MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

https://www.justice.gov/fcsc

 

 

TUỒNG BỊP MỚI:

Đ̉I LẠI TÀI SẢN Ở VIỆT NAM

 

 

 

Từ gần hai chục năm trước, trong thời gian làm báo, có một số độc giả hỏi chúng tôi về việc “Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản” có thể đ̣i lại tài sản ở Việt Nam được hay không?. Sau khi tham khảo  nhiều trường hợp của bạn bè trong đó có cả trường hợp của gia đ́nh chúng tôi khi c̣n ở Việt Nam. Câu trả lời là đ̣i được nhưng đ̣i làm ǵ cho tốn thời gian, tốn công,tốn tiền vô ích. Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay đă nhiều lần làm mới, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh "Luật Đất Đai" để đáp ứng yêu cầu ổn định xă hội, đáp ứng yêu cầu tiến bộ để hội nhập với cộng đồng thế giới nhưng nói đến chuyện đ̣i lại tài sản ngày xưa th́ đúng là chuyện “ṃ trăng đáy nước, t́m chim lưng trời”.

 

Thực tế cho thấy, từ nhiều năm về trước có rất nhiều người tỵ nạn kinh tế chịu khó, chí thú làm việc đă xây dựng được đời sống gia đ́nh ổn định ở những quốc gia tạm dung, tích lũy được tiền bạc, quay về Việt Nam đ̣i lại tài sản để tạo dựng cơ sở kinh doanh. Những người này hầu như đều được nhà cầm quyền Việt Nam đồng ư trả lại quyền sở hữu nhưng rốt cuộc chẳng ai nhận lại đất đai, nhà cửa trước đây v́ giá trị thực tế của tài sản (nhà, đất đai) hiện tại, quy thành tiền không đủ để làm thủ tục thuế má, tiền trả cho cục quản lư đất đai và bồi hoàn cho người đang cư ngụ, chiếm hữu dọn ra (giải phóng mặt bằng).

 

Những chuyện người ở ngoại quốc về đ̣i nhà đất được trả lại mà không dám lấy xảy ra rất nhiều. Liệt kê ra vài trang báo chưa chắc đă hết. Hầu như ở những vùng đông người Việt Nam sinh cư, trong cộng đồng đều có truyền miệng nhiều trường hợp như nói trên.

 

Mấy tháng gần đây, câu chuyện “đ̣i lại tài sản ở Việt Nam” bỗng được Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS ra sức quảng cáo thành một tiêu đề rất kêu gọi là “Chương Tŕnh Đ̣i Lại Tài Sản Bị Tịch Thu Ở Việt Nam.”

 

Theo như cách tŕnh bày của Nguyễn Đ́nh Thắng chương tŕnh này nhằm giúp đ̣i lại toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ từ sau 30-4-1975 và dường như chưa đủ dài nên Thắng cố kéo dài, đào sâu thêm tới sau trận Điện Biên Phủ 1954, thời Cải Cách Ruộng Đất dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam…

 

Nguyễn Đ́nh Thắng thuê làm cả một trang web để đăng những tài liệu đă cũ trong việc thực hiện một đạo luật có từ năm 1949 về việc đ̣i lại tài sản cho công dân Hoa Kỳ bị tịch thu ở các nước chuẩn bị b́nh thường hóa ngoại giao như một điều kiện làm bằng chứng cho sự xuống thang của các quốc gia thù nghịch hoặc không có quan hệ tốt đẹp, thuận thảo với Hoa Kỳ.

 

Trên những trang web chuyên ngành của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội Hoa Kỳ. Lịch sử về việc khiếu nại để đ̣i tài sản của người Hoa Kỳ tại một số quốc gia Đông Âu theo đạo luật International Claims Settlement Act of 1949” dẫn tới việc Bộ Tư Pháp thành lập một ủy ban “Foreign Claims Settlement Commission” tạm dịch là “Ủy ban Giải quyết Khiếu Nại Nước ngoài”..

 

Trong quá tŕnh mấy chục năm từ 1949 đến nay có một số trường hợp khiếu nại được xét tới. Các cơ  sở kinh doanh, sản xuất, bất động sản của các công ty sản  xuất, và tài sản của công dân Hoa Kỳ bị các quốc gia khác tịch thu phi pháp được bồi hoàn. Tuy nhiên những người khiếu nại đều là công dân Hoa Kỳ từ trước thời điểm tài sản bị tước đoạt, tịch thu, quốc hữu hóa.

 

Riêng với trường hợp người Mỹ gốc Cuba tỵ nạn trở thành công dân, việc khiếu nại đ̣i tài sản đă diễn ra từ ngày Fidel Castro lên cầm quyền cho đến nay đă gần hai phần ba thế kỷ. Năm 1996 Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật thứ hai gọi là đạo luật Helms&Burton_Act và theo đó Cuba đồng ư xem xét trả lại tài sản của những công dân và công ty của Hoa Kỳ nhưng không đề cập tới những người gốc Cuba nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau 1961.

 

Đối với Việt Nam, từ khi chuẩn bị b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao, Hoa Kỳ đă ép CHXHCN Việt Nam phải bồi hoàn toàn bộ tài sản công và tư của những đương đơn Hoa Kỳ từ năm 1980.

 

Chúng tôi trích dịch nguyên văn bài viết trên báo Los Angeles Time và năm 1994 để quư vị tham khảo.

( http://articles.latimes.com/1994-03-25/local/me-38430_1_american-citizen)

 

TRÍCH

 

Chính Phủ Mỹ tuyên bố rằng 1.300 đương đơn phải là công dân Mỹ vào thời điểm họ mất tài sản trong chiến tranh và phải xin bồi thường vào năm 1983.

 

25 Tháng 3 Năm 1994 | THUẬN LÊ VÀ LILY DIZON | NHÂN VIÊN TIMES STAFF

 

Gần 1.300 người Mỹ gốc Việt đă nộp hồ sơ trong tháng này nhằm khôi phục tài sản và tài sản ở quê nhà dường như không c̣n may mắn.Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người yêu cầu bồi thường phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm họ mất tài sản trong chiến tranh Việt Nam để đủ điều kiện để được bồi thường từ chính phủ Việt Nam. Quan trọng hơn, họ phải nộp đơn kiện vào năm 1983.

Các quan chức với cộng đồng người Việt Nam Nam California, cơ quan phi lợi nhuận đă đưa ra 1.285 đơn xin bồi thường mới trong hai tuần vừa qua, cho biết họ biết về thời hạn năm 1983 và luật lệ về quyền công dân nhưng vẫn "tổ chức lái xe".

Ông Liên Nguyễn, người tổ chức ứng cử, cho biết nhóm này hy vọng gây áp lực lên Quốc hội để sửa đổi luật năm 1980 đưa ra các quy định và cho phép những người nhập cư Việt Nam gần đây hơn để nộp đơn xin bồi thường.

Tổ chức này cũng hy vọng đưa ra một "tuyên bố chính trị", ông nói.

"Chính phủ Cộng sản ở Việt Nam không tin vào quyền sở hữu tài sản cá nhân. Tất cả mọi thứ đều thuộc sở hữu của chính phủ", ông Nguyễn, người đứng đầu ủy ban bảo vệ tài sản của nhóm, nói.

"Nhưng nếu chúng ta có thể làm cho họ thậm chí chỉ ngồi xuống để thảo luận về điều này với chúng tôi, th́ chúng tôi sẽ làm cho họ nhận ra rằng có một quyền như thế. Đó sẽ là một chiến thắng", ông nói.

Một phát ngôn viên của Văn pḥng Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết cộng đồng người Việt Nam Nam Cali đang quá lạc quan. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam không có kế hoạch nhận những yêu cầu từ những người chạy trốn năm 1975 nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó", ông Trần Quư Đức. "Những người đang cho họ hy vọng là không thực tế."

*

David Bradley, cố vấn cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thương lượng các yêu sách với chính phủ Việt Nam, cho biết những người nộp đơn mới sẽ chỉ được bồi thường nếu "Chính phủ Việt Nam đồng ư làm như vậy ... hoặc nếu họ thuyết phục Quốc hội sửa đổi luật . "

Chỉ có 192 người yêu cầu bồi thường được coi là có đủ điều kiện để sở hữu tài sản cá nhân và tài sản công ty trị giá 99.5 triệu đô la theo các đơn nộp vào năm 1983.

Các công ty yêu sách bao gồm các công ty lớn như IBM World Trade Corp, Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists Entertainment Co., Warner Bros. Inc. và General Electric Co.

Bốn cư dân Quận Cam - một trong những người gốc Việt - nộp trước thời hạn, yêu cầu khoảng $110,000 trong tài sản bị mất và tài sản khác, Bradley nói.

Họ là Robert J. Burns của Westminster, người đă chết; Cúc Pham Norris của Orange; và Pauline và Richard Wright thuộc Thung lũng Fountain. Tất cả đều t́m kiếm sự bồi thường cho sự mất mát của các doanh nghiệp.

Paul Sowa, luật sư của Tustin, đại diện cho bất động sản của Robert J. Burns, nói: "Tôi đă được nói rằng chắc chắn có một cơ hội tốt để khách hàng của tôi được bù đắp.

Burns là một doanh nhân của Westminster sở hữu Công ty Index, nơi cung cấp thực phẩm và nhà ở tại Việt Nam cho các thành viên của một ủy ban quốc tế.

Chính phủ Việt Nam nợ những người thừa kế của Burns khoảng $70,330, mà không quan tâm, Sowa nói. Các luật sư cho biết ông không thể dự đoán được khi nào bồi thường có thể được trả.

Bà Nga Nguyễn, 55 tuổi, người đă nộp hồ sơ cuối tuần tại Cộng đồng Việt Nam tại văn pḥng Westminster ở Nam California, cho biết cô rất ngạc nhiên khi biết rằng cô không đủ điều kiện để lấy lại hai ngôi nhà cô đă mất ở Sài G̣n và Ban Me Thuot, một thị trấn ở vùng cao nguyên trung phần. Các tài sản đă bị chính quyền cộng sản tịch thu năm 1979, khi Nguyễn trốn sang Hoa Kỳ.

*

"Tôi không nghĩ rằng luật pháp là đúng," Nguyễn nói. "Trước hết, tôi chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của đạo luật 1983 cho đến bây giờ và do đó không thể nộp đơn đ̣i lại những ǵ sự mất mát.

"Thứ hai, làm sao tôi có thể có được một công dân Mỹ vào thời điểm tôi bị mất nhà của tôi?"

"Tôi đoán luật pháp không quan tâm đến việc mất tài sản của  người Mỹ gốc Việt," ông Nguyễn nói thêm. "Tôi hy vọng cộng đồng Việt Nam bằng cách nào đó có thể thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ giúp chúng tôi thu hồi một số tài sản đă bị cưỡng bức lấy đi khỏi chúng tôi".

 

Khi được thông báo rằng cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam California đă biết luật pháp, ngay cả khi không có, ông Nguyễn nói: "Ít nhất họ cũng cố gắng, và tôi có thể nói nhiều hơn về luật pháp".

 

Bradley, luật sư của ủy ban, cho biết Quốc hội đă thông qua đạo luật năm 1980 cho phép Uỷ ban Giải quyết Yêu sách Nước ngoài, một cơ quan bán độc lập nằm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chấp nhận các khiếu nại về tài sản bị mất tại Việt Nam.

Luật được đưa ra vào tháng 2 năm 1983, là thời hạn cho tất cả các đơn đăng kư. Ủy ban này đă hoàn thành việc lập danh sách các khiếu nại vào năm 1986.

 

Cuộc thảo luận đầu tiên về tài sản này được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 và 1 tháng 3, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Clinton băi bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào tháng tới.

Ngừơi yêu cầu bồi thường cũng muốn hưởng 6% lăi phát sinh hàng năm, kể từ năm 1975, khi Việt Nam Cộng Ḥa bị Cộng Sản đánh bại.

 

HẾT TRÍCH

 

Tính từ ngày 26 tháng 2 năm 1986, Uỷ ban Dàn Xếp Khiếu Nại đă hoàn thành một chương tŕnh xác định tính hợp lệ và số tiền của người Hoa Kỳ yêu cầu Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam bồi hoàn phát sinh từ việc quốc hữu hóa hoặc thu giữ bất động sản. Chương tŕnh này đă được luật công cộng 96-606 cho phép thêm vào tiêu đề VII của Đạo luật giải quyết các khiếu nại quốc tế năm 1949. Ủy ban đă đưa ra quyết định 534 tuyên bố cấp phép cho 192 nguyên đơn đ̣i tổng số tiền gốc là $99,471,983.51.

 (https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2014/10/09/vietnam_as.pdf)

 

Chương tŕnh này đă đưa ra phán quyết trước khi yêu cầu bồi thường v́ thời gian đó chưa đạt được thoả thuận giải quyết khiếu nại. Vào năm 1995, Hoa Kỳ đă kư kết một thỏa thuận với nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam, giải quyết yêu sách của Unites States với một khoản thanh toán một lần của Việt Nam là 203.504.248,00 USD.

(https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-vietnam)

***

Nh́n lại vụ đ̣i tài sản do ông tiến sĩ C̣ Mồi Nguyễn Đ́nh Thắng đang quảng cáo rầm rộ, "diễn kịch "lói" phỏng vấn" với Thị Nở Nặc Nô Hoàng Lan Chi, bày tṛ Sơn Đông Măi Vơ khua chiêng đánh trống inh ỏi nhưng không có ǵ là mới mẻ.

Chẳng qua đó là hành động sao chép ư tưởng của một số người đă từng nuôi ảo vọng, những kẻ mộng du nuôi tâm lư trúng số.

Tiến sĩ đào mỏ Nguyễn Đ́nh Thắng hết tṛ nên moi một sự kiện thất bại đă cũ tân trang lại để một đám luật sư ế khách, đói tiền bám sát thời cuộc hy vọng thiên hạ lớ ngớ nạp hồ sơ khiếu kiện để có cơ hội làm giàu qua tṛ bịp bợm, hợp pháp dưới h́nh thức dịch vụ pháp lư.

 

Chương tŕnh tu bip đ̣i tài sản này chắc chắn có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nguyễn Đ́nh Thắng – Cao Quang Ánh và vài công ty luật nhắm vào số người mộng du, ảo tưởng tôi thường gọi là Việt Ngu. Tuy nhiên những người đă sống trên đất Mỹ mấy chục năm chắc chắn không ai lọt vào cái bẫy dởm của tiến sĩ C̣ Mồi Nguyễn Đ́nh Thắng đang cố gắng bằng mọi cách để rây máu ăn phần.

 

Sở dĩ chúng tôi gọi là tṛ bịp v́ Nguyễn Đ́nh Thắng đang cố t́nh "chính trị hóa dịch vụ pháp lư làm đơn đ̣i tài sản" trở thành chuyện vận động cho một chương tŕnh đă có sẵn và hết thời hiệu từ năm 1983.

 

Sự đểu cáng, lưu manh và bất lương của Nguyễn Đ́nh Thắng và đồng bọn bầy đàn của hắn là ở chỗ hắn vẽ vời, dàn dựng khẩu hiệu, quảng cáo về một sự việc đă khóa sổ, chấm dứt từ 35 năm trước (1983).

Hắn nhập nhằng "treo đầu dê" thu tiền cho mục đích đ̣i tài sản  nhưng thực ra hắn lợi dụng tiền bạc, công sức của đồng bào để làm chuyện riêng của hắn là kiếm "Funding" không dính dáng ǵ tới chương tŕnh hắn quảng cáo.

 

Mới hôm qua Nguyễn Đ́nh Thắng diễn tṛ ra thông cáo về việc sẽ hội thảo với mấy thượng nghị sĩ ở Florida về vấn đề đ̣i tài sản Thắng đang c̣ mồi. Thực ra Thắng bày tṛ kiếm cớ để thu gom một số người Việt nhằm biểu dương với văn pḥng Thượng Nghị Sĩ ở tiểu bang Florida. Thái độ làm việc như vậy không thành thực v́ gần đây nhất cộng đồng Mỹ gốc Cuba đă thêm một lần thất bại trong việc "đ̣i lại tài sản" cho người Mỹ gốc Cuba. Lư do t́nh trạng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba không tiến triển khả quan.

 

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ đă b́nh thường từ hơn hai chục năm, chuyện bồi hoàn cho công dân và công ty Hoa Kỳ đă hoàn tất trước khi bỏ cấm vận. (https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-vietnam-lead-decisions)

 

Việt Nam hiện nay đă là một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ nên không có khó khăn ǵ để một người tỵ nạn trở về đ̣i lại tài sản bị tịch thu một cách phi pháp. Ngày nay quư vị có thể đ̣i trực tiếp ở Việt Nam nhưng hăy suy nghĩ cho kỷ v́ số tiền phải bỏ ra cho các thủ tục pháp lư chắc chắn không phải nhỏ. Thậm chí giá trị tài sản đ̣i được không bằng số tiền phải bỏ ra.

 

Đối với những thành phần trong triều đ́nh VNCH có nhiều tài sản do cướp bóc của lương dân, tham nhũng mà có th́ chớ nuôi ảo tưởng v́ chúng tôi thấy đó chỉ là của phi nghĩa, của ăn cướp, của vơ vét tham nhũng trên máu xương đồng bào chiến sĩ trong khi có cơ hội cầm quyền mà thôi. V́ thế nhưng người nào muốn đ̣i lại tài sản ở Việt Nam không việc ǵ phải làm chuyện ngu đần nộp tiền cho anh c̣ mồi Nguyễn Đ́nh Thắng và đồng bọn của hắn.

 

Trước đây chúng tôi vẫn thường chỉ trích những tṛ hề đấu tranh dân  chủ nhân quyền cho Việt Nam ở hải ngoại và gọi  đó là "tṛ đấu tranh Dân chủ cuội - Nhân quyền dởm". Thực tế dởm đó vừa qua Nguyễn Đ́nh Thắng đă diễn kịch lói với Thị Nở Nặc Nô Hoàng Lan Chi đă lộ rơ tính chất của những tṛ vận động đấu tranh đó đích thực là dối trá hơn "Cuội". Trong màn kịch "LÓI" hết sức nhố nhăng, Thị Nở Nặc nô HLC hỏi mớm:" Ông c̣n muốn giải thích thêm điều ǵ cho mọi người hiểu về Nhân Quyền, về “power” của HK đối với VNCS khi sử dụng “nhân quyền”, xin cứ ghi thêm cho rơ."

 

Tiến Sĩ C̣ mồi Nguyễn Đ́nh Thắng trả lời bù trớt: "Hoa Kỳ, LHQ và quốc tế nói chung là các yếu tố ngoại lai, rất cần nhưng không thể thay thế nội lực của người dân để tự bảo vệ dân và nhân quyền của chính ḿnh. Phát triển nội lực cho các cộng đồng người dân ở trong nước đang là trọng tâm của chúng tôi cho giai đoạn 5 năm 2017-2021."

 

Đồng thời qua bài viết này chúng tôi muốn nhắc quư đồng bào chớ nuôi ảo tưởng chính phủ hay quốc hội Hoa Kỳ can thiệp đ̣i lại "Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam" hay đ̣i được tài sản đă mất vào tay cộng sản cho những người tỵ nạn trở thành công dân Hoa Kỳ sau 1975.  Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, những lời hứa hẹn nếu có chỉ là bánh vẽ v́ luật của Hoa Kỳ chỉ có hiệu lực trong lănh thổ Hoa Kỳ không có tính chất phổ quát toàn cầu. Can thiệp vào công việc nội bộ, luật pháp của các quốc gia khác là điều tối kỵ trong bang giao quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ không có nghĩa vụ và quyền hạn  để làm những chuyện ngoài thẩm quyền do Hiến Pháp- Pháp Luật Hoa Kỳ quy định.

 

Và quư vị hăy thử tưởng tượng một ngày nào đó bọn Mafia Đỏ sụp đổ, trước sự phẫn nộ của quốc dân, những tên đứng đầu triều đ́nh của chúng cũng "bỏ của chạy lấy người", bôn tẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc như bọn gia nô,  tham quan, ô lại của triều đ́nh Nguyễn văn Thiệu năm 1975. Chúng sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ không lẽ nhà cấm quyền lúc đó ở Việt Nam cũng phải nghe theo lời "bố Mỹ, mẹ Tầu" để trả lại của ăn cướp, của phi nghĩa cho chúng hay sao?

 

 

 

 

Kim Âu

 

DEC17/2017

 

 

 

Ngày nay có thể những người cao tuổi không đọc được Anh văn nhưng trong gia đ́nh nào cũng có con cháu thuộc thế hệ hai thừa khả năng giải thích các văn bản pháp  lư cho người lớn tuổi . Chuyện đ̣i sản quư vị có thể bấn vào cách links đính kèm  để hiểu rơ sự thật

 

American Plan Claim Property In Cuba - International Law

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article161810183.html

http://www.sun-sentinel.com/news/nationworld/fl-cuban-american-lost-property-20150405-story.html

Recovering-Properties-Cuba-Still-Far-Dream-Some-Cuban-Americans

https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-cuba

http://www.american.edu/clals/cuba-archive_property-claims.cfm

 

America Cuban Claim Property in Cuba

http://articles.latimes.com/1994-03-25/local/me-38430_1_american-citizen

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9a/entry-3369.html

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1350&context=cilj

https://stockton.usnwc.edu/ils/

 

https://mail.yahoo.com/?.src=ym#6427725807

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/BPSOS-va-chien-dich-Nguoi-My-Goc-Viet-Doi-Tai-San-5633/

https://www.voatiengviet.com/a/chien-dich-nguoi-my-goc-viet-doi-tai-san-tai-vietnam-duoc-phat-dong/1491444.html

http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/841-chien-dich-nguoi-my-goc-viet-doi-tai-san.html

Chiến Dịch Đ̣i Tài Sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: