MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

NHỮNG TÀI PHIỆT PHỐ WALL VÀ

CUỘC CÁCH MẠNG BOLSHEVIK

Tác giả Antony C. Sutton - Dịch giả Kim Âu

 Phố Wall và Cuộc Cách mạng Bolshevik ,

do Nhà Arlington ở New Rochelle, NY, 1974, trang 25

  

 

MỞ ĐẦU

 

 

Kể từ đầu thập niên 1920, rất nhiều tờ rơi và bài viết, thậm chí là một vài cuốn sách, đă  t́m kiếm mối liên hệ giữa "ngân hàng quốc tế" và "những nhà cách mạng Bolshevik". Hiếm khi những nỗ lực này được hỗ trợ với những bằng chứng cụ thể, và không bao giờ có những cố gắng lập luận liên kết được trong khuôn khổ của một phương pháp khoa học. Thật vậy, một số "bằng chứng" được sử dụng trong những nỗ lực này là  gian lận, một số không liên quan, nhiều không thể kiểm tra. Việc kiểm tra chủ đề của các nhà văn học đă được tránh khỏi; Có lẽ v́ giả thuyết xúc phạm đến sự phân chia gọn gàng giữa các nhà tư bản và cộng sản (và tất nhiên mọi người đều biết đó là những kẻ thù cay đắng). Hơn nữa, một thỏa thuận tuyệt vời đă được viết ra những biên giới vô lư, một danh tiếng hàn lâm có thể dễ dàng bị đắm ở các băi biển của sự chế giễu. Lư do đủ để hủy bỏ chủ đề.

May mắn thay, tập phân loại của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là phần 861.00, có chứa tài liệu mở rộng về giả thuyết liên kết.

Khi bằng chứng trong các giấy tờ chính thức này được kết hợp với các bằng chứng không chính thức từ tiểu sử, giấy tờ cá nhân, và lịch sử thông thường, một câu chuyện thực sự hấp dẫn xuất hiện.

Chúng tôi thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa một số ngân hàng quốc tế ở New York và nhiều nhà cách mạng, bao gồm Bolsheviks. Những quư ông ngân hàng - những người được xác định ở đây - đă có một phần đóng góp tài chính bắt nguồn cho sự thành công của Cách mạng Bolshevik.

Ai, tại sao - và cho bao nhiêu - là câu chuyện trong cuốn sách này.

Antony C. Sutton

Tháng 3 năm 1974

 

 

Chương I

 

NHỮNG DIỄN VIÊN TRÊN SÂN KHẤU CÁCH MẠNG

 

 

Kính thưa Tổng thống:

 

Tôi thông  cảm với h́nh thức chính phủ Xô viết phù hợp nhất với người Nga ...

 

Thư gửi Tổng thống Woodrow Wilson (17 tháng 10 năm 1918) của William Lawrence Saunders, chủ tịch tập đoàn Ingersoll-Rand; Giám đốc, American International Corp; Và phó chủ tịch Federal Reserve Bank of New York

 

 

 

 

Cuốn phim hoạt h́nh của Robert Minor xuất hiện trong cuốn St. Louis Post-Dispatch năm 1911. Nó cho thấy Karl Marx được bao quanh bởi các nhà tài trợ phố Wall nhiệt t́nh: đối tác Morgan George Perkins, JP Morgan, John Ryan của Ngân hàng Thành phố Quốc gia, John D. Rockefeller và Andrew Carnegie . Ngay sau Marx là Teddy Roosevelt, lănh đạo của Đảng Tiến bộ. (Trang 211)

 

Phần đầu của cuốn sách này được vẽ bởi họa sĩ vẽ tranh Robert Minor năm 1911 cho tờ St. Louis Post-Dispatch. Minor là một hoạ sỹ và nhà văn tài năng đă tăng gấp đôi như một nhà cách mạng Bolshevik, đă bị bắt ở Nga vào năm 1915 v́ bị cáo buộc lật đổ, và sau đó bị lôi cuốn bởi các nhà tài trợ nổi bật của phố Wall. Bộ phim hoạt h́nh của Minor miêu tả một người râu ria, đang rạng rỡ, Karl Marx đang đứng trên Phố Wall với chủ nghĩa xă hội giấu dưới cánh tay của ḿnh và chấp nhận lời chúc mừng của các ngôi sao tài chính JP Morgan, George W. Perkins, một người tự măn John D. Rockefeller, John D. Ryan của Ngân hàng National City và Teddy Roosevelt - nổi bật được xác định bởi răng nổi tiếng của ḿnh - trong nền. Wall Street được trang trí bởi cờ đỏ.

 

Robert Minor mơ ước? Ngược lại, chúng ta sẽ thấy rằng Người Miền đă đứng vững trong việc miêu tả mối liên kết nhiệt t́nh của phố Wall và chủ nghĩa xă hội chủ nghĩa Marx. Các nhân vật trong phim hoạt h́nh Minor - Karl Marx (tượng trưng cho các nhà cách mạng trong tương lai Lenin và Trotsky), JP Morgan, John D. Rockefeller - và thực sự là Robert Minor, cũng là những nhân vật nổi bật trong cuốn sách này.

 

Những mâu thuẫn được đề cập bởi truyện ngắn của Minor đă bị chải dưới tấm thảm của lịch sử bởi v́ chúng không phù hợp với khái niệm khái niệm được chấp nhận về quyền chính trị trái và chính trị. Những người Bolsheviks đang ở cuối trái của phổ chính trị và các nhà cung cấp tài chính ở Phố Wall đang ở bên phải; Do đó, lư do chúng tôi rơ ràng, hai nhóm không có điểm chung và liên minh giữa hai người là vô lư. Các yếu tố trái với cách sắp xếp khái niệm gọn này thường bị từ chối v́ những quan sát kỳ quặc hoặc những sai sót không may. Lịch sử hiện đại có một sự thống nhất được xây dựng và chắc chắn nếu có quá nhiều sự thật không thoải mái đă bị từ chối và chải dưới tấm thảm, đó là một lịch sử không chính xác.

 

Mặt khác, có thể nhận thấy rằng cả cực quyền và cực tả của phổ chính trị thông thường đều là tập thể. Chủ nghĩa xă hội quốc gia (ví dụ chủ nghĩa phát xít) và nhà xă hội chủ nghĩa quốc tế (ví dụ Cộng sản) đề nghị các hệ thống kinh tế chính trị toàn trị dựa trên sức mạnh chính trị trần trụi và không bị cưỡng ép. Cả hai hệ thống đ̣i hỏi sự kiểm soát độc quyền của xă hội. Mặc dù sự kiểm soát độc quyền của các ngành công nghiệp đă từng là mục tiêu của JP Morgan và JD Rockefeller vào cuối thế kỷ XIX, các sanctums nội tại của Wall Street hiểu rằng cách hiệu quả nhất để giành được sự độc quyền không bị cản trở là " chính trị" và làm cho xă hội đi làm việc Cho các nhà độc quyền - dưới tên của lợi ích công cộng và lợi ích công cộng. Chiến lược này được Frederick C. Howe chi tiết vào năm 1906 trong cuốn Confessions of Monopolist của ông ta . [1] Howe, nhân tiện, cũng là một nhân vật trong câu chuyện về Cách mạng Bolshevik.

 

Do đó, việc đóng gói khái niệm thay thế các ư tưởng chính trị và các hệ thống kinh tế chính trị sẽ là mức độ tự do cá nhân so với mức độ kiểm soát chính trị tập trung. Theo lệnh như vậy, nhà nước phúc lợi doanh nghiệp và chủ nghĩa xă hội cũng ở cùng một điểm cuối của quang phổ. Do đó chúng ta thấy rằng các nỗ lực kiểm soát độc quyền của xă hội có thể có nhăn khác nhau trong khi sở hữu các tính năng chung.

 

Do đó, một rào cản để hiểu rơ hơn về lịch sử gần đây là khái niệm rằng tất cả các nhà tư bản là những kẻ thù cay đắng và không đổi của tất cả các nhà Mác và các nhà xă hội học. Ư tưởng sai lầm này bắt nguồn từ Karl Marx và chắc chắn là hữu ích cho các mục đích của ông. Trên thực tế, ư tưởng là vô nghĩa. Đă có một liên minh giữa các nhà tư bản chính trị quốc tế với các nhà xă hội chủ nghĩa cách mạng quốc tế liên tục, v́ lợi ích chung của họ. Liên minh này đă không được chú ư nhiều bởi v́ các sử gia - với một vài ngoại lệ đáng chú ư - có một sự thiên vị Marxian vô thức và do đó bị khóa vào sự bất khả bất kỳ của liên minh nào hiện có. Người đọc cởi mở cần phải có hai đầu mối: các nhà tư bản độc quyền là những kẻ thù cay đắng của các doanh nhân tự do kinh doanh; Và, với những điểm yếu của quy hoạch trung tâm xă hội chủ nghĩa, Nhà nước xă hội chủ nghĩa toàn trị là một thị trường thuần túy hoàn hảo cho các nhà tư bản độc quyền, nếu một liên minh có thể được thực hiện với các nhà lănh đạo xă hội chủ nghĩa. Giả sử - và tại thời điểm này chỉ có giả thiết rằng các nhà đầu tư độc quyền Mỹ có thể giảm được một nước Nga xă hội chủ nghĩa theo kế hoạch xuống một địa hạt thuộc kỹ thuật nuôi nhốt? Liệu đây có phải là sự mở rộng mang tính quốc tế theo chủ nghĩa thế kỷ XX thế kỷ của độc quyền đường sắt Morgan và sự tin tưởng vào dầu mỏ Rockefeller vào cuối thế kỷ XIX? Giả sử - và tại thời điểm này chỉ có giả thiết rằng các nhà đầu tư độc quyền Mỹ có thể giảm được một nước Nga xă hội chủ nghĩa theo kế hoạch xuống một địa hạt thuộc kỹ thuật nuôi nhốt? Liệu đây có phải là sự mở rộng mang tính quốc tế theo chủ nghĩa thế kỷ XX thế kỷ của độc quyền đường sắt Morgan và sự tin tưởng vào dầu mỏ Rockefeller vào cuối thế kỷ XIX? Giả sử - và tại thời điểm này chỉ có giả thiết rằng các nhà đầu tư độc quyền Mỹ có thể giảm được một nước Nga xă hội chủ nghĩa theo kế hoạch xuống một địa hạt thuộc kỹ thuật nuôi nhốt? Liệu đây có phải là sự mở rộng mang tính quốc tế theo chủ nghĩa thế kỷ XX thế kỷ của độc quyền đường sắt Morgan và sự tin tưởng vào dầu mỏ Rockefeller vào cuối thế kỷ XIX?

 

Ngoài Gabriel Kolko, Murray Rothbard, và các nhà thẩm định lại, các sử gia chưa cảnh giác về sự kết hợp của các sự kiện. Báo cáo lịch sử, với những trường hợp hiếm hoi, đă bị ép buộc vào một sự phân đôi giữa các nhà tư bản so với các nhà xă hội. Nghiên cứu hoành tráng và dễ đọc của George Kennan về Cuộc Cách mạng Nga luôn duy tŕ viễn tưởng này về sự phân đôi Bolshevik ở Phố Wall. 2 Nga Lá khỏi chiến tranh có một tham chiếu ngẫu nhiên duy nhất đến công ty JP Morgan và không có tham khảo nào cả cho Công ty Trusty Trust. Tuy nhiên, cả hai tổ chức đều được đề cập đến một cách rơ ràng trong các hồ sơ của Bộ Ngoại giao, trong đó có tham khảo thường xuyên trong cuốn sách này, và cả hai đều là một phần của cốt lơi của các bằng chứng được tŕnh bày ở đây. Không tự nhận ḿnh là "chủ ngân hàng Bolshevik" Olof Aschberg cũng không phải là Nya Banken ở Stockholm được đề cập trong Kennan cả hai đều là trung tâm của ngân khoản Bolshevik. Hơn nữa, trong những hoàn cảnh nhỏ bé nhưng rất quan trọng, ít nhất là rất quan trọng đối với lập luận của chúng tôi , Kennan thực tế là sai lầm. Ví dụ, Kennan trích dẫn Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang William Boyce Thompson rời khỏi Nga vào ngày 27 tháng 11 năm 1917. Ngày khởi hành này sẽ khiến Thompson không thể ở Petrograd vào ngày 2 tháng 12 năm 1917 để chuyển yêu cầu cáp với giá 1 triệu đô la Mỹ Morgan tại New York. Thompson trên thực tế đă rời Petrograd vào ngày 4 tháng 12 năm 1918, hai ngày sau khi đưa cáp đến New York. Một lần nữa, Kennan tuyên bố rằng vào ngày 30 tháng 11 năm 1917, Trotsky đă phát biểu trước Liên Xô Petrograd, trong đó ông quan sát, "

 

Nhà báo tài chính Barron đă ghi lại một cuộc tṛ chuyện với ông trùm dầu mỏ EH Doheny năm 1919 và đặc biệt đề cập đến ba nhà tài chính nổi bật là William Boyce Thompson, Thomas Lamont và Charles R. Crane:

 

Trên SS Aquitania, Tối Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 1919.

 

Dành buổi tối với Dohenys trong bộ của họ. Ông Doheny nói: "Nếu bạn tin vào dân chủ, bạn không thể tin vào chủ nghĩa xă hội. Chủ nghĩa xă hội là chất độc tiêu diệt nền dân chủ. Dân chủ là cơ hội cho tất cả mọi người. Chủ nghĩa xă hội đưa ra hy vọng rằng một người đàn ông có thể bỏ công việc và được tốt hơn. Chủ nghĩa xă hội là kết quả thực sự của chủ nghĩa xă hội và nếu bạn sẽ đọc lời khai thú vị trước Ủy ban Thượng viện vào giữa tháng Giêng đă cho thấy tất cả những người hoà b́nh và hoà b́nh là những người biểu t́nh, xă hội, và Bolshevik của Đức, bạn sẽ thấy phần lớn Các giáo sư đại học tại Hoa Kỳ đang giảng dạy chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa xă hội và năm mươi hai giáo sư đại học đă được gọi là các ủy ban ḥa b́nh năm 1914. Tổng thống Eliot của Harvard đang giảng dạy chủ nghĩa Bolshevism. Những người Bolshevist tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ không chỉ là các giáo sư đại học, mà Tổng thống Wilson là một, mà là các nhà tư bản và những người vợ của các nhà tư bản và dường như không biết những ǵ họ đang nói đến. William Boyce Thompson đang giảng dạy về Bolshevism và ông vẫn có thể chuyển đổi Lamont của JP Morgan & Company. Vanderlip là một Bolshevist, cũng như Charles R. Crane. Nhiều phụ nữ đang tham gia phong trào này, và họ, cũng không phải là chồng của họ, biết nó là ǵ, hoặc những ǵ nó dẫn đến. Henry Ford là một trong số đó là một trong số 100 sử gia Wilson đă đưa ra với anh ta trong ư tưởng ngốc nghếch rằng lịch sử có thể dạy thanh niên demarcations đúng chủng tộc, dân tộc, và các quốc gia về mặt địa lư. 3 Nhưng các nhà tư bản và vợ của các nhà tư bản và dường như không biết những ǵ họ đang nói đến. William Boyce Thompson đang giảng dạy về Bolshevism và ông vẫn có thể chuyển đổi Lamont của JP Morgan & Company. Vanderlip là một Bolshevist, cũng như Charles R. Crane. Nhiều phụ nữ đang tham gia phong trào này, và họ, cũng không phải là chồng của họ, biết nó là ǵ, hoặc những ǵ nó dẫn đến. Henry Ford là một trong số đó là một trong số 100 sử gia Wilson đă đưa ra với anh ta trong ư tưởng ngốc nghếch rằng lịch sử có thể dạy thanh niên demarcations đúng chủng tộc, dân tộc, và các quốc gia về mặt địa lư. 3 Nhưng các nhà tư bản và vợ của các nhà tư bản và dường như không biết những ǵ họ đang nói đến. William Boyce Thompson đang giảng dạy về Bolshevism và ông vẫn có thể chuyển đổi Lamont của JP Morgan & Company. Vanderlip là một Bolshevist, cũng như Charles R. Crane. Nhiều phụ nữ đang tham gia phong trào này, và họ, cũng không phải là chồng của họ, biết nó là ǵ, hoặc những ǵ nó dẫn đến. Henry Ford là một trong số đó là một trong số 100 sử gia Wilson đă đưa ra với anh ta trong ư tưởng ngốc nghếch rằng lịch sử có thể dạy thanh niên demarcations đúng chủng tộc, dân tộc, và các quốc gia về mặt địa lư. 3 Cũng không phải chồng của họ, biết nó là ǵ, hoặc những ǵ nó dẫn đến. Henry Ford là một trong số đó là một trong số 100 sử gia Wilson đă đưa ra với anh ta trong ư tưởng ngốc nghếch rằng lịch sử có thể dạy thanh thiếu niên demarcations đúng chủng tộc, dân tộc, và các quốc gia về mặt địa lư. 3 Cũng không phải chồng của họ, biết nó là ǵ, hoặc những ǵ nó dẫn đến. Henry Ford là một trong số đó là một trong số 100 sử gia Wilson đă đưa ra với anh ta trong ư tưởng ngốc nghếch rằng lịch sử có thể dạy thanh thiếu niên demarcations đúng chủng tộc, dân tộc, và các quốc gia về mặt địa lư. 3

 

Nói tóm lại, đây là câu chuyện về Cuộc Cách mạng Bolshevik và hậu quả của nó, nhưng là một câu chuyện bắt nguồn từ cách tiếp cận của những người theo chủ nghĩa tư bản thông thường với những người cộng sản. Câu chuyện của chúng tôi đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa chủ nghĩa tư bản độc quyền quốc tế và chủ nghĩa xă hội cách mạng quốc tế v́ lợi ích chung. Chi phí nhân công cuối cùng của liên minh này đă giảm trên vai của cá nhân người Nga và người Mỹ. Doanh nhân bị ch́m đắm và thế giới đang hướng tới việc hoạch định chính sách xă hội chủ nghĩa không hiệu quả do những động thái độc quyền này trong thế giới chính trị và cách mạng.

 

Đây cũng là một câu chuyện phản ánh sự phản bội của Cách mạng Nga. Các cara và hệ thống chính trị tham nhũng của họ đă bị đẩy ra chỉ để được thay thế bởi những kẻ quyền lực mới của một hệ thống chính trị tham nhũng khác. Trong trường hợp Hoa Kỳ có thể có ảnh hưởng tiêu cực để tạo ra một nước Nga tự do, nó đă lọt vào tham vọng của một số nhà tài trợ ở Phố Wall, những người mà có thể chấp nhận một nước Nga chủ nghĩa Nga tập trung hoặc một nước Nga chủ nghĩa tập trung nhưng không phải là một nước tự do phi tập trung Nga. Và những lư do cho những khẳng định này sẽ mở ra khi chúng ta phát triển nền tảng và, cho đến nay, lịch sử chưa kể của Cách mạng Nga và hậu quả của nó. 4

 

 

 

Chú thích:

 

1 "Đây là những quy tắc của công việc kinh doanh lớn, họ đă thay thế lời dạy của cha mẹ chúng ta và có thể rút gọn thành một câu châm ngôn đơn giản: Hăy độc quyền, để Xă hội làm việc cho bạn và nhớ rằng điều tốt nhất trong kinh doanh là chính trị, Cấp phép, nhượng quyền thương mại, trợ cấp hay miễn thuế có giá trị nhiều hơn một Kimberly hoặc Comstock, v́ nó không đ̣i hỏi bất kỳ lao động, tinh thần hay thể chất, hăy khai thác nó "(Chicago: Public Publishing, 1906), p. 157.

 

2 George F. Kennan, Nga Lá Chiến tranh (New York: Atheneum, 1967); Và quyết định can thiệp .. Quan hệ Liên Xô-Mỹ, 1917-1920 (Princeton, NJ: Nhà xuất bản Đại học Princeton, 1958).

 

3 Arthur Pound và Samuel Taylor Moore, Họ nói với Barron (New York: Harper & Brothers, 1930), trang 13-14.

 

[4] Có một lịch sử song song và chưa biết về phong trào Makhanovite đă chiến đấu cho cả "người da trắng" và "người da đỏ" trong cuộc nội chiến 1919-20 (xem Voline, Cách mạng Vô danh [New York: Libertarian Book Club, 1953]). Cũng có một phong trào "Xanh", đă chiến đấu cả người da trắng và người da đỏ. Tác giả đă không bao giờ nh́n thấy ngay cả một đề cập riêng biệt của Greens trong bất kỳ lịch sử của Cách mạng Bolshevik. Tuy nhiên, Quân đội Xanh đă có ít nhất 700.000 mạng!

TROTSKY LÀ MỘT ĐIỆP VIÊN ĐA TRÙNG

Chương II

 

TROTSKY CHO NEW YORK hoàn thành cuộc cách mạng

 

 

Bạn sẽ có một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng khủng khiếp. Những ǵ khóa học nó sẽ phụ thuộc nhiều vào những ǵ ông Rockefeller nói với ông Hague để làm. Ông Rockefeller là một biểu tượng của tầng lớp cầm quyền Hoa Kỳ và ông Hague là một biểu tượng của các công cụ chính trị của nó.

 

Leon Trotsky, trong Thời báo New York, ngày 13 tháng 12 năm 1938. (Hague là một chính trị gia New Jersey)

 

 

Năm 1916, năm trước Cách mạng Nga, người theo chủ nghĩa quốc tế Leon Trotsky đă bị trục xuất khỏi Pháp, chính thức v́ sự tham gia của ông trong hội nghị Zimmerwald nhưng cũng không nghi ngờ ǵ nữa là v́ các bài báo gây ra cho Nashe Slovo, một tờ báo tiếng Nga in ở Paris. Tháng 9 năm 1916, Trotsky được cảnh sát Pháp hộ tống qua biên giới Tây Ban Nha. Vài ngày sau đó, cảnh sát Madrid đă bắt giữ người quốc tế và đưa anh ta vào một "pḥng giam hạng nhất" với mức phí một lần mỗi năm một pesetas. Sau đó, Trotsky được đưa tới Cadiz, sau đó đến Barcelona cuối cùng được đưa lên tàu Monserrat của Công ty Transatlantic Tây Ban Nha . Trotsky và gia đ́nh vượt sông Đại Tây Dương và đổ bộ xuống New York vào ngày 13 tháng 1 năm 1917.

 

Các Trotskyites khác cũng đi theo hướng tây qua Đại Tây Dương. Thật vậy, một nhóm Trotskyite đă có được ảnh hưởng ngay tại Mexico để viết Hiến pháp Querétaro cho chính quyền cách mạng Carranza năm 1917, tạo cho Mexico sự khác biệt không rơ ràng khi trở thành chính phủ đầu tiên trên thế giới áp dụng hiến pháp kiểu Soviet.

 

Trotsky, người chỉ biết Đức và Nga, đă sống ở Mỹ như thế nào? Theo cuốn tự truyện của ông, My Life, "nghề nghiệp duy nhất của tôi ở New York là của một nhà xă hội chủ nghĩa cách mạng." Nói cách khác, Trotsky đă viết các bài báo không thường xuyên cho Novy Mir, nhật báo xă hội chủ nghĩa Nga New York. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng căn hộ của gia đ́nh Trotsky ở New York có tủ lạnh và điện thoại, và, theo Trotsky, rằng gia đ́nh đôi khi đi trong một chiếc limousine chauffeured. Phương thức sống này khiến hai cậu bé Trotsky trẻ tuổi bối rối. Khi họ đi vào pḥng tắm, các chàng trai sẽ lo lắng yêu cầu mẹ ḿnh, "Tại sao không phải là tài xế đi vào?" 1 Tiêu chuẩn sống hiện đại cũng trái với thu nhập được báo cáo của Trotsky. Các quỹ duy nhất mà Trotsky thừa nhận nhận được năm 1916 và năm 1917 là 310 đô la, và ông Trotsky cho biết, "Tôi đă phân phối 310 đô-la cho 5 người di dân trở về Nga." Tuy nhiên, Trotsky đă trả tiền cho một tế bào hạng nhất ở Tây Ban Nha, gia đ́nh của Trotsky đă đi khắp châu Âu đến Hoa Kỳ, họ đă có được một căn hộ tuyệt vời ở New York - phải trả tiền thuê 3 tháng trước - và họ đă sử dụng một chiếc limousine chauffeured . Tất cả những điều này về thu nhập của một nhà cách mạng nghèo nàn cho một số bài viết cho tờ báo tiếng Nga có lưu lượng thấp Nashe Slovo ở Paris và Novy Mir ở New York! Tuy nhiên, Trotsky đă trả tiền cho một tế bào hạng nhất ở Tây Ban Nha, gia đ́nh của Trotsky đă đi khắp châu Âu đến Hoa Kỳ, họ đă có được một căn hộ tuyệt vời ở New York - phải trả tiền thuê 3 tháng trước - và họ đă sử dụng một chiếc limousine chauffeured . Tất cả những điều này về thu nhập của một nhà cách mạng nghèo nàn cho một số bài viết cho tờ báo tiếng Nga có lưu lượng thấp Nashe Slovo ở Paris và Novy Mir ở New York! Tuy nhiên, Trotsky đă trả tiền cho một tế bào hạng nhất ở Tây Ban Nha, gia đ́nh của Trotsky đă đi khắp châu Âu đến Hoa Kỳ, họ đă có được một căn hộ tuyệt vời ở New York - phải trả tiền thuê 3 tháng trước - và họ đă sử dụng một chiếc limousine chauffeured . Tất cả những điều này về thu nhập của một nhà cách mạng nghèo nàn cho một số bài viết cho tờ báo tiếng Nga có lưu lượng thấp Nashe Slovo ở Paris và Novy Mir ở New York!

 

Joseph Nedava ước tính thu nhập năm 1917 của Trotsky ở mức 12,00 đô la mỗi tuần, "bổ sung bằng một số khoản phí giảng dạy." [2] Trotsky đă ở New York năm 1917 trong ba tháng, từ tháng 1 đến tháng 3, v́ vậy thu về 144 triệu đô la từ Novy Mir và thêm 10000 đô la phí giảng dạy, với tổng số là 244 đô la. Trong số 244.000 đô la này, Trotsky có thể cho $ 310.00 cho bạn bè của ḿnh, trả tiền cho căn hộ ở New York, cung cấp cho gia đ́nh của anh ta - và t́m 10.000 đô la được lấy từ anh ta vào tháng 4 năm 1917 bởi chính quyền Canada tại Halifax. Trotsky tuyên bố rằng những người nói rằng anh ta có nguồn thu nhập khác là "slanderers" lan truyền "những sự câm lặng ngu ngốc" và "dối trá", nhưng trừ khi Trotsky đang chơi ngựa tại đường đua Jamaica, th́ không thể làm được.

 

Nguồn đó là ǵ? Trong The Road to Safety, tác giả Arthur Willert nói rằng Trotsky kiếm được một cuộc sống bằng cách làm việc như một thợ điện cho Fox Film Studios. Các nhà văn khác đă trích dẫn các ngành nghề khác, nhưng không có bằng chứng cho thấy Trotsky đă tự chi trả bằng thù lao bằng cách viết và nói.

 

Hầu hết các cuộc điều tra tập trung vào một thực tế đáng lưu ư rằng khi Trotsky rời New York năm 1917 cho Petrograd, để tổ chức giai đoạn Bolshevik của cuộc cách mạng, ông đă bỏ đi với 10.000 đô la. Năm 1919, Ủy ban Overman của Thượng viện Hoa Kỳ điều tra cuộc tuyên truyền của Bolshevik và tiền của Đức ở Hoa Kỳ và t́nh cờ chạm vào nguồn của Trotsky là 10.000 đô la. Việc kiểm tra của Đại tá Hurban, Washington tham gia vào nhiệm vụ Séc, do Uỷ ban Overman đưa ra:

 

COL. HURBAN: Trotsky, có lẽ, đă lấy tiền từ Đức, nhưng Trotsky sẽ từ chối nó. Lenin sẽ không phủ nhận điều đó. Miliukov đă chứng minh rằng ông đă nhận được 10.000 đô la từ một số người Đức trong khi ông ở Mỹ. Miliukov đă có bằng chứng, nhưng ông đă phủ nhận nó. Trotsky đă làm, mặc dù Miliukov đă có bằng chứng.

 

SENATOR OVERMAN: Người ta buộc tội Trotsky nhận 10.000 USD ở đây.

 

COL. HURBAN: Tôi không nhớ nó bao nhiêu, nhưng tôi biết đó là một câu hỏi giữa ông và Miliukov.

 

Ông chủ tịch: Miliukov đă chứng minh điều đó, đúng không?

 

COL. HURBAN: Vâng, thưa ngài.

 

SENATOR OVERMAN: Bạn có biết anh ấy đă nhận nó từ đâu không?

 

COL. HURBAN: Tôi nhớ đó là 10.000 đô la; Nhưng nó không thành vấn đề. Tôi sẽ nói về tuyên truyền của họ. Chính phủ Đức biết Nga tốt hơn bất cứ ai, và họ biết rằng với sự giúp đỡ của những người này họ có thể tiêu diệt quân đội Nga.

 

(Lúc 5 giờ 45 phút, tiểu ban được hoăn lại cho đến ngày mai, Thứ Tư, 19 tháng Hai, lúc 10 giờ 30 phút sáng) 3

 

Thật đáng chú ư là ủy ban đă hoăn đột ngột trước khi nguồn quỹ của Trotsky được đưa vào hồ sơ của Thượng viện. Khi cuộc thẩm vấn bắt đầu lại vào ngày hôm sau, Trotsky và 10.000 đô la của ông ta không c̣n quan tâm đến Uỷ ban Overman nữa. Sau đó chúng tôi sẽ phát triển các bằng chứng liên quan đến việc tài trợ cho các hoạt động cách mạng của Đức và Hoa Kỳ tại các nhà tài chính ở New York; Nguồn gốc của 10.000 đô la của Trotsky sẽ được đưa vào trọng tâm.

 

Một số tiền 10.000 đô la Đức cũng được đề cập trong điện tín chính thức của Anh đến các cơ quan hải quân Canada ở Halifax, người yêu cầu Trotsky và đảng đang trên đường đi đến cuộc cách mạng được đưa ra khỏi SS Kristianiafjord (xem trang 28). Chúng tôi cũng học hỏi từ một cục Anh của báo cáo Tin tức 4 rằng Gregory Weinstein, người năm 1919 đă trở thành một thành viên nổi bật của Cục Xô tại New York, thu quỹ cho Trotsky ở New York. Các quỹ này có nguồn gốc ở Đức và được chuyển qua tờ V olks-zeitung, một tờ báo hàng ngày của Đức ở New York và được chính phủ Đức trợ cấp.

 

Trong khi tiền của Trotsky được chính thức báo cáo là người Đức, Trotsky đă tích cực tham gia vào chính trị Mỹ ngay trước khi rời New York cho Nga và cuộc cách mạng. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1917, các tờ báo Mỹ đă nhấn mạnh đến khả năng chiến tranh ngày càng tăng với Đức; Tối hôm đó, Trotsky đề xuất một giải pháp tại cuộc họp của Đảng Xă hội Chủ nghĩa quận New York "cam kết các nhà xă hội khuyến khích các cuộc đ́nh công và chống lại việc tuyển dụng trong trường hợp chiến tranh với Đức." 5 Leon Trotsky được tờ New York Times gọi là "một nhà hoạt động cách mạng Nga bị lưu đày." Louis C. Fraina, người đă đồng ư với nghị quyết của Trotsky, sau đó - dưới bí danh - đă viết một cuốn sách không quan trọng về đế chế tài chính Morgan tên là House of Morgan. [6 ] Đề xuất của Trotsky-Fraina đă bị phe đối lập Morris Hillquit phản đối, và Đảng Xă hội Chủ nghĩa Xă hội sau đó đă bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. 7

 

Hơn một tuần sau, vào ngày 16 tháng 3, vào thời điểm vị hoàng đế được đưa ra, Leon Trotsky đă được phỏng vấn tại văn pḥng của Novy Mir. Cuộc phỏng vấn chứa một tuyên bố tiên tri về cách mạng Nga:

 

"... Ủy ban đă thay thế cho Bộ Ngoại giao Nga bị trục xuất không đại diện cho lợi ích hay mục tiêu của các nhà cách mạng, có lẽ nó sẽ kéo dài và đi xuống trong sự ủng hộ của những người đàn ông chắc chắn sẽ tiến bộ hơn Sự dân chủ hóa của Nga ". số 8

 

"Những người chắc chắn hơn sẽ tiến hành dân chủ hoá nước Nga", tức là Mensheviks và Bolsheviks, sau đó đă lưu vong ở nước ngoài và trước hết phải trở về Nga. Do đó, "ủy ban" tạm thời được mệnh danh là Chính phủ lâm thời, nên một tiêu đề, cần lưu ư, đă được sử dụng từ khi bắt đầu cuộc cách mạng vào tháng 3 và không được các sử gia sử dụng trước đây.

 

 

WOODROW WILSON VÀ MỘT PHỤ TÙNG CHO TROTSKY

 

Tổng thống Woodrow Wilson là bà đỡ mặt thần tiên đă đưa cho Trotsky một hộ chiếu để trở về Nga để "tiến hành" cuộc cách mạng. Hộ chiếu Mỹ này được kèm theo giấy phép nhập cảnh Nga và thị thực chuyển tiếp của Anh. Jennings C. Wise, trong Woodrow Wilson: Đệ tử của Cách mạng, đưa ra b́nh luận thích hợp, "Các sử gia không bao giờ nên quên rằng Woodrow Wilson, bất chấp những nỗ lực của cảnh sát Anh, đă cho phép Leon Trotsky vào Nga với một hộ chiếu Mỹ."

 

Tổng thống Wilson đă tạo điều kiện cho Trotsky đi qua Nga cùng thời điểm các quan chức của Bộ Ngoại giao, quan tâm đến những nhà cách mạng như vậy vào Nga, đơn phương đă cố gắng thắt chặt các thủ tục hộ chiếu. Đoàn luật sư Stockholm thông báo cho Bộ Ngoại giao vào ngày 13 tháng 6 năm 1917, ngay sau khi Trotsky vượt qua biên giới Phần Lan-Nga ", Legation bảo mật các văn pḥng hộ chiếu của Nga, Anh và Pháp tại biên giới Nga, Tornea, rất lo lắng bởi những người đáng ngờ mang hộ chiếu Mỹ . " 9

 

Với bộ dây cáp này, Bộ Ngoại giao đă trả lời, trong cùng một ngày, "Bộ đang thực hiện việc chăm sóc đặc biệt trong việc cấp hộ chiếu cho Nga"; Bộ cũng cho phép các chi phí của cơ quan lập văn pḥng kiểm soát hộ chiếu ở Stockholm và thuê một công dân Mỹ hoàn toàn tin cậy để làm việc trong công tác kiểm soát. 10 Nhưng chim đă bay lượn. Menshevik Trotsky cùng các Bolsheviks của Lenin đă ở Nga đang chuẩn bị "tiến hành" cuộc cách mạng. Lưới hộ chiếu được dựng lên chỉ bắt được những con chim hợp pháp hơn. Chẳng hạn, vào ngày 26 tháng 6 năm 1917, Herman Bernstein, một nhà báo báo nổi tiếng ở New York trên đường đến Petrograd để đại diện cho Herald của New York, đă bị giữ ở biên giới và không được vào Nga. Hiếm một chút, Vào giữa tháng 8 năm 1917, đại sứ quán Nga ở Washington đă yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (và Nhà nước đồng ư) "ngăn cản nhập cảnh vào Nga những tên tội phạm và chế độ độc tài ... số người đă sang Nga." 11

 

Do đó, nhờ vào ưu đăi của Trotsky, khi SS Kristianiafjord rời New York vào ngày 26 tháng 3 năm 1917, Trotsky đă ở trên tàu và có hộ chiếu Hoa Kỳ - cùng với các nhà cách mạng Trotskyire khác, các nhà tài trợ Phố Wall, các Cộng Sản Hoa Kỳ và những người khác Người, ít người trong số họ đă bắt tay vào kinh doanh hợp pháp. Loại hành khách hỗn hợp này đă được mô tả bởi Lincoln Steffens, nhà cộng sản Hoa Kỳ:

 

Danh sách hành khách dài và bí ẩn. Trotsky đă tham gia vào cuộc hành tŕnh với một nhóm các nhà cách mạng; Có một nhà cách mạng Nhật Bản trong cabin của tôi. Có rất nhiều người Hà Lan vội vă về nhà từ Java, chỉ những người vô tội trên tàu. Số c̣n lại là các sứ giả chiến tranh, hai từ Wall Street đến Đức .... 12

 

Đáng chú ư, Lincoln Steffens đang lên máy bay trên đường đến Nga theo lời mời của Charles Richard Crane, người ủng hộ và cựu chủ tịch ủy ban tài chính của đảng Dân chủ. Charles Crane, phó chủ tịch của Công ty Crane, đă tổ chức Công ty Westinghouse ở Nga, là thành viên của phái đoàn Root đến Nga, và đă thực hiện không ít hơn hai mươi ba chuyến thăm Nga trong khoảng từ 1890 đến 1930. Richard Crane, con trai ông , Là trợ lư bí mật của Bộ trưởng Ngoại giao Robert Lansing. Theo cựu đại sứ Đức William Dodd, ông Crane "đă làm được nhiều điều để mang cuộc cách mạng Kerensky đi đến chủ nghĩa cộng sản". [13] Và những nhận xét của Steffens trong nhật kư của ông về các cuộc đối thoại trên tàu SS Kristianiafjord rất quan trọng: ". Tất cả đều đồng ư rằng cuộc cách mạng chỉ ở giai đoạn đầu tiên, mà nó phải phát triển. Cẩu và các gốc tự do của Nga trên con tàu nghĩ rằng chúng ta sẽ ở trong Petrograd để tiến hành cuộc cách mạng. 14

 

Crane đă trở lại Hoa Kỳ khi cuộc Cách mạng Bolshevik (có nghĩa là "cuộc cách mạng") đă được hoàn thành và mặc dù là một công dân tư nhân đă được báo cáo trực tiếp về tiến tŕnh cuộc Cách mạng Bolshevik khi các dây cáp đă được nhận tại Bộ Ngoại giao . Ví dụ: một bản ghi nhớ, ngày 11 tháng 12 năm 1917, có tựa đề "Bản sao báo cáo cuộc nổi dậy tối cao của ông Crane." Nó có nguồn gốc từ Maddin Summers, Tổng lănh sự Hoa Kỳ tại Moscow, và bức thư bao gồm từ Summers đă đọc một phần:

 

Tôi có vinh dự đính kèm theo đây một bản sao của cùng một báo cáo trên với yêu cầu gửi nó cho thông tin bí mật của ông Charles R. Crane. Giả sử rằng Bộ sẽ không phản đối ông Crane xem báo cáo .... 15

 

Charles Crane, một người bạn và người ủng hộ Woodrow Wilson, một nhà tài chính và chính trị gia nổi bật, đă có một vai tṛ nổi tiếng trong cuộc cách mạng "đầu tiên" và đi đến Nga vào giữa năm 1917 cùng với Lincoln Steffens, người liên lạc với cả hai Woodrow Wilson và Trotsky. Người thứ hai quay lại mang hộ chiếu được cấp theo lệnh của Wilson và 10.000 đô la từ nguồn Đức. Crane đă được phép truy cập vào các tài liệu chính thức liên quan đến việc hợp nhất chế độ Bolshevik: Đây là một h́nh thức lồng vào nhau - nếu các sự kiện gây bối rối cho phép điều tra thêm và gợi ư, mặc dù không có lúc này Điểm cung cấp bằng chứng, một số liên kết giữa các nhà tài trợ Crane và Trotsky cách mạng.

 

 

TÀI LIỆU CHÍNH PHỦ CỦA CANADA VỀ CÁC THÔNG BÁO CỦA TROTSKY 16

 

Các tài liệu về tạm trú ngắn của Trotsky trong thời gian lưu kư tại Canada hiện đă được phân loại và có sẵn từ kho lưu trữ của chính phủ Canada. Theo các tài liệu lưu trữ này, Trotsky đă bị các nhân viên hải quân Canada và Anh từ Kristiansfjord SS ở Halifax, Nova Scotia, vào ngày 3 tháng 4 năm 1917, liệt kê là một tù nhân chiến tranh của Đức và trú tại Amherst, Nova Scotia, nơi trú ẩn cho Tù nhân Đức. Bà Trotsky, hai chàng trai của Trotsky, và năm người khác được miêu tả là "Những người xă hội Nga" cũng bị đưa ra khỏi nội thành. Tên của họ được ghi lại bởi các tập tin của Canada như: Nickita Muchin, Leiba Fisheleff, Konstantin Romanchanco, Gregor Teheodnovski, Gerchon Melintchansky và Leon Bronstein Trotsky (tất cả các cách viết từ các tài liệu gốc của Canada).

 

Quân đội Canada h́nh LB-l, theo số sê-ri 1098 (bao gồm cả bản in ngón tay cái), đă được hoàn thành cho Trotsky, với một mô tả như sau: "37 tuổi, một người lưu vong chính trị, phóng viên nghề nghiệp, sinh tại Gromskty, Chuson, Nga, công dân Nga . " H́nh thức này do Leon Trotsky kư và tên đầy đủ của ông là Leon Bromstein (sic) Trotsky.

 

Đảng Trotsky bị trục xuất khỏi SS Kristianiafjord dưới sự chỉ dẫn chính thức của cablegram ngày 29 tháng 3 năm 1917, London, có lẽ bắt nguồn từ Hải quân với viên chức kiểm soát hải quân, Halifax. Cáp báo cáo báo cáo rằng bữa tiệc của Trotsky nằm trong "Christianiafjord" (sic) và nên được "cất cánh và giữ lại những hướng dẫn chờ giải quyết". Lư do được đưa ra cho viên chức kiểm soát hải quân tại Halifax là "những người theo chủ nghĩa xă hội Nga bỏ đi v́ mục đích bắt đầu cuộc cách mạng chống lại chính phủ Nga hiện nay v́ Trotsky được cho là có 10.000 đô la do đảng Xă hội và Đức".

 

Vào ngày 1 tháng 4 năm 1917, viên chức kiểm soát hải quân, thuyền trưởng OM Makins, đă gửi một bản tin ghi nhớ tới tổng chỉ huy của quân đội tại Halifax, theo đó ông đă "kiểm tra tất cả các hành khách Nga" trên chiếc SS Kristianiafjord và t́m thấy sáu người đàn ông trong phần thứ hai "Tất cả đều ủng hộ những người xă hội, và mặc dù tuyên bố mong muốn giúp đỡ Chính phủ mới của Nga, có thể hợp tác với các nhà xă hội Đức ở Mỹ, và chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn cho Chính phủ Nga. hiện tại." Captain Makins nói thêm rằng ông sẽ dời nhóm, cũng như vợ của Trotsky và hai con trai, để tập trung họ tại Halifax. Một bản sao của báo cáo này đă được chuyển tiếp từ Halifax tới Tổng tham mưu trưởng tại Ottawa vào ngày 2 tháng 4 năm 1917.

 

Tài liệu tiếp theo trong hồ sơ của Canada được đưa ra ngày 7 tháng 4, từ Tổng Tham Mưu, Ottawa, đến giám đốc hoạt động của nội các, và thừa nhận một lá thư trước đó (không phải trong hồ sơ) về việc giam giữ các nhà xă hội Nga ở Amherst, Nova Scotia: "... phải liên lạc với bạn về việc nhận được một bức điện tín dài ngày hôm qua từ Tổng Lănh sự Nga, MONTREAL, phản đối việc bắt giữ những người này v́ họ sở hữu hộ chiếu do Tổng Lănh sự Nga , NEW YORK, Hoa Kỳ "

 

Việc trả lời bức điện tín Montreal này có hiệu quả là những người đàn ông này bị bắt " nghi ngờ là người Đức" và sẽ được trả tự do sau khi có bằng chứng rơ ràng về quốc tịch của họ và ḷng trung thành với Đồng Minh. Không có điện tín từ Tổng Lănh sự Nga ở New York nằm trong hồ sơ của Canada, và biết rằng văn pḥng này miễn cưỡng phát hành hộ chiếu Nga cho những người trục xuất chính trị Nga. Tuy nhiên, có là một bức điện trong các tập tin từ một luật sư New York, N. Aleinikoff, RM Coulter, sau đó Phó giám đốc bưu điện của Canada. Tổng cục Bưu điện ở Canada không có liên quan đến việc bắt bớ tù nhân chiến tranh hoặc các hoạt động quân sự. Theo đó, điện tín này nằm trong bản chất của một can thiệp cá nhân, phi chính thức. Nó viết:

 

DR. RM COULTER, Bưu điện Genl. OTTAWA Những người lưu vong chính trị Nga trở về Nga đă bắt giữ Halifax trong trại của Amherst. Vui ḷng điều tra và tư vấn cho lư do giam giữ và tên của tất cả bị giam giữ. Tin tưởng là nhà vô địch tự do, bạn sẽ thay mặt họ can thiệp. Xin vui ḷng dây thu thập. NICHOLAS ALEINIKOFF

 

Vào ngày 11 tháng 4, Coulter đă cho biết Aleinikoff, "Telegram đă nhận được, viết cho bạn chiều hôm đó, và bạn sẽ nhận được nó vào ngày mai buổi tối RM Coulter." Điện tín này được gửi bởi Tờ Telegraph của Đường sắt Tàu hỏa ở Canađa nhưng bị tính phí cho Cục Bưu điện Canada. Thông thường một điện tín kinh doanh tư nhân sẽ được tính cho người nhận và đây không phải là hoạt động chính thức. Bức thư tiếp theo của Coulter tới Aleinikoff rất thú vị bởi v́, sau khi xác nhận rằng bữa tiệc Trotsky được tổ chức tại Amherst, nó nói rằng họ bị nghi ngờ là đă tuyên truyền chống lại chính phủ Nga hiện nay và "được cho là đại lư của Đức". Coulter sau đó bổ sung, " ... họ không phải là những ǵ họ đại diện cho ḿnh để được"; Nhóm Trotsky là "... không bị giam giữ bởi Canada, Ấn tượng chung của bức thư là trong khi Coulter thông cảm và nhận thức đầy đủ các liên kết thân Đức của Trotsky, ông không muốn tham gia. Vào ngày 11 tháng 4, Arthur Wolf của 134 East Broadway, New York, đă gửi một điện tín cho Coulter. Mặc dù được gửi từ New York, điện tín này, sau khi được công nhận, cũng đă bị tính phí cho Cục Bưu điện Canada. Ấn tượng chung của bức thư là trong khi Coulter thông cảm và nhận thức đầy đủ các liên kết thân Đức của Trotsky, ông không muốn tham gia. Vào ngày 11 tháng 4, Arthur Wolf của 134 East Broadway, New York, đă gửi một điện tín cho Coulter. Mặc dù được gửi từ New York, điện tín này, sau khi được công nhận, cũng đă bị tính phí cho Cục Bưu điện Canada.

 

Phản ứng của Coulter phản ánh nhiều hơn sự đồng cảm tách ra trong bức thư của ông với Aleinikoff. Họ phải được xem xét trong ánh sáng của sự thật là những lá thư này thay mặt cho Trotsky đến từ hai người Mỹ ở thành phố New York và liên quan đến một vấn đề quân sự Canada hoặc Hoàng gia có tầm quan trọng quốc tế. Hơn nữa, Coulter, với tư cách là Phó Tổng Quản nhiệm Bưu điện, là một quan chức chính phủ Canada có một số vị trí. Suy ngẫm, trong giây lát, những ǵ sẽ xảy ra với những người tương tự đă can thiệp vào công việc của Hoa Kỳ! Trong vụ việc của Trotsky, chúng tôi có hai người Mỹ tương ứng với một tổng thư kư tổng thư Canada để can thiệp thay cho một cuộc cách mạng Nga interned.

 

Hành động tiếp theo của Coulter cũng cho thấy một cái ǵ đó nhiều hơn là can thiệp ngẫu nhiên. Sau khi Coulter ghi nhận các điện tín Aleinikoff và Wolf, ông đă viết cho tướng Willoughby Gwatkin thuộc Bộ Dân quân và Quốc pḥng ở Ottawa - một người có ảnh hưởng đáng kể trong quân đội Canada - và các bản sao của các điện tín Aleinikoff và Wolf:

 

Những người đàn ông này đă thù nghịch Nga v́ cách mà người Do Thái đă được đối xử và giờ đây đă mạnh mẽ ủng hộ chính quyền hiện nay, theo như tôi biết. Cả hai đều là những người đàn ông có trách nhiệm. Cả hai đều là những người đàn ông có uy tín, và tôi gửi điện tín cho bạn v́ những ǵ họ có thể đáng giá và để bạn có thể đại diện cho chính quyền Anh nếu bạn cho là khôn ngoan.

 

Rơ ràng Coulter biết - hoặc biết trước rằng anh ta biết - rất nhiều về Aleinikoff và Wolf. Thư của ông đă có hiệu lực một tham chiếu nhân vật, và nhằm vào gốc rễ của vấn đề internment - London. Gwatkin nổi tiếng ở London, và thực tế đă được cho mượn đến Canada từ Văn pḥng Chiến tranh ở London. 17

 

Aleinikoff sau đó gửi một lá thư cho Coulter để cảm ơn anh

 

Chân thành nhất cho sự quan tâm mà bạn đă thực hiện trong số phận của Nga chính trị lưu vong .... Bạn biết tôi, quư Bác sĩ Coulter, và bạn cũng biết sự tôn sùng của tôi để nguyên nhân của tự do Nga .... Hạnh phúc tôi biết ông Trotsky, ông Melnichahnsky, và ông Chudnowsky. . . Thân mật.

 

Có thể lưu ư rằng nếu Aleinikoff biết Trotsky "thân mật", th́ ông ta cũng có thể nhận ra rằng Trotsky đă tuyên bố ư định trở lại Nga để lật đổ chính phủ lâm thời và thiết lập "cuộc cách mạng". Khi nhận được lá thư của Aleinikoff, Coulter ngay lập tức (16 tháng 4) chuyển nó cho Thiếu tướng Gwatkin, thêm rằng ông đă làm quen với Aleinikoff "liên quan đến hành động của Bộ về các giấy tờ của Hoa Kỳ bằng tiếng Nga" và rằng Aleinikoff đă làm việc " Những ḍng như ông Wolf ... người đă từng là một tù nhân trốn thoát khỏi Siberia. "

 

Trước đó, vào ngày 14 tháng 4, Gwatkin đă gửi một bản ghi nhớ tới đối tác hải quân của ông về Uỷ ban liên ngành quân sự Canada, lặp đi lặp lại rằng những người bị bắt cóc là những người xă hội Nga với "10.000 đô la do các nhà xă hội và người Đức thuê." Đoạn kết luận nói: "Mặt khác có những người tuyên bố rằng một hành động bất công cao đă được thực hiện." Sau đó vào ngày 16 tháng 4, Phó Đô đốc CE Kingsmill, Giám đốc Dịch vụ Hải quân, đă can thiệp Gwatkin theo mệnh giá. Trong một lá thư gửi cho thuyền trưởng Makins, viên chức kiểm soát hải quân ở Halifax, ông tuyên bố: "Các cơ quan Militia yêu cầu một quyết định về việc vứt bỏ của họ (tức là sáu người Nga) có thể bị đẩy nhanh." Một bản sao hướng dẫn này được chuyển tiếp đến Gwatkin, người lần lượt thông báo cho Phó Tổng thống Bưu điện Coulter. Ba ngày sau, Gwatkin áp dụng áp lực. Trong một bản ghi nhớ ngày 20 tháng 4 tới thư kư hải quân, ông viết: "Bạn có thể nói, làm ơn, Văn pḥng Kiểm soát Hải quân có đưa ra quyết định hay không?"

 

Vào cùng ngày (ngày 20 tháng 4), thuyền trưởng Makins đă viết Đô đốc Kingsmill giải thích lư do của ḿnh để loại bỏ Trotsky; Ông từ chối không bị đưa ra quyết định, nói rằng, "Tôi sẽ đưa cho Bộ Hải quân thông báo với họ rằng các cơ quan Militia đang yêu cầu một quyết định sớm về việc xử lư chúng." Tuy nhiên, ngày hôm sau, ngày 21 tháng 4, Gwatkin đă viết Coulter: "Các bạn bè của chúng ta, những nhà xă hội học Nga sẽ được giải phóng, và sắp xếp việc chuyển sang châu Âu." Mệnh lệnh Makins cho việc phát hành của Trotsky bắt nguồn từ Admiralty, London. Coulter thừa nhận thông tin ", điều này sẽ làm cho các phóng viên New York của chúng tôi rất nhiều."

 

Mặc dù chúng ta có thể, một mặt, kết luận rằng Coulter và Gwatkin rất quan tâm đến việc phát hành Trotsky, nhưng chúng ta không biết tại sao. Có rất ít trong sự nghiệp của hoặc Phó Tổng thống Bưu điện Coulter hoặc Thiếu tướng Gwatkin rằng sẽ giải thích một yêu cầu để giải phóng Menshevik Leon Trotsky.

 

Tiến sĩ Robert Miller Coulter là bác sĩ y khoa của các bậc cha mẹ người Scotland và Ailen, một người tự do, một Freemason, và Một Odd Fellow. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Quản lư của Canada vào năm 1897. Sự tuyên bố duy nhất của ông về danh tiếng từ một phái đoàn đến Công ước Công đoàn Bưu chính Thế giới năm 1906 và một đại biểu đến New Zealand và Australia vào năm 1908 cho dự án "Tất cả Đỏ". Tất cả Red không liên quan ǵ đến các nhà cách mạng đỏ; Nó chỉ là một kế hoạch cho các tàu hơi nước nhanh toàn bộ hoặc toàn nước Anh giữa Anh Quốc, Canada và Úc.

 

Thiếu tướng Willoughby Gwatkin xuất phát từ một truyền thống quân sự lâu đời của Anh (Cambridge và sau đó là trường Cao đẳng Nhân viên). Một chuyên gia về vận động, ông phục vụ tại Canada từ năm 1905 đến năm 1918. Chỉ đưa ra các tài liệu trong hồ sơ của Canada, chúng ta có thể kết luận rằng sự can thiệp của họ thay cho Trotsky là một điều huyền bí.

 

 

QUAN HỆ QUỐC TẾ CANADA QUAN SÁT TROTSKY

 

Chúng ta có thể tiếp cận trường hợp phát hành Trotsky từ góc độ khác: t́nh báo Canada. Trung tá John Bayne Maclean, nhà xuất bản và nhà kinh doanh nổi tiếng người Canada, người sáng lập và chủ tịch của Công ty Xuất bản MacLean, Toronto, đă điều hành nhiều tạp chí thương mại của Canada, bao gồm Financial Post. MacLean cũng có mối quan hệ lâu đời với Cơ quan t́nh báo Canada. 18

 

Năm 1918, Đại tá MacLean đă viết cho tạp chí MacLean của riêng ḿnh một bài báo có tiêu đề "Tại sao chúng ta lại đi Trotsky Go? Làm thế nào Canada mất cơ hội rút ngắn chiến tranh". [19 ] Bài báo chứa thông tin chi tiết và bất thường về Leon Trotsky, mặc dù nửa cuối cùng của mảnh vỡ đi vào không gian nhận xét về những vấn đề không liên quan. Chúng tôi có hai manh mối cho tính xác thực của thông tin. Thứ nhất, Đại tá MacLean là một người đàn ông có tính toàn vẹn với những mối liên hệ tuyệt vời trong t́nh báo của chính phủ Canada. Thứ hai, hồ sơ của chính phủ kể từ khi phát hành bởi Canada, Anh và Hoa Kỳ khẳng định tuyên bố của MacLean ở một mức độ đáng kể. Một số phát biểu của MacLean vẫn được xác nhận,

 

Cuộc tranh căi mở đầu của MacLean là "một số chính trị gia hoặc quan chức Canada chịu trách nhiệm chính về việc kéo dài chiến tranh [Thế chiến I], cho sự mất mát lớn lao của cuộc sống, những vết thương và những đau khổ của mùa đông năm 1917 và những động lực lớn của năm 1918".

 

Hơn nữa, các tiểu bang MacLean, những người này đă được (vào năm 1919) làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Quốc hội và người dân Canada nhận được sự kiện liên quan. Các báo cáo chính thức, bao gồm cả báo cáo của Sir Douglas Haig, cho thấy rằng cho đến khi Nga phá vỡ năm 1917, cuộc chiến đă kéo dài hơn một năm trước, và "người chịu trách nhiệm chủ yếu cho việc đào tào của Nga là Trotsky ... làm theo chỉ dẫn của Đức . "

 

Ai là Trotsky? Theo MacLean, Trotsky không phải là người Nga, mà là người Đức. Thật lạ lùng v́ sự khẳng định này có vẻ như trùng hợp với các thông tin t́nh báo khác: cho rằng Trotsky đă nói tiếng Đức tốt hơn tiếng Nga và ông là giám đốc điều hành của "Black Bond" của Đức. Theo MacLean, Trotsky vào tháng 8 năm 1914 đă bị "phóng túng" đuổi khỏi Berlin; [20] cuối cùng ông đă đến Hoa Kỳ nơi ông tổ chức các cuộc cách mạng Nga, cũng như những nhà cách mạng ở Tây Canada, những người "phần lớn là người Đức và người Áo đi du lịch như người Nga". MacLean tiếp tục:

 

Ban đầu, người Anh t́m thấy thông qua các cộng sự Nga rằng Kerensky, 21 Lenin và một số nhà lănh đạo ít tuổi hơn đă được trả lương thực ở Đức vào đầu năm 1915 và họ phát hiện ra vào năm 1916 các mối liên hệ với Trotsky sau đó sống ở New York. Từ thời gian đó ông đă được theo dơi sát sao bởi đội bom. Vào đầu năm 1916, một quan chức Đức tới New York. Các quan chức T́nh báo Anh đă đi cùng ông. Anh ta bị giam tại Halifax; Nhưng theo chỉ dẫn của họ, ông đă được thông qua với xin lỗi rất nhiều cho sự chậm trễ cần thiết. Sau nhiều lần vận chuyển, ông đến văn pḥng báo nhỏ dơ bẩn trong khu ổ chuột và t́m thấy Trotsky, người mà ông đă đưa ra các hướng dẫn quan trọng. Từ tháng 6 năm 1916, cho đến khi họ vượt qua anh ta trên [người Anh], Binh đoàn Hoa Kỳ không bao giờ mất liên lạc với Trotsky. Họ khám phá ra rằng tên thật của ông là Braunstein và rằng ông là người Đức, chứ không phải người Nga. 22

 

Hoạt động Đức ở các nước trung lập đă được khẳng định trong một báo cáo của Bộ Ngoại giao (316-9-764-9) mô tả việc tổ chức những người tị nạn Nga v́ mục đích cách mạng.

 

Tiếp tục, MacLean tuyên bố rằng Trotsky và bốn cộng sự đă đi tàu "SS Christiania" (sic), và vào ngày 3 tháng 4 báo cáo cho "Captain Making" (sic) và đă được đưa ra khỏi tàu tại Halifax dưới sự chỉ đạo của Trung úy Jones. (Trên thực tế, một bữa tiệc gồm chín người, trong đó có sáu người, đă bị đưa ra khỏi SS Kristianiafjord. Tên của viên chức kiểm soát hải quân ở Halifax là Captain Om Makins, RN Tên của sĩ quan đă tước đi tiệc Trotsky từ con tàu không ở trong Các tài liệu của chính phủ Canada, Trotsky cho biết đó là "Machen." Một lần nữa, theo MacLean, tiền của Trotsky đến "từ các nguồn Đức ở New York". Cũng thế:

 

Nói chung lời giải thích được đưa ra là việc phóng thích đă được thực hiện theo yêu cầu của Kerensky nhưng vài tháng trước khi các sĩ quan Anh và một người Canada đang phục vụ tại Nga, người có thể nói tiếng Nga, báo cáo với London và Washington rằng Kerensky đang ở trong quân đội Đức. 23

 

Trotsky đă được thả ra "theo yêu cầu của Đại sứ quán Anh tại Washington ... [mà] đă thực hiện theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người đă hành động cho một người nào khác". Các quan chức Canada "đă được chỉ thị thông báo với báo chí rằng Trotsky là một công dân Hoa Kỳ đi du lịch trên một hộ chiếu Hoa Kỳ, rằng sự ra đi của ông được yêu cầu đặc biệt bởi Bộ Ngoại giao Bang Washington." Hơn nữa, viết ở MacLean, Ottawa "Trotsky đă có và vẫn tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng dưới ḷng đất. Ở đó quyền lực của ông ta tuyệt vời đến mức các lệnh được ban hành phải được xem xét".

 

Chủ đề của báo cáo của MacLean rơ ràng là, rằng Trotsky đă có mối quan hệ mật thiết với, và có lẽ đă làm việc cho, Tổng tư lệnh Đức. Trong khi các mối quan hệ như vậy đă được thiết lập liên quan đến Lenin - trong trường hợp Lenin được trợ cấp và quay trở lại Nga do người Đức tạo điều kiện - có vẻ như Trotsky đă được hỗ trợ tương tự. Quỹ Trotsky trị giá 10.000 đô la ở New York là từ các nguồn của Đức, và một tài liệu được giải mật gần đây trong các hồ sơ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi như sau:

 

Ngày 9 tháng 3 năm 1918 tới: Lănh sự Hoa Kỳ, Vladivostok từ Polk, Quyền Bí thư Bang, Washington DC

 

Để biết thông tin bí mật và sự chú ư nhanh chóng: Sau đây là nội dung thông báo từ Von Schanz của Ngân hàng Hoàng gia Đức cho Trotsky từ tháng 1/2002, đă cho phép ngân hàng Imperial Consent đồng ư trích từ các nhân viên tín dụng của năm triệu rúp để gửi trợ lư tổng tư lệnh hải quân Kudrisheff đến Viễn Đông .

 

Thông điệp này cho thấy một số liên lạc giữa Trotsky và người Đức vào tháng 1 năm 1918, khi Trotsky đề xuất liên minh với phương Tây. Bộ Ngoại giao không cho xuất xứ của điện tín, chỉ có nó có nguồn gốc từ các nhân viên của Trường Chiến tranh. Bộ Ngoại giao đă coi thông điệp là xác thực và hành động dựa trên tính xác thực giả định. Nó phù hợp với chủ đề chung của bài báo của Đại tá MacLean.

 

 

Ư định và mục tiêu của TROTSKY

 

Do đó, chúng ta có thể rút ra các chuỗi các sự kiện sau: Trotsky đi từ New York đến Petrograd trên một hộ chiếu được cung cấp bởi sự can thiệp của Woodrow Wilson, và với ư định tuyên bố "tiến hành" cuộc cách mạng. Chính phủ Anh là nguồn chính trực tiếp giải phóng Trotsky khỏi sự giam giữ của người Canada vào tháng 4 năm 1917, nhưng có thể đă có "áp lực". Lincoln Steffens, một Cộng sản Mỹ, đă đóng vai tṛ là một liên kết giữa Wilson và Charles R. Crane và giữa Crane và Trotsky. Hơn nữa, trong khi Crane không có vị trí chính thức, con trai Richard là trợ lư bí mật của Bộ trưởng Ngoại giao Robert Lansing, và Crane senior đă được cung cấp các báo cáo nhanh chóng và chi tiết về tiến tŕnh của Cách mạng Bolshevik. Hơn nữa, Đại sứ William Dodd (Hoa Kỳ Đại sứ Đức tại thời Hitler) nói rằng Crane đă có một vai tṛ tích cực trong giai đoạn Kerensky của cuộc cách mạng; Các chữ Steffens khẳng định rằng Crane đă nh́n thấy pha Kerensky chỉ là một bước trong một cuộc cách mạng liên tục.

 

Tuy nhiên, điểm thú vị không phải là giao tiếp giữa những người không giống nhau như Crane, Steffens, Trotsky, và Woodrow Wilson là sự tồn tại của ít nhất một sự đồng thuận về thủ tục để theo sau - nghĩa là Chính phủ lâm thời đă được nh́n thấy Như là "tạm thời", và "cuộc cách mạng" là phải làm theo.

 

Ở phía bên kia của đồng xu, việc giải thích các ư định của Trotsky nên thận trọng: ông đă giỏi trong các tṛ chơi đôi. Tài liệu chính thức rơ ràng thể hiện các hành động mâu thuẫn. Ví dụ, Bộ phận Viễn Đông ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận được vào ngày 23 tháng 3 năm 1918, hai báo cáo bắt nguồn từ Trotsky; Một là không phù hợp với khác. Một báo cáo, đề ngày 20 tháng 3 và từ Moscow, xuất phát từ tờ Nga Russkoe Slovo. Báo cáo trích dẫn một cuộc phỏng vấn với Trotsky trong đó ông tuyên bố rằng bất kỳ liên minh với Hoa Kỳ là không thể:

 

Nga của Liên Xô không thể tự sắp xếp được ... với Mỹ tư bản v́ điều này sẽ là một sự phản bội Có thể là người Mỹ t́m kiếm một sự liên kết gần gũi với chúng ta, do sự phản đối của họ đối với Nhật Bản, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể nghi ngờ Liên minh bởi chúng ta bất kể tự nhiên nào với một quốc gia giai cấp tư sản. 24

 

Một báo cáo khác, cũng có nguồn gốc ở Moscow, là một thông điệp ngày 17/3/1918, ba ngày trước đó, và của Đại sứ Francis: "Trotsky yêu cầu 5 sĩ quan Hoa Kỳ làm thanh tra quân đội được tổ chức để bào chữa cũng yêu cầu những người vận hành đường sắt và thiết bị." 25

 

Yêu cầu này đối với Hoa Kỳ tất nhiên là không phù hợp với việc bác bỏ một "liên minh".

 

Trước khi chúng ta để lại Trotsky, cần đề cập đến các cuộc trưng cầu cho Stalinist vào những năm 1930, và đặc biệt là những cáo buộc năm 1938 và phiên xử của "Khối chống Xô Viết của những người cánh hữu và người Trocky". Những nhại lại bắt buộc của quá tŕnh xét xử, gần như đồng ư bị bác bỏ ở phương Tây, có thể làm sáng tỏ ư định của Trotsky.

 

Điểm mấu chốt của cáo buộc Stalinist là Trotskyites được trả tiền cho các chủ nghĩa tư bản quốc tế. KG Rakovsky, một trong những bị cáo năm 1938, nói, hoặc được gợi ư để nói, "Chúng tôi là đội tiên phong của sự xâm lược nước ngoài, chủ nghĩa phát xít quốc tế, không chỉ ở Liên Xô mà c̣n ở Tây Ban Nha, Trung Quốc, trên toàn thế giới". Tổng của "ṭa án" chứa các tuyên bố, "Không có một người đàn ông duy nhất trong thế giới những người mang quá nhiều nỗi buồn và bất hạnh cho người dân như Trotsky. Ông là tác nhân nghiêm trọng nhất của chủ nghĩa phát xít ...." 26

 

Giờ đây, mặc dù điều này không chỉ là những lời xúc phạm bằng lời nói được thường xuyên buôn bán giữa những người cộng sản quốc tế trong những năm 1930 và 40, điều đáng chú ư là các chủ đề đằng sau lời buộc tội phải phù hợp với bằng chứng trong chương này. Và hơn nữa, như chúng ta sẽ thấy sau đó, Trotsky đă có thể tạo ra sự ủng hộ của các nhà tư bản quốc tế, những người t́nh cờ cũng là những người ủng hộ Mussolini và Hitler. 27

 

Chừng nào mà chúng ta nh́n thấy tất cả các nhà cách mạng quốc tế và tất cả các nhà tư bản quốc tế như những kẻ thù khôn ngoan của nhau, th́ chúng ta bỏ lỡ một điểm quan trọng - thực sự có một số hợp tác hoạt động giữa các nhà tư bản quốc tế, bao gồm các nhà phát xít. Và không có lư do tiên nghiệm nào khiến chúng ta nên từ chối Trotsky như một phần của liên minh này.

 

Sự đánh giá sơ bộ và giới hạn này sẽ được chú ư khi chúng ta xem lại câu chuyện của Michael Gruzenberg, đại diện của Bolshevik ở Scandinavia, người dưới bí danh của Alexander Gumberg cũng là một cố vấn bí mật cho Ngân hàng Quốc gia Chase ở New York và sau đó Floyd Odium của Tập đoàn Atlas. Vai tṛ kép này đă được biết đến và được chấp nhận bởi cả người Xô viết lẫn người sử dụng lao động người Mỹ. Câu chuyện Gruzenberg là một trường hợp lịch sử của cuộc cách mạng quốc tế liên minh với chủ nghĩa tư bản quốc tế.

 

Quan sát của Đại Tá MacLean rằng Trotsky có "ảnh hưởng ngầm mạnh mẽ" và rằng "sức mạnh của ông ta tuyệt vời đến mức các lệnh được ban hành mà ông ta phải được xem xét" hoàn toàn không phù hợp với sự can thiệp của Coulter-Gwatkin trong sự thay mặt của Trotsky; Hoặc, đối với vấn đề đó, với những lần xuất hiện sau đó, cáo buộc của Stalinist trong Trotskyite cho thấy những thử nghiệm vào những năm 1930. Cũng không phải là chúng không phù hợp với vụ Gruzenberg. Mặt khác, liên kết trực tiếp duy nhất giữa Trotsky và ngân hàng quốc tế là thông qua anh em họ Abram Givatovzo, một ngân hàng tư nhân ở Kiev trước Cách mạng Nga và ở Stockholm sau cuộc cách mạng. Trong khi Givatovzo tuyên dương chủ nghĩa chống sinh, ông thực chất đă hành động thay cho Liên Xô vào năm 1918 trong các giao dịch tiền tệ. 28

 

Trước tiên, Trotsky, một nhà cách mạng Nga theo chủ nghĩa quốc tế với các mối liên hệ Đức, đă gây ra sự trợ giúp từ hai người ủng hộ ủng hộ chính quyền của Hoàng tử Lvov ở Nga (Aleinikoff và Wolf, cư dân Nga ở New York) , Hai người này đă kích động hành động của một tổng thư kư tổng quyền tự do Canada, người lần lượt lồng vào một vị tướng chính của quân đội Anh trong đội ngũ nhân viên quân đội Canada.

 

Nói tóm lại, sự trung thành có thể không phải lúc nào cũng là những ǵ họ được gọi, hoặc xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta có thể đoán được rằng Trotsky, Aleinikoff, Wolf, Coulter và Gwatkin đă hành động v́ một mục tiêu hạn chế chung cũng có một số mục tiêu chung cao hơn sự trung thành của quốc gia hay nhăn hiệu chính trị. Để nhấn mạnh, không có bằng chứng tuyệt đối cho điều này. Đó là, tại thời điểm này, chỉ là một giả định hợp lư từ thực tế. Một sự trung thành cao hơn những ǵ đă được tạo ra bởi một mục tiêu chung ngay lập tức cần có không chỉ là t́nh bạn, mặc dù điều đó đă tạo ra trí tưởng tượng khi chúng ta suy nghĩ về một sự kết hợp đa ngôn ngữ. Nó cũng có thể đă được thúc đẩy bởi động cơ khác. H́nh ảnh chưa đầy đủ.

 

 

 

Chú thích:

 

1 Leon Trotsky, Cuộc sống của tôi (New York: Scribner's, 1930), chap. 22.

 

2 Joseph Nedava, Trotsky and the Jews (Philadelphia: Hội Xuất bản Người Do Thái ở Mỹ, 1972), trang. 163.

 

3 Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ của Thượng viện, Nhà máy bia và Rượu bia và Tuyên truyền Đức và Bolshevik (Tiểu ban về Tư pháp), Công đoàn số 65, 1919.

 

4 Báo cáo đặc biệt số 5, Văn pḥng Liên bang Nga tại Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 7 năm 1919, Nhà Scotland, London SWI Sao chép trong Bộ số thập phân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 316-23-1145.

 

5 New York Times, ngày 5 tháng 3 năm 1917.

 

6 Lewis Corey, Nhà Morgan: Tiểu sử xă hội của các bậc thầy về tiền (New York: GW Watt, 1930).

 

7 Morris Hillquit. (Trước đây là Hillkowitz) là luật sư bào chữa cho Johann Most, thay đổi vụ ám sát Tổng thống McKinley, và năm 1917 là lănh đạo của đảng Xă hội Chủ nghĩa New York. Trong những năm 1920, Hillquit đă thành lập chính ḿnh trong thế giới ngân hàng tại New York bằng cách trở thành giám đốc và luật sư của Ngân hàng Liên hiệp quốc. Dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Hillquit đă giúp soạn thảo các bộ luật NRA cho ngành may mặc.

 

8 New York Times, ngày 16 tháng 3 năm 1917.

 

9 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 316-85-1002.

 

10 Ibid.

 

11 Ibid., 861.111 / 315.

 

12 Lincoln Steffens, Tự truyện (New York: Harcourt, Brace, 1931), p. 764. Steffens là "đi giữa" cho Crane và Woodrow Wilson.

 

13 William Edward Dodd, Nhật kư của Dodd, 1933-1938 (New York: Harcourt, Brace, 1941), trang 42-43.

 

14 Lincoln Steffens, Các bức thư của Lincoln Steffens (New York: Harcourt, Brace, 1941), trang. 396.

 

15 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 1026.

 

16 Mục này dựa trên hồ sơ của chính phủ Canada.

 

[17 ] Memoramada của Gwatkin trong các tập tin của chính phủ Canada không được kư kết, nhưng được kư tắt với một dấu hiệu hoặc biểu tượng bí ẩn. Nhăn hiệu đă được xác định là của Gwatkin v́ một lá thư Gwatkin (ngày 21 tháng 4) với dấu hiệu khó hiểu đó đă được thừa nhận.

 

18 H.J. Morgan, Đàn ông Canada và Phụ nữ của Thời đại, 1912, 2 vols. (Toronto: W. Briggs, 1898-1912).

 

19 tháng 6 năm 1919, trang 66a-666. Thư viện Công cộng Toronto có một bản sao; Vấn đề về MacLean, trong đó bài báo của Đại tá MacLean xuất hiện th́ không dễ t́m và bản tóm lược ngắn gọn được cung cấp dưới đây.

 

20 Xem thêm Trotsky, Cuộc đời tôi, p. 236.

 

21 Xem Phụ lục 3 .

 

[22] Theo tường thuật của ông, Trotsky đă không đến Mỹ cho đến tháng 1 năm 1917. Tên thật của Trotsky là Bronstein; Ông đă phát minh ra cái tên "Trotsky." "Bronstein" là tiếng Đức và "Trotsky" là tiếng Ba Lan chứ không phải là tiếng Nga. Tên của anh ta thường được gọi là "Leon"; Tuy nhiên, cuốn sách đầu tiên của Trotsky, được xuất bản ở Geneva, có chữ "N" chứ không phải là "L."

 

23 Xem Phụ lục 3 ; Tài liệu này được lấy từ Văn pḥng Ngoại giao Anh năm 1971 nhưng dường như được biết đến với MacLean.

 

24 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 1351.

 

25 Tệp thập phân của Tiểu bang Hoa Kỳ, 861.00 / 1341.

 

26 Báo cáo về các vụ kiện của Toà án trong vụ kiện "Khối chống hữu và Trotskyites chống Xô Viết" Trước khi Đại hội quân sự của Toà Tối cao Liên Xô (Moscow: Uỷ ban Tư pháp Liên bang Xô viết, 1938) đă nghe. 293.

 

27 Xem p. 174. Thomas Lamont của Morgans là một người ủng hộ sớm của Mussolini.

 

28 Xem p. 122.

 

 


 

 

Kerensky

 

 

 

 

 

Kim Âu dịch

July 4/2017

 

 

Wall Street và Bolshevik 1 - Wall Street và Bolshevik 2 - Wall Street và Bolshevik 3 - Wall Street và Bolshevik 4

Wall Street và Bolshevik 5

 -

 

 

 

 

Collective Evolution  Financed Lenin - Bolshevik Revolution

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: