MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 Trí Lớn Trong Lớp Vỏ ...

 

 

 

 

 

… buồn nôn, thật là buồn nôn! Từ khi có các loại chủ nghĩa vây quanh, khai thác con người, ngày càng nhiều kẻ mang danh trí thức trở thành những con bệnh khiến b́nh dân không tránh khỏi buồn nôn! Thật buồn nôn!

Cơ trời dâu bể thật khó nghĩ bàn. Nhưng khi ḷng thanh thản, trí óc không bị bè phái chỉ huy, b́nh dân có thể thấy rơ những hiện tượng đều có những mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Dinesh D’Souza, đă được tổng thống Trump tha bổng cuối tháng 5/2018. Joe Arpaio mấy mươi năm đóng góp cho đất nước, làm cảnh sát trưởng quận Maricopa, AZ, đă được TT Trump tha bổng 25/8/2017. James Rosen, phóng viên hảo hạng của Fox News (2013) – đài chuyên nói thật – chưa bao giờ có thành tích fake news,18 năm chuyên nghiệp của anh ta đi đoan. (xem phần phụ lục) Và c̣n nhiều thứ mới mẻ khác, chỉ có trong thời Obama mà ở đây không đủ chỗ để kể hết …

Thời TT Obama, 8 năm mà nhiều người thấy dài như thế kỷ, một lời thật ít ai dám nói, v́ sự thật nào cũng phải dè chừng xem có bị chụp mũ là kỳ thị da màu hay không, có bị xúc phạm đến người cầm quyền đương thời hay không. Bởi tai mắt truyền thông trở thành một mạng lưới tuyên truyền chỉ biết be bờ, nói theo chính quyền, bảo vệ một đảng đang nắm quyền nhà nước. TTDC tâng bốc DC như đảng của trí tuệ, đảng của nhân đạo, và Obama như một lănh tụ có khi như một vị thánh sống. Người b́nh dân chỉ c̣n vỏn vẹn một vài đài TV dám nói lời trung thực, trong đó có đài Fox News mà cũng bị Tổng thống Obama hăm he, chỉ trích rằng khán giả đài Fox là người ở những hành tinh khác. Nhưng soi rọi cho thật kỹ, th́ đó lại là hành tinh của sự thật. Thế mới là chuyện lạ! 

Tám năm nhiệm kỳ của Obama, trước mắt chúng ta, một xă hội lư tưởng, cơ chừng như sắp đi vào bóng tối quá khứ để chuẩn bị đón nhận một h́nh thái xă hội mơ hồ, bấp bênh giữa mộng và thực - một chủ nghĩa lập lờ, hứa hẹn một tương lai chẳng biết đi về ‘mô tê’!

Và, - và cũng từ đó một con người mới, một con người rất đặc biêt xuất hiện như nhân quả nhăn tiền. Theo tỉ lệ của cơ quan truyền thông kể cả thiên tả, Tổng thống Trump được cử tri của ông tin tưởng hơn 2 năm vẫn ở mức 85 -90% - không đổi ư mặc cho bao nhiêu cơ mưu hiểm độc, ti tiện điên cuồng từ các cá nhân hay phe phái bôi tro, trét trấu, ném phân.. Một con người không giống lănh tụ được tôn sùng như Mao Trạch Đông, Lenin, Fidel Castro, HCM, hay mới đây, được thần dân DC và TTDC Hoa Kỳ tôn thờ hết mức là Obama hay vợ chồng ông bà Clinton.

Tổng thống Trump bị DC và TTDC cho là ngu khờ, khùng điên, dốt nát, lớp ba, lớp năm, vân vân…, hết thậm từ để nói. Kết luận của họ và những người a dua chống Trump, bất kể từ đâu, và con số báo đài, hay nhà báo lớn cỡ nào, nhiều cỡ nào không là vấn đề; và b́nh dân không cần tốn phí thời gian để đọc; bài mới cũng là bài cũ, nhà báo A cũng như chuyên gia B v.v... Bởi tất cả chỉ có MỘT suy nghĩ, MỘT lối nói. Đúng th́ tất cả cùng đúng, và u mê th́ tất cả cũng không khác. Nhưng kiếm cho ra cái lư do đúng để chống ông Trump chẳng khác đi ṃ ngọc trai.

Tại sao có chuyện nghịch lư? Một người như thế mà lại nắm quyền lực cao nhất thế giới? Đâu là sự thật? Cái nhăn phải có chủ nhân đích thực, chứ không thể để nó trở thành một huyền thoại lịch sử.

1.Bầu cử 2016

Thắng cả 16 chính trị gia có tầm cỡ, hạ gục triều đại của gia đ́nh ông Bush, Clinton và triều đại Obama. Người ta nói nhất lư, nh́ khùng thứ ba liều mạng. Thiên hạ chắc sợ người khùng điên, nói bậy, nói bạ, nên mới chạy trốn để ông ta lên ghế cho xong chăng? Nếu không phải vậy, th́ phải có cái lư của nó chứ. Thế mà hơn hai năm qua, cả DC và dàn loa bên kia cầu của họ, trong đó kể cả truyền thông tị nạn - nói riêng loại a dua, không nh́n thấy đâu là cái lư của sự kiện. Họ cứ húc đầu vào, đánh đấm túi bụi đến điên khùng, không thấy u đầu, mẻ trán, nhưng nhân phẩm của nhiều kẻ đă trở thành hạ đẳng! Thật buồn cười! Thật đáng thương!

2.Cái ngu dốt của Tổng thống Trump giúp cho đất nước trở nên giàu mạnh:

Kinh tế phát triển, dân ấm no và cựu TT Obama tranh công

- mới trong ṿng non hai năm, chỉ số GDP tăng gấp đôi 4.2 trong quí hai, hơn 0.1% so với dự đoán trong tháng 7; trong quư đầu con số thật sự gia tăng là 2.2%.  Trong khi đó 8 năm của Obama không qua nổi con số 2; năm 2016 1.8%

Lương công nhân tăng; thất nghiệp giảm đến mức 3.8%, chưa từng thấy trong gần 40 năm. Từ khi nhậm chức đến quư đầu 2018 công việc làm tạo ra được 2.5 triệu.

Bây giờ trong chiến dịch vận động bầu cử, TRÊN INTERNET ĐANG TRÀN ĐẦY TIN GIẢ. NHỮNG CON SỐ KHỐNG ĐANG ĐƯỢC ĐỒNG LOẠT ĐƯA LÊN MẠNG XĂ HỘI để TÂNG BỐC CHO KHỚP với chuyện OBAMA TRANH CÔNG kinh tế bùng phát với Tổng thống Trump. B́nh dân cần biết đâu là sự thật, phải tự ḿnh t́m hiểu và nhận định, tin cả cảm giác của ḿnh ngay cả khi đi sắm đồ, thay v́ cứ nghe đám TTTT và nhất là mấy ông nhà báo tị nạn đi ṃ dịch những tin giả chống Trump.

Có mấy câu hỏi để biết chúng ta nên tin vào đâu.

Tổng thống Trump bị DC và Obama cũng như TTTT chửi ngày, chửi đêm rằng, ông đă ngu ngốc, hủy hoại hết nền móng kinh tế mà Obama đă xây dựng. Ông trở thành vua xóa bỏ quy luật trói buộc kinh tế mà Obama đă đặt ra để phục vụ cho mục tiêu toàn cầu hóa và lư thuyết - cho rằng tất cả sự Thay đổi khí hậu đều do con người làm ra. Trong năm 2017, Tổng thống Trump đă giũ sổ hàng loạt quy luật của Obama và thay bằng một số quy luật mới, đơn giản, để tiết kiệm ngân sách và mở đường cho kinh tế TỰ DO phát triển với tỉ lệ 22/1. 1579 quy luật bị vứt vào sọt rác hoặc đóng niêm. Tiết kiệm được $8.1 tỉ và chất dứt lăng phí mỗi năm do lư thuyết mơ hồ nói trên của Obama từ 5.7 tỉ đến 15.2 tỉ mỗi năm!

Tổng thống Trump c̣n bị chửi ngày, chửi đêm v́ ông đă thúc đẩy cho bằng được luật cải tồ, giảm thuế cho mọi tầng lớp, tăng mức trần lợi tức để đóng thuế đến $24,000/năm cho những cặp vợ chồng có lợi tức thấp, và c̣n khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển bằng nhiều mặt, chẳng hạn rút ch́a khóa Obamacare - một bộ luật 3000 trang đầy cạm bẫy, không ai đọc hết , - một bộ luật điên rồ, lợi ít, hại nhiều cho kinh tế và có thể làm lung lay, chuyển hướng cả thể chế chính trị tự do tư bản;  công dân không c̣n sợ NHÀ NƯỚC Obama bắt nộp phạt nếu không chịu mua bảo hiểm y tế.

Luật thuế mới giúp các công ty lớn có điều kiện cạnh tranh với công ty nước ngoài và nhổ neo, rút hảng xưởng về nước.

Ḷng tin của người tiêu dùng và giới doanh nghiệp rất quan trọng, đă giúp thiên hạ ra khỏi bụi rậm để tung tiền mua sắm hay mở cơ sở đầu tư, mướn thêm công nhân… Và nhờ niềm tin đă kích thích thị trường chứng khoán nở rộ chưa từng thấy. Mọi người đều có thêm tiền bỏ túi. Công nhân viên hảng xưởng có thêm tiền 401K…

Obama đă dựa lư thuyết viễn vông của Liên bang Xô Viết cải biên và xào nấu lại, trói con khủng long kinh tế HK. Bây giờ nó đă được Tổng thống Trump cởi trói, thả ra để nó tha hồ vùng vẫy như đúng chủng loại, đúng môi trường của nó. Ngài Obama và DC, và chuyên gia kinh tế của ngài, kể cả Paul Krugman đoạt giải Nobel kinh tế đă phán rằng, kinh tế HK và cả hoàn cầu sẽ sụp đổ, không thể nào cứu văn nổi. Phá bỏ nền móng của ngài, lẽ ra là kinh tế sẽ sập tiệm mới đúng, bởi theo ngài nó là tuyệt cú. Nhưng nghe Ngài nói thành quả bây giờ là của Ngài th́ chắc có b́nh dân phải phát ngọng, mà hỏi: S... s... s... s...ao... sao - Ah .. ha, sao ….. nó không ch... ch...chịu sập mà lại bùng phát? B́nh dân chúng ta chắc không cần trả lời giùm. Có phải không?

Vậy th́ công của Ngài ở chỗ nào mà đ̣i? Ví như 8 năm qua Ngài chỉ huy một đội quân thất bại, kẻ chết, người bị thương. Bây giờ đội quân đă có chỉ huy trưởng mới, chưa đầy 2 năm,  với chiến lược, chiến thuật đều thay đổi, đoàn quân ca khúc khải hoàn th́ Ngài ra đứng chặn đường muốn giật cờ và hô lên chiến thắng này phải là của Ngài. Nh́n trước ngó sau, như thế nghe có được chăng?

Tại Anaheim, CA. hôm thứ Bảy, ngày 8/9/2018 trước cử toạ chỉ có khoảng 750 người DC, hội trường có 7500 ghế, tức là mội người chiếm 10 ghế ngồi rộng răi, thoải mái. Cựu Tổng thống kêu gọi đi bầu cho DC. Và cũng luận điểm tập thể xă nghĩa như trước rằng: nếu anh có doanh nghiệp – th́ không phải anh xây dựng. Ai đó đă làm cho nó thành công. (“If you’ve got a business — you didn’t build that. Somebody else made that happen.”), ông nhắc, nên nhớ kinh tế phát triển là nhờ công của ông, bây giờ giống như từ 2015 - 2016! Và ông đă nói, Donald Trump chỉ là hiện tượng chứ không phải là nơi sinh ra. (It did not start with Donald Trump, he is a symptom, not the cause). Thế có nghĩa là công của ông hết trọi, ông Trump chỉ là hưởng ké chứ không làm nên tích sự ǵ! Thật kỳ lạ, bệnh “si khờ’ của ông Trump có lây không mà hầu như ai chống ông ta cũng trở thành bất b́nh thường hết trơn vậy cà?

Thảo nào, quả tang! Đây là bài học thuộc ḷng mà những anh chị tị nạn nhà ta đă nói “mâm bát thịnh soạn” dọn sẵn cho ông Trump!!!

Cứ xem như chuyện vui chứ phiền làm ǵ, b́nh dân hăy kể lại, nhưng phải đủ ngọn ngành, và hỏi xem các em học sinh lớp ba, lớp năm nghĩ thế nào. Không cần cho kẹo có lẽ chúng cũng sẽ cười khả khả!!!

Lại nữa, cựu TT Obama c̣n chỉ trích rằng người nắm quyền thường tạo ra sự chia rẽ và làm cho chúng ta tức giận, tiếp tục hoài nghi v́ như thế sẽ giúp cho họ giữ nguyên trạng để giữ quyền lực và đặc quyền của họ. Chao ôi, ông ta sâu sắc quá chừng! Điều này trong chiến lược của cộng sản, không sai chút nào, mà sao Tổng thống Obama rành như bậc thầy, và lạ thay, nó đă diễn ra y hệt trong thời của ông. C̣n Tổng thống Trump th́ mù tịt, v́ tất cả đều không có trong nghị tŕnh của ông Trump. Ông Trump thay đổi gần hết chứ không giữ nguyên trạng. Ông Trump cũng chả cần đặc quyền với lương $1 dollar/năm và không nhận tiền của tài phiệt nào! Quyền lực th́ phân công rơ ràng, và đặc biệt là không có một dấu chân nào kiểu tập thể xă nghĩa. Tuyệt đối không! Vai tṛ từng cá nhân được coi trọng và khuyến khích! Trái hẳn với chính phủ Obama, chính sách của TT Trump là rút gọn chính phủ, và thuế chỉ có giảm chứ không tăng. Ông đă lật ngược tất cả những ǵ, dù chỉ có chút màu mè cộng sản.

Obama tiếp tục tấn công trực tiếp Tổng thống Trump. Ông kêu gọi phải đứng lên để chống phân biệt đối xử, dứt khoát với những người cảm t́nh với Đức Quốc xă. Ông nói: “Nói rằng Đức Quốc Xă là xấu, Nó có thể khó đến mức nào?” Quân sư đâu, sao không ghé tai nhắc nhỏ. Ông đă quên, cả 8 năm, trong khi ISIS giết người một cách dă man, có khó lắm không mà ông không dám nói chúng là khủng bố HG cực đoan?

Trong đầu không biết ông Trump nghĩ ǵ, có cảm t́nh với Đức Quốc Xă hay không, nhưng sao ông lại dám làm khác với ngài Obama và những người tiền nhiệm. Ông ủng hộ Do Thái, công nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái, đem cả toà đại sứ Mỹ về đó. Ông dám thách thức với bao nhiêu chiến lũy bủa vây ông? B́nh dân chúng ta chắc phải bóp trán, găi tai, không biết nói sao cho phải. TTDC, DC và Tổng thống Trump ai ngu, ai đần?

3.    Luật lệ và trật tự an toàn

Ông Trump không chịu chọn luật nào nên thi hành, luật nào cho du di, nên mới bị TTDC và DC gọi rằng ngu khờ. Lănh đạo ǵ mà kỳ cục, cứ khăng khăng đ̣i giở sách luật ra thi hành sát sao từng trang một để giữ ǵn biên giới, vinh danh cựu chiến binh và cảnh sát là những người hàng ngày liều lĩnh bảo vệ an ninh cho chúng ta. Lănh đạo ǵ mà thiếu nhân đạo, không chịu để cho di dân bất hợp pháp vượt rào biên giới vào nước. Lănh đạo ǵ mà vi phạm quyền b́nh đẳng, để cho cơ quan công quyền thi hành luật, bắt tội phạm phải tách rời gia đ́nh. Ông làm những chuyện mà TTDC không nói ngu th́ cũng chống cho bằng được!

4.    Hoà ước Paris

Ông Trump có phải ngu chưa? Thua lỗ có Obama chịu, can chi tới ḿnh mà lo cho mệt, để bị chửi ngày, chửi đêm. Tiền, đâu phải của cha ông ḿnh mà giữ làm ǵ. Cứ việc bỏ ra tiền tỉ hàng năm để đi dự hội Paris như đi ăn giỗ, vỗ tay khen thưởng, chụp h́nh, như thế có phải khỏe hơn không.

Nói vậy nhưng được cái này th́ lại mất cái kia. Nhờ “ngu ngu” vậy mà nay được tờ Wapo đang bài có tựa “Một cơn băo khác sắp đập vào bờ biển của chúng ta. Trump đồng lơa.” … “khi nói đến thời tiết khắc nghiệt, ông Trump là người đồng lơa” (when it comes to extreme weather, Mr. Trump is complicit). “Không có nghi ngờ hợp lư rằng con người khiến cho hệ thống của địa cầu tạo ra thảm họa.” Như vậy có nghĩa là ông Trump được khen là có siêu siêu quyền lực. Chỉ mới chưa đầy hai năm làm việc mà ông đă cùng thiên nhiên tạo ra băo tố!

Tổng thống Trump c̣n bị chỉ trích qua lại về những cái chết của gần 3000 người lần lượt gia tăng theo báo cáo dần hồi cả gần một năm qua, có hay không có liên quan đến đến băo Maria ở Puerto Rico. Thực tế cho dù có bao nhiêu ngàn người chết cũng đều do thiên tai chứ sao lại đổ lỗi cho Tổng thống?

Báo NYT c̣n nói rằng: Những ǵ người dân Puerto Rico coi là một tai họa, ông đă xem như là một "thành công không thể tin được”. Vậy th́ ông khùng thiệt rồi chứ c̣n ǵ? Báo này c̣n viết thêm đến 6 ngày sau cơn băo Maria ở Puerto Rico và 4 ngày sau cơn băo Harvey ở Texas ông mới đến nơi. Quư báo nào có kho sử liệu, xin cho biết Tổng thống nào làm anh hùng, nhào ra cứu dân trong cơn băo để chúng ta đúc tượng cùng chiêm ngưỡng.

Điện lực ở Puerto Rico bị mất cả năm trước khi Tổng thống Trump nhậm chức. Đến khi băo tới, nguy cơ tử vong càng nhiều, lại cũng do ông Trump. Liên bang chi tiền cho địa phương xây dựng lại gần 1 năm, đến tháng Tám vừa qua mới hoàn thành, lại cũng tại ông Trump làm chậm!

Cái ǵ cũng tại ông Trump. Chắc có ngày dân bị bón hay tiêu chảy, có lẽ cũng tại ông Trump…  Vậy th́ ai lănh cái ngu đây? Chống Trump làm chi mà hoá ngu! Có điều chắc chắn ở xứ tự do, ai muốn ngu th́ cứ tự nhiên ngu. C̣n b́nh dân ḿnh không ngu là sướng lắm rồi!

5.Về Ngày kỷ niệm 9/11 vừa qua

Ngày trong ngày 9/11 vừa qua, Joe Scarborough, một trong những vua chửi Tổng thống Trump trên MSNBC truyền h́nh và tweet rằng: ông "Trump đang làm hỏng giấc mơ của nước Mỹ nhiều hơn bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào”. Thật đáng thương cho những con người b́nh thường trở nên như thế. Cái tâm địa bất nhân nó tàn phá con người khủng khiếp thật.

6.Đối với Kẻ thù thế giới

Đối với kẻ thù thế giới như Kim Jong Un, ai cũng không dám lại gần, cứ đứng đàng xa mà chửi, c̣n không th́ đi đến đâu mang túi tiền đến đó để cống nộp như dụ khị trẻ con- như mấy chục năm qua những anh hùng và danh nhân chính trị đă làm. Ông Trump ngu khờ đến mức không biết sợ ǵ cả, ngồi chung với kẻ thù luôn, không tốn cắc bạc nào mà c̣n rước công dân HK thoát ngục, mang cả hài cốt chiến binh trở về, và c̣n chế phục kẻ thù, mở đường cho ḥa b́nh thế giới; ông chỉ tốn chút nước bọt và một vài cái đằng hắng. Đối với Nga Tàu cũng vậy. Ông Trump có lẽ v́ khùng nên chẳng ngán ai cả, chẳng sợ chỗ nào mà không tới, và không có việc lớn nào mà không làm.

Những kẻ chửi ngày, chửi đêm đâu hết rồi? Đă đào hầm trốn chiến tranh thế giới thứ ba chưa?

7.Chính phủ ngầm

Chính phủ ngầm của triều trước xây dựng, tự nhiên bị lật tung ra hết, mặt nạ dần hồi cứ bong ra. Bây giờ thiên hạ mới thấy một đoàn thối nát, khổ cho b́nh dân chúng ta phải coi kịch hoài, cười hoài cũng phát chán!

Chuyện bà dân biểu DC Maxine Water ra đường công khai phóng loa xúi giục người ta chặn đường hà hiếp viên chức chính quyền chưa xong. Nay bà ta phát biểu trước công chúng rằng ông Trump chia tách con cái và gia đ́nh di dân vượt qua biên giới giống như người da đen bị mua bán nô lệ nên đă phải bị chia cách gia đ́nh. Úy trời! Hết biết!

Như thế này th́ phải mong sao cho ông Trump sớm hết ngu khờ bằng không th́ sự ngu khờ của ông phóng sang TTDC và DC, khiến họ dở điên, dở khùng, càng ngày càng khó chữa. Đánh Tổng thống Trump bằng đủ cách như muốn nhai tươi nuốt sống, kể cả cách hy sinh cả nhân phẩm của ḿnh mà cũng không thắng nổi. Càng đánh, bè phái của ḿnh càng sứt càng, găy gọng!

8.NAPTA

Ông Trump bị chửi đủ điều rằng đối xử tệ với hàng xóm, bị chỉ trích từ dáng đứng cách đi khi nói chuyện với lănh đạo nước ngoài. Nhưng rồi NAPTA đă và đang được tái thương lượng thành công theo lẽ công bằng, bớt thiệt hại cho HK. Khùng chi mà khùng lạ quá! Hàng năm tránh được được mấy chục tỉ dollars thâm thủng mậu dịch. Vậy th́ cái tường ai trả đă rơ rồi. Có cần Mễ kỳ cái check hay lận tiền cash dưới bàn đưa cho ông Trump không? Không biết mấy cụ tị nạn đă hiểu chưa? Và c̣n lầm bầm rằng Mễ không chịu trả tiền, hay ông Trump nói ẩu nữa không? Ai lỡ chửi rồi, bây giờ phải làm chút ǵ đi chứ?

9.NATO

Quư ngài truyền thông oai hết chỗ nói, đă chửi Tổng thống Trump ngu dốt dám nói lỗi thời, không biết luật lệ, nào là điều 5 điều ǵ ǵ lung tung… Bây giờ, khi cả NATO đều củng phục, đồng ư gia tăng ngân sách công bằng, giảm gánh nặng cho chúng ta, cho HK. Nghe chửi nhiều hoá ra ghiền đi mất. Quư ngài có c̣n chửi tiếp nữa không?!

10.Khủng bố và băng đảng.

Gặp Tổng thống Trump, khủng bố tức khắc cuốn vó chạy dài trong thời gian kỷ lục, băng đảng phải chui vào thành phố bảo hộ của DC để được yên thân hơn chút đỉnh. Có phải v́ sợ ông Trump khùng không? Nếu vậy th́ nên khuyến khích Tổng thống khùng mạnh mạnh thêm chút nữa, cho chúng ta được yên. Có phải không?

11.Về TTDC

TTDC cứ nói ẩu, kết luận ẩu, hồ đồ, bừa băi, miêu tả h́nh ảnh do cái tâm địa bất lương, muốn cho Tổng thống Trump thất bại, chứ không dựa trên cái lư của sự vật.  Ngược lại, lần nào kết quả ông Trump làm cũng thành công theo cái lẽ tự nhiên, đơn giản chứ đâu có ǵ ngạc nhiên.  Không biết bao nhiêu lần như thế, có khác ta nào tự vả miệng ḿnh. Nhưng rồi nghề chửi vẫn phải tiếp tục chỉ chỏ Tổng thống ngu khờ. Và bây giờ chắc b́nh dân đă rơ ai ngu thật, ai ngu giả.

12.Truyền thông Tị nạn

Từ khi ông Trump ra tranh cử đến nay, nhờ ông Trump mà cộng đồng tị nạn ngày càng rơ mặt ai ở bên nào, ít ai lập lờ đánh lận được ai. Trong - đục ngày càng rơ để thấy được mấy mươi năm ở HK dân ḿnh học được ǵ. Lấy cái hay nào phù hợp với dân tộc hơn, nhằm giữ ǵn văn hóa, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt nam. Chân lư dù cho ở đâu hay vào thời nào cũng không khác. Chỉ có óc đảng phái và những chủ nghĩa phi nhân bản mới khác nhau. Chừng nào giá trị chung, phù hợp với đặc trưng của dân tộc ḿnh được cùng công nhận, th́ chừng ấy mới mong giữ được sự trường tồn. Những món cấp tiến, cho dù nghe hay và hấp dẫn, nào là tập thể trên hết, nào là công bằng, bác ái - nhưng là giả hiệu, mị dân, theo kiều mà b́nh dân ta đă v́ nó mà chạy bán mạng, và tự do như tự do phá thai hay tự do hút chích, phá bỏ biên giới, vân vân… là những thứ không bao giờ t́m thấy trong tiềm thức, bản sắc hay lịch sử dân tộc Việt.

Những kẻ sân si, cuồng vọng th́ không c̣n sáng suốt để nhận ra sự thật cho dù nó rất đơn giản. Có một ai đó nghĩ nhanh, đi nhanh hơn ta, thường bị ta cho là ngu khờ, không hiểu biết, không biết nguy hiểm đàng trước nên mới làm trái với những ǵ ta đă dính mắc. Ta đă quên một điều là chính ta mới là trở ngại, v́ ta không hiểu người kia nghĩ đến đâu. Ta là người đi chậm hơn, người hiểu không kịp th́ làm sao hiểu được. Chẳng những thế ta đang bị trói buộc bởi thành kiến có sẵn trong óc, những kinh nghiệm chết cứng, th́ làm sao ta thấy được cái thong thả, ứng biến linh hoạt của người vốn dĩ nhanh hơn ta.   

Đối với Tổng thống Trump, bây giờ chỉ có b́nh dân chúng ta đă rơ. Một con người lănh đạo không thể xếp loại theo khuôn mẫu cũ, mà là con người cần để đáp ứng đúng cho thời cuộc nhiễu nhương, ma quái nhiều hơn người thường. Trong lịch sử các tôn giáo cũng cũng như xă hội, nơi nào, thời nào nhân đạo suy vi th́ sẽ có dị nhân ra đời để hóa duyên cho nhân loại, hoặc để sửa trị xă hội. Cái lư của vạn vật cũng vậy, âm cực sinh dương, vật cùng th́ tất biến và biến th́ tất thông. Và trong thời kỳ biến thông, có xă hội nào mà không trăn trở?!

B́nh dân chúng ta hăy yên tâm chờ xem đi nhé!

Vĩnh Tường

______________________________

Phụ chú:

Dinesh D’Souza, người gốc Ấn độ, di cư hợp pháp, sinh cùng tháng cùng năm (4/1961) với Obama. Anh ta đă bị chính phủ Obama theo dơi và bị tù 8 tháng (2014) và 5 năm quản chế với tội danh đóng góp tiền túi vài chục ngàn, cho một người bạn ra ứng cử không hợp lệ. Hàng ngàn người thường làm lên tới tiền triệu, mà không mấy ai quaN tâm bắt phạt. Anh ta đă được tổng thống Trump tha bổng cuối tháng 5/2018.

Theo sau, Joe Arpaio mấy mươi năm đóng góp cho đất nước, làm cảnh sát trưởng quận Maricopa, AZ, đă bị truy một lô tội và bị phán đă coi thường toà án, lănh 6 tháng tù và phải bồi thường tiền luật phí. Vụ này xảy trong khi nhóm của ông, điều tra và chứng minh giấy khai sinh mà ông Obama đưa ra là do computer làm giả. Ông ta đă được TT Trump tha bổng 25/8/2017.

James Rosen, phóng viên hảo hạng của Fox News (2013) – đài chuyên nói thật – chưa bao giờ có thành tích fake news, bị chính quyền Obama theo dơi, cả phone, cả email của cả gia đ́nh, cha mẹ anh ta. Đây là sự giám sát quyền tự do ăn nói của báo chí của chính quyền Obama. Đệ tứ quyền phải đi đúng hướng! Và dù cuối cùng không có tội ǵ cả, chính quyền chỉ tỏ ra hối tiếc, nhưng 18 năm chuyên nghiệp của anh ta cũng đi đoan v́ nhiều cáo buộc khác về cá nhân từ điểm đó dấy lên, do thói đời đen bạc của doanh thương.

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: