MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎  Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

Thư thứ nhất của Nguyễn Đ́nh Thắng

    

Về thông tin trên internet về Bà Phạm Thu Hạnh

    

Mới đây có bài viết phổ biến trên internet về trường hợp của Bà Phạm Thu Hạnh kèm với lời kêu gọi giúp đỡ tài chánh từ cộng đồng. Tôi thấy cần làm sáng tỏ vấn đề để tránh cho đồng hương không bị nhầm lẫn.    

Tháng 9 năm 2013, Ông Trần Tử Thanh, người mà chúng tôi quen biết từ lâu, gọi điện thoại cho tôi hai lần để yêu cầu tôi gặp Bà Hạnh gấp v́ có việc cần giúp đỡ. Trước đây tôi cũng được biết qua về Bà Hạnh là con gái nuôi của cụ Phan Vỹ, một người tôi cũng quen biết từ lâu. Tôi đồng ư gặp.

Khi gặp, Bà Hạnh cho biết là trường dạy nghề làm tóc của Bà bị đóng cửa từ nhiều tháng và sắp đến hạn phải tái kiểm định (accreditation) nên bà ta muốn nhờ BPSOS giúp khôi phục hoạt động để thông qua kỳ tái kiểm định. Bà Hạnh tâm sự là muốn duy tŕ hoạt động của trường để phục vụ cộng đồng.    

Sau đó Bà Hạnh chở cụ Phan Vỹ đến gặp tôi để nói thêm vào.    

Việc huấn nghệ và tạo công ăn việc làm cho đồng hương là việc mà BPSOS đă thực hiện nhiều năm nay, đặc biệt là đối với các phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đ́nh. Tôi cho biết là sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, trường của Bà Hạnh đăng kư với Tiểu Bang Virginia là một công ty doanh nghiệp vụ lợi cho nên BPSOS, một tổ chức bất vụ lợi, không thể đứng tên chung mà cần có một ban quản trị riêng cho đúng với luật pháp.    

Cho đến lúc ấy Bà Hạnh là người độc nhất trong ban quản trị. Điều này không đáp ứng đ̣i hỏi của luật pháp đối với một công ty v́ phải có sự cân bằng và kiểm soát để bảo đảm minh bạch về quản trị; đó là ư nghĩa của chữ “công” trong “công ty”, tôi giải thích. Bà Hạnh đồng ư.    

Tôi đi mời một số người có kinh nghiệm về ngành làm tóc hoặc về kinh doanh để tham gia ban quản trị. Bà Hạnh cũng ở trong ban quản trị. Ngoài ra Bà Hạnh c̣n muốn tiếp tục đứng lớp và lănh lương như là nhân viên của công ty. Ban quản trị đồng ư.    

V́ công ty này đă ngưng hoạt động và hoàn toàn không có tài sản hay thu nhập để có thể tự thuê cơ sở, ban quản trị đề nghị BPSOS đứng ra thuê cơ sở và cho công ty thuê lại. Tôi đồng ư. Các buổi họp của ban quản trị đều có biên bản và biên bản đều được gửi đến mọi thành viên của hội đồng quản trị.    

Sau đó, tôi bổ túc hồ sơ của công ty ở Tiểu Bang Virginia để phản ảnh thành phần ban quản trị này và yêu cầu Bà Hạnh cung cấp hồ sơ thuế vụ của công ty để xem có đúng luật hay không.

Vài hôm sau Bà Hạnh gặp riêng tôi và đề nghị băi bỏ hội đồng quản trị để Bà Hạnh và tôi chia nhau nắm công ty. Tôi nói rằng tôi không chủ trương làm kinh doanh, không có kinh nghiệm làm kinh doanh và không thể nào thất tín với những người đă mời vào hội đồng quản trị. Bà Hạnh ra về và hẹn sẽ trở lại vào một hôm khác để nói chuyện thêm.    

Qua hôm sau tôi gọi cho người làm thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế cho những năm trước của công ty th́ biết ra là các giấy tờ khai thuế không có cơ sở, và các con số không thể chứng minh được.    

Và rồi một phụ nữ ở Maryland gọi cho tôi vừa khóc vừa kể rằng Bà Hạnh đă dùng tên của tôi và của cụ Phan Vỹ để thuyết phục vị phụ nữ ấy cho vay 20 ngh́n Mỹ kim. Bà Hạnh hứa sẽ kư giấy nợ với bảo đảm trả nợ nhưng rồi đă lờ đi không kư, mặc cho vị phụ nữ này liên lạc nhiều lần. Đây là 1/3 số tiến mà vị phụ nữ đă về hưu này dành dụm trong suốt cuộc đời đi làm. Vị phụ nữ này trước đây đă đóng góp ủng hộ BPSOS và biết tôi nên cả tin Bà Hạnh.    

Dù lúc ấy BPSOS đă kư hợp đồng với chủ đất để thuê cơ sở và không thể huỷ hợp đồng, tôi thấy rằng không thể tiếp tục.

Tôi mời Bà Hạnh đến gặp và thông báo chấm dứt mọi hợp tác và dính dấp với Bà Hạnh, yêu cầu Bà Hạnh dọn tất cả đồ đạc và dụng cụ ra khỏi cơ sở mà BPSOS đă thuê, và yêu cầu Bà Hạnh tuyệt nhiên không được dùng tên tôi hoặc BPSOS cho bất cứ mục đích ǵ. Sau đó mọi người trong ban quản trị đă rút tên ra khỏi hồ sơ của công ty tại Tiểu Bang Virginia, chỉ c̣n lại Bà Hạnh, nghĩa là trở về nguyên trạng như trước đây.

Vài hôm sau Bà Hạnh đến gặp tôi với đề nghị thuê cơ sở mà BPSOS đă kư hợp đồng và bỏ trống. Tôi từ chối v́ không muốn dính dấp và mang tiếng sau này.

 Sau đó vài hôm Bà Hạnh lại đến gặp tôi và đề nghị thuê cơ sở trong 2 tháng để thông qua kỳ tái kiểm định, làm như là trường đang hoạt động ổn định. Tôi trả lời như vậy là cố t́nh đánh lừa tổ chức kiểm định, điều mà tôi không thể làm.

Khi Bà Hạnh về rồi, cụ Phan Vỹ gọi lại để yêu cầu tôi bỏ qua những ǵ đă xẩy ra và tiếp tục giúp cho Bà Hạnh. Tôi xin lỗi cụ là tôi không thể làm những việc trái với luật pháp Hoa Kỳ và trái lương tâm.

Sau vài tuần Ông Nguyễn Ngọc Bích lại liên lạc với tôi cho biết là Bà Hạnh nhờ Ông Bích nói với tôi giúp Bà Hạnh. Tôi đă kể tự sự như trên và khuyên Ông Bích nên cẩn thận để tránh bị tai tiếng sau này.

Từ đó Bà Hạnh đă đi rêu rao trong cộng đồng địa phương những điều không đúng sự thật nhưng tôi không lên tiếng v́ chủ trương không nói về chuyện riêng tư của người khác.

Tuy nhiên lần này v́ có sự kêu gọi quyên góp tài chánh, tôi phải lên tiếng để tránh cho một số đồng hương có thể bị nhầm lẫn và bị trục lợi.

Xin quư vị nào quan tâm đến vấn đề này giúp phổ biến thông tin trên đây để rộng đường dư luận. Xin cảm ơn.

    

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 24 tháng 8, 2014

 

 

THƯ THỨ HAI CỦA NGUYỄN Đ̀NH THẮNG

From: HOLLY NGO <ntbh99@gmail.com

 Subject: Vu khống trong cộng đồng: Không để con sâu làm rầu nồi canh

 To: viendongdaily@yahoo.com

 Date: Tuesday, September 9, 2014, 11:23 AM

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 Vu khống trong cộng đồng:

Không để con sâu làm rầu nồi canh

 

 Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

 

 Ngày 9 tháng 9, 2014

 

Chủ trương của tôi là viết, nói những điều hướng thượng trong niềm tin: thắp sáng ngọn đuốc lên để đẩy lùi bóng tối, chẳng đặng đừng mới phải nói về những điều không tử tế ẩn nấp trong bóng tối. Bài viết  này thuộc trường hợp chẳng đặng đừng ấy. 

 Gần đây có lời cáo buộc về vụ việc “sang đoạt chủ quyền” được tải đi trên một số diễn đàn. Tôi thấy có trách nhiệm lên tiếng v́ cáo buộc này ngày càng leo thang về tính dối trá, và nó liên luỵ đến những  người lương thiện ít khi xuất hiện ngoài công chúng -- chỉ v́ tin tôi mà họ đồng ư làm phúc để rồi mang vạ lây. 

Sự thật rất đơn giản: Giữa tháng 8 năm 2013 Bà Phạm Thu Hạnh nhờ tôi giúp phục hoạt trường dạy làm tóc của bà ta, lúc ấy đă đóng cửa nhiều tháng. Tôi đồng ư giúp với điều kiện phải điều chỉnh hoạt động cho đúng luật, đúng nguyên tắc quản trị, và minh bạch về sổ sách. Sau hơn 3 tháng “thử thách”, xét thấy Bà Hạnh không hội đủ các điều kiện này nên tôi quyết định không giúp nữa và mọi việc được trở  lại t́nh trạng như cũ. Trong suốt thời gian này và cho đến  nay trường dạy làm tóc của Bà Hạnh không hề hoạt động một ngày nào. Những điều tŕnh bày dưới đây sẽ cho thấy lời cáo buộc "sang đoạt chủ quyền" không chỉ là vu vạ bâng quơ mà có sự thông đồng của một nhóm người nhằm nguỵ tạo chứng cớ, cắt xén sự thật, diễn giải sai sự  việc, đổi trắng thành đen, man khai nhân thân, và quyên góp tiền bạc bất chính.  

 Nguỵ tạo chứng cớ 

 Chứng cớ chính được trưng dẫn để hỗ trợ lời cáo buộc “sang đoạt chủ quyền” lại là chứng cớ có tẩy xoá

 

(Tài Liệu 1 đính kèm). Xin đối chiếu nó với bản gốc khi chưa bị tẩy xoá

 

 

(Tài Liệu 2). Xem kỹ th́ sẽ  thấy dấu tẩy xoá lem nhem bằng white-out. 

 

Thực ra đây là bản báo cáo cập nhật hàng năm với chính quyền Tiểu Bang Virginia, bộ phận quản lư các công ty đăng kư hoạt động trong tiểu bang. Hàng năm bộ phận này gửi tờ đơn với địa chỉ và danh sách  hội đồng quản trị chiếu theo thông tin của năm trước để người chịu trách nhiệm công ty báo cáo những thay đổi, nếu có. Hạn chót để cập nhật là 30 tháng 4 mỗi năm. Bà Hạnh đă gởi trễ bản cập nhật cho chính quyền tiểu bang ngày 22 tháng 7, 2014. Trong đó bà  ta cập nhật danh sách hội đồng quản trị bằng cách gạch đi tên của những người đă không c̣n đứng tên -- họ là những người đồng ư tham gia do tôi mời nhưng đều đă rút tên cuối tháng 11 năm 2013.  

Trên tài liệu này, Bà Hạnh đă tẩy xoá tên và chữ kư của chính ḿnh, cũng như ngày kư tên; xoá đường “gạch đi” tên của những người đă rút tên; xoá luôn dấu đóng  ngày nhận (31 tháng 7, 2014) của chính quyền  tiểu bang. Bà ta tẩy xoá để ra vẻ là trường của bà ta vẫn do người khác đứng tên, nhằm cáo buộc là bà ta mất chủ quyền tài sản. Nhưng chứng này là chứng... giả. 

 

Cắt xén sự thật 

Chứng cớ thứ hai được dùng để hỗ trợ lời cáo buộc là tờ đơn đổi tên trường từ Super Hair's Beauty Academy sang thành iBella Academy, đề ngày 16 tháng 9, 2013. 

 

 

Tên trường được đổi thành iBella Academy tại buổi họp của hội đồng quản trị được thành lập đầu tháng 9, 2013. Bà Hạnh là thành viên của hội đồng quản trị này và có dự buổi họp về đổi tên cũng như tất cả  các buổi họp khác của hội đồng quản trị. Giấy tờ đổi tên được cung cấp cho mọi thành viên của hội đồng quản trị, trong đó có Bà Hạnh. Bà Hạnh dùng nó làm chứng cớ. V́ lúc ấy công ty không có tài sản, không có ngân sách, không có trương mục ngân hàng, tôi đă  t́nh nguyện kư check riêng để trả lệ phí cho việc đổi tên.Trên nguyên tắc công ty sẽ phải bồi hoàn lại cho tôi nhưng việc này đến giờ vẫn chưa xẩy ra. Việc đổi tên trường hoàn toàn không dính líu đến việc chủ quyền.  

Cuối tháng 11, mọi người trong  hội đồng quản trị quyết định rút tên v́ không muốn dính dấp với Bà Hạnh nữa th́ đồng thời cũng quyết định đưa trường của Bà Hạnh về lại nguyên trạng, kể cả tên của nó, và  không cho phép Bà Hạnh dùng tên iBella Academy. Đơn đổi tên trường lại như cũ được nộp cho chính quyền tiểu bang ngày 27 tháng 11, 2013. Lần này tôi lại t́nh nguyện đóng tiền lệ phí.  Đó là lư do bản báo cáo mà chính quyền Virginia gởi ra đầu năm nay vẫn ghi tên trường là Super Hair's Beauty Academy, Inc., nghĩa là tên cũ.

Cho dù không biết ǵ về nội t́nh, người tinh ư cũng vẫn suy  luận được rằng, hà cớ ǵ người “sang đoạt chủ quyền” lại đổi tên trường lại như cũ sau khi đă cố t́nh đổi tên mới để sang đoạt nó? Đây là điểm phi lư rất dễ nhận biết ngay trong chứng cớ mà Bà Hạnh trưng dẫn. Có lẽ bà ta đă quên tẩy xoá chi tiết này. 

Trưng chứng cớ một cách có lọc lựa nhằm đánh lừa dưa luận là hành động trí trá. Nửa sự thật không c̣n là sự thật nữa.

 

Diễn giải sai sự việc 

Nhóm người đưa lời cáo buộc đă cố t́nh diễn giải sai một số sự việc nhằm củng cố lời cáo buộc của họ. Chứng cớ được trưng dẫn  để chứng minh rằng trường Super Hair's Beauty  Academy vẫn c̣n hoạt động thực ra chỉ là giấy cho phép hoạt động tại địa chỉ được ghi trên giấy phép. Địa chỉ ấy chính là cơ sở mà  BPSOS đă đứng tên thuê: 6066 Leesburg Pike, Suite  100, Falls Church, VA 22041. Sau khi chúng tôi quyết định không dính dấp ǵ với Bà Hạnh nữa th́ giấy phép ấy tự động trở thành vô giá trị. Trưng dẫn giấy phép này để chứng minh ḿnh vẫn c̣n hoạt động không  những là gian dối mà c̣n là sử dụng trái phép địa chỉ của người khác.  

Nhóm người đưa lời cáo buộc lại c̣n cáo buộc rằng có sự chuyển "accreditation" (kiểm định tín nhiệm) từ trường Super Hair's Beauty Academy sang cho iBella Academy để giành lấy học bổng của chính phủ liên bang. Họ đă không hề đưa chứng cớ và cũng không thể giải thích được quy tŕnh diễn tiến ra sao cho "phép ảo thuật" đánh tráo này. Thực tế là không hề có chuyện đó và chuyện đó không thể thực hiện được. Thực tế là Bà Hạnh vẫn liên lạc với NACCAS trên danh nghĩa Super Hair's Beauty Academy từ bấy lâu nay. Chẳng hạn, ngày 24 tháng 3, 2014, tổ chức NACCAS đă quyết định "treo" accreditation của trường mang tên Super Hair's Beauty Academy:

  http://elibrary.naccas.org/InfoRouter/docs/Public/Website%20Documents/NACCAS%20News/Same%20Time%20Notice%20for%20March%202014/Same%20Time%20Notice%20For%20March%2024%202014%20Relinquishment%20of%20Accreditation%20-%20Super%20Hair's%20Beauty%20Academy%20Inc.pdf

 

Ngày 2 tháng 5, 2014, Bà Hạnh  lại nộp đơn với NACCAS để xin phục hồi accreditation cho trường Super Hair's Beauty Academy: http://naccas.org/naccas/?q=node/74  (đánh chữ "Super Hair" để truy t́m). Rơ ràng là không có tṛ ảo thuật nào cả. 

Nhóm người cáo buộc tuyên bố  rằng trường của Bà Hạnh sắp sửa được Bộ Giáo Dục cho "fund" qua dạng học bổng liên bang (federal student aid). Họ không đưa ra được một chứng cớ nào v́ điều này không hề có. Tài liệu mà Bà Hạnh trưng dẫn (Tài Liệu 4)  thực ra chỉ là chứng chỉ xác nhận là bà ta đă tham dự buổi huấn luyện về thể thức và các tiêu chuẩn để nộp xin loại học bổng này, chứ không có nghĩa là trường của bà ta đủ tiêu chuẩn để nộp xin. Thực ra trước  khi đến nhờ tôi giúp đỡ, Bà Hạnh đă không thoả đáng được các đ̣i hỏi của Bộ Giáo Dục để xin loại học bổng này

 

Tài Liệu Federal Student Aid Correspondent

 

(Tài Liệu 5 – các trao đổi email giữa bộ phận federal student aid của Bộ Giáo Dục và Bà Hạnh). Một trong số đ̣i hỏi ấy là sổ sách tài chính phải được kiểm toán đúng tiêu chuẩn của chính phủ Liên Bang (Generally  Accepted Government Auditing Standards) trong hai năm liền v́ học bổng liên quan đến tiền thuế của dân. Trường của Bà Hạnh hoàn toàn đă không đáp ứng được đ̣i hỏi này cho bất cứ một năm nào chứ đừng nói hai năm liền. Dù có được phục hoạt th́ sẽ phải chờ tối thiểu phải 3 năm sau trường của Bà Hạnh mới hy vọng thoả đáng được đ̣i hỏi này. Do đó hoàn toàn không có việc trường của Bà Hạnh sắp sửa được cấp federal student  aid. Nói vậy là nói dối. 

Nhóm người đưa lời cáo buộc lập luận rằng số tiền $20,000 mà Bà Hạnh vay mượn của một phụ nữ ở trong vùng là việc riêng tư. Thực ra nó không riêng tư tí nào. Bà Hạnh đă khoe với khổ chủ rằng đang được tôi giúp đỡ nên trường sắp mở lại và sắp có thu nhập, cho nên cần vốn. Bà Hạnh lại c̣n căn dặn khổ chủ là không được nói cho tôi biết việc vay mượn tiền. Trước dấu hiệu mất trắng tiền cho vay và không c̣n cách nào khác, khổ chủ phải cầu cứu nên tôi mới biết  chuyện. Rồi khổ chủ nhận được lời hăm doạ quịt nợ v́ lẽ đă nhờ tôi can thiệp. Đây là một hành vi hăm doạ để bịt miệng nhân chứng. Nói rằng việc vay tiền chỉ là chuyện riêng tư của Bà Hạnh là lập luận giả trá.  Nhóm người đưa lời cáo buộc thoạt đầu đoan quyết rằng Bà Hạnh là con ruột của Cụ Phan Vỹ, lại c̣n cất công giải thích tại sao con ruột mà lại khác họ. Rơ ràng họ có chủ ư thuyết phục người đọc về "nhân  thân" của Bà Hạnh. Đến lúc bị phanh phui th́ họ lại lập luận rằng điều này chẳng liên quan ǵ đến nội dung cáo buộc. Nó rất liên quan là đằng khác. Bà Hạnh đă mạo nhận "nhân thân" để tạo tính khả tín khi đi vay tiền. Sau đó lại tiếp tục mạo nhận để tạo tính  khả tín cho lời cáo buộc. Hành vi mạo nhận này được lập đi lập lại và có toan tính từ đầu. 

 

Đổi trắng thành đen

Trung tuần tháng 8 năm ngoái, Bà Hạnh nhờ tôi giúp bà ta. Sau chưa đầy 4 tháng, tôi báo cho Bà Hạnh quyết định không dính dấp ǵ với bà ta nữa và trả mọi việc về lại nguyên trạng, xem như không hề có bất  kỳ một thay đổi nào so với trước khi tôi gặp bá ta. Bà Hạnh tiếp tục gọi điện thoại, nhắn text qua điện thoại, gởi email, và nhờ cả Cụ Phan Vỹ và Ông Nguyễn Ngọc Bích nói thêm vào. Tôi dứt khoát từ chối. Thế nhưng lời cáo buộc th́ lại nói rằng bà ta đi t́m  sự hợp tác kinh doanh, rồi sơ ư để bị sang đoạt chủ quyền.

Trích dẫn ở cuối bài là email đề ngày 14 tháng 8, 2013 của Bà Hạnh, viết bằng tiếng Anh. Nội dung là nài nỉ nhờ giúp. Bà ta đă t́m cách liên lạc với tôi nhiều lần, nhưng tôi nói là rất bận nên không thể  gặp. Cuối cùng bà ta đă nhờ Ông Trần Tử Thanh, người tôi quen biết, gọi cho tôi hai lần để yêu cầu tôi giúp đỡ. Lúc ấy tôi mới đồng ư gặp. Đó là bối cảnh đằng sau email này của Bà Hạnh.

Trích dẫn thứ hai là email đề ngày 15 tháng 1, 2014 của Bà Hạnh, bằng tiếng Việt không đánh dấu, nghĩa là gần hai tháng sau khi tôi quyết định không dính dấp ǵ với bà ta nữa. Qua email, bà ta yêu cầu  tôi giúp đỡ bằng cách cho bà ta thuê cơ sở trong hai tháng để thoát kỳ kiểm định tín nhiệm (accreditation) rồi th́ dọn đi. Tôi từ chối v́ đă quyết định không dính dấp với bà ta, lại càng không thể toa rập trong việc đánh lận tổ chức thực hiện kiểm định (NACCAS).  Email của Bà Hạnh cho thấy là vào thời điểm 15 tháng 1, 2014 bà ta đang nắm chủ quyền của trường dạy làm tóc và việc kiểm định với NACCAS vẫn là cho trường Super Hair's Beauty Academy. Bằng không, hà cớ ǵ lại nài nỉ thuê cơ sở nếu mà trường của bà ta đă bị  sang đoạt và đang hoạt động ngay tại cơ sở của người sang đoạt, cũng là cơ sở mà bà ta định thuê lại?  

Như vậy, lời cáo buộc bị sang đoạt chủ quyền hay bị hoán chuyển "kiểm định tín nhiệm" sang một trường khác với tên khác là hoàn toàn không có. Bà Hạnh và những người đồng loă biết rất rơ điều này nhưng  cố t́nh nói dối.

 

Quyên góp bất chính 

Nhóm người cáo buộc đă kêu gọi đồng hương đóng góp tiền bạc cho Bà Hạnh để khởi tố việc sang đoạt chủ quyền tài sản. Dựa vào những dẫn chứng ở trên, rơ ràng họ không có căn cứ nào cho việc tố tụng này  v́ không hề có việc sang đoạt chủ quyền. Họ biết rơ điều ấy. Không những vậy, họ chắc chắn không muốn ra toà v́ trước toà họ sẽ là bị cáo.  

Luật vu khống/mạ lị ở Hoa Kỳ rất rơ ràng. Cướp của, giết người, hăm hiếp, bắt cóc, buôn lậu, soán đoạt tài sản… là những tội h́nh do chính quyền truy tố, xử án và trừng trị. Khi một người hay một nhóm  người vu vạ ai khác về những tội h́nh như vậy th́ đương nhiên mang tội vu khống mà không cần phải chứng minh là có ác ư. Những lời cáo buộc phổ biến trên diễn đàn từ hơn tháng nay đủ căn cứ cho sự truy tố về hộ.

Với chứng cớ là có sự thông đồng của từ hai người trở lên nhằm man khai nhân thân, che đậy và nguỵ tạo chứng cớ, cố t́nh diễn giải sai sự kiện, hăm doạ để bịt miệng nhân chứng... tất cả với mục đích gây  thiệt hại cho người khác và quyên góp tiền bạc bất chính, th́ đây là căn cứ đủ cho sự truy tố về h́nh. 

Và trước toà án công luận, đánh lừa tất cả mọi người để khai thác từ tâm của đồng hương nhằm trục lợi là việc làm hoàn toàn bất chính.

 

Một số nguyên tắc hành xử 

Trước sự vu khống, nhất là khi có sự thông đồng của một nhóm người với những đ̣n thâm độc, không mấy ai tránh được thế "t́nh ngay lư gian". V́ từ lâu tôi đă có thói quen lưu giữ tài liệu, nên có chứng  cớ để vạch ra gian ư của nhóm người đứng sau lời cáo buộc trên đây. Không phải ai ai trong cộng đồng chúng ta cũng trong tư thế sẵn sàng như vậy để tự vệ trước sự vu khống, chụp mũ.

Tuy nhiên, chúng ta có cách cùng nhau đẩy lùi t́nh trạng vu khống, chụp mũ và giữ ǵn sự trong sáng trong cộng đồng: mỗi người đều am tường và tuân thủ ba nguyên tắc hành xử dưới đây.  

Nguyên tắc thứ nhất và căn bản nhất là “lợi ích của sự hồ nghi” (benefit of the doubt), nghĩa là phải xem người bị cáo buộc là vô tội cho đến khi nào người cáo buộc chứng minh được rằng lời cáo buộc của  ḿnh vượt qua mọi sự hồ nghi hợp lư.  Tuân thủ nguyên tắc này là điều rất quan trọng v́ khuynh hướng của một số người là dễ tin kẻ cáo buộc và nghi người bị cáo buộc theo kiểu "không có lửa, sao có khói?". Khuynh hướng này cùng bản chất với chủ trương “tội  t́nh nghi” ở Việt Nam -- chỉ cần t́nh nghi là đủ mang tội cho đến khi tự chứng minh được ḿnh vô tội. Nguyên tắc “lợi ích của sự hồ nghi” bảo chúng ta phải luôn luôn hồ nghi kẻ cáo buộc -- t́m hiểu nhân thân, tính khả tín, ư đồ... của họ, và phối kiểm kỹ lưỡng  mọi chứng cớ họ dùng để cáo buộc -- các chứng cớ ấy có đầy đủ, chính xác và được nguồn độc lập xác nhận hay không? Chúng ta tuyệt nhiên không bao giờ đ̣i hỏi người bị cáo buộc phải xác định nhân thân, tự chứng minh tính khả tín, hay trưng dẫn chứng cớ để tự  biện bạch trước lời cáo buộc. Đó là gánh nặng trách nhiệm của người đi cáo buộc, mà không đáp ứng được th́ lời cáo buộc của họ tự động mất giá trị. 

Nguyên tắc thứ hai là “nửa sự thật không c̣n là sự thật”,  đúng hơn, đó là sự gian dối và thâm độc cực kỳ bởi v́ nó cùng lúc chủ ư đánh lừa dư luận -- thủ phạm biết rằng tuyệt đại đa số sẽ không có điều  kiện để phối kiểm và phân định thực hư -- và đặt người bị cáo buộc vào t́nh trạng “t́nh ngay lư gian” rất khó biện bạch. Để tuân thủ nguyên tắc thứ hai này, chúng ta phải tuyệt đối tránh b́nh luận hay lư giải có hại cho người bị cáo buộc khi chưa nắm đầy đủ  sự thật -- bàn tán trên một mẩu nhỏ của sự thật chỉ tạo thêm hoả mù và ngộ nhận, và rất có thể tạo oan khiên cho người bị vu cáo và vô t́nh tiếp tay với cho sự gian dối, với những ư đồ thâm độc. Đó là giăng mắc bóng tối và đẩy lùi ánh sáng. Trong thời buổi  tin học và trong xă hội mở của các nền dân chủ việc truy t́m thông tin đối chiếu không là điều khóf khăn. Chẳng hạn, mọi người đều có thể vào đây để lấy các bản báo cáo hàng năm của mọi công ty đăng kư hoạt động ở Virginia:

 http://scc-internet.scc.virginia.gov/corporate/arfilings/corpsearch.asp  (số đăng bạ của Super Hair's Beauty Academy: 06355291). Trên kia tôi đă nói đến cách truy t́m thông tin từ tổ chức kiểm định NACCAS. Nếu thực sự quan tâm, chúng ta phải truy t́m đầy  đủ sự thật; bằng không  chúng ta phải chọn thái độ "miễn bàn" và gạt hẳn lời cáo buộc ra ngoài tai, không phổ biến nó thêm.  

Nguyên tắc thứ ba là "lời cáo buộc không hợp lư là lời cáo buộc vô giá trị". Có hai cách để đánh giá tính hợp lư. Trước hết là dựa vào chính thông thức của ḿnh. Chẳng hạn, chúng ta đều biết rằng thể chế  pháp trị ở một xă hội dân chủ luôn luôn bảo vệ con người trong mọi lĩnh vực, kể cả chủ quyền tài sản, cũng như khuyến khích sự phát triển xă hội trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh tế. Như vậy, không thể nào có việc người nào đó khơi khơi soán đoạt chủ quyền tài  sản của người khác. Lại càng không thể nói rằng v́ ai đó nắm trong tay giấy tờ của một công ty (đơn thành lập công ty, giấy khai thuế…) là có thể biến nó thành của ḿnh. Tất cả các giấy tờ ấy đều thuộc lĩnh vực thông tin công cộng, nghĩa là ai biết cách cũng  đều có thể lấy được. Không lẽ ở xă hội như Hoa Kỳ, việc soán đoạt công ty lại đơn giản và dễ dàng như vậy? Nếu vậy th́ xă hội sẽ loạn và trở về thời kỳ man rợ. Điều này không hợp lư so với thông thức của chúng ta. 

Thực ra, theo luật công ty ở Hoa Kỳ, và các xă hội dân chủ pháp trị khác cũng thế, chỉ có hội đồng quản trị của công ty mới có thể thay đổi tên, địa chỉ, thành phần hội đồng quản trị, bán công ty... Việc  thêm người vào hội đồng quản trị hồi tháng 9 năm ngoái đă có sự đồng ư của Bà Hạnh th́ mới thêm được. Và rồi việc đổi tên mới cũng phải có sự đồng ư của hội đồng quản trị mới, mà Bà Hạnh là thành viên, th́ mới thực hiện được. Cũng vậy, tháng 7 năm nay Bà Hạnh  có thể nộp bản báo cáo cập nhật cho Tiểu Bang Virginia dưới tên cũ và gạch tên mọi người trong hội đồng quản trị là v́ mọi người đă tự nguyện  rút tên và trường đă được chính thức đổi lại tên cũ từ trước; bằng không Bà Hạnh đă không thể tự ḿnh nộp bản báo  cáo v́ như vậy là vi luật.  

Cũng vậy, một tổ chức "kiểm định tín nhiệm" như NACCAS không thể chính họ lại hành động mất tín nhiệm là cho phép tṛ "ảo thuật đánh tráo". Hơn nữa chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ không lẽ lại ngớ ngẩn đến  độ có thể bị qua mắt bởi sự đánh tráo ấy? Nếu vậy th́ đất nước này đă suy sụp và xă hội này đă loạn lạc từ lâu. Tất cả đều không hợp lư so với thông thức của chúng ta. 

 Cách đánh giá thứ hai về tính hợp lư là qua sự nhất quán giữa những chi tiết chất chứa ngay trong nội dung cáo buộc hoặc chứng cớ hỗ trợ. Dù chỉ có một sự bất nhất th́ lời cáo buộc cũng trở thành vô giá  trị. Trong bản báo cáo chính phủ Virginia, người cáo buộc không hề và không thể giải thích rằng tại sao người sang đoạt chủ quyền đă đổi tên công ty, mà rồi công ty vẫn mang tên cũ trong hồ sơ của tiểu bang Virginia. Khi mà không thể lư giải được những chi  tiết bất hợp lư nội tại, th́ lời cáo buộc và/hay chứng cớ cáo buộc tự động mất giá trị. 

 Nguyên tắc thứ hai và thứ ba mang tính cách bổ trợ cho nguyên tắc thứ nhất: chúng giúp chúng ta phân định tính khả tín của nội dung cáo buộc và chứng cớ dùng để cáo buộc. Nếu tuân thủ được cả ba nguyên  tắc, chúng ta sẽ từng bước vô hiệu hoá các thủ đoạn vu khống, chụp mũ, triệt hạ uy tín, lường đảo... để giữ ǵn và ngày càng phát triển sự trong sạch và hướng thượng trong cộng đồng và xă hội, cho chính ḿnh và cho mọi người cùng được thụ hưởng.  

Kết luận 

Việc vu vạ đang diễn ra thể  hiện sự sa đoạ cùng cực về đạo đức và  nhân cách, điều đáng buồn cho cộng đồng của  chúng ta. Tuy nhiên nó lại có hai khía cạnh tích cực.  

Trước hết, nó giúp cho chúng ta ư thức được về những hành vi sa đoạ tột cùng ấy và sự thể hiện của nó qua một số nhân vật. Khi đă lộ bản chất th́ những con người ấy hoàn toàn mất tiếng nói và chỗ đứng  trong cộng đồng. Họ sẽ không c̣n vu vạ được thêm cho ai nữa kể từ đây. Đó là vớt con sâu ra khỏi nồi canh.  Rộng hơn và quan trọng hơn, sự việc này giúp chúng ta hiểu sâu thêm về một số nguyên tắc ứng xử tuyệt đối cần thiết cho một xă hội dân chủ và văn minh. Ứng dụng và phổ biến những nguyên tắc ấy trong đời sống hàng ngày chính là đem ánh sáng hướng thượng đẩy lùi bóng tối của sự trí trá, hiểm độc; chính là giúp cho cộng đồng của chúng ta trở thành miễn nhiễm -- nghĩa là nồi canh tự đề kháng để không bị làm rầu bởi các con sâu. 

 Các Phụ lục 

 Phụ lục 1 - Các tài liệu dẫn chứng:

 Dưới đây là một số trong nhiều tài liệu mà tôi lưu giữ. Mọi trao đổi giữa Bà Hạnh và tôi đều được lưu giữ. Mọi buổi họp của hội đồng quản trị đều được lập biên bản và mọi biên bản đều được gởi đến tất cả thành viên, trong  đó có Bà Hạnh, bằng email và tất cả email

 đều được lưu giữ. Mọi giấy tờ nộp cho các cơ quan chính quyền đều được lưu giữ. 

 Email của Bà Hạnh 

 From: An Pham <superhairs9@yahoo.com

 To: "Thang.Nguyen@bpsos.org"

 <Thang.Nguyen@bpsos.org

 Sent: Wednesday, August 14, 2013 6:28

 PM

 Subject: HAnn SuperHair

 

 Dear A/Thang

         

 Hanh  have meeting  with some people  ( American) . According  together our opinion to find the best solution  to keep Super Hairs  school going and serving  our community.   Hanh make a decision  to keep it . I should know  that A/Thang  is so busy  but  try to help

 Hanh in stable because Hanh do believed that we will reach what we can by big Chance ..... Hopefully, 

 A/Thang  understand  all ..... We can diccuss more on Friday  because  we can not  be late .......

 

 Bestwhish

 Hanh

 

  ***

 

 Super Hair's Beauty Academy,

 Inc

 An Pham [superhairs9@yahoo.com]

  

 To:  Thang D. Nguyen

 Wednesday, January 15, 2014 11:57

 PM

 

 Anh Thang,

 

 Qua loi cua chu Bich, Anh Thang co noi  vai dieu ve toi, nen toi muon trinh bay mot cach ro rang cho Anh hieu.  Truoc day Anh noi la toi khong muon hop tac voi investors cua Anh. Dieu do khong dung. Toi  van muon hop tac voi tat ca nhung ai co y dinh giup community. Toi chua co co hoi nhieu de qua lai va tim hieu nhau thi dung hon.  Vai bua hop mat chua du de phan xet thich hay la khong thich.  Toi chi muon Anh thong cam trong viec nay. Vai hom truoc toi muon  bay to su viec nay nhung Anh khong cho toi thi gio.  Toi mong Anh hieu va thong cam trong luc nay.   Toi yeu cau Anh giup do toi trong luc nay, cho toi biet thue lai hai thang rent la bao nhieu de hoan tat su renewal va don di.

 

 Cam On Anh.

 

 ----------------------------------------------

  

 Thư và email của khổ chủ đă cho Bà Hạnh vay tiền:

 

 Email gởi Cụ Phan Vỹ đầu

 tháng 9, 2013

 

 Kính Gởi Bác Phan Vỹ

 550 N Madison St., #403

 Arlington, VA  22203

 

 Ngày 20 tháng 8, 2013, trước mặt  Bác, cháu là B. Thị Nguyễn, đă cho con gái Bác là Hạnh Phạm, mượn số tiền là $20,000.00 (Twenty Thousand Dollars) để dời cơ sỡ "Super Hair’s Beauty Academy" của Hạnh Phạm  đến địa chỉ: BPSOS, 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, VA 22042, của Ông Nguyễn Đ́nh Thắng,

 V́ gia-cảnh bất-hạnh của Hạnh, cháu hứa giúp cho Hạnh mượn tiền, th́ buổi sáng hôm sau, Bác và Hạnh đến nhà cháu bằng Taxi, nên cháu không nở để Bác và Hạnh về tay không, cháu bắt buộc phải chấp nhận tờ  giấy mượn tiền từ Hạnh Phạm, không do Luật-Sự thảo, không đúng luật, cũng không đúng tiêu-chuẩn mà cháu muốn, và cũng không có thực-thị chữ kư. V́ thế cháu đă nhiều lần điện-thoại cho Hạnh nói rằng, cháu cần Luật-Sư Gioan Nguyễn, là người mà Hạnh tin-cẩn nhất,  làm giấy "MƯỢN NỢ" lại, để cháu và

 Hạnh cùng đến văn-pḥng của Luật-Sư để kư tên và thực-thị chữ kư lại.  Nhưng đă hơn một tuần rồi, Hạnh vẫn chưa thực hiện được yêu-cầu của cháu, v́ thế cháu viết thư này đến Bác nhờ sự can thiệp của Bác. Cháu muốn giấy MƯỢN  NỢ hoàn tất, trễ nhất là ngày Thứ Hai, September 16, 2013. Nếu không cháu phải đ̣i lại số tiền $20,000.00 (Twenty Thousand Dollars) cùng ngày, hoặc trễ nhất là ngày: September 20, 2013.

 

 Kính Thư

 

 ***

 Email gởi BPSOS ngày 6 tháng 9,

 2014:

 

 Ket qua la toi nhan duoc thu, viet tay, cua Bac PV trach-cu toi da di lien-lac voi NDT, vi the khong ai con chieu cho Hanh vay tien, nen khong the tra lai cho toi, v.v.  Toi qua tuc gian, quang thu vao  thung rac.   

 Toi con nghe la Bac PV noi khong biet Hanh muon tien cua toi, neu biet Bac ay da khong cho roi!  Chinh Bac PV "mac ao nau-song" ngay hom do den nha toi voi Hanh de muon tien. Bac khong ngot loi cam on  toi.  Truoc khi ky giay (khong phai do LS lam nhu toi da

 doi hoi)  Hanh da moi Bac PV lam chung, va the-nguyen se tra tien lai cho toi nhu loi cam ket trong giay, trong luc neo xe Taxi ngoai "drive way" nha toi.  

 Hanh biet toi kinh-ne Bac PV nen toi da khong ngai giup Hanh, de Bac PV duoc an-duong  tuoi gia.  Hanh da ke-le la Bac PV ngay dem doc-kinh keu-la tham-thiet vi Hanh, sau khi muon duoc tien Bac da vui-ve  tro lai va khong con than-van nhu truoc nua. 

   Toi con tin tuong hon la BPSOS chiu ra tay giup do Hanh.  Toi luon nho cau Hanh noi:  Chau se khong cho NDT biet co cho con muon tien, de Ong ay giup do chau tan-tinh hon, nhieu hon, that su toi khong  biet Hanh mong moi gi hon la duoc mo truong lai tai

 BBPSOS????  la noi ma moi nguoi deu biet. 

 Phụ lục 2 - Diễn tiến: Dưới đây là những điểm và mốc chính quanh những sự việc đă xẩy rà từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 11, 2013, nghĩa là khoảng 3 tháng rưỡi từ  ngày Bà Hạnh đến nhờ tôi giúp cho đến ngày tôi quyết định không dính dấp ǵ đến bà ta nữa.  

 (1) Trung tuần tháng 8, qua sự gửi gắm của một số người quen biết với tôi, Bà Hạnh đă nhờ tôi giúp phục hoạt lại trường dạy làm tóc của bà ta mà đă bị đóng cửa từ nhiều tháng trước. Nếu không phục hoạt  kịp trước cuối năm 2013 th́ trường sẽ mất bằng “kiểm định tín nhiệm" (accreditation).

 

 (2) Muốn phục hoạt th́ phải tốn khoảng 50 đến 60 ngh́n Mỹ kim. Lúc ấy trường của Bà Hạnh hoàn toàn không tài sản và không thu nhập. Nó cũng không có triển vọng sẽ tạo  thu nhập đáng kể trừ khi có thay  đổi lớn về quản trị. Điều mà Bà Hạnh khoe rằng trường có tiêu chuẩn để xin federal student aid (tiền học bổng của Liên Bang) cho học viên là hoàn toàn không đúng.  

 (3) Dù biết vậy, tôi không nh́n vấn đề ở khía cạnh thu nhập mà ở khía cạnh phúc lợi cho cộng đồng. Bà Hạnh nói là muốn giữ trường để tạo nghề nghiệp cho đồng hương chứ không v́ mục đích kinh doanh. Tôi  thấy điều này phù hợp với chủ trương của BPSOS là tạo công ăn việc làm cho đồng hương mới đến Hoa Kỳ, các nạn nhân buôn người mới được giải cứu, các nạn nhân bạo hành gia đ́nh đang trên đường tự lập. BPSOS đă có chương tŕnh này cả chục năm nay. Đó là lư do  tôi đồng ư giúp Bà Hạnh.   

 (4) Nhưng là tổ chức vô vụ lợi, BPSOS không tiện dính vào công việc kinh doanh -- trường của Bà Hạnh được đăng kư hoạt động ở Tiểu Bang Virginia theo dạng công ty (corporation) kinh doanh. Tôi cho Bà Hạnh  biết là không có ư định và cũng không có kinh nghiệm làm thương mại nhưng quen biết nhiều nên có thể giúp gọi vốn. Tôi đặt điều kiện là muốn tôi gọi người góp vốn th́ công ty phải được chấn chỉnh để hoạt động đúng luật, đúng nguyên tắc quản trị, và có sự minh  bạch và cân bằng và kiểm soát về sổ sách.

 Bà Hạnh chấp nhận điều kiện này. Đầu tháng 9 tôi mời một số người góp vốn và một số người không góp vốn nhưng có kinh nghiệm chuyên môn (về kiểm toán, tiếp thị, điều hành...) tham gia hội đồng quản trị cùng với Bà  Hạnh.

 

 (5) Hội đồng quản trị họp nhiều lần để phân bổ trách nhiệm, soạn nội quy, hợp thức hoá giấy tờ... Hội đồng quản trị quyết định đổi tên trường thành iBella Academy, với sự đồng ư của mọi người, trong đó  có Bà Hạnh. Ngay dù đă bị tẩy xoá, Tài Liệu  1 vẫn c̣n ghi Bà Hạnh là "Director", tức là thành viên của hội đồng quản trị -- có lẽ bà ta quên tẩy xoá chi tiết này. Hội đồng quản trị nhờ BPSOS đứng ra làm hợp đồng thuê cơ sở v́ công ty hoàn toàn không có tài  sản bảo kê. BPSOS đồng ư. 

 (6) Cuối tháng 11, chúng tôi quyết định ngưng mọi giao dịch với Bà Hạnh v́ ba lư do: (1) Khi thấy cơ sở đă được thuê và bắt đầu được sửa sang, Bà Hạnh gặp riêng tôi và đề nghị hất chân hội đồng quản trị  để Bà Hạnh và tôi chia nhau nắm công ty; (2) Cùng lúc, hội đồng quản trị khám phá ra rằng Bà Hạnh không hề giữ sổ sách chi thu và hồ sơ thuế vụ của trường không có cơ sở để kiểm

 chứng; (3) Bà Hạnh đi vay tiền, tuyên bố rằng bà ta được tôi giúp mở lại trường  và cần vốn, lại c̣n dặn người cho vay là phải dấu tôi. Đây là điều hoàn toàn thiếu lương thiện, v́ Bà Hạnh hoàn toàn được miễn không cần góp vốn cho việc phục hoạt trường. Tôi đă báo cho mọi người trong hội đồng quản trị về quyết định chấm dứt mọi giao dịch  với Bà Hạnh.  

 (7) Tại buổi họp ngày 27 tháng 11, 2013, mọi người trong hội đồng quản trị đều quyết định rút tên ra khỏi công ty và đưa công ty của Bà Hạnh trở lại nguyên trạng, kể cả tên trường, xem như không hề có  ǵ thay đổi so với đầu tháng 8. Lúc này, BPSOS đă kư hợp đồng thuê cơ sở và không thể rút ra khỏi hợp đồng, nền nhà đă bị đào xới ngổn ngang. BPSOS có thể thưa để đ̣i công ty của Bà Hạnh phải bồi thường nhưng đến nay vẫn chưa làm điều này v́ biết rằng công  ty ấy hoàn toàn không có tài sản và không có thu nhập.

   (8) Bà Hạnh vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn text qua điện thoại và gởi email để xin tôi thông cảm và năn nỉ tôi giúp đỡ. Bà ta đă nhờ cả cụ Phan Vỹ và Ông Nguyễn Ngọc Bích nói thêm vào. Lần liên  lạc cuối cùng bằng email, ngày 15 tháng 1, 2014 Bà Hạnh đề nghị BPSOS cho bà thuê cơ sở hai tháng cho việc xin gia hạn accreditation. Tôi trả lời “không” v́ không thể toa rập trong việc qua mắt tổ chức làm accreditation (NACCAS). Từ đó tôi không nghe ǵ từ  Bà Hạnh nữa cho đến khi bà ta cùng với hai người nữa tung ra những lời cáo buộc mang tính cách vu khống trên một số diễn đàn. 

Phụ lục 3 - Các tài liệu đính kèm: Để tiện cho mọi người truy cứu, dưới đây là những tài liệu mà nhóm người cáo buộc dùng làm chứng cớ. Xem kỹ th́ sẽ thấy nhiều  chi tiết bất nhất, không hợp lư, bị diễn giải sai, hay hoàn toàn nguỵ tạo. Chúng tôi lưu giữ nhiều chứng cớ nhưng không đưa ra đây v́ chưa cần thiết.

 

 Tài liệu 1: Báo cáo với tiểu bang Virginia - có tẩy xoá

 Tài liệu 2: Báo cáo với tiểu bang Virginia -- bản gốc

 Tài liệu 3: Giấy cho phép hoạt động tại địa chỉ của BPSOS

 Tài liệu 4: Chứng chỉ dự lớp về xin học bổng liên bang

 Tài liệu 5: Financial Student Aid - correspondence

   

 Our mission: “To empower, organize and equip Vietnamese individuals and communities in

 their pursuit of liberty and dignity” 

 If a federal employee or in the military,

 you can support our mission through CFC Charity No:

 10038

 

 Website:

 http://www.bpsos.org

 

 BPSOS-related news: http://www.machsong.org

 http://www.machsongmedia.com,

 http://bpsosrcs.wordpress.com

 

 Vietnam-related blogs:

 http://dvov.org,

 http://tiengnoicongdan.wordpress.com 

 

 If a federal employee or in the military, you can support our mission through CFC

 Charity No: 10038

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: