MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

 

Thiện tai! Thiện tai!

 

 

Trước  tiên có lời welcome ư kiến của ông “thợ câu” có cái đuôi PhD sau tên cúng cơm Trần Gia Thái lại dùng email nổi tiếng “littlesaigonnews” khiến chúng tôi thấy vui vui do có người trẻ tuổi quan tâm đến đối thoại của hai ông lăo.

Dựa theo cái đuôi PhD chắc chắn ông “thợ câu” PhD thuộc hàng hậu bối mà viết tiếng Việt được như thế th́ cũng c̣n biết đến cội nguồn nhưng chưa cần biết mặt, chỉ đọc sơ qua mấy ḍng chữ ông viết ra biết ngay ông thuộc loại người sinh ra đă biết chụp mũ, vu khống, bịa đặt.

C̣n trẻ mà học thói đó làm chi cho hoen ố mấy chữ PhD và làm biến dạng lương tâm. Ông săm soi phê nào là phải “quả quyết” thay v́  “đề quyết”, “hội viên”  thay v́  “thành viên” và để tỏ ra ông rành chữ Việt khiến chúng tôi buồn cười cho “chữ nghĩa” của ông quá.

Mời ông đi t́m đọc lại tự điển tiếng Việt, nếu không có mấy chữ ông đề cập tới th́ báo cho diễn đàn biết, trường hợp nếu có th́ đó là bài học khai tâm cho ông.

Ư của ông muốn nói là có hai loại chữ Việt và Việt Cộng đang được sử dụng hiện nay nhưng khốn nỗi Kim Âu lại không theo cái “trường phái” trật lất đó v́ thấy từ xưa đến nay trên đất nước Việt Nam chỉ dùng một loại ngôn ngữ duy nhất đó là tiếng Việt mà thôi, hễ trong tự điển tiếng Việt có chữ nào, người ta cứ dùng tự nhiên tùy theo nhận thức về văn mạch, văn cảnh.

Việt Cộng là người Việt Nam theo lư tưởng cộng sản và họ vẫn sử dụng tiếng Việt, chữ quốc ngữ, có điều cách dùng chữ của họ có thể ngớ ngẩn, ngô nghê do bị bưng bít tin tức những hai mươi mốt năm nhưng đó vẫn là tiếng Việt. Bằng chứng là họ viết ǵ chúng ta vẫn hiểu, chỉ cảm thấy tức cười nhưng tiếng Việt là sinh  ngữ chứ không phải tử ngữ do đó việc ḥa nhập ngôn ngữ không khó.

V́ thế Kim Âu không có quyền bắt ông phải nghe theo ư kiến của Kim Âu và tất nhiên hàng hậu bối như ông cũng không thể ép ông già Kim Âu hay bố ông phải nghe theo ông. Nếu bố ông c̣n sống chắc ông cụ phải nhắc ông : ” Con ơi nếu người ta bán cá, sống ở chợ cá th́ sao con lại mang mảnh giấy PhD chui vào cống rănh ở Trần Quốc Toản để học làm người hay sao?”

Dông dài vài câu chào ông PhD như vậy chắc cũng tạm đủ, bây giờ chiều ư ông PhD (Trần Gia Thái nếu sai tên thật xin cho biêt) Kim Âu  xem lại cái đoạn “ngứa mồm” của ông PhD mà đi làm “thợ câu”.

1-Ông PhD ngứa mồm :” Đồng ư là chuyện Mật Ước Thành Đô có thật hay không, cho đến nay chỉ là tin đồn, chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào kiểm chứng rơ ràng.” Lẽ ra đến đây là đủ v́ đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt mà tác giả đă xác nhận chỉ viết để đùa. Vậy th́ đoạn văn tiếp theo của ông PhD là đoạn ngứa mồm thiếu phẩm hạnh thêm thắt những câu văn chụp mũ, vu cáo hồ đồ.

2- Ông PhD con ngứa mồm này tự bộc lộ cái bằng Ph D chắc là nhặt ở thùng rác v́ nếu đă ăn học tử tế ở Hoa Kỳ để có được MD, PhD như mấy đứa con của Kim Âu khi nh́n vào một sự việc tất phải biết cách sử dụng những nguồn tin nào để kiểm chứng.

Ông Kim Âu đưa ra mấy cách suy luận đó chưa phải là viện đến công pháp nào cả mà là dựa theo tập quán quốc tế. Đương nhiên tập quán đó có thể  bắt nguồn từ công pháp là chuyện hậu xét nhưng dựa vào tập quán là một kinh nghiệm để dễ nhận biết. Tất nhiên ông Kim Âu không nói đến những trường hợp đặc biệt cho dài ḍng.

Nhắc lại cho nhân vật  PhD  ngứa mồm rơ, ông Kim Âu không hề nói chuyện VC bán nước hay không bán nước do ông Kim Âu không đủ can đảm để kết luận rằng bọn Việt Cộng đă bán nước v́ thứ nhất nếu đó là sự thật th́ tội của thế hệ  Kim Âu, những người trưởng thành trong hai nền cộng hoà, đáng phỉ nhổ, nguyền rủa đời đời.

Tại sao? Tại v́ bọn Việt Cộng chỉ là một lũ ngu đần (về trí tuệ), dốt nát v́ thiếu học hành, yếu đuối về thể chất (7 thằng đu cành đu đủ không gẫy), hèn nhát theo như người ta vẫn tuyên truyền mà lại để chúng đánh cho quân đội VNCH  chạy có cờ, chạy mất cả miền Nam.

Thứ hai nếu quả chúng nó đă bán nước cho Tầu rồi th́  Nhật, Ấn độ, Nga chẳng dại ǵ viện trợ vũ khí cho Việt Nam, bán rẻ vũ khí cho Việt Nam để giúp cho Tầu mau mạnh lên để nuốt chửng luôn đất nước của họ. Bill Clinton, George Bush, Obama cũng chẳng dại ǵ nhọc công sang Việt Nam đứng dưới tượng Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng để ca ngợi sự “hợp tác toàn diện” hay “đối tác chiến lược”  từ ngày tái lập  quan hệ ngoại giao cho đến nay..

Sự thật nó nằm sờ sờ ở đấy nhưng bọn trí thức bất lương mắc bệnh hoang tưởng sanh ra khiếm thị, khuyết năo nên chúng không nhận ra.

Bọn Tây, bọn Mỹ nó không dư thời gian làm động tác thừa. Bằng cớ là trước 30 – 4- 1975 th́ ôi t́nh Đồng Minh sao vô cùng thắm thiết, thề non hẹn biển nhưng sau 30 – 4 – 1975, sót được một đám hèn nhất VNCH ṃ được đến Mỹ th́ chúng bảo sao không chết quách cho rồi và định đuổi không cho vào Mỹ.

Từ đó phải hiểu rằng, nếu bọn Việt Cộng không có thực quyền, chẳng khi nào Hoa Kỳ đồng thuận cho VC vào LHQ, nếu thằng Việt Cộng đă bán nước cho Tầu th́ các cơ sở ngoại giao và cờ đỏ sao vàng ở Hoa Kỳ sẽ lập tức biến mất chẳng khác ǵ cờ quốc gia và ṭa đại sứ Việt Nam Cộng Ḥa ở Mỹ sau 30 – 4- 1975.

Dữ Kiện đấy, Sự Thật đấy cần ǵ phải ṃ mẫm đâu xa cho mệt. Thử nh́n lại xem Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan) từ sau 1979 có c̣n ṭa đại sứ ở Mỹ hay không? Tây Tạng có ṭa đại sứ hay không? Hong Kong Macau có ṭa đại sứ hay không?

Đọc cái email của cậu Ph D ngứa mồm viết ra, thật t́nh tôi thấy nếu cậu này là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ th́ thật đáng buồn. Thôi th́ hy vọng việc ngứa mồm của cháu chỉ là bệnh do nhất thời ăn bậy, nói láo.  Bôi thuốc sát trùng và  lĩnh  hội chút giáo dục đức hạnh sẽ khỏi ngay.Chứ không th́ dù khoa bảng đấy nhưng không chịu khiêm cung học hỏi, “một tấc đến trời” trong khi tài năng kiến thức chỉ thưộc hàng zéro ắt c̣n bị béo tai nhắc nhở dài dài.

Cháu Trần Gia Thái ơi , kiến thức như cháu và phương pháp suy luận viết lách như cháu khiến cho bác thấy mấy chữ  Ph D rẻ mà nhẹ quá.

Bởi thế mấy đứa con tôi vẫn bị tôi la rầy: ” Khoa bảng của các con chỉ là giấy chứng nhận để kiếm sống nếu các con muốn mon men sang các lĩnh vực khác c̣n phải học hỏi lâu dài.”

 

Kim Âu                                                   

SEPT 07/2016

 

Thư Trần Gia Thái Ph D

 

Kính chuyển để rộng đường dư luận

Không rơ sở học & kiến thức của ông Kim Âu này uyên bác đến tầng mây thứ mấy? tốt nghiệp trường nào? nhưng cú pháp, văn phong và cách dũng chữ (không để trong ngoặc kép), chẳng hạn như: thành viên (thay v́ hội viên), đề quyết (thay v́ qủa quyết hoặc nhất quyết), để tiến hành tiếp đón ???) từa tựa như những “dư luận viên” thường thấy nhan nhản trên các diễn đàn điện báo. 

Tuy chưa hề được may mắn quen biết với ông Kim Âu, nhưng v́ cố tật ngứa mồm kinh niên nên thợ câu xin mạn phép được bày tỏ cùng các bạn một vài ư kiến thô thiển của riêng ḿnh.

1. Đồng ư là chuyện Mật Ước Thành Đô có thật hay không, cho đến nay chỉ là tin đồn, chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào kiểm chứng rơ ràng. Tuy nhiên, những lời lẽ miệt thị của tác giả khiến người đọc có cảm tưởng dường như đương sự thường hay la cà tại khu bán cá ở chợ Đồng Xuân thời “hiện đại” nhiều hơn ở những nơi tử tế dành cho người bất đồng chính kiến đă được ông ta âu yếm tuyên dương công trạng. 

2. Những luận cứ: thứ hai, thứ ba, thứ tư, kể cả việc tác giả tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng th́ là: phải là một quốc gia độc lập, có hiến pháp, luật lệ mới được gia nhập để trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đọc đến đoạn này thợ câu hăi quá, tí nữa th́ són ra păng ta lông! Th́ ra, tác giả - tệ lắm - có lẽ cũng đă từng là đồng môn của cựu tể tướng “nước ta” nên mới dám đem công pháp quốc tế và “điều kiện ắt có và đủ” của toán học đại cương nhập môn ra dọa thiên hạ. Ngoài ra c̣n lôi cả FIFA lẫn Olympic vào để viện dẫn cho lư lẽ của ḿnh th́ đúng là tay tổ, am tường thế sự không ai sánh bằng.  Khiếp đảm thật !!!

Theo như lời đồn đại của Mật Ước Thành Đô, chuyện vc dâng tổ quốc cho tàu cộng sẽ hoàn tất trong năm 2020. Có nghĩa là: hiện nay - cho đến giờ phút này - nước CHXHCN VN vưỡn c̣n giữ được bản quyền của lá cờ đỏ 1 sao để treo lủng lẳng ở Ba đ́nh. Như vậy “nhà nước ta” - dù có chủ quyền, “độc lập, tự do, hạnh phúc” hay không - vẫn c̣n đầy đủ những yếu tố pháp lư để góp mặt với năm châu là chuyện dĩ nhiên, chẳng cần vẽ rắn thêm chân làm chi cho thêm rách việc! Nếu ông Kim Âu đợi vài năm nữa hăy vén môi múa lưỡi có lẽ sẽ thuyết phục hơn lúc này, hoặc đợi đến khi cờ đỏ 1 sao bị xóa sổ,

vc ban nuoc.jpg

… “nhà nước cùng nhân dân ta” đứng chung dưới lá cờ 6 sao,

để tham dự những cuộc hội nghị quốc tế, FIFA, Olympic, v…v.. lúc đó mới danh chính ngôn thuận chăng?

Không hiểu nhà thông thái Kim Âu “lư giải” thế nào về “sự cố”: 2 nước anh em “bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là Quê Hương” (trích lời thơ lênh láng của đại thi văn hào Tố Hữu) đă “đột xuất” …

hongdou_gxnews_com_cn_2.jpg

… huy động người dân địa phương đào cột mốc biên giới,

Moc5.jpg

… chuyển lên xe vận tải để di chuyển …

ban_nuoc11.jpg

… dùng lính công binh tàu cộng đo đạc cho chính xác, dời cột mốc vào sâu nội địa để… chia thêm cho “nhà nước ta” vài trăm cây số vuông (kể luôn cả thác Bản Giốc và Ải Nam Quan) cho thắm tươi t́nh hữu nghị 4 tốt và 16 chữ vàng !!!

rồi cùng nhau …

ban_nuoc8.jpg

… long trọng cử hành lễ hội mừng biên giới mới “hoành tráng” quá chời !!!     

Chú thích: Những h́nh ảnh trên hoàn toàn do cơ quan truyền thông của “nước anh em” công bố, không hề có bàn tay của “thế lực thù địch” nào phao tin đồn thất thiệt, hoặc “những văn bản cấp xă, cấp tỉnh; nhặt nhạnh vài câu nói vớ vẩn để làm bằng chứng” bôi xấu “đảng và nhà nước” đâu nhé!

Không hiểu ông Kim Âu “phản biện” thế nào về những sự kiện đă và đang xảy ra ngay trên quê hương ḿnh, “cụ thể” là :

h1215.jpg

Hoặc giả ông Kim Âu này cũng mắc hội chứng Zika, tương tự như tể tướng “Ma Dze in Việt Nam”: “dị hợm, quái thai”  với “bộ óc bệnh hoạn hoang tưởng” chăng?

Nếu nhận thấy thợ câu phát ngôn bừa băi chỗ nào, kính mời phe ta cứ “thoải mái” “b́nh bầu” cho đỡ ngứa ngáy cái miệng. 

thợ câu.

 

Đám già đầu mà vẫn con nít này đưa h́nh ảnh trận đánh Lăo Sơn kèm những lời ghi chú cho thấy đầu óc họ thật sự rối loạn. V́ những h́nh ảnh thương tâm này cho thấy quốc dân Việt Nam quyết tâm giữ nước, chống Trung Hoa và Việt Cộng buộc phải làm theo như vậy. Đọc những lời ghi chú mang tính cách châm biếm chắc hẳn người đọc đều thấy những tên tạo ra album này là một bọn vô liêm sỉ v́ những tử thi kia là của những con dân Việt Nam quyết tử để giữ ǵn lănh thổ của tiền nhân chứ không phải chết v́ cuộc chiến tương tàn do ngoại bang ủy nhiệm.

Thấy Nguyễn Nhơn than văn nên tôi cũng không muốn nói thêm v́ đối thoại như thế là đủ rơ hiểu biết và nhận thức của nhóm này đến đâu rồi. Đâu có nghĩa là thù ghét cộng sản là phủ nhận tất cả những ǵ mà Việt Nam hiện nay đă đạt được trên trường thế giới. V́ dân tộc mới trường tồn, c̣n chế độ cộng sản chỉ là giai đoạn. Do vậy muốn cộng sản diệt vong đâu có nghĩa là “coi như” cả dân tộc Việt Nam đă diệt vong.

Tôi chưa tha cho bọn đại ngu này đâu để xem chúng tŕnh làng đầy đủ tôi sẽ dạy lũ này một lần cho đỡ tốn công. Bọn này không hề biết  thế giới này tồn tại như thế nào. Bản thân chúng c̣n sống sót nương nhờ trên xứ người là nhờ vào Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ, nhờ vào những nghị định và công ước của LHQ về nhân quyền. Điều đó cho thấy nhiều giá trị đương đại được xác định xuất phát từ LHQ. Việt Cộng xử tệ với dân nhưng chúng vẫn là thành viên chính thức của LHQ, v́ lănh thổ Việt Nam hiện nay hoàn toàn quy về một mối, dân tộc Việt Nam hiện nay hơn 90 mươi triệu vẫn nằm trong sự quản lư, cai trị của đảng cộng sản. Hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới vẫn công nhận vẫn phát triển bang giao với chính phủ đương nhiệm.

Qũy TiềnTệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng thế giới (WORLD BANK), Ngân Hàng Á Châu (ASIAN BANK) vẫn tài trợ, cho vay, viện trợ phát triển cho Việt Nam thông qua chính quyền cộng sản th́ thử hỏi những câu chuyện bịa đặt, những sáng tác thiếu trí tuệ, chối bỏ thực tế đạt được mục đích nào.

Viết như bọn bố láo này người ái quốc thiện trí thức chỉ buồn cười v́ thực tế lịch sử cho thấy VNCH c̣n chưa được LHQ nhận làm thành viên. Nguyễn Văn Thiệu và đồng bọn đem vận mệnh đất nước bán cho Mỹ, sau khi kư Hiệp Định Paris Tái Lập Ḥa B́nh ở Việt Nam, Kissinger giao cho quốc tế cộng sản cái rụp, một đám cong đưôi chạy theo Mỹ được khoảng 125 ngh́n, quốc hội Mỹ đă định đuổi đi nhưng sau sợ bị ảnh hưởng, mang tiếng là vô trách nhiệm, vô nhân đạo nên buộc ḷng cho vào Hoa Kỳ.

Thử hỏi như vậy có phải là nền đệ nhị cộng ḥa của Nguyễn văn Thiệu đă bán nước trực tiếp cho Mỹ và gián tiếp cho Cộng Sản không? Hay là phe ta trước đây độc quyền bán nước nay bị Việt Cộng cướp mất quyền này nên tức quá nói cho hả giận. Đă vậy ngày hôm nay c̣n những bọn cựu gia nô bày tṛ làm lễ giỗ tên bán nước hại dân Nguyễn Văn Thiệu mà không biết nhục.

Hiện nay thế hệ nhân tài thiện trí thức trẻ của những tổ chức tiềm phục trong ḷng dân tộc đều thấy cơ hội thuận lợi nhất để đưa chuyên chính vô sản ở Việt Nam vào con đường tự băng hoại đang ở trước mắt.

Tất cả đều tùy thuộc vào nhân tố quyết  định, động lực chính trong việc thay đổi định chế ở Việt Nam là quốc dân Việt Nam chứ không phải vài tên phi dân tộc, phản quốc nói láo, nói lếu ở hải ngoại hay 4 triệu đảng viên đảng cộng sản đương quyền.

Người quốc gia là người đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên bản vị tối thượng chứ không tranh quyền, đoạt lợi cho cá nhân, phe nhóm, đảng phái hay tôn giáo của ḿnh. Và hăy nhớ lấy:

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế. Chính Nghĩa Quốc Gia thực sự là của chúng ta, măi măi vẫn là của chúng ta - Những người đă tận hiến cho Tổ Quốc - Dân Tộc. Hỡi những con người Việt Nam chân chính ! Hăy nhớ rằng ḍng máu c̣n luân lưu trong huyết quản chúng ta vẫn là ḍng máu di truyền của tổ tiên từ thời lập quốc và xương thịt lưu lạc này vẫn là máu thịt Việt Nam.

 

Kim Âu

SEPT 05/2016

Một con người lưu vong biết thao thức với tương lai, vận mệnh quốc gia đó là chuyện đáng quư nhưng thay v́ khai dân trí lại cố t́nh ngu dân hóa qua hành động bôi bác sự thật, đưa tin bịa đặt, phá hoại ḷng tin vào bản lĩnh của dân tộc nói một đường làm một nẻo th́ tốt hơn nên đi vào bóng tối.

Ông Nguyễn Nhơn luôn luôn xác định là người trưởng thành trong thời kỳ đệ nhất VNCH, thời đệ nhị VNCH ông không c̣n là thanh niên b́nh thường mà đang trên hoạn lộ thênh thang đột ngột đứt phim, tan rạp . Bổng lộc chưa hưởng được lâu nên ông c̣n tiếc nhớ măi không hiểu ông có nhớ đầu niên học 60-61, cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm người khai sinh nền đệ nhất cộng ḥa đă đọc một bài diễn văn trước Bộ Gíao Dục trong đó có câu: “Lịch sử đă chứng minh: Đạo đức thắng tội ác, t́nh thương thắng oán thù, sự thật thắng gian trá.” gói ghém mong ước thế hệ học sinh tương lai  của đất nước phải có một tâm hồn cao thượng để đi đến nếp sống nhân bản, dựa trên nền tảng: Đạo đức, Bác ái và Chân thật nhằm tạo dựng một xă hội Việt Nam tốt đẹp và lành mạnh..

Xă hội nào con người cũng phải tôn trọng SỰ THẬT, LẤY SỰ THẬT làm chuẩn mực đầu điên của đạo đức và luân lư. V́ thế những người lương thiện trong xă hội đều lên án những kẻ phao đồn tin thất thiệt, v́ nó tạo ra t́nh trạng hoang mang, nghi ngờ tất cả mọi việc, phá hủy ḷng tin cậy lẫn nhau trong cộng đồng và xă hội. Điều đó tưởng rằng chỉ diễn ra trên miền Bắc đất nước Việt Nam, và các nước cộng sản, do đó  người ta gọi xă hội cộng sản là hỏa ngục đỏ.  Không ngờ ngày nay tại cộng đồng tỵ nạn ở hải ngoại vẫn sót lại một số tàn dư của thời đại ngu xuẩn như ông Nguyễn Nhơn miệng th́ tố cáo cộng sản là đại gian ác, bịa đặt nhưng hành động của ông Nguyễn Nhơn và đồng bọn nào có khác ǵ, e rằng c̣n tệ mạt hơn cộng sản.

Tội nghiệp thằng Đực làng Bưng Cầu đầu óc kém thông minh đĩnh ngộ nên học được ít chữ đến nay không chịu trau dồi rơi rớt hết cả chữ nghĩa phẩm hạnh đến nỗi già đầu mà c̣n viết lách quàng xiên, gán ghép bậy bạ không c̣n ra thể thống con người. Đến đây diễn đàn đă thấy rơ tuy chỉ qua những mẩu đối thoại nhỏ nhưng ông Nguyễn Nhơn đă lên cơn cao huyết áp e rằng khó thọ. Nên thôi để khi nào ông hồi tỉnh và có đề tài ǵ hay hay lúc đó sẽ tính.

Kim Âu

Sept 05/2016

Xem ra ông Nhơn chưa đủ tŕnh độ hiểu "chân lư là thực tại khách quan có một không hai"

VNCH và quân đội VNCH mất tiêu bốn mốt năm nay th́ ông Nhơn bảo là c̣n.

Thằng Việt Cộng tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ tới mức “đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện”  th́ ông bảo nó là một tỉnh của Trung Hoa.

Xin lỗi ông Nhơn và những người có ư nghĩ như ông Nhơn. Vậy th́ theo các ông Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hèn, nhục  và ngu quá phải không?

Không ngu sao được khi đi tiếp một thằng tỉnh trưởng của Tầu Cộng mà phải dùng nghi lễ cao cấp?

Không hèn sao được khi phải vác xác sang đứng dưới tượng thằng già Hồ?

Không nhục sao được khi đang so kè với Trung Cộng mà phải hạ ḿnh bang giao với cấp tỉnh của Trung Cộng là Việt Nam như các ông nói. Và nếu thật như vậy th́ tội của các ông quá lớn khi các ông bỏ cả dân lẫn đất coi như bàn giao cho Việt Cộng nay để chúng nó bán nước cho Tàu.

Nói ra th́ buồn cười, cứ như suy luận của ông Nhơn th́ Hoa Kỳ cũng đă bán nước cho Tầu Phù từ bao đời rồi. Bằng chứng là rất nhiều nơi quan trọng của Hoa Kỳ đều có China Town và hầu như “shoping center” nào cũng có tiệm ăn của người Tàu để đầu độc người Hoa Kỳ. Thậm chí Hoa Kỳ c̣n là con nợ của Trung Hoa nữa chứ. Ngày nay lại c̣n những thức uống buble. Hiện nay gián điệp gốc Hoa chui vào tận đầu năo cơ quan nguyên tử , cơ quan nghiên cứu không gian. Người gốc Hoa từng làm thống đốc bang Washington.

Vừa thôi! Các ông bịnh hoạn và b́nh vôi quá sức rồi. Có thể đầu óc các ông chỉ đến thế không thể suy nghĩ  ǵ hơn được.

Khi một kẻ nói láo bị vạch trần là thói bầy đàn lại nảy sanh ra vài ông QGHC em út tham gia có ư kiến nhưng cái lập luận “chúng ta cứ phải tin” như Peter Viet Nguyen nghe chẳng lọt tai chỉ dành cho thứ dân ngu đần đă tin vào bọn lănh đạo VNCH mà tan cửa nát nhà phải làm thân vong quốc.

Việt Cộng giải độc hay không chúng tôi chẳng cần biết nhưng điều bịa đặt của một thằng VC con mà ông Nhơn và bầy đàn QGHC tin là thật th́ những cái đầu này có vấn đề.

Nhưng ông Peter Vietnguyen hố rồi v́ ông Nhơn không c̣n dám nói Mật Ước Thành Đô có thật nên chống chế rằng đấu tranh chính trị với VC mà quân tử th́ chỉ ăn cám.  Th́ quả đúng như thế hơn năm năm ở Paris đấu tranh chính trị, cuối cùng VNCH tự kư vào bản án tử h́nh mà chẳng biết ḿnh kư cái ǵ, văn vơ đều ngu như thế trách chi chẳng mất cả chế độ . Ngay như hiện t́nh đấu tranh chính trị của bầy đàn QGHC thể hiện qua thói ngu đần kiến thức kém, lư luận tồi, suy nghĩ lệch lạc chỉ c̣n mỗi cách là chụp nón cối cũ rích để chạy làng là hết.  Ông Peter viết được có vài gịng ư tưởng lụn bại mà nói là trả lời Kim Âu th́ thật là “đem quả trứng ra chọi với núi Thái Sơn”.

Kim Âu là Kim Âu nếu có kẻ nào giả mạo th́ chính Kim Âu này lên tiếng chứ không cần ai lên tiếng thay. Ở đây thực tế là những kẻ chơi bạc giả đă bị bắt quả tang không c̣n đường chối căi. Cái tṛ áo thụng vái nhau cũng đă quá xưa và áo mặc không qua khỏi đầu nên những cái mặt mo, b́nh vôi phơi trắng ra làm tṛ cười trước bàn dân thiên hạ.

Tóm  lại khi ông Kim Âu đă lên tiếng, điều tốt nhất cho người bị chiếu tướng là nên xem lại vấn đề để thấy rơ đúng sai hơn là cố gắng chống chế ngụy biện. Kim Âu không chơi bạc giả chỉ nói thật và “nói có sách mách có chứng” không có nói suông, không có chuyện ”coi như” và t́m được một người có tài biện thuyết, lư luận hơn được Kim Âu chắc rất khó.

“Lịch sử cho thấy Việt Cộng đă dùng chiêu bài giải phóng đất nước lừa dối đồng bào “quyết tử” giành lại độc lập cho dân tộc. Khi toàn dân biết rơ sự thực, biết bị lừa dối th́ không thể nào quay ngược bánh xe lịch sử v́ sức dân đă cạn, lực lượng đối kháng (VNCH) đă bị tiêu diệt, cầm tù.Tuy nhiên không phải bọn Việt Cộng kia muốn tự tung, tự tác, bán nước, bán biển thế nào cũng được, chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng manh tâm trắng trợn bán nước th́ đó chính là ngày tàn của chúng.

 Bằng chứng vào năm 1979, một bộ phận thân Trung Cộng trong đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn đă mưu toan bàn giao miền Bắc cho Trung Cộng.

Đối diện với sự lấn át của bộ phận thân Trung Cộng và sự phân hóa nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam.Việt Cộng đă biết trước không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh với Trung Quốc nên chúng đă chuẩn bị bằng cách chuyển các cơ quan trực thuộc trung ương, chuyển nhóm tù “gián điệp biệt kích”, tù chính trị từ biên giới Việt Trung về đồng bằng Bắc Bộ không để lọt vào tay Hồng Quân Trung Quốc.

Sau đó Việt Cộng hoàn toàn bỏ ngỏ sáu tỉnh biên giới, khi Hồng Quân Trung Cộng phát động chiến tranh vào ngày 17/2/1979, quốc dân Việt Nam đă trả lời. Chỉ với dân quân và các lực lượng địa phương đứng dậy giữ nước, chống trả lại lực lượng Bắc xâm nhưng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt Lạng Sơn vẫn đứng vững không thất thủ. Hồng Quân Trung Quốc bị chặn đứng tại chân cầu Khánh Khê cửa ngơ vào Lạng Sơn dù đă trải quăng đường 16 km bằng xác lính Trung Hoa.

Tinh thần yêu nước nồng nàn và cuộc chiến đấu hào hùng của đồng bào thuộc những sắc tộc ở sáu tỉnh biên giới chống lại Hồng quân Trung Cộng đă viết lên một trang sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt làm cho Việt Cộng sáng mắt, dè chừng. 

Tháng 6 năm 1979, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam dàn cảnh cho đi chữa bệnh để chuyển “hộ khẩu” sang Trung Hoa, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn và một bộ phận lớn thân Trung Hoa đều bị quản thúc.

Trước quyết tâm hy sinh bảo vệ lănh thổ của quốc dân, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam lập tức tranh đoạt công lao một cách xảo quyệt, ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam công bố “Sách Trắng :Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” vào ngày 4 tháng 10 năm 1979. 

Tuy vậy chiến tranh biên giới Việt Trung chưa chấm dứt, cuộc chiến tranh chấp các cứ điểm chiến lược để giành ưu thế quân sự kéo dài cho tới khi những trận đánh “khôi phục lănh thổ ở Lăo Sơn thất bại v́ có nội gián cung cấp cho Hồng quân Trung Cộng  toàn bộ kế hoạch hành quân”. Nội gián nào nếu không phải chính Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đă thí toàn bộ 3700 quân trong một trận đánh, chấp nhận nhường một số cao điểm chiến lược cho Trung Cộng để được tồn tại? 

T́nh h́nh biên giới Việt Nam – Trung Quốc hiện nay đă chuyển từ chiến trường thành thị trường. Nhưng Trung Quốc đă phát động một cuộc xâm lăng trên một chiến trường mới bằng cách mở rộng cuộc tranh chấp lănh hải ở vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi Việt Nam chưa đủ khả năng kỹ thuật, khí tài quân sự, phương tiện đối đầu.

Trước tinh thần chống trả kẻ thù xâm lăng truyền kiếp từ phương Bắc của quốc dân Việt Nam. Tập đoàn Mafia Cộng Sản không dám trắng trợn bán nước mà ngấm ngầm cố ư sơ suất trong lĩnh vực tranh tụng lănh hải qua luật biển UNCLOS để trong tương lai khi quốc tế phán quyết phân định lănh hải ở Biển Đông, quốc dân Việt Nam sẽ đứng trước một sự việc đă rồi. Không gian sinh tồn của tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất mát vô cùng tai hại. 

Hiện nay Trung Cộng hung hăng lấn chiếm và Đảng Cộng Sản Việt Nam đang là bọn nội phản c̣n đối sách của Hoa Kỳ không phải can thiệp để bảo vệ lănh hải Việt Nam như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tưởng tượng. 

Nên nhớ trước đây chính Hoa Kỳ đă bật đèn xanh cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, và ngay khi cuộc hải chiến bùng nổ năm 1974, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đă án binh bất động, hoàn toàn không can dự; thậm chí không cấp cứu những thủy thủ trôi dạt trên biển sau cuộc hải chiến trong khi Việt Nam Cộng Ḥa đang là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày nay Hoa Kỳ chỉ đợi cơ hội để nhảy vào khai thác lợi ích ở Biển Đông chứ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc. 

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế. 

Hăy nghe  Nguyễn văn Thiệu tuyên bố: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa th́ không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”và ”Mỹ c̣n viện trợ, th́ chúng ta c̣n chống cộng”.


Tổng tham mưu trưởng QLVNCH Cao Văn Viên th́ bảo“Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ làm theo họ mà thôi!”..

Phía Việt Cộng th́ Lê Duẩn chỉ đạo:”Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc"! Bọn ngu đần c̣n chối căi ǵ nữa đây?

 Lịch sử cận đại đă chỉ rơ toàn thể dân tộc Việt Nam chính là nạn nhân của mấy từng lừa đảo. Hoa Kỳ lừa dối Việt Nam Cộng Ḥa, Cộng Sản Quốc Tế lừa dối Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

Lănh đạo Việt Nam Cộng Ḥa lừa dân, dối lính miền Nam. Lănh đạo Cộng Sản lừa dối dân miền Bắc.

Lănh đạo của cả hai phía Quốc Cộng đều hănh diện được làm bù nh́n, tay sai, không tiếc máu lính, máu dân Việt Nam.

Lịch sử đă chỉ rơ cả hai phía bản chất đều là lính đánh thuê là lính lê dương của các thế lực quốc tế.

 

Lập trường của Người Việt Quốc Gia đặt quyền lợi của tổ quốc – dân tộc lên bản vị tối thượng.

Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.

Sự trường tồn của tổ quốc và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi vị kỷ đen tối của những tập đoàn tay sai không có chính nghĩa, đă làm tay sai cho Âu Mỹ hay Nga Tàu đều là hành động phản quốc.

Người Việt Quốc Gia xác định chỉ phục vụ cho lợi ích của tổ quốc và dân tộc.

Tổ quốc, lănh thổ, lănh hải là của dân tộc Việt Nam chứ không phải của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nếu hải ngoại có kêu gào biểu t́nh hay có hành động chống Trung Cộng và Việt Cộng là tiếp sức cho hơn 88 triệu quốc dân vốn là đồng bào của ḿnh tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc chứ không phải v́ Việt Cộng.

Bọn Mafia Việt Cộng ngày nay cũng chỉ có xấp xỉ 4 triệu đảng viên trên 92 triệu dân ( tỷ lệ đảng viên sẵn sàng thoái đảng khoảng 30% nhưng khi chế độ suy yếu hết thời th́ phong trào sẽ như núi lở chẳng khác ǵ sự tan ră của VNCH).

Bọn Mafia này dù có xảo quyệt, hung hăn tới đâu rồi cũng đi vào sọt rác của lịch sử theo luật đào thải. 

Thật ra bọn Tầu phù đang thực hiện âm mưu lấn chiếm từng phần lănh hải của Việt Nam chỉ mới xài súng nước, ṿi rồng. Việt Cộng có huy động lực lượng quân sự  chống trả, đánh lại hay bỏ mặc lănh hải, lănh thổ của tổ quốc Việt Nam rơi vào tay giặc th́ những bộ óc vô luân, bệnh hoạn, phi dân tộc những tên vong quốc nô Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống tân thời  cũng vẫn bị gạt ra ngoài lề lịch sử. Nếu Trung Cộng mở cuộc tấn công quân sự, xâm lăng trắng trợn, tiến quân vào Hà Nội, Sài G̣n, Cà Mau, Rạch Gía th́ hải ngoại này cũng chẳng có người nào t́nh nguyện về “kíu nước”. Họa chăng có vài cháu du sinh..nhưng Quốc Dân Sẽ Đứng Dậy.

Tất cả bọn giặc ngoại xâm đều đă bị đánh bại và sẽ tiếp tục bị đánh bại nếu chúng dám cả gan xâm lược Việt Nam.

Tổ Quốc – Dân Tộc Việt Nam sẽ trường tồn v́ dân tộc Việt Nam không bao giờ cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang.

Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan ră không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử. Những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân.

Thế hệ chúng ta đă chứng kiến sự thay đổi ở Liên Sô và Đông Âu!

Thế hệ chúng ta đă thấy đêm trước và b́nh minh hôm sau ở Bức Tường Berlin!

Đó là h́nh ảnh của Việt Nam sắp tới. Tất cả những ai c̣n tự nhận ḿnh thuộc về Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam nếu không tham gia vào việc bảo vệ sự vẹn toàn đất tổ bằng hành động trực diện th́ hăy giữ lấy tín niệm bảo vệ Tổ Quốc - Dân Tộc trong tư tưởng.

Chúng ta hăy tin rằng sự liên thông của những tư tưởng chân chính sẽ làm cháy bùng lên ngọn lửa ái quốc bất diệt mà tất cả những kẻ xâm lược thảy đều khiếp sợ./.

 Kim Âu - June 29/2014

Chế độ VNCH mất v́ thua VC là đúng. Nhưng việc Dân tộc Việt Nam rơi vào tay Trung Hoa chỉ là ước mơ bệnh hoạn, hoang tưởng của những người thiếu kiến thức về lịch sử, không có niềm tin vào bản lĩnh của dân tộc. Hăy nhớ rằng chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới (nguồn gốc của VC) đă sụp đổ hơn hai mươi năm. Thế giới chỉ c̣n vài ba quốc gia cộng sản. VC cũng sẽ sụp đổ thôi nhưng không phải theo như cách suy nghĩ bịnh hoạn của một số tên hoang tưởng. Đừng vội vă hăy đọc và suy nghĩ thật kỹ để hiểu người viết đang nói ǵ? Bạn chưa đủ tŕnh độ để đọc phớt qua là biết. Hố nặng đó. Chuyện quốc gia đại sự không được phép “coi như” chỉ có chọn một là MẤT hai là C̉N.

Thế nào là “coi như” khi 4 triệu người ở hải ngoại chỉ là thiểu số không được 6% tổng dân số Việt Nam toàn cầu. Trần Minh Trí hay Nguyễn Nhơn chỉ biết nói “COI NHƯ “ là xong rồi.

Nếu đấu tranh chính trị chỉ như thế th́ cần ǵ dùi mài kinh sử suốt đời há chẳng uổng phí lắm ru?

Kim Âu  

SEPT 03/2016        

 

Bùi anh  Trinh không viết ǵ trong bài này cả ông ta chỉ tổng hợp lại những chi tiết từ nhiều người v́ cái gọi là “Mật Ước Thành Đô” đó chỉ là một câu chuyện bịa của tên Kami. Chính ata đă thừa nhận đó là hàng giả, hàng mă. Anh không thể nói theo kiểu lư sự cùn với những người hiểu biết được. Suy luận của anh là sự hoang tưởng đặt nền tảng trên một chuyện hư cấu (cũng là hoang tưởng nốt). Không có ai độc quyền chân lư v́ “Chân lư là thực tại khách quan có một KHÔNG hai” chứ không phải “chân lư là sự đồng nhất hiện tượng khách quan với suy nghĩ chủ quan”. Kiến thức không phải là mái tóc điểm sương hay bạc trắng mà là tổng kết của sự học hỏi nghiên cứu không ngừng nghỉ. Bài của anh, ư kiến của anh chỉ là sự vơ đoán bá láp thiếu tính chất “academic”. Anh cũng có chút sở học căn bản chắc quá quen với phương pháp sử quan của Descartes nên tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bài này.

Việt Nam dù dưới sự cai trị của bất cứ bọn độc tài nào cũng không bao giờ rơi vào tay Trung Hoa điều đó đă được chứng minh qua lịch sử của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi khó khăn dưới sự cai trị củả bất kỳ thể chế độc tài toàn trị nào nhưng khi bọn chúng phản bội tổ quốc là toàn dân sẽ đứng dậy. Những người quốc gia chân chính chưa phát động đấu tranh toàn diện v́ đă đúc kết quá tŕnh tổn thất của dân tộc trong thời gian lệ thuộc, mất tự chủ v́ nạn ngoại xâm. V́ thế việc giải quyết nạn nội xâm (chủ nghĩa độc tài toàn trị) ngày nay phải khéo léo để không đi vào vết xe đồ của các quốc gia khác khi nhóm nào cũng t́m cách ngả vào ṿng tay của bọn “mẹ ḿn quốc tế núp dưới chiêu bài dân chủ hóa, toàn cầu hóa theo thế lực quốc tế này

V́ thế sự bịa đặt trắng trợn sẽ hủy hoại chính nghĩa quốc gia. Lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện là thứ lư luận của những kẻ thiếu kiến thức và đạo đức v́ thế nó là bản chất của bọn cộng sản , người quốc gia không nên nhiễm bệnh nói láo như Vẹm (Người đưa tin Kami chỉ là một thằng Vẹm con lừa ông đại phu VNCH cái rụp). Cái ǵ anh cũng nhắc đến VNCH như chỉ có anh là người của VNCH. Theo tôi chỉ v́ VNCH có những cán bộ đấu tranh chính trị như anh nên mới bị mất luôn thể chế đó anh Nhơn.

Thử xem câu trả lời của anh thế nào thôi .

Đây là tài liệu tranh căi tôi đă giữ lại từ lúc đầu.

http://www.chinhnghia.com/mat-uoc-thanh-do-mot-su-bia-dat.asp

Kim Âu

SEPT 03/2016

Bùi anh  Trinh không viết ǵ trong bài này cả ông ta chỉ tổng hợp lại những chi tiết từ nhiều người v́ cái gọi là “Mật Ước Thành Đô” đó chỉ là một câu chuyện bịa của tên Kami. Chính ata đă thừa nhận đó là hàng giả, hàng mă. Anh không thể nói theo kiểu lư sự cùn với những người hiểu biết được. Suy luận của anh là sự hoang tưởng đặt nền tảng trên một chuyện hư cấu (cũng là hoang tưởng nốt). Không có ai độc quyền chân lư v́ “Chân lư là thực tại khách quan có một KHÔNG hai” chứ không phải “chân lư là sự đồng nhất hiện tượng khách quan với suy nghĩ chủ quan”. Kiến thức không phải là mái tóc điểm sương hay bạc trắng mà là tổng kết của sự học hỏi nghiên cứu không ngừng nghỉ. Bài của anh, ư kiến của anh chỉ là sự vơ đoán bá láp thiếu tính chất “academic”. Anh cũng có chút sở học căn bản chắc nên quá quen với phương pháp sử quan của Descartes nên tôi ngạc nhiên khi thấy bài này.

Việt Nam dù dưới sự cai trị của bất cứ bọn độc tài nào cũng không bao giờ rơi vào tay Trung Hoa điều đó đă được chứng minh qua lịch sử của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi khó khăn dưới sự cai trị củả bất kỳ thể chế độc tài toàn trị nào nhưng khi bọn chúng phản bội tổ quốc là toàn dân sẽ đứng dậy. Những người quốc gia chân chính chưa phát động đấu tranh toàn diện v́ đă đúc kết quá tŕnh tổn thất của dân tộc trong thời gian lệ thuộc, mất tự chủ v́ nạn ngoại xâm. V́ thế việc giải quyết nạn nội xâm (chủ nghĩa độc tài toàn trị) ngày nay phải khéo léo để không đi vào vết xe đồ của các quốc gia khác khi nhóm nào cũng t́m cách ngả vào ṿng tay của bọn “mẹ ḿn quốc tế” núp dưới chiêu bài dân chủ hóa, toàn cầu hóa. (chủ nghĩa phân chia lợi nhuận)

V́ thế sự bịa đặt trắng trợn sẽ hủy hoại chính nghĩa quốc gia. Lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện là thứ lư luận của những kẻ thiếu kiến thức và đạo đức v́ thế nó là bản chất của bọn cộng sản , người quốc gia không nên nhiễm bệnh nói láo như Vẹm (Người đưa tin Kami chỉ là một thằng Vẹm con lừa ông đại phu VNCH cái rụp). Cái ǵ anh cũng nhắc đến VNCH như chỉ có anh là người của VNCH. Theo tôi chỉ v́ VNCH có những cán bộ đấu tranh chính trị như anh nên mới bị mất luôn thể chế đó anh Nhơn.

Thử xem câu trả lời của anh thế nào thôi .

Đây là tài liệu tranh căi tôi đă giữ lại từ lúc đầu.

http://www.chinhnghia.com/mat-uoc-thanh-do-mot-su-bia-dat.asp

Kim Âu

SEPT 03/2016 

 

Anh tự nhận là đấu tranh chính trị đó thôi

Anh Nhơn

Bài viết của anh đă quá lỗi thời và dựa vào bản tin bịa đặt của tên Kami nào đó hầu như các diễn đàn đứng đắn đều lên án. Nếu như anh có tài liệu thật từ Wikileaks th́ nên đưa lên để mọi người tin theo những luận cứ của anh. Nếu không th́ bài viết của anh không có mảy may giá trị nào cả. Thù Việt Cộng là chuyện đương nhiên nhưng bịa đặt ra những điều không thực để rồi chính hành động dối trá, bịp bợm tự hủy hoại chính nghĩa của người quốc gia th́ không nên. Chúng tôi không welcome loại bài như thế này có mặt trên diễn đàn.

Kim Âu

SEPT 3/2016

Nghĩ ǵ nữa? Chỉ có “những kẻ ngây thơ cụ” mới đặt câu hỏi như vậy khi mà Kim Âu đă phát giác ra tên Trúc Hồ không hề chống Cộng mà theo Cộng từ khi hắn tưởng bở sẽ được gặp vợ chồng Obama trong vụ nổ xạo “Vào Ṭa Bạch Ốc” năm 2012 nên thằng ngu vô học Trúc Hồ này ngo ngoe phát biểu chuyện “chính chị chính em” thành ra lạy ông Kim Âu tôi ở bụi này.

Thời gian sau, Ngô Kỷ mới tiếp tục xài dữ kiện trên để vạch mặt bọn SBTN – Sống Bằng Tiền Ngu- có người sẽ hỏi tại sao lại đổi tên Sống Bằng Thuốc Nổ hay Sinh Bắc Tử Nam thành Sống Bằng Tiền Ngu nên giải thích luôn cho rơ nghĩa.

SBTN là đài truyền h́nh ai cũng biết Sống Bằng Tiền Nợ rất lâu cho đến khi được VC cho thằng con Trần Thiện Thanh về  nước  đi khắp nơi dưới bảng hiệu Sinh Bắc Tử Nam (chắc bị đầu độc chậm nên chết sớm) để bọn này t́m cách tạo uy tín qua cách Sống Bằng Thuốc Nổ. Khi có chút uy tín, chúng muốn kiếm bộn tiền lại phải thi thố cái tṛ lừa. Như quư vị thấy: ảo thuật vốn là một tṛ bịt mắt thiên hạ, làm giả như thật vừa được tiền vừa được hoan nghênh. Do đó từ ngày tṛ lừa đi vào nền nếp th́ đài Sinh Bắc Tử Nam biến thành đài Sống Bằng Tiền Ngu. Nếu bọn Sinh Bắc Tử Nam không dở tṛ lừa là đài chống Cộng th́ chắc chắn không lũ NGU nào nộp tiền cho bọn chúng.

Điều này cho thấy, dân trí hải ngoại rất ư là thấp kém khi hàng tháng phải chi tiền thuê đài Sống Bằng Tiền Ngu để xem chúng lừa họ. Thật ra chẳng mấy ai coi đài “Sống Bằng Tiền Ngu” ngoài mấy chị em làm nails ế khách và bọn ngu không xem được đài Mỹ do nghe không kịp mà cũng chẳng đọc được phụ đề nên  đài Sống Bằng Tiền Ngu cũng có được ít khách hàng nộp tiền cho bọn chúng.

Và đám khách hàng này vốn thuộc loại NGU nên lại thích ca sĩ nội do đó chúng phải đáp ứng yêu cầu. Tức mà làm ǵ, cái ǵ ta không thích th́ tẩy chay, vận động bà con tẩy chay chúng đừng nộp tiền NGU cho chúng, đừng tin vào sự khuyến dụ, lừa đảo nữa vậy thôi.

Xướng ca là thứ vô loài, ông bà đă nói từ bao đời nay rồi, tại có những kẻ NGU bơm thổi bọn ca nô, con hát, thằng MC (Ma Cô) đội chúng lên đầu nên chúng có đại tiện lên đầu, vào  mặt th́ ráng mà chịu. Trước đây khi phê phán Nguyễn Ngọc Ngạn về cuốn B40, chúng tôi – Kim Âu có giải nghĩa hai chữ  MC là viết tắt của hai chữ Ma Cô nhưng thiên hạ không chú ư.

Bây giờ chỉ cần thiên hạ nghĩ lại cho kỹ xem có đúng như vậy không. Từ  Nguyễn Ngọc Ngạn, Nam Lộc, Việt Thảo, Việt Dzũng, Trịnh Hội, Vân Sơn có thằng nào thoát khỏi cái bản chất Ma Cô không?

Hăy thử t́m hiểu, đối chiếu để thấy chúng tôi viết đúng hay sai. 

Kim Âu

SEPT 2/2016 

Nếu tập thể tỵ nạn hải ngoại đừng có những kẻ xấu chắc chắn không có Kim Âu xuất hiện hiểu không. Ǵa đầu bảy bó, con cái hiếu đễ lo cho bố mà  thấy bố cứ đi đâu về lại chui vào computer, chúng cũng lắc đầu. “Bố ơi làm báo gần hai chục năm đến phát bệnh mới nghỉ, bố can dự làm ǵ nữa cho bực ḿnh.” những chuyện chướng mắt không nói, không được.

Đỗ Hoàng Thông hôm nay nói trúng nhiều đó.

Hôm nay Đỗ Hoàng Thông bắn được một phát súng trúng ngay chân ḿnh và ngay mặt Hoàng Cơ Định. Những phát súng này giết chủ và tự sát. V́ – (Cái thứ tệ hại nhứt không phải là tụi đó mà là loại ngụy trang trong cái vỏ bọc "chống cộng",  "cờ vàng "  "trùm mền hô lật đổ " tạo credit để đâm sau lưng những tổ chức, những đoàn thể đấu tranh cho quê hương.) – đó là ai nếu không phải là bọn Việt Tân cánh tay nối dài của Việt Cộng?

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: