MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Kim Âu

  

Sự Hợm Hĩnh Của Kẻ Vong Thân!

 

 

 

 

Ngày 20 – 3 – 2011, ông sĩ quan Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH Hà Tiến Nhất tung lên diễn đàn một lá thư với giọng điệu rất bỉ thử, hợm hĩnh tuy ông vẫn nói là tôn trọng tinh thần tự do ngôn luận và công b́nh. Có thể cơn giận v́ “thần tượng” của ông bị vạch mặt, chỉ trích làm ông mất tỉnh táo nên đổ riệt cho những người viết về Việt Thường đă post một bài viết cũ của ông  buộc ông phải thủ vai quan ṭa kết án người mà ông “ngưỡng mộ” nếu không muốn nói là “tế sống” để trả cái ơn khai tâm cho ông. Nhưng thật ra chẳng có người nào đang chỉ trích Việt Thường làm chuyện “post” bài khiến ông tưởng tượng ra chuyện họ “triệt buộc” ông vào vai chánh án. 

 

Ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất nên tỉnh lại đi chứ! Ông có nằm mê không khi tự cho rằng ḿnh được làng lưới phong cho một vai tṛ phán xử. Chẳng cần có ông, nhóm đệ tử của Việt Thường chưa “post” bài của ông lên, những Người Việt Quốc Gia Chân Chính cầm bút đă xử Việt Thường rồi.

 

Ông bảo rằng ông hiểu ư .. Ư Ai nhỉ.. ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất? 

 

Người Việt Quốc Gia chẳng có ai rỗi hơi đi t́m cái bài viết thổ tả bưng bô cho Việt Thường của ông để “post” lại  rồi dùng “binh pháp triệt buộc” trong “chiến lược domino” để đưa ông lên làm chánh án như ông lầm tưởng. 

Trái lại những người quốc gia chân chính rất đau ḷng khi thấy một cựu sĩ quan của Tổng Cục CTCT như ông khom lưng, hạ ḿnh tôn vinh, tế sống một anh chàng láu cá thuộc thành phần hạ đẳng (vét đĩa) trong chế độ xă hội chủ nghĩa như Trần Hùng Văn một cách ấu trĩ.

Chúng tôi muốn lờ đi, đậy lại cho khỏi bay mùi v́ đó là một bài viết cũ nhưng chính một đồng bạn của ông thuộc phái Nga My (Van Tran ngamy 44)  ra công cứu thầy (bói tử vi) đưa bài viết đó lên để mượn cái vỏ CTCT của ông làm khiên mộc, giáp trụ cho Việt Thường.  Khi tôi đọc bài của ông và thấy đó là một bài cũ không c̣n phù hợp với hiện trạng. Nếu người phe ông VT mượn bài viết này để che chắn cho chuyện mới xảy ra sợ làm thương tổn danh dự của ông nên trích lại để ông dễ giải quyết “cởi ra hay buộc vào tuỳ tâm”. 

Sự thực nếu ông tỉnh táo th́ giải tỏa sự việc rất dễ. Người “post” bài của ông chẳng tử tế ǵ khi chủ ư cột chặt ông vào với Việt Thường (đó mới là triệt buộc). Người trích dẫn hai đoạn văn của ông, Kim Âu chính là người nới lỏng mối dây, là người “phá triệt” nhưng ông xoàng quá nên lại tự đưa đầu vào tḥng lọng tự treo cổ ông lên bằng một bài viết phủ nhận tất cả giá trị, danh phận, lập trường của ông. 

Sự thật nếu ông có họp đoàn cùng với Việt Tân để truy điệu Hoàng Minh Chính, Trần Độ hay Hồ Chí  Minh th́ Người Việt Quốc Gia Chân Chính như chúng tôi có mạt sát ông như đă mạt sát bọn người “nhận giặc làm thầy, thờ giặc làm cha” c̣n đỡ nhục hơn. V́ dù sao đó là những tên cộng sản gộc. Chẳng ai ngờ ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất “tế sống” Việt Thường. 

Lần đầu tiên đọc được những đoạn văn ông lư luận để bênh vực, tung hô Việt Thường, chúng tôi hết sức bất ngờ.  

 

trích: 

 

Hiện Tượng Việt Thường http://www.chinhnghia.com/hientuongvt.asp

 

“Trên diễn đàn VietnamExodus ông VT tuyên bố: "Tôi không chống cộng". Một điều đáng kinh ngạc nhưng lại rất chí lư. Thử suy nghĩ thế này: Ông Văn T́nh chống cộng, nhưng nếu VC biện bạch với ông rằng: "Từ nguyên thủy, CS là một lư thuyết đưa ra đường lối chống bất công xă hội, giải phóng con người để ai nấy được tự do b́nh quyền b́nh đẳng. Chỉ là trong quá tŕnh thực hiện lư thuyết này, chúng tôi (VC) có vấp phải một số sai lầm. Nay th́ chúng tôi xin nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai." Vậy thử hỏi ông Văn T́nh c̣n chống cộng được nữa không, hay đành chịu đuối lư và tha tào cho VC?”

 

Xem ra xưa nay chưa thấy có ai chỉ danh được chính xác Hồ Chí Minh (HCM) và đảng CS của hắn, đồng thời xác định được đúng tội ác của HCM và đảng CSVN. Ông VT đă làm được việc này. Ông xác định danh tánh của HCM và đảng CSVN là "VIỆT GIAN TAY SAI" và tội danh của chúng là "BÁN NƯỚC". Ông VT không hàm hồ vô căn cứ, mà nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Ông lư luận vững chắc và chứng minh bằng những văn kiện chính thức của đảng CSVN mà nay đă trở thành tài liệu lịch sử; bằng nêu ra hành động bán đất, bán biển của đảng CSVN rơ ràng sờ sờ không thể phủ nhận được. Đứng trên b́nh diện dân tộc và trên truyền thống nhân ái là đặc tính của người Vietnam, nhân dân VN có thể tha thứ cho Hồ và đảng CSVN tội ác giết dân hại nước, nhưng dứt khoát không thể tha thứ tội Bán Nước của chúng? Lịch sử đă chứng minh từ cha ông chúng ta cho đến nay, chưa có tên Việt gian bán nước nào được lịch sử và nhân dân tha thứ cả. Như thế HCM và đảng CSVN cũng không thể ngoại lệ.

 

hết trích

  

Qua đoạn văn thượng dẫn, chúng tôi nhận thấy ông Hà Tiến Nhất thừa nhận việc Việt Thường tuyên bố trên Vietnam Exodus : “Tôi không chống cộng” là đáng kinh ngạc và chí lư. Sự thật tôi không “kinh ngạc” về ông Việt Thường Trần Hùng Văn mà chúng tôi  “kinh hoàng” khi thấy DL Hà Tiến Nhất tán dương câu nói “Tôi không chống cộng“ là chí lư.

 

Cái chí lư của ông Hà Tiến Nhất được diễn dịch rất khiên cưỡng: "Từ nguyên thủy, CS là một lư thuyết đưa ra đường lối chống bất công xă hội, giải phóng con người để ai nấy được tự do b́nh quyền b́nh đẳng. Chỉ là trong quá tŕnh thực hiện lư thuyết này, chúng tôi (VC) có vấp phải một số sai lầm. Nay th́ chúng tôi xin nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai." Vậy thử hỏi ông Văn T́nh c̣n chống cộng được nữa không, hay đành chịu đuối lư và tha tào cho VC?”

 

Kính thưa quư vị độc gỉa. Theo đoạn văn trên, Ông Hà Tiến Nhất từ nay đă bước hẳn sang bên kia chiến tuyến v́ ông không c̣n có lư do nào để Chống Cộng. 

 

Ông Hà Tiến Nhất thừa nhận:” Từ nguyên thủy, CS là một lư thuyết đưa ra đường lối chống bất công xă hội, giải phóng con người để ai nấy được tự do b́nh quyền b́nh đẳng…”. Nhờ có ông Việt Thường “khai thông huệ nhăn” nên ông Hà Tiến Nhất đă nhận ra: “Chỉ là trong quá tŕnh thực hiện lư thuyết này, chúng tôi (VC) có vấp phải một số sai lầm. Nay th́ chúng tôi xin nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai." 

Rơ ràng  như thế là bao nhiêu năm nay, Người Việt Quốc Gia và cả Nhân Loại đă hết sức sai lầm khi chống lại một chủ thuyết hết sức tốt đẹp:”chống bất công xă hội, giải phóng con người để ai nấy được tự do b́nh quyền, b́nh đẳng..” 

Các quốc gia Liên Xô, Đông Âu quả thật hết sức dại dột khi từ bỏ chế độ Cộng Sản. Và như thế những tác phẩm kinh điển vạch trần bộ mặt dă thú của chủ nghĩa cộng sản phi nhân như  “Le Livre noir du communisme”. Những văn nhân, triết gia nổi tiếng như Andre Gide, Alexander Solzhenitsyne, Boris Pasternak, Cao Hành Kiện, Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski. Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves Santamaria, Sylvain Boulouque chỉ là những kẻ nói láo, tất cả những tác phẩm của họ phải ném vào sọt rác. 

 

 

Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (The Victims of Communism Memorial) tọa lạc ở ngă tư của hai  đại lộ Massachusetts, New Jersey và đường G ở khu vực Tây Bắc thủ đô Washington, cách ga xe lửa Union Station hai khu phố cần phải dẹp bỏ. Nhân loại nên ngưng chống cộng,  khôi phục lại 13 nước xă hội chủ nghĩa, tái lập Cộng Ḥa Liên Bang Xô Viết để họ “sửa sai” rổi lănh đạo nhân loại tiến đến Thiên Đường Cộng Sản.

 

 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=2918991n

 

Ông Hà Tiến Nhất nhân danh: “Tôi là một người lính QLVNCH” để nhắm mắt, liều lĩnh ca tụng “minh chủ” của ông như là người phát giác ra những chuyện mà một đứa trẻ học tiểu học miền Nam cũng hiểu: Cáo Hồ và Việt Cộng là bọn buôn dân bán nước. Ông không biết rằng hai chữ Việt Cộng trong ngôn ngữ miền Nam là tổng hợp của những danh từ, tĩnh từ xấu xa nhất. Ông Hà Tiến Nhất quên rằng chính thể VNCH đă đặt cộng sản ra ngoài ṿng pháp luật. Theo luật 10-59, tội xử Việt Cộng chỉ có hai mức: tử h́nh và khổ sai chung thân. Xét xử chỉ được phép kéo dài tối đa 3 ngày, không có giảm khinh, không có kháng cáo, bản án thi hành ngay.

 

Tôi kinh sợ khi đọc những lập luận của ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất không phải v́ “tư tưởng siêu phàm” mà ông được Việt Thường “giác ngộ”. Tôi kinh hoàng v́ nhận ra QLVNCH đă sai lầm, hoang phí hết sức khi đào tạo ra một sĩ quan CTCT nhận thức kém cỏi như ông DL Hà Tiến Nhất.

 

Theo nhận định của chúng tôi,  DL Hà Tiến Nhất chẳng khác con gà trống thích gáy trong truyện cổ tích dân gian dưới đây: 

 

“ Truyện cổ tích dân gian kể rằng một buổi sáng tinh mơ nọ, có con gà trống đang đứng trên cành cây trong vườn cất tiếng gáy vang, báo hiệu cho nông gia một ngày mới bắt đầu th́ một con chồn ở cạnh b́a rừng chợt xuất hiện. Cáo muốn bắt gà ăn thịt, tính nhảy lên vồ, nhưng sợ gà bay lên cao hơn nên suy nghĩ dùng mưu kế để lừa. Bằng giọng đường mật hết sức ngọt ngào, Cáo ngước mặt nói:

 

- Anh gà trống thân mến của tôi ơi! Tiếng gáy của anh nghe hay lắm nhưng vẫn không bằng của cha anh. Ngày xưa, mỗi lần gáy ông ấy vươn cổ cao lên và nhắm mắt lại nên giọng nghe thánh thót, véo von hơn nhiều. Nếu anh bắt chước được như cách cha anh th́ tiếng gáy của anh sẽ có “chất lượng cao” và sẽ “cực kỳ hoành tráng” nhất trong làng này.

 

Gà trống nghe bùi tai, thích chí, tưởng thật, liền nhắm tít hai mắt lại, rướn cổ lên thật cao, cố gáy cho hay bằng cha ḿnh. Chỉ đợi có giây phút đó, cáo phóng lên nhe hàm răng chơm chởm bén như dao cạo, ngoạm vào cổ gà, chạy biến vào rừng.”

 

Ông Hà Tiến Nhất nghe anh chàng Trần Hùng Văn chơi tṛ “tay không bắt giặc”, không tiếc lời khen ngợi đưa ông vào bẫy như chú “cáo khen gà”. Không phải đi t́m đâu xa, trong một email mới nhất cho thấy nguyên nhân tại sao ông Hà Tiến Nhất ngưỡng phục Việt Thường.

 

trích nguyên văn 

 

“Ông VT là người đầu tiên gọi Hồ Chí Minh và đảng CSVN là Việt gian bán nước và hô hào phải tiêu diệt chúng. Ông cũng là người miền Bắc duy nhất chủ trương chỉ có QLVNCH là lực lượng có khả năng đối địch lại với VGCS. Tôi chưa bao giờ đọc hay nghe ông VT nói thay đổi VC, hoặc ngồi cùng mâm với VC để t́m cách lật đổ hay cảm hóa chúng cả.” 

 

hết trích 

 

Theo nội dung email này chúng tôi thấy có ba vấn đề: 

Vấn đề thứ nhất chúng tôi đă giải tỏa phần trên.

Vấn đề thứ hai do “con gà Hà Tiến Nhất” nhắm mắt lại nên không thấy QLVNCH đă hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, nay chỉ c̣n là biểu tượng tinh thần trong Cuộc Chiến Chống Cộng của Người Việt Quốc Gia Chân Chính chứ không thể là lực lượng có khả năng đối địch với Việt Cộng. Nhưng nếu chỉ nói QLVNCH chống cộng điều đó hoàn toàn sai. 

V́ chống cộng là sự nghiệp của cả dân tộc, là một cuộc chiến huy động toàn dân, toàn lực (tổng động viên) chứ không phải chỉ riêng QLVNCH.  

Vấn đề thứ ba cho thấy ông Duyên Lăng nh́n “dê hóa hổ” v́ Việt Thường tức Trần Hùng Văn chỉ là một anh dân quèn hạ đẳng  trong xă hội miền Bắc nào có gía trị ǵ để ngồi cùng mâm với Việt Cộng. Đại Hội Vịt Ḱu năm vừa qua cho thấy những bọn Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Bác Sĩ, Kỹ  Sư, Thương Gia bán rẻ liêm sỉ xin làm “hàng thần lơ láo” chỉ được VC ban ơn cho phép ca tụng Đảng và Nhà Nước, bày tỏ ḷng biết ơn việc cho chúng “trở về trong ḷng dân tộc.” 

 

Tấm gương Đỗ Mậu, mới nhất là Nguyễn Cao Kỳ c̣n đấy. Ngh́n năm bia miệng. Đám người chủ trương Ḥa Hợp Hoà Giải, Thỏa Hiệp với Cộng Sản, bọn Việt Tân, bọn người ăn “cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đầy những nhân vật có thế gía quỳ gối, khom lưng van lạy, dơ tay nhưng bọn Việt Cộng thậm chí c̣n chưa đưa chân ra cho bắt. 

 

V́ thế chỉ có ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất mới “ngố” đến độ đưa cái tên Việt Thường vào một câu văn mất trí như trên.  Thật ra việc chúng tôi ra sức bảo vệ Lằn Ranh Quốc Cộng chỉ v́ chúng tôi không muốn những người quốc gia thiếu kiên định, theo “chủ nghĩa tưởng bở” tự hạ nhục bản thân họ. Ngày nào c̣n một hơi thở, chúng tôi vẫn ǵn giữ bức trường thành của chính nghĩa quốc gia nhưng chúng tôi chẳng có ǵ lo sợ v́ chính bọn Việt Cộng kia chúng sẽ giữ thay cho chúng tôi. Người sáng suốt cuối cùng sẽ nhận thấy không bao giờ, tôi nhắc lại: 

 

KHÔNG BAO GIỜ VIỆT CỘNG TỪ BỎ LẰN RANH QUỐC CỘNG. 

 

Ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất gà mờ cứ tưởng chú cáo Việt Thường là danh gía, là nhà tư tưởng chống VGCS. 

 

Việt Thường chống VGCS khi nào, ở đâu? 

Từ năm 1954 đến 1991 Việt Thường chống VGCS như thế nào? 

Từ năm 1991 đến nay 2011 Việt Thường chống VGCS thế nào? 

Tôi viết VGCS cho đúng theo ư Duyên Lăng, Việt Thường. 

V́ Việt Thường không bao giờ chống cộng như đă tuyên bố :”Tôi không chống cộng”.

 

Điều này hoàn toàn đúng v́ Trần Hùng Văn chưa từng làm ǵ thiệt hại cho chế độ cộng sản Bắc Việt từ năm 1954 cho tới khi được con bảo lănh sang Anh Quốc năm 1991. Chuyện tù v́ “thơ ghế đá” (1) đúng là chuyện “tiếu lâm thời đại” (2) ( 1,2 chơi chữ của Lư Tuấn).

 

Nhưng Bùi Tín trong Hoa Xuyên Tuyết lại giới thiệu rất khéo về đương sự theo một cách khác hẳn. Chúng tôi cho qua v́ lư do tù như vậy chúng tôi đă từng nghe vài anh “ nhà báo xă hội chủ nghĩa” ở tù chung trại với chúng tôi ở Bắc Việt nói hơi nhiều. Những mảng tối quá khứ của Trần Hùng Văn không có ǵ đáng bàn nhiều.

 

Chúng tôi chỉ làm việc với những ǵ Việt Thường minh bạch trong những sáng tác của đương sự khởi đi từ tác phẩm đầu tay xuất bản cuối năm 1991. Điều đó cho thấy sự nghiệp “chống cái ǵ đó, không phải chống cộng” của Việt Thường song hành với chặng đường sáng tác.

 

Trong tủ sách của tôi có vài quyển của Việt Thường, tuy nhiên mỗi quyển tôi chỉ đọc ít trang: (Lời giới thiệu, Lời người viết, Lời nói đầu). Và chỉ những trang viết đấy đă gói ghém tâm tư của Việt Thường. Sách của Việt Thường viết rất hợp với thị hiếu của những Người Việt Quốc Gia chưa từng sống trong trại tù nhỏ và nhà tù vĩ đại của Việt Cộng. Việt Thường chửi rất hăng, trút hết hận thù một đời thấp cổ, bé họng lên trang giấy và chỉ có thế thôi.

 

Người từng sống trong cái nhà tù lớn đọc sách Việt Thường đều đă nghe những chuyện như thế từ những tên chỉ điểm la cà quán xá, vỉa hè Sài G̣n. Chỉ tốn vài chai bia, người ta có thể nghe được những trường thiên dơ bẩn về “Bác và Đảng” rất đă giận nhưng khi chấm dứt buổi “giao lưu văn hóa” đấy nhớ nói to lên: “Cậu say rồi chỉ nói láo, nói bậy.Uống vào nói năng như thế th́ uống làm ǵ”. Nếu không diễn vở kịch như thế là vào hộp như bỡn.

 

Cái tṛ nói để được ăn nhậu, có khi lập đại công của bọn cớm đấy gọi là “tay không bắt giặc”. Nói như thế để quư độc gỉa thấy Việt Thường rất rành tâm lư Người Việt Quốc Gia hải ngoại nên khi có chút “credit” chửi Cộng, Việt Thường chuyển qua chiêu thức “tay không bắt giặc”. Hắn chơi tṛ tráo bài ba lá, “đổi bạc gỉa lấy bạc thật”.

 

Hắn đổi chữ “Chống Cộng” thành “Chống Xâm Lược”, “Chống Việt Gian Cộng Sản”. Hắn cho rằng người quốc gia không biết dùng đúng chữ Ngụy Quân Cộng Sản. Hắn cho rằng Người Việt Quốc Gia không nh́n ra Hồ Chí Minh và Việt Gian Cộng Sản là bọn buôn dân bán nước. Hắn cho việc dùng chữ Chống Cộng là sai mà phải là “Chống Việt Gian Cộng Sản” mới đúng. Cuối cùng hắn hết lời ca tụng, đưa mấy chữ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa lên tới chín tầng mây.

 

Nạn nhân  nhăn tiền của tṛ “tráo bài ba lá, bạc gỉa đổi bạc thật” lại là một cựu sĩ quan của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị , ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất bị hôn mê, quờ quạng tôn hắn lên như một “nhà lập thuyết”, “một tư tưởng gia siêu hạng”, “một lănh tụ” đă khai tâm, vạch đường chỉ lối cho ông ta. 

 

Kết quả là ngày nay  Duyên Lăng Hà Tiến Nhất vong thân, tự chối bỏ chính nghĩa quốc gia khi đồng t́nh cho rằng Cuộc Chiến Chống Cộng (chống Cáo Hồ và Việt Cộng buôn dân, bán nước, chống hiểm hoạ xâm lăng Bắc Cộng) từ năm 1954 đến 1975 là một cuộc chiến của những người không chút hiểu biết về bản chất của quân thù, bản chất của cuộc chiến.

 

Trong khi Việt Thường Trần Hùng Văn chỉ là một gă láu cá cả đời chẳng biết thế nào là Chống Cộng. Hắn mù tịt về triết học Marxist nên không nhận ra thể chế độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam là con đích tôn của Việt Cộng (Cộng Sản Việt Nam), là Nhà  Nước Chuyên Chính Vô Sản sinh ra, trưởng thành bằng máu lệ của dân tộc Việt Nam đổ ra khi Hồ Chí Minh và đồng đảng phát động cuộc đấu tranh giai cấp. Vậy mà ông Hà Tiến Nhất toàn tâm, toàn ư nghe “thầy”, “đổi bạc thật lấy bạc gỉa”, ca tụng và đi theo con đường Hà Tiến Nhất cho là chí lư: ”Tôi không Chống Cộng”. 

 

Thật là :

 

Ma đưa lối quỷ dẫn đường. 

Lại t́m những chốn đoạn trường mà đi.

 

Đáng thương cho ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất chẳng những đă không nhận thấy sự vong thân, tự xóa bỏ Chính Nghĩa Quốc Gia của ḿnh mà c̣n hợm hĩnh khi cho rằng, người ta chẳng hiểu ông viết ǵ mà đi bày chuyện triệt buộc. Ông tự an ủi là  không bí nước nhưng phản ứng giận dữ của ông cho thấy mặc cảm đă bị dồn vào đường cùng.

 

Dễ hiểu thôi :”bút sa gà chết”.Tấn thoái lưỡng nan.

 

Lỡ nuốt gân gà, bây giờ không thể nguỵ biện chỉ c̣n nước chầy cối, cố làm ra vẻ trịch thượng khi viết rằng Việt Cộng sẽ cười chê, thương hại, chứ không thương xót, thương yêu những Người Việt Quốc Gia Chân Chính tức là những người chiến hữu, đồng đội của ông trước đây.Ông mất b́nh tĩnh đến nỗi khen Việt Cộng hết lời ngược lại thoá mạ đồng đội, chiến hữu của ông một cách tận t́nh. Để làm ǵ nhỉ?

 

Tội nghiệp thay! Ông Hà Tiến Nhất một sĩ quan của Tổng Cục CTCT viết như vậy chỉ v́ ông quyết tâm sắm vai Lê Lai cứu chúa Trần Hùng Văn, một loại sản phẩm hạ đẳng của chế độ xă hội chủ nghĩa - nói nôm na theo kiểu Bắc Cộng là loại “vét đĩa”-  rồi cùng đường, bất cần lư lẽ, phải trái, liêm sỉ.

 

Nhưng phải nói cho đúng, ông vốn là người ngay thẳng nên lương tâm cắn rứt. Biết ḿnh sai nhưng không đủ can đảm nh́n nhận, sinh ra đứng ngồi không yên. Chắc hẳn lần đầu tiên trong đời ông chịu thua non đối thủ bằng cách forward những bài viết mô tê vớ vẩn, tự d́m ḿnh xuống tận bùn đen.

 

Trường văn, trận bút vốn là chuyên ngành của ông, chẳng ai ngờ một cựu sĩ quan Tổng Cục CTCT, một cây bút sáng gía như ông Duyên Lăng lại “tan hàng” ngay từ lúc chưa xuất trận.

 

Mời quư độc gỉa đọc lại trích đoạn của Thư gởi làng lưới của Duyên Lăng

 

trích

 

Thư gởi làng lưới

 

 “Thứ hai, quí vị c̣n làm cho VGCS cười chê quí vị, và hơn nữa, c̣n thương hại quí vị nhiều nữa đấy. Không phải chúng thương yêu, thương xót, mà là thương hại quí vị mới là chết người. Quí vị hiểu ư nghĩa khác nhau của ba chữ thương đó chứ? VGCS vừa ở không tọa hưởng kỳ thành, vừa lắc đầu ngao ngán thương hại những người chống cộng như quí vị. Quí vị thấy thế nào? Tại sao th́ chúng tôi sẽ nói sau…..

 

Chẳng tại sao cả, mà chỉ v́ chúng thấy quí vị chơi nước cờ triệt buộc trẻ con này. Chuyện đấu tranh, và phương pháp đấu tranh để dành thắng lợi th́ VGCS nó rành hơn quí vị nhiều lắm nên nó mới cười và thương hại quí vi. Xưa nay quí vị chửi nó là Cán Ngố. Nhưng giữa cán ngố và trí thức như quí vị, thực ra ai ngố, ai không ngố, phân tích  sẽ thấy ngay thôi. Tranh đấu mà quí vị chỉ lấy việc chửi càn làm sách lược là hỏng việc. Quí vị cũng chẳng hiểu ngay chính việc quí vị làm nữa. Quí vị không phân biệt nổi quan điểm và lập trường khác nhau ra làm sao, lập trường và đường lối hoạt động khác nhau thế nào, cái nào cần phải kiên định, cái nào có thể thay đổi. Quí vị ôm khư khu mối thù hận trong ḷng cùng với những định kiến, coi đó như là lư tưởng phải tôn thờ, ai khác với quí vị là quí vị chửi tưới th́ làm sao VGCS nó không chê cười quí vị. Nó thương hại quí vị là nó c̣n dính lại một chút từ tâm trên người đấy.”

 

hết trích

 

Trong đoạn văn trên, ông Hà Tiến Nhất cho rằng bọn Việt Cộng chiến thắng và  cưỡng chiếm được miền Nam v́ chúng giỏi phương pháp đấu tranh để  dành thắng lợi hơn Người Việt Quốc Gia. Và bây giờ Việt Cộng lại “tọa hưởng kỳ thành” để nh́n Người Việt Quốc Gia chửi càn, chửi tưới lẫn nhau!

 

Quả thật ông Hà Tiến Nhất khéo đưa lời ngu của ḿnh sang miệng người khác khi đặt chuyện Việt Cộng thương hại cho Người Quốc Gia Chân Chính. Ông Hà Tiến Nhất viết Việt Cộng nó không ngu, không ngố  điều đó đúng. Nhưng bảo rằng Việt Cộng có chút từ tâm th́ quả là trong hàng ngũ Người Việt Quốc Gia chỉ duy nhất có ông Duyên Lăng.

 

Và cũng chỉ có ông Hà Tiến Nhất mới ca tụng Việt Cộng "giỏi phương pháp đấu tranh để dành thắng lợi" chứ ngay cả Việt Cộng vẫn hiểu rằng vấn đề thắng bại trong cuộc chiến ở Đông Dương không quyết định ở hai phe Quốc Cộng của cả ba nước Việt Miên Lào, v́ những tập đoàn lănh đạo của các quốc gia Đông Dương chỉ là những tập đoàn tay sai của hai thế lực quốc tế đương thời cùng bị chi phối bởi Tài Phiệt Quyền trong tham vọng thiết lập một trật tự toàn cầu mới. Nhưng dù  Việt Nam Cộng Ḥa có bị tiêu vong, Người Việt Quốc Gia Chân Chính vẫn là biểu tượng để thức tỉnh tinh thần quật khởi của quốc gia dân tộc.

 

V́ thế mặc dù đă tống khứ tất cả những nhân tố nguy hiểm ra khỏi lănh thổ nhưng chúng vẫn không yên tâm, không bao giờ ngủ quên trên thắng lợi nên bằng mọi cách chúng vẫn cố t́m hiểu tường tận những hoạt động ở hải ngoại bởi đa nghi vốn là bản chất của chúng.

 

Ông bạn Hà Tiến Nhất đă ngây thơ, non kém trong nhận định để đến nỗi tự vong thân, mất cả quan điểm, lập trường. Tốt nhất ông Duyên Lăng nên đọc lại câu chuyện này để tự tu dưỡng:

 

“Chuyện kể có một con chó lượn qua hàng thịt. Nó quắp được một miếng thịt to và vội vàng tha mồi chạy. Lúc chạy ngang qua cầu, nh́n xuống ḷng lạch, với làn nước trong veo, con chó thấy h́nh bóng của miếng thịt in dưới nước, xem ra c̣n to hơn miếng thịt nó gậm trong miệng. Thế là chàng ta bèn bỏ miếng thịt trong miệng, lao ngay xuống nước để chộp cái bóng của miếng thịt được rọi to dưới mặt nước. Kết quả miếng thịt cũng mất và bóng chỉ là bóng nên cũng tan theo ḍng nước khi miếng thịt không c̣n. Thế là con chó đành trơ mơm lội lên và không c̣n thức ăn để mà ăn.”..

 

Trở lại với vấn đề bầu cử quốc hội khóa XII của Việt Cộng thiết tưởng chẳng cần phải bàn nhiều. Thực tế lịch sử từ năm 1946 đến nay đă cho thấy tham gia ứng cử, bầu cử với cộng sản là sai. Về vấn đề này, khi c̣n tỉnh táo chưa bị ăn cháo lú ông Duyên Lăng viết rất đạt trong bài Hiện Tượng Việt Thường.

 

Trích

 

“Tôi (người viết) đồng ư với ông VT, và tôi kết luận là tiên quyết phải dẹp cái đảng Việt gian bán nước này đi đă rồi mới chơi tṛ dân chủ với nhau được. Đó mới là dân chủ thật. Dựa vào 3 yếu tố để biện lư:

 

2.1 Pháp Lư

 

Bầu cử với Việt gian bán nước tự nó vừa phi dân chủ lại vừa phi pháp. Tự do dân chủ là quyền lợi của mọi công dân. VC là những tên bán nước. Những kẻ phạm tội bán nước đương nhiên bị mất quyền công dân, không c̣n được quyền bầu cử hay ứng cử nữa.

 

2.2 Lư Luận

 

Căn cứ vào thực tế "CS là phi dân chủ" rồi thử lư luận một cách rất b́nh dân học vụ thôi mà coi:

 

(+5) + (-5) = 0

 

(Dân chủ) + (Phi Dân Chủ) = là cái ǵ đây?

 

Nếu miễn cưỡng là một cái ǵ đó th́ chỉ là đổ máu. Lịch sử đất nước thời Việt Minh (1946-49) đă chứng minh điều đó.

 

2.3 Kinh Nghiệm

 

VC đang nắm quyền toàn trị về mọi mặt trên đời sống xă hội, có thế nào chúng lại chịu để thua trong một cuộc bầu cử? Nếu thua chúng lại chịu trao quyền sao? Hăy nh́n xem nước láng giềng Cam Bốt để rút kinh nghiệm. Chỉ có tại các quốc gia dân chủ Tây phương mới có chuyện trao quyền êm thắm giữa các đảng chính trị sau cuộc bầu cử. C̣n tại các nước độc tài độc đoán như VN, chuyện đó không thể và không bao giờ xẩy ra.

 

Kết luận: bầu cử với VC vừa là không tưởng, vừa phi pháp, lại vừa phản dân chủ.

 

hết trích

 

Vậy mà khi ông Việt Thường kêu gọi làm ngược lại, ông Hà Tiến Nhất vội theo đuôi chủ, nét mực của ông đang xanh hóa đỏ.

 

Trích Hà Tiến Nhất trả lời Aladin

 

“Kính anh Aladin Nguyễn,

 

Trước hết xin cho phép tôi gọi là "anh" thay v́ gọi là ông trong cách xưng hô, nghe, bởi v́ tôi tin Aladin nhỏ tuổi hơn tôi. Sau là cám ơn anh Aladin đă e-mail đặt ra hai câu hỏi rất hay với những lời lẽ thân mật và tương kính. Sau nữa, tôi xin trả lời vắn tắt từng câu hỏi:

 

1. Hỏi - tại sao bác lại phản bác, lên án "đường lối uyển chuyển của lũ tay sai VT và HDH" cũng đă thực hiện  giống như VT (Việt Thường) ngày nay đang làm?

 

Đáp - Chuyện thay đổi đường lối hoạt động, tôi không phê phán tự thân sự thay đổi, mà chỉ phê phán mục đích nhắm tới của sự thay đổi. Người tốt với quan điểm đúng, lập trường đúng, thay đổi đường lối hoạt động nhắm đem lại lợi ích tối thượng cho quốc gia dân tộc. Kẻ xấu với quan điểm lệch lạc, lập trường thiếu minh bạch, thay đổi chỉ để mưu lợi ích cho cá nhân hay phe nhóm. Tôi phê phán là phê phán những kẻ này…….?

 

hết trích

 

Đọc đoạn văn này và đọc lại hai bài (Hiện Tượng Việt Thường và Thư Gởi Làng Lưới) bộ mặt của  Duyên Lăng Hà Tiến Nhất lộ rơ : Tráo Trở Trơ Tráo, Nhổ Ra Liếm Lại, Đồi Trắng Thay Đen. Đảo Ngược Phải Trái. Bản lai diện mục một con người như thế th́ có tư cách ǵ đánh gía Người Tốt Kẻ Xấu, bàn luận chuyện nước non.

 

http://www.chinhnghia.com/thugoicalang.asp

 

http://www.chinhnghia.com/hientuongvt.asp

 

 

Việc Duyên Lăng và Việt Thường kêu gọi tham gia ứng cử quốc hội khóa XIII của Việt Cộng chỉ là động tác gỉa v́ quốc nội chẳng ai biết hai gă này. Mục đích chính của chúng là đạp đổ Lằn Ranh Quốc Cộng, bật đèn xanh cho một cuộc đầu hàng tập thể. Tuy nhiên như chúng tôi đă nói: Việt Cộng không bao giờ thèm đưa chân cho những tên xin làm hàng thần lơ láo. Bọn Việt Cộng c̣n phân biệt, kỳ thị hơn chúng ta gấp nhiều lần. Không bao giờ bọn chúng dỡ bỏ Lằn Ranh Cộng Quốc.

 

 

 

Kim Âu

 

23-3-2011

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: