MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSv 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Các Thuật Ngữ Văn Chương và

Một Số Kinh Nghiệm Viết Văn

 

 

 

I - CÁC THUẬT NGỮ VĂN CHƯƠNG

 

Am tường những thuật ngữ của văn chương tức là hiểu được những yếu tính của văn chương để rồi từ đó ứng dụng vào tác phẩm của ḿnh hầu làm cho tác phẩm trở nên hay- đẹp, đúng ư mong muốn. Chúng ta phải công nhận rằng về bộ môn này, Tây Phương đă phát triển lên tới đỉnh cao cho nên không có điều chi xấu hổ nếu chúng ta phải học hỏi nơi họ. Có thể những tác phẩm hay của tổ tiên chúng ta cũng đạt tới đỉnh cao này nhưng v́ tổ tiên chúng ta không chịu phân tích, không hệ thống hóa mà chỉ ngầm hiểu hoặc hiểu theo linh tính cho nên con cháu đời sau muốn t́m hiểu những thành tố của văn chương không biết nương tựa vào đâu. Trong khi đó, v́ chuộng tinh thần khoa học cho nên Tây Phương đă phân tích và liệt kê ra. Sau đây là một số những thuật ngữ văn chương - giống như những dụng cụ quư báu trợ lực cho người làm thơ, viết văn: 

 

Alliteration: Lập lại phụ âm đầu.

 

Thí dụ: Đó là anh chàng ngờ nghệch, ngốc nghếch.

 

             Cô ta vừa dịu dàng vừa duyên dáng.

 

Allusion: Nói bóng nói gió, ám chỉ.

 

Chẳng hạn người con trai muốn cưới người con gái khâu giúp ḿnh cái áo trong bài ca dao “Tát Nước Đầu Đ́nh” nhưng lại nói bóng nói gió như sau: Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp  em một thúng xôi ṿ. Một con lợn béo một ṿ rượu tăm.”

 

Characterization: Xây dựng nhân vật (sao cho độc đáo)

 

Climax: Cực điểm của câu truyện, là chỗ phăng ra manh mối và từ đó căng thẳng giảm dần và câu truyện đi vào kết thúc.

 

Conflict: Xung đột, mâu thuẫn (để đẩy truyện đi tới)

 

Connotation/denotation: Nghĩa rộng, sự bao hàm

 

Dramatic irony: T́nh huống trớ trêu. Một thí dụ của t́nh hưống trớ trêu là khi Romeo tưởng Juliet đă chết cho nên lấy dao tự sát trong khi khán giả hay người đọc biết chắc rằng Juliet vẫn c̣n sống.

 

Event: Diễn biến của câu truyện.

 

Falling action: Xung đột / căng thẳng giảm dần (sau cực điểm của câu truyện.

 

Figurative language: Dùng ngôn ngữ bóng bẩy.

 

Foreshadowing: Báo hiệu, báo trước, điềm báo trước (để dẫn dắt độc giả)

 

Chẳng hạn đôi t́nh nhân đang đứng tâm sự bên cầu, người con gái khẽ thở dài, vân vê tà áo, nói “ Em không biết cuộc t́nh chúng ḿnh rồi đây sẽ ra sao! ” Câu văn này chính là điềm báo trước cho một cơn dông băo sẽ xảy đến. Nhưng nếu sau này chẳng có biến cố ǵ xảy ra cả th́ đoạn văn trên là một đoạn văn thừa. Chẳng hạn đoạn Kiều nghe Vương Quan kể chuyện Đạm Tiên “ Thoắt nghe Kiều đă đầm đầm châu sa “ rồi sau đó nàng thắp hương khấn vái, rút trâm trên đầu, vạch da cây mà “Vịnh bốn câu ba vần “ rồi “Lại càng mê mẩn tâm thần” chính là điềm báo trước cuộc đời cô sau này cũng sẽ đoạn trường như Đạm Tiên.

 

Hyperbole: Ngoa ngôn, cường điệu (để nhấn mạnh và gây ấn tượng)

 

Thí dụ: Tây Thi mất vía Hằng Nga giật ḿnh.

 

             Ch́m đáy nước cá lờ đờ lặn.

 

             Ngửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa

 

                                                                   (Nguyễn Gia Thiều)

 

             Thân h́nh bà ấy to như cái bồ sứt cạp.

 

             Lưng bà ấy rộng như cái cánh phản cho nên

 

 thiên hạ gọi bà ấy là Bà Phán Cảnh.

 

Imagery: Giàu h́nh ảnh/ tượng h́nh

 

Inference: Để người đọc có thể suy luận, suy diễn ra

 

Inversion: Sự đảo ngược thứ tự của chữ trong một câu để tạo nên chất thơ:

 

Thí dụ: Hai câu sau đây nếu để nguyên th́ không giầu chất thơ:

 

Em đến chơi chiều thu

 

Lá vàng rơi lác đác

 

Nhưng nếu đảo ngược th́ lại có nhiều chất thơ:

 

Chiều thu em đến chơi

 

Lác đác lá vàng rơi

 

Và ta có thể thêm hai câu nữa để kết thúc bài  thơ này:

 

Mắt em ch́m trong mộng

 

T́nh anh đă chín rồi.

 

Irony:  Mỉa mai, cay đắng.

 

Main character: Nhân vật chính là nhân vật được nhắc nhở nhiều nhất và sẽ xuất hiện từ đầu tới cuối, qua đó nhà văn xây dựng đề tài của ḿnh. Mọi diễn tiến, mọi t́nh huống phải xoay quanh nhân vật chính. Tôi đă đọc một “truyện ngắn” đăng trên một nhật báo lớn nhất ở San Jose năm 1995 với đoạn nhập đề như sau: “Hôm đó Nga t́nh tờ gặp Trí. Trí có người chị tên Bích và Bích có người anh rể tên Hoàng .” Ngay phần nhập đề, tác giả đă “quay” độc giả chóng cả mặt bằng cách giới thiệu một lúc bốn nhân vật mà không biết ai là nhân vật chính ! Có lẽ học tṛ Lớp Năm ngày xưa cũng không viết một đoạn văn kỳ lạ đến như vậy. Rất may cho chúng ta là tác giả không viết tiếp: “Hoàng có đứa con gái tên Lisa Nguyễn và bạn nó là Catherin Lê mới vừa thi hoa hậu áo dài và nó có thằng bồ tên Tony. ” Đọc một đoạn văn dẫn nhập như thế chắc độc giả sẽ ngă ra bất tỉnh nhân sự ! Thế nhưng khuyết điểm này tôi thường gặp ở khắp mọi nơi nhất là trong thể loại truyện ngắn hiện đang có khuynh hướng phổ biến ở hải ngoại.

 

Main idea: Ư chính

 

 Ư chính đây là ư chính của một đoạn văn. Một truyện được nối kết bằng nhiều đoạn văn. Mỗi đoạn văn có một ư chính. Nếu đọc một đoạn văn mà độc giả hoặc nhà phê b́nh không thể đúc kết được ư chính th́ đoạn văn đó trở nên vô giá trị dù tác giả có trổ hết tài văn chương như thế nào đi nữa. Như chúng ta đă biết một tác phẩm hay sau này có thể được viết rút gọn lại để cho phù hợp với nhiều tŕnh độ khác nhau. Nếu các nhà biên soạn không sao hiểu được ư chính của một đoạn văn chắc chắn họ sẽ xếp tác phẩm ấy sang một bên. Sự kết thúc ư chính của một đoạn văn thường được nhận thấy bằng dấu chấm xuống hàng và thụt lui đầu ḍng.

 

Metaphor: Phép ẩn dụ, so sánh gián tiếp hai vật khác nhau nhưng lại có những nét chung.

 

Thí dụ:

 

             Sao là những ngọn nến lung linh trên trời.

 

             Mẹ già như chuối ba hương

 

             Như sôi nếp một như đường mía lau  (Ca Dao)

 

             Em là ḍng dơi Nàng Tô Thị (Cung Trầm Tưởng)

 

Mood: Tâm trạng tức trạng thái tâm lư do tác giả tạo ra trong truyện.

 

Motif: Yếu tố chủ yếu, mấu chốt trong chuyện. Chẳng hạn cô gái kết hôn với hoàng tử  trong các câu truyện thần tiên. Cô gái hóa thành chồn tinh trong truyện Liêu Trai Chí Dị.

 

Motivation: Động lực, lư do thầm kín

 

Onomatopoetic: Xử dụng những chữ tượng thanh.

 

Thí dụ: Đ́ đẹt ngoài sân tràng pháo chuột

 

            Om ṣm bên vách bức tranh gà

 

            Chí cha chí chát khua giày dép

 

                                              (Trần Tế Xương )

 

            Tiếng suối chảy róc rách.

 

            Súng nổ ầm ầm.

 

            Tiếng pháo nổ đ́ đùng

 

            Tiếng trẻ nhỏ nói bí bô.

 

            Ông Tây xí xô xí xào.

 

            Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa (Kiều)

 

            Tiếng lá rơi xào xạc.

 

            Những chiếc lá khô khốc lăn lông lốc trên đường.

 

Personification: Nhân cách hóa

 

Gán cho đồ vật, con vật một ư nghĩ, cảm xúc như  con người.

 

Thí dụ: Chiếc xe lửa nặng nề, mệt nhọc, thở dài một tiếng rồi dừng lại trên sân ga.

 

- Từng đợt sóng vỗ bờ ŕ rào thong thả chạy vào bờ, trào bọt trắng như muốn vỗ về xóm chài nhỏ bé   đang ch́m đắm trong giấc ngủ về đêm.         

 

          -  Giấc mơ đó cứ th́ thầm bên gối nàng biết bao đêm như vậy.

 

Plot: Bố cục

 

Cách sắp xếp các diễn biến sao cho hợp lư, hấp dẫn.

 

Point of view: Quan điểm của tác giả.

 

Pun: Lối chơi chữ

 

Với mục đích khôi hài, mỉa mai, châm biếm. Điều này có thể thấy rất nhiều trong văn chương b́nh dân Việt Nam.

 

Realism: Hiện thực - tức mô tả sự kiện đúng như trong cuộc sống, không lư tưởng hóa, lăng mạn hóa hoặc cường điệu.

 

Resolusion: Kết cuộc, kết thúc.

 

Rhyme and Rhythm: Xử dụng vần điệu, nhạc điệu của ngôn ngữ để tạo tính trầm bổng cho bài văn, bài thơ.

 

Thí dụ: Trong Quê Mẹ của Thanh Tịnh, đoạn văn sau đây rất trầm bổng và đầy nhạc điệu “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc, ḷng tôi lại nao nức, hoang mang của buổi tựu trường. Buổi mai hôm ấy, buổi mai đầy sương thu và đầy giá lạnh…”

 

Rising action: Xung đột mỗi lúc mỗi trở nên căng thẳng.

 

Satire: Tính trào phúng, tính trào lộng.

 

Setting: Bối cảnh, khung cảnh mà câu truyện xảy ra thường bao gồm thời gian và không gian. Nếu không nói rơ không gian và thời gian, sau này các nhà đạo diễn sẽ vô cùng bối rối nếu tác phẩm được quay thành phim.

 

Simile: Ví von

 

Dùng những chữ như: Như thể, giống như, chẳng khác nào.

 

Thí dụ: Sương như búa bổ ṃn gốc liễu. (Cung Oán Ngâm Khúc)

 

- Nàng vũ nữ có thân h́nh uyển chuyển như  một con mèo.

 

- Nó nói dối như cuội.

 

Stereotype: Rập lại khuôn mẫu có giá trị bất di bất dịch. Thí dụ:

 

            - Mai cốt cách, tuyết tinh thần. (Kiều)

 

(Tuyết tượng trưng cho sự trong trắng, Mai tượng trưng cho sự thanh cao)

 

- Chẳng hạn như bà mẹ ghẻ trong các câu truyện thần tiên (Tấm Cám, Cinderella, Cô Bé  Lọ Lem)

 

    - Gian ngoan như Tào Tháo

 

Style: Lối hành văn – chẳng hạn như Hemingway nổi tiếng v́ đă dùng  những câu văn ngắn gọn và dễ hiểu.

 

Supporting details: Những chi tiết, t́nh tiết để dẫn chứng cho một h́nh ảnh mà tác giả đưa ra. Chẳng hạn khi tác giả nói hắn là một gă lưu manh th́ phải có những chi tiết dẫn chứng xem gă lưu manh như thế nào.

 

Symbol: Tượng trưng, tiêu biểu

 

Theme: Chủ đề (t́nh yêu, chiến tranh, xă hội, tù đày…)

 

Tone: Văn phong

 

Văn phong là nét độc đáo của từng tác giả. Có tác giả thích lối văn cầu kỳ, có tác giả thích lối văn châm biếm cay độc hoặc hài hước hoặc lăng mạn, b́nh dị.

 

Voice: Tính độc đáo – Không thể t́m thấy nơi tác giả khác. Nếu nhà văn không tạo được tính độc đáo th́ tác phẩm của ḿnh sẽ chết trong đám loạn quân.

 

 

 

II- CÁC THỂ LOẠI VĂN CHƯƠNG

 

Nền văn chương của Tây Phương đă phát triển tới đỉnh cao cho nên hết sức đa dạng và phong phú. Sau đây là một số thể loại văn chương:

 

-        Truyện Ngụ Ngôn ( Allegory)

 

-        Tự Truyện (Autobiography) viết về cuộc đời của ḿnh

 

-        Tiểu Sử ( Biography) viết về cuộc đời của người khác

 

-        Thơ Trào Phúng (Burlesque)

 

-        B́nh luận (Criticism)

 

-        Truyện Trinh Thám (Detective Story)

 

-        Nhật Kư (Diary)

 

-        Kịch (Drama)

 

-        Thiên Sử Thi, Thiên Anh Hùng Ca (Epic)

 

-        Thơ viết dưới dạng thư gửi cho ai (Epistle)

 

-        Tiểu Luận ( Essay)

 

-        Truyện Cổ Tích (Fable)

 

-        Truyện Quái Đản, Hoang Đường (Fantasy) chẳng hạn trong đó có những con thú, cái máy biết nói tiếng

 

          người.  Tây Du Kư thuộc thể loại vừa Dă  Sử , Huyền Thoại (Legend) vừa hoang đường (Fantasy).

 

-        Tiểu Thuyết (Fiction)

 

-        Truyện Dân Gian (Folklore)

 

-        Truyện Ma (Ghost Story)

 

-        Huyền Thoại, Dă Sử (Legend) truyện thêm thắt dựa vào một nhân vật lịch sử có thật.

 

-        Truyện Thiếu Nhi (Literature for Children)

 

-        Bài Hát Ru Con (Nursery Rhyme)

 

-        Thơ Nhại (Parody) nhại một bài thơ khác

 

-        Thơ (Poetry)

 

-        Tiểu Thuyết Diễm T́nh (Romance)

 

-        Trường Thiên Tiểu Thuyết (Saga)

 

-        Hài Kịch (Satire)

 

-        Truyện Ngắn (Short Story)

 

-        Truyện Kinh Dị (Suspense Story) không phải truyện ma, trong đó tạo ra những t́nh huống kinh hoàng khi

 

         con người phải đối đầu với cái chết. Tây Phương phát triển rộng răi bộ môn này và lan qua kịch kinh dị,

 

         phim kinh dị “toát mồ hôi lạnh” như loại phim Hitchkok cuối thập niên 1960. C̣n văn chương Việt Nam

 

         ít thấy truyện kinh dị, có lẽ do tâm tính, văn hóa và ảnh hưởng tôn giáo chăng?

 

-       Truyện Phóng Đại (Tall Tell) như đấm một cái chết con voi, búng một cái chết con cọp, nhảy một cái qua

 

         ngọn núi.

 

II- MỘT SỐ KINH NGHIỆM VIẾT VĂN

 

Tôi nghĩ rằng bất cứ nhà văn nào sau một thời gian cũng sẽ rút ra được một số kinh nghiệm. Đối với tôi, giai đoạn từ 1986 tới 1995 là giai đoạn say sưa viết và chưa rút ra kinh nghiệm hoặc chỉ kinh nghiệm chút ít. Dĩ nhiên kinh nghiệm của mỗi nhà văn đều khác nhau nhưng cùng chung một mục đích sao cho tác phẩm hoàn thiện, tránh những khuyết điểm nhỏ nhặt đáng tiếc làm hư tác phẩm.

 

Thứ nhất: Phải viết bằng cả khối chân t́nh và rung động. Không ai buộc nhà văn phải trải qua những t́nh huống đề cập trong truyện bởi không một ai có thể có đủ mọi thứ kinh nghiệm trên cơi đời. Do đó nhà văn có thể tưởng tượng hoặc hư cấu. Nhưng dù hư cấu, tưởng tượng như thế nào đi nữa, nhà văn phải rung động hoặc thích thú với những ǵ ḿnh viết ra. Bất kỳ một sự làm dáng, cường điệu nào cũng sẽ làm hỏng tác phẩm. Ngoài ra, viết theo mệnh lệnh, viết theo thiên kiến, viết theo thị hiếu của quần chúng, xu thời cũng sẽ hỏng tác phẩm.

 

Thứ hai: Không có một luật lệ nào buộc nhà văn phải viết thế này, phải viết thế kia. Trong khi viết văn, nhà văn là Ông Trời. Ông ta có thể cho người chết đă ngàn năm, sống dậy và nói chuyện khơi khơi với chúng ta. Ông ta cũng có thể cho một cô công chúa cành vàng lá ngọc lấy một tên vô loại xấu xa. Ông ta có thể cho một bà mệnh phụ lấy ngay người đầy tớ của ḿnh. Nhưng cho dù hư cấu như thế nào đi nữa nhà văn vẫn phải thuyết phục được độc giả chấp nhận câu chuyện mà ông ta bịa đặt, rồi vui buồn, phẫn nộ, thống khoái, kinh hoàng với những ǵ ông ta viết. Đó chính là thiên tài của nhà văn làm cho câu truyện sống động, hợp lư.

 

Thứ ba: Nhà văn không phải đơn thuần diễn tả sự kiện v́ tác phẩm c̣n bao gồm tư tưởng và xúc cảm do chứng kiến, do hồi ức hay do tưởng tượng. Nhà văn có thể dùng ngôn ngữ rất bóng bẩy hoặc lối văn hàm ngụ hoặc ẩn dụ cho nên một đoạn văn có thể tối nghĩa với người này nhưng lại gây thích thú cho người khác. Do đó muốn thưởng thức văn chương cũng cần phải làm quen với văn chương, phải đọc nhiều, phải suy nghĩ nhiều. Người đọc không cần phải từng trải việc đời nhưng cần có đầu óc bén nhậy để hiểu được và cảm được những ǵ người khác đă trải, đă cảm nghiệm, đă suy nghĩ. Nói vậy không có nghĩa nhà văn muốn viết thế nào th́ viết.

 

Dù dùng nhiều ẩn dụ, dù dùng ngôn ngữ bóng bẩy, dù dùng lối văn hàm ngụ - vẫn có một giới hạn - đó là người đọc phải hiểu nhà văn viết cái ǵ. Muốn người đọc hiểu ḿnh viết ǵ, nhà văn phải dùng những câu văn trong sáng. Có điều luẩn quẩn là, muốn tạo một đoạn văn trong sáng chỉ cần tránh một đoạn văn tối nghĩa. Đoạn văn tối nghĩa là đoạn văn mà người đọc không hiểu tác giả muốn nói ǵ. Khi chính nhà văn c̣n chưa rơ ư nghĩa của câu văn ḿnh viết ra th́ nên bỏ câu văn hoặc đoạn văn đó, đừng tiếc. Muốn có một đoạn văn trong sáng th́ nhà văn phải dùng chữ cho chính xác. Một đoạn văn dùng chữ không chính xác có khi chưa hẳn là đoạn văn tối nghĩa nhưng khiến người đọc hiểu lầm ư của ḿnh. Sau đây là một vài thí dụ về cách xử dụng chữ cho chính xác:

 

1.     Dù quen nhau đă lâu mà chàng không dám tâm sự cùng nàng.

 

2.     Dù quen nhau đă lâu mà chàng không dám ngỏ ư cùng nàng.

 

Câu 1: Chàng không dám tâm t́nh với nàng chuyện ǵ đó.

 

Câu 2: Chàng không dám nói rằng (ngỏ ư rằng) chàng đă yêu nàng.

 

3.     Chàng ta hùng hổ tiến tới.

 

4.     Chàng ta hùng dũng tiến tới.

 

Câu 3: Chàng ta tiến tới với thái độ gây hấn.

 

Câu 4: Chàng ta tiến tới với thái độ tự tin.

 

Nói tóm lại, phải chọn chữ và câu văn thích hợp để tŕnh bày, diễn tả một không khí thống nhất, thích hợp với một t́nh thế nào đó. Chẳng hạn không thể có một chữ, một câu văn bỡn cợt trong đoạn văn đang mô tả một không khí trang nghiêm - nếu không phải là truyện hài hước. Tôi c̣n nhớ kỷ niệm “tập làm văn” năm 1955 khi c̣n học Đệ Thất (Lớp 6 bây giờ). Trong một bài luận văn, để diễn tả nỗi vui của trẻ thơ, học sinh tôi đă dùng danh từ “khoái tỉ “. Sau khi chấm bài xong, giáo sư gọi tôi lên nói “Chữ “khoái tỉ” không được đứng đắn em không nên dùng trong văn chương.” Nghe thầy dạy thế, tôi hiểu ngay. Hai chữ “khóa tỉ” tức vui sướng- là ngôn ngữ đường phố của bọn trẻ con chúng tôi. Trải qua 57 năm tức hơn nửa thế kỷ mà tôi vẫn c̣n nhớ bài học văn chương quư giá này. Ngoài ra, chúng ta phải chọn chữ thật dịu dàng, dễ thương, thật nhẹ và thật thơ mộng để mô tả buổi gặp gỡ đầu tiên của mối t́nh đầu. Chúng ta hăy đọc một đoạn văn mô tả một cảnh vượt thác dưới đây để xem khả năng chọn chữ của tác giả: “ Chiếc phao nổi chở bốn người chồm lên, nhảy xuống theo ḍng nước cuộn chảy. Nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm làm cho người ta có cảm tưởng họ đang vật lộn với con thủy quái hung dữ đang vùng vẫy làm bắn tung bọt nước trắng xóa.” (Trích trong Reading Literature của nxb McDougal, Littell)

 

Thứ tư: Phải tránh những đoạn văn thừa thăi. Đoạn văn thừa thăi làm sự tập trung của độc giả bị gián đoạn và đôi khi gây phản ứng bực bội. Mỗi câu văn viết ra đều có ư tứ, không ngoài mục đích dẫn dắt độc giả đi tới. Do đọc nhiều, tôi nhận thấy những đoạn văn thừa thăi phát xuất từ tính dễ dăi của người viết hoặc người viết muốn khoe kiến thức của ḿnh. Do có những đoạn văn thừa thăi mà tác phẩm trở nên nhạt nhẽo khiến không hấp dẫn người đọc. Chúng ta nên nhớ rằng một tác phẩm văn chương không phải là một tài liệu phô diễn kiến thức. Muốn t́m hiểu kiến thức người ta sẽ không t́m đến sách văn chương. Khi nhà văn đang mô tả đôi t́nh nhân trong một quán nhỏ ngồi bên nhau với ly ruợu, má người đàn bà ửng hồng v́ men rượu song cũng v́ men t́nh mà tác giả lại chuyển sang bàn về hằng trăm thứ rượu chát (rượu vang) có trên cơi đời này để khoe kiến thức th́ đúng là tiểu thuyết kiếm hiệp câu giờ của Kim Dung. Những chi tiết thừa thăi này sẽ làm hỏng tác phẩm. Một tác phẩm có giá trị là một tác phẩm cô đọng. Cô đọng không có nghĩa là thiếu, nhưng chắc chắn không thừa. Sau hai mươi năm viết văn, giả thử bây giờ cho tôi viết lại tất cả các tác phẩm mà tôi đă xuất bản, th́ tất cả những tác phẩm đó chỉ c̣n lại hai phần ba số trang là cùng. Nói khác đi, mới khởi đầu viết người ta có khuynh hướng viết cho thật nhiều, viết tràng giang đại hải. Nhưng khi đă viết nhiều rồi th́ lại muốn viết ngắn, viết cô đọng. Cái khác biệt giữa nhà văn mới vào nghề và nhà văn trưởng thành ở chỗ đó.

 

Thứ năm: Thời gian và không gian của tác phẩm cần phải nêu rơ và chính xác. Không nên viết về những ǵ mà ḿnh không chắc chắn. Những ǵ không chắc chắn nên coi lại các tài liệu lưu trữ. Cách trang phục, ăn nói của mỗi thời đại, mỗi nơi đều khác nhau. Trí nhớ và đầu óc tưởng tượng của con người dù sao cũng có giới hạn. Ngoài ra nhiều h́nh ảnh cũng đă phai mờ theo thời gian và lầm lẫn niên hiệu, ngày, tháng. Leon Tolstoi khi viết bộ Chiến Tranh và Hoà B́nh đă phải đi đến tận nơi quan sát địa thế để viết về những trận đánh. Khi viết truyện ngắn Songkhla Dậy Sóng tôi đă phải mở sách tham khảo để nghiên cứu về Thái Lan, Thị Trấn Songklha cùng một số bờ biển Thái Lan cũng như các tên gọi như Surat, Thom, U Thai, Khamphaeng đều lấy ra từ những tài liệu này. Nhờ đă từng đi qua các nơi như Phan Thiết, Vũng Tàu và một vài bến cảng ở Hoa Kỳ cùng đọc những truyện về cướp biển– chính những kinh nghiệm đó đă giúp tôi t́m ra được những cái tên như Quán Biển Xanh, Quán Giang Hồ, Con Tàu Lươn Biển, Con Tàu Sóng Thần làm cho câu truyện vừa thơ mộng, vừa có tính trinh thám. 

 

Thứ sáu: Nên viết truyện ngay trên máy điện tử. Trước đây ở vào những năm đầu của thập niên 1990 khi máy điện tử đă trở nên cực kỳ phổ thông và giá đă hạ, một số người khuyên tôi nên dùng máy điện tử để viết văn, tôi một mực từ chối. Lư do thứ nhất là viết văn trên máy điện tử đ̣i hỏi phải học đánh máy là điều tôi ghét thậm v́ khó và phải đánh máy cả mười ngón tay. Thứ hai viết văn bằng máy điện tử làm mất cả hứng. Nhà văn với cây bút đă trở thành thói quen cả mấy trăm năm nay rồi. Nay buộc ngồi trước chiếc máy điện tử coi bộ g̣ bó quá. Nhà văn cần phải lang thang vớ vẩn, có khi phải nằm dài ra để suy nghĩ, có khi phải nhâm nhi cà-phê, ph́ phèo thuốc lá. Cho nên tôi nhất định không chịu viết văn trên máy điện tử. Thế nhưng do nhu cầu đọc và viết điện thư cho nên dù muốn dù không tôi cũng phải ngồi trước chiếc máy điện tử đánh máy lai rai. Lâu rồi cũng thành thói quen và từ năm 1997 đến nay tôi đă chính thức viết văn bằng máy điện tử mà không thấy trở ngại và cũng chẳng thấy ǵ gọi là mất hứng. Điều này giúp tôi giải quyết một vấn nạn đă làm tôi khổ tâm trong bao năm nay là phải chép lại vài trăm trang của bản thảo – một công tác mà tôi coi như lao động khổ sai.  Dĩ nhiên khi đi xa không thể đem theo máy điện tử, tôi có thói quen đem theo một xấp giấy bỏ trước túi áo. Tưởng tượng ra điều ǵ hoặc sáng tác được bài thơ nào tôi ghi ra ngay và khi về th́ đánh máy lại. Viết văn bằng máy điện tử quen rồi cũng thấy thú vị và trở nên ghiền và nhất là tiết kiệm được vài trăm đô-la nếu sau này chúng ta có ư định xuất bản tác phẩm. Ngoài ra lại c̣n tránh được tai nạn hỏi – ngă đang là một vấn nạn lớn ở hải ngoại bây giờ. Nếu ḿnh nhờ người ta đáng máy, phần lớn những người đánh máy thuê ăn tiền tŕnh độ học vấn thấp cho nên thường lẫn lộn giữa dấu hỏi và dấu ngă làm cho người đọc hết sức bực ḿnh và làm giảm giá trị của bài văn, bài thơ, và có thể di hại đến nhiều thế hệ sau này nhất là thế hệ trẻ ở hải ngoại không được học cũng như không được dạy Việt Ngữ đúng mức. Vào khoảng Tháng 9, Tháng 11 năm 2001 khi khủng bố tấn công vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York và Hoa Kỳ đă mở cuộc tấn công vào hang ổ của nhóm khủng bố Taliban và từ đó cái tên A Phú Hăn xuất hiện trên mặt báo chí không thiếu một ngày nào. Thế nhưng ở San Jose và Westminster không thiếu ǵ những tờ báo đă nhiều lần đi những hàng chữ lớn A Phú Hản (dấu hỏi) thay v́ A Phú Hăn (dấu ngă). Nếu sai sót này cứ kéo dài măi th́ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện một thứ “Việt Ngữ “ quái đản ở hải ngoại với Hoàng Xuân Hăn, Trần Nguyên Hăn sẽ biến thành Hoàng Xuân Hản và Trần Nguyên Hản  và những câu thơ trác tuyệt trong Kiều hay Chinh Phụ Ngâm hoặc Cung Oán Ngâm Khúc cũng sẽ lộn tùng phèo như sau:

 

Dưới cầu nước chăy trong veo  

Bên cầu tơ liểu bóng chiều thướt tha (Kiều)

 

 

Ḷ cừ nung nấu sự đời  

Bức tranh vân cẫu vẻ người tang thương (Cung Oán)

 

 

 

Vầng trăng ai xẽ làm đôi  

Nữa in gối chiếc nữa soi dặm trường ( Chinh Phụ Ngâm)

 

        Không phải chỉ hải ngoại mới có “thảm họa hỏi- ngă “ mà ngay trong nước cũng vậy. T́nh cờ vào một siêu thị tôi thấy trên chai nước chấm sản xuất ở Việt Nam ghi Nước Mắm Pha Sẳn!!! Thay v́ phải ghi Nước Mắm Pha Sẵn.

 

Sau hết, viết văn trên máy điện tử dù tiện lợi song có điều ai cũng phải công nhận là đối với những nhà văn có tài, người đời sau muốn mua lại các bản thảo th́ đành chịu thua. Viết văn trên máy điện tử người ta có khuynh hướng sửa chữa ngay cho nên không thể nào có bản thảo - ngoại trừ các tác phẩm viết dở dang đă được lưu trữ vào đĩa và có thể coi đó như bản thảo.

 

 

 

Đào Văn B́nh

 

(Sưu tập và biên soạn)


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: