MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

 

 

Chặn"Ác Qủy"George Soros 

lại bỏ hắn vào tù

 

 

George Soros, người tưởng tượng ḿnh là một vị thần và có ư định làm lại thế giới, là Lord of Chaos và theo đuổi một trật tự thế giới là ma quỷ chứ không phải thần thánh.

 

"Tôi thừa nhận rằng tôi luôn luôn có quan điểm phóng đại về tầm quan trọng của bản thân - nói một cách thẳng thừng, tôi tự cho rằng ḿnh là một loại thần thánh". V́ vậy, George Soros thú nhận trong cuốn sách The Alchemy of Finance năm 1987 của ông  .

Việc sử dụng các động từ quá khứ của George Soros trong việc thừa nhận ở trên có thể dẫn đến một số độc giả giả sử phức hợp thần linh của ông là một sự tự yêu thích đi qua mà tỷ phú trưởng thành đă chinh phục được trong ba thập kỷ kể từ khi nó được viết ra. Đó có thể là một giả định sai; nếu có ǵ đó, nhà đầu cơ tiền tệ 86 tuổi này đă tăng trưởng nhiều megalomania với mỗi năm đi qua.

Soros nói với tờ The Independent năm 1993 rằng: "Đó là một loại bệnh tật khi bạn tự cho ḿnh một loại thần thánh, người tạo ra tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái về nó kể từ khi tôi bắt đầu sống .

Vâng, nhà trùm quỹ pḥng hộ đă "sống" ảo tưởng ảo tưởng của ḿnh, đôi khi tự nâng ḿnh lên từ "một vị thần", và thực sự là "Thiên Chúa". Đương nhiên, tuyên bố những thuộc tính siêu nhiên như vậy đ̣i hỏi nhiều hơn một chút điên cuồng, một thứ Soros cũng đă công khai thảo luận trên nhiều hơn một lần.

Soros đă từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên truyền h́nh Anh: "Bên cạnh những tưởng tượng của tôi về việc trở thành Thiên Chúa, tôi cũng có những tưởng tượng mạnh mẽ về sự điên rồ. "Trên thực tế, ông tôi thực sự hoang tưởng. Tôi có rất nhiều sự điên loạn trong gia đ́nh tôi. Cho đến nay tôi đă trốn thoát nó. "

Có phải tỷ phú ảo tưởng thoát khỏi sự điên cuồng không? Ông nói với người viết tiểu sử ông, Michael T. Kaufman, rằng ông coi ḿnh là "lương tâm của thế giới." Và ông đang chi hàng tỷ đô la để làm lại thế giới để phù hợp với những tưởng tượng của ông. Nếu một người vô gia cư vô danh tuyên bố ḿnh là Thượng đế và lương tâm của thế giới, anh ta sẽ bị lơ là, bỏ đi, hoặc bị nhốt; người điên với tài sản và quyền lực được ca ngợi và trinh thám.

 

Hoàng đế Rôma Nero và Caligula nổi tiếng là những kẻ nổi loạn giết người. Họ được phân công là những vị thần, nhưng bị cai trị như những con quỷ điên. Soros có thể không sở hữu quyền lực độc tài của họ, nhưng sau đó, họ không sở hữu sự giàu có và ảnh hưởng toàn cầu của ḿnh. Chúng tôi dự định trong bài báo này để khảo sát một số mạng lưới hoạt động rộng lớn và các chiến dịch chính trị mà George Soros tài trợ.

 

Chắc chắn, người siêu giàu nên có quyền như mọi người khác tham gia vào hệ thống chính trị điều khiển tất cả chúng ta. Nhưng Soros dường như hoàn toàn thoải mái khi hoạt động bên trong và bên ngoài pháp luật để phá huỷ hệ thống kinh tế - chính trị của ḿnh (ông sẽ nói "cải cách"). Trong cuốn Soros của Soros, vị thần tương lai của ông sẽ nói: "Tôi không chấp nhận những luật lệ của người khác."

 

Sau nhiều năm hoạt động không bị trừng phạt, ông đă trở nên quá vô lư đến nỗi dường như không phải lo lắng về việc làm bất hợp pháp, như cũng như là vô đạo đức. Đó là sự tranh căi của chúng tôi rằng facie faca bằng chứng về hoạt động tội phạm của George Soros và những khoản tiền mà ông ta có đủ để yêu cầu các cuộc điều tra chính thức - bởi Quốc hội, Bộ Tư pháp Mỹ và các luật sư tiểu bang. Bằng cách sử dụng trát hầu ṭa và các quyền điều tra khác không có sẵn cho công dân tư nhân, các quan chức này có trách nhiệm thực hiện các quyền lợi mạnh mẽ làm hư hỏng và phá hoại quy định của pháp luật ở Mỹ và gây nguy hiểm cho quyền tự do chúng ta đang yêu. Ít nhất,  Sở Thuế Liên Bang - gần đây đă bác bỏ trạng thái phi lợi nhuận của Tổ chức Tea Party - có thể xóa bỏ t́nh trạng miễn thuế của các quỹ lớn của Soros hoặc buộc họ ngừng cấp vốn cho các nhóm cực đoan. Và nếu chính quyền liên bang thực hiện một phần nhỏ sự nhiệt t́nh mà họ đă bỏ ra để truy tố và ngược đăi nhà b́nh luận bảo thủ Dinesh D'Souza, t́nh thế sẽ khác đi rất nhiều.

 

Tổ chức Chaos

 

Trong vài năm qua, các thành phố của Mỹ đă rơi vào t́nh trạng hỗn loạn về chủng tộc và dân sự ở mức mà chúng ta chưa từng trải qua kể từ những năm 1960 và 1970. Các cuộc bạo loạn chống lại cảnh sát ở Ferguson, Baltimore, Milwaukee, và những nơi khác đă biến thành các cuộc bạo loạn chống lại Trump trên khắp đất nước, với nhiều tổ chức và cá nhân như những kẻ chủ mưu: Black Lives Matter, MoveOn.org, Trung tâm Hành động Quốc tế, ANSWER Liên minh và các nhóm "cơ sở" giả mạo khác. Họ thực hiện đúng theo tín hiệu bởi v́ họ được quỹ đầu tư xă hội mở OSOS (OSF) tài trợ rất nhiều, các cơ sở được miễn thuế lớn khác (Rockefeller, Ford, Carnegie, và các cộng sự) và các tổ chức hoạt động "đi qua" Tides Foundation, gói và rửa hàng trăm triệu đô la trong "tiền tối" cho các nhà cách mạng đường phố.

 

Black Lives Matter (BLM), vốn đă trở thành một trong những hoạt động gây bạo loạn hiệu quả nhất, đặc biệt có được sự may mắn từ các tầng lớp quư tộc. Như The New American ghi nhận trong một bài báo năm 2014 ("Rioting for a Reason"), BLM được sáng lập bởi Patrisse Cullors, Alicia Garza và Opal Tometi, ba nhà theo chủ nghĩa Marxist nữ da đen "thần tượng các nhà cách mạng chống khủng bố Assata Shakur và Angela Davis" như Đảng Black Panther và Phong trào Giải phóng Đen. "Đương nhiên, đối với Soros, điều này đủ điều kiện cho BLM v́ số tiền rất lớn. Một cuộc điều tra về tài chính của Soros / OSF của tờ Washington Timesvào năm 2015 phát hiện ra rằng Soros đă tắm BLM và các tổ chức hoạt động có liên quan với hơn $ 33 triệu. Không tệ, nhưng đó chỉ là tiền giống. Quỹ Ford, đă tài trợ cách mạng trong nhiều thập kỉ, đă tuyên bố một vài tháng trước dự định sẽ huy động 100 triệu đô la trong quỹ tài trợ chung cho một quỹ Movement Black-Led Movement, trong đó BLM (và những người nổi dậy) sẽ là những người thụ hưởng chính .

 

Sau khi chụp h́nh Trayvon Martin ở Florida vào năm 2012, Black Lives Matter đă tăng từ khẩu hiệu bắt chước lên một hiện tượng trên toàn quốc, nhờ phần lớn tài trợ từ Soros và sự tăng cường lớn từ các phương tiện truyền thông chính. Tuy nhiên, vụ nổ lớn của BLM đă xảy ra với vụ bắn cảnh sát của Michael Brown ở Ferguson, Missouri vào năm 2014, và "bất ổn" được tổ chức theo sau. Hai trong số các nhóm BLM đóng vai tṛ trung tâm trong "t́nh trạng bất ổn của Ferguson" (bao gồm bạo động, cố ư, bắn tỉa, cướp bóc) là Tổ chức Đấu Tranh Đen (OBS) và Missourians for Reform and Empowerment (MORE), cả hai đều là những tổ chức Marxist-Leninist cứng đầu do các cựu chiến binh cộng sản điều hành, những người này đă dẫn đầu những cuộc biểu t́nh "lộn xộn" trong nhiều thập kỷ. Một người sáng lập / lănh đạo hàng đầu của OBS là Jamala Rogers,

 

MORE chỉ đơn giản là một chương tŕnh của ACORN (Hiệp hội Các Tổ chức Cộng đồng Cải cách Hiện nay), một tổ chức quốc gia về các nhà hoạt động có trả tiền được truyền cảm hứng bởi chiến lược gia của Marxist, Saul Alinsky và được thành lập vào năm 1960, Wade Rathke thành lập vào năm 1960. SDS (Học sinh cho một Xă hội Dân chủ) Giống như ACORN, các nhà lănh đạo công lư xă hội trắng ở MORE đă trả tiền cho những người biểu t́nh (hầu hết là người da đen hoặc "người màu da") để tạo ra sân khấu đường phố có thể bị khai thác để thúc đẩy nguyên nhân của họ. Một số hoạt động thuê mướn của MORE trong Ferguson đă bị phơi bày vào năm 2015 khi những người biểu t́nh da đen chiếm văn pḥng của MORE và đe doạ các gốc tự do v́ họ đă không được trả tiền như đă hứa. Để xoa dịu những người biểu t́nh giận dữ, MORE đă cung cấp cho họ các tài liệu chứng minh rằng họ đă giải tán quỹ một cách thích hợp. Tiền đă đi đâu mất? Các tài liệu kế toán liệt kê, trong số những thứ khác, các khoản thanh toán cho điện thoại di động, máy bộ đàm, biểu ngữ, áo thun, đồ dùng nghệ thuật, cho thuê xe, xăng, ăn uống, đào tạo, lương của nhà tổ chức ... Nói cách khác, hầu như mọi thứ cần thiết để sản xuất một sản phẩm AstroTurf thuần túy xuất hiện " cơ sở "phản đối. Nguồn tài trợ đến từ đâu? Các Cuộc điều tra của Washington Times cho thấy một ḍng của Soros tài trợ cho "cải cách cảnh sát" vào năm 2014 lên tới 5,4 triệu đô-la, với khoảng một nửa số tiền "dành cho Ferguson, với số tiền chủ yếu dành cho OBS và MORE". Theo báo cáo của The Washington Times vào tháng 1 năm 2015, các tổ chức tài trợ của Soros đă cho ít nhất 33 triệu đô la cho các nhóm "khuyến khích các nhà hoạt động xă hội" - hăm dọa , như đốt, cướp bóc và phá huỷ tài sản công và tư nhân và dẫn tới "chủ nghĩa hoạt động" chống lại cảnh sát Hoa Kỳ sĩ quan dưới h́nh thức ám sát.

 

Một khách hàng quan trọng khác nhận tiền mặt của Soros là Colorlines, một trang tin tức trực tuyến đă giúp ghép đôi Ferguson vào một chương tŕnh road show quốc gia. Hơn 500 người trong số chúng tôi đă đi từ Boston, Chicago, Columbus, Detroit, Houston, Los Angeles, Nashville, Portland, Tucson, Washington, DC, Winston-Salem, North Carolina và các thành phố khác để hỗ trợ nhân dân Ferguson và giúp đỡ biến một khoảnh khắc địa phương thành một phong trào quốc gia ", Akiba Solomon, một nhà văn tại Colorlines viết.

 

Sẵn Sàng Xảy Ra

 

Các cuộc biểu t́nh và bạo loạn chống lại Trump - cả trước và sau cuộc bầu cử - theo một khuôn mẫu mà chúng ta đă thấy nhiều lần, từ những cuộc biểu t́nh của Occupy Wall Street đến Đạo luật Black Lives Matter/ Luật Open Borders. Không chỉ những chiến thuật giống nhau, nhưng nhiều nhóm và cá nhân cùng xuất hiện lại trong tất cả những vụ bộc phát dường như tự phát của sự hỗn loạn có tổ chức.

 

Các nhà hoạt động "“Not My President” " đă chặn các đường phố và đường cao tốc trái phép, đốt lửa, ném ly cocktail của Molotov, cảnh sát bị thương, tàn phá tài sản, và các toà nhà công cộng bị đánh đập bằng graffiti ngày hôm sau cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng Mười Một chỉ đơn thuần là một cuộc săn đuổi của Soros ? Có lư do chính đáng để tin tưởng như vậy.

Không chỉ các tổ chức nổi tiếng mà Soros tài trợ như Black Lives Matter và MoveOn.org nổi bật, nhưng các nhóm do Soros tài trợ như Washington Community Action Network (Washington CAN) đă quảng cáo trên Craigslist và trong các tờ báo cho "các nhà tổ chức toàn thời gian "Để" Chống lại Chương tŕnh Trump! "Với mức phí $ 15 / giờ, cộng thêm tiền nghỉ phép và các khoản trợ cấp.

Nhiều người chống Trump đă đi qua các tuyến đường của tiểu bang, điều này có nghĩa là họ không chỉ vi phạm luật lệ của nhà nước chống lại bạo động và kích động bạo loạn, mà c̣n cả luật liên bang chống lại những tội phạm như vậy. Cụ thể, những người nổi loạn có thể được (và nên được) tính theo Điều 18 US Code § 2101, trong đó quy định rằng "bất cứ ai đi du lịch trong liên bang hoặc thương mại nước ngoài ... để kích động một cuộc bạo loạn; hoặc để tổ chức, quảng bá, khuyến khích, tham gia, hoặc thực hiện một cuộc bạo động; hoặc ... để giúp đỡ hoặc khuyến khích bất kỳ người nào kích động hoặc tham gia hoặc có hành động bạo động hoặc có hành vi bạo lực để gây bạo động ... sẽ bị phạt dưới tiêu đề này hoặc bị bỏ tù không quá năm năm hoặc cả hai. "

Như được mong đợi, các tay sai của Soros PR phủ nhận rằng ông chủ của họ có liên quan ǵ đến t́nh trạng lộn xộn do những khoản tiền mà ông ta gây ra. "George Soros không tài trợ cho các cuộc phản kháng này (chống Trump)," phát ngôn viên của Soros Michael Vachon cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Value Walk . Tất nhiên, Soros cũng phủ nhận tài trợ cho phong trào Occupy Wall Street (OWS). Nhưng hồ sơ tài chính cho thấy ông đă cung cấp hàng triệu đô la cho Quỹ Tides, sau đó thông qua tài trợ cho các nhà hoạt động của OWS.

Đó là lư do tại sao các cuộc điều tra chính thức và công tố viên là cần thiết. Soros và các nhà tài trợ khác của các cuộc bạo loạn, lật đổ và bất chính sẽ tiếp tục phủ nhận điều hiển nhiên, như họ đă làm trong nhiều thập kỷ qua. Các video bí mật của Dự án Veritas của James O'Keefe đă phơi bày các hoạt động bất hợp pháp của đảng Dân chủ hàng đầu, ví dụ như gian lận của cử tri, vận chuyển người biểu t́nh, kích động bạo loạn, bắt đầu chiến đấu, gây quỹ bất hợp pháp, vv ... Điều này xảy ra trên quy mô lớn và chỉ có thể được dừng lại bằng cách sử dụng các bức tường lửa pháp lư tương tự được sử dụng chống lại tội phạm có tổ chức. Hồ sơ tài chính của các nhà tài trợ và các tổ chức liên quan phải được trát đ̣i, và những cá nhân bị tuyên thệ, nơi họ sẽ phải chịu h́nh phạt đầy đủ về tội khai man. Khi nói đi, "theo tiền. 

Việc điều tra và truy tố những người gây rối loạn - và đặc biệt là những người tài trợ và chỉ đạo họ - rất quan trọng không chỉ đối với việc khắc phục các tội ác đă gây ra và đă làm tổn hại đến xă hội mà c̣n để ngăn chặn các kế hoạch tương tự.

 

Tiền mặt: chiến dịch tiền tệ

 

Theo một cuộc khảo sát về các hồ sơ chính thức của Trung tâm Phản ứng Chính trị , George Soros đă đóng góp 19,5 triệu đô la cho chính phủ trong suốt chu kỳ bầu cử gần đây nhất. Điều này không bao gồm các quỹ mà ông trao cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm hoạt động không chính thức ủng hộ một ứng cử viên cụ thể hoặc bỏ phiếu, nhưng vẫn tích cực tham gia các chiến dịch đó.

 

Máy đo đạo đức giả của Soros lên đến mức cao nhất khi nói đến "tiền đen", mà các phương tiện truyền thông cánh tả tự do luôn gắn liền với những người có nhăn bảo thủ. Trong hai thập kỷ qua, Soros đă lănh đạo và tài trợ cho phong trào "cải cách tài chính vận động". Tuy nhiên, đồng thời ông ta đang tố cáo "ảnh hưởng xấu" về chính trị, ông đă đi tiên phong trong việc tài trợ cho "527 Nhóm" (được gọi là do t́nh trạng của họ theo Mục 527 của Bộ luật IRS) quỹ cho các chiến dịch chính trị. Ông đă tổ chức Liên minh Dân chủ, kết hợp hàng chục tỷ phú và triệu phú để cung cấp ḍng tiền cho các ứng viên và nguyên nhân được ủng hộ của ông. Không, không phải là dân chủ, đó là bất ổn và hỗn loạn . Những nhóm mà ông ta tài trợ tiền bạc đang lộng hành ở Mỹ đ không thực hành dân chủ , họ đang gieo bạo lực và tạo ra t́nh trạng vô chính phủ để phá hủy nước Mỹ.

 

Theo báo cáo của Bloomberg , Hungary đang lên kế hoạch trấn áp tất cả các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhóm hoạt động chính trị khác do Soros tài trợ,.Thành viên của Liên minh châu Âu sẽ sử dụng "tất cả các công cụ" để "quét sạch" các tổ chức phi chính phủ do nhà tài trợ sinh ra ở Hungary tài trợ, "phục vụ tư bản toàn cầu và trở lại chính trị đúng đắn đối với các chính phủ quốc gia", Szilard Nemeth, một phó chủ tịch của cai trị đảng Fidesz, nói với các phóng viên ... 

 

Lừa đảo cử tri

 

Không thể duy tŕ hệ thống đại diện của chính phủ nếu quá tŕnh bầu cử bị hỏng. Các nhóm khuyến khích người không phải là công dân bỏ phiếu và làm việc để làm cho việc bảo đảm bầu cử trở nên khó khăn và việc xác minh danh tính cử tri đang làm suy yếu nước Cộng ḥa của chúng ta. Mạng Soros đă tài trợ rất nhiều cho các nhóm "open border" và "open voting" như Hội đồng La Raza của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ B́nh chọn, ACLU, Tiếng nói của Mỹ, American Bridge thế kỷ 21 và Cuộc bỏ phiếu của Dự án. Mặc dù cáo buộc gian lận phiếu phổ thông rộng răi, đặc biệt liên quan đến người nước ngoài bất hợp pháp, đă bị các phương tiện truyền thông thành lập, có rất nhiều lư do để tin rằng gian lận này là đáng kể và cần được điều tra chính thức và tích cực.

 

Hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ

 

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2005, Steve Inskeep của National Radio Public ghi nhận rằng Soros đă được miêu tả là công dân tư nhân duy nhất có chính sách ngoại giao của chính ḿnh. Inskeep đă nhận xét với Soros: "Uzbekistan, Viện Xă hội Mở đă nhận được tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chi hàng triệu đô la tiền của chính phủ Mỹ vào các chương tŕnh khác nhau. "

Đó là dưới thời tổng thống George W. Bush; nó không phải là một sự cố độc lập, và tệ hơn nhiều dưới thời Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thật dễ dàng để trở thành một "nhà hảo tâm" khi bạn chi tiêu tiền của người khác - trong trường hợp này (và những người khác), tiền của người đóng thuế Mỹ.

 

Soros cũng đă chiếm đoạt chính sách của chính phủ Hoa Kỳ (không phải bằng vũ lực, nhưng bằng cách thông đồng) ở Ukraine, Ai Cập, Albania, Liên minh Châu Âu và các nơi khác - luôn có kết quả thảm khốc. Ông cũng bị phơi bày là một trong những lực lượng chính yếu sau cuộc khủng hoảng người tị nạn "ồn ào" đang tràn ngập Châu Âu với một cơn sóng thần của người nhập cư Hồi giáo - và đó cũng đe dọa làm như vậy ở đây, nhờ vào sự thông đồng của Soros-Obama-Clinton-Kerry. Báo cáo nội bộ năm 2016 của Viện Di cư Quốc tế (IMI), một dự án chính thức của Tổ chức Xă hội Mở của Soros, tự hào về việc cung cấp tài chính cho "Báo cáo của Sutherland", bản kế hoạch cho thảm họa di cư của châu Âu do tác giả của tỷ phú Sir Peter Sutherland của Goldman Sachs , nay là đại diện đặc biệt của Tổng thư kư LHQ về di cư quốc tế.

 

Các phương tiện truyền thông "Pḥng Echo"

 

George Soros làm thế nào để vượt qua được nó? Rơ ràng, hàng tỷ người đă mua rất nhiều ảnh hưởng. Một trong những ch́a khóa quan trọng cho sự thành công của ông là lá chắn Teflon ông đă được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông corporat thành lập, mà c̣n hoạt động như là "echo pḥng của ông" Đó là do thiết kế. Một email 27 Tháng Tám, 2007 từ John Podesta cho Soros, Peter Lewis, Steve Bing và các tỷ phú cánh tả khác đă vạch ra kế hoạch của ông về việc củng cố mạng lưới rộng lớn mà họ đă tài trợ thành một "echo chamber" truyền thông "kiểm soát chính trị" thuyết tŕnh ". Vào thời điểm đó, Podesta là chủ tịch của Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ do Soros tài trợ. Anh ta từ vị trí đó trở thành chủ tịch chiến dịch của Hillary Clinton.

 

"Bây giờ cơ sở hạ tầng được tăng cường này đă được thiết lập - tổ chức cơ sở; các nhóm vận động nhiều vấn đề; nhóm tư vấn; tiếp cận thanh thiếu niên; cộng đồng tín ngưỡng; trang phục nhắm mục tiêu vi mô; netroots và blogosphere - chúng ta cần phải tận dụng tốt hơn các mạng này để hướng nội dung chính trị thông qua một "echo chamber" mạnh mẽ và hệ thống phân phát tin nhắn, " Podesta viết.

 

Podesta tuyên bố trong bản ghi nhớ rằng "đăng kư cử tri không đảng phái có thể có hiệu quả cao trong việc đưa cử tri tiến bộ vào cuộc thăm ḍ." Gia đ́nh Sandler và [Open Society Institute] đă và đang tham gia sâu vào các tổ chức tài trợ để thực hiện công việc này trong các cộng đồng về màu sắc và đối với những phụ nữ chưa lập gia đ́nh." Điều này nhấn mạnh thêm quan điểm của chúng ta về tính chất không thuộc đảng phái của tập trung Soros về đăng kư cử tri.

 

Một vài ngh́n e-mail bị tấn công do WikiLeaks và DCLeaks phát hành đă cung cấp nhiều bằng chứng nguy hiểm để biện minh cho việc bắt đầu một loạt các cuộc điều tra về Lord of Chaos. Không có ǵ đáng ngạc nhiên, các phương tiện truyền thông của cơ sở kiểm soát gần như đă bỏ qua điều này, khiến một bài xă luận từ tờ Investor's Business Daily vào ngày 19 tháng 9 mang tựa đề "The Bizarre Media Blackout of Hacked George Soros Documents". 

 

Thực sự kỳ quặc. Tuy nhiên, nó sẽ tồi tệ hơn kỳ quặc - sẽ là thất bại nặng nề của văn pḥng - đối với các quan chức được bầu và được chỉ định của chúng tôi để trốn tránh trách nhiệm điều tra và truy tố những "kẻ dũng cảm giàu có" phá hoại xă hội của chúng ta trong khi xă hội này cứu rỗi và tạo ra sự sang giàu của nó.

Hăy vạch trần bộ mặt đạo đức giả của con ác quỷ tả phái chính trị George Soros, ông ta đă sử dụng chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ để tài trợ cho các nỗ lực nhằm lật đổ xă hội tư bản chủ nghĩa . Hơn nữa, các nhóm mà ông ta tài trợ ở Mỹ sử dụng bản tuyên bố tự do, lắp ráp và điều chỉnh sửa đổi thứ nhất để phá bỏ nền cộng ḥa dựa vào Hiến pháp của chúng ta.

Hăy suy nghĩ về kết quả bầu cử gần đây; Các 'nhà cách mạng cánh tả' đang sử dụng quyền tự do ngôn luận của họ để cắt đứt "hệ thống Cử tri đoàn." Những người sáng lập của chúng tôi coi nền dân chủ thuần túy nhưng bác bỏ nó v́ lợi ích của một nền cộng ḥa v́ nó phục vụ tốt hơn tất cả người Mỹ , chứ không chỉ giới tinh hoa. 

Soros đă trở thành một công dân Mỹ nhập tịch vào năm 1961, do đó, ông chắc chắn rơi vào các điều khoản trong Bộ luật Hoa Kỳ xác định phản bội :

Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than $10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States.

Trump đă không bày tỏ t́nh yêu đối với Soros, cáo buộc ông là một phần của " một cơ cấu quyền lực toàn cầu chịu trách nhiệm về các quyết định kinh tế đă cướp mất tầng lớp lao động của chúng ta, đă lột bỏ đất nước chúng ta về sự giàu có của nó và bỏ tiền vào túi của một số ít của các tập đoàn lớn và các thực thể chính trị thối nát. " 

Đă đến lúc người đàn ông này phải trả giá v́ đă cố làm hại đất nước đă đưa ông vào và giúp ông giàu có vượt khỏi sự tưởng tượng. Tất cả chúng ta phải cùng lên tiếng, chúng ta sẽ nêu rơ điều này một cách rơ ràng nhất có thể: Chính quyền của Trump nên theo đuổi Soros và các nhà cách mạng cánh tả ckhác trên đất của chúng ta và trên toàn thế giới, và bắt họ v́ nhằm phá hủy đất nước chúng ta từ bên trong . Tội phản bội không chỉ từ sự phản bội bởi một quan chức chính phủ cao; nó áp dụng cho bất cứ ai cố gắng để giết một viên chức được bổ nhiệm đầy đủ hoặc bổ nhiệm hoặc lật đổ các h́nh thức hiện tại của chính phủ bằng vũ lực. Tại sao? V́ Soros đă trực tiếp tài trợ những ǵ chỉ có thể được gọi là hoạt động khủng bố trong nước đă dẫn đến cái chết của cảnh sát và sự tàn phá của các thành phố ở Mỹ. Và thẳng thắn, chính quyền Trump nên làm những ǵ mà chế độ cánh tả của Obama sẽ không bao giờ làm: Giam giữ Soros về mặt pháp lư.

Trong mấy tuần gần đây nhất chúng ta đang chứng kiến sự trồi sụt bất thường của thị trường chứng khoán. Đây là một hiện tượng kỳ lạ v́ chỉ số phát triển kinh tế đang đi lên và quốc hội chắc chắn sẽ thông qua ngân sách tái thiết lớn nhất trong ṿng 70 năm. Đó là một động lực mạnh nhất thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nhóm người cố t́nh tạo ra hiện tượng nói trên không ai khác ngoài nhóm tài phiệt quyền globalists mà George Soros thay mặt đang cố sức phá hoại nhóm tài phiệt dân túy ủng hộ Trump trên con đường thực hiện cuộc cách mạng Make American Great Again.

Kim Âu

Feb 12/2017

 

 

 

 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: