phụ trách bộ phận xuất khẩu của Swift & Co. cho biết: "Trước đây tôi chưa bao giờ nghe người đàn ông này [Martens]" Chắc chắn tôi chắc chắn rằng chúng tôi chưa bao giờ giao dịch với anh ấy Của bất kỳ loại nào. " 18 Các Times nói thêm rằng OH Swift, chỉ có thành viên khác của công ty mà có thể được liên lạc, "cũng từ chối bất kỳ kiến thức bất cứ điều ǵ của Martens hoặc văn pḥng của ông ở New York." Tuyên bố Swift đă lảng tránh. Khi các nhà điều tra Ủy ban Lusk tịch thu các hồ sơ của Bộ Ngoại giao Liên Xô, họ đă t́m thấy sự tương hợp giữa văn pḥng và hầu hết các công ty được đặt tên bởi Martens và Heller. Các "

Tờ New York Times liên hệ với Steel Steel của Hoa Kỳ và báo cáo, "Thẩm phán Elbert H. Gary nói tối qua rằng không có cơ sở cho tuyên bố với đại diện của Liên Xô ở đây đă có bất kỳ giao dịch nào với Tổng công ty Thép Hoa Kỳ." Đây là kỹ thuật chính xác. Tổng công ty Thép Hoa Kỳ không được liệt kê trong các tệp của Liên Xô, nhưng danh sách này chứa (trang 16) một chi nhánh, "Công ty Sản phẩm Thép Hoa Kỳ, 30 Church Street, Thành phố New York."

Danh sách Ủy ban Lusk ghi lại những điều sau đây về các công ty khác được Martens và Heller đề cập đến: Dầu tiêu chuẩn - không được liệt kê. Armor 8c Co., meatpackers - được liệt kê là "Armor Leather" và "Armour & Co. Union Stock Yards, Chicago". Morris Go., Meatpackers, được liệt kê ở trang 13. Cudahy - được liệt kê ở trang 6. Công ty xuất khẩu thép Mỹ - liệt kê ở trang 2 như tại Toà nhà Woolworth; Nó đă đề nghị thương mại với Liên bang Xô viết. Công ty máy Lehigh - không được liệt kê. Adrian Knitting Co. - được liệt kê trong trang 1. International Harvester Co. - được liệt kê ở trang 11. Công ty Sản xuất Nhôm Hàng - liệt kê ở trang 1. Công ty Nhôm - Không được liệt kê. American Car and Foundry Export - danh sách gần nhất là "American Car Co. - Philadelphia." MCD Borden 8c Sons - được liệt kê ở 90 Worth Street, ở trang 4.

Sau đó vào ngày Thứ 7, 19 Tháng Sáu , 1919, Santeri Nuorteva (Alexander Nyberg) đă khẳng định trong một cuộc phỏng vấn báo chí về vai tṛ của International Harvester:

Hỏi: [của New York T imes reporter]: Doanh nghiệp của bạn là ǵ?

A: Giám đốc mua hàng của Liên Xô Nga.

Hỏi: Bạn đă làm ǵ để đạt được điều này?

Đáp: Giải quyết bản thân ḿnh cho các nhà sản xuất Mỹ.

Hỏi: Đặt tên cho họ.

A: Tổng công ty Harvester International là một trong số đó.

Q: Bạn đă nh́n thấy ai?

Đáp : Ông Koenig.

Hỏi: Bạn có đi gặp anh ấy không?

A: Vâng.

Hỏi: Cho biết thêm tên.

A: Tôi đă đi xem rất nhiều, khoảng 500 người và tôi không thể nhớ tất cả các tên. Chúng tôi có hồ sơ trong văn pḥng tiết lộ họ. 19

Nói tóm lại, các tuyên bố của Heller và Martens về mối liên hệ rộng răi của họ giữa các công ty Hoa Kỳ 20 đă được chứng minh bằng các hồ sơ văn pḥng của Văn pḥng Liên Xô. Mặt khác, v́ lư do riêng của họ, các công ty này dường như không muốn khẳng định các hoạt động của họ.


NHÂN VIÊN CHÂU ÂU ỦY BOLSHEVIKS

Ngoài Trusty Trust và ngân hàng tư nhân Boissevain ở New York, một số ngân hàng châu Âu đă giúp đỡ trực tiếp để duy tŕ và mở rộng tổ chức Bolshevik trên Nga. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 1918 từ Đại sứ quán Stockholm của chúng tôi đă nêu chi tiết các khoản chuyển tiền này. Các bộ phận khen tác giả của nó, nói rằng ông "lại cổng vào điều kiện ở Nga, sự lây lan của Bolshevik ở châu Âu, và các câu hỏi về tài chính... Đă chứng minh hữu ích nhất đối với Cục. Cục là nhiều hài ḷng bởi xử lư có khả năng kinh doanh của bạn của ṭa công sứ . " 21 Theo báo cáo này, một trong những "chủ ngân hàng Bolshevik" hoạt động thay mặt chế độ Xô Viết mới nổi là Dmitri Rubenstein, thuộc ngân hàng Nga-Rousso-Petrograd. Rubenstein, Một cộng sự của Grigori Rasputin khét tiếng, đă bị tống giam trong giai đoạn hồi sinh Petrograd liên quan đến việc bán Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nga thứ hai. Người quản lư và giám đốc của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nga thứ hai là John MacGregor Grant, người có trụ sở tại 120 Broadway, New York City. Grant cũng là đại diện của Banque Russo-Asiatique của Putiloff. Vào tháng 8 năm 1918, Grant đă được liệt kê trong Cơ quan t́nh báo quân đội "danh sách người t́nh nghi ngờ danh tính". 22 Điều này có thể xảy ra bởi v́ Olof Aschberg đầu năm 1918 đă báo cáo việc mở một khoản tín dụng nước ngoài tại Petrograd với Công ty Grant John MacGregor, mối quan tâm xuất khẩu, mà nó [Aschberg] tài chính ở Thụy Điển và được tài trợ ở Mỹ bởi sự bảo đảm [sic] Trust Co " 23 Sau cuộc cách mạng Dmitri Rubenstein chuyển đến Stockholm và trở thành đại lư tài chính đối với những người Bolshevik. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ư rằng trong khi Rubenstein là" không phải là một Bolshevik, ông đă vô đạo đức trong việc đưa ra Monet', và nó được nghi ngờ rằng anh ta có thể làm cho các Chiêm ngưỡng cuộc viếng thăm Mỹ ở Bolshevik và cho Bolshevik trả tiền. 24

Một "ngân hàng Bolshevik" của Stockholm khác là Abram Givatovzo, anh rể của Trotsky và Lev Kamenev. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đă khẳng định rằng trong khi Givatovzo giả vờ là "rất chống lại Bolshevik", ông thực sự đă nhận được "khoản tiền lớn" đồng tiền 'từ Bolsheviks bằng chuyển phát nhanh để tài trợ các hoạt động cách mạng. Givatovzo là một thành viên của một tổ chức bao gồm Denisoff của ngân hàng cũ của Siberi, Kamenka thuộc Ngân hàng Asoff Don, và Davidoff của Ngân hàng Ngoại thương. Tập đoàn này bán tài sản của Ngân hàng Siberi cũ cho chính phủ Anh.

Một nhà ngân hàng tư nhân khác, Gregory Lessine, đă điều hành doanh nghiệp Bolshevik thông qua công ty Dardel và Hagborg. Các ngân hàng khác của Bolshevik được đặt tên trong báo cáo là khuấy và Jakob Berline, người trước đây đă kiểm soát, qua vợ ông, ngân hàng Petrograd Nelkens. Isidor Kon đă được sử dụng bởi các ngân hàng như là một đại lư.

Điều thú vị nhất của các ngân hàng châu Âu hoạt động thay mặt cho Bolsheviks là Gregory Benenson, cựu chủ tịch Petrograd của Ngân hàng Nga và Anh - một ngân hàng bao gồm trong ban giám đốc Lord Balfour (Bộ trưởng Ngoại giao Anh ) Và Sir IMH Amory, cũng như SH Cripps và H. Guedalla. Benenson đă đi đến Petrograd sau cuộc cách mạng, rồi tới Stockholm. Anh ấy đă đến. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, "mang đến cho tôi kiến ​​thức 10.000.000 rúp với ông ta trong khi ông ta đưa chúng tôi với mức giá cao để sử dụng Đại sứ quán của chúng ta." Benenson đă có một thỏa thuận với Bolsheviks để đổi sáu mươi triệu rúp với giá 1,5 triệu bảng Anh.

Vào tháng 1 năm 1919 các ngân hàng tư nhân ở Copenhagen liên quan đến các tổ chức Bolshevik đă bị báo động bởi những tin đồn rằng cảnh sát chính trị Đan Mạch đă đánh dấu công đoàn Xô viết và những người tiếp xúc với Bolsheviks để trục xuất khỏi Đan Mạch. Các ngân hàng và tổ chức này đă vội vă cố gắng loại bỏ khoản tiền của họ từ các ngân hàng của Đan Mạch - đặc biệt là 7 triệu rúp từ ngân hàng Revisionbanken. 25 Ngoài ra, các tài liệu mật đă được ẩn trong văn pḥng của Công ty Bảo hiểm Martin Larsen.

Do đó, chúng ta có thể xác định một mô h́nh hỗ trợ của các nhà đầu tư tư bản cho Liên Xô. Một số trong số đó là các ngân hàng Mỹ, một số ngân hàng chủ nghĩa khủng bố bị trục xuất và sống ở Châu Âu, và một số ngân hàng châu Âu. Mục tiêu chung của họ là lợi nhuận chứ không phải ư thức hệ.

Những khía cạnh đáng nghi ngờ của công việc của các "chủ ngân hàng Bolshevik", như họ gọi, phát sinh từ khuôn khổ các sự kiện đương đại ở Nga. Năm 1919, quân đội Pháp, Anh và Mỹ đă chiến đấu với quân đội Liên Xô trong vùng Archangel. Trong một cuộc đụng độ vào tháng 4 năm 1919, số thương vong của người Mỹ là một sĩ quan, kể cả đàn ông bị giết, và chín người mất tích. [26] Thật vậy, vào một thời điểm năm 1919, Tổng tư lệnh H. Bliss, Tư lệnh Hoa Kỳ tại Archangel, khẳng định lời tuyên bố của Anh rằng "quân đội Đồng Minh ở các quận Murmansk và Archangel đang gặp nguy cơ hủy diệt trừ khi họ được củng cố nhanh chóng". 27 tiếp viện là sau đó trên đường dưới sự chỉ huy của Chuẩn Tướng WP Richardson.

Nói tóm lại, trong khi Trusty Trust và các công ty Mỹ đứng đầu hỗ trợ việc thành lập Văn pḥng Liên bang ở New York, quân đội Mỹ đă xung đột với quân đội Liên Xô ở Bắc Nga. Hơn nữa, những mâu thuẫn này được báo cáo hàng ngày trên tờ New York Times, có lẽ là do các ngân hàng và doanh nhân đọc. Hơn nữa, như chúng ta sẽ thấy trong chương 10, các ṿng tṛn tài chính hỗ trợ Văn pḥng Xô viết ở New York cũng thành lập ở New York "Người Mỹ Kỳ" - một tổ chức chống lại sự đe dọa của cộng sản tiên đoán cuộc cách mạng đẫm máu, đói khổ và hoảng loạn trong Đường phố của New York.

 

Chú thích:

1 Bản sao trong Tệp thập phân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 316-22-656.

2 Ibid., 861.00 / 1970.

3 Hoa Kỳ, Nhà, Ủy ban đối ngoại, Điều kiện tại Nga, Công đoàn 66, 3d sess., 1921, p. 78.

4 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 316-19-1120.

5 Ibid.

6 Xem Benjamin Gitlow, [Nhà ở Hoa Kỳ, Các hoạt động Tuyên truyền Không Mỹ (Washington, 1939), vols. 7-8, p. 4539.

7 Xem trang 119.

8 Bản sao trong [Tập tin thập phân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 316-22-656. Xác nhận của Trusty Trust tham gia tomes trong báo cáo t́nh báo sau này.

9 Về Frederick C. Howe xem trang 16, 177, về một tuyên bố ban đầu về cách mà các nhà tài chính sử dụng xă hội và những vấn đề của nó cho những mục đích của họ; Về Felix Frankfurter, sau đó là công lư của Toà án Tối cao, xem phụ lục 3 về bức thư Frankfurter sớm cho Nuorteva; Về Raymond Robins xem p. 100.

10 Danh sách nhân viên của Lusk tại Văn pḥng Xô viết được in trong Phụ lục 3. Danh sách bao gồm Kenneth Durant, phụ tá cho Colonel House; Dudley Field Malone, do Tổng thống Wilson bổ nhiệm làm người thu thập hải quan cho Cảng New York; Và Morris Hillquit, một nhà môi giới tài chính giữa ngân hàng Eugene Boissevain ở New York, và John Reed và đại lư của Liên Xô Michael Gruzenberg ở bên kia.

[11] Julius Hammer là cha của Armand Hammer, người hiện nay là chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Occidental của Los Angeles.

12 Xem Phụ lục 3.

13 V. I. Lenin, Polnoe Sobranie Sochinenii, ấn bản thứ 5 (Moscow, 1958), 53: 267.

14 U.S., Nhà, Ủy ban. Về các vấn đề đối ngoại, điều kiện ở Nga, công án 66., 3d sess ., 1921, p. 75. "Bill" là William Bobroff, đại diện của Liên Xô.

15 Ibid., P. 78.

16 New York Times, ngày 17 tháng 11 năm 1919.

17 Ibid.

18 Nghĩa.

19 New York Times, 21 Tháng Sáu, 1919.

20 Xem p. 119.

21 Tệp thập phân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 861.51 / 411, 23 Tháng Mười Một, 1918.

22 Nghĩa trang, 316-125-1212.

23 Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao , Quan hệ Đối ngoại o! Hoa Kỳ: 1918, Nga, 1: 373.

24 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 4878, July, '21, 1919.

25 Ibid., 316-21-115 / 21.

26 New York Times, ngày 5 tháng 4 năm 1919.

27 Ibid.

 

 

 

 

 

 

 

Kim Âu dịch

July 4/2017

 

 

Wall Street và Bolshevik 1 - Wall Street và Bolshevik 2 - Wall Street và Bolshevik 3 - Wall Street và Bolshevik 4

Wall Street và Bolshevik 5

 -

 

 

 

 

Collective Evolution  Financed Lenin - Bolshevik Revolution

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: